Relé, vazební členy, časová relé, kontrolní a m ící relé, snímače hladiny, instalační p ístroje, patice a p íslušenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Relé, vazební členy, časová relé, kontrolní a m ící relé, snímače hladiny, instalační p ístroje, patice a p íslušenství"

Transkript

1 Relé, vazební členy, časová relé, kontrolní a m ící relé, snímače hladiny, instalační p ístroje, patice a p íslušenství Katalog Systémový reléový program od roku 954

2 S nabídkou více než provedení je Finder jeden z nejv tších výrobc relé v Evrop. relé pr myslová relé do plošných spoj relé výkonová časová relé m ící a kontrolní relé elektrom ry spínače impulsn ovládané spínače soumrakové patice a p íslušenství ISO 900 ISO firmu založil Piero Giordanino 965 otev ení závodu v Almese, Itálie 974 otev ení závodu v Sanfront, Itálie 98 vlastní výroba nástroj a výrobních za ízení 99 otev ení závodu v St. Jean de Maurienne, Francie 00 zakoupení Eichhoff Reles SL, Valencia, Špan lsko 003 otev ení logistického centra v rebur Astheim, u Frankfurt/M., N mecko výročí založení firmy 006 otev ení logistického centra v Almese, Itálie systémový reléový program od roku

3 zcela samostatní v naší klíčové činnosti zajišt ná kvalita & schválení zkušeben marketing & výzkum prodej, distribuce & poradenství zákazník konstrukce & vývoj výroba & kontrola kvality výrobní za ízení & automatizace ABS FINDER získal více schválení zkušeben než kterýkoliv výrobce relé ve sv t. Ve čty ech výrobních závodech se denn vyrábí víc než relé na výrobních za ízeních a automatech, které byly vyvinuty a postaveny týmem vlastních technik. Každý z nich je specialista v oboru výrobní technologie a pr myslové automatizace.

4 ISO 400 mweltfreundliche Produktionsprozesse RoHS Befolgung der E-Richtlinie über die Verwendung gefährlicher Stoffe

5 Obchodní sí Hlavní sídlo: Itálie, Almese (o) Dce inné společnosti: Belgie (& Lucembursko), Brazílie, N mecko, Francie, Velká Británie (& Irsko), Mexiko, Holandsko, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko (& Moldavsko), Švédsko (& Norsko), Švýcarsko, Špan lsko, Česká republika (& Slovensko), Ma arsko, SA Obchodní zastoupení celosv tov : Albánie, Alžírsko, Argentina, Austrálie, B lorusko, Bulharsko, Kanada, Chile, Čína, Kolumbie, Chorvatsko, Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Pob eží Slonoviny, Estonsko, Finsko, ecko, Hong Kong, Island, Indie, Indonésie, Íran, Izrael, Jordánsko, Korea, Kuvajt, Litva, Libanon, Lotyšsko, Moldavsko, Maroko, Nový Zéland, Pákistán, Paraguay, Peru, Polsko, Ruská federace, Saudská Arábie, Srbsko a Černá Hora, Singapur, Jižní Afrika, Sýrie, hajwan, hajsko, unisko, urecko, krajina, ruguay, Venezuela, Kypr

6 FAX/DOPIS - RYCHLÝ KONAK Finder CZ, s.r.o. Hostiva ská 9/ Praha 0 tel fax Jméno a p íjmení:... Útvar:... Společnost:... lice:... PSČ:... M sto: el.:... Fax:... Zákazník Finder: ano ne Žádáme o zaslání dalších informací: CENÍK CD-KAALOG FIREMNÍ PROFIL Žádáme o: ELEFONNÍ KONAK OSOBNÍ JEDNÁNÍ NABÍDK NA ks obj. číslo

7 Obsah ada strana Relé DIL, A ada strana 3 Relé miniaturní do PS, 6 A ada strana 7 Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 0, A ada strana Patice a p íslušenství ada strana 85 Relé pr myslové, 6-0 A ada strana 9 Patice a p íslušenství ada strana 97 Relé výkonové, 6 A ada strana 04 Patice a p íslušenství ada strana 07 Relé výkonové, 0-30 A ada strana 5 Relé do PS, 0 A ada strana Relé výkonové, 30 A ada strana 9 Relé na DIN-lištu / do PS, A ada strana 6 Patice a p íslušenství ada strana 33 Relé nízké do PS, A ada 93, strana 36 Patice a p íslušenství ada strana 39 Relé nízké do PS, 0-6 A 95 ada strana 4 Patice a p íslušenství ada strana 43 Relé na DIN-lištu / do PS, 6-0 A ada strana 46 Patice a p íslušenství ada strana 5 P epínač auto-off-on, 0 A ada strana 7 Vazební člen, 0, A ada strana 7 Vazební člen, A ada strana 53 Relé do PS, 6 A ada strana 33 Vazební člen, A ada strana 57 Relé pr myslové miniaturní na DIN-lištu 8-6 A ada strana 6 Patice a p íslušenství ada strana 65 Relé pr myslové miniaturní, 7-0 A ada strana 70 Patice a p íslušenství ada strana 77 Relé výkonové miniaturní, A ada strana 83 Patice a p íslušenství ada 4C strana 4 Vazební člen, A ada strana 47 Vazební člen, 7-0 A ada strana 5 Vazební člen, 7-0 A

8 ada strana 55 M ící a kontrolní relé, 0 A (nap ové, proudové, termistorové) ada strana 70 Snímač hladiny 6 A ada strana 77 Časové relé univerzální, A ada strana 85 Časové relé pr myslové, 5 A ada strana 9 Časové relé miniaturní, 7-0 A ada strana 94 Patice a p íslušenství ada strana 97 Časové moduly ada strana 00 Patice a p íslušenství ada strana 07 Časové relé pr myslové, 5-8 A ada strana 5 Časové relé do panelu, 5-8 A ada strana 9 Patice a p íslušenství i Obsah ada strana Spínač soumrakový kompaktní, - 6 A ada strana 3 Spínač soumrakový na DIN-lištu, 6 A ada strana 7 Hodiny spínací, 6 A ada strana 3 Spínač elektronický impulsn ovládaný, 0-6 A ada strana 35 Automat schodiš ový, 6 A ada strana 39 Čidlo pohybu, 0 A ada strana 43 Spínač impulsn ovládaný, 6 A ada strana 47 Relé instalační, 0 A ada strana 5 Spínač impulsn ovládaný, 0 A ada strana 55 Spínač kompaktní impulsn ovládaný, 0 A echnické vysv tlivky Strana C i

9 ada 30 - Relé DIL, A 30 malé relé pro nízké proudy v provedení DIL - P - AgNi kontakty tvrd zlacené (5 µm) - cívka se zvýšenou citlivostí 00 mw nebo 400 mw - nepolarizované relé - reléové krytí R III (mytí odolné) - 0,3 x 0, x,4 (d x š x v) mm - zvýšená citlivost cívky, p íkon 00 mw - do PS - normální citlivost cívky, p íkon 400 mw - do PS pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC max. spínaný výkon VA AC5 max. spínaný výkon (30 V AC) VA AC3 zát ž, fázový motor (30 V AC) kw DC max. spínaný proud (30/0/0 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí ( N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon DC W Pracovní rozsah AC (50 Hz) DC P ídržné nap tí AC/DC Nap tí odpadu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC počet sepnutí Doba p ítahu / odpadu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada (,/50µs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC eplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) P P /3 /3 5/50 5/ /0,3/ /0,3/ 0 (0,/) 0 (0,/) AgNi + Au (5 µm) AgNi + Au (5 µm) , 0,4 (0,7,5) N (0,7,3) N /0,35 N /0,35 N /0,05 N /0,05 N /0 0 6 / / 6/,5, R III R III

10 30 Objednací kód ada 30 - Relé DIL, A P íklad: ada 30, relé DIL do PS, P/ A, nap tí cívky se zvýšenou citlivostí V DC 3 0 A B C D ada typ = do PS počet kontakt = P, A buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 00 mw 9 = DC, p íkon 400 mw jmenovité nap tí cívky A: materiál kontakt 0 = AgNi + Au (5 µm) B: druh kontakt 0 = P D: provedení 0 = mytí odolné (R III) C: možnosti 0 = výrobní linka 0 = výrobní linka Izolační vlastnosti podle ČSN EN 680-:004 Zkušební izolační nap tí V 5 50 Zkušební rázové nap tí kv,, Stupe znečišt ní Kategorie p ep tí I I Nap ová pevnost kontaktní sada/cívka (,/50 µs) kv,5 Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC 750 Nap ová pevnost mezi kontaktními sadami V AC.500 Další údaje Doba odskakování p i spínání: Z/R ms /3 Odolnost vibracím (0...55) Hz, max. ± mm: Z/R g/g 0/0 Odolnost ráz m g 6 Vyza ování tepla do okolí bez proudu kontakty W 0, (30..7) 0,4 (30..9) p i proudu kontakty W 0,4 (30..7) 0,6 (30..9) Doporučená vzdálenost mezi relé na PS mm 5 Cívka DC provedení (citlivá cívka, p íkon 00 mw) Jmenovnité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky N min max R I V V V Ω ma ,7 7, ,5 9, ,7 3, , , , , DC provedení (p íkon 400 mw) Jmenovnité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky N min max R I V V V Ω ma ,5 7, , 9, ,3 4, ,4 8, ,8 37, ,6 75, ,3 R30 - pracovní rozsah DC cívek.5 N okolní teplota ( C) - max. p ípustné nap tí cívky - spoušt cí nap tí p i teplot cívky rovné okolní teplot

11 ada 3 - Relé miniaturní do PS, 6 A malé výkonové relé v provedení DIL - P nebo Z - cívka se zvýšenou citlivostí, 00 mw - 5 kv (,/50 µs) mezi cívkou a kontaktní sadou - základní izolace dle ČSN EN 680-:004 - reléové krytí R III (mytí odolné) - varianta s kontakty bez Cd - 0,3 x 0, x 0,7 (d x š x v) mm - P / 6 A - do PS 3.-x000 - Z / 6 A - do PS 3.-x Ø Ø.. Ø Ø pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC max. spínaný výkon VA AC5 max. spínaný výkon (30 V AC) VA AC3 zát ž, fázový motor (30 V AC) kw DC max. spínaný proud (30/0/0 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí ( N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon DC W Pracovní rozsah AC (50 Hz) DC P ídržné nap tí AC/DC Nap tí odpadu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC počet sepnutí Doba p ítahu / odpadu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada (,/50µs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC eplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) P P 6/5 6/5 50/400 50/ ,85 0,85 3/0,35/0, 3/0,35/0, 500 (0/5) 500 (0/5) AgCdO AgCdO , 0, (0,78...,5) N (0,78...,5) N /0,4 N /0,4 N /0, N /0, N /0 0 6 / /4 6/ R III R III 3

12 ada 3 - Relé miniaturní do PS, 6 A Objednací kód 3 P íklad: ada 3, relé miniaturní do PS, Z/6 A, nap tí cívky 4 V DC 3 A B C D ada typ = do PS počet kontakt = P nebo Z, 6 A buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 00 mw jmenovité nap tí cívky A: materiál kontakt = AgCdO 4 = AgSnO B: druh kontakt 0 = P 3 = Z D: provedení 0 = mytí odolné (R III) C: možnosti 0 = neobsazeno p ednostní provedení tišt na tučn možná provedení jen výb rem A, B, C, D yp Cívka A B C D 3. DC citlivá Izolační vlastnosti podle ČSN EN 680-:004 Zkušební izolační nap tí V 50 Zkušební rázové nap tí kv 4 Stupe znečišt ní Kategorie p ep tí III Nap ová pevnost kontaktní sada/cívka (,/50µs) kv 5 Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC.000 EMC odolnost rušení BRS: (5 50)ns, 5 khz, na ČSN EN t ída 4 (4 kv) SRGE: (,/50 µs), na ČSN EN t ída 3 ( kv) Další údaje Doba odskakování p i spínání: Z/R ms /0 (pro P) / (pro Z) Odolnost vibracím (0...55) Hz, max.+- mm: Z/R g/g 0/0 (pro P) 0/ (pro Z) Odolnost ráz m g 0 Vyza ování tepla do okolí bez proudu kontakty W 0, p i proudu kontakty W 0,5 Doporučená vzdálenost mezi relé na PS mm 5 4

13 ada 3 - Relé miniaturní do PS, 6 A Kontakty F 3 - elektrická životnost p i AC H 3 - spínací schopnost p i DC počet sepnutí 0 6 odporová zát ž - cosϕ = induktivní zát ž - cosϕ = 0,4 DC-spínaný proud (A) spínaný proud (A) DC spínané nap tí (V) p i ohmické zát ži (DC) a pro bod proudu a nap tí pod k ivkou m že být elektrická životnost sepnutí p i induktivní zát ži (DC3) je zapojena ochranná dioda paraleln k zát ži; upozorn ní: doba odpadu se prodlužuje Cívka DC provedení Jmenovnité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky N min max R I V V V Ω ma ,9 7, , , , , R 3 - pracovní rozsah DC cívek N okolní teplota ( C) - max. p ípustné nap tí cívky - spoušt cí nap tí p i teplot cívky rovné okolní 5

14

15 5 ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A 5 mm úzké sí ové relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 5078 mezi cívkou a kontaktní sadou - 6 kv (,/50 µs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm - patice se šroubovými a bezešroubovými svorkami - 8 x 5 x 5 (d x š x v) mm velmi úzké, 5 mm - na DIN-lištu pomocí patice ady pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC max. spínaný výkon VA AC5 max. spínaný výkon (30 V AC) VA AC3 zát ž, fázový motor (30 V AC) kw DC max. spínaný proud (30/0/0 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí ( N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon AC/DC W Pracovní rozsah AC (50 Hz) DC P ídržné nap tí AC/DC Nap tí odpadu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC počet sepnutí Doba p ítahu / odpadu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada (,/50µs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC eplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) P 6/0 50/ ,85 6/0,/0, 500 (/0) AgNi /0,7 (0.7,5) N /0,4 N /0,05 N / / R II 7

16 ada 34 - Relé úzké SSR na DIN-lištu / do PS, 0, - A mm úzké polovodičové relé - pro spínání DC nebo AC výkon bez opalování materiálu kontakt - vysoká četnost spínání - krátká doba sepnutí a doba odpadu - bezhlučné spínání - AC/DC ovládání pomocí patice -,5 kv odolnost vstupního a výstupního obvodu - reléové krytí R III (mytí odolné) - patice se šroubovými i bezešroubovými svorkami - 8 x 5 x 5,5 (d x š x v) mm - výstupní obvod A / 4 V DC - výstupní obvod 0, A / 48 V DC - výstupní obvod A / 40 V AC A A vstup výstup vstup výstup - + ~ ~ vstup výstup pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod Výstupní obvod Výstup Max. trvalý proud / max. spínaný proud (0 ms) A Jmenovité nap tí / max. záv rné nap tí V Nap ový rozsah spínaného výkonu V Min. spínaný proud ma Max. zbytkový proud p i 55 C ma Max. nap tí odpadu p i 0 C a jmen. proudu V Vstupní obvod Jmenovité nap tí ( N ) V DC Pracovní rozsah V DC Ovládací proud ma Nap tí odpadu V DC Odpor vstupního obvodu p i N Ω Doba sepnutí / doba odpadu* ms Nap ová pevnost vstupní/výstupní obvod V eplota okolí * C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) Z Z Z /0 0,/0,5 /40 (4/33)DC (48/60)DC (40/75)AC (,5...4)DC (,5...48)DC (...40)AC 0,05 0,00 0,00,5 0,, , , ,/0,3 0,0/0, / R III R III R III * Doba sepnutí, doba odpadu a teplota okolí se vztahují na p ímé použití na plošném spoji nebo patici pro plošný spoj 93.. P i použití patice 93.0 a 93.5 platí hodnoty uvedené pro vazební člen ady 38. 8

17 ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 0, A Objednací kód elektromechanické relé P íklad: ada 34, relé úzké elektromechanické, P, jmenovité nap tí cívky 4 V DC A B C D ada typ 5 = elektromechanické relé počet kontakt = P, 6 A buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 70 mw jmenovité nap tí cívky A: materiál kontakt 0 = AgNi 4 = AgSnO 5 = AgNi + Au (5 µm) B: druh kontakt 0 = P 3 = Z D: provedení 0 = stojaté, tavidl m odolné (R II) 9 = ležaté, tavidl m odolné (R II) C: možnosti = neobsazeno p ednostní provedení tišt na tučn možná provedení jen výb rem A, B, C, D yp Cívka A B C D 34.5 DC citlivá DC citlivá polovodičové relé (SSR) P íklad: ada 34, relé úzké SSR, výstupní obvod A/4 V DC, vstupní obvod 4 V DC ada typ 8 = polovodičové relé (SSR) výstupní obvod = Z, 0, nebo A vstupní obvod výstupní obvod 904 = A - 4 V DC 7048 = 0, A - 48 V DC 840 = A - 40 V AC * Doba sepnutí, doba odpadu a teplota okolí se vztahují na p ímé použití na plošném spoji nebo patici pro plošný spoj 93.. P i použití patice 93.0 a 93.5 platí hodnoty uvedené pro vazební člen ady 38. provedení 9 - ležaté Ø. Ø pohled ze strany vývod provedení = xxx.x09 9

18 ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A Elektromechanické relé 34 Izolační vlastnosti Zkušební izolační nap tí V Zkušební rázové nap tí kv 4 4 Stupe znečišt ní 3 Kategorie p ep tí III III Nap ová pevnost kontaktní sada/cívka (,/50µs) kv 6 Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC.000 EMC odolnost rušení BRS: (5 50)ns, 5 khz, na ČSN EN t ída 4 (4 kv) SRGE: (,/50 µs), na ČSN EN t ída 3 ( kv) Další údaje Doba odskakování p i spínání: Z/R ms /6 Odolnost vibracím (5...55) Hz, max. ± mm: Z/R g/g 0/5 Odolnost ráz m g 0/4 Vyza ování tepla do okolí bez proudu kontakty W 0, p i proudu kontakty W 0,5 Doporučená vzdálenost mezi relé na PS mm 5 Kontakty F 34 - elektrická životnost p i AC H 34 - spínací schopnost p i DC počet sepnutí odporová zát ž - cosϕ = induktivní zát ž - cosϕ = 0,4 DC-spínaný proud (A) spínaný proud (A) DC-spínané nap tí (V) p i ohmické zát ži (DC) a pro bod proudu a nap tí pod k ivkou m že být elektrická životnost sepnutí p i induktivní zát ži (DC3) je zapojena ochranná dioda paraleln k zát ži; upozorn ní: doba odpadu se prodlužuje Cívka DC provedení Jmenovnité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky N min max R I V V V Ω ma ,5 7, , , , , , , , R 34 - pracovní rozsah DC cívek N okolní teplota ( C) - max. p ípustné nap tí cívky - spoušt cí nap tí p i teplot cívky rovné okolní teplot 0

19 ada 34 - Relé úzké SSR na DIN-lištu / do PS, 0, - A Polovodičové relé Další údaje Vyza ování tepla do okolí bez proudu výstupním obvodem W 0,7 p i proudu výstupním obvodem W 0,4 34 Vstupní obvod DC provedení Jmenovité Kód Pracovní rozsah Nap tí Vstupní Ovládací nap tí vstupního odpadu impedance proud I N obvodu min max p i 0 C p i N V V V V Ω ma ,5 (0)* 75 (46)* 7 ()* * údaje v závorkách se vztahují k AC výstupnímu obvodu Výstupní obvod L 34 - zatížitelnost výstupního obvodu výstupní obvod A AC nebo DC L 34 - zatížitelnost výstupního obvodu výstupní obvod 0, A DC trvalý proud (A) trvalý proud (A) teplota okolí ( C) teplota okolí ( C)

20 V~ ada 93 - Patice a p íslušenství pro adu schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání),5 mm schválení zkušebny pro kombinaci patice a relé jako vazební člen schválení zkušebny pro kombinaci patice a relé jako vazební člen 75.6 Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, p ídržná a demontážní spona, integrované indikační a odrušovací EMC členy, bezpečné odd lení dle ČSN EN 5078 provozní nap tí určeno pro relé Obj. číslo *** V AC/DC * xx V AC/DC * xx V AC/DC * xx V AC/DC * xx (0 5)V AC/DC * xx0 nebo xxxx (0 40)V AC/DC * xx0 nebo xxxx (0 5)V AC/DC *)**) xx0 nebo xxxx ** (0 40)V AC *)**) xx0 nebo xxxx ** 6 V DC xx V DC xx V DC xx0 nebo xxxx V DC xx V DC xx0 nebo xxxx P íslušenství Propojovací lišta (specifikace na další stran ) Izolační deska (specifikace na další stran ) Popisný štítek-matice, 64 štítk (specifikace na další stran ) Zatížení vývod 6A - 50 V Nap ová odolnost 6 kv (,/50 µs) mezi cívkou a kontaktní sadou Krytí IP 0 eplota okolí C ( ) C ( N < 60 V), ( ) C ( N 60 V) tahovací moment Nm 0,5 Délka odizolování mm 0 Max. pr ez p ívod drát lanko pro patice 93.0 mm x,5 / x,5 x,5 / x,5 AWG x4 / x6 x4 / x6 Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, p ídržná a demontážní spona, integrované indikační a odrušovací EMC členy, bezpečné odd lení dle ČSN EN 5078 provozní nap tí určeno pro relé Obj. číslo *** V AC/DC * xx V AC/DC * xx (0 5)V AC/DC * xx0 nebo xxxx (0 40)V AC/DC * xx0 nebo xxxx (0 5)V AC/DC *) **) xx0 nebo xxxx ** (0 40)V AC *)**) xx0 nebo xxxx ** V DC xx V DC xx0 nebo xxxx V DC xx0 nebo xxxx P íslušenství Propojovací lišta (specifikace na další stran ) Izolační deska (specifikace na další stran ) Popisný štítek-matice, 64 štítk (specifikace na další stran ) Zatížení vývod 6A - 50 V Nap ová odolnost 6 kv (,/50 µs) mezi cívkou a kontaktní sadou Krytí IP 0 eplota okolí C ( ) C ( N < 60 V), ( ) C ( N 60 V) Délka odizolování mm 0 Max. pr ez p ívod drát lanko pro patice 93.5 mm x,5 x,5 AWG x4 x4 * interní odpory a usm rn ní p izp sobuje provozní nap tí ovládacímu nap tí cívky relé (cívky vyráb ny do max. 60 V DC) ** integrovaný modul pro zabezpečení odpadu relé potlačením zbytkových proud p i polovodičovém ovládání, dlouhých vedeních, tyristorových a induktivn se chovajících spínačích *** provedení v černé barv na vyžádání, označení rozší eno o "0" na konci objednacího čísla

21 ada 93 - Patice a p íslušenství pro adu schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) Patice do PS, p ídržná a demontážní spona 93. (modrá) (černá) Relé 34.5, 34.8 Zatížení vývod 6 A - 50 V Nap ová odolnost 6 kv (,/50 µs) mezi kontaktní sadou a cívkou Krytí IP 0 eplota okolí C Návod pro p ídržnou a demontážní sponu: pohled ze strany vývod schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) Propojovací lišta pro spojení svorek nebo až (modrá) (černá) patic typu 93.0 nebo 93.5 Proudová zatižitelnost 36 A - 50 V Izolační deska, šedá pro 93.0 nebo pro bezpečné odd lení dle ČSN EN 5078 a odd lení malých nap tí (PELV, SELV) od nap tí ostatních - pro odd lení propojovacích lišt s r znými potenciály - pro optické odd lení skupin relé - pro izolaci od kovových držák DIN-lišt a jiných kovových součástí Popisný štítek-matice, pro 93.0 nebo 93.5, štítk (6 x 0 mm) pro popis plotrem

22

23 ada 36 - Relé do PS, 0 A malé výkonové relé - DC civka se zvýšenou citlivostí (360 mw) - základní izolace podle ČSN EN 680-:004 - reléové krytí R III (mytí odolné) - varianta s kontakty bez Cd -,5 x 5,5 x 7,5 (d x š x v) mm 36 - P - do PS - Z - do PS Ø Ø.5 pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC max. spínaný výkon VA AC5 max. spínaný výkon (30 V AC) VA AC3 zát ž, fázový motor (30 V AC) kw DC max. spínaný proud (30/0/0 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí ( N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon AC/DC VA (50Hz)/W Pracovní rozsah AC (50 Hz) DC P ídržné nap tí AC/DC Nap tí odpadu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC počet sepnutí Doba p ítahu / odpadu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada (,/50µs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC eplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) P Z 0/5 0/5 50/50 50/ ,37 0,37 0/0,3/0, 0/0,3/0, 500 (5/00) 500 (5/00) AgCdO AgCdO /0,36 /0,36 (0,75,5) N (0,75,5) N /0,4 N /0,4 N /0, N /0, N /0 0 6 / /3 7/ R III R III 5

24 ada 36 - Relé do PS, 0 A Objednací kód P íklad: ada 36, relé do PS, P/0 A, nap tí cívky V DC 36 A B C D ada typ = relé do PS počet kontakt = P nebo Z, 0 A buzení cívky 9 = DC jmenovité nap tí cívky A: materiál kontakt 0 = AgCdO 4 = AgSnO B: druh kontakt 0 = P 3 = Z D: provedení 0 = mytí odolné (R III) C: možnosti 0 = neobsazeno p ednostní provedení tišt na tučn možná provedení jen výb rem A, B, C, D yp Cívka A B C D 36. DC Izolační vlastnosti podle ČSN EN 680-:004 Zkušební izolační nap tí V 50 Zkušební rázové nap tí kv,5 Stupe znečišt ní Kategorie p ep tí II Nap ová pevnost kontaktní sada/cívka (,/50µs) kv 4 Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC.000 Další údaje Doba odskakování p i spínání: Z/R ms /6 (pro P) / (pro Z) Odolnost vibracím (5...55) Hz, max. ± mm: Z/R g/g 5/5 (pro P) 5/ (pro Z) Odolnost ráz m g 6 Vyza ování tepla do okolí bez proudu kontakty W 0,4 p i proudu kontakty W,4 Doporučená vzdálenost mezi relé na PS mm 5 6

25 ada 36 - Relé do PS, 0 A Kontakty F 36 - elektrická životnost p i AC H 36 - spínací schopnost p i DC počet sepnutí odporová zát ž - cosϕ = induktivní zát ž - cosϕ = 0,4 DC-spínaný proud (A) spínaný proud (A) DC-spínané nap tí (V) p i ohmické zát ži (DC) a pro bod proudu a nap tí pod k ivkou m že být elektrická životnost sepnutí p i induktivní zát ži (DC3) je zapojena ochranná dioda paraleln k zát ži; upozorn ní: doba odpadu se prodlužuje Cívka DC provedení Jmenovnité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky N min max R I V V V Ω ma , 4, ,7 7, , ,7 3, ,5 R 36 - pracovní rozsah DC cívek N okolní teplota ( C) - max. p ípustné nap tí cívky - spoušt cí nap tí p i teplot cívky rovné okolní teplot 7

26

27 .5 = = =.4.4 ada 40 - Relé na DIN-lištu / do PS, A standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben - cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) - bistabilní provedení s jednou cívkou - bezpečné odd lení podle ČSN EN 5078, 6004 a mezi cívkou a kontaktní sadou - 6 kv(,/50µs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm - vývody délky 5 mm pro spolehlivé spojení v patici - teplota okolí do +85 C - patice se šroubovými a bezešroubovými svorkami - 9 x,4 x 5 (d x š x v) mm - rastr vývod 3,5 mm - P / 0 A rastr vývod 5 mm - P / 0 A 4 ()* 4 () * - rastr vývod 5 mm - P / = = = * v patici se šroubovými svorkami pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC max. spínaný výkon VA AC5 max. spínaný výkon (30 V AC) VA AC3 zát ž, fázový motor (30 V AC) kw DC max. spínaný proud (30/0/0 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí ( N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon AC/DC/DC citl. VA (50 Hz)/W/W Pracovní rozsah AC DC/DC citl. P ídržné nap tí AC/DC Nap tí odpadu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC počet sepnutí Doba p ítahu / odpadu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada(,/50µs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC eplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) * viz str. 60 Doporučení pro pájení na vln P P P 0/0 0/0 8/5 50/400 50/400 50/ ,37 0,37 0,3 0/0,3/0, 0/0,3/0, 8/0,3/0, 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5) AgNi AgNi AgNi ,/0,65/0,5,/0,65/0,5,/0,65/0,5 (0,8,) N (0,8,) N (0,8,) N (0,73,5) N /(0,73,75) N (0,73,5) N /(0,73,75) N (0,73,5) N /(0,73,75) N 0,8 N /0,4 N 0,8 N /0,4 N 0,8 N /0,4 N 0, N /0, N 0, N /0, N 0, N /0, N / / / /3 - (/4 citl.) 7/3 - (/4 citl.) 7/3 - (/4 citl.) 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm) R II* R II* R II* 9

28 .5 =.4 ada 40 - Relé na DIN-lištu / do PS, A 40 standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben - cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) - bistabilní provedení s jednou cívkou - bezpečné odd lení podle ČSN EN 5078, 6004 a mezi cívkou a kontaktní sadou - 6 kv(,/50µs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm - vývody délky 5 mm pro spolehlivé spojení v patici - teplota okolí do +85 C - patice se šroubovými a bezešroubovými svorkami - 9 x,4 x 5 (d x š x v) mm - rastr vývod 5 mm - P / 6 A xx.6 () 4 (4) - rastr vývod jako základní typ - bistabilní, jedna cívka () = zapojení a popis činnosti str. 5 * 00 A po dobu 5 ms p i AgSnO na Z Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC max. spínaný výkon VA AC5 max. spínaný výkon (30 V AC) VA AC3 zát ž, fázový motor (30 V AC) kw DC max. spínaný proud (30/0/0 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí ( N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon AC/DC/DC citl. VA (50 Hz)/W/W Pracovní rozsah P ídržné nap tí Nap tí odpadu Mechanická životnost AC/DC Elektrická životnost AC Doba p ítahu / odpadu AC DC/DC citl. AC/DC AC/DC počet sepnutí počet sepnutí ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada(,/50µs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC eplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) pohled ze strany vývod P 6/30* 50/400 viz relé , /0,3/0, (0/5) AgCdO ***viz vpravo ,/0,65/0,5,0/,0/ (0,8,) N (0,8,) N (0,73,5) N /(0,8,5) N (0,8,) N / 0,8 N /0,4 N 0, N /0, N /0 0 6 viz relé /3 - (/4 citl.) (8 mm) min. délka pulsu 0 ms R II** *** jmenovitá nap tí ( N ): V DC 0 * viz str. 60 Doporučení pro pájení na vln

29 .5 =.3 ada 40 - Relé do PS, A relé do PS - cívky DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) - bezpečné odd lení dle ČSN EN 5078, 6004 a mezi cívkou a kontaktní sadou - 6 kv (,/50µs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm - teplota okolí do +70 C rastr vývod 3,5 mm - P / 0 A - ležaté, výška,7 mm - rastr vývod 3,5 mm - P / 6 A - ležaté, výška,7 mm - rastr vývod 3,5 mm - P / 0 A - stojaté = pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC max. spínaný výkon VA AC5 max. spínaný výkon (30 V AC) VA AC3 zát ž, fázový motor (30 V AC) kw DC max. spínaný proud (30/0/0 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí ( N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon AC/DC/DC citl. VA (50 Hz)/W/W Pracovní rozsah AC DC/DC citl. P ídržné nap tí AC/DC Nap tí odpadu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC počet sepnutí Doba p ítahu / odpadu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada(,/50µs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC eplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) P P P 0/0 6/30 0/0 50/400 50/400 50/ ,37 0,55 0,37 0/0,3/0, 6/0,3/0, 0/0,3/0, 300 (5/5) 500 (0/5) 300 (5/5) AgCdO AgCdO AgCdO / /0,5 / /0,5 / /0,5 /(0,73,75) N /(0,73,75) N /(0,73,75) N /0,4 N /0,4 N /0,4 N /0, N /0, N /0, N /0 0 6 /0 0 6 / /4 /4 /4 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm) R I R I R I

30 ada 40 - Relé na DIN-lištu / do PS, A 40 Objednací kód P íklad: ada 40, relé na DIN-lištu nebo do PS, P, jmenovité nap tí cívky 30 V AC ada typ = vývody v rastru 3,5 mm, ležaté do PS 3 = vývody v rastru 3,5 mm 4 = vývody v rastru 3,5 mm, stojaté do PS 5 = vývody v rastru 5 mm 6 = vývody v rastru 5 mm počet kontakt = P nebo Z: 40., 0 A nebo6 A 40.3, 0 A 40.4, 0 A 40.5, 0 A 40.6, 6 A = P nebo Z 40.5, 8 A buzení cívky 6 = AC/DC, bistabilní 8 = AC (50/60 Hz) 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 500 mw 9 = DC, p íkon 650 mw jmenovité nap tí cívky A: materiál kontakt 0 = AgNi u 40.3/5/5 AgCdO u 40.6 = AgCdO u 40./4 4 = AgSnO 5 = AgNi + Au (5 µm) B: druh kontakt 0 = P 3 = Z A B C D p ednostní provedení tišt na tučn všechna provedení jen výb rem A, B, C, D D: provedení 0 = tavidl m odolné (R II) = mytí odolné (R III) 3 = teplota okolí 5 C a mytí odolné (R III) C: možnosti 0 = neobsazeno 6 = 6 A u 40. yp Cívka A B C D 40. DC citlivá DC citlivá / 40.4 DC citlivá /5 AC-DC citlivá /5 DC AC-DC citlivá DC AC-DC citlivá DC /5/ bistabilní /6 Izolační vlastnosti podle ČSN EN 680-:004 kontakt kontakty Zkušební izolační nap tí V Zkušební rázové nap tí kv Stupe znečišt ní 3 Kategorie p ep tí III III III Nap ová pevnost kontaktní sada/cívka (,/50 µs) kv 6 (8 mm) Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC.000 Nap ová pevnost mezi kontaktními sadami V AC.000 EMC odolnost rušení ovládacího obvodu cívky BRS: (5 50)ns, 5 khz, na ČSN EN t ída 4 (4 kv) SRGE: (,/50 µs), na ČSN EN t ída 3 ( kv) Další údaje Doba odskakování p i spínání: Z/R ms /5 Odolnost vibracím (5...55) Hz, max. ± mm: Z/R g/g 0/4 (P) 5/3 (P) Odolnost ráz m g 3 Vyza ování tepla do okolí bez proudu kontakty W 0,6 p i proudu kontakty W, (40./3/4/5) (40.6/5/40.-06) Doporučená vzdálenost mezi relé na PS mm 5

31 ada 40 - Relé na DIN-lištu / do PS, A Kontakty F 40 - elektrická životnost p i AC typ 40.3/5/6 0 7 F 40 - elektrická životnost p i AC typ počet sepnutí 0 6 odporová zát ž - cosϕ = induktivní zát ž - cosϕ = 0,4 odporová zát ž - cosϕ = 0 6 induktivní zát ž - cosϕ = 0,4 hranice trvalého proudu pro 40.3/5 počet sepnutí spínaný proud (A) spínaný proud (A) F 40 - elektrická životnost p i AC typ 40./4 H 40 - spínací schopnost p i DC počet sepnutí odporová zát ž - cosϕ = induktivní zát ž - cosϕ = 0,4 hranice trvalého proudu pro provedení do 0 A spínaný proud (A) DC spínaný proud (A) hranice trvalého proudu pro 40.6 hranice trvalého proudu pro 40./3/4/5 hranice trvalého proudu pro 40.5 kontakt kontaky sériov DC-spínané nap tí (V) p i ohmické zát ži (DC) a pro bod proudu a nap tí pod k ivkou m že být elektrická životnost sepnutí p i induktivní zát ži (DC3) je zapojena ochranná dioda paraleln k zát ži; upozorn ní: doba odpadu se prodlužuje 3

32 ada 40 - Relé na DIN-lištu / do PS, A Cívka DC provedení (standardní, p íkon 650 mw) 40.3/5/5/6 DC provedení (zvýšená citlivost, p íkon 500 mw) 40.3/5/5/6 40 Jmenovité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky N min max R I V V V Ω ma ,65 7, , , 0, ,6 3, , , , ,3 3, , , , , , , , , , 87, ,3 Jmenovité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky N min * max ** R I V V V Ω ma ,7 8, ,4 0, ,, ,6 5, , , 4, , 3, , ,4 36, , , , , , , , , , , , , , 8, ,9 * min = 0,8 N u 40.6 ** max =,5 N u 40.6 DC provedení (zvýšená citlivost, p íkon 500 mw) 40./4 Jmenovité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky N min max* R I V V V Ω ma ,4 0, , , , , ,3 * max =,5 N u AC provedení /5/5/6 Jmenovité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky N min max R I (50 Hz) V V V Ω ma ,8 6, ,6 3, , 6, ,4 5, , , , , AC/DC bistabilní provedení /5/5/6 Jmenovité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud Demagnet. nap tí cívky odpor** N min max R I R DC V V V Ω ma Ω , ,8 6, ,6 3, , 6, ,4 5, ** R DC = demagnetizační odpor p i DC, R AC =,3 x RDC, W Popis funkce a zapojení na další stran. 4

33 ada 40 - Relé na DIN-lištu / do PS, A Cívka R 40 - pracovní rozsah DC cívek p íkon 650 mw, typ 40.3/5/5/6 R 40 - pracovní rozsah DC cívek se zvýšenou citlivostí p íkon 500 mw, typ 40.3/5/5/6 N.0 N /5/ okolní teplota 80 ( C) /5/ okolní teplota 80 ( C) R 40 - pracovní rozsah DC cívek se zvýšenou citlivostí typ 40./4 R 40 - pracovní rozsah AC cívek N /4 N okolní teplota 80 ( C) okolní teplota 80 ( C) - max. p ípustné nap tí cívky - spoušt cí nap tí p i teplot cívky rovné okolní teplot - max. p ípustné nap tí cívky - spoušt cí nap tí p i teplot cívky rovné okolní teplot Schéma zapojení bistabilního provedení relé ady 40 (bez znázorn ní kontakt relé) AC DC R AC ~.3 R DC D = N4007 set D set reset reset V DC R DC V AC R AC Hodnotu demagnetizačního odporu R DC je t eba vybrat v závislosti na AC/DC bistabilní cívce. P i sepnutí spínače se magnetizuje relé. Relé p ejde do pracovní polohy a z stane v ní i po odpojení buzení. P i vypnutí spínače se relé p es p ed adný odpor demagnetizuje. Relé se vrátí do výchozí polohy. P i sepnutí spínače se magnetizuje relé. Relé p ejde do pracovní polohy a z stane v ní i po odpojení buzení. P i vypnutí spínače se relé proudem opačného sm ru p es p ed adný odpor demagnetizuje. Relé se vrátí do výchozí polohy. Min. délka pulsu pro p epnutí do pracovní/výchozí polohy je 0 ms. Relé m že pracovat se 00% dobou buzení (trvalým buzením) relé 5

34 ada 95 - Patice a p íslušenství pro adu viz str. 7 Modul Patice Relé Popis chycení P íslušenství Patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu - Indikační a nebo odrušovací EMC moduly 40.5 šrouby na panel - Časové moduly Propojovací lišta - Variclip, plastová p ídržná demontážní spona viz str. 8 Modul Patice Relé Popis chycení P íslušenství Patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu - Indikační a nebo odrušovací EMC moduly 40.5 šrouby na panel - Propojovací lišta Variclip, plastová p ídržná demontážní spona viz str Modul Patice Relé Popis chycení P íslušenství Patice se šroubovými svorkami na DIN-lištu - Indikační a nebo odrušovací EMC moduly 40.5 šrouby na panel - Propojovací lišta Variclip, plastová p ídržná demontážní spona viz str Modul Patice Relé Popis chycení P íslušenství Patice s bezešroubovými svorkami na DIN-lištu - Indikační a 40.5 nebo odrušovací EMC moduly 40.6 šrouby na panel - Časové moduly - Variclip, plastová p ídržná demontážní spona viz str Modul Patice Relé Popis chycení P íslušenství Patice s bezešroubovými svorkami na DIN-lištu - Indikační a 40.5 nebo odrušovací EMC moduly 40.6 šrouby na panel - Variclip, plastová p ídržná demontážní spona viz str Modul Patice Relé Popis chycení P íslušenství Patice do PS pájením na PS - Spona kovová p ídržná Spona plastová p ídržná

35 ada 95 - Patice a p íslušenství pro adu schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) schválení pro kombinace patic a relé v jednotlivých provedeních Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro časový modul a pro indikační a odrušovací modrá černá modrá černá EMC moduly 99.0 bezpečné odd lení dle ČSN EN 5078 mezi cívkou a kontaktními sadami Relé / 5/ 6 P íslušenství Spona, kovová Variclip, plastová p ídržná a demontážní spona Propojovací lišta, pro propojení svorek nebo až 8 patic 95.03, 95.05, trvalý proud 0 A Štítek, plastový, bílý ( ks součástí patice) Indikacní a odrušovací EMC moduly 99.0 Časový modul 86.30, náhrada za 86.0 a 86.0 Popisný štítek-matice, pro Variclip, 7 štítk (6 x mm) pro popis plotrem Zatížení kontakt 0 A - 50 V* Nap ová pevnost 6 kv (,/50 µs) mezi cívkou a kontaktními sadami Krytí IP 0 eplota okolí C tahovací moment Nm 0,5 Délka odizolování mm 8 Max. pr ez p ívod drát lanko pro patice a mm x6 / x,5 x4 / x,5 AWG x0 / x4 x / x4 * p i trvalém proudu > 0 A je t eba propojit -, 4-4, - COM COM NO NC 78.6 Ø NO NC 78.6 Ø = COIL COIL Propojovací lišta, propojení nebo až 8 patic nebo (modrá) (černá) Zkušební hodnoty 0 A - 50 V = 3 36 u 40.5 je P na Časový modul yp (náhrada za 86.0 a 86.0, technické údaje str. 97/06) Zpožd ný rozb h, p echodný kontakt (0,05s...00h) (...4)V AC/DC schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) Časové, indikační a odrušovací EMC moduly ady 99.0 pro patice a technické údaje str. 58 a 59 modrá (výb hová) nebo šedá (nová) Ochranná dioda (+ na ) (6...0)V DC LED bez EMC ochrany* (6...4)V DC/AC LED bez EMC ochrany* (8...60)V DC/AC LED bez EMC ochrany* (0...40)V DC/AC LED + ochranná dioda + dioda proti p epólování (+ na ) * (6...4)V DC LED + ochranná dioda + dioda proti p epólování (+ na ) * (8...60)V DC LED + ochranná dioda + dioda proti p epólování (+ na ) * (0...0)V DC LED + varistor* (6...4)V DC/AC LED + varistor* (8...60)V DC/AC LED + varistor* (0...40)V DC/AC RC člen (6...4)V DC/AC RC člen (8...60)V DC/AC RC člen (0...40)V DC/AC Svodový odpor (6 Ω/W) (0...40)V AC * p i DC je t eba + pól p ipojit na, nestandardní moduly s + pólem na na vyžádání 7

36 ada 95 - Patice a p íslušenství pro adu schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro indikační a odrušovací EMC členy modrá černá modrá černá Relé , 40.5, 40.6 P íslušenství Spona, kovová Variclip, plastová p ídržná a demontážní spona Propojovací lišta, pro propojení svorek nebo až 8 patic /30, /30, trvalý proud 0 A Štítek, plastový, bílý ( ks součástí patice) Indikační a odrušovací EMC moduly Popisný štítek-matice, pro Variclip, 7 štítk (6 x mm) pro popis plotrem Zatížení kontakt 0 A - 50 V* Nap ová pevnost 6 kv (,/50 µs) mezi cívkou a kontaktními sadami Krytí IP 0 eplota okolí C tahovací moment Nm 0,5 Délka odizolování mm 7 Max. pr ez p ívod drát lanko pro patice a mm x6 / x,5 x4 / x,5 AWG x0 / x4 x / x4 * p i trvalém proudu > 0 A je t eba propojit -, 4-4, COM NC COM 4 NO Ø NO Ø COIL 4 COIL NC Propojovací lišta, pro propojení svorek nebo až 8 patic nebo (modrá) (černá) Zkušební hodnoty 0 A - 50 V schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) * p i DC je t eba + pól p ipojit na, nestandardní moduly s + pólem na na vyžádání Indikační a odrušovací EMC moduly ady pro patice a technické údaje str. 58 a 59 modrá LED zelená Ochranná dioda (+ na ) (6...0)V DC LED bez EMC ochrany* (6...4)V DC/AC LED bez EMC ochrany* (8...60)V DC/AC LED bez EMC ochrany* (0...40)V DC/AC LED červená LED + ochranná dioda (+ na )* (6...4)V DC LED + ochranná dioda (+ na )* (8...60)V DC LED + ochranná dioda (+ na )* (0...0)V DC LED + varistor* (6...4)V DC/AC LED + varistor* (8...60)V DC/AC LED + varistor* (0...40)V DC/AC RC člen (6...4)V DC/AC RC člen (8...60)V DC/AC RC člen (0...40)V DC/AC Svodový odpor, 6 kω/ W (0...40)V AC

37 ada 95 - Patice a p íslušenství pro adu schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro indikační a odrušovací EMC moduly modrá černá modrá černá bezpečné odd lení dle ČSN EN 5078 mezi cívkou a kontaktními sadami Relé , 40.5, 40.6 P íslušenství Spona, kovová Variclip, plastová prídržná a demontážní spona Propojovací lišta, pro propojení svorek nebo až 8 patic /30, /30, trvalý proud 0 A Štítek, plastový, bílý ( ks součástí patice) Indikační a odrušovací EMC moduly Popisný štítek-matice, pro Variclip, 7 štítk (6 x mm) pro popis plotrem Zatížení kontakt 0 A - 50 V* Nap ová pevnost 6 kv (,/50 µs) mezi cívkou a kontaktními sadami Krytí IP 0 eplota okolí C tahovací moment Nm 0,5 Délka odizolování mm 8 Max. pr ez p ívod drát lanko pro patice a mm x6 / x,5 x4 / x,5 AWG x0 / x4 x / x4 * p i trvalém proudu > 0 A je t eba propojit -, 4-4, COM COM 4 NO 4 4 NO NC Ø 3. NC Ø 3. COIL 3.6 COIL schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) * p i DC je t eba + pól p ipojit na, nestandardní moduly s + pólem na na vyžádání Propojovací lišta, pro propojení svorek nebo až 8 patic nebo (modrá) (černá) 0 A - 50 V Indikační a odrušovací EMC moduly ady pro patice a technické údaje str. 58 a 59 modrá LED zelená Ochranná dioda (+ na ) (6...0)V DC LED bez EMC ochrany* (6...4)V DC/AC LED bez EMC ochrany* (8...60)V DC/AC LED bez EMC ochrany* (0...40)V DC/AC LED červená LED + ochranná dioda (+ na )* (6...4)V DC LED + ochranná dioda (+ na )* (8...60)V DC LED + ochranná dioda (+ na )* (0...0)V DC LED + varistor* (6...4)V DC/AC LED + varistor* (8...60)V DC/AC LED + varistor* (0...40)V DC/AC RC člen (6...4)V DC/AC RC člen (8...60)V DC/AC RC člen (0...40)V DC/AC Svodový odpor (6 kω/w) (0...40)V AC

38 ada 95 - Patice a p íslušenství pro adu schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, zásuvka pro časový modul a pro modrá černá indikační a odrušovací EMC moduly 99.0 bezpečné odd lení dle ČSN EN 5078 mezi cívkou a kontaktními sadami Relé 40.5, 40.5, 40.6 P íslušenství Spona, kovová Variclip, plastová p ídržná a demontážní spona Indikační a odrušovací EMC moduly 99.0 Časový modul 86.30, náhrada za 86.0 a 86.0 Popisný štítek-matice, pro Variclip, 7 štítk (6 x mm) pro popis plotrem Zatížení kontakt 0 A - 50 V * Nap ová pevnost 6 kv (,/50 µs) mezi cívkou a kontaktními sadami Krytí IP 0 eplota okolí C Délka odizolování mm 8 Max. pr ez p ívod drát lanko pro patice mm x(0,...,5) x(0,...,5) AWG x(4...8) x(4...8) * p i trvalém proudu > 0 A je t eba propojit -, 4-4, COM COM 4 4 NO NC COIL NO 4 NC Ø COIL Časový modul (náhrada za 86.0 a 86.0, technické údaje str. 97/06) Zpožd ný rozb h, p echodný kontakt (0,05s...00h) (...4)V AC/DC schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) Indikační a odrušovací EMC moduly ady 99.0 pro patice technické údaje str. 58 und 59 modrá (výb hová) nebo šedá (nová) Ochranná dioda (+ na ) (6...0)V DC LED bez EMC ochrany* (6...4)V DC/AC LED bez EMC ochrany* (8...60)V DC/AC LED bez EMC ochrany* (0...40)V DC/AC LED + ochranná dioda + dioda proti p epólování (+ na ) * (6...4)V DC LED + ochranná dioda + dioda proti p epólování (+ na ) * (8...60)V DC LED + ochranná dioda + dioda proti p epólování (+ na ) * (0...0)V DC LED + varistor* (6...4)V DC/AC LED + varistor* (8...60)V DC/AC LED + varistor* (0...40)V DC/AC RC člen (6...4)V DC/AC RC člen (8...60)V DC/AC RC člen (0...40)V DC/AC Svodový odpor (6 kω/w) (0...40)V AC * p i DC je t eba + pól p ipojit na, nestandardní moduly s + pólem na na vyžádání

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A ada - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A mm úzké sí ové relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou

Více

Relé do patice / do PS, A

Relé do patice / do PS, A . = 2.4.. = = 2.4 2.4 ada 40 Relé do patice / do PS, 8-0 - 6 A 40.3 40. 40.2 standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben - cívky AC, DC a DC se

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A ada 34 Relé úzké do patice / do PS, 6 A 34. mm úzké relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou - t

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A Relé úzké do patice / do PS, 6 A 5 mm úzké relé 34.51 vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvýšenou citlivostí (170 mw) AC/DC ovládání pomocí patice bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178

Více

Relé do patice / do PS, 8-10 - 16 A

Relé do patice / do PS, 8-10 - 16 A ..4...4.4 ada 40 Relé do patice / do PS, 8-0 - A 40. 40. 40. standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben - cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí

Více

Relé do patice / do PS, 6-10 A

Relé do patice / do PS, 6-10 A ada 44 Relé do patice / do PS, 6-10 A výkonové relé do patice a do PS se zvýšenou nap ovou pevností mezi kontaktními sadami 2.500 V AC cívky DC, DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) bezpečné odd lení podle

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A ada 34 Relé úzké do patice / do PS, A 34. mm úzké relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou - t ída

Více

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A standardní vyḱonové relé do patice a do PS s velkyḿi vyḱonovyḿi rezervami a většinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontaktů a vy běru cívek cívky AC, DC a DC se zvy šenou citlivostí

Více

Vazební člen, A

Vazební člen, A 48.3 48.5/7 vazební člen nebo, ší e 5,8 mm, indikační a EMC ochranný modul a dioda proti p epólování u - cívky AC a se zvýšenou citlivostí, 500 mw - bezpečné odd lení dle ČSN EN 5078 mezi cívkou a kontaktní

Více

Vazební člen, A

Vazební člen, A 49.31-50x0 49.52/72-50x0 vazební člen 1 nebo 2, intergovaný indikační a EMC ochranný modul - cívky, a se zvýšenou citlivostí, 500 mw - bezpečné odd lení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou -

Více

Katalog 2009-2010. Katalog 2009-2010

Katalog 2009-2010. Katalog 2009-2010 Systémov vytvá ený reléový program od roku 1954 Katalog 2009-2010 Relé, vazební členy, časová relé, m icí a kontrolní relé, elektrom ry, produkty pro ízení technologických proces, pro plošné spoje, do

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A ada 0 elé pr myslové, 0 A pr myslové relé do patice 0. 0. cívky AC a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojenými kontakty u 0. a 0. rozší ení na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Relé pr myslové, 7-10 A

Relé pr myslové, 7-10 A ada elé pr myslové, - 0 A miniaturní pr myslové relé do S nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí T III (mytí odolné) u.,.,. kompatibilní s časovými relé ady patice do S nebo na DIN-lištu se šroubovými

Více

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A 40 - Relé do patice / do PS, 8-10 - 12-16 40 standardní vyḱonové relé do patice a do PS s velkyḿi vyḱonovyḿi rezervami a většinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontaktů a vy běru cívek

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

Relé výkonové miniaturní, 12 A

Relé výkonové miniaturní, 12 A ada 56 Relé výkonové miniaturní, A 56. 56.-000 56. miniaturní výkonové relé do patice nebo do PS - cívky AC a DC - základní izolace dle ČSN EN 60- - mechanická aretace a mechanická indikace - patice se

Více

Relé pr myslové, 7-10 A

Relé pr myslové, 7-10 A ..3. miniaturní pr myslové relé do patice nebo do PS - cívky AC a DC - základní izolace dle ČSN EN 0- - reléové krytí RT III (mytí odolné) u.,.3,. - kompatibilní s časovými relé ady - patice se šroubovými

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A 60. 60.3 pr myslové relé do patice - cívky AC a DC - mechanická aretace a mechanický indikátor - provedení se zdvojenými kontakty u 60. a 60.3 - provedení s proudovou cívkou - rozší ení na časové relé

Více

Relé nízké do PS/do patice, A

Relé nízké do PS/do patice, A ŘD Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 ŘD relé do plošný ch spojů nebo do patice, vý ška 15,7 mm cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335

Více

Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO 14001

Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO 14001 Relé, vazební členy, časová relé, m icí a kontrolní relé, elektrom ry, p ístroje pro ízení technologických proces, pro plošné spoje, do rozvad č a pro domovní instalace Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO

Více

Relé do patice / do PS, A

Relé do patice / do PS, A ŘD Relé do patice / do PS, 8-10 - 12-16 ŘD výkonové relé 1- nebo 2-kontaktní přímo do plošného spoje nebo do patice Typ.31-1P, 10 (rastr vývodů 3,5 mm) Typ.51-1P, 10 (rastr vývodů 5 mm) Typ.52-2P, 8 (rastr

Více

Relé do patice / do PS, 6-10 A

Relé do patice / do PS, 6-10 A Relé do patice / do PS, 6-10 vý konové relé 2-kontaktní se zvý šenou napěťovou pevností mezi kontaktními sadami 2.500 V C Typ.52-2P, 6 (rastr vývodů 5 mm) Typ.62-2P, 10 (rastr vývodů 5 mm) cívka DC (650

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS

Více

Řada 49 - Vazební člen, A

Řada 49 - Vazební člen, A Řada 49 - Vazební člen, 8-10 - 16 A Řada 49 vazební člen 1P nebo 2P, šířka 15,5 mm, součástí indikační a EMC ochranny modul 49.31-50x0 49.52/72-50x0 cívky AC, DC a DC se zvy šenou citlivostí, 500 mw bezpečné

Více

Řada 44 - Relé do patice / do PS, 6-10 A

Řada 44 - Relé do patice / do PS, 6-10 A Řada - Relé do patice / do PS, 6-10 Řada vyḱonové relé do patice a do PS se zvy šenou napěťovou pevností mezi kontaktními sadami 2.500 V C cívky DC, DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení

Více

Relé výkonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do PS nebo p ipojení fastony

Relé výkonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do PS nebo p ipojení fastony . /.3.-0300 /.3-0300 výkonové relé do patice, do PS nebo p ipojení fastony - cívky C a DC - druh kontakt 5 a s bezpečným odd lením podle ČSN EN 50 mezi cívkou a kontaktní sadou - kv(,/50 µs), vzdušná vzdálenost

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky AC a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A ada 41 Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A nízké relé do plošných spoj nebo do patice, výška 15,7 mm cívky AC a DC se zvýšenou citlivostí (400 mw) bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204

Více

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A vyḱonové relé 16 A do patice, do PS nebo připojení fastony cívky AC a DC druh kontaktů 5 a 6 s bezpečnyḿ oddělením podle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost 6

Více

Vazební člen, 6-8 A 38.51/ / vazební člen s elektromechanickým relé, 1P ší ka 6,2 mm, 2P ší ka 14,3 mm

Vazební člen, 6-8 A 38.51/ / vazební člen s elektromechanickým relé, 1P ší ka 6,2 mm, 2P ší ka 14,3 mm Vzební člen, 6-8 A 38.51/61 38.51.3 / 38.61.3 vzební člen s elektromechnickým relé, 1P ší k 6,2 mm, 2P ší k,3 mm - DC AC/DC ovládání - provedení pro dlouhá vedení - integrovný indikční EMC modul - bezpečné

Více

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A průmyslové relé do patice cívky AC a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor provedení se zdvojenyḿi kontakty u 60.12 a 60.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Řada 58 - Vazební člen, 7-10 A

Řada 58 - Vazební člen, 7-10 A 58 - Vazební člen, 7-0 A 58 vazební člen P, 3P nebo 4P, součástí indikační a EMC ochranny modul 58.3 58.33 58.34 cívky AC a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor moduly řady 99.0 patice se šroubovyḿi

Více

Vazební člen, A

Vazební člen, A vazební člen 1P Typ.P3.P3.31-1P, 10 A - Typ.31-1P, 10 A - cívky AC a DC se zvý šenou citlivostí, 500 mw LED a EMC odrušovací moduly šířka 15,8 mm kontaktní materiál bez Cd na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky C a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS nebo na DIN-lištu se šroubovyḿi nebo

Více

Řada 48 - Vazební člen, A

Řada 48 - Vazební člen, A Řada 48 - Vazební člen, 8-10 - 16 Řada 48 vazební člen 1P nebo 2P, šířka 15,8 mm, součástí indikační a EMC ochranny modul cívky C a DC se zvy šenou citlivostí, 500 mw bezpečné oddělení dle ČSN EN 50178,

Více

Relé průmyslové, 7-10 A

Relé průmyslové, 7-10 A ŘD Relé průmyslové, 7-10 ŘD miniaturní průmyslové relé do plošných spojů.12.13.14 Typ.12-2P / 10 Typ.13-3P / 10 Typ.14-4P / 7 cívky C a DC materiál kontaktů bez Cd reléové krytí RT III (mytí odolné) na

Více

Řada 56 - Relé vyḱonové miniaturní, 12 A

Řada 56 - Relé vyḱonové miniaturní, 12 A Řada 56 - Relé vyḱonové miniaturní, 12 Řada 56 miniaturní vyḱonové relé do patice nebo do PS cívky C a DC montáž pomocí adaptéru přímo na panel nebo na DIN-lištu mechanická aretace a mechanická indikace

Více

Vazební člen 0, A

Vazební člen 0, A ŘADA ŘADA Varianty řady * kontaktní nebo polovodičový vý stup šroubové nebo bezešroubové svorky časové relé ve shodném provedení šířka 6,2 mm EMR = vstup DC, AC nebo AC/DC SSR = vstup DC nebo AC/DC šroubové

Více

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A výkonové relé 16 do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony cívky C a DC druh kontaktů 5 a 6 s bezpečnyḿ oddělením podle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost

Více

Řada 4C - Vazební člen, A

Řada 4C - Vazební člen, A vazební člen 1P nebo 2P, mechanická aretace, mechanicky indikátor, široké vy vody, indikační a EM ochranny modul bezpečné oddělení dle ČS E 50178, ČS E 60204 a ČS E 605 mezi cívkou a kontaktní sadou 6

Více

Řada 62 Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony

Řada 62 Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony 2 Řada 2 - Relé vyḱonové, 1 výkonové relé 1 do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony cívky C a DC druh kontaktů 5 a s bezpečnyḿ oddělením podle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou kv(1,2/50

Více

Relé průmyslové, 10 A

Relé průmyslové, 10 A Relé průmyslové, 10 průmyslové relé do patice cívky C a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojený mi kontakty u.12 a.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního časového

Více

2P nebo 3P / 16 A do plošných spojů pohled ze strany vý vodů

2P nebo 3P / 16 A do plošných spojů pohled ze strany vý vodů výkonové relé 16 do plošných spojů Typ.22 nebo.23-2p nebo 3P / 16 Typ.22-0300 nebo.23-0300 - 2Z nebo 3Z / 16 (vzdálenost kontaktů 3 mm) cívky C a DC 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost 6 mm a povrchová

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada - Relé průmyslové, 7-10 A Řada miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u.12,.13,.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS nebo

Více

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A Řada 60 - Relé průmyslové, 10 Řada 60 průmyslové relé do patice cívky C a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor provedení se zdvojenyḿi kontakty u 60.12 a 60.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Vazební člen, 7-10 A 58.P3 58.P4 ŘADA 58. vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami

Vazební člen, 7-10 A 58.P3 58.P4 ŘADA 58. vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami.p3.p4 typ.p3-3p / 10 A typ.p4-4p / 7 A cívky AC a DC LED indikační a EMC ochranný modul mechanická aretace a mechanický indikátor šířka 31 mm kontakty bez Cd

Více

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční Časové relé, A multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časových funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časových rozsah od 0,1 s do 20 h montáž a nastavení

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A (EMR)

Relé úzké do patice / do PS, 6 A (EMR) ŘD Relé úzké do patice / do PS, 6 (EMR) ŘD úzké síťové relé, 1-pólové 6 montáž do plošných spojů - přímo nebo pomocí patice do plošných spojů montáž na DIN-Lištu ČSN EN 60175 TH35 - pomocí patic se šroubovými,

Více

Časové relé modulární, 16 A

Časové relé modulární, 16 A Časové relé modulární, A 80.01 80.11 multinap ové a multifunkční časové relé - modulární ší ka 17,5 mm 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) - 6 časových funkcí - 6 časových rozsah od 0,1 s do 20 h - na

Více

Časové relé miniaturní, 7-10 A

Časové relé miniaturní, 7-10 A ada Časové relé miniaturní, -0 A časové relé do patice shodné s relé ady.0.0.0, nebo multifunkční: časové funkce mononap ové multirozsahové: časových rozsah od 0,0 s do 00 h patice a p íslušenství ada

Více

Řada 7S - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A

Řada 7S - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A Řada - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A Řada Relé s nuceně vedenými kontakty v modulovém provedení podle ČSN EN 50205:2002, typ A.12...5110.14...0220/0310.16..0420 pro funkční bezpečnost strojních zařízení

Více

Časové relé pr myslové, 5 A

Časové relé pr myslové, 5 A 82.01 multinap ové a multifunkční časové relé pro pr myslové použití - ší ka 17,5 mm 24...240 V AC /24...48 V DC - 4 časové funkce - 6 časových rozsah od 0,05 s do 10 h - na DIN-lištu - multifunkční 43

Více

multifunkční multinapěťové ( ) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, a 96.04

multifunkční multinapěťové ( ) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, a 96.04 Časové moduly časový modul k přestavbě relé s paticí na časové relé multirozsahové od 0,05 s 100 h LED indikace.00.30.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, 92.03 a 96.04

Více

Relé vý konové, A

Relé vý konové, A výkonové relé 20 / 30 do plošných spojů nebo pro fastony cívky C a DC odpínač dle ČSN EN 60335-1 v provedení 1Z 1Z + 1R s dvojím rozpojením montáž na DIN-lištu 35 mm, na panel nebo do plošných spojů.31.61

Více

Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A

Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A relé s nuceně vedenými kontakty podle ČSN EN 50205:2002, typ A Typ.12-1Z + 1R Typ.14-2Z + 2R nebo 3Z + 1R Typ.16-4Z + 2R nuceně vedené kontakty podle ČSN EN 20205, typ A, jen Z a R pro použití do úrovně

Více

Stykač instalační, A

Stykač instalační, A ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

Řada 66 - Relé vyḱonové, 30 A

Řada 66 - Relé vyḱonové, 30 A Řada 66 - Relé vyḱonové, 30 Řada 66 výkonové relé 30 do plošných spojů nebo pro připojení fastony 66.22 66.82 2P nebo 2Z nebo 2Z se vzdáleností pro použití ve střídačích solárních zařízení bezpečné oddělení

Více

Řada 65 - Relé vyḱonové, A

Řada 65 - Relé vyḱonové, A 65 - Relé vyḱonové, 20-30 65 výkonové relé 20 / 30 do plošných spojů nebo pro fastony cívky C a DC odpínač dle ČSN EN 60335-1 v provedení 1Z 1Z + 1R se sériovými zdvojenými kontakty montáž na DIN-lištu

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100 h patice

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 Řada průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky C a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 Řada 22 2 nebo 4 kontakty pro 25 4 kontakty pro 40 nebo 63 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 můstkové kontakty vzdálenost kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5

Více

Elektrom r elektronický

Elektrom r elektronický Elektronický 1-fázový elektrom r činné energie pro p ímé p ipojení 7E.13.8.230.0000 7E.16.8.230.0000 elektrom r podle ČSN EN 62053 provedení ov ené dle p edpis o metrologii schválení PTB Braunschweig t

Více

Řada 88 - Časové relé do panelu, 5-8 A

Řada 88 - Časové relé do panelu, 5-8 A multifunkční, multinapěťové a časově multirozsahové relé do panelu nebo patice multifunkční: až 7 časovyćh funkcí multirozsahové: 14 časovyćh rozsahů od 0,5 s do 100 h montáž do patice nebo do panelu 88.02

Více

Časové relé miniaturní, 7-10 A

Časové relé miniaturní, 7-10 A ŘADA Časové relé miniaturní, 7-10 A ŘADA časové relé do patice Typ.02-2P / 10 A Typ.03-3P / 10 A Typ.04-4P, 7 A multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: časový ch rozsahů od 0,05 s 100

Více

Patice s časovými funkcemi pro relé řady 34

Patice s časovými funkcemi pro relé řady 34 úzká patice s časový mi funkcemi, šířka 6,2 mm, kompatibilní s relé řady 34 napájení (12...24) V AC/DC 8 časových funkcí a 4 časové rozsahy volitelné DIP-přepínačem nastavení doby a LED signalizace na

Více

Časové relé do panelu / do patice, 8 A

Časové relé do panelu / do patice, 8 A ŘADA ŘADA Multifunkční multinapěťové časové relé do panelu nebo do patice Typ.02 - multifunkční: 7 časových funkcí Typ.12 - multifunkční: 6 časových funkcí 2P multinapěťové (24...230) V AC/DC 4 časové

Více

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 Řada 34 5 mm úzké síťové relé vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvy šenou citlivostí (170 mw) C/DC ovládání pomocí patice bezpečné oddělení

Více

Přehled 2011 PRO ÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCES PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ INSTALACE

Přehled 2011 PRO ÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCES PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ INSTALACE PRO ÍZENÍ TECHNOLOGCKÝCH PROCES. relé. časová relé. optočleny. m icí a kontrolní relé. vazební členy. elektronické elektrom ry PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ NSTALACE. stmívače. instalační stykače. čidla pohybu.

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

Časové relé pr myslové, 5 A

Časové relé pr myslové, 5 A multifunkční a monofunkční časové relé pro vysoké požadavky v pr myslu 82.01 multifunkční: 4 časové funkce multinap ové (24...240) V AC a (24...48) V DC multirozsahové 6 časových rozsah od 0,05 s do 10

Více

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

MasterINTERFACE - Vazební člen 0, A

MasterINTERFACE - Vazební člen 0, A ŘADA ŘADA Instalační výhoda v typové rozmanitosti šířka 6,2 mm spoří místo 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné obvody integrovaná

Více

Termostaty a hydrostaty

Termostaty a hydrostaty ŘADA ŘADA termostaty a hydrostaty pro rozvaděče malý zastavěný prostor (17,5 mm široký) bimetalový kontakt široký rozsah nastavení vysoká elektrická životnost na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35.81.0.000.240x.81.0.000.230x.81

Více

Časová relé pro drážní vozidla A

Časová relé pro drážní vozidla A multifunkční a monofunkční časové relé pro drážní vozidla.02 - multifunkční a multinapěťové 2P jeden kontakt časový a jeden okamžitý (varianta) nastavení času externím potenciometrem (varianta).62 - zpožděný

Více

multinapěťové ( )V AC/DC multifunkční

multinapěťové ( )V AC/DC multifunkční ŘADA Časové relé, 16 A ŘADA multifunkční nebo monofunkční časové relé multifunkční: 6 časový ch funkcí multinapěťové: (12...240) V AC/DC nebo (24...240) V AC/DC, napěťové přizpůsobení pomocí pulzní modulace

Více

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 230 V AC nebo 400 V AC vstupní

Více

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A ŘADA ŘADA elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí ovládání (B1, B2, B3) u.01 kontakty přejdou po odepnutí

Více

Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé A

Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé A ŘADA Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé 10-16 A ŘADA Typ.81 - elektronický spínač impulsně ovládaný (krokové relé) - 1Z Typ.91 - elektronický spínač impulsně ovládaný (krokové relé) s

Více

Bezpečnostní relé OA / OW 5669

Bezpečnostní relé OA / OW 5669 ezpečnostní relé OA / OW 59 splňuje požadavky EN 50 05, IEC/EN 0 55, IEC 0-1 s nuceně spínanými kontakty volitelně vodotěsné provedení OW dvojitá a zesílená izolace mezi kontaktovými poli podle EN 50 178

Více

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časovyćh funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s

Více

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A 13

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A 13 Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí

Více

Časové relé pro drážní vozidla, 16 A

Časové relé pro drážní vozidla, 16 A ŘADA ŘADA multifunkční nebo monofunkční.01t - multifunkční, multinapěťové.11t - zpožděný rozběh, multinapěťové splňuje ČSN EN 45545-2:2013 v částech protipožární vlastnosti a komponenty pro drážní vozidla,

Více

Relé elektronické (SSR) A

Relé elektronické (SSR) A ŘAA ŘAA polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 230 V AC nebo 400 V AC vstupní obvod 12 V C, 24 V C, 24 V AC nebo 230 V AC napěťová pevnost vstup/výstup 5 kv (1,2/50

Více

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časovyćh funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s

Více

Řada 7T - Termostaty a hydrostaty

Řada 7T - Termostaty a hydrostaty Řada - Termostaty a hydrostaty Řada Termostaty pro rozváděče maly zastavěny prostor (17,5 mm široký) bimetalovy kontakt široky rozsah nastavení vysoká elektrická životnost na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35.81

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100

Více

V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC / V EOBECNÁ DATA / APLIKACE

V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC / V EOBECNÁ DATA / APLIKACE V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC 68 / V EOBECNÁ DATA 3 přepínací kontakty 10 A /16 A spínaný výkon do 6000 VA cívka DC a AC provedení do patice montáž na panel, montáž na lištu DIN

Více

Měřicí a kontrolní relé, A

Měřicí a kontrolní relé, A ŘADA ŘADA síťová kontrolní a měřicí relé, 1- a 3-fázová multifunkční pro kontrolní a měřicí účely: podpětí, přepětí, podpětí a přepětí současně, výpadek fáze, sled fází, asymetrie fází a přerušení N-vodiče

Více

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U ABB/NN 14/09CZ_11/04 Přístroje nízkého napětí Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P CR-M CR-U Paticové moduly pro CR-P a CR-M Paticové moduly pro

Více

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Přístroje nízkého napětí Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P Patice pro CR-P relé Zásuvné funkční moduly pro CR-P relé CR-M Patice pro CR-M relé

Více

Řada 88 - Časové relé do panelu, 8 A

Řada 88 - Časové relé do panelu, 8 A Řada - Časové relé do panelu, 8 Řada Multifunkční časové relé nebo taktovač do panelu nebo do patice.02.12 multifunkční: až 7 časových funkcí nebo taktovač (.92) multičasové do 300 h adaptér pro montáž

Více

SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. ČESKÁ REPUBLIKA RELÉ WWW.SCHRACK.CZ

SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. ČESKÁ REPUBLIKA RELÉ WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. ČESKÁ REPUBLIKA RELÉ WWW.SCHRACK.CZ OBSAH P EHLED RELÉ 2 RELÉ DO PLO N CH SPOJÒ PE RELÉ PE 12 PE RELÉ PE BISTABILNÍ 14 RE RELÉ RE 16 SNR ULTRATENKÉ SÍËOVÉ RELÉ SNR 18

Více

Reléové spínače & Regulační a signalizační moduly

Reléové spínače & Regulační a signalizační moduly ŘADA ŘADA Digitální regulační relé: Auto-Off-On regulační a signalizační moduly jsou instalovány preventivně tak, aby umožňovaly vyškoleným obsluhám strojů nebo správcům budov, v případě poruchy elektronických

Více

Časové relé SMARTimer, 16 A

Časové relé SMARTimer, 16 A ŘADA ŘADA multifunkční časové relé SMARTimer Typ.02-2P / 16 A 2 nezávisle programovatelné kanály 2 napájecí napětí 12...24 V AC/DC a 110...240 V AC/DC dvoje programovací prostředí: smartphone NFC nebo

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

ŘADA 14 Automat schodišťový, 16 A

ŘADA 14 Automat schodišťový, 16 A 14 14 multifunkční schodišťový automat Typ 14.01-8 funkcí - varování před vypnutím dle D 18015-2 Typ 14.71-3 funkce časový rozsah 30 s až 20 min šetrné zapínaná při průchodu napětí nulou vhodné pro 3-

Více