BEZDRÁTOVÁ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZDRÁTOVÁ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ"

Transkript

1 BEZDRÁTOVÁ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

2 NASTAVENÍ TEPLOTY Regulace teploty v topném režimu je realizováno pomocí informací shromážděných venkovním čidlem a/nebo pokojovými e-bus termostaty - s modulací (max. 2), pro 3. okruh Climamanager (povinné) CN09 CN10 CN03 CN04 CN22 CN11 CN07 Pokojové termostaty jsou napojeny na kotel pomocí komunikační desky e-bus (pro SERELIA a PHAROS součást dodávky kotle, jinam na objednávku) CN14 CN15 CN25 CN24 CN06 CN02

3 NASTAVENÍ TEPLOTY V případě bezdrátového příslušenství je nutné použití přijímače CN09 CN10 CN03 CN04 CN22 CN11 CN07 CN14 CN15 CN25 CN24 CN06 CN02

4 KARTA e-bus T B T B Karta komunikace e-bus je nainstalována v skříňce elektroniky, nalevo od hlavního řídící desky. Spojuje e-bus příslušenství a hlavní řídící kartu Je připojena ke konektoru hlavní řídící desky CN11 (typ RJ11) Zelená světelná dioda LED podává informace o provozu blikající: provoz OK trvale svítící: na sběrnici nedochází ke komunikaci nesvítí: nedochází ke komunikaci s hlavní deskou

5 PŘIJÍMAČ e-bus Přijímač shromažďuje informace odeslané z bezdrátového příslušenství (teplotních čidel vnitřních a venkovních) a prostřednictvím karty komunikace se sběrnicí e-bus je přenáší dále do hlavního řídícího obvodu Přijímač je připojen ke konektoru karty komunikace (bez určení polarity) Kabel komunikace současně zajišťuje napájení přijímače. Přijímač musí být umístěn ve svislé poloze mimo kotel alespoň 30 cm od jakékoliv kovové stěny Zkontrolujte verzi softwaru umístěnou na štítku na zadní straně plošného obvodu Veškeré verze starší než SW 1V05 je nutné vyměnit

6 PŘIJÍMAČ e-bus Přijímač je vybaven dvěma kontrolkami a tlačítkovým spínačem Kontrolka na levé straně podává informace týkající se provozu zhasnutá: provoz OK blikající pomalu: Přijímač není spárován blikající rychle: komunikace mezi Přijímačem a jedním nebo více snímači byla přerušena trvale svítící: probíhá proces párování (max 2 min) Kontrolka na pravé straně se rozsvítí na krátkou dobu, když Přijímač přijímá/předává informace Tlačítko slouží k zahájení procesu párování s bezdrátovým obvodovým zařízením Nikdy nepoužívejte tlačítko, pokud kontrolka na levé straně bliká rychle; vadné externí zařízení bude vymazáno z paměti přijímače

7 VENKOVNÍ ČIDLO Bezdrátové venkovní čidlo je napájeno pomocí baterie, která je nabíjena fotoelektrickými články Baterie je nabita těsně před tím, než opustí výrobu; aby nedošlo k jejímu vybití během uskladnění, vnitřní mikrospínač je nastaven na VYPNUTO (OFF) Venkovní čidlo musí být umístěno ve svislé poloze, s okénkem nahoře, v minimální výšce 2,5 m nad zemí směrem na sever/severo-východ, na světlém místě alespoň 30 cm od jakékoliv kovové stěny Aby bylo venkovní čidlo schopno provozu, musí být spárováno s Přijímačem Zkontrolujte verzi softwaru umístěnou na štítku na zadní straně snímače Veškeré verze starší než SW 1V02 je nutné vyměnit

8 VENKOVNÍ ČIDLO Proces párování Párování musí být provedeno v blízkosti Přijímače a poblíž nesmí být žádná jiná bezdrátová zařízení Na Příjimači (u kotle) podržte tlačítko (cca 5 vteřin), dokud se nerozsvítí levá kontrolka Na venkovním čidle nastavte mikrospínač na ZAPNUTO (ON), světelná dioda se rozsvítí na důkaz toho, že snímač vyhledá Přijímač Párování bylo úspěšné, pokud kontrolka Přijímače a světelná dioda venkovního čidla zhasnou za maximálně 8 vteřin Pokud začne světelná dioda pomalu blikat (cca 10 vteřin) a poté zhasne, Přijímač nebyl snímačem nalezen. Zopakujte postup párování Pokud se párování opět nezdaří, nastavte mikrospínač zpět na VYPNUTO (OFF) a nechte snímač na světle po dobu 30 minut, tak aby se baterie nabila

9 VENKOVNÍ ČIDLO Během 30 minut po spárování Komunikace mezi venkovním čidlem a Přijímačem probíhá každých 30 vteřin Při přerušení komunikace začne světelná dioda rychle blikat Je-li Přijímač nalezen, světelná dioda zhasne. Tato funkce umožňuje servisnímu technikovi ověřit, zda venkovní čidlo komunikuje správně s Přijímačem ze zvoleného místa Po 30 minutách Komunikace mezi snímačem a Přijímačem probíhá jen každých 5 minut Světelná dioda je nečinná; potíže s komunikací jsou zobrazeny na kotli, je zobrazen chybový kód 114 na Přijímači, rychlým blikáním kontrolky na levé straně Proveďte zkoušku komunikace mezi snímačem a Přijímačem, dveře a okna mějte zavřená

10 POKOJOVÝ e-bus TERMOSTAT Bezdrátový termostat musí být umístěn Ve svislé poloze, s displejem nahoře Alespoň 30 cm od jakékoliv kovové stěny 20,2 114 C Je napájen dvěma bateriemi typu AAA s přepravní pojistkou Po vložení baterií se na displeji objeví na několik vteřin verze softwaru a poté teplota v místnosti Při prvním zapnutí zařízení bude na displeji pomalu blikat symbol antény na znamení toho, že snímač není spárován s Přijímačem Zkontrolujte verzi softwaru uvedenou na štítku umístěném na zadní straně plošného obvodu Veškeré verze starší než SW 1V14 je nutné vyměnit Červenec MODUL2008 PRO ŠKOLENÍ CVIČNÝ MODUL K SEZNÁMENÍ SE S OVLÁDÁNÍM A ČERVENEC S DOPLŇKY2008

11 POKOJOVÝ e-bus TERMOSTAT Proces párování Párování musí být provedeno v blízkosti Přijímače a poblíž nesmí být žádné jiné bezdrátové periferní zařízení na Přijímači stlačte tlačítko a podržte je stlačené (cca 5 sec) dokud se nerozsvítí kontrolka na levé straně 20,2 C na pokojovém termostatu stiskněte tlačítko umístěné na zadní straně plošného obvodu termostatu Tlačítko uvolněte, jakmile blikající symbol vysílače zmizí Po několika vteřinách na Přijímači: zhasne kontrolka na levé straně na okamžik se rozsvítí pravá kontrolka Na termostatu: opět se objeví symbol antény a zůstane svítit trvale Párování je dokončeno Pokud začne symbol antény opět pomalu blikat, proces párování se nezdařil. Zopakujte postup

12 ZESILOVAČ V případě některých instalací je nutné použít jeden nebo více zesilovačů: pro termostaty příliš vzdálené od Přijímače, neprostupné stěny, překážky (kovové skříně apod.) mezi snímačem a Přijímačem Zesilovač je napájen ze zásuvky 230 VAC Při prvním zapnutí zařízení bude na displeji pomalu levá LED dioda na znamení toho, že zesilovač není spárován s Přijímačem Stejně jako snímače i zesilovač musí být umístěn ve svislé poloze alespoň 30 cm od jakékoliv kovové stěny Zkontrolujte verzi softwaru uvedenou na štítku umístěném na zadní straně plošného obvodu Veškeré verze starší než SW 1V03 je nutné vyměnit Červenec MODUL2008 PRO ŠKOLENÍ CVIČNÝ MODUL K SEZNÁMENÍ SE S OVLÁDÁNÍM A ČERVENEC S DOPLŇKY2008

13 ZESILOVAČ Proces párování Párování musí být provedeno v blízkosti Přijímače a poblíž nesmí být žádné jiné bezdrátové zařízení na Přijímači stiskněte tlačítko a podržte jej stlačené (cca 5 vteřin) dokud se trvale nerozsvítí kontrolka na levé straně na Zesilovači stiskněte tlačítko a podržte jej stlačené (cca 5 vteřin) dokud levá kontrolka nezačne svítit trvale Proces párování je dokončen, jakmile zhasnou obě levé kontrolky na Zesilovači i na Přijímači Párovat teplotní čidla se zesilovačem není třeba. Na jednu instalaci je možné použít až 20 zesilovačů Zkontrolujte verzi softwaru uvedenou na štítku umístěném na zadní straně plošného obvodu Veškeré verze starší než SW 1V03 je nutné vyměnit

14 PŘENOS INFORMACÍ Přenos mezi termostatem a Přijímačem probíhá v intervalech cca 5 minut; jednotlivé přenosy jsou ohlášeny krátkým rozsvícením pravé kontrolky na Přijímači 202 C Porucha přenosu je zobrazena na pokojových termostatech - jakmile je komunikace přerušena, symbol antény začne rychle blikat na Přijímači - po 30 minutách přerušení komunikace s daným snímačem začne kontrolka na levé straně rychle blikat na ohřívači, po 12 minutách bez informací o daném snímači se na displeji objeví kód ERR 114 pro venkovní čidlo ERR 407 pro pokojový termostat Ztráta přenosu nebude zobrazena ani na externím snímači, ani na zesilovačích

15 PŘENOS INFORMACÍ Po odstranění problému bude možná potřeba 5 minut, aby došlo ke znovuobnovení dialogu mezi snímačem a Přijímačem Pro pokojový termostat může být změnou teploty zkrácena doba mezi jednotlivými přenosy (termostat odešle signál bezodkladně) Pro obnovení přenosu mezi zesilovačem a termostatem upravte požadovanou teplotu na daném pokojovém termostatu Obnovení přenosu nelze urychlit z venkovního čidla Červenec MODUL2008 PRO ŠKOLENÍ CVIČNÝ MODUL K SEZNÁMENÍ SE S OVLÁDÁNÍM A ČERVENEC S DOPLŇKY2008

16 KOREKCE TEPLOTY POKOJOVÉHO TERMOSTATU Korekce teploty Pokud chcete upravit zobrazenou teplotu, držte tlačítko na čelním panelu stlačené, dokud displej nezačne blikat 20,4 20,5 20,2 20,3 20,9 C Upravte hodnotu pomocí knoflíku pro nastavení požadované hodnoty (rozsah nastavení: ± 3 C) pro zvýšení hodnoty otáčejte po směru hodinových ručiček pro její snížení otáčejte proti směru hodinových ručiček pro potvrzení korekce stiskni krátce tlačítko

17 PŘIŘAZENÍ ČÍSLA OKRUHU PRO TERMOSTAT Nastavení čísla topného okruhu Pokojový termostat musí být přiřazen k příslušnému topnému okruhu, který má regulovat 20,512 C Pokud chcete upravit číslo topného okruhu držte tlačítko na čelním panelu stlačené, dokud teplota na displeji nezačne blikat Následně stiskněte znovu tlačítko, na displeji se zobrazí nastavené číslo okruhu (výroba 1) upravte číslo okruhu pomocí knoflíku pro nastavení požadované hodnoty krátce stiskněte tlačítko pro potvrzení K ovládání třetího topného okruhu je nutno, aby jeden z termostatů byl ClimaManager!

18 NASTAVENÍ KOTLE Kotle Galileo jsou schopny ovládat 2 nezávislé topné obvody Úpravy jsou prováděny pomocí nabídky 4 a 5 (2 okruhy v základu) Parametry 421 a 521 jsou z výroby nastaveny na hodnotu =1 (ovládání pokojovým termostatem ON/OFF). Parametry lze změnit na: 4/5 21 = 2 pouze e-bus termostat 4/5 21 = 3 pouze venkovní čidlo 4/5 21 = 4 pokojový e-bus termostat + venkovní čidlo Vpřípadě, že 4/5 21 = 3 nebo 4, upravte parametry pro ekvitermní regulaci 4/5 22: volba sklonu křivky 4/5 23: paralelní posun ekvitermní křivky 4/5 24: korekce teploty Nastavte parametr 4/5 02 (provozní T v pevném T režimu), který bude použit v degradovaném režimu Nastavení třetího topného obvodu naleznete v menu 6, k němuž je umožněn přístup pouze pomocí dálkového ovládání - CLIMAMANAGERU.

19 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Levá kontrolka Přijímače bliká pomalu Přijímač není spárován s žádným bezdrátovým příslušenstvím; proveďte proces párování Pokud byla periferní zařízení již dříve spárována s Přijímačem, před provedením procesu párování je nutné přiřazení zrušit Levá kontrolka Přijímače nesvítí, na ohřívači se neobjevuje chybový kód, ale ovládání teploty nefunguje Není aktivován režim SRA na kotli Levá kontrolka Přijímače je vypnutá, ale jeden z pokojových termostatů hlásí poruchu (blikající symbol antény) Symbol antény bliká pomalu: snímač není spárován s Přijímačem. Proveďte přiřazení Symbol antény bliká rychle: přiřazení čidla bylo vymazáno z paměti Přijímače; stiskněte tlačítko na Přijímači a držte jej stisknuté, dokud nezačne symbol antény pomalu blikat a poté přejděte k procesu párování Červenec MODUL2008 PRO ŠKOLENÍ CVIČNÝ MODUL K SEZNÁMENÍ SE S OVLÁDÁNÍM A ČERVENEC S DOPLŇKY2008

20 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Levá kontrolka Přijímače je vypnutá Na kotli je zobrazen kód 114 nebo 407 ERR Kotel nedostává signál od venkovního čidla (114) nebo od některého z pokojových termostatů (407) Přijímač se snímačem nejsou spárovány, nebo proces nebyl úspěšný V instalaci není venkovní/pokojový termostat; parametr 4/5 21 není správně nastaven Přijímač se snímačem nejsou spárovány, nebo proces nebyl úspěšný Problém se spojením: Přijímač <> karta e-bus Problém se spojením: karta e-bus <> hlavní regulační karta (konektor CN11) Jedna ze součástí systému Přijímač / karta e-bus / hlavní deska - je vadná Červenec MODUL2008 PRO ŠKOLENÍ CVIČNÝ MODUL K SEZNÁMENÍ SE S OVLÁDÁNÍM A ČERVENEC S DOPLŇKY2008

21 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Na kotli je zobrazen kód 114 Levá kontrolka Přijímače bliká rychle ERR 114 Přenos mezi venkovním čidlem a Přijímačem byl přerušen Nepoužívejte tlačítko Přijímače, venkovní čidlo bude vymazán z paměti Zkontrolujte, zda-li: Venkovní čidlo je umístěno ve svislé poloze Okénko venkovního čidla je čisté a bez jakékoliv překážky, která by bránila nabíjení vnitřní baterie Vnitřní mikrospínač venkovního čidla je v poloze ON (ZAPNUTO) Přenosu nebrání přítomnost stěn, kovových předmětů apod. Vpřípadě, že snímač využívá zesilovač, je tento zapnutý Pokud je baterie zcela vybitá, nastavte spínač na OFF (VYPNUTO) a ponechte snímač na slunečním světle či velmi světlém místě po dobu 24 hodin, aby se baterie zcela dobila. Červenec MODUL2008 PRO ŠKOLENÍ CVIČNÝ MODUL K SEZNÁMENÍ SE S OVLÁDÁNÍM A ČERVENEC S DOPLŇKY2008

22 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Na kotli bliká rychle kód 407 Levá kontrolka Přijímače bliká Na jednom z pokojových snímačů došlo k přerušení přenosu zkontrolujte připojení termostatu vyhledejte bezdrátový termostat, na jehož displeji bliká symbol antény ERR 407 Blikající pomalu: termostat již není spárován s Přijímačem Stiskněte tlačítko Přijímače, čímž vymažete snímač z paměti a zahajte proces párování Blikající rychle: komunikace mezi termostatem a Přijímačem již není možná Nepoužívejte tlačítko Přijímače!zkontrolujte zda-li: Ukazatel stavu baterie termostatu neukazuje vybití baterií Termostat je umístěn ve svislé poloze Přenosu nebrání přítomnost stěn, kovových předmětů apod. Vpřípadě, že snímač využívá zesilovač, je tento zapnutý

23 ZRUŠENÍ PÁROVÁNÍ Pokojový termostat Stiskněte tlačítko mikrospínače na zadní straně plošného obvodu termostatu, dokud nebude zobrazena verze softwaru; snímač bude restartován a symbol antény bude blikat pomalu Pokud je Přijímač zapnutý a v dosahu, termostat mu také bude vymazán z paměti Pokud je Přijímač vypnutý nebo mimo dosah, nezaregistruje, že byl termostat odpojen. Jakmile je přijímač znovu spuštěn, levá kontrolka bliká rychle Vymazání snímače z paměti Přijímače: stiskněte tlačítko Přijímače, dokud levá kontrolka nepřestane blikat, nebo bliká pomalu (pokud byl již Přijímač odpojen od párového periferního zařízení) Venkovní čidlo Nastavte mikrospínač venkovního čidla do polohy OFF (VYPNUTO) Přijímač vypněte a následně zapněte (případně vyčkejte 30 minut, dokud nezačne levá kontrolka Přijímače blikat rychle) Stiskněte tlačítkový spínač Přijímače, snímač bude vymazán z paměti; levá kontrolka přestane blikat

24 ERR 407 NOUZOVÝ REŽIM Pokud komunikace s pokojovým termostatem neprobíhá po dobu delší než 12 minut (problém s přenosem / příjmem nebo termostat byl odpojen) Parametr 4/5 21 je nastaven na 2 (řízení teploty pomocí pokojového termostatu e-bus) Modulace teploty kotle je zastaveno a přepnuto na Konstantní teplota okruhu ( 4/5 21= 0) pro daný topný okruh (svorky pokojového termostatu ON/OFF musí být propojeny); kotel udržuje teplotu nastavenou v parametru 402 Parametr 4/5 21 je nastaven na 4 (řízení teploty pomocí pokojového termostatu e-bus a venkovního čidla) Modulace teploty probíhá pouze pomocí venkovního čidla; svorky pokojového termostatu ON/OFF musí být propojeny. Informace o pokojové teplotě není správná (T pokoj <0 C, T pokoj > 40 C) Bez ohledu na konfiguraci (4/5 21 = 2 nebo 4) topení bude zastaveno, dokud závada nezmizí; bez nouzového režimu Ve všech případech má uživatel možnost návratu do běžného režimu (nastavení požadované hodnoty topení pomocí kodéru) deaktivací funkce SRA na ovládacím panelu

25 ERR 114 NOUZOVÝ REŽIM Komunikace s venkovním čidlem neprobíhá po dobu delší než 12 minut (problém s přenosem / příjmem nebo čidlo bylo odpojeno), nebo Informace o venkovní teplotě není správná (T pokoj << 0 C, T pokoj >> 40 C) Parametr 4/5 21 je nastaven na 3 (ovládání teploty pomocí venkovního čidla) Modulace teploty kotle je zastaveno a přepnuto na Konstantní teplotu okruhu ( 4/5 21= 0) pro daný topný okruh (svorky pokojového termostatu ON/OFF musí být propojeny); kotel udržuje teplotu nastavenou v parametru 402 Parametr 4/5 21 je nastaven na 4 (ovládání teploty pomocí pokojového termostatu e-bus a venkovního čidla Ovládání teploty probíhá pouze na základě informací poskytovaných pokojovým termostatem ( 4/5 21 = 2) Je-li vadný také pokojový snímač, viz předchozí strana

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus)

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) 33 18 449 (33 18 299) provedení pro kabel 33 18 304 bezdrátové provedení ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PROVÁDĚNÁ NA KOTLI denní / noční teplota

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: EVO - HYDRAULICKÉ MODULY

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: EVO - HYDRAULICKÉ MODULY Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: EVO - HYDRAULICKÉ MODULY VERZE: V 27.4.22 Změny a doplňky VERZE DATUM NÁZEV POPIS Pag. 2 di 32 ZÁKLADNÍ INFORMACE. ROZMĚRY MULTI MONO Pag.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link RS Room Sensor Installation Guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link RS Room Sensor Installation Guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Room Sensor Installation Guide Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod................................................... 69 Symboly na displeji.....................................

Více

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC Návod na montáž a údržbu BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC CZ verze 1.0 Obsah 1. Instalace 1.1. Seznam dílů 1.2. Displej a LED 1.3. Umístění 1.4. Elektrické zapojení 2. První spuštění 3. Funkce 3.1. Nastavení

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 Návod k použití OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Prostorový termostat AVANSA 2003 je vhodný pro ovládání většiny kotlů prodávaných v České republice. Může být snadno připojen

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Elektrický ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér DĚTSKÁ JEDNOTKA 1 tlačítko ON/OFF 2 tlačítko nahoru/dolu 3 ukazatel stavu baterie 4 ukazatel přenosu 5 tlačítko nočního osvětlení 6 mikrofon 7 konektor pro adaptér 8 noční osvětlení 9 ukazatel nočního

Více

Danfoss Link Hydronic Controller

Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss Heating solutions Obsah. Stručný průvodce instalací................................................. 4. Úvod.....................................................................

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 47 Instalace.... 47 Montáž.... 47 Elektrické zapojení.... 48 Přidání zařízení... 48 Test

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Řada Air Část C: A8 vysílací jednotka

Řada Air Část C: A8 vysílací jednotka Řada Air Část C: A8 vysílací jednotka AUTEC _ LIA08E00-06/Řada Air/A8 vysílací jednotka / Návod 1 z 14 OBSAH 1 Popis... 3 2 Technická data... 4 3 Formulář technických údajů... 4 4 Štítky... 5 4.1 Štítky

Více

POKOJOVÁ STANICE ESTER 04.1

POKOJOVÁ STANICE ESTER 04.1 POKOJOVÁ STANICE ESTER 04.1 Návod k obsluze Pokojová stanice ESTER je určena pro vzdálené ovládání počítače ESRAK, monitoring automatické kotelny s možností úpravy parametrů bez nutnosti přítomnosti obsluhy

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ventilace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Postup Při uvádění ventilace do provozu se postupuje následovně: Proveďte základní a rozšířenou konfiguraci centrální

Více

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 MODULAČNÍ PŘIJÍMAČ

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 MODULAČNÍ PŘIJÍMAČ Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. 3318233-3318306 MODULAČNÍ PŘIJÍMAČ CZ CZ 3318233-3318306 Modulační přijímač, připojený ke kotli, přijímá signál

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1 Michal Bassy Strana 1 Životnost baterií Bateriově napájené přístroje Synco 900 požadují 2 nebo 3 baterie typu AA (LR6). Typická životnost baterií jsou 3 roky. Životnost 3 roky je pro alkalické baterie

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze Technická specifikace Dodávka energie Dodávka energie pro externí příslušenství Síla motoru Ochranná pojistka Ochrana Pracovní teplota

Více

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit)

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit) DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) ukazatel stavu nabití baterie přenos dětská jednotka č. typ alarmu teplota v dětském pokoji hlasitost noční osvětlení míra citlivost mikrofonu a nastavení hlasitosti RODIČOVSKÁ

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Centralis Receiver RTS 2

Centralis Receiver RTS 2 Abyste mohli optimálně využít všech výhod rádiového přijímače Centralis Receiver RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis Receiver RTS je řídicí jednotka - přijímač dálkového ovládání

Více

BT-M6Z02-RF 230V/24V

BT-M6Z02-RF 230V/24V 230V/24V NÁVOD K OBSLUZE RÁDIOVÝ ROZDĚLOVAČ MASTER 6ZONOVÝ CZ Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. tel. +420 547 429 311. info@wolfcr.cz. www.czech.wolf.eu 1 NÁVOD K OBSLUZE Rádiový rozdělovač

Více

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B KJR-12B/DP (T)-E Model KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DPBG(T)-E Dun-KJR-12B/DP(T)-E KJR-12B/DPC(T)-E Popis Všeobecné funkce a integrovaná funkce FOLLOW

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma

Více

Rádiové dálkové ovládání

Rádiové dálkové ovládání Rádiové dálkové ovládání Technický popis Provozní návod Návod k montáži Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Více

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití Automatická zavlažovací řídící jednotka Pokyny pro instalaci a použití J + J závlahové systémy, s.r.o., Senice 24, 290 01 Poděbrady, tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, mobil: 602 248 366, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz,

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE REFERENČNÍ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DIGITÁLNÍ TERMOSTAT 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Obsah ENG 2 1 O tomto návodu...3 1.1 Platnost, uchovávání a předávání návodu 3 1.2 Symboly 3 2 Bezpečnost...4 2.1

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Sfera Keypad Module. Instalační manuál 07/12-01 PC

Sfera Keypad Module. Instalační manuál 07/12-01 PC 353000 Sfera Keypad Module Instalační manuál 07/12-01 PC 2 Obsah Numerická klávesnice 1 Úvod 4 1.1 Varování a doporučení 4 2 Popis 5 2.1 Hlavní funkce 5 2.2 Čelní pohled 6 2.3 Zadní pohled 7 3 Konfigurace

Více

RF ŘÍDÍCÍ MODULY INSTALACE PROVOZ A OBSLUHA RGJ-VCE-RF-VS RGJ-VCE-RF-E

RF ŘÍDÍCÍ MODULY INSTALACE PROVOZ A OBSLUHA RGJ-VCE-RF-VS RGJ-VCE-RF-E cz RF ŘÍDÍCÍ MODULY INSTALACE PROVOZ A OBSLUHA RGJ-VCE-RF-VS RGJ-VCE-RF-E 2 1. NEŽ ZAČNETE Symbol NEPŘEHLÉDNĚTE! BUDETE POTŘEBOVAT TECHNICKÉ INFORMACE Význam Varování nebo upozornění Důležité pokyny Praktické

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM. Návod na montáž a obsluhu

PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM. Návod na montáž a obsluhu PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, grafickým displejem, možností nastavení 2 teplot na den, blokací minimální

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

BT-M6Z02-RF 230V/24V

BT-M6Z02-RF 230V/24V 230V/24V NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA MASTER 6ZONOVÝ CZ Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. tel. +420 547 429 311. info@wolfcr.cz. www.czech.wolf.eu 1 NÁVOD K OBSLUZE

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44 www.regulus.cz TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 CZ TP44 1. Popis Digitální termostat je vhodný k řízení teploty v obývacím pokoji a velmi snadno se ovládá. Umožňuje

Více

11.15 Inteo Centralis indoor RTS

11.15 Inteo Centralis indoor RTS Abyste mohli optimálně využít všech výhod vašeho rádiového přijímače Centralis indoor RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis indoor RTS je rádiový přijímač pro bezdrátové ovládání

Více

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A Návod k použití CZ Příloha Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A 1. Obecné informace DŮLEŽITÉ Nejdříve vždy připojte baterii, aby mohl regulátor

Více

1. Ovládací jednotka Technické informace C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití Hlavní vypínač (1)...

1. Ovládací jednotka Technické informace C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití Hlavní vypínač (1)... 1. Ovládací jednotka... 3 1.1. Technické informace... 3 2. C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití... 3 2.1. Hlavní vypínač (1)... 4 2.2. Týdenní časovač (2)... 5 2.2.1. Ovládání týdenního časovače...

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

DALI EASY RMC verze 1.0. Návod k použití III/2004

DALI EASY RMC verze 1.0. Návod k použití III/2004 Návod k použití III/2004 DALI EASY RMC verze 1.0 OSRAM GmbH Costumer-Service-Center (CSC) Steinerne Furt 6286167 Augsburg, Německo Tel. : (+49) 1803 / 677-200 (placená linka) Fax.: (+49) 1803 / 677-202

Více

PROVOZNÍ NÁVOD PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ POMOCÍ VYSÍLAČŮ R-CONTROL

PROVOZNÍ NÁVOD PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ POMOCÍ VYSÍLAČŮ R-CONTROL verze 01/2017 PROVOZNÍ NÁVOD PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ POMOCÍ VYSÍLAČŮ R-CONTROL DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ R1/6 ARTUS, s.r.o., Čechova 1433, 256 01 Benešov, tel.: 317 728 958 IČ/DIČ: 25793985/CZ25793985,

Více

Obsah. Obsah. 1 Návod k montáži...3. 2 Uvedení do provozu...4. 3 Návod k obsluze...6. Strana

Obsah. Obsah. 1 Návod k montáži...3. 2 Uvedení do provozu...4. 3 Návod k obsluze...6. Strana GSM-Modul Návod k instalaci a obsluze RS 232 Modul GSM mit s anténou Antenne Dezember 2007 ab Softwareversion 2.0 Uschovat pro další použití! Obsah Obsah Strana 1 Návod k montáži...3 1.1 Montáž antény...

Více

11.23 Soliris RTS. Rádiová sluneční a větrná automatika

11.23 Soliris RTS. Rádiová sluneční a větrná automatika Abyste mohli optimálně využít všech výhod vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Soliris RTS je rádiová sluneční a větrná automatika. Plně automatické řídicí

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

Calisto Hlasitý USB telefon. Návod k obsluze

Calisto Hlasitý USB telefon. Návod k obsluze Calisto 7200 Hlasitý USB telefon Návod k obsluze Obsah Přehled 3 Připojení k počítači 4 Každodenní používání 5 Zapínání 5 Hlasitost 5 Vypnutí a zapnutí mikrofonu 5 Přijetí nebo ukončení hovoru 5 Chování

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO VERZE: 1V0 31.05.2012 Změny a doplňky 1v0 13/06/2012 M P VERZE DATUM NÁZEV POPIS str. 2 z 14 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Dálkové ovládání FAAC 868 SLH přijímač RP, PLUS, DECODER, MINIDECODER karta RP s externí anténou ovladač

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

MiPro (drátové provedení) a MiPro R (bezdrátové provedení)

MiPro (drátové provedení) a MiPro R (bezdrátové provedení) MiPro (drátové provedení) a MiPro R (bezdrátové provedení) 1 Systémová regulace MiPro drátové nebo bezdrátové provední ebus ekvitermní regulátor možnost rozšíření na 2-3 topné okruhy možnost kaskády až

Více

RÁDIOFREKVENČNÍ DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 TX. Návod k použití

RÁDIOFREKVENČNÍ DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 TX. Návod k použití RÁDIOFREKVENČNÍ DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 TX Návod k použití OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Prostorový termostat AVANSA 2003 TX Ije vhodný pro ovládání většiny kotlů prodávaných v České republice. Může

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Vybavení poslucháren UP

Vybavení poslucháren UP Vybavení poslucháren UP Dataprojektor a zpětný projektor je ve všech posluchárnách UP Ozvučeno: UP104, UP108 (obr.6-16) Vizualizér: UP104, UP108, UP112, UP115 (obr.4 a 5) Všechny posluchárny mají shodné

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Podrobný aplikační návod

Podrobný aplikační návod Podrobný aplikační návod 1 Obsah 1. Úvod...3 1.1 Bezdrátová komunikace... 3 1.2 Přehled prvků systému... 4 2. Příklady aplikací...6 2.1 Jednozónový termostat s ovládáním kotle... 6 2.2 Dvouzónový systém

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

VIVOM201. Prvky systému

VIVOM201. Prvky systému VIVOM201 Prvky systému Obecné zapojení Pulzní vstup (plné otevření) Vnější fotobuňka Pulzní vstup (průchod pro pěší) Vnitřní fotobuňka DL2: příjem RSD rádiového signálu Připojení pohonného ramena A1 Připojení

Více

Řada Air Část C: LK NEO 6, LK NEO 8 a LK NEO 6 DF vysílací jednotky (LKN)

Řada Air Část C: LK NEO 6, LK NEO 8 a LK NEO 6 DF vysílací jednotky (LKN) Řada Air Část C: LK NEO 6, LK NEO 8 a LK NEO 6 DF vysílací jednotky (LKN) Autec_LILK6E00-04/Řada Air/LK NEO 6/LK NEO 8/LK NEO 6 DF vysílač (LKN)/Návod Obsah 1 Popis... 3 1.1 Popis jednotek LK NEO 6 a LK

Více

Zónový termostat THETA RS Regulátor kaskády THETA. Regulátor kaskády THETA & Zónový termostat THETA RS. firmware verze 2.

Zónový termostat THETA RS Regulátor kaskády THETA. Regulátor kaskády THETA & Zónový termostat THETA RS. firmware verze 2. 3.015244 Regulátor kaskády THETA 3.015264 Zónový termostat THETA RS firmware verze 2.3 Regulátor THETA pro řízení kaskády kotlů Zónový termostat THETA RS pro ovládání zóny Uživatelský návod k programování

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

PLUS. Součásti kompletní instalace

PLUS. Součásti kompletní instalace PLUS Součásti kompletní instalace Montážní úrovně: Úroveň H: dráha by měla zůstat 10 mm nad nejvyšším bodem vrat (viz detail H). Úroveň L: dráha by měla být alespoň 35 mm pod stropem. Kabeláž: Typ Počet

Více

IP kamerový modul Lawmate PV-DY10i

IP kamerový modul Lawmate PV-DY10i IP kamerový modul Lawmate PV-DY10i Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Symbol CS3000 návod k použití

Symbol CS3000 návod k použití Symbol CS3000 návod k použití 1. Popis zařízení Tlačítko skeneru LED dioda Mazací tlačítko Bluetooth tlačítko/led dioda Mini-USB port Ochranný kryt 2.1 Nabíjení pomocí USB 2.2 Nabíjení pomocí krédlu 3.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

KOTLE PROVEDENÍ EVO / EU - ovládání, parametry a poruchy

KOTLE PROVEDENÍ EVO / EU - ovládání, parametry a poruchy KOTLE PROVEDENÍ - ovládání, parametry a poruchy KOTLE 1 2 4 5 6 1. ON/OFF / současně funkční režim LÉTO / ZIMA 1 sec automatické odvzdušnění 2. Teplota TV - zvýšení nebo snížení /současným stiskem vstup

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 Návod na obsluhu www.mctsro.com Saunový regulátor S500 Návod na obsluhu Stránka 1/7 1. Popis Saunový regulátor S500 je určen k ovládání a řízení provozu sauny. Umožňuje okamžité

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

ORY. Senzor vlhkosti Teplotní čidlo. Čidlo nízkých teplot. Připojovací kabel

ORY. Senzor vlhkosti Teplotní čidlo. Čidlo nízkých teplot. Připojovací kabel Odsavače se senzory SENZOR ORY Senzor vlhkosti Teplotní čidlo Připojovací kabel Čidlo nízkých teplot 2 UMÍSTĚNÍ SENZORŮ Teplotní čidlo (v nejvyšší části odsavače) Čidlo teploty a vlhkosti 3 CHARAKTERISTIKA

Více