ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ"

Transkript

1 Strana: 1/100 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Acidobazická rovnováha (ABR) Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza v séru (ALP) Amyláza v séru AMS) Amyláza v moči (AMS/U) Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) Antitrombin III v plazmě Apolipoprotein AI v séru (ApoAI) Apolipoprotein B v séru (ApoB) Aspartátaminotransferáza v séru (AST) Bilirubin v séru Bilirubin přímý (konjugovaný) v séru Bílkovina celková v séru (CB) Bílkovina celková v moči (CB/dU) C-peptid v séru C-reaktivní protein v séru (CRP) D-Dimery v plazmě Digoxin v séru Draslík v séru (kalium, K) Draslík v moči (K/dU) Elektroforéza sérových bílkovin Eosinofilní kationický protein (ECP) Estradiol v séru (E2) Feritin v séru Fibrinogen v plazmě Folát v séru (kyselina listová) Folitropin v séru (folikuly stimulující hormon, FSH) Fosfor v séru (P) Fosfor v moči (P/dU) Gamaglutamyltransferáza v séru (GGT) Glukóza v séru (Glukóza/S) Glukóza v plazmě (Glukóza/P) Glukóza v moči (Glukóza/dU) Glykovaný hemoglobin v krvi (HbA1c) HCG v séru (lidský choriogonadotropní hormon) HDL-cholesterol v séru Homocystein v séru Hořčík v séru (Mg) Chloridy v séru (Cl) Chloridy v moči (Cl/dU) Cholesterol celkový v séru Imunoglobulin E celkový v séru (IgE)

2 Strana: 2/100 Kreatinin v séru Kreatinin v moči (Kreatinin/dU) Kreatininová clearance Kreatinkináza v séru (CK) Krevní obraz základní Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů (analyzátor) Krevní nátěr pro diferenciální rozpočet leukocytů (mikroskopicky) Krevní skupina AB0 a Rh-faktor Krvácivost Kyselina močová v séru (KM) Kyselina močová v moči (KM/dU) Laktát v plazmě LDL-cholesterol v séru Lutropin v séru (luteinizační hormon, LH) Moč chemické vyšetření Moč morfologické vyšetření Močový sediment dle Hamburgera (Hamburgerův sediment) Močovina v séru (Urea) Močovina v moči (Urea/dU) Nádorové markery alfa-1-fetoprotein (AFP) Nádorové markery CA-125 Nádorové markery CA 19-9 Nádorové markery karcinoembryonální antigen (CEA) Nádorové markery prostatický antigen celkový (PSA) Okultní krvácení ve stolici Prolaktin v séru Protein C v plazmě Retikulocyty Sedimentace erytrocytů (FW) Sodík v séru (natrium, Na/S) Sodík v moči (Na/dU) Testosteron v séru Thyreoidální markery thyreotropin v séru (TSH) Thyreoidální markery celkový trijodtyronin v séru (T3) Thyreoidální markery celkový thyroxin v séru (T4) Thyreoidální markery volný thyroxin v séru (ft4) Toxikologický screening drog v moči Triacylglyceroly v séru Tromboplastinový test Trombinový čas Troponin T v séru (TnT) Vápník v séru (kalcium, Ca) Vápník v moči (Ca/dU) Vitamín B12 Železo v séru (Fe) Zátěžové a speciální testy Stabilita analytů a pokyny k odběrům

3 Strana: 3/100 Acidobazická rovnováha ní plyny (ABR) (nesrážlivá ) Materiál arteriální (nesrážlivá) Roche Microsampler - heparinizovaná skleněná kapilára Dostupnost statim ( pondělí-pátek ) Odezva statim ( do 15 min. od doručení materiálu ) Kód výkonu Parametr Věkové rozmezí Referenční meze Jednotky ph 7,35 7,45 pco2 4,67 6,00 kpa po2 10,67 13,33 kpa SO2(c) 75,0 99,0 % Rozsah vyšetření: parametr jednotky popis ph pco2 po2 jedn. ph kpa kpa SO2 (c) % BE BE ecf BB mmol/l mmol/l mmol/l měřené parametry chco3- mnmol/l počítané parametry Koncentrace bikarbonátů v plazmě. chco3- st mmol/l PAO2 AaDO2 kpa kpa a/ao2 % 1) Vždy se provádí ve statimovém režimu. Hodnota ph vzorku krve ekvilibrovaného při 37 o C se směsí plynů s pco2=40 mmhg. Hodnota ph je indikátorem rovnováhy mezi pufrovacím (), renálním (ledviny) a dýchacím (plíce) systémem. Hodnota pco2 (37 o C) arteriální krve pomáhá posoudit, jak dobře organismus vylučuje CO 2 v poměru k rychlosti metabolické produkce CO 2. Hodnota po 2 (37 o C) arteriální krve je hlavním parametrem při výpočtu oxygenace arteriální krve. Funkční saturace kyslíkem (podíl oxyhemoglobinu z celkového hemoglobinu). Používá se k posouzení oxygenace, obvykle s jinými parametry, např. po 2, pco 2 a hemoglobinem. Base excess (přebytek) je výsledkem výpočtu určujícího titrovatelnou kapacitu krve, která se v principu měří titrací krve silnou kyselinou nebo zásadou na ph=7,4, při pco 2 =40 mmhg a při teplotě 37 o C. Base excess extracelulární tekutiny je hodnota, která odráží pouze nerespirační komponenty ABR. Pufrové báze představují koncentraci pufrujících aniontů, které jsou v plné krvi k dispozici k pufrování silných kyselin, a jsou tvořeny především proteinovými anionty a bikarbonáty. Nejdůležitějším proteinovým aniontem je hemoglobin. Standardní bikarbonát v krvi je definován jako koncentrace bikarbonátů v plazmě získané z krve ekvilibrované při 37 o C se směsí plynů s pco2=40 mmhg. Alveolární tenze kyslíku se používá pro výpočet mnoha parametrů důležitých pro vyhodnocení ventilace a oxygenace organismu. Alveolo-arteriální gradient tenze kyslíku (PAO 2 -PaO 2 ) je rozdíl mezi parciálním tlakem kyslíku v alveolech a naměřeným parciálním tlakem kyslíku v arteriální krvi. Poměr arteriálního a alveolárního parciálního tlaku kyslíku.

4 Strana: 4/100 Alaninaminotransferáza v séru (ALT) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0,01-0,80 μkat/l 1) Kolísání hodnot ALT v referenčním rozmezí nemá klinický význam a za jednu až dvě třetiny rozsahu tohoto kolísání jsou zodpovědné genetické faktory. 2) u krve na stanovení ALT nesmí předcházet žádná výraznější námaha. 3) Sérum nesmí být hemolytické.

5 Albumin v séru () Strana: 5/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 27,0-52,0 g/l 2-15 let 30,0-52,0 g/l 15 let - dospělí 35,0-53,0 g/l 1) U referenčního rozmezí se někdy uvádějí sexuální rozdíly, ale vesměs nejsou uznávány. 2) Při odběru krve kromě minimálního použití škrtidla (hrozí falešně vyšší koncentrace albuminu) je nutno standardizovat polohu (vsedě resp. vleže). Vestoje jsou hodnoty 10-13% vyšší.

6 Strana: 6/100 Albumin v moči (Mikroalbuminurie) (moč) Materiál moč (ranní, nebo i náhodný vzorek) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu Vzorek Hodnocení Referenční meze Jednotky Časovaný vzorek normální exkrece 0-18,0 μg/min. Ranní vzorek normální exkrece < 2,5 (index UACR - mikroalbuminurie 2,5-22,8 mg/mmol kreatininu albumin/kreatinin) proteinurie > 22,8 l) Pro vyšetření albuminu v moči (mikroalbuminurie) jsou dva možné způsoby provedení vyšetření mikroalbuminurie: stanovení ve vzorku moče (ranním nebo i náhodném) spolu se stanovením kreatininu a přepočet na koncentraci kreatininu index albumin/kreatinin (UACR). Je preferováno zejména u ambulantních pacientů, protože odstraňuje hlavní nevýhody sběru moče chyby zanesené nedodržením doby sběru, neúplným sběrem moče a nesprávným změřením objemu vyloučené moče. sběr moče, nejčastěji po dobu 3-8 hodin, během nočního odpočinku (obvykle osmihodinový - ale i 3 nebo 6hodinový - sběr od 22:00 do 06:00 hodin), při tělesném klidu. Během nočního odpočinku sbírá pacient moč do sběrné nádoby. Ráno ihned po probuzení se vymočí naposled do sběrné nádoby (nádobu uchovávejte v chladu), zaznamená si čas močení. Veškerou moč promíchá, přesně změří objem moče a odlije vzorek do čisté zkumavky. 2) Podle doporučení ČSKB a ČDS není jediné vyšetření směrodatné, musí se opakovat. 3) Mikroalbuminurie je časnou známkou diabetické nefropatie a současně orgánovým projevem generalizované endoteliální dysfunkce. Nález mikroalbuminurie signalizuje reverzibilní postižení ledvin a větší riziko pro vznik kardiovaskulárních komplikací. Normalizace pak znamená normalizaci poškození funkce cévní stěny a předpoklad pro zastavení procesu vaskulárního postižení a rozvoje cévních komplikací.

7 Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě (plodová voda) Strana: 7/100 Materiál plodová voda plastová zkumavka (žlutý uzávěr) Dostupnost rutinní ( 1x týdně pátek ) Kód výkonu Pohlaví Referenční meze Jednotky Ž dle týdne gravidity v době amniocentézy IU/ml 1) Vzorky jsou 1 x týdně svozem dopraveny z CGB laboratoře (cytologie, lékařská genetika) z Ostravy-Vítkovic.

8 Alkalická fosfatáza v séru (ALP) () Strana: 8/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 0-5,90 μkat/l 2-15 let 0-4,65 μkat/l M 15 let - dospělí 0-2,10 μkat/l Ž 15 let - dospělí 0-1,70 μkat/l

9 Amyláza v séru (AMS) () Strana: 9/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0,01-1,50 μkat/l 1) Materiál nesmí být kontaminován slinami.

10 Amyláza v moči (AMS/U) (moč) Strana: 10/100 Materiál moč plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,17 μkat/l l)

11 Strana: 11/100 Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) (plazma) Materiál (plazma) žilní do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (zelený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Referenční meze Jednotky APTT - čas sec. APTT - poměr 0,80 1,20 - Výsledky se vydávají v sekundách a poměru. APTT-poměr = čas testované plazmy/čas normálu APTT. 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát: 1:10).

12 Antitrombin III v plazmě (plazma) Strana: 12/100 Materiál (plazma) žilní do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (zelený uzávěr) Dostupnost rutinní ( min. 1x týdně ) Odezva rutinní ( v den provedení ) Kód výkonu % 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát: 1:10).

13 Strana: 13/100 Apolipoprotein AI v séru (ApoAI) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu let 0,32-2,27 g/l M 18 let - dospělí 1,04-2,02 g/l Ž 18 let - dospělí 1,08-2,25 g/l 1) Apolipoprotein A1 je hlavním proteinem částic lipoproteinů o vysoké denzitě (HDL). Zvýšené hladiny apolipoproteinu A1 : v průběhu těhotenství, onemocnění jater a účinkem estrogenů (např. orální kontraceptiva). Snížené hladiny apolipoproteinu A1 : jsou při dědičné hypo-α-lipoproteinémii (Tangierova choroba), cholestáze, sepsi a ateroskleróze. Kombinované stanovení apolipoproteinů A1, B a výpočet poměru APO B / APO A1 může reflektovat poruchu lipidového metabolismu a riziko vývoje aterosklerózy a koronárních komplikací, což představuje užitečný doplněk ke klasickým stanovením HDL, LDL-cholesterolu. Vysoká hladina apolipoproteinu A1 (HDL) a nízká hladina apolipoproteinu B (LDL) dobře koreluje s nízkým rizikem těchto onemocnění.

14 Apolipoprotein B v séru (ApoB) () Strana: 14/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu let 0,28-1,14 g/l M 18 let - dospělí 0,66-1,33 g/l Ž 18 let - dospělí 0,60-1,17 g/l 1) Apolipoprotein B je hlavní bílkovinou složkou LDL. Zvýšené hladiny apolipoproteinu B : v těhotenství, při hypercholesterolemii, defektu LDL receptorů, obstrukci žlučníku, hyperlipidemii typu II a nefrotickém syndromu. Snížené hladiny apolipoproteinu B : při onemocnění jater, α-β lipoproteinemii, sepsi a účinkem estrogenů. Kombinované stanovení apolipoproteinů A1, B a výpočet poměru APO B / APO A1 může reflektovat poruchu lipidového metabolismu a riziko vývoje aterosklerózy a koronárních komplikací, což představuje užitečný doplněk ke klasickým stanovením HDL, LDL-cholesterolu. Vysoká hladina apolipoproteinu A1 (HDL) a nízká hladina apolipoproteinu B (LDL) dobře koreluje s nízkým rizikem těchto onemocnění.

15 Strana: 15/100 Aspartátaminotransferáza v séru (AST) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0,01-0,80 μkat/l 1) Kolísání v rozsahu referenčního rozmezí nemá klinický význam a jedna až dvě třetiny kolísání v tomto rozmezí je podmíněna geneticky. 2) Před odběrem nutno vyloučiti výraznější fyzickou námahu. 3) Hemolýza séra znemožňuje spolehlivé stanovení transamináz AST.

16 Bilirubin v séru () Strana: 16/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 0-170,0 μmol/l > 2 roky 0-17,0 μmol/l Poznámky : 1) Lačnění před odběrem nemá trvat déle než přes noc. 2) Krev po odběru nesmí stát ve zkumavce na přímém slunci. 3) Spolehlivé vyšetření bilirubinu v séru znemožňuje hemolýza séra.

17 Strana: 17/100 Bilirubin přímý ( konjugovaný ) v séru () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-3,50 μmol/l Poznámky : 1) Sérum nesmí být hemolytické. 2) Zkumavka s krví nesmí být po odběru vystavena slunečnímu světlu.

18 Bílkovina celková v séru (CB) () Strana: 18/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 46,0-69,0 g/l 2-15 let 52,0-78,0 g/l 15 let - dospělí 62,0-85,0 g/l Poznámka : 1) krve se má dít vsedě, po 5 minutovém klidu, nutno zabránit venostáze použitím škrtidla (dochází k falešně vyšším hodnotám celkové bílkoviny v séru).

19 Bílkovina v moči (CB/dU) (moč) Strana: 19/100 Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,15 g/24 hod. l)

20 C-peptid v séru ( ) Strana: 20/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0-1655,0 pmol/l Poznámka : 1) Pacient k odběru musí být na lačno a nevyžaduje zvláštní přípravu k odběru.

21 Kreatinkináza v séru (CK) () Strana: 21/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 0-5,50 μkat/l 2-15 let 0-4,00 μkat/l M 15 let - dospělí 0,40-3,17 μkat/l Ž 15 let - dospělí 0,40-2,83 μkat/l 1) Sérum nesmí být hemolytické. 2) Hodnoty CK v séru zvyšuje fyzická námaha, křeče. 3) Hodnoty CK v séru zvyšují operativní zákroky i intramuskulární injekce.

22 C-reaktivní protein v séru (CRP) () Strana: 22/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu ,00 mg/l 1) Sérová hodnota CRP je užitečný a v klinice nejvíce používaný protein akutní fáze. 2) Referenční hodnota 5 mg/l neodpovídá horní fyziologické hranici, ale představuje mez detekce u stávajících analytických postupů (nefelometrie, turbidimetrie, apod.). 3) Stávající stanovení CRP v séru je třeba odlišovat od stanovení tzv. hypersenzitivního CRP (hs CRP), jehož citlivost a mez detekce je řádově vyšší. Hypersenzitivní CRP se začíná uplatňovat jako velmi spolehlivý marker budoucí kardiovaskulární příhody.

23 D-Dimery v plazmě (plazma) Strana: 23/100 Materiál (plazma) žilní do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (zelený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu ,0 ng/ml FEU 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát: 1:10).

24 Digoxin v séru () Strana: 24/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Dostupnost rutinní ( pondělí-pátek ); v případě podezření na intoxikaci digoxinem po domluvě s laboratoří (tel ) ve statimovém režimu Kód výkonu Pohlaví Věkové rozmezí Terapeutická hladina Jednotky 0,80-2,40 ng/ml 1) se provádí nejméně 6, lépe 24 hodin po podání digoxinu pacientovi (prakticky krátce před podáním nové dávky). 2) Steady state (= vyrovnaný stav) sérové koncentrace digoxinu je dosažen nejdříve po 5 dnech od zahájení aplikace. 3) V literatuře se uvádějí koncentrace digoxinu v séru buď v nmol/l nebo v ng/ml. Přepočet : a) nmol/l x 0,78 = ng/ml b) ng/ml x 1,28 = nmol/l

25 Draslík v séru (kalium, K) () Strana: 25/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 4,00-6,20 mmol/l 2-15 let 3,60-5,90 mmol/l 15 let - dospělí 3,90-5,60 mmol/l 1) Separace krvinek od séra musí být uskutečněna do hodiny!!! Necentrifugovanou nelze skladovat, zvláště ne pak v chladničce! 2) V plasmě je koncentrace draslíku lehce nižší než v séru, proto při vyšetřování kalemie nelze střídat materiály (/plasma). 3 ) Při odběru nutno dbát lege artis podmínek odběru žilní krve : žádné stažení paže škrtidlem, žádné cvičení paží či pěstí!

26 Draslík v moči (K/dU) (moč) Strana: 26/100 Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-90,0 mmol/24 hod. l)

27 Elektroforéza sérových bílkovin () Strana: 27/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Dostupnost rutinní ( 1-2x týdně ) Odezva rutinní ( do 2-4 dnů ) Kód výkonu let - dospělí 58,0-68,0 % 15 let - dospělí 1,0-4,0 % 15 let - dospělí 5,0-10,0 % 15 let - dospělí 8,0-14,0 % 15 let - dospělí 13,0-19,0 % Laboratoř denzitometricky vyhodnotí jednotlivé bílkovinné frakce, ale patologický výsledek elektroforézy vydává ve formě popisu a slovního komentáře výsledku i s doporučením dalšího laboratorního diagnostického postupu. l ) Kromě antikoagulačních prostředků v séru vadí při elektroforéze hemolýza séra! 2) Od elektroforézy bílkovin plného séra se postupně upouští ve prospěch stanovení jednotlivých bílkovin. Elektroforéza sérových bílkovin zůstává stále vynikajícím screeningovým postupem hlavně pro zachycování paraproteinů (M-gradient) v séru.

28 Strana: 28/100 Eosinofilní kationický protein v séru (ECP) ( ) Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0 ng/ml Poznámka :

29 Estradiol v séru (E2) () Strana: 29/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu M 0 56,0 pg/ml Ž ženy v době fertilního období: - folikulární fáze 0 160,0 pg/ml - ovulační fáze 34,0 400,0 pg/ml - luteální fáze 27,0 246,0 pg/ml - antikoncepce 0 102,0 pg/ml menopauza 0 30,0 pg/ml léč. menopauza 0 93,0 pg/ml

30 Feritin v séru () Strana: 30/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu M 28,0-397,0 ng/ml Ž 6,0-159,0 ng/ml 1) Feritin v séru není jen indikátorem tělesných zásob železa, ale také citlivý tumorózní marker.

31 Fibrinogen v plazmě (plazma) Strana: 31/100 Materiál (plazma) žilní do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (zelený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu ,70 4,00 g/l 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát: 1:10).

32 Folát v séru (kyselina listová) () Strana: 32/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,2-15,4 ng/ml 1)

33 Strana: 33/100 FSH v séru (folitropin, folikuly stimulující hormon) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu M 0,7-11,1 IU/l Ž ženy v době fertilního období: - folikulární fáze 3,0-14,4 IU/l - ovulační fáze 5,8-21,0 IU/l - luteální fáze 1,2-9,0 IU/l - antikoncepce 0-4,9 IU/l ženy v postmenopauze 21,7-153,0 IU/l

34 Fosfor (P) () Strana: 34/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 1,10-2,80 mmol/l 2-15 let 1,40-2,20 mmol/l 15 let - dospělí 0,80-1,50 mmol/l

35 Fosfor v moči (P/dU) (moč) Strana: 35/100 Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-32,0 mmol/24 hod. l)

36 Strana: 36/100 Gamaglutamyltransferáza v séru (GGT) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 0-3,70 μkat/l 2-15 let 0-0,60 μkat/l M 15 let - dospělí 0-0,92 μkat/l Ž 15 let - dospělí 0-0,63 μkat/l

37 Glukóza v séru (Glukóza/S) Glukóza v plazmě (Glukóza/P) (, plazma) Strana: 37/100 Materiál (, plazma) srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky s bílým uzávěrem () nebo žilní do Sarstedtské zkumavky s NaF+heparinem, žluté víčko (plazma) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-15 let 3,30-5,30 mmol/l 15 let - dospělí 4,20-6,10 mmol/l 1) musí být nalačno! 2) Laboratoř OKBH vyšetřuje glykémii v žilním séru nebo plasmě. Nevyšetřujeme glykemii v plné krvi (ani žilní, ani kapilární). 3) Stanovení koncentrace glukózy v plazmě žilní krve je indikováno při diagnostice DM (vyšetření nalačno, nebo ogtt). 4) Uvedené referenční hodnoty se týkají glykémie nalačno!! 5) U hodnot nalačno není rozdílu mezi hodnotou glykémie stanovenou v žilním séru či plasmě nebo hodnotou glykémie v kapilární plasmě. Odlišné hodnoty glykémie v těchto různých materiálech jsou až po jídle neboli postprandiálně. 6) Pozor - fluorid sodný je jedovatý!

38 Glukóza v moči (Glukóza/dU) (moč) Strana: 38/100 Materiál moč (24 hod., 2x12 hod., 3x8 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,80 mmol/24 hod. l)

39 Glykovaný hemoglobin (nesrážlivá ) Strana: 39/100 Materiál (nesrážlivá ) nesrážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky s K3EDTA (červený uzávěr) Kód výkonu ,0-42,0 mmol/mol 1) Krev po odběru dobře promíchat! Krev nesmí být odebrána do heparinu! 2) Pacient před odběrem nemusí lačnit, poněvadž glykovaný hemoglobin je dlouhodobý ukazatel kompenzace diabetu (údaje se značně liší od 6 týdnů až po 3 měsíce (= životnost erytrocytu). 3) Kritéria kompenzace diabetu: - kompenzovaný diabetes : 43,0 53,0 mmol/mol

40 Strana: 40/100 HCG v séru (lidský choriogonadotropní hormon) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Ž netěhotné nad 10 let 0-5,0 IU/l Ž těhotné 1. týden 10,0-30,0 IU/l 2. týden 10,0-100,0 IU/l 3. týden 10, ,0 IU/l 4. týden 10, ,0 IU/l měsíc IU/l 2. trimestr IU/l 3. trimestr IU/l Poznámka : 1) Vzhledem k velkým individuálním rozdílům koncentrací je nutno sledovat prosperitu těhotenství s využitím více odběrů HCG. 2) Stanovení HCG v séru je i součástí screeningu vrozených vývojových vad. Podmínkou je sdělení délky těhotenství s co největší přesností. Optimální interval pro screening vrozených vývojových vad plodu je týden těhotenství. 3) Koncentrace 5,0 100,0 IU/l jsou z hlediska potvrzení nebo vyloučení těhotenství nesměrodatné a stanovení HCG v séru je nutno opakovat.

41 HDL cholesterol v séru () Strana: 41/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu roky 0,80-2,15 mmol/l 2-15 let 0,90-2,25 mmol/l M 15 let - dospělí 0,80-1,80 mmol/l Ž 15 let - dospělí 0,80-2,20 mmol/l 1) krve musí být proveden bez použití škrtidla. bez lačnění zavádí do vyšetření cca 10% chybu. 2) Hodnoty HDL-cholesterolu pod 1,00 mmol/l se považují za rizikový faktor aterogenezy, naopak hodnoty HDL-cholesterolu nad 1,60 mmol/l jsou považovány za faktor ochranný.

42 Homocystein v séru ( ) Strana: 42/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0-15,0 μmol/l Poznámka : 1)

43 Hořčík v séru (Mg) () Strana: 43/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu roky 0,75-1,15 mmol/l 2-15 let 0,70-0,95 mmol/l 15 let - dospělí 0,70-1,05 mmol/l 1) krve musí být proveden bez použití škrtidla.

44 Chloridy v séru (Cl/S) () Strana: 44/100 Materiál () srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 95,0 115,0 mmol/l 2-15 let 97,0-110,0 mmol/l 15 let - dospělí 95,0-110,0 mmol/l

45 Chloridy v moči (Cl/dU) (moč) Strana: 45/100 Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-260,0 mmol/24 hod. l)

46 Cholesterol celkový v séru () Strana: 46/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu roky 2,50-4,30 mmol/l 2-15 let 2,30-4,80 mmol/l 15 let - dospělí 3,50-5,20 mmol/l 1) krve musí být proveden bez použití škrtidla. Komprese paže škrtidlem před odběrem krve, zvláště je-li delší a cvičí-li pacient na vybídnutí ošetřujícího personálu pěstí nebo předloktím, vede to k vzestupu cholesterolemie o 10 až 15 %. 2) Pacient nemusí před odběrem lačnit, ale měl by dodržet 20-minutový interval vsedě, v praxi aspoň 5-minutový. Až 20 minutový klid vsedě před odběrem je postačující ke snížení hladiny cholesterolemie, která je o % vyšší u pacientů vstoje. Poněvadž v praxi nelze dodržovat tento extrémní požadavek, spokojujeme se s 5 minutami klidu vsedě před odběrem krve. 3) Hodnoty celkové cholesterolemie v plasmě (ať heparinové nebo EDTA) jsou o 3-4 % nižší než v séru. Nelze proto při vyšetřování střídat materiály tj.jednou vyšetřit cholesterol ze séra, podruhé z plasmy. 4) Koncentrace cholesterolemie s věkem od puberty do dospělosti stoupá zhruba do 60 let, pak klesá. V praxi se držíme cílové hodnoty cholesterolemie (5,0 mmol/l) po celý život, u obou pohlaví a dosažení této hodnoty znamená docílení standardního rizika aterogeneze.

47 Strana: 47/100 Imunoglobulin E celkový v séru (IgE) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu rok 0-12,0 IU/ml 1-5 let 0-50,0 IU/ml 5-9 let 0-75,0 IU/ml 9-15 let 0-160,0 IU/ml 15 let - dospělí 0-100,0 IU/ml 1)

48 Kreatinin v séru () Strana: 48/100 Materiál () srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 20,0 36,0 μmol/l 2-10 let 27,0 53,0 μmol/l let 34,0 77,0 μmol/l M 15 let - dospělí 60,0 106,0 μmol/l Ž 15 let - dospělí 44,0-90,0 μmol/l 1) Hodnoty kreatininu v séru nepříznivě ovlivňuje vyšší sérová koncentrace bilirubínu. 2) Stanovení kreatininu znemožňuje silnější hemolýza séra.

49 Kreatinin v moči (Kreatinin/dU) (moč) Strana: 49/100 Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu M 8,8-17,6 mmol/24 hod. Ž 7,0-15,8 mmol/24 hod. l)

50 Kreatininová clearance (, moč) Strana: 50/100 Materiál, moč (24 hod.) srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky s bílým uzávěrem (), plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu Materiál Referenční meze Jednotky Glomerulární filtrace (clearance kreatininu) moč 1,34 2,60 ml/sec Tubulární resorpce (resorbční frakce vody) moč 0,98 0,99 1/1 l) Glomerulární filtrace (clearance endogenního kreatininu korigovaná na povrch těla) se vypočítává na základě znalosti diurézy (za 24 hod.), výšky a váhy pacienta, sérové a močové koncentrace kreatininu.

51 Krevní obraz základní (nesrážlivá ) Strana: 51/100 Materiál (nesrážlivá ) nesrážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky s K3EDTA (červený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 30 minut od doručení materiálu ) Kód výkonu Erytrocyty Hemoglobin Hematokrit MCV (střední objem erytrocytů) MCH (množství Hb v erytrocytu) MCHC (koncentrace Hb v erytroc.) Leukocyty Trombocyty 0-2 roky 3,6 5, let 3,7 5,4 M 15 let - dospělí 4,2 5, /l Ž 15 let - dospělí 3,8 5,2 0-2 roky let M 15 let - dospělí g/l Ž 15 let - dospělí roky 0,30 0, let 0,32 0,50 M 15 let - dospělí 0,40 0,54 1/1 Ž 15 let - dospělí 0,36 0, roky let f1 15 let - dospělí roky let pg 15 let - dospělí roky > 2 roky g/l 0-2 roky 8,0 11, let 4,0 10, /l 15 let - dospělí 3,5 9,0 0-2 roky > 2 roky /l 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.

52 Strana: 52/100 Krevní obraz diferenciální rozpočet leukocytů (analyzátor) (nesrážlivá ) Materiál (nesrážlivá ) nesrážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky s K3EDTA (červený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 30 minut od doručení materiálu ) Kód výkonu Neutrofily Eosinofily Bazofily Monocyty Lymfocyty 0-2 roky 0,25 0, let 0,35 0,70 1/1 15 let - dospělí 0,40 0, roky 0 0, let 0 0,05 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0 0, let 0 0,01 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0,02 0, let 0,02 0,08 1/1 15 let - dospělí 0,02 0, roky 0,20 0, let 0,20 0,60 1/1 15 let - dospělí 0,20 0,45 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. 2) Stanovení je standardně prováděno na analyzátoru spolu se základním ním obrazerm.

53 Strana: 53/100 Krevní nátěr diferenciální rozpočet leukocytů (mikroskopicky) (nesrážlivá ) Materiál (nesrážlivá ) nesrážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky s K3EDTA (červený uzávěr) Kód výkonu 96711, 96713, Neutrofily Eosinofily Bazofily Monocyty Lymfocyty 0-2 roky 0,25 0, let 0,35 0,70 1/1 15 let - dospělí 0,40 0, roky 0 0, let 0 0,05 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0 0, let 0 0,01 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0,02 0, let 0,02 0,08 1/1 15 let - dospělí 0,02 0, roky 0,20 0, let 0,20 0,60 1/1 15 let - dospělí 0,20 0,45 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. 2) Mikroskopické stanovení je přednostně prováděno u pacientů z hematologické ambulance a u dětí, dále také pro upřesnění u pacientů s patologickými nálezy při stanovení na analyzátoru.

54 Strana: 54/100 Krevní skupina AB0 a Rh(D) antigen (, erytrocyty) Materiál (, erytrocytární náplav) srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) Referenční rozmezí - SKUPINOVÝ SYSTÉM AB0 : REAKCE ERYTROCYTŮ S DIAGNOSTICKÝMI ANTISÉRY Krevní skupina Anti-A Anti-B Anti-AB A B AB REAKCE SÉRA S DIAGNOSTICKÝMI ERYTROCYTY Krevní skupina 0 A 1 A 2 B A B AB

55 Krvácivost (Duke) ( z ušního lalůčku) Strana: 55/100 Materiál (kapilární z ušního lalůčku) nelze provést ze vzorku nutná přítomnost pacienta Kód výkonu sec. 1) Zjišťuje se doba, za kterou dojde na kůži při vpichu za standardních podmínek k zástavě krvácení. Jedná se pouze o orientační metodu. 2) Krvácivost se měří nejdéle 3O minut. U delších časů se zapíše déle než 30 minut. Dobu krvácivosti ovlivňují některé antiagregační léky (např. kyselina acetylsalicylová). Doporučeje se tyto léky vysadit nejméně týden před vyšetřením.

56 Kyselina močová v séru (KM) () Strana: 56/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu roky 100,0-350,0 μmol/l 2-15 let 130,0-390,0 μmol/l M 15 let - dospělí 202,0-416,0 μmol/l Ž 15 let - dospělí 142,0-339,0 μmol/l 1) Statimové vyšetření jen výjimečně.

57 Kyselina močová v moči (KM/dU) (moč) Strana: 57/100 Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,60-6,0 mmol/24 hod. l)

58 Laktát v plazmě (plazma) Strana: 58/100 Materiál (plazma) žilní do Sarstedtské zkumavky s NaF + K3EDTA (žlutý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0,60-2,44 mmol/l l) žilní krve bezpodmínečně bez komprese paže škrtidlem a bez cvičení paží či pěstí!

59 LDL-cholesterol v séru () Strana: 59/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,00 mmol/l 1) krve musí být proveden bez použití škrtidla. 2) se provádí po hodinovém lačnění pacienta, před odběrem pacient dodržuje optimálně 20-minutovou, v rutinní praxi aspoň 5-minutovou polohu vsedě! 3) Krev nesmí být lipemická ( chylózní ), koncentrace triacylglycerolů nesmí být vyšší jak 4,0 mmol/l. 4) Cílová hodnota LDL cholesterolu z pohledu aterogeneze v primární prevenci při malém riziku činí 4,50 mmol/l a méně, při vysokém riziku 3,50 mmol/l a méně. V sekundární prevenci je cílovou hodnotou 2,60 mmol/l a méně. 5) LDL-cholesterol lze rovněž vypočítat ze tří vyšetřených parametrů (celkový cholesterol, HDL-cholesterol a triacylglyceroly) dle Friedewaldova vzorce.

60 Strana: 60/100 LH v séru (lutropin, luteinizační hormon) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu M 0,8-7,6 IU/l Ž ženy v době fertilního období: - folikulární fáze 1,1-11,6 IU/l - ovulační fáze 17,0-77,0 IU/l - luteální fáze 0-14,7 IU/l - antikoncepce 0-8,0 IU/l ženy v postmenopauze 11,3-40,0 IU/l

61 Moč chemické vyšetření (moč) Strana: 61/100 Materiál moč plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu analyt 0 (negat.) 1 arb. jedn. 2 arb. jedn. 3 arb. jedn. 4 arb. jedn. Bilirubin (μmol/l) negativní 17,0 50,0 100,0 Urobilinogen (μmol/l) normální 34,0 70,0 140,0 200,0 Ketolátky (mmol/l) negativní 1,0 5,0 10,0 25,0 Bílkovina (g/l) negativní 0,3 1,0 3,0 10,0 Glukósa (mmol/l) normální 5,5 14,0 28,0 55,0 Erytrocyty (ery/μl) negativní Leukocyty (leu/μl) negativní Nitrity negativní pozitivní Referenční meze ph 5,0 6,5 Jednotky Specific. hmotnost moče 1,010 1,025 (g/cm 3 ) l)

62 Moč morfologické vyšetření (moč) Strana: 62/100 Materiál moč plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Erytrocyty (počet elementů/1 µl) Leukocyty (počet elementů/1 µl) Válce hyalinní (počet elementů/1 µl) Válce granulované (počet elementů/1 µl) Epitelie ploché (počet elementů/1 µl) Epitelie kulovité (počet elementů/1 µl) analyt 0 (negat.) 1 arb. jedn. 2 arb. jedn. 3 arb. jedn. 4 arb. jedn > > > > > > 200 Bakterie > 400 Krystaly oxalátu 0 přítomny četné velmi četné záplava Krystaly kyseliny močové 0 přítomny četné velmi četné záplava Tripelfosfáty 0 přítomny četné velmi četné záplava Drť urátová 0 přítomny četné velmi četné záplava Drť krystalická 0 přítomny četné velmi četné záplava Drť amorfní 0 přítomny četné velmi četné záplava Trichomonády 0 přítomny četné velmi četné záplava Kvasinky 0 přítomny četné velmi četné záplava Spermie 0 přítomny četné velmi četné záplava Hlen 0 přítomny četné velmi četné záplava l)

63 Strana: 63/100 Močový sediment dle Hamburgera (Hamburgerův sediment) (moč) Materiál moč (3 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu Materiál Referenční meze Jednotky Erytrocyty moč /sec Leukocyty moč /sec Válce (hyalinní) moč 0 1 1/sec Válce (ostatní) moč nepřítomny l) Moč se sbírá přesně 3 hodiny (180 minut) v 7 hodin ráno se pacient vymočí do záchodu (tato porce moče se nesbírá). Pacient pak močí do připravené, vymyté a vysušené plastové nádoby přesně 3 hodiny, (případně močí vícekrát), ale naposledy v 10 hodin. Pokud se nemůže pacient z jakéhokoliv důvodu vymočit přesně za 3 hodiny, toleruje se v krajních případech úchylka doby sběru moče ± 30 minut, pacient pak může močit do nádoby mezi 2,5 a 3,5 hodinou, ale skutečná délka sběrového období musí být s minutovou přesností uvedena na žádance. Příjem tekutin má být během sběru moče do 300 ml.

64 Močovina v séru (Urea) () Strana: 64/100 Materiál () srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 1,70-5,30 mmol/l 2-15 let 1,80-6,50 mmol/l 15 let - dospělí 1,70-8,30 mmol/l

65 Močovina v moči (Urea/dU) (moč) Strana: 65/100 Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-540,0 mmol/24 hod. l)

66 Strana: 66/100 Nádorové markery alfa-1-fetoprotein v séru (AFP) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,00 IU/ml 1) AFP je primárním nádorovým markerem hepatomu, metastáz karcinomů do jater, ovariálních germinativních karcinomů a nádorů varlat ( non seminomů ).

67 Strana: 67/100 Nádorové markery CA-125 v séru (karbohydrátový antigen 125) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0 IU/ml 1) CA-125 je primárním nádorovým markerem ovariálních serosních karcinomů, karcinomu děložního těla a mezotheliomu. 2) CA-125 je doplňkovým nádorovým markerem karcinomu pankreatu, karcinomu prsu.

68 Strana: 68/100 Nádorové markery CA 19-9 v séru (karbohydrátový antigen 19-9) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0 IU/ml 1) CA 19 9 je primárním nádorovým markerem u karcinomu pankreatu a u karcinomu žlučníku a žlučových cest. 2) CA 19 9 je sekundárním nádorovým markerem u metastáz karcinomů do jater, u kolorektálního karcinomu a u mucinosního karcinomu ovarií. 3) CA 19 9 je doplňkovým nádorovým markerem u karcinomu žaludku.

69 Strana: 69/100 Nádorové markery karcinoembryonální antigen v séru (CEA) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,00 ng/ml 1) CEA je primárním nádorovým markerem adenokarcinomu jícnu, nemalobuněčného adenokarcinomu plic, kolorektálního karcinomu, karcinomu endocervixu. 2) CEA je sekundárním nádorovým markerem medulárního karcinomu štítné žlázy, epidermoidního karcinomu plic, karcinomu žaludku, karcinomu žlučníku a žlučových cest, metastáz karcinomů do jater, karcinomu děložního těla a karcinomu močového měchýře, malobuněčného adenokarcinomu plic. 3) CEA je doplňkovým nádorovým markerem adenokarcinomu CNS, velkobuněčného karcinomu plic, mucinosního ovariálního karcinomu, karcinomu děložního čípku, karcinomu ledvin a karcinomu prostaty.

70 Strana: 70/100 Nádorové markery - prostatický antigen celkový v séru (PSA) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu M 0-40 let 0-1,40 ng/ml let 0-2,50 ng/ml let 0-3,50 ng/ml let 0-4,50 ng/ml nad 70 let 0-6,50 ng/ml l) Sérum nesmí být hemolytické a smí býti před vyšetřením skladováno maximálně 24 hodin při teplotě +2 až + 8 st.c. Při delším intervalu je nutné zmražení séra a jeho skladování při -20 st. C. 2) Hladina PSA v séru sama o sobě nestačí ke stanovení definitivní diagnósy! 3) Hladinu PSA v séru ovlivňuje námaha, masáž prostaty, jízda na kole, na koni, vyšetření per rectum, biopsie prostaty, cystoskopie a katetrizace močového měchýře (vesměs zvýšení sérové koncentrace PSA). 4) Při zvýšených hladinách PSA v séru (4,0-20,0 ng/ml) je nutno stanovovat poměr (index) free PSA/PSA, vyjadřovaný v procentech. Je-li index free PSA/PSA nad 25 %, běží pravděpodobně o benigní hyperplasii prostaty, je-li pod 25% vzniká podezření na maligní onemocnění prostaty, nutné je další vyšetření! 5) Je-li pacient na androgenní farmakologické blokádě, nebo je-li žádáno o vyšetření sérové hladiny PSA u pacientů po oboustranné orchidectomii, mělo by to být uvedeno na žádance spolu s diagnózou! 6) PSA není orgánově specifickým markerem, PSA je přítomno např. v séru těhotných žen.

71 Prolaktin v séru () Strana: 71/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu M 2,5-17,0 ng/ml Ž 1,9-25,0 ng/ml Ž gravidní 3,0 320,0 ng/ml l)

72 Strana: 72/100 Okultní krvácení ve stolici (stolice) Materiál stolice testovací kartičky Hemoplus (Sarstedt) Kód výkonu Fyziologický výsledek Pozitivní test negativní nález ve všech vyšetřovaných polích (3 dny x 4 políčka) jakékoliv zbarvení (modré) kolem vzorku, byť jen v jednom políčku l) Tyčinkou aplikátoru se postupně přenesou 4 vzorky velikosti pepře ze stolice do všech čtyř políček v jednom testovacím psaníčku. To se provede tři dny po sobě, vždy se použije jedno nové testovací psaníčko a nové aplikační tyčinky. 2) Pro validní výsledek testu je doporučeno dodržovat 3 dny před zahájením testu a po dobu testování tyto zásady: - pojídat stravu obsahující balastní látky (zeleninu, saláty, celozrnný chléb, ořechy); - pokud možno nejíst polosyrové masné výrobky, zvláště tatarský biftek, jelita, krvavé tlačenky, apod., dále pak špenát, rajčata, ředkvičky, křen a kedlubny, poněvadž by mohly způsobit falešně pozitivní výsledek testu (pozitivní průkaz krve ve stolici, přestože je stěna střevní neporušena); - neužívat přípravky obsahující kys. acetylsalicylovou, vitamín C, protože mohou způsobit negativní výsledek (zejména, když množství vitamínu C přesáhne 1g/den); neužívat přípravky s obsahem železa. 2) je nutno provádět mimo menstruační období a s vyloučením hemeroidů a průjmových onemocnění. 3) Každý pozitivní nález se doporučuje následně vyšetřit (vyšetření per rektum, rektoskopie, kolonoskopie).

73 Protein C v plazmě (plazma) Strana: 73/100 Materiál (plazma) žilní do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (zelený uzávěr) Dostupnost rutinní ( min. 1x týdně ) Odezva rutinní ( v den provedení ) Kód výkonu % 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát: 1:10). 2) Snížené hladiny proteinu C se nachází u DIC a u některých trombofilních stavů, dále u jaterních lézí (hepatitida, cirhóza). Nedostatek proteinu C může vést k trombózám.

74 Retikulocyty (nesrážlivá ) Strana: 74/100 Materiál (nesrážlivá ) nesrážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky s K3EDTA (červený uzávěr) Kód výkonu roky 0,02 0,06 1/1 > 2 roky 0,01 0,02 1/1

75 Sedimentace erytrocytů (FW) () Strana: 75/100 Materiál žilní do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (fialový uzávěr) Kód výkonu let 0 10 mm/1 hod. M 15 let - dospělí 0 9 mm/1 hod. Ž 15 let - dospělí 0 15 mm/1 hod. 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát+ 1+4).

76 Sodík v séru (Natrium, Na) () Strana: 76/100 Materiál () srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 135,0-148,0 mmol/l

77 Sodík v moči (Na/dU) (moč) Strana: 77/100 Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-260,0 mmol/24 hod. l)

78 Testosteron v séru () Strana: 78/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu M 0-1 rok 0,42 0,72 nmol/l 1-6 let 0,10 1,12 nmol/l 6-12 let 0,10 2,37 nmol/l let 0,98 38,50 nmol/l 17 let - dospělí 9,90 27,80 nmol/l Ž 0,22-2,90 nmol/l

79 Strana: 79/100 Thyreoidální markery - thyreotropin v séru (TSH) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu rok 1,36-8,80 miu/l 1-6 let 0,85-6,50 miu/l 6-12 let 0,28-4,30 miu/l > 12 let 0,27-4,20 miu/l

80 Strana: 80/100 Thyreoidální markery - celkový trijodtyronin v séru (TT3) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,30-3,10 nmol/l

81 Strana: 81/100 Thyreoidální markery - celkový thyroxin v séru (TT4) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0-181,0 nmol/l

82 Strana: 82/100 Thyreoidální markery - volný thyroxin v séru (ft4) () Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu rok 13,9-26,1 pmol/l 1-6 let 12,1-22,0 pmol/l 6-12 let 13,9-22,1 pmol/l let 13,6-23,2 pmol/l > 17 let 12,0-22,0 pmol/l

83 Strana: 83/100 Toxikologický screening drog v moči (moč) Materiál moč plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu Rozsah vyšetření: Droga Materiál Cutt-off * Jednotky Opiáty (morfin) moč 300 ng/ml Kokain moč 300 ng/ml Metamfetamin (pervitin) moč ng/ml Kanabinoidy THC (marihuana) moč 50 ng/ml * Koncentrace, doporučené U.S.Substance Abuse and Mental Health Services Administration (dříve National Institut on Drug Abuse) 1) V naléhavých případech lze provést jako statimové vyšetření. 2) Stanovení se provádí z čerstvého vzorku moče. 3) Koncentrace drog vyšší než cut-off hodnota (tj. diskriminační hodnota) jsou určeny jako pozitivní a určují přítomnost drogy/metabolitů ve vzorku (nikoliv její množství).

84 Triacylglyceroly v séru () Strana: 84/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu roky 0,30-1,10 mmol/l 2-15 let 0,20-1,40 mmol/l 15 let - dospělí 0,50-2,30 mmol/l 1) krve bez venostázy škrtidlem až po optimálně 20 minutách strávených vsedě (v praxi aspoň po 5 minutách). 2) Konzum alkoholu 3 dny před odběrem nemá býti jiný než obvyklý (žádné oslavy s tučným jídlem a alkoholem!) 3) Poněvadž se Tg(s) podílejí podle nových poznatků také na aterogeneze, stanovily evropské společnosti pro aterosklerózu za cílovou hodnotu pro Tg(s) 2,0 mmol/l. Tato hodnota platí pro muže i ženy všech věkových kategorií.

85 Trombinový čas (plazma) Strana: 85/100 Materiál (plazma) žilní do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (zelený uzávěr) Kód výkonu sec. 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát: 1:10).

86 Tromboplastinový test (plazma) Strana: 86/100 Materiál (plazma) žilní do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (zelený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Referenční meze Jednotky Tromboplastinový test-aktivita % Tromboplastinový test-inr 0,80 1,20 1/1 Tromboplastinový test-čas 10,2 12,4 sec. Tromboplastinový test-ratio 0,80 1,20 - Výsledky se vydávají v procentech, v INR jednotkách, sekundách a poměru. INR = poměr času plazmy vzorku k času normální plazmy vztažený k mezinárodnímu standardu účinnosti vyšetřovací reagencie. Tromboplastinový test-ratio = čas testované plazmy/čas kontrolní plazmy. Léčebná rozmezí ve stupnici INR pro jednotlivé typy onemocnění: Referenční meze Jednotky normální pacienti 0,80 1,20 1/1 Léčebná rozmezí prevence embolizace při srdečních arytmiích, prevence hluboké žilní trombózy 2,00 2,50 1/1 léčba hluboké žilní trombózy, plicní embolizace, ischemické příhody CNS 2,00 3,00 1/1 recidivující žilní trombózy s embolizacemi, cévní a chlopenní náhrady, tepenné uzávěry 3,00 4,50 1/1 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát: 1:10).

87 Troponin T v séru (TnT) () Strana: 87/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Pohlaví Klinické hodnocení Referenční meze Jednotky Infarkt myokardu lze vyloučit 0 0,03 ng/ml Malé poškození myokardu 0,03 0,10 ng/ml Akutní infarkt myokardu > 0,10 ng/ml Poznámka : 1) indikován při předpokládaném poškození buněk myokardu, např. při akutních koronárních příhodách (pro potvrzení nebo vyloučení akutního infarktu myokardu, subakutního infarktu myokardu, pro zjištění stupně poškození myokardu, pro posouzení prognózy nestabilní anginy pectoris detekcí i minimálního poškození myocytů), při zánětu myokardia (myokarditida) a jako následek mechanicky, chemicky nebo elektricky indukovaného poškození myokardu (zhmoždění hrudníku, perkutánní transluminální koronární angioplastie-ptca, operace srdce, transplantace, náhrada chlopní, biopsie, kardiotoxické substance, defibrilace). U pacientů s terminálním selháním ledvin (ESRD) je ctnt zvýšen 5-8x častěji než ctni. Důvod není dosud objasněný.

88 Vápník v séru (kalcium, Ca) () Strana: 88/100 Materiál () srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 2,30-2,70 mmol/l 2-15 let 2,20-2,70 mmol/l 15 let - dospělí 2,10-2,60 mmol/l 1) nejlépe nalačno. Použití škrtidla musí být přiměřené, nesmí býti doprovázeno cvičením paží nebo pěstí. Pacient by měl před odběrem 5 minut sedět. 2) Při odběru je nutno zabránit venostáze! 3) Při poklesu albuminemie klesá koncentrace sérového vápníku.

89 Vápník v moči (Ca/dU) (moč) Strana: 89/100 Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,25-6,20 mmol/24 hod. l)

90 Vitamín B12 v séru () Strana: 90/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu ,0-835,0 pmol/l

91 Železo v séru (Fe) () Strana: 91/100 Materiál srážlivá žilní do Sarstedtské zkumavky (bílý uzávěr) Kód výkonu roky 4,0-28,0 μmol/l 2-15 let 9,0-22,0 μmol/l M 15 let - dospělí 10,6-28,3 μmol/l Ž 15 let - dospělí 6,6-26,0 μmol/l 1) Sérová hladina železa podléhá cirkadiálnímu kolísání, proto je zapotřebí provést odběr mezi 6,00 8,00 hodinou ranní. 2) Stanovení železa v séru vadí výrazně hemolýza. 3) U sérových koncentrací železa pod 5,0 umol/l klesá analytická spolehlivost.

92 Strana: 92/100 * Poznámka k odezvě laboratoře (TAT) : - Výsledky většiny rutinních vyšetření, která jsou prováděna denně, jsou k dispozici do 4 hodin od doručení vzorků do laboratoře. - Výsledky vyšetření statim jsou k dispozici zpravidla do 60 minut po doručení vzorku do laboratoře. Uvedený čas je orientační, k prodloužení může dojít např.v případě obtížně zpracovatelného vzorku (potřeba opakované centrifugace, ředění při vysokých hodnotách apod.). - Výsledky vyšetření, která nejsou prováděna denně jsou k dispozici ihned po provedení analýzy, nejpozději do týdne od doručení vzorku do laboratoře.

93 Strana: 93/100 ZÁTĚŽOVÉ A SPECIÁLNÍ TESTY Orální glukózový toleranční test (ogtt) OGTT slouží k diagnostice přítomnosti DM u pacientů s opakovanými nejasnými výsledky glykemie nalačno (nejméně 2x stanovené), tj. v rozmezí 6,1 7,0 mmol/l, nebo i nižšími v případě osob se zvýšeným rizikem DM. Opakované hodnota glykémie nalačno nad 7,0 mmol/l svědčí pro DM - provedení ogtt je kontraindikováno! Provedení ogtt dle WHO: Pokyny pro pacienty před vyšetřením ogtt : Vyšetřovaná osoba by měla po dobu nejméně 3 dnů před provedeným testem konzumovat stravu s obsahem nejméně 150 g sacharidů denně. Nesmí v tomto období držet redukční dietu a je nutno dodržovat obvyklou fyzickou zátěž. Hladovění před testem by mělo být nejméně 10 hodin, ne delší než 16 hodin. Jestliže po požití diagnostického roztoku vyšetřovaná osoba zvrací, sdělí to při odběru krve sestře. Pokyny pro těhotné pacientky před vyšetřením ogtt : Vyšetřovaná žena má nejméně 3 dny před vyšetřením konzumovat stravu obsahující nejméně 150 g sacharidů denně. Je třeba dodržovat obvyklou fyzickou zátěž. Hladovění před testem by mělo být nejméně 10 hodin, ne delší než 16 hodin. Těhotná žena je po celou dobu testu sledována, ověřuje se, zda vypila celou dávku glukózy, sleduje se dodržování režimu, zda diagnostický roztok nezvrátila. Provedení testu : Vyšetření nesmí být prováděno, pokud je zvýšená tělesná teplota, vyšetřovaný by neměl mít akutní zažívací poruchy (průjem, zvracení). Po dobu vlastního testu, který se provádí v laboratoři a trvá dvě hodiny, je třeba zachovat tělesný klid, nesmí se jíst, pít a kouřit. Pokud je to možné vynechají se v den vyšetření léky. Test se zahajuje ráno v 7,00 hodin. Odebere se vzorek krve (materiál - plazma) nalačno na vyšetření glukózy. Stanoví se glukóza ve odebraném vzorku : hodnota glykémie z plazmy žilní krve u dospělých je vyšší než 7,0 mmol/l - provedení ogtt kontraindikováno! hodnota glykémie z plazmy žilní krve u těhotných je vyšší než 5,6 mmol/l - provedení ogtt kontraindikováno! Pokud nejsou překročeny uvedené hraniční hodnoty glykémie, provede se test. Podá se 75 g glukózy ve 250 ml vody a vypije se během 5-10 minut. Po 120 minutách po vypití nápoje se provede druhý odběr krve na vyšetření glukózy. Hodnocení testu ogtt : pro hodnocení je rozhodující hodnota glukózy ve 120. minutě po zátěži : pokud je hodnota glykémie vyšší než 11,1 mmol/l jedná se o diabetes mellitus (DM) pokud je hodnota glykémie 7,8 11,1 mmol/l jedná se o porušenou glukózovou toleranci (IGT) pokud je hodnota glukémie nižší než 7,8 mmol/l nejedná se o diabetes mellitus. Podrobné pokyny pro provedení testu obdržíte na OKBH. Ambulantní pacienty možno objednat na provedení testu do laboratoře. Screening vrozených vývojových vad Biochemický screening se provádí ve II.trimestru těhotenství, nejlépe v týdnu. Účelem je zachytit pacientky s rizikem zvýšené pravděpodobnosti výskytu chromozomálních aberací (m.down, m.edwards), defektů neurální trubice a atypického průběhu těhotenství : odebírá se srážlivá. Požadovaná vyšetření : AFP v séru, HCG v séru. Na žádance je potřeba uvést : délku těhotenství (týden+den): nutné určit na základě ultrazvukového vyšetření a tuto skutečnost uvést na žádanku (např dle UZ), přesnou váhu těhotné a veškeré další údaje, které mohou mít vliv na vyhodnocení screeningu: vícečetnost plodů, fetoredukce apod. Všechna vámi vyplňovaná data musí být uvedena co možná nejpřesněji. Jinak může dojít ke znehodnocení výsledků nejen u konkrétní těhotné, ale i celkové úrovně prováděného screeningu a následného vyhodnocení v genetické ambulanci.

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Strana: 1/103 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Acidobazická rovnováha (ABR) Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Strana: 1/15 SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Pigmenty Nebílkovinné dusíkaté látky Sacharidový metabolismus Bílkoviny Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie Strana č./celkem stran: 1/34 Obsah 1. AB... 4 2. Albumin... 5 3. AC (poměr albumin/kreatin v moči)... 5 4. AFP (alfa -1- fetoprotein)... 6 5. ALP (alkalická fosfatáza)... 6 6. ALT (alaninaminotransferáza)...

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Acidobazická rovnováha (ABR) Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Strana: 1/102 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Acidobazická rovnováha (ABR) Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena O39 Alfa-amylása (DPH 0%)-orientační

Více

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 5 Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů Albumin (Alb) Alkalická fosfatáza (ALP) Alaninaminotransferáza

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza v séru (ALP) Amyláza v séru

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž Stránka 1 z 6 Biochemie - referenční interval S-CRP hs 0-150 0,0-5,0 mg/l do 24 hod. S-Močovina 1-15 1,8-6,4 mmol/l do 24 hod. 15-150 2,8-7,2 mmol/l do 24 hod. S-Kreatinin 1-15 21-65 umol/l do 24 hod.

Více

Seznam vyšetření Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk a.s.

Seznam vyšetření Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk a.s. Nemocnice Šumperk a.s. strana 1/25 Seznam vyšetření Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk a.s. Základní biochemie Název vyšetření Metodika Referenční meze jednotky odběr frekvence Poznámka SARSTEDT AFP

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 6 hodin při 20 C Stabilita:

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název Cena S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) 80 O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena 20 O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena 16 O39 Alfa-amylása

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení klinické biochemie MMN, a.s., nemocnice Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr biologického

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Referenční rozmezí OKB

Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 10 Název dokumentu Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních metod

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PŘÍRUČKA () Strana 1 / 71 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 2.11.2015, verze č.8 nahrazuje verzi č.7 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH

Více

Abecední seznam laboratorních vyšetření

Abecední seznam laboratorních vyšetření Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou Abecední seznam laboratorních vyšetření Acidobazická rovnováha (ABR, ASTRUP) AFP (alfa-1-fetoprotein) Aktivovaný parciální tromboplastinový

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne: Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. laboratoř 2. odběrové a sběrné místo Krčská Krčská 1075/58, 1400 00 Praha 4 3. odběrové a sběrné místo Tajovského Tajovského 1310/4, 142 00 Praha 4 4. odběrové a

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení klinické biochemie, MMN, a.s., nemocnice Jilemnice. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení klinické biochemie, MMN, a.s., nemocnice Jilemnice. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s.

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. PKBH - biochemie Název metody Odběrový materiál Dostupnost Stabilita po odběru (hod) 20-25 C 4-8 C - 20 C ALBUMIN S, P St,R 24 30 dnů 6 měsíců ALBUMIN

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 2 A. Úvod A.1 Účel laboratorní příručky Je určena všem uživatelům laboratorních služeb, jak odborníkům (klinikům, ambulantním

Více

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková)

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková) Odběry biologického materiálu Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha Příloha č. 1 Přehled vyšetření

Laboratorní příručka OKBH Praha Příloha č. 1 Přehled vyšetření Obsah Použité zkratky... 3 Alaninaminotransferáza, ALT... 4 Albumin... 5 Albumin v moči, Mikroalbuminurie... 6 Alkalická fosfatáza, ALP... 7 α-amyláza, alfa-amyláza... 8 Amyláza v moči... 9 Antistreptolysin

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Analyt stabilita analytu v séru / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není

Více

laboratorních vyšetření během normálního těhotenství

laboratorních vyšetření během normálního těhotenství H-2 Seznam prováděných vyšetření a změny referenčních hodnot laboratorních vyšetření během normálního těhotenství Změny jsou uvedeny vůči referenčním hodnotám zdravých netěhotných žen. 2 % 2-10 % 10-30

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně. Seznam vyšetření platný ke dni 03.02.2010

Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně. Seznam vyšetření platný ke dni 03.02.2010 Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně. Seznam vyšetření platný ke dni 3.2.21 Analyt 4androstendion 1 měsíc ng/ml 162 roků,49 2,21 FN Brno nad 2 roků,5 2,46 162 roků,45 2,21 nad 2 roků,43 1,55

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 1. 9. 2012 Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie ze dne 9. 6. 2011 Funkce Jméno Datum

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód v LIS 32 Kód číselníku VZP 93175 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron nmol/l Referenční meze Muži: 1,5-7,2 Ženy: folikulární fáze: 0,45-3,3 luteální

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB stabilita analytu v séru / dny/ upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná fyzická zátěž AST 7

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25 C Skladování

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB

VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB k 1. lednu 2013 SMLUVNÍ CENY ZA SLUŽBY VYŽÁDANÉ A HRAZENÉ FYZICKÝMI NEBO PRÁVNICKÝMI OSOBAMI 1. Administrativní výkony Administrativní výkony vč. 1. Vystavení potvrzení

Více

Abecední seznam vyšetření a referenční meze

Abecední seznam vyšetření a referenční meze Nemocnice Znojmo, p.o. Oddělení klinické biochemie Příloha Laboratorní příručky OKB Abecední seznam vyšetření a referenční meze Název vyšetření Sex Věk * Referenční RCV Jednotky od do rozmezí (%) ACETAMINOFEN

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů F REJTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů výkon Název metody Ref.meze Jednotka Materiál Poznámka 81585 Acidobazická rovnováha B bez bublin ph 7,35 7,45 B * pco2 4,30 6,38 kpa B po2 11,04-14,36

Více

Abecední seznam základních vyšetření

Abecední seznam základních vyšetření Abecední seznam základních vyšetření Biochemie: Vyšetření dostupnost Statim pozn. albumin prac.dny ano ALP prac.dny ano ALT prac.dny ano AMS prac.dny ano AMS pankreatická prac.dny ano ASLO prac. dny ano

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Oddělení společných laboratoří

Oddělení společných laboratoří Název: Laboratorní příručka OSL, Příloha č. 3 Referenční meze Strana 1 z 5 BIOLOGICKÉ REFERENČNÍ INTERVALY BIOCHEMICKÝCH VYŠETŘENÍ - pro dospělou populaci Na 135-145 mmol/l muži 25-50: 15,1-58,6 P1NP K

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Klinická biochemie a hematologie

Klinická biochemie a hematologie Prováděná vyšetření A-Ž Klinická biochemie a hematologie AFP Alfafetoprotein (nádorový marker) Chemiluminiscenční imunoanalýza - při < -20 C 7 dní 8 hodin 7 dnů 6 měsíců Pro diagnostiku a monitoring léčby

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25 C Skladování

Více

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP) Oddělení klinické imunoendokrinologie (OKIE) 4. Oddělení molekulární endokrinologie (OME) Oddělení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

PREANALYTICKÉ PODMÍNKY TESTŮ A2.1 PŘÍLOHA 4.1 VERZE 5

PREANALYTICKÉ PODMÍNKY TESTŮ A2.1 PŘÍLOHA 4.1 VERZE 5 -1 antitrypsin 3M -1 mikroglobulin 8D -2 makroglobulin -2 mikroglobulin mg/l * 84,7 = nmol/l ACTH nelze 2H ng/l * 0,2202 = pmol/l Odběr do chlazené zkumavky. Cirkadiánní rytmus AFP kiu/l = g/l * 0,83 Albumin

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Nové Město, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Nové Město, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská 3/55,80 00 Praha 8 3. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Albumin v moči (mikroalbuminérie)

Albumin v moči (mikroalbuminérie) strana : 1 z 11 A Albumin v moči (mikroalbuminérie) 133 Odběrový materiál imunoturbidimetrie mg/l vzorek první ranní moči 0 2,8 g/mol kreatininu - 1 měsíc 6 měsíců rutinní Výsledek je vydán jako poměr

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v14

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v14 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Příloha č.1 Laboratorní příručky v14 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA BIOCHEMIE, SEROLOGIE

Více