REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ"

Transkript

1 Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: Zadavatel: IČ: SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ Uchazeč: IČ: STATING s.r.o. Hradec Králové DIČ: CZ Projektant: Stapring, s.r.o. IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH ,75 DPH základní 21,00% ze , ,90 snížená 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,65 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 1315 Stavba: Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: Zadavatel: SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí Projektant: Uchazeč: STATING s.r.o. Hradec Králové Stapring, s.r.o. Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ Náklady stavby celkem Zateplení domova mládeže Kostelec nad Orlicí, Komenského , , , ,65 STA Stránka 1 z 28

2 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského Zateplení domova mládeže Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: Zadavatel: SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí Uchazeč: STATING s.r.o. Hradec Králové Projektant: Stapring, s.r.o. Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: CZ CZ Cena bez DPH ,75 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , ,86 0,00 0, ,61 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského Zateplení domova mládeže Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: Zadavatel: SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí Projektant: Uchazeč: STATING s.r.o. Hradec Králové Stránka 2 z Stapring, s.r.o.

3 Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 - Zdi podpěrné a volné 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 - Úprava povrchů vnitřní 62 - Úprava povrchů vnější 63 - Podlahy a podlahové konstrukce 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 94 - Lešení a stavební výtahy 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 96 - Bourání konstrukcí 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 98 - Demolice 99 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Povlakové krytiny Izolace tepelné Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Ústřední vytápění - kotelny Ústřední vytápění - otopná tělesa Konstrukce tesařské Konstrukce suché výstavby Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Plastové výplně otvorů Podlahy z dlaždic Podlahy povlakové Podlahy lité Dokončovací práce - nátěry Dokončovací práce - malby M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže OST - Ostatní VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0 - Vedlejší rozpočtové náklady , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stránka 3 z 28

4 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského Zateplení domova mládeže Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: Zadavatel: SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí Projektant: Uchazeč: STATING s.r.o. Hradec Králové Stapring, s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem ,75 HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce , ,97 1 K Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 4, ,70 565,12 CS ÚRS Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm (2,88+2,91+1,05)*0,6 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 2 K m3 30, , ,85 CS ÚRS betonových tvárnic na sucho 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky ,40 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 3 K m3 22, , ,40 CS ÚRS nářadím v soudržných horninách tř. 3 4,104 4,104 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem "kolem objektu V a S strana" (33,07+13,5)*0,5+ 3*0,6*4 Stránka 4 z 28 30,485 30, ,11

5 (33,07+8*0,6+13,57+0,49+0,52+0,2+0,53+2,91+0,1+0,93*2+0,1*2+2,07*2+2,86+11,49+0,65+2,86+ 0,93*2+0,1*2+2,07*2+3,01+0,53+0,52+0,49+2,77-22,289 0,9)*0,4*0,6 Hloubení 22, Zemní práce - konstrukce ze zemin 3 044,41 Vodorovné přemístění do 5000 m 4 K m3 3, ,20 529,98 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes K m3 3,329 50,70 168,78 CS ÚRS m3 6 K Uložení sypaniny na skládky m3 3,329 14,30 47,60 CS ÚRS Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 7 K t 5, ,00 898,80 CS ÚRS skládce (skládkovné) Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 8 K m3 18,960 73, ,25 CS ÚRS sypaninou se zhutněním 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 5,992 18,960 Zásyp 18, Svislé a kompletní konstrukce ,44 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 9 K maltou, po odstranění kabřincového obkladu m2 76, , ,12 CS ÚRS soklu 31 - Zdi podpěrné a volné Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných "obvod objektu" Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m Hloubení - Zásyp Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Hloubení - Zásyp Uložení sypaniny na skládky Hloubení - Zásyp Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) Hloubení - Zásyp 3,329*1,8 'Přepočtené koeficientem množství Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "obvod objektu" (60+24,5+10,3)*0,4*0,5 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm "sokl" XPS1 "schodiště vyrovnávací vnější"(2,08+6,85)*1*2 Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových 10 K m3 2, , ,72 CS ÚRS přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro 11 K kus 4, , ,60 CS ÚRS světlost otvoru do 2500 mm 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 - Úprava povrchů vnitřní , ,28 12 K Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 90, , ,83 CS ÚRS "15"3,25*3 "16"3,25*3 "18"3,35*3 58,822 17,860 76,682 Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 250 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3 "vstupy 1.NP" 0,41*2*2,62*2*0,25+2,1*(2,62-2,2-2,313 0,125)*2 2,313 Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru přes 2250 do 2500 mm " nad vstupními dveřmi" 2+2 4,000 4,000 Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% " m03" 1*3,25*3 9,750 "04"3,45*3 "07"3,45*3 "08"3,45*3 "09"3,45*3 Stránka 5 z 28 10,350 10,350 10,350 10,350 9,750 9,750 10, ,32

6 "23"3,35*3 Vápenocementová lehčená omítka štuková 13 K m2 4, ,50 852,76 CS ÚRS dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Oprava vnitřní vápenocementové štukové 14 K m2 141, , ,69 CS ÚRS omítky stěn v rozsahu plochy do 50% 10,050 90,750 Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn "1NP" "101"0,41*2*2,62 "120"0,41*2*2,62 2,148 2,148 4,296 Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% v šířce 1m "2.NP" 2,62*2*1*9 "3.NP" 2,62*2*1*9 "4.NP" 2,62*2*1*9 47,160 47,160 47, , Úprava povrchů vnější Vyrovnání nerovného povrchu stěnového panelu 15 K v tl. do 30 mm z tepelné izolace EPS Grey celoplošně lepené v rozsahu do 20% m ,210 " Celková plocha zateplení" OmitkaSilikon 1 319, , K Doplnění rohů panelů v předpokládané tl. 120mmm š. 250mm Dorovnání rohů panelů (předpoklad. tl. cca m 14, mm, š. 250mm) " schodiště" 2,6*4 10,400 "rohy" 1,12*4 4,480 14, K Doplnění rohů panelů v předpokládané tl. m2 14,014 " 40mmm pro vyrovnání u předsazených stěn" (2,62+0,18)*2*3*0,4+1,12*4*0,4 8,512 1,05*2,62*2 5,502 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální 18 K m2 11, , ,41 CS ÚRS vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm 14,014 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm " západní strana"(3,7*0,28+2,91*0,65)*4 11,710 Vata_Balkon 11,710 deska minerální izolační 600x1200 mm tl M m2 11, , ,10 CS ÚRS mm (0,036 W/m/K) plsť minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - rozměr 600x1200 tl. 80 mm Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální 20 K m2 33, , ,08 CS ÚRS vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm " západní strana"0,95*(2,91+0,1+0,2)+(0,1+2,86)*0,65*2+( 0,1+3,11)*0,95 "východní strana" 2,91*0,6*3+2,96*0,6 9,947 7,014 Vata_Strop1 16,961 16,961*2 'Přepočtené koeficientem množství deska minerální izolační 600x1200 mm tl M m2 16, , ,32 CS ÚRS mm (0,036W/m/K) deska minerální izolační 600x1200 mm tl M m2 16, , ,61 CS ÚRS mm (0,036W/m/K) Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů 23 K m2 40,381 25, ,79 CS ÚRS za použití tepelněizolačních zátek z minerální 33,922 plsť minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti, obvodové zdivo rozměr 600x1200 tl. 120 mm Vata_Strop1 16,961 16,961 plsť minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) lehké obvodové zdivo rozměr 600x1200 tl. 100 mm Vata_Strop1 16,961 16,961 Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny Vata_Strop1 Vata_Balkon*2 16,961 23,420 40,381 D+M Těsnící páska mezi EPS a XPS - difuzně 24 K m 101,230 otevřená, pružné utěsnění spar D+M Těsnící páska mezi EPS a XPS - difuzně otevřená, pružné utěsnění spar "obvod objektu" Lištazakl Stránka 6 z , ,62 35, ,35 195, ,60 76, ,28 127, ,33

7 101,230 D+M Těsnící páska - vnější uzávěr, fóliový pás, š 25 K m 548, mm, difuzně otevřená D+M Těsnící páska - vnější uzávěr, fóliový pás, š 100 mm ( illbruck ME 500) "obvod oken" Lišta1 548, ,220 D+M Těsnící páska - vnitřní uzávěr, fóliový pás, 26 K m 313,200 š 140 mm, nepropustná pro vodní páry, D+M Těsnící páska - vnější uzávěr, fóliový pás, š 100 mm ( illbruck ME 500) "obvod nových oken v SDK příčce" (0,9+1,6)*2*(15+12)+(0,9+2,4)*2*(15+12) Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn 27 K m ,608 5, ,04 CS ÚRS nanášená ručně 313, ,200 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn EPStl120 EPStl150 EPSspalety Vata_PO1 Vata_strop1 Vata_balkon*2 " soklová část -" XPS1 " u vyrovnávacíc schodišť" " boky"((2,08+4,15)*1,91+(2,7+0,4+2,7)*1,91/2+(3,65+1,68)*0,56)*2 "horní plocha" (2,08+4,15+3)*0,4 "HUP" (0,43*2+0,6)*1,18 "EI" (1,136+0,1)*1, ,555 96, ,479 15,120 16,961 23,420 0,000 58,822 40,846 3,692 1,723 1, ,608 Montáž omítkových plastových nebo 28 K m 18,800 5,00 94,00 CS ÚRS pozinkovaných dilatačních profilů Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů "východní pohled" 8,8+1 "západní pohled" M profil dilatační m 18, , ,04 CS ÚRS profil omítkový dilatační č pro omítky venkovní 12 mm Montáž omítkových plastových nebo 30 K m 605,660 5, ,30 CS ÚRS pozinkovaných rohových profilů Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů "rohy objektu" 12,32*8 "zapuštěné části 1.NP" 2,75*14 "nad 4.NP č. 403 a č.419"2*1,25 "u balkonu u vystupujících částí" 2,6*12 "rohy okna - pouze svislé" " Z"1,5*12*2+2,4*12*2+1,57*16*2+2,15*6*2 "V"1,5*15*2+2,4*15*2+1,57*12*2+2,05*2*1,6*2*1 "S"1,57*11*2 "J"0 "mřížky" (0,4+0,4)*2*2+0,3*2 "vystupující parapetní panely - boční hrany" "západní" 1,44*6+1,05*2+0,33*2+(0,12*12*2)*2 "západ - atiková část na okrajích objektu"0,8*2 "západ - balkony svislé boky"0,3*8 "východ" 1,44*6*2+1,0*2*2+0,33*2*2+(0,12*8*2)*(2*2)*2 31 M lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 605,660 8, ,68 CS ÚRS lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m Montáž omítkových samolepících začišťovacích 32 K m 696,450 5, ,25 CS ÚRS profilů (APU lišt) Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) " APU lišty" Lišta1 Parapet 33 M profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 548,220 23, ,99 CS ÚRS profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm Stránka 7 z 28 9,800 9,000 18,800 98,560 38,500 2,500 31, , ,800 34,540 3,800 17,160 1,600 2,400 37, , , , ,450 61, ,00 61, ,76

8 " obvod oken" "4.NP" (0,9+2,38*2)*9+(1,2+1,5*2)*9+(1,2+1,6*2)*3+(2,1 +1,6*2)*7 "3.NP" (0,9+2,38*2)*9+(1,2+1,5*2)*9+(1,2+1,6*2)*3+(2,1 +1,6*2)*7 "2.NP"( 0,9+2,38*2)*9+(1,2+1,5*2)*9+(1,2+1,6*2)*3+(2,1+ 1,6*2)*7 "1.NP" (0,6+1,6*2)+(2,1+1,6*2)*15+(1,2+1,6*2)*2 "dveře" " vstup"(2,1+2,2*2)*2 " balkon" (2,1+2,2*2)*4 139, , ,040 92,100 13,000 26,000 Lišta1 548,220 plastový parapetní profil pro připojení v ostění 34 M m 148,230 se síťovinou profil parapetní ukončující s tkaninou "parapetní lišty - ostění oken" "4.NP"0,15 *9+"1,2*1,5"0,15*9+"1,2*1,6"0,35*3+"2,1*1,6"0,2* "3.NP"0,15 *9+"1,2*1,5"0,15*9+"1,2*1,6"0,35*3+"2,1*1,6"0,2* "2.NP" 0,15*9+"1,2*1,5"0,15*9+"1,2*1,6"0,35*3+"2,1*1,6" 0,2*7 "1.NP" "0,6*1,6"0,35*1+"2,1*1,6"0,35*15+"1,2*1,6"0,35*2 "u parapetních vystupujících panelů" "V"7,67*4*2 "Z"11,04*4 " u atiky v ustupujících částí - boky" 0,35*2*2 5,150 5,150 5,150 6,300 61,360 44,160 1,400 "u balkonů ve schodišťových částech pro vytažení HI" (0,34+0,65+2,91+0,65+0,34)*4 19,560 Parapet 148,230 plastový parapetní připojovací profil pro 35 M m 378,060 oplechování profil parapetní ukončující s tkaninou "atika - pod oplechováním" "okna" 33,3*2+15,7*2+2,05*2 "Z"1,2*12+0,9*12+2,05*16+0,4 "V"1,2*15+0,9*15+2,1*20+1,05*1+0,6*1+0,4 "S"1,4*11+0,15 "vystupující parapetní panely" "Z"11,04*4 "V"7,67*4*2 "u atiky ustupující část fasády - okraje budovy západní strana" 3,05*2 "okraje balkonu" (0,33+3,05+0,33)*4 Montáž zateplení vnějších stěn z 36 K m2 3, , ,62 CS ÚRS polystyrénových desek tl do 80 mm deska fasádní polystyrénová EPS Grey 1000 x 37 M m2 3,821 63,00 240,72 CS ÚRS x 50 mm (0,032 W/m/K) Montáž zateplení vnějších stěn z 38 K m , , ,22 CS ÚRS polystyrénových desek tl do 120 mm deska fasádní polystyrénová z EPS Grey 1000 x 39 M m , , ,66 CS ÚRS x 120 mm (0,032 W/m/K) deska fasádní polystyrénová EPS GreyWall 1000 x 500 x 120 mm "severní pohled" 13,67*10,8 "-okna" 1,2*1,6*14 "východní pohled" 33,25*10,8 "zapuštěné části" (2,91+0,6*2)*2,75*3+(2,96+0,6*2)*2,75 " - požární pás" -0,9*8,8 "-okna" -0,9*2,315*15-1,2*1,5*15 102,100 58,400 75,550 15,550 44,160 61,360 6,100 14, ,060 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm "balkony z čelní a boční strany"( 3,7*(0,08+0,13+0,03)+0,28*(0,08+0,13+0,03))*4 3,821 3,821 desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové - speciální EPS GreyWall 1000 x 500 x 50 mm Stránka 8 z ,636 26, ,100 45,348-7,920-31,253-27,000 63, ,49 55, ,94

9 -2,1*1,6*20-0,6*1,6 " západní pohled" "úroveň po strop nad 1.NP (0,49+0,52+0,2+0,53+2,91+0,1+0,93*2+0,1*2+2, 07*2+2,86+0,65+11,49+0,65+5,86+0,1+0,93*2+0, 1*2+2,07*2+3,01+0,53+0,2+0,52+0,49)*2,25 -"okna" 2,1*1,6*7 "úrověň od stropu nad 1.NP + celá část schodišťová" (0,49+0,2+2,91+2,07*2+2,86+11,49+2,86+2,07*2 +3,11+0,49)*10,8 -"okna" 1,2*1,5*12+0,9*2,3*12 "schodišťová část uvnitř" (0,74+0,65+0,74+0,65)*10,8*2 2,91*2,62*3*2 "-okna" -2,1*2,2*4 "jižní pohled" 2,8*8+13,54*3,350-67,200-0,960 97,898-23, ,052 3,240 60,048 45,745-18,480 67,759 " parapetní panely - oplechování" (45,16*2+4*2*2+4*2+5+3,6*2)*0,12 15,182 EPStl , ,555*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 066, K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 58, , ,79 CS ÚRS "sokl - obvod*výška" (33,07+8*0,6+13,57+0,49+0,52+0,2+0,53+2,91+0,1+0,93*2+0,1*2+2,07*2+2,86+11,49+0,65+2,86+ 0,93*2+0,1*2+2,07*2+3,01+0,53+0,52+0,49+2,77-0,9)*(0,3+0,3) " u vstupu u schodišť" (1,2+1,9)*0,5*2 55,722 3,100 XPS1 58,822 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 SF 41 M m2 61, , ,60 CS ÚRS mm (0,037 W/m/K) desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 50 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 100 mm 58,822*1,05 'Přepočtené koeficientem množství Montáž zateplení vnějších stěn z 42 K m2 96, , ,78 CS ÚRS polystyrénových desek tl do 160 mm 61,763 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm deska fasádní polystyrénová EPS Grey 1000 x 43 M m2 98, x 150 mm (0,032 W/m/K) desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové - speciální EPS GreyWall 1000 x 500 x 140 mm (33,25+13,67-0,15+0,55+0,3+3,05+2,32-0,15*2+2,32-0,15*2+17,155+2,32-0,15*2+2,320-0,15+3,030+0,3+0,57+13,67)*1 "horní hrana u stropu nad 4.NP" 3,05*0,5*2 93,625 3,050 EPStl150 96,675 96,675*1,02 'Přepočtené koeficientem množství Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 44 K m 706,920 86, ,27 CS ÚRS mm z polystyrénových desek tl do 40 mm "dveře" " vstup"(2,1+2,2)*2*2 " balkon" (2,1+2,2)*2*4 98,609 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm " obvod oken" "4.NP" (0,9+2,38)*2*9+(1,2+1,5)*2*9+(1,2+1,6)*2*3+(2,1 +1,6)*2*7 "3.NP" (0,9+2,38)*2*9+(1,2+1,5)*2*9+(1,2+1,6)*2*3+(2,1 +1,6)*2*7 "2.NP"( 0,9+2,38)*2*9+(1,2+1,5)*2*9+(1,2+1,6)*2*3+(2,1+ 1,6)*2*7 "1.NP" (0,6+1,6)*2+(2,1+1,6)*2*15+(1,2+1,6)*2*2 176, , , ,600 17,200 34,400 Osteni 706,920 deska fasádní polystyrénová EPS Grey 1000 x 45 M m2 121,479 37, ,91 CS ÚRS x 30 mm (0,032 W/m/K) deska fasádní polystyrénová EPS GreyWall 1000 x 500 x 30 mm " obvod oken" "4.NP" (0,9+2,38)*2*9*0,13+(1,2+1,5)*2*9*0,13+(1,2+1,6 )*2*3*0,18+(2,1+1,6)*2*7*0,18 26, , ,96 Stránka 9 z 28

10 "3.NP" (0,9+2,38)*2*9*0,13+(1,2+1,5)*2*9*0,13+(1,2+1,6 )*2*3*0,18+(2,1+1,6)*2*7*0,18 "2.NP"( 0,9+2,38)*2*9*0,13+(1,2+1,5)*2*9*0,13+(1,2+1,6) *2*3*0,18+(2,1+1,6)*2*7*0,18 "1.NP" (0,6+1,6)*2*0,29+(2,1+1,6)*2*15*0,29+(1,2+1,6)* 2*2*0,35 "dveře" " vstup"(2,1+2,2*2)*2*0,13 " balkon" (2,1+2,2*2)*4*0,13 26,341 26,341 37,386 1,690 3,380 EPSspalety 121,479 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 46 K m2 15, , ,50 CS ÚRS s podélnou orientací vláken tl do 160 mm Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm "požární pásy" 0,9*(8+8,8) 15,120 Vata_PO1 15,120 deska minerální izolační 600x1200 mm tl M m2 16, , ,48 CS ÚRS mm (0,036W/m/K) plsť minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti, obvodové zdivo rozměr 600x1200 tl. 120 mm 15,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48 K Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 202,460 5, ,30 CS ÚRS Montáž zakládacích soklových lišt zateplení "obvod objektu podle XPS" (33,07+8*0,6+13,57+0,49+0,52+0,2+0,53+2,91+0,1+0,93*2+0,1*2+2,07*2+2,86+11,49+0,65+2,86+ 0,93*2+0,1*2+2,07*2+3,01+0,53+0,52+0,49+2,77 +0,9) "u vstupních dveří" (0,74*2+0,65*2+0,5)*2 16,632 94,670 6,560 Lištazakl 101, ,23*2 'Přepočtené koeficientem množství 202,460 zakládací úhelníkový profil PVC se síťovinou, 49 M m 101,230 zvýšená požární odolnost lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm "obvod objektu podle XPS" (33,07+8*0,6+13,57+0,49+0,52+0,2+0,53+2,91+0,1+0,93*2+0,1*2+2,07*2+2,86+11,49+0,65+2,86+ 0,93*2+0,1*2+2,07*2+3,01+0,53+0,52+0,49+2,77 +0,9) "u vstupních dveří" (0,74*2+0,65*2+0,5)*2 94,670 6, ,230 zakončovací profil s okapničkou PVC se 50 M m 101,230 síťovinou, se zvýšenou požární odolností lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm "obvod objektu podle XPS" (33,07+8*0,6+13,57+0,49+0,52+0,2+0,53+2,91+0,1+0,93*2+0,1*2+2,07*2+2,86+11,49+0,65+2,86+ 0,93*2+0,1*2+2,07*2+3,01+0,53+0,52+0,49+2,77 +0,9) "u vstupních dveří" (0,74*2+0,65*2+0,5)*2 Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za 51 K m ,230 12, ,88 CS ÚRS použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu 94,670 6, ,230 Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu EPStl120 EPStl ,555 96, ,230 Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za 52 K m2 15,120 16,30 246,46 CS ÚRS použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny Vata_PO1 53 K Montáž ostatních lišt zateplení m 399,000 5, ,00 CS ÚRS Montáž ostatních lišt zateplení "přechod Ti z 120 na 150 mm u atiky" 33,3*2+15,7+15,7+2,05*2 "Z -hrana u schodištové části - balkony" 4,4*2 + 3,7*4+0,33*2*4 "Z+V -hrana nad 1NP ustupující části" 3,1*4+3,0*4 "Z + V -hrana u vystupujících parapetních panelů" 11,04*4+7,7*4*2 "horní hrana oken" "S" 1,4*11+0,15 "J" 0 15,120 15, ,100 26,240 24, ,760 Stránka 10 z 28 15,550 69, ,85 46, ,83

11 "V"1,2*15+0,9*15+2,1*20+1,05*1+0,6 "Z"1,2*12+0,9*12+2,05*6+2,05*6 profil ukončovací s okapničkou 1,4 cm PVC 54 M m 399,000 46, ,80 CS ÚRS hrana profil ukončovací 1,4 cm PVC hrana (délka 3 m) Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 55 K m2 106, , ,19 CS ÚRS omítka včetně penetrace vnějších stěn Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 56 K m , , ,56 CS ÚRS včetně penetrace vnějších stěn 75,150 49, ,000 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn " soklová část -" XPS1 " u vyrovnávacíc schodišť" " boky"((2,08+4,15)*1,91+(2,7+0,4+2,7)*1,91/2+(3,65+1,68)*0,56)*2 "horní plocha" (2,08+4,15+3)*0,4 "HUP" (0,43*2+0,6)*1,18 "EI" (1,136+0,1)*1,064 58,822 40,846 3,692 1,723 1, ,398 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn EPStl120 EPStl150 EPSspalety Vata_PO1 Vata_strop1 Vata_balkon* ,555 96, ,479 15,120 16,961 23,420 OmitkaSilikon 1 319,210 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před 57 K m2 72,360 80, ,04 CS ÚRS započetím oprav ručně Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně "soklová část zdiva v úrovni terénu i pod" (60+24,5+10,3)*(0,3+0,4) "u vnějších schodišť" 10*0,3*2 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 58 K m2 639,492 20, ,84 CS ÚRS přilepenou lepící páskou Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou " okna" "4.NP" 0,9*2,38*9+1,2*1,5*9+1,2*1,6*3+2,1*1,6*7 "3.NP" 0,9*2,38*9+1,2*1,5*9+1,2*1,6*3+2,1*1,6*7 "2.NP" 0,9*2,38*9+1,2*1,5*9+1,2*1,6*3+2,1*1,6*7 "1.NP" 0,6*1,6+2,1*1,6*15+1,2*1,6*2 "dveře" " vstup"2,1*2,2*2 " balkon" 2,1*2,2*4 " dveře do pokojů" 0,8*1,97*9*3 319,746*2 'Přepočtené koeficientem množství 63 - Podlahy a podlahové konstrukce ,23 59 K Násyp pod podlahy z perlitu m3 0, ,00 915,43 CS ÚRS Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu "v pokojích - pod doplněným PVC" (Plocha_PVC- DemonPVC)*0,005 66,360 6,000 72,360 64,758 64,758 64,758 55,200 9,240 18,480 42, , ,492 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm 60 K kladených do písku se zalitím spár MC, z 50% použití stávajících demontovaných betonových m2 47, , ,80 dlaždic Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm "obvod objektu" (60+24,5+10,3)*0,5 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch , ,82 61 K Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 622,786 30, ,58 CS ÚRS ,349 0,349 47,400 47,400 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 "plocha střechy" (32,312*12,460+3,51*2,35*2)*1,05 "atika" 440,060 Stránka 11 z 28

12 (33,25+13,67*2+(3,05+2,33+3,51+2,320)*2+17,1 55)*(0,47+0,2) "balkony" (2,91*0,65+3,6*0,28)*4 "kolem soklové části" (60+24,5+10,3)*0,5 67,111 11,598 47,400 Geotextilie 566, ,169*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 62 K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 m 6,840 62,90 430,24 CS ÚRS Řezání mm stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm "západní strana - zpevněné plocha z asfaltu" (2,88+2,91+1,05) 94 - Lešení a stavební výtahy ,92 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 63 K podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v m ,607 30, ,01 CS ÚRS do 25 m 622,786 6,840 6,840 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m "severní pohled" 13,67*12,1 "východní pohled" 33,25*12,1 "zapuštěné části" (2,91+0,6*2)*2,75*3+(2,96+0,6*2)*2,75 " požární pás" 0,9*8,8 " západní pohled" "úroveň po strop nad 1.NP (0,49+0,52+0,2+0,53+2,91+0,1+0,93*2+0,1*2+2, 07*2+2,86+0,65+11,49+0,65+5,86+0,1+0,93*2+0, 1*2+2,07*2+3,01+0,53+0,2+0,52+0,49)*2,25 "úrověň od stropu nad 1.NP + celá část schodišťová" (0,49+0,2+2,91+2,07*2+2,86+11,49+2,86+2,07*2 +3,11+0,49)*12,1 "schodišťová část" (0,74+0,65+0,74+0,65)*12,1*2 "sendvičové stěny" 2,91*2,62*3*2 "jižní pohled" 2,8*8,3+13,54*4, , ,325 45,348 7,920 97, ,549 67,276 45,745 82,139 Lešení 1 309,607 Příplatek k lešení řadovému trubkovému 64 K lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a m ,420 0, ,14 ZKD den použití Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití Lešení 1309,607*60 'Přepočtené koeficientem množství 1 309, , ,420 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 65 K s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v m ,607 25, ,06 CS ÚRS do 25 m Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m Lešení 1 309, , K Montáž záchytného systému vč. revize sou 1, , ,00 67 M kotvící prvek průběžný, délka 500 mm, vč. nerezového sedla a kotvy do nosné konstrukce kus 7,000 "střecha" 7 7,000 7, M kotvící prvek rohový, dělící, délka 500 mm, vč, nerezového sedla a kotvy do nosné konstrukce kus 4,000 "střecha - rohy" 3+1 4, M nerezové lano 6 mm m 74, , ,20 "střecha" 74 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých 70 K m ,607 1, ,61 CS ÚRS vláken Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken Lešení 4,000 74,000 74, , ,607 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD 71 K m ,420 0,01 785,76 CS ÚRS den použití Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití Stránka 12 z , , , ,20

13 Lešení 1309,607*60 'Přepočtené koeficientem množství 1 309, , , K Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m ,607 1, ,61 CS ÚRS Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 73 K s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do m2 443,580 36, ,03 CS ÚRS kg/m2 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Plocha_PVC 443, , Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 74 K Zapěnění stávajících větracích otvorů dvouplášťové střechy, PUR vysokoexpenazní " západní" 11*9 "východní" 11*9 kus 198,000 99,000 99, , K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 857,350 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 1.NP "101"23,7 "102" 70,3 "120"20,25 23,700 70,300 20,250 0,000 2.NP "201"17,22 "202"67,41 "203"17,92 "204"18,98 "207"18,57 "208"18,57 "209"18,57 "215"9,76 "216"17,92 "217"17,4 "218"14,91 "223"10,47 17,220 67,410 17,920 18,980 9,760 17,920 17,400 14,910 10,470 3.NP "301"17,22 "202"67,41 "303"17,92 "304"18,98 "307"18,57 "308"18,57 "309"18,57 "315"9,76 "316"17,92 "317"17,4 "318"14,91 "323"10,47 17,220 67,410 17,920 18,980 9,760 17,920 17,400 14,910 10,470 4.NP "401"17,22 "402"67,41 "403"17,92 "404"18,98 "407"18,57 "408"18,57 "409"18,57 "415"9,76 "416"17,92 "417"17,4 "418"14,91 "423"10,47 17,220 67,410 17,920 18,980 9,760 17,920 17,400 14,910 10, , Bourání konstrukcí 76 K Odsekání ozubu v betonovém panelu pod lodžiovou stěnou, rozm. 130x3200x80mm 0,13*0,08*3,2*9*3 m3 0,899 0,899 Stránka 13 z ,55 35, ,00 33, , , , ,01

14 77 K Úříznutí lodžiové desky m2 99, , ,34 " balkony u pokojů + stříšky" " u chodiště" 3,425*2*4 " východní strana - spojené balkony" 10,8*4 " východní strana - samotatné balkony" 3,6*2*4 78 K Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 74, , ,69 CS ÚRS Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm (2,62*3,15-(2,1*2,62))*9*3 Bourání podkladů pod dlažby tl do 100 mm pl 79 K m3 6, , ,40 CS ÚRS do 4 m2 Bourání podkladů pod dlažby tl do 100 mm pl do 4 m2 " balkony" (3,2*0,65+3,6*0,4)*9*3*0,05 "balkony u schodišť" (0,28*3,6+0,75*2,91)*4*0,05 " u schodiště" (3,2*0,65+3,6*0,4)*2*2*0,05 Příplatek k bourání betonových mazanin za 80 K m3 6, , ,33 CS ÚRS bourání s rabicovým pletivem tl do 100 mm Vybourání výkladních stěn kovových pevných 81 K m2 33,012 57, ,29 CS ÚRS nebo otevíratelných pl přes 4 m Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 7 478,81 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 82 K m2 98,535 75, ,81 CS ÚRS obkládaček plochy do 1 m Demolice ,32 83 K Doplnění vrstvy betonu do degradovaných betonových podhledů tl. do 30 mm m2 65, , ,56 84 K Uhlíkové lamely tl do 1,4 mm modul pružnosti do 170 kn/mm2 š 50 mm pro zesílení ŽB kcí m 41, , ,52 CS ÚRS ,45*2*6 41,400 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 85 K m2 65, , ,24 CS ÚRS podhledů tl do 30 mm v rozsahu 30% "balkony, které necháváme" 3,35*(0,95+0,15)*4*2 3,2*(0,65+0,15)*( ) 99 - Přesun hmot ,28 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 86 K t 79, , ,51 CS ÚRS hmot pro budovy v do 12 m ručně Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 87 K t 79, , ,46 CS ÚRS meziskládku do 1 km se složením Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 88 K t 797,410 9, ,18 CS ÚRS skládku ZKD 1 km přes 1 km Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 89 K t 79,741 67, ,41 CS ÚRS m Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a 90 K t 159,482 19, ,80 CS ÚRS vybouraných hmot Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot 0,899 27,400 43,200 28,800 99,400 74,277 74,277 4,752 0,638 0,704 6,094 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání s rabicovým pletivem tl do 100 mm Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2 " vstupní sestavy" 2,1*2,62*2 "balkonové sestavy" 2,1*2,62*4 11,004 22,008 33,012 Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 "obvod bez vyrovnávacích schodišť" (33,07+8*0,6+13,57+0,49+0,52+0,2+0,53+2,91+0,1+0,93*2+0,1*2+2,07*2+2,86+11,49+0,65+2,86+ 0,93*2+0,1*2+2,07*2+3,01+0,53+0,52+0,49+2,77 +0,9)*0,95 " na vyrovnávycích schodištích" (6,85+2,2)*0,95 89,937 8,598 98,535 41,400 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm 29,480 35,840 65,320 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 79,741*10 'Přepočtené koeficientem množství Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m 797,410 Stránka 14 z 28

15 159,482 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m 91 K t 44,657 97, ,92 CS ÚRS z betonových dílců s nezděným pláštěm Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m PSV - Práce a dodávky PSV 79,741*2 'Přepočtené koeficientem množství Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ,73 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 92 K m2 113,760 80, ,81 CS ÚRS přitavením svislé NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4 mm, s 93 M m2 62, , ,28 CS ÚRS nosnou vložkou z polyesterové rohože 190 pásy s modifikovaným asfaltem vložka textilie asfaltované pásy modifikované special(-25 C) Elastodek 40 special dekor "obvod soklové části objektu" (60+24,5+10,3)*0,6 56,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 56,880 56,880 62,568 pás s modifikovaným asfaltem, tl. 4 mm, s 94 M m2 62,568 nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná tkanina asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová folie Sklodek 40 special mineral "soklová část objektu" (60+24,5+10,3)*0,6 56,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 56,880 56,880 62, K D+M Hydroizolační stěrka včetně těsnících pásek, exteriérové použití m2 32,812 "plochy u vstupů pod dlažbou" "plochy před vstupem+vytažení 200 mm na stěny" 8,02*2+11*(0,24+0,17)*2+(3,5+4,15+3,5+0,12+0, 74+0,65+0,4+0,12+0,12+0,4+0,65+0,12+1,68+3,6 "horní plocha u zábradlí" (3,5*0,4+4,15*0,4+(2,08-0,4))*0,4*2 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 96 K m2 47,400 41, ,32 CS ÚRS nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 97 M fólie multifunkční profilovaná (nopová) 2 x 20 m2 54,510 51, ,72 CS ÚRS fólie m z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie multifunkční profilované (nopové), protivlhkostní a drenážní fólie 2 x 20 m 47,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 98 K t 0, ,80 534,65 CS ÚRS vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m 29,020 3,792 32,812 Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 2,0 m "obvod objektu" (60+24,5+10,3)*0,5 47,400 47,400 54,510 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Povlakové krytiny D+M Hydroizolační folie mpvc tl. 1,5 mm, vč. 99 K systémových klempířských prvků, vč. kotvícího materiálu m2 578,181 Geotextilie-(60+24,5+10,3)*0,5 "odečtena soklová část" "anteny na střeše" (0,5*4*3+0,4*4*3)*0,25 518,769 2,700 "vstup" (1,1+0,9)*2+0,15 525,619*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4, , ,181 D+M Hydroizolační folie mpvc tl. 2,5 mm, vč. 100 K systémových klempířských prvků, vč. kotvícího materiálu na balkóny m2 16,144 "balkony" (2,91*0,65+3,6*0,28)*4 11,598 "svislé" 5,13*0,15*4 3,078 Balkony 14,676 14,676*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Odstranění povlakové krytiny střech do K m2 95,040 39, ,06 CS ÚRS jednovrstvé Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé "na balkonech " (3,2*0,65+3,6*0,4)*9*3 Stránka 15 z 28 16,144 95,040 95, ,14 132, ,75 350, , ,43 403, ,49 566, ,58

16 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 102 K t 0, , ,30 CS ÚRS povlakové v objektech v do 12 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Izolace tepelné ,04 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 103 K m2 11,598 15,30 177,45 CS ÚRS rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá "Balkon" (2,91*0,65+3,6*0,28)*4 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 104 M m2 12,178 79,00 962,06 CS ÚRS mm (0,037 W/m/K) Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 105 K m2 69,780 15, ,63 CS ÚRS rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva deska izolační podlahová s Alu folií PUR M m2 73, , ,26 CS ÚRS x 625 x 20 mm desky z lehčených plastů panely z pěnového polyuretanu PUR - izolace podlah PUR izolační desky 025 oboustranně Alu folie rovná hrana 1250 x 625 x 20 mm 69,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,269 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 107 K m2 76, , ,47 CS ÚRS celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 108 M deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm (0,037 W/m/K) m2 29,683 67, ,70 CS ÚRS desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN EPS 002/03 rozměry desek x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 50 mm "vnitřní obvod střechy" (32,312+12,46+32,312+12,46+2,35*4)*0,3 29,683 EPStl50 29,683 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 SF 109 M m2 47, , ,96 CS ÚRS mm (0,032 W/m/K) Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 110 K m2 442,548 39, ,67 CS ÚRS mm šrouby, budova v do 20 m "plocha nad 4.NP stříšky" 3,11*0,4*2 11,598 11,598 desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 30 mm 11,598*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,178 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá Plocha_PVC-DemonPVC 69,780 69,780 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně EPStl50+Atika_OSB 76,897 76,897 desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 50 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 50 mm "Plocha na horní straně atiky" Atika_OSB 47,214 47,214 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m rohové pole "plocha střechy" (32,312*12,460+3,51*2,35*2)*1,05 440,060 2,488 EPS100S 442, M deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm (0,037 W/m/K) m2 464, , ,83 CS ÚRS desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN EPS 002/03 rozměry desek x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 100 mm 442,548*1,05 'Přepočtené koeficientem 464, K množství Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby, budova v do 20 m m2 442,548 39, ,67 CS ÚRS Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m rohové pole EPS100S 113 M deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 120 mm (0,037 W/m/K) m2 464, , ,05 CS ÚRS desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN EPS 002/03 rozměry desek x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 120 mm 442,548*1,05 'Přepočtené koeficientem 464, K Přesun množství hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 4, , ,29 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 928,00 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy 115 K svislý odtok DN 110 s integrovanou PVC kus 2, , ,00 CS ÚRS manžetou 442, ,548 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 (HL 62) Stránka 16 z 28

17 731 - Ústřední vytápění - kotelny , K D+M Úprava přípravy TUV sou 1, , ,70 D+M ÚT Ústřední vytápění - otopná tělesa Přemístění stávajícího litinového otopného 117 K tělesa vč. přodloužení potrubí, vč. zkoušky těsnosti potrubí kus 27,000 "v každém patře 9 radiátorů" 3*9 27,000 27, ,90 916, , Konstrukce tesařské ,86 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených 118 K m2 47, , ,50 CS ÚRS na pero a drážku přibíjených Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm "atika" (33,25+13,67+0,55+3,05+2,320+4,45+2,32+0,9+1 47,214 7,155+0,9+2,32*2+4,445+3,030+0,57+13,67)*0,4 Atika_OSB 47,214 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl K m2 11, , ,16 CS ÚRS mm broušených na pero a drážku šroubovaných Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm "balkony" (2,91*0,65+3,6*0,28)*4 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl K m2 69, , ,93 CS ÚRS mm broušených na pero a drážku šroubovaných Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 121 K t 1, , ,27 CS ÚRS objektech v do 12 m 11,598 11,598 Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm "plocha pod novým PVC doplnění"plocha_pvc- DemonPVC deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 1000 mm 69,780 69, Konstrukce suché výstavby SDK stěna tl. 125mm; profily AU 100, CW+UW 122 K , desky 1x12,5 mm; TI 100 mm, PO REI45 DP1, rozměry 3,2x2,62 m, vč. parotěsné zábrany,viz. výkres D.1.12 kus 21,000 3*7 21,000 21,000 SDK stěna tl. 125mm; profily AU 100, CW+UW 123 K , desky 1x12,5 mm; TI 100 mm, PO REI45 DP1, rozměry 3,35x2,62 m, vč. parotěsné zábrany viz. výkres D.1.12 kus 6,000 3*2 6,000 6,000 SDK stěna tl. 150mm; profily AU 100, CW+UW 124 K , desky 2x12,5 mm; TI 100 mm, PO REI45 DP1, rozměry 2,1x0,4 m, vč. parotěsné zábrany m2 3,360 2,1*0,4*4 3,360 3, K SDK deska š.300mm připevněna na strop (zákrytí uhlíkových lamel) m2 6,210 3,45*6*0,3 6, K SDK Přestěna - doplnění stěny m2 4, , ,19 CS ÚRS "216" 0,27*2,62 "303"0,27*2,62 "316"0,27*2,62 "403"0,27*2,62 "416"0,27*2,62 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v 127 K t 4, , ,44 CS ÚRS objektech v do 12 m Konstrukce klempířské , K Demontáž opechování balkónů m 97,800 15, ,00 "2NP" 3,35+2,75*2+3,35+4,4+3,6*3+0,4*2+4,4 6,210 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 "203" 0,27*2,62 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 4,242 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Stránka 17 z 28 32, , , , , ,00 894, ,84 489, ,55

18 "3NP"3,35+2,75*2+3,35+4,4+3,6*3+0,4*2+4,4 "4NP"3,35+2,75*2+3,35+4,4+3,6*3+0,4*2+4,4 32,600 32,600 97,800 K06 Oplechování opechování balkónů K m 16,720 poplastovaný plech Demontáž opechování balkónů (0,29*2+3,6)*2*2 130 K Demontáž výlezu n a střechu kus 1, ,00 500,00 Demontáž opechování balkónů Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým 131 K m 31,550 25,00 788,75 CS ÚRS žlabem rš 500 mm do K Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 188,100 10, ,00 CS ÚRS K Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm m 104,000 15, ,00 CS ÚRS K05 Oplechování parapetu s upraveným 134 K m 48, , ,25 CS ÚRS povrchem rš 200 mm K01 Oplechování parapetu s upraveným 135 K m 115, , ,65 CS ÚRS povrchem rš 250 mm 16,720 16,720 Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem rš 500 mm, sklonu do 30 st. " okraje "3,35*2 " u schodiště" 3,425*2 "západní strana" 3,6*5 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm "4.NP" 2,1*9+1,2*3+3,6*3+3,6*2*2 "3.NP" 2,1*9+1,2*3+3,6*3+3,6*2*2 "2.NP" 2,1*9+1,2*3+3,6*3+3,6*2*2 "1.NP" 0,6+1,2*2+(3,6*3)+(3,6*2)*2+2,1*8 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek(atik) rš od 330 do 500 mm 6,700 6,850 18,000 31,550 47,700 47,700 47,700 45, ,100 Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém rš 200 mm "horní hrana parapetního panelu" " západní strana" (0,9+1,56+1,56+0,9)*4 "východní strana"1,0*8+1,56*8+1,0*8 19,680 28,480 48,160 Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém rš 250 mm "ostění oken" " balk. dveře 900" 0,9*9*3 "1200x1500" 1,2*9*3 "2100x1600" 12*2,1+16*2,1 24,300 32,400 58, ,500 K02 Oplechování parapetu s upraveným 136 K m 16,800 povrchem rš 330 mm Oplechování parapetu rš 330 mm "1NP - okna na východní straně" 2,1*8 K03 Oplechování parapetu s upraveným 137 K m 13, , ,24 CS ÚRS povrchem rš 400 mm 138 K K07 Oplechování říms rš 600 mm m 8, , ,50 CS ÚRS " na východní straně nad 4.NP oplechování stříšky" (3,11+0,15*2)*2 "oplechování HUP" 0,75 " oplechování EI" 1, K K04 Oplechování zdí rš 300 mm m 104, , ,60 CS ÚRS ,800 16,800 Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém rš 400 mm "1200x1600" 1,2*11 "600x1600" 0,6*1 13,200 0,600 13,800 Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém rš 600 mm 6,820 0,750 1,150 8,720 Oplechování zdí, nadezdívek (atik) z plechů kovových s upraveným povrchem systém rš 300 mm " atika" , ,000 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 140 K t 0,831 v objektech v do 12 m Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 288, ,05 313, , , , Konstrukce truhlářské D+M Dřevotřískový parapet s povrchovou 141 K m 32,400 úpravou laminováním, hl. 80 mm Stránka 18 z ,45 365, ,00

19 " obvod oken" "4.NP" 1,2*9 "3.NP" 1,2*9 "2.NP" +1,2*9 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných 142 K m2 134, , ,35 CS ÚRS nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití 10,800 10,800 10,800 32,400 Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2 "2.NP"9*(2,1*2,38) "3.NP"9*(2,1*2,38) "4.NP"9*(2,1*2,38) 44,982 44,982 44, ,946 Montáž balkónových dveří 1křídlových bez 143 K kus 27,000 nadsvětlíku včetně rámu do ocelové konstrukce "4.NP"9 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken 144 K kus 27,000 15,90 429,30 CS ÚRS jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2 "2.NP"9 "3.NP"9 "4.NP"9 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří 145 K kus 27,000 30,70 828,90 CS ÚRS plochy přes 2 m2 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveří s křídly otevíravými, plochy přes 2 m2 "2.NP"9 "3.NP"9 "4.NP"9 9,000 9,000 9,000 27,000 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 146 K t 1,620 v objektech v do 12 m Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m 2 220, ,00 Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu dvojitých do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku "2.NP"9 "3.NP"9 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 762, , Konstrukce zámečnické 147 K Demontáž stávajících mříží na oknech, rozměry 2,1x1,6m kus 2,000 D+M Z01 Ocelové zábradlí pozinkované, 148 K rozměry 1,05x1,05m, se svislou výplní, vč. kg 706,944 kotvení a nátěru "40x40x3" (1*2+0,9*2+0,2*4)*3,23*1,1*27 "12x12" 0,92*8*1,13*1,1*27 "pásovina" 0,1*4*1,57*1,1*27 441, ,009 18, ,944 D+M Z02 Ocelové zábradlí pozinkované, 149 K rozměry 4,16x1,05m, se svislou výplní, vč. kg 293,283 kotvení a nátěru "60x40x3" 3,52*4,17*1,1*4 "40x40x3" ((3,48-0,04-0,04)+0,885*3+0,225*2+0,245*2)*3,23*1,1*4 "12x12" 0,885*28*1,13*1,1*4 "pásovina" 0,1*4*1,57*1,1*4 "plech" 0,08*0,08*0,005*7850*3*1,1*4 64,585 99, ,206 2,763 3, ,283 D+M Z03 Ocelová pozinkovaná obdélníková 150 K trubka 100x50x3 mm, délka 150 mm, vč. vypěnění a přikotvení chem. kotvou kus 12,000 4*3 12,000 12, ,57 205,00 410,00 131, ,75 141, ,53 210, ,00 Stránka 19 z 28

20 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného 151 K m 150, , ,41 CS ÚRS hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg Demontáž zábradlí rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg "4.NP" (3,6+0,4*2)*2+(3,6+0,4)*2+3,6*2+(3,6*3+0,4*4) "3.NP" (3,6+0,4*2)*2+(3,6+0,4)*2+3,6*2+(3,6*3+0,4*4) "2.NP" (3,6+0,4*2)*2+(3,6+0,4)*2+3,6*2+(3,6*3+0,4*4) "Balkony u schodiště" (3,6+0,4*2)*4 "zábradlí u vstupů" (2,08+6,85)*2+3*2 Přesun hmot tonážní pro zámečnické 152 K t 4, , ,88 CS ÚRS konstrukce v objektech v do 12 m 36,400 36,400 36,400 17,600 23, ,660 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Plastové výplně otvorů , K D+M P01 Plastové vstupní dveře dvoukřídlé, 2,1x2,2 m kus 2, , , K D+M P02 Plastové okno jednokřídlé 1,2x1,5 m kus 27, , , K D+M P03 Plastové dveře s bočními světlíky, hl. křídlo š. 750 mm, rozměry 2,1x2,2 m kus 4, , , K D+M P04 Plastové dveře jednokřídlé s prosklením, rozměry 0,9x1,97 m kus 1, , , K D+M P05 Plastová větrací mřížka, 250x300 mm kus 3, ,20 435,60 D+M P12 Plastová větrací mřížka do dveřního křídla 400x100 mm K D+M P06 Plastový výlez 600x900 mm kus 1, , ,00 D+M P12 Plastová větrací mřížka do dveřního křídla 400x100 mm 159 K D+M P07 Plastová větrací mřížka, 150x300 mm kus 1, ,80 102,80 D+M P12 Plastová větrací mřížka do dveřního křídla 400x100 mm 1 3,000 1, Podlahy z dlaždic 160 K D+M Plastové ukončující a rohové lišty na keramické obklady "sokl venkovní schodiště" m 64,180 (0,12+0,74+0,65+0,4+0,12+0,12+0,4+0,65+0,2+1,68+3,65)*2+3,5*2 24,460 "horní hrana plochy u zábradlí" (3,5*2+0,4+4,15*2+2,08*2)*2 39,720 64,180 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic 161 K protiskluzných keramických do malty v do 200 m 39, , ,60 CS ÚRS mm Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm "schodiště před vstupem" 11*1,8*2 39,600 39,600 dlažba keramická protiskluzová, mrazuvzdorná 162 M m2 7, x300x9 mm obkládačky a dlaždice keramické dlažba keramická pálená rustikální CARRE 6 20 x 20 x 6 39,6*0,2 'Přepočtené koeficientem množství Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 163 K m 39, , ,00 CS ÚRS keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm 7,920 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm "schodiště" 11*1,8*2 39,600 39,600 dlažba keramická protiskluzová, mrazuvzdorná 164 M m2 11, x300x9 mm obkládačky a dlaždice keramické dlažba keramická pálená rustikální CARRE 6 20 x 20 x 6 39,6*0,3 'Přepočtené koeficientem množství Demontáž soklíků z dlaždic keramických 165 K m 169,380 24, ,56 CS ÚRS kladených do malty rovných Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných " balkony" (3,2+0,65*2)*9*3 "balkony u schodišť" (0,28*2+3,6+0,75*2+2,91)*4 "u schodiště" (3,65+1,85+0,65*2)*2 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 166 K m 17,300 76, ,64 CS ÚRS flexibilní lepidlo v do 120 mm 11, ,500 34,280 13, ,380 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm ,57 105, ,90 262, ,00 262, ,50 Stránka 20 z 28

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

KRPJ-4364-14/ČJ-2015-1600VZ V Jihlavě dne: 13. 02. 2015

KRPJ-4364-14/ČJ-2015-1600VZ V Jihlavě dne: 13. 02. 2015 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA aru KRPJ-4364-14/ČJ-2015-1600VZ V Jihlavě dne: 13. 02. 2015 Veřejná zakázka: Realizace úspor energií Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01 220 100 18 1 10 80 10 2 170 KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS NADKROKEVNÍ PIR IZOLACE TL. 160 MM S INTEGROVANOU OSB DESKOU TL. 2 MM KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 16. zasedání dne 25. 5. 2015 USNESENÍ č. 129/15/RMČ k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah v nově rekonstruovaných, dispozičně

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

Přehled podlah. P09N cementová dlažba na trámovém stropě (2. NP, 3.NP) tl. 205mm

Přehled podlah. P09N cementová dlažba na trámovém stropě (2. NP, 3.NP) tl. 205mm Přehled podlah P01 dusaná hlína 1PP P02 cihelná dlažba do štěrku ( 1PP, 1.NP) P03 stávající kamenná dlažba (1PP) P04 beton + ochranný nátěr na terénu (1NP provětrávaná skladba) P05 nátěr proti otěru, podlaha

Více

Skladby konstrukcí SO 02

Skladby konstrukcí SO 02 Skladby konstrukcí SO 02 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 02 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRTSTEV,

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152 S01 PODLAHA NA TERÉNU DLAŽBA ZÁDVĚŘÍ, CHODBA, SKLAD, TECHNICKÁ MÍSTNOST 220 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPIDLO LITÝ POTĚR Samonivelační anhydritový potěr (rovinatost vrstvy ± 2 mm na 2 m lati), např. Cemix C20 PODLAHOVÉHO

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - akustické opatření Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad -

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Snížení energetické náročnosti TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: 0.0.05 Objednavatel: IČ: 0076 Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 DIČ: CZ0076 Zhotovitel: IČ: 09306

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 355,LUČNÍ ULICE,SEMILY SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010 uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: ZHOTOVITEL: Stavo

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více