Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice"

Transkript

1 Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice

2 Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice David Štrunc, Zuzana Hořická, Jiří Musil

3 Polutanty ve vodním prostředí VODA ELIMINACE RESPIRACE, EXKRECE 1 POTRAVNÍ SÍŤ

4 Polutanty ve vodním prostředí ŽIVINY + POLUTANTY VODA SEDIMENT 2

5 Koloběh rtuti 10

6 Postavení v trofické síti Polutanty: obsah roste s úrovní trofické sítě 3

7 Národní legislativa zakládání rybářských spolků od r (ČRS 1968, MRS 1990) => první zákon o rybářství č. 22/1883 pro země Koruny české prof. Antonín Frič; úprava vyhláška 1938 => rybářský zákon č. 62/1952; úpravy zákony č. 102/1963 Sb., č. 99/2004 Sb. 4

8 Národní legislativa Dnes sladkovodní ryby a jejich ochrana v ČR: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vč. vyhlášky č. 395/1992 a vyhlášky č. 166/2005 Sb. (NATURA 2000) Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. + prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (přípustné znečištění povrchových a odpadních vod) Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. (stav jakosti povrchových vod vhodných pro život ryb a dalších vodních živočichů) Vyhláška č. 21/2009 Sb. (dříve 296/2003 Sb.) (zdraví a ochrana zvířat)

9 Nadnárodní legislativa: EU 2000 Rámcová směrnice o vodách (2000/60/ES) 1979 Směrnice o ptácích (2009/147/EC) Směrnice o stanovištích (92/43/EHC) ochrana stanovišť a druhů: => systém významných lokalit NATURA 2000 Též Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janeiro 1992 (ČR 1994) Úmluva o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť, Bern 1979 (ČR 1997) Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Washington 1973 (ČR 1992)

10 Druhová specificita bioakumulace Rtuť ve 4-letých rybách 24% 26% 14% 36% okoun cejn plotice tloušť 4

11 Vliv orgánu/tkáně METYLRTUŤ amur: býložravý nízké hodnoty štika: dravec nejvyšší akumulace 5

12 Hg (mg/kg) Velikostně-hmotnostní závislost RTUŤ jelec tloušť (Leuciscus cephalus), svalovina 8 hmotnost (g) 6 15

13 Druhová specificita potrava ryb Příklad: Obsah kovů v zástupcích makrozoobentosu, Černá Nisa, Jizerské hory, 2008 sběrači, drtiči, filtrátoři (jepice, chrostíci, dvojkřídlí) dravci (pošvatky, brouci) 7

14 Vliv orgánu/tkáně Příklad: Obsah kovů v tkáních sivena amerického (Salvelinus fontinalis), Černá Nisa, Jizerské hory, 2008 S svalovina, Ž žábra, J játra, L ledviny, G gonády; 0 +, 1 +, 2 +, 3 + věk ryb játra Al, Fe, Mn, Zn žábra/ledviny Cu játra Cr Co ledviny 8

15 Provedení analýzy svaloviny ryb, včetně jejich odlovu z řeky Labe a pískovny Mlékojedy Hg rtuť MeHg methylrtuť PCDD/PCDF dioxiny HCB hexachlorbenzen

16 Lokality 1. pod Spolanou (od jezu v Neratovicích až po obec Obříství) 2. nad Spolanou (od jezu v Neratovicích až po jez v Kostelci nad Labem) 3. pískovna Mlékojedy

17 Lokality Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 3

18 Odlov ryb na analýzy Odlov probíhal pomocí elektrického hlubinného agregátu a odlovem na udici Odlov na udici převážně cejn, plotice, okoun Odlov agregátem štika, tloušť

19 Výběr rybích druhů Zadání ve smlouvě: a) na lokalitě Labe mezi jezem v Kostelci nad Labem a jezem v Neratovicích Lobkovicích a na lokalitě mezi severní hranicí SPOLANA a.s. a jezem v Obříství kontrolor odloví celkem 5-10 ks cejna velkého, 2-3 ks parmy říční, 3-5 ks okouna říčního a 3-5 ks dravých ryb (štika, případně candát, bolen, sumec); b) na lokalitě Mlékojedy kontrolor odloví 5-10 ks kapra obecného, 2-5 ks lína obecného a 2-5 ks štiky obecné

20 Změny v odlovených rybách Na 1. a 2. lokalitě se nepodařilo odlovit parmu říční, byla proto nahrazena tlouštěm obecným Na 3. lokalitě se nepodařilo odlovit lína obecného, byl proto nahrazen okounem obecným, který byl odloven na všech 3 lokalitách

21 Rybí druhy

22 Zpracování ryb v laboratoři Veškeré polutanty byly zjišťovány z rybí svaloviny Rybám byly odebrány šupiny, kvůli určení věku Ryby byly usmrceny, následně zbaveny kůže a vyfiletovány

23 Hygienické a toxikologické limity Hygienické limity Polutant Svalovina ryb Úhoř jednotky zdroj Hg 0,5 1,0(+ štika) Mg/kg (ES) č. 221/2002 MeHg HCB 0,05 - Mg/kg Vyhláška c. 158/2004 Sb. PCDD/F 3,5 - pg/g (ES) č. 1181/2006 Polutant TOXIKOLOGICKÉ LIMITY expoziční limit jednotky zdroj Hg 1,6/PTWI μg.kg t. hm. -1.týden -1 (ES) č. 1181/2006 MeHg 1,3/PTWI μg.kg t. hm. -1.týden -1 EFSA HCB 0,17/ADI μg.kg t. hm. -1.den -1 WHO PCDD/F 14/PTWI pg.kg t. hm. -1.den -1 WHO

24 Okoun říční Lokalita věk hmotnost velikost sušina tuk Hg MeHg překročení (roky) (g) (mm) (%) (%) (mg/kg) (mg/kg) hygienického limitu ,88 0,636 0,492 * ,5 1,2 0,633 0,157 * ,1 0,75 0,221 0, ,5 0,78 0,157 0, ,2 0,95 0,959 0,795 * ,4 0,4 0,428 0, ,9 0,45 0,189 0, ,1 0,38 0,484 0, ,1 0,88 0,432 0, ,6 0,68 0,238 0, ,6 1,2 0,611 0,35 * ,2 1,18 0,689 0,518 * ,63 0,357 0, ,97 0,213 0, ,2 0,76 0,342 0, ,73 0,166 0, ,1 1,1 0,489 0, ,1 0,97 0,221 0, ,3 0,69 0,127 0, ,6 0,97 0,194 0, ,1 0,8 0,224 0, ,86 0,257 0, ,8 0,62 0,331 0, ,7 0,93 0,381 0, ,1 0,85 0,702 0,653 * ,3 1,15 0,545 0,508 * ,27 0,713 0,667 * ,5 1,04 0,587 0,435 * ,8 0,93 0,672 0,635 * ,1 0,8 0,632 0,618 * ,9 0,69 0,731 0,663 * ,9 0,54 0,551 0,574 * ,4 0,75 0,567 0,55 *

25 mg/kg Okoun říční Perca fluviatilis 0,5 Hg MeHg 0 lokalita 1 lokalita 2 lokalita 3 11

26 Cejn velký Lokalita 1 2 věk hmotnost velikost sušina tuk Hg MeHg překročení hygienického limitu (roky) (g) (mm) (%) (%) (mg/kg) (mg/kg) ,2 3,2 0,527 0,48 * ,4 2,06 1,83 1,068 * ,3 0,67 1,48 1,417 * ,8 2,08 1,03 0,677 * ,1 4,03 0,382 0, ,8 3,2 0,605 0,589 * ,7 0,69 0,087 0, ,9 1,64 0,076 0, ,9 1,43 0,089 0, ,8 0,49 0,071 0, ,7 0,51 0,094 0, ,89 2,076 1,27 *

27 mg/kg Cejn velký 1,5 1 Hg MeHg 0, lokalita 2. lokalita

28 Plotice obecná lokalita 1 2 věk hmotnost velikost sušina tuk Hg MeHg překročení hygienického (roky) (g) (mm) (%) (%) (mg/kg) (mg/kg) limitu ,8 1,64 0,397 0, ,9 2,54 0,653 0,608 * ,2 3,02 0,302 0, ,9 2,59 0,117 0, ,6 3,18 0,538 0,406 * ,3 4,15 0,641 0,671 * ,1 0,79 0,150 0, ,6 1,48 0,106 0,067 12

29 mg/kg Plotice obecná 0,5 Hg MeHg 0 1. lokalita 2. lokalita 13

30 Štika obecná lokalita věk hmotnost velikost sušina tuk Hg MeHg překročení hygienického (roky) (g) (mm) (%) (%) (mg/kg) (mg/kg) limitu ,7 0,817 1,08 0,817 * ,4 0,854 0,982 0, ,0 0,343 0,349 0, ,8 0,688 0,795 0, ,8 0,775 0,729 0, ,0 0,430 0,479 0, ,4 0,100 0,178 0, ,0 0,510 0,787 0, ,8 0,134 0,192 0, ,6 0,090 0,118 0, ,3 0,068 0,147 0,068

31 mg/kg Štika obecná 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Hg MeHg 0,2 0, lokalita 2. lokalita 3. lokalita 14

32 Jelec tloušť lokalita 1 2 věk hmotnost velikost sušina Tuk Hg MeHg (roky) (g) (mm) (%) (%) (mg/kg) (mg/kg) ,8 1,52 0,192 0, ,4 1,69 0,094 0, ,9 0,65 0,243 0, ,9 0,87 0,138 0,082 Překročení hygienického limitu

33 mg/kg Jelec tloušť 0,25 0,2 0,15 0,1 Hg Mehg 0, lokalita 2. lokalita 15

34 Kapr obecný lokalita 3 věk hmotnost velikost sušina Tuk Hg MeHg Překročení hygienických (roky) (g) (mm) (%) (%) (mg/kg) (mg/kg) limitů ,8 2,02 0,036 0, ,4 0,89 0,026 0, ,7 1,08 0,149 0, ,7 1,46 0,089 0, ,4 1,54 0,054 0, ,3 0,91 0,05 0, ,8 0,98 0,077 0, ,9 3,84 0,04 0, ,3 0,56 0,043 0, ,1 1,03 0,06 0,

35 20 18 Dioxiny lokalita druh cejn okoun plotice štika tloušť štika tloušť okoun plotice cejn kapr štika okoun 19 2,3,7,8 - TCDD 0,457 0,0816 0,652 0,239 0,122 0,0826 0,024 0,0262 0,032 0,024 0,022 0,0728 0,0364 1,2,3,7,8 - PeCDD 1,2,3,4,7,8 - HxCDD 1,2,3,6,7,8 - HxCDD 1,2,3,7,8,9 - HxCDD 1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD 0,079 0,073 0,071 0,071 0,041 0,051 0,048 0,051 0,069 0,045 0,045 0,418 0,058 0,0086 0,0090 0,0091 0,0084 0,0051 0,0062 0,0063 0,0064 0,0089 0,0063 0,0059 0,0263 0,0075 0,0077 0,0076 0,0086 0,0072 0,0046 0,0056 0,0056 0,0055 0,0081 0,0055 0,0055 0,0466 0,0065 0,0096 0,0095 0,011 0,0090 0,0057 0,0071 0,0070 0,0069 0,010 0,0069 0,0069 0,0221 0,0082 0, , ,0011 0,0011 0, , , , ,0010 0, , , ,00096 OCDD 0, , , , , , , , , , , , , ,3,7,8 - TCDF 0,489 0,0416 0,250 0,200 0,104 0,172 0,0359 0,0369 0,0883 0,172 0,0506 0,0393 0,0334 1,2,3,7,8 - PeCDF 0,0218 0,0011 0, , , , , , ,0011 0, , , , ,3,4,7,8 - PeCDF 0,188 0,0312 0,113 0,0828 0,0567 0,0894 0,0114 0,0300 0,0474 0,0711 0,0324 0,0252 0,0288 1,2,3,4,7,8 - HxCDF 0,0128 0,0034 0, ,0034 0,0022 0,0029 0,0027 0,0028 0,0037 0, ,0024 0,0027 0,0032 1,2,3,6,7,8 - HxCDF 0,0101 0,0030 0,0033 0, ,0020 0,0024 0,0024 0,0024 0,0033 0, ,0022 0,0023 0,0026 1,2,3,7,8,9 - HxCDF 0,0046 0,0044 0,0046 0,0048 0,0028 0,0036 0,0036 0,0037 0,0045 0,0033 0,0032 0,0033 0,0041 2,3,4,6,7,8 - HxCDF 0,0029 0,0029 0,0034 0,0028 0,0018 0,0022 0,0022 0,0022 0,0031 0,0023 0,0022 0,0022 0,0025 1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF 0, , , , , , , , , , , , , ,2,3,4,7,8,9 - HpCDF 0, , , , , , , , , , , , ,00063 OCDF 0, , , , , , , , , , , , , Hygienický limit pro PCDD/PCDF = 3,5 pg/g

36 cejn okoun oplotice štika tloušť cejn okoun štika plotice tloušť okoun štika kapr mg/kg Hexachlorbenzen 0,0070 0,0060 Lokalita Druh HCB mg/kg cejn 0,0058 okoun 0, oplotice 0,0032 štika 0,0011 tloušť 0,0013 cejn 0,0018 okoun 0, štika 0,0011 plotice 0,0027 tloušť 0,0006 okoun 0, štika 0,0003 kapr 0,0033 0,0050 0,0040 0,0030 0,0020 0,0010 0, HCB Hygienický limit pro HCB = 0,05mg/kg

37 mg/kg g Porovnání s výsledky z roku Hmotnost Druh cejn okoun tloušť štika rok hmotnost Hg MeHg HCB g (mg.kg-1 svaloviny) ,410 0,349 0, ,976 0,746 0, ,451 0,383 0, ,8 0,473 0,396 0, ,456 0,388 0, ,143 0,086 0, ,922 0,784 <0, ,2 0,787 0,695 0,00109 cejn okoun tloušť štika 1,2 1 0,8 0,6 Hg 0,4 MeHg 0, cejn okoun tloušť štika

38 Hg/MeHg (mg/kg) Cejn velký porovnání s ČR 1,200 Hg a MeHg v mase cejna obecného 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 Hg MeHg 0,000 Lokality

39

40 (mg/kg) Okoun říční 1,500 1,000 Hg MeHg 0,500 0,000 Lokality

41

42 mg/kg Jelec tloušť 0,75 0,5 0,25 Hg MeHg 0 Lokality

43

44 mg/kg Štika obecná 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 Hg MeHg 0,000 Lokality

45

46 mg/kg Plotice obecná 0,500 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 Hg MeHg 0,000 Lokality

47

48 mg/kg Bolen dravý 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 Hg MeHg 0,000 Lokality

49

50 Jsou ryby z Labe jedlé? Lokalita 1 Délka Hmotnost Hg MeHg HCB Suma dioxinů Druh mm g Maximální počet porcí (170g)/měsíc Okoun ,8 2424,9 640 Cejn ,9 3, Plotice ,4 5,8 295,7 157,2 Štika ,6 3,3 1926,6 270 Tloušť ,7 1615,4 494, Lokalita 2 Délka Hmotnost Hg MeHg HCB Suma dioxinů Druh mm g Maximální počet porcí (170g)/měsíc Okoun ,3 9, ,3 Cejn , ,1 1193,2 Plotice , Štika ,9 6,7 617,6 786,5 Tloušť ,8 25,2 1152,9 3250,8 Lokalita 3 Délka Hmotnost Hg MeHg HCB Suma dioxinů Druh mm g Maximální počet porcí (170g)/měsíc Okoun ,4 3,9 910, Štika , ,1 7094,6 Kapr ,5 23,6 960,8 640,2

51 Návrh monitoringu Při porovnání let 2007 a 2014 jsou vidět poměrně veliké rozdíly Monitoring makrozoobentos ryby voda

52 Návrh monitoringu

53 Návrh monitoringu Lok. 1 Lok. 2 Lok. 3 Lok. 1 Lok. 2 Lok. 3

54 Rybářský a účelový management

55 Další projekty Obsah polutantů v mase ryb z volných vod a ryb z akvakultury v České republice, povědomí veřejnosti & legislativní a metodický rámec podán návrh projektu TA ČR - program Omega, : Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultury v České republice aneb Víme, co jíme? 23

56 Další projekty Víme, co jíme? Hlavní cíl: limitace rizik pro lidské zdraví analýza dat o zátěži ryb (z volných vod i akvakultury) polutanty návrh metodiky monitoringu kvality rybího masa u nás a metodiky účelového rybářského managementu => snížení zátěže informovanost orgánů státní správy v souladu s požadavky EU vizualizace výsledků pro odbornou i širší veřejnost (dotazníky, webový portál) => důvěra a zájem obyvatel o ryby z lokálních zdrojů

57 Děkujeme za pozornost

58

59 Seznam odkazů 1 RKdCdCwwpR3PM%253A%253BaHJm7lmKpCEHM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.chytej.cz%25252Fatlas-ryb%25252Fjelectloust%25252F&source=iu&pf=m&fir=-RKdCdCwwpR3PM%253A%252CaHJm7lmKpCEHM%252C_&usg= UqvHE9D- QmfsbGVGjEMEC6Rzr4s%3D#tbm=isch&q=kumulace+%C5%A1kodlivin&imgrc=HkxhT1uH9mzT6M%3A L. Burdová & Z. Hořická, nepublikovaná data 8 L. Burdová & Z. Hořická, nepublikovaná data

60

61 Návrh monitoringu: &imgil=-rkdcdcwwpr3pm%253a%253bahjm7lmkpcehm%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.chytej.cz%25252fatlasryb%25252fjelec-tloust%25252f&source=iu&pf=m&fir=- RKdCdCwwpR3PM%253A%252CaHJ-m7lmKpCEHM%252C_&usg= UqvHE9D- QmfsbGVGjEMEC6Rzr4s%3D#tbm=isch&q=kumulace+%C5%A1kodlivin&imgrc=lPdr3jlM ukp_zm%3a

62 Koloběh rtuti 9

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny nezbytné pro člověka, ale jeho organismus si je nedokáže sám vytvořit. Obsahují

Více

Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR

Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR Tomáš Randák Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Zátiší

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

Plnění zarybňovacího plánu

Plnění zarybňovacího plánu A2 Amur bílý Bo1 Bolen dravý Br1 Bílá ryba BrN Bílá ryba Ca1 Candát obecný Ca2 Candát obecný Ca2-3 Candát obecný Mimo ÚSO 3 281 3 145,00 205 450,00 196 950,00 MO ÚSO 2 075 1 112,00 88 960,00 88 960,00

Více

Plnění zarybňovacího plánu

Plnění zarybňovacího plánu A2 Amur bílý A2-3 Amur bílý A3 Amur bílý Bo1 Bolen dravý BrN Bílá ryba Ca1 Candát obecný Ca2 Candát obecný Mimo ÚSO 10 447 8 781,00 662 490,72 333 049,22 MO ÚSO 1 100 1 128,00 90 240,00 90 240,00 Vlastní

Více

Plnění zarybňovacího plánu

Plnění zarybňovacího plánu A2 Amur bílý A2-3 Amur bílý Bo1 Bolen dravý Br1 Bílá ryba BrN Bílá ryba Ca1 Candát obecný Ca2 Candát obecný Mimo ÚSO 7 763 7 526,00 542 747,51 507 667,51 MO ÚSO 2 534 1 493,00 114 000,00 114 000,00 Vlastní

Více

L 320/18 Úřední věstník Evropské unie

L 320/18 Úřední věstník Evropské unie L 320/18 Úřední věstník Evropské unie 3.12.2011 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1259/2011 ze dne 2. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity pro dioxiny, PCB s dioxinovým

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 31. srpna 2011 (OR. en) 13558/11 DENLEG 116 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 31. srpna 2011 (OR. en) 13558/11 DENLEG 116 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 31. srpna 2011 (OR. en) 13558/11 DENLEG 116 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 18. srpna 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise: D014588/03

Více

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby T. Randák 1, V. Žlábek 1, J. Kolářová 1, Z. Široká 2, Z. Svobodová 1,2, J. Pulkrabová 3 and M. Tomaniová 3 1 University of South

Více

Průzkumu znečištění a riziková analýza v komuně Phong My, Vietnam. Sanační technologie Třebíč, květen 2008

Průzkumu znečištění a riziková analýza v komuně Phong My, Vietnam. Sanační technologie Třebíč, květen 2008 Průzkumu znečištění a riziková analýza v komuně Phong My, Vietnam Sanační technologie Třebíč, květen 2008 Shrnutí projektu Název projektu Rehabilitace provincie Thua Thien Hue zasažené dioxiny, Vietnam

Více

pásmo cejnové dolní tok řek (velmi pomalý tok řeky) pásmo parmové střední tok řek pásmo lipanové podhorské potoky a řeky

pásmo cejnové dolní tok řek (velmi pomalý tok řeky) pásmo parmové střední tok řek pásmo lipanové podhorské potoky a řeky Ryby sladkovodní Sladkovodní ryby žijí jak ve stojatých, tak i tekoucích vodách, které podle rychlosti proudu, teploty a obsahu kyslíku rozdělujeme do čtyř pásem, které jsou pojmenovány podle typického

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ HODNOCENÍ KVALITY VYČIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ KONTAMINOVANÝCH PAU A PCDD/F

VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ HODNOCENÍ KVALITY VYČIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ KONTAMINOVANÝCH PAU A PCDD/F VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ HODNOCENÍ KVALITY VYČIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ KONTAMINOVANÝCH PAU A PCDD/F Gabriela Šedivcová, Vít Matějů, Simona Vosáhlová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMECH POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ROKYTKY A BOTIČE

OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMECH POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ROKYTKY A BOTIČE OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMECH POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ROKYTKY A BOTIČE Dana KOMÍNKOVÁ, Jana NÁBĚLKOVÁ ČVUT, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Těžké kovy Prioritní polutanty

Více

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 07 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 11.10.2013 1 Sladkovodní ryby pásma, výživa Předmět: Ročník:

Více

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP) (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou nejvhodnější pro zajištění vysoké úrovně ochrany.

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP) (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou nejvhodnější pro zajištění vysoké úrovně ochrany. 23.2.2007 Úřední věstník Evropské unie L 55/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 172/2007 ze dne 16. února 2007,

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Skupina 1.

Skupina 1. 27.9.2016 Skupina 1. 1) Projít si ušlechtilé ryby (kapr, candát, bolen, štika, sumec) najdete je v atlase ryb na www.jcfeeder.cz. Naučit se je poznávat a také se naučit doby hájení a lovné míry. 2) Projít

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

CENÍK. zpracovaných sladkovodních ryb platný od pro obchodní síť

CENÍK. zpracovaných sladkovodních ryb platný od pro obchodní síť CENÍK zpracovaných sladkovodních ryb platný od 1.7.2017 pro obchodní síť Čerstvé ryby - vakuově balené, stálá nabídka - celý rok 1 4002 60201200 Kapr kuchaný s hlavou 116,00 133,40 7 na přání 2 4900 60201000

Více

Pstruhové vody Pozn. Rok: 2001

Pstruhové vody Pozn. Rok: 2001 SUMARIZACE ÚLOVKŮ Mimopstruhové vody Pozn. Rok: 2001 Počet docházek 7 608 Kapr obecný 1 063 2 206,1 71 Blaţek R. 107 Hůrek Zb. Lín obecný 169 49,2 Cejn velký 21 25,0 10 12,5 Okoun říční 75 35,9 Parma obecná

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.2 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Ing. Jan Šampalík 7.března 2015 Strakonice

Ing. Jan Šampalík 7.března 2015 Strakonice Zpráva hospodářského odboru za rok 2014 Ing. Jan Šampalík 7.března 2015 Strakonice Struktura zprávy Práce na rybochovných objektech 1. Sádky + líheň 2. Chovné rybníky 3. Rybářské revíry Hospodářská výroba

Více

RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE Vídeňská 717 tel : Pohořelice CZ fax : Exportní závod CZ 433

RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE Vídeňská 717 tel : Pohořelice CZ fax : Exportní závod CZ 433 RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE Vídeňská 717 tel : 519 424 372-5 691 23 Pohořelice CZ fax : 519 424 243 Exportní závod CZ 433 Ceník zpracovaných sladkovodních ryb a.s. Internet: www.rybnikarstvi-pohorelice.cz

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.09 Vzdělávací oblast:

Více

Vyhláška č. 154/2016 Sb.

Vyhláška č. 154/2016 Sb. 1 z 5 28.02.2018, 10:51 Vyhláška č. 154/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.9 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.17 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Zpracoval: Jan Hloušek

Zpracoval: Jan Hloušek Zpracoval: Jan Hloušek Členové 2012 Plnění zarybnění 2012 Úlovky 2012 Zarybnění 2012 Rybářská stráž Hospodaření na chovných potocích Změny 2013 Dospělí Celkem dospělí Mládež Celkem mládež Celkem dospělí+

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ČRS, z. s., MO Bělá pod Bezdězem. Zpráva hospodáře. Dušan Hýbner,

ČRS, z. s., MO Bělá pod Bezdězem. Zpráva hospodáře. Dušan Hýbner, ČRS, z. s., MO Bělá pod Bezdězem Zpráva hospodáře Dušan Hýbner, 24. 2. 2018 I. K našim revírům Velký slon Počátkem měsíce dubna 2018 pokračovala již 3. etapa oprav LB Velkého Slonu kamenným záhozem. Poslední

Více

O B R A T L O V C I - SLADKOVODNÍ RYBY

O B R A T L O V C I - SLADKOVODNÍ RYBY VODNÍ O B R A T L O V C I - SLADKOVODNÍ RYBY 1. Kapr obecný Délka: 110 cm, váha: 21 kg, místo nálezu: Španělsko délka života: 40 let pohlavní dospělost: 3-5. rok doba rozmnožování: květen-červen běžná

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

Základy produkce kapra a dalších druhů ryb

Základy produkce kapra a dalších druhů ryb Základy produkce kapra a dalších druhů ryb prof. Dr. Ing. Jan Mareš,Odd. rybářství a hydrobiologie Mendelova univerzita v Brně www.rybarstvi.eu, mares@mendelu.cz Produkce kapra Historie chovu kapra v českých

Více

Název materiálu: Ryby - zástupci

Název materiálu: Ryby - zástupci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Vliv predátorů na migraci raků v toku

Vliv predátorů na migraci raků v toku Vliv predátorů na migraci raků v toku Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway http://crayfish2015.vuv.cz Jitka Svobodová, VÚV TGM,

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 Program schůze: 1. Zahájení 2. Volba mandátové, návrhové komise 3. Zpráva o činnosti MO Vyškov za rok 2012 4. Zpráva účetní za rok 2012,

Více

Potravní a produkční ekologie

Potravní a produkční ekologie Potravní a produkční ekologie Tomáš Zapletal zapletal.tomas@email.cz Autotrofie - heterotrofie autotrofie (fotosyntéza, chemosyntéza u bakterií a sinic) heterotrofie (živočichové, saprofágové houby) mixotrofie

Více

2. V 2 písm. a) se za slovo, trichlorethylenu vkládá slovo, tetrachlormethanu. 3. V 2 se písmeno g) zrušuje.

2. V 2 písm. a) se za slovo, trichlorethylenu vkládá slovo, tetrachlormethanu. 3. V 2 se písmeno g) zrušuje. Strana 4192 Sbírka zákonů č. 313 / 2015 Částka 132 313 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2015, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického

Více

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků.

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Český rybářský svaz je...... občanské sdružení, jehož posláním je zejména: Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Provozovat akvakulturu,

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.17 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Těžké kovy ve vodních rostlinách

Těžké kovy ve vodních rostlinách Těžké kovy ve vodních rostlinách Ing. Michaela Hillermannová GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno Fytoremediace Remediace proces odstraňování polutantů z životního prostředí Ex-situ In-situ Fytoremediace

Více

Žádost'výboru'MO'Ostrava'o'změnu'režimu'lovu'v'revíru'č.'471108,'Ostravice'1' '

Žádost'výboru'MO'Ostrava'o'změnu'režimu'lovu'v'revíru'č.'471108,'Ostravice'1' ' Žádost'výboru'MO'Ostrava'o'změnu'režimu'lovu'v'revíru'č.'471108,'Ostravice'1' ' VýborMOOstravanasvýchzasedáníchsevdruhépoloviněr.2016zabývalotázkou vytvořenímrevírunaúzemíostravy,kterýbybylvrežimuchyťapusť.

Více

Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí

Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí CENTRUM PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí RNDr. Richard Faina ENKI o.p.s. Třeboň TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Zpráva monitoringu rybích přechodů: Beroun, Lovosice, Střekov, Žatec Libočany

Zpráva monitoringu rybích přechodů: Beroun, Lovosice, Střekov, Žatec Libočany Zpráva monitoringu rybích přechodů: Beroun, Lovosice, Střekov, Žatec Libočany Název projektu: Sledování migrací ryb na vybraných již zrealizovaných opatřeních rybích přechodech Předkládá: Název organizace:

Více

Vlk - legislativní ochrana a další management

Vlk - legislativní ochrana a další management Vlk - legislativní ochrana a další management Ing. Jan Šíma Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí Legislativní ochrana vlka mezinárodní úmluvy Úmluva

Více

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva

D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva Ing. Jiří Zedník CSc. - ČTP Co to jsou dioxiny? Z chemického hlediska dioxiny představují směs polychlorovaných aromatických látek, které mají podobnou strukturu

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.10 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Rybářský řád pro rok 2006

Rybářský řád pro rok 2006 Rybářský řád pro rok 2006 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého rybářského

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ ČVUT Katedra zdravotního a ekologického inženýrství DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ Obsah prezentace Úvod Popis

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ryby-druhy (prezentace) Třída:

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2011 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami -situace vroce 2010 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2011

Více

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského.

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského. 3) Výskyt POPs v hydrosféře ČR V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského. Výzkumný ústav vodohospodářský http://www.vuv.cz/ Projekt: VZ MZP 0002071101, Výzkum a ochrana

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2009 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2008 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.8 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAHU POPs V PŮDĚ Zpráva za rok 2010 Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.

Více

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Hydrologická situace ČR, vývoj znečištění vod, vodní eroze, specifické polutanty, ohrožené druhy

Více

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Obsah přednášky 1. Tradiční pohled na zdravou krajinu 2. mechanismy pohybu látek postupně od úrovně celé rostliny přes porosty, ekosystémy až

Více

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 VYUŽITÍ BIOTRANSFORMACE PRO SNÍŽENÍ TOXICITY PCDD A PCDF Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 Inovativní

Více

Produkce ryb základy technologie chovu ryb.

Produkce ryb základy technologie chovu ryb. Produkce a zpracování ryb Produkce ryb základy technologie chovu ryb. Rybářství je staré jako lidstvo samo rybarstvi.eu Produkce a zpracování ryb Chov ryb v přirozených podmínkách a speciálních zařízeních

Více

Pravidla pro lov ryb na Pískárně Hrdějovice Zřizovatel Obec Hrdějovice 1) Obecné zásady lovu ryb v revíru Pískárna Hrdějovice K lovu ryb je oprávněna osoba vlastnící povolenku a úlovkový lístek, vydaný

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.7 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. sinkulová 1/9 5.2.02.5 Významné mořské ryby - jsou hlavním zdrojem potravy obyvatelstva přímořských států sleď obecný v severních mořích, plankton, korýši, drobné ryby, slaneček /nasoluje se/, udí se /uzenáč/, marinuje

Více

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 5/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 5/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Vzorkování pro analýzu životního prostředí 5/14 RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.9 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

OBSAH RTUTI V RYBÁCH Z ÚDOLNÍ NÁDRŽE JORDÁN V TÁBOŘE

OBSAH RTUTI V RYBÁCH Z ÚDOLNÍ NÁDRŽE JORDÁN V TÁBOŘE Citace Kubecová J., Švehla J.: Obsah rtuti v rybách z údolní nádrže Jordán v Táboře. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 401-406. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 OBSAH RTUTI V

Více

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Dodatek k soupisům revírů, k přehledu nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2020. Přehled

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody. (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody. (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tabulka 1a: Emisní

Více

CVIČENÍ HYDROBIOLOGIE (rybovití obratlovci)

CVIČENÍ HYDROBIOLOGIE (rybovití obratlovci) CVIČENÍ HYDROBIOLOGIE (rybovití obratlovci) NEKTON Vodní organismy, které jsou schopné aktivně plavat, často překonávat i silné proudění. Především ryby a mihule, dále někteří obojživelníci a plazi. Velké

Více

Profil organizace 2016

Profil organizace 2016 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Profil organizace 2016 Český rybářský svaz RYBÁŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva

Více

I. ročník závodu Sázavský tloušť

I. ročník závodu Sázavský tloušť MO ČRS Vinohrady Vás zve na I. ročník závodu Sázavský tloušť Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na říční závod LRU muška, jež se uskuteční ve dnech 18. 19. 8. 2018 na revíru 401 011 (Sázava

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme:

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme: Studijní literatura Špaček a kol.: 1980, Speciální chov hospodářských zvířat 2. s. 405-583. Čítek, J., Krupauer, V., Kubů, F.: 1993, 1998, Rybnikářství, Informatorium, Praha. Pokorný, J., Dvořák, J., Šrámek,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřeli mezi sebou podle 409 a násl. zákona.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřeli mezi sebou podle 409 a násl. zákona.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto. I. KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany Josef Nováček se sídlem Rechle98, 3890 Vodňany ičo. 09 na straně jedné (dále jen "dodavatel") a Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie,

Více

Vážení přátelé rybáři, sešli jsme se zde opět po roce, abychom zhodnotili uplynulý rok, zamysleli se nad tím, co bylo, nebo nebylo, dobré a stanovili

Vážení přátelé rybáři, sešli jsme se zde opět po roce, abychom zhodnotili uplynulý rok, zamysleli se nad tím, co bylo, nebo nebylo, dobré a stanovili Vážení přátelé rybáři, sešli jsme se zde opět po roce, abychom zhodnotili uplynulý rok, zamysleli se nad tím, co bylo, nebo nebylo, dobré a stanovili si nové úkoly pro rok 2014. Naše organizace Moravského

Více