Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny"

Transkript

1 Hladina Tlak Průtok Teplota Analýza Zapisovače Doplňkové komponenty Služby Řešení Technická informace Liquiphant T FTL20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Použití Liquiphant T FTL20 je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v nádržích, zásobnících a potrubích. Používá se např. v čisticích a filtračních systémech, v zásobnících s chladicí kapalinou a mazivy jako jištění proti přeplnění nebo jako jištění čerpadel. FTL20 je ideální pro aplikace, u kterých se dosud používaly plovákové spínače popř. konduktivní, kapacitní a optické snímače. Toto zařízení je funkční i v oblastech, ve kterých nejsou tyto principy měření vhodné z důvodu vodivosti, sedimentů, turbulencí, proudů nebo vzduchových bublin. FTL20 není vhodný pro prostředí s nebezpečím výbuchu a prostředí, kde se teplota média pohybuje nad hodnotou 150 C. V hygienických prostředích se doporučuje použití FTL20H. Přednosti na první pohled Provozní bezpečnost, spolehlivost a univerzální použití díky principu měření vibrační vidlice. Možnost provedení testu z vnější strany pomocí testovacího magnetu. Světelné indikátory umožňují místní kontrolu funkce. Kompaktní konstrukce umožňuje jednoduchou instalaci i na špatně přístupných místech. Robustní skříňka z jakostní oceli (316L). Zástrčky vhodné k servisním zásahům. Pro teploty média do 150 C. S redukcí délky pro teploty média do 100 C.

2 Obsah Funkce a konstrukce systému Princip měření Měřicí systém Vstup Veličiny měření Rozsah měření Výstup Spínací výstupy Režimy ovládání pro provedení AC a DC-PNP Napájení Kabelové přívody Elektrické připojení Výkonnostní charakteristiky Prodleva spínání Referenční podmínky Rozlišení hodnot měření Frekvence měření Chyba měření Reprodukovatelnost Hystereze Doba zakmitávání Vliv okolní teploty Vliv teploty média Vliv tlaku média Provozní podmínky: Montážní pokyny Montážní polohy Propojovací kabel Mechanická konstrukce Konstrukce, rozměry 150 C provedení Konstrukce, rozměry 100 C provedení Procesní připojení Hmotnost (150 C provedení) Hmotnost (100 C provedení) Materiály Skříňka Svorky Uživatelské rozhraní Test funkčnosti s testovacím magnetem Světelné indikátory Certifikace a osvědčení Značka CE Hygienická kompatibilita Jištění proti přeplnění Námořní certifikace Ostatní standardy a směrnice Informace k objednacímu kódu Liquiphant T FTL Příslušenství Nástrčný klíč Nátrubek G ¾ Kabel Doplňková dokumentace Provozní návod Certifikace Provozní podmínky: Okolí Rozsah okolní teploty Limity okolní teploty pro 150 C provedení Limity okolní teploty pro 100 C provedení Skladovací teplota Krytí Odolnost vůči rázům Odolnost vůči vibracím Elektromagnetická kompatibilita Jištění proti přepětí Provozní podmínky: Měření Teplotní rozsah média pro 150 C provedení Teplotní rozsah média pro 100 C provedení Procesní tlak Skupenství Hustota Viskozita Obsah plynů Obsah tuhých částic ø Endress + Hauser

3 Funkce a konstrukce systému Princip měření Systém měření Piezoelektrický pohon inicializuje rezonanční frekvenci vibrační vidlice FTL20. Pokud je vibrační vidlice zakryta médiem, dochází ke změně této frekvence. Elektronika zařízení FTL 20 minitoruje rezonanční frekvenci a zobrazuje, zda vidlice vibruje volně nebo zda je pokrytá médiem. Systém měření se skládá: z limitního spínače Liquiphant T FTL20 programovatelného řízení (PLC), miniaturního stykače, elektromagnetického ventilu nebo AS-i bus ~ Příklad 1): Jištění přetečení nebo detekce horní hladiny Příklad 2): Detekce spodní hladiny nebo jištění chodu naprázdno Příklad 3): U čerpadel jištění chodu naprázdno L00-FTL20Hxx xx-en-001 Endress + Hauser 3

4 Vstup Měřené veličiny Hustota Rozsah měření > 0.7 g/cm 3 ostatní nastavení hustoty např. 0.5 g/cm 3 na žádost Výstupy spínání Výstup Konektor ventilu DC-PNP DC-PNP M 12x1 AC 2-žilový AS-i Funkce Kladný signál napětí na spínacím výstupu elektroniky (PNP) Spínání napájecího vedení Spínání D0 bit Režim spínání ZAP/VYP 0 / 1 (volné / zakryté) Spínací kapacita 250 ma D0 bit Bezpečnostní spínání MIN/MAX (viz níže) D1 bit D1: 0 závada Prodleva spínání asi 0.5 s u pokryté / asi 1.0 s na nezakryté vidlici jiné doby spínání na žádost Limitní hodnota spínání při vertikální orientaci: 13.0 mm ze špičky vidlice při horizontální orientaci: 3.5 mm ze středu vidlice Hystereze 3 ±0.5 mm Provozní režim pro provedení AC a DC-PNP FTL20 je možné připojit do dvou provozních režimů. Výběrem vhodného provozního režimu (jištění MAX nebo MIN) se zajištuje, že FTL20 spíná bezpečně i v případě závady (např. při přerušení napájecího vedení). MAX - režim jištění maxima FTL20 má uzavřený elektronický spínač, pokud hladina kapaliny leží pod vidlicí. Příklad použití: Jištění přetečení MIN - režim jištění minima FTL20 má uzavřený elektronický spínač, pokud je vidlice ponořená v kapalině. Příklad použití: U čerpadel jištění chodu naprázdno Elektronický spínač se otevírá, v případě dosažení limitu, při závadách nebo při výpadku napájení. 4 Endress + Hauser

5 Napájení Kabelové přívody 27.5 mm min. 40 mm L00-FTL20xxx xx-xx-001 Pg 11 / ½ NPT QUICKON M 12x1 Plastový Příslušenství 4 x 0.34 M 12 ohnuté (objednací kód: ) Elektrické připojení Provedení DC-PNP (stejnosměrný proud) konektor M 12x1 Zdroj napětí: Napětí s jištěním proti dotyku nebo třída 2 obvod (Jižní Amerika) Vhodné pro proužití v neekvivalentním provozu: Při zapojení obou výstupů jsou oba elektronické spínače otevřené. Kromě monitorování hladiny je možné dvoukanálovým vyhodnocením realizovat také monitorování snímače, které závisí na funkci. Provozní režim MAX (kontakt NC) Provozní režim MIN (kontakt NO) L00-FTL20xxx xx-xx-002 L00-FTL20xxx xx-xx : BN 2 1 1: BN 3 4 2: WT 3: BU 3 4 3: BU 4: BK R 0.5 A R 0.5 A L L+ L L+ L00-FTL20xxx xx-xx-009 L00-FTL20xxx xx-xx-010 Endress + Hauser 5

6 Provedení DC-PNP (stejnosměrný proud) konektor ventilu Provozní režim MAX (kontakt NC) Provozní režim MIN (kontakt NO) L00-FTL20xxx xx-xx-004 L00-FTL20xxx xx-xx-005 L00-FTL20xxx xx-xx-011 L00-FTL20xxx xx-xx-012 Provedení AC (střídavý proud) konektor ventilu Provozní režim MAX Provozní režim MIN L00-FTL20xxx xx-xx-006 L00-FTL20xxx xx-xx-007 L00-FTL20xxx xx-xx-013 L00-FTL20xxx xx-xx-014 Poznámka! Přípustné pro relé s přídržným výkonem/jmenovitým výkonem > 2.5 VA (253 V) nebo > 0.5 VA (24 V). Relé s nízkým přídržným výkonem/jmenovitým výkonem je možné řídit paralelně připojeným prvkem RC (volitelně). 6 Endress + Hauser

7 Připojení AS-i bus 2 1 AS-i + 1: BN 3: BU 3 4 AS-i L00-FTL20xxx xx-xx-008 Pokyny k programování pro AS-i Profil AS-i: S-3.A.1 Adresa je standardně definovanána na hodnotu 0 (HEX). Možnost změny přes busmaster nebo jednotku programování. Údaje bit: D0:1 Snímač zakrytý D1:1 Status = O.K. D0:0 Snímač volný D1:0 Status = závada D2 a D3 se nepoužívají. Parametry bit (P0...P3) se nepoužívají. Elektrické připojení Konektory ventilu DC-PNP DC-PNP M 12x1 AC 2-žilové AS-i Napájení V DC V DC V AC V DC Kabelové přívody Pg 11 / ½ NPT M 12x1 Pg 11 / ½ NPT M 12x1 Specifikace kabelu max 1.5 mm 2 a ø IEC max 1.5 mm 2 a ø IEC Příkon < 825 mw < 825 mw < 810 mw < 825 mw Spotřeba proudu < 15 ma < 15 ma < 3.8 ma < 25 ma Zbytkové vlnění 5 Vss při Hz 5 Vss při Hz Endress + Hauser 7

8 Přesnost měření Prodleva spínání 0.5 s při zakrytí 1.0 s při nezakrytí jiné doby spínání na žádost Referenční podmínky Okolní teplota: 23 C Procesní tlak: 1 bar Médium: voda Hustota média: 1 Teplota média: 23 C Montáž ze shora/vertikální Nastavení hustoty: > 0.7 Rozlišení měřené hodnoty Frekvence měření Měřená odchylka Reprodukovatelnost Hystereze Doba zakmitávání Vliv okolní teploty Vliv teploty média Vliv tlaku média < 0.5 mm Asi 1100 Hz ve vzduchu 13.0 ±1 mm ±0.5 mm 3.0 ±0.5 mm < 2 s Zanedbatelný 29.6 x 10-3 mm/ C 55.2 x 10-3 mm/bar Provozní podmínky: Montážní pokyny Montážní poloha Liquiphant T FTL20 je možné do nádrže nebo potrubí instalovat v jakékoli poloze. Tvorba pěny nesmí ovlivnit funkčnost tohoto zařízení Příklad 1): Jištění přeplnění nebo detekce horní hladiny Příklad 2): U čerpadel jištění chodu naprázdno Příklad 3): Detekce spodní hladiny L00-FTL20xxx xx-xx Endress+Hauser

9 Propojovací kabel do 1000 m u AC/DC-PNP, AS-i podle IEC Rozsah okolní teploty C C (AS-i) Provozní podmínky: Okolí Limitní hodnoty okolní teploty pro 150 C provedení Limitní hodnoty okolní teploty pro 100 C provedení Snížení zatížitelnosti od 90.0 C procesní teploty: Redukce na max C okolí Snížení zatížitelsnoti od 90.0 C procesní teploty: Redukce na max. 150 ma spínací kapacity Snížení zatížitelnosti od 80.0 C procesní teploty: Redukce na max C okolí Snížení zatížitelnosti od 80.0 C procesní teploty: Redukce na max. 150 ma spínací kapaicty Skladovací teplota C Krytí IP65 s konektorem ventilu IP66/67 s konektorem PPSU M 12x1 (plastovým) Odolnost vůči rázům podle EN (30 g) Odolnosti vůči vibracím podle EN Elektromagnetická kompatibilita Jištění vůči přepětí Rušení podle EN 61326, Provozní prostředky třídy B, odrušení podle EN 61326, Dodatek A (pro průmyslovou oblast) a Doporučení NAMUR NE 21 (EMC). Rozhraní AS podle EN Kategorie jištění vůči přepětí III Provozní podmínky: Proces Teplotní rozsah média pro 150 C provedení Teplotní rozsah média pro 100 C provedení Procesní tlak Skupenství Hustota Viskozita Obsah plynů Obsah tuhých látek ø C, viz limitní hodnoty okolní teploty C, viz limitní hodnoty okolní teploty bar kapalina > 0.7 g/cm 3 (jiná nastavení hustoty na žádost) cst stojatá minerální voda < 5 mm Endress + Hauser 9

10 Mechanická konstrukce Poznámka! Všechny rozměry v mm Konstrukce, rozměry 150 C provedení Bod spínání při vertikální montáži 2 Bod spínání při horizontální montáži; hladina stoupá ve směru šipky L00-FTL20xxx xx-en-001 Body spínání při: hustotě 1 / 23 C / 0 bar 10 Endress + Hauser

11 Konstrukce, rozměry 100 C provedení 1 Bod spínání při vertikální montáži 2 Bod spínání při horizontální montáži; hladina stoupá ve směru šipky L00-FTL20xxx xx-en-002 Body spínání při: hustotě 1 / 23 C / 0 bar Procesní připojení Procesní připojení / Rozměry Příslušenství (volitelně) Tlak Teplota G ½ A, G ¾ A DIN ISO 228/I max. 40 bar max. 150 C L00-FTL20xxx xx-en-009 G ¾ A DIN ISO 228/I pro zapuštěnou montáž do nátrubku EHEDG s nátrubkem Nátrubek (bez orientace vidlice) se silikonovým O= kroužkem Endress+Hauser uvedené materiály FDA podle 21 CFR část max. 25 bar max. 150 C max. 40 bar max. 100 C L00-FTL20xxx xx-en-009 Endress + Hauser 11

12 Procesní připojení / Rozměry G 1 A DIN ISO 228/l Příslušenství (volitelně) Tlak Teplota max. 40 bar max. 150 C L00-FTL20xxx xx-en-010 ½ NPT ANSI B max. 40 bar max. 150 C R ½ DIN 2999 L00-FTL20xxx xx-en-011 ¾ NPT ANSI B max. 40 bar max. 150 C R ¾ DIN 2999 L00-FTL20xxx xx-en-011 Hmotnost (150 C provedení) Hmotnost (100 C provedení) asi 270 g asi 210 g Materiály Snímač a skříňka z 316L, jakost povrchu Ra < 3.2 µm Skříňka Svorky Trubková skříňka Konektor ventilu, QUICKON, M 12x1 12 Endress + Hauser

13 Uživatelské rozhraní Funkční test s testovacím magnetem Provedení AC a DC-PNP: Při testování je aktuální stav elektronického spínače negativní. Provedení AS: Při testování je D0 negativní. Postup Testovací magnet přidržet na značení typového štítku: Stav spínání se mění. L00-FTL20xxx xx-xx-001 Světelné indikátory Provedení AC a DC-PNP s konektorem ventilu /QUICKON gn rd L00-FTL20Hxx xx-xx-001 Zelená kontrolka (gn) svítí: FTL20 je připojený k napájení a je připraven k provozu. Červená kontrolka (rd) svítí: Provozní režim MAX (jištění proti přetečení): Snímač je ponořený v médiu. Provozní režim MIN (jištění chodu naprázdno): Snímač je ponořený v médiu. Zelená kontrolka (gn) nesvítí: Závada: Bez napájení. Kontrola konektoru, kabelu a napájení. Červená kontrolka (rd) svítí: Závada: Přetížení nebo zkrat v zatěžovacím proudovém obvodu. Odstranit příčinu zkratu Redukce maximálního zatěžovacího proudu pod hodnotu 250 ma Závada: Interní závada snímače nebo koroze snímače. Přístroj vyměnit Endress + Hauser 13

14 Provedení AS a DC-PNP s konektorem PPSU M 12x1 gn ye rd L00-FTL20Hxx xx-xx-002 Zelená kontrolka (gn) svítí: FTL20 je připojený k napájení a je připraven k provozu. Žlutá kontrolka (ye) svítí: Snímač je ponořený v médiu. Červená kontrolka (rd) svítí při rozhraní AS: Závada: Adresa nastavená na 0 nebo závada komunikace. Provést adresování Konfigurace slave Nebo redukce délky vedení (< 100 m celkové délky) Červená kontrolka (rd) svítí při DC-PNP Závada: Přetížení nebo zkrat v zatěžovacím elektrickém obvodu. Odstranit příčinu zkratu Redukce maximálního zatěžovacího proudu na hodnotu pod 250 ma Zelená kontrolka (gn) nesvítí Závada: Bez napájení. Kontrola konektoru, kabelu a napájení Červená kontrolka (rd) bliká (2 Hz): Závada: Vnitřní závada snímače nebo koroze snímače. Přístroj vyměnit. 14 Endress + Hauser

15 Certifikace a osvědčení Poznámka! Uvedená certifikace a osvědčení jsou k dispozici na adrese Značka CE Přístroj vyhovuje zákonným požadavkům směrnic EU. Endress+Hauser potvrzuje úspěšnost testu přístroje umístěním značky CE. Hygienická kompatibilita EHEDG (viz procesní připojení, strana 11), číslo osvědčení: 3119/03/0445 Jištění přeplnění WHG a netěsnost Námořní certifikace Ostatní standardy a směrnice German Lloyd (GL), číslo osvědčení: HH AS-i profil S-3.A.1 podle EN (limitní spínač) Informace k objednacímu kódu Liquiphant T FTL20 10 Certifikace 0 Provedení pro prostředí bez WHG, detekce netěsnosti nebezpečí výbuchu 3 CSA General Purpose CSA US 9 Speciální provedení 20 Procesní připojení, materiály 0 Závit ISO228 G ½ A 316L 1 Závit ISO228 G ¾ A 316L 6 Závit ISO228 G 1 A 316L 2 Závit ANSI ½" NPT 316L 3 Závit ANSI ¾" NPT 316L 4 Závit DIN2999 R ½ 316L 5 Závit DIN2999 R ¾ 316L 9 Speciální provedení 30 Elektronika V AC, 2-vodičová V DC, PNP 3-vodičová 3 AS-i bus 9 Speciální provedení 40 Přídaná zařízení B Konektor ventilu Pg 11, ISO C IP65 C Konektor ventilu NPT ½", ISO C IP65 D Konektor M 12x1 150 C IP66/67 E Konekor ventilu s přípojením QUICKON, spojení 150 C odstraněním izolace IP65 0 Konektor ventilu Pg 11 ISO C IP65 4 Konektor ventilu NPT ½" ISO C IP65 5 Konektor M 12x1, 100 C IP66/67 6 Konektor ventilu s připojením QUICKON, spojení 100 C odstraněním izolace IP65 9 Speciální provedení FTL20 Objednací kód Uvedená certifikace a osvědčení jsou k dispozici na adrese Endress + Hauser 15

16 Příslušenství Poznámka! Všechny rozměry v mm Nástrčný klíč Objednací kód: Nástrčný klíč AF AF L00-FTL20xxx xx-en-001 Nátrubek G ¾ Objednací kód: Pro čelní montáž a těsnění max. 25 bar max. 150 C Snímač bez orientace Materiál: Nerezová ocel (AISI 316L) Hmotnost: 0.13 kg ø32 G¾ ISO 228 ø max. 40 bar max. 100 C Těsnění: Silikonový O-kroužek Objednací kód: Uvedené materiály FDA podle 21 CFR část L00-FTL5xxxx xx-xx-019 Kabel Objednací kód: x 0.34 M 12 ohnutý Kabel: PVC (šedý) délka 5 m Těleso rukojeti: PUR (modré) 27.5 Převlečná matice: Cu Sn/Ni Krytí: IP67 min. 40 Teplotní rozsah: 25 C to +70 C L00-FTL20Hxx xx-xx Endress + Hauser

17 Doplňková dokumentace Provozní návod Certifikace FTL20 KA213F/00 Objednací kód: Navařený nálitek G ¾ KA219F/00 Objednací kód: Liquiphant FTL20, FTL20H Všeobecné povolení stavebního dozoru Z ZE247F/00 Liquiphant FTL20, FTL20H (netěsnost) Všeobecné povolení stavebního dozoru Z ZE248F/00 Liquiphant FTL20, FTL20H Číslo certifikační listiny ZE249F/00 Liquiphant FTL20, FTL20H Prohlášení o shodě č ZE250F/00 Poznámka! Uvedená certifkace a osvědčení jsou k dispozici ke stažení na internetové adrese Endress + Hauser 17

18 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, Nová Paka, Tel.: , Fax: , Internet:

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem

Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem Obsah Obsah 1 O tomto dokumentu 1.1 Funkce... 4 1.2 Cílová skupina.... 4 1.3 Použité symboly... 4 2 Bezpečnost 2.1 Oprávněná osoba...

Více

Hladinový limitní spínač LBFS

Hladinový limitní spínač LBFS Hladinový limitní spínač LBFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media -40 115 C Pro všechna media s dielektrickou konstantou > 1,5 Vhodný pro detekci rozdílných

Více

Plovákový spínaè FTS 20

Plovákový spínaè FTS 20 KA 180F/32/cs/06.01/12.04 Plovákový spínaè FTS 20 Detekce limitní hladiny v kapalinách E Bezpeènostní pokyny Plovákový spínaè FTS 20 je možno použít pouze jako limitní spínaè hladiny ve vhodných kapalinách.

Více

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 Kompaktní snímače tlaku MBS 1700 a MBS 1750 jsou určeny k použití v téměř jakémkoli prostředí. Nabízí

Více

Rosemount 2110 Kompaktní vibrační hladinový spínač pro kapaliny

Rosemount 2110 Kompaktní vibrační hladinový spínač pro kapaliny Katalogový list Rosemount 2110 Rosemount 2110 Kompaktní vibrační hladinový spínač pro kapaliny CHARAKTERISTIKA TYPOVÉ ŘADY 2110: Na funkci spínače namá prakticky vliv proudění, turbulence, bubliny, pěna,

Více

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 Kompaktní snímač tlaku MBS 3000 je konstruován pro použití v téměř jakémkoli průmyslovém

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Hladinový limitní spínač LBFS

Hladinový limitní spínač LBFS Hladinový limitní spínač LBFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media -40 115 C Pro všechna media s dielektrickou konstantou >1,5 LED indikátor sepnutí

Více

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

N I V O S W I T C H UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 1. edice CZ-20080703-1

N I V O S W I T C H UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 1. edice CZ-20080703-1 N I V O S W I T C H vidlicové vibrační úrovňové spínače série: R-300 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. edice CZ-20080703-1 Výrobce: NIVELCO Process Control Co. Zastoupení: NIVELCO BOHEMIA s. r. o. Drážní 7, 627 00,

Více

PRO KAPALINY A SYPKÉ LÁTKY

PRO KAPALINY A SYPKÉ LÁTKY PRO KAPALINY A SYPKÉ LÁTKY SPÍNAČE HLADINY VIBRAČNÍ VIDLIČKOVÉ SPÍNAČE HLADINY V A Š E H L A D I N A NIVOSWITCH VIBRAČNÍ VIDLIČKOVÉ SPÍNAČE HLADINY HLAVNÍ VLASTNOSTI a mini kompaktní provedení Tyčové prodloužení

Více

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU 09 2013 SWMU 31.5 Měřicí převodník střídavého proudu Vlastnosti s nebo bez pomocného napájení s integrovaným proudovým transformátorem montáž na DIN lištu vstupní měřená

Více

Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B

Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická příručka Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B EV245B je servo pístem ovládaný 2/2cestný elmg. ventil pro použití v parních aplikacích.

Více

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E Indukční průtokoměr EMKO E se skládá ze senzoru a převodníku. Celý systém měří objemový průtok zjišťováním rychlosti proudění vodivé kapaliny, která

Více

Pro kapaliny i sypké látky NIVOSWITCH VIBRAČNÍ VIDLIČKOVÉ SPÍNAČE SPÍNAČE HLADINY VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE

Pro kapaliny i sypké látky NIVOSWITCH VIBRAČNÍ VIDLIČKOVÉ SPÍNAČE SPÍNAČE HLADINY VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE Pro kapaliny i sypké látky NIVOSWITCH VIBRAČNÍ VIDLIČKOVÉ SPÍNAČE VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE SPÍNAČE HLADINY V A Š E H L A D I N A NIVOSWITCH - VIBRAČNÍ VIDLIČKOVÉ SPÍNAČE VLASTNOSTI a mini kompaktní

Více

2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servopohonem typu EV225B

2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servopohonem typu EV225B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická brožura 2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servopohonem typu EV225B EV225B je 2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servopohonem vhodný pro parní systémy.

Více

Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ EV215B

Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ EV215B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická příručka Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ je přímo ovládaný 2/2-cestný elmg. ventil pro použití v parních aplikacích. Jeho konstrukce je založena na

Více

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Nerezová ponorná sonda

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Nerezová ponorná sonda Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % / 0,1 % FSO Rozsahy od 0... 1 mh2o do 0... 250 mh2o Přednosti průměr 27 mm nízká chyba vlivem teploty vynikající přesnost

Více

V160C. Hydraulické válce. Hydraulické válce V160C 160 bar V160C

V160C. Hydraulické válce. Hydraulické válce V160C 160 bar V160C V160C Hydraulické válce Hydraulické válce V160C 160 bar V160C V160Ccat.CZ01-2007 Hydraulické válce V1 1 2 3 4 5 6 7 Pochromovaná ocelová pístnice kalená, nebo popuštěná a leštěná. Tloušťka chromování 20

Více

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost.

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost. Modul má čtyři elektricky oddělené kontakty typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému kontaktu relé. Provozní teplota

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečnostní technika Časový modul se zpožděným rozepnutím BG 79, BH 79 safemaster 01397 BG 79 BH 79 Grafické znázornění funkce u přístrojů, které pracují s pomocným napětím / U N, / U S U -, - - - t v

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

Převodník tlaku JUMO dtrans p30

Převodník tlaku JUMO dtrans p30 K o 94/4, 60 00 B o ú o 8, 81 06 B t o t -J e - t ße 1, 609 F e ep o en ep N e o Te +40 541 1 11 Te +41 44 871 676 Te +49 661 600-0 F x +40 541 11 50 F x +41 44 871 676 F x +49 661 600-607 Inte net www

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAT.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5.5 mm a ovládací silou 300 N SAT31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 4 Montáž 4 4.1

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

KROHNE 10/2003 D 11 VA40 01 CZ

KROHNE 10/2003 D 11 VA40 01 CZ KROHNE /00 D VA0 01 CZ CZ VA 0 Plováčkové průtokoměry Plováčkové průtokoměry Vírové průtokoměry Proudoznaky Magneticko-indukční průtokoměry Ultrazvukové průtokoměry Hmotnostní průtokoměry Hladinoměry Komunikace

Více

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Technická informace TI 023C/07/cs Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Převodník pro měření vodivosti / teploty se spínačem mezních hodnot, pro připojení 2 - elektrodových a indukčních sond Mycom

Více

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz Technický katalog Grundfos Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 0 Hz Obecné informace Série 100 Výkonový rozsah p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 0 40 4 30 3 20 2 ALPHA2 XX-60 10 1 ALPHA2 XX-40 0 0

Více

Induktivní snímače. Výběr z obsahu: Novinky:

Induktivní snímače. Výběr z obsahu: Novinky: Induktivní snímače Výběr z obsahu: Téměř nezničitelné celokovové snímače do extrémních podmínek Miniaturní snímače s funkčností standardních Senzory s až čtyřnásobkem běžného dosahu Velmi odolné snímače

Více

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou největší průměr 35 mm možnost odpojení kabelového dílu a hlavy sondy jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0... 250 mh 2 O (0... 100

Více

Rosemount 2110 Kompaktní vibrační hladinový spínač pro kapaliny

Rosemount 2110 Kompaktní vibrační hladinový spínač pro kapaliny Katalogový list Rosemount 2110 Rosemount 2110 Kompaktní vibrační hladinový spínač pro kapaliny 2110 VLASTNOSTI: Na funkci spínače prakticky nemá vliv proudění, turbulence, bubliny, pěna, vibrace, obsah

Více

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku DMP P různá procesní připojení potravinářský, farmaceutický, chemický průmysl teplota média až do 00 C jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 40 bar Snímač tlaku DMP P je určen pro techniku řízení technologických

Více

TS4 MTS. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč TS4 - - HC 9204 04/2011. Tlakový spínač. Mezideska. p max 350 bar

TS4 MTS. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč TS4 - - HC 9204 04/2011. Tlakový spínač. Mezideska. p max 350 bar Tlakový spínač Mezideska p max 350 bar TS4 MTS HC 904 04/0 Vyšší životnost díky pístové konstrukci P 3 Provedení s přírubou nebo se šroubením Snadné nastavení a aretace nastavení Napájení stejnosměrným

Více

kybez nutnosti stálé kontroly

kybez nutnosti stálé kontroly . kybez nutnosti stálé kontroly ky ThinkTop AS-Interface 29.5-31.6 VDC Použití Jednotka ThinkTop zajišťuje optimální řízení všech Alfa Laval sanitárních ventilů a je kompatibilní se všemi hlavními PLC

Více

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti DS 00 P s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl atd. Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0

Více

Lineární odměřování Microplulse. Obsah Kompaktní tyčové provedení BTL BTL. K.H.2 Obecná data, Montážní pokyny. provedení K. K.H.

Lineární odměřování Microplulse. Obsah Kompaktní tyčové provedení BTL BTL. K.H.2 Obecná data, Montážní pokyny. provedení K. K.H. Microplulse Obsah ompaktní tyčové provedení..2 Montážní provedení..4 provedení..6 Analogové výstupy..8 Digitální impulsní..10 provedení provedení Analogové výstupy Digitální impulsní..1 ompaktní tyčové

Více

V230T. Hydraulické válce. Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T

V230T. Hydraulické válce. Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T V230T Hydraulické válce Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T V230Tcat.CZ01-2007 Hydraulické válce s vodícími tyč 1 Chromovaná ocelová pístnice kalená, nebo popuštěná a leštěná. Tloušťka pochromování

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení: R¼ A / M5 I Měřící rozsah: 0...100

Více

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci.

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci. Dělitelná precizní nerezová ponorná sonda Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO Rozsahy od 0... 4 mh2o do 0... 250 mh2o Přednosti komunikační rozhraní pro nastavení offsetu, rozpětí a tlumení

Více

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti robustní piezoresistivní senzor s nerezovou oddělovací membránou přesnost dle IEC 60770: 0,35 %, 0,5 %, 0, % FSO jmenovitý rozsah od 0... 60 bar do 0 600 bar DMP 333 je robustní piezoresistivní senzor

Více

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001 Proporcionální rozváděče se snímačem polohy D n 0 p max 3 MPa Q max 0 dm 3 min -1 PRM-0 HC 511 1/00 Nahrazuje HC 511 6/001 Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Elektromagnetické ventily VZWP, nepřímo řízené

Elektromagnetické ventily VZWP, nepřímo řízené parametry a přehled dodávek Funkce Elektromagnetický ventil VZWP-L- je nepřímo řízený ventil 2/2 opatřený elektromagnetickou cívkou. Bez elektrického proudu je elektromagnetický ventil uzavřen. Je-li přiváděn

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČ CLS 23 K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin Kompaktní miniaturní provedení Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera Přímá montáž do nádrží,

Více

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Univerzální napájení (P 32100) Infraport pro komunikaci (P 32100) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky ThermoTrans

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

Vyhodnocovací jednotky

Vyhodnocovací jednotky Vyhodnocovací jednotky 242 Přehled Vyhodnocovací jednotky 248 VEGAMET 381, 391, 624, 625 252 VEGASCAN 693 253 ISO pouzdro 254 VEGATOR série 100, 256C, 632 262 VEGASTAB 690 263 Komponenty 241 Přehled Vyhodnocovací

Více

Hlavní oblasti použití zobrazení m ených hodnot na 4místném LED displeji oto ný a konfigurovatelný modul displeje

Hlavní oblasti použití zobrazení m ených hodnot na 4místném LED displeji oto ný a konfigurovatelný modul displeje DS 00 Elektronický tlakový spína Nerezový senzor P esnost podle IEC 60770: standard: 0, % FSO varianta: 0, % FSO Rozsahy tlaku od 0... 00 mbar do 0... 600 bar, nebo nezávislé PNP výstupy, voln konfigurovatelné

Více

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Pohony ozubenou tyčí, Úhel otáčení: 0 60 Ø2 100 mm S magnetickým pístem Dvojitý píst s ozubenou tyčí Tlumení: pneumaticky, nastavitelný Snímače, uchycení, příslušenství Snímač, Série

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A Nástěnné vyhodnocovací jednotky Dvoukanálové pro připojení dvou snímačů nebo sond, dva nezávislé reléové výstupy Integrovaný zdroj napětí pro napájení snímačů a sond Nástěnné provedení, jednoduchá obsluha,

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

Elektromagnetické ventily MHJ, rychlé ventily

Elektromagnetické ventily MHJ, rychlé ventily Elektromagnetické ventily MHJ, rychlé ventily Elektromagnetické ventily MHJ, rychlé ventily Inovace Variabilita Bezpečnost Snadná montáž Samostatné elektrické připojení spojovacím kabelem a hranatými zásuvkami

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Listopad 1999 2 390 RVA43.222 ALBATROS RVA43.222 (série C) jsou regulátory určené pro jednotlivé kotle nebo kotle spojené do kaskády. Je vhodný pro sériovou

Více

-V- novinka. Průtokoměry SFAB hlavní údaje. Všeobecné údaje Rychlá a spolehlivá instalace díky šroubení QS. displej otočný o 270

-V- novinka. Průtokoměry SFAB hlavní údaje. Všeobecné údaje Rychlá a spolehlivá instalace díky šroubení QS. displej otočný o 270 hlavní údaje Všeobecné údaje Rychlá a spolehlivá instalace díky šroubení QS displej otočný o 270 Bateriová montáž čidla na lištu DIN nebo jednotlivě s adaptační deskou k upevnění na stěnu Montáž čidel

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední

Více

Napájecí modul Sběrnicový modul

Napájecí modul Sběrnicový modul s 8 183 8183p01, p02 TX-I/O Napájecí modul Sběrnicový modul TXS1.12F10 TXS1.EF10 Napájecí modul TXS1.12F10 je možno paralelně zapojit až 4 napájecí moduly Napájecí napětí AC 24 V Převodník na DC 24 V,

Více

SteelMass 640S. Termický hmotnostní průtokoměr pro plyny, montáž zasunutím do potrubí. Charakteristika

SteelMass 640S. Termický hmotnostní průtokoměr pro plyny, montáž zasunutím do potrubí. Charakteristika Termický hmotnostní průtokoměr pro plyny, montáž zasunutím do potrubí Charakteristika Přímé měření hmotnostního průtoku nevyžaduje přídavné snímání tlaku a teploty plynu Chyba měření ± 1% z měřené hodnoty

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27 Pro limitní měření výšky hladiny kapalných a sypkých látek Univerzální použití (sypké materiály, vodivé a nevodivé kapaliny, agresivní látky, ropné produkty apod.) Přímá

Více

Systém měření hmotnostního průtoku na principu Coriolisových sil PROline promass 80/83 E

Systém měření hmotnostního průtoku na principu Coriolisových sil PROline promass 80/83 E Technická informace TI 061D/06/en/cs/04.03 50102807 Systém měření hmotnostního průtoku na principu Coriolisových sil PROline promass 80/83 E Měřicí systém hmotnostního průtoku s nízkými Low Cost of Ownership

Více

Nepřímo ovládané 2/2-cesté parní elektromagnetické ventily Typu EV225B

Nepřímo ovládané 2/2-cesté parní elektromagnetické ventily Typu EV225B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Nepřímo ovládané 2/2-cesté parní elektromagnetické ventily Typu EV225B EV225B je 2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servopohonem vhodný pro parní systémy.

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Kompaktní domácí vodárna 50 Hz Obsah Všeobecné údaje Použití 3 Typový klíč 3 Čerpané kapaliny 3 Provozní podmínky 3 Technické údaje 3 Vlastnosti a přínosy 3 Ovládací panel 4

Více

Elektromagnetické ventily 2/2 s pomocným zdvihem Typ EV250B

Elektromagnetické ventily 2/2 s pomocným zdvihem Typ EV250B Elektromagnetické ventily 2/2 s pomocným zdvihem Typ EV250B Vlastnosti EV250B NC a NO Pro topné systémy a systémy s nízkým a silnì kolísajícím tlakem Pro vodu, olej, stlaèený vzduch a podobná neutrální

Více

DMK 351. Snímač tlaku. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO. Rozsahy tlaku

DMK 351. Snímač tlaku. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO. Rozsahy tlaku DMK 5 Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0 40 mbar do 0 0 bar Výstupní signál vodič: 4... 0 ma vodič: 0 0 V jiné po dohodě Přednosti vysoká

Více

Hladinový limitní spínač LFFS

Hladinový limitní spínač LFFS Hladinový limitní spínač LFFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Kompaktní konstrukce pro hygienické aplikace, připojení dle standardů 3-A, FDA a EHEDG Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media

Více

Magneticko-indukční průtokoměr

Magneticko-indukční průtokoměr 03/98 Magneticko-indukční průtokoměr... bezkontaktní měření průtoku kapalin s elektrickou vodivostí od 0,05 µs/cm Technické údaje CAPAFLUX IFM 5080 K-CAP 3.1D71EA2 039811 6.1D49D9 069111 CAPAFLUX ukazuje

Více

Pokyny k bezpečné práci

Pokyny k bezpečné práci Návod k obsluze Pokyny k bezpečné práci Zvláštní pozornost musí být věnována výstrahám a informacím, které jsou v okolním textu zvýrazněny šedým pozadím. VÝSTRAHA: vztahuje se k výstražnému symbolu na

Více

Specifikace. Model RAKD výrobku Malý kovový Rotametr

Specifikace. Model RAKD výrobku Malý kovový Rotametr Specifikace Model RAKD výrobku Malý kovový Rotametr Pohyb plováčku je veden koncentricky ve speciálně tvarované kónické trubici. Poloha plováčku je přenášena magneticky na ukazatel. Průtokoměry s krátkou

Více

BTL5-A/C/E/G -M -A/B/Z-S 32/KA Lineární odměřování Micropulse - tyčové provedení

BTL5-A/C/E/G -M -A/B/Z-S 32/KA Lineární odměřování Micropulse - tyčové provedení Technický popis Návod k použití Balluff CZ s.r.o. Pelušková400 98 00 Praha 9 - Kyje Česká republika Tel.: +40 8 940 099 Fax +40 8 940 066 E-Mail: cz@balluff.de http://www.balluff.cz http://www.balluff.de

Více

Snímaè kmitù. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) Teplota ( C) Analogové výstupy proudu: 4...20 ma Frekvenèní pásmo: 1 Hz...1000 Hz.

Snímaè kmitù. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) Teplota ( C) Analogové výstupy proudu: 4...20 ma Frekvenèní pásmo: 1 Hz...1000 Hz. Snímaè kmitù Typ 648 Rychlost kmitání (mm/s, rms) Teplota ( C) Analogové výstupy proudu: 4...20 ma Frekvenèní pásmo: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000 Hz Návod k použití Èeština Návod k použití Snímaè kmitù

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 53N

Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 53N Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 53N Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin, kašovitých a pastovitých hmot v otevřených i uzavřených nádobách, jímkách kanálech, žlabech apod. Progresivní

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Calio Typový list Impressum Typový list Calio Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat

Více

Převodník tlaku P40 / P41

Převodník tlaku P40 / P41 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P40 / P41 Rozsahy 0...0,25 bar až do 0...400 bar pro relativní nebo absolutní tlak Přesnost měření 0,3 % Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20

Více

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR PSC9713 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátor rychlosti ventilátorů s jedním nebo dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory

Více

CF2 Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění. Technické údaje

CF2 Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění. Technické údaje CF2 Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Technické údaje Příklady použití Samostatné systémy podlahového vytápění CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinované systémy podlahového

Více

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO Keramický senzor Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO LMK 8 Rozsahy od 0... 40 cmh O do 0... 00 mh O Výstupní signály vodi: 4 0 ma vodi: 0 0 V jiné po dohod Pednosti prmr,5

Více

www.powerplastics.cz Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON.

www.powerplastics.cz Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON. Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON. Použití Monitorování a řízení procesů v oblastech: Úprava vody a odpadních vod Chemie, petrochemie a papírenství Farmacie, kosmetika a

Více

Max. velikost částic 5 µm. Druh krytí:2001s elektrickým konektorem IP40 Zobrazení

Max. velikost částic 5 µm. Druh krytí:2001s elektrickým konektorem IP40 Zobrazení 74 Typ Ejektor Teplota okolí min./max. + C / + C Teplota média min./max. + C / + C Provozní tlak min/max 3 bar / 6 bar Médium Stlačený vzduch Max. velikost částic µm Obsah oleje stlačeného vzduchu mg/m³

Více

5/2-cestné elektromagnetické ventily série E na základovou desku, pro jednotlivou nebo bateriovou montáž, stavební šíře 10,5-16 - 19-27,5 mm

5/2-cestné elektromagnetické ventily série E na základovou desku, pro jednotlivou nebo bateriovou montáž, stavební šíře 10,5-16 - 19-27,5 mm 5/-cestné elektromagnetické ventily série E na základovou desku, pro jednotlivou nebo bateriovou montáž, stavební šíře 10,5-16 - 19-7,5 mm Technické údaje Funkce nepřímo řízený šoupátkový ventil Funkce

Více

HART převodník typ 3780

HART převodník typ 3780 HART převodník typ 3780 Použití Jednočinný nebo dvojčinný polohovací regulátor pro montáž na pneumatické polohovací přístroje s elektrickou řízenou veličinou v rozsahu 4 až 20 ma, pro jmenovité zdvihy

Více

Návod k provozu. Magnetický mžikový kontakt model 821 do tlakoměrů a teploměrů. Magnetický mžikový kontakt model 821.12

Návod k provozu. Magnetický mžikový kontakt model 821 do tlakoměrů a teploměrů. Magnetický mžikový kontakt model 821.12 Návod k provozu Magnetický mžikový kontakt model 821 do tlakoměrů a teploměrů Magnetický mžikový kontakt model 821.12 Magnetický mžikový kontakt model 821.21 do tlakoměru, model 212.20.100 Návod k provozu

Více

2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B

2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list 2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B EV250B s pomocným zdvihem může pracovat při diferenčním tlaku od 0 do 10 barů. Tento 2/2cestný ventil

Více

EZR-OS2 PILOTEM ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU PLYNU

EZR-OS2 PILOTEM ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU PLYNU TLAKU PLYNU Strana 1 (celkem 8) Popis Regulátor typu EZR-OS2 je navržen pro distribuční sítě zemního plynu, ve kterých se vstupní tlak pohybuje mezi 5 až 72 bar. Výstupní tlak může být nastaven v rozmezí

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

Odporový teploměr, typ WTh 26/27/28

Odporový teploměr, typ WTh 26/27/28 Odporový teploměr, typ WTh 26/27/28 Typ WTh 26 Přivařený odporový teploměr pro vysoké zatížení tlakem a prouděním 1x Pt 0 2, 3 nebo 4vodičové zapojení Třída B, IEC 751 Měřicí vložka Výměnná, ø 6 mm Podle

Více

Řada Popis Velikost Montáž Strana. Parker Standard DIN / ISO

Řada Popis Velikost Montáž Strana. Parker Standard DIN / ISO Katalog HY11-300/CZ Obsah Kapitola : ové ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/4 3/8 1/2 3/4 1 06 10 16 Škrticí ventily, manuální nastavení MVI -3 NS - FS Se zpětným ventilem

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM. Výrobní č.: 97916757

Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM. Výrobní č.: 97916757 Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM Výrobní č.: 97916757 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771 Pozice Počet Popis 1 UP 15-1 B PM Výrobní č.: 9791771 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému teplé

Více

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4 Předmluva 1 Bezpečnostní poznámky 2 SITRANS Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak 7MF1564 Popis 3 Montáž a připojení 4 Technická data 5 Rozměrové výkresy 6 Návod k obsluze 10/2005

Více

ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZVADĚČÍCH

ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZVADĚČÍCH ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZVADĚČÍCH Produktový katalog www.conteg.cz Ventilátory s filtrem Ventilátory s filtrem zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, tím dochází k výměně ohřátého

Více

Mìøicí systém pro mìøení hmotnostního prùtoku na základì Coriolisovy síly promass 64

Mìøicí systém pro mìøení hmotnostního prùtoku na základì Coriolisovy síly promass 64 Technická informace TI 038D/06/cz è. 50084729 Mìøicí systém pro mìøení hmotnostního prùtoku na základì Coriolisovy síly promass 64 Urèování hmotnosti a objemu pro provoz s povinnou kalibrací (schválení

Více

I.1. KOMPAKTNÍ MAGNETICKO-INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚRY... 139 I.2. ULTRAZVUKOVÉ PRŮTOKOMĚRY... 141

I.1. KOMPAKTNÍ MAGNETICKO-INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚRY... 139 I.2. ULTRAZVUKOVÉ PRŮTOKOMĚRY... 141 I. PRŮTOKOMĚRY I.1. KOMPAKTNÍ MAGNETICKO-INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚRY... 139 I.2. ULTRAZVUKOVÉ PRŮTOKOMĚRY...... 11 Thermis, spol. s r.o. Tel: +20 55 226 177- IČO: 26 88 36 3 Churého 1 Fax: +20 55 226 177, 1 DIČ:

Více

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N TA-Slider 160 Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N IMI TA / Regulační ventily / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Nové pohony disponují pokročilou technologií

Více