Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. polroku školského roka 2016/2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. polroku školského roka 2016/2017"

Transkript

1 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 58 Poprad Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 58 Poprad Základná škola, Ul. mládeže 5/7, 58 Poprad Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v. polroku školského roka 6/7 Obsahuje údaje: ŠTATISTIKA POČTU ŽIAKOV A TRIEDNYCH UČITEĽOV Klasifikácia - Gymnázium - BILINGVÁLNA SEKCIA Klasifikácia - Gymnázium - KLASICKÁ SEKCIA Klasifikácia - ZÁKLADNÁ ŠKOLA Klasifikácia Gymnázium - OSEMROČNÁ SEKCIA Dochádzka a prospech tried - BILINGVÁLNA SEKCIA Dochádzka a prospech tried - KLASICKÁ SEKCIA Dochádzka a prospech tried - ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dochádzka a prospech tried - OSEMROČNÁ SEKCIA Vypracoval: Mgr. Pavol Leško..7

2 SPOJENÁ ŠKOLA, DOMINIKA TATARKU 4666/7, POPRAD TRIEDNI UČITELIA A POČTY ŽIAKOV Školský rok: 6/7..5 KLASICKÁ SEKCIA BILINGVÁLNA SEKCIA OSEMROČNÁ SEKCIA SEKCIA ZŠ Trieda poč. TP poč. TP poč. ch d Triedny učiteľ Trieda ch d Triedny učiteľ Trieda ch d Triedny učiteľ TP Trieda poč. ch d Triedny učiteľ TP CHZO SP NKS ADHD VPU ž. VP ž. VP ž. ž..a 8 7 Mgr. Jaroslava Ganadíková.E Mgr. Mária Krajgerová Prima A 8 5 Mgr. Jana Birošíková.ZA 5 4 Mgr. Zuzana Krišková.B 9 9 Mgr. Alžbeta Limáneková.F 6 5 Mgr. Anna Burdová Prima B 9 6 Mgr. Eva Legátová.ZA 7 7 Mgr. Františka Pamulová.A 9 Mgr. Marcela Kovalčíková.E Mgr. Martina Dikantová Sekunda A 9 6 Mgr. Martina Nesládeková.ZB Mgr. Lenka Lovásová.B 9 8 Mgr. Adrián Šmondrk.F Mgr. Viera Budinská Sekunda B 7 6 Mgr. Rastislav Melikov.ZA 8 6 Mgr. Viera Stavná.A Mgr. Jana Dudová.E 5 5 RNDr. Silvia Bartošová Tercia A 7 PhDr. Daniela Škurlová 4.ZA Mgr. Eva Vencková.B 6 Mgr. Miriam Kellnerová.F Mgr. Mária Goláňová Tercia B 7 Mgr. Zuzana Melikovová 4.ZB 9 7 Mgr. Stanislava Kellnerová.C 8 8 RNDr. Anna Kabirová 4.E Mgr. Juraj Šimko Kvarta A 9 8 Mgr. Zuzana Brndiarová 5.ZA 9 6 Mgr. Petra Vojčíková 4.A Mgr. Roman Švarc 4.F 5 5 RNDr. Karol Grilling Kvarta B 8 8 Mgr. Vitalia Bolozová 6.ZA Mgr. Jana Maličká 4.B 6 4 Mgr. Jana Harbuľová 5.E Mgr. Ivana Rodáková Kvinta 6 5 Mgr. Dušan Kováčik 7.ZA 9 9 Mgr. Peter Kenedich 4 4.C 8 8 RNDr. Milan Vráblik 5.F 9 PaedDr. Iveta Šarišská Sexta 6 5 Mgr. Jozef Skokan 8.ZA Mgr. Juraj Jacoš spolu spolu Septima RNDr. Silvia Grillingová 9.ZA 6 Mgr. Ivana Lainczová spolu 4 6 spolu 8 TP - telesný postih klasická sekcia INTEGRÁCIA SPOLU: SP - sluchový postih bilingválna sekcia TP 6 žiakov NKS - narušená komun.schop osemročná sekcia SP žiaci ADHD - hyperaktivita 4 6 sekcia zš NKS žiaci VPU - vývinové poruchy uč SPOLU ADHD žiak CHaZO - chorý a zdravotne oslabený CHaZO žiak VPU žiakov

3 Klasifikácia tried za I. polrok 6/7 - BILINGVÁLNA SEKCIA..7 :5 Trieda I.E,8,4,8,5,8,,7 I.F,54,8,5,4,,, II.E,4,79,7,,79,4,54,58,8,,6 II.F,86,,59,9,64,5,9,68,4,,59 III.E,4,48,44,48,4,6,6,44,44,,,9 III.F,57,67,9,4,,48,,6,9,9,,4 IV.E,48,,8,88,7,,84,96,9, a,65 IV.F,64,6,,,5,48,56,8,, a,68 V.E,8,,,,,67,9,79,,4,,,49 V.F,5,,95,,77,86,59,,,,,9,6 SPOLU,67,7,4,79,6,4,44,68,6,98,9,,7,,9,4 Priemer po žiakoch Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová Konverzácia v anglickom jazyku o slovenského jazyka Spoločenskovedn ý seminár,67,7,4,79,6,5,44,68,6,98,9,,8,,9,5 Cvičenia z biológie PRIEMER TRIEDY Slovenský jazyk a literatúra,,,,8,54,4,86,4,57,48,64,,4,8,79,,48,67,,6,8,5,,, I.E I.F II.E II.F III.E III.F IV.E IV.F,,,,,8,5,7,59,44,9,8,,,,,5,4,,9,48,4,88,,,95,,,,,,,,,8,,,,79,64,6,48,7,5,,, I.E I.F, II.E II.F III.E III.F IV.E IV.F V.E V.F,,,,4,5,6,,,48,,77,,54,9,44,6,84,56,67,86,,, II.E II.F III.E III.F IV.E IV.F V.E V.F, II.E II.F III.E III.F IV.E IV.F V.E V.F,,,,,58,68,44,9,96,8,9,59,,,,9,9,,79,, II.E II.F III.E III.F IV.E IV.F V.E V.F, III.E III.F IV.E IV.F V.E V.F

4 ,,,,,8,4,,,,,,,,,,,,, II.E II.F,.E.F Telesná a športová, Telesná a športová,,8,,5,4,8,5,4,8 Slovenský jazyk a literatúra,8 Slovenský jazyk a literatúra,54.e.f Telesná a športová,,8,58,54,4,79,,7,79,4 Telesná a športová,,4,68,9,5,64,9,59,,86.e.f Telesná a športová,,44,44,6,6,48,44,48,4, Telesná a športová,,9,6,,48,4,9,67,57,9

5 4.E 4.F Telesná a športová,,9,96,84,,7,88,8,,48 Telesná a športová,,,8,56,48,5,,,6,64 5.E 5.F Cvičenia z biológie Spoločenskovedný seminár Telesná a športová,,,,79,9,67,,,,,8 Cvičenia z biológie Spoločenskovedný seminár Telesná a športová,9,,,,59,86,77,,95,,5, Usporiadanie podľa priemeru triedy,,,7,,6,59,9,4,65,68,49,6,

6 Klasifikácia tried za I. polrok 6/7 - KLASICKÁ SEKCIA..7 :5 Trieda I.A,46,9,,,6,7,5,4,4,,4,,9 I.B,59,4,,64,4,,,7,4,4,7,,5 II.A,6,,,,67,4,87,57,7,47,,,4 II.B,7,,,8,4,4,45,8,55,4,,, III.A,78,57,,77,6,6,78,8,4,48,5,9,,4,5 III.B,7,68,,,4,,96,96,5,64,5,,,,5 III.C,,67,,67,6,44,67,9,67,,,6,,4 IV.A,,67,,7,,,,,,5,5,8,,4,,5,5,4,5,8,9 IV.B,8,5,4,84,8,4,,4,5,,,,9,6,,7,,76,4,7 IV.C,8,64,8,8,54,,,,,5,5,,,,44,,5,,45,, SPOLU,8,5,,,88,68,,57,5,5,4,9,,,,9,4,,7,,7,8,5,9,7,57,,4 Priemer po žiakoch Slovenský jazyk a literatúra Ruský jazyk Francúzsky jazyk Umenie a kultúra Telesná a športová Cvičenia z chémie,79,49,5,,86,66,,56,49,4,4,7,,,,,8,44,7,,8,8,9,,6,58,,7 Cvičenia z matematiky Konverzácia v anglickom jazyku Programovanie informatiky Cvičenia z biológie Dejiny umenia Spoločenskoved ný seminár Ekonomika matematiky chémie geografie fyziky dejepisu o slovenského jazyka biológie PRIEMER TRIEDY, Slovenský jazyk a literatúra,,,46,59,6,7,78,7,,,8,8,,9,4,,,57,68,67,67,5,64,,,, Ruský jazyk,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,4,8, I.A II.A III.B IV.C, Francúzsky jazyk,,,64,8,77,7,,,6,4,67,4,6,4,67,,84,54,,, I.B II.B III.A IV.A,,,,,,7,,4,4,6,,6,,,5,,87,45,78,96,44, I.A I.B II.A II.B III.A III.B III.C, I.A I.B II.A II.B III.A III.B III.C,,,,,4,7,57,8,8,96,67,,,4,4,7,55,4,5,9, I.A I.B II.A II.B III.A III.B III.C, I.A I.B II.A II.B III.A III.B III.C

7 ,,,,,,4,47,4,48,64,67,,,9,,,,8,, I.A I.B II.A II.B III.A III.B III.C, III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C Umenie a kultúra,,,,,,,,6,,4,,,,,,,4,,,,,, III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C,.A.B.A,,,,4,7,,,4,47,4,4,7,4,7,57,5,,87,7,,4,6,4,67, Francúzsky jazyk,64 Francúzsky jazyk Ruský jazyk,,,,9,4,,46,59,6.b,,,4,55,8,45,4,4 Francúzsky jazyk,8,,,7 Umenie a kultúra Francúzsky jazyk.a,4,,9,5,48,4,8,78,6,77,,57,78,6.b, Umenie a kultúra,,,5,64,5,96,96,,4,,68,7

8 Umenie a kultúra Ruský jazyk.c,,6,,,67,9,67,44,6,67,,67, 4.C o slovenského jazyka fyziky chémie Spoločenskovedný seminár Programovanie Cvičenia z chémie Umenie a kultúra 4.A,8,5,4,5,5,,4,,8,5,5,,,,,,,67,,7 biológie dejepisu geografie matematiky Cvičenia z biológie Konverzácia v anglickom jazyku 4.B,4,76,,7,,6,9,,,,5,4,,4,8,84,4,5,8 biológie o slovenského jazyka dejepisu fyziky geografie chémie matematiky Spoločenskovedný seminár Cvičenia z biológie Programovanie Konverzácia v anglickom jazyku Cvičenia z chémie Umenie a kultúra Ruský jazyk,,45,,5,,44,,,,5,5,,,,,54,8,8,64,8, Usporiadanie podľa priemeru triedy,,,9,5,4,,5,5,4,9,7,,

9 Klasifikácia tried za I. polrok 6/7 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA..7 :5 Slovenský jazyk a literatúra Vlastiveda Prírodoveda Hudobná Výtvarná Informatická.ZA.ZA,,6,6,4.ZB,6,.ZA,7,5,5,,8, 4.ZA,6,56,,8,44, 4.ZB,58,,7,,6,6 5.ZA,8,56,6,,,44, 6.ZA,79,64,7,79,7,7,64,,4,57 7.ZA,7,78,47,78,94,7,6,49 8.ZA,7,5,,6,8,47,47,7,4,8,78 9.ZA,8,6,7,79,,88,6,69,88,67,, SPOLU,8,5,49,6,,6,,9,9,,8,9,,5,4 Priemer po žiakoch,74,49,4,6,,7,,8,8,97,8,7,6,5,9,,6 Prvouka Slovenský jazyk a literatúra,7,6,58,8,79,7 Pracovné vyučovanie,7,8,5,56, Svet práce,56,64 Telesná a športová,78 Výchova umením,5 PRIEMER TRIEDY,6.ZA.ZA.ZB.ZA 4.ZA 4.ZB 5.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA.ZA.ZA.ZB.ZA 4.ZA 4.ZB 5.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA,6,5,,7,6,7,,7,79,47,6,79.ZA.ZA.ZB.ZA 4.ZA 4.ZB 5.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA Vlastiveda Prírodoveda,,8,,8,44,6.ZA 4.ZA 4.ZB.ZA 4.ZA 4.ZB.ZA.ZA.ZB.ZA 4.ZA 4.ZB 5.ZA 6.ZA 7.ZA.ZA.ZA.ZB.ZA 4.ZA 4.ZB 5.ZA 6.ZA 7.ZA Prvouka Informatická,6.ZA.ZA.ZB.ZA 4.ZA 4.ZB

10 ,,7, 5.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA 5.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA,88,47,6,,7,78,8,44,64,94 5.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA 5.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA,,7,47,69,88,7 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA 8.ZA 9.ZA,4,4,67,6 5.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA 5.ZA 7.ZA 8.ZA Svet práce 7.ZA 8.ZA.ZA.ZA.ZB.ZA 4.ZA 4.ZB 5.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA

11 Prvouka Slovenský jazyk a literatúra.za Prvouka Slovenský jazyk a literatúra.za,6,6,.zb.za Prvouka Slovenský jazyk a literatúra,6 Informatická Prírodoveda Vlastiveda,8,,5,5,7 4.ZA 4.ZB Informatická Pracovné vyučovanie Prírodoveda Vlastiveda,44,8,,56,6 Informatická Pracovné vyučovanie Prírodoveda Vlastiveda,6,,7,,58 Svet práce 5.ZA,,,6,44,56,8 7.ZA,6,47,7,94,78,78,7 Výchova umením Svet práce 6.ZA,4,64,7,7,64,79,7,,79 8.ZA,8,4,7,8,,5,47,47,6,7

12 9.ZA Výchova umením,,67,,7,88,69,6,88,79,6,8 Usporiadanie podľa priemeru triedy,4,,,,6,,57,49,78,.za.za.zb.za 4.ZA 4.ZB 5.ZA 6.ZA 7.ZA 8.ZA 9.ZA

13 Klasifikácia tried za I. polrok 6/7 - OSEMROČNÁ SEKCIA..7 :5 Prima A,4,7,7,4,4, Prima B,4,7,,,7,4,7,6 Sekunda A,8,7,8,8,7,7,4,4,6 Sekunda B,5,44,7,,7,,7,,,4 Tercia A,,5,47,,,,47,,,8,4,9 Tercia B,,,,,,7,,5,,6 Kvarta A,8,,4,4,,4,7,,4,7 Kvarta B,,,8,5,,,8,6,4 Kvinta,8,9,58,9,,96,5,,,86 Sexta,8,4,4,48,88,4,68,8,64,6,47 Septima,76,47,47,76,5,76,4,7,5,6,,49 SPOLU,4,,,4,4,,5,7,5,49,9,,, Priemer po žiakoch Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná Hudobná Telesná a športová,4,,,9,8,,4,4,4,48,7,,,6 Umenie a kultúra Konverzácia v anglickom jazyku Cvičenia z chémie Programovanie Cvičenia z biológie Spoločenskovedn ý seminár Ekonomika matematiky chémie geografie fyziky dejepisu biológie PRIEMER TRIEDY Slovenský jazyk a literatúra,4,4,8,5,,,8,,8,8,76,7,7,7,44,5,,,,9,4,47 Prima A Prima B Sekunda ASekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima,7,,8,7,47,,4,8,58,4,47,8,,,,4,5,48,76 Prima A Prima B Sekunda ASekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima,9,88,,,,7, Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Septima,4,,7,,47,,4,,4,5,4,7,7,7,,7,7,,68,76 Prima A Prima B Sekunda ASekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima,4,4,,,,,8,96,8,4,7,4,,8,5,4,6,5,64,7 Prima A Prima B Sekunda ASekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima,,6,5 Prima A Prima B Sekunda ASekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima Tercia A Tercia B

14 Prima A Prima B Prima A Prima B,4,,,6 Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima Prima A Prima B,4,4,7,7,4,7,4,7,,,7,4 Sekunda A Sekunda B,4,4,7,7,8,8,7,8,,7,,,7,,7,44,5 Tercia A,8,,,47,,,,47,5, Tercia B,5,,7,,,,,

15 Kvarta A,4,,7,4,,4,4,,8 Kvarta B,6,8,,,5,8,, Kvinta Sexta,,58,96,9,9,8,5,,6,64,8,68,4,88,48,4,4,8 Septima Umenie a kultúra,,6,5,7,4,76,5,76,47,47,76 Usporiadanie podľa priemeru triedy,,6,6,4,9,6,7,4,86,47,49 Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima

16 Dochádzka a prospech tried za I. polrok 6/7 - BILINGVÁLNA SEKCIA..7 :5 PROSPELI NEPROSPELI OSPRAVEDLNENÉ HODINY NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli NEKLASIFIKOVAN Ý hodiny spolu I.E ,6, 59 4,6 I.F ,5, 74 8,5 II.E ,, 6 44, II.F ,8, 88 7,8 III.E ,56, 789,56 III.F 8 5,8,5 5,86 IV.E 4 5,,5,,5 5,4 IV.F ,68, 7 48,68 V.E ,4, ,46 V.F ,6, 778 5,6 SPOLU ,68,5, 98,5 8,69 hodiny na žiaka hodiny spolu hodiny na žiaka ZAMEŠKANÉ HODINY SPOLU ZAMEŠKANÉ HODINY NA ŽIAKA DVOJKY ZO SPRÁVANIA TROJKY ZO SPRÁVANIA Ospravedlnené hodiny spolu ,,8,6,4, Neospravedlnené hodiny spolu,5,6,5,4,,,, Neospravedlnené hodiny - na žiaka,5,4,,,,,,,, 7, 6, 5, 4,,,,, Ospravedlnené hodiny - na žiaka 57,4 5, 48,68 44, 7,8 5,6,56 8,5 4,6,8 5 5 Prospeli s vyznamením, veľmi dobre, prospeli Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

17 Dochádzka a prospech tried za I. polrok 6/7 - KLASICKÁ SEKCIA..7 :5 PROSPELI NEPROSPELI OSPRAVEDLNENÉ HODINY NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli NEKLASIFIKOVAN Ý I.A ,4, 76 7,4 I.B ,7, 78 7,7 II.A ,77, 8 7,77 II.B 4 9,7, 9,7 III.A ,7, 74 46,7 III.B 5,, 5, III.C ,67, ,7 IV.A ,89, 4 4,89 IV.B ,88, 87 4,88 IV.C ,57, 46 5,57 SPOLU ,9, 5 4, hodiny spolu hodiny na žiaka hodiny spolu hodiny na žiaka ZAMEŠKANÉ HODINY SPOLU ZAMEŠKANÉ HODINY NA ŽIAKA Ospravedlnené hodiny spolu Neospravedlnené hodiny spolu Neospravedlnené hodiny - na žiaka,,8,6,4,,7,6,5,4,,,,,,,,,,,6,,, 7, 6, 5, 4,,,,, Ospravedlnené hodiny - na žiaka 64,67 5, 5,57 46,7 4,89 7,7 4,88,7 7,4 7, Prospeli s vyznamením, veľmi dobre, prospeli Prospeli s vyznamením Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

18 Dochádzka a prospech tried za I. polrok 6/7 -ZÁKLADNÁ ŠKOLA..7 :5 PROSPELI NEPROSPELI OSPRAVEDLNENÉ HODINY NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli NEKLASIFIKOVAN Ý I.ZA 5 7 4,84, 7 4,84 II.ZA 6 58,, 58, II.ZB 7 54,8, 54,8 III.ZA 4 56,54, 56,54 IV.ZA 6,89,,89 IV.ZB 7 4,, 4, V.ZA ,7, 79 9,7 VI.ZA ,79, 459,79 VII.ZA ,6, 749 4,6 VIII.ZA ,5, ,5 IX.ZA 7 7,9, 7 7,9 SPOLU , 694, hodiny spolu hodiny na žiaka hodiny spolu hodiny na žiaka ZAMEŠKANÉ HODINY SPOLU ZAMEŠKANÉ HODINY NA ŽIAKA Dvojky zo správania Ospravedlnené hodiny spolu I.ZA II.ZA II.ZB III.ZA IV.ZA IV.ZB V.ZA VI.ZA VII.ZA VIII.ZA IX.ZA Neospravedlnené hodiny spolu Neospravedlnené hodiny - na žiaka,,8,8,6,6,4,4,,,,,,,,,,,,,, 8, 7, 6, 5, 4,,,,, Ospravedlnené hodiny - na žiaka 7,9 4,6 44,5, 9,7,79,8,54, 4,84,89 I.ZA II.ZA II.ZB III.ZA IV.ZA IV.ZB V.ZA VI.ZA VII.ZA VIII.ZA IX.ZA Prospeli s vyznamením, veľmi dobre, prospeli I.ZA II.ZA II.ZB III.ZA IV.ZA IV.ZB V.ZA VI.ZA VII.ZA VIII.ZA IX.ZA Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

19 Dochádzka a prospech tried za I. polrok 6/7 - OSEMROČNÁ SEKCIA..7 :5 PROSPELI NEPROSPELI OSPRAVEDLNENÉ HODINY NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli NEKLASIFIKOVAN Ý Prima A 8 88,54, 88,54 Prima B 9 7 4,48, 7 4,48 Sekunda A 6 8 8,, 8 8, Sekunda B 87,6, 87,6 Tercia A ,7, , Tercia B 6 4 9,, 9, Kvarta A ,45, 45 48,45 Kvarta B ,6, 77 5,6 Kvinta ,85, ,88 Sexta ,,4 5 5,4 Septima ,9 7,4 64,7 SPOLU ,9, 9 9,94 hodiny spolu hodiny na žiaka hodiny spolu hodiny na žiaka ZAMEŠKANÉ HODINY SPOLU ZAMEŠKANÉ HODINY NA ŽIAKA Dvojky zo správania Ospravedlnené hodiny spolu Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima Neospravedlnené hodiny spolu Neospravedlnené hodiny - na žiaka ,5,4,,,,,,,,,,,,,4,4,4 8, 7, 6, 5, 4,,,,, Ospravedlnené hodiny - na žiaka 66,85 64,9 49,7 48,45 5,,54,6, 8, 4,48 5,6 Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima Prima A Prima B Sekunda A Prospeli s vyznamením, veľmi dobre, prospeli Sekunda B Tercia A Tercia B Kvarta A Kvarta B Kvinta Sexta Septima Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 2. polroku školského roka 2013/2014

Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 2. polroku školského roka 2013/2014 Spojená škola, Dominika Tatarku 666/7, 8 Poprad Gymnázium, Dominika Tatarku 666/7, 8 Poprad Základná škola, Ul. mládeže /7, 8 Poprad Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v.

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

pre nižšie stredné vzdelávanie

pre nižšie stredné vzdelávanie Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 1 Priezvisko a meno žiaka Slovenský a literatúra

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MANSVETA OLŠOVSKÉHO ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky tel. 034/773803 www.csmalacky.sk czsmalacky@gmail.com ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ

Více

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020 ISCED (inovovaný) na šk. roky 0/06 až 09/00 Rámcové učebné plány za. 9. ročník Počet hodín šk. uč. plánu za.-9.roč. svet 4 4 Anglický jazyk Konv. v ANJ (nemecký, ruský) 6 + Informatika 4 4 Dejepis 6 6

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ DAŤ ŠANCU KAŽDÉMU ŽIAKOVI ZAŽIŤ ÚSPECH Vízia Slnko svieti na každého rovnako Vzdelávací pre 1.a 2. st. ZŠ Stupeň vzdelania ISCED 1, ISCED 2 Dĺžka štúdia

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MANSVETA OLŠOVSKÉHO ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky tel. 034/773803 www.csmalacky.sk czsmalacky@gmail.com ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ

Více

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2:

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2: IV. Školský učebný plán V tejto časti ŠkVP nasledujú rámcové plány, podľa ktorých zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie na našej škole v súlade so školskou reformou. Rámcový učebný plán pre základné školy

Více

Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad Spracoval: Mgr. Pavol Leško Organizačná zložka: GYMNÁZIUM, DOMINIKA TATARKU 4666/7, 058 01

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/16 ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED 3A v ročníkoch

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

ISCED 1 Primárne vzdelávanie

ISCED 1 Primárne vzdelávanie Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany ISCED 1 Primárne vzdelávanie /RUP zo dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015/ Vzdelávacia oblasť Vyučovací

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Človek

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

Spojená škola, D. Tatarku 4666/7, Poprad

Spojená škola, D. Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, D. Tatarku 4666/7, Poprad Číslo: SŠ-107/SŠ/2017 Počet strán: 10 Príloha č. 1 Tabuľka hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa tried v školskom roku 2016/2017 Príloha č. 2 Prehľad aktivít školy

Více

Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany. ISCED 1 Primárne vzdelávanie

Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany. ISCED 1 Primárne vzdelávanie Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany ISCED 1 Primárne vzdelávanie /RUP zo dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015/ Vzdelávacia oblasť Vyučovací

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. ( Múd. 6,12) ISCED 1 - Primárne vzdelávanie

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1 - RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ŠK. R. 2017/2018 Vzdelávacia oblasť Predmet 1. ročník

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium 1. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník Slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 5 3 1 3 3 1 3 33 Anglický jazyk 4 4 4 4 4

Více

Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu

Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu Ak mi niečo vysvetlíš zabudnem, ak mi to ukážeš zapamätám si, ale ak to urobím pochopím. Vzdelávací program Stupeň vzdelania : ISCED 1 ISCED 2 Dĺžka štúdia

Více

Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník

Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník prípravný Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník Vzdelávacia oblasť Predmet/ ročník 1... 4. 5.. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Předměty podle Počet učebního plánu hodin. Český jazyk a literatura 9 Pondělí ČJL ČJL M ČAJS Matematika 4

Předměty podle Počet učebního plánu hodin. Český jazyk a literatura 9 Pondělí ČJL ČJL M ČAJS Matematika 4 I.A Český jazyk a literatura 9 Pondělí ČJL ČJL M ČAJS Matematika 4 HR HR HR HR Člověk a jeho svět 2 Tělesná výchova 2 Úterý ČJL PČ VV TV Hudební výchova 1 HR DOL DOL MIS Výtvarná výchova 1 Středa ČJL ČJL

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči o studium budou v obou oborech vzdělání konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího řízení Osmileté

Více

Oddíl D ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN. Školní vzdělávací program STUDENT

Oddíl D ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN. Školní vzdělávací program STUDENT Oddíl D ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN Školní vzdělávací program STUDENT . Nižší ročníky gymnázia Školní učební plán pro nižší třídy Doctrina - Podještědského gymnázia vychází z rámcového učebního plánu RVP pro základní

Více

Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa

Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa Žiadateľ Základná škola Námestovo Komenského ul. Sídlo žiadateľa Komenského

Více

Sekcia: BIOLÓGIA. Predmetová komisia biológia - chémia. Zloženie predmetovej komisie. Časová dotácia. Školský rok 2016/2017.

Sekcia: BIOLÓGIA. Predmetová komisia biológia - chémia. Zloženie predmetovej komisie. Časová dotácia. Školský rok 2016/2017. Predmetová komisia biológia - chémia Sekcia: BIOLÓGIA Školský rok 2016/2017 Zloženie predmetovej komisie Predseda PK: RNDr. Lívia Rajnáková Zoznam členov PK: RNDr. Eva Domonkosová Mgr. Zuzana Dvořáková

Více

Sekcia: BIOLÓGIA. Predmetová komisia biológia - chémia. Zloženie predmetovej komisie. Časová dotácia. Školský rok 2017/2018.

Sekcia: BIOLÓGIA. Predmetová komisia biológia - chémia. Zloženie predmetovej komisie. Časová dotácia. Školský rok 2017/2018. Predmetová komisia biológia - chémia Sekcia: BIOLÓGIA Školský rok 2017/2018 Zloženie predmetovej komisie Predseda PK: RNDr. Lívia Rajnáková Zoznam členov PK: RNDr. Eva Domonkosová Mgr. Zuzana Dvořáková

Více

Školský vzdelávací program dodatok učebný plán

Školský vzdelávací program dodatok učebný plán Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo Školský vzdelávací program dodatok učebný plán Mgr. Peter Kuľha riaditeľ školy 1 Šk.rok: platný od šk.roku : 2014/2015 ročník: I., kvinta Vzdelávacia oblasť Jazyk a

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:40 Denis Knejzlík sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Grazhina Šimečková Mgr. Darina Šimková 9:15 9:35 Mgr.

Více

SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV

SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV Školský vzdelávací program Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene obsahuje možnosť využitia voliteľných hodín vo všetkých ročníkoch. V prvom a druhom ročníku boli voliteľné hodiny

Více

Rozvrh hodin tříd: I.A Třídní učitel: Minářová Michaela Platnost rozvrhu: 1.9.2015-31.1.2016

Rozvrh hodin tříd: I.A Třídní učitel: Minářová Michaela Platnost rozvrhu: 1.9.2015-31.1.2016 Rozvrh hodin tříd: I.A Třídní učitel: inářová ichaela Platnost rozvrhu:.9.0 -..0 0:00-0: 0: - :0 :0 - : : - :0 : - :0 : - :0 inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai inai

Více

Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Prehľad akcií zorganizovaných v školskom roku 2015/2016 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Spracoval: Organizačná zložka: Mgr. Pavol Leško ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. MLÁDEŽE 2350/7, 058 01 POPRAD

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY A FYZIKY ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY A FYZIKY ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY A FYZIKY ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 Predseda predmetovej komisie: RNDr. Miroslava Kubalová Sekcia: Matematika Zástupca pre sekciu Matematika: Mgr. Mária Gregoričková Zoznam členov

Více

Učební plán. Vyučovací předmět I. II. III. IV. celkem. Celkový počet hodin

Učební plán. Vyučovací předmět I. II. III. IV. celkem. Celkový počet hodin Učební plán Vzdělávací program: 79-41-K/81 Gymnázium Forma studia: osmileté denní studium Nižší stupeň gymnázia Vyučovací předmět I. II. III. IV. celkem Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 Anglický jazyk

Více

6. UČEBNÝ PLÁN. 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1. Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany

6. UČEBNÝ PLÁN. 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1. Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom a treťom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH PH DH PH

Více

Mimoškolská činnosť v školskom roku 2014/ základná škola + 5-ročné bilingválne štúdium

Mimoškolská činnosť v školskom roku 2014/ základná škola + 5-ročné bilingválne štúdium Názov akcie: Dátum alebo termín akcie: Mimoškolská činnosť v školskom roku 2014/2015 - základná škola + 5-ročné bilingválne štúdium Miesto konania: Hlavný zodpovedný učiteľ - organizátor: Ďalší zodpovední

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 1.A 1.B 1 2 3 4 5 S Chv Chování 51 - - - - - Cj Český jazyk a literatura 47 3 - - - 1 5 1.6 M Matematika 48 1 1 - - 1 5 1.6 Hv Hudební výchova 51 - - - - - Vv Výtvarná výchova 51 - -

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se nezbytně přičinit, abychom podle míry schopnosti, jež nám

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

I. Střední škola dívčí Horažďovice

I. Střední škola dívčí Horažďovice I. Střední škola dívčí Horažďovice Číslo evidenčního listu JAF: 1290 1923 1953 Měšťanská škola dívčí vznikla v roce 1923. 1) V roce 1948 se změnila na I. střední školu dívčí 2) a v 1953 byla, dle nového

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Jevíčko, A.K.Vitáka 452 Třída: 4.B - čtvrtá B (rok nástupu 2015) Termín: pondělí 20. 5. 2019 dopoledne Předseda: Mgr. Petr Andrle Místopředseda: Mgr. Dita Šponerová Třídní: Mgr. Jana Janečková

Více

Obchodní akademie Vinohradská

Obchodní akademie Vinohradská (Číslo 6/2016) Podle 35 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů jmenuji místopředsedy a další členy zkušebních

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 Úspěchy žáků v celostátních kolech Celostátní kolo 16. ročníku Debatní ligy, 5. místo - tým žáků: Pavel Dostál kvarta a Kryštof Mráz kvarta a Vítek Švejda

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 2. pololetí školního roku 215/16 zpracováno dne: 8. 9. 216 1.A 1.B 1.C Chv Chování 55 - - - - 55 1. Cj Český jazyk a literatura 53 2 - - - 55 1.36 M Matematika 53 2 - - - 55 1.36 Hv

Více

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 identifikátor zařízení: 600008347 IČO:

Více

5. Školní učební plán

5. Školní učební plán 5. Školní učební plán 5.1. Školní učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Tab. 1 A učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia prima sekunda tercie kvarta Časová dotace celkem Český jazyk

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017

Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017 Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017 Český jazyk 4 Po ˇ ČJ M Vv Vv Tv Inf 1 Anglický jazyk 4 Mat Du Bo Bo Pz,Kr Mo Německý jazyk Matematika 4 Informatika 1 Út ČJ AJ M Dě Inf 2 Z Dějepis

Více

Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se nezbytně přičinit, abychom podle míry schopnosti, jež nám

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 28. 5. 2018 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Jakub Loukotka sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Kristýna Weissová / Mgr. Dana Volfová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Radim Kryštov pr. - Chemie 8:30 8:45 Mgr. Lenka Spilková / Ing. Věra Čapková / pr. - Biologie 10:00 10:15 Mgr. Kateřina Pavlasová / Halina Hendruková / Katrin Sedláčková

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 OBORY VZDĚLÁNÍ: a) 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 m. Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 2. pololetí školního roku 213/14 zpracováno dne: 29.8.214 1.A 1.B Chv Chování 49 - - - - 49 1. Cj Český jazyk a literatura 45 4 - - - 49 1.82 M Matematika 46 3 - - - 49 1.61 Hv Hudební

Více

Učební plán pro NG. ŠVP Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce část 4 UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI. Využití disponibilních hodin - třídy A

Učební plán pro NG. ŠVP Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce část 4 UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI. Využití disponibilních hodin - třídy A UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI Učební plán pro NG minimum dle RVP ŠVP GBHNB Využití disponibilních hodin - třídy A Využití disponibilních hodin - třídy B PA PB SA SB 3TA 3TB KA KB CELKEM " A" CELKEM " B" 7 CJL,,,,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou)

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou) 3. Učební plán (od 1.9.2018 počínaje primou a kvintou) 3.1. Celkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 18 + 4 15 Matematika 18 + 4 0 Informační a komunikační technologie

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. ročník primárne vzdelávanie

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. ročník primárne vzdelávanie RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským vzdelávacia oblasť vyučovací predmet ročník primárne vzdelávanie ročník nižšie stredné vzdelávanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia

Více

AJ FolI. ČJ ReiR. Tv BraD. M ReiR

AJ FolI. ČJ ReiR. Tv BraD. M ReiR I.E, Reichert Radek ákladní škola Rakovského v Praze : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : GunK ákladní škola Rakovského v Praze I.A (C0), gr. Brožková Blanka : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : : - :0 :0

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Třída: G8.A - oktáva A (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: ThDr. Martin Chadima, Th.D. Místopředseda: Mgr. Vlasta

Více

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti žiaci Zameranie: Využívanie notebookov, multimediálnej učebne, interaktívnej tabule, portálu Class Server, virtuálnej knižnice, didaktických

Více

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Prima Prezentace jedna známka Textový editor automatické tvary - jedna známka Textový editor práce s textem- jedna známka Sekunda Grafika jedna známka

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Třída: V8.G - oktáva (rok nástupu 2011) Třída: *V8.G - oktáva (rok nástupu 2010) kom. V8.G Termín: pondělí 27. 5. 2019 dopoledne Předseda:

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Sekcia Predmet Názov súťaže Kategória Meno žiaka Trieda Kolo súťaže Umiestnenie Pripravoval Poznámka

Sekcia Predmet Názov súťaže Kategória Meno žiaka Trieda Kolo súťaže Umiestnenie Pripravoval Poznámka Sekcia Predmet Názov súťaže Kategória Meno žiaka Trieda Kolo súťaže Umiestnenie Pripravoval Poznámka kvinta-oktáva OG+ 4-ročné G Košický matboj-súťaž 4- členných družstiev stredné školy Matúš Nadžady II.A

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019. (materiál určený pro jednání pedagogické rady 31. srpen 2018 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019. (materiál určený pro jednání pedagogické rady 31. srpen 2018 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; ID: afkmqg6 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019

Více

Vyhodnotenie školského roka 2010/2011

Vyhodnotenie školského roka 2010/2011 Schola Privata Gutaiensis Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola Slovenská ul. 52, 946 03 Kolárovo, tel. 035/7775080,schola.privata@stonline.sk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Oddíl A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Oddíl A Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se nezbytně přičinit, abychom podle míry schopnosti, jež nám byla od Boha poskytnuta, každý přispěl

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 28. 5. 2018 dopoledne Petra Němečková sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Libuše Mikulecká / PaedDr. Jindra Bártová / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:10 9:25 Mgr. Věra Voborová /

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 21. 5. 2018 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:55 Denní vyhlášení výsledků: 12:00 Sára Vávrová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Věra Janečková / PaedDr. Jindra Bártová

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 20. 5. 2019 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:30 Laura Katarzyna Lorańczyk sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Libuše Mikulecká / PaedDr.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více