VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: Zr. Zpracováno v období: březen 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010"

Transkript

1 Zakázka č.: Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Káně č. v deníku autorizované osoby: 1013 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL FAX

2 Výkaz výměr stavby Datum: Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Objednatel : Společenství Kralovická 1688 IČO : Kralovická 1688 DIČ : Brandýs nad Labem Zhotovitel : DEKPROJEKT s.r.o. IČO : Tiskařská 10/257 DIČ : Praha 10 Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem stavbu Základ DPH 10 % Základ DPH 20 % DPH celkem % Rekapitulace stavebních rozpočtů Číslo objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem SO Obvodová stěna - uznatelné položky SO Výplně otvorů - uznatelné položky SO Strop suterénu - uznatelné položky SO Neuznatelné položky stavbu Základ DPH 10 % Základ DPH 20 % DPH celkem % Rekapitulace stavebních dílů Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS 11 Přípravné a přidružené práce 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 Vodorovné konstrukce 61 Upravy povrchů vnitřní 62 Úpravy povrchů vnější 63 Podlahy a podlahové konstrukce 64 Výplně otvorů 711 Izolace proti vodě 713 Izolace tepelné 762 Konstrukce tesařské 764 Konstrukce klempířské 771 Podlahy z dlaždic a obklady 775 Podlahy vlysové a parketové 784 Malby 787 Zasklívání 799 Ostatní 94 Lešení a stavební výtahy 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 96 Bourání konstrukcí D96 Přesuny suti a vybouraných hmot stavbu Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů Název vedlejšího nákladu Zařízení staveniště Kompletační činnost (IČD) Rezerva rozpočtu stavbu Cena celkem Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka 1 z 16

3 Rozpočet 1 Obvodová stěna - uznatelné položky JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Náklady na m.j. Projektant DEKPROJEKT s.r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Společenství Kralovická 1688 Dodavatel Zakázkové číslo Zr Rozpočtoval Počet listů 3 Základní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem N M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN+HZS VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zařízení staveniště Kompletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené Ostatní rozpočtové náklady ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Pavel Soukup Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH % DPH % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci,bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací. Elektroinstalce, hromosvod není součástí výkazu výměr / rozpočtu bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací. Zasklení lodžií není součástí výkazu výměr / rozpočtu bude řešeno individuálně majiteli bytů. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

4 Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Rozpočet : 1 Obvodová stěna - uznatelné položky REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 62 Úpravy povrchů vnější 94 Lešení a stavební výtahy 713 Izolace tepelné CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 3,0 Kompletační činnost (IČD) 2,0 Rezerva rozpočtu CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

5 Výkaz výměr Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Rozpočet: 1 Obvodová stěna - uznatelné položky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 62 Úpravy povrchů vnější Omítka strukturovaná akrylát zrnitá, tloušťka vrstvy 1,5 mm m2 736, Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 465, Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 602, Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 1 195, Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. m 56, Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 280, Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu m2 789, Montáž výztužné lišty rohové m 1 611, Montáž zakládací lišty pro izolaci m 139, Provedení penetrace podkladu m , Rohová lišta Al/tkanina 10/10cm m 1 644, Penetrační nátěr podkladní spotřeba dle výrobce m2 789, Penetrační nátěr pod omítku spotřeba dle výrobce m2 736, Stěrková hmota spotřeba materiálu dle výrobce m2 789, Výztužná tkanina oko 3,5x3,5mm 162 kg/m2 m2 909, Zakládací lišta pro tepelnou izolaci tl. 120 mm m 146, Zatloukací hmoždinka do betonu 6,3x65 mm ks 464,00 Díl: Úpravy povrchů vnější Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m , Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m , Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,h 30 m m , Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové m 363,60 Díl: Lešení a stavební výtahy Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m t 222,52 Díl: 713 Izolace tepelné Izolace tepelná stěn lepením materiál ve specifikaci m2 187, Montáž izolace na tmel a hmoždinky materiál ve specifikaci m2 602, Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 181, Těsnění těsnící páskou m 181, Tepelná izolace EPS 70F Fasádní tl. 20 mm m3 1, Tepelná izolace EPS 70F Fasádní tl. 40 mm m3 5, Tepelná izolace EPS 70F Fasádní tl. 120 mm m3 64, Tepelná izolace XPS tl. 120 mm m3 9, b Lepící hmota tepelné izolace - tmel spotřeba materiálu dle výrobce m2 789, Hmoždinka IDK-T 8/60 x 95mm plast trn EJOT ks 2 542, Hmoždinka IDK-T 8/60 x 175mm plast trn EJOT ks 4 020, Páska těsnící m 186, Tmel konstrukční PU ks 19, Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 3 759, Izolace tepelné Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

6 Rozpočet 2 Výplně otvorů - uznatelné položky JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Náklady na m.j. Projektant DEKPROJEKT s.r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Společenství Kralovická 1688 Dodavatel Zakázkové číslo Zr Rozpočtoval Počet listů 3 Základní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem N M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN+HZS VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zařízení staveniště Kompletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené Ostatní rozpočtové náklady ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Pavel Soukup Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH % DPH % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci,bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací. Elektroinstalce, hromosvod není součástí výkazu výměr / rozpočtu bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací. Zasklení lodžií není součástí výkazu výměr / rozpočtu bude řešeno individuálně majiteli bytů. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

7 Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Rozpočet : 2 Výplně otvorů - uznatelné položky REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 Upravy povrchů vnitřní 64 Výplně otvorů 784 Malby CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 3,0 Kompletační činnost (IČD) 2,0 Rezerva rozpočtu CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

8 Výkaz výměr Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Rozpočet: 2 Výplně otvorů - uznatelné položky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm m2 140, Ukotvení příček z pórobeton. tvárnic kotvami m 172,00 Díl: 61 3 Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 768, Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 140,59 Díl: Upravy povrchů vnitřní Výplně otvorů Osazení oken kus 117, Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 1 003, Osazení dveří / balkon sestav kus 31, Montáž těsnění oken páskou m 3 177, Okenní krycí lišta 50 mm m 784, Kompresní páska m 1 195, Okenní páska venkovní m 1 024, Okenní páska vnitřní m 1 024, Okno plastové s izolačním dvojsklem 1500/1600 ks 23, Balkonová sestava plastová s izolačním dvojsklem 1800/ /2400 ks 9, Balkonová sestava plastová s izolačním dvojsklem 900/ /1600 ks 14, Okno plastové s izolačním dvojsklem 2400/1600 ks 23, Okno plastové s izolačním dvojsklem 1800/1600 ks 23, Okno plastové s izolačním dvojsklem 1500/600 ks 8, Okno plastové s izolačním dvojsklem 1500/600 ks 8, Okno plastové s izolačním dvojsklem 1200/600 ks 32, Dveře hliníkové s bezpečnostním dvojsklem včetně zvonk. tabla a pošt. schránek,1500/2400 ks 4, Dveře hliníkové s bezpečnostním dvojsklem 1500/2400 ks 4,00 Díl: Výplně otvorů Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m t 52,17 Díl: 784 Malby Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2 217, Malba tekutá bílá, 2 x m2 434, Malby Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

9 Rozpočet 3 Strop suterénu - uznatelné položky JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Náklady na m.j. Projektant DEKPROJEKT s.r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Společenství Kralovická 1688 Dodavatel Zakázkové číslo Zr Rozpočtoval Počet listů 3 Základní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem N M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN+HZS VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zařízení staveniště Kompletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené Ostatní rozpočtové náklady ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Pavel Soukup Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH % DPH % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci,bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací. Elektroinstalce, hromosvod není součástí výkazu výměr / rozpočtu bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací. Zasklení lodžií není součástí výkazu výměr / rozpočtu bude řešeno individuálně majiteli bytů. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

10 Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Rozpočet : 3 Strop suterénu - uznatelné položky REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní 713 Izolace tepelné 784 Malby CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 3,0 Kompletační činnost (IČD) 2,0 Rezerva rozpočtu CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 9

11 Výkaz výměr Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Rozpočet: 3 Strop suterénu - uznatelné položky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu m2 294, Montáž výztužné lišty rohové m 366, Provedení penetrace podkladu m2 294, Rohová lišta Al/tkanina 10/10cm m 374, Penetrační nátěr podkladní spotřeba dle výrobce m2 294, Stěrková hmota spotřeba materiálu dle výrobce m2 294, Výztužná tkanina oko 3,5x3,5mm 162 kg/m2 m2 339,00 Díl: Upravy povrchů vnitřní Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m t 57,87 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž izolace na tmel a hmoždinky m2 294, Tepelná izolace EPS 70F tl. 80 mm m3 23, b Lepící hmota spotřeba materiálu dle výrobce m2 294, Kotvící technika tepelné izolace soubor 1, Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1 201,70 Díl: Izolace tepelné Malby Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2 294, Malba tekutá bílá, 2 x m2 588, Malby Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 10

12 Rozpočet 4 Neuznatelné položky JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Náklady na m.j. Projektant DEKPROJEKT s.r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Společenství Kralovická 1688 Dodavatel Zakázkové číslo Zr Rozpočtoval Počet listů 6 Základní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem N M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN+HZS VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zařízení staveniště Kompletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené Ostatní rozpočtové náklady ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Pavel Soukup Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH % DPH % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci,bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací. Elektroinstalce, hromosvod není součástí výkazu výměr / rozpočtu bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací. Zasklení lodžií není součástí výkazu výměr / rozpočtu bude řešeno individuálně majiteli bytů. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 11

13 Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Rozpočet : 4 Neuznatelné položky REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 11 Přípravné a přidružené práce 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 Vodorovné konstrukce 61 Upravy povrchů vnitřní 62 Úpravy povrchů vnější 63 Podlahy a podlahové konstrukce 64 Výplně otvorů 94 Lešení a stavební výtahy 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 96 Bourání konstrukcí 711 Izolace proti vodě 713 Izolace tepelné 762 Konstrukce tesařské 764 Konstrukce klempířské 771 Podlahy z dlaždic a obklady 775 Podlahy vlysové a parketové 784 Malby 787 Zasklívání 799 Ostatní D96 Přesuny suti a vybouraných hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 3,0 Kompletační činnost (IČD) 2,0 Rezerva rozpočtu CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 12

14 Výkaz výměr Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Rozpočet: 4 Neuznatelné položky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 11 Přípravné a přidružené práce Demontáž prvků na fasádě, odhad soubor 1, Demontáž el. rozvodů na fasádě odhad soubor 1, Demontáž prvků kotvených do stropu odhad soubor 1,00 Díl: 3 11 Přípravné a přidružené práce Svislé a kompletní konstrukce Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm včetně případného přisekání, odhad 10% plochy m2 161,60 Díl: 4 3 Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Vyrovnání povrchu stropu maltou tl.do 3 cm včetně případného přisekání, odhad 15% plochy m2 44,10 Díl: 61 4 Vodorovné konstrukce Upravy povrchů vnitřní Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 391,92 Díl: Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Omítka strukturovaná zrnitá, tloušťka vrstvy 1,5 mm m2 669, Omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrnná m2 210, Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2 barva akrylátová m2 23, Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu m2 879, Mytí vně zdiva slož 1-2 tlak.vodou m , Provedení penetrace podkladu m , Penetrační nátěr podkladní spotřeba dle výrobce m2 879, Penetrační nátěr pod omítku spotřeba dle výrobce m2 879, Stěrková hmota spotřeba materiálu dle výrobce m2 879, Výztužná tkanina oko 3,5x3,5mm 162 kg/m2 m ,00 Díl: Úpravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina betonová tl. 4-6 cm, beton C20/25 m3 11,14 Díl: Podlahy a podlahové konstrukce Výplně otvorů Těsnění dilatační páskou včetně pásky m 240, Izolace PU pěnou pod vnitřní parapet deskou m 234, Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 150 mm m 258, Drobné zámečnické prvky vnitřního parapetu včetně kotvící techniky m 234,90 Díl: Výplně otvorů Lešení a stavební výtahy M + D výtahového zařízení do 35m soubor 1, Demontáž lešení leh. m2 294, Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 294, Montáž ochranné sítě z umělých vláken m , Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol m , Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m , Výtah stavební nákladní den 60,00 Díl: Lešení a stavební výtahy Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Montáž nástavce odvětrávacího potrubí včetně nástavce m 22, Montáž větracích mřížek kus 112,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 13

15 Výkaz výměr Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Rozpočet: 4 Neuznatelné položky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 537, Osazení zábradlí balkonového m 185, Chemické kotvy kus 320, Šroub 4,5x40 mm ks 448, Větrací mřížka 150x150 včetně těsnící podložky ks 112, Spirální hmoždinka ks 448, Zábradlí žárově zinkované ks 32,00 Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Bourání konstrukcí Bourání podkladů bet. potěr, prům. tl. 7 cm včetně cementové malty m3 15, Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické m2 222, Vybourání rámů oken včetně vyvěšení křídel m2 363, Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křídel m2 28, Vybourání zábradlí a madel m 185, Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2 m2 43, Demontáž vnitřních parapetů m 234,90 Díl: Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m t 223,32 Díl: 711 Izolace proti vodě Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky pásu m2 15, Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 115, Izolace proti vlhk. svislá pásy přitavením m2 21, Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti, včetně stěrky m2 266, Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 64, Provedení penetrace podkladu m2 65, SBS modif. asfalt. pás, bř. posyp 4,4 mm kombinovaná nosná vložka m2 84, SBS modif. asfalt. pás, bř. posyp 4,4 mm skleněná výztužná vložka m2 75, Asfaltový penetrační nátěr m2 65, Tmel konstrukční PU ks 10, Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m % 1 700,83 Díl: Izolace proti vodě Izolace tepelné Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 3 cm m2 294, Izolace tepelná stěn lepením materiál ve specifikaci m2 15, Montáž izolace na tmel a hmoždinky materiál ve specifikaci m2 562, Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá m2 57, Izolace podlah, desky plně lepené včetně lepící hmoty m2 222, Osazení náběhový klín z minerál vláken m 48, Tepelná izolace EPS 70 F Fasádní tl. 40mm m3 16, Tepelná izolace EPS 70 F Fasádní tl. 120mm m3 8, Tepelná izolace EPS 200 S Stabil tl. 40mm m3 9, Spádový klín EPS 100 S Stabil, 2% m3 3, Tepelná izolace EPS Perimetr tl. 40 mm m3 0, Tepelná izolace EPS Perimetr tl. 120 mm m3 2,14 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 14

16 Výkaz výměr Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Rozpočet: 4 Neuznatelné položky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Tepelná izolace EPS 100S tl. 80 mm s nakaš. asf. pásem G200S40 m2 20, Kašírování G200S40 ks 67, Atikový klín z min. vláken 50x50 mm m 50, Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 40 mm m2 58, Tepelná izolace XPS tl. 20 mm m3 0, Tepelná izolace XPS tl. 40 mm m3 1, b Lepící hmota tepelné izolace - tmel spotřeba materiálu dle výrobce m2 600, Hmoždinka IDK-T 8/60 x 95mm plast trn ks 2 491, Hmoždinka IDK-T 8/60 x 175mm plast trn ks 510, Šroub do betonu 6,3x120 mm ks 160, Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 3 151,04 Díl: Izolace tepelné Konstrukce tesařské Bednění říms z desek tvrdých m2 15, Zatloukací hmoždinka 8 x 100 mm ks 305, Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 15 mm m2 15, Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 20 mm m2 0, Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 67,98 Díl: Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 30 m2 32, Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30 m2 87, Závětrná lišta z Pz plechu, rš 360 mm m 2, Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 317 mm nalepení nízkoexpanzní montáž. pěnou m 301, Demontáž oplechování parapetů m 274, Krycí profil vnitřního parapetu z Pz lak. plechu rš 100 mm m 258, Oplechování zdí z Pz plechu, rš 265 mm nalepení nízkoexpanzní montáž. pěnou m 99, a Montáž doplňků - okapnice m 48, b Montáž doplňků - průběžná příponka m 50, Montáž klempířských prvků - lišty / kotev. plech m 128, Ocelový plech - průběžná příponka m2 9, Stěnový pásek r.š.50mm m 51, Kotevní plech r.š. 100 mm m 51, Stěnová lišta vyhnutá r.š.70mm m 33, Okapnice široká r.š.200mm m 50, Samořezný šroub 3,9x22 mm ks 96, Šroub 4,8x30mm ks 20, Samořezný šroub s podložkou ks 145, Zatloukací hmoždinka 6x65 mm ks 455, Jednostraný nýt 4x10 mm ks 194, Prvek upevňovací šroub 4,8 x 50 kus 145, Puklík ks 455, Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 3 155,59 Díl: Konstrukce klempířské Podlahy z dlaždic a obklady Vyplnění dilatačních spár tmelem m 766, Spárování soklíku PU tmelem m 290, Obklad soklíků keram.rovných na tmel 300 x 150 mm m 290,56 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 15

17 Výkaz výměr Stavba : BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Rozpočet: 4 Neuznatelné položky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 290, Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 229, Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 272, Montáž ukončovací profil dlažby m 290, Ukončovací lišta pro dlažbu Al m 306, Polyuretanový tmel (310ml/bal.) ks 133, Lepidlo flexibilní pro exteriér dvousložkové s přídavkem 20-30% křemičitého písku m2 272, Dlažba keramická mrazuvzdorná m2 274, Přelivová balkonová dlaždice19,7x11,5 cm mrazuvzdorná kus 1 270, Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 6 114,51 Díl: Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy vlysové a parketové Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš.10 cm m 32, Lišta buková 100 x 15 mm m 36, Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m % 26,06 Díl: Podlahy vlysové a parketové Malby Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 54, Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2 54, Malba tekutá bílá, 2 x m2 109,96 Díl: Malby Zasklívání x Demontáž zasklení lodžií posuvnými skly v. 1,5 m, š. 6 m kus 5, Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m % 135,00 Díl: Zasklívání Ostatní Zpětná montáž demontovaných prvků fasády odhad soubor 1, Prohlídka autoriz. inženýrem pro statiku staveb soubor 1, Zpětná montáž demontovaných prvků stropu odhad soubor 1, Sanace konstrukcí odhad soubor 1, Přirážka na kostrukční detaily nespecifikovaných v P.D. soubor 1,00 Díl: D Ostatní Přesuny suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 89, Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 312, Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 89, Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 446, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 89, Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 4 465, Poplatek za skladku 10 % příměsí t 89,31 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010 Položkový rozpoče savby Daum: 3.2.2010 Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Objednael : Měsská čás Praha 20 IČO : Jívanská 647 DIČ : Praha - Horní Počernice Zhooviel : IČO : DIČ : Základ pro DPH 10

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 6 551

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou

Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou Mě s t o C h r a s t Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě IČO: 00270199 Hospodářský odbor Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka č. 13/001 ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. Zadavatel zakázky: Obec Tasov Tasov Č. 89 696 63 Hroznová Lhota Zastoupená: Františkem Krausem - starostou obce

Více

Statutární město Ostrava magistrát

Statutární město Ostrava magistrát Statutární město Ostrava magistrát Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/431113/13/LPO/Smo/LPO/Smo Sp. zn.: S-SMO/178829/13/LPO/ /LPO/16 Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš Telefon: +420 599 442 399 Fax: +420 599 442

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481 KUJIP0Í4YŠHČ á ^ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou" "';tv'srnluvní strany Se sídlem: Zastoupený:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01 220 100 18 1 10 80 10 2 170 KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS NADKROKEVNÍ PIR IZOLACE TL. 160 MM S INTEGROVANOU OSB DESKOU TL. 2 MM KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina 1. podlahy P/1-1.np přístavby objektu RD 395mm - Keramická venkovní mrazuvzdorná dlažba ( dle výběru architekta a investora) 15mm - Vyrovnávací

Více

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie SKLADBY STŘECH OBECNÉ POZNÁMKY: _Všechny materiály a výrobky budou použity a osazeny dle technických podkladů výrobce včetně řešení detailů, skladeb a návazností. _Výrobky a materiály zahrnují i případné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA JAN ZÁSTĚRA ING. HANA RUMLOVÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o.

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Bulharská 24, 669 02 Znojmo, tel./fax 515 223 152, e mail : cadacorp @ volny. cz IČO : 46980881 DIČ : CZ46980881 OR : KOS Brno oddíl C, vložka 8133 ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: 4. 3. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Nabídkový rozpočet. Sanace střechy PD, Machuldova 572, Praha 4 Z10126-01. Číslo. Zakázka. Rekapitulace DPH. Region Klasifikace Komentář k zakázce

Nabídkový rozpočet. Sanace střechy PD, Machuldova 572, Praha 4 Z10126-01. Číslo. Zakázka. Rekapitulace DPH. Region Klasifikace Komentář k zakázce KASTEN s.r.o. Zakázka: Z6- Sanace střechy PD, Machuldova 7, Praha 4 Nabídkový rozpočet Zakázka Číslo Datu vytvoření Rok Fáze zakázky Region Klasifikace Koentář k zakázce Sanace střechy PD, Machuldova 7,

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry Obecni ütad Psäry KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013 Č J: ou Stavba: P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčany PŘÍLOHY POČET LISTÓ: Objekt: 01 - Kolumbárium Mfsto: Datum: 24042013

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Část č. 6.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Podlimitní veřejná zakázka Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Více

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35 Část č. 6.A Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova

Více

Projektant části : Ing Jaromír Dostál, Neředínská 9, 779 00 Olomouc IČO 15394115

Projektant části : Ing Jaromír Dostál, Neředínská 9, 779 00 Olomouc IČO 15394115 Zak.číslo : 1647/10 Druh a účel stavby: stavba pro bydlení Akce : " Revitalizace Mateřské školy Blatec č. 68" Místo stavby: Blatec č. 68 Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby Projektant části : Ing

Více

JIŽNÍ LODŽIE OBJEKTU DDM ULITA BROUMOV. Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele

JIŽNÍ LODŽIE OBJEKTU DDM ULITA BROUMOV. Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele JIŽNÍ LODŽIE OBJEKTU DDM ULITA BROUMOV Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele Investor: DDM ULITA BROUMOV, Komenského 245, 550 01 Broumov Zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka,

Více

Technická zpráva. Hořovice zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640. Strana1/z6. Kontroloval:

Technická zpráva. Hořovice zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640. Strana1/z6. Kontroloval: Jednatel společnosti: Hlavní inženýr projektu : Vypracoval: Ing. Martin Dejdar p. Josef Pánek p. Josef Pánek Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14 001 Kontroloval: Odběratel / Investor: Město Hořovice,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení Akce : F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM parcela č. 1445/33 v k. ú. Dobříš Vypracoval : Datum : červen 2008

Více

Správce domu plánuje zateplení zadního průčelí + zrušení lodžií části sušáren, včetně souvisejících stavebních prací.

Správce domu plánuje zateplení zadního průčelí + zrušení lodžií části sušáren, včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská č.p. 2875-2877. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 na zhotovení díla Realizace úspor energie - SŠ automobilní Holice, administrativní budova Smluvní strany a Objednatel: Zhotovitel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH V Praze dne 19.11.2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 8 Věc: Průzkum trhu poptávka na stavební úpravy, recepce a denní místnost na oddělení urologie V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 6

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 6 Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Marie Křelinová DODATEČNÁ INFORMACE Č. 6 Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle

Více

CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Sborník obsahuje položky truhlářských prací na stavebních objektech

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁST 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A Geodetické a

Více

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy č. zakázky: 2012-006278-Ná Objednatel: Adresa objektu: Ing.arch. Miloslav Tempír Postřelmovská 2 789 01, Zábřeh na Moravě Plavecký

Více

DATUM TISKU: AUTOŘI: Ing. arch. Tomáš Harom

DATUM TISKU: AUTOŘI: Ing. arch. Tomáš Harom NÁZEV: STUPEŇ: INVESTOR: Sportovní centrum Chodov DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Město Chodov Komenského 1077, 357 35 Chodov DATUM: DATUM TISKU: červen 2013 GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY: STA,

Více

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS :

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS : Kontrolní a zkušební plán pro fázi montáže ETICS výrobce KVK, a.s. Zakázka : Realizátor :.. TDI Investora : Název ETICS : Skladba systému použité materiály : 1, tepelný izolant 2, lepicí hmota 3, Kotvicí

Více

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T Název Stavby : Stavební úpravy objektu ČP 758, rekonstrukce sociálního zázemí Stupeň projektu : Dokumentace pro realizaci stavby Část projektu Zodpovědný projektant : F1.1 - Stavební část : Ing.Jan Havlíček,

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Kreslil: Zpracoval: Ing. Jan Doubrava OPTIMA spol. s r.o. Zodp.projektant: Ing. Jan Shejbal PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Technická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

JASNÁ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU

JASNÁ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU 2 JASNÁ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Seznam příloh: - Technická zpráva - Výkresová část měř. v.č. fa4 Stavební výkresy: Půdorys 2. technického podlaží 1 : 50 A1 10 A4 Půdorys

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Dlouhá ulice čp. 2449-2450

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Dlouhá ulice čp. 2449-2450 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Dlouhá ulice čp. 2449-2450 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNISERV spol. s r.o.

TECHNISERV spol. s r.o. Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš ŠSCHL Kamenice zateplení D.1 Dokumentace

Více

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby: čp. 7, st.p.č. 54/1 k.ú. Očihov 708917 Investor: Obec Očihov Očihov 7

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 355,LUČNÍ ULICE,SEMILY SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010 uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: ZHOTOVITEL: Stavo

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA

KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA OBSAH: A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) Konstrukce a povrchové úpravy základy

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Příloha č.1 skladby konstrukcí

Příloha č.1 skladby konstrukcí Příloha č.1 skladby konstrukcí S1a Obvodová nosná stěna, provětrávaná předsazená fasáda s deskovým obkladem ( impregnovaný SDK v místnostech se zvýšenou vlhkostí WC, umývárny, tzb, přípravna jídel ) -

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Výzva. k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva. k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu 1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY Zakázka:ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO BÁNOV REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ Zadavatel:

Více

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51 51 52 NÁTĚROVÉ HMOTY MALÍŘSKÉ BARVY MALÍŘSKÁ BARVA PROFI SOUDAL Profi je nátěr nejvyšší kvality určený k úpravě povrchů luxusních interiérů a obytných místností. Vyznačuje se extrémní zářivou bělostí a

Více

D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA- strana 1/14 Údaje o stavbě název stavby Energeticky úsporná opatření na budově

Více