Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 2. polroku školského roka 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 2. polroku školského roka 2013/2014"

Transkript

1 Spojená škola, Dominika Tatarku 666/7, 8 Poprad Gymnázium, Dominika Tatarku 666/7, 8 Poprad Základná škola, Ul. mládeže /7, 8 Poprad Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v. polroku školského roka / Obsahuje údaje: ŠTATISTIKA POČTU ŽIAKOV A TRIEDNYCH UČITEĽOV Klasifikácia - Gymnázium - BILINGVÁLNA SEKCIA Klasifikácia - Gymnázium - KLASICKÁ SEKCIA Klasifikácia - ZÁKLADNÁ ŠKOLA Klasifikácia Gymnázium - OSEMROČNÁ SEKCIA Dochádzka a prospech tried - BILINGVÁLNA SEKCIA Dochádzka a prospech tried - KLASICKÁ SEKCIA Dochádzka a prospech tried - ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dochádzka a prospech tried - OSEMROČNÁ SEKCIA Vypracoval: Mgr. Pavol Leško 6.9.

2 SPOJENÁ ŠKOLA, DOMINIKA TATARKU 666/7, POPRAD TRIEDNI UČITELIA A POČTY ŽIAKOV Školský rok: / 6.9. Trieda poč. ž. KLASICKÁ SEKCIA BILINGVÁLNA SEKCIA OSEMROČNÁ SEKCIA ch d TP Trieda poč. poč. Triedny učiteľ ch d Triedny učiteľ Trieda ch d Triedny učiteľ TP Trieda poč. ch d Triedny učiteľ TP SP NKS ADHD VPU ž. ž. ž..a Mgr. Lenka Janečková.E Mgr. Melánia Brutovská Prima A 8 7 Mgr. Zuzana Brndiarová.ZA 9 9 Mgr. Zuzana Krišková.B 6 Mgr. Jana Harbuľová.F 7 6 Mgr. Anna Burdová Prima B 8 8 Mgr. Anna Pytel Gažurová.ZB 9 9 Mgr. Františka Pamulová.C 7 7 RNDr. Milan Vráblik.E 7 7 Mgr. Ivana Rodáková Sekunda A 8 6 Mgr. Blanka Mišáneková.ZA 6 Mgr. Mária Bilíková.A 9 Mgr. Jana Kaprálová.F 9 PaedDr. Iveta Šarišská Sekunda B 8 Mgr. Tatiana Bérešová.ZA 7 Mgr. Róbert Pavlík.B 9 9 PhDr. Anna Decká.E Mgr. Zuzana Šimoňáková Tercia A 7 6 Mgr. Eva Legátová.ZA Mgr. Eva Vencková.C 9 7 Mgr. Jana Dudová.F 8 6 PhDr. Zuzana Suchá Tercia B 8 Mgr. Jana Birošíková.ZA 7 7 Mgr. Vladislava Kurucová.B Mgr. Adrián Šmondrk.E 7 Mgr. Ľudmila Turčanová Kvarta A 7 Mgr. Jarmila Viestová 6.ZA 6 Mgr. Petra Vojčíková.C 6 Mgr. Dušan Kováčik.F 9 Mgr. Viera Budinská Kvarta B 8 8 Mgr. Rastislav Melikov 7.ZA 8 7 Mgr. Jana Maličká.D Mgr. Mária Goláňová.G 7 Mgr. Lucia Hönschová Sexta A 9 Mgr. Jaroslava Ganádiková 8.ZA 9 7 Mgr. Irena Bjalončíková.B Mgr. Roman Švarc.E 8 6 Mgr. Martina Dikantová Septima A 9 RNDr. Otília Konevalová 9.ZA 6 6 Mgr. Vitalja Bolozová.C Mgr. Anežka Schneiderová.F 7 RNDr. Silvia Bartošová Oktáva A 8 PhDr. Irena Frisíková spolu.d PaedDr. Zdenka Krajňáková.G 8 6 RNDr. Silvia Grillingová 7 spolu 8 8 spolu spolu INTEGRÁCIA SPOLU: TP - telesný postih SP - sluchový postih 8 8 klasická sekcia 9 žiakov - TP NKS - narušená komun.schop bilingválna sekcia žiaci - SP ADHD - hyperaktivita 7 osemročná sekcia žiaci - NKS VPU - vývinové poruchy uč sekcia zš žiak - ADHD SPOLU žiaci - VPU SEKCIA ZŠ

3 Klasifikácia tried za II. polrok / - BILINGVÁLNA SEKCIA 6.9. :6 Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Konverzácia v nemeckom jazyku o slovenského jazyka Spoločenskovedn ý seminár Trieda I.E,7,7,,78,,, I.F,6,6,9,,,, II.E,7,,7,,,7,,,, II.F,,6,,7,7,9,6,,,7 III.E,8,,8,,7,6,6,88,,,78 III.F,7,86,9,,76,,,7,76,,9 IV.E,,88,8,,,,,9,9,, IV.F,8,,,7,8,,8,,9,,6 IV.G,8,7,,,7,6,8,8,9,,86 V.E,76,8,76,,,9,6,76,,,,,6 V.F,9,,,,,8,,,,,,86, V.G,7,9,6,,,7,9,7,78,,,7,69 SPOLU Priemer po,,9,,8,,,6,78,86,97,,,,, žiakoch,,89,8,8,7,66,6,7,8,97,,,,,7 Cvičenia z biológie PRIEMER TRIEDY Slovenský jazyk a literatúra,,,,7,6,7,,8,7,,8,8,,,,7,6,,6,,86,88,,7,76,9,7,,,,,,,9,7,,8,9,8,,,8,,9,,,,78,,,7,,,,7,,76,,6,,,,,,,,7,,,7,9,7,76,,8,7, II.E II.F, I.E I.F II.E II.F III.E III.F IV.E IV.F IV.G,,,,6,,,,6,9,8,7,,,,6,,,8,8,6,,9, III.E III.F IV.E IV.F IV.G V.E V.F V.G, III.E III.F IV.E IV.F IV.G V.E V.F V.G,,,,6,88,7,9,,8,76,,7,,,,76,9,9,9,,,78,,, II.E II.F III.E III.F IV.E IV.F IV.G V.E V.F V.G, III.E III.F IV.E IV.F IV.G V.E V.F V.G

4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, II.E II.F,.E.F Telesná a športová výchova, Telesná a športová výchova,,78,,,9,7,6 Slovenský jazyk a literatúra,7 Slovenský jazyk a literatúra,6.e.f,,,,7,,,7,,7,,,6,9,7,7,,6,.e.f,,,88,6,6,7,,8,,8,,76,7,,,76,,9,86,7

5 .E.F.G.E Konverzácia v nemeckom jazyku.f Spoločenskovedný seminár.g Cvičenia z biológie, Usporiadanie podľa priemeru triedy,,,,,,7,78,9,,6,86,6,,69,

6 Klasifikácia tried za II. polrok / - KLASICKÁ SEKCIA 6.9. :6 Slovenský jazyk a literatúra Ruský jazyk Francúzsky jazyk Telesná a športová výchova Cvičenia z chémie Cvičenia z biológie Konverzácia vo francúzskom jazyku Konverzácia v nemeckom jazyku Konverzácia v ruskom jazyku dejepisu o slovenského jazyka biológie Trieda I.A,,6,7,6,7,,8,77,,8,,8,, I.B,6,,,76,,,7,7,,8,,, I.C,,,,8,6,,7,7,7,,8,7,, II.A,,,,86,,97,,8,6,,,9 II.B,66,,,7,,7,,8,,,, II.C,7,7,,7,,,7,67,7,7,,,9 III.B,,,6,6,,,8,,,,,,,,8 III.C,67,,9,6,,7,,,,7,,,,, III.D,9,6,9,8,6,87,8,,6,,,,,6 IV.B,,,7,77,,,,,6,,,,,,,,,,,7,,7 IV.C,97,8,,7,9,,,,,7,,,6,8,,,,,7,8,9,,,9 IV.D,,6,9,9,8,6,,,,,8,,,67,,7,,,67,,,,8,78 SPOLU,7,,,,6,8,,8,66,,,8,9,7,,,6,8,7,8,8,8,,,,,,9,6,,9,,6, Priemer po žiakoch,7,,7,,68,8,,8,66,,,8,9,7,,6,,8,9,,7,8,,,,,,76,6,,7,,, Cvičenia z matematiky Konverzácia v anglickom jazyku Programovanie informatiky Spoločenskovedn ý seminár Ekonomika matematiky chémie geografie fyziky PRIEMER TRIEDY,,,,,6, Slovenský jazyk a literatúra,,9,66,,67,7,,97, Rady,,,,6,,,,,7,,,6,,8,6 Rady,, Ruský jazyk,,, Rady,,,,7,,,,6,9,7,9 Rady, I.C III.C, I.A I.B II.A II.B II.C III.B III.D IV.B IV.C IV.D Francúzsky jazyk,,,,,7,76,6,86,7,,,,8,77,9,8, Rady, Rady, I.C II.A II.B III.C IV.B IV.C IV.D,,,,,,,,,,,,,7,6 Rady,,,8,,7,97,7,7,8,,87 Rady,, I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.B III.C III.D,,,,,77,7,7,,,67,,,8 Rady,,,,7,7,8,8,7,,, Rady, I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.B III.C III.D, I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.B III.C III.D

7 ,,,,,8,,,6,,7,,7,6, Rady,,,,,,,6 Rady7, I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.B III.C III.D, III.B III.C III.D IV.B IV.C IV.D,,,,,,8,,7,,,,,, Rady,,,,,,,,,,,,, Rady,,.A.B.C Francúzsky jazyk Ruský jazyk.a Francúzsky jazyk.b Francúzsky jazyk.c

8 .B Francúzsky jazyk Ruský jazyk.c Ruský jazyk.d.b biológie dejepisu geografie matematiky Spoločenskovedný seminár Cvičenia z biológie Programovanie Cvičenia z matematiky.c o slovenského jazyka fyziky chémie Ekonomika Konverzácia v ruskom jazyku Cvičenia z biológie Programovanie Cvičenia z matematiky.d o slovenského jazyka fyziky chémie Ekonomika Konverzácia v ruskom jazyku Cvičenia z biológie Konverzácia v anglickom jazyku Cvičenia z chémie Francúzsky jazyk, Usporiadanie podľa priemeru triedy,,,,,,9,,9,8,,6,7,9,78,

9 Klasifikácia tried za II. polrok / - ZÁKLADNÁ ŠKOLA 6.9. :6 Slovenský jazyk a literatúra Vlastiveda Prírodoveda Pracovné vyučovanie Informatická výchova.za,,,.zb.za,,,.za,6,,,7,8,.za,6,7,,,,6.za,9,96,6,,,7,,7,8 6.ZA,87,7,7,,7,6,9,,7,,7,7,89 7.ZA,7,9,86,,,6,7,,, 8.ZA,7,6,8,,7,,7,,6,,76 9.ZA,7,,,8,68,7,9,,,,66 SPOLU,8,7,7,79,,,,9,6,9,6,7,8,9,,,7 Priemer po žiakoch,79,7,,78,8,,,8,6,9,6,9,7,7,,, Svet práce Telesná a športová výchova PRIEMER TRIEDY Slovenský jazyk a literatúra,87,9,7,6,6,,,7,7,,,96,7,7,,9,6,.za.zb.za.za.za.za 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA.ZA.ZB.ZA.ZA.ZA.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA,,,6,7,86,8,,,,,8.ZA.ZB.ZA.ZA.ZA.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA Vlastiveda Prírodoveda,7,,8,.ZA.ZA.ZA.ZA.ZB.ZA.ZA.ZA,7,,6.ZA.ZB.ZA.ZA.ZA.ZA 6.ZA 7.ZA.ZA.ZB.ZA.ZA.ZA.ZA 6.ZA 7.ZA Pracovné vyučovanie Informatická výchova.za.za.za.za

10 ,,9,,7,68.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA,7,,6,,,7,7,7.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA,,7,9,,, 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA 8.ZA 9.ZA,7,,.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA 7.ZA 8.ZA Svet práce,7,7,6, 7.ZA 8.ZA.ZA.ZB.ZA.ZA.ZA.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA

11 .ZA.ZA Prírodoveda Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Slovenský jazyk a literatúra.za.za Informatická výchova Prírodoveda Vlastiveda,, Informatická výchova Prírodoveda Vlastiveda.ZA.ZA Informatická výchova Pracovné vyučovanie Prírodoveda Vlastiveda Svet práce 6.ZA 8.ZA Svet práce 7.ZA 9.ZA

12 Usporiadanie podľa priemeru triedy,,,,6,8,89,,76,66.za.zb.za.za.za.za 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA

13 Klasifikácia tried za II. polrok / - OSEMROČNÁ SEKCIA 6.9. :6 Slovenský jazyk a literatúra Prima A,,7,,,,,,8, Prima B,8,,7,,7,,,,9 Sekunda A,6,,,,7,9,,,,,,,9 Sekunda B,7,7,,7,,,,,67,7,,,8 Tercia A,,6,7,9,,7,,9,,, Tercia B,8,9,8,,,,9,,,6,,,6 Kvarta A,6,7,9,8,,6,9,,7,, Kvarta B,,,,,,,,,, Kvinta Sexta A,78,7,87,6,78,,,7,,7,97 Septima A,9,67,89,,8,,,,6,7,,,6 Oktáva A,78,,9,6,,7,7,,,6,,,,,9,8 SPOLU,66,,,,9,9,9,,,7,,,,,6,,7,,,6,,,,,,9, Priemer po žiakoch,6,9,,8,8,8,8,,,68,,,,,,,7,,,6,,,,,9, Telesná a športová výchova Cvičenia z chémie Cvičenia z matematiky Dejiny umenia Programovanie informatiky Cvičenia z biológie Spoločenskovedn ý seminár Ekonomika matematiky chémie geografie fyziky dejepisu biológie PRIEMER TRIEDY Slovenský jazyk a literatúra,78,,8,6,7,,8,6,,9,78,7,,,7,6,9,7,,7,67, Prima A Prima B Sekunda Sekunda A B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima Oktáva A A Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima A Oktáva A,,,,7,8,9,,87,89,9,,7,9,,77,,6, Prima A Prima B Sekunda Sekunda A B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima Oktáva A A Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima A,,,,,78,8,,7,7,,,,6 Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima A Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Septima A Oktáva A,,,,9,,7,9,6,,,,7,,,,,9,, Prima A Prima B Sekunda ASekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima A Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima A,,7,,,,,,9,,,,7,6,8,,,67,,6,7, Prima A Prima B Sekunda ASekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima A Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima A Oktáva A,7,,, Prima A Prima B Sekunda ASekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima A Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B

14 ,,7,, Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B,,,,,,,7 Prima A Prima B Tercia A Tercia B Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima A Oktáva A, Kvinta Sexta A Septima A Oktáva A Prima A,8,,,,,,7, Sekunda A,,,,,,,9,7,,,,6 Prima B,,,7,,7,,8, Sekunda B,,,7,7,,,,,,7,7,67 Tercia A,,,9,,7,,9,7,6, Tercia B,,,6,,,9,,,,8,9,8

15 Kvarta A,,7,,9,6,,77,9,7,6 Kvarta B,,,,,,,,, Kvinta A Sexta A Septima A Oktáva A Slovenský jazyk a literatúra Usporiadanie podľa priemeru triedy,,9,9,8,,6,,,97,6,8 Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta A Septima A Oktáva A

16 Dochádzka a prospech tried za II. polrok / - BILINGVÁLNA SEKCIA 6.9. :6 PROSPELI NEPROSPELI OSPRAVEDLNENÉ HODINY NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli NEKLASIFIKOVAN Ý hodiny spolu I.E 6 86,96, 86,96 I.F 68 6,, 68 6, II.E 9 8,8, 8,8 II.F 67 9,7, 67 9,7 III.E 7 7 8,6, 8,6 III.F 97,7, 97,7 IV.E 89,6, 89,6 IV.F ,6, 886 6,6 IV.G 6 9,8 8,6 9,7 V.E,7,,7 V.F 6 8 8,6, 8,6 V.G ,, 78, SPOLU 67 8, 8, 66, hodiny na žiaka hodiny spolu hodiny na žiaka ZAMEŠKANÉ HODINY SPOLU ZAMEŠKANÉ HODINY NA ŽIAKA DVOJKY ZO SPRÁVANIA TROJKY ZO SPRÁVANIA Ospravedlnené hodiny spolu Neospravedlnené hodiny spolu 8,8,6,,,,8,6,,, Neospravedlnené hodiny - na žiaka,6,,,,,,,,,,, 7, 6,,,,,,, Ospravedlnené hodiny - na žiaka 6,,6,8,7 6,6,,96,8 9,7,6,6,7 Prospeli s vyznamením, veľmi dobre, prospeli Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

17 Dochádzka a prospech tried za II. polrok / - KLASICKÁ SEKCIA 6.9. :6 PROSPELI NEPROSPELI OSPRAVEDLNENÉ HODINY NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli NEKLASIFIKOVAN Ý I.A ,9, 7 8,9 I.B ,96, 99 7,96 I.C 6 8,, 8, II.A 7 7,9,7 6, II.B 9 8,76, 8,76 II.C 7,, 7,7 III.B ,6, 86 6,6 III.C 6 9 6,7, 9 6,7 III.D 9 989,,7 99,7 IV.B,,, IV.C ,, 96 9,87 IV.D 7 8,,, SPOLU ,99,6 669, hodiny spolu hodiny na žiaka hodiny spolu hodiny na žiaka ZAMEŠKANÉ HODINY SPOLU ZAMEŠKANÉ HODINY NA ŽIAKA Ospravedlnené hodiny spolu Neospravedlnené hodiny spolu,,,,,, Neospravedlnené hodiny - na žiaka,7,,,,,,,,7,,, 7, 6,,,,,,, Ospravedlnené hodiny - na žiaka 6,6 6,7 7, 7,96,,76,,, 9,,9 8,9 Prospeli s vyznamením, veľmi dobre, prospeli Rady Rady Rady Rady Rady

18 Dochádzka a prospech tried za II. polrok / -ZÁKLADNÁ ŠKOLA 6.9. :6 PROSPELI NEPROSPELI OSPRAVEDLNENÉ HODINY NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli NEKLASIFIKOVAN Ý I.ZA 9 6 9,68, 6 9,68 I.ZB 9 8 6,7, 8 6,7 II.ZA 7 7,6, 7 7,6 III.ZA 9,6, 9,6 IV.ZA ,6, 86 7,6 V.ZA 8 8 8,, 8, VI.ZA ,, 69 6, VII.ZA 99,6, 99,6 VIII.ZA ,6, 9 8,6 IX.ZA ,, 8 9, SPOLU 9 7 8, 8, hodiny spolu hodiny na žiaka hodiny spolu hodiny na žiaka ZAMEŠKANÉ HODINY SPOLU ZAMEŠKANÉ HODINY NA ŽIAKA Dvojky zo správania Ospravedlnené hodiny spolu I.ZA I.ZB II.ZA III.ZA IV.ZA V.ZA VI.ZA VII.ZA VIII.ZA IX.ZA Neospravedlnené hodiny spolu Neospravedlnené hodiny - na žiaka,,8,8,6,,,6,,,,,,,,,,,,, I.ZA I.ZB II.ZA III.ZA IV.ZA V.ZA VI.ZA VII.ZA VIII.ZA IX.ZA, 8, Ospravedlnené hodiny - na žiaka 9, 6,,, 9,68 6,7 7,6,6 7,6, 6,,6 8,6, I.ZA I.ZB II.ZA III.ZA IV.ZA V.ZA VI.ZA VII.ZA VIII.ZA IX.ZA Prospeli s vyznamením, veľmi dobre, prospeli I.ZA I.ZB II.ZA III.ZA IV.ZA V.ZA VI.ZA VII.ZA VIII.ZA IX.ZA Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

19 Dochádzka a prospech tried za II. polrok / - OSEMROČNÁ SEKCIA 6.9. :6 PROSPELI NEPROSPELI OSPRAVEDLNENÉ HODINY NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli NEKLASIFIKOVAN Ý Prima A 9 96,, 96, Prima B 8 7,86, 7,86 Sekunda A,7,,7 Sekunda B , 6, 78 9, Tercia A 7 88,78, 88,78 Tercia B,,, Kvarta A ,7 8, 7 7, Kvarta B 6 9,7, 9,7 Sexta A 9,6,,6 Septima A 6 8,7, 8,7 Oktáva A 8 8 6,7, 8 6,7 SPOLU 7 6 8, 7,6 97, hodiny spolu hodiny na žiaka hodiny spolu hodiny na žiaka ZAMEŠKANÉ HODINY SPOLU ZAMEŠKANÉ HODINY NA ŽIAKA Dvojky zo správania Ospravedlnené hodiny spolu Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Sexta A Septima A Oktáva A Neospravedlnené hodiny spolu Neospravedlnené hodiny - na žiaka ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7, 6,,,,,,, Ospravedlnené hodiny - na žiaka 9,,7, 6,7 9,7,6 8,7,,78 6,7,86 Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Sexta A Septima A Oktáva A Prima A Prima B Sekunda A Prospeli s vyznamením, veľmi dobre, prospeli Sekunda B 8 6 Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Sexta A Septima A Oktáva A Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. polroku školského roka 2016/2017

Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. polroku školského roka 2016/2017 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 58 Poprad Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 58 Poprad Základná škola, Ul. mládeže 5/7, 58 Poprad Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020 ISCED (inovovaný) na šk. roky 0/06 až 09/00 Rámcové učebné plány za. 9. ročník Počet hodín šk. uč. plánu za.-9.roč. svet 4 4 Anglický jazyk Konv. v ANJ (nemecký, ruský) 6 + Informatika 4 4 Dejepis 6 6

Více

pre nižšie stredné vzdelávanie

pre nižšie stredné vzdelávanie Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 1 Priezvisko a meno žiaka Slovenský a literatúra

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MANSVETA OLŠOVSKÉHO ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky tel. 034/773803 www.csmalacky.sk czsmalacky@gmail.com ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ DAŤ ŠANCU KAŽDÉMU ŽIAKOVI ZAŽIŤ ÚSPECH Vízia Slnko svieti na každého rovnako Vzdelávací pre 1.a 2. st. ZŠ Stupeň vzdelania ISCED 1, ISCED 2 Dĺžka štúdia

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/16 ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED 3A v ročníkoch

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MANSVETA OLŠOVSKÉHO ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky tel. 034/773803 www.csmalacky.sk czsmalacky@gmail.com ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2:

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2: IV. Školský učebný plán V tejto časti ŠkVP nasledujú rámcové plány, podľa ktorých zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie na našej škole v súlade so školskou reformou. Rámcový učebný plán pre základné školy

Více

Předměty podle Počet učebního plánu hodin. Český jazyk a literatura 9 Pondělí ČJL ČJL M ČAJS Matematika 4

Předměty podle Počet učebního plánu hodin. Český jazyk a literatura 9 Pondělí ČJL ČJL M ČAJS Matematika 4 I.A Český jazyk a literatura 9 Pondělí ČJL ČJL M ČAJS Matematika 4 HR HR HR HR Člověk a jeho svět 2 Tělesná výchova 2 Úterý ČJL PČ VV TV Hudební výchova 1 HR DOL DOL MIS Výtvarná výchova 1 Středa ČJL ČJL

Více

SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV

SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV Školský vzdelávací program Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene obsahuje možnosť využitia voliteľných hodín vo všetkých ročníkoch. V prvom a druhom ročníku boli voliteľné hodiny

Více

ISCED 1 Primárne vzdelávanie

ISCED 1 Primárne vzdelávanie Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany ISCED 1 Primárne vzdelávanie /RUP zo dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015/ Vzdelávacia oblasť Vyučovací

Více

Oddíl D ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN. Školní vzdělávací program STUDENT

Oddíl D ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN. Školní vzdělávací program STUDENT Oddíl D ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN Školní vzdělávací program STUDENT . Nižší ročníky gymnázia Školní učební plán pro nižší třídy Doctrina - Podještědského gymnázia vychází z rámcového učebního plánu RVP pro základní

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad Spracoval: Mgr. Pavol Leško Organizačná zložka: GYMNÁZIUM, DOMINIKA TATARKU 4666/7, 058 01

Více

Rozvrh hodin tříd: I.A Třídní učitel: Minářová Michaela Platnost rozvrhu: 1.9.2015-31.1.2016

Rozvrh hodin tříd: I.A Třídní učitel: Minářová Michaela Platnost rozvrhu: 1.9.2015-31.1.2016 Rozvrh hodin tříd: I.A Třídní učitel: inářová ichaela Platnost rozvrhu:.9.0 -..0 0:00-0: 0: - :0 :0 - : : - :0 : - :0 : - :0 inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči o studium budou v obou oborech vzdělání konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího řízení Osmileté

Více

Školský vzdelávací program dodatok učebný plán

Školský vzdelávací program dodatok učebný plán Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo Školský vzdelávací program dodatok učebný plán Mgr. Peter Kuľha riaditeľ školy 1 Šk.rok: platný od šk.roku : 2014/2015 ročník: I., kvinta Vzdelávacia oblasť Jazyk a

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Človek

Více

AJ FolI. ČJ ReiR. Tv BraD. M ReiR

AJ FolI. ČJ ReiR. Tv BraD. M ReiR I.E, Reichert Radek ákladní škola Rakovského v Praze : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : GunK ákladní škola Rakovského v Praze I.A (C0), gr. Brožková Blanka : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : : - :0 :0

Více

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium 1. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník Slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 5 3 1 3 3 1 3 33 Anglický jazyk 4 4 4 4 4

Více

Sekcia: BIOLÓGIA. Predmetová komisia biológia - chémia. Zloženie predmetovej komisie. Časová dotácia. Školský rok 2016/2017.

Sekcia: BIOLÓGIA. Predmetová komisia biológia - chémia. Zloženie predmetovej komisie. Časová dotácia. Školský rok 2016/2017. Predmetová komisia biológia - chémia Sekcia: BIOLÓGIA Školský rok 2016/2017 Zloženie predmetovej komisie Predseda PK: RNDr. Lívia Rajnáková Zoznam členov PK: RNDr. Eva Domonkosová Mgr. Zuzana Dvořáková

Více

Sekcia: BIOLÓGIA. Predmetová komisia biológia - chémia. Zloženie predmetovej komisie. Časová dotácia. Školský rok 2017/2018.

Sekcia: BIOLÓGIA. Predmetová komisia biológia - chémia. Zloženie predmetovej komisie. Časová dotácia. Školský rok 2017/2018. Predmetová komisia biológia - chémia Sekcia: BIOLÓGIA Školský rok 2017/2018 Zloženie predmetovej komisie Predseda PK: RNDr. Lívia Rajnáková Zoznam členov PK: RNDr. Eva Domonkosová Mgr. Zuzana Dvořáková

Více

Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu

Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu Ak mi niečo vysvetlíš zabudnem, ak mi to ukážeš zapamätám si, ale ak to urobím pochopím. Vzdelávací program Stupeň vzdelania : ISCED 1 ISCED 2 Dĺžka štúdia

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany. ISCED 1 Primárne vzdelávanie

Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany. ISCED 1 Primárne vzdelávanie Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany ISCED 1 Primárne vzdelávanie /RUP zo dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015/ Vzdelávacia oblasť Vyučovací

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Radim Kryštov pr. - Chemie 8:30 8:45 Mgr. Lenka Spilková / Ing. Věra Čapková / pr. - Biologie 10:00 10:15 Mgr. Kateřina Pavlasová / Halina Hendruková / Katrin Sedláčková

Více

Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa

Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa Žiadateľ Základná škola Námestovo Komenského ul. Sídlo žiadateľa Komenského

Více

Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník

Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník prípravný Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník Vzdelávacia oblasť Predmet/ ročník 1... 4. 5.. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Učební plán. Vyučovací předmět I. II. III. IV. celkem. Celkový počet hodin

Učební plán. Vyučovací předmět I. II. III. IV. celkem. Celkový počet hodin Učební plán Vzdělávací program: 79-41-K/81 Gymnázium Forma studia: osmileté denní studium Nižší stupeň gymnázia Vyučovací předmět I. II. III. IV. celkem Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 Anglický jazyk

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Jevíčko, A.K.Vitáka 452 Třída: 4.B - čtvrtá B (rok nástupu 2015) Termín: pondělí 20. 5. 2019 dopoledne Předseda: Mgr. Petr Andrle Místopředseda: Mgr. Dita Šponerová Třídní: Mgr. Jana Janečková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:40 Denis Knejzlík sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Grazhina Šimečková Mgr. Darina Šimková 9:15 9:35 Mgr.

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1 - RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ŠK. R. 2017/2018 Vzdelávacia oblasť Predmet 1. ročník

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 identifikátor zařízení: 600008347 IČO:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Třída: V8.G - oktáva (rok nástupu 2011) Třída: *V8.G - oktáva (rok nástupu 2010) kom. V8.G Termín: pondělí 27. 5. 2019 dopoledne Předseda:

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Spojená škola, D. Tatarku 4666/7, Poprad

Spojená škola, D. Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, D. Tatarku 4666/7, Poprad Číslo: SŠ-107/SŠ/2017 Počet strán: 10 Príloha č. 1 Tabuľka hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa tried v školskom roku 2016/2017 Príloha č. 2 Prehľad aktivít školy

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. ( Múd. 6,12) ISCED 1 - Primárne vzdelávanie

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 OBORY VZDĚLÁNÍ: a) 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 m. Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem

Více

Mimoškolská činnosť v školskom roku 2014/ základná škola + 5-ročné bilingválne štúdium

Mimoškolská činnosť v školskom roku 2014/ základná škola + 5-ročné bilingválne štúdium Názov akcie: Dátum alebo termín akcie: Mimoškolská činnosť v školskom roku 2014/2015 - základná škola + 5-ročné bilingválne štúdium Miesto konania: Hlavný zodpovedný učiteľ - organizátor: Ďalší zodpovední

Více

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Prima Prezentace jedna známka Textový editor automatické tvary - jedna známka Textový editor práce s textem- jedna známka Sekunda Grafika jedna známka

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Předměty podle Počet učebního plánu hodin. Český jazyk a literatura 9 Pondělí ČJL-1 TV M HV ČJL-2 Matematika 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Předměty podle Počet učebního plánu hodin. Český jazyk a literatura 9 Pondělí ČJL-1 TV M HV ČJL-2 Matematika 4 I.A Český jazyk a literatura 9 Pondělí ČJL-1 TV M HV ČJL-2 Matematika 4 Člověk a jeho svět 2 Tělesná výchova 2 Úterý ČJL ČJL M ČAJS Hudební výchova 1 Středa M-1 ČJL TV ČJL M-2 Výtvarná výchova 1 Pracovní

Více

Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se nezbytně přičinit, abychom podle míry schopnosti, jež nám

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRAČNÍMU LISTU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRAČNÍMU LISTU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRAČNÍMU LISTU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 Návrh Podmínek k registračnímu listu stroje a zařízení Nedílnou součástí registračního listu

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 28. 5. 2018 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Jakub Loukotka sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Kristýna Weissová / Mgr. Dana Volfová

Více

Vyhodnotenie školského roka 2010/2011

Vyhodnotenie školského roka 2010/2011 Schola Privata Gutaiensis Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola Slovenská ul. 52, 946 03 Kolárovo, tel. 035/7775080,schola.privata@stonline.sk

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 Úspěchy žáků v celostátních kolech Celostátní kolo 16. ročníku Debatní ligy, 5. místo - tým žáků: Pavel Dostál kvarta a Kryštof Mráz kvarta a Vítek Švejda

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se nezbytně přičinit, abychom podle míry schopnosti, jež nám

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 21. 5. 2018 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:55 Denní vyhlášení výsledků: 12:00 Sára Vávrová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Věra Janečková / PaedDr. Jindra Bártová

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY A FYZIKY ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY A FYZIKY ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY A FYZIKY ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 Predseda predmetovej komisie: RNDr. Miroslava Kubalová Sekcia: Matematika Zástupca pre sekciu Matematika: Mgr. Mária Gregoričková Zoznam členov

Více

Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Spracoval: Organizačná zložka: Mgr. Pavol Leško ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. MLÁDEŽE 2350/7, 058 01 POPRAD

Více

Učební plán pro NG. ŠVP Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce část 4 UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI. Využití disponibilních hodin - třídy A

Učební plán pro NG. ŠVP Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce část 4 UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI. Využití disponibilních hodin - třídy A UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI Učební plán pro NG minimum dle RVP ŠVP GBHNB Využití disponibilních hodin - třídy A Využití disponibilních hodin - třídy B PA PB SA SB 3TA 3TB KA KB CELKEM " A" CELKEM " B" 7 CJL,,,,

Více

5. Školní učební plán

5. Školní učební plán 5. Školní učební plán 5.1. Školní učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Tab. 1 A učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia prima sekunda tercie kvarta Časová dotace celkem Český jazyk

Více

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti žiaci Zameranie: Využívanie notebookov, multimediálnej učebne, interaktívnej tabule, portálu Class Server, virtuálnej knižnice, didaktických

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou)

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou) 3. Učební plán (od 1.9.2018 počínaje primou a kvintou) 3.1. Celkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 18 + 4 15 Matematika 18 + 4 0 Informační a komunikační technologie

Více

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Prima Prezentace jedna známka Textový editor automatické tvary - jedna známka Textový editor práce s textem- jedna známka Sekunda Grafika jedna známka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Volitelná výtvarná výchova I.

Volitelná výtvarná výchova I. školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE Řízená kopie elektronická Vydání:. Revize: 0 Strana z 7 Návrh Podmínek k Registraci akce (projektu) Nedílnou součástí Registrace akce (projektu) i. č 3D34D00

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

Přehled prospěchu třídy 1. 2. pololetí školního roku 2011/12

Přehled prospěchu třídy 1. 2. pololetí školního roku 2011/12 Přehled třídy 1. 2. pololetí školního roku 211/12 řádný termín zpracováno dne: 1.1. 212 Mgr. Zdráhalová Jana Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 12 chlapců: 17 Občanská výchova Informatika a výpočetní

Více

6. UČEBNÝ PLÁN. 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1. Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany

6. UČEBNÝ PLÁN. 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1. Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom a treťom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH PH DH PH

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

kategorie soubor, jméno škola, učitel čas body umístění II.c) Duo- fl.+ak. ZUŠ Český Krumlov 4 55 T. Opelková Terezie Nollová MgA. 18,67 2. M.

kategorie soubor, jméno škola, učitel čas body umístění II.c) Duo- fl.+ak. ZUŠ Český Krumlov 4 55 T. Opelková Terezie Nollová MgA. 18,67 2. M. POŘADÍ SOUTĚŽÍCÍCH kategorie soubor, jméno škola, učitel čas body umístění I.a) trio zob.fléten M.Mikula 4 30 Jana Pešková ZUŠ J.Hradec 19 2. Tereza Mikulová Markéta Koudelková Kvarteto zobcových fléten

Více

Obchodní akademie Vinohradská

Obchodní akademie Vinohradská (Číslo 6/2016) Podle 35 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů jmenuji místopředsedy a další členy zkušebních

Více

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3 Učebnice pro šk.rok 2010/2011 Prima: Prométheus, Herman: Úvodní opakování ( opakování z obecné školy) Kladná a záporná čísla Dělitelnost Osová a středová souměrnost Racionální čísla a procenta Český jazyk

Více

VOLITEĽNÉ PREDMETY Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza

VOLITEĽNÉ PREDMETY Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16, Prievidza Dátum schválenia: 15. 11. 2010 podpis: Vypracoval RNDr. Jaroslav Perniš zástupca riaditeľky školy Kontroloval RNDr. Jaroslav Perniš

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Třída: G8.A - oktáva A (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: ThDr. Martin Chadima, Th.D. Místopředseda: Mgr. Vlasta

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 PaedDr. Jiří Posselt / Mgr. Monika Peková / sp. - Český jazyk

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky.

Rozpis studentů u maturitní zkoušky. Třída: 8A8 - oktáva A (rok nástupu 2009) úterý 16. 5. 2017 dopoledne Předseda: Mgr. Radka Pytlíková Místopředseda: Mgr. Libuše Chalupková Třídní: Mgr. Libuše Potužáková Místnost: 5A8 - kvinta A Slavnostní

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky.

Rozpis studentů u maturitní zkoušky. Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 Třída: 8A8 - oktáva A (rok nástupu 2010) Třída: *8A8 - oktáva A (rok nástupu 2009) kom. 8A8 středa 16. 5. 2018 dopoledne Předseda: Mgr. Šárka Fišrová Místopředseda: Mgr.

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 11

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 11 PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 11 Návrh Podmínek registrace projektu stroje a zařízení Nedílnou součástí registrace projektu

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Oddíl A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Oddíl A Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se nezbytně přičinit, abychom podle míry schopnosti, jež nám byla od Boha poskytnuta, každý přispěl

Více

Nicolle Süssová sp. - Anglický jazyk 9:30 9:50 Mgr. Věra Šimůnková / Mgr. Vojtěch Šrámek / Markéta Vránová. Petra Soukupová

Nicolle Süssová sp. - Anglický jazyk 9:30 9:50 Mgr. Věra Šimůnková / Mgr. Vojtěch Šrámek / Markéta Vránová. Petra Soukupová Termín: pondělí 27. 5. 2013 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:50 sp. - Český jazyk a literatura 7:35 7:55 Mgr. Marie Šírová / Mgr. Milada Junková / sp. - Český jazyk

Více