V KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V20150630 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs."

Transkript

1 V KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù

2 OSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV 5x10 Okenní profil extrudovaný - OE 4x4 Okenní profil válcovaný - ISSO OV 19x8 Okenní profil válcovaný - ISSO OV 5x10 Okenní profil extrudovaný - ISSO OE 19x8 Okenní profil extrudovaný - ISSO OE 5x10 Okenní profil extrudovaný - ISSO OE 34x9 LUX Okenní profil extrudovaný - ISSO OE 37x10 držák Pružinový kolík Dveøní profil extrudovaný - DE 40x0 Lux Dveøní profil extrudovaný - DE 40x0 Lux + Rám Ceníková sestava Dveøní profil válcovaný - DV 50x0 Dveøní profil extrudovaný - DE 50x0 Dveøní profil extrudovaný - DE 50x0 LUX Zamìøení pevných dveøních sítí Dveøní posuvná sí PSR1-13x6 Dveøní posuvná sí PSR - 13x6 Dveøní posuvná sí PSR1 ECO - 1x37 Dveøní posuvná sí PSR ECO - 1x37 Zamìøení a montáž posuvných dveøních sítí v rámu CENÍK STRANA 1

3 - Ceny v ceníku jsou uvádìny za mìrnou jednotku. - Ceny uvedené v ceníku jsou bez montáže. - Všechny ceníky jsou bez DPH. - Minimální úètovaná plocha je 0,5 m. - Rozmìry v tabulkách jsou uvádìny v milimetrech, plošné rozmìry v m. - V objednávkách se jako první rozmìr uvádí šíøka, jako druhý výška. - Záruèní lhùta na výrobky je roky. Záruka se nevztahuje na závady zpùsobené špatnou montáží, nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku. - Objednávky do výroby zadávejte na objednávkových formuláøích, nebo on-line na firemních webových stránkách. Pøi reklamaci nebude pøípadná chyba zadání objednávky jinou formou uznána. - Termín dodání -9 dnù. Provedení, renolit 4-5 týdnù. - Tolerance výrobních rozmìrù sítí je -3 mm. TYPY SÍTÍ PROTI HMYZU TYP - pevné ( rámové ) - okenní sítì Rám sítì je vyroben z válcovaných nebo extrudovaných hliníkových profilù, sí ovina je zajištìna v profilu gumou. Systémy uchycení se volí podle typu profilu a typu okenního rámu. Všechny umožòují sejmutí sítì z okna. TYP - pevné (rámové) - dveøní sítì Rám dveøní sítì je vyroben z válcovaných nebo extrudovaných hliníkových profilù, sí ovina je zajištìna v profilu gumou. Celá sí se montuje na dveøní rám pomocí pantù. TYP - posuvné (rámové) - dveøní sítì Posuvné sítì v rámu jsou vhodné jak pro montáž na rám, tak i pro montáž do ostìní. Konstrukce posuvných sítí se skládá z vnìjšího rámu a jednoho nebo dvou pojezdových køídel sítì. Nevyžadují žádný prostor pro otevøení. Jejich výhodou je velmi lehký a tichý chod, pøíjemné ovládání a jednoduchá montáž. STRANA

4 Okenní profil válcovaný OV 5x mm Pøíèka 5 x 10 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ - PROFIL OV 5x10 OVINY - šedá / èerná RÁM: profil válcovaný hliníkový plech RÁMU - bílá, hnìdá, imitace døeva (potisk), vnìjší TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 6 mm ZPÙSO UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 10 mm v barvì bílá, hnìdá, 8003 MADLA: v barvì bílá / hnìdá / mm RÁMU: možnost lakování dle vzorníku (pouze šikmina) : vnitøní (pouze šikmina) ZPÙSO UCHYCENÍ: "Z" držáky (vel. 10, 15, 17, 0) v barvì nerez PØÍÈKA 8 x 0 mm: v barvì profilu ŠIKMINA: nutný okótovaný nákres 1300 mm 1700 mm,5 m PROFIL OV 5x10 - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ ORTLÍKU ROH ROH Standardní provedení sítì je s M rohem. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je -3 mm. PRUŽINOVÝ KOLÍK strana 11 strana 1 STRANA 3

5 Okenní profil extrudovaný OE 4x mm mm ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ - PROFIL OE 4x4 OVINY - šedá / èerná RÁM: extrudovaný hliníkový profil RÁMU - bílá, hnìdá ROHY PROVEDENÍ - vnìjší TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 5 mm ZPÙSO UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 1 mm v barvì bílá, hnìdá MADLA: v barvì bílá / hnìdá / 8003 RÁMU: možnost lakování dle vzorníku nebo potažení renolitovou fólií (jen oboustranný polep) : vnitøní 1800 mm 1800 mm 3,30 m PROFIL OE 4x4 - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ ORTLÍKU ROH ROH Standardní provedení sítì je s M rohem. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je -3 mm. U polepù renolitovou fólií mùže dojít k rozdílu v odstínu, což není dùvodem k reklamaci. STRANA 4

6 Okenní profil válcovaný ISSO OV 19x mm Pøíèka 5 x mm ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ - PROFIL ISSO OV 19x8 OVINY - šedá / èerná RÁM: válcovaný hliníkový profil RÁMU - bílá, hnìdá ROHY PROVEDENÍ - vnìjší TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 5 mm ZPÙSO UCHYCENÍ: otoèné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 1, 13, 15, 17, 19, 1, 3 v barvì bílá, hnìdá MADLA: v barvì bílá / hnìdá PØÍÈKA 8 x 0 mm: v barvì profilu ZPÙSO UCHYCENÍ: pružinový kolík 100 mm 100 mm 1,50 m MONTÁŽ OTOÈNÉHO U PROFIL ISSO OV 19x8 - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ OTOÈNÉHO U ZAMÌØENÍ A A TAULKA CH Ù Skuteèná výška držáku Plastové podložky pro otoèné držáky o výšce a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilù. Do objednávky nutno uvést skuteènou výšku otoèného držáku. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je - 3 mm. Držák + profil ISSO OV 19x PRUŽINOVÝ KOLÍK strana 1 STRANA 5

7 Okenní profil válcovaný ISSO OV 5x mm Pøíèka 5 x mm ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ - PROFIL ISSO OV 5x10 OVINY - šedá / èerná RÁM: profil válcovaný hliníkový plech RÁMU - bílá, hnìdá, imitace døeva (potisk), 7016, 8003, nástøik - pøírodní dub, tøešeò amaretto, zlatý dub, tmavý oøech ROHY PROVEDENÍ - vnìjší TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 6 mm ZPÙSO UCHYCENÍ: otoèné držáky vel. 0, 4, 6, 7, 9, 11, 1, 13, 15, 17, 19, 1, 3 v barvì bílá, hnìdá, èerná, 8003 MADLA: v barvì bílá / hnìdá / 8003 : vnitøní tvar (pouze šikmina) PØÍÈKA 8 x 0 mm: v barvì profilu ŠIKMINA: nutný okótovaný nákres 1500 mm 1800 mm,70 m PROFIL ISSO OV 5x10 - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK MONTÁŽ OTOÈNÉHO U UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ OTOÈNÉHO U ZAMÌØENÍ A TAULKA CH Ù ROH ROH A Skuteèná výška držáku Držák + profil ISSO OV 5x Plastové podložky pro otoèné držáky o výšce a 4 mm, se mohou použít u atypických okenních profilù.do objednávky nutno uvést skuteènou výšku otoèného držáku. Vnitøní roh se používá pouze u šikmin. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je - 3 mm. STRANA 6

8 mm Pøíèka 5 x mm 5 Okenní profil extrudovaný ISSO OE 19x8 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ - PROFIL ISSO OE 19x8 OVINY - šedá / èerná RÁM: extrudovaný hliníkový profil RÁMU - bílá, hnìdá, 7016, 8003, 9006 ROHY PROVEDENÍ - vnitøní TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 4 mm ZPÙSO UCHYCENÍ: otoèné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 1, 13, 15, 17, 19, 1, 3 v barvì bílá, hnìdá, èerná, 8003 MADLA: v barvì bílá / hnìdá / 8003 RÁMU: možnost lakování dle vzorníku nebo potažení renolitovou fólií, nástøik - pøírodní dub, tøešeò amaretto, tmavý oøech, zlatý dub PØÍÈKA 8 x 0 mm: v barvì profilu 1500 mm 1800 mm,70 m MONTÁŽ OTOÈNÉHO U PROFIL ISSO OE 19x8 - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ OTOÈNÉHO U ZAMÌØENÍ A TAULKA CH Ù A Skuteèná výška držáku Držák + profil ISSO OE 19x Plastové podložky pro otoèné držáky o výšce a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilù. Do objednávky nutno uvést skuteènou výšku otoèného držáku. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je - 3 mm. U polepù renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace døeva mùže dojít k rozdílu v odstínu, což není dùvodem k reklamaci. STRANA 7

9 Okenní profil extrudovaný ISSO OE 5x mm 11 5 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ - PROFIL ISSO OE 5x10 OVINY - šedá / èerná RÁM: extrudovaný hliníkový profil RÁMU - bílá, hnìdá, 7016, 8003, 9006 ROHY PROVEDENÍ - vnitøní TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 4 mm ZPÙSO UCHYCENÍ: otoèné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 1, 13, 15, 17, 19, 1, 3 v barvì bílá, hnìdá, èerná, 8003 MADLA: v barvì bílá / hnìdá / 8003 RÁMU: možnost lakování dle vzorníku nebo potažení renolitovou fólií 1800 mm 1800 mm 3,30 m PROFIL ISSO OE 5x10 - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK MONTÁŽ OTOÈNÉHO U UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ OTOÈNÉHO U ZAMÌØENÍ A TAULKA CH Ù A Skuteèná výška držáku Držák + profil ISSO OE 5x Plastové podložky pro otoèné držáky o výšce a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilù. Do objednávky nutno uvést skuteènou výšku otoèného držáku. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je - 3 mm. U polepù renolitovou fólií mùže dojít k rozdílu v odstínu, což není dùvodem k reklamaci. STRANA 8

10 Okenní profil extrudovaný ISSO OE 34 x 9 Lux ,6,7 16,4,8 34 mm 8,9 6 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ - PROFIL ISSO OE 34 x 9 Lux - nový 015 OVINY - šedá / èerná RÁM: extrudovaný hliníkový profil RÁMU - bílá, hnìdá, 7016, 8003, 9006 ROHY PROVEDENÍ - vnitøní VÝZTUHA: FE TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 4 mm TÌSNÍCÍ KARTÁÈ: 5 mm nebo 8 mm ZPÙSO UCHYCENÍ: otoèné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1, 3 v barvì bílá, hnìdá, èerná, 8003 MADLA: v barvì bílá / hnìdá / 8003 RÁMU: možnost lakování dle vzorníku nástøik - pøírodní dub, tøešeò amaretto, tmavý oøech, zlatý dub výztuha FE 1500 mm 1800 mm,70 m PROFIL ISSO OE 34x9 LUX - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK MONTÁŽ OTOÈNÉHO U UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ OTOÈNÉHO U ZAMÌØENÍ A TAULKA CH Ù A Skuteèná výška držáku Držák + profil ISSO OE 34x Plastové podložky pro otoèné držáky o výšce a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilù. Do objednávky nutno uvést skuteènou výšku otoèného držáku. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je - 3 mm. U oboustranného lakování imitace døeva mùže dojít k rozdílu v odstínu, což není dùvodem k reklamaci. STRANA 9

11 Okenní profil extrudovaný ISSO OE 37x mm 11 5 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ - PROFIL ISSO OE 37x10 OVINY - šedá / èerná RÁM: extrudovaný hliníkový profil RÁMU - bílá, hnìdá, 7016, 8003, 9006 ROHY PROVEDENÍ - vnitøní TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 4 mm ZPÙSO UCHYCENÍ: otoèné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 1, 13, 15, 17, 19, 1, 3 v barvì bílá, hnìdá, èerná, 8003 MADLA: v barvì bílá / hnìdá / 8003 RÁMU: možnost lakování dle vzorníku nebo potažení renolitovou fólií, nástøik - pøírodní dub, tøešeò amaretto, tmavý oøech, zlatý dub 1800 mm 1800 mm 3,30 m MONTÁŽ OTOÈNÉHO U PROFIL ISSO OE 37x10 - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ OTOÈNÉHO U ZAMÌØENÍ A TAULKA CH Ù A Skuteèná výška držáku Držák + profil ISSO OE 37x Plastové podložky pro otoèné držáky o výšce a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilù. Do objednávky nutno uvést skuteènou výšku otoèného držáku. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je - 3 mm. U polepù renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace døeva mùže dojít k rozdílu v odstínu, což není dùvodem k reklamaci. STRANA 10

12 UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ U UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ U - PÙDORYS ZAMÌØENÍ SÍTÌ PROFIL OV 5x10 ZAMÌØENÍ VELIKOSTI U A = svìtlost šíøky rámu okna + 15 mm = svìtlost výšky rámu okna + 50 mm A MAX 9 mm POZOR, pokud je okenní profil rámu tvarován tak, že zaoblení nebo úkos (viz obrázek) zabíhá více než 9 mm, není možné použít držák k uchycení sítì. TAULKA VÝŠKY Ù A Výška STRANA 11

13 PRUŽINOVÝ KOLÍK Je nutné upozornit zákazníka, že pøi použití pružinového kolíku k uchycení sítì na rám okna, dochází k zásahu povrchu do okenního rámu. UCHYCENÍ PEVNÉ SÍTÌ PROFIL ISSO OV 19x8 POMOCÍ PRUŽINOVÉHO KOLÍKU Není nutné zavrtávat hrot pružinového kolíku pro jeho celou délku, obvykle staèí hloubka -3 mm. PROFIL PEVNÉ SÍTÌ ISSO OV 19x8 PROFIL OKENNÍHO RÁMU UCHYCENÍ PEVNÉ SÍTÌ PROFIL OV 5x10 POMOCÍ PRUŽINOVÉHO KOLÍKU Tato varianta použití pružinového kolíku nabízí funkèní kombinaci venkovní rolety a odnímatelné pevné sítì. Venkovní rolety s distanèními vodícími lištami jsou blíže popsány v KATALOGU VENKOVNÍ ROLETY. DISTANÈNÍ VODÍCÍ LIŠTA VENKOVNÍ ROLETY 53x34 / 53x43 PROFIL PEVNÉ SÍTÌ OV 5x10 PROFIL OKENNÍHO RÁMU STRANA 1

14 Dveøní profil extrudovaný DE 40x0 LUX Profil 0 mm 40 mm Pøíèka 15 mm 71 mm Okopová pøíèka 1 mm 100 mm ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEØNÍ SÍTÌ - PROFIL DE 40x0 LUX OVINY - šedá / èerná PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatøený tìsnícím kartáèem PROFILU - barva bílá, hnìdá, 7016, 8003, 9006 TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 4 mm - vnitøní DVEØNÍ PØÍÈKA: extrudovaná v barvì profilu (není-li uvedeno jinak, pøíèka je umístìna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveøí) ZPÙSO UCHYCENÍ: plastové panty v barvì bílá, hnìdá, èerná, magnet AL RÁM: více informací na str. 15 PROFILU A RÁMU: možnost lakování dle vzorníku, potažení renolitovou fólií nebo nástøik - pøírodní dub, tøešeò amaretto, tmavý oøech, zlatý dub ZPÙSO UCHYCENÍ: samozavírací panty OKOPOVÁ PØÍÈKA: okopová pøíèka ve spodní èásti dveøní sítì 1000 mm 500 mm,50 m PROFIL DE 40x0 LUX - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK UMÍSTÌNÍ DVEØNÍ PØÍÈKY ROH U polepù renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace døeva mùže dojít k rozdílu v odstínu, což není dùvodem k reklamaci. - POLOHU UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEÏTE V OJEDNÁVCE NÁSLEDOVNÌ: VZDÁLENOST STØEDU PØÍÈKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEØNÍ SÍTÌ NENÍ-LI UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEDENO, STANDARDNÌ SE PØÍÈKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY OVÝCH DVEØÍ. DVEØNÍ EZ PØÍÈKY NELZE VYROIT - Pøi zamìøení je nutné poèítat 5 mm na místo pro panty a 0 mm pro magnet. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je -3 mm. - DVEØNÍ PØÍÈKA SLOUŽÍ ZÁROVEÒ JAKO MADLO. STRANA 13

15 Dveøní profil extrudovaný DE 40x0 LUX + RÁM Profil 0 mm 40 mm Pøíèka 15 mm 71 mm Okopová pøíèka 1 mm 100 mm Rám 8 mm DVEØNÍ - PROFIL DE 40x0 LUX + RÁM OVINY - šedá / èerná PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatøený tìsnícím kartáèkem a magnetickou gumou PROFILU - barva bílá, hnìdá, 7016, 8003, 9006 TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 4 mm - vnitøní DVEØNÍ PØÍÈKA: extrudovaná v barvì profilu (není-li uvedeno jinak, pøíèka je umístìna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveøí) ZPÙSO UCHYCENÍ: plastové panty v barvì bílá, hnìdá, èerná, magnet RÁM: v barvì profilu PROFILU A RÁMU: možnost lakování dle vzorníku, potažení renolitovou fólií nebo nástøik - pøírodní dub, tøešeò amaretto, tmavý oøech, zlatý dub ZPÙSO UCHYCENÍ: samozavírací panty OKOPOVÁ PØÍÈKA: okopová pøíèka ve spodní èásti dveøní sítì 30 mm 1000 mm 500 mm,50 m PROFIL DE 40x0 LUX + RÁM - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK UMÍSTÌNÍ DVEØNÍ PØÍÈKY ROH 18mm U polepù renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace døeva mùže dojít k rozdílu v odstínu, což není dùvodem k reklamaci. - POLOHU UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEÏTE V OJEDNÁVCE NÁSLEDOVNÌ: VZDÁLENOST STØEDU PØÍÈKY OD SPODNÍHO OKRAJE RÁMU DVEØNÍ SÍTÌ NENÍ-LI UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEDENO, STANDARDNÌ SE PØÍÈKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY OVÝCH DVEØÍ. DVEØNÍ EZ PØÍÈKY NELZE VYROIT - RÁM VÈETNÌ DVEØÍ DODÁVÁME STANDARDNÌ S NANÝTOVANÝMI Y - VZDÁLENOST OD SPODNÍHO OKRAJE RÁMU KE SPODNÍMU OKRAJI DVEØNÍ SÍTÌ JE 18 mm. - DVEØNÍ PØÍÈKA SLOUŽÍ ZÁROVEÒ JAKO MADLO. STRANA 14

16 Dveøní profil válcovaný DV 50x mm Pøíèka válcovaná 107 mm 9 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEØNÍ SÍTÌ - PROFIL DV 50x0 OVINY - šedá / èerná RÁM: profil válcovaný hliníkový plech RÁMU - bílá, hnìdá, 8003, nástøik - imitace døeva, pøírodní dub, tøešeò amaretto, zlatý dub, tmavý oøech TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 6 mm ROHY PROVEDENÍ - vnìjší DVEØNÍ PØÍÈKA: válcovaná v barvì profilu (není-li uvedeno jinak, pøíèka je umístìna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveøí) ZPÙSO UCHYCENÍ: plastové panty v barvì bílá, hnìdá, èerná, 8003, madlo + magnet ZPÙSO UCHYCENÍ: samozavírací panty OKOPOVÁ PØÍÈKA: ve spodní èásti dveøní sítì 1000 mm 500 mm,50 m PROFIL DV 50x0 - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK UMÍSTÌNÍ DVEØNÍ PØÍÈKY ROH POLOHU UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEÏTE V OJEDNÁVCE NÁSLEDOVNÌ: VZDÁLENOST STØEDU PØÍÈKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEØNÍ SÍTÌ NENÍ-LI UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEDENO, STANDARDNÌ SE PØÍÈKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY OVÝCH DVEØÍ. NA DVEØNÍ SÍTÌ EZ PØÍÈKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA Pøi zamìøení je nutné poèítat 5 mm na místo pro panty a 0 mm pro magnet. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je -3 mm. STRANA 15

17 Dveøní profil extrudovaný DE 50x mm Pøíèka extrudovaná 100 mm 9 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEØNÍ SÍTÌ - PROFIL DE 50x0 OVINY - šedá / èerná RÁM: extrudovaný hliníkový profil RÁMU - bílá, hnìdá, 8003 TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 6,5 mm ROHY PROVEDENÍ - vnitøní DVEØNÍ PØÍÈKA: extrudovaná v barvì profilu (není-li uvedeno jinak, pøíèka je umístìna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveøí) ZPÙSO UCHYCENÍ: plastové panty v barvì bílá, hnìdá, èerná, 8003, madlo + magnet RÁMU: možnost lakování dle vzorníku nebo potažení renolitovou fólií ZPÙSO UCHYCENÍ: samozavírací panty OKOPOVÁ PØÍÈKA: okopová ve spodní èásti dveøní sítì 1000 mm 500 mm,50 m PROFIL DE 50x0 - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK UMÍSTÌNÍ DVEØNÍ PØÍÈKY ROH U polepù renolitovou fólií mùže dojít k rozdílu v odstínu, což není dùvodem k reklamaci. POLOHU UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEÏTE V OJEDNÁVCE NÁSLEDOVNÌ: VZDÁLENOST STØEDU PØÍÈKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEØNÍ SÍTÌ NENÍ-LI UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEDENO, STANDARDNÌ SE PØÍÈKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY OVÝCH DVEØÍ. NA DVEØNÍ SÍTÌ EZ PØÍÈKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA Pøi zamìøení je nutné poèítat 5 mm na místo pro panty a 0 mm pro magnet. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je -3 mm. STRANA 16

18 Dveøní profil extrudovaný DE 50x0 LUX mm Pøíèka extrudovaná 100 mm 9 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEØNÍ SÍTÌ - PROFIL DE 50x0 LUX OVINY - šedá / èerná RÁM: extrudovaný hliníkový profil opatøený tìsnícím kartáèem RÁMU - barva bílá, hnìdá, 7016, 8003, 9006 TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 6,5 mm ROHY PROVEDENÍ - vnitøní DVEØNÍ PØÍÈKA: extrudovaná v barvì profilu (není-li uvedeno jinak, pøíèka je umístìna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveøí) ZPÙSO UCHYCENÍ: plastové panty v barvì bílá, hnìdá, èerná, 8003, madlo + magnet RÁMU: možnost lakování dle vzorníku nebo potažení renolitovou fólií, nástøik - pøírodní dub, tøešeò amaretto, tmavý oøech, zlatý dub ZPÙSO UCHYCENÍ: samozavírací panty OKOPOVÁ PØÍÈKA: ve spodní èásti dveøní sítì 1000 mm 500 mm,50 m PROFIL DE 50x0 LUX - pøehled možností ÍLÁ STANDARDNÍ ZPÙSO UCHYCENÍ ORTLÍK UMÍSTÌNÍ DVEØNÍ PØÍÈKY ROH U polepù renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace døeva mùže dojít k rozdílu v odstínu, což není dùvodem k reklamaci. POLOHU UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEÏTE V OJEDNÁVCE NÁSLEDOVNÌ: VZDÁLENOST STØEDU PØÍÈKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEØNÍ SÍTÌ NENÍ-LI UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEDENO, STANDARDNÌ SE PØÍÈKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY OVÝCH DVEØÍ. NA DVEØNÍ SÍTÌ EZ PØÍÈKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA Pøi zamìøení je nutné poèítat 5 mm na místo pro panty a 0 mm pro magnet. Tolerance výrobních rozmìrù sítí je -3 mm. STRANA 17

19 ZAMÌØENÍ PEVNÝCH DVEØNÍCH SÍTÍ Toto zamìøení je platné pro dveøní sítì z profilù : DV 50x0, DE 50x0, DE 50x0LUX UCHYCENÍ PEVNÉ DVEØNÍ SÍTÌ POMOCÍ Ù - PÙDORYS DVEØNÍ (OYÈEJNÝ / SAMOZAVÍRACÍ) 0 mm 15 mm MAGNET STANDARDNÍ ZAMÌØENÍ LEGENDA K ZAMÌØENÍ DVEØNÍ SÍTÌ = A - 60 mm A1, A = kontrola šíøky dveøní sítì (je-li A1 nebo A menší než A, je nutné použít šíøku sítì dle nejmenšího namìøeného rozmìru) DVEØNÍ SÍTÌ = - 30 mm 1, = kontrola výšky dveøní sítì (je-li 1 nebo menší než, je nutné použít výšku sítì dle nejmenšího namìøeného rozmìru) Odpoèet je doporuèený pro snadnou montáž sítì. V objednávce se pojmem nýtování myslí umístìní pantù pøi pohledu z venku. STRANA 18

20 DVEØNÍ POSUVNÁ RÁMOVÁ JEDNOKØÍDLÁ ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEØNÍ SÍTÌ PSR1-13x6 OVINY - šedá, èerná PROFILY: extrudovaný hliníkový profil PROFILU - bílá, tmavì hnìdá PROFILU: lakování dle vzorníku, polep renolitovou folií zlatý dub (pøi polepu renolitovou folií nelze polepit drážky profilu - viz obrázky) pøední strana zadní strana Posuvné sítì proti hmyzu se používají pøedevším pro rozmìrovì vìtší typy balkónových nebo vstupních dveøí, terasy, zimní zahrady a obecnì pro vìtší plochy. Ideální øešení nabízí pro dvoukøídlá francouzská okna. 1 OKORYS: 1 MIN mm MAX mm MIN. 500 mm MAX. 500 mm PÙDORYS: TYPY PROFILÙ A SESTAV POSUVNÝCH DVEØNÍCH SÍTÍ TYP MONTÁŽE PSR 1 PSR PSR 1 13x6 13x6 1x37 ECO PSR 1x37 ECO katalog str. 0 katalog str. 1 katalog str. katalog str. 3 DO OSTÌNÍ x x 6x13 35x5 60x1 37x1 30x5 NA RÁM 6x13 35x17 6x13 35x5 60x1 37x1 35x17 60x1 37x1 30x5 STRANA 19

21 DVEØNÍ POSUVNÁ RÁMOVÁ DVOUKØÍDLÁ ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEØNÍ SÍTÌ PSR - 13x6 OVINY - šedá, èerná PROFILY: extrudovaný hliníkový profil PROFILU - bílá, tmavì hnìdá PROFILU: lakování dle vzorníku, polep renolitovou folií zlatý dub (pøi polepu renolitovou folií nelze polepit drážky profilu - viz obrázky) pøední strana zadní strana Posuvné sítì proti hmyzu se používají pøedevším pro rozmìrovì vìtší typy balkónových nebo vstupních dveøí, terasy, zimní zahrady a obecnì pro vìtší plochy. Ideální øešení nabízí pro dvoukøídlá francouzská okna. 1 1 OKORYS: MIN mm MAX mm MIN. 500 mm MAX. 500 mm PÙDORYS: TYPY PROFILÙ A SESTAV POSUVNÝCH DVEØNÍCH SÍTÍ TYP MONTÁŽE PSR 1 PSR PSR 1 13x6 13x6 1x37 ECO PSR 1x37 ECO katalog str. 0 katalog str. 1 katalog str. katalog str. 3 DO OSTÌNÍ x x 6x13 35x5 60x1 37x1 30x5 NA RÁM 6x13 35x17 6x13 35x5 60x1 37x1 35x17 60x1 37x1 30x5 STRANA 0

22 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEØNÍ SÍTÌ PSR1 ECO - 1x37 OVINY - šedá, èerná PROFILY: extrudovaný hliníkový profil PROFILU - bílá, tmavì hnìdá PROFILU: lakování dle vzorníku, polep renolitovou folií zlatý dub DVEØNÍ POSUVNÁ RÁMOVÁ JEDNOKØÍDLÁ Posuvné sítì proti hmyzu se používají pøedevším pro rozmìrovì vìtší typy balkónových nebo vstupních dveøí, terasy, zimní zahrady a obecnì pro vìtší plochy. Ideální øešení nabízí pro dvoukøídlá francouzská okna. 1 OKORYS: 1 MIN mm MAX mm MIN. 500 mm MAX. 500 mm PÙDORYS: TYPY PROFILÙ A SESTAV POSUVNÝCH DVEØNÍCH SÍTÍ TYP MONTÁŽE PSR 1 PSR PSR 1 13x6 13x6 1x37 ECO PSR 1x37 ECO katalog str. 0 katalog str. 1 katalog str. katalog str. 3 DO OSTÌNÍ x x 6x13 35x5 60x1 37x1 30x5 NA RÁM 6x13 35x17 6x13 35x5 60x1 37x1 35x17 60x1 37x1 30x5 STRANA 1

23 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEØNÍ SÍTÌ PSR ECO - 1x37 OVINY - šedá, èerná PROFILY: extrudovaný hliníkový profil PROFILU - bílá, tmavì hnìdá PROFILU: lakování dle vzorníku, polep renolitovou folií zlatý dub DVEØNÍ POSUVNÁ RÁMOVÁ DVOUKØÍDLÁ Posuvné sítì proti hmyzu se používají pøedevším pro rozmìrovì vìtší typy balkónových nebo vstupních dveøí, terasy, zimní zahrady a obecnì pro vìtší plochy. Ideální øešení nabízí pro dvoukøídlá francouzská okna. 1 OKORYS: 1 MIN mm MAX mm MIN. 500 mm MAX. 500 mm PÙDORYS: TYPY PROFILÙ A SESTAV POSUVNÝCH DVEØNÍCH SÍTÍ TYP MONTÁŽE PSR 1 PSR PSR 1 13x6 13x6 1x37 ECO PSR 1x37 ECO katalog str. 0 katalog str. 1 katalog str. katalog str. 3 DO OSTÌNÍ x x 6x13 35x5 60x1 37x1 30x5 NA RÁM 6x13 35x17 6x13 35x5 60x1 37x1 35x17 60x1 37x1 30x5 STRANA

24 POSUVNÉ DVEØNÍ SÍTÌ V RÁMU - MONTÁŽ A ZAMÌØENÍ ZAMÌØENÍ LEGENDA K ZAMÌØENÍ POSUVNÉ SÍTÌ VÈETNÌ RÁMU = A A1, A = kontrola šíøky posuvné sítì (je-li A1 nebo A menší než A, je nutné zadat šíøku sítì dle nejmenšího namìøeného rozmìru) POSUVNÉ SÍTÌ VÈETNÌ RÁMU = 1, = kontrola výšky posuvné sítì (je-li 1 nebo menší než, je nutné zadat výšku sítì dle nejmenšího namìøeného rozmìru)!!! Do objednávky uvádìjte vždy rozmìr sítì vèetnì rámu!!! Pøedvrtání montážních otvorù není souèástí dodávky. Dveøní pøíèka, není-li uvedeno jinak, je umístìna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveøí. ZPÙSO MONTÁŽE NA RÁM DVEØÍ ZPÙSO MONTÁŽE DO OSTÌNÍ DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY Do rámu se vyvrtají otvory, pøes které se pomocí šroubù upevní posuvná dveøní sí na rám dveøí. DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY Do rámu a zdi se vyvrtají otvory (vloží se hmoždinky), pøes které se pomocí šroubù upevní posuvná dveøní sí do ostìní. STRANA 3

25 CENÍK 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - pevné okenní sítì - pevné dveøní sítì - komponenty - polepy renolitovou fólií - posuvné sítì

V20101301 KATALOG 2012 SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových produktù

V20101301 KATALOG 2012 SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových produktù V0101301 KATALOG 01 SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových produktù OSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV 19 x 8 Okenní profil válcovaný -

Více

31.1.2008 KATALOG 2008 SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků

31.1.2008 KATALOG 2008 SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků 31.1.2008 KATALOG 2008 SÍTĚ PROTI HMYZU - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků OSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV 19 x 8 Okenní profil válcovaný

Více

KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků

KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků www.kasko-vs.cz V0140101 OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

ISG stínící technika KATALOG SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž.

ISG stínící technika KATALOG SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž. ISG stínící technika KATALOG SÍTĚ PROTI HMYZU - technické informace - zaměření - montáž OSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV 19 x 8 Okenní profil válcovaný - OV 5 x 10 Okenní

Více

PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU KATALOG 2016

PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU KATALOG 2016 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU KATALOG 016 - technické informace - zaměření - montáž V0160701 OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - OV 5x10 OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 4x4 OKENNÍ

Více

Komponenty pro síťový profil ISSO OV 19x8

Komponenty pro síťový profil ISSO OV 19x8 Komponenty pro síťový profil ISSO OV 19x8 901 002 Profil 19x8 válcovaný s límcem 200 bm 901 052 902 002 902 052 Roh pro profil ISSO OV 19x8 s límcem 903 002 Obrtlík 1 mm 500 ks 903 052 904 008 Síťovina

Více

KATALOG 2018 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU V

KATALOG 2018 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU V KATALOG 018 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU V0180809 OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - OV 5x10 OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 4x4 OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 3x11 LUX OKENNÍ

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

V20140101 KATALOG 2014 VENKOVNÍ ROLETY. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz

V20140101 KATALOG 2014 VENKOVNÍ ROLETY. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz V0140101 KATALOG 014 VENKOVNÍ ROLETY - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Typy venkovních rolet RADIX pøedokenní roleta - Základní

Více

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž KATALOG 014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU - technické informácie - zameranie - montáž Okenní profil válcovaný OV 5x10 10 17 8 5 mm Pøíèka 5x10 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ PROFIL OV 5x10 OVINY

Více

Sleva se nevztahuje na šikminy, lakování RAL, ELOX (champagne) u profilu ISSO OE 19x8 a protipylovou síťovinu.

Sleva se nevztahuje na šikminy, lakování RAL, ELOX (champagne) u profilu ISSO OE 19x8 a protipylovou síťovinu. Hotové okenní sítě OV 25 x 10 bílá/hnědá/ral 8003 Provedení ŠIKMINA OV 25 x 10 imitace dřeva Provedení ŠIKMINA OE 24 x 24 bílá/hnědá ISSO OV 19 x 8 bílá/hnědá ISSO OV 25 x 10 bílá/hnědá/ral 7016/RAL 8003

Více

V20140101 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù

V20140101 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù V0140101 KATALOG 015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava - barva bílá, hnìdá (RAL 8014),

Více

SÍTĚ PROTI HMYZU. Ceník a manuál 06/2015

SÍTĚ PROTI HMYZU. Ceník a manuál 06/2015 PROTI HMYZU Ceník a manuál 06/2015 Aktualizace: 07/2015 VENKOVNÍ ŽALUZIE VNITŘNÍ ŽALUZIE LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ MARKÝZY VENKOVNÍ ROLETY PROTI HMYZU PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY FASÁDNÍ SVISLÉ CLONY náš sortiment,

Více

Obsah - Sítě proti hmyzu

Obsah - Sítě proti hmyzu TECHNICKÝ MANUÁL SÍTĚ PROTI HMYZU Obsah - Sítě proti hmyzu Síť proti hmyzu C1 3 Základní specifikace produktu 4 Vyměření 5 Montáž 5 Síť proti hmyzu C2 6 Základní specifikace produktu 7 Vyměření 8 Montáž

Více

Rolovací sítě okenní Vyobrazenívýrobku ROLOVACÍ SÍTĚ OKENNÍ

Rolovací sítě okenní Vyobrazenívýrobku ROLOVACÍ SÍTĚ OKENNÍ Rolovací sítě okenní Vyobrazenívýrobku Rolovací síť okenní Technickýpopis Celý výrobek se skládá z extrudovaného hliníkového boxu (1). Uvnitř boxu se nachází kulatá hliníková hřídel (2) o průměru 25mm.

Více

Jak vyplnit objednávku: zakázka: - číslo nebo jméno zakázky. pozice: - číslo nebo písmeno, označení výrobku pro identifikaci odběratele.

Jak vyplnit objednávku: zakázka: - číslo nebo jméno zakázky. pozice: - číslo nebo písmeno, označení výrobku pro identifikaci odběratele. Jak vyplnit objednávku: zakázka: - číslo nebo jméno zakázky pozice: - číslo nebo písmeno, označení výrobku pro identifikaci odběratele Roleta: ks: - počet výrobků v jednotlivém řádku objednávky šířka:

Více

KATALOG 2015 HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

KATALOG 2015 HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V20150820 KATALOG 2015 HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Horizontální žaluzie ŽALUZIE ISOLINE - Základní

Více

CENÍK A MANUÁL. Sítě proti hmyzu. pevné sítě, dveřní sítě, posuvné sítě, rolovací okenní sítě, rolovací dveřní sítě, plisé sítě.

CENÍK A MANUÁL. Sítě proti hmyzu. pevné sítě, dveřní sítě, posuvné sítě, rolovací okenní sítě, rolovací dveřní sítě, plisé sítě. CENÍK A Sítě proti hmyzu pevné sítě, dveřní sítě, posuvné sítě, rolovací okenní sítě, rolovací dveřní sítě, plisé sítě Sešit 4 (1/2012) t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX a.

Více

ISG stínící technika KATALOG SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz

ISG stínící technika KATALOG SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz ISG stínící technika KATALOG SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zaměření - montáž OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava - barva bílá Základní ceníková sestava

Více

&(1. $ 0$18d/ 6âWÔ SURWL KP\]X Sešit 4 (1/2012) climax

&(1. $ 0$18d/ 6âWÔ SURWL KP\]X Sešit 4 (1/2012) climax Sešit 4 (1/2012) t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX a. s. - výrobce stínicí techniky Kontakt Kontakt Sítě proti hmyzu Příjem zakázek tel./fax: +420 571 405 607 mobil: +420 603

Více

Protipylová síť - pro alergiky černá. PETSCREEN - pro domácí mazlíčky černá, šedá 14x10.0,025 inch* (0,63 mm)

Protipylová síť - pro alergiky černá. PETSCREEN - pro domácí mazlíčky černá, šedá 14x10.0,025 inch* (0,63 mm) Protipylová síť - pro alergiky PETSCREEN - pro domácí mazlíčky, šedá 14x10.0,025 inch* (0,63 mm) Neviditelná ViPer - pro nejnáročnější zákazníky 18x18.0,009 inch* (0,23 mm) NOVINKY ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU

Více

KATALOG 2009 HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

KATALOG 2009 HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE KATALOG 2009 HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků OBSAH Všeobecné informace Horizontální žaluzie ŽALUZIE ISOLINE - Základní ceníková sestava - Příplatky

Více

KATALOG 2008 SÍTĚ PROTI HMYZU

KATALOG 2008 SÍTĚ PROTI HMYZU KATALOG 2008 SÍTĚ PROTI HMYZU Technické informace Zaměření Montáž Typy sítí proti hmyzu : Okenní sítě : Rám sítě je vyroben z válcovaného nebo extrudovaného hliníkového profilu a síťovina je zajištěna

Více

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře Součástí dodávky zárubně jsou tyto komponenty : 1. Zazdívací rám : složený skládá se z 1 ks nadpraží, 2 ks bočnic 2. Rozpěrky : 2 ks na standardní průchozí

Více

KATALOG HOTOVÝCH VÝROBKŮ 2007

KATALOG HOTOVÝCH VÝROBKŮ 2007 Sítě proti hmyzu KATALOG HOTOVÝCH VÝROBKŮ 2007 mobil: 603 247 549 tel., fax: 556 739 112 e-mail: Síť s límcem ISSO OV 25x10 profil ISSO OV 25x10 úhel řezání 45 plastový roh Síť s límcem se vyrábí ve dvou

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S ver.

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o.

technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o. technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o. OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ Technická pøíruèka je urèena ke snadné a rychlé orientaci v prvcích obchodního zaøízení. Zjednoduší návrh zaøízení do urèeného prostoru

Více

Shrnovací dveře. www.hopa.cz SNADNÁ MONTÁŽ ZÁRUKA AŽ 5 LET PŘÍZNIVÁ CENA

Shrnovací dveře. www.hopa.cz SNADNÁ MONTÁŽ ZÁRUKA AŽ 5 LET PŘÍZNIVÁ CENA Shrnovací dveře SNADNÁ MONTÁŽ ZÁRUKA AŽ 5 LET PŘÍZNIVÁ CENA www.hopa.cz Shrnovací dveře se uplatní v interiérech. Nejčastějí se instalují místo klasických dveří. Mezi hlavní přednosti patří úspora místa,

Více

KATALOG 2019 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTĚ PROTI HMYZU V

KATALOG 2019 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTĚ PROTI HMYZU V KATALOG 2019 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTĚ PROTI HMYZU V2011024 OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ 2 VERSA - ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ 3 TYPY DORAZŮ 3 TYPY MONTÁŽÍ A SESTAV OKENNÍCH ROLOVACÍCH SÍTÍ 3 ROLOVACÍ

Více

Vruty do kování Eco-Speed 3. Vruty do kování Power-Diks 4. Opravné vruty 5. Samovrtné šrouby Eco 6

Vruty do kování Eco-Speed 3. Vruty do kování Power-Diks 4. Opravné vruty 5. Samovrtné šrouby Eco 6 OBSAH Oznaèení Strana Vruty do kování Eco-Speed 3 Vruty do kování Power-Diks 4 Opravné vruty 5 Samovrtné šrouby Eco 6 Samovrtné vruty NoRi lutý zinkochromát / lakovaná hlava 7 Samovrtné vruty NoRi Top

Více

RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5. prvky rámového regálového systému. povrchová úprava. (materiál) základní rozmìry (cm) délka L. výška. šíøka.

RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5. prvky rámového regálového systému. povrchová úprava. (materiál) základní rozmìry (cm) délka L. výška. šíøka. RÁMOÝ REGÁOÝ SYSTÉM SU5 / stojina, / podpìra stojiny, / výplò, / stojina pøední RR stojina 80x0mm uzavøený profil s oboustranným standardním dìrováním 60,0 00600 0 80,0 00800 0 00,0 00000 0 0,0 0000 0

Více

Technický katalog plastových rozváděčových skříní KS

Technický katalog plastových rozváděčových skříní KS Technický katalog plastových rozváděčových skříní KS Plastové rozváděčové skříně KS 1 2 3 6 7 6 4 5 1 Plastové rozváděčové skříně KS mají velmi rozmanité možnosti použití. Vysoký stupeň krytí, ochrana

Více

KATALOG 2016 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU V20160701

KATALOG 2016 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU V20160701 KATALOG 016 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU V0160701 OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - OV 5x10 OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 4x4 OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - ISSO OV 19x8 OKENNÍ

Více

V KATALOG 2017 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceník hotových výrobků

V KATALOG 2017 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceník hotových výrobků V20170223 KATALOG 2017 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTĚ PROTI HMYZU - technické informace - zaměření - montáž - ceník hotových výrobků VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ 2 VERSA - ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ 3 TYPY

Více

P ř í s l u š e n s t v í. Informace o cenách Teplovodní vytápění

P ř í s l u š e n s t v í. Informace o cenách Teplovodní vytápění Informace o cenách Teplovodní vytápění Výhody výrobku: Obsah dodávky: P ř í s l u š e n s t v í W Kompaktní otopné těleso pro teplovodní vytápění W Rozmanité možnosti připojení (uprostřed, ze strany nahoře

Více

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU V20140101 KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ VERSA - ROLOVACÍ

Více

Stavební pouzdra pro posuvné dveře

Stavební pouzdra pro posuvné dveře Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného

Více

DE LUXE. DE LUXE představení řady

DE LUXE. DE LUXE představení řady DE LUXE Exkluzivní kolekce dýhovaného kancelářského nábytku vyráběného z ušlechtilých dřevin. Tvarové provedení stolových sestav zvýrazňuje vysoce reprezentativní charakter tohoto nábytku. DE LUXE představení

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ

KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ PRYŽOVÁ DLAŽBA Charakteristika: Pryžová dlažba ELPO Z54, ELPO D, ELPO ART, je vyráběna z pryžového granulátu o velikosti zrn 1-3 mm (pneumatiky, hadice) pojeného polyuretanovým

Více

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Zámečnické výrobky - úvod 2 Zámečnické výrobky - úvod 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD PILAS II

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD PILAS II MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD PILAS II Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje všechny

Více

DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR

DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR barevná ŠK ÁLA DŘEVA Dřevo-hliníková okna a dveře WINSTAR představují excelentní systém s prvky špičkového designu, kvality dřevěných eurooken, praktičnosti a takřka

Více

STOLOVÁ DESKA N - N 01. Rok 2010 PRACOVNÍ STOLY. List1

STOLOVÁ DESKA N - N 01. Rok 2010 PRACOVNÍ STOLY. List1 STOLOVÁ DESKA N - N 01 Pracovní deska je vyrobena z plechu o síle 1,5mm vyztužena profily z chromniklové oceli. bez použití nástřikových hmot. Vyloučení ostrých hran přicházejících do styku N - N 01-01

Více

ISG stínící technika KATALOG MARKÝZY. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz

ISG stínící technika KATALOG MARKÝZY. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz ISG stínící technika KATALOG MARKÝZY - technické informace - zaměření - montáž Všeobecné informace Typy výsuvných markýz ALANIS výsuvná markýza - základní ceníková sestava + příplatky - technické informace

Více

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3.

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3. Pánský salón Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál Zkonstruování simulátoru běhu v lese. Buben pro běh lesem. Fotoroleta. Agregát vydávající vůni. Podstavec. Podstavec Stěnový prvek (překližka,

Více

Možnosti zapojení vodovodních baterií

Možnosti zapojení vodovodních baterií Možnosti zapojení vodovodních baterií Varianty zapojení Sety s nástěnnou baterií 1. Baterie s horním vývodem, s tyčí a hlavovou sprchou Sestava 1/1 Sestava 1/2 Sestava 1/3 96062/1.0 SET066.0 RUP/179.0

Více

Interiérové látkové rolety

Interiérové látkové rolety Interiérové látkové rolety CZ Obsah - Interiérové látkové rolety Sunlite 3 Základní specifikace produktu 4 Objednávkový formulář 5 Návod na vyměření 6 Návod na montáž 6 Rollite 7 Základní specifikace produktu

Více

Sokolské volnočasové sportovní centrum -

Sokolské volnočasové sportovní centrum - Sokolské volnočasové sportovní centrum Sokolské volnočasové sportovní centrum - sportovní vybavení 1 Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Rozměry: šířka x hloubka x výška š x h x v mm C obrázek Legenda:

Více

ISG stínící technika KATALOG TEXTILNÍ ROLETKY. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz

ISG stínící technika KATALOG TEXTILNÍ ROLETKY. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz ISG stínící technika KATALOG TEXTILNÍ ROLETKY - technické informace - zaměření - montáž OBSAH Všeobecné informace Typy textilních roletek JAZZ-17 textilní roletka - Základní ceníková sestava - Příplatky

Více

Platí od 10. 2. 2016 LED profily - na povrch CZ Patriot s.r.o.

Platí od 10. 2. 2016 LED profily - na povrch CZ Patriot s.r.o. Platí od 10. 2. 2016 LED profily - na povrch CZ Patriot s.r.o. 960270 AL U 1207 hliníkový profil přírodní povrch 12x8mm 2,5 m, 2m,1m včetně krycí nacvak. lišty, k profilu nejsou koncovky 86 56 65 73 960520

Více

Síť proti hmyzu C1. Obsah - Sítě proti hmyzu

Síť proti hmyzu C1. Obsah - Sítě proti hmyzu Sítě proti hmyzu CZ Síť proti hmyzu C1 Obsah - Sítě proti hmyzu Síť proti hmyzu C1 3 Základní specifikace produktu 4 Objednávkový formulář 5 Vyměření 6 Montáž 6 Síť proti hmyzu C2 7 Základní specifikace

Více

Sekční garážová vrata RSD02. Naše vrata na Vaši díru.

Sekční garážová vrata RSD02. Naše vrata na Vaši díru. Sekční garážová vrata RSD02 Sekční garážová vrata RSD02 Sekční garážová vrata série RSD02 jsou konstruovány pro instalaci v Na še vrata na Vaš i díru. otvorech jak malých, tak i velkých rozměrů. Tato vrata

Více

ISG stínící technika KATALOG ROLOVACÍ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz

ISG stínící technika KATALOG ROLOVACÍ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz ISG stínící technika KATALOG ROLOVACÍ SÍTĚ PROTI HMYZU - technické informace - zaměření - montáž OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ 2 VERSA - ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ 3 TYPY DORAZŮ 3 TYPY MONTÁŽÍ

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone platnost od.7.0 Montážní návod Zvonkové tablo GENOVA - EV05 Systém Elektrický vrátný je zařízení umožňující hovorové spojení s domácím telefonem. Moduly jsou osazeny jmenovkami a tlačítky pro vyzvánění

Více

Objem nádoby: Max. teplota kapaliny: + 50 C Provozní rozsah, el. parametry a èerpaná kapalina: dle zvoleného èerpadla Hmotnost nádr e:

Objem nádoby: Max. teplota kapaliny: + 50 C Provozní rozsah, el. parametry a èerpaná kapalina: dle zvoleného èerpadla Hmotnost nádr e: FEKABOX 100 PRO: FEKA 600 M-A FEKA VS-VX 550 M-A FEKA VS-VX 750 M-A VŠEOBECNÉ INFORMACE POU ITÍ Nádoba pro akumulaci a následné automatické èerpání odpadních vod. Je urèena do míst pod úrovní gravitaèní

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola E Zateplovací systémy s keramickým a dekorativním obkladem Duben 2014 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

KATALOG 2012 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

KATALOG 2012 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ KTLOG 2012 LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù OSH Všeobecné informace Látkové žaluzie Plisé LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - základní ceníkové sestava - pøíplatky

Více

Kaskádová vertikální zahrada

Kaskádová vertikální zahrada Kaskádová vertikální zahrada návod na instalaci Komponenty: truhlíky bočnice truhlíků matice samozavlažovací květináče vrut TX 35 s hrubým závitem prodloužení plastový kroužek šroub těsnění Postup montáže:

Více

Netkaná geotextilie o vhodné velikosti do truhlíků a květináčů. Brání smíchání zeminy a drenážní vrstvy. Průměrná životnost: >10 let

Netkaná geotextilie o vhodné velikosti do truhlíků a květináčů. Brání smíchání zeminy a drenážní vrstvy. Průměrná životnost: >10 let 1 2 6 7 5 4 9 8 4 1 3 5 1 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Propustná netkaná geotextilie pro oddělení vrstev (např. v pískovištích), pro ochranu izolací, obvodových a jiných drenáží. Průměrná životnost: >10 let

Více

MANUÁL HORIZONTÁLNÍ MAX 25. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 6 ( 1/2006)

MANUÁL HORIZONTÁLNÍ MAX 25. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 6 ( 1/2006) MANUÁL HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 6 ( 1/2006) 1. ÚČEL POUŽITÍ Žaluzie představuje další krok ve vývoji řetízkově ovládaných

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x O 500 x 900 mm 10 ks Barva křídla: (ext./int.): barevná - dle

Více

KOVÁNÍ DOMA V BEZPEČÍ OD ROKU 1925. www.rostex.cz. ROSTEX 05/2016 2016 www.adway.cz. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 190/17 682 01 Vyškov Czech Republic

KOVÁNÍ DOMA V BEZPEČÍ OD ROKU 1925. www.rostex.cz. ROSTEX 05/2016 2016 www.adway.cz. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 190/17 682 01 Vyškov Czech Republic ROSTEX 05/2016 2016 www.adway.cz DOMA V BEZPEČÍ OD ROKU 1925 ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 190/17 682 01 Vyškov Czech Republic e-mail: odbyt@rostex.cz tel.: +420 517 316 415 www.rostex.cz Váš prodejce:

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

VÝBĚR ZE SORTIMENTU: OBKLADOVÉ A STAVEBNÍ PROFILY. Platnost ceníku od 1.4.2009

VÝBĚR ZE SORTIMENTU: OBKLADOVÉ A STAVEBNÍ PROFILY. Platnost ceníku od 1.4.2009 VÝBĚR ZE SORTIMENTU: OBKLADOVÉ A STAVEBNÍ PROFILY Platnost ceníku od 1.4.2009 SARGON a.s. http:// www.sargon.cz Sídlo: Nám.28.dubna 10/40, 635 00 Brno-Bystrc e-mail: sargon@sargon.cz Kancelář: Valchařská

Více

www.ricomgas.cz 01/2016 produktový katalog - ceník KOMÍNOVÉ TVÁRNICE BLK ------------------ IZOLACE KNAUF LMF 15 AluR ------------------

www.ricomgas.cz 01/2016 produktový katalog - ceník KOMÍNOVÉ TVÁRNICE BLK ------------------ IZOLACE KNAUF LMF 15 AluR ------------------ 01/2016 produktový katalog - ceník KOMÍNOVÉ TVÁRNICE BLK ------------------ IZOLACE KNAUF LMF 15 AluR ------------------ STAVEBNÍ CHEMIE SIGA ------------------ PROSTUPY HOØLAVÝMI KONSTRUKCEMI ------------------

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

KATALOG KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE NOVÁ TVÁŘ VAŠÍ KANCELÁŘE

KATALOG KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE NOVÁ TVÁŘ VAŠÍ KANCELÁŘE INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol s r o h Báňská 287, 434 01 Most h tel/zázn +420/476 206 843, tel/fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a s Most č ú : 338 428 0227/0100 h Zapsána v OR u KS

Více

Sortiment hutních výrobků

Sortiment hutních výrobků Sortiment hutních výrobků Válcované profily I Válcované profily U Válcované profily T Válcované profily L Ocel plochá, kovářský B profil Ocel kruhová žebírková Ocel kruhová válcovaná Ocel kruhová tažená

Více

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové Technická zpráva Kavárna Crosscafe VZDUCHOTECHNIKA 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. SEZNAM PŘÍLOH...2 3. ÚVOD...2 4. POPIS OBJEKTU...2 5. VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY...3 5.1. Vnější podmínky...3 5.2. Vnitřní

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. pro pneumatické zástěny: NAOS, MAMBA, OLBIA, LANKA 3, ODESSA. Montáž pouze ve 40 minutách!

NÁVOD K MONTÁŽI. pro pneumatické zástěny: NAOS, MAMBA, OLBIA, LANKA 3, ODESSA. Montáž pouze ve 40 minutách! NÁVOD K MONTÁŽI pro pneumatické zástěny: NAOS, MAMBA, OLBIA, LANKA 3, ODESSA Montáž pouze ve 40 minutách! POLYSAN s.r.o. Nesměřice 52 285 22 Zruč nad Sázavou Czech Republic Telefon: (+420) 327 585 981

Více

O.K. OKNA s.r.o. list č: 1

O.K. OKNA s.r.o. list č: 1 ----------------------------------------------------------------- O.K. OKNA s.r.o. Na Milotově 399 344 0 Domažlice tel/fax: 379 722 968 Ič: 263 8 64, DIČ:CZ263864 e-mail : ok.okna@seznam.cz -----------------------------------------------------------------

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY. Chladicí skříně plné dveře Chladicí skříně prosklené dveře Chladicí skříně vinotéky

CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY. Chladicí skříně plné dveře Chladicí skříně prosklené dveře Chladicí skříně vinotéky CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY Chladicí skříně vinotéky Chladí i při teplotě okolí až +32 C NORDLINE SD 1380 Chladicí skříň plné dveře ventilované digitální termostat 5 výškově nastavitelných

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU HLINÍKOVÁ OKN DVEŘE WINSTR LU Hliníková okna a dveře WINSTR LU jsou vhodné jak pro rodinné domy, tak i bytové nebo průmyslové objekty. Lze je použít v interiéru a také v exteriéru. Naše okna uspokojí svým

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

UNHOŠŤ NABÍDKA DOMŮ A BYTŮ SPOLEČ NOSTI JUNG.CZ

UNHOŠŤ NABÍDKA DOMŮ A BYTŮ SPOLEČ NOSTI JUNG.CZ DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001:2001 a k c i o v á s p o l e č n o s t NABÍDKA DOMŮ A BYTŮ SPOLEČ NOSTI JUNG.CZ UNHOŠŤ Údaje o území Město Unhošť se nachází 21 km západně od Prahy v blízkosti okresního města

Více

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262 8-6 Zařízení pro kontrolu obvodového házení 818 Pro rychlou a jednoduchou kontrolu obvodového házení Měřicí deska: Rovinnost dosedací plochy dle DIN 876/1 2 T-drážky pro upevnění upínacích koníků popř.

Více

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP VÝROBEK JE Z CITLIVÉHO MATERIÁLU. PŘI NEOPATRNÉM ZACHÁZENÍ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ!!! UJIŠŤUJEME VÁS, ŽE VÝROBEK ODEŠEL

Více

ě Á Á é é ě ě ě ú é é é ě é é ď ď ď š š Č Á ě ú Á ď š ě Č ě š ěž ě é ě ě ě ě ě ě Č Á ě Á é ú Ž é š ě š š é Ž ě é š é Š ť Ž ě Č Á ú Á Ť é ě é š ě ě š š ď ď Č é š š Č ě ě ú ě ú Ť é ě š ě ě š ě š ě ě ú ě

Více

Okenní profil válcovaný P 31x12 L (31 mm x 12 mm s límcem) 1 / Okenní profil válcovaný P 25x10 (25 mm x 10 mm) 2 / 2018

Okenní profil válcovaný P 31x12 L (31 mm x 12 mm s límcem) 1 / Okenní profil válcovaný P 25x10 (25 mm x 10 mm) 2 / 2018 Obsah Okenní profily VÁLCOVANÉ Okenní profil válcovaný P 31x12 L (31 mm x 12 mm s límcem) 1 / 2018 Okenní profil válcovaný P 25x10 (25 mm x 10 mm) 2 / 2018 Okenní profily EXTRUDOVANÉ Okenní profil extrudovaný

Více

DAGMAR PROKŮPKOVÁ www.drevenelisty.cz

DAGMAR PROKŮPKOVÁ www.drevenelisty.cz DAGMAR PROKŮPKOVÁ www.drevenelisty.cz DŘEVĚNÉ PROFILOVÉ LIŠTY Délky : plovoucí délky 1 m 1,25 m 1,5 m 1,75 m 2 m 2,25 m 2,5 m 3 m jednotná délka např. 2 m ve svazku Smrk nastavený: délky 2 m Dub/Buk: délky

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu Dům a zahrada odvodnění RONN DRAIN zatravňovací tvárnice anglické dvorky bodové vpustě litinové poklopy sklepní okna Ceník 1/2010 Profi systémy pro dům a zahradu www.ronn.cz EKO DRAIN RONN SELF ECO Žlab

Více

JIŽNÍ LODŽIE OBJEKTU DDM ULITA BROUMOV. Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele

JIŽNÍ LODŽIE OBJEKTU DDM ULITA BROUMOV. Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele JIŽNÍ LODŽIE OBJEKTU DDM ULITA BROUMOV Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele Investor: DDM ULITA BROUMOV, Komenského 245, 550 01 Broumov Zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka,

Více

hliníkové ploty na celý život KATALOG PRODUKCE

hliníkové ploty na celý život KATALOG PRODUKCE hliníkové ploty na celý život KATALOG PRODUKCE Tento typ plotu je velice žádaným výrobkem, který pro svou nadčasovost zůstává stálicí mezi ploty. Plotovky je možno zakončit rovně nebo obloukem. Barevné

Více

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A Hliníkové systémy, vrchní díl 80 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A Hliníkové systémy, vrchní díl 80 mm Hliník je klsick mteriál v luxusních knceláfisk ch prostorách. Aby bylo moïné tvûrcûm tké v tomto prostfiedí poskytnout esteticky pfiesvûdãivé fie ení vedení knálû, existují knály pro vestvbu pfiístrojû

Více

Typ profilu: Profilový systém 1.

Typ profilu: Profilový systém 1. VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : Zateplení kulturního domu městys Holany Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: 1 200 x mm 4 ks Barva rámu: (ext./int.): barevná - dle požadavku investora

Více

4 7-0 1 3 0 B. velikost dveří. BB - otvor na obyčejný klíč (dózický)

4 7-0 1 3 0 B. velikost dveří. BB - otvor na obyčejný klíč (dózický) 2016 ZKRATKY POUŽÍVANÉ V KATALOGU: TŘÍDA POUŽITÍ DVEŘNÍHO KOVÁNÍ 4 7-0 1 3 0 B vratná pružina třída bezpečnosti 0,2,3,4 odolnost proti korozi 0-4 L - levá klika P - pravá klika Nákres k určení klika/koule

Více

KATALOG ROUBENÝCH CHALUP PRO

KATALOG ROUBENÝCH CHALUP PRO KATALOG ROUBENÝCH CHALUP PRO NAŠE NABÍDKA Jednopodlažní poloroubený rodinný dům s obytným podkrovím zachovávající charakter venkovských stavení typických pro region Podkrkonoší. Návrh domu je přizpůsoben

Více

Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY

Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY Verze. 1 / 2013 / CZ 1) Dodací podmínky: Standardní termín dodání služby olepování profilů je: a) 7-14 dní (nabídka standardních dekorů - DECOR 50 viz. vzorník a

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ STROPY

VODOROVNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ STROPY VODOROVNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ STROPY kurz stavitelství I zimní semestr 2011-2012 Prof.Ing.Miloslav Pavlík, CSc Doc.Ing.Vladimír Daňkovský, CSc Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2011/2012 Str. 1 TŘÍDĚNÍ

Více

TOPENÍ 550 A. Kotlové sestavy KOTLOVÉ SESTAVY HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAÈ DYNAMICKÉHO TLAKU. Popis: Funkce: Pou ití: Materiály: Provozní parametry:

TOPENÍ 550 A. Kotlové sestavy KOTLOVÉ SESTAVY HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAÈ DYNAMICKÉHO TLAKU. Popis: Funkce: Pou ití: Materiály: Provozní parametry: KOTLOVÉ SESTAVY TOPENÍ Kotlové sestavy HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAÈ DYNAMICKÉHO TLAKU 550 A univerzální vstupní kit pro všechny kotlové sestavy, obsahuje: uzavírací, vypouštìcí a odvzdušòovací armaturu, teplomìr

Více

NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600

NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 Nová Generace UltraGrip UltraGrip Konečná technologie jištění Progresivní jištění Hygienické ochranné krytky Jednou z klíčových komponent UltraGripu je progresivní jistící Ochranné

Více