DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:"

Transkript

1 DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou pevností v tahu a vysokým modulem pružnosti, uspořádaná ve dvou kolmých směrech (0 / 90 ), která je určena pro opravy a zesilování konstrukcí z betonu, zdiva, dřeva a oceli. Upevňuje se k podkladu pomocí cementové malty s nízkým modulem pružnosti CONCRESEAL CARBOFIX nebo epoxidovým lepidlem o vysokém výkonu MAXEPOX CS. Vytváří dokonale spojený kompozitní lamelový systém in situ, přizpůsobený geometrii podkladu a mechanickým požadavkům zesilovaného prvku. K dispozici jsou tři druhy gramáží, aby vyhovovali potřebám každého případu: DRIZORO CARBOMESH 160 DRIZORO CARBOMESH 210 DRIZORO CARBOMESH 300 Renovace konstrukcí poškozených haváriemi a patologickými jevy, a dále starších budov vystavených dynamickému působení vyvolané zemětřesením, prudkými nárazy nebo explozí. Zesilování konstrukcí v důsledku změny užívání, napravení chyb v realizační nebo projektové fázi. Opravy a zesilování architektonických prvků historických celků: stěny, klenby, kopule, desky apod. Zesilování ovinutím betonových částí, spojů mezi trámy a sloupy, pro zvýšení pevnosti v tahu. Zesílení trámů namáhaných smykem a torzí. Zvyšuje odolnost trámů proti meznímu stavu trhlin. Přizpůsobení novým seismickým normám ve stavebnictví. Vysoká tepelná odolnost, má podobné chování vůči ohni jako beton. Lze aplikovat, při použití malty na bázi cementu CONCRESEAL CARBOFIX, na vlhký podklad, a kromě toho je propustný pro vodní páry Umožňuje zesilování ovinutím mnoha druhů konstrukčních prvků zatěžovaných v tahu, ve smyku i v tlaku. Má všestranné použití. Dovoluje přizpůsobit zesílení s použitím různých gramáží, různým počtem vrstev a jejich rozmístěním. Minimální tloušťky. Zvětšuje minimálně průřez zesilovaných prvků, zachovává jejich geometrii a původní vzhled. Dovoluje aplikaci na složité povrchy. Vysoká životnost. Vysoká odolnost proti abrazi. Nepředstavuje nebezpečí koroze. Vysoká odolnost proti úderům a explozím. Vysoká odolnost proti únavě a vibracím. Lehký systém se snadnou aplikací a s rychlou instalací s minimem pomocných prostředků. Příprava povrchu: Před aplikací DRIZORO CARBOMESH se vhodným způsobem připraví povrch pro zaručení správné přídržnosti systému k podkladu. Povrch se obrousí diamantovým brusným kotoučem nebo proudem písku, s odstraněním nátěrů, sádry, povrchového cementového mléka, výkvětů, mastnot, odbedňovacích olejů a jakýchkoliv jiných nečistot, které by mohly negativně ovlivňovat přídržnost. Optimální povrchová textura se podobá brusnému papíru s otevřenými póry. Beton: Povrch musí být strukturálně pevný. Je nutné ověřit jeho pevnost pomocí zkoušek. Minimální povrchová pevnost v tahu musí být 1,0 MPa, měřená podle normy EN V případě nutnosti oprav betonu se použije malta pro konstrukční opravy, třídy R4 podle UNE EN15043, MAXREST (Technický list č. 2) nebo malty z řady MAXRITE 500/700/S/F (Technické listy č. 50, 51, 57 a 240). Pokud je výztuž zasažena korozí, očistí se s odstraněním rzi pomocí kartáče nebo pistole (stupeň přípravy St2), odstraní se prach vlhkým hadříkem a aplikuje se pasivátor oxidů MAXREST PASSIVE (Technický list č. 12).

2 Trhliny o šířce větší jak 0,3 mm je nutno injektovat epoxidovou pryskyřicí s nízkou viskozitou MAXEPOX INJECTION nebo MAXEPOX INJECTIONR, v závislosti na okolní teplotě. Při zesilování sloupů a trámů proti smyku ovinutím, je nutné předem zbrousit a zakulatit hrany o poloměru minimálně 3 cm nebo více, pro eliminaci míst se soustředěným střihovým namáháním kolem ostrých hran, kde v těchto místech dochází k významnému snížení odolnosti v tahu včetně možnosti přetržení lamely, a tím k selhání systému před dosažením návrhových hodnot. Cihelné a kamenné zdivo: Povrch musí být strukturálně pevný, pevnost se ověřuje insitu. V případě potřeby se provedou opravy pomocí malty pro konstrukční opravy MAXREST (Technický list č. 2) nebo malty z řady MAXRITE 500/700/S/F (Technické listy č. 50, 51, 57 a 240). Trhliny a praskliny je nutné injektovat pomocí injektážní malty MAXGROUT INJECTION nebo MAXINJECTION CAL, podle potřeby. Dřevo: Musí být pevné bez přítomnosti biologického napadení. Zajistit jeho ochranu v souladu s CTEDBSEM Bezpečnost dřevěných konstrukcí. Provede se povrchové přebroušení s odsáváním prachu. V případě potřeby se provede oprava pomocí epoxidové směsi MAXEPOX W nebo MAXEPOX JOINT. Ocel: Povrch se připraví proudem písku s odstraněním tuků, olejů, nátěrů a jakýchkoliv jiných nečistot, které negativně ovlivňují přídržnost. Stupeň přípravy Sa 2½. V případě požadavku na přídavnou ochranu proti korozi se aplikuje MAXREST PASSIVE nebo MAXEPOX AC (Technický list č. 121). Příprava DRIZORO CARBOMESH: Tkanina se nastříhá pomocí nůžek nebo ostrého nože na šířky a délky podle specifikací uvedených v projektu. Jednotlivé kusy se uloží v prostoru bez přítomnosti prachu a vlhkosti v pořadí, v jakém budou používány při aplikaci. Během celé operace je nutno zabránit jejich překládání nebo pokrčení. Aplikace DRIZORO CARBOMESH: Lepení tkaniny na beton, dřevo a ocel se provádí pomocí MAXEPOX CS nebo pomocí CONCRESEAL CARBOFIX na povrchy z betonu, kamenného zdiva, cihelného zdiva a tradiční tvárnice. Aplikace epoxidovým lepidlem MAXEPOX CS: Před aplikací penetrační vrstvy MAXPRIMER C se ověří, zda obsah vlhkosti podkladu je nižší než 4%. MAXPRIMER C se míchá v kompletním poměru dodané sady (4:1). Tužidlo (složka B) se vylije do pryskyřice (složka A) a smíchá se pomocí míchacího disku pro epoxidové pryskyřice, za nízkých otáček ( ot/min), až do dosažení homogenní směsi. MAXPRIMER C se aplikuje prostřednictvím válečku s krátkým vlasem nebo štětcem, v jedné nebo dvou vrstvách s celkovou spotřebou mezi 0,20 až 0,35 kg/m 2 (běžně 0,25 kg/m 2 ). Před prováděním následující fáze musí být penetrace suchá bez lepivosti na dotek. Maximální povolené nerovnosti povrchu nesmí přesahovat 5 mm, měřením 2 m latí, ani 2 mm při měření latí o délce 0,3 m. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, nebo pokud se na povrchu vyskytují výdutě, defekty nebo dutiny menší jak 5 mm, použije se na impregnovaný povrch pro jeho vyrovnání nivelační epoxidová hmota MAXEPOX CP. Tato aplikace je určena pouze pro malé plochy, může se však použít i pro vyrovnání malých nerovností s cílem vytvořit hladký povrch pro následující aplikaci uhlíkových vláken. MAXEPOX CP se míchá v kompletním poměru dodané sady (2:1). Tužidlo (složka B) se vylije do pryskyřice (složka A) a smíchá se pomocí míchacího disku pro epoxidové pryskyřice, za nízkých otáček ( ot/min), až do dosažení homogenní směsi. MAXEPOX CP se nanáší pomocí flexibilního hladítka s přibližnou spotřebou 0,5 1,5 kg/m 2, v závislosti na objemu opravované oblasti. Před aplikací epoxidového lepidla musí být hmota suchá bez lepivosti na dotek. MAXEPOX CS se míchá v kompletním poměru dodané sady (4:1). Tužidlo (složka B) se vylije do pryskyřice (složka A) a smíchá se pomocí míchacího disku pro epoxidové pryskyřice, za nízkých otáček ( ot/min), až do dosažení homogenní směsi. Nanese se jedna vrstva MAXEPOX CS se spotřebou 0,5 kg/m 2 a bezprostředně, dokud je pryskyřice ještě čerstvá, se vloží DRIZORO CARBOMESH s vtlačením a vyhlazením proti podkladu pro dosažení správného nasycení a přídržnosti. Po dokonalém spojení tkaniny s podkladem se tkanina vtláčí pomocí ocelového žlábkovaného válečku, aby lepidlo pronikalo mezi vlákna a byla tak dosažena jejich dokonalá impregnace. Tento proces rovněž odstraňuje vzduchové bubliny, které mohly zůstat uzavřeny ve vrstvě. Doba, která je k dispozici pro vkládání tkaniny do pryskyřice MAXEPOX CS, je 20 minut. Po vložení a usazení tkaniny je nutno počkat cca 45 minut

3 (1 hodinu při okolní teplotě 10 C), aby pryskyřice dobře impregnovala všechna uhlíková vlákna. Následně se provede závěrečná pečetící vrstva MAXEPOX CS se spotřebou 0,4 0,6 kg/m 2. V případě pokládání více vrstev tkaniny se operace opakují stejným způsobem až do dokončení potřebného počtu vrstev. Z důvodu zabránění sesunutí se doporučuje provádět ve stejném dni maximálně dvě vrstvy tkaniny na spodním povrchu horizontálních ploch a maximálně tři vrstvy na vertikálních plochách. Při zesilování pilířů ovinutím je nutné provádět podélné i příčné přesahy tkaniny v délce minimálně 10 cm pro zachování kontinuity zesilování. Pro zlepšení přídržnosti závěrečných ukončujících vrstev k systému DRIZORO CARBOMESH se může posypat závěrečná pečetící vrstva v čerstvém stavu suchým křemičitým pískem DRIZORO SILICA, se spotřebou přibližně 1 kg/m 2, s granulometrií v závislosti na zvoleném dokončení. Aplikace cementovou maltou CONCRESEAL CARBOFIX: Jeden 25 kg pytel malty vyžaduje mezi 4,5 až 5 litry čisté vody podle požadované konzistence a okolních podmínek. Do čisté nádoby se nalije voda a postupně se přidává CONCRESEAL CARBOFIX. Směs se míchá elektrickou vrtačkou opatřenou míchacím diskem, za nízkých otáček ( ot/min), po dobu přibližně 1 až 2 minuty, až do dosažení homogenní hmoty bez hrudek. Směs se ponechá 5 minut odpočívat, poté se krátce promíchá po dobu několika sekund a může se přistoupit k aplikaci. Připravovat pouze takové množství materiálu, který lze zpracovat v následujících minutách. Pokud je to nutné pro obnovení zpracovatelnosti, promíchá se malta znovu, avšak v žádném případě nepřidávat více vody. Podklad se navlhčí čistou vodou až do jeho nasycení. Malta CONCRESEAL CARBOFIX se nanáší hladítkem v souvislé a jednotné vrstvě, se spotřebou 3 až 4 kg/m 2 tak, aby tloušťka vrstvy byla přibližně 2 mm. Bezprostředně po nanesení se do čerstvé vrstvy vkládá uhlíková tkanina ponořením do malty a na závěr se nanese nová krycí vrstva CONCRESEAL CARBOFIX se spotřebou 3 až 4 kg/m 2 tak, aby tloušťka vrstvy byla přibližně 2 mm. V případě pokládání více vrstev tkaniny se operace opakují stejným způsobem až do dokončení potřebného počtu vrstev. Při zesilování pilířů ovinutím je nutné provádět podélné i příčné přesahy tkaniny v délce minimálně 10 cm pro zachování kontinuity zesilování. Ochrana a závěrečná úprava: DRIZORO CARBOMESH dovoluje dokončení různými maltami a nátěry ze sortimentu DRIZORO. V případě nátěrů se jedná o vodonepropustné a dekorativní nátěry MAXSHEEN ELASTIC, MAXSEAL FLEX a MAXURETHANE 2C, nebo pro oblasti vystavené mechanickým nárazům to jsou MAXREST, MAXRITE 500/700/S/F, CONCRESEAL PLASTERING nebo tepelně odvlhčovací malty THERMOSAN a THERMOSAN CAL. Aplikační podmínky: Neaplikovat pokud je očekáván déšť nebo kontakt s vodou, vlhkostí, kondenzací, rosením apod. v následujících 24 hodinách. Optimální teplotní rozsah pro práce je od 10 C do 30 C. Neprovádět práce při teplotách podkladu nebo okolí pod 5 C nebo pokud je očekáván pokles pod tuto hranici v následujících 24 hodinách. Pokud je teplota vyšší jak 35 C zabránit přímému slunečnímu záření a využít pro aplikaci oblasti situované ve stínu. Otevřená doba aplikace se za těchto podmínek snižuje (viz přiložená tabulka s technickými daty). Pro aplikaci epoxidových výrobků musí být teplota podkladu a okolí minimálně o 3 C vyšší než je rosný bod. Neprovádět aplikaci, pokud je relativní vlhkost vzduchu vyšší jak 85%. Zrání: Pokud se používá CONCRESEAL CARBOFIX při vysokých teplotách (> 30 C), při silném větru nebo za nízké relativní vlhkosti, je nutné zajistit vydatné navlhčení podkladu vodou a zabránit rychlému vysychání povrchu minimálně 2 hodiny po aplikaci mírným zkrápění vodou tak, aby nedošlo k vymytí povrchu, a zakrytím navlhčenou tkaninou nebo plastovou fólií. Doba úplného zrání CONCRESEAL CARBOFIX je 28 dní. Doba úplného zrání lepidla MAXEPOX CS se pohybuje mezi 5 a 14 dny v závislosti na verzi použité pryskyřice a na teplotě okolí a podkladu. Údaje jsou uvedeny v přiložené tabulce v odstavci Technická data. Zesilovaný prvek nesmí být zatížen před uplynutím doby úplného vytvrzení.

4 SPOTŘEBA: DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: BALENÍ: SKLADOVÁNÍ: BEZPEČNOST A HYGIENA: Čištění nářadí: Veškeré nářadí a pracovní pomůcky lze očistit pomocí MAXEPOX SOLVENT v případě použití epoxidových pryskyřic, nebo vodou v případě použití CONCRESEAL CARBOFIX. Po vytvrzení lze výrobky odstranit pouze mechanickými prostředky. VÝROBEK SPOTŘEBA* Primární nátěr MAXPRIMER C (kg/m 2 ) 0,2 až 0,35 (Běžně 0,25) Nivelační hmota MAXEPOX CP (kg/m 2 ) Lepidlo (kg/m 2 na 1 vrstvu tkaniny) MAXEPOX CS CONCRESEAL CARBOFIX *V závislosti na stavu a druhu podkladu. 0,5 až 1,5 (V závislosti na stavu podkladu) 0,9 1,1 6,0 8,0 Beton musí být zdravý a poskytovat minimální pevnost v tlaku 15 N/mm 2 po 28 dnech, měřenou na válcových vzorcích 15 x 30 cm. Cihelné zdivo a omítkové malty a jiné úpravy, na které se bude aplikovat systém, musí být před návrhem systému otestovány a ověřeny hodnoty povrchové přídržnosti. Nepřidávat rozpouštědla, kamenivo, přísady nebo jiné složky během přípravy směsi. Nepoužívat zbytky předchozí směsi pro přípravu nové dávky směsi. Pro jakékoliv použití výrobku nespecifikované v tomto technickém listu nebo pro další informace kontaktovat předem naše Technické oddělení. DRIZORO CARBOMESH 160 a DRIZORO CARBOMESH 210 se dodávají v rolích v délce 100 m a v šířkách 50 cm a 100 cm. DRIZORO CARBOMESH 300 se dodává v 50 m rolích a o šířce 100 cm. MAXPRIMER C, MAXEPOX CP a MAXEPOX CS se dodávají v předem dávkovaných sadách o hmotnosti 5 kg a 15 kg, ve verzích S (pro teploty v rozmezí 15 C až 35 C) a W (pro teploty v rozmezí 5 C až 15 C). CONCRESEAL CARBOFIX se dodává v 25 kg pytlích. K dispozici je v odstínu šedém. Doba skladování DRIZORO CARBOMESH ve svých originálních neotevřených obalech není limitována. Doba skladování MAXPRIMER C, MAXEPOX CP a MAXEPOX CS je 12 měsíců v nenačatých hermeticky uzavřených obalech. Doba skladování CONCRESEAL CARBOFIX je 12 měsíců ve svých originálních uzavřených a nepoškozených obalech. Tyto doby skladování jsou podmíněny uložením v suchých a krytých skladech, chráněných před vlhkem, mrazem a před přímým slunečním zářením. Skladovat při teplotách od 5 C do 30 C. Delší skladování epoxidových pryskyřic a při teplotách pod 5 C způsobují jejich krystalizaci. V takovém případě je potřeba, pro navrácení normálních vlastností, výrobek zahřát na 80 C až 90 C za pravidelného míchání. DRIZORO CARBOMESH není toxický výrobek ve svém složení, je však nutno používat ochranné rukavice při manipulaci a aplikaci. Je vodič elektrického proudu, z tohoto důvodu je nutno přijmout taková opatření, aby nepřišel do kontaktu s elektrickým vedením. Mohl by způsobit zkrat, svod elektrického proudu nebo elektrické výboje. CONCRESEAL CARBOFIX není toxický výrobek, ale obsahuje abraziva ve svém složení. Zabránit kontaktu s očima a kůží a vdechování prachu. MAXPRIMER C, MAXEPOX CP a MAXEPOX CS nejsou toxické výrobky, ale je nutné zabránit kontaktu s kůží a očima, stejně tak i vdechování pár, které se mohou tvořit zahříváním nebo hořením výrobku. Dodržovat obvyklá nařízení nutná pro aplikaci tohoto druhu výrobků. Během přípravy směsi a při aplikaci systému je nutné pracovat po celou dobu s gumovými ochrannými rukavicemi, ochrannými brýlemi a ve vhodném oděvu. V případě kontaktu s kůží omýt zasažené místo vydatným množstvím vody a mýdlem. V případě zasažení očí je nutné vymývat je vydatným množstvím čisté vody bez protírání. Pokud podráždění přetrvává, vyhledat lékařskou pomoc. Pracovní prostor musí být neustále odvětráván. Zamezit přítomnosti zdrojů zapálení a kouření v pracovním prostoru. K dispozici jsou bezpečnostní listy k jednotlivým výrobkům. Likvidace výrobku a jeho obalu musí být provedena v souladu s platnou legislativou. Za likvidaci nese odpovědnost konečný spotřebitel.

5 TECHNICKÁ DATA: Technický list č.: VLASTNOSTI DRIZORO CARBOMESH DRIZORO CARBOMESH 160 DRIZORO CARBOMESH 210 DRIZORO CARBOMESH 300 Vzhled a barva Dvousměrná černá tkanina z uhlíkových vláken (0 / 90 ) Gramáž tkaniny z uhlíkových vláken [g/m 2 ] 160 ± 5% 210 ± 5% 300 ± 5% Hustota [g/cm 3 ] 1,80 ± 5% Ekvivalentní tloušťka suché tkaniny [mm] 0,04 0,06 0,09 Mechanické vlastnosti uhlíkového vlákna Mezní pevnost v tahu [MPa] Modul pružnosti [MPa] Deformace při přetržení [%] 2,1 VLASTNOSTI CONCRESEAL CARBOFIX Vzhled a barva Šedý prášek Maximální granulometrie [mm] < 0,5 Hustota malty v prášku [g/cm 3 ] 1,35 ± 0,1 Hustota čerstvé malty [g/cm 3 ] 1,85 ± 0,1 Množství záměsové vody [%, váhově] 19 ± 1 Podmínky aplikace a zrání Minimální teplota při aplikaci pro podklad a okolí [ C] > 5 Doba zpracovatelnosti a otevřená doba směsi při 20 C a 50% RV [min] Počáteční / konečná doba tuhnutí při 20 C a 50% RV [hod] 3 4 / 5 6 Doba zrání při 20 C a 50% RV [dní] 28 Vlastnosti malty Pevnost v tlaku po 28 dnech, EN [N/mm 2 ] 20 Pevnost v ohybu po 28 dnech, EN 1961 [N/mm 2 ] 5,5 Modul pružnosti po 28 dnech, EN [N/mm 2 ] < Přídržnost k betonu po 28 dnech, EN 1542 [N/mm 2 ] 1,5 Reakce proti ohni, EN [Třída] A1 VLASTNOSTI MAXPRIMER C, MAXEPOX CP a MAXEPOX CS Název výrobku MAXPRIMER C MAXEPOX CP MAXEPOX CS Verze S W S W S W Doporučený rozsah teplot [ C] Vzhled a barva Základní hmota Světlá kapalina Bílá pasta Tixotropní zelená kapalina Tužidlo Světle žlutá kapalina Černá pasta Světle žlutá kapalina Poměr složek směsi Základní hmota [váhově] Tužidlo Specifická hmotnost Základní hmota 1,15 1,13 1,50 1,51 1,12 1,14 [g/cm 3 ± 0,1, 25 C] Doba zpracovatelnosti [minut] Určeno podle Metody zvýšené produkce tepla Otevřená doba [hodin] Doba zrání [dní] Tužidlo 0,96 0,97 1,85 1,73 0,96 0,97 30 C C C > > > C C 23 C 15 C 5 C 30 C 23 C 15 C 5 C 8,0 11,0 17,0 3,0 7,0 15,0 3,0 5,5 10,0 3,5 5,5 10,0 8,0 11,0 18,0 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PRYSKYŘIC SYSTÉMU Název výrobku MAXPRIMER C MAXEPOX CP MAXEPOX CS Pevnost v tahu [N/mm 2 ] > 29 Pevnost v ohybu [N/mm 2 ] > 39 Pevnost ve smyku [N/mm 2 ] > 9,8 Přídržnost k betonu [N/mm 2 ] > 2,5 (porušení v betonu) > 2,5 (porušení v betonu) > 2,5 (porušení v betonu) ,0 7,0 18,

6 ZÁRUKA: Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na našich technických zkušenostech a znalostech, získanými laboratorními zkouškami a z literatury. DRIZORO, S.A.U. si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů bez předchozího upozornění. Nepřebíráme zodpovědnost za jakékoliv použití těchto informací přesahující uvedené specifikace, pokud takto nebylo schváleno písemnou formou naší společností. Údaje týkající se spotřeby, dávkování a vydatnosti se mohou lišit v závislosti na rozličných podmínkách staveb, proto je v plné zodpovědnosti zákazníka, aby si tyto hodnoty ověřil na konkrétní stavbě, kde budou výrobky použity. Nepřebíráme odpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry výrobku. V případě jakýchkoliv pochybností prosíme o předchozí konzultaci s naším technickým oddělením nebo přímo u prodejce. Tato verze technického listu nahrazuje předchozí vydání.

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady: PCI-Emulsion Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru Výrobní list č.: 100 Rozsah použití vnitřní a vnější použití. Na stěny a stropy. Jako záměsová tekutina k vytvoření adhezní hmoty

Více

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Technický list Vydání 02/05 Identifikační č.: Verze č. 04 Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Construction Popis výrobku Vysoce pevnostní systém pro dodatečné zesilování betonových konstrukcí. Systém

Více

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Technický list Vydání 24/04/2008 Identifikační č.: 02 02 02 01 001 0 000001 3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Popis výrobku 3 - komponentní, vysoce pevnostní, samonivelační, bez rozpouštědel,

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

MapeWrap C BI AX. Vysokopevnostní dvousměrná tkanina s uhlíkovými vlákny 1003/6.01

MapeWrap C BI AX. Vysokopevnostní dvousměrná tkanina s uhlíkovými vlákny 1003/6.01 Vysokopevnostní dvousměrná tkanina s uhlíkovými vlákny 1003/6.01 OBLASTI POUŽITÍ Tento systém je vhodný pro opravu a zvýšení pevnosti v ohybu a ve smyku u železobetonových prvků poškozených fyzikálněmechanickými

Více

Stavební lepidlo pro:

Stavební lepidlo pro: Technický list Vydání 23/12/2008 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000006 2-komponentní stavební lepidlo Popis výrobku Použití Tixotropní, 2 - komponentní stavební lepidlo na epoxidové bázi, v kartuši.

Více

ASOFLEX-R2M. R2M-Wand TECHNICKÝ LIST. Výr. č.: 203210. Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny

ASOFLEX-R2M. R2M-Wand TECHNICKÝ LIST. Výr. č.: 203210. Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny ASOFLEX-R2M R2M-Wand Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny Výr. č.: 203210 Vlastnosti: ASOFLEX-R2M-Wand je dvousložková pigmentovaná polyuretanová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel. ASOFLEX-R2M-Wand

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E T U Ž I D L A 285, 286, 287 Návod k použití, technické listy Charakteristika Schválení: Německý federální úřad pro letectví Použití: výroba kluzáků,

Více

SYSTÉM PRO OPRAVY A ZESÍLENÍ KONSTRUKCÍ POMOCÍ ROHOŽÍ Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

SYSTÉM PRO OPRAVY A ZESÍLENÍ KONSTRUKCÍ POMOCÍ ROHOŽÍ Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN SYSTÉM PRO OPRAVY A ZESÍLENÍ KONSTRUKCÍ POMOCÍ ROHOŽÍ Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKACE: je systém pro opravy a zesilování betonových konstrukcí, založený na flexibilních rohožích, které

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku.

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku. Technický list Datum vydání 03/2011 Identifikační č.: 010803010080000032 Verze č. 03 Sikafloor Level -T2 Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

701/4.96 PLANICRETE. Cementové malty k dokončení povrchů vystavených těžkému abraznímu zatížení (průmyslové podlahy, rampy, kanály apod.

701/4.96 PLANICRETE. Cementové malty k dokončení povrchů vystavených těžkému abraznímu zatížení (průmyslové podlahy, rampy, kanály apod. 701/4.96 PLANICRETE PŘÍSADA DO CEMENTOVÝCH MALT KE ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH A ADHESNÍCH PARAMETRŮ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ OBLASTI POUŽITÍ Jako přísada ke zlepšení mechanických a adhesních vlastností cementových

Více

Nízká spotřeba. Elektrostaticky vodivá (DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-5). Vysoká odolnost proti otěru. Velmi dobré rozlévání materiálu.

Nízká spotřeba. Elektrostaticky vodivá (DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-5). Vysoká odolnost proti otěru. Velmi dobré rozlévání materiálu. Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Oblast použití Technická data Produktová skupina Parametry Nízká spotřeba. Elektrostaticky vodivá (DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-5). Vysoká odolnost proti

Více

Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci

Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci Technický list Vydání 22/07/2011 Identifikační č.: 02 06 07 01 001 0 000005 Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci Construction Popis výrobku Použití

Více

PCI-Apoflex TF. Epoxidová izolační stěrka pro vodotěsné a chemicky namáhané plochy. Vlastnosti produktu. Rozsah použití.

PCI-Apoflex TF. Epoxidová izolační stěrka pro vodotěsné a chemicky namáhané plochy. Vlastnosti produktu. Rozsah použití. PCI-Apoflex TF Epoxidová izolační stěrka pro vodotěsné a chemicky namáhané plochy Výrobní list č.: 307 S úředním atestem PCI-Apoflex TF Boden (podlahový) PCI-Apoflex TF Wand (stěnový) Rozsah použití Pro

Více

FUGAMAGICA ZEROSEI MATERIA

FUGAMAGICA ZEROSEI MATERIA FUGAMAGICA ZEROSEI MATERIA Dekorativní antibakteriální vodoodpudivá spárovací hmota na bázi cementu, určená pro šířku spáry mezi 0 až 6 mm. K dispozici je 40 barev ve 4 kolekcích: dřevo, barvy, beton,

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015 238 duben 2015 Univerzální bílé flexibilní lepidlo pro všechny typy podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití V interiéru i exteriéru. Na stěny a podlahy. Barva: bílá Pro všechny

Více

CHS-EPODUR STONE Speciální systém pro kamenné koberce

CHS-EPODUR STONE Speciální systém pro kamenné koberce SPOTŘEBA CHS-EPODUR STONE Speciální systém pro kamenné koberce Spotřeba produktu závisí na tloušťce oblázkové vrstvy a vybraném typu aplikace (vnitřní, venkovní použití). Přibližné spotřeby na 1 m 2 včetně

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1-komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s

Více

Construction. Sikafloor -81 EpoCem. 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm.

Construction. Sikafloor -81 EpoCem. 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm. Technický list Vydání 06/08/2012 Identifikační číslo: 02 08 02 01 001 0 000001 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm Construction Popis výrobku

Více

StoCrete TS 100 pro M3

StoCrete TS 100 pro M3 Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Zpracování Oblast použití Technická data Produktová skupina Složení Parametry Jednosložková minerální malta pro nástřik za sucha s malým zpětným odrazem.

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod.

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 05 01 002 0 000003 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s nízkým

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/08/2012 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr,

Více

2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým obsahem VOC

2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým obsahem VOC Technický list Datum vydání 11/2014 identifikační číslo: 02 08 01 04 040 0 000001 2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým

Více

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000008 2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku je 2komponentní, elektrostaticky

Více

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 26.03.2014 Identifikační č.: 02 02 01 0100 1 0000006 1180 SikaGrout -318 SikaGrout -318 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -318 je

Více

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 007 0 000001 2komponentní epoxidový základní nátěr, samonivelační malta a potěr Construction Popis výrobku je 2komponentní nízkoviskózní epoxidová

Více

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG.

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG. Dvousložková epoxidová kyselinovzdorná hygienicky nezávadná spárovací hmota (k dispozici v 26 barevných odstínech), pro spáry o šířce nad 3 mm. Lze ji použít i jako lepidlo. 14101 ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S

Více

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 009 0 000004 Sikafloor -169 2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Construction Popis výrobku Použití Sikafloor -169

Více

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000001 1180 Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu

Více

Sikadur -Combiflex systém

Sikadur -Combiflex systém Technický list Sikadur -Combiflex / strana 1/7 Těsnící materiály Sikadur -Combiflex systém Druh Sikadur - Combiflex je těsnící systém pro spáry s velkým pohybem a pro trhliny. Systém je vhodný pro styk

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Technický list Vydání 04/03/2009 Identifikační číslo: 02 08 01 02 049 0 000001 Sikafloor -159Sikafloor -159 Sikafloor -159 2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Construction

Více

Construction. 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy

Construction. 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy Technický list datum vydání 09/08/2012 Identifikační číslo: 02 08 01 05 001 0 000003 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2komponentní, nízkoviskózní,

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚDRŽBY A OPRAV STŘEŠNÍCH KRYTIN

TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚDRŽBY A OPRAV STŘEŠNÍCH KRYTIN Den Braven production TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚDRŽBY A OPRAV STŘEŠNÍCH KRYTIN UNIVERZÁLNÍM HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM S - T4 -2- Obsah: 1. Úvod 2. Použitelnost technolog. postupu 3. Názvosloví 4. Informace o

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Technický list Vydání 05/01/2009 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Popis výrobku Rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvící

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel. Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,

Více

Technický list SikaTop -121 / strana 1/4 11/2002

Technický list SikaTop -121 / strana 1/4 11/2002 Technický list SikaTop -121 / strana 1/4 2-komponentní SikaTop -121 správková malta Druh 2 - komponentní tmelicí hmota, thixotropní, s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami. Použití Jako pevnostní

Více

Sikafloor -230 ESD TopCoat je 2komponentní barevný nátěr, vodní disperze na bázi epoxidu.

Sikafloor -230 ESD TopCoat je 2komponentní barevný nátěr, vodní disperze na bázi epoxidu. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 01 37 0 000001 Sikafloor -230 ESD TopCoat Sikafloor -230 ESD TopCoat 2komponentní elektrostaticky disipativní epoxidový uzavírací nátěr Popis

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

VALIT dvousložková tenkovrstvá rustikální omítka

VALIT dvousložková tenkovrstvá rustikální omítka TECHNICKÝ LIST 10.03.01-cze DEKORATIVNÍ OMÍTKY VALIT dvousložková tenkovrstvá rustikální omítka 1. Popis, použití VALIT je ušlechtilá tenkovrstvá omítka s více či méně reliéfním povrchem, vyrobená na bázi

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

MasterEmaco T 1200 PG

MasterEmaco T 1200 PG POPIS VÝROBKU Konstrukční správková malta MasterEmaco T 1200 PG je rychle tuhnoucí a tvrdnoucí tixotropní opravná a podkladní malta připravená k okamžitému použití. Tato hmota se sulfátovzdorným PC, hydraulickými

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Vydání 09/2012 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 200 V Vodouředitelný epoxy penetrační nátěr & transparentní lak na dřevo a beton CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 200 V dvousložková transparentní nátěrová hmota skládající se ze složky A - vodné disperze

Více

Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny

Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny Technický list Vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 07 03 02 Systém Sikadur -Combiflex SG systém Sikadur -Combiflex SG systém Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny Construction

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím výrobku se seznamte s bezpečnostními pokyny, uvedenými v bezpečnostním listu, nebo na konci tohoto dokumentu.

NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím výrobku se seznamte s bezpečnostními pokyny, uvedenými v bezpečnostním listu, nebo na konci tohoto dokumentu. Strana 1 ze 6 Tenkovrstvé lepidlo Tytan Professional tenkovrstvé lepidlo je určeno pro stavbu obvodových a příčkových zdí z broušených cihel a pórobetonu s rozměrovou odchylkou do 3 mm na běžný metr. Tenkovrstvé

Více

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5 Strana 1 ze 5 TECHNICKÝ LIST A44 Zasklívání oken VLASTNOSTI: Neutrální vytvrzovací systém: Alkoxy Vytvrzování při pokojové teplotě Jedno-komponentní tmel Nízko-modulový Aplikační teplota od -20 C do +

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá PCI-Schwimmbadfuge Epoxidová spárovací hmota pro keramické obklady v trvale mokrém a vlhkém prostředí Výrobní list č.: 164 Údaje o zpracování/technická data Materiálně technologická data Materiálová báze

Více

S-303E-P, S-353E-P, S-403E-P, S-503E-P. Směs polyolů s obsahem katalyzátorů, přísad zpomalujících hoření a pěnotvorných látek (HFC).

S-303E-P, S-353E-P, S-403E-P, S-503E-P. Směs polyolů s obsahem katalyzátorů, přísad zpomalujících hoření a pěnotvorných látek (HFC). Dodavatel: POPIS je dvousložkový polyuretanový systém (polyol a izokyanát), který tvoří tuhou pěnu s uzavřenými buňkami a používá se jako tepelná izolace. obsahuje schválené ekologické pěnotvorné přísady

Více

pro následné úpravy ~ 24 nejméně 24 na každý mm tloušťky < 20 < 0,04 > 0,08 > 0,25

pro následné úpravy ~ 24 nejméně 24 na každý mm tloušťky < 20 < 0,04 > 0,08 > 0,25 TECHNICKÝ LIST 04.01.13-CZE VÝROBKY PRO DEKORATIVNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ DECOR BETON LOOK dekorativní vyrovnávací hmota 1. Popis, použití DECOR BETON LOOK se používá k dekorativním úpravám vnitřních povrchů

Více

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX TECHNICKÝ LIST 11.01.13-cze STAVEBNÍ LEPIDLA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL PREMIUM a JUBIZOL

Více

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz Epoxidové-lepidla Rychlé Spolehlivé Úsporné www.spreje.cz Epoxidové minutové lepidlo Epoxidové minutové lepidlo je rychle tvrdnoucí 2 složkové lepidlo s extrémně silnou lepicí silou, takže se používá hlavně

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Návod k lepení kluzného obložení ZEDEX-100

Návod k lepení kluzného obložení ZEDEX-100 Návod k lepení kluzného obložení ZEDEX-1 Upevnění kluzného vedení z materiálu ZEDEX 1K Upevnění kluzného vedení z materiálu ZEDEX 1K by mělo být provedeno, podle možnosti, lepením. Materiály silnější než

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. Technický list Datum vydání 06/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000021 2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi Popis výrobku je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

Více

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení: Konstrukční lepidla Pro náročné požadavky Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Sortiment konstrukčních lepidel společnosti Henkel zahrnuje širokou nabídku řešení pro různé požadavky a podmínky, které

Více

Construction Použití. Sikagard -680 S Betoncolor. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy

Construction Použití. Sikagard -680 S Betoncolor. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Ochranný nátěr na beton Popis výrobku je 1komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, odolný proti povětrnostním vlivům, proti

Více

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmsidozol CO2 NÁTERY NA BETON ODOLNÉ PROTI USAZENÍ CO2 Popis výrobku: Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 PREMIUM

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 PREMIUM TECHNICKÝ LIST 10.02.12.04-cze DEKORATIVNÍ OMÍTKY JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 akrylátová mozaiková omítka (KPP) 1. Popis, použití JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 akrylátová omítka vyrobená z obarveného křemičitého granulátu.

Více

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24 TECHNICKÝ LIST 12.02.01-cze STAVEBNÍ LEPIDLA EPS LEPICÍ MALTA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně-izolačních systémech JUBIZOL s izolantem EPS 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních

Více

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Technický list Datum vydání 10/2012 Identifikační č.: Verze č. 01 Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Popis výrobku je 2-komponentní, elastická, trhliny přemosťující, rychle tvrdnoucí

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 549 duben 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 549 duben 2015 549 duben 2015 Izolační a oddělovací pás pod keramické a mozaikové dlažby jako i povrchy z přírodního kamene Rozsah použití Pro použití v interiéru a exteriéru. Na podlahy. Pro třídy zatížení A podlahy

Více

Technický list Sikalastic -445 Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Construction Testy Zkušební zprávy Údaje o výrobku Vzhled / Barva

Technický list Sikalastic -445 Popis výrobku Použití       Vlastnosti / výhody  Construction Testy Zkušební zprávy Údaje o výrobku Vzhled / Barva Technický list Vydání 01/06/2010 Identifikační č.: 02 07 02 03 002 0 000005 Víceúčelový tekutý nátěr pro hydroizolaci střech Popis výrobku je aplikovaný za studena, UV-odolný, vysoce elastický, 1- komponentní

Více

ŽÁDNÁ AKTIVACE POVRCHU PÁSŮ NA STAVBĚ

ŽÁDNÁ AKTIVACE POVRCHU PÁSŮ NA STAVBĚ Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: 02 07 03 02 Systém Sikadur-Combiflex SG systém Sikadur-Combiflex SG systém Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny schválený

Více

Ochranný barevný nátěr na vodní bázi na betonové povrchy

Ochranný barevný nátěr na vodní bázi na betonové povrchy Technický list vydání 09.09 číslo: 2207 Sikagard -253 W (Sikagard -253 W Primer, Sikagard -253 W Deck) Ochranný barevný nátěr na vodní bázi na betonové povrchy Popis výrobku Sikagard -253 W je kvalitní,

Více

Sika SSZ PreVIA Dur 100 Systém pro předpínání Systém SSZ/TV/S512-100 a kotvení CFK lamel

Sika SSZ PreVIA Dur 100 Systém pro předpínání Systém SSZ/TV/S512-100 a kotvení CFK lamel Technický list Sika SSZ PreVIA Dur 100 / strana 1/11 Sika SSZ PreVIA Dur 100 Systém pro předpínání Systém SSZ/TV/S512-100 a kotvení CFK lamel Druh Vysoce účinný systém posilování vodorovných konstrukcí

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

Scotch- W eld akrylová lepidla DP8405NS zelené DP8410NS zelené

Scotch- W eld akrylová lepidla DP8405NS zelené DP8410NS zelené Scotch- W eld akrylová lepidla Technický list únor 2014 Popis produktu 3M Scotch-Weld DP8405NS a DP8410NS jsou vysoce výkonná dvousložková akrylová lepidla, která nabízejí vynikající pevnost ve střihu,

Více

Povrchová úprava - vrchní JMP - Povrchová úprava - spodní LTF - Typ nosné vložky, plošná hmotnost GV 60 g/m 2. Tloušťka 4.0±0.2 mm

Povrchová úprava - vrchní JMP - Povrchová úprava - spodní LTF - Typ nosné vložky, plošná hmotnost GV 60 g/m 2. Tloušťka 4.0±0.2 mm BITARD PROFI 40 Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

PCI Lastogum, PCI Seccoral1K, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Seccoral 2K, PCI Pecilastic W

PCI Lastogum, PCI Seccoral1K, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Seccoral 2K, PCI Pecilastic W 114 srpen 2014 Flexibilní lepidlo pro většinu podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití Pro použití v interiéru a v exteriéru. Na stěny a podlahy. Pro tyto typy podkladů: cementové

Více

Sikagard 63 N. 2-komponentní disperzní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic.

Sikagard 63 N. 2-komponentní disperzní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Technický list Sikagard 63 N / strana 1/6 Ochranný nátěr/ Epoxid. disperze Druh Sikagard 63 N 2-komponentní disperzní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Použití Sikagard 63 N se používá jako ochranný

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Tmely a stěrky 05/2016. Lehce a bez námahy v interiéru. Interiérové stěrky a tmely Knauf

Tmely a stěrky 05/2016. Lehce a bez námahy v interiéru. Interiérové stěrky a tmely Knauf Tmely a stěrky 05/2016 Lehce a bez námahy v interiéru Interiérové stěrky a tmely Knauf Příprava podkladu Podklad musí být nosný, pevný, soudržný a suchý. Sádrokartonové desky musí být pevně upevněny na

Více

EPOXY SYSTÉMY - STAVEBNÍ CHEMIE CHS-EPOXY 455 APLIKAČNÍ LIST. Pojivo pro polymermalty a polymerbetony, bezrozpouštědlové, bez ftalátu

EPOXY SYSTÉMY - STAVEBNÍ CHEMIE CHS-EPOXY 455 APLIKAČNÍ LIST. Pojivo pro polymermalty a polymerbetony, bezrozpouštědlové, bez ftalátu CHS-EPOXY 455 Pojivo pro polymermalty a polymerbetony, bezrozpouštědlové, bez ftalátu CHARAKTERISTIKA Epoxidová pryskyřice CHS-EPOXY 455 (složka A) s odpovídajícím tvrdidlem (složka A) je navržena k použití

Více

MINEROL. TECHNICKÝ LIST 11.18-cze DEKORATIVNÍ OMÍTKY. minerální stříkaná omítka. 1. Popis, použití. 2. Barevné odstíny, balení. 3.

MINEROL. TECHNICKÝ LIST 11.18-cze DEKORATIVNÍ OMÍTKY. minerální stříkaná omítka. 1. Popis, použití. 2. Barevné odstíny, balení. 3. TECHNICKÝ LIST 11.18-cze DEKORATIVNÍ OMÍTKY MINEROL minerální stříkaná omítka 1. Popis, použití MINEROL je tenkovrstvá dekorativní omítka, určená k nanášení stříkáním. Maltová směs je vhodná ke strojnímu

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014 207 srpen 2014 Vylehčené variabilní flexibilní lepidlo pro všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití Pro vnitřní a vnější použití. Na stěny a podlahy. Pro všechny typy podkladů: Cementové

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební,, maltové směsi si (Příprava materiálů pro zhotovení stavebních směsí) 17. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Historie stavebnictví

Více

Technický list StoLevell Basic

Technický list StoLevell Basic Minerální lepicí a armovací hmota / podkladní omítka Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru na všechny minerální podklady na lepení tepelně izolačních desek na minerální podklady pro vytvoření

Více

Technický dokument. Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi. DRIZORO CZ, s.r.o.

Technický dokument. Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi. DRIZORO CZ, s.r.o. Technický dokument Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi DRIZORO CZ, s.r.o. Obsah ÚVOD... 3 KOMPONENTY A SMĚS... 3 APLIKACE A SPOTŘEBA... 4 PŘIPOMÍNKY... 4 PREFABRIKOVANÉ BETONY... 5 ŘADA VÝROBKŮ

Více