Katalog Katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog 2009-2010. Katalog 2009-2010"

Transkript

1 Systémov vytvá ený reléový program od roku 1954 Katalog Relé, vazební členy, časová relé, m icí a kontrolní relé, elektrom ry, produkty pro ízení technologických proces, pro plošné spoje, do rozvad č a pro domovní instalace Katalog

2 Relé do patic a do plošných spoj ada 30 strana 1 ada 32 strana 5 ada 34 strana 9 Max. trvalý proud P ehled 3 A 2 P 0,1 A 1 SSR 2 A Relé do patic a do plošných spoj Počet kontakt * Vlastnosti Patice 6 A 1 P nebo 1 Z 6 A 1 P nebo 1 Z Relé DIL, 2 A - DC cívka, p íkon 200 mw nebo 400 mw - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - relé pro nízké hodnoty proudu Relé miniaturní do PS, 6 A - DC cívka p íkon 200 mw - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - výkonové relé v provedení Dual-In-line Relé úzké do patice / do PS, 6 A - DC cívka, p íkon 170 mw - bezpečné odd lení, 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou - ší ka 5 mm Relé polovodičové do patice / do PS, 0,1-2 A - DC vstup, citlivý - DC nebo AC polovodičový výstup - ší ka 5 mm ada 93 strana 14 ada 36 strana A 1 P nebo 1 Z Relé do PS, 10 A - DC cívka, p íkon 360 mw - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - výkonové relé, krychlový tvar ada 40 strana A 1 P nebo 16 A 1 Z 8 A 2 P nebo 2 Z Relé do patice/do PS, A - DC cívka, p íkon 500 nebo 650 mw, nebo AC cívka - bezpečné odd lení mezi cívkou a kontaktní sadou - 8 mm vzdušná vzdálenost a povrchová cesta, 6 kv (1,2/50 μs) ada 95 strana 29 ada 41 strana A 1 P 16 A 8 A 2 P 3 A 1 SSR 5 A Relé nízké do PS/do patice, A - DC cívka, p íkon 400 mw, nebo AC cívka - bezpečné odd lení mezi cívkou a kontaktní sadou - 8 mm vzdušná vzdálenost a povrchová cesta, 6 kv (1,2/50 μs) Relé nízké polovodičové do PS/do patice, 3-5 A - DC vstup, citlivý - DC nebo AC polovodičový výstup - výška 15,7 mm ada 93 strana 43 ada 95 strana 45 ada 43 strana A 1 P nebo 16 A 1 Z Relé nízké do PS, A - DC cívka, p íkon 250 nebo 400 mw - bezpečné odd lení mezi cívkou a kontaktní sadou - 10 mm vzdušná vzdálenost a povrchová cesta, 6 kv (1,2/50 μs) - rastr vývod 3,2 nebo 5 mm ada 95 strana 50 ada 44 strana 51 6 A 2 P 10 A Relé do patice/do PS, 6-10 A - DC cívka, p íkon 500 nebo 650 mw, nebo AC cívka - bezpečné odd lení mezi cívkou a kontaktní sadou - 8 mm vzdušná vzdálenost a povrchová cesta, 6 kv (1,2/50 μs) ada 95 strana 54 ada 45 strana A 1 Z nebo 1 R Relé do PS, 16 A - DC cívka, p íkon 360 mw - bezpečné odd lení, 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou - provedení s úplným odpojením dle ČSN EN , ČSN EN teplota okolí do +125 C * P = p epínací, Z = zapínací, R = rozpínací, SSR = polovodičový (Z)

3 ada 46 strana 65 ada 50 strana 73 Max. trvalý proud P ehled 8 A 2 P 16 A 1 P Relé do patic a do plošných spoj Počet kontakt * Vlastnosti Patice 8 A 1 Z +1 R 2 P Relé pr myslové miniaturní, 8-16 A - DC cívka, p íkon 500 mw, nebo AC cívka - bezpečné odd lení, 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou - mechanická aretace kontakt a mechanická indikace Relé bezpečnostní, 8 A - DC cívka, p íkon 700 mw - bezpečné odd lení, 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou - nucen vedené kontakty dle ČSN EN 50205:2002 typ B ada 97 strana 69 Relé do patic a do plošných spoj ada 55 strana A 2 P 3 P 7 A 4 P Relé pr myslové, 7-10 A - DC nebo AC cívka - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - mechanická aretace kontakt a mechanická indikace u 2P a 4P ada 94 strana 82 ada 56 strana 89 2 P 12 A 2 Z 4 P Relé výkonové miniaturní, 12 A - DC nebo AC cívka - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - mechanická aretace kontakt a mechanická indikace - provedení se vzdáleností Z kontakt 1,5 mm ada 96 strana 95 ada 60 strana A 2 P 3 P Relé pr myslové, 10 A - DC nebo AC cívka, 8mi nebo 11ti kolíková patice - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - mechanická aretace kontakt a mechanická indikace - provedení se zdvojenými kontakty pro malé proudy ada 90 strana 105 ada 62 strana P 16 A 2 Z 3 P 3Z Relé výkonové, 16 A - DC nebo AC cívka - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - provedení s bezpečným odd lením mezi cívkou a kontaktní sadou - mechanická aretace kontakt a mechanická indikace - provedení 2Z nebo 3Z s úplným odpojením dle ČSN EN , ČSN EN ada 92 strana 120 ada 65 strana 123 ada 66 strana A 1 Z + 1 R 30 A 1 Z 30 A 2 P nebo 2 Z Relé výkonové, A - DC nebo AC cívka - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - montáž do plošného spoje, na panel nebo na DIN-lištu ČSN EN TH35 - provedení s úplným odpojením dle ČSN EN , ČSN EN Relé výkonové, 30 A - DC nebo AC cívka - bezpečné odd lení, 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou - montáž do plošného spoje, na panel nebo na DIN-lištu ČSN EN TH35 * P = p epínací, Z = zapínací, R = rozpínací

4 Max. trvalý proud P ehled Počet kontakt * Vlastnosti** Patice Vazební členy ada 19 strana A 1 P Relé auto-off-on, 10 A - AC/DC ovládání - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - pro ruční ovládání p i poruše automatiky - pomocný kontakt, ší ka 11,2 mm ada 38 strana A 1 P 8 A 2 P 2 A 1 SSR 3 A / 1 SSR 5 A Vazební člen, 0, A - DC nebo AC/DC ovládání - bezpečné odd lení, 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou - vazební člen s EMR***nebo SSR*** výstupem - časové relé s EMR nebo SSR výstupem - provedení s potlačením AC zbytkových proud - šroubové a bezešroubové svorky - ší ka 6,2 mm nebo 14 mm Vazební členy ada 48 strana 153 ada 49 strana A 1 P 16 A 10 A 2 P 8 A 10 A 1 P 16 A 10 A 2 P 8 A Vazební člen, A - DC nebo AC cívka - bezpečné odd lení, 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou - šroubové a bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm Vazební člen, A - DC nebo AC cívka - bezpečné odd lení, 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou - šroubové a bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm ada 4C strana A 1 P 8 A 2 P Vazební člen, A - DC nebo AC cívka - bezpečné odd lení, 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace - šroubové a bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm ada 58 strana A 2 P 3 P 7 A 4 P Vazební člen, 7-10 A - DC nebo AC cívka - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace - šroubové svorky - ší ka 27 mm ada 59 strana A 2 P 7 A 4 P Vazební člen, 7-10 A - DC nebo AC cívka - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace - šroubové a bezešroubové svorky - ší ka 27 mm ada 99 strana 181 EMC odrušovací a indikační moduly Podle zvoleného typu plní následující funkci: - potlačení indukovaných nap tových špiček p i vypínání cívky relé - LED indikace signalizující ovládání cívky - ochrany proti chybnému p iložení DC ovládání - svodového odporu k potlačení zbytkových proud v ovládacím obvodu * P = p epínací, Z = zapínací, R = rozpínací, SSR = polovodičový (Z) *** EMR = elektromechanické relé, SSR = solid state relay ** Všechny vazební členy jsou kompletn smontovány pro použití na DIN-lištu ČSN EN TH35. Použitá elektromagnetická nebo polovodičová relé jsou vyjímatelná bez demontáže p ívod (mimo ady 19).

5 ada 1T strana 183 Max. trvalý proud 5 A P ehled Použití sledování teploty a relativní vlhkosti v rozvad čích Vlastnosti** Elektrom ry, kontrolní a časová relé Termostaty a hydrostaty - pevn nastavené termostaty - Vari termostaty - Vari hydrostaty Patice ada 7E strana 187 p ímé m ení činné elektrické energie do 32 A, 65 A nebo 3 x 65 A Elektrom r elektronický - 1-fázový - 3-fázový - jednotarifní nebo dvoutarifní - SO rozhraní dle DIN ada 7P strana 193 ochrana proti indukovanému p ep tí v d sledku úderu blesku nebo spínacímu p ep tí P ep ové ochrany - ochrana varistorem pro L-N - ochrana varistorem pro L-N a jisk išt m pro N-PE - vizuální signalizace a kontakt pro dálkovou signalizaci - vým nné moduly ada 71 strana A sledování nap tí, proudu, asymetrie, sledu fází, výpadku fáze, teploty M ící a kontrolní relé, 10 A - požadované hodnoty pevné nebo nastavitelné - pro 1-fázové a 3-fázové sít - pozitivní bezpečnostní logika - LED indikace ada 72 strana 207 ada 80 strana A 6 A 1 A SSR* 16 A sledování hladiny vodivých kapalin sledování nap tí, sledu fází, výpadku fáze výb r r zných časových funkcí Snímač hladiny, 16 A - citlivost do 150 kω nebo pevná - ší ka 35 mm Kontrolní relé, 6 A - univerzální použití pro 3-fázové sít 208 až 480 V Časové relé, 16 A - multirozsahové: 6 rozsah 0,1 s h - multifunkční nebo monofunkční - multinap ové ( ) V - reléový výstup 6, 8 nebo 16 A ada 82 strana 225 ada 85 strana 231 ada 86 strana A 7 A 10 A výb r r zných časových funkcí výb r r zných časových funkcí - do patice, až 4P výb r r zných časových funkcí - do zásuvky patic r zných relé Časové relé pr myslové, 5 A - multirozsahové: 6 rozsah 0,1 s h - multifunkční nebo monofunkční - multinap ové ( ) V - ší ka 17,5 mm Časové relé miniaturní, 7-10 A - multirozsahové: 7 rozsah 0,05 s h - AC/DC nebo AC ovládání, neutrální polarita Časové moduly - multirozsahové: 0,05 s h - multifunkční - pro široký rozsah nap tí AC a DC relé - do zásuvky patic relé ady 90, 92, 84, 95, 96 a 97 ada 94 strana 234 ada 9x strana 242 Kontrolní a časová relé ada 87 strana A 8 A výb r r zných časových funkcí - pro náročné pr myslové aplikace Časové relé pr myslové, 5-8 A - multirozsahové: 10 rozsah 0,05 s h - multifunkční nebo monofunkční - multinap ové ( ) V - ší ka 22,5 mm ada 88 strana A 8 A výb r r zných časových funkcí - ovládání z panelu - do patice Časové relé do panelu, 5-8 A - multirozsahové: 14 rozsah 0,5 s h - multifunkční - multinap ové ( ) V - provedení se 2 zpožd nými kontakty nebo jedním okamžitým ada 90 strana 263 ada 93 strana A výb r r zných časových funkcí - úzké provedení ší ky 6,2 mm Patice s časovými funkcemi pro relé ady 34 - multirozsahové: 4 rozsah 0,1 s... 6 h - multifunkční - napájení AC/DC: 12 v nebo 24 V - výstup EMR nebo SSR * SSR = polovodičový (Z) ** Elektrom ry, m icí a kontrolní relé a časová relé jsou určena k montáži na DIN-lištu ČSN EN TH35, výjimkou je ada 85, 86 a 88, kde je t eba montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 provést pomocí patice.

6 ada 10 strana 269 Max. trvalý proud P ehled Použití 12 A decentralizované zapínání a 16 A vypínání svítidel Vlastnosti* P ístroje pro instalace budov Spínač soumrakový kompaktní, A - zabudované čidlo (1...80) lx - 1-pólové nebo 2-pólové zapínání svítidel - zapínání dvou svítidel pro dv r zná osv tlení - krytí IP 54, pro vn jší montáž ada 11 strana A zapínání a vypínání svítidel pomocí externího čidla Spínač soumrakový, 16 A - externí čidlo - napájení 230 V AC, 12 nebo 24 V AC/DC - p epínač (1...30) lx / ( ) lx - 1 kontakt, ší ka 35 mm ada 12 strana 277 ada 13 strana 283 denní program 16 A týdenní program - astronomicky ízený 8 A elektronický impulsn ovládáný spínač 10 A p ivolávací relé 16 A stmívač Hodiny spínací, 16 A - mechanické nebo elektronické - záloha chodu - automatické p epínání léto/zima u elektronických typ - 1 nebo 2 kontakty Spínač elektronický impulsn ovládaný, A - delší životnost a tišší provoz než mechanické typy - vyvolání a potvrzení signalu o pomoc - šetrné zapínání a vypínání svítidel - montáž na DIN-lištu, na panel nebo do krabice ada 14 strana A schodiš ový automat Automat schodiš ový, 16 A - funkce varování p ed vypnutím svítidel - spínání v nule nap tí - multifunkční nebo monofunkční - 3- nebo 4-vodičové p ipojení ada 15 strana W elektronický stmívač 500 W Stmívač elektronický, W - šetrné zapínání a vypínání svítidel - montáž na DIN-lištu, na panel nebo do krabice ada 18 strana 299 ada 20 strana A pohybové čidlo zapínání a vypínání osv tlení 16 A zapínání a vypínání tlačítkem Čidlo pohybu, 10 A - montáž na st nu, na strop, venkovní provedení (IP 54) - nastavitelné osv tlení ( ) lx - časové zpožd ní 10 s...12 min - malé rozm ry Spínač impulsn ovládaný, 16 A - 6 r zných krok spínání svítidel - AC nebo DC napájení - zkušební tlačítko a mechanická indikace - 1 nebo 2 kontakty, ší ka 17,5 mm P ístroje pro instalace budov ada 22 strana 307 ada 26 strana 311 ada 27 strana A zapínání a vypínání vypínačem 10 A zapínání a vypínání tlačítkem 10 A zapínání a vypínání tlačítkem Relé instalační, 20 A - relé do rozvodnice - AC nebo DC napájení - zkušební tlačítko - 1 nebo 2 kontakty, ší ka 17,5 mm Spínač impulsn ovládaný kompaktní, 10 A - do krabice - 6 r zných krok spínání svítidel - AC napájení - 1 nebo 2 kontakty odd lené od napájení Spínač impulsn ovládaný kompaktní, 10 A - do krabice - 3 r zné kroky spínání svítidel - AC napájení - 1 nebo 2 kontakty spojené s napájením * Všechny p ístroje jsou určeny k montáži na DIN-lištu ČSN EN TH35, výjimkou je ada 10, 18, 26 a 27.

7 P ístroje pro instalace budov Kontrolní a časová relé i Vazební členy Relé do patic a do plošných spoj Technické vysv tlivky... strana 317

8

9 ada 30 Relé DIL, 2 A malé relé pro nízké proudy v provedení DIL 2P AgNi kontakty tvrd zlacené (5 μm) cívka se zvýšenou citlivostí 200 mw nebo 400 mw nepolarizované relé reléové krytí RT III (mytí odolné) zvýšená citlivost cívky, p íkon 200 mw do PS zvýšená citlivost cívky, p íkon 400 mw do PS Relé do patic a do plošných spoj pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC1 max. spínaný výkon VA AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA AC3 zát ž, 1 fázový motor (230 V AC) kw DC1 max. spínaný proud (30/110/220 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí (U N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon DC W Pracovní rozsah AC (50 Hz) DC P ídržné nap tí AC/DC Nap tí návratu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC1 počet sepnutí Doba rozb hu / návratu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada (1,2/50μs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC Teplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) 2P 2P 3/2 3/2 125/ / /0,3/ 2/0,3/ 10 (0,1/1) 10 (0,1/1) AgNi + Au (5 μm) AgNi + Au (5 μm) ,2 0,4 (0,7 1,5)U N (0,7 1,3)U N /0,35 U N /0,35 U N /0,05 U N /0,05 U N / / /2 6/2 1,5 1, RT III RT III 1

10 ada 30 Relé DIL, 2 A Objednací kód Relé do patic a do plošných spoj P íklad: ada 30, relé DIL do PS, 2P/2 A, nap tí cívky se zvýšenou citlivostí 12 V DC ada typ 2 = do PS počet kontakt 2 = 2P, 2 A A: materiál kontakt 0 = standard AgNi + Au (5 μm) B: druh kontakt 0 = P A B C D D: provedení 0 = mytí odolné (RT III) C: možnosti 0 = výrobní linka 0 1 = výrobní linka 1 buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 200 mw 9 = DC, p íkon 400 mw jmenovité nap tí cívky p ednostní provedení tišt na tučn možná provedení jen výb rem A, B, C, D z jednoho ádku Typ Cívka A B C D DC/DC citl Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / jednofázov Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní 1 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí I II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 1,5 1,5 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace základní izolace základní izolace Kategorie p ep tí I II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 1,5 1,5 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) 750 / / 1 Další údaje Doba odskakování p i spínání: Z/R ms 1/3 Odolnost vibracím ( ) Hz, max. ± 1 mm: Z/R g 15/15 Odolnost ráz m g 16 Vyza ování tepla do okolí bez proudu kontakty W 0,2 ( ) 0,4 ( ) p i proudu kontakty W 0,4 ( ) 0,6 ( ) Doporučená vzdálenost mezi relé na PS mm 5 2

11 ada 30 Relé DIL, 2 A Kontakty F30 - elektrická životnost p i AC (125 C) počet sepnutí Relé do patic a do plošných spoj spínaný proud (A) Cívka DC provedení (citlivá cívka, p íkon 200 mw) Jmenovnité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky U N U min U max R I V V V Ω ma ,7 7, ,5 9, ,7 13, , , , ,1 DC provedení (p íkon 400 mw) Jmenovnité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky U N U min U max R I V V V Ω ma ,5 7, ,2 9, ,3 14, ,4 18, ,8 37, ,6 75, ,3 R30 - pracovní rozsah DC cívek U U N okolní teplota ( C) 1 - max. p ípustné nap tí cívky 2 - nap tí rozb hu p i teplot cívky rovné okolní teplot 1 2 3

12

13 ada 32 Relé miniaturní do PS, 6 A malé výkonové relé v provedení DIL x x300 1P nebo 1Z cívka se zvýšenou citlivostí, 200 mw 5 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou reléové krytí RT III (mytí odolné) 1P / 6 A do PS 1Z / 6 A do PS Relé do patic a do plošných spoj A2 12 A Ø1 Ø Ø1 Ø pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC1 max. spínaný výkon VA AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA AC3 zát ž, 1 fázový motor (230 V AC) kw DC1 max. spínaný proud (30/110/220 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí (U N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon AC/DC VA (50 Hz)/W Pracovní rozsah AC (50 Hz) DC P ídržné nap tí AC/DC Nap tí návratu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC1 počet sepnutí Doba rozb hu / návratu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada (1,2/50μs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC Teplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) 1P 1Z 6/15 6/15 250/ / ,185 0,185 3/0,35/0,2 3/0,35/0,2 500 (10/5) 500 (10/5) AgCdO AgCdO /0,2 /0,2 (0,78...1,5)U N (0,78...1,5)U N /0,4 U N /0,4 U N /0,1 U N /0,1 U N / / /4 6/ RT III RT III 5

14 ada 32 Relé miniaturní do PS, 6 A Objednací kód Relé do patic a do plošných spoj P íklad: ada 32, relé miniaturní do PS, 1Z/6 A, jmenovité nap tí cívky 24 V DC ada typ 2 = do PS počet kontakt 1 = 1P nebo 1Z, 6 A A: materiál kontakt 2 = standard AgCdO 4 = AgSnO 2 B: druh kontakt 0 = P 3 = Z A B C D D: provedení 0 = mytí odolné (RT III) C: možnosti 0 = neobsazeno buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 200 mw jmenovité nap tí cívky p ednostní provedení tišt na tučn možná provedení jen výb rem A, B, C, D z jednoho ádku Typ Cívka A B C D DC citlivá Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / 400 Zkušební nap tí V AC 250 Stupe znečišt ní 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace základní izolace Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 4 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1,5 EMC odolnost rušení ovládacího obvodu (cívky) BURST: (5 50)ns, 5 khz, na A2 ČSN EN t ída 4 (4 kv) SURGE: (1,2/50 μs), na A2 (diferenciální mod) ČSN EN t ída 3 (2 kv) Další údaje Doba odskakování p i spínání: Z/R ms 2/10 (pro 1P) 2/ (pro 1Z) Odolnost vibracím ( ) Hz, max.+-1 mm: Z/R g 10/10 (pro 1P) 10/ (pro 1Z) Odolnost ráz m g 20 Vyza ování tepla do okolí bez proudu kontakty W 0,2 p i proudu kontakty W 0,5 Doporučená vzdálenost mezi relé na PS mm 5 6

15 ada 32 Relé miniaturní do PS, 6 A Kontakty F 32 - elektrická životnost p i AC počet sepnutí odporová zát ž - cosϕ = 1 induktivní zát ž - cosϕ = 0, spínaný proud (A) H 32 - spínací schopnost p i DC1 DC-spínaný proud (A) DC spínané nap tí (V) p i ohmické zát ži (DC1) a pro bod proudu a nap tí pod k ivkou m že být elektrická životnost sepnutí p i induktivní zát ži (DC13) je zapojena ochranná dioda paraleln k zát ži upozorn ní: doba odpadu se prodlužuje Relé do patic a do plošných spoj Cívka DC provedení Jmenovnité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky U N U min U max R I V V V Ω ma ,9 7, , , , , R 32 - pracovní rozsah DC cívek U U N okolní teplota ( C) 1 - max. p ípustné nap tí cívky 2 - nap tí rozb hu p i teplot cívky rovné okolní 7

16

17 ada 34 Relé úzké do patice / do PS, 6 A 5 mm úzké relé vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvýšenou citlivostí (170 mw) AC/DC ovládání pomocí patice bezpečné odd lení podle ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou t ída ochrany II dle ČSN EN kv (1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami 1P/6 A do PS nebo do patice ady 93 Relé do patic a do plošných spoj označení p ívod viz patice 93.01, 93.51, pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC1 max. spínaný výkon VA AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA AC3 zát ž, 1 fázový motor (230 V AC) kw DC1 max. spínaný proud (30/110/220 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí (U N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon AC/DC VA (50 HZ)/W Pracovní rozsah AC DC P ídržné nap tí AC/DC Nap tí návratu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC1 počet sepnutí Doba rozb hu / návratu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada (1,2/50μs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC Teplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) 1P 6/10 250/ ,185 6/0,2/0, (12/10) AgNi /0,17 (0.7 1,5)U N /0,4 U N /0,05 U N / / RT II 9

18 ada 34 Relé úzké polovodičové do patice / do PS, 0,1-2 A 5 mm úzké polovodičové relé Relé do patic a do plošných spoj vysoká hustota montáže a rozmanitost funkcí pro spínání DC nebo AC výkon bez opalování materiálu kontakt vysoká četnost spínání krátká doba rozb hu a návratu bezhlučné spínání AC/DC ovládání pomocí patice 2,5 kv pevnost mezi vstupním a výstupním obvodem reléové krytí RT III (mytí odolné) patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami výstupní obvod 2 A / 24 V DC do PS nebo do patice ady 93 výstupní obvod 0,1 A / 48 V DC do PS nebo do patice ady 93 výstupní obvod 2 A / 240 V AC spínač p i pr chodu nap tí nulou do PS nebo do patice ady 93 vstup výstup vstup výstup vstup výstup označení p ívod viz patice 93.01, 93.51, pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod Výstupní obvod Výstup Max. trvalý proud / max. spínaný proud (10 ms) A Jmenovité nap tí / max. záv rné nap tí V Nap ový rozsah spínaného výkonu V Min. spínaný proud ma Max. zbytkový proud p i 55 C ma Max. nap tí návratu p i 20 C a jmen. proudu V Vstupní obvod Jmenovité nap tí (U N ) V DC Pracovní rozsah V DC Ovládací proud ma Nap tí návratu V DC Odpor vstupního obvodu p i U N Ω Doba rozb hu / doba návratu* ms Nap ová pevnost vstupní/výstupní obvod V Teplota okolí * C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) 1Z 1Z 1Z 2/20 0,1/0,5 2/40 (24/33)DC (48/60)DC (240/275)AC (1,5...24)DC (1,5...48)DC ( )AC 1 0, ,001 0,001 1,5 0,12 1 1, , , ,1/0,3 0,02/0,1 12/ RT III RT III RT III * Doba rozb hu, doba návratu a teplota okolí se vztahují na p ímé použití na plošném spoji nebo v patici pro plošný spoj P i použití patice 93.01, a platí hodnoty uvedené pro vazební člen ady

19 ada 34 Relé úzké do patice / do PS Objednací kód - elektromechanické relé P íklad: ada 34, relé úzké elektromechanické, 1P/6A, jmenovité nap tí cívky 24 V DC ada 3 4 typ 5 = elektromechanické relé počet kontakt 1 = 1P nebo 1Z, 6 A buzení cívky 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 170 mw A: materiál kontakt 0 = standard AgNi 4 = AgSnO 2 5 = AgNi + Au (5 μm) B: druh kontakt 0 = P 3 = Z A B C D D: provedení 0 = stojaté, tavidl m odolné (RT II) 9 = ležaté C: možnosti 1 = neobsazeno Relé do patic a do plošných spoj jmenovité nap tí cívky p ednostní provedení tišt na tučn možná provedení jen výb rem A, B, C, D z jednoho ádku Typ Cívka A B C D DC citlivá DC citlivá Objednací kód - polovodičové relé (SSR) P íklad: ada 34, relé úzké SSR, výstupní obvod 2 A/24 V DC, jmenovité nap tí vstupního obvodu 24 V DC ada typ 8 = polovodičové relé (SSR) výstupní obvod 9024 = 2 A - 24 V DC 7048 = 0,1 A - 48 V DC 8240 = 2 A V AC výstupní obvod 1 = 1Z, 0,1 nebo 2 A vstupní obvod Ležaté provedení provedení = xxx.x019 pohled ze strany vývod 11

20 ada 34 Relé úzké do patice / do PS, 6 A Relé do patic a do plošných spoj - elektromechanické relé Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní 3 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace Kategorie p ep tí III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1,5 EMC odolnost rušení BURST: (5 50)ns, 5 khz, na A2 ČSN EN t ída 4 (4 kv) SURGE: (1,2/50 μs), na A2 (diferenciální mod) ČSN EN t ída 3 (2 kv) Další údaje Doba odskakování p i spínání: Z/R ms 1/6 Odolnost vibracím (5...55) Hz, max. ± 1 mm: Z/R g 10/5 Odolnost ráz m Z/R g 20/14 Vyza ování tepla do okolí bez proudu kontakty W 0,2 p i proudu kontakty W 0,5 Doporučená vzdálenost mezi relé na PS mm 5 Kontakty F 34 - elektrická životnost p i AC H 34 - spínací schopnost p i DC počet sepnutí odporová zát ž - cosϕ = 1 induktivní zát ž - cosϕ = 0,4 DC-spínaný proud (A) spínaný proud (A) DC-spínané nap tí (V) Cívka p i ohmické zát ži (DC1) a pro bod proudu a nap tí pod k ivkou m že být elektrická životnost sepnutí p i induktivní zát ži (DC13) je zapojena ochranná dioda paraleln k zát ži upozorn ní: doba návratu se prodlužuje DC provedení Jmenovnité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky U N U min U max R I V V V Ω ma ,5 7, , , , , , , , R 34 - pracovní rozsah DC cívek U U N okolní teplota ( C) max. p ípustné nap tí cívky 2 - nap tí rozb hu p i teplot cívky rovné okolní teplot

21 ada 34 Relé úzké polovodičové do patice / do PS, 0,1-2 A - polovodičové relé Další údaje Vyza ování tepla do okolí bez proudu výstupním obvodem W 0,17 p i proudu výstupním obvodem W 0,4 Vstupní obvod DC provedení Jmenovité Kód Pracovní rozsah Nap tí Vstupní Ovládací nap tí vstupního odpadu impedance proud I Relé do patic a do plošných spoj U N obvodu U min U max p i 20 C p i U N V V V V Ω ma ,5 12 (10)* (416)* 7 (12)* * údaje v závorkách se vztahují k AC výstupnímu obvodu Výstupní obvod L 34 - zatížitelnost výstupního obvodu výstupní obvod 2 A AC nebo DC L 34 - zatížitelnost výstupního obvodu výstupní obvod 0,1 A DC trvalý proud (A) trvalý proud (A) teplota okolí ( C) teplota okolí ( C) 13

22 ada 93 Patice a p íslušenství pro adu 34 Relé do patic a do plošných spoj schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) schválení zkušebny pro kombinaci patice a relé jako vazební člen Patice se šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu ČSN EN TH35, p ídržná a demontážní spona, integrované indikační a odrušovací EMC členy, bezpečné odd lení dle ČSN EN a ČSN EN provozní jmenovité nap tí (ovládání) určeno pro relé Obj. číslo *** 12 V AC/DC xx V AC/DC xx V AC/DC xx V AC/DC xx ( )V AC/DC * xx10 nebo xxxx ( )V AC/DC * xx10 nebo xxxx ( )V AC/DC * xx10 nebo xxxx ** ( )V AC * xx10 nebo xxxx ** ( )V AC * xx10 nebo xxxx V DC xx10 nebo xxxx V DC xx V DC xx10 nebo xxxx V DC xx V DC xx10 nebo xxxx P íslušenství Propojovací lišta (specifikace na další stran ) Izolační deska (specifikace na další stran ) Popisný štítek-matice, 64 štítk (specifikace na další stran ) Zatížení vývod 6A V Nap ová pevnost 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou Krytí IP 20 Teplota okolí C ( ) C (U N 60 V), ( ) C (U N > 60 V) Utahovací moment Nm 0,5 Délka odizolování mm 10 Max. pr ez p ívod drát lanko pro patice mm 2 1x2,5 / 2x1,5 1x2,5 / 2x1,5 AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16 * interní d lič a usm rn ní p izp sobují provozní nap tí ovládacímu nap tí cívky relé (cívky vyráb ny do max. 60 V DC) ** integrovaný modul pro zabezpečení odpadu relé potlačením zbytkových proud p i polovodičovém ovládání, dlouhých vedeních, tyristorových a induktivn se chovajících spínačích *** provedení v černé barv na vyžádání, označení rozší eno o "0" na konci objednacího čísla schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) Patice s časovým modulem a šroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, p ídržná a demontážní spona, časové funkce: zpožd ný rozb h, p echodný kontakt, vysílač impulsu 0,5 s, blikač, ostatní parametry jako provozní jmenovité nap tí (ovládání) určeno pro relé Obj. číslo *** 12 V AC/DC * xx10, EMR, 250 V/6 A V AC/DC * xx10, EMR, 250 V/6 A V AC/DC * , SSR, (1,5..24) V DC/2 A V AC/DC * , SSR, ( ) V AC/2 A EMR = elektromechanické relé SSR = polovodičové relé 14

23 ada 93 Patice a p íslušenství pro adu schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) schválení zkušebny pro kombinaci patice a relé jako vazební člen Patice s bezešroubovými svorkami k upevn ní na DIN-lištu, p ídržná a demontážní spona, integrované indikační a odrušovací EMC členy, bezpečné odd lení dle ČSN EN provozní jmenovité nap tí (ovládání) určeno pro relé Obj. číslo *** 12 V AC/DC xx V AC/DC xx ( )V AC/DC * xx10 nebo xxxx ( )V AC/DC * xx10 nebo xxxx ( )V AC/DC * xx10 nebo xxxx ** ( )V AC * xx10 nebo xxxx ** ( )V AC * xx10 nebo xxxx V DC xx V DC xx10 nebo xxxx V DC xx10 nebo xxxx P íslušenství Propojovací lišta (specifikace níže) Izolační deska (specifikace níže) Popisný štítek-matice, 64 štítk (specifikace níže) Zatížení vývod 6A V Nap ová pevnost 6 kv (1,2/50 μs) mezi cívkou a kontaktní sadou Krytí IP 20 Teplota okolí C ( ) C (U N 60 V), ( ) C (U N > 60 V) Délka odizolování mm 10 Max. pr ez p ívod drát lanko pro patice mm 2 1x2,5 1x2,5 AWG 1x14 1x14 *, **, *** vysv tlivky na p edchozí stran Relé do patic a do plošných spoj schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) Propojovací lišta pro spojení svorek nebo A2 až (modrá) (černá) patic typu nebo Jmenovité hodnoty 36 A V Izolační deska, šedá pro nebo pro bezpečné odd lení dle ČSN EN 50178, ČSN EN a odd lení malých nap tí (PELV, SELV) od nap tí ostatních - pro odd lení propojovacích lišt s r znými potenciály - pro optické odd lení skupin relé - pro izolaci od kovových držák DIN-lišt a jiných kovových součástí Popisný štítek-matice, pro nebo 93.51, štítk (6 x 10 mm) pro popis plotrem 15

24 ada 93 Patice a p íslušenství pro adu 34 Relé do patic a do plošných spoj schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) Patice do PS, p ídržná a demontážní spona (modrá) (černá) Relé 34.51, Zatížení vývod 6 A V Nap ová pevnost 6 kv (1,2/50 μs) mezi kontaktní sadou a cívkou Krytí IP 20 Teplota okolí C Návod pro p ídržnou a demontážní sponu: pohled ze strany vývod (+) (A) 16

25 ada 36 Relé do PS, 10 A malé výkonové relé P nebo 1Z DC cívka se zvýšenou citlivostí (360 mw) trvalý proud 10 A reléové krytí RT III (mytí odolné) 1P / 10 A do PS 1Z / 10 A do PS Relé do patic a do plošných spoj pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC1 max. spínaný výkon VA AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA AC3 zát ž, 1 fázový motor (230 V AC) kw DC1 max. spínaný proud (30/110/220 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí (U N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon AC/DC VA (50Hz)/W Pracovní rozsah AC DC P ídržné nap tí AC/DC Nap tí návratu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC1 počet sepnutí Doba rozb hu / návratu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada (1,2/50μs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC Teplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) 1P 1Z 10/15 10/15 250/ / ,37 0,37 10/0,3/0,12 10/0,3/0, (5/100) 500 (5/100) AgCdO AgCdO /0,36 /0,36 (0,75 1,5)U N (0,75 1,5)U N /0,4 U N /0,4 U N /0,1 U N /0,1 U N / / /3 7/ RT III RT III 17

26 ada 36 Relé do PS, 10 A Objednací kód Relé do patic a do plošných spoj P íklad: ada 36, relé do PS, 1P/10 A, jmenovité nap tí cívky 12 V DC ada typ 1 = relé do PS počet kontakt 1 = 1P nebo 1Z, 10 A A: materiál kontakt 0 = standard AgCdO 4 = AgSnO 2 B: druh kontakt 0 = P 3 = Z A B C D D: provedení 0 = mytí odolné (RT III) C: možnosti 0 = neobsazeno buzení cívky 9 = DC, p íkon 360 mw jmenovité nap tí cívky p ednostní provedení tišt na tučn možná provedení jen výb rem A, B, C, D z jednoho ádku Typ Cívka A B C D DC Izolační vlastnosti dle ČSN EN Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / 400 Zkušební nap tí V AC 250 Stupe znečišt ní 2 Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace základní izolace Kategorie p ep tí II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 2,5 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1,5 Další údaje Doba odskakování p i spínání: Z/R ms 1/6 (pro 1P) 1/ (pro 1Z) Odolnost vibracím (5...55) Hz, max. ± 1 mm: Z/R g 15/15 (pro 1P) 15/ (pro 1Z) Odolnost ráz m g 16 Vyza ování tepla do okolí bez proudu kontakty W 0,4 p i proudu kontakty W 1,4 Doporučená vzdálenost mezi relé na PS mm 5 18

27 ada 36 Relé do PS, 10 A Kontakty F 36 - elektrická životnost p i AC počet sepnutí odporová zát ž - cosϕ = 1 induktivní zát ž - cosϕ = 0, spínaný proud (A) H 36 - spínací schopnost p i DC1 DC-spínaný proud (A) DC-spínané nap tí (V) Relé do patic a do plošných spoj p i ohmické zát ži (DC1) a pro bod proudu a nap tí pod k ivkou m že být elektrická životnost sepnutí p i induktivní zát ži (DC13) je zapojena ochranná dioda paraleln k zát ži upozorn ní: doba odpadu se prodlužuje Cívka DC provedení Jmenovnité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky U N U min U max R I V V V Ω ma ,2 4, ,7 7, , ,7 13, ,5 R 36 - pracovní rozsah DC cívek U U N okolní teplota ( C) 1 - max. p ípustné nap tí cívky 2 - nap tí rozb hu p i teplot cívky rovné okolní teplot 19

28

29 ada 40 Relé do patice / do PS, A standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontakt a výb ru cívek cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) bistabilní provedení s jednou cívkou bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN a ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm vývody délky 5 mm pro spolehlivé spojení v patici teplota okolí do +85 C patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami 1P / 10 A rastr vývod 3,5 mm do PS nebo do patice P / 10 A rastr vývod 5 mm do PS nebo do patice 2P / 8 A rastr vývod 5 mm do PS nebo do patice Relé do patic a do plošných spoj (21)* * značení na patici Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC1 max. spínaný výkon VA AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA AC3 zát ž, 1 fázový motor (230 V AC) kw DC1 max. spínaný proud (30/110/220 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí (U N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon AC/DC/DC citl. VA (50 Hz)/W/W Pracovní rozsah AC DC/DC citl. P ídržné nap tí AC/DC Nap tí návratu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC1 počet sepnutí Doba rozb hu / návratu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada(1,2/50μs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC Teplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod 1 P 1 P 2 P 10/20 10/20 8/15 250/ / / ,37 0,37 0,3 10/0,3/0,12 10/0,3/0,12 8/0,3/0, (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5) AgNi AgNi AgNi ,2/0,65/0,5 1,2/0,65/0,5 1,2/0,65/0,5 (0,8 1,1)U N (0,8 1,1)U N (0,8 1,1)U N (0,73 1,5)U N /(0,73 1,75)U N (0,73 1,5)U N /(0,73 1,75)U N (0,73 1,5)U N /(0,73 1,75)U N 0,8 U N /0,4 U N 0,8 U N /0,4 U N 0,8 U N /0,4 U N 0,2 U N /0,1 U N 0,2 U N /0,1 U N 0,2 U N /0,1 U N / / / /3 - (12/4 citl.) 7/3 - (12/4 citl.) 7/3 - (12/4 citl.) 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm) RT II* RT II* RT II* * viz "Upozorn ní k proces m na pájecí lince" - Technické vysv tlivky 21

30 ada 40 Relé do patice / do PS, A Relé do patic a do plošných spoj standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontakt a výb ru cívek cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) bistabilní provedení s jednou cívkou bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN a ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm vývody délky 5 mm pro spolehlivé spojení v patici teplota okolí do +85 C patice se šroubovými nebo bezešroubovými svorkami 1P / 16 A rastr vývod 5 mm do PS nebo do patice xx.6 bistabilní, jedna cívka rastr vývod jako základní typy 40.31/51/52/ zapojení a popis činnosti dále * 120 A po dobu 5 ms p i AgSnO 2 na Z pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt 1 P Max. trvalý proud / max. spínaný proud A 16/30* Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC 250/400 viz relé AC1 max. spínaný výkon VA AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA AC3 zát ž, 1 fázový motor (230 V AC) kw 0, DC1 max. spínaný proud (30/110/220 V DC) A 16/0,3/0, Min. spínaný výkon mw (V/mA) 500 (10/5) Standardní materiál kontakt AgCdO Cívka Jmenovité nap tí (U N ) V AC (50/60 Hz) *** jmenovitá nap tí (U N ): V DC ***viz vpravo Jmenovitý p íkon AC/DC/DC citl. VA (50 Hz)/W/W 1,2/0,65/0,5 1,0/1,0/ Pracovní rozsah AC (0,8 1,1)U N (0,8 1,1)U N V DC DC/DC citl. (0,73 1,5)U N /(0,8 1,5)U N (0,8 1,1)U N / P ídržné nap tí AC/DC 0,8 U N /0,4 U N Nap tí návratu AC/DC 0,2 U N /0,1 U N Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí / viz relé Elektrická životnost AC1 počet sepnutí Doba rozb hu / návratu ms 7/3 - (12/4 citl.) Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada(1,2/50μs) kv 6 (8 mm) Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC Teplota okolí C min. délka pulsu 20 ms Reléové krytí RT II** Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) 22 * viz "Upozorn ní k proces m na pájecí lince" - Technické vysv tlivky

31 ada 40 Relé do PS, A relé do PS cívky DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) bezpečné odd lení dle ČSN EN 50178, ČSN EN a ČSN EN mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv (1,2/50μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm teplota okolí do +70 C 1P / 10 A rastr vývod 3,5 mm do PS ležaté, výška 12,7 mm 1P / 16 A rastr vývod 3,5 mm do PS ležaté, výška 12,7 mm 1P / 10 A rastr vývod 3,5 mm do PS stojaté Relé do patic a do plošných spoj pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod pohled ze strany vývod Kontakty Počet kontakt Max. trvalý proud / max. spínaný proud A Jmenovité nap tí / max. spínané nap tí V AC AC1 max. spínaný výkon VA AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA AC3 zát ž, 1 fázový motor (230 V AC) kw DC1 max. spínaný proud (30/110/220 V DC) A Min. spínaný výkon mw (V/mA) Standardní materiál kontakt Cívka Jmenovité nap tí (U N ) V AC (50/60 Hz) V DC Jmenovitý p íkon AC/DC/DC citl. VA (50 Hz)/W/W Pracovní rozsah AC DC/DC citl. P ídržné nap tí AC/DC Nap tí návratu AC/DC Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí Elektrická životnost AC1 počet sepnutí Doba rozb hu / návratu ms Nap ová pevnost cívka/kontaktní sada(1,2/50μs) kv Nap ová pevnost rozepnutých kontakt V AC Teplota okolí C Reléové krytí Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání) 1 P 1 P 1 P 10/20 16/30 10/20 250/ / / ,37 0,55 0,37 10/0,3/0,12 16/0,3/0,12 10/0,3/0, (5/5) 500 (10/5) 300 (5/5) AgCdO AgCdO AgCdO / /0,5 / /0,5 / /0,5 /(0,73 1,75)U N /(0,73 1,75)U N /(0,73 1,75)U N /0,4 U N /0,4 U N /0,4 U N /0,1 U N /0,1 U N /0,1 U N / / / /4 12/4 12/4 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm) RT I RT I RT I 23

32 ada 40 Relé do patice / do PS, A Objednací kód Relé do patic a do plošných spoj P íklad: ada 40, relé na DIN-lištu nebo do PS, 2P/8A, jmenovité nap tí cívky 230 V AC ada typ 1 = vývody v rastru 3,5 mm, ležaté do PS 3 = vývody v rastru 3,5 mm 4 = vývody v rastru 3,5 mm, stojaté do PS 5 = vývody v rastru 5 mm 6 = vývody v rastru 5 mm počet kontakt 1 = 1P nebo 1Z: 40.11, 10 A nebo16 A 40.31, 10 A 40.41, 10 A 40.51, 10 A 40.61, 16 A 2 = 2P nebo 2Z 40.52, 8 A A: materiál kontakt 0 = standard AgNi u 40.31/51/52 AgCdO u = standard AgCdO u 40.11/41 4 = AgSnO 2 5 = AgNi + Au (5 μm) B: druh kontakt 0 = P 3 = Z A B C D D: provedení 0 = tavidl m odolné (RT II) 1 = mytí odolné (RT III) 3 = teplota okolí 125 C a mytí odolné (RT III) C: možnosti 0 = neobsazeno 16 = 16 A u buzení cívky 6 = AC/DC, bistabilní 7 = DC, zvýšená citlivost, p íkon 500 mw 8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC, p íkon 650 mw jmenovité nap tí cívky p ednostní provedení tišt na tučn všechna provedení jen výb rem A, B, C, D z jednoho ádku Typ Cívka A B C D DC citlivá DC citlivá / DC citlivá /51 AC-DC citlivá /51 DC AC-DC citlivá DC AC-DC citlivá DC /51/ bistabilní /61 24

33 ada 40 Relé do patice / do PS, A Izolační vlastnosti dle ČSN EN P, 1Z 2P, 2Z Jmenovité napájecí nap tí (sí ) V AC 230 / / 400 Zkušební nap tí V AC Stupe znečišt ní Izolace mezi cívkou a kontaktní sadou Druh izolace zesílená izolace (8 mm) zesílená izolace (8 mm) Kategorie p ep tí III III Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) 6 6 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi sousedními kontaktními sadami Druh izolace - základní izolace Kategorie p ep tí - II Zkušební pulsní nap tí kv (1,2/50 μs) - 2,5 Nap ová pevnost V AC Izolace mezi rozepnutými kontakty Druh rozpojení mikrorozpojení mikrorozpojení Nap ová pevnost V AC / kv (1,2/50 μs) / 1, / 1,5 EMC odolnost rušení ovládacího obvodu (cívky) BURST: (5 50)ns, 5 khz, na A2 ČSN EN t ída 4 (4 kv) SURGE: (1,2/50 μs), na A2 (diferenciální mod) ČSN EN t ída 3 (2 kv) Další údaje Doba odskakování p i spínání: Z/R ms 2/5 Odolnost vibracím (5...55) Hz, max. ± 1 mm: Z/R g/g 10/4 (1P) 15/3 (2P) Odolnost ráz m g 13 Vyza ování tepla do okolí bez proudu kontakty W 0,6 p i proudu kontakty W 1,2 (40.11/31/41/51) 2 (40.61/52/ ) Doporučená vzdálenost mezi relé na PS mm 5 Relé do patic a do plošných spoj 25

34 ada 40 Relé do patice / do PS, A Relé do patic a do plošných spoj Kontakty F 40 - elektrická životnost p i AC typ 40.31/51/61 počet sepnutí F 40 - elektrická životnost p i AC typ odporová zát ž - cosϕ = 1 induktivní zát ž - cosϕ = 0,4 odporová zát ž - cosϕ = induktivní zát ž - cosϕ = 0,4 hranice trvalého proudu pro 40.31/51 počet sepnutí spínaný proud (A) spínaný proud (A) F 40 - elektrická životnost p i AC typ 40.11/41 H 40 - spínací schopnost p i DC1 počet sepnutí odporová zát ž - cosϕ = 1 induktivní zát ž - cosϕ = 0,4 12 hranice trvalého proudu pro provedení do 10 A spínaný proud (A) DC spínaný proud (A) hranice trvalého proudu pro hranice trvalého proudu pro 40.11/31/41/51 hranice trvalého proudu pro kontakt 2 kontakty sériov DC-spínané nap tí (V) p i ohmické zát ži (DC1) a pro bod proudu a nap tí pod k ivkou m že být elektrická životnost sepnutí p i induktivní zát ži (DC13) je zapojena ochranná dioda paraleln k zát ži upozorn ní: doba návratu se prodlužuje 26

35 ada 40 Relé do patice / do PS, A Cívka DC provedení (standardní, p íkon 650 mw) 40.31/51/52/61 DC provedení (zvýšená citlivost, p íkon 500 mw) 40.31/51/52/61 Jmenovité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky U N U min U max R I V V V Ω ma ,65 7, , ,1 10, ,6 13, , , , ,3 31, , , , , , , , , , ,3 Jmenovité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky U N U min * U max ** R I V V V Ω ma ,7 8, ,4 10, ,1 12, ,6 15, , ,2 24, ,2 31, , ,4 36, , , , , , , , , , , , , , ,9 Relé do patic a do plošných spoj *U min = 0,8 U N u **U max = 1,5 U N u DC provedení (zvýšená citlivost, p íkon 500 mw) 40.11/41 Jmenovité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky U N U min U max* R I V V V Ω ma ,4 10, , , , , ,3 *U max = 1,5 U N u AC provedení /51/52/61 Jmenovité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud nap tí cívky U N U min U max R I (50 Hz) V V V Ω ma ,8 6, ,6 13, ,2 26, ,4 52, , , , ,1 AC/DC bistabilní provedení /51/52/61 Jmenovité Kód Pracovní rozsah Odpor Proud Demagnet. nap tí cívky odpor** U N U min U max R I R DC V V V Ω ma Ω , ,8 6, ,6 13, ,2 26, ,4 52, ** R DC = demagnetizační odpor p i DC, R AC = 1,3 x RDC, 1 W Popis funkce a zapojení na další stran. 27

36 ada 40 Relé do patice / do PS, A Relé do patic a do plošných spoj Cívka R 40 - pracovní rozsah DC cívek p íkon 650 mw, typ 40.31/51/52/61 U U N okolní teplota ( C) R 40 - pracovní rozsah DC cívek se zvýšenou citlivostí p íkon 500 mw, typ 40.31/51/52/61 U U N /51/ /51/ okolní teplota 80 ( C) R 40 - pracovní rozsah DC cívek se zvýšenou citlivostí typ 40.11/41 R 40 - pracovní rozsah AC cívek U U N /41 U U N okolní teplota 80 ( C) okolní teplota 80 ( C) 1 - max. p ípustné nap tí cívky 2 - nap tí rozb hu p i teplot cívky rovné okolní teplot 1 - max. p ípustné nap tí cívky 2 - nap tí rozb hu p i teplot cívky rovné okolní teplot Schéma zapojení bistabilního provedení relé ady 40 (bez znázorn ní kontakt relé) AC DC R AC ~ 1.3 R DC D = 1N4007 set D set reset reset V DC R DC V AC R AC Hodnotu demagnetizačního odporu R DC je t eba vybrat v závislosti na AC/DC bistabilní cívce. P i sepnutí spínače se magnetizuje relé. Relé p ejde do pracovní polohy a z stane v ní i po odpojení buzení. P i vypnutí spínače se relé p es p ed adný odpor demagnetizuje. Relé se vrátí do výchozí polohy. P i sepnutí spínače se magnetizuje relé. Relé p ejde do pracovní polohy a z stane v ní i po odpojení buzení. P i vypnutí spínače se relé proudem opačného sm ru p es p ed adný odpor demagnetizuje. Relé se vrátí do výchozí polohy. Min. délka pulsu pro p epnutí do pracovní/výchozí polohy je 20 ms. Relé m že pracovat se 100% dobou buzení (trvalým buzením) cívky. 28

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A Relé úzké do patice / do PS, 6 A 5 mm úzké relé 34.51 vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvýšenou citlivostí (170 mw) AC/DC ovládání pomocí patice bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A ada 34 Relé úzké do patice / do PS, 6 A 34. mm úzké relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou - t

Více

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A ada - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A mm úzké sí ové relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou

Více

Relé do patice / do PS, 8-10 - 16 A

Relé do patice / do PS, 8-10 - 16 A ..4...4.4 ada 40 Relé do patice / do PS, 8-0 - A 40. 40. 40. standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben - cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí

Více

Relé do patice / do PS, A

Relé do patice / do PS, A . = 2.4.. = = 2.4 2.4 ada 40 Relé do patice / do PS, 8-0 - 6 A 40.3 40. 40.2 standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben - cívky AC, DC a DC se

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A ada 34 Relé úzké do patice / do PS, A 34. mm úzké relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou - t ída

Více

Relé do patice / do PS, 6-10 A

Relé do patice / do PS, 6-10 A ada 44 Relé do patice / do PS, 6-10 A výkonové relé do patice a do PS se zvýšenou nap ovou pevností mezi kontaktními sadami 2.500 V AC cívky DC, DC se zvýšenou citlivostí (500 mw) bezpečné odd lení podle

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A 60. 60.3 pr myslové relé do patice - cívky AC a DC - mechanická aretace a mechanický indikátor - provedení se zdvojenými kontakty u 60. a 60.3 - provedení s proudovou cívkou - rozší ení na časové relé

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A ada 0 elé pr myslové, 0 A pr myslové relé do patice 0. 0. cívky AC a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojenými kontakty u 0. a 0. rozší ení na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Relé pr myslové, 7-10 A

Relé pr myslové, 7-10 A ..3. miniaturní pr myslové relé do patice nebo do PS - cívky AC a DC - základní izolace dle ČSN EN 0- - reléové krytí RT III (mytí odolné) u.,.3,. - kompatibilní s časovými relé ady - patice se šroubovými

Více

Vazební člen, A

Vazební člen, A 49.31-50x0 49.52/72-50x0 vazební člen 1 nebo 2, intergovaný indikační a EMC ochranný modul - cívky, a se zvýšenou citlivostí, 500 mw - bezpečné odd lení dle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou -

Více

Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO 14001

Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO 14001 Relé, vazební členy, časová relé, m icí a kontrolní relé, elektrom ry, p ístroje pro ízení technologických proces, pro plošné spoje, do rozvad č a pro domovní instalace Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO

Více

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A standardní vyḱonové relé do patice a do PS s velkyḿi vyḱonovyḿi rezervami a většinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontaktů a vy běru cívek cívky AC, DC a DC se zvy šenou citlivostí

Více

Vazební člen, A

Vazební člen, A 48.3 48.5/7 vazební člen nebo, ší e 5,8 mm, indikační a EMC ochranný modul a dioda proti p epólování u - cívky AC a se zvýšenou citlivostí, 500 mw - bezpečné odd lení dle ČSN EN 5078 mezi cívkou a kontaktní

Více

Relé výkonové miniaturní, 12 A

Relé výkonové miniaturní, 12 A ada 56 Relé výkonové miniaturní, A 56. 56.-000 56. miniaturní výkonové relé do patice nebo do PS - cívky AC a DC - základní izolace dle ČSN EN 60- - mechanická aretace a mechanická indikace - patice se

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

Relé pr myslové, 7-10 A

Relé pr myslové, 7-10 A ada elé pr myslové, - 0 A miniaturní pr myslové relé do S nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí T III (mytí odolné) u.,.,. kompatibilní s časovými relé ady patice do S nebo na DIN-lištu se šroubovými

Více

Relé nízké do PS/do patice, A

Relé nízké do PS/do patice, A ŘD Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 ŘD relé do plošný ch spojů nebo do patice, vý ška 15,7 mm cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335

Více

Relé výkonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do PS nebo p ipojení fastony

Relé výkonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do PS nebo p ipojení fastony . /.3.-0300 /.3-0300 výkonové relé do patice, do PS nebo p ipojení fastony - cívky C a DC - druh kontakt 5 a s bezpečným odd lením podle ČSN EN 50 mezi cívkou a kontaktní sadou - kv(,/50 µs), vzdušná vzdálenost

Více

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A 40 - Relé do patice / do PS, 8-10 - 12-16 40 standardní vyḱonové relé do patice a do PS s velkyḿi vyḱonovyḿi rezervami a většinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontaktů a vy běru cívek

Více

Relé, vazební členy, časová relé, kontrolní a m ící relé, snímače hladiny, instalační p ístroje, patice a p íslušenství

Relé, vazební členy, časová relé, kontrolní a m ící relé, snímače hladiny, instalační p ístroje, patice a p íslušenství Relé, vazební členy, časová relé, kontrolní a m ící relé, snímače hladiny, instalační p ístroje, patice a p íslušenství Katalog 006-007 Systémový reléový program od roku 954 S nabídkou více než 0 000 provedení

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky AC a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A ada 41 Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A nízké relé do plošných spoj nebo do patice, výška 15,7 mm cívky AC a DC se zvýšenou citlivostí (400 mw) bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204

Více

Relé do patice / do PS, 6-10 A

Relé do patice / do PS, 6-10 A Relé do patice / do PS, 6-10 vý konové relé 2-kontaktní se zvý šenou napěťovou pevností mezi kontaktními sadami 2.500 V C Typ.52-2P, 6 (rastr vývodů 5 mm) Typ.62-2P, 10 (rastr vývodů 5 mm) cívka DC (650

Více

Relé do patice / do PS, A

Relé do patice / do PS, A ŘD Relé do patice / do PS, 8-10 - 12-16 ŘD výkonové relé 1- nebo 2-kontaktní přímo do plošného spoje nebo do patice Typ.31-1P, 10 (rastr vývodů 3,5 mm) Typ.51-1P, 10 (rastr vývodů 5 mm) Typ.52-2P, 8 (rastr

Více

Řada 49 - Vazební člen, A

Řada 49 - Vazební člen, A Řada 49 - Vazební člen, 8-10 - 16 A Řada 49 vazební člen 1P nebo 2P, šířka 15,5 mm, součástí indikační a EMC ochranny modul 49.31-50x0 49.52/72-50x0 cívky AC, DC a DC se zvy šenou citlivostí, 500 mw bezpečné

Více

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A vyḱonové relé 16 A do patice, do PS nebo připojení fastony cívky AC a DC druh kontaktů 5 a 6 s bezpečnyḿ oddělením podle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost 6

Více

Řada 44 - Relé do patice / do PS, 6-10 A

Řada 44 - Relé do patice / do PS, 6-10 A Řada - Relé do patice / do PS, 6-10 Řada vyḱonové relé do patice a do PS se zvy šenou napěťovou pevností mezi kontaktními sadami 2.500 V C cívky DC, DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení

Více

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A průmyslové relé do patice cívky AC a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor provedení se zdvojenyḿi kontakty u 60.12 a 60.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Vazební člen 0, A

Vazební člen 0, A ŘADA ŘADA Varianty řady * kontaktní nebo polovodičový vý stup šroubové nebo bezešroubové svorky časové relé ve shodném provedení šířka 6,2 mm EMR = vstup DC, AC nebo AC/DC SSR = vstup DC nebo AC/DC šroubové

Více

Vazební člen, 6-8 A 38.51/ / vazební člen s elektromechanickým relé, 1P ší ka 6,2 mm, 2P ší ka 14,3 mm

Vazební člen, 6-8 A 38.51/ / vazební člen s elektromechanickým relé, 1P ší ka 6,2 mm, 2P ší ka 14,3 mm Vzební člen, 6-8 A 38.51/61 38.51.3 / 38.61.3 vzební člen s elektromechnickým relé, 1P ší k 6,2 mm, 2P ší k,3 mm - DC AC/DC ovládání - provedení pro dlouhá vedení - integrovný indikční EMC modul - bezpečné

Více

Řada 58 - Vazební člen, 7-10 A

Řada 58 - Vazební člen, 7-10 A 58 - Vazební člen, 7-0 A 58 vazební člen P, 3P nebo 4P, součástí indikační a EMC ochranny modul 58.3 58.33 58.34 cívky AC a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor moduly řady 99.0 patice se šroubovyḿi

Více

Řada 56 - Relé vyḱonové miniaturní, 12 A

Řada 56 - Relé vyḱonové miniaturní, 12 A Řada 56 - Relé vyḱonové miniaturní, 12 Řada 56 miniaturní vyḱonové relé do patice nebo do PS cívky C a DC montáž pomocí adaptéru přímo na panel nebo na DIN-lištu mechanická aretace a mechanická indikace

Více

Řada 62 Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony

Řada 62 Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A / / výkonové relé 16 A do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony 2 Řada 2 - Relé vyḱonové, 1 výkonové relé 1 do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony cívky C a DC druh kontaktů 5 a s bezpečnyḿ oddělením podle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou kv(1,2/50

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky C a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS nebo na DIN-lištu se šroubovyḿi nebo

Více

Relé průmyslové, 10 A

Relé průmyslové, 10 A Relé průmyslové, 10 průmyslové relé do patice cívky C a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojený mi kontakty u.12 a.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního časového

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A (EMR)

Relé úzké do patice / do PS, 6 A (EMR) ŘD Relé úzké do patice / do PS, 6 (EMR) ŘD úzké síťové relé, 1-pólové 6 montáž do plošných spojů - přímo nebo pomocí patice do plošných spojů montáž na DIN-Lištu ČSN EN 60175 TH35 - pomocí patic se šroubovými,

Více

Relé průmyslové, 7-10 A

Relé průmyslové, 7-10 A ŘD Relé průmyslové, 7-10 ŘD miniaturní průmyslové relé do plošných spojů.12.13.14 Typ.12-2P / 10 Typ.13-3P / 10 Typ.14-4P / 7 cívky C a DC materiál kontaktů bez Cd reléové krytí RT III (mytí odolné) na

Více

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A výkonové relé 16 do patice, do plošných spojů nebo připojení fastony cívky C a DC druh kontaktů 5 a 6 s bezpečnyḿ oddělením podle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost

Více

Vazební člen, A

Vazební člen, A vazební člen 1P Typ.P3.P3.31-1P, 10 A - Typ.31-1P, 10 A - cívky AC a DC se zvý šenou citlivostí, 500 mw LED a EMC odrušovací moduly šířka 15,8 mm kontaktní materiál bez Cd na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

Více

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční Časové relé, A multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časových funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časových rozsah od 0,1 s do 20 h montáž a nastavení

Více

Řada 7S - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A

Řada 7S - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A Řada - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A Řada Relé s nuceně vedenými kontakty v modulovém provedení podle ČSN EN 50205:2002, typ A.12...5110.14...0220/0310.16..0420 pro funkční bezpečnost strojních zařízení

Více

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A Řada 60 - Relé průmyslové, 10 Řada 60 průmyslové relé do patice cívky C a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor provedení se zdvojenyḿi kontakty u 60.12 a 60.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního

Více

2P nebo 3P / 16 A do plošných spojů pohled ze strany vý vodů

2P nebo 3P / 16 A do plošných spojů pohled ze strany vý vodů výkonové relé 16 do plošných spojů Typ.22 nebo.23-2p nebo 3P / 16 Typ.22-0300 nebo.23-0300 - 2Z nebo 3Z / 16 (vzdálenost kontaktů 3 mm) cívky C a DC 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost 6 mm a povrchová

Více

Řada 48 - Vazební člen, A

Řada 48 - Vazební člen, A Řada 48 - Vazební člen, 8-10 - 16 Řada 48 vazební člen 1P nebo 2P, šířka 15,8 mm, součástí indikační a EMC ochranny modul cívky C a DC se zvy šenou citlivostí, 500 mw bezpečné oddělení dle ČSN EN 50178,

Více

Řada 4C - Vazební člen, A

Řada 4C - Vazební člen, A vazební člen 1P nebo 2P, mechanická aretace, mechanicky indikátor, široké vy vody, indikační a EM ochranny modul bezpečné oddělení dle ČS E 50178, ČS E 60204 a ČS E 605 mezi cívkou a kontaktní sadou 6

Více

Vazební člen, 7-10 A 58.P3 58.P4 ŘADA 58. vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami

Vazební člen, 7-10 A 58.P3 58.P4 ŘADA 58. vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami.p3.p4 typ.p3-3p / 10 A typ.p4-4p / 7 A cívky AC a DC LED indikační a EMC ochranný modul mechanická aretace a mechanický indikátor šířka 31 mm kontakty bez Cd

Více

Časové relé modulární, 16 A

Časové relé modulární, 16 A Časové relé modulární, A 80.01 80.11 multinap ové a multifunkční časové relé - modulární ší ka 17,5 mm 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) - 6 časových funkcí - 6 časových rozsah od 0,1 s do 20 h - na

Více

Časové relé miniaturní, 7-10 A

Časové relé miniaturní, 7-10 A ada Časové relé miniaturní, -0 A časové relé do patice shodné s relé ady.0.0.0, nebo multifunkční: časové funkce mononap ové multirozsahové: časových rozsah od 0,0 s do 00 h patice a p íslušenství ada

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada - Relé průmyslové, 7-10 A Řada miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u.12,.13,.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS nebo

Více

Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A

Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A relé s nuceně vedenými kontakty podle ČSN EN 50205:2002, typ A Typ.12-1Z + 1R Typ.14-2Z + 2R nebo 3Z + 1R Typ.16-4Z + 2R nuceně vedené kontakty podle ČSN EN 20205, typ A, jen Z a R pro použití do úrovně

Více

Relé vý konové, A

Relé vý konové, A výkonové relé 20 / 30 do plošných spojů nebo pro fastony cívky C a DC odpínač dle ČSN EN 60335-1 v provedení 1Z 1Z + 1R s dvojím rozpojením montáž na DIN-lištu 35 mm, na panel nebo do plošných spojů.31.61

Více

Řada 66 - Relé vyḱonové, 30 A

Řada 66 - Relé vyḱonové, 30 A Řada 66 - Relé vyḱonové, 30 Řada 66 výkonové relé 30 do plošných spojů nebo pro připojení fastony 66.22 66.82 2P nebo 2Z nebo 2Z se vzdáleností pro použití ve střídačích solárních zařízení bezpečné oddělení

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

Stykač instalační, A

Stykač instalační, A ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání

Více

Řada 65 - Relé vyḱonové, A

Řada 65 - Relé vyḱonové, A 65 - Relé vyḱonové, 20-30 65 výkonové relé 20 / 30 do plošných spojů nebo pro fastony cívky C a DC odpínač dle ČSN EN 60335-1 v provedení 1Z 1Z + 1R se sériovými zdvojenými kontakty montáž na DIN-lištu

Více

Časové relé pr myslové, 5 A

Časové relé pr myslové, 5 A 82.01 multinap ové a multifunkční časové relé pro pr myslové použití - ší ka 17,5 mm 24...240 V AC /24...48 V DC - 4 časové funkce - 6 časových rozsah od 0,05 s do 10 h - na DIN-lištu - multifunkční 43

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100 h patice

Více

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 Řada 22 2 nebo 4 kontakty pro 25 4 kontakty pro 40 nebo 63 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 můstkové kontakty vzdálenost kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5

Více

Elektrom r elektronický

Elektrom r elektronický Elektronický 1-fázový elektrom r činné energie pro p ímé p ipojení 7E.13.8.230.0000 7E.16.8.230.0000 elektrom r podle ČSN EN 62053 provedení ov ené dle p edpis o metrologii schválení PTB Braunschweig t

Více

Termostaty a hydrostaty

Termostaty a hydrostaty ŘADA ŘADA termostaty a hydrostaty pro rozvaděče malý zastavěný prostor (17,5 mm široký) bimetalový kontakt široký rozsah nastavení vysoká elektrická životnost na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35.81.0.000.240x.81.0.000.230x.81

Více

multifunkční multinapěťové ( ) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, a 96.04

multifunkční multinapěťové ( ) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, a 96.04 Časové moduly časový modul k přestavbě relé s paticí na časové relé multirozsahové od 0,05 s 100 h LED indikace.00.30.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, 92.03 a 96.04

Více

Řada 88 - Časové relé do panelu, 5-8 A

Řada 88 - Časové relé do panelu, 5-8 A multifunkční, multinapěťové a časově multirozsahové relé do panelu nebo patice multifunkční: až 7 časovyćh funkcí multirozsahové: 14 časovyćh rozsahů od 0,5 s do 100 h montáž do patice nebo do panelu 88.02

Více

Patice s časovými funkcemi pro relé řady 34

Patice s časovými funkcemi pro relé řady 34 úzká patice s časový mi funkcemi, šířka 6,2 mm, kompatibilní s relé řady 34 napájení (12...24) V AC/DC 8 časových funkcí a 4 časové rozsahy volitelné DIP-přepínačem nastavení doby a LED signalizace na

Více

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 Řada 34 5 mm úzké síťové relé vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvy šenou citlivostí (170 mw) C/DC ovládání pomocí patice bezpečné oddělení

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 Řada průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky C a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

Časové relé miniaturní, 7-10 A

Časové relé miniaturní, 7-10 A ŘADA Časové relé miniaturní, 7-10 A ŘADA časové relé do patice Typ.02-2P / 10 A Typ.03-3P / 10 A Typ.04-4P, 7 A multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: časový ch rozsahů od 0,05 s 100

Více

Časové relé do panelu / do patice, 8 A

Časové relé do panelu / do patice, 8 A ŘADA ŘADA Multifunkční multinapěťové časové relé do panelu nebo do patice Typ.02 - multifunkční: 7 časových funkcí Typ.12 - multifunkční: 6 časových funkcí 2P multinapěťové (24...230) V AC/DC 4 časové

Více

Řada 7T - Termostaty a hydrostaty

Řada 7T - Termostaty a hydrostaty Řada - Termostaty a hydrostaty Řada Termostaty pro rozváděče maly zastavěny prostor (17,5 mm široký) bimetalovy kontakt široky rozsah nastavení vysoká elektrická životnost na DIN-lištu ČSN EN 60175 TH35.81

Více

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časovyćh funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s

Více

Časová relé pro drážní vozidla A

Časová relé pro drážní vozidla A multifunkční a monofunkční časové relé pro drážní vozidla.02 - multifunkční a multinapěťové 2P jeden kontakt časový a jeden okamžitý (varianta) nastavení času externím potenciometrem (varianta).62 - zpožděný

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

multinapěťové ( )V AC/DC multifunkční

multinapěťové ( )V AC/DC multifunkční ŘADA Časové relé, 16 A ŘADA multifunkční nebo monofunkční časové relé multifunkční: 6 časový ch funkcí multinapěťové: (12...240) V AC/DC nebo (24...240) V AC/DC, napěťové přizpůsobení pomocí pulzní modulace

Více

MasterINTERFACE - Vazební člen 0, A

MasterINTERFACE - Vazební člen 0, A ŘADA ŘADA Instalační výhoda v typové rozmanitosti šířka 6,2 mm spoří místo 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné obvody integrovaná

Více

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí

Více

Přehled 2011 PRO ÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCES PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ INSTALACE

Přehled 2011 PRO ÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCES PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ INSTALACE PRO ÍZENÍ TECHNOLOGCKÝCH PROCES. relé. časová relé. optočleny. m icí a kontrolní relé. vazební členy. elektronické elektrom ry PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ NSTALACE. stmívače. instalační stykače. čidla pohybu.

Více

Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé A

Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé A ŘADA Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé 10-16 A ŘADA Typ.81 - elektronický spínač impulsně ovládaný (krokové relé) - 1Z Typ.91 - elektronický spínač impulsně ovládaný (krokové relé) s

Více

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 230 V AC nebo 400 V AC vstupní

Více

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A ŘADA ŘADA elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí ovládání (B1, B2, B3) u.01 kontakty přejdou po odepnutí

Více

Časové relé pro drážní vozidla, 16 A

Časové relé pro drážní vozidla, 16 A ŘADA ŘADA multifunkční nebo monofunkční.01t - multifunkční, multinapěťové.11t - zpožděný rozběh, multinapěťové splňuje ČSN EN 45545-2:2013 v částech protipožární vlastnosti a komponenty pro drážní vozidla,

Více

Relé elektronické (SSR) A

Relé elektronické (SSR) A ŘAA ŘAA polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 230 V AC nebo 400 V AC vstupní obvod 12 V C, 24 V C, 24 V AC nebo 230 V AC napěťová pevnost vstup/výstup 5 kv (1,2/50

Více

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A 13

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A 13 Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí

Více

Reléové spínače & Regulační a signalizační moduly

Reléové spínače & Regulační a signalizační moduly ŘADA ŘADA Digitální regulační relé: Auto-Off-On regulační a signalizační moduly jsou instalovány preventivně tak, aby umožňovaly vyškoleným obsluhám strojů nebo správcům budov, v případě poruchy elektronických

Více

Měřicí a kontrolní relé, A

Měřicí a kontrolní relé, A ŘADA ŘADA síťová kontrolní a měřicí relé, 1- a 3-fázová multifunkční pro kontrolní a měřicí účely: podpětí, přepětí, podpětí a přepětí současně, výpadek fáze, sled fází, asymetrie fází a přerušení N-vodiče

Více

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časovyćh funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s

Více

Pohybová a prezenční čidla, 10 A

Pohybová a prezenční čidla, 10 A ŘADA ŘADA pohybová a prezenční čidla Pohybová čidla identifikují pohyb osob a zvířat, prezenční čidla identifikují činnosti sedících osob (.31-0031,.51). zabudované nastavení prahu osvětlení, časového

Více

ŘADA10 Spínač soumrakový kompaktní, A

ŘADA10 Spínač soumrakový kompaktní, A ŘADA ŘADA soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. k decentralizovanému ovládání osvětlení pro odstranění vysokých zapínacích proudů a poklesu napětí při

Více

ŘADA 14 Automat schodišťový, 16 A

ŘADA 14 Automat schodišťový, 16 A 14 14 multifunkční schodišťový automat Typ 14.01-8 funkcí - varování před vypnutím dle D 18015-2 Typ 14.71-3 funkce časový rozsah 30 s až 20 min šetrné zapínaná při průchodu napětí nulou vhodné pro 3-

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A Řada 14 multifunkční schodišťovy automat šířka 17,5 mm časovy rozsah 30 s až 20 min šetrné zapínání při průchodu napětí nulou funkce varování před vypnutím u typu 14.01

Více

V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC / V EOBECNÁ DATA / APLIKACE

V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC / V EOBECNÁ DATA / APLIKACE V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC 68 / V EOBECNÁ DATA 3 přepínací kontakty 10 A /16 A spínaný výkon do 6000 VA cívka DC a AC provedení do patice montáž na panel, montáž na lištu DIN

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Průmyslové časové relé A

Průmyslové časové relé A ŘADA ŘADA multinapěťové a multifunkční časové relé pro průmyslové použití multifunkční: 8 časových funkcí.91 se 4 blikacími funkcemi 5 variant s monofunkcí multinapěťové: (24...240) V AC/DC, vlastní přizpůsobení

Více

Časové relé pr myslové, 5 A

Časové relé pr myslové, 5 A multifunkční a monofunkční časové relé pro vysoké požadavky v pr myslu 82.01 multifunkční: 4 časové funkce multinap ové (24...240) V AC a (24...48) V DC multirozsahové 6 časových rozsah od 0,05 s do 10

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100

Více

Řada 88 - Časové relé do panelu, 8 A

Řada 88 - Časové relé do panelu, 8 A Řada - Časové relé do panelu, 8 Řada Multifunkční časové relé nebo taktovač do panelu nebo do patice.02.12 multifunkční: až 7 časových funkcí nebo taktovač (.92) multičasové do 300 h adaptér pro montáž

Více

Bezpečnostní relé OA / OW 5669

Bezpečnostní relé OA / OW 5669 ezpečnostní relé OA / OW 59 splňuje požadavky EN 50 05, IEC/EN 0 55, IEC 0-1 s nuceně spínanými kontakty volitelně vodotěsné provedení OW dvojitá a zesílená izolace mezi kontaktovými poli podle EN 50 178

Více

Regulační a signalizační moduly

Regulační a signalizační moduly ŘADA ŘADA Digitální regulační relé: Auto-Off-On regulační a signalizační moduly jsou instalovány preventivně tak, aby umožňovaly vyškoleným obsluhám strojů nebo správcům budov, v případě poruchy elektronických

Více