Abecední seznam laboratorních vyšetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abecední seznam laboratorních vyšetření"

Transkript

1 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční Jablonec nad Nisou Abecední seznam laboratorních vyšetření Acidobazická rovnováha (ABR, ASTRUP) AFP (alfa-1-fetoprotein) Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) Albumin Albumin v moči Alfa-amyláza Alfa-amyláza v moči ALP (alkalická fosfatáza) ALP v leukocytech ALT (alaninaminotransferáza) Anti HAV IgM Anti HCV Anti HBc total Anti HBe Anti HBs Anti Tg Anti TPO Antitrombin Anti Xa Apolipoprotein A1 Apolipoprotein B AST (aspartátaminotransferáza) Beta-CrossLaps (CTx) Bilirubin Buňky LE CA 125 CA 15-3 CA 19-9 CEA (karcinoembryonální antigen) Celková bílkovina Celková bílkovina v moči CIK (cirkulující imunokomplexy) CK (kreatinkináza) CK-MB mass (kreatinkonáza, izoenzym MB) Clearence kreatininu CRP (C-reaktivní protein) CYFRA 21-1 (cytokerat. fragment) D Dimery Draslík Draslík (v rámci měrení ABR) Draslík v moči (odpad) Drogy screening Elektroforéza- rozdělení izoenzymů ALP Elektroforéza bílkovin Erytrocyty ve fázovém kontrastu Estradiol Euglobulinová fibrinolýza-fibrinolytická aktivita Ferritin Fibrinogen Fosfáty anorganické Fosfáty anorganické v moči (odpad) FSH (folikulostimulační hormon) 1/49

2 GGT (gamaglutamyltransferáza) Glukóza Glukóza (v rámci měření ABR) Glykovaný hemoglobin Hamburgerův sediment HBeAg HBsAg (australský antigen) hcg (choriogonadotropin) HIV Hořčík Hořčík v moči (odpad) Chloridy Chloridy (v rámci měření ABR) Chloridy v moči (odpad) Chloridy v potu Cholesterol Cholesterol HDL Cholesterol LDL IgA IgE IgG IgM Karbonylhemoglobin Kortizol Kreatinin Kreatinin v moči (odpad) Krevní obraz Krevní skupina AB0 Rh (D) Krvácivost (dle Duke) Laktát Laktát (v rámci měření ABR) Léky screening LH (lutropin, lutenizační hormon) Lipáza Lupus antikoagulans Methemoglobin Močovina Močovina v moči (odpad) Moč chemicky Moč-sediment Močová kyselina Močová kyselina v moči (odpad) NT-pro-BNP Okultní krvácení Orosomukoid Osmotická rezistence erytrocytů Osteokalcin Parathormon Prealbumin Procalcitonin Pro C Global Progesteron Prolactin Protilátky proti Treponema pallidum Přímý (nepřímý) Coombsův test- PAT, NAT PSA total (celkový prostatický antigen) PSA volný (free) 2/49

3 Protein C Protein S Ac Protrombinový test (Quickův test) Retikulocyty (mikroskopicky) Revmatoidní faktor RRR (rychlá reaginová reakce) Saturace transferinu železem-výpočet Screening antierytrocytárních protilátek Sedimentace erytrocytů Sodík Sodík (v rámci měření ABR) Sodík v moči (odpad) T3 volná (free) T4 volná (free) Test kompatibility Testosteron Transferin Triacylglyceroly (triglyceridy) Trombinový čas Troponin T hs TSH (tyreotropin) Uricult Vápník Vápník v moči (odpad) Vápník ionizovaný Vápník ionizovaný-výpočet Vitamín D (25-OH) Železo 3/49

4 Abecední seznam laboratorních vyšetření *uzavřený systém firma Vacuette Systém: S sérum S/P sérum nebo plazma P plazma U moč B plná krev Komponenta: způsob vyjádření stanovení na výsledkovém listě Odezva: Statim x Rutina R rok M měsíc T týden D den Pokud není uvedeno jinak u odběrů s protisrážlivou jedná se o heparin lithný. Acidobazická rovnováha (ABR, ASTRUP) Systém: B Název Komponenta Jednotka R ph PH 7,36-7,44 pco 2 PCO2 kpa 4,8 5,9 po 2 PO2 kpa 9,9 14,4 HCO 3 aktuální HCO3 mmol/l 22,0 26,0 CO 2 celkově TCO2 mmol/l Aktualní base excess ABE mmol/l -2,5 2,5 Standardní base excess SBE mmol/l -2,5 2,5 HCO 3 standardní SBC mmol/l 22,0 26,0 O 2 saturovaný SAT % 94,0 99,0 O 2 volný VO2 mmol/l muži 8,4-9,9 ženy 7,1-8,9 vzorek nesmí obsahovat bublinky vzduchu transportovat chlazené (na chladící vložce, ne na ledu!) AFP (alfa- 1- fetoprotein) Komponenta: AFP. Jednotka: µg/l Množství odebraného materiálu: Odběr do: kapilára, stříkačka Odezva: 1 hod C : 15 min 4 8 C : 2 hod, R 0-8 Těhotné 15. týden 35,5 16. týden 40,3 Rutina: 2x týdně 17. týden 45,7 18. týden 51,9 19. týden 58,8 20. týden 66,7 21. týden 75,7 nelze analyzovat hemolytická séra, stanovení provádíme pouze v úterý a v pátek 4/49

5 Aktivovaný parciální tromboplastinový test Systém: P Komponenta: APTT čas Jednotka: s R Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) Rutina: 2 hod laboratorní teplota: 4 hodiny 1) APTK kontrolní měření APTT (s), PTTr poměr APTT pacienta a APTK 1) Při heparinové léčbě je stabilita plazmy pouze 1 hodina. Albumin Komponenta: ALB Jednotka: g/l 0 4 D 4D 14 R 14R 18 R 18R 150 R C : 5 měsíců laboratorní teplota: 2,5 měsíce ruší hemolýza, chylozita Albumin v moči Systém: U Komponenta: fu_malb (U_MA/K) Jednotka: mg/l (mg albuminu/mmol kreatininu) Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml Referenční rozmezí *: R (muži) R (ženy) 0 2,5 0 3,5 Odezva: Rutina: 1 x týdně laboratorní teplota: 1 týden 2 8 C : 1 měsíc -20 o C : 6 měsíců odebírá se 1. moč po probuzení vyšetření se provádí pouze ve čtvrtek * Výsledky jsou vydávány formou ACR (stanovení poměru koncentrace albuminu a kreatininu v moči) 5/49

6 Alfa - amyláza Komponenta: AMS. koncentrace katalytické aktivity Jednotka: µkat/l R 0, 47 1, C : 1 měsíc laboratorní teplota: 1 týden pozor na kontaminaci slinami nebo potem Alfa amyláza v moči Systém: U Komponenta: AMS. koncentrace katalytické aktivity Jednotka: µkat/l R 0, 0 7, 7 pozor na kontaminaci slinami nebo potem Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml 2 8 C : 26 týdnů laboratorní teplota: 1 týden ALP (alkalická fosfatáza) Komponenta: ALP. koncentrace katalytické aktivity Jednotka: µkat/l 0 1 D 0, 0 4, D 0, 0 3, 8 5 D 6 M 0, 0 7,5 6M 1 R 0, 0 7, R 0, 0 4, R 0, 0 4, R 0, 0 5, 0 laboratorní teplota: 1 týden R (muži) 0, 0 6, R (ženy) 0, 0 3, R (muži) 0, 7 2, R (ženy) 0, 6 1, 8 6/49

7 ALP v leukocytech Systém: neutrofily (B) Komponenta: ALPL arbitrární enzymová aktivita Jednotka: R Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (K 3EDTA) Rutina: do 1 týdne laboratorní teplota: 5 hodin možno i z kapilárního odběru stupeň pozitivity je určen semikvantitativním způsobem skórováním, pod mikroskopem, ve 100 neutrofilech. ALT (alaninaminotransferáza) Komponenta: ALT. koncentrace katalytické aktivity Jednotka: µkat/l 0 6 T 6 52 T 52 T 15 R R 0, 05 0, 73 0, 05 0, 85 0, 05 0, 60 0, 10 0, C : 7 dní laboratorní teplota: 3 dny Anti HAV IgM Komponenta: HAVM Jednotka: Formát výsledku: neg./reaktiv. úpravou (heparin, K 3EDTA) Rutina: do 24 hod reaktivní výsledek doplněn textem 7/49

8 Anti HCV Komponenta: ahcv Jednotka: Formát výsledku: neg./reaktiv. úpravou (heparin, K 3EDTA) Rutina: do 24 hod reaktivní výsledek doplněn textem, možnost zaslání vzorku na PCR nebo konfirmaci na SZÚ Praha nebo ÚKBLD Praha Anti HBc total Komponenta: ahbc Jednotka: Formát výsledku: neg./reaktiv. úpravou (heparin, K 3EDTA) Rutina: do 24 hod 2 8 C : 2 týdny reaktivní výsledek doplněn textem Anti HBe Komponenta: ahbe Jednotka: Formát výsledku: neg./reaktiv. úpravou (heparin, K 3EDTA) Rutina: 1x týdně pouze při sledování léčby pacientů s hepatitidou B, reaktivní výsledek doplněn textem 8/49

9 Anti HBs Komponenta: ahbs arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/l Formát výsledku: neg./reaktivní výsledek číselnou hodnotou úpravou (heparin,k 3EDTA) Rutina: do 24 hod 2 8 C : 2 týdny Anti Tg Komponenta: ATg arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/ml R 0, 0 115, 0 úpravou (heparin sodný) Rutina: do 24 hod 2 8 C : 3 dny Anti TPO Komponenta: ATPO arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/ml R 0, 0 34, 0 Rutina: do 24 hod 2 8 C : 3 dny 9/49

10 Antitrombin Systém: P Komponenta: AT 3 relativní čas x 100% Jednotka: % 1 6 R 6 11 R R R Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) Rutina: 2 hod laboratorní teplota: 4 hodiny Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Anti Xa Systém: P Komponenta: axa arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/ml Hladina heparinu musí být v rozmezí doporučeném výrobcem léku pro každou specifickou indikaci. Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) laboratorní teplota: 2 hod vzorek po odběru ihned dopravit do laboratoře (odebírá se 2-4hod po aplikaci nízkomolekulárního heparinu) Apolipoprotein A1 Komponenta: APOA Jednotka: g/l R (muži) R (ženy) 1,0 1,7 g/l 1,1 1,9 g/l 2 8 C : 8 dní laboratorní teplota: 1 den - 20 C : 2 měsíce odběr po 12 h lačnění, pouze pro lipidovou poradnu 10/49

11 Apolipoprotein B Komponenta: APOB Jednotka: g/l R (muži) R (ženy) 0, 66 0,90 0, 60 0, C : 3 dny laboratorní teplota: 1 den odběr po 12 h lačnění AST ( aspartátaminotransferáza) Komponenta: AST koncentrace katalytické aktivity Jednotka: µkat/l 0 6 T 6 T 52 T 52 T 15 R R 0, 38 1, 21 0, 27 0, 97 0, 10 0, 63 0, 05 0, 72 laboratorní teplota: 1 den ruší hemolýza Beta CrossLaps (CTx) Komponenta: CTx Jednotka: µg/l úpravou (heparin sodný) ženy: postmenopuzální, bez HRT premenopauzální muži: R R R 0, 10 1, 00 0, 03 0, 57 0, 02 0, 58 0, 02 0, 70 0, 02 0, 85 Rutina: do 24 hod 2 24 C : 8 hod odběr je třeba provést ráno (koncentrace je ovlivněna cirkadiánním rytmem!) 11/49

12 Bilirubin Komponenta: BIL Jednotka: µmol/l 0 1 D 1-2 D 2 4 D 3 T 52 T 52 T 150 R obvykle odběr žilní krve, chránit před světlem ruší hemolýza 2 8 C : v temnu 1 týden laboratorní teplota: v temnu 2 dny Buňky LE Systém: B Komponenta: B.Le přítomnost Jednotka: R negativní Množství odebraného materiálu: 10 ml Odběr do: speciální odběr (viz. Pokyny k odběru) Rutina: 24 hod provádí se na OKBH mikroskopická metoda, výsledek se vydává v podobě negativní (při nepřítomnosti) / pozitivní (při nálezu alespoň jedné typické rozety) CA 125 Komponenta: C125 arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/ml R 0, 0 35, 0 Rutina: do 24 hod 2 8 C : 5 dní nelze analyzovat hemolytická séra 12/49

13 CA 15-3 Komponenta: C153 arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/ml R 0, 0 25, 0 Rutina: do 24 hod 2 8 C : 5 dní nelze analyzovat hemolytická séra CA 19-9 Komponenta: C199 arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/ml R 0, 0 27, 0 Rutina: do 24 hod 2 8 C : 30 dní CEA (Karcinoembryonální antigen) Komponenta: CEA Jednotka: µg/l R 0, 0 3, 4 Rutina: do 24 hod 13/49

14 Celková bílkovina Komponenta: PROT Jednotka: g/l 0 6 T 6 T 52 T 52 T 15 R R C : 3 dny Celková bílkovina v moči Systém: U Komponenta: PROT Jednotka: g/l R 0, 00 0, 15 Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml 2 8 C : 2 dny při udání celkového objemu moče a doby sběru vydáme odpad bílkovin v moči CIK (cirkulující imunokomplexy) Systém: S Komponenta: CIK Jednotka: arbitrární jednotky Formát výsledku: neg./ + / ++ / /49

15 CK ( kreatinkináza) Komponenta: CK koncentrace katalytické aktivity Jednotka: µkat/l 0 6 T 6 52 T 52 T 15 R R (muži) R (ženy) 1, 26 6,70 0, 17 2, 44 0, 20 2, 30 0, 41 3,24 0, 41 2, 85 laboratorní teplota: 2 dny - 20 C : 4 týdny ruší hemolýza CK-MB mass ( kreatinkináza, izoenzym MB) Komponenta: CKMB Jednotka: µg/l R (muži) R (ženy) 0, 0 4,9 0, 0 3,6 laboratorní teplota: 4 h 2 8 C : 8 h - 20 C : 3 měsíce ruší hemolýza Clearence kreatininu Systém: U Komponenta: Jednotka: Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml na žádanku napsat objem moče, dobu sběru, výšku a váhu pacienta současně je třeba stanovit hladinu kreatininu v séru 15/49

16 CRP ( C-reaktivní protein) Komponenta: CRP hmotností koncentrace Jednotka: mg/l R 0-5 laboratorní teplota: 11 dní 2 8 C : 2 měsíce - 20 C : 3 roky CYFRA 21-1 (cytokerat. fragment) Komponenta: CY21 hmotností koncentrace Jednotka: µg/l R 0, 0 3, 3 Rutina: 2x týdně 2 8 C : 4 týdny - 20 C : 6 měsíců stanovení provádíme pouze v úterý a v pátek D Dimery Systém: P Komponenta: DDim Jednotka: mg/l FEU 1 11 R R R 0,00 0,56 0,00 0,42 0,00 0,50 Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) Rutina: 2 hod laboratorní teplota: 8 hod při -20 o C : 1 měsíc 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. 1) rozmrazovat 15 min při 37 o C 16/49

17 Draslík Komponenta: K Jednotka: mmol/l 1 6 T 6 T - 52 T 52 T 15 R R 4,7 7,5 4,0 6,2 3,6 5,9 3,8 5,0 laboratorní teplota: 2 týdny 2 8 C : 2 týdny obvykle odběr žilní krve, je nutné dodržet čas oddělení séra od buněčných elementů (do 3 h) nelze vyšetřit hemolytická séra Draslík Systém: B Komponenta: K Jednotka: mmol/l R 3,4 4,5 vyšetření lze provést v rámci měření ABR v kapilárním odběru nelze hodnotit případnou hemolýzu Množství odebraného materiálu: Odběr do: kapilára (jako na ASTRUP) injekční stříkačka (pro arteriální odběr) Odezva: Rutina: 1 hod Draslík v moči (odpad) Systém: U Komponenta: fu_k Jednotka: mmol Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml 0 6 T 6 T 1 R 1 15 R R 5,0 25,0 15,0 40,0 20,0 60,0 35,0 80,0 na žádanku napsat celkový objem moči a dobu sběru laboratorní teplota: 2 týdny 2 8 C : 2 týdny 17/49

18 Drogy screening Systém: U Komponenta: DROG, AMP, MET, MOP, MDMA, THC, COC Jednotka: Provádíme: amfetaminy (AMP), metamfetaminy (MET), morfin (MOP), metylendioxymetamfetamin (MDMA), po dohodě kanabinoidy (THC), kokain (COC) Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml pokud je výsledkem testu podezření na některou drogu, po domluvě s požadujícím oddělením zasíláme 50 ml moče k potvrzení na Toxikologii Liberec Elektroforéza rozdělení izoenzymů ALP Systém: S Komponenta: ALPJ procenta Jednotka: % Formát výsledku: v textu zapsané procentuální zastoupení jednotlivých frakcí Rutina: do 1 týdne Elektroforéza bílkovin Systém: S Komponenta: EALB, EA1G, EA2G, EB1G, EB2G, EEGGL procenta Jednotka: % Rutina: do 1 týdne Albumin 54,0 65,0 Alfa-1 globulin 2,0 4,0 Alfa-2 globulin 8,6 12,0 Beta-1 globulin 5,6 8,8 Beta-2 globulin 3,3 7,0 Gama globulin 11,2 18,0 18/49

19 Erytrocyty ve fázovém kontrastu Systém: U Komponenta: ERYZ přítomnost Jednotka: - Formát výsledku: viz poznámka Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml - nejlépe plastová zkumavka s jamkou Odezva: viz pokyny k odběru Stabilita: viz pokyny k odběru vzorek ihned po vymočení dopravit do laboratoře! Vzorek musí být zpracován a vyšetřen do 30ti minut! (vzorek je třeba 10 min centrifugovat, následuje příprava preparátu a mikroskopické hodnocení) Hodnotí se tvar erytrocytů: kolik erytrocytů má zachovalý typický tvar (včetně ostnitých erytrocytů a stínů) normální erytrocyty a kolik má tvar patologický glomerulárně porušený (zvlášť jsou počítány akantocyty). Hodnotí se 100 erytrocytů. Estradiol Komponenta: ESTC hmotností koncentrace Jednotka: ng/l Muži: R Ženy: folikulární fáze ovulační fáze luteální fáze Ženy po menopauze bez hormonální terapie Ženy po menopauze s hormonální terapií < < Rutina: 2 x týdně stanovení provádíme pouze v úterý a v pátek Euglobulinová fibrinolýza fibrinolytická aktivita Systém: P Komponenta: EUGF čas Jednotka: min R > 180 Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) Odezva: provádíme pouze jako statimové vyšetření s vydáním výsledku bezprostředně po dokončení testu Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. vzorek by měl být zpracován do 60 minut po odběru. Odběr na toto vyšetření by měl být prováděn samostatně. 19/49

20 Ferritin Komponenta: FERI hmotností koncentrace Jednotka: µg/l R (muži) R (ženy) 21, ,6 204 Rutina: 24 hod Fibrinogen Systém: P Komponenta: FIB Jednotka: g/l Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) 0 1 R 1,5 3,4 1 6 R 1,7 4,1 Rutina: 2 hod 6 11 R 1,6 4, R 1,6 4, R 1,6 4,2 laboratorní teplota: 4 hod R 1,8 4,2 Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Fosfáty anorganické Komponenta: P... Jednotka: mmol/l 0 6 T 6 52 T 52 T 15 R R 1,36 2,58 1,29 2,26 1,16 1,90 0,65 1,61 laboratorní teplota: 24 hod 2 8 C : 4 dny - 20 C : 1 rok 20/49

21 Fosfáty anorganické v moči (odpad) Systém: U Komponenta: fu_p... Jednotka: mmol Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml 0 3 M 39,0 75,0 3 M 6 M 42,0 68,0 6 M 1 R 26,0 52, R 23,0 48, R 13,0 42,0 na žádanku napsat celkový objem a dobu sběru FSH (folikulostimulační hormon) Komponenta: FSH arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/l Muži: R Ženy: folikulární fáze ovulační fáze luteální fáze v menopauze 0,95 11,9 3,03 8,08 2,55 16,69 1,38 5,47 26,7 133,4 laboratorní teplota: 8 hod Rutina: 2 x týdně stanovení provádíme pouze v úterý a v pátek GGT (gamaglutamyltransferáza) Komponenta: GMT koncentrace katalytické aktivity Jednotka: µkat/l 0 6 T 6 52 T 52 T 15 R R (muži) R (ženy) 0,37 3,00 0,10 1,04 0,10 0,39 0,00 1,00 0,00 0,67 laboratorní teplota: 1 týden - 20 C : 1 rok ruší hemolýza 21/49

22 Glukóza Komponenta: GLU Jednotka: mmol/l Sérum, plasma: 0 1 D 1 D 6 T 6 T 15 R R 2,2 3,3 2,8 4,4 3,3 5,6 3,9 5,6 úpravou (heparin, K 3EDTA+NaF) laboratorní teplota: 8 hod 2 8 C : 72 hod V plné krvi dochází k poklesu až o 5% za hodinu lze též kapilární odběr pro glykémii (nelze pro vyšetření v indikaci diagnostiky diabetu), co nejdříve dopravit do laboratoře ke zpracování (plnou krev bez antiglykolytického činidla zcentrifugovat do 2h), nebo odebrat EDTA-plazmu s NaF Glukóza Systém: B Komponenta: GLUK Jednotka: mmol/l R 3,9 5,8 vyšetření lze provést v rámci měření ABR Množství odebraného materiálu: Odběr do: kapilára (jako na ASTRUP) injekční stříkačka (pro arteriální odběr) Odezva: Rutina: 1 hod Glykovaný hemoglobin A1c Systém: B Komponenta: HbA1c Jednotka: mmol/mol R Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (K 3EDTA) laboratorní teplota: 2 dny 2 8 C : 5 dnů odběr žilní krve, vzhledem ke stabilitě nejsou nutná zvláštní opatření 22/49

23 Hamburgerův sediment Systém: U Komponenta: fu_ery, fu_leu Jednotka: el/min Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml erytrocyty Rutina: 1 hod leukocyty moč se sbírá 3hod, do laboratoře dodat 1 zkumavku moče, uvést objem a hustotu HBeAg Komponenta: HBeA Jednotka: Formát výsledku: neg./reaktiv. úpravou (heparin, K 3EDTA) Rutina: 1 x týdně požadovat pouze pokud je HBsAg pozitivní! HBsAg (australský antigen) Komponenta: HBsA Jednotka: Formát výsledku: neg./ reaktiv. (ev. pozitiv.) úpravou (heparin, K 3EDTA) Rutina: 24 hod 2 8 C : 2 týdny statim pouze v případě podezření na hepatitidu B 1. reaktivní výsledek u pacienta je potvrzen konfirmačním testem, poté se vydává výsledek -pozitivní 23/49

24 hcg (choriogonadotropin) Komponenta: HCG arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/l R (muži) 0,0 2,0 ženy (premenopuzální) 0,0 1,0 ženy (postmenopauzální) 0,0 7,0 těhotné: 3. týden 5,8 71,2 4. týden 9, týden C : 3 dny 6. týden C : 12 měsíců 7. týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden statim pouze pro gynekologii a chirurgii HIV Komponenta: HIV Jednotka: Formát výsledku: neg./reaktiv. úpravou (heparin, K 3EDTA) Rutina: 24 hod 2 8 C : 2 týdny stanovujeme antigen p24 a protilátky HIV1, HIV2, každý reaktivní výsledek musí být odeslán ke konfirmaci na SZÚ 24/49

25 Hořčík Komponenta: Mg Jednotka: mmol/l 0 6 T 6 T 1 R 1 15 R R 0,75 1,15 0,66 0,95 0,78 0,99 0,66 0,91 laboratorní teplota: 1 týden - 20 C : 1 rok Hořčík v moči (odpad) Systém: U Komponenta: fu_mg Jednotka: mmol Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml R 1,70 8,20 na žádanku napsat celkový objem moči a dobu sběru laboratorní teplota: 3 dny - 20 C : 1 rok Chloridy Komponenta: Cl Jednotka: mmol/l 0 6 T 6 T 52 T 52 T 15 R R laboratorní teplota: 1 týden 25/49

26 Chloridy Systém: B Komponenta: Cl Jednotka: mmol/l R vyšetření lze provést v rámci měření ABR Množství odebraného materiálu: Odběr do: kapilára (jako na ASTRUP) injekční stříkačka (pro arteriální odběr) Odezva: Rutina: 1 hod Chloridy v moči (odpad) Systém: U Komponenta: fu_cl Jednotka: mmol Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml 6 T 1 R 1 8 R 8 15 R R na žádanku napsat celkový objem moči a dobu sběru laboratorní teplota: 1 týden Chloridy v potu Systém: pot Komponenta: Sw_CL Jednotka: mmol/l Odebíraný materiál: pot Odběr do: odběrová souprava připravená v laboratoři (zvážený filtrační papír) 0 15 R R 5-50 odběr provádí odd. pediatrie po pilokarpinové iontoforéze Cholesterol Komponenta: CHOL Jednotka: mmol/l 3 6 R 6 11 R R R 2,1 4,3 2,1 4,4 2,1 4,3 2,9 5,0 laboratorní teplota: 1 týden - 20 C : 3 měsíce odběr po 12 hod lačnění 26/49

27 Cholesterol HDL Komponenta: HDLC Jednotka: mmol/l R (muži) (ženy) 1,00 2,10 1,20 2,70 odběr po 12 hod lačnění Cholesterol LDL Komponenta: LDLC Jednotka: mmol/l R 1,2 3,00 odběr po 12 hod lačnění IgA Komponenta: IGA Jednotka: g/l 1 6 T 6 T - 1 R 1 7 R 7 15 R R 0,08 0,69 0,33 1,61 0,65 2,40 1,08 3,25 0,90 3,70 laboratorní teplota: 8 měsíců 2 8 C : 8 měsíců - 20 C : 8 měsíců 27/49

28 IgE Komponenta: IGE arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/ml 0 1 R 1 6 R 6 10 R R R laboratorní teplota: 8 měsíců 2 8 C : 8 měsíců - 20 C : 8 měsíců IgG Komponenta: IGG Jednotka: g/l 1D 15D 15D 3M 3M 1 R 1 15 R R 5,7 12,7 2,3 6,6 2,2 11,2 5,5 14,7 6,7 15,0 laboratorní teplota: 1 den IgM Komponenta: IGM Jednotka: g/l 1 6 T 6 T - 1 R 1 15 R R (muži) R (ženy) 0,01 0,94 0,49 1,57 0,51 1,60 0,40 1,82 0,60 2,20 laboratorní teplota: 2 měsíce 2 8 C : 4 měsíce - 20 C : 6 měsíců 28/49

29 Karbonylhemoglobin Systém: B Komponenta: COHB podíl z celkového hemoglobinu Jednotka: % R 0,0 5,0 odebrat 2 kapiláry Množství odebraného materiálu: Odběr do: kapilára (jako na ASTRUP) laboratorní teplota: 15 min 2 8 C : 2 hod Kortizol Komponenta: KOR Jednotka: nmol/l 7 10 h R h R Rutina: 2x týdně 2 8 C : 5 dní - 20 C : 3 měsíce vzhledem k dennímu cyklu udávejte čas odběru, stanovení provádíme pouze v úterý a pátek Kreatinin Komponenta: KREA Jednotka: umol/l 0 6 T T T 3 R R R R laboratorní teplota: 1 týden 9 11 R R C : 3 měsíce R R (muži) R (ženy) /49

30 Kreatinin v moči (odpad) Systém: U Komponenta: fu_krea Jednotka: mmol Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10ml 0 4 T 0,4 0,6 4 T 1 R 0,2 1,5 1 6 R 1,0 4, R 1,5 13, R (muži) 9,0 21, R (ženy) 7,0 14,0 na žádanku napsat celkový objem moči a dobu sběru Krevní obraz Systém: B Dospělí R Komponenta Jednotka ženy muži HG g/l HTC 1 0,350-0,470 0,400-0,500 ERY tera/l 3,8-5,2 4,0-5,8 LEU giga/l 4,0-10,0 4,0-10,0 TROM giga/l MCV fl 82,0-98,0 82,0-98,0 MCH pg MCHC g/l SEG 1 0,47-0,70 0,47-0,70 EOS 1 0,0-0,07 0,0-0,07 BASO 1 0,0-0,02 0,0-0,02 MONO 1 0,02-0,10 0,02-0,12 LYMF 1 0,20-0,45 0,20-0,45 laboratorní teplota: 2 dny 2 8 C : 6 dnů - 20 C : 6 měsíců Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (K 3EDTA) Rutina: 2 hod laboratorní teplota: 5 hod Referenční rozmezí ostatních věkových skupin je vyznačeno na výsledkovém listě a v NIS. Krevní skupina AB0 Rh (D) Systém: B Komponenta: KS, Rh přítomnost Jednotka: úpravou (K 3EDTA) laboratorní teplota: 4 hod 2 8 C : 5 dnů u odběrů pacientů z ARO, JIP a KJ preferujeme odběr EDTA-plazmy 30/49

31 Krvácivost (dle Duke) Systém: B Komponenta: KRVC čas Jednotka: s Odebíraný materiál: *viz pokyny k odběru a poznámka R pro vyšetření je nutná přítomnost pacienta- odběr na OKBH (po telefonické domluvě). Nelze provést ze vzorku! měří se čas potřebný pro spontánní zastavení krvácení ze standardního vpichu do ušního lalůčku Laktát Systém: P Komponenta: LAKT Jednotka: mmol/l 0 6 T 6 T 150 R 0,5 3,0 0,5 2,2 Odběr do: úpravou (K 3EDTA) a NaF laboratorní teplota: 2 hod 2 8 C : 3 dny obvykle odběr žilní krve co nejdříve dopravit do laboratoře ke zpracování Laktát Systém: B Komponenta: LAKT Jednotka: g/l R 0,5 2,2 Množství odebraného materiálu: Odběr do: kapilára (jako na ASTRUP) injekční stříkačka (pro arteriální odběr) co nejdříve dopravit do laboratoře ke zpracování Léky screening Systém: U Komponenta: Jednotka: mmol Provádíme stanovení: TCA (tricyklická antidepresiva), BAR(barbituráty), BZO (benzodiazepiny) Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml pokud je výsledkem testu podezření na některý lék, po domluvě s požadujícím oddělením zasíláme 50 ml moče k potvrzení na Toxikologii Liberec 31/49

32 LH (lutropin, lutenizační hormon) Komponenta: LH arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/ml Muži: R Ženy: folikulární fáze ovulační fáze luteální fáze v menopauze 0,6 12,1 1,8 11,8 7,6 89,1 0,6 14,0 5,2 62,0 Rutina: 2x týdně stanovení provádíme pouze v úterý a pátek Lipáza Komponenta: LPS koncentrace katalytické aktivity Jednotka: ukat/l R 0,22 1,00 laboratorní teplota: 1 týden - 20 C : 1 rok Lupus antikoagulans Systém: P Komponenta: LA -R relativní čas Jednotka: 1 LA-R R 0,8-1,2 Množství odebraného materiálu: 4 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) Rutina: 1 měsíc (zpracování v sérii) -20 o C: 1 měsíc Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zároveň je třeba provést vyšetření na APTT. Hemolýza, chylózní plasma, ikterická plasma mohou ovlivnit výsledek, ev.mohou znemožnit měření. Podávaná antikoagulancia mohou zkreslit výsledky vyšetření. Nutno odebrat 2 zkumavky!! Výsledek se vydává v textové podobě. 32/49

33 Methemoglobin Systém: B Komponenta: METH podíl z celkového hemoglobinu Jednotka: % Množství odebraného materiálu: Odběr do: kapilára (jako na ASTRUP) R 0,2 1,00 laboratorní teplota: 15 min 2 8 C : 2 hod co nejdříve dodat do laboratoře v boxu s chladicí vložkou Močovina Komponenta: UREA Jednotka: mmol/l 0 6 T 6 52 T 52 T 15 R R (muži) R (ženy) 1,7 5,0 1,4 5,4 1,8 6,7 2,8 8,0 2,0-6,7 laboratorní teplota: 1 týden -20 C : 1 rok Močovina v moči (odpad) Systém: U Komponenta: fu_urea Jednotka: mmol Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml 0 1 T 1 6 T 6 T 1R 1 15 R R na žádanku napsat celkový objem moči a dobu sběru Stabilita v moči: laboratorní teplota: 2 dny -20 C : 1 měsíc 33/49

34 Moč chemicky Systém: U Název: Komponenta: Jednotky: Hustota HUST arbitrární j. ph PH arbitrární j. Nitrity (dusitany) NITR arbitrární j. Bílkovina PRO arbitrární j. Glukóza GLUK arbitrární j. Ketolátky KETO arbitrární j. Urobilinogen UBG arbitrární j. Bilirubin BILI arbitrární j. Krev KREV arbitrární j. Moč- sediment Systém: U Název: Komponenta: Jednotky: Erytrocyty ERYT elementy/µl Leukocyty LEU elementy/µl Shluky leukocytů LEUS arbitrární j. Dlaždicovité DLEP elementy/µl epitelie Přechodné epitelie BPE elementy/µl Bakterie BACT arbitrární j. Hlenová vlákna HLN arbitrární j. Krystaly KRYS arbitrární j. Amorfní drť DRTA arbitrární j. Kvasinky KVA arbitrární j. Spermie SPRM arbitrární j. Trichomonády TRCH arbitrární j. Voskové válce VALv elementy/µl Hyalinní válce VALh elementy/µl Granulované válce VALg elementy/µl Válce jiné VALj arbitrární j. Jiné nálezy v sedimentu JINE Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml Rutina: 2 hod laboratorní teplota: 2 hod Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml Rutina: 2 hod laboratorní teplota: 2 hod 34/49

35 Močová kyselina Komponenta: KMOC Jednotka: µmol/l 0 6 T 6 52 T 52 T 15 R R (muži) R (ženy C : 5 dní - 20 C : 6 měsíců Močová kyselina v moči (odpad) Systém: U Komponenta: fu_ KMOC Jednotka: mmol R 1,2 5,9 Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml Stabilita vzorku (po přídavku NaOH): laboratorní teplota: 4 dny na žádanku napsat celkový objem moči a dobu sběru NT-pro-BNP Komponenta: pbnp Jednotka: ng/l 0 75 R (muži) 0 75 R (ženy) laboratorní teplota: 3 dny 2 8 C : 6 dnů - 20 C : 24 měsíců 35/49

36 Okultní krvácení-imunochemicky Systém: stolice Komponenta: F_OK-i Jednotka: µg/l Odebíraný materiál: stolice Množství odebraného materiálu: Odběr do: odběrová nádobka R C : 1 týden odběrové nádobky a pokyny pro pacienta k vyzvednutí na OKBH Orosomukoid Komponenta: OROS Jednotka: g/l R 0,5 1,2 2 8 C : 72 hod - 20 C : 6 měsíců Osmotická rezistence erytrocytů Systém: B Komponenta: OREX/OREN (maximální/minimální) (NaCl) Jednotka: g/l OREX R 4,6 4,0 OREN R 3,4 3,0 Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (K 3EDTA) Odezva: provádíme pouze jako statimové vyšetření s vydáním výsledku bezprostředně po dokončení testu Stabilita: viz.poznámka vzorek by měl být zpracován do 2 hodin po odběru. Odběr na toto vyšetření by měl být prováděn samostatně. 36/49

37 Osteokalcin Komponenta: OSTE Jednotka: µg/l ženy: premenopauzální postmenopauzální muži: co nejdříve oddělit sérum (plazmu) od erytrocytů ruší hemolýza, stanovení provádíme pouze v úterý a v pátek Rutina: 2 x týdně 2 8 C : 3 dny - 20 C : 3 měsíce Parathormon Komponenta: PTH Jednotka: ng/l R 15,0 65,0 úpravou (K 3EDTA) laboratorní teplota: 8 hod 2 8 C : 2 dny - 20 C : 6 měsíců co nejdříve oddělit sérum (plazmu) od erytrocytů ruší hemolýza Prealbumin Systém: S Komponenta: PAB Jednotka: g/l 0 6 T 6 T 15 R R 0,06 0,21 0,14 0,37 0,18 0,4 Rutina: 2x týdně 2 8 C : 3 dny - 20 C : 6 měsíců stanovení provádíme pouze v pondělí a ve čtvrtek 37/49

38 Procalcitonin Komponenta: PCT Jednotka: µg/l R 0,0 0,5 2 8 C : 24 hod -20 C : 12 měsíců Pro C Global Systém: P Komponenta: ProC relativní čas Jednotka: R > 0,8 Množství odebraného materiálu: 4 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) Rutina: 2 týdny (zpracování v sérii) -20 o C : 2 týdny Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Nutno odebrat 2 zkumavky!! Při hodnotách nižších než 0,8 se automaticky provádí stanovení s FV deficitní plazmou. Výsledek se vydává v podobě: negativní nebo obě číselné hodnoty. Progesteron Komponenta: PRG Jednotka: nmol/l Muži: R Ženy: folikulární fáze luteální fáze postmenopauzální 0,0 0,6 0,0 1,0 3,8 50,6 0,0 0,6 Rutina: 2 x týdně laboratorní teplota: 1 den 2 8 C : 10 dnů stanovení provádíme pouze v úterý a v pátek 38/49

39 Prolactin Komponenta: PRL Jednotka: µg/l Muži: R Ženy: netěhotné 3,5 19,4 5,2 26,5 Rutina: 2x týdně stanovení provádíme pouze v úterý a pátek Protilátky proti Treponema pallidum Komponenta: atp Jednotka: Formát výsledku: neg. / reaktiv. úpravou (heparin, K 3EDTA) Rutina: 24 hod každý reaktivní vzorek musí být odeslán na SZÚ Praha Přímý (nepřímý) Coombsův test- PAT, NAT Systém: B Komponenta: CoT přítomnost Jednotka: Formát výsledku: negativní/pozitivní úpravou (K 3EDTA) laboratorní teplota: 4 hod 2 8 C : 10 dnů u odběrů pacientů z ARO, JIP a KJ preferujeme odběr EDTA-plazmy 39/49

40 PSA total (celkový prostatický antigen) Systém: S Komponenta: TPSA Jednotka: µg/l R 0 1,7 Rutina: 24 hod R 0 2, R 0 3,5 2 8 C : 24 hod R 0 4, R 0 6,5 při současném vyšetření free PSA, vydáváme poměr freepsa/ totalpsa PSA volný (free) Systém: S Komponenta: FPSA Jednotka: µg/l R 0,0 0,93 Rutina: 24 hod 2 8 C : 24 hod Protein C Systém: P Komponenta: PC relativní čas x 100% Jednotka: % 1 16 R R Množství odebraného materiálu: 4 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) Rutina: 2 týdny (zpracování v sérii) -20 o C : 2 týdny Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Nutno odebrat 2 zkumavky!! 40/49

41 Protein S Ac Systém: P Komponenta: PS relativní čas x 100% Jednotka: % 1 16 R R muži: R ženy: R Množství odebraného materiálu: 4 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) Rutina: 2 týdny (zpracování v sérii) -20 o C : 2 týdny Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Nutno odebrat 2 zkumavky!! Protrombinový test (Quickův test) Systém: P Komponenta: PT, PT.K/ PT.INR, PT.r čas, čas/ -, relativní čas Jednotka: s/ 1 pro pacienty bez antikoagulační léčby PT.r 1 11 R 1,00 1, R 0,80 1,20 Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) Rutina: 2 hod laboratorní teplota: 4 hod Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. PT, PT.K tromboplastinový čas pacienta a kontrolní plazmy (s), PT.r -poměr PT/PT.K Retikulocyty (mikroskopicky) Systém: ERC (B) Komponenta: RET početní podíl Jednotka: R 0,005 0,015 Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (K 3EDTA) Rutina: 2 hod laboratorní teplota: 5 hod poměrné zastoupení retikulocytů v erytrocytech (mikroskopická metoda) 41/49

42 Revmatoidní faktor Komponenta: RF arbitrární látková koncentrace Jednotka: IU/ml R 0-14 laboratorní teplota: 24 hod 2 8 C : 3 dny - 20 C : 4 týdny RRR (rychlá reaginová reakce) Komponenta: RRR Jednotka: Formát výsledku: negat. / reaktiv. úpravou (heparin, K 3EDTA) Rutina: 24 hod 2 8 C : 48 hod každý reaktivní vzorek musí být odeslán na SZÚ Praha Saturace transferinu železem- výpočet Komponenta: strf procenta Jednotka: % R % stanovíme železo a transferin 42/49

43 Screening antierytrocytárních protilátek Systém: B Komponenta: Prot přítomnost Jednotka: - Formát výsledku: negativní/ pozitivní (viz Poznámka) úpravou (K 3EDTA) laboratorní teplota: 4 hod 2 8 C : 2 dny u odběrů pacientů z ARO, JIP a KJ preferujeme odběr ETDA-plazmy Platnost vyšetření je 72 hod od odebrání vzorku, pouze zcela výjimečně např. u hematoonkologických pacientů (rychlá tvorba protilátek) je nutné vyšetření opakovat za 24 hod. Při pozitivním screeningu protilátek oddělení vypíše Žádanku pro vyšetření identifikace protilátek, zajistí odběr 7-10 ml srážlivé krve a 3 x 3ml nesrážlivé krve (EDTA-plazma). Další postup zajišťuje OKBH dle platné dokumentace. Sedimentace erytrocytů za 1 hod/ za 2 hod Systém: B Komponenta: FW za 1 hod/ FW za 2 hod délka Jednotka: mm Muži: 0 50 R Ženy: R 0 50 R R 2 5 (FW 1) 6 10 (FW 2) 3 9 (FW 1) 6 20 (FW 2) 3 8 (FW 1) 9 15 (FW 2) 7 12 (FW 1) (FW 2) Množství odebraného materiálu: 1,6 ml Odběr do: speciální odběrové zkumavky 9/120 mm s příslušným protisrážlivým činidlem (3,2% citrát sodný v poměru 1:4) Odezva: viz pokyny k odběru a poznámka vyšetření se provádí ihned na místě odběru. Nutno dokonale promíchat a ihned vložit do sedimentačního stojánku. Výsledek je dán odečtem milimetrů čisté plazmy nad sloupcem erytrocytů po 30 min a 1hod ( hodnoty odpovídají klasické sedimentaci za 1 a 2 hod pro systém používaný na OKBH). 43/49

44 Sodík Komponenta: Na Jednotka: mmol/l 0 6 T 6 T 150 R laboratorní teplota: 2 týdny 2 8 C : 2 týdny Sodík Systém: B Komponenta: Na Jednotka: mmol/l R vyšetření lze provést v rámci měření ABR Množství odebraného materiálu: Odběr do: kapilára (jako na ASTRUP) injekční stříkačka (pro arteriální odběr) Odezva: Rutina: 1 hod Sodík v moči (odpad) Systém: U Komponenta: fu_na Jednotka: mmol Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml 0 6 M M 1 R R R R na žádanku napsat celkový objem moči a dobu sběru laboratorní teplota: 2 týdny 2 8 C : 2 týdny 44/49

45 T3 volná (free) Komponenta: T3V Jednotka: pmol/l R 2,6 5,7 2 8 C : 6 dní T4 volná (free) Komponenta: T4V Jednotka: pmol/l 0 1 T 21,0 49,0 1 T 1 M 19,0 39,0 1 M 1 R 14,0 26, R 9,0 19,0 2 8 C : 6 dní Test kompatibility (tzv. Křížový pokus- zahrnuje vyšetření krevní skupiny a screening antierytrocytárních protilátek)- podmínka pro vydání TP Systém: B Komponenta: KP kompatibilita Jednotka: - úpravou (K 3EDTA) Odezva: Vitální indikace: viz Podmínky Statim: 1 hod laboratorní teplota: 4 hod 2 8 C : 2 dny u odběrů pacientů z ARO, JIP a KJ preferujeme odběr EDTA-plazmy Podmínky pro vydání TP z vitální indikace: pouze po telefonické žádosti ošetřujícího lékaře a proti jeho podpisu- odpovědnost za tuto indikaci, transfuzi a případné komplikace nese aplikující lékař! Vydává se 0 RhD negativní ETP. Po dodání vzorku krve pacienta a provedení dodatečného standardního předtransfuzního vyšetření jsou zajištěny již kompatibilní převody. 45/49

46 Testosteron Komponenta: TSTR Jednotka: nmol/l Muži: 8 D 12 M 1 6 R 6 13 R R R Ženy: R 0,42 0,72 0,10-1,12 0,10 2,37 0,98 38,50 9,90 27,80 0,22 2,90 Rutina: 2x týdně laboratorní teplota: 1 týden 2 8 C : 6 měsíců stanovení provádíme pouze v úterý a pátek Transferin Komponenta: TRF Jednotka: g/l R 2,0 3,6 laboratorní teplota: 8 dní 2 8 C : 8 dní - 20 C : 6 měsíců Triacylglyceroly (triglyceridy) Komponenta: TAG Jednotka: mmol/l 3 6 R 6 11 R R R 0,30 1,00 0,30 0,70 0,30 0,80 0,45 1,7 2 8 C : 5 7 dní - 20 C : 3 měsíce 46/49

47 Trombinový čas Systém: P Komponenta: TT čas Jednotka: s R 2,0 3,6 Množství odebraného materiálu: 2 ml Odběr do: úpravou (citrát sodný) Odezva: Statim: 30 min Rutina: 1 hod laboratorní teplota: 2 hod při odběru je nutné zachovávat správný poměr krve a antikoagulační přísady TT.K- trombinový čas kontrolní plazmy (s) Troponin T hs Komponenta: TnTs Jednotka: ng/l R 0 14 laboratorní teplota: 24 hod - 20 C : 12 měsíců ruší hemolýza TSH (tyreotropin) Komponenta: TSH arbitrární látková koncentrace Jednotka: miu/l 0 1 T 1 T 1 M 1 M 1 R R 0,70 29,00 0,50 11,00 0,40 6,10 0,35 4,00 u hodnot mimo fyziologické rozmezí automaticky stanovíme ft4 47/49

48 Uricult Systém: U Komponenta: URIC Jednotka: Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml Formát výsledku: popis v textu Rutina: 24 hod hraniční a pozitivní vzorky jsou odeslány na OKMI Liberec Vápník Komponenta: Ca Jednotka: mmol/l 0 6 T 6 T 150 R 1,90 2,70 2,24 2,64 laboratorní teplota: 1 týden 2 8 C : 3 týdny -20 C : 8 měsíců Vápník v moči (odpad) Systém: U Komponenta: fu_ca Jednotka: mmol R 2,50 8,00 Odebíraný materiál: moč Množství odebraného materiálu: 10 ml laboratorní teplota: 2 dny 2 8 C : 4 dny -20 C : 3 týdny na žádanku napsat celkový objem moči a dobu sběru Vápník ionizovaný Systém: B Komponenta: CaI Jednotka: mmol/l R 1,15 1,29 vyšetření lze provést v rámci měření ABR Množství odebraného materiálu: Odběr do: kapilára (jako na ASTRUP) injekční stříkačka (pro arteriální odběr) Odezva: Rutina: 1 hod 48/49

49 Vápník ionizovaný- výpočet Komponenta: CaIV Jednotka: mmol/l 0 6 T 6 T 150 R 1,4 1,5 0,9 1,3 stanovíme vápník a celkovou bílkovinu Vitamín D (25-OH) Komponenta: D Jednotka: nmol/l R > 75 Rutina: 24 hod laboratorní teplota: 8 hod 2 8 C : 4 dny -20 C : 4 týdny Železo Komponenta: Fe Jednotka: µmol/l 0-6 T 6 T 1 R 1 15 R R (muži) R (ženy) 11,0 36,0 6,0 28,0 4,0 24,0 7,2 29,0 6,6 28,0 laboratorní teplota: 1 týden 2 8 C : 3 týdny -20 C : několik let 49/49

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž Stránka 1 z 6 Biochemie - referenční interval S-CRP hs 0-150 0,0-5,0 mg/l do 24 hod. S-Močovina 1-15 1,8-6,4 mmol/l do 24 hod. 15-150 2,8-7,2 mmol/l do 24 hod. S-Kreatinin 1-15 21-65 umol/l do 24 hod.

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení klinické biochemie MMN, a.s., nemocnice Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr biologického

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

ABECEDNÍ SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou ABECEDNÍ SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval:

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů F REJTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů výkon Název metody Ref.meze Jednotka Materiál Poznámka 81585 Acidobazická rovnováha B bez bublin ph 7,35 7,45 B * pco2 4,30 6,38 kpa B po2 11,04-14,36

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení klinické biochemie, MMN, a.s., nemocnice Jilemnice. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení klinické biochemie, MMN, a.s., nemocnice Jilemnice. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

Seznam vyšetření Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk a.s.

Seznam vyšetření Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk a.s. Nemocnice Šumperk a.s. strana 1/25 Seznam vyšetření Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk a.s. Základní biochemie Název vyšetření Metodika Referenční meze jednotky odběr frekvence Poznámka SARSTEDT AFP

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne: Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. laboratoř 2. odběrové a sběrné místo Krčská Krčská 1075/58, 1400 00 Praha 4 3. odběrové a sběrné místo Tajovského Tajovského 1310/4, 142 00 Praha 4 4. odběrové a

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Oddělení společných laboratoří

Oddělení společných laboratoří Název: Laboratorní příručka OSL, Příloha č. 3 Referenční meze Strana 1 z 5 BIOLOGICKÉ REFERENČNÍ INTERVALY BIOCHEMICKÝCH VYŠETŘENÍ - pro dospělou populaci Na 135-145 mmol/l muži 25-50: 15,1-58,6 P1NP K

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů. Výkon rutina

REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů. Výkon rutina REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů Výkon 81585 Acidobazická rovnováha B ph 7,35 7,45 B pco2 4,30 6,38 kpa B po2 11,04-14,36 kpa B O2 >0,94 Arb.j. B HCO3 22-26 B BE -2,5 - +2,5 B BB 38-46 B 93215 AFP

Více

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s.

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. PKBH - biochemie Název metody Odběrový materiál Dostupnost Stabilita po odběru (hod) 20-25 C 4-8 C - 20 C ALBUMIN S, P St,R 24 30 dnů 6 měsíců ALBUMIN

Více

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie Strana č./celkem stran: 1/34 Obsah 1. AB... 4 2. Albumin... 5 3. AC (poměr albumin/kreatin v moči)... 5 4. AFP (alfa -1- fetoprotein)... 6 5. ALP (alkalická fosfatáza)... 6 6. ALT (alaninaminotransferáza)...

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena O39 Alfa-amylása (DPH 0%)-orientační

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

SEZNAM METOD A JEJICH FREKVENCE

SEZNAM METOD A JEJICH FREKVENCE SEZNAM METOD A JEJICH FREKVENCE PLATNÁ VERZE: 3 KLINICKÁ BIOCHEMIE: OBVYKLÁ ODBĚROVÝ MATERIÁL NÁZEV: ZKRATKA JEDNOTKY FREKVENCE ODEZVA RUTINA/STATIM RUTINA STATIM HOD/MIN zkumavka zkumavka ACIDOBAZICKÁ

Více

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód v LIS 32 Kód číselníku VZP 93175 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron nmol/l Referenční meze Muži: 1,5-7,2 Ženy: folikulární fáze: 0,45-3,3 luteální

Více

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 5 Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů Albumin (Alb) Alkalická fosfatáza (ALP) Alaninaminotransferáza

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Strana: 1/100 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Acidobazická rovnováha (ABR) Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

SEZNAM METOD A JEJICH ZKRATEK

SEZNAM METOD A JEJICH ZKRATEK PLATNÁ VERZE: 3 KLINICKÁ BIOCHEMIE: NÁZEV: ZKRATKA JEDNOTKY DOSTUPNOST OBVYKLÁ ODEZVA ODBĚROVÝ MATERIÁL RUTINA/STATIM RUTINA STATIM HOD/MIN zkumavka zkumavka ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA ABR ABR Kapilára Kapilára

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Strana: 1/103 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Acidobazická rovnováha (ABR) Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Strana: 1/15 SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Pigmenty Nebílkovinné dusíkaté látky Sacharidový metabolismus Bílkoviny Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery

Více

PREANALYTICKÉ PODMÍNKY TESTŮ A2.1 PŘÍLOHA 4.1 VERZE 5

PREANALYTICKÉ PODMÍNKY TESTŮ A2.1 PŘÍLOHA 4.1 VERZE 5 -1 antitrypsin 3M -1 mikroglobulin 8D -2 makroglobulin -2 mikroglobulin mg/l * 84,7 = nmol/l ACTH nelze 2H ng/l * 0,2202 = pmol/l Odběr do chlazené zkumavky. Cirkadiánní rytmus AFP kiu/l = g/l * 0,83 Albumin

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník výkonů, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami Poř. číslo Kód VZP Kód VZP STATIM Název EU (Kč)

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název Cena S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) 80 O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena 20 O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena 16 O39 Alfa-amylása

Více

JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 9 7 3 9 2 7 IČZ smluvního ZZ 9 5 2 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 5 N 0 0 1 Název IČO JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 1 0 8 6 IČZ smluvního ZZ 4 5 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 5 N 0 0 1 Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 7 6 7 7 4 0 6 IČZ smluvního ZZ 9 2 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 2 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Hranice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

SEZNAM METOD, REFERENČNÍ MEZE, NEJISTOTY

SEZNAM METOD, REFERENČNÍ MEZE, NEJISTOTY SEZNAM METOD, REFERENČNÍ MEZE, NEJISTOTY PLATNÁ VERZE: 1 KLINICKÁ BIOCHEMIE: NÁZEV: ZKRATKA REF: HODNOTY JEDNOTKY KOMENTÁŘ NEJISTOTA ZDROJ REFERENČNÍCH MEZÍ: ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA ABR ABR M: 7,36-7,44

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Příloha č.1a Zkrácený název Zkratka Č.m.LIS Norm. od Norm. do Acidobazická rovnováha ABR STAT PROFILE phox NOVA Biomedical USA

Příloha č.1a Zkrácený název Zkratka Č.m.LIS Norm. od Norm. do Acidobazická rovnováha ABR STAT PROFILE phox NOVA Biomedical USA Příloha č.1a Seznam prováděných vyšetření OKB Stodská nemocnice a.s. A Acidobazická rovnováha ABR STAT PROFILE B_pH PH... 800 společné meze 7,35 7,45 phox B_PCO2 PCO2... 802 společné meze 4,67 6,00 kpa

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB stabilita analytu v séru / dny/ upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná fyzická zátěž AST 7

Více

PREANALYTICKÉ PODMÍNKY TESTŮ A2.1 PŘÍLOHA 4.1 VERZE 6

PREANALYTICKÉ PODMÍNKY TESTŮ A2.1 PŘÍLOHA 4.1 VERZE 6 α-1 antitrypsin 3M α -1 mikroglobulin 8D α -2 makroglobulin β -2 mikroglobulin mg/l * 84,7 = nmol/l ACTH nelze 2H 3H ng/l * 0,2202 = pmol/l Odběr do chlazené zkumavky. Cirkadiánní rytmus AFP 5D 14D kiu/l

Více

Oddělení společných laboratoří

Oddělení společných laboratoří Název: Laboratorní příručka OSL, Příloha č. 3 Referenční meze Strana 1 z 6 BIOLOGICKÉ REFERENČNÍ INTERVALY BIOCHEMICKÝCH VYŠETŘENÍ - pro dospělou populaci Na 135-145 mmol/l muži 25-50: 15,1-58,6 ng/ml

Více

Referenční rozmezí OKB

Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 10 Název dokumentu Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních metod

Více

ABECEDNÍ SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou ABECEDNÍ SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Nemocnice Jablonec n. N., p. o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2017 Vypracoval:

Více

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ev.č. 99-13C/2019-ÚVN Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník výkonů, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami Poř. číslo Kód poj. Kód poj.

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Analyt stabilita analytu v séru / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 6 hodin při 20 C Stabilita:

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) 2. Pracoviště dětské medicíny (PDM) Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) Obilní trh11, 625

Více

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP) Oddělení klinické imunoendokrinologie (OKIE) 4. Oddělení molekulární endokrinologie (OME) Oddělení

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888)

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) 1. 09129 fragilita kapilár fragil. kapil. 52 58,24 2. 09131 krvácivost podle Duke krvácivost

Více

Abecední seznam vyšetření a referenční meze

Abecední seznam vyšetření a referenční meze Nemocnice Znojmo, p.o. Oddělení klinické biochemie Příloha Laboratorní příručky OKB Abecední seznam vyšetření a referenční meze Název vyšetření Sex Věk * Referenční RCV Jednotky od do rozmezí (%) ACETAMINOFEN

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PŘÍRUČKA () Strana 1 / 71 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 2.11.2015, verze č.8 nahrazuje verzi č.7 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Sérové indexy význam v klinické laboratorní analytice

Sérové indexy význam v klinické laboratorní analytice Sérové indexy význam v klinické laboratorní analytice 1 Sérové indexy SIH SIL SII sérový index hemolýzy sérový index lipémie sérový index ikteru 2 Hemolytický vzorek 3 Příčiny Hemolýza In vivo hemolytická

Více

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč 81363 Bilirubin konjugovaný 15 Kč 81337 ALT 18 Kč 81357

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

PREANALYTICKÉ PODMÍNKY TESTŮ A2.1 PŘÍLOHA 4.1 VERZE 7

PREANALYTICKÉ PODMÍNKY TESTŮ A2.1 PŘÍLOHA 4.1 VERZE 7 α-1 antitrypsin 3M α -1 mikroglobulin 8D α -2 makroglobulin β -2 mikroglobulin mg/l * 84,7 = nmol/l ACTH nelze 2H 3H ng/l * 0,2202 = pmol/l Odběr do chlazené zkumavky. Cirkadiánní rytmus AFP 5D 14D kiu/l

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25 C Skladování

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů. Miroslava Beňovská

Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů. Miroslava Beňovská Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů Miroslava Beňovská 1 Preanalytické interference Hemolýza Chylozita Ikterus 2 počet vzorků Výskyt hemolýzy v rutinních vzorcích ze dne 16.3.2009

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 8 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 2 6 9 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 9 S 2 6 K 0 0 1 Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 185 81329 Albumin 15 81723 Alkohol v moči / v séru 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 446 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 183 81329 Albumin 15 81723 Alkohol 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 445 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza pankreatická

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 2 A. Úvod A.1 Účel laboratorní příručky Je určena všem uživatelům laboratorních služeb, jak odborníkům (klinikům, ambulantním

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

Laboratorní příručka- příloha č.1. Laboratoř imunoanalýzy a HPLC. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99

Laboratorní příručka- příloha č.1. Laboratoř imunoanalýzy a HPLC. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 Laboratorní příručka- příloha č.1 Laboratoř imunoanalýzy a HPLC RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 01.08.2014 1 DLP2-8/2014 P01 1. Přehled

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více