Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji"

Transkript

1 Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova Univerzita, Brno FN Hradec Králové

2 Zhoubný melanom v dostupných datech 1. Realita epidemiologie ZM v ČR a v HK

3 Epidemiologická zátěž obecně roste Národní onkologický registr - zhoubné novotvary (C00-C97) Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,3 % - 0,3 % + 4,7 % Národní onkologický registr zhoubný melanom (C43) Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,4 % + 2,9 % + 6,0 % Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

4 Zhoubný melanom (C43) v Hradeckém kraji V roce 2009 bylo v HKK nově diagnostikováno 109 pacientů s C43, v roce 2010 pak 118 pacientů. V roce 2009 v HKK zemřelo 32 osob v souvislosti s C43, v roce 2010 zemřelo 23 osob. Celkem v k v HKK žilo osob s C43 nebo s minulostí tohoto onemocnění, k to bylo osob. Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

5 C43: Incidence a mortalita v Evropě Incidence ASR(W) Mortalita ASR(W) Switzerland Denmark Norway The Netherlands Sweden Slovenia Ireland United Kingdom Czech Republic Germany Iceland Finland Belgium Luxembourg Italy Slovakia Hungary France (metropolitan) Austria Croatia Malta Estonia FYR Macedonia Spain Lithuania Portugal Bosnia Herzegovena Serbia Latvia Poland Ukraine Belarus Russian Federation Bulgaria Cyprus Montenegro Republic of Moldova Romania Greece Albania evropské země okolní země Česká republika 9. místo v Evropě Norway Sweden FYR Macedonia Croatia The Netherlands Iceland Slovenia Estonia Denmark Ireland Slovakia Austria Latvia Serbia Hungary Luxembourg United Kingdom Czech Republic Poland Switzerland Finland Ukraine Lithuania Belgium Russian Federation Italy Germany Bosnia Herzegovena Belarus Republic of Moldova Malta France (metropolitan) Bulgaria Portugal Romania Spain Montenegro Greece Albania Cyprus ASR(W): počet na osob, standardizováno na světový věkový standard evropské země okolní země Česká republika 18. místo v Evropě Zdroj: Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from:

6 Epidemiologie C43 v ČR (obě pohlaví) Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění % TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání Počet na osob % 60% 40% dělení do stadií není definováno Rok incidence mortalita % 0% Rok Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

7 Epidemiologie C43 v Královéhradeckém kraji (obě pohlaví) Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění % TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání 20 Počet na osob % 60% 40% dělení do stadií není definováno Rok incidence mortalita % 0% Rok Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

8 Epidemiologie C43 v Královéhradeckém kraji Počet nově diagnostikovaných nádorů na osob Počet úmrtí na nádor na osob Trend incidence Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Královéhradecký kraj Trend mortality Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Královéhradecký kraj Rok Rok Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Počet nově diagnostikovaných nádorů na osob Počet úmrtí na nádor na osob < 17,0 17,0-18,9 19,0-21,9 22,0 < 4,0 4,0 4,9 5,0 5,9 6,0

9 Epidemiologie C43 v Královéhradeckém kraji Královéhradecký kraj patří v epidemiologii C43 k nadprůměrně zatíženým krajům ve srovnání s celkovou situací v ČR, a to jak v incidenci, tak i v mortalitě, zvláště v posledních letech ( ). V období je HKK čtvrtý mezi kraji v incidenci na 100tis. (za Plzeňským krajem, Prahou a Pardubicemi), v mortalitě již na třetím místě (za Plzeňským krajem a Prahou).

10 Zhoubný melanom v dostupných datech 2. Vývoj epidemiologie ZM v ČR a v HK: predikce pro rok 2013

11 Metodický koncept Populační prediktivní modely Vkládáno expertními skupinami Korigovaný odhad incidence po stadiích Primárně léčení pacienti Scénář 1 (%) Odhad prevalence léčených pacientů po stadiích Scénář 2 (%) Scénář 3 (%) Scénář 4 (%) Indikace k léčbě Přežívající z předchozích let a zároveň relabující/progredující Relapsy / progrese! Scénář 5 (%)

12 Predikce incidence a prevalence na rok 2013 PREDIKCE PRO ROK 2013 INCIDENCE Predikované hodnoty pro rok 2013 Zhoubný melanom kůže (C43) Incidence 1 Česká republika Královéhradecký kraj Stadium I (1572; 1849) 104 (87; 121) Stadium II 403 (348; 457) 22 (14; 30) Stadium III 116 (86; 146) 5 (1; 9) Stadium IV 101 (84; 118) 8 (3; 13) Stadium neznámo z objektivních důvodů 2 23 (14; 31) 0 (0; 0) Stadium neznámo bez udání důvodu 2 43 (27; 59) 2 (0; 4) CELKEM (2131; 2660) 141 (121; 161) 1 Incidence všech malignit včetně dalších primárních nádorů u téhož pacienta. 2 Skupina pacientů bez známého klinického stadia (nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby nebo pro odmítnutí léčby nebo diagnóza stanovena náhodně pitvou) PREVALENCE Predikované hodnoty pro rok 2013 Zhoubný melanom kůže (C43) Prevalence Česká republika Královéhradecký kraj Stadium I (17 974; ) 950 (899; 1 001) Stadium II (3 349; 3 543) 170 (149; 191) Stadium III (1 004; 1 112) 34 (24; 44) Stadium IV 709 (665; 753) 40 (30; 50) Klinické stadium neznámo 777 (731; 823) 54 (42; 66) CELKEM (23 723; ) (1 190; 1 306)

13 Predikce na rok 2013: počet léčených pacientů Počty pacientů léčených v roce 2013 v klinickém stadiu IV LÉČENÍ PACIENTI v roce 2013 Česká republika Hradecký kraj Zhoubný melanom kůže (C43) CELKEM Zhoubný melanom kůže (C43) CELKEM Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I - III) Stadium I (1570; 1846) Stadium II 402 (347; 456) Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV Diseminované relapsy a progrese onemocnění u pacientů diagnostikovaných v minulých letech 88 (73; 102) 319 (267; 371) Stadium III 116 (86; 146) (2003; 2448) 407 (340; 473) (2343; 2921) Stadium I 103 (86; 120) Stadium II 22 (14; 30) 7 (3; 11) 22 (14; 30) Stadium III 5 (1; 9) 130 (111; 149) 29 (20; 38) 159 (138; 180) Predikce nezahrnuje léčbu neterminálních relapsů onemocnění.

14 Zhoubný melanom v dostupných datech 3. Analýza přežití pacientů se ZM

15 5leté relativní přežití u léčených onkologických pacientů 100% Analýza periody % 5leté relativní přežití 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Štítná žláza Varle Prostata Melanom kůže Prs Tělo děložní Močový měchýř Ledvina Hrdlo děložní Tlusté střevo a konečník Hrtan Vulva a pochva Dutina ústní Vaječník Hltan Žaludek Žlučník a žlučové cesty Jícen Průdušky a plíce Játra Slinivka břišní Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

16 5leté relativní přežití u léčených onkologických pacientů 100% 90% Analýza periody leté relativní přežití 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Všechna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Varle Prostata Melanom kůže Prs Ledvina Hrdlo děložní Tlusté střevo a konečník Vaječník Žaludek Jícen Průdušky a plíce Slinivka břišní Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

17 Zhoubný melanom (C43): vývoj 5letého relativního přežití v čase Pro srovnání hodnot 5letého relativního přežití v čase nebyla z důvodu změn v TNM klasifikaci použita klinická stadia. Pro srovnání bylo použito agregované TNM kódování dle European Network of Cancer Registries. 100% 90% Analýza periody % Analýza periody leté relativní přežití 70% 60% 50% 40% 30% 20% Kohortní analýza Kohortní analýza Léčení: lokální postižení (jakékoliv T, N0, M0) Léčení: regionální postižení (jakékoliv T, N+, M0) 10% 0% Léčení: metastatické postižení (jakékoliv T, jakékoliv N, M1) Všichni pacienti 1 Léčení pacienti 2 Léčení: lokální postižení Léčení: regionální postižení Léčení: metastatické postižení 1 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: všichni onkologičtí pacienti s danou diagnózou. 2 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: onkologičtí pacienti se zaznamenanou protinádorovou léčbou. 3 Kohortní analýza pacientů diagnostikovaných v daném časovém období. 4 Analýza periody zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období. Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

18 Zhoubný melanom (C43): vývoj 5letého relativního přežití v čase Pro srovnání hodnot 5letého relativního přežití v čase nebyla z důvodu změn v TNM klasifikaci použita klinická stadia. Pro srovnání bylo použito agregované TNM kódování dle European Network of Cancer Registries. 5leté relativní přežití v daném období (95% intervaly spolehlivosti) Zhoubný melanom (C43) Srovnání dvou starších období 3 Srovnání dvou recentních období Všichni pacienti 1 68,5 (64,2-72,5) 79,8 (76,3-83,2) 81,8 (78,7-84,7) 85,2 (82,3-87,8) Protinádorově léčení pacienti 2 69,8 (65,5-73,9) 81,1 (77,5-84,4) 82,7 (79,6-85,6) 85,7 (82,8-88,3) Léčení lokální postižení (jakékoliv T, N0, M0) Léčení regionální postižení (jakékoliv T, N+, M0) Léčení metastatické postižení (jakékoliv T, jakékoliv N, M1) 75,5 (71,1-79,7) 86,2 (82,6-89,5) 88,3 (85,2-91,1) 91,1 (88,3-93,6) 28,6 (16,8-43,9) 42,7 (27,7-58,9) 39,8 (27,1-53,4) 49,8 (36,6-62,7) 15,4 (5,9-33,1) 15,9 (6,9-31,1) 20,4 (9,4-36,9) 26,8 (15,2-40,2) 1 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: všichni onkologičtí pacienti s danou diagnózou. 2 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: onkologičtí pacienti se zaznamenanou protinádorovou léčbou. 3 Kohortní analýza pacientů diagnostikovaných v daném časovém období. 4 Analýza periody zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období. Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

19 Zhoubný melanom (C43): sumarizace 5letého relativního přežití Hodnota 5letého relativního přežití u onkologických pacientů léčených se zhoubným melanomem (C43) patří mezi diagnózami k nejvyšším obecně tedy lze říci, že zhoubný melanom (C43) patří v ČR k diagnózám s dobrými výsledky léčby. Přežití pacientů se zhoubným melanomem (C43) se v ČR v čase zlepšuje. Zlepšení přežití léčených pacientů se zhoubným melanomem (C43) lze pozorovat i v případě pacientů s různým rozsahem onemocnění. V období došlo ke zlepšení 5letého relativního přežití jak u pacientů s lokálním postižením (jakékoliv T, N0, M0), tak u pacientů s regionálním postižením (jakékoliv T, N+, M0) a metastatickým postižením (jakékoliv T, jakékoliv N, M1). U pacientů léčených s lokálním postižením (jakékoliv T, N0, M0) dokonce v období přesahuje hodnota 5letého relativního přežití 90 %. Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

20 Zhoubný melanom v dostupných datech 4. Epidemiologie ZM v ČR dostupná na internetu

21 Kde najdete více Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Software SVOD Průvodce analýzami Incidence, mortalita Časové trendy Regionální přehledy Věková standardizace Klinická stadia Mezinárodní data Srovnávací analýzy Ucelené přehledy Epidemiologické analýzy

22 Kde najdete více: Epidemiologické analýzy Incidence, mortalita Časové trendy Regionální přehledy Věková standardizace Klinická stadia Mezinárodní data Srovnávací analýzy Ucelené přehledy

23 Zhoubný melanom v dostupných datech 5. Epidemiologie ZM v ČR - nové zdroje dat

24 Projekt I-COP Akademický projekt, který je rozvíjen Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českou onkologickou společností. Cílem projektu je podat odborným onkologům komplexní informaci o léčbě onkologicky nemocných, její kvalitě a úspěšnosti. Integruje a analyzuje datové zdroje týkající se onkologické péče. Navazuje na Projekt Fúze dat NOR a dat plátců PZP podporovaný ministerstvem zdravotnictví ČR. Vybudování informační, analytické a publikační platformy, která umožní vyhodnocení aspektů lékařské péče o pacienty nemocnice se zvláštním důrazem na onkologicky nemocné pacienty. I-COP - Informační a analytická podpora centrové onkologické péče

25 Projekt I-COP Národní onkologický registr ČR (NOR) Onkologická diagnóza TNM klasifikace Klinické stadium Léčba pacienta Vykázané nemocniční procedury Přibližné náklady Výkazy plátcům zdravotní péče! Nový informačně bohatý zdroj = I-COP databáze 6000 N = ,9 % 53,1 % diagnóza stanovena 1/ /2010 (N = ) diagnóza stanovena mimo období 1/ /2010 (N = ) <=

26 Přehled analyzovaných dat: pacienti léčení ve FN Hradec Králové, 1/ /2012 Všichni pacienti léčení nebo ošetření ve FN HK v období 1/ /2012 Neonkologičtí pacienti N = (93,8 %) N = (100 %) Onkologičtí pacienti N = (6,2 %) Dětští pacienti Dospělí pacienti N = 421 (0,07 %) N = (6,1 %) Dospělí pacienti pouze s nezhoubným a/nebo kožním novotvarem Dospělí pacienti se zhoubným novotvarem kromě kožních N = (0,9 %) N = (5,2 %) Dospělí pacienti léčení se zhoubným melanomem C43 N = (0,26 %) Všechny další analýzy se týkají pouze dospělých onkologických pacientů se ZN kromě kožních léčených ve FNHK v období 1/ /2012 Zdroj: data FNHK

27 Bydliště pacientů se zhoubným melanomem léčených ve FN Hradec Králové (1/ /2012) N = Bydliště pacienta: Královéhradecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Vysočina Středočeský kraj Hl. m. Praha Jihočeský kraj Ústecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Plzeňský kraj neznámo % ,3 20,2 3,5 3,0 0,9 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 7,5 40,0 % 20,0 39,9 % 1,0 19,9 % < 1,0 % Závěr: léčba zhoubného melanomu ve FN HK ukazuje na poměrně širokou spádovou oblast centra. Zdroj: Národní onkologický registr České republiky + data FNHK

28 Léčebná zátěž FN Hradec Králové zhoubnými nádory kromě jiných kožních nádorů (zastoupení novotvarů) ve srovnání s Českou republikou novotvary diagnostikované v celé ČR v období (N = ) novotvary diagnostikované v období a léčené ve FNHK v období 1/2007-6/2012 (N = ) Zastoupení novotvarů [%] prs - ženy (C50) tlusté střevo a konečník (C18-C21) předstojná žláza - prostata (C61) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) ledvina (C64) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) melanom kůže (C43) močový měchýř (C67) leukémie (C91-C95) štítná žláza (C73) děloha (C54,C55) slinivka břišní (C25) dutina ústní a hltan (C00-C14) žaludek (C16) vaječník (C56) mnohočetný myelom (C90) mozek a mícha (C70-C72) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) varle (C62) Hodgkinův lymfom (C81) jícen (C15) hrtan (C32) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) ostatní zhoubné nádory 80 [%] Zastoupení stadií zhoubného melanomu [%] I. II. III. IV. neznámo Závěr: léčebná zátěž FN HK zhoubným melanomem odpovídá epidemiologické situaci v ČR Zdroj: Národní onkologický registr České republiky + data FNHK

29 Zastoupení FNHK v primární léčbě dospělých pacientů se zhoubným melanomem data NOR ČR za období ( hospital volume ) Počet ročně Operace N = Podíl FNHK: 2,10 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně operovaných pacientů za rok Počet ročně Radioterapie N = 258 Podíl FNHK: 3,10 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních radioterapií za rok Počet ročně Chemoterapie N = 188 Podíl FNHK: 5,32 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních chemoterapií za rok Počet ročně Jiná terapie N = 630 Podíl FNHK: 3,49 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních jiných terapií za rok Pracoviště zodpovědné za léčbu pacienta - pracoviště, které je na hlášení NOR uvedeno jako zodpovědné za léčbu, pacient nemusí být nutně protinádorově léčen Počet léčených ročně N = Podíl FNHK: 2,23 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně léčených pacientů za rok Počet léčených ročně Primární léčba celkem - provedená léčba podle jednotlivých modalit (operace, CHT, RT, hormonální léčba, jiná léčba) N = Podíl FNHK: 2,28 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně léčených pacientů za rok Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

30 Hodnocení 1leté mortality a 5letého přežití pacientů se zhoubným melanomem primárně léčených (A0+A1) ve FNHK a srovnání s ČR; ( ) Uváděné hodnoty 1leté mortality, 5letého celkového a 5letého relativního přežití jsou standardizovány k věku pacientů a zastoupení klinických stadií. Vlastní pacienti FNHK (s 95% IS) Léčení pacienti ČR 100% 1letá mortalita (kohorta ) (N=223) 100% 5leté celkové přežití (perioda ) (N=336) 100% 5leté relativní přežití (perioda ) (N=336) Mortalita do 1 roku od diagnózy [%] 80% 60% 40% 20% Celkové 5leté přežití [%] 80% 60% 40% 20% Relativní 5leté přežití [%] 80% 60% 40% 20% 0% 0% 0% Celkem I. II. III. IV. Celkem I. II. III. IV. Celkem I. II. III. IV. Zhoubný melanom primárně léčený ve FN HK dosahuje celkově výrazně nižší 1leté mortality než je celorepubliková hodnota. V 5letém celkovém/relativním přežití je léčba ve FNHK srovnatelná s ČR. Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

31 Zhoubný melanom (C43): shrnutí analýzy interních dat FN HK V období bylo ve FN Hradec Králové léčeno dospělých pacientů se zhoubným melanomem C43, z toho téměř polovinu (48,7%) tvoří migrující pacienti, kteří byli primárně léčeni v jiném zařízení a ve FNHK podstupují pouze dispenzarizaci. Nicméně počty těchto nově příchozích pacientů v čase klesají, což se projevuje i na celkové incidenci nově léčených pacientů ve FNHK. Spádová oblast pokrývá především kraj Královéhradecký a Pardubický. Z ostatních krajů (Liberecký kraj a Vysočina) pochází hlavě migrující pacienti. Léčebné zatížení FN Hradec Králové zhoubným melanomem je srovnatelné se zastoupením tohoto onemocnění v celé ČR. Podíl, kterým se FNHK účastní na léčbě melanomu ve srovnání o ostatními zdravotnickými zařízeními, je střední (souhrnně 8. místo mezi ZZ). Zhoubný melanom primárně léčený ve FN Hradec Králové dosahuje celkově výrazně nižší 1leté mortality než je celorepubliková hodnota. V 5letém celkovém/relativním přežití je léčba ve FNHK srovnatelná s ČR.

32 DĚKUJI ZA POZORNOST

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

REGIONU SEVERNÍ ČECHY

REGIONU SEVERNÍ ČECHY ONKOLOGICKÝ SEMINÁŘ Onkologická konference REGIONU SEVERNÍ ČECHY Národní onkologický registr a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 7.11.2012 16.11.2005 Národní onkologický registr a Krajská zdravotní,

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Onkologické screeningy založené

Více

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně ČR:

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Vaše nejcennější foto Ústí nad Labem, SCREENINGOVÉ MAMOCENTRUM Prim. MUDr. Petr Váša, Kateřina Mikšovská, DiS 6.4. 2017 Seznam screeningových mamocenter

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR X. OSTRAVSKÉ DNY LÉČEBNÉ VÝŽIVY 10.9.2015 Viktor Maňásek Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Fakta Ročně je v ČR nově diagnostikováno

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) CCRVM návštěvnost

Více

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community Praha 26. března 2013 EUREKA a Eurostars Aktuální výzvy Typy projektů EUREKA > 2 Výzkum a Inovace s tržním uplatněním Mezinárodní síť pro malé a střední podniky a další Strategické iniciativy EUREKA projekty:

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Kurdějov, 29.4.2014 MUDr. Jitka Růžičková Roche Pharma Metastatická nádorová onemocnění: Stanovení prognózy není vždy snadné 2 Cílená

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Office: Mobile: EUREKA. Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha,

Office: Mobile: EUREKA. Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha, Office: +420 221082274 Mobile: +420 728366179 EUREKA Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha, 18. 3. 2014 Česká republika a program EUREKA Milníky > 2 spolupracující zemí

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ MUDr. Jan Mareček KHS JmK se sídlem v Brně s použitím podkladů odboru epidemiologie KHS Jmk ZDRAVOTNÍ DOPADY CHŘIPKOVÉ EPIDEMIE V Jmk 2012 2013 LABORATORNĚ

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Preventivní kardiologie 2017

Preventivní kardiologie 2017 XXIV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Brno, 6.7.-9.9.2017 Preventivní kardiologie 2017 Radek Pudil 1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Více

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Jan Horálek Tvorbě evropských map a rozvoji mapování je několikátým rokem věnovv nován úkol Spatial air quality data v rámci ETC/ACC - úkol 5.3.1.2. Implementačního

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE Šárka Šustová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/X MĚŘENÍ CHUDOBY KONCEPTY Objektivní x subjektivní Objektivní založena

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

Metodika, průběh a zavedení adresného zvaní. do onkologických screeningů v ČR

Metodika, průběh a zavedení adresného zvaní. do onkologických screeningů v ČR Metodika, průběh a zavedení adresného zvaní do onkologických screeningů v ČR Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz I. Metodika Institut biostatistiky

Více

Roboticky asistované operace v urologii současný stav v ČR

Roboticky asistované operace v urologii současný stav v ČR Roboticky asistované operace v urologii současný stav v ČR Vladimír Študent Czech Society of Robotic surgery 15:3.2016 da Vinci Cumulative Vinci US Surgical SystemInstalls U.S. Cumulative Installs 1999

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR (dále jen Dohoda ADR) je mezinárodní dohoda uzavřená mezi státy písemnou formou,

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Setkání lídrů českého developmentu, KPMG Praha, 29.5.217 Ceny nemovitostí vesměs přesáhly předkrizové hodnoty 34 3 Index

Více

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Czech Republic Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Pro ROBUST 2018, 23. ledna 2018 Miroslav Singer Generali CEE Holding Prague 17. ledna 2017 Osnova Růst reálného HDP definice ( staré a nové ekonomiky

Více

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Národní akční plán 7 Screeningy Hlavní cíle akčního plánu Prevence a včasný záchyt vážných nemocí musí být základní strategií

Více

Projekty EUREKA a Eurostars

Projekty EUREKA a Eurostars Office: +420 221082274 Mobile: +420 728366179 EUREKA Projekty EUREKA a Eurostars Josef Martinec Praha, 5. 12. 2013 EUREKA v ČR > 2 Spolupracující zemí EUREKY od roku 1993 Členskou zemí EUREKY od roku 1995

Více

Bytová situace: ČR a země EU

Bytová situace: ČR a země EU : ČR a země EU 1 1. Velikost bytového fondu 2. Vybavenost byty 3. Reprodukce bytového fondu (výstavba + úbytky) 4. Kvalita bytového fondu 5. Struktura podle vztahu k bytu (držba) -----------------------------------------------------

Více

Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity

Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity 1. Společné magisterské studium Erasmus Mundus Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity Počet předložených žádostí: 122 (nárůst o 33 % v porovnání s Výzvou 201) Tematické zaměření magisterských

Více

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská

Více

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían Transformace psychiatrické pée e v R komunitní pístup v péi p o duševn evn nemocné Mgr. Pavel ían Rozvoj komunitní pée 50. 60. léta l dvacátého století poznatky o škodlivosti dlouhodobého pobytu v azylovém

Více

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA Kolektivní imunita Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

IX. ročník konference primární prevence rizikového chování. Zdravotně-rizikové chování české mládeže

IX. ročník konference primární prevence rizikového chování. Zdravotně-rizikové chování české mládeže Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických souvislostech postkomunistické společnosti IX. ročník konference primární prevence rizikového chování Zdravotně-rizikové chování

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy Petr Hána

Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy Petr Hána Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy 7. 12. 217 Agenda BYTOVÁ VÝSTAVBA A VÝVOJ PRAŽSKÉHO TRHU Faktory ovlivňující trh a ceny bytů Schvalovací procesy Hypotéky VÝVOJ CEN KOUPĚ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. srpna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.7.2016 do 31.7.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

WHO jako partner reformy péče o duševní zdraví v ČR

WHO jako partner reformy péče o duševní zdraví v ČR WHO jako partner reformy péče o duševní zdraví v ČR Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví 11.dubna 2017 Ministerstvo zdravotnictví Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR NCD General Assembly Resolution

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Zpráva o rodičce Report on mother at childbirth 2010

Zpráva o rodičce Report on mother at childbirth 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 211 58 Souhrn Zpráva o rodičce 21 Report on mother at childbirth 21 Úhrnná plodnost žen v České republice již

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Klinická onkologie pro sestry

Klinická onkologie pro sestry Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková a kolektiv Klinická onkologie pro sestry 2., přepracované a doplněné vydání Autoři i nakladatelství děkují společnosti sanofi-aventis, s. r. o., za podporu,

Více

PŘÍLOHY. Projekty pro mládež výzkumnou optikou

PŘÍLOHY. Projekty pro mládež výzkumnou optikou PŘÍLOHY Projekty pro mládež výzkumnou optikou Národní zpráva z šetření výzkumu RAY za období let 2010 až 2013 Obsah 3. Základní údaje o účastnících a projektových vedoucích... 20 3.1 Země původu a občanská

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne 23. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Osnova

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Zdravo'cké prostředky

Zdravo'cké prostředky Zdravo'cké prostředky Miroslav Palát 19.11.2014 Miroslav Palat Úvodem Úhrady zdr.pr.jsou fázovým rozhraním mezi volným trhem a regulovanou pseudo- státní zakázkou Problém k řešení se musí nejdříve vyrobit.

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2009 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin,

Více

Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce

Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce Filip Pertold filip.pertold@cerge-ei.cz Nezávislý think tank při CERGE-EI v Praze zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy

Více

Novotvary v České republice - rok 2002 1)

Novotvary v České republice - rok 2002 1) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24.11.24 Novotvary v České republice - rok 22 1) V roce 22 bylo hlášeno u mužů 32 551 zhoubných novotvarů a novotvarů

Více

TOUR FLYOVER CONTEST ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

TOUR FLYOVER CONTEST ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE TOUR FLYOVER CONTEST ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Tato pravidla upravují podmínky soutěže s názvem Tour Flyover Contest (dále jen soutěž ) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

kladních rizikových faktor KVO Institut klinické a experimentáln Praha

kladních rizikových faktor KVO Institut klinické a experimentáln Praha Dlouhodobé trendy základnz kladních rizikových faktor KVO Renata Cífková Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost eská republika 2005 25,2 % Muži 47,2 % 21,3 % Ženy

Více

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010 Poznámky k některým n principům sociáln lní politiky, zejm. důchodového systému v podmínk nkách ČR Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Předseda představenstva p ING PF,a.s. Konference ODS, Jihlava, 14.ledna

Více

Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list

Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list GEOGRAFIE A ŠKOLA Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list K zodpovězení následujících otázek budeš potřebovat data ve formě tabulek, grafů a kartogramů na dalších stránkách tohoto pracovního listu.

Více

Makroekonomická prognóza ČS Michal Skořepa, PhD. makroekonomický analytik Česká spořitelna, a.s., Praha

Makroekonomická prognóza ČS Michal Skořepa, PhD. makroekonomický analytik Česká spořitelna, a.s., Praha Makroekonomická prognóza ČS Michal Skořepa, PhD. makroekonomický analytik Česká spořitelna, a.s., Praha Diskusní snídaně Investiční a retailový boom v roce 2017 Česká spořitelna, Rytířská 29, Praha 1 19.

Více

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Jan Smetana Roman Chlíbek Vanda Boštíková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové IX. Hradecké vakcinologickédny, 4. - 5. 10. 2013 2 Výskyt

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

Non-communicable diseases in the Czech Republic. Nepřenosná onemocnění v ČR. Š. Daňková, J. Hrkal, M. Chudobová,

Non-communicable diseases in the Czech Republic. Nepřenosná onemocnění v ČR. Š. Daňková, J. Hrkal, M. Chudobová, Non-communicable diseases in the Czech Republic Nepřenosná onemocnění v ČR Š. Daňková, J. Hrkal, M. Chudobová, Institute of Health Information and Statistics CR Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více