Kontakt v SK: Štůrova 76/11, Dubnici nad Váhom tel fax: H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontakt v SK: Štůrova 76/11, 01 841 Dubnici nad Váhom tel. +421 911 333 967 fax: +421 424 428 095 H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y"

Transkript

1 R Y, C K É N Á D R Ž E B L O K Y H Y D R U L I C K É O Z V D Ì È E O K U M U L Á T O R Y, V É G I C K É HYDROCOM P O T R U B Í D Ì È E P R O P O R C I O N Á L N Í H Y D R U L I C K É H Y D R U L I C K É P O H O N Y L T R È N Í S C Í V L O Ž K Y P O T R U B Í V É V E S T V N É G I C K É T L K O V É R O Z V D Ì È E H Y D R U L I C K É M O B I L N Í P O H O N Y H Y D R U L I C K É P Ø Í S L U Š E N S T V Í V E N T I L y P R O P O R C I O N Á L N Í V L O Ž K Y S C Í R O F I L M O B I L N Í R O H Y D R O M È E R P D L K U M U L Á T O R H Y D R U L I C O D P D N Í V E S T V N É R O Z V T L K O V É L O G R O Z V D Ì È E R O Z V D Ì È E D O M E Z I D E S K O V M O B I L N Í H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í G R T L K O V É P O T R U B Í G R E G Á T Y H Y P Ø Í S L U Š E N S T V Í B L O K Y L O G I C K É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R E G Á T Y P O H O N Y M E Z I D E S K O V É L O G M O B I L N Í N Á D R Ž E R O Z V D Ì È E R O Z V D Ì È E È E R P D L D O R O Z V T L K O V É R O Z V D Ì È E O D P D N Í D O M E Z I D E S K O V S Y S T É M Y H Y D R U L I C K É B L O K Y D Ì È E V E S T V N É P Ø Í S L U Š E N S T V Í K U M U L Á T O R Y, N Á D R Ž E O F I L T R È N Í È E R P D L È E R P D L Í H Y D R U L I C K É R O H Y D R O M O T O R Y M O T O R Y C K É R O Z V D Ì È E M O B I L N Í O Z V D Ì È E R Y, HYDROCOM G R E G Á T Y P R O P O R C I O N Á L N Í V E N T I L y P R O P O R C I O N Á L N Í R O Z V D Ì È E T L K O V É O Z V D Ì È E H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í L O G I C K É M O B I L N Í P Ø Í S L U Š E N S T V Í É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R O Z V D Ì È E T L K O V É H Y D R U L I C P O T R U B Í M E Z I D E S K O V É S Y S T É M Y R O Z V D Ì È E R E G Á T Y D O K U M U L Á T O R B L O K Y R O Z V D Ì È E V E S T V N É N Á D R Ž E H Y D R U L I C K É P O H O N Y H Y G R P Ø Í S L U Š E N S T V Í P Ø Í S L U Š E N S T V Í É T L K O V É T L K O V É Í O D P D N Í O D P D N Í L T R È N Í V L O Ž K Y S C Í O Z V D Ì È E H Y D R U L I C K É P R O P O R C I O N Á L N Í P O T R U B Í V É G I C K É R O Z V D Ì È E Y D R U L I K R E G Á T Y P O H O N Y V E S T V N É HYDROCOM, spol. s r.o. Kolískova 11, Brno provozovna: Havránkova 11, Brno tel.: , fax: T L K O V É Í L T R È N Í V L O Ž K Y O Z V D Ì È E M O T O R Y M O B I L N Í H Y D R U L I C K É S C Í V E S T V N É F I L T R È N Í R O Z V T L K O V É L O G R O Z V D Ì È E M O B I L N Í H Y D R U L I C K É P O H O N Y H Y G R P Ø Í S L U Š E N S T V Í T L K O V É V L O Ž K Y R O Z V D Ì È E H Y D R O M O T O R Y D O M E Z I D E S K O V P Ø Í S L U Š E N S T V Í R O R O Z V D Ì È E O D P D N Í M O B I L N Í P R O P O R C I O N Á L N Í T L K O V É H Y D R U L I C H Y D R U L I K P Ø Í S L U Š E N S T V Í Kontakt v SK: Štůrova 76/11, Dubnici nad Váhom tel fax: G R E G Á T Y R O K U M U L Á T O R B L O K Y L O G I C K É R O Z V D Ì È E 2009 N Á D R Ž E R O Z V D Ì È E F I L È E R P D L P O T R U B Í M E Z I D E S K O V É P Ø Í S L U Š E N S T V Í É D O H Y D R O M R O Z V D Ì È E M O B I L N Í È E R P D L K U M U L Á T O R Y, B L O K Y D Ì È E S C Í V L O Ž K Y R O Z V D Ì È E È E R P D L N Á D R Ž E O Z V D Ì È E O F I L T R È N Í H Y D R O M O T O R Y È E R P D L C K É M O B I L N Í M O T O R Y R Y, K T L O G O D P D N Í S C Í M O B I L N Í F I L R O H Y D R O M

2

3 Obsah strana Úvod 1 Popisagregátů 2 Kompaktníminiagregáty 3 Stacionárníocelovénádre 4 Hliníkovénádre 5 Mobilnínádre 6 Ručníčerpadla 7 Zubováčerpadla 8,9 Č erpadlasvnitřnímozubením 10,1 Pístováèerpadlahydromotory 12,13 Lamelováčerpadla 14 Spojkyproèerpadlasel.motory 15 Tlumícíkruhy 15 Hydromotory 16,17 Monoblokovérozvaděče 18 Skupinovérozvadìèe 19 RozvadìèeCETOP(elektromagnetickyovládané) 20 Š esticestnýdvoupolohovýventil 21 Pojišťovacíventilyahydraulickézámkymodulové 2 krtícíazpìtnéventilymodulové 23 Pojiovacíventilydopotrubí 24 Elektromagnetickésedlovéventily Přehledventilů dopotrubí 31,32 krtícíventilydopotrubí 3 Děličeprůtoku 34 Hydropneumatickéakumulátoryabezpeènostníbloky 35 Filtrysací 36 Filtryodpadní 37 FiltrySPINON 38 Filtrytlakové 39 Chladièevzduchovéavodní 40 Servisnívíka,zátky,hladinomìry 41 Plnícíhrdla 42 Hladinomìryelektrické 43 Tlakovéspínaèeasnímače 4 Manometry 45 Manometrovéventily 46

4

5 ÚVOD Historie: Firmazaloženavroce193.Tradicepočínájiž rokem191.společnostsepostupně vypracovalamezivýznamnéspolečnosti českéhotrhuvoblastirealizacehydraulickýchsystémů. Vsoučasnédobě zaměstnáváca35zaměstnanců adosahujeobratuokolo150milkč. Sídlo: SídlospolečnostisenacházívBrně.Výrobaskladjsouvýhodně umístěnynaokrajiměstablízkodálničníhokříženípraha, Brno,Ostrava,Bratislava,Vídeň (vevýrobně-obchodnímareálumte).podporuslovenskýmzákazníkůmzajištujekancelář vdubnicinadváhom. Hlavníčinostspolečnosti: -vlastníprojekce,konstrukce,výrobamontáž hydraulickýchzařízeníjsouzárukoujistotynašichzákazníků, -prodejjednotlivýchprvků jepodpořenbezplatnýmtechnickýmporadenstvím,vnabídkovémprogramuspolečnosti naleznetealternativy(cena-užitnávlastnost)provšechnyprvkytak,abybylomožnévybratoptimálníprvkyprovaše výrobkyajejichúčel -výrobaolejovýchnádržípromobilníastacionárníaplikacemájiž dlouholetoutradici -servis,opravyamodernizacesystémů jsoudnesjiž samozřejmostí Oblastpůsobení Společnostnavrhujeavyrábímnožstvínejrůznějšíchydraulickýchpohonů.Dodávámesystémyijednotlivéprvkyprovšechna odvětvíprůmyslu.zvláště pakprobráběcíatvářecístroje,stavebníasilničnístroje,zemědělskoualesnítechniku,komunálnía užitkovávozidla.provádímenávrhyamodernizacistaršíchsystémů.využívámenejenvlastníchmnohaletýchzkušenostíalei rozsáhlýchzkušenostínašichvýznamnýchdodavatelů.dlouhodobě spolupracujemesfirmami:ron,bucherhydrulics, ETON(Vickers),EPEItaliana,MPFILTRI,SMHYDRULIK,amnohadalšímivýznamnýmidodavateli.Dodávámedomnoha renomovanýchfirem,aletakédostředníchamalých,živnostníkynevyjímaje.našeprvkymůžeterovněž zakoupitumnoha regionálníchprodejců. Servis Samozřejmostíjezajišťovánízáručníhoservisu.Úspěšně serozvíjíinabídkapravidelnýchkontrolzařízení,kterýmijepodmíněno získáníprodlouženézáruky.provádímeiserviszařízeníkonkurenčníchvýrobců včetně posuzováníjejichstavuanávrhů na případnoumodernizaci,což bývápodceňováno.výsledkemtétočinostijepředcházenínečekanýmporuchámvýrobního zařízeníanáslednýmfinančnímztrátám.rovněž nabízímeuváděnídoprovozuapřipojeníhydraulickýchagregátů kzařízení zákazníka,kterébýváčastotaképodceňováno. Kvalita Společnostkladevelkýdůraznakvalitusvýchvýrobků aprodávanýchprvků.kvalitadodávekjechápánajakoreferenceprodalší obchodyatudíž jistotavývojespolečnosti.systémřízeníjepodkontrolounormyč SNENISO901:201nepřetržitě odroku 203. Internet Vzhledemkespecifičnostihydraulickýchsystémů ijednotlivýchprvků společnostdoposudneaktivovalainternetovýprodej. Nawebovýchstránkáchspolečnostivšaknaleznetevšechnyzákladníinformacevčetně možnostijejichstažení(katalogy, certifikátyapod.)společnostprostřednictvímstránekprůběžně informujeonovinkáchvsortimentu.projakýkolivdotaz, případně iobjednávku,můžetevyužítpoptávkovýformulář. 1

6 Popisagregátů Stavebnicovýsystémhydraulickýchagregátů (viz.stranač.3)umožňujeznačnouvariabilituprovedeníajehohlavnívýhodou jepružnostdodáníavneposlednířadě ivýhodnácenovárelace. Tytoagregátyjemožnopoužítdovýkonuel.motoru5kW. Standardníhydraulickéagregátyjsouzaloženynapoužitístandardizovanýchvelikostínádrží(vizstranač.4a5)aosazenívíka standardnímiprvkyzaúčelemdosaženípožadovanéfunkce.výhodoujeodpadnutíkonstrukčníchpracíatímzkrácenídodací lhůty,odpovídajícísníženícenyalepředevšímsnazšídostupnostnáhradníchdílů. Zakázkovéhydraulickéagregátyjsouvyvíjenyzcelaprokonkrétnípoužití.Vycházísezpožadavků zákazníka,kteréprojdou optimalizacířešení.vycházímeznašichdlouhodobýchzkušenostíařešenípodobnýchzařízení.nařešeníchčasto spolupracujemesdodavatelidílů tak,abyvýslednáfunkcebylazaručena. 2

7 Kompaktníminiagregáty Stavebnicovýsystémtzv.kompaktníchminiagregátùumoòujeznaènou variabilitu.pomocíschémasidojednotlivýchoznaèenýchpolívyberete prvkyztabulekavytvoøítesitakpoadovanoufunkci.rovnìstaèí kontaktovatnaispoleènostaschémavámnazákladìvaichpoadavkù zpracujínašitechnici.stavebnicovýsystémumoòujezkrácenídodací lhùtynaminimum. ProvedenísblokemTP3B (uvedenérozvaděčesloužíjakopříklad) ProvedenísblokemTP3 1,6 3

8 Stacionárníocelovénádre Firemnízámeènickádílnajedíkymnohaletýmzkuenostemschopnavkrátkémèasevyrobitolejovénádre dlevaichpotøeb.nabízímestandardníizakázkové nádreprostacionárníaplikace. Objemováøada: 10,20,40,63,10,250,40,630,80a10litrù 4

9 Hliníkovénádre Hliníkovéodlitkyvyrobenétechnologiítlakového litísevyznaèujínízkouhmotností,výhodným tepelnýmspádem,apøíznivoucenou.souèástí nádríjerovnìpøíslunétìsnìní.souèástínení víko,kterévámvyrobímenazakázku. Mobilnínádre Tytonádrebylyvyvinutypro maláuitkovávozidla. Jsouosazenasacímaodpadnímfiltrem,plnícímhrdlem, kulovýmventilemprouzavøenísání,olejoznakemsteplomìremavýpustnouzátkou. Prosvouvýhodnoucenu auniversálnípouitíjsou súspìchempouíványji øadulet. Typ: 3 HN10-objem10dm 3 HN28-objem28dm 5

10 Mobilnínádre Novìvyvinuténádrebylykonstruoványsohledemnapoadavekvyítuhosti. Standardnívelikostijsouodstupòoványvobjemovéøadì20,40,60,80. Mobilnínádre-dolníuchycení Mobilnínádre-horníuchycení Osazení nádrží: 1. Plnící hrdlo TP90 2. Odpadní filtr - MPF100.1.P10 (pro HN20) - MPF100.3.P10 (pro HN40-80) 3. Olejoznak s teploměrem : - LV10 (pro HN 20) - LV20 (pro HN 40-80) 4. Vypouštěcí magnetická zátka M20x1,5 5. Sací otvor : - G1" (pro HN 20) - G1 1/4" (pro HN 40, HN 60) - G1 1/2" (pro HN 80) 6. Lekáž M22x1,5 KromìzákladníchtypùuvedenýchvtabulcejsmeVámschopnivyrobitlibovolnounádrdleVaichpoadavkù. 6

11 Ručníčerpadla PM020 nádrž S05 PM Robustnídvojčináručníčerpadlajsourčenapředevšímknouzovémuovládání hydraulickýchsystémů.č erpadlanabízímevněkolikaprovedeních,viznížeuvedená hydraulickáschémata. Podlezákladnífunkcejsourozděleny:načerpadlaurčenápromontáž dopotrubí (PM020,PM050)anačerpadlaurčenápromontáž navíkanádrží(pm,pml,pmi, PMB). Speciálnínádržeurčenépouzeproručníčerpadlanabízímevevelikostech1,2,3,5,7 3 a10dm. Pracovní tlak: 3 12cm 380 bar 3 25cm 350 bar 3 45cm 280 bar Hmotnost: 3,3 kg 3,3 kg 3,3 kg PM, PML, PMI, PMB (nádrže 1-10 l) Ovládací síla PM020, PM050 (do potrubí) Rozsah Objem Ochrana Bez ochrany X Y X Y Hydraulická schémata: Příkladoznačení: PM020 3 čerpadlodopotrubí20cm PML25S0 3 čerpadlopml,25cm,beznádrže PM020, PM050, PM PML PMI PMB PMI45S čerpadlopmi,45cm,snádrží5dm 7

12 Zubováèerpadla Zubováèerpadlazhliníkovýchslitinjsoudodávánavestandardníchvelikostníchøadách0,1,2,3.Samozøejmostíje variabilitaèerpadelsohledemnatypyhøídelù(válcové,ozubené),typøírub(se,seb,bosch).pøipojenísání avýtlakugzávitynebopøírubovýmpøipojením.èerpadlajemonododatvevícenásobnýchprovedeních(svýhodou jedinéhopohonu),jakodvojité,trojitékombinacevechvelikostníchøad.odparametrùèerpadeljsouodvozenytypy zubovýchydromotorùadìlièùprùtoku,kteréjsourovnìsouèástínaehosortimentu.pøípadnépoadavkynaspeciální provedení(èerpadlosintegrovanýmpojistnýmventilem,sloiskemapod.)konzultujtesnaimitechniky. Tabulkystandardníchčerpadel Velikost0 Velikost1 8

13 Zubováèerpadla Velikost2 Velikost3 Pøipoptávceuveïtevelikostníøadu,geometrickýobjem,smìrotáèení(pravo-levotoèivé)apožadovanépřipojení. ProjinénestandardníprovedeníkontaktujteHYDROCOM.Učerpadelzemìnitsmìrotáèenípouhouzámìnouozubených kol.høídelèerpadlanesmíbýtaxiálnìèiradiálnìnamáhán.propøípad,enelzetomutonamáhánízamezit,nabízímepro jednotlivétypyèerpadeltzv.pøedloiska. 9

14 Zubováèerpadla,hydromotoryadìlièeprùtokusvnitønímozubením PøedstavujemeVámøaduèerpadel,hydromotorùadìlièùprùtokupracujícíchnaprincipuvnitøníhozubeníTRUNINGER, kterépatøídosortimentunìmeckéspolečnostibucherhydraulics.vyznaèujísedlouhouivotností,vysokouobjemovou úèiností,nízkouhluènostíavynikajícímiprùtokovýmiatlakovýmicharakteristikami.jsourovnìvhodnéprohfb,hfc, HFDabiologickyodbouratelnékapaliny. QX-èerpadlasgeometrickýmobjememod5do50cm/ot.Jsourozdìlenadotøítlakovýchstupòù.Tøístupòováèerpadla umoòujídosaenítlakua40bar.øadaèerpadelqxnahrazujestarívýbìhovýtypqt.èerpadlajsourovnìvyrábìna virokékáledvojèitrojkombinací. QXV-èerpadlapronízkoviskozníkapaliny(benzin,nafta,brzdnékapaliny,pentosin,HF)sgeometrickýmobjemem od5do50cm/ot.jsourozdìlenadoestitlakovýchstupòù.estistupòováèerpadlaumoòujídosaenítlakua250bar. QXM-jednotkysgeometrickýmobjememod5do50cm/ot.umoòujícívyuitíjakoèerpadloijakohydromotor.Vhodné prospeciálníaplikace(výtahy,lanovkyapod.)-monostrekuperacenergie.jsourozdìlenydotøítlakovýchstupòù. Tøístupòovéèerpadlo(resp.hydromotor)geometrickéhobjemu250cm/ot.umoòujeprovoznítlaka40barakroutící momenta1260nm. QXT-dìlièesgeometrickýmobjememod5do250cm/ot.umoòujícírozdìlenívstupníhoprùtokudodvou,tøíneboètyø výstupníchvìtví.vyznaèujísevysokoudìlícípøesností. ÈerpadlaQX jeden stupeň dva tři stupně stupně špičkový špičkový špičkový 10

15 Principarozmìry Principfunkceèerpadelsvnitøním ozubením: ZákladnímièástmièerpadeløadyQXjsouozubené pastorkynahøídelíchatìlesasvnitønímozubením. Oblastisáníavýtlakùjsouodìlenypøepákouve tvarupùlmìsíce.tlakováøada2mádvoustupòové vnitøníozubení,tlakováøada3,umoòujícínejvyí tlaky,mátøístupòovéozubení. Voblastitandemovýchavícenásobnýchèerpadelze vytvoøitvícene10kombinací. Èerpadlajsoucitlivánaneèistotyvpracovníkapalinì, protojenutnévybavithydraulickýokruhdostateènou filtrací.rovnìdodreníprincipùmontáeje nezbytnéprospolehlivoufunkcitìchtoèerpadel. Návodpromontáèerpadlajebìnousouèástí dodávky. provedení SE (k dispozici i provedení metrické) 1

16 xiálnípístováèerpadlahydromotory Nabízímeirokýsortimentaxiálníchpístovýchèerpadelamotorù.Problií informacekontaktujtehydrocom. typh1ckonstantníèerpadlo/motor/,p=350/450bar max 3 objemováøada:6,12,20,30,40,5,75,90,108,160,26cm.ot typh1v,h2vèerpadlo/motor/spromìnýmgeometrickýmobjemem,pro 3 otevøenýobvod.objemováøada:5,75,108,160,26cm.ot;regulace tlaková,výkonová,lsajejíkombinace typhcvèerpadlospromìnýmgeometrickýmobjememprouzavøený 3 obvodobjemováøada:50,70,10,125cm.ot;regulacemanuální, hydraulická,elektro-proporcionální,aj.monostvícenásobnékombinace. ÈerpadlahydromotoryøadyH1C Èerpadlahydromotoryskonstantnímgeometrickýmobjemempracujícína principunaklonìnéhobloku.jsouurèenyprotevøenéiuzavøené hydrostatickésoustavymobilníchistacionárníchsystémù.èerpadlajsou jednosmìrná,motoryreverzaèní.konstrukcezaruèujevysokouúèinost, dlouhouivotnost,axiálníiradiálnízatíeníhøídele. KdispozicijsouvariantypøipojeníM-metrickáaSE,boènínebozadní vývody.proinformaceoinstalaci,min.otáèkáchaplikaèníchpodmínkách kontaktujtehydrocom. (metrické provedení) 12

17 xiálnípístováèerpadlash5v PístováèerpadlaøadySH5Vspromìnýmgeometrickýmobjememjsourèena protevøenéhydraulickéokruhyanalézajíuplatnìníjakvmobilní,tak vprùmyslovéhydraulice.kompaktnídesigntìchtoèerpadelumoòuje dosaenívysokýchpracovníchvýkonù.díkypatentovanékonstrukcipístkù anaklonìnédeskydocházíkminimálnímobjemovýmztrátámajetakzajitìna vysokáúèinostèerpadeladlouháivotnost.pomocístavitelnýchroubùlze nastavitminimálníamaximálnígeometrickýobjemèerpadlatímhoptimálnì pøizpùsobitpoadavkùmvaehosystému. Kdispozicijemnohotypùregulátorùzajiujícíchvysokoupøesnostaopakovatelnostpracovníchcyklùhydraulickýchsystémů. Typyhøídelù: C-válcovýhøídelsperem,UNI604(viz.obr.) S-drákovaný,DIN5480W35x2x30x16x9g S1-drákovaný,SEB-B1"NSIB92.1a-1976 S2-drákovaný,SEC-C1/4" 13

18 Lamelováčerpadla LamelováčerpadlaVickerspředstavujívzhledemkesvétradici,vysokétechnickéúrovniakvalitě zpracováníjedny znejpopulárnějšíchanejpouživanějšíchzdrojů tlakovéenergievhydraulickýchsystémech.š irokámožnostvýběruzmnoha typů aobjemovýchvelikostísmožnostípoužitívícenásobnýchčerpade(dvojité,trojitésprůběžnouhřídelí),poskytuje bezproblémovýnávrhydrogenerátoruprodanýhydraulickýsystémjakvmobilníchtakvprůmyslovýchaplikacích. LamelováčerpadlaVickersjsoukdispozicivprovedeníkonstantníchzdrojů tlakovékapaliny-serie:v10,v20,v,vq,vqh, VMQavprovedeníregulačníchzdrojů tlakovéenergie-serie:vs,vp. VýhodoukonstrukčníhoprovedenílamelovýchčerpadelVickersjevýmě nýlamelovýrotor. SÉRIE:V10,V20 Č erpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememv10,v20jsouvhodnápromobilníiprůmyslovéaplikace.jsoukdispozici jakvjednonásobnémprovedenív10,v20takvedvojnásobnémprovedenív2010,v2020.vzhledemknižšímobjemovým velikostemjsouvhodnápromenšíhadraulickésystémynebojakopilotníapomocnéčerpadlavkomplexníchydraulických systémech. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjemmax.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový V10 3,3-2, /190 V20 19,5-42, /190 SÉRIE:V,VQ,VQH Č erpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememserievjsounavrženaproprůmyslovéaplikace.jejichvestavnákonstrukce s12-lamelovýmrotoremzajišťujeznačnouprovozníživotnost,výjimečnouobjemovouefiktivitu,širokoumožnostpoužití avelminízkouhladinuporovozníhohluku.č erpadlaskonstantnígeometrickýmobjememserievqavqhjsourčenapro mobilníaplikace.konstrukčnířešenítěchtohydrogenerátorů vycházízeseriev,osazenajsou10-lamelovýmrotorem. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjemmax.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový 20V 7, /28 25V /190 35V /190 45V /190 20VQ /28 25VQ /28 35VQ /28 45VQ /190 25VQH 40,2-67, /262 35VQH 81,6-121, /248 SÉRIE:VMQ 45VQH 138,7-193, /248 Mimořádně kvalitnívysokotlakálamelováčerpadlaskonstantnímgeometrickýmobjememserievmqjsounavrženapro mobilníiprůmyslovéaplikace.výkonákonstrukcečerpadlaosazena12-lamelovýmrotoremumožňuječerpadlopoužít vextrémníchpodmínkách(otáčky,teploty,cyklickézatížení)přidodrženívysokéobjemovéúčinosti,nízkéhladiny provozníhohlukuadosaženíznačnéprovozníživotnostičerpadla. Č erpadlavmqjsoukdispozicivprovedeníjednoduchém,jednoduchémsprůběžnouhřídelí,dvojitématrojitém. TECHNICKÉPRMETRY: TYP geometrickýobjem max.otáčky max.pracovnítlak(bar) 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový VQM /310 VQM /276 VQM /276 SÉRIE:VS,VP RegulačníčerpadlaserieVS,VPpřinášíefektivnířešenípronízkotlaké průmyslovéaplikace,kdejevyžadovánpromě nýprůtokdodávanékapaliny anízkáhladinaprovozníhohluku.regulačníčerpadlajsoukdispozicivečtyřech velikostech(0,1,2,3)avetřechobjemovýchtřídách.každávelikostjenabízenave dvouverzích:-nízkotlakávs(10bar)smechanickýmtlakovýmregulátorem avysokotlakávp(160bar)shydraulickýmtlakovýmregulátorem. Konstrukčníprovedeníregulačníchydrogenerátorů umožňujesnadnénapojení dalšíholamelovéhočerpadlavytvořítímdvojitýhydrogenerátor.č erpadlaserie VSjsounabízenasestandardnímadvojitýmtlakovýmkompenzátorem. HydrogenerátoryVPjemožnékromě základníchtlakovýchkompenzátorů osadit celouřadoudalšíchprůtokovýchatlakovýchregulátorů. TECHNICKÉPRMETRY: TYPgeometrickýobjemmax.otáčkymax.pracovnítlak(bar) TYPgeometrickýobjemmax.otáčkymax.pracovnítlak(bar) 3 3 cm/ot 1/min nominální/špičkový cm/ot 1/min nominální/špičkový

19 Spojovacísoupravyèerpadlo-elektromotor ProvechnytypyèerpadelnabízímehliníkovéspojovacídílyLMCprojejichsnadnouapøesnoumontákelektromotorùm. Spojovacísoupravaseskládázmonoblokuavlastníspojkysprunýmunaeèemtlumícímrázyazajiujícímsouosost høídelùèerpadlaelektromotoru.prosníeníhluènostislouítyplmssintegrovanýmpryovýmèlenem.dodáváme jednotlivédílynebokompletnísadysezkrácenýmoznaèenímk. MonoblokLMC MonoblokLMS Spojkasprunýmunaeèem stlumícím(antivibraèním)èlenem Konzolaprohorizontální montáèerpadla Nejpouivanìjítypyspojovacíchsoupravprozubováèerpadla: kw / 4pól 0,18-0,37 / 71 0,55-1,1 / 80 1,5-2,2 / 90 0,55-1,1 / 80 1,5-2,2 / 90 2,2-4,0 / kw / 4pól 1,5-2,2 / 90 2,2-4,0 / ,5-7,5 / 132 2,2-4,0 / ,5-7,5 / ,0-15,0 / 160 Provytypováníspojkyjemonépouítsoftware,kterýjevolnìdostupnýnanaichwebovýchstránkách.bychomuetøili Váèas,nabízímevypracováníspecifikacespojkyazaslánícenovénabídkyobratem.Vtomtopøípadìjenutnézadatpøesný typavýrobceèerpadlavèetnìudánítypuelektromotoru. Tlumícíkruhy Tlumícíkruhyseskládajízedvouvysoce odolnýchliníkovýchmezikruíspojených olejiodolnoupryídojednohocelku. Pouitítlumícíchkruhùdoporuèujemepro montáèerpadlaaelektromotoruza úèelemsníenívibracíahluku.tlumící kruhyjsoumontoványmezivíkolejové nádreamonoblokspojujícíelektromotor sèerpadlem.jejichkonstrukcezajiuje rovnìutìsnìnímezivíkemnádre amonoblokem.tlumícíkruhyjsou dostupnéproelektromotoryod0,5kw (vel.80)do2kw(vel.180). 15

20 Hydromotory Nabízímeširokýsortimenthydromotorů provšechnyzákladníaplikace. Motoryjsourozdělenypodleobjemu,tlakovézatížitelnosti,průtoku,otáčekavýkonu. BR-BS:typrovedeníRoler,objem50-40cm,maximálnítlak175(20) bar,max.průtok75l/min,max.otáčky10201/min,max.mk580(690) Nm,max.výkon15kW. BGM: typrovedenígerotor,objem13-50cm,maximálnítlak10 (140)bar,max.průtok25l/min,max.otáčky1901/min,max.Mk50 (83)Nm,max.výkon3,3kW. BG-BH:typrovedeníGerotor,objem40-40cm,maximálnítlak140 (175)bar,max.průtok75l/min,max.otáčky1601/min,max.Mk360 (40)Nm,max.výkon13kW. R: typrovedeníroler,objem50-40cm,maximálnítlak160 (190)bar,max.průtok80l/min,max.otáčky10101/min,max.Mk35 (45)Nm,max.výkon14kW. HR: typrovedeníroler,objem80-40cm,maximálnítlak205 (310)bar,max.průtok95l/min,max.otáčky951/min,max.Mk85 (925)Nm,max.výkon4kW. HT: typrovedeníroler,objem160-50cm,maximálnítlak20 (240)bar,max.průtok150l/min,max.otáčky7801/min,max.Mk120 (1370)Nm,max.výkon40kW. Rovněž nabízímepřevodovkyprodosaženínižšíchotáček avětšíchmkatakzvanéreduktorypropohonzubovýchčerpadel kardanovýmnáhonem. 16

21 HydromotoryCP NejpoužívanějšíhydromotorykompatibilníshydromotoryDanfos(OMP)aM+S(MP,EPM) CP50CP80CP10CP130CP160CP20CP250CP315CP40 CP50 HydromotoryCR NejpoužívanějšíhydromotorykompatibilníshydromotoryDanfos(OMR)aM+S(MR,EPRM) CR50CR80CR10CR130CR160CR20CR250CR315CR40 17

22 Monoblokovérozvadìèe MonoblokovérozvadìèeHDMjsourèenypøedevímpromobilníaplikacejakojsounapø.stavební,zemìdìlské alesnístroje.jejichkompaktníkonstrukce,nízkáhmotnost,variabilitaprovedení,typyovládáníavneposledníøadìi výhodnácenajevakpøedurèujípromnohemirívyuití. HDM 11P/4 HDM 140 Variantyprovedení: Typyovládání: -ruèní(pákoul10,bovdeneml102), -pneumatické -hydraulické Typyzapojení: -sériové -sotevřenýmstředem -paralelní -suzavřenýmstředem -LS -stlakovìzatíitelnýmvýstupem (monostandemovéhoøazenírozvadìèù) Sekundárníventilynavýstupníchvìtvích: -pøepoutìcí,antikavitaèní,mechanickyovládanézámky Schemastandardníhozapojenísekcí sotevøenýmstøedem 1 2 Pøíkladobjednání: HDM1P/315C01Z04L10+páky150m TøísekènírozvadìèHDM1Pspojiovacímventilemnastavenýmna15MPa.Vsekciè.1oupátkotypu,vsekciè.2typuC, obìtytosekcevybavenyovladaèemtypu01.tøetísekcemáoupátkoziovladaè04proplovoucípolohu.vechnysekce jsouovládánypákami(oznaèeníl10)+délkapaky. 18 Probližšítechnickéúdajesivyžádejtepodrobnýkatalog.

23 Skupinovérozvadìèe SkupinovérozvadìèeHDSjsoustejnìjakomonoblokovéurèenypøedevímproaplikacenamobilníchstrojích.Jejich sendvièovákonstrukcevakumoòujevelkémnostvíkombinacírùznýchtypùovládání,sekundárníchventilù,dálepak pouitínìkolikatypùmezisekcízajiujícíchregulaciprùtokuatlakuvpoadovanýchpracovníchsekcích.tytomezisekce mohoubýtrovnìvybavenyelektromagnetickýmodlehèenímtlaku. Variantyprovedení: Typyovládání: -ruèní(pákoul10,bovdeneml102) -pneumatické -elektromagnetické(on-of,proporcionální)-hydraulické Typyzapojení: -sériové -paralelní -LS Sekundárníventilynavýstupníchvìtvích: -sotevřenýmstředem -suzavřenýmstředem -stlakově zatíitelnýmvýstupem (monostandemovéhořazení rozvaděčů) -pøepoutìcí,antikavitaèní,mechanickyovládanézámky požadovaná Rozmìry Schemastandardníhozapojenísekcí sotevøenýmstøedem S = počet sekcí ON-OFovládáníplovoucípolohyprorozvadìèeHDS1: PatentfirmyBUCHERspoèívávovládáníètyøpolohovéhooupátkapouzejednou dvojicíelektromagnetù.tzv.plovoucípolohajetedyumonìnabezdalích pøídavnýchelektromagnetickýchventilù.principovládáníjepatrnýzobrázku. 19

24 RozvadìèeCETOP(elektromagnetickyovládané) oupátkovépøímoøízenérozvadìèevámnabízímevesvìtlostechng4,ng6ang10sodpovídajícímistandardními pøipojovacímiobrazcicetop2,3a5.kdispozicijsou4/3,4/2,3/2provedení.rùznáovládacínapìtí.konektorystandard, sdiodou,susmìròovaèem.nouzové-manuálníovládání.dálepaknabízímeovládáníruèní,pneumatické,hydraulické imechanické.prospeciálníaplikacenabízímerozvadìèeselektromagnetyvnevýbunémprovedení(certifikáttex)èise snímaèempolohyoupátka.jakákolivspeciálníprovedeníkonzultujtestechnikyspoleènosti,kteøívámposkytnoudetailní technicképodklady.nabízímeirozvadìèevìtíchsvìtlostíng16,ng25. X Rozvaděče nabízíme od výrobců RON (Itálie), BUCHER Frutigen (Švýcarsko), ETON-Vickers (US) 20

25 ŠesticestnýdvoupolohovýventilDL06WI. DL06WI Š esticestnýdvoupolohovýventiljeurčenkrozděleníprůtoku nadvaspotřebiče,ukterýchsenevyžadujesoučasnýpohyb. Prořízenítěchtodvouspotřebičů takpostačíjedenrozvaděč. Běžně vprovedenína12vdca24vdcs3/8 BSPpřipojením. Možnostzaslepenínepotřebnýchvýstupů zátkou. Standardně vprovedeníbezexternídrenáže(portyzaslepený zátkou),kterýjedo250barů,nebosexternídrenáží(porty otevřený),kterýjeaž do320barů. Specifikace Maximálníprůtok Max.stálýprovozní tlaknavstupup Max.tlak (sexternídrenáží) Napětí Teplotaoleje Viskozitaoleje l/min U.S.G.P.M. bar PSI bar PSI V C F 2 m/s až 75 14až až 50 Materiál: Tělo:tvrzenálitina Š oupátko:chromovanákalenáocel Hmotnost kg 2,4 Připojovacízávity ø D Typ 3/8 BSP 3/8 BSP DL066WIL DL066WIM Zkratky P1,P2:vstup C1-C4:pracovníporty výstupy Y:zaslepenádrenáž Příkladoznačenírozvaděče objednacíkód: DL06WIL03 DL06 typventilu 6 typs6cestami W typřipojení3/8 BSP I typbezdrenáže Y L typsnapětím12v 03 sériovéčíslo Externí drenáž KdispozicidalšívelikostidoQ=10L\minapromodulovésdružování,kontaktujteobchodníodělení. max 21

26 Modulovéhydraulickézámky Objednací kód Modulovépojiovacíventily Objednací kód 2

27 Modulovékrtícíventily Objednací kód Modulovézpìtnéventily Objednací kód Modulovéventilynabízímeodfirem:RON(Itálie),BUCHERFrutigen(výcarsko),ETON-Vickers(US). 23

28 Pojiovacíventilydopotrubí PojiovacíventilytypuVMPumoòujíspolehlivénastavenímaximálníhopracovníhotlaku vhydraulickémokruhu.prosvourobustníkontrukcijsouoblíbenýmprvkemvmobilních aplikacích,alerovnìnalézají,díkypøesnostiaspolehlivosti,sváuplatnìníivhydraulice stacionární. Procitlivénastavenípoadovanéhodnotytlakujecelkovýtlakovýrozsahventilùrozdìlen dotøípásem.tìmtopásmùmjsoupøiøazenykalibrovanépruinyrùznýchtuhostí.mechanický dorazpakbráníúplnémustlaèenípruinyatímpøekroèenímaximálníhotlakuodpovídajícíhodané pruinì. VentilyvelikostíVMP10aVMP20jsoupøímoøízené,ventilVMP30jeøízenýnepøímo. Vlastníventil(cartridge)jeunifikovanýmdílem,kterýlzeobjednatsamostatnìpodoznaèením CPM10,20,30jakonáhradnídíl,případně hopouítdovlastníchzaøízení. P Pøíkladobjednánípojiovacíhoventilu:VMP10YZ02 Y:Provedeníregulaèníhoprvkupojiovacíhoventilu: Mplastovýovladaè,Cvnitøníestihran,Vtrojúhelníkovýovladaè Z:Rozsahynastavenípojiovacíhoventilu: ProVMP10:1max.50bar,2max.150bar,3max.320bar ProVMP20:1max.30bar,2max.140bar,3max.250bar 24 ProVMP30:1max.50bar,2max.140bar,3max.350bar P

29 ElektromagnetickýsedlovýventilVEDT UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok,B.Vuzavřenépolozeprůtokobousměrně uzavřen.tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-101-L TypzástavbyCE-01-N Blokyprojednotlivéventily(viz.strana27)acívkynutnobjednatzvlášť. 25

30 ElektromagnetickýsedlovýventilVE UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. Typzástavby CE 01 N CE 101 L CE 01 N CE 101 L Blokyprojednotlivéventily(viz.strana27)acívkynutnobjednatzvlášť. 26

31 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVEDT25,VE40 T T 27

32 ElektromagnetickýsedlovýventilVE UNF-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-102-L TypzástavbyCE-102-L Blokyprojednotlivéventily(viz.strana30)acívkynutnobjednatzvlášť. 28

33 ElektromagnetickýsedlovýventilVE N 10GS-. Dvoucestný,dvoupolohovýelektromagnetickyovládanýventil.Umožňujevotevřenépolozeobousměrnýprůtok P,T.VuzavřenépolozeprůtokzPdoTuzavřen.Tytoventilyjsounavrženénastejnosměrnéovládacínapětí. Proprácisestřídavýmproudemjenutnépoužítkonektorsusměrňovačem. ProvedeníN beznapětíventilotevřený. ProvedeníNC beznapětíventilzavřený. TypzástavbyCE-14-N TypzástavbyCE-14-N Blokyprojednotlivéventily(viz.strana30)acívkynutnobjednatzvlášť. 29

34 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVE80 PŘ IPOJOVCÍBLOKYPROVE150 30

35 Přehledventilů dopotrubí Vpřípadě zájmuobližšíúdajesivyžádejtesamostatnýkatalog. Hydraulické schéma: Červená páka TřícestnéašesticestnéručnírozvaděčeDF3V od3/8 do1/2 proprůtoky60,90,120,180 a280l/minatlakyod20do315bar maximálně. Černá páka Š irokýsortimentzákladovýcharozvodných bloků prorozvaděčecetop,uzavírací apřechodovédesky.provedeníocelové (350bar)nebohliníkové(250bar). Hydraulické schéma: PojišťovacíventilyVMDproprůtokydo10 l/min.třitlakovérozsahyplně dostačujícípro standardníhydraulickésystémy.průchozí montáž dopotrubí. VMD35 VMD80 Hydraulickézámkyjednoaoboustrané. Velikostipřípojů:1/4,3/8,1/2,3/4. Výstupydostranivrovnoběžnýchosách, provedeníidin2353. Jednosměrnéventily.Velikostipřípojů:1/8, 1/4,3/8,1/2,3/4,1,1/4,1/2. Maximálnítlak350bar. 31

36 Přehledventilů dopotrubí Vpřípadě zájmuobližšíúdajesivyžádejtesamostatnýkatalog. Hydraulické schéma: Výběrovéventilyprovýběrvyššíhotlakumezi dvěmatlakovýmivětvemi. Napříkladprovládáníbrzdyhydromotoru. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Pádovéventilykzamezenínekontrolovaného pohybuválců přiúnikumédiavevedení. Pouzdrasvnitřnímivnějšímzávitem. Velikostiventilů apouzder:1/4,3/8,1/2, 3/4,1. Š krtícíventilyjednocestné. Dvě konstrukčníprovedení,škrceníobvodovýmprstencemnebo90. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Maximálnítlakpodlevelikostiventiluaž 350 bar. Š krtícíventilydvoucestné. Dvě konstrukčníprovedení,škrceníobvodovýmprstencemnebo90. Velikostpřípojů 1/4 až 1. Maximálnítlakpodlevelikostiventiluaž 350 bar. Brzdnéventilydopotrubíipřírubové. Velikostipřípojů:1/4,3/8,1/2. Třícestnéškrtícíventilystlakově využitelným přebytečnýmprůtokem. Velikostipřípojů:3/8,1/2,3/4. Maximálnítlak210bar.průtok150l/min. Děličeprůtoků dodvoutlakově nezávislých větví. Velikostipřípojů:3/8,½. Maximálnítlak210bar. 32 Ktěmtovýšeuvedenýmcenově výhodnýmventilů můžemenabídnoutalternativně ventilykvalitativně vyššíúrovně zprodukceznačkovýchvýrobců.

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK

Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK Ceny jsou uvedeny bez DPH Platný od 01.07.2013 Česká republika / Slovenská republika Culturing Life Produktové vlastnosti baterií Kuchyňské baterie Dornbracht nabízejí

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str.

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str. str. M100 pro sterilní aplikace z nerezové oceli Velmi malé rozměry osvětlení typu BKVL A LED, série STE-LINE kompletně z nerezové oceli Vám nabízí následující výhody: pouze jedna velikost pro použití

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9 Obsah Signální zařízení MOFLASH Signální svítidla FF125 DIN strana 1 Signální LED svítidla LEDD (LEDA) 125 strana 1 Signální LED svítidla LED80 strana 2 Signální LED vícefunkční maják LED201/200 strana

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel, fax * 493 792 510 / 777 692 510 e-mail: info@gastroservis-hofman.cz www.gastroservis-hofman.cz,,vařte

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení

Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení 1. Elektronický detektor netěsnosti Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení Specifikace základních technických parametrů předmětu veřejné zakázky citlivost: do

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Katalog. Čistící technika

Katalog. Čistící technika Katalog Čistící technika 1 Katalog Čistící technika Obsah 4 kombinované vozy I.B.O.S. 5 recyklační vozy FFG 6 speciální vozy TOA 7 kropicí vozy 8 sací vozy 9-17 čistící technika 18 předváděcí akce - I.B.O.S.

Více

CENÍK 2015 pro výtahovou techniku

CENÍK 2015 pro výtahovou techniku STROJON-výtahy s.r.o., záruka vysoké kvality a bezkonkurenčně nejnižší ceny na našem trhu CENÍK 2015 pro výtahovou techniku DVEŘNÍ UZÁVĚRKY A DOVÍRAČE PRO RUČNÍ DVEŘE STROJON-výtahy s.r.o. Masarykovo nám.

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Tělo válce hliníková slitina, tvrdě eloxovaná 25 mikr. Ra = 0,3

Tělo válce hliníková slitina, tvrdě eloxovaná 25 mikr. Ra = 0,3 Válce dle normy ISO 1 VDM Série 131 13 Všeobecně Tato série pneumatických válců je vyrobena podle normy ISO 1 přizpůsobené k VDM a NOMO/FNOR 3, což zaručuje vzájemnou zaměnitelnost válců dokonce bez montovaných

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více