Podlahové topení Technická specifikace 10-98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podlahové topení Technická specifikace 10-98"

Transkript

1 Podlahové topení Technická specifikace PE-Xa/PAM ü b S ZWÜRZBURG e r w a c ht

2 JISTOTA SE ZÁRUKOU

3 JISTOTA SE ZÁRUKOU Podlahové Topení Pohoda 2 Úspora energie 2 Oblasti použití 2 Značka kvality RAL 2 Bezpečnost 2 Tepelný výkon 2 Možnosti/Předpoklady Stavební předpoklady 3 Isolace 3 Mazanina 3 Podlahová krytina 3 Povrchová teplota 3 Dopravní zatížení 3 Systémové řešení Upevnění potrubí 4 Kotevní tkanina 4 Příchytky tvaru U 4 Vpichovací nástroj 4 Doba pokládání 5 Prořez 5 Dlouhodobá záruka 5 Pokládání trubek 5 Rozsah dodávek - servis 5 Otopné potrubí Difustop Kvalita 6 PE-X/PAM (síťovaný polyethylen) 6 Tabulka 6 Vlastnosti 7 Značka jakosti 7 Potrubí Difustop 7 Pokládání potrubí 7 Tvary položení potrubí 7 Průměr potrubí / velikost tepelného okruhu 8 Ztráta tlaku 8 Isolační materiály Požadavky / předpisy 9 Rolovací systém Isolace 10 Konstrukce 10 Zatižitelnost 10 Tlumení hluku 10 Použití 10 Zvláštní provedení 10 Rozměry 11 Pokládání 11 Okrajové pásy 11 Skládací systém Isolace 12 Konstrukce 12 Položení 12 Rozměry 12 Zatižitelnost 12 Tlumení hluku 12 Použití 12 Zpracování 12 Přídavné isolační desky Isolace 13 Konstrukce 13 Rozměry 13 Zatižitelnost 13 Zlepšení tlumení hluku 13 Použití 13 Tabulka pro použití isolačních materiálů 13 Tlouštky isolace 13 Mazanina Otopná trubka uložená v mazanině 14 Výšková poloha trubky v mazanině 14 Mechanické namáhání 14 Termické namáhání 14 Cementová mazanina 14 Anhydritová mazanina 14 Tekutá mazanina 14 Tlouštka mazaninové vrstvy 15 Výztuž 15 Mazaninová emulse 15 Použití 16 Roztažnost 16 Podlahová krytina Vliv typu podlahy 17 Keramická podlahová krytina 17 Koberce 17 Parkety 17 Montáž podlahového topení Požadavky na nosný podklad 18 Vodotěsnost 18 Okrajová isolace 18 Potrubí a kabely 18 Položení potrubí 18 Nanesení mazaniny 18 První zatopení 18 Rozdělovač Skříň Rozdělovač topných okruhů 19 Skříně rozdělovačů 19 Měřidlo tepla 19 Regulace Rozdělovač topných okruhů 20 Provozní teplota 20 Regulace závislá na počasí 20 Regulace jedné místnosti Regulace v jedné místnosti 21 Regulátor teploty v místnosti 21 Pokojový teplotní regulátor s hodinami 21 Noční pokles teploty 22 Instalace 22 Dálkově ovládaná pokojová regulace 22 Termostat pro dálkové řízení Temco 22 Lišta přijímače dálkového ovládání Temco 23 Napájení el. proudem 23 Bezpečnostní pokyny. 23 Projektování Výška 24 Povrchové teploty 24 Tepelný výkon 25 Mezní výkony 25 Výpočet podlahového topení 25 Plochy pro ustavení nábytku 26 Jiná metoda výpočtu tepelných výkonů 26 Výkonové diagramy dle DIN Výkonové tabulky dle DIN Okrajové oblasti / přídavné radiátory 32 Teplotní spád 32 Intensita toku tepelného media 32 Ztráty tlaku Velikosti okruhů 33 Ztráty tlaku 34 Příklad výpočtu 35 Podmínky pro instalaci a uvedení do provozu Příprava a instalace 36 Naplnění a uvedení do provozu 36 1

4 PODLAHOVÉ TOPENÍ Pohoda Pomocí podlahového topení se oproti jiným systémům vytápění zvýší teplota podlahy. Tím se sníží převod tepla z nohou do podlahy, obzvláště tam, kde jsou keramické podlahy. Výsledkem je daleko větší tepelná pohoda. Při tomto způsobu vytápění se může zároveň snížit teplota vzduchu o 1-2 st. C., protože normovaná teplota je pouze doporučená teplota, která se skládá z 50 % z teploty vzduchu a zbývajících 50 % je určeno plochami tvořícími místnost a tato teplota je zvýšena vytápěním podlahy. V budoucnosti to bude zvláště tepelná pohoda, která bude určovat trend ve vytápění a tím se ještě zvýší význam tohoto způsobu topení. Značka kvality RAL Firma PURMO splňuje jako systémový dodavatel podlahového topení zvláštní kvalitativní a zkušební předpisy dle RAL 963 pro celou paletu dodávaných výrobků. GÜTEZEICHEN SYSTEMZUSAMMENSTELLUNG VON WARMWASSER-FUSSBODENHEIZUNGEN Německý institut pro zabezpečení kvality propůjčil firmě PURMO AG označení kvality za osvědčený systém podlahového topení. Systém podlahového topení PURMO splňuje i české normy. Úspora energie Podlahové topení pracuje s podstatně nižšími teplotami než jiné vytápěcí systémy. Tím se také zvýší úspora energie. Vedle plynu a oleje jako otopných mediií jsou k disposici ještě další alternativní energie, které často zbytečně unikají a kvůli nízkým teplotám nejsou většinou využitelné. Právě zde se nabízejí další možnosti pro podlahové topení, které tyto relativně nízké teploty dokáže využít. Oblasti použití V současné době je v SRN již % všech jedno a dvougeneračních rodinných domků vybaveno podlahovým topením. K tomu potom přistupuje velké množství bytů v osobním vlastnictví, které jsou takto též vybaveny. Také v mnoha dalších objektech jako jsou kostely, sportovní a průmyslové haly má teplota podlahy, tedy teplo od nohou velký význam. Ve velmi vysokých objektech stoupá teplo od radiátorů nahoru a je to vlastně ztrátové teplo. Podlahové topení dodá teplo tam, kde je potřeba. Také na jiných plochách jako jsou např. dvory, rampy, vjezdy, výjezdy a sportovní stadiony je možno v zimě udržovat povrch bez ledu a sněhu, tedy v provozuschopném stavu. Bezpečnost Podlahové topení vytvořené z umělohmotných trubek se vyrábí již více než 20 let. Obzvláště se osvědčil peroxydicky síťovaný polyethylen VPEa. V současné době činí podíl trhu trubek vyrobených ze síťovaného polyethylenu na podlahovém topení více než 75 %. Tyto bezpečné trubky se již osvědčily při použití v sanitární oblasti pro rozvod teplé a studené vody. Časová stálost těchto trubek je zvláště při vyšších teplotách vysoká a to více než 50 let. Tato potrubí jako systémová součást podlahového topení jsou při výrobě neustále kontrolována. Dále jsou našim zákazníkům k disposici naši odborníci, kteří mají rozsáhlé zkušenosti, jsou připraveni vždy poradit a při instalaci prvního zařízení i zaškolit. Tepelný výkon Pro podlahové topení v obytných a kancelářských prostorách platí normy a technická pravidla. Pro výpočet lze použít celou řadu již vypracovaných algoritmů, které umožní výpočet tepelných poměrů v téměř všech v praxi se vyskytujících prostorách. 2 Změna vyhrazena

5 MOŽNOSTI / PŘEDPOKLADY Stavební předpoklady Ve vyšších patrech je výška cca. 110 mm (35 mm isolace, 65 mm mazanina, 10 mm vrchní vrstva). V přízemí podle druhu isolace mm ( mm isolace, 65 mm mazanina, 10 mm vrchní vrstva). V těchto rozměrech nejsou obsaženy přídavky na nerovnosti podkladu. Podlahová krytina Na pokrytí podlahy vytápěné podlahovým topením se hodí téměř všechny podlahové krytiny. Koeficient tepelného odporu R by neměl překročit 0,15 m2 K/W Všechny koberce, které jsou vhodné pro položení na vytápěnou podlahu jsou označeny následujícím specielním znakem. Pokládají - li se kachlíky, nebo keramické dlaždice do maltového podloží je nutno k uvedeným mírám připočítat ještě výšku tohoto podloží. Isolace Mezi hrubý podklad a vytápěnou mazaninu je nutno z důvodu tepelné a event. i hlukové isolace vložit isolační vrstvu. Typ a tlouštka této isolační vrstvy závisí na výšce celého systému, který je k disposici a na stavebních předpisech, které určují min. pevnost této vrstvy. Mazanina Ve spojení s podlahovým topením je možno použít téměř všechny typy mazanin. Nejčastěji se používají cementové a antihydritační mazaniny. Důležité je, aby byly dodrženy tlouštky, které jsou jednak normalisovány a jednak zajišťují správnou funkci topení. Nesmí dojít ke spojení s nosným podkladem, nebo s jinými stavebními díly. Musí být zajištěna tepelná roztažnost mazaninových ploch při různých tepelných výkonech. Čím vyšší je odpor podlahové krytiny, tím vyšší je i teplota vody v podlahovém topení. Dále je nutno snížit i vzájemný odstup trubek a tím stoupá i jejich potřeba při pokládání. Keramická krytina je zdůvodu nepatrného odporu velice výhodná. Povrchová teplota Povrchové teploty podlahového topení jsou závislé na tepelném výkonu. Musí dosáhnout nejvyšších hodnot, když vnější teplota poklesne na nejnižší možnou projektovanou hodnotu. Pro obývanou oblast v obytných prostorách je povoleno max. 29 st. C. Se zřetelem k těmto mezním hodnotám obdržíme následující vztahy mezi vnějšími a vnitřními teplotami. Vnější teplota C Vnitřní teplota C. +29,0 +27,7 +26,4 +25,1 +23,9 +22,6 +21,3 +20,0 Dopravní zatížení Pro normální provoz musí být zabezpečeno toto max. zatížení: Obytné prostory: 1,5 kn/m 2 Kancelářské prostory: 2,0 kn/m 2 Prodejní prostory: do 50 m 2 v obytných domech 2,0 kn/m 2 posluchárny, třídy 3,5 kn/m 2 V prostorách, kde může dojít k vyššímu zatížení je nutno použít isolační vrstvy a mazaniny ze zvláštního materiálu. Změna vyhrazena 3

6 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ Upevnění potrubí Kotevní tkanina Odvíjecí a skládací isolační podložky typu rolljet a faltjet jsou na povrchu vybaveny patentovanou upevňovací tkaninou. Do této tkaniny se ukotvují klipsy tvaru U, které jsou vybaveny zpětnými háčky. Tyto klipsy je možno vytáhnout pouze velkou silou. Vpichovací nástroj Klipsy tvaru U se dodávají v originálním balení a jsou určeny pro přímé použití ve vpichovacím nástroji.tento nástroj je patentován v Německu, rovněž tak i jeho vzorek. Balení U klipsů se jednoduše vloží do vpichovacího nástroje, obal se sejme. Stlačením držadla vpichovacího nástroje se jednoduše vtlačí jeden klips do podložky. Je nutno dbát na to, aby držák vpichovacího nástroje byl po každém vtlačení klipsu vytažen zpět do horní polohy. Zásobník vpichovače musí býr stále naplněn klipsy U min. do poloviny. Zvláštní tvar patky umožňuje vpichování klipsů i při malých odstupech vpichů. Doporučuje se pokládat potrubí ve 2 členném týmu. Jedna osoba odvíjí potrubí z kotouče a předběžně ho ukládá, druhá osoba ho upevňuje pomocí přístroje. Obr. 1 Patentovaná kotvící tkanina. Příchytky tvaru U Upevnění položeného potrubí se děje pomocí patentovaných příchytek tvaru U. Tyto příchytky se upevňují pomocí specielních kleští a to se shora nasazením na otopnou trubku a zapíchnutím do podložky. Obr. 3 Originální vpichovač Podlahová krytina Okrajové tlumící pásky s folií Mazanina Příchytka U se zpětnými háčky Otopná trubka Spojovací folie s kotvící tkaninou Rolovací, nebo skládací isolační vrstva Hrubý beton Obr. 2 Konstrukce podlahového topení Propíchnutí folie nepředstavuje žádné nebezpečí pro isolační vrstvu, neumožňuje pronikání vlhkosti, nepoškozuje ji a ani nevytváří žádný spojovací most pro pronikání hluku. 4 Změna vyhrazena

7 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ Doba pokládání Doba potřebná k položení topení. Pokládání trubek Pokládací doba je závislá na tvaru plochy na kterou se má pokládat. Zhruba je možno počítat s cca. 10 minutami na položení podkladu včetně okrajových tlumících pásů v prostoru 4,00 x 5,00 m. při nepřerušované práci ve 2 pracovnících. Stejný tým potřebuje za stejných podmínek cca. 12 minut na položení 120 m. potrubí. Při kalkulacích je možno počítat s cca. 5 min/m 2 ve 2 lidech. Prořez Všechny typy isolačních desek podlahového topení mají hladký rovný povrch a proto se dají k sobě přirazit bez mezer. Spojovací hrany se přelepí lepící páskou pomocí odvíječe. Malé kusy je možno využít jako výplně a tak nevzniknou prakticky žádné zbytky. Dlouhodobá záruka Více jak desetileté zkušenosti a více jak desítky milionů dodaných čtverečních metrů svědčí o vysoké kvalitě našich výrobků. Na podlahové topení se poskytuje desetiletá záruka a v případě škody způsobené našim výrobkem uhradíme i náklady na vymontování a zamontování vadného dílu. Obr. 4 Pokládání trubek Rozsah dodávek - servis U podlahového topení PURMO jsou všechny jeho části konstrukčně vzájemně přizpůsobeny a zákazník má jistotu, že všechny díly si vzájemně odpovídají. Kompletní montážní program podlahového topení PURMO je stále k disposici v našich velkoobchodních skladech a naši partneři si mohou být jisti, že i nejmenší objednané množství dodáme v požadovaných termínech. Obr. 5 Vozový park Změna vyhrazena 5

8 OTOPNÉ POTRUBÍ - DIFUSTOP Kvalita Otopné potrubí je věc důvěry, buď jste přesvědčeni o jeho kvalitě, nebo ne. Tabulka Trubky jsou nabízeny za různé ceny, ale při nákupu je nutno přihlédnout i k jejich kvalitě. Dlouhodobá životnost není určena pouze kvalitami trubky ale i podmínkami a postupem při jejím ukládání. Nabízené trubky PURMO byly podrobeny dlouhodobým zkouškám v německých střediscích pro umělé hmoty a podle dobrozdání zaručují dlouhou životnost a bezpečnost při provozu. Toto potrubí je též certifikováno ve Státním zkušebním ústavu ve Zlíně. PE-X/PAM (síťovaný polyethylen) Otopné trubky VPE jsou peroxydicky za horka síťovány.metodou Pont a Mousson (PAM) se síťování provádí v horké slané lázni. Tento postup umožňuje výbornou stabilisaci a konstantní stupeň síťování v celém průřezu. Trubka je mimořádně flexibilní a je možno ji pokládat za studena. Toto peroxydické síťování zaručuje i časovou stabilitu trubky daleko nad požadavky normy. Trubky mají nadprůměrnou tepelnou vodivost, max. provozní teplota je 90 st. C. při tlaku 6 bar. Porovnávací napětí N/mm 2 Doba Roků Obr. 6 Vnitřní tlak - časová křivka PURMO VPEa/PAM 6 Změna vyhrazena

9 OTOPNÉ POTRUBÍ - DIFUSTOP Vlastnosti pevné spojení mezi ochrannou vrstvou a VPE vnitřní trubkou (netvoří se faldy) nepatrný tepelný odpor nemožnost pronikání kyslíku stejný koeficient tepelné roztažnosti jak vnitřní, tak i vnější trubky. výborná nepropustnost po celé období životnosti míry odpovídají normám, nejsou nutné žádné specielní propojky Značka jakosti Pokládání potrubí Potrubí může být pokládáno buď řadově, nebo ve tvaru spirály. Tvar položení nemá na celkovou tepelnou účinnost žádný vliv. Tvar položení ovlivňuje pouze rozložení teploty. Začne - li se s pokládáním potrubí u vnější stěny, je to v oblasti, kde lze očekávat největší tepelné ztráty a tam se odevzdá i největší podíl tepla. U spirálového položení lze očekávat rovnoměrné rozložení teploty. Tomuto způsobu pokládání se dává přednost, protože radiusy ohybu jsou menší a potrubí je možno pokládat i při teplotách nižších než 0 st C. Odstupy kotvících háčků by měly být, kromě oblasti ohybu cca. 50 cm. Tvary položení potrubí Na následujících obrázcích jsou znázorněny možné tvary položení potrubí. PE-Xa/PAM ü b S ZWÜRZBURG e r w a c ht auf tüv Sauerstoffdichtheit Potrubí Difustop Otopné potrubí Difustop odpovídá všem požadavkům, které od potrubí tohoto typu požadují normy. Potrubí je certifikováno Státním zkušebním ústavem ve Zlíně a je schváleno pro instalaci a provoz v České republice. Tato norma je platná pro umělohmotná potrubí z PP (typ 2), PB a PE-X, která mohou být provozována do teploty 70 st. C. a do max. provozního tlaku 3 bary. Tato potrubí mohou být dále podle místních podmínek použita i pro přívody k radiátorům. Potrubí jsou registrována včetně šroubových spojení. g e ft p r ü Obr.7 Obr. 8 Meandrové uspořádání potrubí Řadové uspořádání s integrovanou okrajovou zónou Obr. 9 Obr. 10 Spirálové uspořádání potrubí Spirálové uspořádání s integrovanou okrajovou zónou V některých prostorách, zvláště na chodbách se může stát, že je již položeno mnoho přívodů k rozdělovačům tepelných okruhů. Důsledkem je, že zde je již dostatečná teplota. Doporučuje se proto otopné potrubí nejdříve pokrýt tenkou vrstvou mazaniny a po odzkoušení potrubí buď přidat, event. ho zredukovat, nebo částečně zakrýt isolační vrstvou. Změna vyhrazena 7

10 OTOPNÉ POTRUBÍ - DIFUSTOP Průměr potrubí / velikost tepelného okruhu Ztráta tlaku Pro tepelný výkon okruhu je nedůležité, zda se použije trubka o průměru 17, nebo 20 mm. Rozdíl ve výkonu je cca. 2%, tedy bezvýznamný. Trubky mají tu vlastnost, že se po položení snaží zaujmout původní tvar. Trubky o průměru 20 x 2 se proto pokládají hůře než trubky s menším průřezem. To má význam tam, kde je malá plocha a trubky musejí být položeny s malým odstupem. Rozhodnutí o tom zda použít trubky 17 x 2, nebo 20 x 2 je výhradně věc tepelného zatížení okruhu. Teplo se z potrubí předává jak směrem nahoru, tak i směrem dolů do isolace. Obě množství jsou závislá na rozdílu teplot na vstupu a výstupu teplonosného media. Na průměru trubky je závislá i rychlost proudění media a tato rychlost vyvolá i odpovídající ztrátu tlaku. Čerpadlo musí při určeném množství čerpaného media tento tlak překonávat. Rychlost poudění by neměla překročit 0,5 m/sec. V obytných budovách za normálních podmínek je rozestup trubek 150 mm. Průměrný specifický výkon včetně ztrát isolací činí 100 W/m 2. Z jedné role potrubí o délce 120 m se nechá za těchto podmínek instalovat topení na ploše 17,5 m 2. Celkový tepelný výkon činí tedy W. Při teplotním rozdílu mezi přívodem a odtokem 8 st. C. je nutný průtok x 0,86/8 = 188 Kgt/hod. Z tab. obr. 13 zjistíme, že u trubky 17 x 2 dojde ke ztrátě tlaku 2 mbar/m. Celková ztráta tlaku je tedy 240 mbar. Tato ztráta tlaku musí být překonána oběhovým čerpadlem. Zcela jiné podmínky jsou např. na chodbách škol. Zde nejsou žádné požadavky na rovnoměrné rozložení teploty a také nominální teplota se může pohybovat kolem 15 st. C. Odstup trubek může být tedy cca. 300 mm. Průtok v kg/hod (Q) Obr. 11 Tlakové ztráty v otopném potrubí Ztráta tlaku v mar/m (teplota vody 10 st. C) Z jedné role o délce 120 m můžeme vytvořit podlahové topení na ploše cca. 35 m 2. I zde se dá dosáhnout specifického tepelného výkonu 100 W/m 2. Průtok v tomto případě není však již 188 kg/hod, ale 376. Z grafu zjistíme, že pro potrubí 17 x 2 je ztráta tlaku 7 mbar/m. Celková ztráta tlaku je u potrubí 17 x mbar a u potrubí 20 x mbar. Zde každý odborník potvrdí, že pokrýt ztrátu tlaku 840 mbar není bez problémů. Z uvedených příkladů je možno stanovit rozhodující kriteria. max. průtok okruhem o délce 120 m cca. 250 kg/hod max. tepelný výkon okruhu při rozdílu teplot 8 st. C a 120 m délky cca Watt. U zvláště extremně malých odstupů, např. 5 cm v okrajových zonách je nutno pomocí separátních výpočtů stanovit zda jsou přípustné i větší délky než 120 m. V normální bytové výstavbě nejsou žádné podstatné důvody k tomu, aby se používaly větší průměry. 8 Změna vyhrazena

11 ISOLAČNÍ MATERIÁLY Požadavky / předpisy Protože u podlahového topení musí být ohřívána i mazanina je teplotní rozdíl vůči prostorám umístěným nížeji (obytné místnosti, sklep, zemina) větší, než u topení radiátorového. Tím vznikají i tepelné ztráty. Na druhé straně ale po zkušenostech je podlahové topení proti jiným způsobů -m mnohem úspornější. Nezbytná isolační opatření pro podlahové topení jsou určena odpovídajícími normami pro podlahové topení a pro isolaci budov. V praxi se vypočítají nejprve odpory známých vrstev a zjistí se kolik chybí ještě do R = 2,86 m 2 K/W. Z toho se potom vypočte tlouštka předpokládané isolační vrstvy, nebo isolačních vrstev. Při výběru vhodného isolačního materiálu je nutno dbát na to, že při zatížení dojde k jeho stlačení. V doporučené tabulce jsou hodnoty důležité pro výběr již vzaty v úvahu. Bylo zjištěno, že v obytných prostorách nepřekročí podíl tepla unikajícího stropem více než 10 % z celkového množství. Toto množství tepla, které "uniká " směrem dolů je možno ještě zmenšit přidáním polystyrolové isolace, ale není to vždy nutné, protože teplo zdánlivě uniklé směrem dolů se v žádném případě neztratí ale zůstane v domě. Jiný případ nastane, když se pod podlahou nachází sklep, nebo zemina. V tomto případě se doporučuje, aby koeficient prostupu tepla byl nižší než 0,35 W/m 2.K. Výpočet se vztahuje v tomto případě nikoliv na celou stropní konstrukci, nýbrž pouze na vrstvu od topného potrubí směrem dolů. Při výpočtu ztrát směrem do sklepa je nutno počítat s tepelným odporem 0,17 m 2 K/W, zatímco ztráty směrem do zeminy není nutno uvažovat. Číslo Tepelná isolace R isolace, min. (m 2 K/W) A nad prostory se stejným využitím 0,75 B nad prostory s nestejným využitím *) 1,25 C nad nevytápěnými prostory (jako je na př. sklep) a dále nad vnějšími prostory a dle výpočtu D nad zemí *) na př. nad provozovnami Koeficient průchodu tepla je k = 0,35 W/m 2 K odpovídá tepelnému odporu R R = 1 k = 1 0,35 = 2,86 m 2 K/W Aby se splnily požadavky musí jednotlivé odpory být ve své sumě pod úrovní R = 2,86 m 2 K/W. Jednotlivé odpory R se vypočtou z tepelné vodivosti (W/mK) jednotlivých vrstev a jejich tlouštky d(m). R λ = d λ Změna vyhrazena 9

12 ROLOVACÍ SYSTÉM Isolace Podložky typu rolljet jsou vyrobeny z polystyrolové pěny. Polystyrol je ve srovnání s ostatními isolačními hmotami cenově nejvýhodnější. Tato isolační vrstva ve spojení s krycí vrstvou odpovídá požárním předpisům. Tento materiál je cenově výhodný. Při svinování se řezy vzájemně rozestoupí. Po položení se řezy opět uzavřou a to tak, že není možné, aby se vytvořily vzduchové meziprostory. Je-li položení provedeno odborně, nemůže dojít k průniku mazaniny a tím k vytvoření hlukových můstků. Tepelná vodivost je 0,045 W/mK Konstrukce Vrchní strana podkladové desky systému rolljet je tvořena vícevrstvou spojovací folií, která je na své vrchní straně opatřena další ochrannou vrstvou. Nahoře natištěný rastr usnadňuje řezání podkladové desky a pokládání trubek. Protože systém umožňuje libovolný odstup trubek, je tím usnadněno přizpůsobení tepelného výkonu místním ztrátám v místnostech. Ve spojovací folii je zalisována kotvící tkanina, která potom bezpečně drží úchytné klipsy. Obr. 13 Šikmý řez u systému rolljet. Zatižitelnost U systému isolační podložky rolljet je povoleno maximální zatížení 3,5 kn/m 2. Toto odpovídá obvyklému použití v obytných prostorách. V závislosti na tlouštce je stlačitelnost menší než 5 mm a tím je splněno i doporučení. Tlumení hluku Při použití tohoto systému je hluk tlumen o cca. 28 db. Tím jsou splněny předpisy určené ČSN. Požadavky, které jdou nad tuto úroveň je nutno splnit dalšími stavebními opatřeními. Použití Systém rolljet je vhodný pro jednovrstvé položení na podlahy oddělující obytné prostory, nebo i v případě potřeby silnější isolace, např. v kombinaci s jinými isolačními vrstvami. Odpovídající kombinace pro splnění předpisů o tepelné isolaci je možno zjistit z tab. na str. 14. Zvláštní provedení Pro případy, kdy je vyžadováno vyšší zatížení než jaké je obvyklé v obytných prostorách je možno na zakázku vyrobit systém rolljet s jinými parametry. Obr. 12 Systém odvíjecí isolace rolljet. Aby bylo možno systém isolace rolljet navíjet, je zespodu v celé délce šikmo naříznut. 10 Změna vyhrazena

13 ROLOVACÍ SYSTÉM Rozměry Tlouštka Šířka Délka Plocha v mm v mm v m v m 2 27 / / Pokládání Isolační desky systému rolljet je nutno pokládat zásadně ve 2 pracovnících. Okrajové pásy Před položením isolačních desek je nutno ke stěnám položit rohové isolační pásy z polyethylenové pěny. Folií se přelepí též přechod mezi těmito pásy a isolačními deskami. V rozích se tyto pásy patřičně upraví a celé se přelepí opět folií. Vzniklá volná místa v rozích se vyplní zbytkem materiálu. Nejprve se položí průchozí pruhy, na volné plochy u stěn se položí zbytky. V malých místnostech se doporučuje pokládání provést pomocí malých kusů. Místa styku pásů a malých kusů se přelepí a tím utěsní pomocí polypropylenové pásky. Odvíječ této pásky usnadňuje práci. Přelepení je nutno provést ihned po položení, aby nedošlo k event. posunutí. Přelepujeme pouze průhlednou páskou, aby bylo vidět, zda díly jsou k sobě dobře doraženy a zda bylo položení dobře provedeno. Obr. 14 Přelepení míst styku Obr. 15 Pokládání okrajových pásů. Změna vyhrazena 11

14 SKLÁDACÍ SYSTÉM Isolace Isolační materiál faltjet 025 je nově vyvinutý materiál určený pro podlahové topení. Skládá se téměř výhradně z polyuretanové pěny s extrémně nízkou tepelnou vodivostí. Konstrukce Obr. 16 Konstrukce isolace faltjet Položení Spojovací folie Kotvící tkanina Polyuretanová vrstva Spojovací folie Polyuretanová tlumící Pod vrchní vrstvou spojovací folie se nachází kotvící tkanina pro upevnění klipsů opatřených kotvícími háčky. Tento patentovaný systém umožňuje snadné a rychlé pokládání otopného potrubí. Systém faltjet je tvořen dvojitými deskami, ty jsou uprostřed proříznuty, aby se umožnilo jejich vzájemné skládání. Jedna deska má velikost 2 m 2. Rozměry Tlouštka Šířka Délka Plocha WLG v mm v mm v mm v m Zatižitelnost Každá isolační látka se působením tlaku více, nebo méně stlačí. U silných vrstev isolační hmoty s malou tuhostí se někdy vyskytne stlačitelnost až o 5 mm a může dojít k poškození mazaninové vrstvy, systém isolace faltjet může být zatížen bez stlačení až 50 kn/m 2. Proto se faltjet hodí výborně pro dílenské provozovny. Tlumení hluku Systém faltjet je na spodní straně vybaven tenkou vrstvou polyethylenové pěny. Toto opatření snižuje pronikání hluku na rovném podkladu o cca. 20 db. Systém faltjet není nejvhodnější pro bytovou výstavbu, ledaže by stačil útlum 20 db. Při vyšších požadavcích je nutno přijmout další přídavná opatření. Použití Systém faltjet se používá především tam, kde se vyžaduje velké zatížení podlahy, stále více se používá v průmyslových provozech. V bytové výstavbě je nutno ještě přidat hlukovou isolaci. Zpracování Desky faltjet je možno bez problémů odřezávat nožem. Další ulehčení poskytuje rastr na horní ploše. Při pokládání se hrany k sobě na tupo dorazí a spoj se přelepí průhlednou folií. Tak se zabrání tomu, aby mazanina vytvořila zvukový můstek. Samozřejmě musí být před začátkem pokládání přiloženy ke stěnám okrajové tlumící pásy stejně jako u systému rolljet. Upevnění trubek se provádí rovněž stejnými kotvícími oky a stejným způsobem jako u systému rolljet. Obr. 17 skládací systém 12 Změna vyhrazena

15 PŘÍDAVNÉ ISOLAČNÍ DESKY Isolace Tyto isolační desky jsou vyrobeny z polystyrolu PS 20 Použití Používá se jako přídavná isolace k systémům rolljet, nebo faltjet pro dosažení předpokládané konstrukční výšky, nebo pro dosažení předepsané tlouštky isolační vrstvy. Tato přídavná isolace tvoří ve spojení se systémy rolljet, nebo faltjet cenově výhodnou kombinaci pro dosažení vysokého stupně tepelné isolace. Obr. 18 Isolační desky Tabulka pro použití isolačních materiálů Tabulka použití pro isolační materiály obsahuje dodávané materiály, jejich kvality, tak i tlouštky. Příklady použití jsou členěny od shora dolů. Pro každý příklad použití jsou potom v závislosti na na instalační výšce, která je k disposici, uvedeny odpovídající materiály, nebo jejich kombinace a objednací čísla. Stejné uspořádání je potom i v našich cenících. Na základě uvedených konečných cen si potom uživatel může okamžitě nalézt nejvýhodnější řešení pro jeho případ. Pokud jsou na stropě uloženy potrubí, nebo kabel je možno realisovat dvouvrstvé uložení. V dělících stropech bytů je potom vhodné kombinovat rolljet 38/35 s 20 mm vrstvou polystyrolu kvality PS 20. Předem je nutno samozřejmě zkontrolovat, zda je k disposici potřebná výška. Konstrukce V těchto isolačních deskách není zalepena žádná kotvící tkanina pro upevnění klipsů pro potrubí. Tlouštky isolace Rozměry Tlouštka Šířka Délka Plocha v WLG jednom balení v mm v mm v mm v m 2 Zatižitelnost 20 kn/m 2 Zlepšení tlumení hluku Žádné , , , ,0 040 doporučené pro realisaci nových staveb Příklad R λd Tlouštka Počet/ Isolace mm Obj. m 2 K/W mm vrstev č. A 0, rolljet 38/ B 1, rolljet 38/ polyst. PS faltjet faltjet polyst. PS C 2,62 rolljet 38/ polyst. PS rolljet 27/ polyst. PS faltjet faltjet polyst. PS D 2,86 rolljet 38/ polyst. PS rolljet 27/ polyst. PS Změna vyhrazena 13

16 MAZANINA Otopná trubka uložená v mazanině U systémů PURMO je otopné potrubí uloženo ve spodní vrstvě mazaniny. Tento způsob uložení má výhodu v tom, že se teplo rovnoměrně rozloží i do vrstvy mazaniny mezi trubkami a na povrchu je teplota též rovnoměrně rozložena. Trubky, které jsou v mazanině uloženy se při ohřátí neroztahují, ale zvětší se jejich vnitřní průměr o 2 až 3 setiny milimetru.otopné trubky nejsou zcela obklopeny mazaninou. Toto je ale vlastnost téměř všech systémů podlahového topení. Úplné obklopení mazaninou není možno dosáhnout ani za předpokladu, že by se trubky před zalitím o několik milimetrů vyzvedly. Vlastní váha mazaniny trubky obvykle stlačí dolů. Tato okolnost ale nemá žádný vliv na tepelný výkon systému. Ze spodní strany trubky se stejně nepředává teplo do vrchní strany mazaniny. Výšková poloha trubky v mazanině Výškové umístění otopného potrubí v mazanině má na vytápění tak nepatrný vliv, že není třeba se o něm zmiňovat. Event. rozdíly se nechají vyrovnat změnou teploty o max. 1,5 st. K. V protikladu stojí mnohem vyšší náklady na umístění potrubí ve větší výšce a jeho stabilisace při nanášení mazaniny. Mechanické namáhání Zatížení uprostřed místnosti se přenášejí rovnoměrně na isolační vrstvu. Tím se rozloží síla působící na spodní straně mazaniny. Zatížení na okrajích a obzvláště potom v rozích místností vede ke zvětšení mechanického pnutí na vrchní straně mazaniny. Tato pnutí mohou být prakticky převzata pouze vrchním vyztužením, které ale vzhledem k malé tlouštce mazaniny nemůže být instalováno všude. Kotvící síť trubek tuto úlohu nepřejímá. Cementová mazanina V bytové výstavbě se používají nejčastěji cementové mazaniny. Tyto mazaniny se nanášejí buď v plastické konsistenci, nebo v tekutém stavu. Přidáním mazaninové emulse PURMO se redukuje podíl vody v mazanině. Tím se také sníží podíl vzduchových pórů, které snižují tepelnou vodivost. Anhydritová mazanina Anhydritové mazaniny jsou pro podlahové topení nejvhodnější. Nanesení je jednoduché a tepelná vodivost je vysoká. Anhydritové mazaniny nesmějí ale přijít do trvalého styku s vodou. Je nutno prodloužit vysušovací fázi, protože voda se neuvolňuje příliš snadno. Tekutá mazanina Za tekutou mazaninu lze považovat všechny mazaniny, u kterých se hladina vyrovná pouze působením zemské tíže a mechanické dorovnání není prakticky nutné. Tekuté mazaniny jsou tvořeny na základě cementové a anhydritické mazaniny. Pro topenáře je důležité, aby zabránili tomu, aby se u tekutých mazanin nevytvořily zvukové můstky. Přechody mezi okrajovými pásy a isolačními deskami musí být proto absolutně vodotěsné. Termické namáhání Mazanina se roztahuje vlivem teplotního působení potrubí. Při náběhu topení vznikají teplotní rozdíly mezi spodní a vrchní vrstvou. Na základě různých koeficientů tepelné roztažnosti dochází u keramických podlah k určitému pnutí mezi mazaninou a keramickým obložením, které může být kompensováno vyztužením ve vrchní vrstvě mazaniny. Parketové podlahy, nebo podlahy pokryté kobercem mají téměř stejný koeficient roztažnosti jako mazanina. Vyšší odpor tepelné vodivosti vede k vyšší teplotě horní vrstvy mazaniny. Rozdíl činí mezi keramickou dlažbou a průměrným jiným pokrytím až 10 st. C. 14 Změna vyhrazena

17 MAZANINA Tlouštka mazaninové vrstvy Tlouštka mazaninové vrstvy je závislá na typu použité mazaniny, na jejím zpracování a na předpokládaném zatížení. V praxi to znamená, že s ohledem na to, že se použije otopné potrubí o průměru menším než 20 mm je min. výška mazaniny 65 mm. V tom nejsou zahrnuty event. nerovnosti betonového podloží. V nebytových prostorách je nutno počítat s větším zatížením a zde je nutno vzít na pomoc statika. Mazaninová emulse Mazaninová emulse PURMO je disperse na bázi vinilacetátu, ethylenu a vinilchloridu. Tato disperse má nízkou viskositu. Mazaninová emulse PURMO se používá na základě její schopnosti tvořit směs s cementem, vápnem, nebo sádrou k výrobě různých modifikací stavebních hmot. Malta vytvořená na bázi cementu je dobře tekutá. Tato směs má předpoklady pro vytvoření pevného podkladu. Mazanina může mít i menší tlouštku pokud je zajištěna mechanická pevnost, např. tím, že se do ní vloží ocelová, nebo umělohmotná výztuž o stejném koeficientu roztažnosti. Výztuž Výztuž v mazanině není zásadně nutná. Výztuž také nemůže zabránit vzniku trhlin v mazanině. Výztuž může zabránit pouze rozšiřování trhlin a jejich výškovému přesazení. Vyskytnou - li se trhliny není to určitě způsobeno tím, že by chyběla výztuž. Na mazaninové ploše se mohou vyskytnout 3 typy zátěže: Zátěž uprostřed plochy (tlaková síla dole) Zátěž na okraji plochy (tlaková síla působí dole a nahoře) Zátěž v rohu plochy (tlaková síla působí nahoře) Proto musí být výztuž, pokud má být účinná, určena statickým výpočtem.uprostřed ploch podlahového topení a na jejích okrajích nejsou problémy se zatížením, protože se zde zátěž rozloží na isolační podložku topení. Jiná situace je v rozích, protože zde síly působí nahoře. Z tohoto důvodu se do mazaniny dává i výztuž. Instalace výztuže vyžaduje v obytných prostorách min. tlouštku mazaniny 65 mm. Obr. 19 Mazaninová emulse. Výztuž uložená dole může mít, jak zkušenosti ukazují i negativní účinky, protože se pod tyče výztuže nemusí vždy dostat mazanina. Změna vyhrazena 15

18 MAZANINA Mazaninové směsi jsou vláčné a dobře se zpracovávají. Dlouhodobé srážení pěny disperse na povrchu zabraňuje přívodu vzduchu do stavební hmoty. Emulsi je možno zpracovávat do + 6 st. C. Je nutno ji zásadně skladovat v prostorách, kde nemůže zmrznout, doba skladování je přibližně 6 měsíců. Použití Pro použití v obytných prostorách se mazanina míchá následujícím způsobem: 3 l. emulse na 1m 3. mazaninové malty. Toto odpovídá přibližně 100 l vody. Po nanesení mazaniny nesmí teplota trubek překročit 20 st. C. Další zvýšení teploty potrubí je možné u anhydritických směsí teprve po 7 dnech u směsí cementových po 21 dnech. Viz též kapitolu "Vytápění". Roztažnost Mazanina má koeficient roztažnosti 0,012 mm/m.k. To znamená, že mazaninová plocha o hraně cca. 8 m se při rozdílu teplot 30 st. C. na př. od 10 st. C. do 40 st. C. roztáhne o cca. 3 mm. Tento přírůstek délky musí být vykompensován okrajovými pásy. Obr. 20 Vytvoření spáry + ochranná trubka Pokud plocha mazaniny přesahuje 40 m 2, nebo přesahujeli délka jedné stěny 8 m je nutno vytvořit také spáry pro převzetí roztažnosti. Tvary do úhlu, nebo Z tvary je nutno také dělit. Čím větší je plocha musí se na tím více dílčích ploch rozdělit. Různým stupňům roztažnosti je nutno přizpůsobit i nahoře položenou podlahu, např. rastr keramických dlaždiček. Roztažení není samozřejmě rovnoměrné. Nerovnoměrná zátěž může způsobit jednostranné posunutí. Podle zkušeností je nutno počítat s roztažností mazaninové plochy do 5 mm. Proto je nutné počítat např. i s jinou roztažností v oblasti dveří. Event. spáry musí oddělovat celou plochu mazaniny. S vysoušením mazaniny je spojeno i její smršťování. Celá mazaninová plocha se smršťuje a tvoří tzv. "lžicovitý tvar". Mazanina by se měla, pokud se smršťuje i na těchto místech přerušit. Vytvoření spáry pro převzetí roztažnosti v oblasti dveří je poněkud obtížné, protože se zde často kříží s přívodem topného potrubí. Jednoduchá spára se nechá vytvořit pomocí specielního profilu PURMO. Tento umělohmotný profil se odřízne na potřebnou délku a nalepí se na isolaci rollfet, nebo faltjet. Otopné potrubí se vede nyní přes tyto profily. Polyethylenové pěnové proužky pro převzetí roztažnosti se nyní položí na potrubí. Otvory se nechají jednoduše vytvořit pomocí měděné trubky 28 mm. Aby se potrubí mohlo vlivem tepla roztahovat nasadí se na trubky umělohmotné vlnovcové potrubí, které je na podélné straně rozříznuto. Tento řez by potom měl být umístěn na spodní straně a není nutno ho utěsňovat. 16 Změna vyhrazena

19 PODLAHOVÁ KRYTINA Vliv typu podlahy Zásadně je možno použít libovolný typ podlahy. Pokud to je možné, neměl by tepelný odpor překročit hodnotu R = 0,15 m 2.K/W. Podlaha s vyšším odporem vyžaduje i vyšší provozní teplotu a tím se ztratí i více tepla směrem dolů. Podlahová krytina se může instalovat pouze tehdy, je-li mazanina dokonale vyzrálá. Keramická podlahová krytina Keramická krytina má oproti jiným krytinám výhodu v tom, že má mnohem menší tepelný odpor. Z tohoto důvodu se také tato krytina velmi často používá. Při ohřátí se mazanina roztahuje téměř dvakrát tolik než keramická krytina. Proto jsou výhodné velké desky uložené do elastického podkladu se spárami vyplněnými také elastickým materiálem. Koberce Lepidlo pro pokládání koberců musí být určeno pro teploty do 50 st. C. Nalepení koberce se musí uskutečnit po celé ploše. Při výběru koberce pro podlahovou krytinu by měl být jedním z rozhodujících kryterií také tepelný odpor. Parkety Při pokládání parket na vytápěnou plochu je nutno dodržovat následující pravidla. Vlhkost parket musí být nižší než 9%. Použitá lepidla musí být určena pro teploty min. 60 st. C. Povrchová teplota parket nesmí překročit 28 st. C. Vlhkost cementové mazaniny by neměla překročit 2%, anhydritické mazaniny potom 0,5%. Pokládají - li se dlaždice do mokrého podkladu je nutno počkat s vyplňováním spár až do doby kdy bude vše dokonale vyzrálé, protože jinak by mohlo dojít k deformacím. Změna vyhrazena 17

20 MONTÁŽ PODLAHOVÉHO TOPENÍ Požadavky na nosný podklad Podklad musí být dostatečně připraven pro podlahové topení, tzn. musí být rovný a suchý. Nesmí se vyskytovat žádné bodové nerovnosti. Ve starých zástavbách je nutno dále zkontrolovat nosnost podloží, cementová mazanina, vysoká 6,5 cm = 130 kg/m 2. Vodotěsnost V případě, že podlahové topení má být položeno na zemním podloží je nutno vrstvy podlahového topení dokonale odisolovat. Isolace se provádí způsobem obvyklým ve stavebnictví, podlahové topení je nutno oddělit od isolace pomocí PE isolace. Okrajová isolace Okrajové pásy musí absorbovat roztažnost mazaniny do cca. 5 mm. Tyto pásy se pokládají po okrajích topných ploch a měly by se instalovat pokud možno bez přerušení. Musí být tak vysoké, aby vrchní hrana byla výše než budoucí podlahová krytina. Přečnívající pásy se po dokončení prací odříznou nožem. Potrubí a kabely Potrubí a kabely, které jsou položeny na nosném podkladu musí být dostatečně upevněny. Doporučuje se, aby tlumící vrstvy byly nanášeny nadvakrát. Nejprve se nanese vyrovnávací vrstva, která vyplní všechny dutiny. Tato vrstva musí mít dostatečnou nosnost a musí být vysoká min. k hornímu povrchu potrubí, nebo kabelů. Na tuto vrstvu se nanese další, která je již rovná a umožní celoplošné položení další isolačních desek. Položení potrubí Pokládání potrubí a jeho upevnění je nejlépe provádět ve 2 osobách. Zatímco jeden pracovník pracuje s rolí a trubku pokládá tam, kam je třeba, druhý pracovník ji upevňuje specieními kleštěmi pomocí U klipsů. Nejúčelnější je upevnění potrubí do spirály. U řadového upevnění by se krátce před dosažením obrátky měla role s potrubím otočit o 90. Toto odpovídá tvaru trubky, který získala při natáčení ve výrobě. Nanesení mazaniny Je nutno rozlišovat mezi plastickou cementovou mazaninou a tekutou mazaninou. Nyní se až na výjimky mazaninové směsi čerpají hadicí přímo na místo určení. Čerpá-li se plastická mazanina dochází často k rázům v potrubí. Vozí - li se mazanina na kolečku je nutno dbát na to aby nedošlo k poškození potrubí. První zatopení Každá mazanina obsahuje při pokládání určité množství vody. Část této vody se v následujících dnech po položení vypaří z horní vrstvy do vzduchu, přesto ale v nevytápěné mazanině zůstane určitá část, která však není na závadu. Úplně jinak se však chová mazanina tam, kde je položeno otopné potrubí. Tím, že se na povrch položí krytina znemožní se únik vody a dojde k posunu zbytkové vlhkosti a v oblasti, kde je položeno otopné potrubí je vlhkost nepatrná. Toto způsobí větší, nebo menší zvlnění povrchu mazaniny a toto je spojeno se zvětšením výšky uprostřed a snížením v rozích. Proto se doporučuje topit nejdříve po 21 dnech u cementové mazaniny u anhydritické nejdříve po 7 dnech, nebo podle údajů výrobce. První topení by mělo začít o teplotě 25 st. C. a tato teplota by se měla udržovat po 3 dny. Potom by se měla nastavit max. teplota a ta udržovat po 4 dny. Ani potom však není jisté že bylo dosaženo vyzrálosti mazaniny. Keramika - slabá vrstva 2,0 % 0,5 % Keramika - silná vrstva 2,0 % 0,5 % Koberec, PVC 2,5 % 1,0 % Parkety 2,0% 0,5 % Uvedená tabulka obsahuje trvalé hodnoty vlhkosti naměřené při 20 st. C. Protokol, který vystaví instalatér musí obsahovat: 1. Údaje o náběhových teplotách 2. Maximálně dosažené náběhové teploty 3. Provozní stav a vnější teploty Cementová mazanina Anhydritická mazanina Pro velké plochy jsou k disposici role s 500 m. potrubí. 18 Změna vyhrazena

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NOVÉ ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ OD AEG PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNÝ KOMFORT Kdo si chce užít ve svém bytě tepelného komfortu, musí si přesně rozmyslet, kde a jak tohoto komfortu využije. Koupelnu

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Veria Quickmat 1C 100/150W/m². Instalační příručka

Veria Quickmat 1C 100/150W/m². Instalační příručka Veria Quickmat 1C 100/150W/m² Instalační příručka Fig. 1 Fig. 2 23 Fig. 4b Fig. 5 6 cм 50 cм Fig. 8a Fig. 8b 2 Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 Specifikace produktu Veria Quickmat 100/150 W/m²

Více

SLOŽENÍ. Euro Vinyl Floor Forever. Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku

SLOŽENÍ. Euro Vinyl Floor Forever. Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku SLOŽENÍ Euro Vinyl Floor Forever Ochranná PUR vrstva Nášlapná vrstva Vrstva se vzorem Podkladní vrstva pro

Více

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE KOMBINUJTE SVOU INDIVIDUÁLNÍ STANICI Bytová předávací stanice TacoTherm Dual Piko je dokonale přizpůsobená místním podmínkám. Sestavit

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

ECOFILM SET PODLAHOVÁ FOLIE NÁVOD NA INSTALACI. Součástí folie je 2 5 m připojovacího vodiče SK AV 1,5 mm 2. napájení EcofilmSet 230 V D ]

ECOFILM SET PODLAHOVÁ FOLIE NÁVOD NA INSTALACI. Součástí folie je 2 5 m připojovacího vodiče SK AV 1,5 mm 2. napájení EcofilmSet 230 V D ] NÁVOD NA INSTALACI N104/R08(23.04.10) ECOFILM SET PODLAHOVÁ FOLIE Tp yp yp y ECOFILM SET C e elkový výko n [W W] D é élka pás u f olie [ [m ] P Plošný příkon [ W/m 2 ] Součástí folie je 2 5 m připojovacího

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody:

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody: ECOSUN sálavé topné panely Princip infračerveného vytápění U konvekčního vytápění je topidlem ohříván nejdříve vzduch, který následně předává teplo okolním konstrukcím a předmětům (stěny, nábytek,...).

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Tepelná čerpadla vzduch/voda Na první pohled: vytápění a příprava teplé vody venkovní instalace malý instalační náklad

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody Vyrobeno v Německu Kompletováno v ČR Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pro Vaší maximální spokojenost a dlouhou životnost výrobku

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Prostorové termostaty (15%).

Prostorové termostaty (15%). V dnešní se stále více prosazují netradiční zdroje, mezi které patří tepelná čerpadla, solární panely. U těchto zdrojů je však třeba počítat s vyšší prvotní investicí. Zdroj tepla může obsahovat více jednotek.

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle (PU) je všestranně použitelný materiál Má výborné vlastnosti v oblasti mechanické odolnosti a pružnosti obře se opracovává Odolává oděru Má výborné adhezní vlastnosti a dlouhou životnost Je možné ho použít

Více