Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525"

Transkript

1 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

2 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla) 4 13 Režimy blikání LED diody 4 14 Dočasné vyřazení otřesového senzoru 5 15 Režim Obsluha5 16 Režimy alarmu 5 17 Ukončení alarmu 6 18 Otevření zavazadlového prostoru6 2 Montáž zabezpečovacího systému 7 21 Zapnutí systému7 22 Postup montáže 7 23 Schéma zapojení7 3 Nastavení systému 9 31 Postup nastavení systému 9 32 Přehled položek nastavení Význam položek nastavení 10 1 Potvrzení zabezpečení a odbezpečení vozidla 10 2 Výstup pro blinkry nebo světla 11 3 Automatická aktivace imobilizéru (AED) 12 4 Upozornění na nezavřené dveře (tovární nastavení - vypnuto) 13 5 Pasivní aktivace zabezpečení (tovární nastavení - vypnuto) 13 6 Doba do pasivní aktivace zabezpečení (tov nastavení - 30 sek) 13 7 Automatická opětovná aktivace zabezpečení (tov nast - vyp) 13 8 Délka poplachu (tov nast - 30 sek) 14 9 Automatické zavírání oken nebo ovládání dalšího zařízení 14 (tov nast - vypnuto) Kód na odbezpečení systému (tov nast hodnota 1) 14 2

3 1 Ovládání a režimy systému 11 Aktivace zabezpečení Zabezpečovací systém může být aktivován těmito způsoby: 1 Stisknutím příslušného tlačítka na originálním dálkovém ovládání 2 Pomocí funkce pasivní aktivace zabezpečení 3 Automatickou opětovnou aktivací zabezpečení 1 Stisknutím příslušného tlačítka na originálním dálkovém ovládání Postupujte následujícím způsobem: - Vypněte zapalování - Pokud je připojen NO imobilizér, dojde k jeho aktivaci - Pokud je zapnuta funkce automatické aktivace imobilizéru (AED), bude imobilizér aktivován 20 nebo 30 sekund po vypnutí zapalování Tuto funkci lze nastavit v nabídce nastavení #4 - Zavřete všechny dveře, kapotu a zavazadlový prostor - Stiskněte tlačítko Zamknout na originálním dálkovém ovládání Stisknutí tlačítka bude potvrzeno signálem sirény nebo klaksonu a bliknutím blinkrů Nastavení lze provést v nabídce nastavení #2 - Vozidlo bude nyní zabezpečeno - Pokud je připojen NC imobilizér, dojde k jeho aktivaci - Pokud je k systému připojeno elektronické ovládání oken, dojde k jejich automatickému zavření Tuto funkci lze nastavit v nabídce nastavení #10 - Zabezpečení vozidla bude potvrzeno pomalým blikáním LED diody * Zabezpečení dveří bude aktivováno se zpožděním 5, 25, 40 nebo 60 sekund po aktivaci zabezpečení vozidla Tuto dobu lze nastavit v nabídce nastavení #5 * Pokud nebudou při aktivaci zabezpečení zavřeny některé dveře, budete na tuto skutečnost upozorněni třemi signály sirény za 5, 25, 40 nebo 60 sekund po aktivaci zabezpečení * Pokud nebude při aktivaci zabezpečení zavřen zavazadlový prostor nebo kapota, budete na tuto skutečnost upozorněni třemi signály sirény při aktivaci zabezpečení 2 Pasivní aktivace zabezpečení Funkce pasivní aktivace zabezpečení může být nastavena do režimu I nebo II (viz dále) Po uplynutí 30 nebo 180 sekund bude vozidlo automaticky zabezpečeno Nastavení lze provést v nabídce nastavení #7 - Vypněte zapalování - Pokud je připojen NO imobilizér, dojde k jeho aktivaci - Pokud je zapnuta funkce automatické aktivace imobilizéru (AED), bude imobilizér aktivován 20 nebo 30 sekund po vypnutí zapalování Tuto funkci lze zapnout v nabídce nastavení #4 - Zavřete všechny dveře, kapotu a zavazadlový prostor - Po uplynutí 30 nebo 180 sekund dojde k automatické aktivaci zabezpečení - Aktivace zabezpečení bude potvrzena signálem sirény nebo klaksonu a bliknutím blinkrů Nastavení lze provést v nabídce nastavení #2 - Vozidlo bude nyní zabezpečeno - Pokud je připojen NC imobilizér, dojde k jeho aktivaci - Pokud je k systému připojeno elektronické ovládání oken, dojde k jejich automatickému zavření Tuto funkci lze zapnout v nabídce nastavení #10 - Zabezpečení vozidla bude potvrzeno pomalým blikáním LED diody * Pokud dojde během odpočítávání 30 resp 180 sekund k otevření dveří, bude toto odpočítávání přerušeno Po zavření všech dveří začne odpočítávání znovu 3

4 3 Automatická opětovná aktivace zabezpečení Automatickou opětovnou aktivaci zabezpečení lze zapnout v nabídce nastavení #8 Pokud je funkce zapnuta a během 30 sekund po stisknutí tlačítka pro odbezpečení vozidla nedojde k otevření žádných dveří, kapoty ani zavazadlového prostoru, bude zabezpečení automaticky opět aktivováno 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla) Odbezpečení vozidla lze provést těmito způsoby: 1 Stisknutím tlačítka Odemknout na originálním dálkovém ovládání 2 Pomocí tlačítka Obsluha (při ztrátě dálkového ovládání) 1 Stisknutím tlačítka Odemknout na originálním dálkovém ovládání Postupujte následujícím způsobem: - Pokud je vozidlo zabezpečeno, stiskněte tlačítko Odemknout na originálním dálkovém ovládání - Deaktivace zabezpečení bude potvrzena dvěma signály sirény nebo klaksonu a bliknutím blinkrů Nastavení lze provést v nabídce nastavení #2 - V závislosti na zapojení NO nebo NC imobilizéru a dále dle nastavení nabídky #4 dojde k vypnutí imobilizéru, případně může imobilizér zůstat zapnutý a bude zapotřebí jej vypnout zadáním kódu - LED dioda přestane svítit * Pokud byl v době vaší nepřítomnosti aktivován alarm, ozvou se při odbezpečení vozidla navíc 4 signály sirény a blinkry navíc dvakrát bliknou Počet bliknutí LED diody bude následně udávat číslo bezpečnostního okruhu, k jehož narušení došlo Okruhy jsou označeny následovně: Aktivován 2 stupeň otřesového senzoru = 1 bliknutí Otevřena kapota nebo zavazadlový prostor = 3 bliknutí Otevřeny dveře = 4 bliknutí Zapnuto zapalování = 5 bliknutí * Po zapnutí zapalování dojde k vymazání údaje o narušeném bezpečnostním okruhu 2 Pomocí tlačítka Obsluha Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození dálkového ovládání, je možné provést odbezpečení vozidla následujícím způsobem: - Pokud je vozidlo zabezpečeno a spuštěn alarm: - Zapněte zapalování (pokud je zapnuto, vypněte jej a znovu zapněte) - Po 2 sekundách začne LED dioda pomalu blikat - Jakmile bude počet bliknutí LED diody odpovídat kódu pro odbezpečení*, stiskněte tlačítko Obsluha - Pokud bylo tlačítko stisknuto ve správný čas, bude vozidlo odbezpečeno * Pokud tlačítko Obsluha stisknete v nesprávný čas, můžete zadání opakovat Po 3 neúspěšných pokusech je nutné 3 minuty počkat 13 Režimy blikání LED diody Dle režimu blikání LED diody lze určit aktuální stav zabezpečení: Pomalé blikání = Vozidlo zabezpečeno Rychlé blikání = Automatická nebo pasivní aktivace zabezpečení Svítí = Režim Obsluha Vypnuta = Vozidlo odbezpečeno 4

5 14 Dočasné vyřazení otřesového senzoru Pokud je to nutné, je možné otřesový senzor lze dočasně vyřadit z činnosti následujícím způsobem: 1 Vypněte zapalování a otevřete dveře 2 Stiskněte a podržte tlačítko Obsluha, dokud LED dioda jednou neblikne Tím je potvrzeno, že je dočasně vyřazen první stupeň otřesového senzoru 3 Znovu stiskněte a podržte tlačítko Obsluha, dokud LED dioda dvakrát neblikne Tím je potvrzeno, že je dočasně vyřazen celý otřesový senzor * Otřesový senzor bude vyřazen z činnosti až do příštího zapnutí zapalování 15 Režim Obsluha Režim Obsluha je vhodné zapnout, pokud předáváte vozidlo další osobě, například obsluze parkoviště nebo servisu Postup aktivace režimu Obsluha je následující: 1 Odbezpečte vozidlo a zapněte zapalování 2 Během 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko Obsluha po dobu 5 sekund Rozsvícení LED diody potvrzuje, že byl aktivován režim Obsluha Režim Obsluha lze vypnout dvěma způsoby: 1 Postupujte stejným způsobem, jako při zapínání režimu Obsluha Vypnutí tohoto režimu bude potvrzeno tak, že přestane svítit LED dioda 2 Režim Obsluha bude automaticky vypnut, pokud bude zapnuto zapalování po dobu více než 30 minut * Pokud je zabezpečovací systém v režimu Obsluha, není možné provádět nastavení ani nebude automaticky zapnut imobilizér * Před zapnutím režimu Obsluha vypněte automatické zapnutí imobilizéru, jinak nebude možné v režimu Obsluha vozidlo nastartovat 16 Režimy alarmu 1 Aktivace prvního stupně otřesového senzoru - Siréna vydá 3 výstražné signály a blinkry jednou bliknou 2 Aktivace druhého stupně otřesového senzoru - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat * Pokud bude stále přítomna příčina poplachu (druhý stupeň otřesového senzoru bude stále aktivován), bude alarm ukončen po 3 cyklech* Po skončení příčiny poplachu bude otřesový senzor fungovat normálně 3 Otevření a zavření zavazadlového prostoru nebo kapoty - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat 4 Otevření a ponechání otevřeného zavazadlového prostoru nebo kapoty - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat - Po dokončení 3 cyklů bude bezpečnostní okruh kapoty a zavazadlového prostoru odpojen, dokud nebude kapota resp zavazadlový prostor zavřen 5

6 5 Otevření a zavření dveří - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat 6 Otevření a ponechání otevřených dveří - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat - Po dokončení 3 cyklů bude bezpečnostní okruh dveří odpojen, dokud nebudou všechny dveře zavřeny 7 Zapnutí a vypnutí zapalování - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat 8 Zapnutí a ponechání zapnutého zapalování - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů* - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat - Po dokončení 3 cyklů bude bezpečnostní okruh zapalování odpojen, dokud nebude zapalování vypnuto * 1 cyklus odpovídá 30 nebo 60 sekundám dle nastavení nabídky #9 17 Ukončení alarmu Alarm je možné ukončit několika způsoby: 1 Stisknutím tlačítka Zamknout na dálkovém ovládání: Pokud při spuštěném alarmu stisknete tlačítko Zamknout, vypne se siréna i blinkry, ale vozidlo zůstane v zabezpečeném režimu 2 Stisknutím tlačítka Odemknout na dálkovém ovládání: Pokud při spuštěném alarmu stisknete tlačítko Odemknout, vypne se siréna i blinkry Následně se ozvou 4 signály sirény, blinkry 3 krát bliknou a počet bliknutí LED diody bude odpovídat číslu bezpečnostního okruhu, k jehož narušení došlo (viz kapitola Deaktivace zabezpečení) Vozidlo bude nyní odbezpečeno * Po zapnutí zapalování dojde k vymazání údaje o narušeném bezpečnostním okruhu 3 Pomocí tlačítka Obsluha Pokud dojde k poškození nebo ztrátě dálkového ovládání, lze zabezpečovací systém odblokovat pomocí tlačítka Obsluha, jak je popsáno výše Po odblokování bude vypnuta siréna i blinkry a vozidlo bude odbezpečeno 18 Otevření zavazadlového prostoru Pokud je vozidlo zabezpečeno, lze stisknout tlačítko Otevření zavazadlového prostoru na originálním dálkovém ovládání Dojde k otevření zavazadlového prostoru a zároveň bude odpojen snímač jeho otevření a otřesový senzor Otevření zavazadlového prostoru tedy nevyvolá poplach Po zavření zavazadlového prostoru bude zabezpečení celého vozidla obnoveno 6

7 2 Montáž zabezpečovacího systému 21 Zapnutí systému Po zapnutí zabezpečovacího systému bude obnoven režim, který byl nastaven při jeho vypnutí 22 Postup montáže 1 Pomocí tlačítka S (viz schéma zapojení) nastavte značku a model vozidla Tlačítko naleznete v jednotce alarmu pod nálepkou CAR CODE SETTING 2 Přepínačem Jumper nastavte požadovaný režim sběrnice CAN: využití dvou vodičů nebo jednoho vodiče (Scan) (viz následující kapitola) 3 Zapojení jednotlivých vodičů proveďte dle schématu zapojení a příslušných doporučení 23 Schéma zapojení Jumper J1: Přepínač Jumper nastavte následujícím způsobem: Sběrnice CAN využívá 2 vodiče: Sběrnice CAN využívá 1 vodič (Scan): Tlačítko S k nastavení typu vozidla ( pod nálepkou CAR CODE SETTING) Indikační LED dioda ( pod nálepkou CAR CODE SETTING) C1-1: Červenobílý < vstup - výběr polarity (poj 10 A) C1-2: Bílý > výstup pro blinkry (+/-) C1-3: Bílý > výstup pro blinkry (+/-) C1-4: Červený < napájení +12 V (pojistka 5 A) C1-5: Hnědý > Výstup sirény (+) C1-6: Oranžovočerný > Výstup - NO imobilizér (-500mA) C1-7: Černý < Zem C1-8: Oranžový > Výstup - NC imobilizér (-500 ma) C2-1: Růžový > Výstup klaksonu (-) C2-2: Šedočerný > Přídavný výstup (ovládání oken) (-500 ma) C2-3: Nezapojen C2-4: Červenočerný < Vyřazení otřesového senzoru a sledování zapalování (-) C3 > Konektor pro připojení LED diody C4 > Konektor pro připojení tlačítka Obsluha C5-1: Zelený < Vstup pro první stupeň přídavného senzoru (-) C5-2: Modrý < Vstup pro druhý stupeň přídavného senzoru (-) C5-3: Černý - Zem přídavného senzoru C5-4: Napájení přídavného senzoru (+12 V) C6-1: Zelený < Vstup pro první stupeň otřesového senzoru (-) C6-2: Modrý < Vstup pro druhý stupeň otřesového senzoru (-) C6-3: Černý - Zem otřesového senzoru C6-4: Červený Napájení otřesového senzoru C7-1: Červený< Napájení Bootloader +12 V (využito při aktualizaci firmwaru) C7-2: Žlutý < Bootloader Rx C7-3: Hnědý > Bootloader Tx C7-4: Černý < Zem Bootloader C8-1: Zelenočerný < CAN-H C8-2: Oranžový < CAN-L (Scan) 7

8 C7 Konektor k připojení Bootloaderu Konektor je využíván k připojení Bootloaderu při aktualizaci firmwaru zařízení J1 Nastavení CAN-H/L nebo režimu Scan Přepínač Jumper J1 nastavte podle toho, zda sběrnice CAN využívá dva vodiče (CAN-H, CAN-L), nebo jeden vodič (Scan) S a L Tlačítko S a indikační LED dioda L Pomocí tlačítka S lze nastavit požadovanou verzi sběrnice CAN LED dioda slouží k potvrzení nastavení Verze sběrnice CAN jsou uvedeny v příloze Postupujte následujícím způsobem: Stiskněte a podržte tlačítko S, dokud se LED dioda nerozsvítí Po uvolnění tlačítka dioda zhasne a po dvou sekundách začne blikat Počítejte počet bliknutí Jakmile bude počet bliknutí odpovídat první číslici požadované verze sběrnice CAN, stiskněte tlačítko Dioda na chvilku zhasne a poté začne blikat znovu Jakmile bude počet bliknutí odpovídat druhé číslici požadované verze sběrnice CAN, stiskněte opět tlačítko Dioda následně zhasne a poté třikrát blikne, čímž bude potvrzeno, že požadovaná verze sběrnice CAN byla uložena C8-1,2 Vodiče CAN-H/L nebo Scan V závislosti na využívaném typu sběrnice CAN připojte buď vodiče CAN-H a CAN-L, nebo pouze vodič CAN-L režim Scan C1-1 Červenobílý: Určení polarity pro výstupy C1-2 a C1-3 Vodič C1-1 připojte k (-) nebo (+) v závislosti na požadované polaritě výstupů C1-2 and C1-3 C1-2 a C1-3 Bílý: Výstup pro blinkry (- nebo +) Vodič připojte k blinkrům Oba vodiče připojte, pokud má vozidlo oddělený levý a pravý okruh světel C1-4 Červený: Napájení +12 V DC Připojte ke stálému zdroji napětí +12 V C1-5 Hnědý: Výstup sirény (+1 A) Výstup sirény bude aktivován, pokud dojde k vyvolání poplachu Pokud je nabídka nastavení #2 nastavena na sirénu, ozve se při zabezpečení vozidla jeden signál a při odbezpečení dva signály C1-6 Oranžovočerný: Výstup pro NO imobilizér (-500mA) po vypnutí zapalování Výstup pro NO imobilizér zapojte dle schématu níže Obvod bude přerušen po vypnutí zapalování (i pokud bude vozidlo odbezpečeno) 87a normálně rozpojeno 87 normálně spojeno C1-7 Černý: Zem Vodič musí být připojen ke karosérii vozidla Dobrý kontakt zajistíte seškrábnutím barvy a očištěním místa připojení 8

9 C1-8 Oranžový: Výstup pro NC imobilizér (-500mA) při zabezpečení vozidla Výstup pro NO imobilizér zapojte dle schématu níže Obvod bude přerušen po zabezpečení vozidla 87a normálně rozpojeno 87 normálně spojeno C2-1 Růžový: Výstup pro klakson vozidla (-) Výstup klaksonu bude aktivován, pokud dojde k vyvolání poplachu Pokud je nabídka nastavení #2 nastavena na klakson, ozve se při zabezpečení vozidla jeden signál a při odbezpečení dva signály Připojení pomocí přídavného relé proveďte dle následujících schémat: C2-2 Šedočerný: Přídavný výstup Přídavný výstup lze využít například k ovládání oken C2-3 Rezervní vstup Nezapojen C2-4 Červenočerný: Vyřadit otřesový senzor a zapalování (-) Pokud je systém zabezpečen, lze přivedením záporného pulsu na tento vstup vyřadit z činnosti otřesový senzor a sledování zapalování 3 Nastavení systému 31 Postup nastavení systému Nastavení jednotlivých funkcí systému lze provést následujícím způsobem: 1 Odbezpečte vozidlo a vypněte zapalování 2 Otevřete dveře a zapněte zapalování 3 Během následujících 10 sekund stiskněte třikrát tlačítko Obsluha 4 Systém vstoupí do režimu nastavení, což bude potvrzeno dvousekundovým signálem sirény * Obnovení továrního nastavení: Během 10 sekund po zapnutí zapalování stiskněte a podržte tlačítko Obsluha Dvousekundový signál sirény potvrdí, že bylo obnoveno tovární nastavení systému Příklad: nastavení nabídky #4 na 40 sekund 1 Během 10 sekund stiskněte tlačítko Obsluha 4 krát Každé stisknutí tohoto tlačítka bude potvrzeno signálem sirény 2 Po dvou sekundách se ozvou 4 signály sirény, které potvrdí, že je zvolena nabídka nastavení #4 9

10 3 Během následujících 3 sekund stiskněte třikrát tlačítko Obsluha Následně se ozvou 3 signály sirény, které potvrdí, že je nastaveno 40 sekund (původní nastavení by bylo oznámeno jedním signálem) 4 Za dvě sekundy se ozve sekundový signál sirény, který potvrdí, že bylo provedeno nastavení na 40 sekund 5 Během následujících 10 sekund můžete zvolit pomocí tlačítka Obsluha jinou nabídku k nastavení Pokud tlačítko Obsluha nestisknete, ukončí se za 10 sekund režim nastavení, což bude potvrzeno dvousekundovým signálem sirény * Režim nastavení lze kdykoli ukončit následujícími způsoby: - Vypněte zapalování nebo zavřete dveře - Po dobu 10 sekund nebude stisknuto tlačítko Obsluha 32 Přehled položek nastavení Položka Funkce 1 signál 2 signály 3 signály 4 signály 5 signálů 1 Potvrzení zabezp a odbezp 2 Výstup pro blinkry nebo světla 3 Automat aktivace imobilizéru 4 Upozornění na otevřené dveře 5 Pasivní aktivace zabezpečení Vypnuto Blinkry Klakson Siréna* Siréna a blik *Normální Pulsní Kontinuání Vypnuto* Režim-I Režim-II Vypnuto 25 sek * 40 sek 60 sek Vypnuto* Režim-I Režim-II 6 Doba do pas aktivace 30 sek 180 sek* 7 Opětovná aktivace zabezpeč Vypnuto* Zapnuto 8 Délka poplachu 30 sek* 60 sek 9 Automatické zavírání oken 10 Kód na odbezpečení systému Symbol * označuje tovární nastavení 10 sek 20 sek* 30 sek 40 sek Kontinuální Hodnota 1* Hodnota 2 až Význam položek nastavení 1 Potvrzení zabezpečení a odbezpečení vozidla Stisknutí tlačítek Zamknout a Odemknout na dálkovém ovládání může být potvrzeno bliknutím blinkrů, signálem klaksonu nebo sirény Nastavení bude potvrzeno různým počtem signálů sirény: 2 signály sirény Blinkry Při stisknutí tlačítka Zamknout bliknou blinkry jedenkrát, při stisknutí Odemknout bliknou dvakrát 3 signály sirény Klakson/siréna Při stisknutí tlačítka Zamknout se ozve jeden signál klaksonu resp sirény, při stisknutí Odemknout se ozvou dva signály klaksonu 10

11 4 signály sirény Siréna a blinkry Při stisknutí tlačítka Zamknout se ozve jeden signál sirény a blinkry jednou bliknou, při stisknutí Odemknout se ozvou dva signály sirény a blinkry dvakrát bliknou 2 Výstup pro blinkry nebo světla Pokud dojde ke spuštění alarmu, začnou blikat blinkry nebo parkovací světla, která jsou připojena k tomuto výstupu 1 signál sirény = Normální Pokud jsou blinkry nebo parkovací světla připojena normálním způsobem, zvolte nastavení Normální 2 signály sirény = Pulsní 3 signály sirény = Kontinuální Ve vozidlech vybavených sběrnicí CAN bývá obtížné připojit blinkry přímo V tomto případě připojte tento příslušný výstup k vypínači výstražných blinkrů, jak je uvedeno na schématu níže V tomto případě je zapotřebí nastavit správný typ výstupu (pulsní nebo kontinuální) v závislosti na typu ovládání blinkrů Po zapojení a volbě nastavení na Pulsní nebo Kontinuální vyzkoušejte funkci systému Pokud by toto nastavení nefungovalo, bude zapotřebí provést proceduru učení ovládání blinkrů Postupujte následujícím způsobem: 1 Zapněte výstražné blinkry 2 Třikrát za sebou zapněte a vypněte zapalování (v režimu odbezpečeno) 3 Ozve se jeden signál sirény, který potvrzuje, že se systém nachází v režimu učení ovládání blinkrů 4 Během 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko Obsluha 5 Jakmile blinkry 10 krát bliknout a rozsvítí se LED dioda, tlačítko Obsluha uvolněte 6 Následně LED dioda zhasne a ozve se signál sirény, který potvrzuje, že procedura učení 7 proběhla úspěšně Pokud během následujících 10 sekund nestisknete tlačítko Obsluha, opustí systém režim učení Režim učení lze kdykoli přerušit zapnutím zapalování V tomto případě bude zachováno původní nastavení 11

12 3 Automatická aktivace imobilizéru (AED) Tato funkce umožňuje automatickou aktivaci imobilizéru Lze zvolit dva režimy: 2 signály sirény = Režim-I Imobilizér bude automaticky aktivován po 20 sekundách od vypnutí zapalování 1 Vypněte zapalování 2 LED dioda začne blikat 3 Po 20 sekundách bude zapnut imobilizér a LED dioda zhasne 4 Pokud během těchto 20 sekund zapnete zapalování nebo stiskněte tlačítko pro odbezpečení systému, bude odpočítávání přerušeno a LED dioda zhasne 5 Odpočítávání lze znovu zapnout zapnutím a následným vypnutím zapalování LED dioda začne blikat Po stisknutí tlačítka pro zabezpečení vozidla bude také ihned aktivován imobilizér 6 Pokud během odpočítávání 20 sekund stisknete tlačítko pro zabezpečení vozidla, bude také 7 ihned aktivován imobilizér Vypnutí imobilizéru: Při odbezpečení vozidla zůstane imobilizér zapnutý a jeho vypnutí lze provést pouze zadáním kódu 3 signály sirény = Režim-II 1 Vypněte zapalování 2 LED dioda začne blikat 3 Po 30 sekundách bude zapnut imobilizér a LED dioda zhasne 4 Pokud během těchto 30 sekund zapnete zapalování nebo stiskněte tlačítko pro odbezpečení systému, bude odpočítávání přerušeno a LED dioda zhasne 5 Odpočítávání lze znovu zapnout zapnutím a následným vypnutím zapalování LED dioda začne blikat Po stisknutí tlačítka pro zabezpečení vozidla bude také ihned aktivován imobilizér 6 Pokud během odpočítávání 30 sekund stisknete tlačítko pro zabezpečení vozidla, bude také ihned aktivován imobilizér 7 Vypnutí imobilizéru: Vypnutí imobilizéru lze provést dvěma způsoby: - Po stisknutí tlačítka pro odbezpečení vozidla bude také automaticky vypnut imobilizér - Zadáním kódu (při ztrátě dálkového ovládání) * Pokud je zapnut imobilizér, nelze provádět následující operace: - Ukládání kódů nových dálkových ovládání - Měnit nastavení systému - Měnit nastavení blinkrů resp parkovacích světel - Aktivace režimu Obsluha * Rozdíl mezi režimy I a II: - V režimu I bude zapnut imobilizér 20 sekund po vypnutí zapalování - V režimu I bude zapnut imobilizér 30 sekund po vypnutí zapalování - V režimu I nebude imobilizér vypnut pouhým stisknutím tlačítka pro odbezpečení vozidla, ale bude zapotřebí zadat kód - V režimu II bude imobilizér vypnut současně s odbezpečením vozidla příslušným tlačítkem na dálkovém ovládání 12

13 4 Upozornění na nezavřené dveře (tovární nastavení - vypnuto) 1 signál sirény = Vypnuto Pokud bude provedeno zabezpečení vozidla a nebudou zavřeny všechny dveře, kapota nebo zavazadlový prostor, ozvou se tři signály sirény, blinkry třikrát bliknou a následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny 2, 3 nebo 4 signály sirény = 25, 40 nebo 60 sekund 1 Pokud bude provedeno zabezpečení vozidla a nebude zavřena kapota nebo zavazadlový prostor, ozvou se tři signály sirény, blinkry třikrát bliknou a následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny 2 Další tři signály sirény a bliknutí blinkrů bude provedeno po 25, 40 nebo 60 sekundách od aktivace zabezpečení, pokud nebudou zavřeny některé dveře Následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny 5 Pasivní aktivace zabezpečení (tovární nastavení - vypnuto) Pokud je funkce zapnuta, dojde po 30 nebo 180 sekundách od vypnutí zapalování a zavření dveří k automatické aktivaci zabezpečení vozidla Funkce je následující: 2 signály sirény = Režim-I Režim-I funguje následujícím způsobem: 1 Vypněte zapalování 2 Zavřete všechny dveře, kapotu a zavazadlový prostor 3 LED dioda začne rychle blikat a za 30 resp 180 sekund dojde k automatickému zabezpečení vozidla 4 Výstup pro automatické zavírání oken bude zapnut v závislosti na nastavení nabídky #9 * Odpočítávání doby do automatického zabezpečení vozidla bude přerušeno, pokud dojde k otevření jakýchkoli dveří, kapoty nebo zavazadlového prostoru Jakmile budou všechny dveře zavřeny, začne odpočítávání daného času od začátku 3 signály sirény = Režim-II Režim-II funguje podobně jako Režim-I, jediným rozdílem je, že nebude zapnuto automatické zavření oken 6 Doba do pasivní aktivace zabezpečení (tov nastavení - 30 sek) 1 signál sirény = 30 sekund Vozidlo bude automaticky zabezpečeno 30 sekund po vypnutí zapalování a zavření všech dveří, kapoty a zavazadlového prostoru 2 signály sirény = 180 sekund Vozidlo bude automaticky zabezpečeno 180 sekund po vypnutí zapalování a zavření všech dveří, kapoty a zavazadlového prostoru 7 Automatická opětovná aktivace zabezpečení (tov nast - vyp) 2 signály sirény = Zapnuto Pokud je funkce zapnuta, dojde k automatické opětovné aktivaci zabezpečení v případě, že během 30 sekund po stisknutí tlačítka k odbezpečení nedojde k otevření žádných dveří 13

14 8 Délka poplachu (tov nast - 30 sek) 1 signál sirény = 30 sekund Délka cyklu poplachu bude 30 sekund 2 signály sirény = 60 sekund 9 Automatické zavírání oken nebo ovládání dalšího zařízení (tov nast - vypnuto) Pokud je funkce zapnuta, bude výstup ovládání elektrického zavírání oken aktivován společně se zabezpečením vozidla 1, 2, 3 nebo 4 signály sirény = 10, 20, 30 nebo 40 sekund Výstup bude aktivní po dobu 10, 20, 30 nebo 40 sekund od aktivace zabezpečení 5 signálů sirény = Kontinuální Výstup bude aktivní po celou dobu, po kterou bude vozidlo zabezpečeno 10 Kód na odbezpečení systému (tov nast hodnota 1) Nastavení kódu na odbezpečení systému (například při ztrátě dálkového ovládání), lze provést následujícím způsobem Například: Nastavení kódu na hodnotu 6: 1 Dle postupu v kapitole 3 vstupte do režimu nastavení systému 2 Během následujících 10 sekund stiskněte 10 krát tlačítko Obsluha Každé stisknutí bude potvrzeno signálem sirény 3 Po uplynutí 2 sekund se ozve 10 signálů sirény, které potvrdí, že je nabídka #10 připravena k nastavení 4 Během 10 sekund stiskněte jednou tlačítko Obsluha Ozvou se dva signály sirény, které oznamují, že aktuálně nastavený kód je 2 (tovární nastavení kódu je 1) 5 Během 10 sekund stiskněte opět tlačítko Obsluha Ozvou se tři signály sirény, které oznamují, že byl kód změněn na 3 6 Opětovným stisknutím tlačítka Obsluha během následujících 10 sekund změníte kód na 4, což bude potvrzeno 4 signály sirény 7 Opětovným stisknutím tlačítka Obsluha během následujících 10 sekund změníte kód na 5, což bude potvrzeno 5 signály sirény 8 Opětovným stisknutím tlačítka Obsluha během následujících 10 sekund změníte kód na 6, což bude potvrzeno 6 signály sirény 9 O dvě sekundy později se ozve jeden delší signál sirény (délka 1 sekunda), který potvrdí provedené nastavení změnu kódu na 6 10 Během následujících 10 sekund můžete pomocí tlačítka Obsluha zvolit jinou nabídku nastavení Pokud tlačítko Obsluha nestisknete, bude režim nastavení ukončen, což bude potvrzeno dvousekundovým signálem sirény * Režim nastavení můžete kdykoli ukončit těmito způsoby: - Vypnutím zapalování nebo zavřením dveří - Pokud při nastavování po 10 sekund nestisknete žádné tlačítko 14

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 529 Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení 3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla)

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka

SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Tlačítka dálkového ovladače...2 Funkce zabezpečovacího systému...2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí motoru...3

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 OBSAH BALENÍ Řídící jednotka Dvojzónový otřesový snímač Siréna Signalizační LED Servisní tlačítko 2x dálkové ovladače 2x

Více

SPY18 - RFID MOTO ALARM

SPY18 - RFID MOTO ALARM SPY18 - RFID MOTO ALARM Obsah RFID MOTO ALARM...1 HANDS FREE CHYTRÁ RFID TECHNOLOGIE...2 FUNKCE SYSTÉMU...3 Varování před nízkou kapacitou baterie...4 Režim úspory energie (režim spánku)...4 Ruční aktivace

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem AUTOALARM MINICAR Řada 686H S plovoucím kódem Uživatelský a montážní návod Děkujeme že jste si vybrali právě tento systém Prosíme, čtěte následující informace, než začnete alarm instalovat a používat.

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí alarmu

Více

Bezpečnostní systém pro automobily TYTAN DS410 CAN

Bezpečnostní systém pro automobily TYTAN DS410 CAN Můžete si dopřát kvalitu Bezpečnostní systém pro automobily TYTAN DS410 CAN Dálkové ovládání Bezpečnostní systém TYTAN DS410 CAN lze ovládat pomocí originálního (OEM) dálkového ovládání k automobilu. Příklady

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE

GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek, který byl vyvinut a vyroben v souladu s náročnými standardy automobilového průmyslu při využití

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R1 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A montážní manuál I. ÚVOD MAGICAR 9000A je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

SENTINEL 1100 montážní manuál

SENTINEL 1100 montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD Sentinel 1100 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupňem ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžitě informováni

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Kódová klávesnice DPA-CODE

Kódová klávesnice DPA-CODE Kódová klávesnice DPA-CODE Manuál v2.00 250 kodů samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne: 10.5.2010 poslední korekce dne: Popis Autonomní kódová klávesnice v masivním kovovém provedení pro vnitřní

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu PAS-51. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010

Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010 Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010 Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům. Hlavní

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00 NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY E27*10R-02-1204*00 Řídící jednotka centrálního zamykání na DO OBSAH BALENÍ 1x řídící jednotka 2x 3-tlačítkový dálkový ovladač 1x kabelový svazek 1x montážní návod

Více

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka 52ASWCUNI Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2 Před zahájením montáže... 2 Popis modulu a propojovacího

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 montážní manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Parametry: Doporučené použití: hlídání komunikace na sběrnicích RS485, RS232 a jiných. vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T TECHNICKÉ ÚDAJE:

NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T TECHNICKÉ ÚDAJE: NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T22-3410 TECHNICKÉ ÚDAJE: Napájecí napětí : DC 12V (10V-15V) Odběr proudu: 20mA Pracovní teplota: od -40 do +80 C Výstup na dovírání oken: -300mA, doba trvání impulzu

Více

Uzamykání/špatný PIN. Uzamčeno a čeká na zadání kódu PIN.

Uzamykání/špatný PIN. Uzamčeno a čeká na zadání kódu PIN. LED indikátory Flash Padlock 3 je dodáván se třemi LED indikátory v horní části jednotky. Každý indikátor LED, ať už svítí nebo bliká nebo se objeví s jiným indikátorem LED, poskytuje zpětnou vazbu o aktuálním

Více

Příručka k zařízení Sebury K3-3

Příručka k zařízení Sebury K3-3 Příručka k zařízení Sebury K3-3 Určeno k odborné montáži. Jednotlivé obrázky a překlad se může drobně lišit. Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Funkce... 2 1.3 Specifikace... 2 2 Instalace - schéma...

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

CS-1513LCD. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem. uživatelský návod

CS-1513LCD. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem. uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem CS-1513LCD uživatelský návod 1 A. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE tlačítko funkce systému poznámka uzamkne dveře vozidla a aktivuje systém - aktivuje systém a

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250 Motorkový poplachový systém OBSAH BALENÍ řídící jednotka káblový svazek dálkový ovládač programovací tlačítko(součástí kábl.svazku) signalizační LED(součástí kab.svazku)

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR Úvod - Zařízení je možné použít ve všech vozidlech s 12V napájecím napětím. - Určené pro instalaci v interiéru vozidla. - Pozorně si přečtěte instrukce a

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A

Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu CARVOX CX-999A. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

VCODE100 Autonomní kódová klávesnice Uživatelský manuál

VCODE100 Autonomní kódová klávesnice Uživatelský manuál VCODE100 Autonomní kódová klávesnice 1. 2. 3. Uživatelský manuál Verze: 1.0, 7/2008 1. Základní programovací funkce 1.1. Přidání uživatele Abyste mohli do klávesnice Vantage VCODE100 přidat uživatele,

Více

SPY23. Dvoucestný autoalarm. Uživatelská příručka

SPY23. Dvoucestný autoalarm. Uživatelská příručka SPY23 Dvoucestný autoalarm Uživatelská příručka 1. Funkce 1.1 Zvukový / světelný alarm Po zaparkování vyjměte klíč ze zapalování, zavřete všechny dveře a jedním stisknutím tlačítka uzamknete dveře. Indikátor

Více

MI-200. Instalační manuál

MI-200. Instalační manuál MI-200 Instalační manuál Dva audio-video vstupy s ovládáním připojených zařízení Vstup pro parkovací kameru RSE výstup Ovládání pomocí signálů ze sběrnice CAN Adaptér je určen pro vozidla Volkswagen, Škoda

Více

Autonomní přístupový modul PK-01

Autonomní přístupový modul PK-01 Autonomní přístupový modul PK-01 Firmware verze 1.00 pk-01_cz 06/17 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLAND tel. + 48 58 320 94 00 www.satel.eu VAROVÁNÍ Před instalací si pozorně přečtěte

Více

fbsn-view Vizualizace systému parkovacích senzorů na displeji OEM rádia Montážní a uživatelská příručka

fbsn-view Vizualizace systému parkovacích senzorů na displeji OEM rádia Montážní a uživatelská příručka fbsn-view Vizualizace systému parkovacích senzorů na displeji OEM rádia Montážní a uživatelská příručka Tuto příručku využívejte společně s příručkou k řídícím jednotkám parkovacího systému fbsn-4d Volkswagen,

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

MODUL CAN DS 450 verze 2.0. Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál

MODUL CAN DS 450 verze 2.0. Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál MODUL CAN DS 450 verze 2.0 Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál CZ Úvod... 3 Informace... 3 Programování modulu CAN DS 450... 3 Funkce výstupů modulu CAN DS 450 verze 2.0... 4 Technické údaje...

Více

S6LCU4. řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace

S6LCU4. řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace S6LCU4 řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení http://led.novalisnet.cz Základní konfigurace po zapnutí klíčku se po uplynutí 5 sekund automaticky rozsvítí LED světla po zapnutí světel se

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM RC 302 2TN MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montážní manuál CZ RC 302 2TN CZ MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM OBSAH 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových

Více

Návod na použití E KR11

Návod na použití E KR11 Návod na použití E KR11 Popis Kódová klávesnice a zároveň i čtečka karet je určena pro venkovní / vnitřní použití. Zařízení lze provozovat samostatně nebo jej lze zapojit do větších systémů pomocí výstupu

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

S6LCU5. řídící jednotka nejen Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace

S6LCU5. řídící jednotka nejen Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace SLCU řídící jednotka nejen Audi S LED světel pro denní svícení http://led.novalisnet.cz Základní konfigurace po zapnutí klíčku se po uplynutí sekund automaticky rozsvítí LED světla po zapnutí světel se

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

1. Univerzální watchdog WDT-U2

1. Univerzální watchdog WDT-U2 1. Univerzální watchdog WDT-U2 Parametry: vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený ovládací vstup napěťový od 2V nebo beznapěťový výstupní svorkovnice - kontakty

Více

Zapojení pohonu H30 R30 M30 a řídící jednotka H70 104AC Zjednodušený návod Kabely:

Zapojení pohonu H30 R30 M30 a řídící jednotka H70 104AC Zjednodušený návod Kabely: Zapojení pohonu H30 R30 M30 a řídící jednotka H70 104AC Zjednodušený návod Kabely: Instalace montážní desky dle obrázku FIG.1 A Hřeben B Kotevní deska Nastavení řídící jednotky: Řídící jednotku musíme

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více