z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing. Kožíšek, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Ing. Louda, Ing. Mencl, Motyčka, MUDr. Navrátilová, Ing. Neuman, Nezbeda, Mgr. Rosůlek, Mgr. Řehořková, MUDr. Slezáček, MUDr. Šafaříková, PaedDr. Šedivý, Šprinc, PaedDr. Štoček, Mgr. Tláskalová, Ing. Vodák (22) Omluveni: Klouček, Bc. Omastová, Mgr. Orel (3) Zastupitelstvo města po projednání: 624/27/ Zpráva člena Rady města Nový Bydžov Mgr. Josefa Rosůlka o činnosti Rady města Nový Bydžov za období od do vzalo na vědomí - přednesenou zprávu Mgr. Rosůlka o činnosti Rady města Nový Bydžov za období od do (bez materiálu) 625/27/ Odprodej bytu č. 886/4 v budově (bytový dům) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 v ulici Luční, Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej bytu č. 886/4 v budově (bytový dům) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 v ulici Luční, Nový Bydžov, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 7093/84290 na společných částech budovy (bytový dům) čp. 886, čp. 887 a čp. 888 spoluvlastnického podílu v rozsahu 7093/84290 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. Strana kupující je povinna celou dohodnutou kupní cenu uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100, VS 3112, před podpisem kupní smlouvy a ve lhůtě nejpozději do 27. února (č. materiálu: ZM ) 1

2 626/27/ Odprodej pozemku parc. č. 1820/3 o výměře 275 m 2 v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemku parc. č. 1820/3 o výměře 275 m 2 v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč (č. materiálu: ZM ) 627/27/ Přijetí darování pozemku parc. č. 311 o výměře 90 m 2 v kat. území Skřeněř (obec Nová Skřeněř), do majetku Města Nový Bydžov schválilo - přijetí darování pozemku parc. č. 311 o výměře 90 m 2 v kat. území Skřeněř, do majetku Města Nový Bydžov z vlastnictví fyzických osob (č. materiálu: ZM ) 628/27/ Odprodej pozemku parc. č. 2740/19 o výměře 223 m 2 v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemku parc. č. 2740/19 o výměře 223 m 2 v kat. území Nový Bydžov, z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví společnosti J. HONS N. Bydžov s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, Dr. M. Horákové čp. 1563, PSČ , IČ , za dohodnutou kupní cenu ,- Kč Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 2

3 629/27/ Úprava usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 569/25/2009 ze dne : Schválení výkupu pozemku parc. č. 2740/16 o výměře 80 m 2 v kat. území Nový Bydžov, z vlastnictví společnosti J. HONS N. Bydžov s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, Dr. M. Horákové čp. 1563, PSČ , IČ , do majetku Města Nový Bydžov (z důvodu připravované výstavby přestupního terminálu), za dohodnutou kupní cenu ,- Kč schválilo - úpravu usnesení zastupitelstva č. 569/25/2009 ze dne v části týkající se dohodnuté kupní ceny z původně schválené dohodnuté kupní ceny ve výši ,- Kč nově na dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 630/27/ Odprodej budovy občanské vybavenosti čp situované na stp. č a stp. č o výměře 46 m 2 v kat. území Nový Bydžov z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej budovy občanské vybavenosti čp situované na stp. č a stp. č o výměře 46 m 2 v kat. území Nový Bydžov z majetku Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč s tím, že fyzické osoby zřídí věcné břemeno práva užívání části budovy čp na stp. č v kat. území Nový Bydžov (tři místnosti samostatně přístupné z ulice Sv. Čecha v Novém Bydžově) ve prospěch Města Nový Bydžov na dobu určitou (10 let) a za úhradu ve výši ,- Kč Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 631/27/ Výkup pozemku parc. č. 590/122 o výměře 2700 m 2 v kat. území Sloupno, do majetku Města Nový Bydžov schválilo - výkup pozemku parc. č. 590/122 o výměře 2700 m 2 v kat. území Sloupno, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku Města Nový Bydžov, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 3

4 632/27/ Výkup pozemku parc. č. 398/10 o výměře 254 m 2, parc. č. 401/11 o výměře 2950 m 2 a parc. č. 401/15 o výměře 6164 m 2, všechny v kat. území Prasek, do majetku Města Nový Bydžov schválilo - výkup pozemků parc. č. 398/10 o výměře 254 m 2, parc. č. 401/11 o výměře 2950 m 2 a parc. č. 401/15 o výměře 6164 m 2, všechny v kat. území Prasek, z vlastnictví Obce Prasek, se sídlem Prasek čp. 35, PSČ , IČ , do vlastnictví Města Nový Bydžov, IČ , za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (č. materiálu: ZM ) 633/27/ Odprodej pozemků stp. č o výměře 101 m 2 a parc. č. 542/56 v kat. území Nový Bydžov z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemků stp. č o výměře 101 m 2 a parc. č. 542/56 v kat. území Nový Bydžov z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč (č. materiálu: ZM ) 634/27/ Záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 200 o výměře 645 m 2 v kat. území Vysočany do majetku Města Nový Bydžov schválilo - záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 200 o výměře 645 m 2 v kat. území Vysočany z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, PSČ Praha 2, IČ , do vlastnictví Města Nový Bydžov (č. materiálu: ZM ) 4

5 635/27/ Záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 560/3 o výměře 998 m 2 v kat. území Nový Bydžov do majetku Města Nový Bydžov schválilo - záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 560/3 o výměře 998 m 2 v kat. území Nový Bydžov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha 2, IČ , do vlastnictví Města Nový Bydžov (č. materiálu: ZM ) 636/27/ Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/H/23269/2009-HMSU, na bezúplatný převod pozemků parc. č. 2561/1 o výměře 392 m 2, parc. č. 2561/2 o výměře 142 m 2, parc. č. 2741/4 o výměře 214 m 2, parc. č. 873/3 o výměře 443 m 2, všechny v kat. území Nový Bydžov, do majetku Města Nový Bydžov schválilo - Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/H/23269/2009 -HMSU, na základě které převádí Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ , bezúplatně do vlastnictví Města Nový Bydžov pozemky parc. č. 2561/1, parc. č. 2561/2, parc. č. 2741/4 a parc. č. 873/3, všechny v kat. území Nový Bydžov (č. materiálu: ZM ) 637/27/ Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Nový Bydžov: Technické služby města Nový Bydžov, se sídlem , Nový Bydžov, F. Palackého 1244, IČ schválilo - zřizovací listinu dle návrhu s účinností od (změna z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) (č. materiálu: ZM ) 5

6 638/27/ Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Nový Bydžov: Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241, se sídlem Nový Bydžov, F. Palackého 1241 schválilo - zřizovací listinu dle návrhu s účinností od (změna z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) (č. materiálu: ZM ) 639/27/ Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Nový Bydžov: Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380, se sídlem Nový Bydžov, U Plovárny 1380 schválilo - zřizovací listinu dle návrhu s účinností od (změna z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) (č. materiálu: ZM ) 640/27/ Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Nový Bydžov: Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové, se sídlem Nový Bydžov, Karla IV. 209 schválilo - zřizovací listinu dle návrhu s účinností od (změna z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) (č. materiálu: ZM ) 641/27/ Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Nový Bydžov: Základní škola, Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové, se sídlem Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561 schválilo - zřizovací listinu dle návrhu s účinností od (změna z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) (č. materiálu: ZM ) 6

7 642/27/ Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Nový Bydžov: Základní umělecká škola, Nový Bydžov, se sídlem Nový Bydžov, Na Valech 78 schválilo - zřizovací listinu dle návrhu s účinností od (změna z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) (č. materiálu: ZM ) 643/27/ Předfinancování projektů v sociální oblasti v roce 2009 schválilo - předfinancování výdajů na komunitní plánování ve výši ,- Kč a na terénní sociální práci ve výši ,- Kč (úprava rozpočtu č. 5 Města Nový Bydžov na rok 2009 na sociální výdaje města: převod částky ,- Kč z organizace Duha o. p. s., na organizaci 0402 sociální výdaje města) (č. materiálu: ZM ) 644/27/ Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz sociální služby na rok 2009, uzavřené mezi Městem Nový Bydžov a společností Duha o. p. s., se sídlem Julia Fučíka 873, Nový Bydžov schválilo - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz sociální služby na rok 2009 (snížení neinvestičního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov na realizaci projektu nazvaného Duha o. p. s. sociální služby, na částku ,- Kč) (č. materiálu: ZM ) 645/27/ Závěrečná zpráva průzkumu potřeb občanů Nového Bydžova vzalo na vědomí - Závěrečnou zprávu průzkumu potřeb občanů Nového Bydžova (v oblasti sociálních služeb, prevence kriminality, bezpečnosti, bydlení, sportu, investic soukromých i veřejných, odpadového hospodářství, informační gramotnosti, zapojování do rozhodování a informovanosti o veřejném dění) a pozvánku na prezentaci výsledků průzkumu, která se bude konat ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov, předložené Ing. Danielou Luskovou, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bydžov (č. materiálu: ZM ) 7

8 646/27/ Informace ze sociální oblasti vývoj nezaměstnanosti, dávky v hmotné nouzi, realizace veřejné služby, vše k vzalo na vědomí - informace ze sociální oblasti přednesené Ing. Danielou Luskovou, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bydžov (č. materiálu: ZM ) 647/27/ Zrušení usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 461/22/2008 ze dne : Schválení poskytnutí půjčky ve výši 5,3 mil. Kč společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého čp. 893, Hradec Králové, IČ , na rekonstrukci ČOV Nový Bydžov: rozdělenou do tří let v roce 2009 částku 1,8 mil. Kč, v roce 2010 částku 2 mil. Kč a v roce 2011 částku 1,5 mil. Kč s tím, že tato půjčka bude po dokončení stavby kapitalizována a Město Nový Bydžov za ni obdrží ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. zrušilo - usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 461/22/2008 ze dne Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 (č. materiálu: ZM ) 648/27/ Poskytnutí peněžitého daru ve výši ,- Kč Královéhradeckému kraji, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, Hradec Králové, IČ , za účelem poskytnutí dotace společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Novém Bydžově schválilo - poskytnutí peněžního daru ve výši ,- Kč Královéhradeckému kraji, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, Hradec Králové, IČ , který tyto finanční prostředky následně poskytne jako dotaci společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého čp. 893, Hradec Králové, IČ , na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Novém Bydžově Pro: 20 Proti: 1 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 8

9 649/27/ Úkol pro starostu města Nový Bydžov projednat změnu investičního plánu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. uložilo - Ing. Pavlu Loudovi, starostovi města Nový Bydžov, projednat na představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého čp. 893, Hradec Králové, změnu investičního plánu tak, aby částka ,- Kč, poskytnutá Městem Nový Bydžov, byla nejpozději do 3 let od přijetí usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 648/27/2009 ze dne kapitalizována ve prospěch Města Nový Bydžov Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 (č. materiálu: ZM ) 650/27/ Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne vzalo na vědomí - zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne (č. materiálu: ZM ) 651/27/ Informace o projednání dopadu novely zákona o dani z nemovitostí na rozpočet Města Nový Bydžov vzalo na vědomí - výsledek schůzky týmu (týmový úkol č Návrh úpravy daně z nemovitosti) na úpravu daně z nemovitostí, kdy závěr je zachovat původní obecně závaznou vyhlášku k dani z nemovitosti, schválenou usnesením Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 120/8/92 ze dne (č. materiálu: ZM ) 652/27/ Úprava č. 5 rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 schválilo - úpravu č. 5 rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 (v příjmech i výdajích v částce 5.569,10 tis. Kč) Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM

10 653/27/ Žádost Regionálního mládežnického klubu Cidlina, se sídlem Dr. M. Tyrše čp. 112, Nový Bydžov, IČ , o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 ve výši ,- Kč finanční spoluúčast k projektu Rekonstrukce sprch v kabinách a dovybavení rehabilitačního centra v prostorách Fotbalového stadionu Nový Bydžov schválilo - poskytnutí dotace Regionálnímu mládežnickému sportovnímu klubu CIDLINA ve výši ,- Kč z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 z organizace 0303 přílože k dotacím fotbal, jako finanční spoluúčast k projektu Rekonstrukce sprch v kabinách a dovybavení rehabilitačního centra v prostorách Fotbalového stadionu Nový Bydžov Pro: 14 Proti: 1 Zdrželo se hlasování: 6 (č. materiálu: ZM ) 654/27/ Oprava usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 653/27/2009 ze dne : schválení poskytnutí dotace Regionálnímu mládežnickému sportovnímu klubu CIDLINA, se sídlem Dr. M. Tyrše čp. 112, Nový Bydžov, IČ , ve výši ,- Kč z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok z organizace 0303 přílože k dotacím fotbal, jako finanční spoluúčast k projektu Rekonstrukce sprch v kabinách a dovybavení rehabilitačního centra v prostorách Fotbalového stadionu Nový Bydžov (žádost RMSK CIDLINA o ,- Kč) schválilo - opravu usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 653/27/2009 ze dne (změna výše dotace), následovně: Schválilo poskytnutí dotace Regionálnímu mládežnickému sportovnímu klubu CIDLINA, se sídlem Dr. M. Tyrše čp. 112, Nový Bydžov, IČ , ve výši ,- Kč z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok z organizace 0303 přílože k dotacím fotbal, jako finanční spoluúčast k projektu Rekonstrukce sprch v kabinách a dovybavení rehabilitačního centra v prostorách Fotbalového stadionu Nový Bydžov Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se hlasování: 3 (č. materiálu: ZM ) 10

11 655/27/ Žádost občanského sdružení STADION Nový Bydžov oddíl ledního hokeje, se sídlem Dukelská třída čp. 978, Nový Bydžov, IČ , o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 ve výši ,- Kč, na nákup automatického externího defibrilátoru, kterým by měl být na doporučení Českého svazu ledního hokeje vybaven Zimní stadion Nový Bydžov při všech soutěžích neschválilo - poskytnutí dotace občanskému sdružení STADION Nový Bydžov oddíl ledního hokeje, na nákup automatického externího defibrilátoru pro Zimní stadion Nový Bydžov Pro: 0 Proti: 18 Zdrželo se hlasování: 3 (č. materiálu: ZM ) 656/27/ Zápis č. 23 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne vzalo na vědomí - zápis č. 23 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne (č. materiálu: ZM ) 657/27/ Kontrola rozsahu činnosti Domu dětí a mládeže při Základní škole Nový Bydžov, Karla IV. 209, se sídlem Nový Bydžov, Dr. K. Englera 195 uložilo - Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov provést kontrolu naplnění rozsahu činností Domu dětí a mládeže při Základní škole Nový Bydžov, Karla IV. 209, včetně zajištění financování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 658/27/ Schůzka k zajištění zdravotní péče pro občany Novobydžovska vzalo na vědomí - konání a závěry schůzky k zajištění zdravotní péče pro občany Novobydžovska (č. materiálu: ZM ) 11

12 659/27/ Vyměření příslušenství daně z přidané hodnoty příspěvkové organizaci Města Nový Bydžov - Technickým službám města Nový Bydžov, se sídlem Nový Bydžov, F. Palackého čp vzalo na vědomí - vyměření příslušenství daně z přidané hodnoty Technickým službám města Nový Bydžov Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 660/27/ Informace společnosti OREDO s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Nerudova čp. 104, IČ (společnost zodpovědná za organizaci regionální dopravy pro Královéhradecký kraj) o redukci některých málo využívaných vlakových spojů s platností od vzalo na vědomí - informaci společnosti OREDO s. r. o., ze dne , o redukci některých málo využívaných vlakových spojů vzalo na vědomí - způsoby vyrozumění občanů města Nový Bydžov, zajištěné Miroslavem Vostruhou, vedoucím Odboru dopravy Městského úřadu Nový Bydžov (č. materiálu: ZM ) 661/27/ Informace o postupu prací Znečištění podzemních vod v severovýchodní části města Nový Bydžov (oblast bývalého Kovoplastu) - prezentace vzalo na vědomí - informace o postupu prací při řešení znečištění podzemních vod v Novém Bydžově, přednesené Milenou Žákovou, vedoucí Oddělení životního prostředí Městského úřadu Nový Bydžov uložilo - Oddělení životního prostředí Městského úřadu Nový Bydžov informovat všechny dotčené uživatele objektů o stavu zamoření objektů, zjištěného na základě výsledků analýzy rizika vzneslo - požadavek na ředitelku Základní školy, Nový Bydžov, F. Palackého 1240, informovat zastupitelstvo města o přijatých opatřeních k výskytu škodlivých látek v objektu školy (č. materiálu: ZM ) 12

13 662/27/ Úkol pro Oddělení kontroly Městského úřadu Nový Bydžov uložilo - Ing. Daně Rudolfové, vedoucí Oddělení kontroly Městského úřadu Nový Bydžov, písemně informovat zastupitelstvo města o splnění či nesplnění podmínek pro přidělení grantů, nastavených Městem Nový Bydžov, žadateli o granty (při poskytování Sportovních a Kulturních grantů v roce 2009) (bez materiálu) Ing. Pavel Louda starosta Mgr. Josef Rosůlek člen zastupitelstva Usnesení vyhotoveno dne: Návrhová komise: Ing. Vladimír Neuman, PaedDr. Jaroslav Šedivý 13

14 14

15 H L A S O V A C Í L I S T I N A 27. Zastupitelstvo města Nový Bydžov konané dne: Česák 2 Haltuf 3 Hruška 4 Janoušek 5 Klouček 6 Kožíšek 7 Kubánek 8 Kulich 9 Louda 10 Mencl 11 Motyčka 12 Navrátilová 13 Neuman 14 Nezbeda 15 Omastová 16 Orel 17 Rosůlek 18 Řehořková 19 Slezáček 20 Šafaříková 21 Šedivý 22 Šprinc 23 Štoček 24 Tláskalová 25 Vodák USNESENÍ ČÍSLO: VYSVĚTLIVKY: PRO PROTI ZDRŽEL SE NEPŘÍTOMEN H L A S O V A C Í L I S T I N A 27. Zastupitelstvo města Nový Bydžov konané dne: Česák 2 Haltuf 3 Hruška 4 Janoušek 5 Klouček 6 Kožíšek 7 Kubánek 8 Kulich 9 Louda 10 Mencl 11 Motyčka 12 Navrátilová 13 Neuman 14 Nezbeda 15 Omastová 16 Orel 17 Rosůlek 18 Řehořková 19 Slezáček 20 Šafaříková 21 Šedivý 22 Šprinc 23 Štoček 24 Tláskalová 25 Vodák /1 660/2 661/1 661/2 661/3 662 VYSVĚTLIVKY: PRO PROTI ZDRŽEL SE NEPŘÍTOMEN

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 02.09.2013 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013 1148/77/2013/RMS schválila rozšířený návrh programu 77. schůze rady města Slatiňany 1149/77/2013/RMS 1) schválila uzavření Dodatku

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

USNESENÍ. z 4. schůze rady města konané dne 14. ledna 2015. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

USNESENÍ. z 4. schůze rady města konané dne 14. ledna 2015. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín USNESENÍ z 4. schůze rady města konané dne 14. ledna 2015 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 15/4/45 Rada města schválila program jednání rady města konané dne 14.1.2015. 15/4/46 Rada města

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 23/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U 5. schůze Rady města České Budějovice konané dne 3. března 2010 od 9:00

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 14.04.2014

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.01.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011 Usnesení z 29. zasedání Rady města, dne 21.11.2011 Kontrola usnesení 29/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 29/2. Rada města a ) b e r e n

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016

Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016 Dotace se poskytuje za účelem motivace vlastníků památkově

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

ZM_03 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZM_03 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 06.06.2016 Zpracoval Bc. Lenka Švecová, DiS. odbor Datum projednání v RM 13.06.2016 finanční Datum projednání v ZM 20.06.2016 Předkládá

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 64. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 3. března 2014 čís. 928/64 940/64 1/6 928/64 Rada městského obvodu Martinov 3. března 2014

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015 R-18068 1429 16.6. k návrhu na využití prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 R-18179 1430 16.6. k projednání požadavků na obsah

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 19.4.2005 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý, MUDr. Aleš Rybka, Bc.

Více

Rada 76 (10.03.2014) 1

Rada 76 (10.03.2014) 1 Zápis č. 76 ze schůze rady města Velešín, konané dne 10.03.2014 Přítomni: Jaroslav Bartizal, Mgr. Josef Klíma, František Ondrášek, Jiří Růžička Omluven: Ing. Vladimír Jantač Host: Karel Krejčí jednatel

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé ze dne 17. 12. 2014 č. 15/14 Čl. 1 Úvodní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2007 bez výhrad a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 47. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 19. 2. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě

Více

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011 Usnesení č. 3/36 s c h v a l u j e smlouvu o dílo mezi Obcí Mosty u Jablunkova a DIGIS,

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Ing. Otto Buš

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 24. 6. 2010 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 25/1.1 Program 25. zasedání

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 009/15/Šm U S N E S E N Í 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 339/9 375/9 Rozdělovník - členové

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 Město Holýšov U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 386.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 125. zasedání: 1) Zahájení 2) Volba

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 21.5.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu

Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu Přítomni: Vojtěch Šín, Bc. Marek Karger, Ladislav Karn, Jiří Merta, Milan Mrázek, Libor

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 7.3.2011 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 20.10 hodin PŘÍTOMNI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek, M. Novák, L. Zima,

Více

příklad nahrazeného textu: xxxm. L. Mostxxx

příklad nahrazeného textu: xxxm. L. Mostxxx Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více