PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM. Návod na montáž a obsluhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM. Návod na montáž a obsluhu"

Transkript

1 PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, grafickým displejem, možností nastavení 2 teplot na den, blokací minimální a maximální teploty, pro instalaci na stěnu,bezdrátové připojení

2 OBSAH: Technická data 2 Funkce kláves a celkové zobrazení 3 Legenda displeje 3 Instalace 4 Připojení vodičů 5 Výměna baterií 6 1. Spojení termostatu s přijímačem 6 2. Programování termostatu Nastavení času a dne výběr programu čtení programu Reset Změna teploty Zablokování min. a max. teploty Provozní režim Změna hodin, dne Ruční provozní režim program větrání program v případě nepřítomnosti vypnutí termostatu změna diference spínání vypnutí teploty proti zamrznutí 13 4 Test radiového signálu 14 5 Záruční podmínky 15 TECHNICKÁ DATA TERMOSTATU Napájení termostatu 2 x baterie 1,5V typ AAA (LR03) Výměna baterií 1 x za 1 rok Výstupní ovládání radiový signál Dosah signálu ve volném prost. 120 metrů Dosah signálu v budově 30 metrů Spínací kontakt normální otevřený, bez napětí Stupeň ochrany II Stupeň elektrického krytí IP30 Přesnost hodin ±1 vteřina / den Přesnost zobrazované teploty ± 0,5 C Rozsah zobrazení vnitřní teploty 5 C 39 C Nastavení teploty proti zamrznutí 5 C 15 C Rozsah nastavení teploty zima 5 39 C Rozsah nastavení teploty léto 5 22 C Rozsah spínání nastavitelné 0,2 C 0,7 C Teplotní vzestup 1K / 15min. Max. provozní teplota C Skladovací teplota C Poznámka : pokud bude teplota na displeji termostatu blikat byl překročen rozsah zobrazení (-5 C 39 C) - 2 -

3 - 3 -

4 - 4 -

5 - 5 -

6 VÝMĚNA BATERIÍ - tahem dolu otevřete kryt prostoru pro uložení baterií - vyjměte použité baterie a vložte nové baterie typu AAA 1,5V LR03 ALKALICKÉ, dodržujte polaritu + a -, jinak termostat nebude pracovat a mohlo by dojít k jeho vážnému poškození - zavřete prostor pro umístění baterií POZNÁMKA: Po výměně baterií je nutné vyčkat přibližně 1 minutu až termostat začne správně pracovat Použité baterie a termostat nevyhazujte do odpadního koše, ale odevzdejte do nejbližší sběrny nebezpečných odpadů nebo do sběrného místa v blízkosti bydliště POZN.: pokud budete nastavovat velmi nízkou diferenci spínání (např. 0,2 C) bude zkrácena životnost baterií z důvodu častého přenosu dat mezi termostatem a přijímačem 1.SPOJENÍ TERMOSTATU S PŘIJÍMAČEM UPOZORNĚNÍ : Pro následné operace nastudujte rovněž návod pro instalaci a ovládání přijímače 1.1 Přípravné úkony: - připojte napájení k přijímači - naprogramujte na termostatu základní údaje jako čas, den Na termostatu proveďte: - stlačte tlačítko test a držte jej až dokud se na displeji nezobrazí test a symbol antény bude blikat každé 3 minuty Upozornění: testovací signál bude automaticky ukončen po uplynutí 3 minut od spuštění Na přijímači: - proveďte operace, které jsou nutné pro spojení na přijímači dle návodu na použití a instalaci Na termostatu : - ukončení testovacího signálu - stlačte tlačítko test na dobu nejméně 1 vteřina a uvolněte jej.na displeji termostatu se zobrazí původně nastavený program.termostat bude spojen s přijímačem

7 2.PROGRAMOVÁNÍ TERMOSTATU Po vložení baterií do prostoru termostatu bude proveden automatický test termostatu, na displeji se následně zobrazí blikající 00 a termostat je připraven pro další programování 2.1Nastavení přesného času a dne HODINY: - stláčejte tlačítko se symbolem hodin/day až nastavíte aktuální hodiny, potvrďte nastavení tlačítkem OK (začnou blikat minuty) MINUTY : - stláčejte tlačítko se symbolem hodin/day až nastavíte aktuální minuty, potvrďte nastavení tlačítkem OK (začnou blikat dny) DNY : - stláčejte tlačítko se symbolem hodin/day až nastavíte aktuální den, potvrďte nastavení tlačítkem OK (na displeji se zobrazí blikající P01) POZN.:pro rychlejší nastavení hodnot držte tlačítko stále stlačené, rolování bude probíhat rychleji 2.2Výběr programu: Prostorový termostat je vybaven 4 pevně nastavenými programy.pokud bude pro provoz termostatu vyhovovat jeden z těchto pevně nastavených programů pak stlačte tlačítko PROG a stláčení opakujte dokud se nezobrazí vhodný program, ten potvrďte tlačítkem OK Za několik vteřin se na displeji zobrazí teplota v místnosti a nastavený topný program Pokud nevyhovuje žádný pevně nastavený program je nutné stláčet tlačítko PROG dokud se na displeji nezobrazí P 05, což je volný program. 2.3Volný program P05 Program P 05 je zcela volný pro programování každé hodiny dne v týdnu samostatně. - Stlačte tlačítko PROG dokud se na displeji nezobrazí P05 - potvrďte výběr nastaveného programu P 05 stlačení tlačítka OK Na displeji se zobrazí blikající dva kurzory pro nastavení teploty od 00:00 v Pondělí.Vyberte teplotu kterou chcete nastavit pro tuto hodinu a stlačte - 7 -

8 příslušné tlačítko (t1,t2,t*), takto postupujte až nastavíte celých 24 hodin Je možné rovněž nastavit změnu teploty po ½ hodině což je popsáno v následujících kapitolách. Po ukončení programování celého dne tedy Pondělí stlačte tlačítko pro potvrzení OK (pokud se zobrazí error je nutné provést programování od začátku znovu) Po stlačení tlačítka OK se uloží naprogramování do paměti termostatu a na displeji bude blikat Úterý a dva kurzory v 00:00 hodin jako u předešlého dne. POZN.: tlačítka teplot t1,t2 a t* mohou být stláčeny opakovaně ( 1 hodina pro každé stlačení) nebo jej stlačit a držet až dokud nebude naprogramován časový úsek který požadujete ( každé bliknutí je 1 hodina) Naprogramování a nastavení teploty - Úterý : Pokud budete používat stejný teplotní rozsah jako u Pondělí a stlačte OK, tento program bude uložen do paměti pro úterý.na displeji bude nyní blikat středa a dva kurzory v 00:00 hodin. Pokud nebude využívat stejný časový program jako v Pondělí, stláčejte postupně jednotlivé teploty t1,t2 a t* jako u programování Pondělí.Nastavte tedy celých 24 hodin pro Úterý a stlačte tlačítko OK pro potvrzení. Opakujte všechny výše popsané operace pro naprogramování celého týdne.po naprogramování Neděle stlačte tlačítko OK pro potvrzení a následně se na displeji zobrazí aktuální den a teplotu nebo čas, společně s naprogramovanými kurzory.kurzor odpovídající aktuální hodině bude blikat a zobrazovat kde se program právě nachází. Programování ½ hodiny: Například naprogramovat: Od 08:00 do 08:30 teplota t1 (komfortní) Od 08:30 do 09:00 teplota t2 (úsporná) - nastavte teplotu t1 na 08:00 hodin.kurzor který odpovídá t2 zmizí a bude blikat na následující hodině 09:00 (viz obr vpravo) - Stlačte tlačítko hodiny/day pro navrácení kurzoru na 08:00 hodin.kurzor odpovídající t2 bude svítit na 08:00.UPOZORNĚNÍ: pro druhou ½ hodinu bude možné pouze nastavit t2 - Nastavte teplotu t2 pro druhou ½ hodinu.na 08:00 budou svítit obě teploty t1 a t2, kurzory na 09:00 budou blikat 2.4Čtení programu: Stlačte tlačítko PROG a na displeji se zobrazí aktuální užívaný program.pokud je používán pevně nastavený program P1 P4 bude na displeji automaticky zobrazeno nastavení všech dnů. Po přečtení nastavení stlačte tlačítko OK pro navrácení se zpět do výchozího nastavení, pokud nebude stlačeno tlačítko OK program se automaticky ukončí po 2 minutách

9 Pokud používáte program P05, bude automaticky zobrazeno postupně nastavení jednotlivých dnů a po dvou minutách se program automaticky navrátí do výchozího nastavení. Poznámka:v režimu čtení programu je možné nastavit sekvenci stlačením tlačítka PROG. Při režimu čtení programu je možné opravovat aktuální program nebo měnit nastavení programu P05. Oprava programu : Pro opravu aktuálního programu vyberte jiný program použitím tlačítka PROG a výběr potvrďte stlačením tlačítka OK Změna programu P05 V průběhu čtení programu P05 stlačte tlačítko OK, na displeji se zobrazí program nastavený na Pondělí s blikajícími kurzory na 00:00.Požadovanou změnu nastavte dle předchozích kapitol pro nastavení a naprogramování teplot. 2.5Reset V případě že termostat ukazuje neobvyklá data nebo funkce termostatu není standardní je nutné provést RESET termostatu součastným stlačení tlačítek PROG a Day Všechny segmenty budou zobrazeny na displeji ( provede se automatický test všech funkcí).následně se na displeji zobrazí blikající 00 a termostat je nutné naprogramovat od úplného začátku. Důležité : funkce RESET nemá vliv na následující funkce termostatu uložené v paměti. Nastavená pevná teplota, zrušení teploty proti zamrznutí, spojení s přijímačem. Reset automaticky ukončí vysílání radiového signálu a ten bude obnoven po naprogramování termostatu. 2.6 Změna teploty Teploty nastavené z výroby : t1 = 20 C, t2 = 17 C, t* = 5 C (zimní provoz) t1 = 26 C, t2 = 29 C, t* = -- ( letní provoz) ( teplota proti zamrznutí není nastavena pro letní provoz) Chcete li tyto teploty změnit na jiné hodnoty pak postupujte dle následujících kroků: Teplota t1 a t2 může být nastavena v rozmezí 5 39 C a teplota proti zamrznutí t* v rozmezí 5 15 C - stlačte tlačítko odpovídající teplotě t1,t2 nebo t*, na displeji bude blikat šipka ukazující na vybranou teplotu - pomocí šipek vpravo vedle displeje proveďte požadovanou změnu teploty, hodnotu teploty je možno měnit po 0,5 C Tato nově nastavená teplota bude uložena do paměti a bude používána pro všechny programy.po ukončení provádění změny teploty bude po 5 vteřinách od posledního stlačení tlačítka teplota automaticky uložena do paměti. POZN.: termostat bude akceptovat nastavené teplotní hodnoty v případě že budou dodrženy následující podmínky: - t1 > t2 > t* ( pro zimní provoz) - t2 > t1 ( pro letní provoz) - 9 -

10 2.7 Zablokování maximální a minimální teploty Termostat umožní zablokování maximální a minimální nastavitelné teploty.toto může být provedeno samostatně pro zimní a letní provozní režim, nastavení je uloženo do paměti termostatu a není deaktivováno použitím funkce RESET. Zablokování minimální a maximální teploty je možné provést při užívání programu P 01 P 05. Například : zimní provozní režim, maximální teplota t1=19 C, úsporná teplota t2=15 C. - Nastavte maximální teplotu t1 nebo úspornou teplotu t2 použitím šipek nahoru/dolu a nastavené hodnota nechte uložit do paměti - Stlačte současně tlačítka t1 a t2 a držte je tak dlouho dokud na displeji nebudou blikat hodnoty obou teplot, pak je uvolněte. a) uložení do paměti obou zablokovaných hodnot: - stlačte tlačítko t1 a následně tlačítko t2, hodnoty teplot přestanou blikat budou blikat pouze šipky ukazující na teploty - stlačte tlačítko OK pro potvrzení nastavení a uložení hodnot do paměti, termostat se vrátí do původního výchozího programu b) uložení do paměti pouze komfortní teploty: - stlačte tlačítko t1, hodnota teploty přestane blikat, bude blikat pouze šipka ukazující na teplotu - stlačte tlačítko OK pro potvrzení nastavení a uložení hodnot do paměti, termostat se vrátí do původního výchozího programu c) uložení do paměti pouze úsporné teploty: - stlačte tlačítko t2, hodnota teploty přestane blikat, bude blikat pouze šipka ukazující na teplotu - stlačte tlačítko OK pro potvrzení nastavení a uložení hodnot do paměti, termostat se vrátí do původního výchozího programu Ukončení zablokovaných teplot: - Stlačte současně tlačítka t1 a t2 a držte je tak dlouho dokud na displeji nebudou blikat hodnoty obou teplot, pak je uvolněte. - stlačte tlačítko t1 a následně stlačte tlačítko t2, šipky ukazující na teploty přestanou blikat, bude blikat pouze hodnota teploty - stlačte tlačítko OK pro potvrzení nastavení a uložení hodnot do paměti, termostat se vrátí do původního výchozího programu Teploty již nejsou zablokovány a je možno provádět libovolné zvyšování v celém rozsahu

11 2.8 Provozní režim léto - zima Nastavení termostatu z výroby pro provozní režim ZIMA je zobrazeno na displeji pokud svítí šipka ukazující na vločku.pokud budou splněny následující podmínky dojde k zapnutí kotle: Teplota nastavená teplota v místnosti, která zapne kotel T1 = 20 C < 20 C T2 = 17 C < 17 C T* = 7 C < 7 C Při zapnutí kotle bude na displeji blikat ON. Nastavení termostatu z výroby pro provozní režim LÉTO je zobrazeno na displeji pokud svítí šipka ukazující na sluníčko.pokud budou splněny následující podmínky dojde k zapnutí klimatizace: Teplota nastavená teplota v místnosti, která zapne klimatizace T1 = 26 C > 26 C T2 = 29 C > 29 C Při zapnutí klimatizace bude na displeji blikat ON. 2.9 Změna hodin, minut, dne v týdnu Stlačte tlačítko Day a držte jej dokud nezačnou blikat číslice hodin a uvolněte jej. - proveďte změnu hodin stlačením tlačítka Day.Po nastavení správné hodnoty hodin stlačte tlačítko OK pro potvrzení.hodiny přestanou blikat a začnou blikat minuty - proveďte změnu minut stlačením tlačítka Day.Po nastavení správné hodnoty minut stlačte tlačítko OK pro potvrzení.minuty přestanou blikat a začne blikat ukazatel dne - proveďte změnu aktuálního dne stlačením tlačítka Day.Po nastavení správného dne v týdnu stlačte tlačítko OK pro potvrzení.termostat se vrátí do původně nastaveného programu a pokračuje ve funkci 3. Ruční provozní režim Termostat umožní použití 2 ručních provozních režimů, oba režimy ukončí aktuální program. a)dočasný ruční režim - stlačte krátce tlačítko se symbolem ruky, na displeji se zobrazí blikající šipka u symbolu ruky a následně vybraná teplota bude nastavena až do konce aktuálního dne - vyberte teplotu t1,t2 nebo t*, která má být nastavena pro tento program stlačení odpovídajícího tlačítka

12 Dočasný ruční provozní režim bude automaticky ukončen ve 24:00 hodin aktuálního dne a termostat se automaticky vrátí do nastaveného programu pro následující den. b) stálý ruční režim - stlačte tlačítko se symbolem ruky a držte jej dokud se na displeji nezobrazí svítící šipka u symbolu ruky a následně vybraná teplota bude nastavena až dokud nebude program ukončen - vyberte teplotu t1,t2 nebo t*, která má být nastavena pro tento program stlačení odpovídajícího tlačítka Pro ukončení programu je nutné stlačit tlačítko se symbolem ruky. 3.1 Program větrání a úklidu Pokud máte nastavený program pro ovládání topného zařízení nebo klimatizace P01 P05 je možné vypnout zařízení na dobu 3 hodin v případě provádění úklidu nebo větrání místnosti.pro aktivaci tohoto programu stlačte tlačítko se symbolem uklízečky a zařízení bude vypnuto, během tohoto programu je aktivována teplota proti zamrznutí. Na displeji bude zobrazena aktivace tohoto programu tím, že nebudou v průběhu následujících 3 hodin svítit kurzory s nastavením teploty.po uplynutí 3 hodin se termostat vrátí do výchozího naprogramování a pokračuje ve standardní funkci.na displeji se zobrazí zpět všechny kurzory s nastavenou teplotou. UPOZORNĚNÍ : Pokud není teplota proti zamrznutí aktivována nebo termostat je přepnut do letního provozu, nebude v průběhu následných 3 hodin termostat aktivován a v zimním období by mohlo dojít k zamrznutí topného systému. 3.2 program v případě nepřítomnosti ÚSPORNÝ PROGRAM : Pokud chcete využít úsporný program, který se nastavuje při odjezdu na dovolenou, služební cestu a pod. nastavte program P06. - stlačte tlačítko "PROG" a držte jej až se na displeji zobrazí P06, potvrďte výběr tlačítkem "OK".Na displeji se zobrazí aktuální den v týdnu a c000 - nastavte v hodinách dobu po kterou budete nepřítomni ( 168hodin=7dnů), maximální počet hodin je vstup do počtu nastavení hodin stlačte tlačítko se symbolem hodin/day ( stláčejte jednotlivě nebo držte stlačené až se objeví požadovaný počet hodin) - stlačte "OK" pro potvrzení Od této chvíle bude program odpočítávat počet nastavených hodin, teplota bude udržována na hodnotě proti zamrznutí 5 C, až se nastavená hodnota vyčerpá, bude termostat nastaven na původní nastavený program

13 Pokud chcete ukončit program před nastaveným ukončením stlačte tlačítko "PROG" a nastavte zpět požadovaný program. UPOZORNĚNÍ : pokud je teplota proti zamrznutí deaktivována nebo je termostat v letním režimu, nebude termostat uvádět zařízení do provozu ani při poklesu teploty pod hranici 5 C 3.3 Vypnutí termostatu VYPNUTÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU : stlačte tlačítko se symbolem ruky a držte jej dokud se na displeji nezobrazí "OFF", což signalizuje vypnutí termostatu.v tomto režimu jsou všechny funkce termostatu vyřazeny ( včetně přijímače), pouze jsou funkční hodiny a signalizace slabých baterií.stlačením tlačítka se symbolem ruky se termostat vrátí do původního nastavení a pokračuje v nastaveném programu. POZNÁMKA : Pro prodloužení životnosti baterií doporučujeme aktivovat tento program ihned když není nutné využívat nastaveného programu. 3.4 Změna nastavení diference spínání DIFERENCE TEPLOTY PRO SPÍNÁNÍ TERMOSTATU: Prostorový termostat je vybaven spínáním ON-OFF, kde je možno nastavit diferenci spínání v rozmezí od 0,2 C do 0,7 C s možnými změnami po 0,1 C (0,2-0,3-0,4...0,7 C).Změnu diference spínání proveďte následovně: - stlačte tlačítko t1 a držte jej dokud se na displeji nezobrazí např."b0.3c" - pomocí šipek nahoru a dolu nastavte požadovanou diferenci spínání, po nastavené požadované diference vyčkejte cca 4 vteřiny a displej se vrátí do původní pozice Při provedení RESETU termostatu bude nastavena diference spínání na 0,3 C - nastavení z výroby vytápění diference spínání je možná nastavit dle požadavku v rozmezí 0,2 C 0,7 C čas 3.5 Vypnutí teploty proti zamrznutí Vypnutí teploty proti zamrznutí lze provést pouze ve zvoleném režimu t*. zapnutí teploty proti zamrznutí: pokud je teplota proti zamrznutí aktivní svití na displeji teplota +5 C a ON, vypnutí teploty proti zamrznutí, pokud teplotu proti zamrznutí vypnete, nebude termostat reagovat na pokles a může dojít k zamrznutí topného systému. stlačte tlačítko t* a držte jej dokud se na displeji objeví C a ON.Šipkou dolu vypněte teplotu proti zamrznutí a na displeji bude svítit C a OFF.Potvrzení nastavení

14 proveďte stlačením tlačítka "OK" a program se vrátí zpět do původního nastavení. V případě použití funkce RESET není deaktivace teploty proti zamrznutí opětovně aktivována. 4. Test ověření radiového signálu Důležité : před započetím aktivace této funkce si důkladně prostudujte návod na instalaci a použití přijímače!!! Na termostatu : - stlačte tlačítko test a držte jej stlačené dokud se na displeji nezobrazí beep a pak tlačítko uvolněte.na displeji dále bude blikat symbol antény každé 3 vteřiny. Na přijímači : - vždy když bude přijímán signál bude dáváno zvukové znamení pípnutím 1x, 2x nebo 3x dle síly signálu ( 1x slabý, 2x střední a 3x výborný) - odpovídající LED diody kanálu budou svítit - 3 LED diody na VMETRU budou svítit dle síly přijímaného signálu a zobrazovat sílu signálu Upozornění : Testovací signál bude automaticky ukončen po 3 minutách od jeho aktivace. Deaktivace testovacího signálu : Na termostatu : - stlačte tlačítko test na dobu delší než 1 vteřina a signál bude ukončen.na displeji se zobrazí výchozí program dle nastavení a aktuální čas nebo teplota

15 5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Na prostorový termostat CRTX 03 přebírá firma Michal Štarman záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby.nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a konečnému spotřebiteli, s razítkem prodejny či prodejce.na kopie dokladu o zakoupení výrobku nebo záručního listu nebude brán zřetel.nárok na záruku lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u firmy která výrobek instalovala. Záruka zaniká: Pokud byl výrobek mechanicky poškozen Nešetrným a nesparávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání Znečištěním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností při manipulaci či instalaci Připojením výrobku na jiné napětí, než pro které je výrobek určen Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav včetně poškození šroubků Při provedení modifikací nabo adaptací na rozšíření výrobku oproti zakoupenému modelu Na části, které podléhají běžnému opotřebení během provozu výrobku V případě připojení jiných součástí než uvedených v návodu, nebo jiných zařízení než originálních Tento návod k obsluze, záruční list ve spojení s řádně vyplněným originálním dokladem o zakoupení výrobku tvoří kompletní záruční list pro uznání nároku na záruční dobu. Tyto doklady řádně a pečlivě uschovejte po dobu záruční doby pro možnost poskytnutí maximálního záručního servisu. UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE: Pro případné reklamace ještě před prodejem výrobku je nutné reklamovat výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazující převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list.předprodejní záruční doba na tento výrobek je 6 měsíců od převzetí výrobku prodejcem od dodavatele.dovozce přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listu pouze, byl li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruční doby. Datum prodeje prodejci :... Prodejce (razítko): Datum prodeje spotřebiteli :... Prodejce (podpis):

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, kulatým grafickým displejem, možností nastavení 2 teplot na den, s proporcionální regulací,

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT CR 023 S TÝDENNÍM PROGRAMEM. Návod na montáž a obsluhu

PROSTOROVÝ TERMOSTAT CR 023 S TÝDENNÍM PROGRAMEM. Návod na montáž a obsluhu PROSTOROVÝ TERMOSTAT CR 023 S TÝDENNÍM PROGRAMEM Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, velkým grafickým displejem s podsvícením, možností nastavení 3 teplot na den, blokací minimální

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT23 VELKÝ PŘEHLEDNÝ DISPLEJ S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM vhodný pro všechny typy kotlů s ON / OFF ovládáním týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 NÁVOD K OBSLUZE Doporučujeme Vám, aby jste si před uvedením do provozu pečlivě pročetli Návod k obsluze. Jen tak budete moci plně využít všech možností

Více

Termostat programovatelný TP01

Termostat programovatelný TP01 Návod k použití Termostat programovatelný TP01 CZ verze 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Umožňuje nastavit 2 teplotní hladiny v rozsahu mezi 5 a 35 C (tj. komfortní

Více

POKOJOVÝ TERMOSTAT DK LOGIC 100. Návod na obsluhu

POKOJOVÝ TERMOSTAT DK LOGIC 100. Návod na obsluhu POKOJOVÝ TERMOSTAT DK LOGIC 100 Návod na obsluhu INS-012-004 100x142 Obsah 1. Popis termostatu... 3 2. Popis displeje... 3 3. Popis tlačítek... 4 4. Namontování termostatu... 4 5. Funkce termostatu...

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo Veria Control T45 Guide d installation Installatiehandleiding Guida all installazione Instalační příručka Navodila za montažo FR NL IT SI Popis tlačítek a displeje Instalace a zapojení termostatu Aktuální

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu

Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu Návod k použití CZ Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu 4731553 - FKGE2 24 HODIN MONTÁŽ NA DIN LIŠTU NEPŘEHLÉDNĚTE Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění,

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 Návod k použití OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Prostorový termostat AVANSA 2003 je vhodný pro ovládání většiny kotlů prodávaných v České republice. Může být snadno připojen

Více

Termostat programovatelný TP08

Termostat programovatelný TP08 Návod k použití Termostat programovatelný TP8 V 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program,

Více

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44 www.regulus.cz TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 CZ TP44 1. Popis Digitální termostat je vhodný k řízení teploty v obývacím pokoji a velmi snadno se ovládá. Umožňuje

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet *CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet Čtečka čipových karet FP52 slouží pro ovládání dvou relé pomocí načtení magnetického kódu na přístupové kartě Technická data: Napájení: 12V AC/DC +/-

Více

CM727 Příručka pro uživatele

CM727 Příručka pro uživatele CM727 Příručka pro uživatele Popis Honeywell CM727 je programovatelný pokojový termostat, navržený pro účinné řízení vašeho systému topení, zajišťující komfortní teploty, jste-li doma a úspory energie,

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

KÓD TYP NAPÁJENÍ TCW01B IVAR.MAGICTIME PLUS 2 x 1,5 V AA

KÓD TYP NAPÁJENÍ TCW01B IVAR.MAGICTIME PLUS 2 x 1,5 V AA 1) Výrobek: TÝDENNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT 2) Typ: IVAR.MAGICTIME PLUS 3) Charakteristika použití: Napájení 2 bateriemi 1,5 V typu AA Denní i týdenní programování (až 7 programů pro každý den) Regulace dle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 4000867 1. Display (1) Nastavená teplota (2) Pokojová teplota (3) Symbol jednotky teploty (4) Dny týdne (5) Hodiny (6) Minuty (7) Symbol topení (8) Symbol chlazení (9) Symbol slabé

Více

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy Návod Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy CZ verze 1.0 Základní popis: Solární regulátor je určen pro použití v jednoduchých solárních systémech. Má vstup pro tři čidla Pt1000 a umí

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Tepelně spínaná zásuvka

Tepelně spínaná zásuvka Teplotní regulace připojeného spotřebiče POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ vestavěné čidlo teploty TS10 Tepelně spínaná zásuvka Příklady použití: elektrické topné desky přímotopná tělesa Fce = výběr funkcí (AUTO,

Více

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 Kapitola: NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105, strana 1/5 NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 SALUS 097B - PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM

Více

Týdenní programovatelný termostat CH150 TS. s dotykovým displejem

Týdenní programovatelný termostat CH150 TS. s dotykovým displejem Týdenní programovatelný termostat CH150 TS s dotykovým displejem Popis termostatu Prostorový termostat CH150 TS měří vnitřní teplotu v referenční místnosti a reguluje vytápění nebo klimatizaci podle toho

Více

RAMSES 811 top RAMSES 812 top

RAMSES 811 top RAMSES 812 top 310 981 03 RAMSES 811 top RAMSES 812 top Ref. č. 811 9 032 Ref. č. 812 00 32 Montážní návod 1 Obsah 1 Použití a popis... 1 2 Bezpečnostní pokyny... 1 3 Popis a montáž... 2 3.1 Náhled na přístroj... 2 3.2

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

1) Výrobek: TÝDENNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - bezdrátový

1) Výrobek: TÝDENNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - bezdrátový 1) Výrobek: TÝDENNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - bezdrátový 2) Typ: IVAR. DCW 3) Charakteristika použití: Bezdrátové připojení termostatu - napájení 2 bateriemi typu AA Denní i týdenní programování (až 7 programů

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

JS-230 šachové hodiny ID: 28276

JS-230 šachové hodiny ID: 28276 JS-230 šachové hodiny ID: 28276 FUNKCE - Režim odpočítávání času, čas definovaný uživatelem. Maximální čas 9h59m59s. - Režim počítání času, maximální čas 9h59m59s. - Čas lze upravovat během přestávky.

Více

FM161 - FM162. Návod k obsluze B

FM161 - FM162. Návod k obsluze B CS FM161 - FM162 Návod k obsluze 300023452-001-B 1 Popis 1.1 Bezdrátové dálkové ovládání Displej Tlačítka pro nastavení parametrů + a - Tlačítka pro volbu druhu provozu (Tlačítko MODE) Programovací tlačítka

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

Tactic Pro A A A A A A693868

Tactic Pro A A A A A A693868 Tactic Pro A693861 - A693862 - A693863 A693865 - A693867 - A693868 BVCert. 6020118 Basic Pro A693871 - A693872 - A693873 A693875 - A693877 - A693878 2 - JAK POUŽÍVAT TENTO PŘÍSTROJ CZ Vizualizace* požadované

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Komfort, Boost 2 hodiny, Časovač 12 hodin, Časovač 24 hodin, Pohotovostní / proti zamrznutí, Uzamčení. Indikátory stavu termostatu

Komfort, Boost 2 hodiny, Časovač 12 hodin, Časovač 24 hodin, Pohotovostní / proti zamrznutí, Uzamčení. Indikátory stavu termostatu TECHNICKÉ PARAMETRY Produkt Elektronické ovládání pro koupelnové radiátory Použití Koupelnové radiátory Třída izolace Třídy I, II Úroveň IP IP44 Nastavení teploty Digitální Volitelný rozsah teploty 40

Více

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému :

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému : Bezpečnostní systém POKYNY K OBSLUZE MODEL: VOYAGER Vlastnosti systému : 1. Dva 4-tlačítkové ovladače s plovoucím kódem a funkcí antiscan 2. Aktivace / deaktivace systému 3. Tichá aktivace / deaktivace

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE REFERENČNÍ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DIGITÁLNÍ TERMOSTAT 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Obsah ENG 2 1 O tomto návodu...3 1.1 Platnost, uchovávání a předávání návodu 3 1.2 Symboly 3 2 Bezpečnost...4 2.1

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili.

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. CZ OVLÁDACÍ PANEL Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. V závislosti na typu trouby, kterou jste si zakoupili, můžou být funkce

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

BEZDRÁTOVÁ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZDRÁTOVÁ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ BEZDRÁTOVÁ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ NASTAVENÍ TEPLOTY Regulace teploty v topném režimu je realizováno pomocí informací shromážděných venkovním čidlem a/nebo pokojovými e-bus termostaty - s modulací (max.

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu

Více

T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem

T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem Návod k obsluze T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Dálkové ovládání Návod k použití

Dálkové ovládání Návod k použití Dálkové ovládání Návod k použití Pečlivě si prostudujte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání tohoto výrobku. Uchovejte návod pro budoucí použití. 1 Obsah Opatření Popis ovládacích prvků Použití

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

Flash Programmer 1-zónový/ Flash Programmer 2-zónový

Flash Programmer 1-zónový/ Flash Programmer 2-zónový Flash Programmer 1-zónový/ Flash Programmer 2-zónový réf. 30110 réf. 30111 Digitální polo-zapuštěné programátory pro 1 nebo 2 zóny elektrického vytápění s pilotním vodičem Obsah Popis programátoru Flash...

Více

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver cs Návod k použití Návod k použití STABILA je z hlediska obsluhy nenáročný přijímač určený k rychlé detekci laserových čar. Přijímačem lze přijímat pouze pulzně modulované laserové paprsky vysílané

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Zónový termostat THETA RS Regulátor kaskády THETA. Regulátor kaskády THETA & Zónový termostat THETA RS. firmware verze 2.

Zónový termostat THETA RS Regulátor kaskády THETA. Regulátor kaskády THETA & Zónový termostat THETA RS. firmware verze 2. 3.015244 Regulátor kaskády THETA 3.015264 Zónový termostat THETA RS firmware verze 2.3 Regulátor THETA pro řízení kaskády kotlů Zónový termostat THETA RS pro ovládání zóny Uživatelský návod k programování

Více

Návod pro uživatele HMR Kaskádová regulace HMR 2.05

Návod pro uživatele HMR Kaskádová regulace HMR 2.05 Návod pro uživatele HMR 2.05 Kaskádová regulace HMR 2.05 HMR 2.05 OBSAH Předmluva 3 1 Obsluha 3 2 Oddíly regulace a pohyb v menu 4 3 Služební stupeň 4 5 Nastavení pokojové teploty 5 6 Nastavení týdenního

Více

Důležité: maximální vzdálenost mezi ovládací jednotkou a ovládanými ventily, při použití velikosti vodiče 1,5mm2 je 30m.

Důležité: maximální vzdálenost mezi ovládací jednotkou a ovládanými ventily, při použití velikosti vodiče 1,5mm2 je 30m. 1 Ovládací modul pracuje s jednou 9V cívkou Rain Bird TBOS. CÍVKA 24V Všechny kabely musí být určeny pro vedení nízkého napětí v zemi. Vyberte vhodnou velikost vodiče. Všechny spoje musí být vodotěsné.

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 614900 Tento výrobek je navržen tak, že automaticky zapne/vypne připojené elektrické zařízení v určených časech. Lze naprogramovat až 20 různých časů. Produkt také nabízí tři různé

Více

Týdenní digitální časový spínač + programovací klíč

Týdenní digitální časový spínač + programovací klíč Týdenní digitální časový spínač + programovací klíč Technické specifikace Spínač je od výrobce dodáván s nastaveným aktuálním časem a kalendářním datem. Automatické přepínání letního/zimního času Programovací

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

KÓD TYP NAPÁJENÍ TCW02B IVAR.BLUETIME 2 x 1,5 V baterie (typ AA)

KÓD TYP NAPÁJENÍ TCW02B IVAR.BLUETIME 2 x 1,5 V baterie (typ AA) 1) Výrobek: TÝDENNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT 2) Typ: IVAR.BLUETIME 3) Charakteristika použití: Napájení: 2 x 1,5V alkalické baterie typu AA Široký podsvícený displej Možnost použití pro chlazení i vytápění

Více

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér DĚTSKÁ JEDNOTKA 1 tlačítko ON/OFF 2 tlačítko nahoru/dolu 3 ukazatel stavu baterie 4 ukazatel přenosu 5 tlačítko nočního osvětlení 6 mikrofon 7 konektor pro adaptér 8 noční osvětlení 9 ukazatel nočního

Více

Návod na instalaci a údržbu CTC EcoMiniEl. Elektrokotel. CZ verze 1.1

Návod na instalaci a údržbu CTC EcoMiniEl. Elektrokotel. CZ verze 1.1 Návod na instalaci a údržbu Elektrokotel CZ verze 1.1 Obsah Obsah Obecné informace 3 Technické údaje 3 Hydraulická instalace 4 Elektrická instalace 5 Napájení 5 Jistič 5 Bezpečnostní termostat 5 Propojení

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

NÁVOD K OBSLUZE ON/OFF

NÁVOD K OBSLUZE ON/OFF NÁVOD K OBSLUZE FRESH Bezdrátový ovladač RG57 UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH PROVOZNÍ INFORMACE... FUNKČNÍ TLAČÍTKA... LCD DISPLEJ... 4 ZÁKLADNÍ FUNKCE... 5 ČASOVAČE... 8 POKROČILÉ FUNKCE...

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA Návod na obsluhu DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA typ RG52 Před zapojením zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pečlivě uschovejte. Obsah Obsluha dálkového ovladače 3 Technické údaje dálkového ovladače

Více

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F www.auraton.cz 3003 Návod k obsluze for software version F0F AURATON 3003 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 3 Funkce FrostGuard

Více

2. Montáž, uvedení do provozu a připojení Ovládací prvky Výchozí nastavení Změna nastavení Ćasový údaj a den v týdnu 6

2. Montáž, uvedení do provozu a připojení Ovládací prvky Výchozí nastavení Změna nastavení Ćasový údaj a den v týdnu 6 1. Obsah 2 1. Obsah Strana 2. Montáž, uvedení do provozu a připojení 3 3. Ovládací prvky 4 4. Displej 4 5. Výchozí nastavení 5 6. Změna nastavení 6 6.1 Ćasový údaj a den v týdnu 6 6.2 Kalendářní měsíc

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit)

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit) DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) ukazatel stavu nabití baterie přenos dětská jednotka č. typ alarmu teplota v dětském pokoji hlasitost noční osvětlení míra citlivost mikrofonu a nastavení hlasitosti RODIČOVSKÁ

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

Návod k obsluze. testo 610

Návod k obsluze. testo 610 Návod k obsluze testo 610 2 Krátký návod na testo 610 3 Krátký návod na testo 610 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vlhkostní a teplotní senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana)

Více