KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky"

Transkript

1 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Regenerace pláště budovy MŠ Sovička JKSO Název objektu EČO Místo Česká Lípa IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel BUILDING-LT s.r.o CZ Zpracoval Filip Horák, DiS. Rozpočet číslo Dne Měrné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v CZK A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 1 HSV Dodávky ,45 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 2 Montáž ,58 9 Bez pevné podl. 0,00 14 VRN 2 0,00 3 PSV Dodávky ,47 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 4 Montáž , ,00 16 Provozní vlivy 0,00 5 "M" Dodávky 0,00 17 VRN 5 0,00 6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu ,00 7 ZRN (ř. 1-6) ,98 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř ) ,00 20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH ,98 E DPH % Základ daně DPH snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21, , ,12 s DPH ,10 Přípočty a odpočty Dodá zadavatel 0,00 Klouzavá doložka 0,00 Zvýhodnění 0,00 Strana 1 z 26

2 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Regenerace pláště budovy MŠ Sovička JKSO Název objektu MŠ Sovička EČO Místo Č. Lípa IČ DIČ Objednatel Město Č. Lípa Projektant Jindřich Nešněra Zhotovitel Zpracoval Rozpočet číslo Dne Měrné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v CZK A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 1 HSV Dodávky ,72 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00 2 Montáž ,09 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00 3 PSV Dodávky ,47 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00% 0,00 4 Montáž , ,00 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00 5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00 6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu ,00 7 ZRN (ř. 1-6) ,24 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř ) ,00 20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH ,24 E DPH % Základ daně DPH snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21, , ,13 s DPH ,37 Přípočty a odpočty Dodá zadavatel 0,00 Klouzavá doložka 0,00 Zvýhodnění 0,00 Strana 2 z 26

3 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Regenerace pláště budovy MŠ Sovička Kód Popis Dodávka Montáž Suť HSV Práce a dodávky HSV , , ,81 201,479 59,776 1 Zemní práce , , ,78 54,175 12,495 2 Zakládání 7 238,40 436, ,20 7,040 0,000 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 402,40 431, ,00 0,550 0,000 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 6 výplní , , ,70 125,265 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání , , ,58 14,449 47, Přesun hmot , , ,55 0,000 0,000 PSV Práce a dodávky PSV , , ,43 27,599 1, Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , , ,87 0,060 0, Povlakové krytiny , , ,74 11,592 0, Izolace tepelné , , ,13 8,267 0, Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 200,00 467, ,26 0,008 0, Elektromontáže - zkoušky a revize 0, , ,00 0,000 0, Elektromontáže - hrubá montáž , , ,00 0,082 0,000 Elektromontáže - rozvody vodičů 744 měděných 129,00 141,50 270,50 0,001 0, Konstrukce tesařské , , ,26 6,324 0, Konstrukce klempířské , , ,62 0,840 0, Konstrukce truhlářské 9 564, , ,60 0,077 0, Konstrukce zámečnické 4 278, , ,85 0,125 0, Podlahy z kamene 1 881, , ,20 0,218 0, Dokončovací práce - nátěry 1 397,92 984, ,40 0,005 0, Dokončovací práce - malby a tapety 16,50 28,50 45,00 0,000 0,000 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0, , ,00 0,000 0,000 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0, , ,00 0,000 0,000 Celkem , , ,24 229,078 61,054 Strana 3 z 26

4 Dodávka Montáž HSV Práce a dodávky HSV , , ,81 201,479 1 Zemní práce , , ,78 54,175 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných 1 R dlaždic m2 49,000 34,00 0, , ,00 0, ,000 2 R Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 30, ,00 0, , ,33 0, ,000 ((49+12,3)*2-11,2+3,5*4)*0,4*0,6 30,096 3 R Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2, ,00 0, , ,69 0, ,000 4 R R R R (7,85+3,5)*0,4*0,6 2,724 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 32,820 74,10 0, , ,96 0, ,000 30,096+2,724 32,820 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 98,460 67,50 0, , ,05 0, ,000 32,82*3 98,460 Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 32, ,00 0, , ,64 0, ,000 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3 328,200 19,70 0, , ,54 0, ,000 32,82 32,820 32,82*10 'Přepočtené koeficientem množství 328,200 8 R Uložení sypaniny na skládky m3 32,820 16,10 0,00 528,40 528,40 0, ,000 9 R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 59, , ,36 0, ,36 0, ,000 32,82 32,820 32,82*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 59, R Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 30,096 75,70 0, , ,27 0, , kamenivo těžené drobné frakce 0-2 t 54, , ,54 0, ,54 1, ,173 30,096*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 54, R Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 80,000 26,00 0, , ,00 0, ,000 Strana 4 z 26

5 Dodávka Montáž osivo směs travní parková kg 2,000 91,00 182,00 0,00 182,00 0, , R R *0,025 'Přepočtené koeficientem množství 2,000 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 80,000 38,00 0, , ,00 0, ,000 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 80,000 11,40 0,00 912,00 912,00 0, ,000 2 Zakládání 7 238,40 436, ,20 7, R Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 3, , ,40 436, ,20 2, ,040 (8,5+4,5)*0,4*0,6 "pískoviště" 3,120 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 402,40 431, ,00 0,550 Příčky tl 115 mm z cihel vápenopískových NF dl 240 mm pevnosti P 17 R na MC m2 2, , ,40 431, ,00 0, ,550 (8,5+4,5)*0,2 "pískoviště" 2,600 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní , , ,70 125, R Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 0, ,00 76,00 219,74 295,74 0, , R (2,1*2+1,1)*0,15 0,795 Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 3, ,00 543,78 985, ,58 0, ,026 5,3*0,3*2 3, deska fasádní polystyrénová šedá 0, x 500 x 40 mm m2 3,224 69,80 225,04 0,00 225,04 0, , R Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 3, ,00 505,62 279,84 785,46 0, , R Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 364,530 28, , , ,84 0, , R ,66*0,5+123,7 364,530 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 364, , , , ,25 0, , R Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 74, , , , ,43 0, , ,86*0,7 74,102 Strana 5 z 26

6 Dodávka Montáž deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 100 mm m2 75, , ,13 0, ,13 0, ,227 74,102*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 75, R Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 586, , , , ,25 0, ,985 49,32*7,35-2,0*1,1*33-2,0*4,4*2-2,7*3-2,7*4,4*2+3,66*3,2*4 287,290 12*7,35-4,5*2,0*4 52,200 12*7,35-4,5*2,0*4 52,200 49,32*7,35-4,1*2,0*18-9,8*2 195,302 deska upravena" Součet 586, deska fasádní polystyrénová šedá 0, x 500 x 160 mm m2 574, , ,66 0, ,66 0, , ,992-37*0,5-10,3*0,5 563, ,342*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 574, deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 160 mm m2 24, , ,55 0, ,55 0, , R *0,5+10,3*0,5 23,650 23,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,123 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm m 627, , , , ,00 0, ,053 ((2,1+1,2)*2*33+(2,1+4,5)*2*2+(2,8*2+1)*3+(2,8*2+4)*2) 283,200 (4,6+2,1)*2*4 53,600 (4,6+2,1)*2*4 53,600 ((4,2+2,1)*2*18+(4,2+2,8*2)) 236,600 Součet 627, deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 GK 40 mm m2 76, , ,52 0, ,52 0, , *0,12 75,240 75,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 76, R Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 105,860 57,50 856, , ,95 0, , ,1*2+49-4,47* , lišta zakládací LO 163 mm tl.1,0mm m 105,860 66, ,28 0, ,28 0, , R Montáž ostatních lišt zateplení m 1 166,700 37, , , ,59 0, , ,3+344,8+179,9+163, ,700 Strana 6 z 26

7 Dodávka Montáž profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm m 463,300 21, ,29 0, ,29 0, , ,7 463, lišta rohová Al,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 344,800 13, ,84 0, ,84 0, , ,3-163,7+7,4*4+3,9*4 344, profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m m 179,900 37, ,24 0, ,24 0, , ,7+3+4,5*2+2,1*2 179,900 připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m m 163,700 37, ,64 0, ,64 0, , profil dilatační stěnový E s hranou, dl. 2,5 m m 15, , ,00 0, ,00 0, ,008 7,5*2 15, R Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 481, , , , ,60 0, , R R Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 26, , , , ,35 0, , ,86*0,25 26,465 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 716, , , , ,54 0, , ,992+( ,7)*0,28 716, R Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 391,760 28, , , ,98 0, , ,76 391, R Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 573,160 13,80 137, , ,61 0, ,000 49*7,5-2,1*1,2*33-2,1*4,5*2-2,8*3-2,8*4,5*2+3,9*3,2*4 281,760 12*7,5-4,6*2,1*4 51,360 12*7,5-4,6*2,1*4 51,360 49*7,5-4,2*2,1*18-10,03*2 188,680 Součet 573, R Přemístění el. zařízení na fasádě dle specifikace kus 6, ,00 0, , ,00 0, , R PC Přemístění mřížek, schránky a tabulek kus 8, ,00 0, , ,00 0, , R P C nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu hr 200, ,00 0, , ,00 0, , "demontáže nepoužívaných zařízení na fasádě, úprava KZS v místě kotev, úprava prostupů na střeše" 200,000 Strana 7 z 26

8 Dodávka Montáž 47 R Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 33, , , , ,00 2, , *0,06 "střecha" 33, R Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 33, ,00 0, , ,00 0, , R Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1, , , , ,60 1, , *0,0024*1,05 1, R Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný m2 19, , , , ,26 0, , ,7*0,12 "parapet venkovní" 19, R Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 46, , , , ,68 0, , ,4*0,4 46, R Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm kus 3,000 50,60 0,00 151,80 151,80 0, , průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm kus 3, ,00 975,00 0,00 975,00 0, , R Osazování dvířek revizních kus 2, ,00 0,00 520,00 520,00 0, , dvířka revizní - rozváděč kus 2, , ,00 0, ,00 0, ,004 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání , , ,58 14,449 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 56 R opěrou m 115, , , , ,80 0, ,649 ((44+12,3)*2-11,2+3,5*4) 115, obrubník betonový zahradní ABO šedý 100 x 5 x 20 cm kus 116,554 50, ,63 0, ,63 0, , ,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 116, R Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 19,600 68,10 145, , ,76 0, ,000 9,6+3+3,5+3,5 19, R Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 49, , , , ,00 0, , R "terasa břidlice" 49,000 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m ,600 34,20 0, , ,52 0, ,000 51*7,7*2 785,400 12*7,7*2 184,800 3,5*3,6*4 50,400 Součet 1 020,600 Strana 8 z 26

9 Dodávka Montáž 61 R R Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m ,000 1, ,80 0, ,80 0, , , , ,6*60 'Přepočtené koeficientem množství ,000 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m ,600 20,60 0, , ,36 0, , R Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m ,600 3,00 0, , ,80 0, , R Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m ,000 0, ,60 0, ,60 0, , , , ,6*60 'Přepočtené koeficientem množství , R Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m ,600 1,00 0, , ,60 0, , R Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 7,500 77,60 0,00 582,00 582,00 0, , R Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití m 450,000 1,80 810,00 0,00 810,00 0, ,000 7,5 7,500 7,5*60 'Přepočtené koeficientem množství 450, R Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 7,500 36,20 0,00 271,50 271,50 0, , R Montáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m m 4,000 91,00 0,00 364,00 364,00 0, , R Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití m 240,000 32, ,00 0, ,00 0, , ,000 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240, R Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m m 4,000 54,70 0,00 218,80 218,80 0, , R Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 30,000 35,30 17, , ,00 0, , R Bourání základů z betonu prostého m3 0, ,00 0,00 800,40 800,40 0, , R ,6*0,4*0,3 "přístavek" 0,552 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 5, ,00 0, , ,30 0, ,000 4,6*3,4*0,15 "přístavek" 2,346 1,7*3,4*0,3 1,734 (7,85+4,5)*0,3*0,3 1,112 Strana 9 z 26

10 Dodávka Montáž 75 R Součet 5,192 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 5, ,00 0, , ,80 0, ,000 44*0,1 "terasa" 4,400 (3+9,6+3,5+3,5)*0,5*0,1 "asfalt" 0,980 Součet 5, R Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 2,520 69,20 0,00 174,38 174,38 0, ,000 1,2*2,1 2, R mm m 1, ,00 427, , ,00 0, , R Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 50 % m2 481,660 22,60 0, , ,52 0, ,000 49*6,75-2,1*1,2*33-2,1*4,5*2-2,8*3-2,8*4,5*2+3,9*3,2*4 245,010 12*6,75-4,6*2,1*4 42,360 12*6,75-4,6*2,1*4 42,360 49*6,75-4,2*2,1*18-10,03*2 151,930 Součet 481, R Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % m2 123,700 49,70 0, , ,89 0, , R *0,5 24,500 12*0,5 6,000 12*0,5 6,000 49*0,5 24,500 ((2,1+1,2)*2*33+(2,1+4,5)*2*2+(2,8*2+1)*3+(2,8*2+4)*2)*0,1 28,320 (4,6+2,1)*2*4*0,1 5,360 (4,6+2,1)*2*4*0,1 5,360 ((4,2+2,1)*2*18+(4,2+2,8*2))*0,1 23,660 Součet 123,700 Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2 m2 42,360 83,10 0, , ,12 0, ,000 12*6,75-4,6*2,1*4 42, R Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 550,000 75,50 0, , ,00 0, ,000 Strana 10 z 26

11 Dodávka Montáž 99 Přesun hmot , , ,55 0,000 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 82 R m ručně t 61, ,00 0, , ,91 0, , R R R R R Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 305,270 24,50 0, , ,12 0, ,000 61,054*5 'Přepočtené koeficientem množství 305,270 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 61, ,00 0, , ,99 0, ,000 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 160,026 9,70 0, , ,25 0, ,000 61,054*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 160,026 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 53, , ,04 0, ,04 0, ,000 61,054*0,88 'Přepočtené koeficientem množství 53,728 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 7, , ,72 0, ,72 0, ,000 61,054*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 7, R Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 201, ,00 0, , ,52 0, ,000 PSV Práce a dodávky PSV , , ,43 27, Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , , ,87 0, R Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové m2 52, , ,46 793, ,41 0, , ,86*0,5 52, R Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje izolace m 105,860 74, , , ,40 0, , R Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0, ,00 0,00 51,06 51,06 0, , Povlakové krytiny , , ,74 11,592 Strana 11 z 26

12 Dodávka Montáž 92 R Provedení povlakové krytiny střech do 10 za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 584,890 7,12 0, , ,42 0, , ,17+14,86*2 584, lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0, , ,25 0, ,25 1, , R R ,89*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,175 Provedení povlakové krytiny střech do 10 podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 568,370 30,70 0, , ,96 0, , ,65+14,86*2 568,370 podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy tl. 3 mm m2 653, , ,39 0, ,39 0, , ,37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 653,626 Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše m ,550 58, , , ,90 0, , ,17 555, ,66+14,86*2 568,380 Součet 1 123, pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 dekor m2 653, , ,87 0, ,87 0, , ,65+14,86*2 568, ,37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 653, pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40 mineral m2 638,446 94, ,92 0, ,92 0, , R ,17*1,15 638,446 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 61, ,00 957, , ,00 0, ,057 (49+12)*2*0,5 61, pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 dekor m2 73, , ,60 0, ,60 0, , R *1,2 'Přepočtené koeficientem množství 73,200 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše m2 61, , , , ,00 0, ,047 podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy tl. 3 mm m2 73, , ,60 0, ,60 0, ,220 61*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 73,200 Strana 12 z 26

13 Dodávka Montáž 103 R Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 11, ,00 0, , ,83 0, , Izolace tepelné , , ,13 8,267 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, 104 R pásů, dílců, desek m2 80, , , , ,08 0, ,483 80,52 "atika ze střechy a z vrchu" 80, deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm m2 82, , ,52 0, ,52 0, , R (49+12)*2*0,66 80,520 80,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 82,130 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm - spádové klíny m3 289, , ,84 0, ,84 0, , ,17*(0,35+0,15) 277,585 14,86*0,39*2 11,591 Součet 289,176 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m m2 584, , , , ,42 0, , ,17+14,86*2 584, R Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 122,000 11,90 0, , ,80 0, , R klín atikový přechodný tl.60 x 60 mm kus 122,000 67, ,00 0, ,00 0, , R Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 8, ,00 0, , ,47 0, , Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 200,00 467, ,26 0, R Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 4,000 65,80 0,00 263,20 263,20 0, , R Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 4, , ,00 200, ,00 0, , R Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0, ,00 0,00 4,06 4,06 0, , Elektromontáže - zkoušky a revize 0, , ,00 0, R Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do ,- Kč kus 1, ,00 0, , ,00 0, ,000 Strana 13 z 26

14 Dodávka Montáž 1 "elektrická zařízení na fasádě - zvonky, světla, čidla, kontrola a revize po novém připojení" 1, Elektromontáže - hrubá montáž , , ,00 0, R podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 250 mm kus 45, , ,00 0, ,00 0, , svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn kus 5,000 29,40 147,00 0,00 147,00 0, , svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 5,000 36,90 184,50 0,00 184,50 0, , P C štítek plastový č čísla svodů kus 5,000 35,00 175,00 0,00 175,00 0, , drát průměr 10 mm FeZn kg 60,000 38, ,00 0, ,00 0, , R Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem m 40,000 50,60 0, , ,00 0, , lišta elektroinstalační L 40 x 20 mm m 40,000 61, ,00 0, ,00 0, , R Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 5,000 53,00 0,00 265,00 265,00 0, , krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR, 88x88x53 mm, 4 x EST 13,5, 5 pólová svorkovnice 2,5 mm2 kus 5, ,00 575,00 0,00 575,00 0, , R Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/ kus 5,000 24,10 0,00 120,50 120,50 0, , P C krabice přístrojová KEZ + deska MDZ kus 5, , ,00 0, ,00 0, , R Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 200,000 42,00 0, , ,00 0, , R D Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 200,000 12,00 0, , ,00 0, , , R Měření zemních odporů zemniče kus 6, ,00 0, , ,00 0, , Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 129,00 141,50 270,50 0, R Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kv do 0,40 kg uložený pevně m 5,000 28,30 0,00 141,50 141,50 0, , kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2 m 5,000 25,80 129,00 0,00 129,00 0, , Konstrukce tesařské , , ,26 6,324 Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami z hraněného 131 R řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 122,000 62,70 0, , ,40 0, ,000 Strana 14 z 26

15 Dodávka Montáž řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 2, , ,63 0, ,63 0, , *0,08*0,06*4 2, PC spojky tesařské - kotvení kus 122,000 55, ,00 0, ,00 0, , R R Bednění střech rovných z desek cementotřískových tl 20 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 154, , , , ,58 0, , *(0,57+0,35*2) "atika" 154,940 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 5, , ,40 0, ,40 0, , *0,02+2,32 5, R Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 6, ,00 0, , ,25 0, , Konstrukce klempířské , , ,62 0, R Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 11,400 9,00 0,00 102,60 102,60 0, ,000 5,7*2 11, R Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 11,400 10,00 0,00 114,00 114,00 0, , R Demontáž svodu k dalšímu použití m 6,400 26,00 0,00 166,40 166,40 0, , R Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z poplastovaného plechu rš 400 mm vč. koncovek m 156, , , , ,78 0, ,147 32,64+44,2+1,02+74,16+4,24 156, R Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 9, , ,80 998, ,20 0, , R R Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 250 mm m 9, , , , ,00 0, ,015 4,8*2 "přechod na stěnu" 9,600 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 700 mm m 135, , , , ,00 0, , ,4*4 135, R Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 163,700 25,00 0, , ,50 0, ,000 1,2*33+4,5*2 48,600 4,15*18+1,1*4 79,100 4,5*4*2 36,000 Součet 163,700 Strana 15 z 26

16 Dodávka Montáž 145 R Demontáž oplechování zdí rš 600 mm m 135,200 25,00 0, , ,00 0, ,000 49*2+12*2+3,3*4 135, R Montáž žlabu podokapního hranatého m 11,400 73,10 0,00 833,34 833,34 0, , R Montáž háku podokapního hranatého kus 12,000 28,50 0,00 342,00 342,00 0, , hák žlabový hranatý, pozink 400 mm kus 12,000 62,90 754,80 0,00 754,80 0, , R Montáž hranatého svodu m 8, ,00 0,00 898,80 898,80 0, , R Montáž objímky hranatého svodu kus 10,000 42,70 0,00 427,00 427,00 0, , objímka hranatého svodu pozink - trn 200 mm zatloukací, 80 mm kus 10,000 41,70 417,00 0,00 417,00 0, , R Montáž odskoku hranatého svodu kus 2,000 66,50 0,00 133,00 133,00 0, , R Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0, ,00 0, , ,20 0, , Konstrukce truhlářské 9 564, , ,60 0,077 Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm 154 R délky do 1,0 m kus 1,000 24,60 0,00 24,60 24,60 0, , R R Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do celostěn panelů a ocel rámů m2 2, ,00 103, , ,95 0, , P C okno plastové otvíravé a vyklápěcí dle výpisu U=1,2 m2 2, , ,09 0, ,09 0, ,072 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 1, ,00 0,00 210,00 210,00 0, , deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m m 1, ,00 361,90 0,00 361,90 0, , R Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0, ,00 0,00 61,06 61,06 0, , Konstrukce zámečnické 4 278, , ,85 0, R Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 15,000 70,60 0, , ,00 0, , "přístavek" 15, R R Zpětná montáž kovových konzol vedení kus 1, ,00 0,00 500,00 500,00 0, , R Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 2000 mm na zeď kus 1, ,00 55, , ,00 0, , R Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 7, ,00 49, , ,60 0, , C upravený žebřík s povrchovou úpravou 7m ks 1, , ,00 0, ,00 0, ,120 Strana 16 z 26

17 Dodávka Montáž 165 R Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 80,000 30,50 673, , ,00 0, , R R "úprava sloupků a vrátek, úprava plotového dílce" 80,000 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 350,000 16,00 0, , ,00 0, , "střecha přístavku, žebřík, plot, konzoly izolátorů" 350,000 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0, ,00 0,00 131,25 131,25 0, , Podlahy z kamene 1 881, , ,20 0, R Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm m2 5, , , , ,20 0, ,218 7*0,8 "oprava dlažby terasy u vstupů" 5, Dokončovací práce - nátěry 1 397,92 984, ,40 0, R Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 8,000 19,80 5,92 152,48 158,40 0, , R "hlavice VZT, žebřík" 8,000 Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x m2 8, , ,00 832, ,00 0, , Dokončovací práce - malby a tapety 16,50 28,50 45,00 0,000 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 171 R místnostech do 3,80 m m2 1,000 45,00 16,50 28,50 45,00 0, ,000 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0, , ,00 0,000 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0, , ,00 0, R Dokumentace skutečného provedení stavby (dle SoD čl. II odst ) Kč 1, ,00 0, , ,00 0, , R Zařízení staveniště (dle SoD čl. II odst ) Kč 1, ,00 0, , ,00 0, , R Revize a zkoušky (dle SoD čl. II odst ) Kč 1, ,00 0, , ,00 0, , R Kompletační činnost (dle SoD čl. II odst ) Kč 1, ,00 0, , ,00 0, , R Koordinační činnost (dle SoD čl. II odst ) Kč 1, ,00 0, , ,00 0, ,000 Strana 17 z 26

18 Dodávka Montáž 177 R Pojištění stavby (dle SoD čl. II odst Kč 1, ,00 0, , ,00 0, , R Provozní a územní vlivy (dle čl. II odst ) Kč 1, ,00 0, , ,00 0, , R Provoz dalšího subjektu (dle SoD čl. II odst ) Kč 1, ,00 0, , ,00 0, , R Fotodokumentace díla (dle SoD čl. II odst ) Kč 1, ,00 0,00 500,00 500,00 0, ,000 Celkem , , ,24 229,078 Strana 18 z 26

19 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Regenerace pláště budovy MŠ Sovička JKSO Název objektu MŠ Sovička podchycení základů EČO Místo Č. Lípa IČ DIČ Objednatel Město Č. Lípa Projektant Jindřich Nešněra Zhotovitel Zpracoval Rozpočet číslo Dne Měrné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v CZK A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 1 HSV Dodávky ,72 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00 2 Montáž ,31 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00 3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00% 0,00 4 Montáž 0, ,00 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00 5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00 6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 7 ZRN (ř. 1-6) ,03 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř ) 0,00 20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH ,03 E DPH % Základ daně DPH snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21, , ,42 s DPH ,45 Přípočty a odpočty Dodá zadavatel 0,00 Klouzavá doložka 0,00 Zvýhodnění 0,00 Strana 19 z 26

20 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Regenerace pláště budovy MŠ Sovička podchycení základů Kód Popis Dodávka Montáž Suť HSV Práce a dodávky HSV , , ,03 101,926 0,000 1 Zemní práce 8 213, , ,39 0,000 0,000 2 Zakládání , , ,55 101,926 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, , ,09 0,000 0, Přesun hmot 0, , ,09 0,000 0,000 Celkem , , ,03 101,926 0,000 Strana 20 z 26

21 podchycení základů Dodávka Montáž HSV Práce a dodávky HSV , , ,03 101,926 1 Zemní práce 8 213, , ,39 0,000 1 R Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 41, ,00 0, , ,00 0, ,000 2 R R (12+49)*2*0,4*0,85 41,480 Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41, ,00 0, , ,96 0, ,000 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3 414,800 19,70 0, , ,56 0, ,000 41,48 41,480 41,48*10 'Přepočtené koeficientem množství 414,800 4 R Uložení sypaniny na skládky m3 41,480 16,10 0,00 667,83 667,83 0, ,000 5 R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 74, , ,04 0, ,04 0, ,000 41,48 41,480 41,48*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 74,664 2 Zakládání , , ,55 101,926 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 8 R /25 m3 41, , , , ,40 2, ,762 (12+49)*2*0,4*0,85 41,480 9 R Zřízení bednění základových zdí jednostranné m2 103, , , , ,00 0, ,163 (12+49)*2*0,85 103, R Odstranění bednění základových zdí jednostranné m2 103,700 99,50 0, , ,15 0, ,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, , ,09 0, Přesun hmot 0, , ,09 0, R Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 101, ,00 0, , ,09 0, ,000 Strana 21 z 26

22 podchycení základů Dodávka Montáž Celkem , , ,03 101,926 Strana 22 z 26

23 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Regenerace pláště budovy MŠ Sovička JKSO Název objektu MŠ Sovička statické zajištění střechy EČO Místo Č. Lípa IČ DIČ Objednatel Město Č. Lípa Projektant Jindřich Nešněra Zhotovitel Zpracoval Rozpočet číslo Dne Měrné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v CZK A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 1 HSV Dodávky ,01 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00 2 Montáž ,18 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00 3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00% 0,00 4 Montáž , ,00 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00 5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00 6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 7 ZRN (ř. 1-6) ,71 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř ) 0,00 20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH ,71 E DPH % Základ daně DPH snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21, , ,57 s DPH ,28 Přípočty a odpočty Dodá zadavatel 0,00 Klouzavá doložka 0,00 Zvýhodnění 0,00 Strana 23 z 26

24 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Regenerace pláště budovy MŠ Sovička statické zajištění střechy Kód Popis Dodávka Montáž Suť HSV Práce a dodávky HSV , , ,19 0, ,200 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, , ,50 0, , Přesun hmot , , ,69 0,000 0,000 PSV Práce a dodávky PSV 0, , ,52 0,000 11, Povlakové krytiny 0, , ,52 0,000 11,341 Celkem , , ,71 0, ,541 Strana 24 z 26

25 statické zajištění střechy Dodávka Montáž HSV Práce a dodávky HSV , , ,19 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, , ,50 0,000 1 R R Bourání střešních desek plynosilikát m3 82, ,00 0, , ,50 0, , *0,15 82,500 2 R Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 33, ,00 0, , ,00 0, , *0,06 "střecha" 33, Přesun hmot , , ,69 0,000 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 3 R m ručně t 123, ,00 0, , ,25 0, ,000 4 R R R R R R Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 617,705 24,50 0, , ,77 0, , ,541*5 'Přepočtené koeficientem množství 617,705 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 123, ,00 0, , ,05 0, ,000 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 347,279 9,70 0, , ,61 0, , ,541*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 347,279 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 93,273 90, ,57 0, ,57 0, , ,541*0,755 'Přepočtené koeficientem množství 93,273 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) t 11, , ,04 0, ,04 0, , ,541*0,095 'Přepočtené koeficientem množství 11,736 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 6, , ,40 0, ,40 0, , ,541*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,177 Strana 25 z 26

26 statické zajištění střechy Dodávka Montáž PSV Práce a dodávky PSV 0, , ,52 0, Povlakové krytiny 0, , ,52 0, R Odstranění povlakové krytiny střech do 10 třívrstvé m2 567,050 30,20 0, , ,91 0, , ,8+115*0,15 567, R Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10 ZKD vrstvu m2 567,050 1,59 0,00 901,61 901,61 0, ,000 Celkem , , ,71 0,000 Strana 26 z 26

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,02. Cena s DPH ,42. Cena bez DPH Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka

REKAPITULACE STAVBY CZK ,02. Cena s DPH ,42. Cena bez DPH Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20131029 Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 25.11.2014 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25485024 MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Regenerace pláště budovy MŠ Sovička. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Regenerace pláště budovy MŠ Sovička. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20140325 Regenerace pláště budovy MŠ Sovička KSO: CC-CZ: Místo: Č. Lípa Datum: 26.03.2014 Zadavatel: Město Č. Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby OPRAVA STŘECHY (její nižší levé části) ZŠ DR.M.TYRŠE JKSO Název objektu Stavební práce EČO Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA IČO DIČ Objednatel Projektant Město

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: SO 01 -Dokončení zateplení budovy JKSO: Datum: 7. 5. 2014 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 231 181101131 2 231 181111111 3 231 181114711 4 001 181301101 18 Zemní práce - povrchové úpravy

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion s.r.o.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

REKAPITULACE STAVBY Oprava střechy ZŠ Tyrše. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,65. Cena bez DPH. Místo: Datum:

REKAPITULACE STAVBY Oprava střechy ZŠ Tyrše. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,65. Cena bez DPH. Místo: Datum: REKAPITULACE STAVBY Stavba: 20130508 - Oprava střechy ZŠ Tyrše Místo: Datum: 30.05.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 719 64 258 David Blažej, PROREKO, Dolní Podluží 524, 407 55, Dolní Podluží DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

REKAPITULACE STAVBY MŠ Zhořelecká. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,19. Cena bez DPH. Místo: Datum:

REKAPITULACE STAVBY MŠ Zhořelecká. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,19. Cena bez DPH. Místo: Datum: REKAPITULACE STAVBY Stavba: 20130227 - MŠ Zhořelecká Místo: Datum: 15.04.2013 Zadavatel: Uchazeč: BREX, spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: 40232549 CZ40232549

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis --.-~ REKAPITULACE Stavba: Objekt: Část: JKSO: ROZPOČTU Objednatel: Zhotovitel: Datum: Kód Popis Cena celkem 2 3 HSV 2 3 4 6 9 99 PSV 711 713 741 766 771 781 784 Práce a dodávky HSV Zakládání Svislé a

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 30.07.2018 Český Těšín Objednatel: Město Český těšín SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2018076 FasadaMSMoskevska2 - MŠ Moskevská - stavební úpravy 2. etapa- VV,slepý Zhotovitel:

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.O~~Üfl ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.O~~Üfl ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: KRYCÍ LIST ROZPOČTU P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčai Objekt: 01 - Kolumbárium Ci. OU Obecní úřad Psáry lf-07-2013 PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.OÜfl

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Unika Unika JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 17.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce 12 999,00 K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost m3 2,400 50,00 120,00 do 250 m K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZADÁNÍ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZADÁNÍ KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZADÁNÍ Název stavby Název objektu Statické zajištění přístavby objektu č. p. 5 v Hronově Architektonické a stavebně technické řešení JKSO EČO Název části Místo Hronov IČO DIČ Objednatel

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,400 K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100

Více

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Název změny Konstrukce střechy včetně oplechování v části objektu C a D Vstupní

Více

Uchazeč: IČ: XEDOS s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: XEDOS s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: ZŠ Kunratice - zateplení staré budovy KSO: 801 3 CC-CZ: Místo: Předškolní č.p.420, Praha 4 - Kunratice Datum: 4.12.2016 CZ-CPV: 45214200-2 Zadavatel: Úřad MČ Praha - Kunratice,

Více

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011 Strana : 1 1 ZEMNI PRACE STAVEBNI 1 C0921 Vytýčení a označení stáv.sítí TI kpl 1,000 1kpl. 2 C11900-1411 Dočas zajišť potr.do DN 200mm m 17,000 a kabelů + 1+1+1+8+2+2+2 17,000 3 C13220-1101/01 Odkopání

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: S_16_22 - Hotelový dům Olomouc - rekonstrukce výtahů Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc Datum: 09.06.2016 Objednavatel: IČ: 25898736 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Zhotovitel:

Více

Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S (POLOŽKOVÝ ROZPOČET)

Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S (POLOŽKOVÝ ROZPOČET) 1/14 Písemná výzva - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY - Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S Zateplení mateřské školy Lojovická část zateplení, bez výměny osvětlení Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 9 Vícepráce střešní pláštˇ, fasáda, vnjkso Objekt Název objektu SKP 01 Regenerace pláště ZŠ Partyzánská Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 336 Regenerace plástě

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech čp.3211, Česká Lípadodatek č.1 JKSO: CC-CZ: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

SO 01.1: Výměna výplní - Kč

SO 01.1: Výměna výplní - Kč SO 01.1: Výměna výplní - Kč 003: Svislé konstrukce - Kč 003.: Svislé konstrukce - Kč 106. SP 311272123 Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 m3 73,44 - Kč 107.

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa - oprava Objekt: 170715 - Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa Soupis: 170715-1 - Výměna výplní otvorů,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 2 Analytická metoda výpočtu opotřebení 12. 8. 2008 Pol. č. Konstrukce a vybavení Výpočet stupně dokončení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 165 707,63 165 707,63

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56 3436 4 3436 7 7679955 7 obezdění klinkrem v m původní komín nový komín v 4,5 m -8,6 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 9 mm pevnosti P 6 na MVC včetně spárování m3,675,45*,75*,675 Prefabrikovaná

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Zemní práce sejmutí ornice podsklepená část rozšíření jámy a pracovní prostor nepodsklepená část výkop jámy podsklepená část rozšíření jámy nepodsklepená část (pro podkladní

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

Příloha 1: OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Příloha 1: OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Příloha 1: OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Příloha 2: LOKALIZACE RD VE STUDENCI Mapa. č. 1: Katastrální mapa v měřítku 1:25 000 s lokalizací území RD Mapa. č. 2: Katastrální mapa + ortofoto

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN NOUZOVÝ VÝCHOD A TERASA MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: Karlštejn č.p.67, 267 18 Karlštejn, parc.č.st.27/1 a 12/1, v katastrálním území Budňany, obec Karlštejn, okres Beroun městys KARLŠTEJN,

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Provozní budova Objekt: 03780004 - Výměna střešního pláště,doteplení podstřeší a rekonstrukce bleskosvodu KSO: CC-CZ: Místo: Hranice Datum: 19.06.2019 Zadavatel: Uchazeč:

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,03. Cena bez DPH

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,03. Cena bez DPH REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 49_2017 ZŠ Kamenická - objekt učeben s nástavbou - Zateplení původní části KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10.05.2017 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : BD Sokolovská 86/97 JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády B) bez čištění, vč. opravy keramických tvarovek Stavba : Název stavby : SKP : Oprava

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 CZK KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby PL v Dobřanech JKSO Název objektu Oprava fasády - pavilon 2, 3 - slepý výkaz výměr EČO Název části Místo IČO DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval

Více