PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 1. pololetí 2018

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 1. pololetí 2018"

Transkript

1 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 1. pololetí 2018

2 Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání Učíme pomáhat Jsme mostem ke kvalitě sociálních služeb mezi Českem a Evropou Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk má právo na kvalitní život, sociální začlenění, životní spokojenost a naplnění smyslu života. Jako vedoucí partner ECC Evropského certifikátu péče (European care certificate) v ČR se zaměřujeme na rozvoj a ověření kompetencí ke kvalitnímu poskytování sociálních služeb. Přinášíme v Evropě ověřené modely sociální péče jako je Person centered care Péče zaměřená na člověka. Využíváme nejnovější metody rozvoje kompetencí pomáhajících pracovníků jako je trénink mindfulness všímavosti. Poskytujeme kvalifikační, specializační a další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb. 1

3 Nabídka vzdělávání v oblasti sociálních služeb ECC Evropský certifikát v sociálních službách (European Care Certificate), který staví na BESCLO základní evropské kompetence v sociální sociálních službách (Basic European Social Care Learning Outcomes), poskytuje všem pomáhajícím pracovníkům v sociálních službách napříč Evropskou unií šanci naučit se základní potřebné znalosti, poskytuje uznání těchto vědomostí a současně sdílí společný přístup napříč Evropou směřujíc k zabezpečení péče a pomoci pro potřebné osoby. Vzdělání zahrnuje přípravné kurzy a vykonání zkoušky ECC. Specializace v sociálních službách - Jako vedoucí partner ECC v ČR se zaměřujeme na rozvoj a ověření kompetencí ke kvalitnímu poskytování sociálních služeb. Na základě tohoto úsilí vytváříme specializační vzdělávací moduly zaměřené na konkrétní oblasti sociálních služeb. Po absolvování všech kurzů v modulu absolvent získá certifikát specialisty v dané oblasti. Specialista v péči zaměřené na člověka Specialista v péči o seniory Specialista v péči o osoby s mentálním postižením Specialista v péči o osoby s demencí Specialista v práci s duševně nemocnými Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí Jedná se o unikátní vzdělávací program, postavený na nejnovějších poznatcích z oblasti neurověd, propojující meditativní a nemeditativní techniky tréninku všímavosti (mindfulness) s přístupem zaměřeným na člověka. Trénink přispívá k rozvoji základních pomáhajících kompetencí jako jsou: Empatie, nehodnotící přijetí, opravdovost, soucit, zvládání emocí, zvládání stresu, naslouchání, sebereflexe. Zlepšuje kognitivní a metakognitivní schopnosti. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Akreditovaný kurz v souladu s podmínkami zákona 108/2006 O sociálních službách. Jako partneři ECC klademe v kurzu důraz na přístup pracovníků ke klientům sociálních služeb. Další vzdělávání v sociálních službách organizacím a zaměstnancům sociálních služeb nabízíme širokou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů s kvalitními lektory. A to jak formou kurzů pro organizace, tak formou otevřených kurzů. 2

4 Obsah Kvalifikační kurzy... 3 Kvalita sociálních služeb... 4 Legislativa... 5 Aktivizace, motivace, socioterapie... 5 Individuální plánování... 6 Komunikace a měkké dovednosti... 7 Péče o pracovníky sociálních služeb... 8 Metody sociální práce... 9 Poradenské dovednosti...10 Práce se seniory...10 Práce s lidmi se zdravotním postižením...11 Práce s klienty s rizikem v chování...12 Práce s dětmi a rodinou...12 Péče o zdraví...13 Sociální vyloučení a kriminalita...13 Pro manažery a vedoucí pracovníky...13 Kvalifikační kurzy Název kurzu Pracovnice (pracovník) v sociálních službách v terénu Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Číslo akreditace Platnost akreditace Rozsah Navýšení Teorie Praxe Celkem hodin 2013/1592-PK hodin 2015/0025-PK hodin 3

5 Kvalita sociálních služeb Příčiny negativních jevů na pracovišti sociálních služeb a jejich prevence /0114-PC/SP/VP PC/SP/VP Standardy kvality sociálních služeb /0839-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Seznámení s inspekcí sociálních služeb /0997-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Příprava poskytovatele na inspekci /1113-PC/SP/VP PC/SP/VP Kazuistika jako nástroj zvyšování kvality sociální služby /1198-PC/SP/VP PC/SP/VP Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb /1277-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do problematiky standardu č. 9, /1270-SP/VP SP/VP Standard /1361-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do problematiky zvyšování kvality sociální služby /1480-PC/SP/VP PC/SP/VP Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby /0006-PC/SP/VP PC/SP/VP Evropský certifikát v sociálních službách - ECC (náplň evropských vědomostních cílů v sociálních službách) /0006-PC PC Hodnoty v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb Porozumění roli pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0307-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP /0305-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP /0304-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Problematika týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0303-PC/SP/PP PC/SP/PP Úvod do standardů kvality sociálních služeb 8 A2017/0539-SP/PC SP/PC Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 8 A2017/0542-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do specifik a možností sociální práce s pachateli trestné činnosti /0492-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do specifik sociální práce s uživateli drog /0490-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením /1112-PC/SP PC/SP Kazuistika jako nástroj zvyšování kvality sociální služby /1198-PC/SP/VP PC/SP/VP Základy sociální práce s předluženými /1274-SP/VP SP/VP

6 Legislativa Občanský zákoník v praxi pomáhajícícho pracovníka /0113-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do přístupu k osobám omezeným ve svéprávnosti /0425-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do zákona o sociálních službách /0426-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Aktuální změny v dávkovém systému /0711-SP SP Úvod do opatrovnictví podle nového občanského zákoníku /0712-PC/SP/PP PC/SP/PP Úvod do struktury a legislativy v sociální oblasti /0847-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Přehled dávek sociálního zabezpečení /1482-SP/VP SP/VP Úvod do zákonů a předpisů sociálního zabezpečení /1479-PC/SP/VP PC/SP/VP Problematika péče v domovech se zvláštním režimem /0850-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy sociální práce v systému hmotné nouze /0101-SP/VP SP/VP Úvod do standardů kvality sociálních služeb 8 A2017/0539-SP/PC SP/PC Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 8 A2017/0542-SP/PC/VP SP/PC/VP Aktivizace, motivace, socioterapie Úvod do arteterapie a jejího využití v sociálních službách /0029-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Motivace a doprovázení ke změně /0424-SP SP Úvod do dramaterapie a jejího využití v sociálních službách /0489-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy arteterapie a artefiletiky /0488-PC/SP/PP PC/SP/PP Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb /0840-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Arteterapie pro pomáhající profese /0942-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do speciálních technik sociální terapie /1271-SP/VP SP/VP Úvod do účinné motivace klienta jako základního předpokladu změny /1266-PC/SP/PP PC/SP/PP Seznámení s možnostmi volnočasových aktivit pro klienty sociálních služeb /0225-PC/SP PC/SP Vybrané psychoterapeutické přístupy a možnost jejich využití s sociálních službách a v sociální práci /0087-PC/SP PC/SP

7 Arteterapie a její využití v sociálních službách /0171-PC/SP PC/SP Dramaterapie a taneční terapie a jejich využití v sociálních službách /0170-PC/SP PC/SP Základy aktivizace a motivace k pohybové aktivitě /0259-PC/SP PC/SP Aktivizační techniky a jejich využití v sociálních službách 16 A2017/0493-SP/PC SP/PC Lekce z muzikoterapie a jejího využití v sociálních službách 8 A2017/0540-SP/PC SP/PC Přístup zaměřený na člověka /0287-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Bilancování a reminiscenční terapie /0493-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do trénování paměti u seniorů /0713-PC/SP/PP PC/SP/PP Terapeutické přístupy pro klienty s demencí - úvod do reminiscence /0845-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Case management v sociální práci /0944-SP/VP SP/VP Validace podle Naomi Feil /0943-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do stimulačních metod pro pracovníky v přímé péči /1264-PC/SP/PP PC/SP/PP Úvod do preterapie a jejího využití v sociálních službách /0107-PC/SP/VP PC/SP/VP Aktivizace seniorů 8 A2017/0491-SP/PC -SP/PC Individuální plánování Přístup zaměřený na člověka /0287-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Case management v sociální práci /0944-SP/VP SP/VP Úvod do práce klíčových pracovníků /0941-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do problematiky role klíčového pracovníka /1262-PC/SP PC/SP Základy jednání se zájemcem o sociální službu /1273-SP/VP SP/VP Základy případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě /1275-SP/VP SP/VP Úvod do individuálního plánování se zaměřením na děti a mládež /0546-PC/SP PC/SP Individuální plánování se zaměřením na osoby ohrožené sociální exkluzí /0588-PC/SP/VP PC/SP/VP Individuální plánování v praxi /0583-PC/SP PC/SP Orientace na výsledek jako účinný způsob plánování a poskytování sociální služby /0585-SP/VP SP/VP Na člověka zaměřené plánování 24 A2017/0663-SP/PC SP/PC

8 Případová konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení rodin s dětmi Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /1110-SP/VP SP/VP /0305-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0302-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Individuální plánování se zaměřením na děti a mládež /0590-PC/SP PC/SP Individuální plánování se zaměřením na osoby s omezenou schopností komunikace /0893-PC/SP/VP PC/SP/VP Práce s klientem s rizikem v chování, včetně zpracování krizových plánů /0895-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do sociální rehabilitace v práci s uživatelem sociální služby /0901-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Rozhodování s podporou 8 A2017/0492-SP/PC/VP SP/PC/VP Na člověka zaměřená sociální rehabilitace 16 A2017/0534-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace 8 A2017/0536-SP/PC/VP SP/PC/VP Seznámení s rozhovorem orientovaným na řešení /1276-SP/VP SP/VP Komunikace a měkké dovednosti Úvod do obrany před manipulací /0851-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do řešení konfliktů a sporů v sociálních službách /0106-PC/SP/PP PC/SP/PP Základy sebepoznání a sebereflexe jako součásti práce v sociální oblasti /0100-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do interpersonálních dovedností pro pomáhající pracovníky - vyjednávání a argumentace /0223-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do komunikačních stylů pro pomáhající pracovníky /0232-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy komunikačních dovedností pro pomáhající pracovníky /0233-PC/SP PC/SP Základy vyjednávání, řešení konfliktů a mediace v sociálních službách /0222-PC/SP/VP PC/SP/VP Komunikace - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0306-PC/SP/PP PC/SP/PP Seznámení s asertivitou /0896-PC/SP/PP PC/SP/PP Úvod do sociální interakce v práci pomáhajícího pracovníka /0898-PC/SP/VP PC/SP/VP Základy aktivního naslouchání při vedení rozhovoru /0902-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Asertivita - přiměřené prosazování při práci s klienty v nepříznivé sociální situaci /0086-PC/SP PC/SP

9 Efektivní komunikace s klientem v nepříznivé sociální situaci /0169-PC/SP PC/SP Úvod do zvládání manipulace a lži v sociálních službách a sociální práci /0176-PC/SP/PP PC/SP/PP Posilování týmové spolupráce v pomáhajících profesích 8 A2017/0183-SP/PC/VP SP/PC/VP Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1 8 A2017/0494-SP/PC/VP SP/PC/VP Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 2 16 A2017/0495-SP/PC -SP/PC Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí 32 A2017/0496-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do komunikace s klienty s rizikem v chování /0354-PC/SP/PP PC/SP/PP Alternativní a augmentativní komunikace /0848-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Alternativní komunikace v sociálních službách /0940-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Seznámení s rozhovorem orientovaným na řešení /1276-SP/VP SP/VP Specifika komunikace se seniory včetně základů augmentativní komunikace /1481-PC/SP/VP PC/SP/VP Alternatnivní a augmentativní komunikace v sociálních službách /0220-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách /0221-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy komunikace s klientem s agresí v chování - de-eskalace a prevence /0227-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy sebeřízení pro pomáhající pracovníky /0224-PC/SP/VP PC/SP/VP Interpersonální dovednosti ve vedení lidí v pomáhajících profesích /0584-SP/VP SP/VP Sebeřízení při poskytování sociálních služeb /0587-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích /0547-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Péče o pracovníky sociálních služeb Úvod do supervize v pomáhajících profesích /1265-PC/SP PC/SP Prevence syndromu vyhoření v praxi pomáhajících pracovníků /0109-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy sebeřízení pro pomáhající pracovníky /0224-PC/SP/VP PC/SP/VP Rozvoj pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0301-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Sebeřízení při poskytování sociálních služeb /0587-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka 16 A2017/0665-SP/PC/VP SP/PC/VP Příčiny negativních jevů na pracovišti sociálních služeb a jejich prevence /0114-PC/SP/VP PC/SP/VP Základy sebepoznání a sebereflexe jako součásti práce v sociální oblasti /0100-PC/SP/VP PC/SP/VP

10 Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích /0547-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Time management v pomáhajících profesích 8 A2017/0664-SP/PC/VP SP/PC/VP Metody sociální práce Případová konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení rodin s dětmi /1110-SP/VP SP/VP Zásady terénní sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloužením /1116-PC/SP PC/SP Základy sociální práce v systému hmotné nouze /0101-SP/VP SP/VP Systemická sociální práce s rodinou /0589-SP/VP SP/VP Krizová intervence /0894-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do krizové intervence /0897-PC/VP/PP PC/VP/PP Úvod do sociální rehabilitace v práci s uživatelem sociální služby /0901-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Rozlišení kontroly a pomoci v práci s klientem sociálních služeb /0168-PC/SP/PP PC/SP/PP Na člověka zaměřená sociální rehabilitace 16 A2017/0534-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace 8 A2017/0536-SP/PC/VP P/PC/VP Úvod do specifik a možností sociální práce s pachateli trestné činnosti /0492-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do specifik sociální práce s uživateli drog /0490-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením /1112-PC/SP PC/SP Kazuistika jako nástroj zvyšování kvality sociální služby /1198-PC/SP/VP PC/SP/VP Základy sociální práce s předluženými /1274-SP/VP SP/VP Základy případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě /1275-SP/VP SP/VP Základy vyjednávání, řešení konfliktů a mediace v sociálních službách /0222-PC/SP/VP PC/SP/VP Vybranné psychoterapeutické přístupy a možnost jejich využití s sociálních službách a v sociální práci /0087-PC/SP PC/SP

11 Poradenské dovednosti Úvod do dluhového poradenství /0353-SP SP Seznámení s rozhovorem orientovaným na řešení /1276-SP/VP SP/VP Základy sociální práce s předluženými /1274-SP/VP SP/VP Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích /0547-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do poradenského procesu v sociální práci /0899-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do účinné motivace klienta jako základního předpokladu změny /1266-PC/SP/PP PC/SP/PP Úvod do řešení konfliktů a sporů v sociálních službách /0106-PC/SP/PP PC/SP/PP Úvod do interpersonálních dovedností pro pomáhající pracovníky - vyjednávání a argumentace /0223-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy vyjednávání, řešení konfliktů a mediace v sociálních službách /0222-PC/SP/VP PC/SP/VP Koučování jako účinný manažerský styl vedení v sociálních službách /0583-SP/VP SP/VP Systemická sociální práce s rodinou /0589-SP/VP SP/VP Vybranné psychoterapeutické přístupy a možnost jejich využití s sociálních službách a v sociální práci /0087-PC/SP PC/SP Úvod do rodinného poradenství v sociální práci /0172-SP SP Práce se seniory Úvod do péče o osoby s demencí /0030-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do stravování seniorů /0427-PC/SP/PP PC/SP/PP Bilancování a reminiscenční terapie /0493-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do psychologie stáří /0491-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do trénování paměti u seniorů /0713-PC/SP/PP PC/SP/PP Specifika práce s dezorientovanými seniory /0846-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Terapeutické přístupy pro klienty s demencí - úvod do reminiscence /0845-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Validace podle Naomi Feil /0943-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP

12 Specifika komunikace se seniory včetně základů augmentativní komunikace /1481-PC/SP/VP PC/SP/VP Práce se seniory v sociálních službách /0174-PC/SP/PP PC/SP/PP Aktivizace seniorů 8 A2017/0491-SP/PC SP/PC Úvod do práce s klientem s narušenou komunikační schopností /0230-PC/SP PC/SP Práce s lidmi se zdravotním postižením Specifika práce s osobami s mentálním postižením /0486-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do specifik přístupu ke klientovi s projevy duševního onemocnění /0487-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Alternativní a augmentativní komunikace /0848-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením /0849-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Alternativní komunikace v sociálních službách /0940-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Problematika transformace zařízení pro osoby se zdravotním postižením /1109-PC/SP/VP PC/SP/VP Stimulace klientů s poruchou hybnosti - Bobath koncept /1268-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do problematiky duševních nemocí /1269-SP/VP/PP SP/VP/PP Úvod do stimulačních metod pro pracovníky v přímé péči /1264-PC/SP/PP PC/SP/PP Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením /0104-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do preterapie a jejího využití v sociálních službách /0107-PC/SP/VP PC/SP/VP Alternatnivní a augmentativní komunikace v sociálních službách /0220-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Specifika práce s lidmi a autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami /0226-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách /0221-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Individuální plánování se zaměřením na osoby s omezenou schopností komunikace /0893-PC/SP/VP PC/SP/VP Základy problematiky sexuality a vztahů u osob s postižením /0903-PC/SP/VP PC/SP/VP Práce s osobami se zdravotním postižením v sociálních službách a sociální práci /0173-PC/SP/PP PC/SP/PP Úvod do práce s klientem s narušenou komunikační schopností /0230-PC/SP PC/SP Psychiatrické minimum 16 A2017/0120-SP/PC SP/PC Rozhodování s podporou 8 A2017/0492-SP/PC/VP SP/PC/VP

13 Práce s klienty s rizikem v chování Úvod do komunikace s klienty s rizikem v chování /0354-PC/SP/PP PC/SP/PP Problematika péče v domovech se zvláštním režimem /0850-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Prevence agrese a agresivního chování, restriktivní opatření v sociálních službách /0105-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do práce s klientem s rizikem v chování /0228-PC/SP/VP PC/SP/VP Základy komunikace s klientem s agresí v chování - de-eskalace a prevence /0227-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0302-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do problematiky šikany v zařízeních sociálních služeb /0548-PC/SP/VP PC/SP/VP Práce s klientem s rizikem v chování, včetně zpracování krizových plánů /0895-PC/SP/VP PC/SP/VP Zvládání agrese u klienta sociálních služeb 16 A2017/0182-SP/PC SP/PC Specifika práce s dezorientovanými seniory /0846-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do obrany před manipulací /0851-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do problematiky alkoholismu a kombinovaných závislostí /0678-PC/SP PC/SP Práce s dětmi a rodinou Sanace rodiny - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi /1111-SP/VP SP/VP Úvod do problematiky syndromu týraného a zneužívaného dítěte /1115-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do sanace rodiny /1263-SP/VP SP/VP Úvod do zásad práce s dítětem včetně specifik v komunikaci /1267-PC/SP PC/SP Individuální plánování se zaměřením na děti a mládež /0590-PC/SP PC/SP Sanace rodiny - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi /0586-SP/VP SP/VP Funkční a dysfunkční rodina - Úvod do práce s rodinou v sociálních službách a sociální práci /0175-PC/SP PC/SP Úvod do rodinného poradenství v sociální práci /0172-SP SP Úvod do problematiky domácího násilí /1114-PC/SP/VP PC/SP/VP

14 Péče o zdraví Úvod do stravování seniorů /0427-PC/SP/PP PC/SP/PP Stimulace klientů s poruchou hybnosti - Bobath koncept /1268-PC/SP/VP PC/SP/VP Základy první pomoci v rámci poskytování sociální služby /0230-PC/SP/VP PC/SP/VP Přímá obslužná činnost 24 A2017/0185-PC PC Sociální vyloučení a kriminalita Úvod do specifik a možností sociální práce s pachateli trestné činnosti /0492-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do specifik sociální práce s uživateli drog /0490-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením /1112-PC/SP PC/SP Úvod do problematiky domácího násilí /1114-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do problematiky alkoholismu a kombinovaných závislostí /0678-PC/SP PC/SP Pro manažery a vedoucí pracovníky Úvod do fundraisingu v sociálních službách /0031-PC/SP/VP PC/SP/VP Motivace, kontrola a hodnocení zaměstnanců v sociálních službách /0992-VP VP Pracovně právní problematika v sociálních službách /0993-VP VP Public relations v sociálních službách /0995-VP VP Systém řízení kvality sociálních služeb /0994-VP VP Úvod do vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle požadavků zákona /0996-VP VP Úvod do finačního řízení a plánování v neziskovém sektoru /1261-SP/VP SP/VP Základní otázky současné sociální politiky /1272-VP VP Hodnocení a motivace zaměstnanců v sociálních službách /0098-VP VP Úvod do pracovního práva pro vedoucí pracovníky sociálních služeb /0108-VP VP

15 Základní manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb /0102-VP VP Základy koučování jako manažerského stylu v sociálních službách /0103-VP VP Základy vedení a motivace zaměstnanců v sociálních službách /0099-SP/VP SP/VP Úvod do interpersonálních dovedností ve vedení lidí v sociálních službách /0234-VP VP Úvod do organizačních dovedností v sociálních službách /0231-SP/VP SP/VP Úvod do strategického řízení a plánování v sociálních službách /0229-SP/VP SP/VP Interpersonální dovednosti ve vedení lidí v pomáhajících profesích /0584-SP/VP SP/VP Koučování jako účinný manažerský styl vedení v sociálních službách /0583-SP/VP SP/VP Úvod do řízení podle kompetencí 8 A2017/184-SP/VP SP/VP Vedení lidí a moderní styly řízení v sociálních službách 8 A2017/0188-SP/VP SP/VP Time management v pomáhajících profesích 8 A2017/0664-SP/PC/VP SP/PC/VP Orientace na výsledek jako účinný způsob plánování a poskytování sociální služby /0585-SP/VP SP/VP Posilování týmové spolupráce v pomáhajících profesích 8 A2017/0183-SP/PC/VP SP/PC/VP

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2018

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2018 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2018 Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání Učíme pomáhat Jsme mostem ke kvalitě sociálních služeb

Více

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2019

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2019 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2019 Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání Učíme pomáhat Jsme mostem ke kvalitě sociálních služeb

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Klíčová 2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Stručný obsah vzdělávání modulu 1 Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů

Klíčová 2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Stručný obsah vzdělávání modulu 1 Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů Klíčová 2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Číslo Název 1 Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů Porozumění a podpora klientům, možnosti podpory sebeobsluhy v denním životě, funkční

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Nabízíme vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky v akreditovaných kurzech u MPSV

Nabízíme vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky v akreditovaných kurzech u MPSV REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) IČ 03045781 Adresa: Jiráskova 168, Mnichovice 251 64 Nabízíme vzdělávání

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

Specializace v sociálních službách. Novinka na českém trhu

Specializace v sociálních službách. Novinka na českém trhu Specializace v sociálních službách Novinka na českém trhu Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání Učíme pomáhat Jsme mostem ke kvalitě sociálních služeb mezi Českem a Evropou.

Více

Na Nivách 7 Český Těšín 737 01 2010/0008-SP 4.1.2010 9 K-system.CZ s.r.o. 0 U Kuchyňky 180/2 Třebíč 674 01 2010/0009-I 5.1.2010.

Na Nivách 7 Český Těšín 737 01 2010/0008-SP 4.1.2010 9 K-system.CZ s.r.o. 0 U Kuchyňky 180/2 Třebíč 674 01 2010/0009-I 5.1.2010. Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR v roce 2010 (včetně vzdělávacích institucí, které ukončily svou činnost, a jejich programů - označeno červeně) Č. Název organizace Název

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. realizované akce a akreditované vzdělávací programy MPSV ČR v roce 2017

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. realizované akce a akreditované vzdělávací programy MPSV ČR v roce 2017 Datum Název Kraj 9.1.2017 Jak likvidovat plísně ve vnitřním prostředí člověka Ústecký kraj 20.1.2017 Základy pravidel šetrné sebeobrany v návaznosti na restriktivní opatření v sociálních službách Královéhradecký

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 16 Červenec 2009

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 16 Červenec 2009 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 16 Červenec 2009 Přítomni: Omluveni: Poznámka: Jednání probíhalo formou per rollam Program: 1. Vzhledem k tomu, že se Akreditační komise nemohla sejít z důvodu

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití.

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav ústavní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze datum zápisu 30.5.2014, Spisová značka U42) Kontakt: PhDr. Jana Kumprechtová Tel.:601381888 E-mail:

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 22 Dne 24. listopadu 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 22 Dne 24. listopadu 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 22 Dne 24. listopadu 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr.

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k 3. 2.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k 3. 2. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k.. 016 Počet respondentů: 155 (respondenti mohli volit více variant

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Katalog kurzů pro oblast sociální sféry. AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám Frýdek-Místek IČ:

Katalog kurzů pro oblast sociální sféry. AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám Frýdek-Místek IČ: Katalog kurzů pro oblast sociální sféry AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám. 44 738 01 Frýdek-Místek IČ: 26825325 Obsah O nás... 4 Modul standard kvality... 5 Individuální plánování... 6 Deinstitucionalizace

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám připravíme konkrétní nabídku. Aktuální termíny a přihlášky na školení

Více

nabídka platná k

nabídka platná k nabídka platná k 1. 8. 2019 tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce MV ČR akreditované zařízení MZ ČR

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ 2018 1 Obsah SOUHRN INFORMACÍ... 3 VZDĚLÁVACÍ KURZY... 3 NAŠI KLIENTI... 4 I. VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 5 II. METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A PÉČE

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Vzdělávací téma: Bazální stimulace základní kurz

Vzdělávací téma: Bazální stimulace základní kurz Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích témat Zadavatel: Charita Zábřeh Zakázka: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného vzdělávání pracovníků sociálních služeb Charity Zábřeh Projekt: CZ.1.04/3.1.03/A7.00114

Více

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú.

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

PROFIMA EDUCATION, s.r.o. Kancelář: Tyršovo nábřeží 760, Zlín Tel.: Web:

PROFIMA EDUCATION, s.r.o. Kancelář: Tyršovo nábřeží 760, Zlín Tel.: Web: PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI... 3 VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ, FIREM I VEŘEJNÉ SPRÁVY... 3 Reference ze sociální oblasti:... 6 NAŠI KLIENTI... 7 ŘEKLI O NÁS... 8 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO SOCIÁLNÍ OBLAST...

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Státní závěrečná zkouška (bakalářská) Sociální práce Tematické okruhy: 1. a) Vymezení předmětu sociální práce. Dějiny charitativní činnosti starověk, středověk,

Více

ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám připravíme konkrétní nabídku. Aktuální termíny a přihlášky na školení

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Možné slevy: Pracovníci Slezské diakonie, studenti, důchodci, nezaměstnaní, osoby na rodičovské dovolené, členové AHO MSK 10%

DIAKONICKÝ INSTITUT. Možné slevy: Pracovníci Slezské diakonie, studenti, důchodci, nezaměstnaní, osoby na rodičovské dovolené, členové AHO MSK 10% DEMENCE (AKREDITACE MPSV Č. 2010/361-PC) Č. KURZU: 5311, ČASOVÁ DOTACE: 14 HODIN ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU KLIENTA NA PODOBĚ SLUŽBY Č. KURZU: 7411, ČASOVÁ DOTACE: 16 HODIN PhDr. Mgr. Radka Kozáková Témata kurzu:

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 42 Dne 28. 8. 2014

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 42 Dne 28. 8. 2014 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 42 Dne 28. 8. 2014 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ph.D., Ing. Jiří Horecký Ph.D., MBA., Jana Janíková, Mgr. Iva Kabeláčová,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků Doc. PhDr. Oldřich Matoušek ZAČÁTEK V dětství, mládí je člověk něčím silně ovlivněn (někdy jde i o traumatickou zkušenost), podobně jako Buddha

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 17 Dne 16. září 2009

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 17 Dne 16. září 2009 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 17 Dne 16. září 2009 Přítomni: Mgr. Petr Hanuš, MUDr. Milena Černá, Mgr. Alžběta Cetkovská, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Zuzana Chalupová, Bc. Radmila Jiříčková,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 46 konané dne 30. 4. 2015

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 46 konané dne 30. 4. 2015 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 46 konané dne 30. 4. 2015 Přítomni: Mgr. Marek Bach, Bulíčková Daniela, MUDr. Milena Černá, Jana Janíková, Mgr. Radmila Jiříčková, Mgr. Iva Kabeláčová, Mgr.

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Datum Název Kraj 9.1.2016 Příprava na neohlášenou inspekci kvality sociálních služeb Ústecký kraj 21.1.2016 Povídejme si se seniory a

Více

nabídka platná k

nabídka platná k nabídka platná k 24. 1. 2018 Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp.

Více

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Terénní sociální práce Streetwork a nízkoprahové sociální služby Historie streetworku v zahraničí a v ČR Zavedení streetworku v ČR Principy streetworku

Více

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském a Plzeňském kraji požaduje,

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2018/2019

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2018/2019 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2018/2019 Prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 1. Inkluzivní didaktiky na prvním stupni základní školy 2. Motivace u dětí s lehkým

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období 2014-2015 Uchazeči mají dle Výzvy k podání nabídek povinnost předložit v rámci své nabídky dokument Způsob

Více

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení AMOS-HAVÍŘOV z. s. Navazuje na bohatou a úspěšnou historii občanského sdružení Občanské sdružení vzniklo na začátku roku 2004 se zaměřením na podporu rozvoje lidských zdrojů, sociální integraci a rovných

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 45 konané dne 5. 3. 2015

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 45 konané dne 5. 3. 2015 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 45 konané dne 5. 3. 2015 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, MBA., PhDr. Marie Hermanová, Ph.D., Ing. Jiří Horecký Ph.D., Jana Janíková, Mgr. Radmila

Více

Předmět zakázky: dodávka služeb. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 302 000,- Kč. Datum vyhlášení: 28. 11. 2013

Předmět zakázky: dodávka služeb. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 302 000,- Kč. Datum vyhlášení: 28. 11. 2013 Předmět zakázky: dodávka služeb Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 302 000,- Kč Datum vyhlášení: 28. 11. 2013 Lhůta pro podávání nabídek: 13. 12. 2013 do 14.00 hodin Otevírání obálek: 17. 12. 2013 v

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV č. 53 konané dne

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV č. 53 konané dne Zápis z jednání Akreditační komise MPSV č. 53 konané dne 23. 6. 2016 Přítomni: MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Mgr. Radmila Jiříčková, Mgr. Iva Kabeláčová, Mgr. Dagmar Kopecká, Mgr. Monika Legnerová,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II Moravskoslezský kraj Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Dílčí část I.: Podpora supervize v Moravskoslezském kraji Předmětem plnění jsou následující

Více

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ www.akreditovanekurzy.cz Emoce na dlani - úvod Emoce na dlani - Agrese Emoce na dlani - Hněv Emoce na dlani - Radost Emoce na dlani - Strach Zákon o úřednících územních samosprávných

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ www.akreditovanekurzy.cz Střet zájmů z pohledu úředníka Poskytování zpětné vazby Vzdělávání vedoucích úředníků zvláštní část Oblast územního rozhodování a rozhodování na úseku

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více