PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2018

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2018"

Transkript

1 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2018

2 Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání Učíme pomáhat Jsme mostem ke kvalitě sociálních služeb mezi Českem a Evropou Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk má právo na kvalitní život, sociální začlenění, životní spokojenost a naplnění smyslu života. Jako vedoucí partner ECC Evropského certifikátu péče (European care certificate) v ČR se zaměřujeme na rozvoj a ověření kompetencí ke kvalitnímu poskytování sociálních služeb. Přinášíme v Evropě ověřené modely sociální péče jako je Person centered care Péče zaměřená na člověka. Využíváme nejnovější metody rozvoje kompetencí pomáhajících pracovníků jako je trénink mindfulness všímavosti. Poskytujeme kvalifikační, specializační a další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb. 1

3 Nabídka vzdělávání v oblasti sociálních služeb ECC Evropský certifikát v sociálních službách (European Care Certificate), který staví na BESCLO základní evropské kompetence v sociálních službách (Basic European Social Care Learning Outcomes), poskytuje všem pomáhajícím pracovníkům v sociálních službách napříč Evropskou unií šanci naučit se základní potřebné znalosti, poskytuje uznání těchto vědomostí a současně sdílí společný přístup napříč Evropou směřujíc k zabezpečení péče a pomoci pro potřebné osoby. Vzdělání zahrnuje přípravné kurzy a vykonání zkoušky ECC. Nyní jsme pro vás připravili komplexní vzdělávací program: Studijní program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách. Specializace v sociálních službách - Jako vedoucí partner ECC v ČR se zaměřujeme na rozvoj a ověření kompetencí ke kvalitnímu poskytování sociálních služeb. Na základě tohoto úsilí vytváříme specializační vzdělávací programy zaměřené na konkrétní oblasti sociálních služeb. Po absolvování všech kurzů v modulu absolvent získá certifikát specialisty v dané oblasti. Specialista v péči zaměřené na člověka Specialista v práci s duševně nemocnými Specialista v na člověka zaměřené sociální rehabilitaci Od září 2018 připravujeme Specialista v péči o seniory Specialista v péči o osoby s mentálním postižením Specialista v péči o osoby s demencí Specialista v paliativní péči Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí Jedná se o unikátní vzdělávací program, postavený na nejnovějších poznatcích z oblasti neurověd, propojující meditativní a nemeditativní techniky tréninku všímavosti (mindfulness) s přístupem zaměřeným na člověka. Trénink přispívá k rozvoji základních pomáhajících kompetencí, jako jsou: Empatie, nehodnotící přijetí, opravdovost, soucit, zvládání emocí, zvládání stresu, naslouchání, sebereflexe. Zlepšuje kognitivní a metakognitivní schopnosti. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Akreditovaný kurz v souladu s podmínkami zákona 108/2006 O sociálních službách. Jako partneři ECC klademe v kurzu důraz na přístup pracovníků ke klientům sociálních služeb. Další vzdělávání v sociálních službách organizacím a zaměstnancům sociálních služeb nabízíme širokou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů s kvalitními lektory. A to jak formou kurzů pro organizace, tak formou otevřených kurzů. 2

4 Obsah Ceník kurzů akreditovaných MPSV pro rok Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách... 5 Kvalita sociálních služeb... 6 Legislativa... 7 Aktivizace, motivace, socioterapie... 7 Individuální plánování... 8 Komunikace a měkké dovednosti... 9 Péče o pracovníky sociálních služeb Metody sociální práce Poradenské dovednosti Práce se seniory Práce s lidmi se zdravotním postižením Práce s klienty s rizikem v chování Práce s dětmi a rodinou Péče o zdraví Sociální vyloučení a kriminalita Pro manažery a vedoucí pracovníky Jiná tematická oblast

5 Ceník kurzů akreditovaných MPSV pro rok 2018 Cena za účastníka otevřeného semináře realizovaného na pobočkách Marlin, s.r.o., výběr z nabídky na webových stránkách: Kurz Cena bez DPH Kč/ účastník Jednodenní kurz v rozsahu 8 hodin 1190,-* Dvoudenní kurz v rozsahu 16 hodin 2290,-* Třídenní kurz v rozsahu 24 hodin 3390,-* Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí 3799,- 32 hodin Studijní program BESCLO - Základní evropské 9990,-** kompetence v sociálních službách 72 hodin včetně zkoušky ECC Specializační vzdělávací programy 80 hodin 9520,-** Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 9900,- 150h *Nevztahuje se na zprostředkované kurzy od dalších organizací a kurzy certifikovaných metod (např. validační terapie, bobath koncept) **Cenu je možné rozložit do dvou splátek Kurzy pro organizace: Cena za celý kurz pro vaši organizaci pro maximálně 20 účastníků Kurz Cena bez DPH Kč/ kurz Jednodenní kurz v rozsahu 8 hodin 11900,-* Dvoudenní kurz v rozsahu 16 hodin 22900,-* Třídenní kurz v rozsahu 24 hodin 33900,-* Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí 37990,- 32 hodin Studijní program BESCLO - Základní evropské 99900,-** kompetence v sociálních službách 72 hodin včetně zkoušky ECC Specializační vzdělávací programy 80 hodin 95200,-** Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 99000,- 150h *Nevztahuje se na zprostředkované kurzy od dalších organizací a kurzy certifikovaných metod (např. validační terapie, bobath koncept) **Cenu je možné rozložit do dvou splátek Základní cena kurzu může být navýšena o cestovní náklady lektora či pronájem učebny. 4

6 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách podle zákona 108/2006 O sociálních službách a vyhlášky 505/2006. Kurz je v rozsahu 150 hodin, z toho činí 96 hodin teoretická výuka a 54 hodin praxe u poskytovatele sociálních služeb. Vzdělání je možné si rozšířit o doplňkový kurz: Přímá obslužná činnost v rozsahu 24 hodin. 5

7 Kvalita sociálních služeb Etika v pomáhajících profesích 8 A2018/0086-SP/PC/VP SP/PC/VP Evropský certifikát v sociálních službách - ECC (náplň evropských vědomostních cílů v sociálních službách) /0006-PC PC Hodnoty v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0307-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb /1277-PC/SP/VP PC/SP/VP Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby /0006-PC/SP/VP PC/SP/VP Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 8 A2017/0542-SP/PC/VP SP/PC/VP Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0305-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Porozumění roli pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0304-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Prevence týrání a zneužívání osob 16 A2018/0088-SP/PC SP/PC Problematika týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0303-PC/SP/PP PC/SP/PP Příčiny negativních jevů na pracovišti sociálních služeb 8 A2017/0724-SP/PC/VP SP/PC/VP Příprava poskytovatele na inspekci /1113-PC/SP/VP PC/SP/VP Standard /1361-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do problematiky standardu č. 9, /1270-SP/VP SP/VP Úvod do problematiky zvyšování kvality sociální služby /1480-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do standardů kvality sociálních služeb 8 A2017/0539-SP/PC SP/PC Zneužívání a týrání seniorů 8 A2018/0082-SP/PC SP/PC Rozvoj pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0301-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do problematiky šikany v zařízeních sociálních služeb /0548-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do supervize v pomáhajících profesích /1265-PC/SP PC/SP Základy případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na soc. službě /1275-SP/VP SP/VP

8 Legislativa Přehled dávek sociálního zabezpečení /1482-SP/VP SP/VP Úvod do opatrovnictví 8 A2018/0226-SP/PC PC/SP Úvod do problematiky dávek pro osoby se zdravotním postižením 8 A2017/0679-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do zákonů a předpisů sociálního zabezpečení /1479-PC/SP/VP PC/SP/VP Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 8 A2017/0542-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do standardů kvality sociálních služeb 8 A2017/0539-SP/PC SP/PC Základy sociální práce v systému hmotné nouze /0101-SP/VP SP/VP Aktivizace, motivace, socioterapie Aktivizační techniky a jejich využití v sociálních službách 16 A2017/0493-SP/PC SP/PC Arteterapie a její využití v sociálních službách /0171-PC/SP PC/SP Dramaterapie a taneční terapie a jejich využití v sociálních službách /0170-PC/SP PC/SP Lekce z muzikoterapie a jejího využití v sociálních službách 8 A2017/0540-SP/PC SP/PC Na člověka zaměřená komunikace 16 A2018/0473-SP/PC SP/PC Seznámení s možnostmi volnočasových aktivit pro klienty sociálních služeb /0225-PC/SP PC/SP Úvod do arteterapie a jejího využití v sociálních službách 8 A2018/0081-SP/PC SP/PC Úvod do dramaterapie a jejího využití v sociálních službách 8 A2018/0247-SP/PC SP/PC Úvod do speciálních technik sociální terapie /1271-SP/VP SP/VP Úvod do účinné motivace klienta jako základního předpokladu změny /1266-PC/SP/PP PC/SP/PP Vybrané psychoterapeutické přístupy a možnost jejich využití v sociálních službách a v sociální práci /0087-PC/SP PC/SP Základy aktivizace a motivace k pohybové aktivitě /0259-PC/SP PC/SP Techniky arteterapie 8 A2018/0246-SP/PC SP/PC Aktivizace seniorů 8 A2017/0491-SP/PC SP/PC Aktivizační techniky a jejich využití v sociálních službách 16 A2017/0493-SP/PC SP/PC Úvod do preterapie a jejího využití v sociálních službách /0107-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do reminiscence pro pomáhající profese 8 A2018/0087-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do speciálních technik sociální terapie /1271-SP/VP SP/VP

9 Individuální plánování Individuální plánování se zaměřením na osoby ohrožené sociální exkluzí /0588-PC/SP/VP PC/SP/VP Individuální plánování v praxi /0583-PC/SP PC/SP Na člověka zaměřená péče 16 A2017/0723-SP/PC/VP SP/PC/VP Na člověka zaměřené plánování 24 A2017/0663-SP/PC SP/PC Orientace na výsledek jako účinný způsob plánování a poskytování sociální služby /0585-SP/VP SP/VP Práce s potřebami podle Pesso-Boyden System Psychomotor (PBSP) 8 A2018/0080-SP/PC SP/PC Úvod do individuálního plánování se zaměřením na děti a mládež /0546-PC/SP PC/SP Úvod do péče zaměřené na člověka 8 A2017/0806-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do problematiky role klíčového pracovníka /1262-PC/SP PC/SP Základy jednání se zájemcem o sociální službu /1273-SP/VP SP/VP Základy případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě /1275-SP/VP SP/VP Individuální plánování se zaměřením na děti a mládež /0590-PC/SP PC/SP Individuální plánování se zaměřením na osoby s omezenou schopností komunikace /0893-PC/SP/VP PC/SP/VP Na člověka zaměřená sociální rehabilitace 16 A2017/0534-SP/PC/VP SP/PC/VP Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0305-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Práce s klientem s rizikem v chování, včetně zpracování krizových plánů /0895-PC/SP/VP PC/SP/VP Rozhodování s podporou 8 A2017/0492-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace 8 A2017/0536-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do sociální rehabilitace v práci s uživatelem sociální služby /0901-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0302-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Seznámení s rozhovorem orientovaným na řešení /1276-SP/VP SP/VP Práce v multidisciplinárním týmu 8 A2018/0244-SP/PC/VP SP/PC/VP

10 Komunikace a měkké dovednosti Asertivita - přiměřené prosazování při práci s klienty v nepříznivé sociální situaci /0086-PC/SP PC/SP Efektivní komunikace s klientem v nepříznivé sociální situaci /0169-PC/SP PC/SP Komunikace - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0306-PC/SP/PP PC/SP/PP Komunikace a spolupráce s rodinou v sociálních službách 8 A2018/0083-SP/PC/VP SP/PC/VP Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1 8 A2017/0494-SP/PC/VP SP/PC/VP Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 2 16 A2017/0495-SP/PC SP/PC Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí 32 A2017/0496-SP/PC/VP SP/PC/VP Na člověka zaměřená komunikace 16 A2018/0473-SP/PC SP/PC Posilování týmové spolupráce v pomáhajících profesích 8 A2017/0183-SP/PC/VP SP/PC/VP Seznámení s asertivitou /0896-PC/SP/PP PC/SP/PP Úvod do interpersonálních dovedností pro pomáhající pracovníky - vyjednávání a argumentace /0223-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do komunikačních stylů pro pomáhající pracovníky /0232-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do řešení konfliktů a sporů v sociálních službách /0106-PC/SP/PP PC/SP/PP Úvod do sociální interakce v práci pomáhajícího pracovníka /0898-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do zvládání manipulace a lži v sociálních službách a sociální práci /0176-PC/SP/PP PC/SP/PP Základy aktivního naslouchání při vedení rozhovoru /0902-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy komunikačních dovedností pro pomáhající pracovníky /0233-PC/SP PC/SP Základy sebepoznání a sebereflexe jako součásti práce v sociální oblasti /0100-PC/SP/VP PC/SP/VP Základy vyjednávání, řešení konfliktů a mediace v sociálních službách /0222-PC/SP/VP PC/SP/VP Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách /0220-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Interpersonální dovednosti ve vedení lidí v pomáhajících profesích /0584-SP/VP SP/VP Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 16 A2017/0726-SP/PC SP/PC Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže při práci s klienty 8 A2018/0084-SP/PC SP/PC Sebeřízení při poskytování sociálních služeb /0587-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Seznámení s rozhovorem orientovaným na řešení /1276-SP/VP SP/VP Specifika komunikace se seniory včetně základů augmentativní komunikace /1481-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách /0221-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP

11 Úvod do komunikace s klienty s rizikem v chování 8 A2018/0089-SP/PC/VP SP/PC/VP Základy komunikace s klientem s agresí v chování - de-eskalace a prevence /0227-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy sebeřízení pro pomáhající pracovníky /0224-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích /0547-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy emoční inteligence pro pomáhající pracovníky /0008-PC/SP PC/SP Práce v multidisciplinárním týmu 8 A2018/0244-SP/PC/VP SP/PC/VP Focusing ke zvládání stresu a emocí 1 8 A2018/0240-SP/PC/VP SP/PC/VP Péče o pracovníky sociálních služeb Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže při práci s klienty 8 A2018/0084-SP/PC -SP/PC Prevence syndromu vyhoření v praxi pomáhajících pracovníků /0109-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka 16 A2017/0665-SP/PC/VP SP/PC/VP Rozvoj pracovníka v sociálních službách - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0301-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Sebeřízení při poskytování sociálních služeb /0587-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do supervize v pomáhajících profesích /1265-PC/SP PC/SP WORK LIFE BALANCE pro pomáhající pracovníky 8 A2017/0722-SP/PC/VP SP/PC/VP Základy sebeřízení pro pomáhající pracovníky /0224-PC/SP/VP PC/SP/VP Focusing ke zvládání stresu a emocí 1 8 A2018/0240-SP/PC/VP SP/PC/VP Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1 8 A2017/0494-SP/PC/VP SP/PC/VP Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 2 16 A2017/0495-SP/PC SP/PC Příčiny negativních jevů na pracovišti sociálních služeb 8 A2017/0724-SP/PC/VP SP/PC/VP Time management v pomáhajících profesích 8 A2017/0664-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích /0547-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy emoční inteligence pro pomáhající pracovníky /0008-PC/SP PC/SP Základy sebepoznání a sebereflexe jako součásti práce v sociální oblasti /0100-PC/SP/VP PC/SP/VP

12 Metody sociální práce Krizová intervence /0894-PC/SP/VP PC/SP/VP Metody práce s lidmi s duševním onemocněním 16 A2017/0777-SP/PC -SP/PC Na člověka zaměřená sociální rehabilitace 16 A2017/0534-SP/PC/VP SP/PC/VP Psychosociální rehabilitace 16 A2017/0724-SP/PC/VP -SP/PC/VP Rozlišení kontroly a pomoci v práci s klientem sociálních služeb /0168-PC/SP/PP PC/SP/PP Systemická sociální práce s rodinou /0589-SP/VP SP/VP Úvod do krizové intervence /0897-PC/VP/PP PC/VP/PP Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace 8 A2017/0536-SP/PC/VP -SP/PC/VP Úvod do psychosociální rehabilitace 8 A2017/0721-SP/PC/VP -SP/PC/VP Úvod do sociální rehabilitace v práci s uživatelem sociální služby /0901-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy sociální práce v systému hmotné nouze /0101-SP/VP SP/VP Základy sociální práce s předluženými /1274-SP/VP SP/VP Podpora výživy u klientů sociálních služeb 8 A2018/0245-SP/PC SP/PC Vybrané psychoterapeutické přístupy a možnost jejich využití v sociálních službách a v sociální práci /0087-PC/SP PC/SP Základy případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě /1275-SP/VP SP/VP Základy vyjednávání, řešení konfliktů a mediace v sociálních službách /0222-PC/SP/VP PC/SP/VP Poradenské dovednosti Seznámení s rozhovorem orientovaným na řešení /1276-SP/VP SP/VP Úvod do poradenského procesu v sociální práci /0899-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do práce s emocemi v pomáhajících profesích /0547-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Základy emoční inteligence pro pomáhající pracovníky /0008-PC/SP PC/SP Základy sociální práce s předluženými /1274-SP/VP SP/VP Koučování jako účinný manažerský styl vedení v sociálních službách /0583-SP/VP SP/VP Systemická sociální práce s rodinou /0589-SP/VP SP/VP

13 Úvod do interpersonálních dovedností pro pomáhající pracovníky - vyjednávání a argumentace /0223-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do rodinného poradenství v sociální práci /0172-SP SP Úvod do řešení konfliktů a sporů v sociálních službách /0106-PC/SP/PP PC/SP/PP Úvod do účinné motivace klienta jako základního předpokladu změny /1266-PC/SP/PP PC/SP/PP Vybrané psychoterapeutické přístupy a možnost jejich využití v sociálních službách a v sociální práci /0087-PC/SP PC/SP Základy vyjednávání, řešení konfliktů a mediace v sociálních službách /0222-PC/SP/VP PC/SP/VP Práce se seniory Aktivizace seniorů 8 A2017/0491-SP/PC SP/PC Práce se seniory v sociálních službách /0174-PC/SP/PP PC/SP/PP Specifika komunikace se seniory včetně základů augmentativní komunikace /1481-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do psychologie stáří /0491-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do reminiscence pro pomáhající profese 8 A2018/0087-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do práce s klientem s narušenou komunikační schopností /0230-PC/SP PC/SP Zneužívání a týrání seniorů 8 A2018/0082-SP/PC SP/PC Podpora výživy u klientů sociálních služeb 8 A2018/0245-SP/PC SP/PC Práce s lidmi se zdravotním postižením Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách /0220-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Individuální plánování se zaměřením na osoby s omezenou schopností komunikace /0893-PC/SP/VP PC/SP/VP Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 16 A2017/0726-SP/PC -SP/PC Práce s osobami se zdravotním postižením v sociálních službách a sociální práci /0173-PC/SP/PP PC/SP/PP Psychiatrické minimum 16 A2017/0120-SP/PC SP/PC

14 Rozhodování s podporou 8 A2017/0492-SP/PC/VP SP/PC/VP Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením /0104-PC/SP/VP PC/SP/VP Specifika práce s lidmi a autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami /0226-PC/SP/VP PC/SP/VP Stimulace klientů s poruchou hybnosti - Bobath koncept /1268-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách /0221-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Úvod do péče o osoby s demencí 8 A2018/0085-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do práce s klientem s narušenou komunikační schopností /0230-PC/SP PC/SP Úvod do preterapie a jejího využití v sociálních službách /0107-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do problematiky duševních nemocí /1269-SP/VP/PP SP/VP/PP Úvod do stimulačních metod pro pracovníky v přímé péči /1264-PC/SP/PP PC/SP/PP Základy problematiky sexuality a vztahů u osob s postižením /0903-PC/SP/VP PC/SP/VP Metody práce s lidmi s duševním onemocněním 16 A2017/0777-SP/PC SP/PC Práce s klienty s rizikem v chování Práce s klientem s rizikem v chování, včetně zpracování krizových plánů /0895-PC/SP/VP PC/SP/VP Prevence agrese a agresivního chování, restriktivní opatření v sociálních službách /0105-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do komunikace s klienty s rizikem v chování 8 A2018/0089-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do práce s klientem s rizikem v chování /0228-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do problematiky šikany v zařízeních sociálních služeb /0548-PC/SP/VP PC/SP/VP Základy komunikace s klientem s agresí v chování - de-eskalace a prevence /0227-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb - Evropský certifikát pro pracovníky sociálních služeb /0302-PC/SP/VP/PP PC/SP/VP/PP Zvládání agrese u klienta sociálních služeb 16 A2017/0182-SP/PC SP/PC Úvod do problematiky alkoholismu a kombinovaných závislostí /0678-PC/SP PC/SP

15 Práce s dětmi a rodinou Funkční a dysfunkční rodina - Úvod do práce s rodinou v sociálních službách a sociální práci /0175-PC/SP PC/SP Individuální plánování se zaměřením na děti a mládež /0590-PC/SP PC/SP Sanace rodiny - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi /0586-SP/VP SP/VP Úvod do problematiky syndromu týraného a zneužívaného dítěte /1115-PC/SP/VP PC/SP/VP Úvod do rodinného poradenství v sociální práci /0172-SP SP Úvod do sanace rodiny /1263-SP/VP SP/VP Úvod do zásad práce s dítětem včetně specifik v komunikaci /1267-PC/SP PC/SP Úvod do problematiky domácího násilí /1114-PC/SP/VP PC/SP/VP Péče o zdraví Přímá obslužná činnost 24 A2017/0185-PC PC Základy první pomoci v rámci poskytování sociální služby /0230-PC/SP/VP PC/SP/VP Stimulace klientů s poruchou hybnosti - Bobath koncept /1268-PC/SP/VP PC/SP/VP Sociální vyloučení a kriminalita Úvod do problematiky alkoholismu a kombinovaných závislostí /0678-PC/SP PC/SP

16 Pro manažery a vedoucí pracovníky Hodnocení a motivace zaměstnanců v sociálních službách /0098-VP VP Interpersonální dovednosti ve vedení lidí v pomáhajících profesích /0584-SP/VP SP/VP Koučování jako účinný manažerský styl vedení v sociálních službách /0583-SP/VP SP/VP Time management v pomáhajících profesích 8 A2017/0664-SP/PC/VP SP/PC/VP Úvod do finančního řízení a plánování v neziskovém sektoru /1261-SP/VP SP/VP Úvod do interpersonálních dovedností ve vedení lidí v sociálních službách /0234-VP VP Úvod do organizačních dovedností v sociálních službách /0231-SP/VP SP/VP Úvod do pracovního práva pro vedoucí pracovníky sociálních služeb /0108-VP VP Úvod do řízení podle kompetencí 8 A2017/184-SP/VP SP/VP Úvod do strategického řízení a plánování v sociálních službách /0229-SP/VP SP/VP Vedení lidí a moderní styly řízení v sociálních službách 8 A2017/0188-SP/VP SP/VP Základní manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb /0102-VP VP Základní otázky současné sociální politiky /1272-VP VP Základy koučování jako manažerského stylu v sociálních službách /0103-VP VP Základy vedení a motivace zaměstnanců v sociálních službách /0099-SP/VP SP/VP Orientace na výsledek jako účinný způsob plánování a poskytování sociální služby /0585-SP/VP SP/VP Posilování týmové spolupráce v pomáhajících profesích 8 A2017/0183-SP/PC/VP SP/PC/VP Jiná tematická oblast Co byste měli v sociálních službách vědět o mozku 8 A2018/0241-SP/PC SP/PC

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2019

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2019 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2019 Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání Učíme pomáhat Jsme mostem ke kvalitě sociálních služeb

Více

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 1. pololetí 2018

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 1. pololetí 2018 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 1. pololetí 2018 Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání Učíme pomáhat Jsme mostem ke kvalitě sociálních

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

Specializace v sociálních službách. Novinka na českém trhu

Specializace v sociálních službách. Novinka na českém trhu Specializace v sociálních službách Novinka na českém trhu Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání Učíme pomáhat Jsme mostem ke kvalitě sociálních služeb mezi Českem a Evropou.

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Klíčová 2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Stručný obsah vzdělávání modulu 1 Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů

Klíčová 2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Stručný obsah vzdělávání modulu 1 Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů Klíčová 2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Číslo Název 1 Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů Porozumění a podpora klientům, možnosti podpory sebeobsluhy v denním životě, funkční

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. realizované akce a akreditované vzdělávací programy MPSV ČR v roce 2017

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. realizované akce a akreditované vzdělávací programy MPSV ČR v roce 2017 Datum Název Kraj 9.1.2017 Jak likvidovat plísně ve vnitřním prostředí člověka Ústecký kraj 20.1.2017 Základy pravidel šetrné sebeobrany v návaznosti na restriktivní opatření v sociálních službách Královéhradecký

Více

Nabízíme vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky v akreditovaných kurzech u MPSV

Nabízíme vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky v akreditovaných kurzech u MPSV REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) IČ 03045781 Adresa: Jiráskova 168, Mnichovice 251 64 Nabízíme vzdělávání

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

nabídka platná k

nabídka platná k nabídka platná k 1. 8. 2019 tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce MV ČR akreditované zařízení MZ ČR

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 16 Červenec 2009

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 16 Červenec 2009 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 16 Červenec 2009 Přítomni: Omluveni: Poznámka: Jednání probíhalo formou per rollam Program: 1. Vzhledem k tomu, že se Akreditační komise nemohla sejít z důvodu

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Na Nivách 7 Český Těšín 737 01 2010/0008-SP 4.1.2010 9 K-system.CZ s.r.o. 0 U Kuchyňky 180/2 Třebíč 674 01 2010/0009-I 5.1.2010.

Na Nivách 7 Český Těšín 737 01 2010/0008-SP 4.1.2010 9 K-system.CZ s.r.o. 0 U Kuchyňky 180/2 Třebíč 674 01 2010/0009-I 5.1.2010. Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR v roce 2010 (včetně vzdělávacích institucí, které ukončily svou činnost, a jejich programů - označeno červeně) Č. Název organizace Název

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Datum Název Kraj 9.1.2016 Příprava na neohlášenou inspekci kvality sociálních služeb Ústecký kraj 21.1.2016 Povídejme si se seniory a

Více

Katalog kurzů pro oblast sociální sféry. AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám Frýdek-Místek IČ:

Katalog kurzů pro oblast sociální sféry. AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám Frýdek-Místek IČ: Katalog kurzů pro oblast sociální sféry AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám. 44 738 01 Frýdek-Místek IČ: 26825325 Obsah O nás... 4 Modul standard kvality... 5 Individuální plánování... 6 Deinstitucionalizace

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití.

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav ústavní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze datum zápisu 30.5.2014, Spisová značka U42) Kontakt: PhDr. Jana Kumprechtová Tel.:601381888 E-mail:

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 22 Dne 24. listopadu 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 22 Dne 24. listopadu 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 22 Dne 24. listopadu 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr.

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú.

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

nabídka platná k

nabídka platná k nabídka platná k 24. 1. 2018 Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Možné slevy: Pracovníci Slezské diakonie, studenti, důchodci, nezaměstnaní, osoby na rodičovské dovolené, členové AHO MSK 10%

DIAKONICKÝ INSTITUT. Možné slevy: Pracovníci Slezské diakonie, studenti, důchodci, nezaměstnaní, osoby na rodičovské dovolené, členové AHO MSK 10% DEMENCE (AKREDITACE MPSV Č. 2010/361-PC) Č. KURZU: 5311, ČASOVÁ DOTACE: 14 HODIN ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU KLIENTA NA PODOBĚ SLUŽBY Č. KURZU: 7411, ČASOVÁ DOTACE: 16 HODIN PhDr. Mgr. Radka Kozáková Témata kurzu:

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Vzdělávací téma: Bazální stimulace základní kurz

Vzdělávací téma: Bazální stimulace základní kurz Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích témat Zadavatel: Charita Zábřeh Zakázka: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného vzdělávání pracovníků sociálních služeb Charity Zábřeh Projekt: CZ.1.04/3.1.03/A7.00114

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 17 Dne 16. září 2009

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 17 Dne 16. září 2009 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 17 Dne 16. září 2009 Přítomni: Mgr. Petr Hanuš, MUDr. Milena Černá, Mgr. Alžběta Cetkovská, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Zuzana Chalupová, Bc. Radmila Jiříčková,

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k 3. 2.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k 3. 2. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k.. 016 Počet respondentů: 155 (respondenti mohli volit více variant

Více

nabídka platná k

nabídka platná k nabídka platná k 11. 4. 2016 Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce

Více

ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám připravíme konkrétní nabídku. Aktuální termíny a přihlášky na školení

Více

nabídka platná k 11. 11. 2015

nabídka platná k 11. 11. 2015 nabídka platná k 11. 11. 2015 Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Státní závěrečná zkouška (bakalářská) Sociální práce Tematické okruhy: 1. a) Vymezení předmětu sociální práce. Dějiny charitativní činnosti starověk, středověk,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠKOLENÍ NA MÍRU pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám připravíme konkrétní nabídku. Aktuální termíny a přihlášky na školení

Více

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období 2014-2015 Uchazeči mají dle Výzvy k podání nabídek povinnost předložit v rámci své nabídky dokument Způsob

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ www.akreditovanekurzy.cz Emoce na dlani - úvod Emoce na dlani - Agrese Emoce na dlani - Hněv Emoce na dlani - Radost Emoce na dlani - Strach Zákon o úřednících územních samosprávných

Více

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ 2018 1 Obsah SOUHRN INFORMACÍ... 3 VZDĚLÁVACÍ KURZY... 3 NAŠI KLIENTI... 4 I. VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 5 II. METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A PÉČE

Více

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků Doc. PhDr. Oldřich Matoušek ZAČÁTEK V dětství, mládí je člověk něčím silně ovlivněn (někdy jde i o traumatickou zkušenost), podobně jako Buddha

Více

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení AMOS-HAVÍŘOV z. s. Navazuje na bohatou a úspěšnou historii občanského sdružení Občanské sdružení vzniklo na začátku roku 2004 se zaměřením na podporu rozvoje lidských zdrojů, sociální integraci a rovných

Více

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Předmět zakázky: dodávka služeb. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 302 000,- Kč. Datum vyhlášení: 28. 11. 2013

Předmět zakázky: dodávka služeb. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 302 000,- Kč. Datum vyhlášení: 28. 11. 2013 Předmět zakázky: dodávka služeb Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 302 000,- Kč Datum vyhlášení: 28. 11. 2013 Lhůta pro podávání nabídek: 13. 12. 2013 do 14.00 hodin Otevírání obálek: 17. 12. 2013 v

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vzdělávací kurz Cílová skupina Počet účastníků Počet skupin Kurz / uzavřený či otevřený Rozsah školení na 1 skupinu v hod. Rozsah

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ www.akreditovanekurzy.cz Střet zájmů z pohledu úředníka Poskytování zpětné vazby Vzdělávání vedoucích úředníků zvláštní část Oblast územního rozhodování a rozhodování na úseku

Více

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II Moravskoslezský kraj Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Dílčí část I.: Podpora supervize v Moravskoslezském kraji Předmětem plnění jsou následující

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové

Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Úvod Vážení poskytovatelé sociálních služeb, kolegyně a kolegové, děkuji Vám za zájem o naše

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ NÁZEV KURZU Živnostenský zákon Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR 2 dny 26 dnů 1 360 Kč Srovnání právní úpravy dle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR MVČR

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 45 konané dne 5. 3. 2015

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 45 konané dne 5. 3. 2015 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 45 konané dne 5. 3. 2015 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, MBA., PhDr. Marie Hermanová, Ph.D., Ing. Jiří Horecký Ph.D., Jana Janíková, Mgr. Radmila

Více

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském a Plzeňském kraji požaduje,

Více

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže:

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem, Základy správního

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

SPIN nestátní nezisková organizace pro rozvoj a využití metody VTI v České republice

SPIN nestátní nezisková organizace pro rozvoj a využití metody VTI v České republice Newsletter č. 3/2012 červenec 2012 SPIN nestátní nezisková organizace pro rozvoj a využití metody VTI v České republice Videotrénink interakcí je krátkodobou intervenční a terapeutickou metodou, která

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

PROFIMA EDUCATION, s.r.o. Kancelář: Tyršovo nábřeží 760, Zlín Tel.: Web:

PROFIMA EDUCATION, s.r.o. Kancelář: Tyršovo nábřeží 760, Zlín Tel.: Web: PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI... 3 VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ, FIREM I VEŘEJNÉ SPRÁVY... 3 Reference ze sociální oblasti:... 6 NAŠI KLIENTI... 7 ŘEKLI O NÁS... 8 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO SOCIÁLNÍ OBLAST...

Více

Psycholog v sociální péči

Psycholog v sociální péči Psycholog v sociální péči Psycholog v sociální péči zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného, předmanželského a manželského poradenství. Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro

Více