Téměř sedmdesát nových

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téměř sedmdesát nových"

Transkript

1 KAVÁRNA DUKLA MĚSTO HLEDÁ STAVITELE A PROVOZOVATELE str. 3 ROZHOVOR S MUDR. NAVRÁTILEM O TRANSFORMACI ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY str. 5 SOUSEDSKÝ BÁL FOTOREPORTÁŽ Z PLESU MĚSTA str. 8 TELEVIZE BLANSKO ON-LINE I informační čtrnáctideník zdarma Nejvyšší budova Blanska se promění na polyfunkční dům V CENTRU MĚSTA VYROSTE I NOVÝ PARKOVACÍ DŮM. STAVBA MÁ ZAČÍT UŽ PŘÍŠTÍ ROK Téměř sedmdesát nových bytů a 149 parkovacích míst, ale také prostory pro komerční využití nabídne Polyfunkční dům Wanklovo náměstí. Jedenáctipodlažní stavba stojící v samém centru města, jejíž prodej v roce 2008 schválili blanenští zastupitelé, se zvýší o dvě patra a dočká se přestavby. Majitel nemovitosti, firma LL Holding, projekt představil na mimořádné tiskové konferenci. LL Holding už má vyřešený odkup všech souvisejících pozemků, který dlouhé roky komplikoval realizaci stavby, a podal žádost o územní rozhodnutí. Věří, že se ještě letos podaří získat potřebná povolení a stavební práce by mohly být zahájeny v roce Jsem moc rád, že se konečně podařilo dospět do této fáze a že se výškový dům začne opravovat. Současný stav tzv. výškáče, který se nemění už 12 let, trápí nás i blanenskou veřejnost, uvedl starosta Blanska Jiří Crha s tím, že s firmou LL Holding Pohled od kruhového objezdu. Komerční prostory budou přístupné i z Wanklova náměstí bylo vedení radnice průběžně v kontaktu. Původně měl být jedenáctipodlažní objekt z velké části využit pro komerční pronájmy a nebytové prostory, součástí měla být i herna. Nyní má budova sloužit zejména k bydlení, vyrůst by přitom měla o necelých pět metrů. Současný projekt jsme zpracovali na základě nového zadání, změnilo se zejména to, že byl navýšen počet bytů na úkor komerčních prostor, na základě zadání od majitele firmy LL Holding Pavla Lišky jsme nově zachovali průhled z Wanklova pokračování na straně 3 > Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Editorial Vážení čtenáři, ve čtvrtém čísle Zpravodaje roku 2020 se můžete dočíst o dlouho očekávané rekonstrukci nejvyšší budovy v Blansku, takzvaného výškáče, kterou po letech komplikací připravuje její majitel. Projektanti zpracovali vizualizace přestavby na byty, parkovacího domu i komerčních prostor, které částečně uzavřou Wanklovo náměstí, ponechají ale průhled na Staré Blansko a kostel sv. Martina. Přímo centra Blanska se týká také projekt kavárny Dukla, pro kterou město hledá zhotovitele a provozovatele. Dozvíte se důvody, proč radní města schválili transformaci lůžek oddělení nukleární medicíny blanenské nemocnice na lůžka rehabilitační péče. Přinášíme vám také reportáž z vernisáže výstavy blanenských malířů Zdeňka Táborského a Tomáše Malíčka, která se stala dějištěm nečekaného rodinného setkání po letech. Díky spolupráci s Galerií města Blanska i dědici Táborského přinášíme také první díl nové rubriky Blansko v proměnách času. Porovnat budete moci zákoutí zachycená Táborským a jejich současnou podobu, vše doplněné o komentář a případně dobovou fotografii z archivu Pavla Svobody. V dalším díle seriálu o regionálních produktech z Moravského krasu se dočtete o pštrosí farmě v Doubravici nad Svitavou. Nabízíme také fotoreportáž ze Sousedského bálu. Hezké čtení! > Pavla Komárková Oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Blansko nahradí lůžka rehabilitační péče PACIENTŮ Z BLANSKA BYLO PÁR ZA ROK, REHABILITACE JICH OŠETŘÍ 2,5 TISÍCE ROČNĚ Radní města Blanska schválili transformaci lůžkového oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko. Rozhodli tak na základě analýzy současného stavu, kterou jim předalo vedení nemocnice. Z ní vyplývá, že další provozování tohoto oddělení není dále udržitelné, přínosné ani perspektivní nutné jsou vysoké investice do nových přístrojů, ani ty by ale neumožnily poskytnutí péče v rozsahu, jaký nabízí specializovaná centra. Nemocnice Blansko je jediným zařízením regionálního typu v zemi, které lůžkové oddělení nukleární medicíny provozuje. Ještě letos by se mělo transformovat na lůžka akutní či následné rehabilitační péče, kterých je v regionu nedostatek. Kvůli končící životnosti přístrojů používaných k vyšetření pacientů a zpřísňujícím se legislativním podmínkám pro nakládání s radiofarmaky je nyní další fungování oddělení nukleární medicíny v Blansku vázáno na stavební úpravy a investice do nových přístrojů ve výši nejméně 21 milionů korun. Budoucnost oddělení ale není jasná ani s ohledem na to, že se značná část personálu přibližuje hranici důchodového věku, či kvůli trendu směřovat tuto léčbu do specializovaných center. Snažili jsme se zhodnotit provoz ze všech možných úhlů, ale s ohledem na koncentraci pacientů do specializovaných center, kde je léčba podporovaná i finančně, i s ohledem na to, že se objevují nové metody léčby, které nejsou v Blansku dosažitelné, je udržení nukleární medicíny velice složité. Tomuto typu nemocnice tahle péče vlastně nepřísluší, v regionálních nemocnicích je podle nás třeba zajišťovat péči zejména pro lidi z regionů. Nemocnice Blansko se profiluje péčí v oblasti neurovaskulárních chorob, potřebnost oborů neurologie a rehabilitace stále narůstá, i proto se přikláníme k přechodu na lůžka rehabilitační péče, uvedla ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková. Ročně lůžkové oddělení nukleární medicíny ošetří zhruba 200 pacientů, přímo z Blanenska pochází ale jen pokračování na straně 5 > Galerie na plotě spojila po 20 letech rodinu GALERIE VYSTAVUJE DÍLA DVOU MÍSTNÍCH UMĚLCŮ TÁBORSKÉHO A MALÍČKA Jeho obrázky rozvěšené na plotě domku u vjezdu do Blanska lákaly turisty i místní dlouhá desetiletí. Na silnici z Blanska do Brna, před odbočkou na Olomučany, nabízel malíř Zdeněk Táborský ve své provizorní venkovní galerii netradiční malovanou vzpomínku na Moravský kras. Teď Galerii na plotě připomíná stejnojmenná výstava, kterou pod záštitou starosty Blanska Jiřího Crhy zahájila v sobotu 8. února blanenská galerie. Vystavená jsou zde díla, která poskytla rodina malíře, pokračování na straně 7 >

2 2 Blansko navyšuje počet sociálních bytů O NÁJEM MŮŽE NOVĚ POŽÁDAT KAŽDÝ, KDO SE OCITL V BYTOVÉ NOUZI Město Blansko reaguje na zvyšující se počet osob a rodin, které se dostávají do nepříznivé sociální situace spojené s bydlením. Proto z bytového fondu vyčlenilo další dva byty pro účely sociálního bydlení. O přidělení bytu mohou žádat nejen samoživitelé s dětmi, ale všechny osoby či rodiny, které se ocitly v bytové nouzi. Pro lidi v bytové nouzi město Blansko uvolnilo z bytového fondu dvě bytové jednotky na ulici Chelčického. Počet bytů vyčleněných pro sociální bydlení se tak zvýšil na čtyři; další dva byty se nacházejí ve výškové budově na ulici Antonína Dvořáka. Rada města také schválila nová pravidla pro přidělování sociálních bytů. Na základě práce v terénu a osobního kontaktu s lidmi v nepříznivých sociálních situacích jsme doporučili vedení města Blansko rozšířit skupinu možných žadatelů o sociální bydlení. Nově mohou žádost podávat i jednotlivé osoby a rodiny. Dříve byly byty určeny pouze pro osamělé rodiče, většinou matky s dětmi, upřesňuje zásadní změnu sociální pracovnice Lenka Čermáková z odboru sociálních věcí. Žádat tak může kdokoli, kdo nemá střechu nad hlavou, využívá sociální služby, jako jsou noclehárna či azylový dům, dále bydlí na ubytovně nebo v nevyhovujících bytových podmínkách. V případě zájmu o sociální byt je nezbytná spolupráce Dva byty z fondu uvolnilo město na Chelčického 48 a 56 Usnesení rady Č. 27 ZE DNE Rada uděluje příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko předchozí souhlas s přijímáním peněžitých darů účelově neurčených, podle ustanovení 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to společně pro více právních jednání, a ukládá příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko informovat radu 1 ročně o sumě takto získaných finančních prostředků. Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lubě ve výši Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne usnesením č. 19. Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Šebrov Kateřina ve výši Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne usnesením č. 19. Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vysočany ve výši Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne usnesením č. 19. Rada schvaluje směrnici Pravidla pro poskytování nájmu v sociálních bytech účinností od Rada souhlasí s tím, aby objekt Verandy Obůrka, resp. celý oplocený areál, užívala občanská aktivita Obůrka pro pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat části pozemků parc. č. 523/2 orná půda, parc. č. 523/96 orná půda, parc. č. 541/23 ostatní plocha a parc. č. 541/59 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 280 m², za účelem údržby těchto pozemků (pás pozemků v lokalitě Vojanky po obou stranách komunikace na pozemku parc. č. 523/92 v k. ú. Horní Lhota u Blanska). Rada schvaluje návrh smlouvy o projektové přípravě č. 2020/001608/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku Regenerace sídliště Zborovce, V. etapa projekt. Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 (ev. č. 2018/000265/INV/ BF/2) k rámcové dohodě na administraci veřejných zakázek pro město Blansko v roce 2018 ev. č. 2018/000265/INV/BF se společností WebSport & Consulting vybraného nájemce se sociálním pracovníkem. Společně sestavíme individuální plán. Výsledkem bude stanovení dílčích kroků a aktivit směřujících k udržení bydlení, doplňuje Lenka Čermáková. Sociální byty jsou poskytovány na přechodnou dobu a smlouva o nájmu bytu se uzavírá na dobu určitou s možností prodloužení. Spolupráce směřuje k získání stabilního dlouhodobého bydlení. >red Zájemci o podání žádosti o nájem sociálního bytu se mohou obracet na oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko. Po podání žádosti provede sociální pracovník šetření sociálních poměrů u žadatele. Pokud splní podmínky dle pravidel upravujících poskytování nájmu v sociálních bytech, bude zařazen do evidence žadatelů. Kompletní pravidla pro poskytování nájmu v sociálních bytech najdete na webu města Blanska pod odborem sociálních věcí. V případě zájmu o bližší informace můžete kontaktovat sociálního pracovníka Bc. Lenku Čermákovou, tel. kontakt: , ; Dostavit se lze osobně na oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. service s. r. o., se sídlem Boskovice, Dr. Svěráka 2065/13, PSČ , IČO: spočívající v prodloužení platnosti smlouvy i pro rok 2020, přičemž celková částka (limit smlouvy) se od začátku platnosti rámcové dohody nemění. Rada schvaluje návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č (naše č. 2020/001596/INV/DS/SVO) k projektované stavbě Regenerace sídliště Zborovce Zborovecká 58 a 60. Rada schvaluje uzavření smlouvy číslo 2020/000385/INV/BF na úhradu přímých nákladů Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: , při přípravě a realizaci stavby Blansko Nad Žlíbkem, 9. května, ve výši Kč. Rada schvaluje podmínky pro výběr investora bytové výstavby nad sídlištěm Písečná dle materiálu k věci. Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2020/001597/INV/DS na veřejnou zakázku Blansko, ul. Brněnská vodovod a kanalizace. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěU a na internetových stránkách města Blanska Mateřské školy zveřejnily datum zápisu LETOS SE RODIČE S MALÝMI DĚTMI MOHOU PŘIJÍT PŘIHLÁSIT DO MATEŘINEK 5. KVĚTNA Končí vám rodičovská dovolená, nastupujete do práce a chcete své dítě přihlásit do školky? Zbystřete! Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou všechny blanenské mateřské školy přijímat v úterý 5. května. Ředitelé blanenských mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem městem Blansko termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Zápis se bude konat v úterý 5. května 2020 v době od 9:00 do 16:00 hodin. Žádost o přijetí budou mít zákonní zástupci dětí možnost podat na všech školách, které budou od začátku školního roku 2020/21 vykonávat činnost mateřské školy, tj. na: MŠ Blansko, Údolní 8 MŠ Blansko, Rodkovského 2a (i pro pracoviště Rodkovského 2b) MŠ Blansko, Těchov 124 MŠ Blansko, Dvorská 96 (i pro pracoviště Dvorská 30) MŠ Blansko, Divišova 2a ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 (na pracovišti MŠ Dolní Lhota 177) ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021, popřípadě o stanovení takzvaného zkušebního pobytu dítěte, tedy pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení. Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zápis k předškolnímu vzdělávání, že je třeba v souladu s obecně závaznou vyhláškou města dodržovat spádové obvody BLANSKO V ČÍSLECH jednotlivých mateřských škol. 1. Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří: ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1 32), Konečná, Křížkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek. 2. Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 pracoviště Dolní Lhota tvoří: ulice Pražská, Příční, Zborovecká, Tylova, části města Dolní Lhota, Horní Lhota. 3. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace tvoří: ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Družstevní, Jiráskova, K. J. Mašky, Krátká, Mlýnská, nám. Svobody, Na Řadech, Poříčí, U Vodárny, Vodní, Žalkovského. Pro speciální třídy určené pro děti s vadami řeči, je spádovým obvodem celé území města Blansko. 4. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace tvoří: ulice Absolonova, Březinky, Cihlářská, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Krajní, Okružní, Pekařská, Salmova, Sloupečník, Zborovec, část města Češkovice. 5. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace tvoří: ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Hořická, Hybešova, Chelčického, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Leoše Janáčka, Lesní, Lipová, Luční, Mahenova, Na Brankách, Na Lukách, Nad Žlíbkem, nám. Míru, Pod Sanatorkou, Podlesí, Pod Strání, Purkyňova, Rodkovského, Sadová, Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Svitavská, Těchovská, Tovární, Větrná, Vrchlického, Východní, Wanklovo nám., Wolkerova, Zahradní, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná. 6. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace tvoří: část města Těchov, Obůrka, část města Žižlavice. 7. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace tvoří: ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn. Spádovou školou pro všechny budovy, které jsou opatřeny pouze číslem evidenčním nebo popisným, aniž je vymezena ulice (např. budovy v chatových lokalitách), nejsou-li z podstaty jejich lokalizace v částech města již spádově vymezeny jinde, je Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace. Úspěšnost přijetí dětí starších 3 let na spádovou mateřskou školu byla loni 100 %, tj. všichni uchazeči starší 3 let byli k předškolnímu vzdělávání přijati. Celkem do mateřských škol loni v září nastoupilo 194 dětí. O tom, jaká bude situace letos, budou rodiče přihlašovaných dětí informováni jednotlivými řediteli mateřských škol. Jasno by mělo být nejpozději do 5. června. > Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaká byla situace v posledních třech letech a kolik žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podali rodiče malých dětí na jednotlivé blanenské mateřské školy, se dozvíte ze statistiky odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy blanenského městského úřadu. Mateřská škola Počet podaných přihlášek Počet přijatých dětí Celkem Ze spádového obvodu MŠ MŠ Blansko, Dvorská MŠ Blansko, Divišova 2a MŠ Blansko, Rodkovského 2a MŠ Blansko, Těchov MŠ Blansko, Údolní ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 27 pracoviště v Dolní Lhotě Celkem Město Blansko vyhlašuje první anketu přes Mobilní Rozhlas Uvítali byste rozšíření nabídky veřejného bruslení o dopolední termíny určené pro rodiče s nejmenšími dětmi nebo o sobotní noční bruslení? Hlasovat můžete na: www. mobilnirozhlas.cz/app/anketa/nu3buyug Díky Mobilnímu Rozhlasu můžete mít aktuální zprávy z města i krizové informace z první ruky. Registrujte se do konce února na www. blansko.mobilnirozhlas.cz a vyhrajte poukaz od společnosti Služby města Blanska.

3 3 Nejvyšší budova Blanska Kavárna na Poduklí se promění na polyfunkční dům už příští rok. Hledá se stavitel MĚSTO VYPSALO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Průhled na Staré Blansko zůstane oproti původnímu projektu částečně zachován > pokračování ze strany 1 náměstí na Staré Blansko, přibyl také věnec z ochozů, který rozšiřuje užitné plochy bytů, popsal architekt Rostislav Jakubec ze společnosti ATX Architekti, která projekt vytvořila. PŘIBUDE I PARKOVACÍ DŮM Přibýt by díky přestavbě mohla také parkovací místa v centru města. Velmi jsme uvítali, že většinu budovy zaplní bytové jednotky a že v okolí vznikne dostatek parkovacích míst, která budou moci využívat i občané Blanska, uvedl místostarosta Blanska Ivo Polák, který s firmou v minulosti vedl jednání jako tehdejší starosta. V objektu je navrženo celkem 69 bytových jednotek, které se nacházejí ve 12 podlažích, součástí jsou i nebytové prostory k pronájmu. V čtyřpodlažním parkovacím domě je naprojektováno 127 parkovacích míst, dalších 22 míst pro parkování bude k dispozici v sousedství stávajícího kruhového objezdu. Přízemní část budovy budou tvořit komerční prostory přímo napojené na Wanklovo náměstí a ulici Smetanova. Na tu bude dopravně napojena také přístavba sloužící k parkování, doplnil spoluautor projektu Štěpán Tomas. Začít by se mohlo příští rok, termín dokončení zatím stanoven není. Vše závisí zejména na tom, jak se podaří zvládnout první fázi, nejsložitější bude příprava území, jeho vyčištění a zajištění přeložek všech sítí, dodal Rostislav Jakubec. Zájemce o stavbu nebo provozování kavárny na Poduklí nyní hledá město Blansko. Rada města schválila návrh na zahájení výběrového koncesního řízení, které bude dvoukolové. Zájemci o koncesi by měli zajistit jak vypracování projektu kavárny, tak její vybudování a následný provoz. Montovaná, tedy snadno přemístitelná, stavba by se měla otevřít zákazníkům nejpozději do konce května Jasno o zhotoviteli by mělo být do konce letošního května. Stavbu zaplatí město, provozovatel bude v nájmu. Město hodlá do stavby kavárny investovat maximálně 6 milionů korun ze svého rozpočtu, objekt totiž zůsta- tel kavárny, který si smluvně zaváže stavební firmu. Výhodou koncese je především to, že provozovatel kavárny bude mít možnost optimalizovat si stavbu tak, aby mu provozně maximálně vyhovovala. A také je předpoklad, že bude mít osobní zájem na kvalitním provedení, zdůvodňuje Zuzana Fialová z odboru investičního a územního rozvoje, proč se město rozhodlo řešit stavbu kavárny udělením koncese. KAVÁRNA BUDE MOBILNÍ, PO ROCE 2030 SE MOŽNÁ PŘESTĚHUJE Kavárna má být postavena ze snadno přemístitelných, montovaných segmentů a její tři měsíce. Na bedrech zhotovitele také spočívá vyřízení veškerých povolení, včetně zajištění kolaudace, v jeho režii bude také obstarání vlastní vnitřní výbavy podniku barového pultu, stolů, židlí apod. Výběrové řízení bude probíhat ve dvou fázích. V první uchazeči předloží návrh budovy a průkaz její energetické náročnosti, ve druhé fázi bude vybrán nejvhodnější kandidát. Hodnotit se bude zejména cena samotné stavby, ale i výše nájmu, který posléze bude provozovatel platit městu, upřesňuje hlavní kritéria výběru vedoucí investičního odboru Marek Štefan. Kavárna Dukla má fungovat celoročně a svým hostům má Výšková budova byla dokončena v polovině roku 1972, původně sloužila jako největší administrativní budova města. Do přízemí se tehdy přestěhovala Česká státní spořitelna, kadeřnictví komunálních služeb Lybar nebo vzorková prodejna Univy. Později v takzvaném výškáči sídlil například okresní soud, finanční úřad nebo katastrální úřad. > Pavla Komárková 3D vizualizaci architekta Martina Hrabiny zájemci mohou využít, není to však podmínkou Vizualizace projektu (3 ) ATX Architekti ne v jeho vlastnictví. Provozovatel, respektive zájemce o koncesi, si ale může určit, jak přesně bude kavárna vypadat i jak bude dispozičně řešená. Využít přitom může původní projekt kavárny, který město zájemcům nabízí zdarma. Jako protiplnění ale požaduje odvádění měsíčního nájmu ve výši minimálně 20 tisíc korun (bez DPH). Město neurčuje, zda uchazečem o tuto zakázku má být stavební firma, která bude mít smluvně zajištěného provozovatele, nebo zda bude uchazečem o koncesi provozova- součástí bude i nynější zpevněná terasa. Plocha vnitřního posezení pro hosty musí být nejméně 25 m², rozměry stavby ovšem nesmějí přesáhnout půdorys suterénu bývalé Dukly. Samozřejmou výbavou je bezbariérové WC pro hosty a také sociální zařízení pro personál včetně zázemí podniku. Vybraný uchazeč se zaváže vybudovat kavárnu a zahájit její provoz nejpozději na konci května příštího roku, a pak podnik nejméně 3 roky provozovat. Samotná stavba na Poduklí by neměla trvat déle než nabízet dostatečně komfortní prostředí. V letních měsících bude mít provozovatel možnost pronajmout si od města i prostory kolem kavárny. Na Poduklí by měla vzniknout dočasná stavba, proto je doba smluveného nájmu časově omezená platí do konce roku 2030, prodloužení smlouvy zatím město nedokáže garantovat. Bližší informace pro zájemce o koncesi lze nalézt na profilu zadavatele sluzby.e-zakazky.cz/verejne-zakazky. >red

4 4 Podlesí čeká regenerace TEPLÉ POČASÍ UMOŽNILO ZAČÍT NEJEN S OPRAVAMI CHODNÍKŮ UŽ NYNÍ Díky mírné zimě letos mohly plánované opravy chodníků začít bez ohledu na to, že kalendář hlásil leden. Stavební práce probíhají na ulici Salmova, opravy ale začaly i na Podlesí, které by se po vzoru ostatních velkých sídlišť také mělo dočkat postupné regenerace. Největším projektem připraveným na tento rok je úprava chodníků na ulici Seifertova, v části od Sadové až po Komerční banku. Na neutěšený stav chodníků na sídlišti Podlesí upozornili vedení města na začátku roku místní obyvatelé. Ačkoli velké opravy Podlesí původně v plánu nebyly, alespoň první část rekonstrukce zde město zahájilo hned v lednu, když to počasí dovolilo. Jako první se opravy dočkaly cesty v okolí bytového domu Podlesí č. 13 a částečně i u domů č. 9 a 11, kde byl stav vyhodnocen jako nejméně vyhovující. Na podobě upravených ploch na Podlesí se město dohodlo s místními O nutnosti opravit chodníky jsme se u nás v domě bavili už nesčetněkrát. Na schůzi SJV jsme se domluvili, že zkusíme kontaktovat město. Náš chodník byl zarostlý a zanesený zeminou, skoro jste ho nemohli najít, jakoby neexistoval, zejména pro starší lidi byl vyloženě nebezpečný. Chtěli jsme také vyřešit pískoviště, to bylo už naprosto nevyhovující a spíš hrozilo, že se o něj někdo zraní, chodili do něj jenom psi a kočky. Odstranit jsme chtěli sušáky, ty prý sousedi používali naposledy, když se stavěl dům a ještě nebyly hotové balkóny. Zjistili jsme, že na městě nemají od nikoho z místních ještě žádný podnět, vysvětluje Petra Badalová. Díky volné technice a mírné zimě se stavební dělníci mohli do oprav pustit nečekaně rychle. Peníze se podařilo najít v prostředcích určených na vysprávku chodníků pro letošní rok. Chodníky i kontejnerové stání už jsou téměř předlážděné, obruby upravené, kovové konstrukce na sušení prádla i klepání koberců dělníci odstranili. Je pravda, že všechna velká sídliště v Blansku už prošla nebo procházejí revitalizací a na Podlesí zatím komplexní opravy neproběhly, nové je tu jen dětské hřiště. Sešli jsme se přímo na místě a potvrdili si, že například chodníky i některé další prvky na Podlesí si obměnu zaslouží. Pokusili jsme se proto obratem najít prostředky a domluvili jsme se na postupné opravě chodníků i v dalších částech Podlesí, potvrzuje starosta Blanska Jiří Crha. Předláždění se dočkal i prostor mezi borovicemi, kde byla původní dlažba značně zdeformovaná a obruby byly rozpraskané nebo úplně chyběly. V prostoru vznikne odpočinková plocha s lavičkami, polorozpadlé pískoviště v travnatém pásu nahradí po dohodě se zdejšími obyvateli herní prvky pro děti. V předláždění a dalších opravách bychom rádi pokračovali v závislosti na finančních prostředcích, které budou do konce tohoto roku k dispozici. U větších oprav nicméně počítáme se zařazením do rozpočtu na příští rok, nastiňuje budoucí možnosti vedoucí odboru komunální údržby Martin Sklář s tím, že místní by rádi, aby na Podlesí přibylo také hřiště pro větší děti a mládež. Kdy se to však podaří, to závisí na podobě případného projektu a jeho finanční náročnosti. Dělníci už se pustili také do dokončování oprav chodníků na ulici Salmova v okolí domu č. 9, 11, 13 a 15 i u spojnice s domem č. 5 a 7. Část povrchů se opravila už loni, další se dokončují nyní. Na předláždění spojnice mezi domy se zde bude finančně podílet i bytové družstvo. Požaduje totiž bezbariérovost vstupu, neboť ta je podmínkou pro dotaci na výstavbu výtahu, kterou již bytové družstvo obdrželo, dodává Martin Sklář. Oprav se dočká také okolí domů Smetanova 5 a 7, kde se postupně počítá s předlážděním všech stávajících chodníků a plánuje se i předláždění zdejších kontejnerových stání. Na náměstí Svobody se počítá s pokládkou nového mlatového povrchu, v plánu je ale také celá řada menších oprav chodníků a spojnic mezi chodníky, které byly renovovány v letech minulých. Největší ucelenou akcí pak bude předláždění ulice Seifertova od křižovatky s ulicí Sadovou až po objekt Komerční banky. V těchto místech je stávající dlažba v mnoha místech rozpadlá, popraskaná nebo chybí úplně. >red Po zimní pauze se na náměstí Republiky opět vrátily farmářské trhy. První přilákaly kupující ve čtvrtek 13. února. Prodejci do Blanska přijedou každých 14 dní. Od dubna se pak nově vždy první trh v měsíci bude konat odpoledne od 13 do 17 h, ostatní pak jako obvykle od 7 do 14 h. Foto: Michaela Sošková Blansko má nový mamograf NOVÝ PŘÍSTROJ VYŠETŘÍ ROČNĚ PŘES 6 TISÍC PACIENTŮ Na nový mamograf se přišlo podívat vedení města i zaměstnanci Nový mamografický přístroj určený pro včasné odhalení patologických, zejména nádorových změn na prsu, pořídila Nemocnice Blansko na radiodiagnostické oddělení. Jeho provoz byl slavnostně zahájen v pátek 14. února Přístroj, který ročně v Blansku vyšetří zhruba šest tisíc pacientů, žen, ale i mužů, nahradil mamograf, který v blanenské nemocnici sloužil už deset let. Původní přístroj jevil již výrazné známky opotřebení a nefunkčnosti některých součástí a současně končila jeho servisní podpora. Byť při pravidelných kontrolách splňoval veškeré radiační i další technické podmínky z pohledu zákona byl už na hranici existence. Proto se vedení nemocnice rozhodlo mamograf vyměnit. Na sklonku léta roku 2019 proběhlo výběrové řízení, ve kterém byl vysoutěžen přístroj splňující kritéria vyhlášky o mamárním screeningu v ceně 4 mil. korun. V závěru roku 2019 byl přístroj nainstalován do stávající vyšetřovny, kde byly provedeny nutné stavební úpravy. Od druhého týdne měsíce ledna 2020 je celé mamografické pracoviště opět v provozu. Nový mamograf nyní pořídí přesnější snímky, zařízení obsahuje moderní zobrazovací řetězec tj. zdroj záření a receptor obrazu. Tyto komponenty se podílejí zásadně AKCE MĚSTSKÉHO KLUBU DŮCHODCŮ na kvalitě vzniklého snímku. A kvalitní snímek je základem pro snazší a přesnější rozlišení normálních a patologických změn a tedy pro správné stanovení diagnózy. Mamograf mimo jiné slouží i k cílenému odběru histologických vzorků z potenciálně problematického ložiska v prsu. Odběr se provádí za pomoci zařízení pro prostorovou navigaci stereotaxe. Tato komponenta byla u minulého přístroje opotřebením nefunkční a pacienty bylo nutné odesílat k tomuto zákroku mimo nemocnici na jiné akreditované pracoviště. S pořízením nového mamografu je teď možné veškerá potřebná vyšetření provést v Nemocnici Blansko. Pracoviště pravidelně při auditech splňuje náročné podmínky Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD) při Ministerstvu zdravotnictví České republiky. Poslední podrobný audit, ve kterém jsme obstáli, se uskutečnil na podzim roku 2019 a Ministerstvo zdravotnictví v prvních dnech roku 2020 vydalo Nemocnici Blansko osvědčení na další tři roky. Ta je tedy zařazena mezi 65 pracovišť mamárního screeningu v České republice. Ročně mamografické pracoviště blanenské nemocnice vyšetří kolem 6000 screeningových mamografií zaměřených na časný záchyt patologických změn u bezpříznakových žen. Dalších necelých 600 vyšetření je tzv. diagnostických, týká se těch pacientů, kteří jsou buď sledovaní se zjištěným onemocněním prsu, nebo těch, kteří přicházejí k vyšetření s tím, že mají nějaké potíže s prsy. A to se netýká jen žen, ale i mužů. Věřím, že nový přístroj bude přínosem pro radiodiagnostické oddělení, a hlavně pro pacienty Nemocnice Blansko. Přeji všem, aby fungoval dlouho a bez potíží a aby bylo vyšetření s pozitivním výsledkem co nejméně, uvedl místostarosta Blanska František Hasoň, který se s novým mamografem seznámil mezi prvními spolu se zástupci vedení města Blanska i zaměstnanci Nemocnice Blansko. Velmi důležitá je prevence včasný záchyt onemocnění výrazně zvyšuje šanci na uzdravení. Ženám nad pětačtyřicet let zdravotní pojišťovny hradí screeningové preventivní mamografické vyšetření prsu každé dva roky. Nemocnice Blansko se každoročně zapojuje také do preventivní akce s názvem Boj za zdravá prsa, kdy se v kombinaci s poukázkami společnosti Avon mohou nechat zdarma vyšetřit i ženy pod pětačtyřicet let. > Vladimíra Danihelková, ředitelka Nemocnice Blansko > Kateřina Ostrá, tisková mluvčí NA MĚSÍC BŘEZEN 2020 PRO ČLENY MKD BLANSKO 2.3. pondělí 13:00 Kroužek deskových a společenských her 4.3. středa 14:00 Klub přátel severské chůze 5.3. čtvrtek 14:00 Kreativ 6.3. pátek 15:00 MDŽ v kulturním programu vystoupí Sbor dobrovolných hasičů z Dolní Lhoty s pohádkou o Dvanácti měsíčkách. K tanci a poslechu hraje Propast country 9.3. pondělí 13:00 Kroužek deskových a společenských her 9.3. pondělí 15:00 KLAS pro aktivní seniory Na faře Komenského 14 Historie poutního místa Křtiny úterý 14:00 Přednáška chiropraktika Vinciho Lászlóa na téma: Jak se zbavit pomocí čínské tlakové masáže bolestí krční páteře,hlavy,kyčelních kloubů, kolen a dalších potíží bez prášků a injekcí vše bude předvedeno v praktických ukázkách středa 14:00 Klub přátel severské chůze pátek 13:00 KLAS pro aktivní seniory 33 českých divů světa 2. část pátek 15:00 K tanci a poslechu hraje pan Nesrsta Rady v bezplatné právní poradně pro seniory poskytuje JUDr. Miroslava Michálková. Této služby mohou využít i nečlenové MKD. Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí klubu Simony Maulisové, v době do 8 do 13 hodin, nebo telefonicky na č Program akcí MKD je nyní k dispozici také v elektronické podobě na meu/odbor-skolstvi-kultury/mkd.

5 5 Oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Blansko nahradí lůžka rehabilitační péče > pokračování ze strany 1 několik jednotlivců za rok, ostatní přijíždějí z okolních regionů. Léčba, při níž pacienti s nádory dostávají do těla malé množství radioaktivní látky, by měla v Blansku fungovat ještě do 30. června Pacienti pak budou směřováni do ambulancí v Brně a na lůžková oddělení v okolí. Další uplatnění v nemocnici najdou i stávající zaměstnanci oddělení. I proto tento postup schválilo vedení města, které je zřizovatelem nemocnice. Z analýzy nemocnice vyplývá, že dopad na pacienty z Blanenska bude minimální a nijak negativně to neovlivní dostupnost zdravotní péče v regionu, to je pro nás hlavní. Důležité je i to, že ani lékaři, ani střední zdravotnický personál nezůstane bez místa. I kdybychom do obnovy zařízení a stavebních úprav místnosti pro přípravu radiofarmak okamžitě investovali 21 milionů korun, tak ze dvou gamakamer zůstane pouze jedna. A návratnost těchto investic je nejistá. Museli jsme zohlednit i to, že je v dnešní době péče na nejvyšší úrovni poskytovaná jen ve specializovaných centrech, uvedl místostarosta Blanska František Hasoň. Vedení nemocnice nyní věří, že zdravotní pojišťovny postup i zřízení lůžek rehabilitační péče odsouhlasí. Namísto stávajících 13 lůžek nukleární medicíny by navíc nemocnice ráda nabídla až 20 lůžek rehabilitační péče. Ty by pacienti mohli začít využívat už na sklonku letošního roku. Letecký záběr na blanenskou nemocnici Pro nás je zásadní, že se lůžka neruší, tím, že jde o transformaci, nemocnice o ně nepřijde. Navíc vnímáme, že rehabilitační lůžka jsou pro náš region potřebná. Potvrdila to i analýza Jihomoravského kraje, který chce do dvou let Foto: archiv Nemocnice Blansko vybudovat ústav v Pasohlávkách se stovkami lůžek. Na transformaci je proto i vhodná doba, později už by mohl být problém rehabilitační lůžka pro naši nemocnici získat, dodává starosta Blanska Jiří Crha. Vedení nemocnice nyní čekají jednání se zdravotními pojišťovnami, krajem, ministerstvem zdravotnictví i Státním ústavem pro jadernou bezpečnost a dalšími institucemi, na jejich základě určí časový harmonogram rekonstrukce i to, kdy budou nová lůžka dostupná. Výsledky odborné, technické, personální a ekonomické analýzy i výhody transformace oddělení nukleární medicíny na oddělení akutní či následné rehabilitační péče najdete ve stejnojmenném článku na > Pavla Komárková, tisková mluvčí města Blanska > Kateřina Ostrá, tisková mluvčí Nemocnice Blansko Mrzí mě to, ale je to nevyhnutelné ROZHOVOR S LÉKAŘEM VLADIMÍREM NAVRÁTILEM O TRANSFORMACI ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY V BLANSKU. JEHO TCHÁN BYL JEDNÍM ZE ZAKLADATELŮ Loni na lůžkovém oddělení nukleární medicíny v Blansku hospitalizovali 214 pacientů, většinou z okolních okresů, domácích bylo jen minimum. Další fungování nukleární medicíny v Blansku je z našeho pohledu neudržitelné. Díky transformaci bude nemocnice více sloužit občanům tohoto regionu, potvrzuje náměstek pro léčebně preventivní péči blanenské nemocnice Vladimír Navrátil, jehož tchán nukleární medicínu v Blansku před 46 lety spoluzakládal. Jaké má dnes blanenská nemocnice postavení v oblasti nukleární medicíny? Lůžkových pracovišť je v ČR osm, Blansko je jedním z nich, ambulantních je kolem čtyřiceti. Neexistuje ale žádné lůžkové oddělení ve stejné nemocnici, jako je ta v Blansku, které by poskytovalo takto vysoce specializovanou léčebnou péči v oblasti nukleární medicíny. Nejsrovnatelnější jsou asi České Budějovice nebo Ústí nad Labem, to jsou ale krajské nemocnice. Ostrava, Olomouc, Motol, Hradec Králové, Plzeň jsou zase fakultní nemocnice. Proč se tedy v Blansku obor nukleární medicína otevíral. Nemohli už tehdy lékaři předjímat, že nemocnice okresního typu na to nebude vhodná? To opravdu nešlo. Tehdy to byla jedna z dostupných metod zobrazování měkkých tkání, a nikdo nemohl tušit, jaký bude vývoj. Stejně tak jako byl postupně po objevení zaváděn rentgen či ultrazvuku, tak se někdy v 50. letech objevilo použití radioaktivního zářiče, který se vychytává v organismu a pomocí detektoru je měřitelný. Že se díky tomu dá zjistit morfologie i funkce orgánů, byla tehdy převratná novinka, šlo zobrazit měkké tkáně počítačová tomografie (CT) nebyla, nic podobného tehdy neexistovalo. Takže v Blansku pouze využívali nejmodernější metody, které tehdy byly k dispozici? Ano, od roku 1968 zde byla poliklinika na Mlýnské ulici, ta v roce 1974 otevřela ambulantní pracoviště nukleární medicíny. A když se v roce 1985 postavila nová nemocnice a Pavilon interních oborů kde byla interna, plicní, kožní či neurologické oddělení, vzniklo i lůžkové oddělení nukleární medicíny, které na tuto ambulanci navázalo. Tehdy nemohli vůbec předpokládat, že je nahradí CT, to se začalo ve světě používat až koncem 70. let, první přístroj u nás byl až v roce 1978 v Hradci Králové. Proč je tento obor v Blansku dál neudržitelný? Většina pacientů dnes využije jiné běžně dostupnější metody, hlavně CT a magnetickou rezonanci. Péče, kterou teď zajišťujeme, je samozřejmě na odborné úrovni. Ostatní centra na rozdíl od nás ale nabízejí ještě specializovanější péči, takzvanou centrovou péči, která pro nás není dosažitelná ani finančně, ani z hlediska smlouvy ze MUDr. Vladimír Navrátil strany pojišťoven. Navíc hlavní moderní vyšetřovací metodou v oblasti nukleární medicíny je dnes pozitronová emisní tomografie (PET). A pořízení či provoz přístroje tohoto typu, stavební úpravy, vyškolení personálu atp., to je pro nás nedosažitelné. Bez funkčních přístrojů asi není řešením omezit jen lůžkovou část, že? To bohužel ne, současné přístroje nám dosluhují, jedné gamakameře skončí platnost bezpečnostně technické kontroly v březnu a druhé v listopadu. Jedna by šla možná ještě repasovat, ale i náklady na to se pohybují okolo 7 milionů korun, místo druhé by se musela pořídit úplně nová za 18 milionů korun. Zpřísnily se ale také podmínky pro nakládání s radiofarmaky a do konce června musíme doložit atest na vyvíječ radiofarmak, stavebně upravit místnost, kde se léky připravují za asi 3 miliony korun. Jinak hrozí, že nám Státní ústav pro kontrolu léčiv pozastaví činnost. Komplikací je více. A když se najdou prostředky na nákup nových kamer a úpravu místnosti? Stejný problém bychom řešili znovu nejpozději za osm let, kdy končí životnost nově pořízených přístrojů. Navíc se nám brzy přidají také personální problémy, protože část personálu oddělení nukleární medicíny se přibližuje důchodovému věku. Obor nukleární medicína se navíc samostatně už vůbec nevyučuje. Najít tedy takto vzdělané nové lékaře či sestřičky by byl v budoucnu velký problém. Neustále se také zpřísňují podmínky a mění legislativa pro práci s radiofarmaky. Jsou to otevřené zářiče, které se musejí nějak skladovat, transportovat atp., není zaručeno, že bychom dlouhodobě byli schopni legislativní podmínky splňovat. Současná situace tedy podle vás není řešitelná? Ne ve smyslu udržení nukleární medicíny. Řešení opravdu vidím v její transformaci na jiný typ péče. Mě jako lékařského náměstka samozřejmě ztráta jakékoli odbornosti v nemocnici mrzí. Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že jsme především regionální nemocnice, jejíž hlavní prioritou jsou pacienti daného okresu. A hlavně, že lůžka nehodláme zavřít bez náhrady, nýbrž transformovat na lůžka akutní či následné rehabilitační péče. U nich se předpokládá prioritní využívání pro občany z Blanenska, teď poskytujeme péči vyloženě nadregionálně. Chystáte propouštění? Ne, veškerý personál najde uplatnění v rámci jiných provozů Nemocnice Blansko. Vladimír Navrátil Vystudoval Masarykovu univerzitu obor Všeobecné lékařství, má dvojí atestaci z vnitřního lékařství. V Nemocnici Blansko pracuje od roku 1995 na interním oddělení. V současnosti působí jako vedoucí lékař urgentního příjmu a současně jako náměstek pro léčebně preventivní péči. Co budou dělat pacienti, kteří do Blanska jezdili? Obrátí se na jiné pracoviště. Ambulantní pracoviště jsou v Brně hned čtyři. Nejbližší lůžková péče je v dosahu v nemocnici Olomouc, Ostrava, Hradec Králové a další. Kapacitu mají využitou na méně než 50 procent, přijmout pacienty navíc tedy problém nebude. Shodou okolností se na nás nedávno obrátili kolegové z Masarykova onkologického ústavu, který sám plánuje výstavbu lůžkového oddělení nukleární medicíny pro poskytování specializované péče. Je možné, že nyní navýší počet lůžek, které tam chtějí vybudovat. Jaký je v Blansku zájem o lůžka rehabilitace? Obrovský, poptávka je daleko vyšší, než je naše kapacita. Lůžkovou rehabilitaci máme jedinou na okrese, fungujeme pro Blanensko i Boskovicko, bereme ale i pacienty z Brněnska, kde lůžek rehabilitace není dostatek. V současnosti se běžně operují i senioři ve velmi vysokém věku. Tito pacienti ale potřebují větší ošetřovatelskou a rehabilitační péči, aby se vrátili do aktivního života. Nemůžeme je propustit třeba po operaci zlomeniny kyčelního kloubu do týdne domů jako běžného pacienta, mají vyčerpané biologické rezervy a je potřeba, aby se rozrehabilitovali. Po týdnu v nemocnici už sice nepotřebují rozcvičovat kloub, ale potřebují zvýšit sebeobslužnost, být opět více samostatní. Tím se jejich pobyt prodlužuje a tlak na lůžka je větší. Nyní máme 30 lůžek akutní rehabilitace, nebyl by ale problém nová lůžka zaplnit, ani kdybychom kapacitu zdvojnásobili. Neklesne nyní prestiž blanenské nemocnice? Prestiž blanenské nemocnice není dána pouze odborností nukleární medicíny. Jedná se o výjimečnost, kterou máme a jsme si toho vědomi, ale tato péče je příliš specifická a její další provozování s sebou nese tolik problémů, které by při kumulaci mohly destabilizovat celou nemocnici. A Vás osobně konec oddělení nukleární medicíny nemrzí? Mrzí, mě osobně velice. A mrzí mě to o to víc, že můj tchán MUDr. Aleš Huvar byl spoluzakladatelem ambulantní části Nukleární medicíny v Blansku v roce Po otevření lůžkové části se stal primářem, kterým byl až do svého odchodu do důchodu. Takže já v tom mám takový osobní prvek. Ale i přes to jsem si jistý, že díky transformaci lůžek bude nemocnice více sloužit občanům tohoto regionu. Podle mého názoru je toto řešení nevyhnutelné. Jaký je teď plán a časový harmonogram? Nyní se povedou jednání s Jihomoravským krajem, zdravotními pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Státním ústavem pro jadernou bezpečnost a dalšími. K plánujeme celé stávající oddělení uzavřít a popřípadě zrekonstruovat. Předpokládáme, že nové oddělení rehabilitace otevřeme na přelomu roku 2020/2021. Rozhovor vedla Pavla Komárková Foto Helena Vyplelová

6 6 Dlouhé krky z Doubravice nad Svitavou NA PŠTROSÍ FARMU SE MŮŽETE VYDAT ZA POCHOUTKAMI I ZÁŽITKY P štrosí maso, vejce, tuk, peří i kůže. Po zpracování původně pouštního ptáka nezbude takřka nic, vše najde své uplatnění, ať už na talíři, ve skříni nebo na poličce v koupelně. Na farmě v Doubravici pštrosy nejen chovají jako hospodářská zvířata, ale v sezoně tu slouží také jako turistické lákadlo. Návštěvníci si mohou tyto zdatné běžce prohlédnout zblízka a leccos zajímavého se o nich dozvědět. Louky poseté čtyřnohými tvory líně mávajícími ohony jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny. Ovšem dvě útlé dlouhé nohy, opeřený trup a hadovitý krk, ty zahlédnete obvykle spíš v Africe nebo v zoo. Přesto vydáte-li se pouhých deset kilometrů na sever od Blanska, dlouhé krky za- sů. Veškerou produkci krmiva si tu zajišťují sami. Kromě pštrosů afrických zde zahlédnete také emuy hnědé a nanduy pampové. Pštrosí farma s. r. o. je v současnosti rozdělena na dvě střediska. První slouží k pastvě a výkrmu mladých ptáků. Na farmě v Doubravici pak probíhá líhnutí a odchov kuřat, část areálu s výběhem a prodejnou je navíc otevřená veřejnosti. V sezoně (od dubna do září) právě sem míří školní exkurze, ale i celé rodiny s dětmi. V areálu máme i prodejnu, kde si rodiče mohou nakoupit pštrosí produkty. Děti se mezitím mohou občerstvit u stánku, prohlédnout si naši malou zoo nejen pštrosy, ale i kozy a ovce nebo si pohrát na našem malém hřišti s atrakcemi, upřesňuje cestu k finálním výrobkům Marek Kubíček. Naší hlavní starostí je tedy poskytnout dospělým ptákům ideální podmínky pro snášení vajec, v umělých líhních přivést na svět kuřata a ta pak odchovat do ideální jateční velikosti, dodává. Běžci, z nichž se později vyvinul pštros africký, původně žili v oblasti sahající od asijských stepí po africké savany, je to proto odolný pták, kterému nevadí dokonce ani extrémní teploty od 40 C do -40 C. V našem mírném podnebí se i v zimě může pohybovat venku ve výběhu a na noc se pak uchyluje do přístřešku, kde je pro něj přichystané krmivo (senáž a obilí). Zvýšenou péči však vyžadují právě vylíhnutá kuřata, neboť jsou citlivá na chlad a vlhkost. končené hlavou s obrovskýma (mezi suchozemci vůbec největšíma) očima, budou to první, co vás přivítá u vjezdu do městyse Doubravice nad Svitavou. vyjmenovává Marek Kubíček. A po předchozí domluvě nabízíme i prohlídku s odborným komentářem, doplňuje. PŠTROSI JAKO ATRAKCE Hlavním produktem, kvůli němuž se pštros chová, je maso. Jeho prodej tvoří 80 % celkových tržeb, ale zpracovává se i pštrosí kůže a také peří. Z podkožního tuku se pak vyrábí kosmetika, například krémy na pleť a ruce nebo masážní masti. Všechny tyto výrobky si můžete koupit v již zmíněné prodejně přímo na farmě nebo v obchodě Pštrosí speciality v Bořitově. Sami se staráme o chov ptáků a odbyt výrobků z něj. Jinak využíváme služeb jiných podnikatelů. Na porážku zvířata vozíme do Bořitova, maso nám zpracovává řeznictví Šutera v Olešnici, dále Hadač a Zapletal v Rosicích. Peří posíláme do Prahy a pro kůže také máme externí odběratele, Pro kuřata máme připravené temperované malé místnosti s teplotou 36 C, která se postupně snižuje. Od věku tří měsíců už jsou pštrosi dostatečně odolní, aby mohli celý den pobývat venku. Do první zimy obvykle narostou do výšky 120 až 150 cm a zvládnou i chladné počasí, popisuje Kubíček. Zhruba v jednom roce pak ptáci putují na porážku. Pštrosí farma pod vedením podnikatelů Romana Koupého a Marka Kubíčka funguje v Doubravici už téměř 25 let. Nápad začít s chovem se zrodil v polovině devadesátých let, kdy kolega hledal další využití pro areál, kde má zahradnictví, objasňuje historii farmy Marek Kubíček. V roce 1996 jsme nakoupili první kuřata a pak se chov rozběhl naplno, dodává. V polovině 90. let se tak doubravičtí podnikatelé stali průkopníky v Česku do té doby ojedinělého chovu pštrosů. Dnes se starají zhruba o 80 dospělých ptáků a 150 až 200 mladých jedinců. Farma hospodaří na 8 hektarech orné půdy a 5 hektarech pastvin, které slouží jako výběh pštro- MASO JE ZÁKLAD S DŮRAZEM NA REGION Pštrosí maso je vyhledávané jak pro svou chuť, tak pro své dietní vlastnosti a nízký obsah tuku. Prodává se syrové, ale i tepelně zpracované vyrábějí se z něj uzeniny, paštiky nebo třeba čabajky. Pštrosí maso připomíná telecí s nádechem srnčího. Je to velmi křehké, snadno stravitelné a chuťově neutrální maso. Emu a nandu už jsou aromatičtější, podobně jako zvěřina, takže nemusejí vyhovovat všem. I proto je máme pouze Zakladatelé Pštrosí farmy v Doubravici nad Svitavou (zleva) Martin Kubíček a Roman Koupý jako doplňkový chov a zužitkováváme hlavně jejich vejce, upřesňuje chovatel. Vejce jsou dalším zbožím, které najdete v doubravické prodejně přímo na farmě. A vyzkoušet tu můžete i různé druhy kosmetiky, stejně jako si zakoupit ozdobu z pštrosích per v různých barevných provedeních. Všechny tyto produkty vám ochotně nabídne prodavačka Iveta Sáčková. Právě touto cestou, přes vlastní prodejny a získávání stálých klientů z okolí, se firma snaží prodat většinu své produkce. Razíme cestu prodeje přímo tady na farmě. Snažíme se, aby zákazníci regionální produkty sami vyhledávali a poznali místa, kde vznikají. Netlačíme se do marketů ani do reklamy, líčí obchodní strategii Marek Kubíček s tím, že u nich nakoupí klienti nejvýhodněji. A jak se zdá, tento obchodní model postavený na místním prodeji funguje. Důkazem je prosperující firma, ale i stálí spokojení zákazníci, z nichž někteří si do areálu na okraji Doubravice chodí pro výrobky ze pštrosů už více než dvacet let. Text a foto Helena Vyplelová

7 7 Galerie na plotě spojila po 20 letech rodinu > pokračování ze strany 1 ale také obrazy zapůjčené od celé řady soukromých majitelů z Blanska i okolí. Vystudovaný zámečník, který navštěvoval kurzy kreslení na střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, ale pozvánky ke studiu výtvarného umění v Praze z rodinných důvodů opakovaně odmítl, na obrazech zachytil zejména přírodu Moravského krasu, portréty blízkých, ale také Blansko a jeho zákoutí. Částí své tvorby se Zdeněk Táborský ujal role kronikáře vydávajícího prostřednictvím nekonečné řady kreseb svědectví o stavebních a urbanistických proměnách města. Těm nakonec padla za oběť i jeho Galerie na plotě, která spolu s celým jeho domem musela ustoupit stavbě rozšířené silnice vedoucí do Blanska, přiblížila kurátorka výstavy Jana Písaříková s tím, že výstava, kterou doplňují také rodinné fotografie a další písemnosti, se snaží zrekonstruovat zevrubný portrét tohoto umělce. Tato výstava je velká událost, Galerii na plotě si pamětníci určitě vybaví, Zdeněk Tá- do posledního místa zaplněnou galerii malířova nejmladší dcera Dagmar Svobodová, která v domě na kraji Blanska bydlela i poté, co se rodiče v roce 1980 přestěhovali do bytu na Bezručově ulici. Byla to tam tehdy samota, chodit se muselo po silnici, vodu jsem tahala ze studánky v kýblech, nic jednoduchého. Tatínka jsem vozila na různá místa v okolí, přijeli jsme někam, on vystoupil, pak tam stál a díval se okolo, vryl si to do paměti a v ateliéru pak maloval, vzpomínala na Táborského tvorbu jeho dcera. Většinou ale stejně maloval Svitavu, dodala s tím, že rodný dům stál na okraji Blanska až do roku POTÍŽE MĚL S POLICIÍ I SE STÁTNÍ BEZPEČNOSTÍ Velkou část těch obrazů si pamatuji. S tatínkem jsem chodil malovat, já mu tehdy jako malý pomáhal, nechával mě šebsovat, na sololitovou desku jsem mu nanášel základní nátěr. Z toho, jak je tu dnes plno, by měl určitě radost, vzpomínal na vernisáži i mladší ze dvou synů Jiří Táborský. Vernisáž výstavy přilákala rekordní počet návštěvníků borský je jedním z těch, kteří ovlivnili podobu města a zapsali se do jeho historie, uvedl starosta Jiří Crha. Právě vzpomínkami na blanenského malíře, který by se letos dožil sta let, byla vernisáž prodchnuta. Poprvé po dvaceti letech se zde totiž sešly všechny tři dosud žijící děti Táborského a další příbuzní, přišli ale také malířovi známí či pamětníci. Ty obrazy okolo, to je moje dětství, vůbec jsem nečekala, že o to bude takový zájem, jsme z toho všichni opravdu dojatí, komentovala Jeho starší bratr, Jan Táborský, který žije na Slovensku, se do Blanska díky právě zahájené výstavě podíval poprvé po dvaceti letech. Vzpomínky mám rozporuplné. Byl jsem tehdy u toho, když tatínka zatkla StB, bylo to někdy v roce Namaloval tehdy Zápotockého, jak se houpe na provazu. Odvezli ho na výslechy do Prahy, nám nikdo nic neřekl. Když ho tehdy asi po týdnu pustili, byl to jiný člověk. Hodně ho to změnilo, já to komunistům nikdy nezapomněl, poodkryl jednu z dosud neznámých příhod Jan Táborský. Malíř, který většinu života pracoval v čistírně odpadních vod města Blanska, část kreseb daroval městu. Tak natrvalo získaly své místo v prostorách blanenského klubu důchodců. Ilustroval také knihu Verše o Moravském krasu a okolí, sám básně také psal. MALÍČEK POMALOVAL PAPÍROVÉ ČTVRTKY I SKLA GALERIE Galerie na plotě lákala turisty i místní Foto: archiv Galerie města Blanska Mnozí přítomní vzpomínali i na další známější příhody blanenského malíře-samouka. Například na to, jak mu policie opakovaně zabavovala obrazy z jeho Galerie na plotě, protože jejich vystavování vyhodnotila jako nepovolenou podnikatelskou činnost. Táborský totiž nebyl členem svazu výtvarných umělců, a prodej jeho obrazů tak byl nelegální. Přesto se jeho díla rozšířila i mezi místními, někdy byly dárkem, jindy platbou za službu. Některé obrazy malíř prodal díky výstavám, které se opakovaně konaly v Blansku rý v blanenském Svazarmu učil řídit i Táborského syna Jiřího, když ho při dovodech zařadili jako řidiče. V blanenské galerii jsou ale k vidění díla hned dvou místních rodáků na sobotní vernisáži byla zahájena také výstava Tomáše Malíčka Papírová hnízda se svíjejí do ulity a tuhnou. Kresby a malby blanenského umělce plné ornamentů, znaků a obrazců vznikají desítky hodin. Instalaci tvořenou desítkami papírů formátu A4, z nichž na každém autor pracuje zhruba 30 hodin, doplňují i pokreslené skleněné stěny. Chtěl jsem udělat něco přímo pro prostor galerie, tohle mi přišlo nejlepší, popisuje Tomáš Malíček dílo na skle, které vznikalo zhruba sto hodin a po ukončení výstavy bude smyto. Obě výstavy budou k vidění do 15. března. Galerie města Blanska chystá i doprovodný program, komentované prohlídky obou výstav, přednášku Pavla Svobody o dalších blanenských umělcích neodlučně spjatých s naším městem, ale také dětské workshopy a výtvarné dílny. > Pavla Komárková BLANSKO A JEHO PROMĚNY Maloval jeho dominanty, obyčejné domy i mizející zákoutí. V novém seriálu vám přinášíme Blansko na obrázcích Zdeňka Táborského, jím zachycená místa budeme fotografovat v jejich dnešní podobě. Ve spolupráci se znalcem blanenské novodobé historie Pavlem Svobodou se také pokusíme dohledat dobové fotografie. Jako první přinášíme zvěčnění kašny před blanenskou radnicí. Za vstřícnost děkujeme dědicům Zdeňka Táborského i Galerii města Blanska. Foto: Polina Davydenko i okolí. Já sám jsem od pana Táborského několik obrázků dostal, znali jsme se od roku 1963, jezdil jsem v autoškole jako instruktor, denně jsem projížděl kolem jejich domu, často jsme si povídali, dělal jsem mu i takovou autospojku, do města to bylo daleko, tak jsem mu občas posloužil. Jeho obraz jsem ale třeba dostal i od svých žáků v autoškole, podepsali mi ho všichni z druhé strany. Vím, že byl strašně smutnej, když z domu odcházel, byl tam jeho svět, vzpomínal Alois Vaněrek, kte- Na vernisáž přijely i tři děti Zdeňka Táborského a další jeho příbuzní Foto: Polina Davydenko Blansko nemělo nikdy nouzi o pitnou vodu. Novoblanenské domy včetně dvora se zásobovaly z kašny na náměstí. Potrubí bylo dřevěné a skládalo se z borových kmenů. Vodovod sbíral své prameny Na sádkách, na konci dnešní Krátké ulice v Kolonii (Jiráskova ulice). Do té doby dožíval v parku na náměstí poslední rybníček, do kterého se vlévala přebytečná voda. Tento rybníček nebyl již domovem ryb, ale rejdištěm kachen a hus, které jinak popásal obecní pasáček Josífek na Trávníkách (dnešní konec ulic Vodní, Žalkovského a Mlýnské). Opodál tohoto rybníčku stávala první litinová kašna, která byla přenesena do Hájíčku na Starém Blansku (Komenského ulice) a nahradila tak původní dřevěnou, když začátkem června 1898 pořídilo obecní zastupitelstvo na zasypaném rybníčku novou kašnu s nádrží. Kameninová kašna byla ozdobena litinovou sochou dívky, litinovým reliéfem Františka Palackého a so- chařskými pracemi Františka Voleského, kameníka z České Třebové. I tato kašna byla napájena oním historickým vodovodem až do připojení na novoblanenský vodovod budovaný od roku V roce 1960 byla instalována na ná- městí současná kruhová kašna. Plastika představuje párek dvořících se labutí. Autorem kašny je akademický sochař Josef Špaček, materiál tvoří mramor. >Pavel Svoboda

8 8 Sousedský bál ve fotografiích BLANSKO ROZTANČILA KAPELA THE PEOPLE V předu zpěváci, za nimi dechová sekce, ve třetí řadě kytara, basa, bicí a klávesy. Třináctičlenná formace The People, hlavní tahák letošního Sousedského bálu, naplnila příslib zdařilého hudebního a tanečního večera beze zbytku. 28. ročník městského plesu nabídl večer plný hudby nejrůznějších stylů a možnost tance až do ranních hodin. Nechyběla ani světelná show či taneční vystoupení, nebo drinky namíchané držitelem několika titulů barmanského mistra světa. Podrobnou reportáž najdete na O předtančení se postarala taneční škola Danza Brno Osobní dary do hlavní tomboly věnovali starosta města Jiří Crha i oba místostarostové Celým večerem provázela skupina The People. Role moderátora se ujal její zpěvák Radek Maar Třináctičlenná skupina The People zaplnila pódium do posledního místa. Na parketu bylo živo až do brzkých ranních hodin Natalie Rozmanová přijela na ples z Kuřimi. Vybraná kapela přilákala lidi z širokého okolí Tančilo se v nejrůznějších rytmech. Na své si přišli milovníci popu, jazzu i swingu Nechyběl ani fotokoutek, kde se mohli návštěvníci nechat zvěčnit Barmanskou show předvedl několikanásobný medailista z barmanského mistrovství světa Václav Abrahám Foto (8 ): Michaela Sošková

9 9 Majitelé kulturních památek získají dotace MINISTERSTVO KULTURY PODPOŘÍ OBNOVU PAMÁTEK. ŽÁDAT LZE DO KONCE ÚNORA Až 80 procent peněz vynaložených na obnovu kulturních památek nyní mohou jejich majitelé získat od ministerstva kultury. To vyhlásilo dotaci na podporu obnovy kulturních památek. Žádosti o poskytnutí příspěvku lze podávat prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje blanenského stavebního úřadu je bude přijímat do 28. února Mezi žadatele z Blanenska letos rozdělí téměř půl milionu korun. Finanční prostředky v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Využít je lze také na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Prostředky z tohoto programu lze použít také na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování, například na obnovu kolejových vozidel, strojů a podobně, vyjmenovává Bohdana Šlanhofová z oddělení územního plánování a regionálního rozvoje blanenského stavebního úřadu, které bude žádosti zpracovávat. Požádat o poskytnutí příspěvku si musí vlastník kulturní památky. Ten musí zajstit také minimální finanční spoluúčast ve výši 20 procent z nákladů, k nimž se poskytnutý příspěvek váže. Minimální výše příspěvku, který lze z programu získat, je 50 tisíc korun. Ne na vše je však možné dotaci využít. Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu ani například projektové dokumentace, upozorňuje Šlanhofová. Příspěvek také nelze přidělit, pokud byl na stejnou akci ve stejném kalendářním roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Naopak na náklady vlastníka a jeho nutného finančního podílu lze čerpat příspěvky od jiných institucí, například z rozpočtu obce nebo kraje, či příspěvek nadací i jiných subjektů. Odborníci podporu neposkytnou na obnovu té kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben samotným vlastníkem, který například úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Kdo chce získat podporu, měl by si pospíšit, ministerstvo kultury totiž vyhlásilo program poměrně krátce před termínem, do kterého mohou majitelé kulturních památek podávat své žádosti. Na základě informací zveřejněných na stránkách Ministerstva kultury musí žádost o poskytnutí příspěvku doručit na Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje do 28. února Žádost se podává na dvou předepsaných formulářích se všemi přílohami, a to zejména smlouvou o dílo nebo dodatkem ke smlouvě o dílo a rozpočtem na rozsah prováděných prací v rámci této smlouvy nebo dodatku ke smlouvě, doplňuje Bohdana Šlanhofová. Součástí žádosti je i klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem předala žádost na Ministerstvo kultury ČR. To pro rok 2020 stanovilo, že se Blanensku letos z tohoto programu rozdělí prostředky v celkové výši 476 tisíc korun. PENÍZE ROZDÁVALO MINISTERSTVO I LONI Dotace na Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností vyhlašuje Ministerstvo kultury každoročně. Díky dotaci opravili i fasádu kostela v Doubravici nad Svitavou Foto: odbor stavební úřad Přímo v Blansku získala v minulosti z tohoto dotačního programu podporu například oprava severní fasády věže kostela sv. Martina, oprava čelní fasády radnice nebo celkové ošetření obložení dřevěného kostelíka. Opravovalo se i vloni. Celková kvóta přidělená ministerstvem pro rok 2019 pro Blanensko byla 519 tisíc korun. Peníze se využily na opravu fasády kostela sv. Jana Křtitele v Doubravici nad Svitavou, opravu dvorní části fasády fary ve Sloupu nebo opravu krovu a štítu kostela sv. Kateřiny v Šebrově-Kateřině. Na oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území na Ministerstvu kultury se nyní zájemci mohou obracet s žádostí o informace, konzultace i metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti, zaměstnanci ministerstva jim poskytnou také odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek na tel.: , fax: Poradit se majitelé kulturních památek mohou také na Městském úřadu Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje u Ing. Bohdany Šlanhofové, tel.: , Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku naleznete na internetových stránkách ministerstva > red GALERIE MĚSTA BLANSKA PŘIPRAVUJE KNIHOVNA ČTENÁŘŮM Na první pohled by se mohlo zdát, že nejdůležitějším okamžikem výstavy je její vernisáž. Umělec i kurátor před ní vždy pociťují obrovské vzrušení a ptají se sami sebe, jak se asi budou vystavená díla divákům líbit a kolik lidí přijde. V sobotu 8. února bylo k naší radosti na vernisáži tolik lidí, že vystavená díla nebyla téměř vidět. Už to může být důvod se do galerie ještě jednou vrátit a prohlédnout si tvorbu Zdeňka Táborského a Tomáše Malíčka hezky v klidu a o samotě. Ovšem důvodů k opakovanému návratu je více. Tím prvním jsou přednášky a diskuze. Nejbližší nás čeká hned 1. března, pozvaným hostem je Pavel Svoboda, s nímž se projdeme nejen výstavou Zdeňka Táborského, ale také si představíme další umělce neodlučně spjaté s naším městem. Další přednáška ve formě komentované prohlídky výstav se uskuteční 11. března pod vedením kurátorky Jany Písaříkové a umělce Tomáše Malíčka. Druhým neméně podstatným důvodem k návratu jsou dětské workshopy a výtvarné dílny. Pokud máte doma malou malířku nebo malíře, doporučuji Vám přihlásit je na Workshop velkoformátové malby, který bude probíhat 29. února. Jeho prostřednictvím si děti pod vedením malíře Libora Veselého namalují svůj první velký obraz, který si poté odnesou domů. A protože přítomnost rodičů se na této výtvarné dílně nedoporučuje, pro dospělé je to příležitost pětihodinového odpočinku od jejich ratolestí. Dospělým návštěvníkům galerie by neměl také uniknout kurz Rodinné stříbro, jehož první díl se bude konat 15. března a jehož cílem je zasvětit vás do tajů obchodu s uměním a starožitnostmi. Pro maminky s dětmi předškolního věku je v galerii od února nově k dispozici dětský koutek, v němž si nejmenší návštěvníci vyhrají s krásnými knihami nebo se sochařskou stavebnicí z molitanu a dalších netradičních prvků. Zkrátka a dobře, v průběhu výstav se k nám vracejte, nejen sami, ale i se svými rodinami. Těšíme se na vás. > Jana Písaříková, kurátorka Galerie města Blanska KINO SE PROMĚNÍ V TRŽIŠTĚ S KNIHAMI První březnovou sobotu se bude opět čile smlouvat a obchodovat. Městská knihovna Blansko totiž společně s blanenským kinem chystá další Knižní blešák. První blešák byl jen tak na zkoušku a pořádali jsem ho přímo v knihovně. Velký zájem ze strany veřejnosti nás ale mile překvapil, a tak jsme po domluvě s blanenským kinem pořádali další blešáky již ve větších prostorách foajé kina. Stejně tak jsme z původně plánované jedné akce za rok udělali akce dvě, na jaře a na podzim, uvedl ke vzniku blanenských knižních blešáků ředitel knihovny Lukáš Dlapa. Zatímco si budou dospělí vybírat knihy, děti se mohou, stejně jako loni, zabavit ve výtvarné dílně, kterou opět povede blanenská výtvarnice a pedagožka Eva Klíčová. Novinkou pro malé návštěvníky bude představení blanenského divadla Kolárka, které si připravilo scénické čtení příběhů dvou rozverných žabáků Kvaka a Žbluňka. Představení se odehraje ve tři hodiny v kavárně Na kině. Byli bychom rádi, kdyby se z blešáku stala taková malá knižní slavnost, kde se sejdou různí lidé z města a budou mít prostor si spolu třeba jen popovídat, doplnila organizátorka blešáku Eva Mollová z blanenské knihovny. Knižní blešák se uskuteční v sobotu 7. března od 14:00 do 17:00 hodin. I letos budou mít návštěvníci z čeho vybírat. Prodejci mají možnost kromě knih nabízet i časopisy, učebnice, LP desky, cédéčka nebo třeba deskovky a hry a edukačním přesahem. Posledně se mi podařilo sehnat knížku, po které jsem dlouho pátrala. A byla za pár korun. Líbí se mi i milá atmosféra, která na blešáku vládne, pochvaluje si Lenka Dolanová a dodává, že další akci si určitě nenechá ujít. Po celou dobu konání bude otevřena i Kavárna Na Kině. Vstup na akci je zdarma. MUZEUM BLANENSKA PŘIPRAVUJE Zveme vás na prohlídky zámku s průvodcem. Od 27. února až do 31. prosince 2020 budou na prohlídkové trase vystaveny historické panenky. Vybrané téma zaujme všechny věkové kategorie, neboť se jedná o unikátní kousky z Kočovného muzea v Plzni. Ty nejstarší mají více než 100 let. Vstupné je stejné jako na komentovanou prohlídku: 80 / 40 Kč Při návštěvě muzea platí pravidlo vypnout si při prohlídce telefon. Jinak je tomu v případě, že si chcete zahrát šifrovací hru. V expozici litiny se stanete tajnými agenty a s pomocí QR kódů odkryjete dávná tajemství. Potřebovat budete: chytrý telefon se čtečkou QR kódů a mobilní data. Hra je určena pro návštěvníky starší 14 let. S chytrým telefonem můžete vyrazit i do okolí zámku k vodní nádrži Palava. Podrobné informace o hře s názvem Litinový sen se dočtete na stránkách www. skrytepribehy.cz. Pro mladší děti jsou pro zpestření prohlídky připraveny omalo-nalepovánky s litinovými sochami. Mohou tak hledat, na kterém místě expozice se sochy z obrázků v omalo-nalepovánkách nacházejí v expozici. V březnu zahájíme výstavu o trampingu s názvem Vlajka vzhůru letí. Slavnostní vernisáž proběhne 12. března v 18:00 hod. v multimediálním sále Muzea Blanenska, program obohatí kytarový hudební doprovod. Samotnou výstavu můžete navštívit až do 14. června 2020 v malé výstavní síni. Vstup na vernisáž je volný, v následujících dnech je výstava k vidění za poplatek 40 / 20 Kč.

10 10 Kulturní a sportovní pozvánky VÝSTAVY do , multifunkční místnost knihovny Sv. Martin v běhu času Víte, že kostel sv. Martina oslaví v roce 2020 již 880 let? Co si o tom myslí mladí talentovaní výtvarníci a keramici pod taktovkou pedagogů výtvarného ateliéru ZUŠ Blansko, spatříte na slavnostním zahájení jejich výstavy. Výstava potrvá do a je volně přístupná v otevírací době knihovny. do v 15:00 h, Dům přírody Moravského krasu Výstava vápenců geologa Ing. Jiřího Šafaříka, CSc. Vernisáž výstavy vápenců z Moravského krasu s přednáškou geologa Ing. Jiřího Šafaříka, CSc. se uskuteční v sobotu 7. prosince 2019 v 15 hodin v prostorách Domu přírody. Výstava bude k vidění v Domě přírody až do konce února do , foyer Kina Blansko Výstava snímků účastníků fotosoutěže Zpravodaje města Blanska Výstava oceněných fotografií fotosoutěže Podzim na Blanensku v h, multifunkční místnost knihovny a výstavní místnost Dětská záložka: vernisáž a vyhlášení vítězů soutěže Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže o nej dětskou záložku a zároveň zahájení krátkodobé výstavy všech odevzdaných prací. Přijďte se podívat jaké neuvěřitelné a pestré podoby může mít obyčejná knižní záložka v podání dětí. Výstava potrvá do 13. března 2020, vstup volný v běžné otevírací době knihovny. do v 17:00 h, Galerie města Blanska Zdeněk Táborský: Galerie na plotě / Tomáš Malíček: Papírová hnízda se svíjejí do ulity a tuhnou Výstava maleb, kreseb a akvarelů Zdeňka Táborského je pojatá jako místopis Blanska a okolí. Název výstavy Papírová hnízda se svíjejí do ulity a tuhnou tvoří úryvek z textu Dům daleko Věry Linhartové. Volně se propojuje s pojmy, které asociují kresby a malby blanenského umělce Tomáše Malíčka. KINO Pokladna je otevřena hodinu před představením. Vstupenky si můžete rezervovat na cz. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmového klubu. Změna programu vyhrazena ve 20:00 h, kino JUDY Renée Zellweger v roli jedné z největších hollywood-ských legend všech dob. Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává miláčkem celé Ameriky. Její talent si podmaňuje miliony diváků na celém světě. Její kariéra je doslova splněným snem. Ale všechno má svou cenu. Úspěch a sláva si vybírají vysokou daň. Její život provází osamělost, jejím démonem je 120 Kč / Británie / 118 min. / české titulky ve 20:00 h, kino ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám. 120 Kč / Česko / 90 min. / česká verze ve 20:00 h, kino MODELÁŘ Hrdiny snímku Modelář jsou dva mladí muži, kteří provozují malou firmu: létají s dronem. Poté, co se jeden z nich zraní, vstoupí do hry jako náhrada spolužák z gymnázia. Nová spolupráce funguje na jedničku, jenže spolužák je poněkud divný a má originální představy o nápravě světa. 130 Kč / Česko / 110 min. / česká verze vždy ve 20:00 h, kino 1917 Na sklonku první světové války dostali dva mladí britští vojáci Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman) zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků mezi ohroženými je i Blakeův bratr. 130 Kč / USA / 119 min. / české titulky v 17:30 h, kino VOLÁNÍ DIVOČINY Film Volání divočiny je adaptací legendárního románu Jacka Londona a přináší dobrodružný příběh odvážného psa a jeho nového přítele (Harrison Ford) v časech zlaté horečky na Klondiku. 130 Kč. / USA / 104 min. / české titulky v 16:00 a 17:30 h v 17:30 h, kino V SÍTI: ZA ŠKOLOU 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. 100 Kč / Česko / 63 min. / od 12 let a vždy ve 20:00 h, kino KRÁLÍČEK JOJO Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená poměrně dost přímočarou kariéru. Desetiletému klukovi Jojo v tom pomáhá jeho imaginární přítel, tak trochu nablblý Adolf Hitler. Zlom nastane v okamžiku, když Jojo zjistí, že jeho maminka ukrývá v podkroví židovskou dívku. Od té chvíle musí malý Jojo čelit svému vlastnímu zaslepenému nacismu a s tím mu jeho vymyšlený Hitler už může jen velmi těžko poradit. I když se docela snaží. 120 Kč / Česko, Nový Zéland / 108 min. / české titulky vždy ve 20:00 h CHLAP NA STŘÍDAČKU V české situační komedii se manželka Ivana Chýlková dohodne s milenkou svého manžela Jiřího Langmajera na tzv. na střídavé péči týden tady, týden tam. 120 Kč / Česko / 112 min. / od 12 let v 17:30 h TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU Tlapková patrola se vrací do kin a protentokrát si psí parta záchranářů v čele s Ryderem připravila speciální závodnický film. V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému závodu, Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye dokonce pomáhaly postavit okruh. Společně pak tlapky vytvořily servisní technický tým pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou k vítězství. 100 Kč / USA / 65 min. / česká verze v 15:00 h (3D) a 17:30 h (2D) FRČÍME Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického. 150 Kč (3D), 130 Kč (2D) / USA / 120 min. / česká verze ve 20:00 h PARAZIT První neanglicky mluvený snímek v historii, který získal Oscara za nejlepší film roku. Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají dva tak odlišné světy? Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek. 100 Kč / Jižní Korea / 132 min. / české titulky / od 15 let ve 20:00 h MALÉ ŽENY Autorka a režisérka Greta Gerwigová (Lady Bird) vytvořila Malé ženy, které čerpají z klasického románu a díla Louisy May Alcottové, a zároveň se v autorčině alter egu Jo Marchové odráží její fiktivní život. V podání Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého stává nadčasovým a velice aktuálním. 100 Kč / USA / 135 min. / české titulky ve 20:00 h NEVIDITELNÝ Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet. Zlověstný vzkaz bývalého milence by se dal interpretovat různě. Jenže ten pravý význam je děsivý a nepředstavitelný. Leigh Whannell, režisér originálního thrilleru Upgrade, přichází s další žánrovou lahůdkou, která inovativně oživuje legendárního hororového antihrdinu. 130 Kč / USA / 124 min. / české titulky / od 15 let ve 20:00 h VLASTNÍCI Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. 120 Kč / Česko / 96 min. / od 12 let vždy ve 20 h 3BOBULE Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic. Po mnoha sklizních Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Začíná série komických omylů a nedorozumění. 130 Kč / Česko / 103 min. PLESY ve 20:00 h, Dělnický dům Ples Nemocnice Blansko ve 20:00 h, Dělnický dům Ples dobrovolných hasičů K poslechu a tanci hraje skupina Akcent. Pitný režim zajištěn točeným pivem a moravskými sudovými víny. Hlad zažene hasičský guláš a řízky. Bohatá tombola. DALŠÍ AKCE v 19:00 h, Dělnický dům Screamers vás baví Screamers jsou mistry parodie a nadsázky umělecky okořeněné o divadelní přesah. Představení jsou estetickým zážitkem postaveným na syntéze hereckého, baletního a pěveckého umění. Do Blanska k nám se svým představením Screamers vás baví zavítají 26. února Těšit se můžete na spoustu zábavy, humoru, tance, hudby, smíchu v 19:00 h, Klub Gauč Blansko, Smetanova 6 Aleš Palán: autorské čtení Podvečerní čtení a povídání známého novináře, publicisty a spisovatele, jež má autorství či spoluautorství na čtyřech desítkách knižních titulů. Několik z nich bylo nominováno na Magnesii Literu, za originálního průvodce brněnským Bronxem Brnox toto ocenění získal. Knihy o svérázných lidech dobrovolně žijících na okraji společnosti Raději zešílet v divočině a Jako v nebi, jenže jinak jsou dnes již knižními bestsellery. Těšit se můžete i na jeho nový román Miss exitus. Vstupné dobrovolné v 19:00 h, Zámecká Sýpka Blansko Řízená degustace portugalských vín ve 20:00 h, Hospůdka Na Točně a Kulturní dům Těchov, Blansko-Těchov Rockový minifest na Těchově Silver Band revival a Prasklý Bachor znovu na jednom podiu v jeden večer. Nenechte si ujít, bude to stát za to! Předprodej vstupenek zahájen v Hospůdce Na Točně na Těchově. Vstupné v předprodeji 140 Kč, na místě 160 Kč v 8:30 h, Dolní Lhota 216 Vliv stravy na psychiku Přednáška s měřením stresové odolnosti. Rezervace nutná předem, bližší informace na tel: , nebo u: ve 14:00 h, Galerie města Blanska Velkoformátová malba s Liborem Veselým (tvořivá dílna) Workshop pro děti od 6 let, děti namalují velkoformátové plátno pod vedením malíře Libora Veselého. Délka workshopu jsou 4 hodiny a přítomnost rodičů se nevyžaduje. Po ukončení workshopu si děti odnesou své první velké plátno domů. Předchozí zkušenost s malbou není nutná. S sebou si vezměte oblečení, které je možno ušpinit od akrylových barev. Vstup 300 Kč (v ceně zahrnuto velkoformátové plátno, které si děti odnesou domů). Nutná registrace: nebo tel Budeme se těšit na společné tvoření! v 15:00 h, Galerie města Blanska ART CAFÉ / Pavel Svoboda: umělci Blanska Další ze série přednášek o současných podobách vizuálního umění, tentokrát se zaměřením na umělce Blanska. Kromě Zdeňka Táborského v Blansku působila a dodnes působí celá řada pozoruhodných výtvarných umělců a sochařů. Historik, spisovatel a galerista Pavel Svoboda Vás provede jejich tvorbou. Vstup volný v 18:30 h, Hospůdka Na Točně a Kulturní dům Těchov S drony na cestách Petr Jan Juračka Petr Jan Juračka cestovatel, uznávaný a vyhledávaný fotograf, vědec a populizátor vědy, autor snímlů pro National geographic. Promítáme na úhlopříčku obrazu 7 metrů v super kvalitě. Sál kulturního domu v Těchově u Blanska. Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč. Rezervace možná na u cz nebo tel Předprodej zahájen v Hospůdce Na Točně v Těchově ve 14:00 h, foyer kina Knižní blešák Již tradiční prodejní a nákupní market place v blanenském kině zaměřený na knihy, časopisy, učebnice, LP, CD, deskovky a hry s edukačním přesahem. Součástí program pro děti. Zájemci o prodej hlaste se na nebo u svých knihovníků. Vstup i prodej je zdarma v h, Kavárna na kině Scénické čtení pro děti: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi I čtení může být legrace! Příhody žabích kamarádů v podání divadla Kolárka pro malé i velké. Akce proběhne v rámci knižního blešáku. Vstupné dobrovolné v 19:00 h, Dělnický dům Ladislav Špaček: ETIKETA NENÍ VĚDA O etiketě vážně i vesele. Dvouhodinová one man show mistra etikety Ladislava Špačka, ve které shrne vše, co bychom měli znát, abychom se nechovali jako slon v porcelánu. Víte, jak se obléknout do divadla? Které šaty by neměly chybět v žádném dámském šatníku? Jaký je rozdíl mezi šedým a černým oblekem? Umíme se správně představit? Kdo nastupuje první do výtahu? Na desítky otázek dostanete v pořadu odpovědi. A co víc: Budete překvapeni, jak může být etiketa zábavná v h, multifunkční místnost knihovny Čtenářský klub pro mládež 12 + Další setkání kubu teenage knihomolů, tentokráte na téma Retteling neboli převyprávění známého příběhu. Sdílení zážitků ze čtení, diskuze, doporučování nových knih. Vstup zdarma v 18:00 h, Galerie města Blanska Zdeněk Táborský / Tomáš Malíček: komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka aktuálních výstav s kurátorkami Janou Písaříkovou, Ivanou Hrončekovou a umělcem Tomášem Malíčkem. Součástí prohlídky Táborského tvorby bude i překvapení v podobě zpřístupnění kreseb, které se na výstavu nakonec nedostaly. Tomáš Malíček nechává formáty papírů A4 prorůstat organickými struktury, na některých místech na sebe ornament přejímá funkci písma. Vstup volný. SPORT v 9:00 h, 10:15 h, 11:30 h, SH Údolní Florbal turnaj elévové Florbalový klub FBK Atlas Blansko pořádá domácí turnaj elévů: 09:00 FBO Orel Boskovice FBK Atlas Blansko 10:15 FBK Atlas Blansko TRO- OPERS GREEN 11:30 FBK Atlas Blansko TRO- OPERS Young Guns 12:45 TJ SOKOL LETOVICE FBK Atlas Blansko v 10:00 h, kuželna, Údolní 8a Ženy A: KK Blansko vs KK Konstruktiva Praha v 11:00 h, Sportovní ostrov Přípravný duel: Blansko Prostějov ve 12:45 h, kuželna, Údolní 8a Muži A: KK Blansko vs SK Kuželky Dubňany v 18:00 h, kuželna, Údolní 8a Muži B: KK Blansko vs SK Baník Ratíškovice A v 9:00 h, 10:30 h, 12:30 h, SH Údolní Florbal turnaj mladší žáci Florbalový klub FBK Atlas Blansko pořádá domácí turnaj mladších žáků: 09:00 FBK Atlas Blansko Hornets Brno ZŠ Horní 10:40 Orel Dolní Bojanovice FBK Atlas Blansko 12:25 FBK Atlas Blansko FRC Mikulov

11 11 Blanenští atleti sbírali medaile na Mistrovství Moravy a Slezska Hned šest medailí si přivezli členové atletického klubu ASK Blansko z Mistrovství Moravy a Slezska, které se první únorový víkend konalo v Ostravské atletické hale. Už pátek pro nás znamenal první medailový úspěch v podání Denise Ellingera, který obsadil na trati 1500 m vynikající třetí místo. Velká očekávání pro nás představovala sobota, kde startovala děvčata v žákyních. Ze soboty vezeme čtyři medaile. Tři individuální vybojovala Veronika Jakusidisová, a to dvě zlata z 60 m a 150 m a stříbro z dálky. Velkou radost nám udělala štafeta děvčat, která doběhla ve složení Poláčková, Bezdíčková, Nollová a Jakusidisová na vynikajícím třetím místě. V neděli odjížděla na mistrovství naše nejstarší skupina složená s dorostenek, juniora a žen. Jen největší optimista věřil v medaili, ale holky ve štafetě vybojovaly krásné třetí místo. Štafeta žen běžela ve složení Mynářová, Zukalová, Jánošíková a Hlaváčková. I ostatní atleti z našeho klubu zaslouží pochvalu za předvedené výkony. Opět jsme ukázali, že patříme ke špičce Moravskoslezské atletiky a právem jsme nejúspěšnějším okresním klubem. A již nyní vyhlížíme k Mistrovství České republiky ve vícebojích, které se odehraje v Praze. I zde má náš klub jako jeden z mála své zástupkyně, když si účast zajistila Veronika Jakusidisová a Dominika Bezdíčková. Oběma holkám držíme palce a doufáme, že nám to opět cinkne. > atletika ASK Blansko Oslabení basketbalisté překvapili Basketbalový tým BBK Blansko do 11 let sehrál na domácí palubovce dvě utkání, ve kterých i přes sedm chybějících hráčů překvapil a připsal si dvě cenné výhry. Tu první Oznámení O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie (bez záruky): 26. února od 13:00 do 15:00 nám. Republiky 8 4. března od 7:30 do 10:30 Absolonova, Salmova, Dvorská 28 až 56 (sudá čísla), vodárna a RS plynu u hřbitova Horní Palava 59, 61, 63 a garáže vedle 4. března od 10:30 do 13:30 Dvorská 56, 58 až 80 (sudá čísla), Dvorská 19 dopravní středisko nad vodárnou 6. března od 7:30 do 10:30 Čapkova od Údolní po Sušilovu, Údolní 8, 10 (mateřská školka a sportovní hala), Žižkova 27 (ZŠ speciální), Masarykova 18a (ILL- KO), Husova 1 (hotel PROBE) Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku nebo navštivte kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu v utkání s tradičním rivalem z Podolí, když domácí hráči málem promarnili nadějný dvacetibodový náskok. Podolí pak prohrálo s favorizovaným celkem SAM BŠM Brno a snadná výhra se od brněnského týmu očekávala i proti BBK. Domácí hráči ale bojovností a dobrou obranou hosty zaskočili a výsledkem bylo těsné, ale zasloužené vítězství o jediný bod. Výsledky: BBK Blansko : SK Renocar Podolí 47:40 BBK Blansko : BŠM Brno 47:46 Body celkem: Horák 27, Zezula 21, Fořtík 14, Kříž S. 11, Popelka J. 8, Kříž D. 6, Tylečková 5, Popelka T. 2 body. (kaj) PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah, vinylu a PVC včetně dodávky materiálu Tel komerční sdělení Zveme vás na degustaci vín: čtvrtek řízená degustace portugalských vín, od hod. zámecká restaurace Sýpka Blansko čtvrtek řízená degustace vín vinařství Filip Mlýnek Dolní Dunajovice od hod. zámecká restaurace Sýpka Blansko sobota řízená degustace DUEL VÍN od hod. statek Samsara Klepačov čtvrtek řízená degustace vín butikové vinařství DANNYS od hod. zámecká restaurace Sýpka Blansko čtvrtek řízená degustace vín ZD Sedlec se sklepmistrem Ctiradem Králíkem, od hod. zámecká restaurace Sýpka Blansko čtvrtek řízená degustace vín Slepá degustace od hod. zámecká restaurace Sýpka Blansko SPOLEČENSKÁ KRONIKA ÚMRTÍ Květoslava Kubínová Blansko Zdeněk Zavadil Blansko Jana Plchová Blansko Hedvika Musilová Blansko Alena Fořtíková Blansko Jiří Novotný Blansko Jiří Dostál Blansko Zdeňka Vernerová Blansko Jindřiška Turková Adamov Marie Vopršálová Rájec-Jestřebí Jana Petlachová Jedovnice Karel Čech Blansko Božena Ošlejšková Blansko Miloš Kozárek Blansko Rudolf Volf Blansko Josef Kozohorský Horní Lhota Jaroslav Polák Klepačov Jiří Dvořák Blansko Miroslav Matuška Blansko Karel Man Rájec-Jestřebí Oldřich Pokladník Blansko Marie Sedláková Blansko Anna Lakotová Dolní Lhota Jan Klimeš Olomučany Libuše Strunová Blansko ŘÁDKOVÁ INZERCE PODNIKATELSKÁ INZERCE ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny AM, A1, A2, A a B. Smetanova 4, Blansko, tel Koupím staré obrazy, hodiny, hodinky, rámy, porcelán, mince, pohledy, vojenské věci, nábytek Máte rádi Blansko? Pojďte na jeden den proměnit střed města na příjemné místo pro sebe a své sousedy. Na 12. září 2020 se chystá nový pouliční festival sousedské slavnosti, ulice bez dopravní zátěže, parkoviště bez aut. Chodníky i volné plochy v parku se stanou přívětivým místem pro společně strávený čas s rodinou, dětmi, přáteli a sousedy. Zajímá vás víc? Chcete se zapojit? Napište nám na Fotosoutěž se Zpravodajem zná své vítěze VÝHERCI SI PŘEVZALI CENY NA SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽI, JEJICH FOTOGRAFIE JSOU K VIDĚNÍ V KINĚ BLANSKO Soutěžní snímky na zadané téma mohli účastníci zasílat na adresu redakce Zpravodaje od konce srpna do 20. listopadu loňského roku. Vyhlášení fotografií, na nichž autoři nejlépe zachytili téma Podzim na Blanensku, se uskutečnilo v pátek 7. února. Ve foyer blanenského kina budou snímky amatérských fotografů k vidění do konce února. Do soutěže se přihlásily více než dvě desítky fotografů. Z došlých snímků posléze porota, v níž nechyběli zástupci města, KSMB, ale ani společnosti Megapixel, s níž Zpravodaj soutěž pořádal, vybrala ty nejlepší. Zvolit nejzdařilejší fotografie byl nelehký úkol, neboť asi jen třetina autorů splnila tematické zadání, tedy zachytit na snímku podzimní atmosféru tak, aby bylo patrné, že se obraz vztahuje k blanenské lokalitě. Některé zdařilé fotografie proto zůstaly pod pomyslným stupněm vítězů a jen té nejlepší z nich se dostalo čestného uznání. Všichni autoři, kteří se zúčastnili slavnostního vyhlášení, si ale odnesli malou pozornost, šest oceněných fotografů pak i hodnotnější věcné ceny. POZVÁNÍ ODJINUD ve 20:00 h, MKS Adamov XXI. ŠKOLNÍ PLES Základní škola a mateřská škola Adamov Vás zve na XXI. ŠKOLNÍ PLES. K tanci a poslechu hraje TOM SAWYER BAND ve 20:00 h, Stará škola Ráječko Ples SK Olympia SK Olympia zve na tradiční XXXI. ples. K tanci a poslechu hraje skupina Gava Band. Ocenění fotografové: 1. místo: Stanislav Vondra Vankláč 2. místo: Eva Jakubcová Poslední dotyky léta 3 4. místo: Tadeáš Mima Světlo na konci peronu; Matěj Stloukal Blansko pod mlhou První cenu obdržel za snímek Vankláč Stanislav Vondra Součástí vstupného 150 Kč je tradiční řízek v 19:00 h, v 17:00 h, v 17:00 h, kinosál KD Jedovnice Klíč k záhadě zaniklé osady Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice uvádí autorskou komedii Klíč k záhadě zaniklé osady. Předprodej vstupenek v prodejně Květiny Jaroslav Zelinka, Jedovnice. Telefon i celou pozůstalost, to vše do roku Tel , Zvu Vás na koučink, dechové a vztahové terapie, motýlí masáž. Tel , www. mirkahudcova.cz. NEMOVITOSTI Rodina s dětmi koupí chatu nebo chalupu na víkendy. Okres Blansko. Tel místo: Markéta Jeřábek Když řeka čaruje Čestné uznání: Miroslav Černoch Za oponou Všechny oceněné snímky si můžete prohlédnou na stránkách města Blanska. >red v 16:00 h, Sportovní hala Ráječko Dětský karneval ve 20:00 h, Sokolovna Rájec-Jestřebí XIV. Rockový ples Zahrají Rockfór, HD Acoustic a APF. Připravena bohatá tombola (přes 300 výher!), drinky, domácí kuchyně a řada překvapení. Vstupné: 99 Kč SOUKROMÁ INZERCE Koupím LP gramofonové desky a staré pohledy. Větší množství vítáno. Přijedu si. Tel Elektrikář opravy, rekonstrukce, revize. Malby-nátěry, montáž SDK, zednické práce. Tel.: Hledám manuálně zručného a spolehlivého člověka z Blanska pro nátěr dřevěného plotu v jarním období.

12 Hokejisté Blanska si play-off nezahrají ANI V LETOŠNÍM ROCE SI BLANSKO NEZAHRAJE PLAY-OFF KRAJSKÉ HOKEJOVÉ LIGY Ačkoli dokážou Dynamiters potrápit většinu z předních pater tabulky, tak bohužel nedokážou sbírat body s tabulkovými sousedy, a stejně jako v předchozích letech na to tým okolo kapitána Marka Antoňů výrazně doplácí. V zápase s Hodonínem byl favorit jasný. Hosté přijížděli do Blanska jako čtvrtý tým tabulky, což domácím, jak se později ukázalo, evidentně vyhovovalo. Tým z pohraničního města šel na blanenském zimním stadionu rychle do vedení a 150 diváků mohlo sledovat, jak se s tím domácí celek vypořádá. A vypořádal se skutečně elegantně. Patnáct vteřin po úvodní brance Hodonína se za bránou hostí zmocnil puku Matouš Král a poslal jej před branku, kde stál Jiří Šmahel a se štěstím jej propasíroval do sítě. Dostal jsem puk od Matouše zpoza branky, byl jsem tam sám a dokázal jsem do toho plácnout, naštěstí to gólmanovi propadlo a byl z toho gól, rozebíral svůj první zásah Jiří Šmahel. Po vstřelené brance převzalo Blansko aktivitu a postupně si vypracovávalo další šance, které brankou bohužel neskončily. Ve druhé části předvedli domácí galapředstavení. Už po necelé minutě je odstartoval Matouš Král, který opět prokázal, že má perfektní přehled o hře, a nádherným pasem vyzval Šmahela k druhému zásahu v utkání. Podařilo se nám udělat pořádný tlak do brány, celkem jsme si je tam zamotali a povedlo se mi uvolnit se na levé straně hřiště. Nakonec jsem tam dostal krásnou přihrávku a o moc lépe to trefit nešlo a jsem rád, že to tam spadlo, hodnotil svůj druhý zásah v duelu Šmahel. Blanska byl rázem plný led a Luner měl co dělat, aby udržel akcie Hodonína nad vodou. Držet těsnou ztrátu dokázal Hodonín až do 34. minuty. Poté napřáhl na modré čáře Stanislav Sedláček a jeho dělový projektil posunul ukazatel skóre na průběžných 3:1. Čtyři minuty před koncem přišla další chvíle hrdiny večera Jiřího Šmahela. Tomu se povedlo ujet po pravé straně hřiště a poslat kotouč pod víko hostující branky a zkompletovat hattrick. Ani si nepamatuju, kdy jsem naposledy dal hattrick. Myslím si, že to gólman trochu podcenil a šel dolů trošku dřív, než asi měl, culil se po zápase hrdina domácího celku Šmahel. V závěrečné části ještě zvýšil vedení Blanska Marek Antal a snížení Dufka nemělo vliv na konečnou dělbu bodů. Blansko přehrálo Hodonín poměrem 5:3 a zaslouženě si připsalo tři body. O týden pozděj zajížděli Dynamiters na led Uničova, kde bojovali o teoretickou naději na účast ve vyřazovacích bojích. Na půdě soupeře z Olomouckého kraje se však Blanenským příliš nedařilo. Domácí v první třetině získali dvoubrankový náskok a vypadalo to, že mají duel pevně ve svých rukou. To zpochybnil po třech minutách druhé části Tomáš Jílek, jenž mezikruží snížil na rozdíl jediné branky. Měli jsme delší tlak v útočné třetině, Jarda (Hanzlík, pozn. red.) vystřelil od modré a zblokovaný puk se odrazil mezi kruhy. Tam jsem do toho plácl a puk zaletěl do branky, popisoval snížení na rozdíl jediné branky Jílek. To bylo bohužel vše, co Dynamiters směrem kupředu dokázali. Od poloviny zápasu se rozjel v domácím podání neuvěřitelný gólostroj a ještě do konce druhé části vedli už 4:1, a to navíc Šenk chytil několik tutovek domácích hráčů. V závěrečné části domácí navýšili vedení na konečných 7:1 a jasně tak poslali Blansko mimo play-off. Do stavu 4:1 to bylo ještě hratelné. Na obou stranách byly podobné šance ke skórování. Bohužel Uničov má dost zkušené hráče, kteří umí tyto situace lépe využít. Zbytek gólů už potom pramenil z toho, že jsme za každou cenu chtěli snížit s nekoncentrovali jsme se na obranou fázi, hodnotil Jílek druhou část střetnutí. Text a foto Kryštof Severa 12 Blansko s druholigistou nepropadlo HERNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V ČELADNÉ SI FOTBALISTÉ BLANSKA ZPESTŘILI DVĚMA DUELY Vrámci zimní pauzy jeli fotbalisté Blanska do Čeladné, kde se během čtyřdenního soustředění utkali nejprve s druholigovým soupeřem MFK Vítkovice a poté s konkurentem v boji o postup v rámci MSFL MFK Frýdkem-Místkem. Hned první den čekala fotbalisty z brány Moravského krasu těžká zkouška. Druholigové Vítkovice bojují ve FNL o záchranu a podobně jako Blansko, tak i v jejich podání jde v zimě o přípravu na velice těžkou jarní část soutěže. V duelu s Blanskem to však nevypadalo, že spolu hrají celky z rozdílné soutěže. Blansko herně nepropadlo, a dokonce rychle vedlo 2:0. Vedení však udržet nedokázalo a po dvou brankách domácího celku se oba týmy rozešly smírně 2:2. Duel s Vítkovicemi nám dal jasně najevo, že s druholigovým týmem dokážeme sehrát vyrovnaný zápas, a navíc dokážeme diktovat tempo hry, těšilo brankáře Blanska Davida Záleského. Druhý duel odehráli Blanenští o den později proti houževnatému Frýdku, který se na jaře určitě popere o postupové příčky do FNL a bude tak jedním z velkých hráčů o čelo MSFL. Blansku se v tomto duelu nepodařil vstup do zápasu a po čtvrthodině hry už ztrácelo dvě branky. To však nebyl pro svěřence Zbyňka Zbořila problém a díky dvěma gólům Přerovského a Urbančoka dokázalo do 64. minuty srovnat. Třešničkou na dortu byl moment z 81. minuty, kdy se prosadila zimní posila Radek Klusák, který rozhodl o výhře Blanska poměrem 3:2. Ve zbývajících dnech si hráči Blanska užívali perfektního prostředí a zdokonalovali se ve svých fyzických dovednostech. Soustředění byli zaměřené na vylepšení naší kondice, protože nás na jaře nečekají jednoduché boje. Nicméně dokonale splnilo i funkci stmelení kolektivu, řekl o soustředění Záleský. V rámci přípravy tak došlo i na zlepšení nedostatků, které Blansko před jarní částí trápí. Pracujeme na věcech, co nás trápí, třeba udržení koncentrace v závěru utkání, což nás v přípravě trápilo, dodává David Záleský. Na soustředění tak fotbalisté z Blanska navázali na poslední duel před jeho začátkem, kde dokázali přehrát rezervu brněnské Zbrojovky a připsat si pátou výhru v přípravě. Duel se Zbrojovkou odehráli svěřenci Zbyňka Zbořila na umělé trávě v areálu na Sportovním ostrově, kde dokázali ovládnout první půli a po dvou brankách zimní posily Harise Harby, jedné Štrombacha a jedné vlastní vedli 4:1. Chtěli jsme ten zápas odehrát zodpovědně, jako mistrovské utkání, Zbrojovka ukázala svou kvalitu a jsme rádi, že jsme úvod zápasu zvládli, tvrdil po utkání kouč Blanska Zbořil. Druhou půli však fotbalisté z Blanska nezvládli a Zbrojovka v závěrečných minutách dotahovala skóre. Druhá část hry byla z naší strany skutečně strašná. Určitě nechceme, aby to takhle vypadalo i nadále, kritizoval výkon svých svěřenců trenér Zbořil. Blansko se nakonec nemuselo strachovat o výsledek až do posledních minut, neboť se ke střele dostal Haris Harba a přesným pokusem zkompletoval hattrick a rozhodl o konečném výsledku 5:3 pro Blansko. Text a foto Kryštof Severa Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , IČ: Šéfredaktorka Pavla Komárková, redaktorka Helena Vyplelová, redaktor Kryštof Severa, Evidenční číslo MK E Za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk VLTAVA LABE MEDIA, a. s. tiskárna Novotisk Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Starosta města Blansko v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BLANSKO O DOBĚ

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta města Blansko podle 14a, 14c a 14d zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starosta města Blansko v souladu se zákonem č. 2/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých

Více

Obsah: Časové lhůty: jsou stanoveny v souladu se zněním vyhlášky 104/1997 Ministerstva dopravy a spojů 45 a 46: být delší než 30 min.

Obsah: Časové lhůty: jsou stanoveny v souladu se zněním vyhlášky 104/1997 Ministerstva dopravy a spojů 45 a 46: být delší než 30 min. ) (D c c I >rn J %%% )r%j > O % %% O _.I. C % ŮI%.0 Z O I I E ow _Jw:o cď) _) < Q)c ) _;. o I 7z:JJJ3 : coc cj ť ::; o: TJ0d P :; co O (% O W CJ L) (1) 1)] 1. j O W c: : ď.jr:c wq c: : 3 e E C rc J; N

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

Přehled energetické náročnosti bytových domů

Přehled energetické náročnosti bytových domů Přehled energetické náročnosti bytových domů Průkaz energetické náročnosti budov dle zákona č.318/2012 Sb.,který je novelou zákona č.406/2000 Sb. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 78/2013 Sb., účinná

Více

PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k ) Odbor rozvoje města

PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k ) Odbor rozvoje města PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k 31.12.2013) Odbor rozvoje města P.č. Název projektu Popis projektu Dotační program Typ projektu Období realizace zahájení*

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Nemocnice Tišnov, p. o.

Nemocnice Tišnov, p. o. Nemocnice Tišnov, p. o. Historie nemocnice 1895 - byl Tišnov prohlášen za klimatické místo se studenými lázněmi 1899 - za pomoci města Tišnova rozhodl MUDr. František Kuthan, průkopník vodoléčby a fyzikální

Více

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 1/2015 3. Projednání a schválení

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

ZÁPIS Č.13 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 15. července 2011

ZÁPIS Č.13 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 15. července 2011 ZÁPIS Č.13 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 15. července 2011 Přítomni: Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Hosté: Omluveni: Ing. Luboš Choura, Miroslav

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.9.2018 596/19/RM/2018 Stanovisko ke stavbě - stavební úpravy bytového domu vydat souhlas

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 9. jednání dne 4. února 2019

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 9. jednání dne 4. února 2019 RADA MĚSTA KORYČANY Výpis usnesení z 9. jednání dne 4. února 2019 R M 1/ 9 / 19 s c h v a l u j e program jednání Rady města Koryčany. 2. R M 2/ 9 / 19 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Koryčany

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 14. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018-2022 konané dne 13. května 2019 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

KONCEPCE ÚPRAV Úterý od 17:00 hodin ve společenské místnosti SD JILM

KONCEPCE ÚPRAV Úterý od 17:00 hodin ve společenské místnosti SD JILM 1 sídliště spořilov jilemnice - celková urbanistická studie park na spořilově harmonogram únor 2015 - leden 2016 celková urbanistická studie projekt nového spořilovského parku únor 2016 I. setkání březen,

Více

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby. identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby.   identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 16/3/2019 ze dne 18. 1. 2019

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

Usnesení. z 86. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 86. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 86. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 08.01.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 3256/R/080118: předložený

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově

USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově UR01/39/2016 Schválení programu 39. schůze Rady města Uničova program 39.

Více

Zápis ze 2. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově městského úřadu v Dolních Kounicích

Zápis ze 2. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově městského úřadu v Dolních Kounicích Zápis ze 2. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 12.2.2018 v budově městského úřadu v Dolních Kounicích Přítomní: Ing. Radka Formánková - starostka Lumír Konečný - místostarosta. MUDr. Petr Fila-radní,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

II. Pověřuje Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, předložením návrhu na prodej p.p.č. 482/16 zastupitelstvu obce k projednání. T:

II. Pověřuje Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, předložením návrhu na prodej p.p.č. 482/16 zastupitelstvu obce k projednání. T: Zápis 34. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 21. 9. 2016 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák,

Více

Usnesení č.49/2017. B) Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Klub orientačního běhu Konice z.s. ve výši Kč.

Usnesení č.49/2017. B) Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Klub orientačního běhu Konice z.s. ve výši Kč. Rada města Konice dne 23.10.2017: Usnesení č.49/2017 1. Rada města Konice: A) Schvaluje poskytnutí dotací na rok 2018 z rozpočtu města a) Charitě Konice Mateřské centrum srdíčko ve výši 10 000 Kč b) Střední

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. února 2017 03/2017/RM I. RM bere na vědomí 03.2017/7RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 05.12.2018 Usnesení číslo: 1096/35R/2018 Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 93/2018 V Jindřichově Hradci dne 6.12.2018 Provedení rozpočtového

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Usnesení. schvaluje legislativní kroky ke zřízení městské policie města Němčice nad Hanou,

Usnesení. schvaluje legislativní kroky ke zřízení městské policie města Němčice nad Hanou, Usnesení ze 111. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 11.06.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Středoškolská technika Přestavba bývalého areálu koželužny na Společensko-kulturní centrum Koželužna v Hradci Králové, Kuklenách

Středoškolská technika Přestavba bývalého areálu koželužny na Společensko-kulturní centrum Koželužna v Hradci Králové, Kuklenách Středoškolská technika 2017 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Přestavba bývalého areálu koželužny na Společensko-kulturní centrum Koželužna v Hradci Králové, Kuklenách Jan Sameljak

Více

VOLEBNÍ PROGRAM BLANSKO

VOLEBNÍ PROGRAM BLANSKO 1 ŘÍZENÍ MĚSTA Analýza fungování městského úřadu a restrukturalizace jeho organizační struktury vedoucí k zefektivnění jeho činnosti Vytvoření uživatelsky přijatelnějšího webu města Blanska pro občany

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Zápis č. 4 z Komise bytové konané dne 21. května 2018

Zápis č. 4 z Komise bytové konané dne 21. května 2018 Zápis č. 4 z Komise bytové konané dne 21. května 2018 Přítomni: Iva Havlátová, Milena Ševčíková, Mgr. Michal Kudláček, Eduard Seidl, Lenka Knechtová, Michala Dvořáková, Květa Kučerová Nepřítomni: Lukáš

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ CELKEM SE ZAPOJILO 65 RESPONDENTŮ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ CELKEM SE ZAPOJILO 65 RESPONDENTŮ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ CELKEM SE ZAPOJILO 65 RESPONDENTŮ 1. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 2 možnosti) 1) 3. blízkost přírody 57 87,7% 2) 2. příznivé životní 21 32,3% prostředí

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 108. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 15.1.2018 2590/108/RM/2018 DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Obecně závazná vyhláška ke stanovení školských obvodů ZŠ

Obecně závazná vyhláška ke stanovení školských obvodů ZŠ Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 21.12.2016 Číslo jednání: 6 Číslo jednací: MULA 41332/2016 Počet l. dok.: Počet příloh: Počet l. příloh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 14.12.2016 Název

Více

Základní a Mateřská škola Úhonice

Základní a Mateřská škola Úhonice Základní a Mateřská škola Úhonice Škola očima zákonů Základní zákon ve školství zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 36 odst.

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013 R 516/13 R 517/13 Finanční dar neuvolněnému členu zastupitelstva a) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč panu Bc. Josefu Pavinskému

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2018 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení přátelé, ve svých rukách držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2018, který byl pro nás rokem výročním. 28. října to bylo přesně

Více

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2332/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený a doplněný program 144. schůze Rady města Rumburk.

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

Ročník II. Číslo III. www. zt-blansko.cz 2017

Ročník II. Číslo III. www. zt-blansko.cz 2017 Ročník II. Číslo III. www. zt-blansko.cz 2017 Slovo úvodem P řátelé, opět jsou tu po roce Vánoce a s nimi i čas na třetí vydání našeho firemního zpravodaje. V něm se můžete opět dočíst souhrn nejpodstatnějších

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 19. 01. 2017 do 27. 02. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako Rodinné centrum P10-003587/2017

Více

Usnesení č. 227/2016 Pověření ověřovatele zápisu Rada města po projednání schvaluje ověřovatelem zápisu pana Petra Fonderfona.

Usnesení č. 227/2016 Pověření ověřovatele zápisu Rada města po projednání schvaluje ověřovatelem zápisu pana Petra Fonderfona. Usnesení ze 43. schůze rady města Trmice, která se konala dne 17. 10. 2016 od 14:00 hod. na MěÚ Trmice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Sociální a dostupné bydlení obce Hrušovany u Brna

Sociální a dostupné bydlení obce Hrušovany u Brna Obec Hrušovany u Brna Určeno: Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna Důvodová zpráva č.: 19/1 Zpracoval: Rožnovský Č. jednání: 1/2017 Předkládá: Rada obce Dne: 13. 2. 2017 Útvar: starosta Název materiálu:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Rostislav Musálek Zdeněk Kudělka. Vlasta Závodská Ing. Lenka Křížková

Rostislav Musálek Zdeněk Kudělka. Vlasta Závodská Ing. Lenka Křížková 13 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov Dagmar Lapešová, DiS. - finanční úsek ÚMOb Martinov Rostislav Musálek Zdeněk Kudělka Vlasta Závodská Ing. Lenka Křížková Šárka

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 R 760/16 R 761/16 R 762/16 R 763/16 R 764/16 Plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Šumná konaného dne

Zápis o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Šumná konaného dne Zápis o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Šumná konaného dne 21. 1. 2019 Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Šumná (dále jen zastupitelstvo obce ) v 18.00

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu 2017 26/2017/RM I. RM schvaluje 26.2017/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Zápis z 16. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 33. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. prosince 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne Řř. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne 10. 6. 2019 Usnesení č. 258/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330053899/001, mezi městem Brtnice,

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 9. 3.2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 8 členů ZO JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík, RNDr. Ladislav

Více

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369)

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369) U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Kojetína, konané dne 28. června 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s pořízením konvektomatu

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatina, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Slatina dne 5. 3.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatina, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Slatina dne 5. 3. Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatina, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Slatina dne 5. 3. 2019 od 18 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013 č. 110 u p r a v e n á v e r z e pro školní rok 2013/2014 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kynšperk nad

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1674/2018/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje jednání týkající

Více

1 ZÁMĚR REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYLEŠOVICE V LETECH

1 ZÁMĚR REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYLEŠOVICE V LETECH 1 ZÁMĚR REGENERACE SÍDLIŠTĚ KYLEŠOVICE V LETECH 2018-2019 1.1 Cíle regenerace Realizace všech záměrů celého projektu regenerace sídliště by měla vést k dosažení hlavního cíle všestranného zlepšení obytného

Více

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 35. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (35. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 21.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 14:00 hodin. 1) Pouť v Trhových Svinech ve dnech 17. a

Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 14:00 hodin. 1) Pouť v Trhových Svinech ve dnech 17. a Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí 04. 02. 2019 od 14:00 hodin Přítomni: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. František Slípka, Mgr. Miroslav Majer p. Aleš Fajtl

Více