Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie"

Transkript

1 Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let, u ostatních typů kolem 30 let. Nádory vejcovodů jsou vzácné, většinou se jedná o karcinomy vycházející z epitelu ampulární části, maximum výskytu se uvádí kolem 50 roku života. Výskyt nádoru vaječníků je dlouhodobě stacionární a vykazuje pouze mírné výkyvy. Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy. Onemocnění se šíří lokoregionálně, cestou implantačních metastáz na serózách nebo přímým šířením do okolních orgánů. Metastatické postižení uzlin je popisováno u 24% nemocných I klinického stádia, u 50% nemocných II stádia a u 74% a více u nemocných III a IV. klinického stádia. Pacienti v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v %, pacienti ve II. klinickém stádiu v 60 %, ve III. klinickém stádiu ve 23 % a ve IV klinickém stádiu méně než 10 %. Zhoubné nádory ovaria incidence a mortalita v České republice 2010 ZN ovaria ŽENY abs. na C56 incidence ,7 mortalita ,9 Zhoubné nádory vejcovodů incidence a mortalita v České republice 2010 ZN vejcovody ŽENY abs. na C57 incidence 67 1,3 mortalita 113 2,1

2 Etiologie Etiologie onemocnění není známá. V 5 10 % případů se předpokládá genetická predispozice ke vzniku tohoto onemocnění a to především mutace v genech BRCA1 a 2. Častěji je pozorován i u žen s rodinným výskytem hereditárního nepolyposního kolorektálního karcinomu. Charakter růstu ve volné dutině břišní, ve většině případů bez jakékoliv symptomatologie je příčinou vysokého procenta velmi pokročilých nálezů v době diagnózy. Více jak 70 % případů je zjišťováno ve stadiu III IV. Doposud žádná screeningová metoda ( Ca 125, vaginální ultrazvuk, kombinace obou metod) se v případě ovariálního karcinomu neprokázala jako efektivní. Neznalost prekanceróz a omezené možnosti časné detekce jsou příčinou vysokého procenta pokročilých forem onemocnění a s tím související nepříznivé léčebné výsledky. Histologie Primární maligní ovariální tumory dělíme do 3 skupin (zjednodušené dělení) nádory epiteliální - serosní - mucinosní - endometroidní - ze světlých buněk (clear cell) - někdy zahrnované do skupiny mesonefroidních ca - anaplastické - Brennerův tumor - nádory smíšené Tyto nádory představují cca 80-90% všech maligních ovariálních tumorů a vyskytují se především od 30. roku výše. Na hranici mezi benigním a maligním epiteliálním ovariálním tumorem G1 stojí ještě tzv. "bordeline" nádory, tedy semimaligní nebo-li s hraniční malignitou. Nádory z gonadálního mesodermu - granulosový nádor ovaria - arrhenoblastom - jiné vzácnější mesodermální nádory ovaria Tyto nádory představují 5-10% ovariálních tumorů, vyskytují se ve všech věkových skupinách, častěji však po menopause.

3 Germinální nádory - dysgerminom - non-dysgerminomy - z extraembryonálních tkání: - nádor ze žloutkového váčku - nádory z trofoblastu - choriokarcinom - z embryonálních tkání - teratom Tyto nádory tvoří 5 % ovariálních tumorů a vyskytují se převážně v dětství a v mladém věku do 25 let. Často se vyskytují ve smíšené formě. Prognostické faktory Prognóza ovariálního karcinomu závisí na řadě faktorů. Za nejdůležitější jsou považovány stádium onemocnění, histologický typ nádoru, stupeň diferenciace, věk pacientky, její celkový stav, radikalita primární operace a velikost ponechaného rezidua. Bylo prokázáno, že pacientky operované na specializovaném pracovišti mají lepší prognózu. Za všeobecně platné nepříznivé faktory pro onkologické pacienty lze označit: - vyšší věk - závažné interkurentní choroby, které mohou limitovat chirurgický výkon a chemoterapii (zejména hepatopatie, nefropatie, hypalbuminemie, anemie, trombocytopenie, leukopenie) - obezita, kachexie - stupeň pokročilosti onemocnění, ascites - stupeň diferenciace nádorových buněk (G) - radikalita primární operační léčby - maximální cytoredukce zlepšuje prognosu - histologický typ: - z epiteliálních mají horší prognózu clear cell a mucinozní karcinom - u granulosového tumoru je nepříznivou známkou nález v obou ováriích a vysoká mitotická aktivita - z germinativních nádorů mají horší prognózu choriokarcinom a yolk-sack tumor Vaječníky - klasifikace a rozdělení do stadií FIGO, TNM Stadium I Nádor omezen pouze na ovária IA nádor omezen na jeden vaječník, pouzdro je intaktní, zevní povrch ovária není postižen nádorovým růstem, není přítomen maligní ascites, v peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky IB nádor omezen na oba vaječníky, pouzdro je intaktní, žádné známky nádoru na povrchu vaječníků, v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky IC nádor ohraničen na jeden nebo oba vaječníky s čímkoliv následujícím: ruptura pouzdra, nádor na povrchu ovaria, maligní buňky v ascitu či peritoneálním výplachu

4 Stadium II Nádor postihující jedno nebo obě ovária s pánevním šířením IIA šíření a/nebo implantace na dělohu a/nebo vejcovody, v ascitu/nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky IIB karcinom ovária šířící se na další pánevní tkáně, v ascitu/nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky IIC nádor stadia 2a nebo 2b, nádor na povrchu s maligními buňkami v ascitu nebo peritoneálním výplachu Stadium III Nádor postihující jeden nebo oba vaječníky s mikroskopicky prokázanými peritoneálními metastázami mimo pánev a/nebo metastázami mimo pánev a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách. IIIA mikroskopické peritoneální metastázy mimo pánev. Uzliny negativní. IIIB makroskopické peritoneální metastázy mimo pánev 2cm nebo méně v největším rozměru. Uzliny negativní. IIIC peritoneální metastázy mimo pánev většími než 2 cm v největším rozměru a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách Stadium IV Vzdálené metastázy - (vyjma peritoneálních metastáz) Poznámka: metastázy v pouzdru jater jsou T3/stadium III, metastázy v jaterním parenchymu M1/stadium IV. Pleurální výpotek musí mít pro M1/stadium positivní cytologií. Regionální lymfatické uzliny: Hypogastrické, (obturatorní), společné ilické, zevní ilické, vnitřní( hypogastrické), sakrální laterální, paraaortální, vzácnější inguinální.

5 Rozdělení do stadií (TNM klasifikace, 7.vydání) Stadium 0 Tis N0 M0 Stadium IA T1a N0 M0 Stadium IB T1b N0 M0 Stadium IC T1c N0 M0 Stadium IIA T2a N0 M0 Stadium IIB T2b N0 M0 Stadium IIC T2c N0 M0 Stadium IIIA T3a N0 M0 Stadium IIIB T3b N0 M0 Stadium IIIC T3c N0 M0 jakékoliv T N1 M0 Stadium IV jakékoliv T jakékoliv N M1 Vejcovody - klasifikace a rozdělení do stadií FIGO, TNM Stadium I Nádor omezen pouze na vejcovody IA nádor je omezen na jeden vejcovod bez penetrace povrchu serózy IB nádor je omezen na oba vejcovody, bez penetrace povrchu serózy IC nádor omezen na jeden nebo oba vejcovody,se šířením až k/nebo skrz serózu vejcovodu, nebo s maligními buňkami v ascitu či peritoneálním výplachu Stadium II Nádor postihující jeden nebo oba vejcovody s pánevním šířením IIA šíření a/nebo metastázy do dělohy a/nebo vaječníků IIB šíření na jiné pánevní struktury IIC nádor stadia 2a nebo 2b s maligními buňkami v ascitu nebo peritoneálním výplachu Stadium III Nádor postihující jeden nebo oba vejcovody s implantací na peritoneum mimo pánev a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách. IIIA mikroskopické peritoneální metastázy mimo pánev. IIIB makroskopické peritoneální metastázy mimo pánev 2cm nebo méně v největším rozměru. IIIC peritoneální metastázy mimo pánev většími než 2cm v největším rozměru a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách Stadium IV Vzdálené metastázy (vyjma peritoneálních metastáz)

6 Poznámka: metastázy v pouzdru jater jsou T3/stadium III, metastázy v jaterním parenchymu M1/stadium IV. Pleurální výpotek musí mít pro M1/stadium positivní cytologií. Regionální lymfatické uzliny: Hypogastrické, (obturatorní), společné ilické, zevní ilické, vnitřní( hypogastrické), sakrální laterální, paraaortální, vzácnější inguinální. Rozdělení do stadií (TNM klasifikace, 7.vydání) Stadium 0 Tis N0 M0 Stadium IA T1a N0 M0 Stadium IB T1b N0 M0 Stadium IC T1c N0 M0 Stadium IIA T2a N0 M0 Stadium IIB T2b N0 M0 Stadium IIC T2c N0 M0 Stadium IIIA T3a N0 M0 Stadium IIIB T3b N0 M0 Stadium IIIC T3c N0 M0 jakékoliv T N1 M0 Stadium IV jakékoliv T jakékoliv N M1 Příznaky a diagnostika Ve včasných stádiích nejsou téměř žádné příznaky a nádory bývají odhaleny náhodně a to pouze asi v 10% případů ( při gynekologickém vyšetření, nebo při chirurgickém výkonu v dutině břišní z jiných důvodů). I v pozdních stádiích bývají příznaky často nespecifické, například poruchy trávení, nadýmání, zvětšování objemu břicha, pocit tlaku a tíhy v břiše. Někdy se onemocnění ohlásí náhlou příhodou břišní torze, ruptura, zánět) nebo zánětem či trombózou žil dolních končetin. Obligatorní vyšetření - anamnéza - somatické + komplexní gynekologické vyšetření včetně vyšetření per rektum.

7 - ultrasonografické vyšetření malé pánve - základní hematologické vyšetření - biochemie s jaterními testy a ledvinnými funkcemi - krevní skupina, HbsAg, (HIV) - CA 125, Ca 19-9 (u mladých - CEA, hcg, AFP) - RTG - předozadní snímek plic - komplexní předoperační interní vyšetření - komplexní anesteziologické vyšetření Fakultativní vyšetření - CT malá pánev, břicho, retroperitoneum, metodou volby je NMR, PET, PET/CT - cystoskopie případně intravenózní urografie (IVU) - rektoskopie - kolonoskopie a/nebo irrigografie - jiná konsiliární vyšetření dle přidružených onemocnění Terapie Léčebná strategie epiteliálních zhoubných nádorů ovaria a vejcovodu je založena na stejných principech 1) Epiteliální nádory Operační léčba Podmínkou adekvátního provedení je ve všech případech: - předoperační příprava včetně přípravy střevní (nutno počítat se střevním výkonem) - operační přístup umožňující dokonalou přehlednost operačního pole a zajišťující maximální radikalitu výkonu. - dostatečná kvalifikace personálu a) Primární radikální nebo cytoredukční operace Cílem je dosažení úplného odstranění tumoru nebo maximální cytoredukce. Dutinu břišní otevíráme z dolní střední laparotomie s rozšířením nad pupeční jizvu. V případě ascitu provádíme jeho odběr na cytologické vyšetření, pokud ascites není přítomen, provádíme peritoneální laváž z jednotlivých kvadrantů dutiny břišní. Palpační revizí malé pánve střevních kliček jaterního povrchu, bráničních kupolí a lymfatických uzlin zjišťujeme rozsah procesu. Dále je třeba získat bioptické vzorky z peritonea močového měchýře, pravého a levého parakolického prostoru, bráničních kopul a peritonea pánevní stěny v místě primárního tumoru. Dle možností provedeme radikální operaci, zahrnující oboustrannou adnexectomii, hysterectomii, infrakolickou omentectomii, appendektomii, pánevní a paraaortální lymfadenektomii a extirpaci nádorových ložisek. Systematickou lymfadenektomii má smysl provádět tehdy, je li výsledkem operace nulové či optimální reziduum (operační reziduum menší než 1 cm). Výjimkou připouštějící konzervativní operační řešení, jsou případy mladých žen se zájmem o graviditu. V těchto případech, pokud peroperační nález ukazuje na ohraničený proces postihující jeden vaječník, histologický grading 1 a peritoneální laváž neprokazuje přítomnost nádorových buněk, považujeme za dostačující výkon jednostrannou adnexetomii s ponecháním druhostranného vaječníku a dělohy. Diagnózu stanovujeme podle mikroskopického nálezu ze zmrzlého řezu. Excize z kontralaterálního ovaria je

8 kontroverzní a v současné době se nedoporučuje. Součástí výkonu je biopsie z dutiny břišní a pánve, infrakolická omentectomie, appendektomie, pánevní a paraaortální lymfadenektome. Provedení radikalizující operace se doporučuje po porodu. Nezbytnou podmínkou je v tomto případě informovaný souhlas pacientky. U pacientek ve stádiu Ib se v rámci konzervativní operace provádí oboustranná adnexektomie s ponecháním dělohy, pacientky poté mohou být zařazeny do programu IVF (s donorským oocytem). Nutnou součástí operačního protokolu je podrobný popis operačního nálezu, informace o případné peroperační ruptuře nádoru, známky šíření na okolní orgány, velikost zjištěných metastatických ložisek a specifikace velikosti a lokalizace ponechaného tumorózního rezidua. b) Radikalizující operace (interval debulking surgery - IDS) Jedná se o operační vstup po předchozím neradikálním nebo neadekvátním výkonu. Provádí se po 3-4 sériích chemoterapie 1. linie. Při tomto druhém operačním vstupu je úkolem odstranění ponechaného zbytku vnitřního genitálu, reziduálního tumoru a doplnění výkonu o event. chybějící omentektomii, appendektomii, lymfadenektomii. Předpokladem pro kompletní výkon je ústup reziduálního tumoru prokázaný restagingovým vyšetřením. Ne vždy je však tento výkon úspěšný, s dostatečnou radikalitou a dosažením úplného odstranění zbytku nádoru. Po výkonu je pokračováno v chemoterapii c) Second look operation Provádí se po ukončení CHT I. linie pouze v rámci klinických studií nebo při nejasnosti o dalším léčebném postupu Zahrnuje odstranění nalezených nádorových ložisek, četné biopsie z malé pánve a dutiny břišní, laváže a event. exstirpace zvětšených uzlin. d) Třetí event. další většinou paliativní operace Provádí se ve výjimečných případech, ohraničených solitárních recidiv anebo z důvodů komplikací při progresi onemocnění, nejčastěji při ileozních stavech. Chemoterapie (CHT) Po chirurgické léčbě nutno primární chemoterapii považovat za kurativní. Podmínkou potencionálně kurativní chemoterapie je performance status WHO 0,1,2, předpokládaná délka života více jak 6 měsíců, interkurentní onemocnění umožňující dodržet kurativní dávku. Volba vhodného léčebného režimu záleží na histologickém typu nádoru, pokročilosti onemocnění, věku a interkurentních chorobách pacientky apod. V současnosti je pro první linii chemoterapie standardem léčba založená na platinovém derivátu, při pokročilém onemocnění v kombinaci s paklitaxelem. Nejčastěji se používá chemoterapie po operačním výkonu tj. adjuvantní chemoterapie. Jinými způsoby je léčba neoadjuvantní, paliativní, konsolidační. a) Adjuvantní chemoterapie Stádium Ia, Ib, N0, G1 - při adekvátně provedené operaci dispenzarizace bez adjuvantní chemoterapie Stádium Ia, Ib, N0, G2

9 - při adekvátně provedené operaci možná observace nebo adjuvantní chemoterapie režim paklitaxel, CBDCA, 3-6 cyklů Stádium Ia, Ib, N0, G3 - adjuvantní chemoterapie režim paklitaxel, CBDCA, 3-6 cyklů Stádium Ic, G1, 2, 3 - adjuvantní chemoterapie režim paklitaxel, CBDCA, 3-6 cyklů Stádium II, III, IV (bez ohledu na grade a histologický typ) - paklitaxel, CBDCA, 6-8 cyklů - kombinovaná i.v./ intraperitoneální chemoterapie v případě optimálního rezidua < 1cm u stadia II a III (kategorie 1 pro stadium III) - alternativní režimy (v závislosti na věku, stavu pacientky a toleranci léčby) Standardní dávkování paklitaxel - platina a alternativní režimy paklitaxel 175 mg/m 2 karboplatina 5-7 AUC (interval 21 dnů ) paklitaxel 175 mg/m 2 cisplatina 75 mg/m 2 (interval 21 dnů) Paklitaxel 80 mg/m2 D1, 8, 15 CBDCA AUC 6 D1 (interval 21 dnů) Alternativní režimy CAP (interval dnů) cyklofosfamid mg/m 2 doxorubicin mg/m 2 cisplatina mg/m 2 AP (interval 28 dnů) doxorubicin mg/m2 cisplatina mg/m2 A-CBDCA (interval 21 dnů) Doxorubicin mg/m2 CBDCA AUC 5-6 CBDCA-C (interval dnů) karboplatina 5-7,5 AUC cyklofosfamid mg/m 2 PFC (interval dnů) cisplatina mg/m 2 epirubicin mg/m 2

10 cyklofosfamid mg/m PC (interval dnů) cisplatina mg/m 2 cyklofosfamid mg/m 2 P mono (interval 21 dnů) cisplatina mg/m 2 CBDCA mono(interval 21 dnů) karboplatina 6,0-7,5 AUC GOG 0218 paklitaxel CBDCA AUC *bevacizumab 15 mg/kg 1. a 3 tydny Chemoterapie 6 cyklů, od 2. cyklu k chemoterapii přidat bevacizumab delka aplikace 15 měsiců ICON 7 paklitaxel CBDCA AUC *bevacizumab 7,5 mg/kg 1. a 3 tydny Chemoterapie 6 cyklů, od 2. cyklu k chemoterapii přidat bevacizumab delka aplikace 12 měsiců *O úhradě přípravku v této indikaci ze zdravotního pojištění nebylo k rozhodnuto. Kombinovaná intravenosní a intraperitoneální chemoterapie (NCCN Guidelines) Paklitaxel/ cddp i.v./ intraperitoneálně (interval 21 dnů) Paklitaxel 135 mg/m2 i.v. kontinuální infuze 24 hodin Cisplatina mg/m2 i.p. (intraperitoneálně) po i.v. aplikaci paklitaxelu Paklitaxel 60 mg/m2 i.p. (intraperitoneálně) D1 D2 D8 Stádium III, IV nesplňující kriteria potenciálně kurabilního onemocnění Skupina prognosticky nepříznivá, kde individualizujeme léčbu bez paklitaxelu. - monoterapie - alkylační látky, platinový derivát - kombinovaná chemoterapie s individuálním dávkováním založená na platině, případně alternativní režimy. Počet sérií i vyhodnocení klinického stavu nutno individualizovat. b) Neoadjuvantní chemoterapie Aplikujeme u pacientek u nichž pokročilost onemocnění neumožňuje provedení operačního výkonu, jejichž stav ale umožňuje aplikaci CHT. Podmínkou je histologicky verifikace procesu (tru-cut biopsie, event. LSK ) či cytologicky ( punktát ascitu) potvrzený karcinom. Volba režimu CHT je individuální, režim je založen na platinovém derivátu. Po 3-4 sériích chemoterapie se provede vyhodnocení odpovědi na chemoterapii a stanovení dalšího léčebného postupu. V případech potvrzené regrese onemocnění je předpoklad provedení chirurgického debulkingu a indikován pokus o radikální operační výkon s následným pokračováním v chemoterapii.

11 c) Konsolidační chemoterapie Možno aplikovat u vybraných pacientek po ukončení 1. linie CHT bez známek rezidua onemocnění. paklitaxel 175 mg/m2 3 hod.infůze (interval 28 dnů) V současné době není jasný doklad o vlivu jakékoliv konsolidační léčby na prodloužení OS d) Chemoterapie jako součást léčby recidivy onemocnění Volba CHT režimu II. linie se řídí převážně dobou od ukončení CHT 1. linie do relapsu onemocnění a celkovým stavem pacientky. Progrese, perzistující nemoc nebo relaps do 6 měsíců - CHT je paliativní léčbou - velmi špatná prognóza - individuální léčebné schéma, které není založeno na platinovém derivátu Relaps mezi 6 a 12 měsícem - je paliativní léčbou - u žen kde je velice dobrý PS anebo chirurgická léčba odstranila recidivu je chemoterapie potencionálně kurativní. Režimy léčby - jako pro druhou linii relapsů po 12 měsících od ukončení primární léčby. Relaps po 12 měsících - potenciálně kurabilní, CHT přináší prokazatelný efekt v prodloužení života. - kombinovaná CHT založená na platinovém derivátu dosahuje lepších výsledků než monoterapie. Podmínky léčby s kurativním záměrem - dobrý performance status WHO 0,1,2 - předpokládaná délka života více než 6měsíců - interkurentní onemocnění umožňující dodržet kurativní dávku chemoterapie Používané chemoterapeutické režimy: paklitaxel 175 mg/m 2 karboplatina 5-7 AUC (interval 21 dnů ) Alternativní režimy PAC (interval dnů) cisplatina mg/m 2 i.v. D1 doxorubicin mg/m 2 D1 cyklofosfamid mg/m 2 D1 CBDCA/ADM/CFA (interval 28 dnů) doxorubicin mg/m 2 D1 karboplatina AUC 6 D1 cyklofosfamid mg/m 2 D1 CBDCA + C (interval 28 dní)

12 karboplatina AUC 5-7 i.v. D1 cyklofosfamid mg/m 2 i.v. D1 Topotecan (interval 28 dní) topotecan 1,5 mg/m 2 i.v. D1,2,3,4,5 DOCE +DDP ( interval 28 dní) docetaxel mg/m 2 D1 cisplatina 75 mg/m 2 D1 --- GEM/DDP (interval 28 dní) gemcitabin mg/m 2 D1, 8, 15 cisplatina 75 mg/m 2 D1 DDP/VP-16 (interval 28 dní) cisplatina mg/m 2 i.v. D1 etoposid mg/m 2 i.v. D1,2,3,4,5 nebo mg/m 2 p.o. D1,2,3,4,5 - IFO/DDP (interval 28 dní) ifosfamid 4 g/m 2 D 1 mesna mg/m 2 D 1 cisplatina 60 mg/m 2 D 1 - Caelyx /CBDCA (interval 28 dní) Lipozomální doxorubicin 30 mg/m2 CBDCA AUC 5 D1 D1 Režimy pro monoterapii CBDCA(interval 28 dní) karboplatina AUC 5 D1 - Gemcitabin (interval 28 dní) gemcitabin mg/m 2 D1, D8, D15 -- Paklitaxel weekly (interval 7 dní( paklitaxel 80 mg/m 2 D1 -- Docetaxel weekly (interval 7 dní) docetaxel 40 mg/m 2 D1 Topotecan weekly (interval 7 dní) topotecan 4mg/m Lipozomální doxorubicin (interval 28 dní) Caelyx 50 mg/m 2

13 Režimy 3 a další linie - je léčbou paliativní, možno použít kterýkoliv režim II linie pokud nebyl použit dříve, připouští-li to stav pacientky. - má za cíl prodloužení a zvláště pak zlepšení kvality života pacientky. - důraz kladen na minimální toxicitu chemoterapie, s výhodou užívána cytostatika v monoterapii. f) Regionální chemoterapie V rámci primární terapie se v MOÚ nepoužívá. Při paliativní léčbě recidivy onemocnění k zabránění tvorby ascitu se využívá aplikace DDP intraperitoneálně a u paliativní léčby pleurálního výpotku aplikace bleomycinu intrapleurálně. Ostatní léčebné možnosti: Radioterapie - užíváme pouze ve výjimečných případech při přetrvávajícím ohraničeném ložisku v pánvi při nemožnosti operačního odstranění a rezistenci na chemoterapii. Hormonální léčba Tamoxifen 20 mg denně p.o. nyní užíván zcela výjimečně v rámci paliativní terapie recidivy. Megestrol acetát jako součást podpůrné léčby u kachexie pacientek. 2) Neepiteliální nádory Terapie zhoubných nádorů z gonadálního mesodermu (nejčastěji tumor z buněk granulozy a/ Chirurgická léčba Je vždy základní léčebnou modalitou. Slouží ke stanovení diagnosy, biologické povahy nádory, stagingu a je rozhodujícím léčebným výkonem. Rozsah chirurgického výkonu se v zásadě neliší od epiteliálních ovariálních tumorů. b/ Adjuvantní chemoterapie Není konsenzus ve standardní chemoterapii, ta ale má být založena na cisplatině počet cyklů: 3-6 BEP (Interval dní) cisplatina 20 mg/m 2 i.v. D1-5 etoposid 100 mg /m 2 D1-5 bleomycin 15 IU i.v. D1-3 BEP (modifikovaný) cisplatina 20 mg/m 2 i.v. D1-5 etoposid 100 mg /m 2 D1-5 bleomycin 30 IU i.v. D1 BIP cisplatina 20 mg/m 2 i.v. D1-5 Ifosfamid 1,2 mg /m 2 D1-5 + mesna mg/m 2

14 bleomycin 30 IU i.v. D1 Dále možný režim PAC ( možná náhrada DDP za CBDCA ) Terapie germinálních tumorů ovaria K zařazení pod diagnosu čistý dysgerminom je nutná absence jakýchkoliv jiných buněčných typů Vyšetření provádíme stejně jako u ostatních ovariálních tumorů. Nádorové markery: - CEA, AFP, HCG. Staging se řídí týmiž pravidly jako u ostatních ovariálních tumorů Operační léčba U pacientek ve stádiu I a vyjímečně i ve vyšších stádiích se zájmem o další graviditu - konzervativní operace (jednostranná event. oboustranná adnexectomie, omentektomie, pánevní event. paraaortální lymfadenektomie na postižené straně). Podmínkou je peroperační histologické vyšetření a informovaný souhlas pacientky. Vyšší stádia a/nebo není-li třeba zachovat fertilitu - radikální operace jako u epiteliálního karcinomu, význam debulking operace za cenu rozsáhlých resekčních výkonů je vzhledem k výrazné chemosenzitivitě germinálních tumorů velmi sporný. Stadium IV vyžaduje individuální postup, důraz kladen na včasné zahájení chemoterapie. Přínos cytoredukce sporný. Chemoterapie: Vzhledem k agresivitě většiny germinálních nádorů a jejich vysoké chemosenzitivitě lze ponechat bez adjuvantní CHT pouze čistý dysgerminom st. Ia a nezralý teratom st. Ia G1. Všechny ostatní germánální nádory jsou zajišťovány 3-6 cykly adjuvantní chemoterapie, standardem je v současné době schéma BEP. Užívané cytostatické režimy: BEP cisplatina 20 mg/m 2 i.v. D 1-5 etoposid 100 mg /m 2 D 1-5 bleomycin 15 IU i.v. D1-3 Interval dní BEP (modifikovaný) cisplatina 20 mg/m 2 i.v. D 1-5 etoposid 100 mg /m 2 D 1-5 bleomycin 30 IU i.v. D1 Interval dní PVB (interval 21 dní) cisplatina 20 mg/m 2 D 1-5 vinblastin 12 mg/m 2 D 1 bleomycin 30 IU D 1 PEI (VIP) (interval 21 dní) ifosfamid 1,2 g/m 2 D 1-5

15 etoposid 75 mg/m 2 D 1-5 cisplatina 20 mg/m 2 D mesna mg/m 2 Léčba recidiv: - chemoterapie režimem PVB nebo PEI - radioterapie - operační léčba (výjimečně) Zásady poléčebného sledování - follow up Všechny pacientky léčené v MOÚ pro zhoubný ovariální tumor jsou pravidelně sledovány na gynekologické ambulanci MOÚ v přesně stanovených termínech: - 1. kontrola za měsíc po ukončení primární léčby - 2. a další kontroly po 3 měsících do konce 2. roku od ukončení primární léčby - kontroly ve roce po 6 měsících - dále trvale kontroly 1x ročně po 5. roce po ukončení primární léčby Prováděná vyšetření: - gynekologické palpační vyšetření + sonografie malé pánve - RTG plic a UTZ vyšetření jater rok po skončení léčby - neexistuje konsenzus stran odebírání TM na základě na základě našich zkušeností odebíráme po 3-6 měsících od ukončení léčby ty, které byly dříve zvýšené. - základní laboratorní vyšetření - další vyšetření podle klinické potřeby pouze při podezření na recidivu tumoru. (sono břicha - CT, RIN, rektoskopie, cystoskopie atd. ) - intenzivní dispenzarizace je indikována u pacientek po konzervativní operaci či bez adjuvantní CHT restagingová vyšetření vhodné provádět v 1-2 letých intervalech v závislosti od ukončení onkologické léčby a klinickém nálezu. Literatura 1. ÚZIS ČR, NOR ČR 2013, Novotvary 2010 ČR, Cancer incidence 2010 in the Czech Republic: 2. TNM klasifikace zhoubných nádorů. 7 vydání 3..Klener P.: Klinická onkologie, Praha, Galén, s. 2002: Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. Česká onkologická společnost ČLS JEP platnost od Journal of Clinical Oncology vol.25, No 20, July 10, 2007

16 Aktualizace 3/2014: prim. MUDr. Chovanec, J., PhD., MUDr. Feranec, R., PhD.

Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy.

Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy. Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního 1 KARCINOM VAJEČNÍKU Zdeněk Zoul Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 9 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu

Více

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v České republice stoupající tendenci (asi 30 onemocnění na 100 tisíc žen,

Více

5.4 Nádory těla děložního

5.4 Nádory těla děložního 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v posledních letech v České republice stoupající tendenci (asi 34 onemocnění

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9 5.3 Karcinom děložního čípku Úvod Incidencí okolo 20 žen na 100 000 obyvatel ( 19,8 v r.2000) je rakovina děložního čípku druhým nejčastějším gynekologickým nádorovým onemocněním. Incidence je zhruba o

Více

9. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57)

9. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57) 9. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57) 9.1 Epiteliální 9.1.1 Chemoterapie jako součást primární léčby Po chirurgické léčbě epiteliálních ovariálních ZN nutno považovat primární chemoterapii za kurativní.

Více

Protokol pro léčbu karcinomu vaječníku, vejcovodu a peritonea

Protokol pro léčbu karcinomu vaječníku, vejcovodu a peritonea Komplexní onkologické centrum FN Hradec Králové Platnost od: 1.6.2019 Dokument: standardní léčebný postup Počet stran: 10 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu vaječníku, vejcovodu a peritonea Schválili:

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

Standard NLPP 5.5 SEKCE: NLPP STRANA PROCEDURY: 1/20 PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA KARCINOM VAJEČNÍKU A VEJCOVODU

Standard NLPP 5.5 SEKCE: NLPP STRANA PROCEDURY: 1/20 PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA KARCINOM VAJEČNÍKU A VEJCOVODU 1/20 1. Epidemiologie: V ČR bylo v roce 2013 diagnostikováno celkem 1 045 nových případů karcinomu ovaria (odpovídá incidenci 19,54 onemocnění na 100 000 žen). Mortalita činila 13,42 na 100 000 žen, tj.

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO Miroslav VERNER Ústav pro péči o matku a dítě ředitel: Doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. ONKOGYNEKOLOGICKÝ SEMINÁŘ, ENTOG, 8.10.2005, PRAHA HLAŠENÁ NOVÁ ONEMOCNĚNÍ ZHOUBNÝMI NOVOTVARY

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: educentrum.cz reedice: MUDr. Pavel

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

9. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57)

9. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57) 9. (C56-57) 9.1 Epiteliální 9.1.1 Chemoterapie jako součást primární léčby Po chirurgické léčbě epiteliálních ovariálních ZN nutno považovat primární chemoterapii za kurativní. Doporučené chemoterapeutické

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, 12.9.2012 Edukační a informační platforma onkologických center pro

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

17. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57)

17. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57) 17. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57) 17.1 Epiteliální 17.1.1 Chemoterapie jako součást primární léčby Po chirurgické léčbě epiteliálních ovariálních ZN nutno považovat primární chemoterapii za kurativní.

Více

17. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57)

17. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57) 17. 17.1 Epiteliální 17.1.1 Chemoterapie jako součást primární léčby Po chirurgické léčbě epiteliálních ovariálních ZN nutno považovat primární chemoterapii za kurativní. Chirurgický staging a chirurgická

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Bc. Petra Češkovičová 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

17. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57)

17. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57) 17. 17.1 Epiteliální 17.1.1 Chemoterapie jako součást primární léčby Po chirurgické léčbě epiteliálních ovariálních ZN nutno považovat primární chemoterapii za kurativní. Chirurgický staging a chirurgická

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62)

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) 18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) Prognostické schéma podle IGCCCG Seminomy příznivá prognóza intermediární prognóza nepříznivá prognóza Kterákoliv primární lokalizace, kromě plic bez viscerálních metastáz.

Více

Národní onkologický registr

Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS Národní onkologický registr 010_20140101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS 010_20140101 Tyto závazné pokyny vydal Ústav zdravotnických

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Projekt IKARUS. u nádorů prsu

Projekt IKARUS. u nádorů prsu Incidence Kostních příhod u nádorů prsu Projekt IKARUS Projekt I K A R U S zjištění Incidence Kostních příhod u nádorů prsu u nádorů prsu Zjištění Incidence Kostních příhod Statistické zhodnocení prospektivní

Více

Karcinom vaječníků. Klinická data

Karcinom vaječníků. Klinická data Karcinom vaječníků Klinická data Karcinom vaječníků: hodnocení stádia Hodnocení stádia Při hodnocení karcinomu vaječníků je užíván systém TNM, častěji však systém FIGO Symbol Význam Škála Popis T Tumor

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

MUDr. Markéta Palácová, Masarykův onkologický ústav, Brno. J. Beyer, P. Albers, et al. Annals of oncology 24; ,

MUDr. Markéta Palácová, Masarykův onkologický ústav, Brno. J. Beyer, P. Albers, et al. Annals of oncology 24; , Maintaining success, reducing treatment burden,focusing on survivorship: highlights from the third European consensus conference on diagnosis and treatment of germ-cell cancer 8. 8. 2013 MUDr. Markéta

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice

Více

C56. Karcinom vaječníků KARCINOM VAJEČNÍKŮ

C56. Karcinom vaječníků KARCINOM VAJEČNÍKŮ KARCINOM VAJEČNÍKŮ Základní charakteristika onemocnění Karcinom vaječníků tvořil v roce 1998 4,2% všech maligních onemocnění žen a 30% gynekologických zhuobných novotvarů 1). Výskyt tohoto nádoru má mírně

Více

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk Kasuistiky Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of Medicine at St. Joseph s Hospital and Medical Center, a Member

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23 1/6 1. Epidemiologie: Hepatocelulární karcinom (HCC) patří ve světě k nejčastějším malignitám, a je častější u mužů nežli u žen. V České republice, stejně jako v ostatních zemích Evropy, jsou v dospělosti

Více

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci.

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Malobuněčný bronchogenní karcinom (SCLC) Epidemiologie Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Biologické

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

C64-C66 srovnání se světem

C64-C66 srovnání se světem Nádory ledvin C64-C66 srovnání se světem Karcinom ledviny incidence celosvětově: - 9 nejčastější nádor u mužů - 14 nejčastější nádor u žen mortalita celosvětově: - 16 nejčastější nádor Zhoubné nádory

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62)

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) 18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) Prognostické schéma podle IGCCCG Seminomy příznivá prognóza intermediární prognóza nepříznivá prognóza kterákoliv primární lokalizace, kromě plic bez viscerálních metastáz

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

1. Nádory hlavy a krku

1. Nádory hlavy a krku 1. Nádory hlavy a krku Rozdělení zhoubných nádorů (ZN) hlavy a krku podle anatomických oblastí: 1. ZN paranasálních dutin 2. ZN rtu a dutiny ústní 3. ZN hltanu (nasofarynx, orofarynx, hypofanynx) 4. ZN

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků

Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků Karcinom vaječníků je sedmou nejčastější příčinou úmrtí žen na nádorové onemocnění Počet nových případů za rok 1. Prs 1. Prs 1 383 523 458 367 Počet úmrtí

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Nádory těla děložního

Nádory těla děložního Diagnosticko-terapeutický protokol C54 Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, přísp.org., Vypracovali: MUDr. Jan Brázdil, MUDr. Petra Herboltová, MUDr. Jiří Neubauer, MUDr. Lubomír Slavíček,

Více

Strategie léčby neseminomů

Strategie léčby neseminomů Strategie léčby neseminomů Marek Schmidt Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha Neseminomy všechny germinální nádory varlete kromě seminomů Embryonální karcinom 20% Yolk sac tumor většinou ve smíšených

Více

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU Vstupní parametry STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU 1. Vstupní parametry 1. Výška [cm] (reálné číslo) 2. Hmotnost pacienta v době diagnózy [kg] (reálné číslo) 3. BMI v době diagnózy (reálné číslo) 4. Hmotnost

Více

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole Základní data Meduloblastom - maligní nádor z primitivní neuroektodermové tkáně V dospělosti vzácný : 0,5-1% všech nádorů CNS,

Více

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of

Více

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67)

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22.1 Stadium 0a (TaN0M0), stadium I (T1N0M0) 22.1.1 Základem léčby je transuretrální resekce (TUR). Doporučována je jednorázová intravezikální aplikace chemoterapeutika

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005)

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005) 3.1. Karcinom jícnu Epidemiologie Jako nádory jícnu označujeme maligní onemocnění vznikající zvratem dlaždicového epitelu jícnu (epidermioidní karcinom) nebo metaplastického epitelu Barretova jícnu či

Více

Maligní melanom kůže Incidence a mortalita v České republice (2005)

Maligní melanom kůže Incidence a mortalita v České republice (2005) 9 Melanom Epidemiologie Maligní melanom náleží ke vzácněji se vyskytujícím malignitám. Jeho incidence u bělošské populace však výrazně narůstá. Postihuje převážně pacienty středního věku; průměrný věk

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví DOPORUČENÝ POSTUP Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace Ultrasound certification in obstetrics and gynecology: a three

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů

Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů Robová H., Rob L., Svoboda B., Finek J.,Šafář P., Špaček J., Petruželka L., Chovanec

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Eagle 3 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního

Více

Kapitola Diseminovaný nádor neznámé primární lokalizace (Primum ignotum)

Kapitola Diseminovaný nádor neznámé primární lokalizace (Primum ignotum) Kapitola Diseminovaný nádor neznámé primární lokalizace (Primum ignotum) Epidemiologie Současná incidence tohoto onemocnění u mužů je 7,8/100 000 k světovému standardu 4,4/100 000 a u žen 7,4/100 000 k

Více

C54. Karcinom děložního těla. FIGO stadia TNM. Poznámka: Přítomnost bulózního edému nestačí ke klasifikaci T4. KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA

C54. Karcinom děložního těla. FIGO stadia TNM. Poznámka: Přítomnost bulózního edému nestačí ke klasifikaci T4. KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA T Základní charakteristika onemocnění Karcinom děložního těla je onemocnění s trvale se zvyšující incidencí. Zatímco v roce 1970 dosahovala v ČR 19,8/100 000 žen, v roce 1998 to

Více

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Vrozené vývojové vady mléčné žlázy nadpočetná mamma (polymastie) nebo bradavka (polythelie) - v průběhu mléčné lišty (z axily na perineum) - zpravidla rudimentární

Více

Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech

Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech Příloha5c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na platné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních

Více

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM /7. Epidemiologie: Karcinom slinivky břišní je celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění a Česká republika je druhou zemí s nejvyšší incidencí tohoto onemocnění. Incidence karcinomu

Více

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa:

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: 1) vejcovody 8) vaječníky 2) močový měchýř 9) tračník 3) stydká kost 10) děloha 4) bod G 11) poševní klenba 5) klitoris 12) děložní

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Urogenitální systém - onkologie

Urogenitální systém - onkologie UZ kurz Čejkovice 2014 Urogenitální systém - onkologie M. Mechl, J. Foukal Radiologická klinika FN Brno a LF MU Přehled Nadledviny ložiskové léze Ledviny solidní a cystická ložiska Uroteliální karcinom

Více

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0 2.1. Nemalobuněčný bronchogenní karcinom Epidemiologie Zhoubné nádory plic jsou ve vyspělých zemích světa jednou z nejvýznamnějších skupin nádorových onemocnění. V našich podmínkách jsou ZN plic u mužů

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního Ca corporis uteri Jiří Petera, Igor Sirák, Jiří Špaček 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 10 Přílohy:

Více

Hodgkinův Lymfom. Jan Kořen, 1. interní klinika klinika hematologie VFN a 1.LF UK

Hodgkinův Lymfom. Jan Kořen, 1. interní klinika klinika hematologie VFN a 1.LF UK Hodgkinův Lymfom Jan Kořen, 1. interní klinika klinika hematologie VFN a 1.LF UK Základní charakteristiky Obvykle vzniká a generalizuje v lymfatických uzlinách (krční, mediastinum), typicky axiální progrese

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Informace pro pacienty Čeština 32 Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Ve většině případů je nádorové onemocnění prostaty asymptomatické, což

Více

Standard NLPP 5.4 SEKCE: NLPP STRANA PROCEDURY: 1/11 PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA

Standard NLPP 5.4 SEKCE: NLPP STRANA PROCEDURY: 1/11 PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA 1/11 1. Epidemiologie: Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v posledních letech v České republice stoupající tendenci v roce 2013-36,7 onemocnění na 100

Více

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2005) abs. na 100 000 C50 incidence 5533 61,66 mortalita 2126 17,92

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2005) abs. na 100 000 C50 incidence 5533 61,66 mortalita 2126 17,92 6. KARCINOM PRSU Epidemiologie Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30-letých

Více

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 4 mg topotecanum (jako hydrochlorid).

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 SM-PAT 07 Strana 1 z 13 Příručka pro odběr Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Pojmy a zkratky... 2 3.

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum).

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum). Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls6201/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Accord 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více