REKAPITULACE STAVBY CZK ,02. Cena s DPH ,42. Cena bez DPH Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY CZK ,02. Cena s DPH ,42. Cena bez DPH Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka"

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, Česká Lípa DIČ: CZ Projektant: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH ,42 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% , ,60 15,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,02 Strana 1 z 66

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, Česká Lípa Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem a c d e f g Slovanka pavilon A Slovanka pavilon C Slovanka pavilon D Slovanka pavilon E Slovanka pavilon F Slovanka VRN , , , , , , , , , , , , , ,00 STA STA STA STA STA STA Strana 2 z 66

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka Objekt: a - Slovanka pavilon A KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, Česká Lípa DIČ: CZ Projektant: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH ,07 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,07 21,00% ,57 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,64 Strana 3 z 66

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka a - Slovanka pavilon A Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, Česká Lípa Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem ,07 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce , Komunikace , Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní , Ostatní konstrukce a práce-bourání , Přesun hmot ,43 PSV - Práce a dodávky PSV , Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , Povlakové krytiny , Izolace tepelné , Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 513, Elektromontáže - zkoušky a revize 3 900, Elektromontáže - hrubá montáž , Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 922, Konstrukce tesařské , Konstrukce suché výstavby , Konstrukce klempířské , Konstrukce truhlářské ,84 Strana 4 z 66

5 767 - Konstrukce zámečnické , Podlahy z dlaždic , Dokončovací práce - nátěry 5 990, Dokončovací práce - malby a tapety 4 290,00 Strana 5 z 66

6 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka a - Slovanka pavilon A Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, Česká Lípa PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady soupisu celkem ,07 D HSV Práce a dodávky HSV ,45 D 1 Zemní práce ,79 1 K Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 30,000 31,80 954,00 CS ÚRS K Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 45,580 30, ,31 CS ÚRS VV (27,1+20,93+20,83+35,3+11)*0, ,580 3 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm při překopech inž sítí m2 12, , ,40 CS ÚRS VV 30*0,4 12,000 4 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 27, , ,39 CS ÚRS VV 115,2*0,6*0,4 "okap chod." 27,648 5 K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6, , ,60 CS ÚRS VV 10*0,8*0,4*2 "hromosvod" 6,400 6 K Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 27,650 68, ,79 CS ÚRS VV 27,65 27,650 7 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27, , ,35 CS ÚRS VV 27,65 27,650 8 K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3 276,500 20, ,55 CS ÚRS VV 27,65 27,650 VV 27,65*10 'Přepočtené koeficientem množství 276,500 9 K Uložení sypaniny na skládky m3 27,650 16,60 458,99 CS ÚRS K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 49, , ,52 CS ÚRS VV 27,65 27,650 VV 27,65*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 49, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 34,050 72, ,41 CS ÚRS M kamenivo těžené drobné frakce 0-2 třída D t 49, , ,60 CS ÚRS Strana 6 z 66

7 VV 27,65 27,650 VV 27,65*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 49, K Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 115,000 60, ,50 CS ÚRS M osivo směs travní parková rekreační kg 2, ,00 370,88 CS ÚRS VV 115*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 2, K Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 115,000 28, ,50 CS ÚRS K Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 50,000 18,50 925,00 CS ÚRS M substrát zahradnický B VL m3 1, , ,00 CS ÚRS VV 50*0,02 1,000 D 5 Komunikace ,78 18 K Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 57, , ,54 CS ÚRS M dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 57, , ,24 CS ÚRS D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ,89 20 K Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 22, , ,17 CS ÚRS VV 151,1*0,15 22, K Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 47, , ,49 CS ÚRS VV 5,3*9 47, K Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 47, , ,10 CS ÚRS K Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 88,584 52, ,09 VV ((10,1*4,65)-7*0,9*0,9)*0,3 12,389 VV (35,53*1,35)*0,3 14,390 VV ((20,83*4,45+6*2,6+6*0,8)-10*0,81)*0,3 31,498 VV 27,1*1,35*0,3 10,976 VV (14,93*1,35+6*6,5)*0,3 17,747 VV 9,6*0,55*0,3 1,584 VV Součet 88, K Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 88, , ,70 CS ÚRS K Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 91, , ,02 CS ÚRS VV (5,3*4+0,25*2)*4,2 91, K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 347, , ,25 CS ÚRS VV (10,1*4,15)-7*0,9*0,9 36,245 VV 10,01*0,9 "sokl" 9,009 VV (35,53*1,35) 47,966 VV 35,53*0,5 "sokl" 17,765 VV (20,83*4,45+6*0,3)-10*0,9*0,9-6*3-6,15*0,5 65,319 VV 6*2,7+6*1,2+6,15*0,9"sokl" 28,935 VV 27,1*1,35 36,585 Strana 7 z 66

8 VV 6*1,35+21*0,75+21*0,9 "sokl" 42,750 VV (14,93*1,35+2*4,35+4*5,8) 52,056 VV 9,6*1,1 10,560 VV Součet 347, M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm m2 251, , ,79 CS ÚRS VV (347,19-100,419)*1,02 251, M deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 160 mm m2 102, , ,23 CS ÚRS VV 100,419*1,02 102, K Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm m 251, , ,20 CS ÚRS VV 15,1*2+6+27*2+6+0,9*4* *2+6+0,9*4*7 251, M deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 GK 30 mm m2 41, , ,10 CS ÚRS VV 251*0,16 40,160 VV 40,16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 41, K Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 115,160 57, ,70 32 M lišta zakládací LO 163 mm tl.1,0mm m 120,918 48, ,34 CS ÚRS K Montáž ostatních lišt zateplení m 603,100 19, ,76 VV 151,1+251,4+100,3+100,3 603, M profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm m 151,100 23, ,18 VV 251,4-100,3 151, M lišta rohová Al,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 251,400 14, ,30 VV 251,4 251, M lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m m 100,300 33, ,96 CS ÚRS M lišta parapetní PVC UV 10, 2 m m 100,300 44, ,38 CS ÚRS K Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 438, , ,00 CS ÚRS VV , K Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 53, , ,86 CS ÚRS VV 10,01*0,5 "sokl" 5,005 VV 35,53*0,1 "sokl" 3,553 VV 6*2,3+6*0,8+6,15*0,5"sokl" 21,675 VV 6*0,95+21*0,35+21*0,5 "sokl" 23,550 VV Součet 53, K Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 373, , ,30 CS ÚRS VV 241,8+91,14+251*0,16 373, K Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 282,792 24, ,29 CS ÚRS VV 2,4*5,88+3*21+3*14,95+3*6+0,9*0,9*10+2,4*5,4+26,7*3+0,9*0,9*7 246,792 VV 9*3+3*3 "vstup" 36,000 VV Součet 282, K Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou m2 386,000 15, ,20 43 K PC Očištění zpevněných ploch tlakovou vodou m2 50, , ,00 Strana 8 z 66

9 44 K Přemístění el. zařízení na fasádě dle specifikace kus 9, , ,00 VV 9 "světla, zvonky" 9, K Zpětná montáž tabulek dle spec. kus 9, ,00 900,00 46 K PC nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu hr 200, , ,00 VV 200 "demontáž krytů topení, stěhování mobiliáře, přisekání zdiva. úprava parapetů výkladců.atd" 200, K PC Zpětná montáž nápisu školy kus 1, ,00 100,00 48 K Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný m2 20, , ,48 CS ÚRS VV 100,3*0,2 "parapety" 20,060 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,99 49 K Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 30, , ,00 CS ÚRS K Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 558,000 32, ,00 CS ÚRS VV 124*4,5 558, K Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m ,000 1, ,00 VV ,000 VV 558*60 'Přepočtené koeficientem množství , K Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 558,000 20, ,80 CS ÚRS VV , K Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 558,000 3, ,40 54 K Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m ,000 0, ,00 VV ,000 VV 558*60 'Přepočtené koeficientem množství , K Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 558,000 1,10 613,80 56 K Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 12,000 71,40 856,80 CS ÚRS K Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití m 720,000 1, ,00 CS ÚRS VV 12 12,000 VV 12*60 'Přepočtené koeficientem množství 720, K Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 12,000 33,40 400,80 CS ÚRS K Montáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m m 12,000 83, ,60 60 K Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití m 720,000 38, ,00 VV 12 12,000 VV 12*60 'Přepočtené koeficientem množství 720, K Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m m 12,000 47,30 567,60 62 K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 600,000 38, ,00 CS ÚRS K Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 13, , ,76 CS ÚRS VV 0,9*0,9*17 13, K Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 % m2 386,000 12, ,00 CS ÚRS D 99 Přesun hmot ,43 65 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 27, , ,30 CS ÚRS Strana 9 z 66

10 66 K Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 136,425 30, ,14 CS ÚRS VV 27,285*5 'Přepočtené koeficientem množství 136, K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 27, , ,41 68 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 518,415 6, ,14 VV 27,285*19 'Přepočtené koeficientem množství 518, K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 21, , ,04 VV 27,285*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 21, K Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) t 0, , ,84 CS ÚRS VV 27,285*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0, K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4, , ,96 CS ÚRS VV 27,285*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 4, K Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 80, , ,60 CS ÚRS D PSV Práce a dodávky PSV ,62 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ,74 73 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 57,580 14,70 846,43 CS ÚRS M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0, ,00 776,30 CS ÚRS VV 57,58*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0, K Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové m2 57, , ,71 CS ÚRS K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 57,580 79, ,37 CS ÚRS M pás s modifikovaným asfaltem 40 Special mineral m2 69,096 96, ,67 CS ÚRS VV 57,58*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 69, K Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje izolace m 115,160 64, ,94 CS ÚRS VV 115,16 115, K Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0, ,25 203,32 CS ÚRS D 712 Povlakové krytiny ,00 80 K Odstranění povlakové krytiny střech do 10 dvouvrstvé m2 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS K Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10 za správkový kus NAIP přitavením kus 5,000 85,00 425,00 CS ÚRS K Provedení povlakové krytiny střech do 10 podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 519,000 25, ,00 CS ÚRS M podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy tl. 3 mm m2 596, , ,25 CS ÚRS VV 519*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 596, K Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 519, , ,00 CS ÚRS M pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor m2 596, , ,75 CS ÚRS VV 519*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 596, K Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 182, , ,00 CS ÚRS VV (27,1+9,6+20,93)*2*0,9+5,44*1+5,44*0,4*2 113,526 VV 35,33*2*0,9+6,1*0,4*2 68,474 VV Součet 182,000 Strana 10 z 66

11 87 M pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor m2 218, , ,00 CS ÚRS VV 182*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 218, K Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše m2 182,000 65, ,00 CS ÚRS M podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy tl. 3 mm m2 218, , ,00 CS ÚRS VV 182*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 218, K Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 9, , ,00 CS ÚRS D 713 Izolace tepelné ,30 91 K Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 629,107 65, ,96 CS ÚRS VV ,000 VV (57,63+21,3)*0,4+46,3*0,2+5,44*1+6,1*0,2 "stěna atiky" 47,492 VV (57,63+21,3+46,3)*0,5 "vrch atiky" 62,615 VV Součet 629, M deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm m2 593, , ,56 CS ÚRS VV (629,107-47) 582,107 VV 582,107*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 593, M deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 120 mm m2 49, , ,88 CS ÚRS VV 47,5*1,02 48,450 VV 48,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49, M deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádové klíny m3 62, , ,00 CS ÚRS VV 519*0,12 62, K Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 214,440 65, ,60 CS ÚRS VV (27,1+9,6+20,93)*2+5,44+5,44*2 131,580 VV 35,33*2+6,1*2 82,860 VV Součet 214, M klín atikový přechodný tl.60 x 60 mm kus 214,440 45, ,80 CS ÚRS K Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 4, , ,50 CS ÚRS D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 513,75 98 K Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 5, ,00 750,00 CS ÚRS K Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 5, , ,00 CS ÚRS K Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0, ,00 13,75 CS ÚRS D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 3 900, K Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do ,- Kč kus 1, , ,00 CS ÚRS VV 1 "identifikace rozvodů na fasádě, odpojení" 1,000 D 743 Elektromontáže - hrubá montáž , M drát průměr 8 mm FeZn kg 128,000 26, ,00 CS ÚRS Strana 11 z 66

12 VV 160*0,8 128, M podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 25,000 14,70 367,50 CS ÚRS M svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn kus 4,000 29,40 117,60 CS ÚRS M svorka na potrubí ST 01 1/2" - 22mm FeZn kus 1,000 25,10 25,10 CS ÚRS M tyč zemnící ZT 2,0 2m, FeZn kus 4, , ,00 CS ÚRS M trubka ochranná OT 1,7 nerez kus 4, ,50 834,00 CS ÚRS M svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 4,000 24,00 96,00 CS ÚRS M PC štítek plastový č čísla svodů kus 4,000 8,00 32, M drát průměr 10 mm FeZn kg 1,000 26,00 26,00 CS ÚRS K Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem m 6,000 47,90 287,40 CS ÚRS M lišta elektroinstalační L 40 x 20 mm m 6,000 23,00 138,00 CS ÚRS K Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 4,000 50,10 200,40 CS ÚRS M krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR, 88x88x53 mm, 4 x EST 13,5, 5 pólová svorkovnice 2,5 mm2 kus 4,000 96,80 387,20 CS ÚRS K Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kus 2,000 22,80 45,60 CS ÚRS M PC krabice přístrojová KEZ + deska MDZ kus 2, ,00 516, K Montáž hromosvodu na podpory do 10mm m 160,000 43, ,40 CS ÚRS K D Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 160,000 5,00 800,00 CS ÚRS K Demontáž stávajícího svodu m 20,000 1,00 20, K Měření zemních odporů zemniče kus 4,000 68,25 273,00 CS ÚRS D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 922, K Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kv do 0,40 kg uložený pevně m 6, ,00 750,00 CS ÚRS M kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2 m 6,000 28,77 172,62 CS ÚRS D 762 Konstrukce tesařské , K Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 127,700 95, ,50 CS ÚRS M řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 3, , ,00 CS ÚRS VV 124,7*4*0,08*0,08 3, M PC spojky tesařské - kotvení kus 65,000 15,00 975, K Bednění střech rovných z desek tl 20 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 104,105 60, ,30 CS ÚRS VV (35,3+11)*1,25 57,875 VV 6*2*1,25 15,000 VV (51,6+14,8+3)*0,45 31,230 VV Součet 104, K Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 5, , ,00 CS ÚRS K Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 5, , ,00 CS ÚRS D 763 Konstrukce suché výstavby , K Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m m 100, , ,14 CS ÚRS Strana 12 z 66

13 D 764 Konstrukce klempířské , K Oplechování TiZn rš 660 mm m 213, , ,00 CS ÚRS VV , K Lemování TiZn plech zdí plochá střecha rš 400 mm m 51, , ,00 CS ÚRS VV 51,7 51, K Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 95,300 5,00 476,50 CS ÚRS VV 17*0, , K Demontáž oplechování zdí rš 600 mm m 196,360 12, ,32 CS ÚRS VV 127,7+68,66 196, K Oplechování parapetu Lindab rš 250 mm vč. koncovek a rohů m 15, , ,40 CS ÚRS K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 1, , ,12 CS ÚRS D 766 Konstrukce truhlářské , K Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 17,000 23,30 396,10 CS ÚRS K Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do celostěnových panelů a ocel rámů m2 236, , ,53 CS ÚRS M PC okno plastové U=1,1 m2 236, , ,52 VV 3*2,4*2 14,400 VV 2,8*2,4*1 6,720 VV 3*3*(20+1) 189,000 VV 0,9*0,9*15 12,150 VV 2,86*3*1 8,580 VV 2,42*2,4*1 5,808 VV Součet 236, K PC Montáž stěn s dveřmi výšky přes 2,5m s rámem do celostěnových panelů a ocel rámů m2 36, , , M PC Prosklené stěny s dveřmi vstupní AL U=1,1 m2 36, , ,00 VV 3*3*4 36, K Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 17, , ,00 CS ÚRS M deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m m 15, , ,26 CS ÚRS VV 17*0,9 15, K Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 13, , ,43 CS ÚRS D 767 Konstrukce zámečnické , K Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných m2 269, , ,94 CS ÚRS VV 246,8-13, , K Montáž markýz balkonových šířky do 2000 mm na zeď kus 1, , ,00 CS ÚRS M PC markýza vstupu do atria kus 1, , , K Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 3, ,00 597,00 CS ÚRS M PC Původní žebřík a sprodloužením kotvení a povrchovou úpravou ks 3, , ,00 Strana 13 z 66

14 149 K PC Demontáž žebříku na střechu m 3,000 92,70 278, K Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 50,000 30, ,00 CS ÚRS VV 50 "madla schodiště, schránky" 50,000 D 771 Podlahy z dlaždic , K Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 10,030 87,00 872,61 CS ÚRS VV 100,3*0,1 10, K Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 100 ks/m2 m2 20, , ,10 CS ÚRS VV 100,3*0,2 20, M dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 9,8 x 9,8 x 0,9 cm m2 22, , ,14 CS ÚRS VV 20,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,066 D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 990, K Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 50,000 18,80 940,00 CS ÚRS K Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x m2 50, , ,00 CS ÚRS D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 290, K Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 150,000 28, ,00 CS ÚRS Strana 14 z 66

15 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka Objekt: c - Slovanka pavilon C KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, Česká Lípa DIČ: CZ Projektant: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH ,98 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,98 21,00% ,73 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,71 Strana 15 z 66

16 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka c - Slovanka pavilon C Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, Česká Lípa Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem ,98 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce , Vodorovné konstrukce 1 620, Komunikace , Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní , Ostatní konstrukce a práce-bourání , Přesun hmot ,33 PSV - Práce a dodávky PSV , Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , Povlakové krytiny , Izolace tepelné , Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 707, Elektromontáže - zkoušky a revize 3 900, Elektromontáže - hrubá montáž , Konstrukce tesařské , Konstrukce suché výstavby , Konstrukce klempířské , Konstrukce truhlářské ,84 Strana 16 z 66

17 767 - Konstrukce zámečnické , Dokončovací práce - malby a tapety 7 150, Dokončovací práce - čalounické úpravy ,16 Strana 17 z 66

18 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka c - Slovanka pavilon C Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, Česká Lípa PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady soupisu celkem ,98 D HSV Práce a dodávky HSV ,87 D 1 Zemní práce ,49 1 K Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 50,000 31, ,00 CS ÚRS K Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 68,400 30, ,88 CS ÚRS VV (61+10,6*2+61-6,4)*0,5 68,400 3 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 27, , ,44 CS ÚRS VV 136,8*0,4*0,5 27,360 4 K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9, , ,40 CS ÚRS VV 10*0,4*0,8*3 "hromosvod" 9,600 5 K Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 27,360 68, ,90 CS ÚRS K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27, , ,24 CS ÚRS VV 27,36 27,360 7 K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3 273,600 20, ,52 CS ÚRS VV 27,36 27,360 VV 27,36*10 'Přepočtené koeficientem množství 273,600 8 K Uložení sypaniny na skládky m3 27,360 16,60 454,18 CS ÚRS VV 27,36 27,360 9 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 49, , ,65 CS ÚRS VV 27,36 27,360 VV 27,36*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 49, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,360 72, ,39 CS ÚRS M kamenivo těžené drobné frakce 0-2 třída D t 49, , ,64 CS ÚRS VV 27,36*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 49, K Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 130,000 60, ,00 CS ÚRS Strana 18 z 66

19 13 M osivo směs travní parková rekreační kg 3, ,00 419,25 CS ÚRS VV 130*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 3, K Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 130,000 28, ,00 CS ÚRS K Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 130,000 18, ,00 CS ÚRS M substrát zahradnický B VL m3 2, , ,00 CS ÚRS VV 130*0,02 2,600 D 4 Vodorovné konstrukce 1 620,00 17 K PC Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0, , ,00 VV 0,6*0,9*0,2 "vč. ztraceného bednění, výztuže, kotvení L profilem" 0,108 D 5 Komunikace ,40 18 K Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 68, , ,20 CS ÚRS M dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 68, , ,20 CS ÚRS D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ,05 20 K Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 25, , ,36 CS ÚRS VV 59*0,1*2+8,4*0,1*2+26,4*0,1*2+17,2*0,1*2 22,200 VV 1,5*0,1*8+2,4*0,1*8 3,120 VV Součet 25, K PC Zakrytí střechy geotextilií a OSB deskami m2 13, , ,00 22 K Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 252,720 52, ,89 VV 842,4*0,3 252,720 VV Součet 252, K Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 252, , ,68 CS ÚRS K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 848, , ,50 CS ÚRS VV 61,04*8,1*2 988,848 VV 10,59*8,1*2 171,558 VV -20*2,4*2,4*2-230,400 VV -6*2,4*2,4-15*2,4*1,5*2-142,560 VV -6,4*6,4-40,960 VV 61,04*0,7+10,6*0,7*2+54,5*0,7 95,718 VV 8,1*4*0,2 6,480 VV Součet 848, M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm m2 767, , ,86 CS ÚRS VV (842,04-95,7+6,5)*1,02 767, M deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 160 mm m2 97, , ,64 CS ÚRS VV 95,7*1,02 97, K Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm m 454, , ,60 CS ÚRS Strana 19 z 66

20 28 M deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 GK 30 mm m2 74, , ,44 CS ÚRS VV 454,2*0,16 72,672 VV 72,672*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 74, K Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 136,800 57, ,00 30 M lišta zakládací LO 163 mm tl.1,0mm m 143,600 48, ,88 CS ÚRS VV 143,6 143, K Montáž ostatních lišt zateplení m 1 937,700 19, ,92 VV 733,8+798,6+182,4+182,4+40, , M profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm m 733,800 23, ,44 VV 798,6-8*8,1 733, M lišta rohová Al,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 798,600 14, ,70 34 M lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m m 182,400 33, ,68 CS ÚRS VV 46*2,4+30*2,4 182, M lišta parapetní PVC UV 10, 2 m m 182,400 44, ,04 CS ÚRS M lišta dilatační rohová AL 2 m m 40, , ,95 CS ÚRS VV 8,1*5 40, K Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 842, , ,81 CS ÚRS K Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 41, , ,91 CS ÚRS VV 61,04*0,3+10,6*0,3*2+54,5*0,3 41, K Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 880, , ,78 CS ÚRS VV 848, ,2*0,16-41, , K Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 413,920 24, ,47 CS ÚRS VV 20*2,4*2,4*2 230,400 VV 6*2,4*2,4+15*2,4*1,5*2 142,560 VV 6,4*6,4 40,960 VV Součet 413, K Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou m2 842,204 15, ,50 42 K PC nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu hr 100, , ,00 VV 100 "stěhování mobiliáře, krytů topení, začištění kolem sloupů, úpravy parapetů, nadpraží atd" 100, K Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný m2 56, , ,00 CS ÚRS VV 224*0,25 "parapet" 56,000 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,93 44 K Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m ,800 32, ,00 CS ÚRS VV (62+11,6+11,6+55,6)*8, , K Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m ,000 1, ,80 VV 1196, ,800 VV 1196,8*60 'Přepočtené koeficientem množství , K Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m ,800 20, ,68 CS ÚRS Strana 20 z 66

21 VV 1196, , K Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m ,800 3, ,44 48 K Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m ,000 0, ,20 VV 1196, ,800 VV 1196,8*60 'Přepočtené koeficientem množství , K Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m ,800 1, ,48 50 K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m ,000 38, ,00 CS ÚRS VV 562* , K Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 0, ,00 405,00 CS ÚRS VV (0,6+0,9)*2*0,5*0,15 0, K Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 372, , ,45 CS ÚRS VV 46*2,4*2,4 264,960 VV 30*1,5*2,4 108,000 VV Součet 372, K Vybourání meziokenní vložky kus 64, , ,00 CS ÚRS VV 19*2+13*2 64, K Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 % m2 842,204 12, ,55 CS ÚRS D 99 Přesun hmot ,33 55 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 55, , ,91 CS ÚRS K Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 278,270 30, ,32 CS ÚRS VV 55,654*5 'Přepočtené koeficientem množství 278, K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 55, , ,80 58 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 057,426 6, ,37 VV 55,654*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 057, K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 44, , ,14 VV 55,654*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 44, K Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) t 1, , ,52 CS ÚRS VV 55,654*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1, K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 10, , ,79 CS ÚRS VV 55,654*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 10, K Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 103, , ,48 CS ÚRS D PSV Práce a dodávky PSV ,11 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ,91 63 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 60,000 14,70 882,00 CS ÚRS M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0, ,00 815,12 CS ÚRS VV 60*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0, K Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovými R1 m2 60, , ,00 CS ÚRS Strana 21 z 66

22 66 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 60,000 79, ,00 CS ÚRS M pás s modifikovaným asfaltem 40 Special mineral m2 72,000 96, ,20 CS ÚRS VV 60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 72, K Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje izolace m 136,800 64, ,75 CS ÚRS K Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0, ,25 213,84 CS ÚRS D 712 Povlakové krytiny ,35 70 K Odstranění povlakové krytiny střech do 10 dvouvrstvé m2 689,920 25, ,00 CS ÚRS VV 61,6*11,2 689, K Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10 za správkový kus NAIP přitavením kus 30,000 85, ,00 CS ÚRS K Provedení povlakové krytiny střech do 10 podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 562,162 25, ,05 CS ÚRS M podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy tl. 3 mm m2 646, , ,03 CS ÚRS VV 562,162*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 646, K Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 562, , ,44 CS ÚRS M pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor m2 646, , ,61 CS ÚRS VV 562,162*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 646, K Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 128, , ,76 CS ÚRS M pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor m2 154, , ,17 CS ÚRS VV 128,952*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 154, K Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše m2 128,952 65, ,88 CS ÚRS M podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy tl. 3 mm m2 154, , ,91 CS ÚRS VV 128,952*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 154, K Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 9, , ,50 CS ÚRS D 713 Izolace tepelné ,50 81 K Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 702,944 65, ,36 CS ÚRS VV 61,04*10,6+55,92 702, M deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm m2 659, , ,20 CS ÚRS VV 61,04*10,6 647,024 VV 647,024*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 659, M deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 120 mm m2 55, , ,04 CS ÚRS VV (60,3+9,6)*2*0,4 55, M deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S spádové klíny m3 61, , ,00 CS ÚRS VV 562*0,11 61, K Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 138,840 65, ,60 CS ÚRS M klín atikový přechodný tl.60 x 60 mm kus 138,840 45, ,80 CS ÚRS K Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 4, , ,50 CS ÚRS D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 707,50 Strana 22 z 66

23 88 K Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 3, ,00 450,00 CS ÚRS K Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 3, , ,00 CS ÚRS K Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0, ,00 7,50 CS ÚRS D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 3 900,00 91 K Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do ,- Kč kus 1, , ,00 CS ÚRS VV 1 "identifikace zařízení na fasádě a odpojení" 1,000 D 743 Elektromontáže - hrubá montáž ,55 92 M drát průměr 8 mm FeZn kg 157,600 26, ,60 CS ÚRS M podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 140,000 14, ,00 CS ÚRS M svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn kus 4,000 29,40 117,60 CS ÚRS M svorka na potrubí ST 01 1/2" - 22mm FeZn kus 20,000 25,10 502,00 CS ÚRS M tyč zemnící ZT 2,0 2m, FeZn kus 3, , ,00 CS ÚRS M trubka ochranná OT 1,7 nerez kus 3, ,50 625,50 CS ÚRS M svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 3,000 24,00 72,00 CS ÚRS M PC štítek plastový č čísla svodů kus 3,000 8,00 24, M drát průměr 10 mm FeZn kg 32,000 26,00 832,00 CS ÚRS VV 40*0,8 32, K Montáž hromosvodu na podpory do 10mm m 157,600 43, ,10 CS ÚRS K D Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 197,000 5,00 985,00 CS ÚRS VV 60*2+9*5+4*8 197, K Měření zemních odporů zemniče kus 7,000 68,25 477,75 CS ÚRS D 762 Konstrukce tesařské , K Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 143,200 95, ,00 CS ÚRS M řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 3, , ,00 CS ÚRS VV 143,2*4*0,08*0,08 3, M PC spojky tesařské - kotvení kus 150,000 15, , K Bednění střech rovných z desek tl 20 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 121,720 60, ,20 CS ÚRS VV 143,2*0,85 121, K Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 6, , ,00 CS ÚRS VV 2,4+3,7 6, K Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 6, , ,00 CS ÚRS D 763 Konstrukce suché výstavby , K Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m m 182, , ,12 CS ÚRS VV 182,4 "nadpraží vnitřní" 182,400 Strana 23 z 66

24 D 764 Konstrukce klempířské , K Oplechování TiZn rš 660 mm m 143, , ,88 CS ÚRS VV (61,04+10,6)*2 143, K Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 223,200 5, ,00 CS ÚRS VV 182,4+68*0,6 223, K Demontáž oplechování zdí rš 600 mm m 143,280 12, ,36 CS ÚRS K Oplechování parapetu Lindab rš 250 mm vč. koncovek a rohů m 182, , ,20 CS ÚRS VV 76*2,4 182, K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 1, , ,80 CS ÚRS D 766 Konstrukce truhlářské , K Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 76,000 23, ,80 CS ÚRS K Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do celostěnových panelů nebo ocelových rámů m2 108, , ,00 CS ÚRS M PC okno plastové 120/150 cm U=1,1 vč. bowdenu na vyklápění kus 60, , , K Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do celostěn panelů a ocel rámů m2 264, , ,92 CS ÚRS M PC okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 120 x 240 cm U=1,1 kus 92, , , K Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 76, , ,00 CS ÚRS M deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m m 217, , ,88 CS ÚRS VV 118,8+16,8+52,8+28,8 217, K Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 4, , ,04 CS ÚRS D 767 Konstrukce zámečnické , K PC Úprava krajního pole oplocení - zkrácení a posunutí sloupku kus 1, , , K Montáž oken - meziokenních vložek kus 68, , ,00 CS ÚRS M PC MIV 600/2400 kus 42, , , M PC1 MIV 600/1500 kus 26, , , K Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 1, ,00 298,50 CS ÚRS M PC žebřík s povrchovou úpravou 1,5m ks 1, , , K Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 150,000 37, ,00 CS ÚRS VV 150 "úprava a zpětná montáž kovové konstrukce ve štítu" 150, K Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 150,000 30, ,00 CS ÚRS K Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 3, ,00 764,24 CS ÚRS D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 150, K Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 250,000 28, ,00 CS ÚRS VV ,000 D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy ,16 Strana 24 z 66

25 134 K Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích m2 230,400 83, ,36 CS ÚRS M žaluzie horizontální interiérové m2 230, , ,80 CS ÚRS Strana 25 z 66

26 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka Objekt: d - Slovanka pavilon D KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, Česká Lípa DIČ: CZ Projektant: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH ,60 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,60 21,00% ,88 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,48 Strana 26 z 66

27 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka d - Slovanka pavilon D Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, Česká Lípa Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem ,60 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce , Vodorovné konstrukce 1 620, Komunikace , Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní , Ostatní konstrukce a práce-bourání , Přesun hmot ,98 PSV - Práce a dodávky PSV , Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , Povlakové krytiny , Izolace tepelné , Zdravotechnika - vnitřní kanalizace , Elektromontáže - zkoušky a revize 3 900, Elektromontáže - hrubá montáž , Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 3 075, Konstrukce tesařské , Konstrukce suché výstavby , Konstrukce klempířské ,36 Strana 27 z 66

28 766 - Konstrukce truhlářské , Konstrukce zámečnické , Dokončovací práce - malby a tapety 7 150, Dokončovací práce - čalounické úpravy ,53 Strana 28 z 66

29 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka d - Slovanka pavilon D Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, Česká Lípa PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady soupisu celkem ,60 D HSV Práce a dodávky HSV ,65 D 1 Zemní práce ,70 1 K Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 30,000 31,80 954,00 CS ÚRS K Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 55,100 30, ,57 CS ÚRS VV (49*2+7,7+4,5)*0,5 55,100 3 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 26, , ,59 CS ÚRS VV 110,2*0,6*0,4 26,448 4 K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12, , ,20 CS ÚRS VV 4*10*0,4*0,8 "hromosvod" 12,800 5 K Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 26,448 68, ,33 CS ÚRS K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26, , ,03 CS ÚRS K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3 264,480 20, ,74 CS ÚRS VV 26,448 26,448 VV 26,448*10 'Přepočtené koeficientem množství 264,480 8 K Uložení sypaniny na skládky m3 26,448 16,60 439,04 CS ÚRS K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 47, , ,66 CS ÚRS VV 26,448 26,448 VV 26,448*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 47, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 39,248 72, ,71 CS ÚRS M kamenivo těžené drobné frakce 0-2 třída D t 47, , ,08 CS ÚRS VV 26,448 26,448 VV 26,448*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 47, K Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 110,000 60, ,00 CS ÚRS M osivo směs travní parková rekreační kg 2, ,00 354,75 CS ÚRS Strana 29 z 66

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: SO 01 -Dokončení zateplení budovy JKSO: Datum: 7. 5. 2014 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 231 181101131 2 231 181111111 3 231 181114711 4 001 181301101 18 Zemní práce - povrchové úpravy

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Regenerace pláště budovy MŠ Sovička JKSO Název objektu EČO Místo Česká Lípa IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel BUILDING-LT s.r.o. 25492721 CZ25492721 Zpracoval Filip

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

REKAPITULACE STAVBY MŠ Zhořelecká. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,19. Cena bez DPH. Místo: Datum:

REKAPITULACE STAVBY MŠ Zhořelecká. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,19. Cena bez DPH. Místo: Datum: REKAPITULACE STAVBY Stavba: 20130227 - MŠ Zhořelecká Místo: Datum: 15.04.2013 Zadavatel: Uchazeč: BREX, spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: 40232549 CZ40232549

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Regenerace pláště budovy MŠ Sovička. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Regenerace pláště budovy MŠ Sovička. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20140325 Regenerace pláště budovy MŠ Sovička KSO: CC-CZ: Místo: Č. Lípa Datum: 26.03.2014 Zadavatel: Město Č. Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion s.r.o.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

REKAPITULACE STAVBY Oprava střechy ZŠ Tyrše. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,65. Cena bez DPH. Místo: Datum:

REKAPITULACE STAVBY Oprava střechy ZŠ Tyrše. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,65. Cena bez DPH. Místo: Datum: REKAPITULACE STAVBY Stavba: 20130508 - Oprava střechy ZŠ Tyrše Místo: Datum: 30.05.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 719 64 258 David Blažej, PROREKO, Dolní Podluží 524, 407 55, Dolní Podluží DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Unika Unika JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 17.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

Uchazeč: IČ: XEDOS s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: XEDOS s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: ZŠ Kunratice - zateplení staré budovy KSO: 801 3 CC-CZ: Místo: Předškolní č.p.420, Praha 4 - Kunratice Datum: 4.12.2016 CZ-CPV: 45214200-2 Zadavatel: Úřad MČ Praha - Kunratice,

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa - oprava Objekt: 170715 - Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa Soupis: 170715-1 - Výměna výplní otvorů,

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Název změny Konstrukce střechy včetně oplechování v části objektu C a D Vstupní

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby OPRAVA STŘECHY (její nižší levé části) ZŠ DR.M.TYRŠE JKSO Název objektu Stavební práce EČO Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA IČO DIČ Objednatel Projektant Město

Více

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis --.-~ REKAPITULACE Stavba: Objekt: Část: JKSO: ROZPOČTU Objednatel: Zhotovitel: Datum: Kód Popis Cena celkem 2 3 HSV 2 3 4 6 9 99 PSV 711 713 741 766 771 781 784 Práce a dodávky HSV Zakládání Svislé a

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

seznam subdodavatelů akce: Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice

seznam subdodavatelů akce: Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice Chládek & Tintěra, a.s. Nerudova 1022/16 412 01 Litoměřice tel: +420416741668 IČ: 627 43 881 www.cht.cz seznam subdodavatelů akce: Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice výplně otvorů INT-EX s.r.o. - Ústí

Více

Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S (POLOŽKOVÝ ROZPOČET)

Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S (POLOŽKOVÝ ROZPOČET) 1/14 Písemná výzva - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY - Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S Zateplení mateřské školy Lojovická část zateplení, bez výměny osvětlení Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 30.07.2018 Český Těšín Objednatel: Město Český těšín SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2018076 FasadaMSMoskevska2 - MŠ Moskevská - stavební úpravy 2. etapa- VV,slepý Zhotovitel:

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Provozní budova Objekt: 03780004 - Výměna střešního pláště,doteplení podstřeší a rekonstrukce bleskosvodu KSO: CC-CZ: Místo: Hranice Datum: 19.06.2019 Zadavatel: Uchazeč:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 30062015 Objednavatel: MČ Praha 7 Zhotovitel: 48026921 VLTAVÍN HOLDING stavební podnik sro CZ48026921 Projektant: atelier AXON, Ing Marek Richtera

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KSO: CC-CZ: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 64087379 Ricka Karel s.r.o. DIČ: CZ64087379 IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 182 905,64 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00

Více

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98.

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98. REKAPITULACE STAVBY Stavba: 20131112 - Spisovna Hálkova 1794 - rozšíření spisovny Místo: Datum: 3.12.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25424220 FASSAX spol. s r.o., Střelnice 2667, Česká Lípa DIČ:

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech čp.3211, Česká Lípadodatek č.1 JKSO: CC-CZ: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Objekt: 01 - Výměna oken 2016 KSO: Místo: Datum: 21.4.2016 CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 Kód: 1 KSO: CC-CZ: Zadavatel: Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. D Uchazeč: 64087379 Ricka Karel s.r.o. D CZ64087379 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Cena bez

Více

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Zemní práce sejmutí ornice podsklepená část rozšíření jámy a pracovní prostor nepodsklepená část výkop jámy podsklepená část rozšíření jámy nepodsklepená část (pro podkladní

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

SO 01.1: Výměna výplní - Kč

SO 01.1: Výměna výplní - Kč SO 01.1: Výměna výplní - Kč 003: Svislé konstrukce - Kč 003.: Svislé konstrukce - Kč 106. SP 311272123 Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 m3 73,44 - Kč 107.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56 3436 4 3436 7 7679955 7 obezdění klinkrem v m původní komín nový komín v 4,5 m -8,6 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 9 mm pevnosti P 6 na MVC včetně spárování m3,675,45*,75*,675 Prefabrikovaná

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 17.06.2015 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena

Více

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce 12 999,00 K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost m3 2,400 50,00 120,00 do 250 m K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,400 K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 2 Analytická metoda výpočtu opotřebení 12. 8. 2008 Pol. č. Konstrukce a vybavení Výpočet stupně dokončení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: 28791193 CZ28791193 Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH 2 830,00 115 673,76 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky... Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Muzeum Týn oprava fasády - Jižní strana Verze Popis Komentář Nabídka Firmy Typ Firmy Uživatelé Význam (funkce)

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Holohravy Datum: Obec Holohlavy. Stavební společnost s.r.o. Hostinné. Atelier ZALUBEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Holohravy Datum: Obec Holohlavy. Stavební společnost s.r.o. Hostinné. Atelier ZALUBEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Modernizace obecního úřadu Holohlavy SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Holohravy Datum: 25.04.2014 Objednavatel: Obec Holohlavy Zhotovitel: Stavební společnost

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,03. Cena bez DPH

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,03. Cena bez DPH REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 49_2017 ZŠ Kamenická - objekt učeben s nástavbou - Zateplení původní části KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10.05.2017 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o.

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 165 707,63 165 707,63

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.O~~Üfl ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.O~~Üfl ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: KRYCÍ LIST ROZPOČTU P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčai Objekt: 01 - Kolumbárium Ci. OU Obecní úřad Psáry lf-07-2013 PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.OÜfl

Více

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c Rekapitulace: 1) Navýšení odstranění azbestu 2) Lešení 3) Odstranění L profilů - nadpraží oken, vybourání bet parapetů 4) Vyzdívky meziokenních

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016 Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch který uzavřely smluvní strany: Správa Krkonošského národního se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená:

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000179 ÚDRŽBA A OPRAVY VODOINSTALACE A TOPENÍ OBJEKTŮ

Více