Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni"

Transkript

1 Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Název AeskuLab k.s. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o. Cellthera CentroLab CENTRUM LÉKAŘSKÉ GENETIKY CGB laboratoř a.s. Typ zařízení Sídlo Telefon Fax, Rozsah činnosti Evropská 2589/33b, Praha 6 Vazovova 3/3228, Praha 4 Komenského 702, Kostelec nad Orlicí Koněvova 31/235, Praha 3 Vídeňská 1083, Praha 4, Krč Vídeňská 101/119, Dolní Heršpice, Brno Mazurská 484, Praha 8 Novohradská 1806/68, České Budějovice Kořenského 1210/10, Ostrava-Vítkovice distribuce tkání a buněk v rozsahu teplot od teploty kapalného dusíku do teploty okolního prostředí podle požadavků tkáňového zařízení propouštění tukové tkáně, stromálních, kmenových a progenitorových buněk z tukové tkáně pro kostní dřeně pro výrobu tukové tkáně (lipoaspirátu) a buněk stromální vaskulární frakce z tukové a pojivové tkáně pro pro onemocnění pojivové tkáně k podání do pojivové tkáně tukové tkáně (lipoaspirátu) a buněk stromální vaskulární frakce z tukové tkáně pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie pro bodu /2008 Sb. přílohy č. 5, ;

2 CORD BLOOD CENTER CZ Cytogenetická laboratoř Brno, Česká genetická banka spol. s r.o. Česká laboratorní Český národní registr dárců dřeně o.p.s. EuroFertil CZ, a.s. Konviktská 291/24, Staré Město, Praha 1 Veveří 476/39, Brno Mezi vodami 205, Praha 4 - Modřany Antala Staška 1859/34, Krč, Praha 4 Na Roudné 123/212, Plzeň Hrušovská 2678/20, Ostrava krvetvorných buněk z pupečníkové a placentární krve pro a pro příbuzenské a indikované příbuzenské mesenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku pro výrobu krvetvorných kmenových buněk z pupečníkové krve pro ; zpracování, skladování, propouštění, distribuce z periferní krve pro ; zpracování, skladování, propouštění z periferní krve pro výrobu. bodu 1.1. distribuce krvetvorných buněk z kostní dřeně, periferní krve, pupečníkové krve, lymfocytů dárců krvetvorných buněk pro

3 EUROPE IVF International Fakultní nemocnice Brno Nad Výšinkou 2868/2, Praha 5, Smíchov Jihlavská 340/20, Brno - Bohunice testikulární/epididymální tkáně, pro mezi partnery a nepartnerské darování včetně testikulární a ovariální tkáně, pro mezi partnery a nepartnerské darování autologních a alogenních krvetvorných buněk z kostní dřeně a periferní krve a alogenních lymfocytů dárce opatřování a distribuce muskuloskeletální tkáně a tkáně příštítného tělíska pro opatřování a distribuce kožní tkáně pro alogenní a opatřování, skladování a distribuce krvetvorných buněk z pupečníkové krve pro a amniové membrány (placenty) pro alogenní distribuce tkáně od zemřelých dárců (rohovka) skladování a distribuce muskuloskeletální tkáně od zemřelých dárců kostní dřeně a z periferní krve pro výrobu autologní a alogenní nádorové tkáně pro výrobu opatřování muskuloskeletální tkáně (hlavice kosti stehenní pro výrobu pro ) muskuloskeletální tkáně (chrupavky) pro výrobu

4 Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Sokolská 581, Hradec Králové Nový Hradec Králové Šrobárova 50, Praha bodu 1.1. a 1.2 muskuloskeletální tkáně a krvetvorných buněk (z periferní krve, kostní dřeně, pupečníkové krve) pro spermií pro mezi partnery muskuloskeletální tkáně, kožní tkáně, krvetvorných buněk (z periferní krve, kostní dřeně, pupečníkové krve), lymfocytů dárce a tkáně placenty pro opatřování a propuštění kostní dřeně pro výrobu kloubní chrupavky pro výrobu muskuloskeletální tkáně, kožní tkáně, kardiovaskulární tkáně (cévy) od zemřelých dárců svalové tkáně od žijících dárců pro výrobu hodnoceného léčivého přípravku moderní terapie pro bodu 1.1. opatřování a skladování krvetvorných kmenových buněk z periferní krve pro zpracovaných do skladování a distribuce oční tkáně (rohovka, rohovková lamela, skléra,

5 Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, Praha bulbus) pro alogenní, včetně vyšetřování laboratorních vzorků odebraných dárci na anti-hbc opatřování krvetvorných buněk z pupečníkové krve pro opatřování muskuloskeletální tkáně (chrupavky se subchondrální vrstvou) pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie pro skladování a distribuce amniové membrány pro včetně testikulární a ovariální tkáně, pro mezi partnery a nepartnerské darování; ; muskuloskeletální tkáně (vazivo, kost, chrupavka) pro autologní a alogenní kardiovaskulární tkáně (chlopně) od zemřelých dárců kloubní chrupavky pro výrobu muskuloskeletální tkáně od zemřelých dárců amniové membrány pro Fakultní nemocnice I.P.Pavlova 185/6,

6 Olomouc Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava 17.listopadu 1790/5, Ostrava- Poruba bodu 1.1., přílohy č. 5, a genetické dárců reprodukčních buněk ; vyšetřování, propuštění, skladování tkáně dárce odstraněné při náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu pro alogenní vyšetřování, propuštění, skladování, přeprava nativních autologních i alogenních krvetvorných buněk z periferní krve, alogenních krvetvorných buněk z kostní dřeně a lymfocytů dárců krvetvorných buněk pro vyšetřování, propuštění z kostní dřeně pro z periferní krve pro výrobu vyšetřování, propouštění autologních kmenových buněk z kostní dřeně k přímému (v rámci jednoho chirurgického zákroku) vyšetřování, propouštění autologních kmenových buněk stromální vaskulární frakce z tukové tkáně k přímému (v rámci jednoho chirurgického zákroku) pro subkutánní podání v plasticko-chirurgických indikacích (např. st. p. mastektomii, korekce podkožních defektů po resekčních operacích, korekce jizev po hlubokém

7 Fakultní nemocnice Plzeň Fertimed OZ Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň Jižní Předměstí Boleslavova 2/246, Olomouc popáleninovém traumatu, léčba podkožních defektů po radioterapii, kosmetické rekonstrukční výkony) skladování krvetvorných buněk z periferní krve pro opatřování, propouštění z periferní krve pro výrobu autologní a alogenní zpracování, propuštění, krvetvorných buněk z periferní krve a kostní dřeně pro autologní a zpracování, propuštění, lymfocytů dárců krvetvorných buněk pro skladování, propuštění muskuloskeletální tkáně pro autologní a alogenní opatřování a propuštění autologní a alogenní kostní dřeně pro výrobu moderní terapie vyšetřování, propuštění, spermií (včetně testikulární tkáně), oocytů, embryí pro mezi partnery a nepartnerské darování opatřování chrupavkové tkáně se subchondrální vrstvou pro výrobu

8 Genetika Plzeň GENNET GEST IVF, člen koncernu GENvia GYNCENTRUM OSTRAVA GYNEM IFCOR-99 Parková 1254/11a, Plzeň - Černice Kostelní 9/292, Praha 7 Nad Buďánkami II 2087/24, Praha 5, Smíchov Karlovo náměstí 325/7, Praha 2, Nové Město Šmeralova 27, Ostrava 1 Na Ořechovce 576/7, Praha 6 - Střešovice Viniční 235, Brno spermií (včetně chirurgicky získaných), oocytů, embryí pro mezi partnery a nepartnerské darování; včetně testikulární a ovariální tkáně, pro mezi partnery a nepartnerské darování; spermií včetně chirurgicky získaných spermií, oocytů a embryí, pro mezi partnery a nepartnerské darování spermií včetně chirurgicky získaných spermií, oocytů a embryí, pro mezi partnery a nepartnerské darování

9 IMALAB IMUNO Institut klinické a experimentální medicíny Institut reprodukční medicíny a genetiky s.r.o ISCARE I.V.F a.s. IVF Clinic a.s. U Lomu 638, Zlín Osvobození 1138, Jirkov Vídeňská 1958/9, Praha 4 Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary Jankovcova 1569/2c, Praha 7 Horní Lán 1328/6, Nová Ulice Olomouc ; podle vyhlášky č. 422/2008 Sb., přílohy č. 5, zpracování a propouštění autologních z periferní krve k přímému zpracování a propouštění autologních z kostní dřeně k přímému autologních z periferní krve a kostní dřeně pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie distribuce krvetvorných buněk z periferní krve, kostní dřeně a pupečníkové krve pro alogenní a autologní a lymfocytů dárce krvetvorných buněk pro. spermií včetně chirugicky získaných, oocytů, embryí

10 IVF CUBE SE Evropská 178, Praha 6 IVF Czech Republic Zámečnická 2, Brno Opatřování, zpracování, IVF Zentren B.Smetany 167/2, Prof.Zech-Pilsen Plzeň Bezručova 1190/19, opatřování, vyšetřování, Karlovarská krajská Karlovy zpracování, propouštění, nemocnice a.s. Vary skladování kostních štěpů skladování a distribuce tkání pacienta (dárce) odstraněných při náhradě Sociální péče kyčelního kloubu pro Krajská zdravotní, 3316/12A, a kalvy a.s Ústí n. pro Labem opatřování, vyšetřování a propouštění kostní dřeně pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie pro skladování a distribuce KRYO Průmyslová 2053, tkání a buněk v kapalném Velké dusíku a v parách dusíku Meziříčí v souladu s požadavky tkáňového zařízení Laboratoř forenzní Tvrdého 2a, genetiky spol., Brno Laboratoře AGEL Revoluční 2214/35, a.s Nový Jičín. Na Biřičce 360/2a, Lékařská genetika Nový Hradec MUDr. Iva Králové, Bělobrádková Hradec Králové MeDiLa spol. s r.o. Štrosova 239, Bílé Předměstí, Pardubice MUDr. Aleš Bourek, Svitavská 836/

11 Ph. D Brno - Husovice MUDr. Konstantin Čaplygin, Centrum asistované reprodukce Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. NATALART Revoluční 531, Frýdek- Místek Palachovo náměstí 726/2, Brno Parková 1254/11a, Plzeň, Černice skladování spermií, oocytů, embryí pro mezi partnery opatřování folikulární tekutiny pro darování mezi partnery; opatřování, vyšetřování, zpracování a propouštění spermií pro přímé mezi partnery tkání od zemřelých dárců (muskuloskeletální, kožní, oční tkáň) kostní tkáně (hlavice kosti stehenní) pro výrobu zpracování, vyšetřování, propouštění, skladování, distribuce amniové membrány pro alogenní zpracování, vyšetřování, propouštění, skladování, distribuce muskuloskeletální tkáně pro opatřování, propouštění suroviny (kloubní chrupavky se subchondrální vrstvou) pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie pro krvetvorných a mezenchymálních kmenových buněk z pupečníkové krve pro kostní tkáně (hlavice femuru) od žijícího dárce pro opatřování, propouštění, distribuce svalové tkáně od žijících dárců pro výrobu hodnoceného léčivého přípravku moderní terapie pro skladování a distribuce

12 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace NEMOS SOKOLOV OZ Husova 2624, Havlíčkův Brod Vrchlického 59, Jihlava U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec Kyjevská 44, Pardubice Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Purkyňovo náměstí 2, Třebíč Za Císařským mlýnem 1115/2, Praha skladování kostních štěpů propouštění, skladování kostních štěpů opatřování krvetvorných buněk z pupečníkové a placentární krve pro bodu 1.1. propouštění, skladování kostních štěpů skladování kostních štěpů pro a kostní tkáně pro autologní kloubní chrupavky pro výrobu sérologické vyšetřování dárců (pouze anti-hbc) skladování kostních štěpů zpracování, propouštění, skladování kostních štěpů bodu 1.1. propouštění, skladování kostních tkáně (hlavice kosti stehenní) pro opatřování, zpracování Oblastní nemocnice Kladno a.s., Vančurova 1548, nemocnice Kladno kostní tkáně (hlavice kosti Středočeského stehenní odstraněné při kraje náhradě kyčelního kloubu) propouštění, skladování Purkyňova 446, kostních štěpů Oblastní nemocnice Náchod a.s Náchod bodu 1.1. distribuce tkání a buněk třída Edvarda v rozsahu teplot od Beneše 1558/16, pokojové teploty do Olga Novotná DIS Hradec teploty suchého ledu Králové Nový podle požadavků Hradec Králové tkáňového zařízení Poliklinika I. P. Legerova 389/56,

13 Pavlova s. r. o Praha 2 cz Prague Fertility Centre PRIVAMED a.s. PRONATAL Nord PRONATAL Plus PRONATAL Repro Milady Horákové 386/63, Praha 7- Holešovice Kotíkovská 17, 19, Plzeň Antala Staška 1670/80, Praha 4, Krč Antala Staška 1670/80, Praha 4, Krč Antala Staška 1670/80, Praha 4, Krč zpracování (za zařízení Lipogems), propouštění mikrofragmentované, neexpandované tukové tkáně se zachovalou intaktní stromální niche obsahující mesenchymální buňky a pericyty pro autologní k léčbě chirurgických defektů měkkých tkání, vrozených nebo získaných asymetrií měkkých tkání (např. stav po liposukci, jizvy, stav po operační redukci tkání) a k výplni míst s anatomicky daným nedostatkem měkkých tkání (prsa, hýždě, obličej) opatřování, vyšetřování tukové tkáně (lipoaspirátu) pro propouštění tukové tkáně (lipoaspirátu) pro výrobu opatřování, propouštění kloubní chrupavky se subchondrální vrstvou pro výrobu ; s výjimkou opatřování spermií pro nepartnerské darování bodu 1.1.

14 PRONATAL Spa PRONATAL, společnost s ručením omezeným PRVNÍ PRIVÁTNÍ CHIRURGICKÉ CENTRUM spol. s r.o., Sanatorium SANUS Reprofit International ReproGenesis a.s. REPROMEDA Antala Staška 1670/80, Praha 4, Krč Antala Staška 1670/80, Praha 4, Krč Labská kotlina I/1220, Hradec králové Hlinky 48/122, Pisárky, Brno Hlinky 60/144, Brno - Pisárky Studentská 812/6, Brno, Bohunice spermií (včetně chirurgicky získaných), oocytů, embryí, pro mezi partnery a pro nepartnerské darování a pro nepartnerské darování; opatřování a zpracování testikulární tkáně pro mezi partnery včetně testikulární a ovariální tkáně, pro mezi partnery a nepartnerské darování;

15 REPROTRANS s. r. o. RNDr. Zdeněk Čecháček, Rudolf Bureš Sanatorium ART, SANATORIUM Helios, spol. s r.o. Sang Lab klinická laboratoř, SPADIA LAB, a.s. SpermBank International DIS Hlinky 48/ Brno - Pisárky Bratislavská 183/2, Brno Karpatská 1167/20, Praha 10, Vršovice Mánesova 24/3, České Budějovice Štefánikova 12, Brno Bezručova 1098/10, Karlovy Vary Rožnovská 241, Frenštát pod Radhoštěm Mozartova 178/12, Olomouc, Nová Ulice cz z distribuce tkání a buněk přepravovaných v kapalném dusíku a v parách dusíku v souladu s požadavky tkáňového zařízení distribuce tkání a buněk v rozsahu teplot od teploty kapalného dusíku do teploty okolního prostředí v souladu s požadavky tkáňového nebo odběrového zařízení včetně testikulární a ovariální tkáně, pro mezi partnery a nepartnerské darování spermií včetně chirurgicky získaných spermií, oocytů, embryí, pro mezi partnery a nepartnerské darování;, a to cytogenetické stanovení karyotypu ; vyšetřování, propuštění, spermií pro mezi partnery a nepartnerské darování; skladování a distribuce testikulární a epididymální

16 Stellart Středomoravská nemocniční a. s. synlab czech UNICA spol., Klinika pro léčbu neplodnosti a ženských nemocí Ústav hematologie a krevní transfúze Ústav pro péči o matku a dítě Krupská 12, Teplice Mathonova 291/1, Prostějov U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Barvičova 53/833, Brno U nemocnice 1, Praha 2 Podolské nábřeží 157/36, Praha tkáně pro mezi partnery propouštění autologních a alogenních krvetvorných buněk z periferní krve k přímému ; propouštění alogenních lymfocytů dárců krvetvorných buněk k přímému ; autologních a alogenních krvetvorných buněk z periferní krve a kostní dřeně; alogenních krvetvorných buněk z pupečníkové krve; alogenních lymfocytů dárců krvetvorných buněk; autologní kostní dřeně pro výrobu moderní terapie spermií (včetně chirurgicky získaných spermií), oocytů a embryí, ;

17 VIDIA- DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze WORLD COURIER CZECH REPUBLIC Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, příspěvková organizace DIS Generála Janouška 902/17, Praha 9 Černý Most U nemocnice 2, Praha 2 Tlumačovská 1118/18, Praha 5 Partyzánské nám.7, Ostrava bodu 1.1. včetně testikulární a ovariální tkáně, pro mezi partnery a nepartnerské darování a genetické laboratorní vyšetření dárců reprodukčních buněk distribuce tkání a buněk v rozsahu teplot 196 C (kapalný dusík) až + 25 C (monitorovaná pokojová teplota) v souladu s požadavky tkáňového zařízení (pozemní i letecká přeprava) Vysvětlivky: tkáňové zařízení OZ odběrové zařízení diagnostická laboratoř DIS distributor

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 18.07.2016 Název AeskuLab k.s. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o. Cellthera CentroLab

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 30.01.2017 Název AeskuLab k.s. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o. Typ zařízení Sídlo

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 29.08.2016 Název AeskuLab k.s. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o. Typ zařízení Sídlo

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 08.08.2017 Název AeskuLab k.s. AKI, spol. s r.o. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o.

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 01.09.2016 Název AeskuLab k.s. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o. Typ zařízení Sídlo

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 10.05.2011 Název AeskuLab a.s. ARLETA IVF BIO-PLUS spol., CENTRUM LÉKAŘSKÉ GENETIKY CGB laboratoř a.s. CORD BLOOD CENTER

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 17.12.2015 Název AeskuLab k.s. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o. Cellthera CENTRUM

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 18.09.2017 Název AeskuLab k.s. AKI, spol. s r.o. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o.

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 03.11.2017 Název AeskuLab k.s. AKI, spol. s r.o. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o.

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 27.09.2017 Název AeskuLab k.s. AKI, spol. s r.o. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o.

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 04.04.2016 Název AeskuLab k.s. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o. Cellthera CentroLab

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 31.01.2018 Název AeskuLab k.s. AKI, spol. s r.o. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Bioinova s. r. o.

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 25.10.2010

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 25.10.2010 Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 25.10.2010 Název AeskuLab a.s. BIO-PLUS spol., CGB laboratoř a.s. CORD BLOOD CENTER CZ Cytogenetická laboratoř Brno, Brno

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 05.02.2019 Název AeskuLab k.s. AKI, spol. s r.o. Ambulance Meditrans ARLETA IVF BioCouriers BioHealing, k.s. Bioinova

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 11.03.2019 Název AeskuLab k.s. AKI, spol. s r.o. Ambulance Meditrans ARLETA IVF BioCouriers BioHealing, k.s. Bioinova

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 18.01.2019 Název AeskuLab k.s. AKI, spol. s r.o. Ambulance Meditrans ARLETA IVF BioCouriers BioHealing, k.s. Bioinova

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 23.08.2018 Název AeskuLab k.s. AKI, spol. s r.o. Ambulance Meditrans ARLETA IVF BioHealing, k.s. Bioinova s. r. o. Typ

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 26.07.2018 Název AeskuLab k.s. AKI, spol. s r.o. Ambulance Meditrans ARLETA IVF BioHealing, k.s. Bioinova s. r. o. Typ

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 11.06.2018 Název AeskuLab k.s. AKI, spol. s r.o. Ambulance Meditrans ARLETA IVF BioHealing, k.s. Bioinova s. r. o. Typ

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 30.09.2011 Název AeskuLab a.s. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC BIO-PLUS spol., CENTRUM LÉKAŘSKÉ GENETIKY

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 14.03.2014 Název AeskuLab k.s. Ambulance Meditrans ARLETA IVF ASKLEPION Lasercentrum Praha, AURA MEDICAL CLINIC Avenier,

Více

Vazovova 3/3228, Praha 4. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Seat (Street, City) Phone Fax, Activity Extent.

Vazovova 3/3228, Praha 4. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Seat (Street, City) Phone Fax,  Activity Extent. List of Tissue Establishments, Procurement Centers and Diagnostic Laboratories which are Holders of Licence according the Law on Human Tissues and Cells up to the 2016-06-15 Name AeskuLab k.s. Ambulance

Více

Vazovova 3/3228, Praha 4. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Name. Seat (Street, City) Phone Fax, Activity Extent

Vazovova 3/3228, Praha 4. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Name. Seat (Street, City) Phone Fax,  Activity Extent List of Tissue Establishments, Procurement Centers and Diagnostic Laboratories which are Holders of Licence according the Law on Human Tissues and Cells up to the 2016-12-08 Name AeskuLab k.s. Ambulance

Více

Vazovova 3/3228, Praha 4. Bidláky 20, č. p Brno. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Name

Vazovova 3/3228, Praha 4. Bidláky 20, č. p Brno. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Name List of Tissue Establishments, Procurement Centers and Diagnostic Laboratories which are Holders of Licence according the Law on Human Tissues and Cells up to the 2015-09-14 Name AeskuLab k.s. Ambulance

Více

Vazovova 3/3228, Praha 4. Bidláky 20, č. p Brno. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Name

Vazovova 3/3228, Praha 4. Bidláky 20, č. p Brno. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Name List of Tissue Establishments, Procurement Centers and Diagnostic Laboratories which are Holders of Licence according the Law on Human Tissues and Cells up to the 2015-06-05 Name AeskuLab k.s. Ambulance

Více

Vazovova 3/3228, Praha 4. Bidláky 20, č. p Brno. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Name

Vazovova 3/3228, Praha 4. Bidláky 20, č. p Brno. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Name List of Tissue Establishments, Procurement Centers and Diagnostic Laboratories which are Holders of Licence according the Law on Human Tissues and Cells up to the 2015-02-09 Name AeskuLab k.s. Ambulance

Více

Vazovova 3/3228, Praha 4. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Phone (+420) Name. Seat (Street, City)

Vazovova 3/3228, Praha 4. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Type of Center. Phone (+420) Name. Seat (Street, City) List of Tissue Establishments, Procurement Centers and Diagnostic Laboratories which are Holders of Licence according the Law on Human Tissues and Cells up to the 2018-07-26 Name AeskuLab k.s. AKI, spol.

Více

Vazovova 3/3228, Praha 4. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Phone (+420) Type of Center. Name. Seat (Street, City)

Vazovova 3/3228, Praha 4. Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. Phone (+420) Type of Center. Name. Seat (Street, City) List of Tissue Establishments, Procurement Centers and Diagnostic Laboratories which are Holders of Licence according the Law on Human Tissues and Cells up to the 2018-12-05 Name AeskuLab k.s. AKI, spol.

Více

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Tomková/742 ROZHODNUTÍ

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Tomková/742 ROZHODNUTÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz ADRESÁT Národní Centrum Tkání a Buněk a. s. Palachovo

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz ADRESÁT Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581

Více

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015 Ústav hematologie a krevní transfuze, p. o. IČO 23736 128 20 Praha 2, U Nemocnice 1 telefon: 224 436 018, E-mail: cryo@uhkt.cz Pracoviště FN Motol, Nová budova kliniky dětské onkologie číslo 23, ulice

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 17.06.2011

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 17.06.2011 Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 17.06.2011 Název AeskuLab a.s. Ambulance Meditrans ARLETA IVF BIO-PLUS spol., CENTRUM LÉKAŘSKÉ GENETIKY CGB laboratoř

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 6 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 15 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 4 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 17 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

Výroční zpráva Zpracováno dle Vyhlášky Oční tkáňová banka FNKV

Výroční zpráva Zpracováno dle Vyhlášky Oční tkáňová banka FNKV 2016 Výroční zpráva Zpracováno dle Vyhlášky Oční tkáňová banka FNKV Zpracováno dle Vyhlášky č. 422/2008 Sb. 10 (K 4, odst.1) Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FEBO Autor: Mgr. Yveta Urbanová,

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 21.08.2014

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 21.08.2014 Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 21.08.2014 Název AeskuLab k.s. Ambulance Meditrans ARLETA IVF AURA MEDICAL CLINIC Avenier, a.s. Bioinova s. r. o. Typ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 218 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 4 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

Druh buněk / tkání Počet dárců Počet odběrů tabl. 1 :Ţijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní pouţití

Druh buněk / tkání Počet dárců Počet odběrů tabl. 1 :Ţijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní pouţití PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2012 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Oční tkáňová banka OTB01 Vedoucí Tkáňové banky: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Vedoucí

Více

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2011

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2011 PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2011 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Oční tkáňová banka OTB01 Vedoucí Tkáňové banky: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. MUDr.

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnickéh jsou tato akreditovaná

Více

A) Dárci a odběry. Druh buněk / tkání Počet dárců * Počet odběrů tabl. 1 :Žijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní použití

A) Dárci a odběry. Druh buněk / tkání Počet dárců * Počet odběrů tabl. 1 :Žijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní použití PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2007 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Buněčná tkáňová banka, FN Olomouc, I P. Pavlova 6, event. č. BTB59 Vedoucí

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 ( Praha 2, P.O.BOX 60)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 ( Praha 2, P.O.BOX 60) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 (128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) k rukám j ednatele Váš dopis č.j. I ze dne 13. prosince 2017 Naše č.j. UZIS/0 I 0528/20

Více

POKYN VYR-42 VÝROČNÍ ZPRÁVA TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

POKYN VYR-42 VÝROČNÍ ZPRÁVA TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ 1 POKYN VYR-42 VÝROČNÍ ZPRÁVA TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ MUDr. Ivana Koblihová 2 Obsah Proč nový pokyn pro obsah výroční zprávy? Co je nově požadováno?? Dotazy 3 Proč? zmocnění na pokyn v 10 odst. 4 vyhlášky podklad

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky:

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Buněčná tkáňová banka event. č. BTB59 Vedoucí Tkáňové banky: Doc. MUDr. E.

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Pracoviště - úspěšný Audit II

Pracoviště - úspěšný Audit II Pracoviště - úspěšný Audit II Audit II v roce 2012 úspěšně absolvovala tato pracoviště: Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice, MeDiLa spol. s r.o. Štrossova 239, Pardubice Datum auditu: 03.01.2012

Více

Přehled zařízení transfúzní služby, kterým byla povolena výroba transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu k

Přehled zařízení transfúzní služby, kterým byla povolena výroba transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu k Přehled zařízení transfúzní služby, kterým byla povolena výroba transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu k 31.05.2018 Cara Plasma s.r.o. IČ: 01552376 Europlasma s.r.o. IČ: 28493591 Europlasma

Více

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit B

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit B Pracoviště - úspěšný Dozorový audit B Dozorový audit B v roce 2016 úspěšně absolvovala tato pracoviště: Klinická laboratoř, Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Blatenská 314, Horažďovice Datum

Více

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit A

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit A Pracoviště - úspěšný Dozorový audit A Dozorový audit A v roce 2014 úspěšně absolvovala tato pracoviště: Oddělení klinické biochemie, Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24,

Více

Přehled zařízení transfúzní služby, kterým byla povolena výroba transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu k

Přehled zařízení transfúzní služby, kterým byla povolena výroba transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu k Přehled zařízení transfúzní služby, kterým byla povolena výroba transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu k 31.12.2018 Cara Plasma s.r.o. IČ: 01552376 Europlasma s.r.o. IČ: 28493591 Europlasma

Více

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit B

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit B Pracoviště - úspěšný Dozorový audit B Dozorový audit B v roce 2017 úspěšně absolvovala tato pracoviště: OKBH Klinická laboratoř, Eva Bělohlávková Tovární 600, Chodov Datum auditu: 03.01.2017 Oddělení onkologické

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 16.2011 SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Přehled zařízení transfúzní služby, kterým byla povolena výroba transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu k

Přehled zařízení transfúzní služby, kterým byla povolena výroba transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu k Přehled zařízení transfúzní služby, kterým byla povolena výroba transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu k 30.06.2019 Amber Plasma a.s. IČ 27829049 Cara Plasma s.r.o. IČ: 01552376 Europlasma s.r.o.

Více

Zdravotní pojištení cizincu ERGO

Zdravotní pojištení cizincu ERGO www.pojistenicizincu.cz/cs Email: info@pojistenicizincu.cz +420 224 247 478 Praha Zdravotní pojištení cizincu ERGO Seznam smluvních zdravotnických zarízení - komplexní zdravotní pojištení pro cizince v

Více

Přehled zařízení transfúzní služby, která mohou provádět odběry plné krve

Přehled zařízení transfúzní služby, která mohou provádět odběry plné krve Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., Máchova 400, 256 01 Benešov 317 456 472 transf@hospital-bn.cz nem. Středočeského kraje Benešov IČ: 27253236 Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období NZIS REPORT č. K/29 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období NZIS REPORT č. K/29 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/29 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru tkáňová

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období NZIS REPORT č. K/29 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období NZIS REPORT č. K/29 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/29 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru tkáňová

Více

Příloha č. 1: Neurologická lůžková zařízení v České republice

Příloha č. 1: Neurologická lůžková zařízení v České republice Příloha č. 1: Neurologická lůžková zařízení v České republice Město Benešov Název Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Název kliniky/oddělení Blansko Nemocnice Blansko Brno Brno Fakultní Brno Neurologická

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami

Více

Pracoviště - úspěšný Audit II

Pracoviště - úspěšný Audit II Pracoviště - úspěšný Audit II Audit II v roce 2013 úspěšně absolvovala tato pracoviště: Patologicko-anatomické oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Máchova

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni:

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Stránka 1 z 6. Jihočeský Nemocnice České Budějovice Dlouhodobá smlouva s částečnou změnou struktury

Stránka 1 z 6. Jihočeský Nemocnice České Budějovice Dlouhodobá smlouva s částečnou změnou struktury Stránka 1 z 6 Jihočeský Nemocnice České Budějovice Jihočeský Nemocnice Český Krumlov, a.s. Jihočeský Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Jihočeský Nemocnice Písek, a.s. Jihočeský Nemocnice Prachatice a.s.

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze 11.3.2008 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.,

Více

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit A

Pracoviště - úspěšný Dozorový audit A Pracoviště - úspěšný Dozorový audit A Dozorový audit A v roce 2015 úspěšně absolvovala tato pracoviště: Klinické laboratoře Tábor, a.s. Budějovická 553, Tábor Datum auditu: 09.01.2015 Oddělení klinické

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst 10 zákona č 95/2004 Sb, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Očkovací centrum: Praha 12 - Kamýk, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 418/6, ,

Očkovací centrum: Praha 12 - Kamýk, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 418/6, , Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění

Více

Smlouvy s nemocnicemi, které potvrzujeme

Smlouvy s nemocnicemi, které potvrzujeme Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Smlouvy s nemocnicemi, které potvrzujeme Smlouvy s nemocnicemi, které potvrzujeme Smlouvy, které jsou již po kontrole

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 9.9.2008 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc., doc.

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 378 16 280 24 351 2 981,0 33 85 24 416 21 879 29 184 3 882 4 276 8 232 13 997 41 194 50 435 58 323 2 Praha 2 2 439 16 736 18 226 2 231,2 47 58 23 195 14 072 12 250 4 117 6 100 9 549 17 430 26

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v 5. výzvě "VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE"

Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v 5. výzvě VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v. výzvě "VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE" Pořadí CZ.../././_/ FN Brno modernizace onkogynekologického centra Fakultní

Více

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 V levém sloupci jsou uvedeny nemocnice, které jsou vyjmenovány v příloze komplexního pozměňovacího návrhu, v pravém sloupci

Více

Lůžková oddělení. Petr Gutwald Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc. Prim. MUDr. Petr Kozák. Prim. MUDr. Pavel Kubát. Prim. MUDr. Milan Pastucha. Prim. MUDr.

Lůžková oddělení. Petr Gutwald Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc. Prim. MUDr. Petr Kozák. Prim. MUDr. Pavel Kubát. Prim. MUDr. Milan Pastucha. Prim. MUDr. Lůžková oddělení (aktualizace 17.10.2014) Benešov u Prahy Boskovice Břeclav Česká Lípa České Budějovice Frýdek-Místek Havlíčkův Brod Hořovice Chomutov Jablonec nad Nisou Jihlava Jindřichův Hradec Kadaň

Více

HIV / AIDS, Česká rep.,

HIV / AIDS, Česká rep., HIV / AIDS, Česká rep., 1985 31.12.214 Celkový počet HIV pozitivních 2354 M 1973 (83,8 %) Ž 381 (16,2 %) Z TOHO AIDS 428 M 348 (81,3 %) Ž 8 (18,7 %) Úmrtí ve stadiu AIDS 228 M 185 (81,1 %) Ž 43 (18,9 %)

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.12.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 107 728 68 236 175 964 107 611 21 124 128 735 270 8 747 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.03.2019 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 110 612 70 857 181 469 110 493 20 781 131 274 26 8 825 Středočeský

Více