Príjem v zahraničí. povinnosť podať daňové priznanie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Príjem v zahraničí. povinnosť podať daňové priznanie"

Transkript

1 Príjem v zahraničí povinnosť podať daňové priznanie

2 KEDY SA MUSÍ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE? Podľa 32 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, občan, ktorý je daňový rezident Slovenskej republiky a mal príjmy na Slovensku alebo v zahraničí, musí podať daňové priznanie za rok 2010 vtedy, ak za rok 2010 dosiahol príjmy podliehajúce dani z príjmov (kdekoľvek vo svete) v súčte a prepočte na presahujúce sumu 2012,85. V daňovom priznaní sa potom vždy musia uviesť bez výnimky všetky príjmy, podliehajúce dani a dosiahnuté v zahraničí. Ak ste pracovali počas roka 2010 v zahraničí, rozhodujúce pri posúdení, či musíte podať daňové priznanie na Slovensku je, či ste alebo či nie ste daňový rezident Slovenskej republiky.

3 DAŇOVÝ REZIDENT Daňový rezident Slovenskej republiky je každý občan, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt alebo sa na Slovensku zdržiava aspoň 183 dní v danom roku. To však neplatí vždy. Občan, ktorý by sa podľa predošlej vety síce mal považovať za daňového rezidenta SR a teda mal by podávať daňové priznanie na Slovensku zo svojich všetkých príjmov, nie je daňovým rezidentom SR vtedy, ak je daňovým rezidentom inej krajiny. Kedy sa občan s trvalým pobytom na Slovensku nepovažuje za daňového rezidenta SR? Vtedy, ak žije a príjmy dosahuje v krajine, s ktorou má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a podľa tejto zmluvy a v súlade so zákonmi tejto krajiny je daňovým rezidentom krajiny, v ktorej žije. Napríklad občan, ktorý pracoval v Česku, sa podľa českého zákona o dani z príjmov považuje za daňového rezidenta v Česku vtedy, ak v Česku strávil v danom roku aspoň 183 dní alebo ak má v Česku tzv. stály byt. To značí má byt, apartmán, dom, izbu a pod., čiže býva v Česku a ide o bývanie, ktoré má dlhodobo k dispozícií. Tzv. stály byt pritom nemusí byť v jeho vlastníctve a občan nemusí mať v Česku trvalý pobyt.

4 Naopak ste daňovým rezidentom cudzej krajiny, napriek tomu že máte na Slovensku trvalý pobyt, ak: - v zahraničí žijete už dlhší čas, najlepšie - vybaviť si na príslušnom úrade v zahraničí (obdobe nášho daňového úradu), že s ohľadom na všetky okolnosti a príslušnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ste daňovým už niekoľko rokov a - v zahraničí s vami žije aj vaša rodina. Ak vám podľa vyššie uvedeného vychádza, že napriek tomu, že máte trvalý pobyt na Slovensku, ste daňovým rezidentom inej krajiny, odporúčam Vám: - vybaviť si na príslušnom úrade v zahraničí (obdobe nášho daňového úradu), že s ohľadom na všetky okolnosti a príslušnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ste daňovým rezidentom príslušnej krajiny

5 ZMLUVY O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA Skutočnosť, že daňový rezident SR musí v daňovom priznaní uviesť aj príjem v zahraničí, neznamená automaticky, že bude platiť daň z príjmov v zahraničí ešte raz na Slovensku. Postup pri výpočte dane v prípade príjmov zo zahraničia určuje 45 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tento postup závisí od toho, o aký štát ide Slovensko má uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou zápočtu dane s nasledujúcimi štátmi: Austrália, Belgicko, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Fínsko, Chorvátsko, Indonézia, Írsko, Island, Izrael, Juhoafrická republika, Kanada, Kórejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbecká republika.

6 METÓDA VYŇATIA PRÍJMOV Ak ide o príjem zo štátu, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou vyňatia príjmov, príjmy z cudzieho štátu sa síce v daňovom priznaní uvedú, avšak daň sa v daňovom priznaní z týchto príjmov nepočíta. Slovenskému daňovému rezidentovi sa pri tomto spôsobe na Slovensku nebude vracať žiadna daň zaplatená v zahraničí ale na druhej strane ani nebude musieť na Slovensku nič doplácať. Výnimkou sú situácie, kedy má daňovník príjem aj na Slovensku a príjem dosiahnutý v zahraničí spôsobí, že sa v úhrne zvýši základ dane nad hranicu, pri ktorej sa znižujú nezdaniteľné časti (na daňovníka, na manželku) a daňovník doplatí na milionársku daň. Metóda vyňatia príjmov sa uplatní aj v prípade, ak mal slovenský daňový rezident príjmy zo závislej činnosti: - za prácu vykonávanú pre Európske spoločenstvá a ich orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo - zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené. Slovensko má uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou vyňatia príjmov s nasledujúcimi štátmi: Bosna a Hercegovina, Brazília, Cyprus, Čína, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, India, Japonsko, Luxembursko, Macedónsko, Nemecko, Nigéria, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Srí Lanka, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Talianko, Tunisko. Podľa novely zákona o dani z príjmov, účinnej od , pri podávaní daňového priznania môže daňovník daňový rezident SR, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, použiť metódu vyňatia príjmu, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. Znamená to že aj v prípade, ak má Slovenská republika uzatvorenú so štátom, v ktorom daňovník dosiahol príjmy zo závislej činnosti, zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou zápočtu dane, môže pri podávaní daňového priznania použiť metódu vyňatia príjmov.

Platné a účinné medzinárodné zmluvy podľa 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Platné a účinné medzinárodné zmluvy podľa 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Platné a účinné medzinárodné zmluvy podľa 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Platí od 01.01.2015 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa 2 písm. x) zákona č. 595/2003

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Platné a účinné medzinárodné zmluvy a sadzba dane. pre účely aplikácie zvýhodnenej sadzby dane

Platné a účinné medzinárodné zmluvy a sadzba dane. pre účely aplikácie zvýhodnenej sadzby dane Platí od 01.01.2017 Platné a účinné medzinárodné zmluvy a sadzba pre účely aplikácie zvýhodnenej sadzby Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

Vývoj priemerných indexov HICP potravín celkom podľa klasifikácie COICOP v krajinách EÚ 28 za január až november 2016

Vývoj priemerných indexov HICP potravín celkom podľa klasifikácie COICOP v krajinách EÚ 28 za január až november 2016 tabuľka č. 1 Európska únia 28 99,98 100,09 100,23 100,44 100,61 100,36 100,29 100,22 99,82 99,91 100,35 Euro zóna 19 100,24 100,26 100,53 100,76 101,00 100,82 100,84 100,81 100,40 100,44 100,87 Belgicko

Více

ŠPANIELSKO. Andorra. Francúzsko. Španielsko Stredozemné more. Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid MONAKO. Belgicko Nemecko

ŠPANIELSKO. Andorra. Francúzsko. Španielsko Stredozemné more. Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid MONAKO. Belgicko Nemecko Atlantický oceán Portugalsko PORTUGALSKO ŠPANIELSKO ANDORRA Andorra Španielsko Španielsko Počet obyv.: 10,5 mil. Hlavné mesto: Lisabon Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid Počet obyv.: 84,5 tisíc

Více

Príloha k opatreniu zo 14. decembra 201 č /2011. Časť A

Príloha k opatreniu zo 14. decembra 201 č /2011. Časť A Príloha k opatreniu zo 14. decembra 201 č. 283.767/2011 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009 Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

Aktuálne informácie o mobilitných štipendiách a grantoch. Piešťany Michal Fedák, SAIA, n. o.,

Aktuálne informácie o mobilitných štipendiách a grantoch. Piešťany Michal Fedák, SAIA, n. o., Aktuálne informácie o mobilitných štipendiách a grantoch Piešťany 1. 6. 2017 Michal Fedák, SAIA, n. o., www.saia.sk Čo robíme v SAIA? Poskytujeme informácie a poradenstvo o štúdiu a výskumných pobytoch

Více

Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16. Eva Bikárová Bratislava,

Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16. Eva Bikárová Bratislava, Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16 Eva Bikárová Bratislava, 28.1.2015 Medzinárodná mobilita - mobilita medzi krajinami programu a partnerskými krajinami Kvalitatívny rámec: ECHE, medziinštitucionálna

Více

Platné a účinné medzinárodné zmluvy a sadzba dane. pre účely aplikácie zvýhodnenej sadzby dane

Platné a účinné medzinárodné zmluvy a sadzba dane. pre účely aplikácie zvýhodnenej sadzby dane Platí od 01.01.2018 Platné a účinné medzinárodné zmluvy a sadzba pre účely aplikácie zvýhodnenej sadzby Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Štipendiá a granty. Akademické mobility, NŠP, CEEPUS

Štipendiá a granty. Akademické mobility, NŠP, CEEPUS Štipendiá a granty Akademické mobility, NŠP, CEEPUS Bratislava 2. 10. 2013 Michal Fedák SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi

Více

Zverejnenie prvých výsledkov

Zverejnenie prvých výsledkov Zverejnenie prvých výsledkov 3. 12. 213 medzinárodná štúdia OECD zameraná na hodnotenie výsledkov vzdelávania 15-ročných žiakov čitateľská gramotnosť matematická gramotnosť prírodovedná gramotnosť definované

Více

Erasmus Počas štúdia - možnosť zúčastniť sa Erasmus+ počas každého stupňa vzdelávania po dobu 12 mesiacov (Bc., Ing., PhD.

Erasmus Počas štúdia - možnosť zúčastniť sa Erasmus+ počas každého stupňa vzdelávania po dobu 12 mesiacov (Bc., Ing., PhD. Mobilita jednotlivcov ( credit mobility ) ŠTUDENTI + ABSOLVENTI - štúdium 3-12 mesiacov - stáž (traineeship) 2-12 mesiacov Erasmus + 2014-2020 Počas štúdia - možnosť zúčastniť sa Erasmus+ počas každého

Více

Každý denný študent ŽU na : Bc. stupni Mgr. stupni Doktorand

Každý denný študent ŽU na : Bc. stupni Mgr. stupni Doktorand Každý denný študent ŽU na : Bc. stupni Mgr. stupni Doktorand Mobilita jednotlivcov ŠTUDENTI Odporúčaná dĺžka štúdia 4,5-12 mesiacov (študent má nárok na 4,5 mesačný grant) stáž (traineeship) 2-12 mesiacov

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Predpokladaný vstup Bulharska a Rumunska do EÚ Európska komisia vníma ekonomický vývoj Rumunska a Bulharska pomerne kladne a ak sa štatút trhovej

Více

STANDARDIZATION MASCHINENBAU. Perinorm. Správca noriem pre Váš business. Hľadaj // Objednaj // Aktualizuj // Maj prístup

STANDARDIZATION MASCHINENBAU. Perinorm. Správca noriem pre Váš business. Hľadaj // Objednaj // Aktualizuj // Maj prístup < STANDARDIZATION MASCHINENBAU Perinorm Správca noriem pre Váš business Hľadaj // Objednaj // Aktualizuj // Maj prístup Perinorm: Ideálne dáta pre ideálnu správu noriem Perinorm je pomôcka pre správu Vašich

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov FO Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 1.4.2015 do 31.3.2016 sa vyčísli z poslednej známej daňovej

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2017 do 3.4.2018 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres

Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres Pavel Bojňanský Ministerstvo financií SR -1- -2- -3- Základné stavebné kamene slovenského egovernmentu Elektronická identifikačná

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 4.4.2018 do 1.4.2019 sa vyčísli z poslednej známej

Více

Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16. Eva Bikárová Bratislava,

Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16. Eva Bikárová Bratislava, Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16 Eva Bikárová Bratislava, 28.10.2014 KA1 Mobilita v oblasti vysokoškolského vzdelávania Výzva 2015 - mobilita študentov a zamestnancov VŠ: 1. Mobilita medzi krajinami

Více

Základné ukazovatele vývoja národného hospodárstva

Základné ukazovatele vývoja národného hospodárstva Základné ukazovatele vývoja národného hospodárstva Národné hospodárstvo (NH) komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v danej krajine tvoria ho všetky subjekty trhu všetkých odvetví a sfér hospodárskeho

Více

Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR

Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR Tisk ze dne 19. 4. 2018 Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR Činnost: Všechny země určení koně skot prasata ovce kozy 1 D kuřata jiná živá drůbež násadová vejce sperma býků Angola 9 9 600

Více

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 1 povinnosť podať daňové priznanie (DP): podľa 15(1) daňového poriadku má každý, komu táto povinnosť vyplýva zo ZDP alebo ten, koho

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 Júlia Pšenková RZD - lehoty 10.2.2015 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch, 16.2.2015 ZC povinný

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2, 13g odst. 5 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle

Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2, 13g odst. 5 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2, 13g odst. 5 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při

Více

v medzinárodnom kontexte

v medzinárodnom kontexte Daňové povinnosti v medzinárodnom kontexte EURAXESS Slovensko prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie 23. 5. 2014, Piešťany Karla Zimanová SAIA, n. o. Relevantné dokumenty a skutočnosti Zákon č. 595/2003

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Príjem VF z daní a odvodov ako % HDP DK BE SE FR AT IT FI EA-17 EU-27 DE NL SI LU

Více

Piešťany Michal Fedák Lukáš Marcin

Piešťany Michal Fedák Lukáš Marcin Piešťany 23. 5. 2014 Michal Fedák Lukáš Marcin (Slovenská akademická informačná agentúra) mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť

Více

Bydlisko ulica, č.d.

Bydlisko ulica, č.d. Ž I A D O S Ť o schválenie úhrady nákladov plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ* Žiadateľ: (vyplní poistenec/poistenka zdravotnej poisťovne Dôvera, a. s. alebo zákonný

Více

Platový koeficient Afganská islamská republika 7, Albánska republika 6, Alžírska demokratická a ľudová republika 6, Angolská

Platový koeficient Afganská islamská republika 7, Albánska republika 6, Alžírska demokratická a ľudová republika 6, Angolská Štát Platový koeficient Afganská islamská republika 7,09473564 Albánska republika 6,13574271 Alžírska demokratická a ľudová republika 6,33368207 Angolská republika 8,62414123 Argentínska republika 7,06101170

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 PŘÍLOHY Příloha 1 Datová dostupnost počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti v evropských uskupeních... 56 Příloha 2 Datová dostupnost počtu rozvodů v

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu. Cestovní ruch

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu. Cestovní ruch Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Období Zeměpis cestovního ruchu Profilová ústní Cestovní ruch Denní MZ2019 1. Předpoklady rozvoje cestovního ruchu lokalizační

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé osobní motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy

Více

ROZHODOVANIE O VÝBERE TRHU

ROZHODOVANIE O VÝBERE TRHU ROZHODOVANIE O VÝBERE TRHU (Prípadová štúdia č. ). CIEĽ: Mojim cieľom v tejto prípadovej štúdii je vybrať najatraktívnejšie zahraničné trhy, a to na základe činiteľov, ktoré sú pre firmu ID relevantné..

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Ako započítať daňovú licenciu

Ako započítať daňovú licenciu Ako započítať daňovú licenciu 1. Zápočet daňovej licencie a jej evidencia... 1 2. Započítanie DL v plnej sume... 1 3. Nárok na čiastočný zápočet DL... 2 4. Bez nároku na zápočet, daň < DL... 3 5. Bez nároku

Více

Erasmus+ Výzva Denisa Filkornová Bratislava,

Erasmus+ Výzva Denisa Filkornová Bratislava, Erasmus+ Výzva 2015 Denisa Filkornová Bratislava, 3. 12. 2014 Program Erasmus+ Program EÚ, ktorý podporuje vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (vysokoškolské vzdelávanie, školské vzdelávanie,

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 22. prosince 2016 částka 10 23. Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2, 13g odst. 5 a seznam

Více

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 PRPRAKTICKÉ 1 1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 Ako každý rok, aj tento nám priniesol novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP ). Opäť nastali určité zmeny, ktoré

Více

Štipendiá SAIA, n. o. na študijné, výskumné a prednáškové. pobyty v zahraničí

Štipendiá SAIA, n. o. na študijné, výskumné a prednáškové. pobyty v zahraničí Štipendiá SAIA, n. o. na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v zahraničí SAIA, n. o. Slovenská akademická informačná agentúra www.saia.sk 24. 5. 2017: 273 štipendijných ponúk!!! ... 12 štipendijných

Více

Daňové úľavy pre výskum a vývoj čo prinesú a komu? Vladimír Baláž Prognostický ústav SAV

Daňové úľavy pre výskum a vývoj čo prinesú a komu? Vladimír Baláž Prognostický ústav SAV Daňové úľavy pre výskum a vývoj čo prinesú a komu? Vladimír Baláž Prognostický ústav SAV Doterajší rámec Slovensko má zákon o stimuloch pre výskum a vývoj 185/2009. Na jeho základe môžu firmy požiadať

Více

PALETY s označením EPAL - EUR a IPPC

PALETY s označením EPAL - EUR a IPPC PALETY s označením EPAL - EUR a IPPC Rastlinolekárske požiadavky na drevný obalový materiál, ktorý je použitý ako obalový materiál pri dovoze v zásielkách rôzneho tovaru do EÚ stanovujú ošetrenie a označenie

Více

b 1 a b Školský špeciálny pedagóg iný II. Študujúci v ostatných formách štúdia 2979 organizovaných školou počet

b 1 a b Školský špeciálny pedagóg iný II. Študujúci v ostatných formách štúdia 2979 organizovaných školou počet Cudzí jazyk z riadku 08 stĺpec 7 iný "živý " jazyk v tom v tom Náboženstvo, náboženská výchova Súhrnný výkaz o strednej škole Škol (MŠVVŠ SR) - 0 Kritériá výberu: Zber údajov podľa stavu: k 5. 09. 07 Územie

Více

TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017

TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017 TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017 země původu skot prasata ovce kozy drůbež Belgie 0 0 0 0 0 Bulharsko 0 0 0 0 0 Dánsko 0 11 227 0 0 0 Francie 0 0 0 42 13 810 Chorvatsko 0 0 0 0 0 Itálie 0 0

Více

Kľúčová akcia 1 Zmluva o poskytnutí grantu Vysokoškolské vzdelávanie

Kľúčová akcia 1 Zmluva o poskytnutí grantu Vysokoškolské vzdelávanie Kľúčová akcia 1 Zmluva o poskytnutí grantu Vysokoškolské vzdelávanie Dagmar Augustinská Informačný seminár Erasmus koordinátorov Bratislava, 23.6.2015 Štruktúra zmluvy: Časť I - Osobitné podmienky Časť

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Príloha k opatreniu z 19. decembra 2013 č / OSUR. Objektivizovaný platový koeficient. Časť A

Príloha k opatreniu z 19. decembra 2013 č / OSUR. Objektivizovaný platový koeficient. Časť A Príloha k opatreniu z 19. decembra 2013 č. 288.431/2013 - OSUR Objektivizované platové koeficienty Časť A Pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha

Více

Príloha k opatreniu z 21. decembra 2012 č /2012. Časť A

Príloha k opatreniu z 21. decembra 2012 č /2012. Časť A Príloha k opatreniu z 21. decembra 2012 č. 284.159/2012 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti Júlia Pšenková RZD lehoty 10.2.2014 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch 17.2.2014 ZC povinný požiadať o vykonanie RZD a predložiť

Více

Sadzobník poplatkov. IV. časť - produkty a služby mimo ponuky. Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov. IV. časť - produkty a služby mimo ponuky. Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov IV. časť produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania Prima banka Slovensko, a.s. 1. Občania Depozitné produkty Balíky služieb Axion účet Balík

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

PROGRAM ERASMUS+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

PROGRAM ERASMUS+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PROGRAM ERASMUS+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy ZUZANA IZÁKOVÁ VÝZVA 2017, Bratislava 9.12.2016 2014 2020: ERASMUS+ Vzdelávanie a odborná príprava - Mládež a šport Podpora internacionalizácie

Více

Zá kládní ná hrádá v roce Strávne pr i tuzemský cestá ch

Zá kládní ná hrádá v roce Strávne pr i tuzemský cestá ch Zá kládní ná hrádá v roce 2017 Sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně: 2017 2014 2015 2016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Legislativa v ČR i zahraničí

Legislativa v ČR i zahraničí Legislativa v ČR i zahraničí Publikováno: 7. 3. 2007 Kromě toho, že v jednotlivých zemích existují různé přírodní, ekonomické, sociální a technické podmínky, které zapříčiňují rozdílný stav bezpečnosti

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD. v Bruseli 19. júna Janez Janša predseda vlády Slovinska T L A Č

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD. v Bruseli 19. júna Janez Janša predseda vlády Slovinska T L A Č RADA EURÓPEJ ÚNIE 10723/08 (Presse 175) (OR. en) PREDBEŽNÁ VERZIA TLAČOVÁ SPRÁVA 2 880. zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD v Bruseli 19. júna 2008 Predseda Janez Janša Slovinska T L A

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list

Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list GEOGRAFIE A ŠKOLA Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list K zodpovězení následujících otázek budeš potřebovat data ve formě tabulek, grafů a kartogramů na dalších stránkách tohoto pracovního listu.

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2016 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko)

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 2016 80. MS Mistrovství světa Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 6. května Švédsko - Lotyšsko 2:1 PP (1:0,0:0,0:1,1:0) Moskva (16.15) USA - Kanada 1:5

Více

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2011,

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2011, Čiastka 142 Zbierka zákonov č. 472/2011 Strana 3881 472 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné v eurách alebo v cudzej mene

Více

Bratislava [Zimný štadión Ondreja Nepelu] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko)

Bratislava [Zimný štadión Ondreja Nepelu] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 2019 83. MS Mistrovství světa Bratislava [Zimný štadión Ondreja Nepelu] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 10. května Finsko - Kanada 3:1 (1:1,0:0,2:0) Košice (16.15) Rusko - Norsko 5:2 (2:0,2:0,1:2) Bratislava

Více

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012,

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012, Strana 2714 Zbierka zákonov č. 401/2012 Čiastka 99 401 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2015 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

Cezhraničný rozvod v EÚ

Cezhraničný rozvod v EÚ Cezhraničný rozvod v EÚ Relevantné právne nástroje 1. Nariadenie Rady (ES)č. 2201/2003 z27. novembra 2003 o právomoci auznávaní avýkone rozsudkov vmanželských veciach avo veciach rodičovských práv a povinností,

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR

DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR Na tomto svete nie je nič isté, iba dane a smrť. Benjamin Franklin, 1789 DAŇ Povinná, zákonom stanovená platba, ktorú odvádza daňový subjekt, t.j. fyzická alebo právnická osoba,

Více

Helsinki [Hartwall-areena] (Finsko) & Stockholm [Ericsson Globe Arena] (Švédsko)

Helsinki [Hartwall-areena] (Finsko) & Stockholm [Ericsson Globe Arena] (Švédsko) 2012 76. MS Mistrovství světa Helsinki [Hartwall-areena] (Finsko) & Stockholm [Ericsson Globe Arena] (Švédsko) 4. května USA - Francie 7:2 (1:1,3:1,3:0) Helsinki (11.15 SELČ) Německo - Itálie 3:0 (1:0,1:0,1:0)

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľnosti - CENTRUM PREVODOV NEHNUTELNOSTI

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľnosti - CENTRUM PREVODOV NEHNUTELNOSTI Pri prevodoch nehnuteľnosti je treba mať (pri fyzických osobách nepodnikateľoch) na pamäti dva druhy daňových povinností. Prvú povinnosť vo vzťahu k štátu v podobe úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti

Více

Cizinci v České a Slovenské republice po roce Pavel Ptáček, Pavel Roubínek katedra geografie PřF UP v Olomouci

Cizinci v České a Slovenské republice po roce Pavel Ptáček, Pavel Roubínek katedra geografie PřF UP v Olomouci Cizinci v České a Slovenské republice po roce 2000 Pavel Ptáček, Pavel Roubínek katedra geografie PřF UP v Olomouci Lucembursko Švýcarsko Lotyšsko Kypr Estonsko Španělsko Irsko Rakousko Německo Řecko Itálie

Více

Souhrnný přehled změn Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p., s účinností od

Souhrnný přehled změn Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p., s účinností od ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P., - ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY S ÚČINNOSTÍ 1. 1. 2019 S účinností od 1. ledna 2019 dochází v poštovních podmínkách k následujícím změnám. 1. V článku 112 (Celní

Více

Ahoj. Tak poďme na to.

Ahoj. Tak poďme na to. Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o tom, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v tom môj PDF návod pomôže. Toto PDF trochu prehlbuje

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

8. funkční období. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012

8. funkční období. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 256 8. funkční období 256 Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 2011 Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze 2011

Více

Sadzobník poplatkov. IV. časť - produkty a služby mimo ponuky. Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov. IV. časť - produkty a služby mimo ponuky. Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Občania Depozitné produkty - Balíky služieb Axion účet

Více

Pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí (príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí (príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Časť A Pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí (príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z.) Krajina Objektivizovaný platový koeficient Afganská islamská

Více

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů LEGISLATIVA při provozování silniční dopravy Vnitrostátní předpisy: zákon č.111/1994 Sb. č. 478/2000 Sb. č. 522/2006 Sb. č. 122/2014 Sb. č. 175/2000 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více