Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO 14001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO 14001"

Transkript

1 Relé, vazební členy, časová relé, m icí a kontrolní relé, elektrom ry, p ístroje pro ízení technologických proces, pro plošné spoje, do rozvad č a pro domovní instalace Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO 14001

2 Vysv tlivky užívaných zkratek: AC DC DIL RT I RT II RT III citl. MA MI BV = st ídavé nap tí = stejnosm rné nap tí = dual-in-line (uspo ádání vývod ) = prachot sn zapouzd ené = tavidl m odolné = mytí odolné = zvýšená citlivost cívky = mechanická aretace = mechanický indikátor = bezpotenciálový výstup EMR SSR FA PN Z R P LED PZP BS = elektromagnetické relé = polovodičové relé = faston = p íchytka naho e = zapínací kontakt = rozpínací kontakt = p epínací kontakt = svítivka = potlačení zbytkových proud = bezešroubové svorky

3 30 Relé DIL, 2 A malé relé pro nízké proudy v provedení DIL 2P AgNi kontakty tvrd zlacené (5 μm) cívka se zvýšenou citlivostí 200 mw nebo 400 mw nepolarizované relé reléové krytí RT III (mytí odolné) 20,3 x 10,1 x 11,1 (š x h x v) mm Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / jednofázov Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní 1 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí I II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 1,5 1,5 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí I II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 1,5 1,5 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) 750 / / 1 P íklad: 30, relé DIL do PS, 2P/2 A, nap tí cívky se zvýšenou citlivostí 12 V DC 3 0 A B C D = do PS 2 = 2P, 2 A buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 200 mw 9 = DC, p íkon 400 mw A: materiál kontakt 0 = standard AgNi + Au (5 μm) B: druh kontakt 0 = P jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: D: provedení 0 = mytí odolné (RT III) C: možnosti 0 = výrobní linka 0 1 = výrobní linka 1 vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0000 Relé DIL, PS, 2P/2A, xxxv DC, citl xxx.0000 Relé DIL, PS, 2P/2A, xxxv DC 32 Relé miniaturní do PS, 6 A malé výkonové relé v provedení DIL 1P nebo 1Z cívka se zvýšenou citlivostí, 200 mw 5 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou reléové krytí RT III (mytí odolné) 20 x 10 x 10,7 (š x h x v) mm Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / 400 Zkušební nap tí V AC 250 Stupe znečišt ní 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace základní izolace Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 5 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1,5 P íklad: 32, relé miniaturní do PS, 1Z/6 A, jmenovité nap tí cívky 24 V DC 3 2 A B C D = do PS 1 = 1P nebo 1Z, 6 A buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 200 mw A: materiál kontakt 2 = standard AgCdO 4 = AgSnO 2 B: druh kontakt 0 = P 3 = Z jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: D: provedení 0 = mytí odolné (RT III) C: možnosti 0 = neobsazeno vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.2000 Relé min., PS, 1P/6A, xxxv DC xxx.2300 Relé min., PS, 1Z/6A, xxxv DC 3

4 34 Relé úzké do patice / do PS, 6 A 5 mm úzké relé vysoká hustota montáže a rozmanitost funkcí DC cívka se zvýšenou citlivostí (170 mw) AC/DC ovládání pomocí patice bezpečné odd lení podle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou t ída ochrany II dle ČSN EN kv (1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami 28 x 5 x 15 (š x h x v) mm Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní 3 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1,5 P íklad: 34, relé úzké elektromechanické, 1P/6 A, jmenovité nap tí cívky 24 V DC = elektromechanické relé 1 = 1P nebo 1Z, 6 A buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 170 mw * A B C D A: materiál kontakt 0 = standard AgNi 4 = AgSnO 2 5 = AgNi + Au (5 μm) jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: D: provedení 0 = stojaté, tavidl m odolné (RT II) 9 = ležaté C: možnosti 1 = neobsazeno B: druh kontakt 0 = P 3 = Z * DC relé je ovládáno DC nap tím > 60 V až do 240 V DC nebo AC nap tím až do 240 V AC pomocí odpovídající patice ady 93. vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0010 Relé úzké, DIN/PS, 1P/6A, xxxv DC 34 Relé úzké polovodičové do patice / do PS, 0,1-2 A 5 mm úzké polovodičové relé vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí pro spínání DC nebo AC výkon bez opalování materiálu kontakt vysoká četnost spínání krátká doba rozb hu a návratu bezhlučné spínání AC/DC ovládání pomocí patice 2,5 kv pevnost mezi vstupním a výstupním obvodem reléové krytí RT III (mytí odolné) patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami 28 x 5 x 15,5 (š x h x v) mm Izolační vlastnosti Nap ová pevnost vstupní/výstupní obvod kv 2,5 P íklad: 34, relé úzké SSR, výstupní obvod 2 A/24 V DC, jmenovité nap tí vstupního obvodu 24 V DC = polovodičové relé (SSR) 1 = 1Z, 0,1 nebo 2 A vstupní obvod * 7005 = 5 V DC 7024 = 24 V DC 7060 = 60 V DC výstupní obvod 9024 = 2 A - 24 V DC 7048 = 0,1 A - 48 V DC 8240 = 2 A V AC * DC relé je ovládáno DC nap tím > 60 V až do 240 V DC nebo AC nap tím až do 240 V AC pomocí odpovídající patice ady 93. vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí vstupního obvodu, nap. 024 = 24 V) xxx.7048 Relé úzké, DIN/PS, 1Z/48V DC/0,1A, xxxv DC, SSR xxx.9024 Relé úzké, DIN/PS, 1Z/24V DC/2A, xxxv DC, SSR xxx.8240 Relé úzké, DIN/PS, 1Z/230V AC/2A, xxxv DC, SSR 4

5 Patice a p íslušenství pro adu 34 Relé 34.51, Barva p íslušenství modrá Vývody kontakt a cívky na opačných stranách ovl. nap tí / relé Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona V AC/DC bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou relé V DC Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované indikační V AC/DC a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona relé 60 V DC bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou V AC modul pro zabezpečení odpadu relé potlačením zbytkových proud relé 60 V DC Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona, nízký p íkon 0,2 W V AC bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou relé 60 V DC Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované 6-60 V DC indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona relé 5-60 V DC bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona bezpečné odd lení dle ČSN EN V DC mezi cívkou a kontaktní sadou časový modul, časový rozsah 0,1 s až 6 h, 4 časové funkce relé V DC (zpožd ný rozb h, p echodný kontakt, vysílač impulsu 0,5 s, blikač) Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona V AC/DC bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou relé V DC Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované V AC/DC indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona relé 60 V DC bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou V AC modul pro zabezpečení odpadu relé potlačením zbytkových proud relé 60 V DC Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona, nízký p íkon 0,2 W V AC bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou relé 60 V DC Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona 6-60 V DC bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou relé 5-60 V DC Patice do PS, integrovaná p ídržná a demontážní spona Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2 až 20 patic 93.01, Relé do PS, 10 A malé výkonové relé redukované vn jší rozm ry 1P nebo 1Z DC cívka se zvýšenou citlivostí (360 mw) trvalý proud 10 A reléové krytí RT III (mytí odolné) 19 x 15,5 x 15,5 (š x h x v) mm Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / 400 Zkušební nap tí V AC 250 Stupe znečišt ní 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace základní izolace Kategorie p ep tí II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 2,5 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1,5 P íklad: 36, relé do PS, 1P/10 A, jmenovité nap tí cívky 12 V DC 3 6 A B C D = relé do PS 1 = 1P nebo 1Z, 10 A buzení cívky 9 = DC, p íkon 360 mw A: materiál kontakt 4 = AgSnO 2 B: druh kontakt 0 = P 3 = Z jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: D: provedení 1 = mytí odolné (RT III) C: možnosti 0 = neobsazeno vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.4000 Relé, PS, 1P/10A, xxxv DC 5

6 40 Relé do patice / do PS, A standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontakt a výb ru cívek cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) bistabilní provedení s jednou cívkou bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN a ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm vývody délky 5 mm pro spolehlivé spojení v patici teplota okolí do +85 C patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami 29 x 12,4 x 25 (š x h x v) mm P íklad: 40, relé na DIN-lištu nebo do PS, 2P/8 A, jmenovité nap tí cívky 230 V AC A B C D = vývody v rastru 3,5 mm, ležaté do PS 3 = vývody v rastru 3,5 mm 4 = vývody v rastru 3,5 mm, stojaté do PS 5 = vývody v rastru 5 mm 6 = vývody v rastru 5 mm 1 = 1P nebo 1Z 2 = 2P nebo 2Z A nebo 16 A A A A A A Izolační vlastnosti dle ČSN EN P, 1Z 2P, 2Z Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace (8 mm) zesílená izolace (8 mm) Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace - základní izolace Kategorie p ep tí - II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) - 2,5 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1, / 1, A: materiál kontakt 0 = standard AgNi u 40.31/51/52 AgCdO u = standard AgCdO u 40.11/41 4 = AgSnO 2 5 = AgNi + Au (5 μm) buzení cívky 6 = AC/DC, bistabilní 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 500 mw 8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC, p íkon 650 mw 0 0 C: možnosti 0 = neobsazeno 16 = 16 A u B: druh kontakt 0 = P 3 = Z D: provedení 0 = tavidl m odolné (RT II) 1 = mytí odolné (RT III) 3 = teplota okolí 125 C a mytí odolné (RT III) jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: V AC/DC pro bistabilní provedení: vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.2000 Relé, PS, 1P/10A, xxxv DC, AgCdO, ležaté xxx xxx.2016 Relé, PS, 1P/16A, xxxv DC, AgCdO, ležaté xxx xxx.2000 Relé, PS, 1P/10A, xxxv DC, AgCdO, stojaté xxx xxx.0000 Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxv AC xxx xxx.0000 Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxv DC, citl xxx xxx.0000 Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxv DC xxx xxx.0000 Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxv AC xxx xxx.0000 Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxv DC, citl xxx.0000 Relé, DIN/PS, 1P/10A, xxxv DC Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxv AC Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxv DC, citl. Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxv DC Relé, DIN/PS, 1P/16A, xxxv AC Relé, DIN/PS, 1P/16A, xxxv DC, citl. Relé, DIN/PS, 1P/16A, xxxv DC Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxv AC/ DC, bistab. 40 Relé do PS, A 6 1-pólové relé do plošného spoje, výška 25 mm provedení do PS s označením "2" v obj. čísle délka vývod 3,5 mm citlivá DC cívka, p íkon 500 mw provedení s kantakty bez Cd 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontakty 8 mm vzdušná vzdálenost i povrch. cesta mezi cívkou a kontakty spl uje ČSN EN , požadavky na za ízení bez dozoru v domácnostech (zkouška žhavým drátem) standardní krytí RT II tavidl m odolné, možnost krytí RT III mytí odolné na odstran ní agresivního vnit ního klima je možné mytí odolné provedení po umytí otev ít P íklad: 40, relé výhradn určené do plošného spoje, 1P/12 A, jmenovité nap tí cívky 24 V DC A B C D = vývody v rastru 3,5 mm 6 = vývody v rastru 5 mm 1 = 1P: 40.31, 12 A 40.61, 16 A buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 500 mw Relé, PS, 1P/12A, 12V DC, citl Relé, PS, 1P/12A, 24V DC, citl. Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní 3 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1,5 2 0 A: materiál kontakt 1 = AgNi 2 = AgCdO (jen u 40.61) jmenovité nap tí cívky 012 = 12 V DC 024 = 24 V DC vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) D: provedení 0 = tavidl m odolné (RT II) 1 = mytí odolné (RT III) C: možnosti 2 = jen do plošných spoj (PS), délka vývod 3,5 mm B: druh kontakt 0 = P 3 = Z Relé, PS, 1P/16A, 12V DC, citl Relé, PS, 1P/16A, 24V DC, citl.

7 Patice a p íslušenství pro adu 40 a 44 Modul Relé Relé 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, Barva p íslušenství modrá a 86 modrá černá modrá černá šedá Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro časové nebo indikační a odrušovací EMC moduly, bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro indikační a odrušovací EMC moduly, bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro indikační a odrušovací EMC moduly Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro časové nebo indikační a odrušovací EMC moduly, bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro indikační a odrušovací EMC moduly, bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou Patice do PS Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2 až 8 patic, pro , , , Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2 až 8 patic, pro 95.03, Variclip, plastová spona pro 95.93, 95.95, Variclip, plastová spona pro 95.03, Spona, kovová p ídržná pro 95.93, 95.95, 95.03, Spona, kovová p ídržná, pro ,

8 41 Relé nízké do PS / do patice, A nízké relé do plošných spoj nebo do patice, výška 15,7 mm cívky AC a DC se zvýšenou citlivostí (400 mw) bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN a ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv (1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm teplota okolí do +85 C reléové krytí RT II (tavidl m odolné) patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami 29 x 12,5 x 15,7 (š x h x v) mm P íklad: 41, relé do PS / do patice, 2P/8 A, jmenovité nap tí cívky 24 V DC 4 1 Izolační vlastnosti dle ČSN EN P, 1Z 2P, 2Z Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace (8 mm) zesílená izolace (8 mm) Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace - základní izolace Kategorie p ep tí - II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) - 4 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1, / 1,5 A B C D = vývody v rastru 3,5 mm 5 = vývody v rastru 5 mm 6 = vývody v rastru 5 mm 1 = 1P nebo 1Z 2 = 2P nebo 2Z 41.31, 12 A 41.52, 8 A 41.61, 16 A buzení cívky 8 = AC 9 = DC A: materiál kontakt 0 = standard AgNi 4= AgSnO 2 5= AgNi + Au (5 μm) B: druh kontakt 0 = P 3 = Z jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: D: provedení 0 = tavidl m odolné (RT II) 1 = myttí odolné (RT III) C: možnosti 0 = výrobní linka 0 1 = výrobní linka 1 vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0000 Relé, DIN/PS, 1P/12A, xxxv AC xxx xxx.0010 Relé, DIN/PS, 1P/12A, xxxv DC xxx xxx.0000 Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxv AC xxx.0010 Relé, DIN/PS, 2P/ 8A, xxxv DC Relé, DIN/PS, 1P/16A, xxxv AC Relé, DIN/PS, 1P/16A, xxxv DC 41 Relé nízké polovodičové do PS/do patice, 3-5 A nízké polovodičové relé, výška 15,7 mm pro spínání DC nebo AC výkon, vysoká četnost spínání, bez opalování materiálu kontakt pro ovládání 24 V DC montáž na DIN-lištu pomocí patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami ( 93) montáž na plošný spoj pomocí patice do PS ( 95) nebo pájením p ímo krátká doba rozb hu a návratu u DC výstupu bezhlučné spínání 2,5 kv pevnost mezi vstupním a výstupním obvodem reléové krytí RT III (mytí odolné) 29 x 12,7 x 15,7 (š x h x v) mm Izolační vlastnosti Nap ová pevnost vstupní/výstupní obvod kv 2,5 P íklad: 41, polovodičové relé, výstupní obvod 5 A/24 V DC, jmenovité nap tí vstupního obvodu 24 V DC = polovodičové relé (SSR) výstupní obvod 1 = 1Z, 3 nebo 5 A vstupní obvod 7024 = 24 V DC výstupní obvod 9024 = 5 A/ 24 V DC 8240 = 3 A/240 V AC všechna provedení Relé polovod., DIN/PS, 1Z/230V AC/3A, 24V DC, SSR Relé polovod., DIN/PS, 1Z/24V DC/5A, 24V DC, SSR 8

9 Patice a p íslušenství pro adu 41 Relé Barva p íslušenství ovl. nap tí / relé modrá černá Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona, V AC/DC bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou relé V DC Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona, bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6-60 V DC relé 5-60 V DC Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona, V AC/DC bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou relé V DC Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, integrované indikační a odrušovací EMC moduly a p ídržná a demontážní spona, bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6-60 V DC relé 5-60 V DC Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2 až 8 patic 93.02, Relé , 41.52, Patice do PS, pro Patice do PS, pro 41.52, Spona, kovová, pro 95.13, Spona, plastová, pro 95.13, Relé do PS, 16 A relé do PS, p ipojení fastony 250 odpínač dle ČSN EN a cívky DC se zvýšenou citlivostí (360 mw) bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN a ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm teplota okolí do +125 C reléové krytí RT II (tavidl m odolné) 29,6 x 12,5 x 28,5 (š x h x v) mm P íklad: 45, relé do PS s fastony 250, 1Z/16 A, jmenovité nap tí cívky 12 V DC = do PS 9 = do PS, vzdálenost kontakt 3 mm 1 = 1Z nebo 1R, 16 A buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, 360 mw Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace (8 mm) zesílená izolace (8 mm) Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení úplné odpojení Kategorie p ep tí - III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) - 4 Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1, / A B C D 1 0 A: materiál kontakt 0 = standard AgCdO u standard AgNi u = AgNi B: druh kontakt 3 = Z 4 = R (ne u 45.91) jmenovité nap tí cívky AC V: - DC V: D: provedení 0 = tavidl m odolné (RT II) 1 = mytí odolné (RT III) C: možnosti 1 = neobsazeno vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0310 Relé do PS,1Z/16A, xxxv DC xxx.0310 Relé do PS,1Z/16A, xxxv DC, 3 mm 9

10 43 Relé nízké do PS, A nízké relé do plošných spoj, výška 15,4 mm cívky DC se zvýšenou citlivostí (250 a 400 mw) bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN a ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 10 mm teplota okolí do +85 C reléové krytí RT II (tavidl m odolné) 30,2 x 10,2 x 15,4 (š x h x v) mm Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní 3 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace (10 mm) Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1,5 P íklad: 43, relé do PS, 1P/10 A, jmenovité nap tí cívky 24 V DC = vývody v rastru 3,2 mm u 1P/10 A vývody v rastru 5 mm u 1Z/10 A 6 = vývody v rastru 5 mm u 1Z/16 A 1 = 1P, 10 A 1Z, 10 A nebo 16 A A B C D buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost (jen u 43.41), p íkon 250 mw 9 = DC (jen u 43.61), p íkon 400 mw A: materiál kontakt 0 = standard AgNi 2 = AgCdO 4 = AgSnO 2 5 = AgNi + Au (5 μm) D: provedení 0 = tavidl m odolné (RT II) 1 = mytí odolné (RT III) C: možnosti 0 = neobsazeno jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: (pro 43.41) V DC: (pro 43.61) B: druh kontakt 0 = P (jen u 43.41) 3 = Z vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0000 Relé, PS, 1P/10A, xxxv DC xxx.0300 Relé, PS, 1Z/16A, xxxv DC Patice a p íslušenství pro adu 43 Relé (ne pro ) Barva p íslušenství modrá černá Patice do PS pro 1P, vývody v rastru 3,2 mm Spona, kovová p ídržná, pro

11 44 Relé do patice / do PS, 6-10 A výkonové relé do patice a do PS se zvýšenou nap - ovou pevností mezi kontaktními sadami V AC cívky DC, DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN a ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm teplota okolí do +85 C reléové krytí RT II (tavidl m odolné) patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami 29 x 12,4 x 25 (š x h x v) mm P íklad: 44, relé na DIN-lištu nebo do PS, 2P/10 A, jmenovité nap tí cívky 24 V DC 5 = vývody v rastru 5 mm 6 = vývody v rastru 5 mm 2 = 2P 44.52, 6 A 44.62, 10 A 4 4 Izolační vlastnosti dle ČSN EN A B C D buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 500 mw 9 = DC, p íkon 650 mw Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní 3 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace (8 mm) Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace základní izolace Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1,5 A: materiál kontakt 0 = standard AgNi 4 = AgSnO 2 jen u = AgNi + Au (5 μm) jen u D: provedení 0 = tavidl m odolné (RT II) C: možnosti 0 = neobsazeno B: druh kontakt jmenovité nap tí cívky 0 = P V AC: V DC: vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0000 Relé, DIN/PS, 2P/6A, xxxv DC, citl xxx xxx.0000 Relé, DIN/PS, 2P/6A, xxxv DC xxx.0000 Patice a p íslušenství pro adu 44 na str Relé, DIN/PS, 2P/10A, xxxv DC, citl. Relé, DIN/PS, 2P/10A, xxxv DC Relé bezpečnostní, 8 A relé do PS, nucen vedené kontakty dle ČSN EN 50205:2002, B s 2P* odd lené uspo ádání sousedních kontaktních sad bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN a ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm reléové krytí RT II (tavidl m odolné) 29 x 12,4 x 25 (d x š x v) mm P íklad: 50, relé s nucen vedenými kontakty do PS, 2P/8 A*, jmenovité nap tí cívky 24 V DC = do PS, rastr vývod 5 mm 1 = 2P*, 8 A buzení cívky 9 = DC jmenovité nap tí cívky V DC: Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní 3 3 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace (8 mm) Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace základní izolace Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 2, A: materiál kontakt 1 = standard AgNi 4 = AgSnO2 5 = AgNi + Au (5 μm) B: druh kontakt 0 = P* A B C D 0 0 C: možnosti 0 = neobsazeno D: provedení 0 = tavidl m odolné (RT II) * P i použití jako relé s nucen vedenými kontakty se smí podle ČSN EN 50205:2002 použít jen 1R a 1Z (11-12 a nebo a 11-14). vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.1000 Relé bezp., PS, 2P/8A, 12 V DC, AgNi 11

12 46 Relé pr myslové miniaturní, 8-16 A pr myslové miniaturní relé do patice / pájecí vývody cívky AC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN a ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm mechanická aretace a mechanický indikátor p íchytka pro montáž na panel a DIN-lištu patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami 29 x 12,4 x 32,8 (š x h x v) mm P íklad: 46, relé pr myslové miniaturní do patice, 1P/16 A, jmenovité nap tí cívky 24 V DC, mechanická aretace a mechanický indikátor A B C D 5 = do patice / pájecí vývody (2,5 x 0,5 mm) 6 = do patice / pájecí vývody (4,8 x 0,5 mm) 1 = 1P, 16 A 2 = 2P, 8 A 4 6 buzení cívky 8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC Izolační vlastnosti dle ČSN EN P 2P Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace (8 mm) zesílená izolace (8 mm) Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace - základní izolace Kategorie p ep tí - III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) - 4 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1, / 1, A: materiál kontakt 0 = standard AgNi 4 = AgSnO 2 (jen u 46.61) 5 = AgNi + Au (5 μm) B: druh kontakt 0 = P 4 jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: D: provedení 0 = tavidl m odolné (RT II) C: možnosti 2 = mechanický indikátor 4 = mechanická aretace + mechanický indikátor 54 = mechanická aretace + LED pro AC + mechanický indikátor 74 = mechanická aretace + LED pro DC, antiparalelní neutrální polarita + mechanický indikátor vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0040 Relé pr m. min., DIN, 2P/8A, xxxv AC, MA+MI xxx xxx.0040 Relé pr m. min., DIN, 2P/8A, xxxv DC, MA+MI xxx.0040 Relé pr m. min., DIN, 1P/16A, xxxv AC, MA+MI Relé pr m. min., DIN, 1P/16A, xxxv DC, MA+MI Patice a p íslušenství pro adu 46 Modul Relé Relé Barva p íslušenství modrá a 86 šedá modrá černá modrá černá Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro časové nebo indikační a odrušovací EMC moduly, bezpečné odd lení podle ČSN EN Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro časové nebo indikační a odrušovací EMC moduly, bezpečné odd lení podle ČSN EN Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro indikační a odrušovací EMC moduly, bezpečné odd lení podle ČSN EN Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2 až 8 patic, pro 97.01, Variclip, plastová p ídržná a demontážní spona, pro 97.01, 97.02, 97.51, 97.52, Adaptér na panel naho e Adaptér na DIN-lištu

13 55 Relé pr myslové, 7-10 A miniaturní pr myslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC zkušební tlačítko s aretací a mechanický indikátor standardn u 2P a 4P, bez mechanického indikátoru u 3P reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, kompatibilní s časovými relé ady 85 patice do PS nebo na DIN-lištu se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami 20,7 x 27,7 x 37,2 (š x h x v) mm P íklad: 55, relé do patice, 4P/7 A, jmenovité nap tí cívky 12 V DC, mechanická aretace, mechanický indikátor = do PS 3 = do patice 2 = 2P, 10 A 3 = 3P, 10 A 4 = 4P, 7 A buzení cívky 8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC Izolační vlastnosti dle ČSN EN P, 3P 4P Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní 2 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 4 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí III II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 2,5 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1, / 1, A: materiál kontakt 0 = standard AgNi 2 = AgCdO 5 = AgNi + Au (5 μm) B: druh kontakt 0 = P jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: A B C D 4 0 C: možnosti 0 = neobsazeno 1 = mechanická aretace 2 = mechanický indikátor 3 = LED pro AC 4 = mech. aretace + mech. indikátor 5 = mech. aretace + LED pro AC 54 = mech. aretace + LED pro AC + mechanický indikátor 6* = LED pro DC + ochranná dioda neutrál. polarita, nestandardní D: provedení 0 = tavidl m odolné (RT II) 1 = mytí odolné (RT III) (jen 55.12, 55.13, 55.14) 7* = mech. aretace + LED pro DC + ochr. dioda neutrál. polarita, nestandardní 74* = mech. aretace + LED pro DC + ochranná dioda neutrální polarita, nestandardní 8* = LED pro DC + ochranná dioda (+ na A1/13) 9* = mech. aretace + LED pro DC + ochr. dioda (+ na A1/13) 94* = mech. aretace + LED pro DC + ochr. dioda (+ na A1/13) + mech. indikátor vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0000 Relé pr m. min., PS, 2P/10A, xxxv AC xxx xxx.0000 Relé pr m. min., PS, 2P/10A, xxxv DC xxx xxx.0000 Relé pr m. min., PS, 3P/10A, xxxv AC xxx xxx.0000 Relé pr m. min., PS, 3P/10A, xxxv DC xxx xxx.0000 Relé pr m. min., PS, 4P/ 7A, xxxv AC xxx xxx.0000 Relé pr m. min., PS, 4P/ 7A, xxxv DC xxx.0040 * ne pro 220 V DC Relé pr m. min., DIN, 2P/10A, xxxv AC, MA+MI Relé pr m. min., DIN, 2P/10A, xxxv DC, MA+MI Relé pr m. min., DIN, 3P/10A, xxxv AC, MA Relé pr m. min., DIN, 3P/10A, xxxv DC, MA Relé pr m. min., DIN, 4P/ 7A, xxxv AC, MA+MI Relé pr m. min., DIN, 4P/ 7A, xxxv DC, MA+MI Patice a p íslušenství pro adu 55 Modul Relé Relé Relé 55.32, Barva p íslušenství modrá modrá černá modrá černá modrá černá a 86 šedá Patice se šroub. svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro čas. nebo EMC modul 99.02/ Patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro EMC modul Patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro EMC modul Patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro EMC modul Patice se šroub. svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro EMC modul, ší ka 23 mm Patice s bezešroubovými svorkami na DIN-lištu, zásuvka pro EMC modul Patice do PS Patice do panelu, p ichycení klipem Patice do panelu, p ichycení šrouby M Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2 až 8 patic, 94.02, 94.03, 94.04, , , , Variclip, plastová p ídržná a demontážní spona, pro , , , , 94.02, 94.03, Variclip, plastová p ídržná a demontážní spona, pro Spona, kovová p ídržná Spona, kovová p ídržná, pro patice do PS a do panelu Adaptér na panel naho e Adaptér na panel vzadu Adaptér na DIN-lištu

14 56 Relé výkonové miniaturní, 12 A miniaturní výkonové relé do patice nebo do PS cívky AC a DC montáž pomocí adaptéru p ímo na panel nebo na DIN-lištu mechanická aretace a mechanická indikace patice na DIN-lištu se šroubovými svorkami nebo patice do PS 20,7 x 27,7 x 37,2 (š x h x v) pro 2P/2Z nebo 40,8 x 27,7 x 37,1 (š x h x v) pro 4P/4Z P íklad: 56, relé výkonové miniaturní do patice, 2P/12 A, jmenovité nap tí cívky 12 V DC, mechanická aretace, mechanický indikátor 3 = do patice 4 = do PS = 2P nebo 2Z, 12 A 4 = 4P nebo 4Z, 12 A buzení cívky 8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC Izolační vlastnosti dle ČSN EN jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: (ne pro 2Z nebo 4Z) 2P, 4P 2Z, 4Z Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 4 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 4 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení úplné odpojení * Kategorie p ep tí - II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) - 2,5 Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1, / 3 A: materiál kontakt 0 = standard AgNi 2 = AgCdO 4 = AgSnO 2 B: druh kontakt 0 = P 3 = Z s oddálením kontakt 1,5 mm A B C D 4 0 vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0040 Relé výk. min., DIN, 2P/12A, xxxv AC, MA+MI xxx xxx.0040 Relé výk. min., DIN, 2P/12A, xxxv DC, MA+MI xxx xxx.0000 Relé výk. min., DIN, 4P/12A, xxxv AC xxx xxx.0000 Relé výk. min., DIN, 4P/12A, xxxv DC xxx xxx.0040 Relé výk. min., DIN, 4P/12A, xxxv AC, MA+MI xxx.0040 Relé výk. min., DIN, 4P/12A, xxxv DC, MA+MI * pro kategorii p ep tí II C: možnosti 0 = neobsazeno 2 = mechan. indikátor 3 = LED pro AC D: provedení 0 = prachot sn zapouzd ené (RT I) 1 = mytí odolné (RT III) jen a = p íchytka na panel vzadu (jen 56.34) 8 = p íchytka na DIN-lištu vzadu (jen 56.34) 4 = mechanická aretace + mechanický indikátor 5* = mechanická aretace + LED pro AC 54*= mechanická aretace + LED pro AC + mechanický indikátor 6* = LED pro DC, neutrální polarita 7* = LED pro DC, neutrální polarita + mechanická aretace 74* = LED pro DC, neutrální polarita + mech. aretace + mech. indikátor 8* = LED pro DC + ochranná dioda (+ na A1/7) 9* = mech. aretace + LED pro DC + ochranná dioda (+ na A1/7) 94* = mech. aretace + LED pro DC + ochranná dioda (+ na A1/7) + mech. indikátor * ne pro 220 V DC a 400 V AC Relé výk. min., PS, 2P/12A, xxxv AC Relé výk. min., PS, 2P/12A, xxxv DC Relé výk. min., PS, 4P/12A, xxxv AC Relé výk. min., PS, 4P/12A, xxxv DC Patice a p íslušenství pro adu 56 Relé Modul Relé Relé Barva p íslušenství šedá 99.02, 86.30/00 modrá černá modrá černá modrá Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, 99.02/ zásuvka pro časový nebo indikační a odrušovací EMC modul 86.30, Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro indikační a odrušovací EMC modul Patice do PS Variclip, plastová p ídržná a demontážní spona pro Spona, kovová p ídržná, pro 96.02, nebo 96.04, Spona, kovová p ídržná, pro 96.12, Adaptér na panel naho e pro Adaptér na DIN-lištu pro Adaptér na panel naho e pro Adaptér na DIN-lištu pro

15 60 Relé pr myslové, 10 A pr myslové relé do patice cívky AC a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojenými kontakty u a rozší ení na časové relé pomocí multifunkčního časového modulu patice se šroubovými svorkami nebo patice do PS spínání velmi malých výkon p i použití zdvojených AgNi+Au kontakt 32,5 x 36,4 x 54,2 (š x h x v) mm Izolační vlastnosti dle ČSN EN P 3P Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 3,6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí III II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 3,6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1, / 1,5 P íklad: 60, relé pr myslové do patice, 3P/10 A, jmenovité nap tí cívky 12 V DC, mechanická aretace, mechanický indikátor 6 0 A B C D D: provedení = prachot sn zapouzd ené (RT I) = do patice 6 = faston 187 (4,8 x 0,8 mm), p íchytka na panel vzadu 2 = 2P, 10 A 3 = 3P, 10 A 2P zdvojené, 6 A 3P zdvojené, 6 A buzení cívky 4 = proudová cívka jen u a = AC (50/60 Hz) 9 = DC A: materiál kontakt 0 = standard AgNi 2 = AgCdO 5 = AgNi + Au (5 μm) B: druh kontakt 0 = P 2 = P zdvojené jen pro 60.12/13 C: možnosti 0 = neobsazeno 2 = mechanický indikátor 3 = LED pro AC 4 = mechanická aretace + mechanic. indikátor 5* = mechanická aretace + LED pro AC 54* = mech. aretace + LED pro AC + mechanický indikátor jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: * = LED pro DC + ochranná dioda (+ na A1/2) 7* = mech. aretace + LED pro DC + ochranná dioda (+ na A1/2) 74* = mechanická aretace + LED pro DC + ochranná dioda (+ na A1/2) + mechanický indikátor vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) * ne pro 220 V DC a 400 V AC xxx xxx xxx xxx.0040 Relé pr m., DIN, 2P/10A, xxxv AC, MA+MI Relé pr m., DIN,2P/10A, xxxv DC, MA+MI Relé pr m., DIN, 3P/10A, xxxv AC, MA+MI Relé pr m., DIN, 3P/10A, xxxv DC, MA+MI xxx xxx xxx xxx.0000 Relé pr m., FA187, 2P/10A, xxxv AC Relé pr m., FA187, 2P/10A, xxxv DC Relé pr m., FA187, 3P/10A, xxxv AC Relé pr m., FA187, 3P/10A, xxxv DC Patice a p íslušenství pro adu 60 Modul Relé Relé Barva p íslušenství modrá a 86 šedá modrá černá modrá černá Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro časový nebo indikační a odrušovací EMC modul 86.00/30 Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro indikační a odrušovací EMC modul Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu Patice do panelu Patice do PS, Ø 20,5/22 mm Patice do PS, Ø 17,5/19 mm Propojovací lišta, pro propojení svorek A1 nebo A2 až 6 patic nebo Spona, kovová p ídržná pro 90.02, 90.03, 90.20, 90.21, , , 90.22, 90.23, 90.26,

16 62 Relé výkonové, 16 A výkonové relé 16 A do patice, do PS nebo p ipojení fastony cívky AC a DC druh kontakt 5 a 6 s bezpečným odd lením podle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost 6 mm a povrchová cesta 8 mm druh kontakt 5 a 6 jako odpínač sít dle ČSN EN mechanická aretace u 62.32/33 patice se šroubovými svorkami nebo do PS 38,2 x 35,8 x 48,1 (š x h x v) P íklad: 62, relé výkonové na panel, p íchytka na panel vzadu, p ívody fastony 250, 2Z/16 A, jmenovité nap tí cívky 12 V DC = do PS 3 = faston 187 (4,8 x 0,5 mm), do patice, bez p íchytky 8 = faston 250 (6,3 x 0,8 mm), p íchytka na panel vzadu 2 = 2P nebo 2Z, 16 A 3 = 3P nebo 3Z, 16 A buzení cívky 8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: Izolační vlastnosti dle ČSN EN P, 3P 2Z, 3Z Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní 3 3 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace zesílená izolace Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 4 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení úplné odpojení Kategorie p ep tí - III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) - 4 Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1, / 4 A: materiál kontakt 0 = standard AgCdO 4 = AgSnO 2 B: druh kontakt 0 = P 3 = Z + oddálení kontakt 3 mm 5 = P + bezpečné odd lení SELV 6 = Z + oddálení kontakt 3 mm + bezpečné odd lení SELV A B C D 0 0 C: možnosti 0 = neobsazeno 2 = mechanický indikátor 3 = LED pro AC D: provedení 0 = prachot sn zapouzd ené (RT I), pro 62.62/33 bez vlastní p íchytky, do patice nebo na panel nebo DIN-lištu pomocí samostatného adaptéru, p ipojení faston 187 pro 82.32/33 s vlastní p íchytkou na panel vzadu 6 = pro 62.32/33 s vlastní p íchytkou na panel vzadu, p ipojení faston = pro 62.82/83 bez vlastní p íchytky, na panel nebo na DIN-lištu pomocí samostatného adaptéru, p ipojení faston = mechanická aretace + mechanický indikátor 5* = mechanická aretace + LED pro AC 54* = mechanická aretace + LED pro AC + mechanický indikátor 6* = LED pro DC + ochranná dioda (+ na A/A1) 7* = mechan. aretace + LED pro DC + ochr. dioda (+ na A/A1) 74* = mechan. aretace + LED pro DC + ochr. dioda (+ na A/A1) + mechanický indikátor vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0000 Relé výk., PS, 2P/16A, xxxv AC xxx xxx.0000 Relé výk., PS, 2P/16A, xxxv DC xxx xxx.0000 Relé výk., PS, 3P/16A, xxxv AC xxx xxx.0000 Relé výk., PS, 3P/16A, xxxv DC xxx xxx.0040 Relé výk., FA187, 2P/16A, xxxv AC, MA+MI xxx xxx.0040 Relé výk., FA187, 2P/16A, xxxv DC, MA+MI xxx.0000 * ne pro 220 V DC a 400 V AC Relé výk., FA187, 3P/16A, xxxv AC, MA+MI Relé výk., FA187, 3P/16A, xxxv DC, MA+MI Relé výk., FA250, 2P/16A, xxxv AC Relé výk., FA250, 2P/16A, xxxv DC Relé výk., FA250, 3P/16A, xxxv AC Relé výk., FA250, 3P/16A, xxxv DC Patice a p íslušenství pro adu Modul Relé 62.32, Barva p íslušenství šedá modrá černá Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro časový nebo indikační a odrušovací EMC modul, /30 bezpečné odd lení podle ČSN EN Patice do PS Patice do panelu, upevn ní šrouby Spona, kovová, pro Spona, kovová p ídržná, pro 92.13, Adaptér do panelu do otvoru panelu, pro 62.3x.x.xxx.xxx0 a 62.8x.x.xxx.xxx Adaptér na panel vzadu, pro 62.3x.x.xxx.xxx0 a 62.3x.x.xxx.xxx Adaptér na panel naho e, pro 62.3x.x.xxx.xxx0 a 62.3x.x.xxx.xxx Adaptér na DIN-lištu naho e, pro 62.3x.x.xxx.xxx0 a 62.3x.x.xxx.xxx Adaptér na DIN-lištu vzadu, pro 62.3x.x.xxx.xxx0 a 62.3x.x.xxx.xxx

17 65 Relé výkonové, A výkonové relé 20/30 A do PS nebo p ipojení fastony cívky AC a DC odpínač sít dle ČSN EN v provedení 1Z 1Z + 1R se sériovým dvojitým kontaktem montáž na DIN-lištu, na panel nebo do PS 32,2 x 36,5 x 42,2 (š x h x v) Izolační vlastnosti dle ČSN EN Z+1R 1Z Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 4 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení úplné odpojení Kategorie p ep tí - III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) - 4 Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1, / 4 P íklad: 65, relé výkonové do PS, 1Z + 1R/20 A, jmenovité nap tí cívky 12 V DC 6 5 A B C D = faston 250 (6,3 x 0,8 mm), p íchytka na panel vzadu nebo bez p íchytky 6 = do PS, zdvojené vývody A: materiál kontakt 0 = standard AgCdO 4 = AgSnO 2 B: druh kontakt 0 = Z + R 3 = Z, oddálení kontakt 3 mm D: provedení 0 = prachot sn zapouzd ené (RT I) s vlastní p íchytkou na panel vzadu, p ipojení fastony = bez vlastní p íchytky, na panel nebo na DIN-lištu pomocí samostatného adaptéru, p ipojení faston = 1Z + 1R, 20 A nebo 1Z, 30 A buzení cívky 8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC C: možnosti 0 = neobsazeno jmenovité nap tí cívky V AC: V DC: vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0000 Relé výk., FA187, 1Z+1R/20A, xxxv AC xxx xxx.0000 Relé výk., FA187, 1Z+1R/20A, xxxv DC xxx.0000 Relé výk., PS, 1Z+1R/20A, xxxv AC Relé výk., PS, 1Z+1R/20A, xxxv DC P íslušenství pro adu 65 Relé Adaptér na panel naho e Adaptér na DIN-lištu naho e Adaptér na DIN-lištu vzadu

18 66 Relé výkonové, 30 A výkonové relé 30 A do PS nebo pro p ipojení fastony cívky AC a DC bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN60204 a ČSN EN60335 mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv (1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm montáž na DIN-lištu, na panel nebo do PS 51,5 x 33,5 x 31 (š x h x v) Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / 400 Zkušební nap tí V AC 400 Stupe znečišt ní 3 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace (8 mm) Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace základní izolace Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 2 P íklad: 66, relé výkonové na panel, p ívody fastony 250 (6,3 x 0,8 mm), 2P / 30 A, jmenovité nap tí cívky 24 V AC 6 6 A B C D = do PS 8 = faston 250 (6,3 x 0,8 mm), p íchytka na panel naho e 2 = 2P nebo 2Z, 30 A buzení cívky 8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC A: materiál kontakt 0 = standard AgCdO 1 = AgNi B: druh kontakt 0 = P 3 = Z D: provedení 0 = tavidl m odolné (RT II), u do PS nebo u s vlastní p íchytkou pro montáž na panel nebo pro montáž samostatným adaptérem na DIN-lištu 1 = mytí odolné (RT III) u C: možnosti 0 = neobsazeno jmenovité nap tí cívky V AC: / / V DC: vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité nap tí cívky, nap. 012 = 12 V) xxx.0001 Relé výk., PS, 2P/30A, xxxv AC, RT III xxx xxx.0001 Relé výk., PS, 2P/30A, xxxv DC, RT III xxx.0000 Relé výk., FA250, 2P/30A, xxxv AC Relé výk., FA250, 2P/30A, xxxv DC P íslušenství pro adu 66 Modul Relé Barva p íslušenství šedá modrá černá Adaptér na DIN-lištu naho e

19 38 Vazební člen (EMR), 6-8 A vazební člen s elektromechanickým relé, 1P - ší ka 6,2 mm nebo 2P - ší ka 14 mm /62 DC nebo AC/DC ovládání provedení pro odpad relé p i dlouhých vedeních integrovaný indikační a ochranný EMC modul, p ídržná a demontážní spona relé snadno vyjímatelné bezpečné odd lení dle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv (1,2/50 μs), patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami Izolační vlastnosti dle ČSN EN Zkušební nap tí V AC Zkušební pulsní nap tí kv 4 4 Stupe znečišt ní 3 2 Kategorie p ep tí III III Nap ová pevnost kontaktní sada/cívka (1,2/50 μs) kv 6 (8 mm) Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC P íklad: 38, vazební člen, elektromechanické relé, ší ka 62 mm, 1P/6 A, ovládací nap tí 12 V DC, patice se šroubovými svorkami A B C D D: provedení = neobsazeno 2 = časové relé*, EMR, patice se šroubovými svorkami 5 = elektromechanické relé, patice se šroubovými svorkami 6 = elektromechanické relé, patice s bezešroubovými svorkami 1 = 1P, 6 A - ší ka 6,2 mm 2 = 2P, 8 A - ší ka 14 mm * časové funkce AI: zpožd ný rozb h DI: p echodný kontakt GI: vysílač impulsu SW: blikač začínající pulsem A: materiál kontakt 0 = standard AgNi 4 = AgSnO2 5 = AgNi + Au (5 μm) buzení cívky 0 = AC (50/60 Hz)/ DC 0 = AC (50/60 Hz)/DC pro 24, 60, 125 a 240 V u = potlačení zbytkových proud jen pro ( ) V AC/DC nebo ( ) V AC u a = DC, zvýšená citlivost, jen pro 6, 12, 24, 48, 60 V 8 = AC (50/60 Hz) vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité ovládací nap tí, nap. 024 = 24 V) Vazební člen, 1P/6A, 12V AC/DC, časové relé Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, časové relé B: druh kontakt 0 = P jmenovité ovládací nap tí 1P: V DC: V AC/DC: ( ) - ( ) V AC: ( ) 2P: V DC: V AC/DC: C: možnosti 5 = integrované ochranné a indikační moduly pro DC ovládání 6 = integrované ochranné a indikační moduly pro AC/DC ovládání Vazební člen, 1P/6A, 12V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 12V AC/DC, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 48V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 60V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 125V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 240V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 240V AC/DC, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 240V AC, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 240V AC, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 125V AC/DC, LED+EMC, PZP Vazební člen, 1P/6A, 240V AC, LED+EMC, PZP Vazební člen, 1P/6A, 12V DC, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 12V DC, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 24V DC, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 24V DC, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 48V DC, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 60V DC, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 12V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 24V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 48V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 60V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 125V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 240V AC/DC, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 12V DC, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 24V DC, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 48V DC, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 60V DC, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 12V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 12V AC/DC, BS, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, BS, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 48V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 60V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 125V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 240V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 240V AC/DC, BS, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 240V AC, BS, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 240V AC, BS, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 125V AC/DC, BS, LED+EMC, PZP Vazební člen, 1P/6A, 240V AC, BS, LED+EMC, PZP Vazební člen, 1P/6A, 12V DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 12V DC, BS, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 24V DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 24V DC, BS, LED+EMC, Au Vazební člen, 1P/6A, 48V DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 1P/6A, 60V DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 12V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 24V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 48V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 60V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 125V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 240V AC/DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 12V DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 24V DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 48V DC, BS, LED+EMC Vazební člen, 2P/8A, 60V DC, BS, LED+EMC 19

20 38 Vazební člen (SSR), 0, A vazební člen s polovodičovým relé, výstup do 2 A - ší ka 6,2 mm nebo do 5 A - ší ka 14 mm /41 DC nebo AC/DC ovládání provedení pro odpad relé p i dlouhých vedeních provedení jako optočlen integrovaný indikační a ochranný EMC modul, p ídržná a demontážní spona relé snadno vyjímatelné vysoká četnost spínání krátká doba rozb hu a návratu nap ová pevnost mezi vstupním a výstup. obvodem 2,5 kv patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami Izolační vlastnosti Nap ová pevnost vstupní/výstupní obvod kv 2,5 2,5 P íklad: 38, vazební člen, polovodičové relé (SSR), ší ka 6,2 mm, výstupní obvod 1Z / 2 A / 24 V DC, ovládací nap tí vstupního obvodu 24 V DC, patice se šroubovými svorkami = časové relé*, SSR, ší ka 6,2 mm, patice se šroubovými svorkami 31 = SSR, ší ka 14 mm, patice se šroubovými svorkami 41 = SSR, ší ka 14 mm, patice s bezešroubovými svorkami 81 = SSR, ší ka 6,2 mm, patice se šroubovými svorkami 91 = SSR, ší ka 6,2 mm, patice s bezešroubovými svorkami jmenovité ovládací nap tí V DC: V AC/DC: ( ) - ( ) V AC: ( ) vstupní obvod 0 = AC/DC jen pro ( ) V a ( ) V 3 = potlačení zbytkových proud jen pro ( ) V AC/DC nebo ( ) V AC u a = DC, jen pro 6, 24, 60 V výstupní obvod 9024 = 2 A - 24 V DC u a = 5 A - 24 V DC u a = 0,1 A - 48 V DC u a = 2 A V AC u a = 3 A V AC u a * časové funkce AI: zpožd ný rozb h DI: p echodný kontakt GI: vysílač impulsu SW: blikač začínající pulsem vybraná p ednostní provedení (xxx = jmenovité ovládací nap tí, nap. 024 = 24 V) Vazební člen, 1Z/2A/240V AC, 24V AC/DC, ČM, SSR Vazební člen, 1Z/2A/ 24V DC, 24V AC/DC, ČM, SSR Vazební člen, 1Z/0,1A/48V DC, 240V AC, LED, PZP, SSR Vazební člen, 1Z/2A/ 240V AC, 240V AC, LED, PZP, SSR Vazební člen, 1Z/2A/ 24V DC, 240V AC, LED, PZP, SSR Vazební člen, 1Z/0,1A/48V DC, 24V DC, LED, SSR Vazební člen, 1Z/2A/ 240V AC, 24V DC, LED, SSR Vazební člen, 1Z/2A/ 24V DC, 24V DC, LED, SSR Vazební člen, 1Z/0,1A/48V DC, 240V AC,BS,LED,PZP,SSR Vazební člen, 1Z/2A/ 240V DC, 240V AC,BS,LED,PZP,SSR Vazební člen, 1Z/2A/ 24V DC, 240V AC,BS,LED,PZP,SSR Vazební člen, 1Z/0,1A/48V DC, 24V DC, BS, LED, SSR Vazební člen, 1Z/2A/ 240V AC, 24V DC, BS, LED, SSR Vazební člen, 1Z/2A/ 24V DC, 24V DC, BS, LED, SSR 20

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A Relé úzké do patice / do PS, 6 A 5 mm úzké relé 34.51 vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvýšenou citlivostí (170 mw) AC/DC ovládání pomocí patice bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A ada 34 Relé úzké do patice / do PS, 6 A 34. mm úzké relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou - t

Více

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A ada - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A mm úzké sí ové relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A ada 34 Relé úzké do patice / do PS, A 34. mm úzké relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou - t ída

Více

Relé pr myslové, 7-10 A

Relé pr myslové, 7-10 A ..3. miniaturní pr myslové relé do patice nebo do PS - cívky AC a DC - základní izolace dle ČSN EN 0- - reléové krytí RT III (mytí odolné) u.,.3,. - kompatibilní s časovými relé ady - patice se šroubovými

Více

Relé do patice / do PS, A

Relé do patice / do PS, A . = 2.4.. = = 2.4 2.4 ada 40 Relé do patice / do PS, 8-0 - 6 A 40.3 40. 40.2 standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben - cívky AC, DC a DC se

Více

Relé do patice / do PS, 8-10 - 16 A

Relé do patice / do PS, 8-10 - 16 A ..4...4.4 ada 40 Relé do patice / do PS, 8-0 - A 40. 40. 40. standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben - cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí

Více

Relé do patice / do PS, 6-10 A

Relé do patice / do PS, 6-10 A ada 44 Relé do patice / do PS, 6-10 A výkonové relé do patice a do PS se zvýšenou nap ovou pevností mezi kontaktními sadami 2.500 V AC cívky DC, DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) bezpečné odd lení podle

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A ada 0 elé pr myslové, 0 A pr myslové relé do patice 0. 0. cívky AC a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojenými kontakty u 0. a 0. rozší ení na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Relé výkonové miniaturní, 12 A

Relé výkonové miniaturní, 12 A ada 56 Relé výkonové miniaturní, A 56. 56.-000 56. miniaturní výkonové relé do patice nebo do PS - cívky AC a DC - základní izolace dle ČSN EN 60- - mechanická aretace a mechanická indikace - patice se

Více

Relé pr myslové, 7-10 A

Relé pr myslové, 7-10 A ada elé pr myslové, - 0 A miniaturní pr myslové relé do S nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí T III (mytí odolné) u.,.,. kompatibilní s časovými relé ady patice do S nebo na DIN-lištu se šroubovými

Více

Relé výkonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do PS nebo p ipojení fastony

Relé výkonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do PS nebo p ipojení fastony . /.3.-0300 /.3-0300 výkonové relé do patice, do PS nebo p ipojení fastony - cívky C a DC - druh kontakt 5 a s bezpečným odd lením podle ČSN EN 50 mezi cívkou a kontaktní sadou - kv(,/50 µs), vzdušná vzdálenost

Více

Katalog 2009-2010. Katalog 2009-2010

Katalog 2009-2010. Katalog 2009-2010 Systémov vytvá ený reléový program od roku 1954 Katalog 2009-2010 Relé, vazební členy, časová relé, m icí a kontrolní relé, elektrom ry, produkty pro ízení technologických proces, pro plošné spoje, do

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A 60. 60.3 pr myslové relé do patice - cívky AC a DC - mechanická aretace a mechanický indikátor - provedení se zdvojenými kontakty u 60. a 60.3 - provedení s proudovou cívkou - rozší ení na časové relé

Více

Přehled 2011 PRO ÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCES PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ INSTALACE

Přehled 2011 PRO ÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCES PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ INSTALACE PRO ÍZENÍ TECHNOLOGCKÝCH PROCES. relé. časová relé. optočleny. m icí a kontrolní relé. vazební členy. elektronické elektrom ry PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ NSTALACE. stmívače. instalační stykače. čidla pohybu.

Více

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A standardní vyḱonové relé do patice a do PS s velkyḿi vyḱonovyḿi rezervami a většinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontaktů a vy běru cívek cívky AC, DC a DC se zvy šenou citlivostí

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky AC a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

Vazební člen, A

Vazební člen, A 49.31-50x0 49.52/72-50x0 vazební člen 1 nebo 2, intergovaný indikační a EMC ochranný modul - cívky, a se zvýšenou citlivostí, 500 mw - bezpečné odd lení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou -

Více

Relé nízké do PS/do patice, A

Relé nízké do PS/do patice, A ŘD Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 ŘD relé do plošný ch spojů nebo do patice, vý ška 15,7 mm cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335

Více

Vazební člen, A

Vazební člen, A 48.3 48.5/7 vazební člen nebo, ší e 5,8 mm, indikační a EMC ochranný modul a dioda proti p epólování u - cívky AC a se zvýšenou citlivostí, 500 mw - bezpečné odd lení dle ČSN EN 5078 mezi cívkou a kontaktní

Více

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A vyḱonové relé 16 A do patice, do PS nebo připojení fastony cívky AC a DC druh kontaktů 5 a 6 s bezpečnyḿ oddělením podle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost 6

Více

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A průmyslové relé do patice cívky AC a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor provedení se zdvojenyḿi kontakty u 60.12 a 60.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Řada 62 Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony

Řada 62 Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony 2 Řada 2 - Relé vyḱonové, 1 výkonové relé 1 do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony cívky C a DC druh kontaktů 5 a s bezpečnyḿ oddělením podle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou kv(1,2/50

Více

Relé do patice / do PS, 6-10 A

Relé do patice / do PS, 6-10 A Relé do patice / do PS, 6-10 vý konové relé 2-kontaktní se zvý šenou napěťovou pevností mezi kontaktními sadami 2.500 V C Typ.52-2P, 6 (rastr vývodů 5 mm) Typ.62-2P, 10 (rastr vývodů 5 mm) cívka DC (650

Více

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A 40 - Relé do patice / do PS, 8-10 - 12-16 40 standardní vyḱonové relé do patice a do PS s velkyḿi vyḱonovyḿi rezervami a většinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontaktů a vy běru cívek

Více

Relé, vazební členy, časová relé, kontrolní a m ící relé, snímače hladiny, instalační p ístroje, patice a p íslušenství

Relé, vazební členy, časová relé, kontrolní a m ící relé, snímače hladiny, instalační p ístroje, patice a p íslušenství Relé, vazební členy, časová relé, kontrolní a m ící relé, snímače hladiny, instalační p ístroje, patice a p íslušenství Katalog 006-007 Systémový reléový program od roku 954 S nabídkou více než 0 000 provedení

Více

Řada 56 - Relé vyḱonové miniaturní, 12 A

Řada 56 - Relé vyḱonové miniaturní, 12 A Řada 56 - Relé vyḱonové miniaturní, 12 Řada 56 miniaturní vyḱonové relé do patice nebo do PS cívky C a DC montáž pomocí adaptéru přímo na panel nebo na DIN-lištu mechanická aretace a mechanická indikace

Více

Relé průmyslové, 7-10 A

Relé průmyslové, 7-10 A ŘD Relé průmyslové, 7-10 ŘD miniaturní průmyslové relé do plošných spojů.12.13.14 Typ.12-2P / 10 Typ.13-3P / 10 Typ.14-4P / 7 cívky C a DC materiál kontaktů bez Cd reléové krytí RT III (mytí odolné) na

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky C a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS nebo na DIN-lištu se šroubovyḿi nebo

Více

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A výkonové relé 16 do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony cívky C a DC druh kontaktů 5 a 6 s bezpečnyḿ oddělením podle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost

Více

Řada 44 - Relé do patice / do PS, 6-10 A

Řada 44 - Relé do patice / do PS, 6-10 A Řada - Relé do patice / do PS, 6-10 Řada vyḱonové relé do patice a do PS se zvy šenou napěťovou pevností mezi kontaktními sadami 2.500 V C cívky DC, DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení

Více

2P nebo 3P / 16 A do plošných spojů pohled ze strany vý vodů

2P nebo 3P / 16 A do plošných spojů pohled ze strany vý vodů výkonové relé 16 do plošných spojů Typ.22 nebo.23-2p nebo 3P / 16 Typ.22-0300 nebo.23-0300 - 2Z nebo 3Z / 16 (vzdálenost kontaktů 3 mm) cívky C a DC 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost 6 mm a povrchová

Více

Relé do patice / do PS, A

Relé do patice / do PS, A ŘD Relé do patice / do PS, 8-10 - 12-16 ŘD výkonové relé 1- nebo 2-kontaktní přímo do plošného spoje nebo do patice Typ.31-1P, 10 (rastr vývodů 3,5 mm) Typ.51-1P, 10 (rastr vývodů 5 mm) Typ.52-2P, 8 (rastr

Více

Relé průmyslové, 10 A

Relé průmyslové, 10 A Relé průmyslové, 10 průmyslové relé do patice cívky C a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojený mi kontakty u.12 a.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního časového

Více

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A Řada 60 - Relé průmyslové, 10 Řada 60 průmyslové relé do patice cívky C a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor provedení se zdvojenyḿi kontakty u 60.12 a 60.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Časové relé miniaturní, 7-10 A

Časové relé miniaturní, 7-10 A ada Časové relé miniaturní, -0 A časové relé do patice shodné s relé ady.0.0.0, nebo multifunkční: časové funkce mononap ové multirozsahové: časových rozsah od 0,0 s do 00 h patice a p íslušenství ada

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A (EMR)

Relé úzké do patice / do PS, 6 A (EMR) ŘD Relé úzké do patice / do PS, 6 (EMR) ŘD úzké síťové relé, 1-pólové 6 montáž do plošných spojů - přímo nebo pomocí patice do plošných spojů montáž na DIN-Lištu ČSN EN 60175 TH35 - pomocí patic se šroubovými,

Více

Vazební člen 0, A

Vazební člen 0, A ŘADA ŘADA Varianty řady * kontaktní nebo polovodičový vý stup šroubové nebo bezešroubové svorky časové relé ve shodném provedení šířka 6,2 mm EMR = vstup DC, AC nebo AC/DC SSR = vstup DC nebo AC/DC šroubové

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada - Relé průmyslové, 7-10 A Řada miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u.12,.13,.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS nebo

Více

Řada 49 - Vazební člen, A

Řada 49 - Vazební člen, A Řada 49 - Vazební člen, 8-10 - 16 A Řada 49 vazební člen 1P nebo 2P, šířka 15,5 mm, součástí indikační a EMC ochranny modul 49.31-50x0 49.52/72-50x0 cívky AC, DC a DC se zvy šenou citlivostí, 500 mw bezpečné

Více

Vazební člen, A

Vazební člen, A vazební člen 1P Typ.P3.P3.31-1P, 10 A - Typ.31-1P, 10 A - cívky AC a DC se zvý šenou citlivostí, 500 mw LED a EMC odrušovací moduly šířka 15,8 mm kontaktní materiál bez Cd na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

Více

Relé vý konové, A

Relé vý konové, A výkonové relé 20 / 30 do plošných spojů nebo pro fastony cívky C a DC odpínač dle ČSN EN 60335-1 v provedení 1Z 1Z + 1R s dvojím rozpojením montáž na DIN-lištu 35 mm, na panel nebo do plošných spojů.31.61

Více

Vazební člen, 6-8 A 38.51/ / vazební člen s elektromechanickým relé, 1P ší ka 6,2 mm, 2P ší ka 14,3 mm

Vazební člen, 6-8 A 38.51/ / vazební člen s elektromechanickým relé, 1P ší ka 6,2 mm, 2P ší ka 14,3 mm Vzební člen, 6-8 A 38.51/61 38.51.3 / 38.61.3 vzební člen s elektromechnickým relé, 1P ší k 6,2 mm, 2P ší k,3 mm - DC AC/DC ovládání - provedení pro dlouhá vedení - integrovný indikční EMC modul - bezpečné

Více

Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A ada 41 Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A nízké relé do plošných spoj nebo do patice, výška 15,7 mm cívky AC a DC se zvýšenou citlivostí (400 mw) bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100 h patice

Více

Řada 65 - Relé vyḱonové, A

Řada 65 - Relé vyḱonové, A 65 - Relé vyḱonové, 20-30 65 výkonové relé 20 / 30 do plošných spojů nebo pro fastony cívky C a DC odpínač dle ČSN EN 60335-1 v provedení 1Z 1Z + 1R se sériovými zdvojenými kontakty montáž na DIN-lištu

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 Řada průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky C a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

Řada 66 - Relé vyḱonové, 30 A

Řada 66 - Relé vyḱonové, 30 A Řada 66 - Relé vyḱonové, 30 Řada 66 výkonové relé 30 do plošných spojů nebo pro připojení fastony 66.22 66.82 2P nebo 2Z nebo 2Z se vzdáleností pro použití ve střídačích solárních zařízení bezpečné oddělení

Více

Řada 58 - Vazební člen, 7-10 A

Řada 58 - Vazební člen, 7-10 A 58 - Vazební člen, 7-0 A 58 vazební člen P, 3P nebo 4P, součástí indikační a EMC ochranny modul 58.3 58.33 58.34 cívky AC a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor moduly řady 99.0 patice se šroubovyḿi

Více

Vazební člen, 7-10 A 58.P3 58.P4 ŘADA 58. vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami

Vazební člen, 7-10 A 58.P3 58.P4 ŘADA 58. vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami.p3.p4 typ.p3-3p / 10 A typ.p4-4p / 7 A cívky AC a DC LED indikační a EMC ochranný modul mechanická aretace a mechanický indikátor šířka 31 mm kontakty bez Cd

Více

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční Časové relé, A multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časových funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časových rozsah od 0,1 s do 20 h montáž a nastavení

Více

Řada 48 - Vazební člen, A

Řada 48 - Vazební člen, A Řada 48 - Vazební člen, 8-10 - 16 Řada 48 vazební člen 1P nebo 2P, šířka 15,8 mm, součástí indikační a EMC ochranny modul cívky C a DC se zvy šenou citlivostí, 500 mw bezpečné oddělení dle ČSN EN 50178,

Více

multifunkční multinapěťové ( ) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, a 96.04

multifunkční multinapěťové ( ) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, a 96.04 Časové moduly časový modul k přestavbě relé s paticí na časové relé multirozsahové od 0,05 s 100 h LED indikace.00.30.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, 92.03 a 96.04

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

Časové relé modulární, 16 A

Časové relé modulární, 16 A Časové relé modulární, A 80.01 80.11 multinap ové a multifunkční časové relé - modulární ší ka 17,5 mm 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) - 6 časových funkcí - 6 časových rozsah od 0,1 s do 20 h - na

Více

Řada 7S - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A

Řada 7S - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A Řada - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A Řada Relé s nuceně vedenými kontakty v modulovém provedení podle ČSN EN 50205:2002, typ A.12...5110.14...0220/0310.16..0420 pro funkční bezpečnost strojních zařízení

Více

V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC / V EOBECNÁ DATA / APLIKACE

V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC / V EOBECNÁ DATA / APLIKACE V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC 68 / V EOBECNÁ DATA 3 přepínací kontakty 10 A /16 A spínaný výkon do 6000 VA cívka DC a AC provedení do patice montáž na panel, montáž na lištu DIN

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

Časové relé miniaturní, 7-10 A

Časové relé miniaturní, 7-10 A ŘADA Časové relé miniaturní, 7-10 A ŘADA časové relé do patice Typ.02-2P / 10 A Typ.03-3P / 10 A Typ.04-4P, 7 A multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: časový ch rozsahů od 0,05 s 100

Více

Bezpečnostní relé OA / OW 5669

Bezpečnostní relé OA / OW 5669 ezpečnostní relé OA / OW 59 splňuje požadavky EN 50 05, IEC/EN 0 55, IEC 0-1 s nuceně spínanými kontakty volitelně vodotěsné provedení OW dvojitá a zesílená izolace mezi kontaktovými poli podle EN 50 178

Více

Řada 4C - Vazební člen, A

Řada 4C - Vazební člen, A vazební člen 1P nebo 2P, mechanická aretace, mechanicky indikátor, široké vy vody, indikační a EM ochranny modul bezpečné oddělení dle ČS E 50178, ČS E 60204 a ČS E 605 mezi cívkou a kontaktní sadou 6

Více

Stykač instalační, A

Stykač instalační, A ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání

Více

Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A

Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A relé s nuceně vedenými kontakty podle ČSN EN 50205:2002, typ A Typ.12-1Z + 1R Typ.14-2Z + 2R nebo 3Z + 1R Typ.16-4Z + 2R nuceně vedené kontakty podle ČSN EN 20205, typ A, jen Z a R pro použití do úrovně

Více

Elektrom r elektronický

Elektrom r elektronický Elektronický 1-fázový elektrom r činné energie pro p ímé p ipojení 7E.13.8.230.0000 7E.16.8.230.0000 elektrom r podle ČSN EN 62053 provedení ov ené dle p edpis o metrologii schválení PTB Braunschweig t

Více

Řada 88 - Časové relé do panelu, 5-8 A

Řada 88 - Časové relé do panelu, 5-8 A multifunkční, multinapěťové a časově multirozsahové relé do panelu nebo patice multifunkční: až 7 časovyćh funkcí multirozsahové: 14 časovyćh rozsahů od 0,5 s do 100 h montáž do patice nebo do panelu 88.02

Více

Časové relé pr myslové, 5 A

Časové relé pr myslové, 5 A 82.01 multinap ové a multifunkční časové relé pro pr myslové použití - ší ka 17,5 mm 24...240 V AC /24...48 V DC - 4 časové funkce - 6 časových rozsah od 0,05 s do 10 h - na DIN-lištu - multifunkční 43

Více

Časové relé do panelu / do patice, 8 A

Časové relé do panelu / do patice, 8 A ŘADA ŘADA Multifunkční multinapěťové časové relé do panelu nebo do patice Typ.02 - multifunkční: 7 časových funkcí Typ.12 - multifunkční: 6 časových funkcí 2P multinapěťové (24...230) V AC/DC 4 časové

Více

Patice s časovými funkcemi pro relé řady 34

Patice s časovými funkcemi pro relé řady 34 úzká patice s časový mi funkcemi, šířka 6,2 mm, kompatibilní s relé řady 34 napájení (12...24) V AC/DC 8 časových funkcí a 4 časové rozsahy volitelné DIP-přepínačem nastavení doby a LED signalizace na

Více

SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. ČESKÁ REPUBLIKA RELÉ WWW.SCHRACK.CZ

SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. ČESKÁ REPUBLIKA RELÉ WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. ČESKÁ REPUBLIKA RELÉ WWW.SCHRACK.CZ OBSAH P EHLED RELÉ 2 RELÉ DO PLO N CH SPOJÒ PE RELÉ PE 12 PE RELÉ PE BISTABILNÍ 14 RE RELÉ RE 16 SNR ULTRATENKÉ SÍËOVÉ RELÉ SNR 18

Více

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 Řada 22 2 nebo 4 kontakty pro 25 4 kontakty pro 40 nebo 63 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 můstkové kontakty vzdálenost kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5

Více

MasterINTERFACE - Vazební člen 0, A

MasterINTERFACE - Vazební člen 0, A ŘADA ŘADA Instalační výhoda v typové rozmanitosti šířka 6,2 mm spoří místo 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné obvody integrovaná

Více

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 Řada 34 5 mm úzké síťové relé vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvy šenou citlivostí (170 mw) C/DC ovládání pomocí patice bezpečné oddělení

Více

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časovyćh funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s

Více

Termostaty a hydrostaty

Termostaty a hydrostaty ŘADA ŘADA termostaty a hydrostaty pro rozvaděče malý zastavěný prostor (17,5 mm široký) bimetalový kontakt široký rozsah nastavení vysoká elektrická životnost na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35.81.0.000.240x.81.0.000.230x.81

Více

SIRIUS 3RM1. Copyright Siemens Zm ny vyhrazeny.

SIRIUS 3RM1. Copyright Siemens Zm ny vyhrazeny. Spoušt e motor SIRIUS 3RM1 Copyright Portfolio SIRIUS Spínací technika SIRIUS SIRIUS nabízí ucelené portfolio nn spínací techniky. snadné projektování a montáž optimáln slad né p ístroje modulární systém

Více

multinapěťové ( )V AC/DC multifunkční

multinapěťové ( )V AC/DC multifunkční ŘADA Časové relé, 16 A ŘADA multifunkční nebo monofunkční časové relé multifunkční: 6 časový ch funkcí multinapěťové: (12...240) V AC/DC nebo (24...240) V AC/DC, napěťové přizpůsobení pomocí pulzní modulace

Více

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časovyćh funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s

Více

Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé A

Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé A ŘADA Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé 10-16 A ŘADA Typ.81 - elektronický spínač impulsně ovládaný (krokové relé) - 1Z Typ.91 - elektronický spínač impulsně ovládaný (krokové relé) s

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100

Více

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Přístroje nízkého napětí Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P Patice pro CR-P relé Zásuvné funkční moduly pro CR-P relé CR-M Patice pro CR-M relé

Více

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A ŘADA ŘADA elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí ovládání (B1, B2, B3) u.01 kontakty přejdou po odepnutí

Více

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U ABB/NN 14/09CZ_11/04 Přístroje nízkého napětí Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P CR-M CR-U Paticové moduly pro CR-P a CR-M Paticové moduly pro

Více

Průmyslová relé. C43 35 x 31 x 54 Monostabilní s test. tačítkem 24 24, 230 1,4 2,4-10 až +60 C 15/10

Průmyslová relé. C43 35 x 31 x 54 Monostabilní s test. tačítkem 24 24, 230 1,4 2,4-10 až +60 C 15/10 Průmyslová relé Typové označení Rozměry (d x š x v) mm Druh relé Jmenovité napětí ss Jmenovitý příkon ss W Provozní teplota Čas přítahu/odpadu Max. frekvence spínání při jmenovité zátěži Počet a druh kontaktů

Více

Časová relé pro drážní vozidla A

Časová relé pro drážní vozidla A multifunkční a monofunkční časové relé pro drážní vozidla.02 - multifunkční a multinapěťové 2P jeden kontakt časový a jeden okamžitý (varianta) nastavení času externím potenciometrem (varianta).62 - zpožděný

Více

Perfektní integrace >>> > 2 základní øady: > Reverzibilní nerezový kryt nebo kryt pro. >Snadné otevírání bez použití nástroje, PODLAHOVÉ KRABICE

Perfektní integrace >>> > 2 základní øady: > Reverzibilní nerezový kryt nebo kryt pro. >Snadné otevírání bez použití nástroje, PODLAHOVÉ KRABICE PODLHOVÉ KRICE Perfektní integrace >>> Podlahové krabice xxxxxxx do zdvojené a betonové podlahy Legrand nabízí inovované výrobky pro instalace ve zdvojených a betonových podlahách. Nové podlahové krabice

Více

The Power in relays and timers since 1954 P EHLED 2013

The Power in relays and timers since 1954 P EHLED 2013 The Power in relays and timers since 1954 SPÍNÁNÍ P EHLED 2013 OVLÁDÁNÍ A KONTROLA INSTALACE BUDOV relé do plošných spoj pr myslová relé vazební členy relé s nucen vedenými časová relé elektrom ry kontrolní

Více

Bezpečnostní relé OA 5611, OA 5612

Bezpečnostní relé OA 5611, OA 5612 Bezpečnostní relé OA 5611, OA 5612 splňuje požadavky norem EN 50 205, IEC 60 255, IEC 60 664 s nuceně spínacími kontakty nízký jmenovitý příkon vysoká mechanická životnost vysoká bezpečnost spínání korunkovými

Více

Řada 7T - Termostaty a hydrostaty

Řada 7T - Termostaty a hydrostaty Řada - Termostaty a hydrostaty Řada Termostaty pro rozváděče maly zastavěny prostor (17,5 mm široký) bimetalovy kontakt široky rozsah nastavení vysoká elektrická životnost na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35.81

Více

Nové univerzální p evodníky z typové ady KNICK 6 mm pro termo lánky, odporové teplom ry, tenzometry a odporové vysíla e

Nové univerzální p evodníky z typové ady KNICK 6 mm pro termo lánky, odporové teplom ry, tenzometry a odporové vysíla e M icí a regula ní technika Nové univerzální p evodníky z typové ady KNICK 6 mm pro termo lánky, odporové teplom ry, tenzometry a odporové vysíla e PolyTrans P 32000 pro všechny typy idel termo lánky, odporové

Více

Reléové spínače & Regulační a signalizační moduly

Reléové spínače & Regulační a signalizační moduly ŘADA ŘADA Digitální regulační relé: Auto-Off-On regulační a signalizační moduly jsou instalovány preventivně tak, aby umožňovaly vyškoleným obsluhám strojů nebo správcům budov, v případě poruchy elektronických

Více

Časové relé pro drážní vozidla, 16 A

Časové relé pro drážní vozidla, 16 A ŘADA ŘADA multifunkční nebo monofunkční.01t - multifunkční, multinapěťové.11t - zpožděný rozběh, multinapěťové splňuje ČSN EN 45545-2:2013 v částech protipožární vlastnosti a komponenty pro drážní vozidla,

Více

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A 13

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A 13 Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí

Více

KONTAKTY/POPIS CÍVKA EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR KONTAKTY PINNING CÍVKA EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR

KONTAKTY/POPIS CÍVKA EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR KONTAKTY PINNING CÍVKA EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR W ULTRATENKÉ RELÉ SNR - KOMPLETY KONTAKTY/ ŠROUBOVÉ SVORKY 1 P, 6A s paticí 12 V DC 9004840408614 ST3P3LB2 1 P, 6A s paticí 24 V DC 9004840408553 ST3P3LC4 1 P, 6A s paticí 24 V DC 9004840408546 ST3P2LC4

Více

Datový list D-SERIES DRI DRI314024LD

Datový list D-SERIES DRI DRI314024LD Relé z řady. 1 nebo 2 přepínací kontakty Robustní průmyslová zásuvná připojení Volitelné: aretace / pružinové testovací tlačítko s barevnou identifikací řídicího napětí (AC cívka: červená / DC cívka: modrá)

Více

Bezpečnostní relé OA 5601, OA 5602, OA 5603

Bezpečnostní relé OA 5601, OA 5602, OA 5603 Bezpečnostní relé OA 0, OA 0, OA 0 splňuje požadavky norem EN 0 0, IEC/EN 0, IEC 0 -, DIN 0-00 s nuceně spínanými kontakty vzdálenost kontaktů > 0, mm po celou dou životnosti, také při poruše a při, U

Více