OBEC DŘÍNOV. Informační zpravodaj pro obce Dřínov a Drchkov. ČERVEN 2011 I Číslo 2 I Ročník VI I Zdarma. Vážení spoluobčané DĚTSKÝ DEN OBCE DŘÍNOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC DŘÍNOV. Informační zpravodaj pro obce Dřínov a Drchkov. ČERVEN 2011 I Číslo 2 I Ročník VI I Zdarma. Vážení spoluobčané DĚTSKÝ DEN OBCE DŘÍNOV"

Transkript

1 OBEC DŘÍNOV Informační zpravodaj pro obce Dřínov a Drchkov ČERVEN 2011 I Číslo 2 I Ročník VI I Zdarma Vážení spoluobčané Uteklo to jako voda a opět se,,setkáváme" na stránkách našeho obecního zpravodaje. Od posledního vydání se počasí umoudřilo, přineslo několik slunečných dní a od teď se již bude snažit zcela jistě víc a víc. Máme tu léto a s ním i děti naskočily do prázdnin. Vždyť se na ně těšily takovou dobu. Na úřadě už pro ně chystáme rozloučení s prázdninami, ale to bych předbíhala Zatím prázdniny začínají a já přeji všem, aby se vydařily. Aby si děti užily hodně sluníčka, teplou vodu, hodně veselých zážitků a aby do školy nastoupily bez úrazu a odpočaté. Co se nového událo v našich obcích se dočtete na dalších stránkách tohoto vydání, proto se na úvodní straně nebudu nikterak rozepisovat, jen stručně uvedu, že jsme uspořádali dětský den, zábavu, setkali jsme se na Řípu s Dřínováky (od Mělníka), zúčastnili jsme se setkání Dřínováků (všech tří), opět se také pořádalo Cyklo-pivo- Dřínov, koncerty v kostele, diskotéka v maskách pro děti a jiné akce. Chtěla bych popřát všem hezké léto a dovolenou. Každý ji bude trávit jinde a jinak, ale přeji, abyste si odpočinuli a nabrali sílu do další práce. Vaše starostka DĚTSKÝ DEN OBCE DŘÍNOV Dne uspořádala obec Dřínov dětský den plný her a soutěží pro všechny děti a jejich rodiče, prarodiče, příbuzné a známé. Akce se uskutečnila na nově zrekonstruovaném obecním hřišti. Pro děti bylo nachystáno několik atrakcí a ukázek, jmenovitě nafukovací skákací hrad se skluzavkou, jízda na koni, ukázka hasičské výzbroje hasičů ze Zlonic, či moto-dráha s elektrickými autíčky. Dětem bylo k dispozici i malé dětské hřiště u mateřské školy se spoustou prolézaček a houpaček. Děti si mohly zasoutěžit v připravených soutěžích hodu míčkem na plechovky, střelbě z vodní pistole, hodu obručí, skákání v pytli a přetahované. Dále měly děti možnost nechat si na obličeje namalovat obrázky zvířat dle přání. Po hřišti pak pobíhalo několik pejsků, kočiček, tygříků a dalších zvířátek. Hlavním bodem programu byla pohádková cesta, vedoucí od jedné pohádkové postavy ke druhé. U jednotlivých pohádkových postav děti plnily jednoduché úkoly, za něž dostávaly razítka do mapičky pohádkové cesty a někteří i přímo na ruce. Během programu měli všichni přítomní možnost občerstvit se ve stánku, ke kterému nově přibylo příjemné posezení pod střechou dřevěné pergoly. Červen 2011 Strana 1

2 Obec Dřínov Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na přípravě a průběhu dětského dne podíleli, především pak těmto: paní starostce Boženě Goldové, pořadatelce a královně pohádkové cesty paní místostarostce Heleně Prušákové, pořadatelce a ježibabě z pohádkové cesty paní Vlastě Havránkové, pořadatelce a bílé paní z pohádkové cesty paní Anně Skleničkové, pořadatelce a makové panence z pohádkové cesty panu Václavu Kleinovi, vodníkovi z pohádkové cesty slečně Lucii Rácové, motýlovi Emanuelovi z pohádkové cesty slečně Veronice Kleinové a Danielovi Kněžíčkovi za ztvárnění klaunů paní Lence Havránkové za malování na obličej, prodej štěstí za 1 Kč a zajištění zdravotní péče slečně Lence Sochorové a kobylce Jiné za povození dětí panu Jaroslavovi Prokopovi za zapůjčení hudební aparatury, její zprovoznění a ozvučení akce panu Štefanovi Rácovi za zajištění občerstvení panu Vladimíru Havránkovi za pořízení fotografií Dále děkujeme sponzorům: slečně Lucii Rácové panu Štefanovi Rácovi paní Anně Skleničkové Doufáme, že se vám dětský den líbil a že se na hřišti ve Dřínově příští rok sejdeme v ještě větším počtu. Vaši zastupitelé DEN KONÍ V DRCHKOVĚ Dne jsme se byli s rodinou podívat na Dni koní v Drchkově. Akci pořádalo JC ÚDOLÍ BAKOVSKÉHO POTOKA a celá akce byla z pohledu mého i mé rodiny povedená. Během Strana 2 dne proběhlo několik jezdeckých ukázek výcvik dětí od nejmenších až po zkušené budoucí sportovní jezdce, ukázky práce s koňmi ze země a ve volnosti, předvedení zástupců několika plemen koní. Následovala soutěž pro děti i dospělé v podobě běhu přes překážky s vyhodnocením a odměněním vítězů v jednotlivých kategoriích. Pro návštěvníky zde byla možnost svezení na koních nebo v kočáře, skákací hrad a stánek s občerstvením či s drobnostmi pro radost. Akce se nám líbila a doufáme, že příští rok bude zas. Spokojený divák Ale trocha historie nikoho nezabije DRCHKOV Pálením odpadů vznikají také látky, které nejsou vidět ani cítit. Bývají jedovaté. Geografické údaje Drchkov (dříve Drchkow) je osada ležící v údolí Bakovského potoka na Slánsku mezi obcí Bakov a Královice. Osada je ze třech stran (jih, západ a sever) obkroužena železniční tratí tzv. Pražsko-duchcovskou magistrálou. rozloha katastrálního území: Drchkov (1,94 km²) zeměpisná šířka: 50 15'58 s. š. zeměpisná délka: 14 4'31 v. d nadmořská výška: 225 m n.m. počet registrovaných obyvatel: 39 (trvale žijících 48) Číslo 2/Ročník VI

3 Informační zpravodaj Obecního úřadu pro obce Dřínov a Drchkov Správní náležitost v letech osada obce Královice v okr. Slaný v letech obec v okr. Slaný od roku 1961 část obce Dřínov v okr. Kladno Původ názvu obce Název obce Drchkov (dříve Drchkow) vznikl ze staročeského slova drchlať - trhati, střapiti niti (BartD. 67), rovněž slc. drchať i drchľať. První zmínky První zmínky o vsi jsou již z roku 1263, kdy Drchkov náležel nejvyššímu zemskému sudímu Čéčovi, od kterého se dostal prodejem spolu se vsí Vyšínek roku 1271 děkanu pražské kapitoly. V husitských válkách církev o ves přišla a roku 1437 ji císař Zikmund zapsal spolu s jinými majetky Hanuši (Janu) z Vrapic. Na konci třicetileté války patří ves k panství Buštěhrad Anny Magdaleny z Lobkovic, manželky Jindřicha Julia vévody sasko-lauenburského. Další majitelkou buštěhradského panství byla Marie Anna Františka, ovdovělá velkovévodkyně toskánská. Po její smrti, roku 1739, koupil vsi Drchkov a Vyšínek Filip, hrabě Kinský a připojil je k panství Zlonice. Památky barokní kaple sv. Vojtěcha z r popis: s okosenými nárožími a s obdélnou sakristií po straně; průčelí člení lizénový rámec se zdvojenými lizénami, obdélný portál s rovnou římsou; vrcholí štítovou stěnou se zvonem; boční fasády mají lizénové rámce a obdélná, polokruhem ukončená okna; vnitřek je kryt rákosovým valeným stropem, v koutech zalomeným. Původní socha svatého Vojtěcha z drchkovské kaple je dnes umístěna vpravo od oltáře v kapli vlastivědného muzea ve Slaném (nám. T. G. Masaryka). Sv. Vojtěch (okolo ), v zahraničí známý spíše pod biřmovacím jménem Adalbert, byl druhým pražským biskupem. Pocházel z rodu Slavníkovců. Vystupoval proti některým jevům v tehdejší společnosti, které se neslučovaly s církevním učením, zejména proti pohanství, obchodování s otroky, kněžskému manželství a velmi rozšířenému alkoholismu. Kromě toho se zasloužil o rozvoj domácího latinského písemnictví, zároveň však respektoval staroslověnskou kulturní tradici. Je mimo jiné pokládán za autora nejstarších českých a polských duchovních písní, např. známé písně Hospodine pomiluj ny. Jeho působení bylo komplikováno krizí českého státu, která se mimo jiné projevovala i rostoucími spory mezi Přemyslovci a Slavníkovci. Dvakrát pro spory s knížetem opustil zemi, druhý odchod, ke kterému došlo krátce před vyvražděním Slavníkovců, mu zachránil život a ukázal se být definitivním. Zemřel mučednickou smrtí, když působil jako misionář mezi pohanskými Prusy. 1 km vzdálené bývalé keltské hradiště (296 m n.m.) Uspořádání před rokem 1948 a dnes Osadu tvořily čtyři statky (horní Beránkovi, dolní Beránkovi, Runzovi a Víškovi), vodní mlýn (Krupičkovi), vejmiňky, domky pro chasu, chalupnické domky, kaple a hasičská zbrojnice. Součástí statku na návsi (dolní Beránkovi) byla hospoda s tanečním sálem v patře a kovárna. Bývalý Víškův statek je dnes rozdělen na samostatné domy podél potoka směrem od návsi k Lužickému mlýnu. Dnes již neexistující chalupnické domky stávaly v blízkosti hasičské zbrojnice (cca na místě dnešní jízdárny). Krupičkův mlýn byl vybaven turbínou na výrobu elektrické energie. Drchkov jako takový byl elektrifikován jako jedna z posledních obcí v republice až v padesátých letech. Dnes osadu tvoří 3 statky, polorozpadlý mlýn, 2 dvojdomky, 14 samostatných domů, kaple a hasičská zbrojnice. 6 domů je užíváno jako víkendové chalupy (před rokem 2003 to bylo 12 domů). Ostatní domy kromě vodního mlýna jsou trvale obydleny. Červen 2011 Strana 3

4 Obec Dřínov Z nedávné historie postupně znárodněny statky (horní Beránkovi, dolní Beránkovi a Runzovi) a Krupičkův mlýn. Víškův statek zůstal ušetřen, neboť prozíravý pan Víšek statek rozdělil mezi svých 5 dcer. 80-tá léta kvůli každoročním záplavám bylo meliorováno koryto Bakovského potoka do bývalého mlýnského náhonu. Staré koryto slouží jako stoka pro dešťovou vodu a vodu z polí restituce znárodněných statků rekonstrukce kaple sv. Vojtěcha 2009 vybudování dětského koutku v drchkovské Rokličce 2009 otevření jezdecké stezky do Královic Zajímavosti odkaz z informačních stránek obce Držkov v podhůří Jizerských hor - Držkov patří k nejstarším osadám na Železnobrodsku Byl založen z hradu Navarova již v době pánů ze Železnice. Jméno připomíná starou ves Drchkov na Slánsku, kterou předek jedné větve rodu, pan Čéč, věnoval pražskému kostelu Všech svatých. Zakladatel Navarova budoval Držkov jako důležité tržní středisko svého panství. Byla to vlastně ves v podhradí, třebaže položená výše než hrad nad Kamenici. Prvními osadníky byli zemědělci a zřejmě i horníci, kteří v údolí Kamenice dobývali chudé železné rudy. Současně s chalupami byl stavěn dřevěný kostelík sv. Bartoloměje a fara. bývalý majitel vodního mlýnu v Drchkově pan Václav Krupička byl velmi náruživým fotografem a fotografoval prakticky po celém Slánsku. Vlastivědné muzeum ve Slaném pořádá výstavy jeho fotografií - naposledy v roce 2009 středem Drchkova protéká Bakovský potok obyvatelé domů ležících na sever od potoka pohřbívali své mrtvé na dřínovském hřbitově a obyvatelé z domů na jih od potoka pohřbívali své mrtvé na hřbitově v Lidickém dvoře tento zvyk byl odvozen od pověry, že s mrtvými se nesmí přes vodu. ačkoli Drchkov patří pod Dřínov a Dřínov má PSČ pošty Zlonice, Drchkov má PSČ pošty Slaný v Drchkově žije více psů než lidí cca 45 psů v Drchkově jsou registrována 3 hospodářství s chovem koní celkem cca 35 koní v Drchkově je pouze původní zástavba historická hasičská stříkačka z drchkovské zbrojnice byla donedávna deponována v OÚ Dřínov odprodána sběratelům hasičské techniky Pravidelné kulturní akce červen den dětí Malá drchkovská steeplechase (pořadatel: Jezdecké centrum údolí Bakovského potoka) říjen Hubertova jízda (pořadatel: Jezdecké centrum údolí Bakovského potoka) Občanská vybavenost a jiné vymoženosti dětský koutek poštovní schránka autobusová zastávka dříve i obecní rozhlas, ale dráty vedoucí od Křížku do Drchkova byly cca před půl rokem ukradeny neznámými pachateli telefonní vedení (to nám snad neukradnou) kontejnery na tříděný odpad 1 km vzdálená železniční zastávka Královice (na znamení) Budoucí významná výročí let obce (od první písemné zmínky) let kaple sv. Vojtěcha Prameny: Vyprávění pana Hory rodáka z Drchkova, Nowá Kronyka cžeská, Popis králowstwí českého, Antonín Profous ( ): Místní jména v Čechách I-V, Wikipedia.cz, Drzkov.cz, nfoslany.cz, Vlastivědné muzeum Slaný, Záznamy OÚ Dřínov, mapy.cr.cz Jiřina Erlebachová, Drchkov Strana 4 Číslo 2/Ročník VI

5 Informační zpravodaj Obecního úřadu pro obce Dřínov a Drchkov KOSTEL SV. LUKÁŠE VE DŘÍNOVĚ Myšlenka pořádání pravidelných kulturních akcí v kostele sv. Lukáše ve Dřínově vznikla na podzim roku Jelikož prostory kostela jsou již léta nevyužívané, chtěli zastupitelé naší obce oživit kulturní dění jak v obci, tak přímo v prostorách kostela sv. Lukáše. Proto se rozhodli začít pořádat akce, které by oživily život v obci i kostel sám. Po předchozí dohodě s páterem Pavlem Táborským, obec začala připravovat pravidelné adventní, velikonoční a jiné koncerty. Máme přání, aby se tyto koncerty staly tradicí naší obce. Akce jsou otevřeny široké veřejnosti. Vstupné bývá dobrovolné. Výtěžek ze vstupného slouží k pokrytí např. nakoupení dárků pro děti na dětský den nebo na výdaje k jiným akcím. Myslíme, že mnoho z vás bude zajímat alespoň střípek z historie našeho kostela. Písemná zmínka o obci Dřínovce doložena z roku Archeologické nálezy z naší obce pochází již z doby kamenné (únětická a aurignacká kultura). Únětická kultura je archeologická kultura spadající do starší doby bronzové, aurignacká kultura asi před lety se objevila v severní Itálii a je připisována modernímu Homo sapiens. Pro archeology jsou v případě únětické kultury hlavním prvkem poznání pohřebiště. U nás v místě U Kamene bylo nalezeno pohřebiště s 75 hroby skrčenců, U Božích muk hroby z dob počátku křesťanství. To jen krátce k naší obci. Do třicetileté války působili v obci utrakvističtí kněží (utrakvismus jehož stoupenci se označovali jako utrakvisté či kališníci, jedná se o křesťanskou konfezi, která vzešla z husitství a trvala až do rekatolizace po bitvě na Bílé hoře. V 15. století byl dominantní vírou v Čechách a silné zastoupení měl i na Moravě. Utrakvisté se vždy považovali za plnohodnotnou součást nerozdělené katolické církve. Po bitvě na Bílé hoře se prosadil katolicismus a Dřínov byl přidělen pod správu slánských děkanů. Roku 1700 bylo ve Dřínově 312 duší schopných svatého přijímání. Kostel sv. Lukáše a celý areál patří mezi chráněné památky. Byl vystavěn původně v gotickém stylu asi ve 13. století. V roce 1906 byla vystavěna v průčelí kostela nová pseudobarokní věž s baňovitou, plechem pobitou střechou, nákladem K. Starý zvon z roku 1565 byl tehdy přelit zvonařem Děpoltem v Praze za 1715 K. Druhý prostřední zvon z roku 1496, byl přelit roku 1901 týmž zvonařem. Malý zvon byl přelit roku 1770 zvonařem Františkem Frankem v Praze a roku 1822 byl opět přelit. První zmínka o farním kostele, který se nachází v západní části obce, pochází z roku Kostel byl v 16 století upravován. Nedávno byl rekonstruován. Býval kostelem farním. Asi okolo roku 1620 zde zanikla fara kostel zůstal pobočný ke Kvílicům. Zmínka o něm se poprvé objevuje v registrech desátků papežských roku Patronátní právo náleželo arcibiskupům pražským. Roku 1359 zemřel farář Swatko. Po něm byl osazen na prázdnou faru Přibyslav Janův z Újezdce. Roku 1364 tehdejší Dřínovský Mikuláš směnil své místo v Dřínově s Mikulášem Sleglinovým, který byl farářem v Litobratřicích. Tento farář udělal roku 1368 zase směnu s Václavem, který působil v chrámu sv. Víta v Praze. V roce 1369 zde působil opět farář Mikuláš asi 10 let. Toto bylo zjištěno při tzv. vizitaci. V době výše uváděné vizitace byl ve Dřínově kaplanem (vikářem) kněz Vít ze Slaného. Do roku 1383 byl v Dřínově farář jménem Jan, který ještě téhož roku vyměnil své místo s Prokopem, farářem z Újezda v Praze. Při uzavření smlouvy se farář Jan zavázal, že zanechá svému nástupci 3 koně, 1 krávu, 15 ovcí, 1 kance, 3 vepře, 22 selat, 7 starých slepic, 20 kuřat, 15 kachen, 30 sýrů. Také se zavázal, že obstará na své náklady sklizeň úrody a její svezení do fary. Březen 2011 Strana 5

6 Obec Dřínov Ale již následující rok 1384 farář Prokop vyměnil faru s farářem Jindřichem Slatinským. Jindřich byl farářem ve Dřínově ještě roku 1404.V této době daroval Markvard Alšův z Kralovic na spásu své duše faře dvě louky a desátky z pole. Roku 1407 byl na faru dosazen Dominik z Budějovic, tehdejší kanovník u sv. Apolináře v Praze. Roku 1411 směnil farář Dřínovský Václav s farářem Vrbenským mistrem Ctiborem. Do roku 1416 působil ve Dřínově farář Velik. Jeho nástupcem se stal Jakeš. Ten roku 1418 své místo vyměnil s farářem Libockým Vilémem, který již roku 1419 zase měnil s farářem Stochovským Janem Čížkem. Ten zde působil do roku 1427, kdy provedl směnu s farářem Robečským Jakubem a ihned zase s farářem Holanským Mikulášem. V Dřínově působili kolem roku 1547 i později (1550) již výše zmiňovaní utrakvističtí kněží. Roku 1550 kněz Václav. Roku 1606 Mikuláš Kaškovský z Litoměřic. Když po vítězství na Bílé Hoře se katolická víra dostala na vrchol, museli se obyvatelé vrátit k víře katolické. Protože byl nedostatek katolických knězů, spadla obec Dřínov do správy (zrovna jako Kvílice) pod správu děkanů Slánských. Když byla zřízena fara Kvílická, byl k ní přidělen i Dřínov a stále k ní patří. Roku 1823 se v Dřínově narodil Josef Mencl, který byl roku 1849 vysvěcen na kněze. Stal se kaplanem v Bubenči a posléze farářem v Bohnicích. Byl velkým dobrodincem Dřínovského kostela. Daroval mu missál, hojná bohoslužebná roucha, monstranci, kalich, ciborium, pacifikál, bronzové oltářní svícny, lampu pro věčné světlo. Sochy Panna Maria a Sv. Václav. Na kazatelnu sochu Dobrý pastýř od Antonína Suchardy z Nové Paky. Patronem kostela je sv. Lukáš Svatý Lukáš je evangelista, kterému je připisováno Evangelium podle Lukáše (třetí kniha Nového zákona a Skutky apoštolů (pátá kniha Nového zákona). Ze všech evangelistů se zabývá nejpodrobněji událostmi Ježíšova mládí, hojně hovoří o Ježíšově matce Marii i o ženách, které jej doprovázely. U Lukáše najdeme více zázraků i podobenství než u Matouše či Marka a jen od Lukáše známe působivé podobenství o marnotratném synu. Za věrohodné je možné považovat zprávy o tom, že místem narození sv. Lukáše byla Antiochie Syrská; byl Řek, ke křesťanství jej z pohanství obrátil sv. Pavel a zemřel ve vysokém věku. Jinak ovšem byla postava evangelisty Lukáše opředena mnoha legendami. Obrazy "namalované" svatým Lukášem a uchovávané hned v několika kostelích vedly zejména ve středověku k uctívání evangelisty Lukáše jako patrona malířů. Svatý Lukáš je ovšem také patronem lékařů, (dále také patronem historiků, notářů, knihařů). Svatý Pavel, jehož autor třetího evangelia provázel během druhé i třetí apoštolské cesty a který měl Lukáše u sebe také během první i druhé vazby v Římě, se vyjádřil jednoznačně, když tlumočil Koloským pozdrav "milovaného lékaře" Lukáše (Kol 4,14). Lékařské povolání ostatně přisoudili svatému Lukáši také historik Eusebius, sv. Ireneus i sv. Jeroným. Zkušenosti z lékařské profese se snad promítly i do způsobu, jakým Lukáš sepsal své evangelium: zvláště z důrazu, který kladl na Kristovu dobrotu a jeho milosrdenství. Mezi jeho atributy patří okřídlený býk, pero a kniha nebo svitek. Bývá zobrazován jako malíř obrazu Panny Marie. Jeho ostatky (lebka) byly přivezeny do českých zemí Karlem IV. a jsou součástí Svatovítského pokladu v Praze. Zbytek ostatků je v italské Padově, v alabastrovém sarkofágu v kostele svaté Justiny. Jeho svátek je slaven 18. října. Za zastupitelstvo obce Dřínov - H. Prušáková Strana 6 Číslo 2/Ročník VI

7 Informační zpravodaj Obecního úřadu pro obce Dřínov a Drchkov ZNAK OBCE Jak jistě všichni víte, nechali jsme pro naši obec navrhnout znak a vlajku. Podle daných návrhů jste vybrali níže uvedený návrh č. 2. Tento nyní bude zaslán ke schválení do podvýboru pro heraldiku. Věřím, že se ještě letos dočkáme hezkého znaku na budově obecního úřadu. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme touto cestou firmě Luďka Konráda a všem, kteří se podíleli na opravdu zdařilé akci, při které bylo zrekonstruováno hřiště v naší obci. Práce byla odvedena opravdu precizně. Výsledek mohli posoudit i návštěvníci dětského dne Věříme, že tato firma nepracovala pro naši obec naposledy a přejeme jí hodně úspěchů a elánu do další práce. Na rekonstrukci dětského hřiště obec získala dotaci z MAS PSČ. Zastupitelé obce Dřínov NOVÁ OKNA Vaše starostka Pálení natřeného dřeva ovlivňuje imunitní systém zejména dětí a astmatiků. V následujících dnech budou na budově úřadu pracovníci firmy Hella - Plast s.r.o. montovat čtyři nová okna. Tato okna jsme dostali sponzorským darem od uvedené firmy. Tímto děkujeme za tento dar pro náš úřad a přejeme mnoho pracovních úspěchů a též přejeme, aby se firmě Hella Plast s.r.o. v naší obci dobře podnikalo. Zastupitelé obce HŘIŠTĚ PRO OBČANY Má-li někdo z občanů zájem o pronájem prostoru hřiště i s buňkou, například na rodinné oslavy, může si na obecním úřadě půjčit klíče, nahlásit akci a uhradit poplatek 200,- Kč. V této částce je zahrnuta spotřeba elektrické energie v buňce a půjčovné. Věříme, že zájem ze strany občanů bude a hřiště se bude využívat více. Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA Vážení občané, vzhledem k tomu, že nové zastupitelstvo pracuje již tři čtvrtiny roku, chceme Vás v bodech seznámit s akcemi, které již byly realizovány. *byla vydána OZV č. 2/2010, vyhláška o místních poplatcích *byla vydána OZV č. 3/2010, o místním poplatku za odpady *byla podána žádost na bezdrátový místní rozhlas (dotace nebyla přiznána) *byla podána žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi (Středočeský fond kultury a obnovy památek) stále běží *byla uzavřena smlouva s psím útulkem na Bouchalce Červen 2011 Strana 7

8 Obec Dřínov *byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci staré mlíčnice (nebyla přiznána) *zrušení firmy na péči o zeleň a přijmutí pracovníků na celoroční údržbu obce *nákup sekačky na údržbu zeleně v obci *vypracování projektu na obnovu části veřejného osvětlení v obci Drchkov *zadání zpracování návrhu znaku obce *různé kulturní akce (taneční zábavy, dětská diskotéka, dětský den, koncerty) *vánoční výzdoba obce *uzavření smlouvy o veřejných službách s ČSAD Slaný (nerušení večerního spoje ze Slaného) *oprava střechy stodoly na dvoře OÚ *nákup nového vybavení pro členy JSDH JPO v Dřínově (hasiči) *dokončení projektu (finální úpravy na dětském hřišti) *rekonstrukce části starého koryta potoka v Drchkově *rekonstrukce části dešťové kanalizace v západní části obce Dřínov *zemní úpravy a výsadba stromů na bývalé skládce (bude i nadále vysazováno) *úpravy místních komunikací v obci Dřínov a Drchkov *záměr prodeje části pozemku p. č. 352/1 v k. ú. Drchkov *záměr prodeje pozemku p. č. 960/10 v k. ú. Dřínova *koupě motorové pily *byly provedeny kontroly finančního výboru, kontrolního výboru a kontrola knihovny *z důvodu poškozování Hruškového sadu, byla přemístěna závora o několik metrů níže *osazení ochranného roštu u dešťové kanalizace ve východní části obce *zavedení vodního řadu na hřbitov *úprava části váhy na návsi zrušení a zavezení vážního zařízení, instalace jímky, zabetonování *úprava návsi *výmalba sálu obecního úřadu Z výše uvedených bodů je patrné, že se nové zastupitelstvo do svých úkolů "obulo" s vervou a je za ním vidět kus práce. Strana 8 Neznamená to, že jsme tímto skončili, máme ještě plno plánů a připravujeme mnoho zajímavých akcí pro občany. Starostka obce Teď zase trochu kultury FOLKOVÝ VEČER Dne , v páteční podvečer, naši obec navštívila folková zpěvačka paní Simona Klímová. Vystoupení se konalo v kostele sv. Lukáše. Koncert si přišlo vychutnat cca 60 občanů. Bylo přichystáno malé občerstvení a hlavně, příjemná zábava. Paní Simona Klímová svým zpěvem a hrou na kytaru vyplnila celý prostor kostela. Výborná akustika kostela jen podtrhla kouzlo jejího hlasu. Okamžitě svým kytarovým a hlasovým projevem okouzlila přítomné diváky. Celý koncert zahájila písní Copánky, jejíž autorkou je právě paní Simona. Své vystoupení prošpikovala vtipnými glosami a příběhy z jejího hudebního i soukromého života. Věříme, že folkový večer se u nás nekonal naposledy, a že příznivce folkové hudby i příznivce výjimečných hlasů a projevů, potěšíme opakovaně. Slyšeli jsme písničky jak z vlastní kuchyně zpěvačky, tak písně převzaté. Obec připravuje několik vánočních koncertů. Jeden z nich bude právě vánoční koncert paní Simony Klímové. Číslo 2/Ročník VI

9 Informační zpravodaj Obecního úřadu pro obce Dřínov a Drchkov Pálení umělých hmot ovlivňuje hormonální systém. Z ČINNOSTI KONTROLNÍCH VÝBORŮ Kontrolní výbor - kontrolované období od do Dne byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva ze dne , kontrola usnesení zastupitelstva ze dne Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Doporučení kontrolního výboru: Sledovat úroveň hospodaření MŠ Dřínov z důvodu udržení výdajů na stávající úrovni dle rozpočtu na rok Dne byla provedena kontrola usnesení zastupitelstva ze dne , ze dne a , kontrola výroční zprávy o činnosti MŠ Dřínov ze dne , prošetření pojistné události (poškození sloupu a tělesa veřejného osvětlení u MŠ), kontrola pozemků v majetku obce. Kontrolované období od do Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Finanční výbor - kontrolované období do Dne byla provedena kontrola OÚ - kontrola pokladní knihy, kontrola došlých faktur, návrh rozpočtového opatření č. 02/2011. Byla zjištěna drobná závada v textu došlé faktury. Jinak nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Dne byla provedena finanční kontrola MŠ, kontrolované období od do Zaměření kontroly kontrola pokladní hotovosti, kontrola došlých faktur, výsledovka za 1. čtvrtletí r. 2011, rezervní fond. Byly zjištěny drobné nedostatky v náležitostech faktur, drobné nedostatky v ostatních dokladech. TEČKA ZA VĚTOU To, že jsem rezignovala na post zastupitele obce, není již asi pro nikoho novinkou. Tento krok nebyl unáhlený, ale také nebyl nepřipravovaný. Dalo by se říci, že jsem si s myšlenkou opustit obecní zastupitelstvo pohrávala již delší dobu, možná již od samého počátku, každopádně přišel v pravý čas a v pravou chvíli, jak už to tak bývá. Důvodů bylo několik, a nechci je zde všechny vypisovat, ale o některých - těch nejzávažnějších - se zmíním, a to především proto, aby nevznikaly různé dohady a nepravdy. A také proto, že mi to přijde správné. Tak tedy, není to ani proto, že bych nestíhala, není to ani proto, že jsem se občas s většinou zastupitelů nepohodla a není to ani proto, že jsem byla zásadně proti kácení stromů u výtoku kanalizace. Jde o princip. Jde o to, že nemohu nést morální odpovědnost za kroky činěné současným zastupitelstvem. Na slovo morální kladu obzvláštní důraz, neboť jinou zodpovědnost jako zastupitel totiž nemám (veškerou odpovědnost nese paní starostka a nikdo jiný, na to bych ráda upozornila). Jedná se především o kroky činěné v oblasti životního prostředí, které jsem měla na starosti. Nemám zkrátka tolik osobní síly, abych členy zastupitelstva přesvědčila o správnosti toho kterého kroku. I když vím, že porovnávání čehokoliv není příliš efektivní způsob, přesto se jednoho menšího srovnání dopustím. A to srovnání práce minulého a současného zastupitelstva. Bylo a je naprostou samozřejmostí, že na různé problémy má každý člověk různé pohledy a názory, dohadovali jsme se před tím a dohadovali jsme se i teď, na tom není nic divného. Různost názorů je potřeba. Rozdíl je v tom, že ač jsem v předchozím zastupitelstvu hlasovala proti nějakému návrhu, vždy jsem byla schopna se za celé zastupitelstvo postavit a hájit jeho rozhodnutí na veřejnosti. O tuto schopnost jsem ale nyní Červen 2011 Strana 9

10 Obec Dřínov přišla, a proto si myslím, že je potřeba odejít. Mám dojem, že můj odchod bude jen ku prospěchu věci. Všechny výše uvedené důvody jsem přesně takto prezentovala kolegům zastupitelům na posledním pracovním jednání a mám dojem, doufám., podle jejich reakcí soudím, že mé rozhodnutí chápou. Myslím si, že s většinou z nich jsem se rozešla v dobrém. Jejich názory respektuji a vážím si jich jako lidí, jen spolu prostě nemůžeme pracovat, to se stává. Přeji zastupitelům, aby přistupovali ke své práci s vnitřním klidem oproštěni od vlastního chtění, aby pro ně zájmy společnosti byly vždy nadřazené zájmům osobním. Také jim přeji, aby byli schopni spolupracovat a respektovat jeden druhého. V tom vidím naprostý základ. Souboje a mocenský přístup nikam nevedou. Mé osobní přání (ale ne zase tak osobní, abych ho zde nemohla uvést) je určeno paní starostce, které si nesmírně vážím jako člověka hlavně pro její lidskost. Boženko, drž se!!!! Vám všem, milí občané, přeji klidnou mysl a mnoho zdraví. A také krásné léto. Jako každá věta má mít na konci tečku, tak i moje působení v obecním zastupitelstvu - a tím je tento příspěvek ve zpravodaji. Jsem ráda, že jsem nějaký čas mohla pracovat pro obec a musím říci, že mě to bavilo. Tečka :o) Šárka Kořánová A bylo veselo.. SETKÁNÍ DŘÍNOVÁKŮ S DŘÍNOVÁKY V sobotu proběhlo v Dřínově (p.úžice) historicky první setkání občanů všech tří Dřínovů v naší republice. Hostitelský Dřínov pořádal již 3. ročník Memoriálu p. Maška, zastupitelé ze Dřínova (od Kroměříže) dorazili i se svým fotbalovým týmem. Jelikož my nemáme žádný "manšaft", tudíž jsme jeli podpořit soutěžící pouze v počtu pěti zastupitelů. Seznámili jsme se se zastupiteli ostatních Dřínovů, probrali problémy i světlejší stránky v obcích. Vzájemně jsme si dokázali i poradit a podělit se se svými zkušenostmi. Večer na hřišti, kde se celé klání mužstev i setkání zastupitelů odehrálo, zahrála k tanci i poslechu skupina ŠELTAMFEST. Počasí se vydařilo, setkání bylo příjemné a domluvili jsme se, že příští rok budeme hostit občany z obou Dřínovů u nás. Nebudeme soutěžit ve fotbale, ale už máme vymyšlené soutěžní disciplíny, ve kterých bychom mohli zazářit. Věřím, že se toto setkání vyvede a uděláme vše pro to, aby se bavili dobře hosté i naši občané. Starostka Božena Goldová Naše budoucnost Dne jsme v sálu OÚ přivítali 11 občánků do naší obce: Marek Mezera Fridrich Jan Prosper Malik Václav Kořán Jiří Sklenička Natalie Roháčová Andrea Kocourková Františka Nováková Johana Hrubešová Jana Mlezivová Zuzana Přibylová Ester Čížková Jak se již stalo zvykem, měly hezké vystoupení děti z naší MŠ pod vedením ředitelky p.sochorové. Nejenže hezky zazpívaly, ale všem maminkám předaly kytičku a novým občánkům malou hračku. Strana 10 Číslo 2/Ročník VI

11 Informační zpravodaj Obecního úřadu pro obce Dřínov a Drchkov Vše bylo zdokumentováno a fotografie budou k prohlédnutí na OÚ co nejdříve. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Upozorňujeme občany, kteří nemají uhrazené poplatky za odpady a psy pro rok 2011, že tak mohou učinit v kanceláři OÚ, a to každý den od 8:00 do 14:30 hodin. V úřední dny rovněž odpoledne od 16:00 do 18:00 hodin, nebo po dohodě také jinak. V případě jakéhokoli problému je možné dohodnout splátkový kalendář. Pokud nebudou poplatky uhrazeny, nebude u těchto obyvatel prováděn svozovou firmou výsyp popelnic. V případě neuhrazení poplatků bude obec postupovat dle zákonné normy. Prosíme, zavírejte vrátka na dětské hřiště u školky, aby se po hřišti nemohli volně pohybovat psi Dále žádáme občany, aby udržovali most nad kolejovou tratí ve východní části obce v čistotě a nevyváželi za most odpad. Červen 2011 Strana 11

12 Obec Dřínov Do modrého kontejneru patří: Noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenka, karton, sešity Označení na obale: Do žlutého kontejneru patří: PET lahve, igelitové sáčky a tašky, kelímky od jogurtů apod. Označení na obale: Do zeleného kontejneru patří: Lahve o nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo Označení na obale: Na nápojové kartony TETRAPACK je Hnědá popelnice s oranžovým víkem Označení na obale: TETRAPACK - C/* nebo Čtvrtletník Obec Dřínov, Informační zpravodaj Obecního úřadu pro obce Dřínov a Drchkov vydává Obecní úřad Dřínov. Adresa redakce: OÚ Dřínov, čp. 28, Zlonice. Telefon: , odpovědné redaktorky: Vlasta Havránková, zastupitelka obce Dřínov, Ing. Kateřina Prušáková. Registrováno Ministerstvem kultury pod. ev. číslem MK ČR E Toto číslo vyšlo Za obsah příspěvků jsou odpovědni jejich autoři. Strana 12 Číslo 2/Ročník VI

Zpravodaj obce Dolní Rychnov

Zpravodaj obce Dolní Rychnov Rychnováček Zpravodaj obce Dolní Rychnov ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, dostává se Vám po delší době do rukou opět zpravodaj Obce Dolní Rychnov - Rychnováček. V tomto zpravodaji Vám budou představeny

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Vyjádření k oznámení k záměru přeložka silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č.

Vyjádření k oznámení k záměru přeložka silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č. Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 OBECNÍ ÚŘAD obce Velké Přílepy Pražská 162 252 64 Velké Přílepy Vyjádření k oznámení

Více

Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1

Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického nástroje pro e-participaci. Projekt realizuje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 26. května 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 26. května 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 26. května 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Vážení představitelé měst a obcí,

Vážení představitelé měst a obcí, Vážení představitelé měst a obcí, dovolujeme si Vám tímto předložit další informace týkající se občanské iniciativy "Za vyvěšení moravské zemské vlajky" na radnicích v den slovanských věrozvěstů a duchovních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice (dále též jako zasedání

Více

Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010

Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010 Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010 Místo konání: Obecní úřad Markvartice č. p. 67 Zahájení zasedání dne 22. 1. 2010 v 17.30 hod Počet přítomných členů OZ: 9 Ing. Vlastimil Klusák, p. Stanislav

Více

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 4. Základní informace Jedná se o uložení inženýrských sítí v souvislosti

Více

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 4. 4. 2016 usnesením č. 4/7/2016 usneslo vydat

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 12.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky ve výši 11.250,- Kč a návrh

Více

Zpravodaj 11. Podzim 2014

Zpravodaj 11. Podzim 2014 Zpravodaj 11 Podzim 2014 Milé děti, milé paní učitelky, pane řediteli, srdečně vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice. Naše řady se rozrůstají, posíláte nám zajímavé zprávy i fotografie o své práci v projektu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC RADSLAVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Z á p i s z 6. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 3. dubna 2016 v 15 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 6. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 3. dubna 2016 v 15 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 6. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 3. dubna 2016 v 15 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martina Junová,

Více

Odbor dopravy ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Odbor dopravy ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor dopravy Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Telefon: +420 381 486 111 Fax: +420 381 486 100 E-mail: posta@mu.tabor.cz

Více

MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA

MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA ÚDAJE O DÍTĚTI Jméno a příjmení:... Přezdívka:... Pohlaví: chlapec / děvče Datum narození:... Národnost:... Mateřský jazyk:... Další jazyk:... ÚDAJE O RODIČÍCH Matka Jméno a

Více

Příloha č. 1: Vzor Ohlášení stavby

Příloha č. 1: Vzor Ohlášení stavby Příloha č. 1: Vzor Ohlášení stavby Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: PSČ, obec: V.... dne..... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 2 písm. a) až

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Výprachtice Stavební úřad PSČ, obec: Výprachtice č.p.3, 561 34 Výprachtice Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustvení

Více

OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ

OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

První přihlášení a první kroky po přihlášení do Registru zdravotnických prostředků pro již ohlášenou osobu

První přihlášení a první kroky po přihlášení do Registru zdravotnických prostředků pro již ohlášenou osobu První přihlášení a první kroky po přihlášení do Registru zdravotnických prostředků pro již ohlášenou osobu Podle tohoto návodu postupujte tehdy, pokud jste osoba zacházející se zdravotnickými prostředky,

Více

P R A V I D L A. č. P1/2016

P R A V I D L A. č. P1/2016 P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P1/2016 pro udělování ceny kulturní komise Rady města Loun leden 2016 Cena kulturní komise Rady města Loun Z prostředků Kulturního fondu bude udělována cena kulturní

Více

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Na základě usnesení zastupitelstva obce Čáslavsko

Více

227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009,

227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST STO SEDMDESÁTÁ Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 2. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec

ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 2. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 2. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec Přítomni: p. Pikart, p. Sláma, p. Bardoňová, p.kuba, p. Vondrášek, p.nytra, p. Bambousek Omluveni: Hosté:

Více

Zápis z jednání správní rady

Zápis z jednání správní rady Zápis z jednání správní rady Datum konání: Místo konání: 31. květen 2012, 16:00 hod. sídlo MAS,, Tachov PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2) Podpořené projekty v rámci 5. výzvy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec č. 15 dne 17.12. 2015 v 18 hodin

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec č. 15 dne 17.12. 2015 v 18 hodin Zasedání zastupitelstva obce Vílanec č. 15 dne 17.12. 2015 v 18 hodin Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Vílanec Lenka Maršánová dne 17.12. 2015 v 18 hodin a ukončila

Více

Navržený program: 7) žádosti, připomínky, různé 8) diskuze 9) usnesení 10) závěr

Navržený program: 7) žádosti, připomínky, různé 8) diskuze 9) usnesení 10) závěr Z Á P I S z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.5.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Projekt Historie a současnost našeho domova Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.09/03.0036. Autor. Mgr. Petra Maslenová.

Projekt Historie a současnost našeho domova Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.09/03.0036. Autor. Mgr. Petra Maslenová. Testy RALSKO Projekt Historie a současnost našeho domova Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.09/03.0036 Autor Mgr. Petra Maslenová Gymnázium Mimoň Znalostní testy pro využití v předmětech Dějiny kultury,

Více

The Sun School for Kargyak VÝSTAVBA SLUNEČNÍ ŠKOLY V INDICKÉM HIMALÁJI. Občanské sdružení Surya - Výroční zpráva 2007

The Sun School for Kargyak VÝSTAVBA SLUNEČNÍ ŠKOLY V INDICKÉM HIMALÁJI. Občanské sdružení Surya - Výroční zpráva 2007 The Sun School for Kargyak VÝSTAVBA SLUNEČNÍ ŠKOLY V INDICKÉM HIMALÁJI Občanské sdružení Surya - Výroční zpráva 2007 Vážení sponzoři, dobrovolníci a přátelé Občanského sdružení Surya, rekapituluji rok

Více

Program školního roku 2016 2017

Program školního roku 2016 2017 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, Praskačka 60, 503 33 Praskačka tel.: 495 588 126 zspraskacka@seznam.cz www.zspraskacka.cz Program školního roku 2016 2017 SOUTĚŽE A PROGRAMY : Program MŠMT:

Více

Příloha č. 1 Vzor smlouvy o založení svěřenského fondu a statutu svěřenského fondu

Příloha č. 1 Vzor smlouvy o založení svěřenského fondu a statutu svěřenského fondu Příloha č. 1 Vzor smlouvy o založení svěřenského fondu a statutu svěřenského fondu Strana první. NZ [ ]/[ ] N [ ]/[ ] Notářský zápis sepsaný dne [ ] (slovy: [ ])[jméno a příjmení], notářem v [ ], na adrese

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2665 ze dne 3.11.2015 k vypracování koncepční studie horní úrovně Dvořákova nábřeží I. souhlasí

Více

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Rozpočet Obce Mikulov na rok 2008 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2008. Byl vytvořen v souladu se zákonem č.128/2000 o

Více

Usn.č. 25/02 1) Usn.č. 25/02 2)

Usn.č. 25/02 1) Usn.č. 25/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 25. zasedání konaného dne 9. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Grantový program na podporu obecně prospěšných činností pro organizace působící v městyse Vladislav na rok 2015

Grantový program na podporu obecně prospěšných činností pro organizace působící v městyse Vladislav na rok 2015 Grantový program na podporu obecně prospěšných činností pro organizace působící v městyse Vladislav na rok 2015 Cíle programu Grantový program podporuje činnost a chod sportovních,kulturních a ostatních

Více

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Název: Aktualizace znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. Školní rok 2011/2012

OBČANSKÁ VÝCHOVA. Školní rok 2011/2012 Oblasti: 1. Domácí úkoly 2. Domácí příprava 3.Individuální konzultace (doučování) 4.Sebehodnocení 5.Klasifikace 6.Pomůcky Ukázka písemných prací OBČANSKÁ VÝCHOVA Školní rok 2011/2012 Občanská výchova 6.ročník

Více

Výzva k podání nabídky Výběrové řízení

Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Obec Vacenovice si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Název zakázky: Název: Dotační management projektu Stavební úpravy

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne 31.8.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne 31.8.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne 31.8.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích Přítomni: Dolák, Kubešová, Kyrianová, Lískovec, Pelikán, Ročovský, Trenda

Více

Žádost o zápis uzavření manželství

Žádost o zápis uzavření manželství Žádost o zápis uzavření manželství sepsaná dne... u... s... bytem... k provedení zápisu manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, podle ustan. 1, 3 odst. 4) a 43

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.07/2012 ve Vysokém konaného dne

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015. Návrh OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015. Návrh OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Jana Nehybová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2015 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde uvedeny

Více

USNESENÍ č. 25/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 25/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 25/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.9. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.9. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.9. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.09.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na září 2014: Program

Více

Obec Ohaře Ohaře 45 281 30 Ohaře

Obec Ohaře Ohaře 45 281 30 Ohaře Obec Ohaře Ohaře 45 281 30 Ohaře Zápis č.7/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Ohaře, které se uskutečnilo v úterý 8.září 2015 od 20:00 hodin na Obecním úřadě Ohaře. Přítomní dle presenční listiny,

Více

Zápis č. 11/2014 z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Hlupín konaného dne 7.11.2014 v 19,00 hod. v budově OÚ

Zápis č. 11/2014 z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Hlupín konaného dne 7.11.2014 v 19,00 hod. v budově OÚ Zápis č. 11/2014 z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Hlupín konaného dne 7.11.2014 v 19,00 hod. v budově OÚ Přítomni: Nově zvolení zastupitelé: Adriana Šťastná, Jaroslav Křivanec, Ing. Petr Břicháček,

Více

Registrace Vašeho spotřebiče do akce Prodloužená záruka

Registrace Vašeho spotřebiče do akce Prodloužená záruka Registrace Vašeho spotřebiče do akce Prodloužená záruka 1. Registraci je možné provést na našich webových stránkách určených přímo pro registraci výrobků: www.registrace zaruka.cz (Česká republika) www.registracia

Více

Zastupitelstvo 1.3.2013

Zastupitelstvo 1.3.2013 Zastupitelstvo 1.3.2013 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba ověřovatele zápisu 3. Zpráva finančního výboru 4. Schválení rozpočtu za rok 2013 5. Zpráva kontrolního

Více

Název VZM: KRAJ PRAHA Autor: Mgr. Lenka Nováková Očekávaný výstup: umí se orientovat v mapě

Název VZM: KRAJ PRAHA Autor: Mgr. Lenka Nováková Očekávaný výstup: umí se orientovat v mapě Název VZM: KRAJ PRAHA Autor: Mgr. Lenka Nováková Očekávaný výstup: umí se orientovat v mapě Prahy, zná části Prahy a nejznámější pražské památky Časový nárok: 45 min. Pomůcky: interaktivní tabule, datový

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

PRAHA, STÁTNÍ SYMBOLY

PRAHA, STÁTNÍ SYMBOLY PRAHA, STÁTNÍ SYMBOLY Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/21.2165 Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice 20.9.2011 Anotace Prezentace Prahy památky, korunovační

Více

Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016. Usnesení č. 32/1 32/26

Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016. Usnesení č. 32/1 32/26 Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016 Přítomni: Členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová Marie Gutová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis. Mgr.

Více

ČÁST I. IDENTIFIKACE ŽADATELE: Vyplňte, popř. proškrtněte

ČÁST I. IDENTIFIKACE ŽADATELE: Vyplňte, popř. proškrtněte Žádost o dofinancování sociální služby pro r. 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 21.10.2015 od 18.00 na OÚ * * *

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 21.10.2015 od 18.00 na OÚ * * * Obec Hořátev Zastupitelstvo obce Hořátev Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 21.10.2015 od 18.00 na OÚ Přítomni: dle prezenční listiny: Poupa, Kristl, Mutl, Rajdlová, Rajdl, Dědek,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.9.2015 od 19.00 hod. v místnosti obecního úřadu Syřenov č.p.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.9.2015 od 19.00 hod. v místnosti obecního úřadu Syřenov č.p. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.9.2015 od 19.00 hod. v místnosti obecního úřadu Syřenov č.p. 68 Přítomno: 6 zastupitelů ( R.Fejfar omluven), 1 host Veřejné

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 1 / 2015 ze dne 14.1.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Vít Šnévajs, Eva Opltová, Martin Burda, Richard Polnický

Více

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ *) Příloha č. 15 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ [ 15 odst. 2 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] udržovacích prací obnovy

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 29.08.2014

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 29.08.2014 Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 29.08.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Aktivity Komunitní školy na ZŠ a MŠ Lingua Universal s.r.o., Sovova 2 Litoměřice

Aktivity Komunitní školy na ZŠ a MŠ Lingua Universal s.r.o., Sovova 2 Litoměřice Aktivity Komunitní školy na ZŠ a MŠ Lingua Universal s.r.o., Sovova 2 Litoměřice Čarodějnice na ZŠ a MŠ Lingua Universal Ve středu 30. dubna jsme pro děti základní a mateřské školy připravili,,slet čarodějnic.

Více

podle ustanovení 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

podle ustanovení 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015 podle ustanovení 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:,,ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Pořadové číslo materiálu: 26 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zápis. ze 10.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 28.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu

Zápis. ze 10.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 28.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zápis ze 10.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 28.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. Jednání Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Usnesení č. 04/14Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 za rok 2012 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 04/14Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 za rok 2012 dle předloženého návrhu. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Hodina, Němec

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Hodina, Němec ZÁPIS ze 7. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 15. prosince 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě v Mirošově -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 26.08.2013 14.12.2011: 02.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Zapomenutá místa? Jilemnická poznávání

Zapomenutá místa? Jilemnická poznávání Zapomenutá místa? Jilemnická poznávání Informační centrum 2009 Letošní ročník Jilemnického poznávání má název Zapomenutá místa? Postupem času se vše mění a Jilemnice samozřejmě není výjimkou. V této brožurce

Více

tvorbu představila a v rámci vernisáže uskutečnila přednášku Vesmír z pohledu Hubbleova teleskopu.

tvorbu představila a v rámci vernisáže uskutečnila přednášku Vesmír z pohledu Hubbleova teleskopu. květen 2016 Na konickém zámku proběhla nevšední výstava ZŠ a G Konice. Hlavně nesmí býti smutno V pátek 8. dubna v podvečer proběhla v konické zámecké galerii vernisáž výstavy obrazů Mgr. Ilony Strejčkové.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2010 (par. 17 a par. 39 zák. č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1) HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU V ROCE 2010 Počáteční stav na bankovním

Více

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 27.1.2012

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 27.1.2012 Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 27.1.2012 1. Schválení programu zasedání: Ing. Radko Rys předložil ke schválení program zasedání: 1. Schválení programu zasedání 2. Plnění rozpočtu

Více

Obecní úřad Benešov u Semil kontakty

Obecní úřad Benešov u Semil kontakty Obecní úřad Benešov u Semil kontakty Starosta: tel./fax 481 62 27 93, 724 180 025 Účetní: tel. 481 62 48 91 E-mail: obec.benesov@iol.cz Stránky: www.benesovusemil.cz Vážení diváci Vítáme Vás při sledování

Více

Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 3. 2016

Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 3. 2016 Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 3. 2016 Zasedání zahájila v 18 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Adresa příslušného úřadu. V... dne... podle ustanovení 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Adresa příslušného úřadu. V... dne... podle ustanovení 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Toužim Ulice: Sídliště 428 PSČ, obec: 364 01 Toužim V... dne...... Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE (PASPORTU) STAVBY podle ustanovení 125 odst.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. podprogram 117 513

Ministerstvo pro místní rozvoj. podprogram 117 513 Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 513 Podpora výstavby technické infrastruktury Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 5. 2016 ČÁSTKA 4/2016 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015 2 Zpráva

Více

Speciální projekt v Haňovicích umožní sklízet rajčata o Vánocích

Speciální projekt v Haňovicích umožní sklízet rajčata o Vánocích Speciální projekt v Haňovicích umožní sklízet rajčata o Vánocích Haňovice Pochutnat si koncem prosince na chutných a hlavně českých rajčatech? Už o letošních vánočních svátcích by si hospodyňky mohly koupit

Více

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem R. D.

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem R. D. Materiál číslo: 18 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

(č. usnesení 227/10 243/10) XXX

(č. usnesení 227/10 243/10) XXX Usnesení z 28. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 28. jednání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 23. června 2010 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 227/10 243/10) usnesení

Více

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2014

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2014 Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2014 Vypracovala: Bc. Petra Rózanská, ekonom společnosti Obsah Základní údaje o společnosti ke dni 31.12.2014 3 Složení statutárních

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 11. 2014

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 11. 2014 ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 11. 2014 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 9 - Chadimová Pavla, Bajerová

Více

Zápis z Členské schůze SRPŠ při MŠ Hněvotín ze dne 17.9. 2015

Zápis z Členské schůze SRPŠ při MŠ Hněvotín ze dne 17.9. 2015 Zápis z Členské schůze SRPŠ při MŠ Hněvotín ze dne 17.9. 2015 Dne 17.9.2015 proběhla Členská schůze Sdružení rodičů a přátel školy při mateřské škole v Hněvotíně. Členská schůze byla svolána dne 16.8.2015

Více

Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most

Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most Život i v nepříznivých situacích může být důstojný a můžeme jej nasměrovat k lepšímu. Terénní programy - Projdeme tím s vámi - Oblastní charita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Název: Sdružení Českolipsko Právní forma: zájmové sdružení Adresa: náměstí T. G. M. 165, 470 01 Česká Lípa IČO: 75059843 Účelem sdružení je zajištění efektivní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Česká republika 1 Obsah Národní kontaktní místo (NKM) - vznik a struktura Jednací řád Případy

Více

U s n e s e n í z 21. zastupitelstva města konaného dne 11.04.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 21. zastupitelstva města konaného dne 11.04.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 21. zastupitelstva města konaného dne 11.04.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 309/2014: program 21. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 285 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 1.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni: Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 30 dnů a tato lhůta začíná běžet

8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni: Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 30 dnů a tato lhůta začíná běžet Č.j. Vyřizuje /telefon Datum Malý /24245614 29.5.2008 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky Ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl.m.prahy a podle zákona

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. srpna 2011

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. srpna 2011 17. ročník srpen 2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. srpna 2011 Usnesením č. 39/2011 zastupitelé schválili prodat část obecního pozemku v k. ú. Zahrádky p.č. 770/1 o výměře 28 m 2 za cenu

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 10.02.2009 v 17.00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 10.02.2009 v 17.00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 10.02.2009 v 17.00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 1/2010 Starostka zahájila 1. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Zkušenosti z implementace IS PROXIO - Město Žďár nad Sázavou Ing. Libor Vostrejš vedoucí odboru IT, Ing. Jiří Berkovec MARBES CONSULTING s.r.o.

Zkušenosti z implementace IS PROXIO - Město Žďár nad Sázavou Ing. Libor Vostrejš vedoucí odboru IT, Ing. Jiří Berkovec MARBES CONSULTING s.r.o. Zkušenosti z implementace IS PROXIO - Město Žďár nad Sázavou Ing. Libor Vostrejš vedoucí odboru IT, Ing. Jiří Berkovec MARBES CONSULTING s.r.o. Město Žďár nad Sázavou Historie města sahá až do poloviny

Více

Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení založen 17.10.2007

Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení založen 17.10.2007 Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení založen 17.10.2007 Nová Ves nad Nisou Registrace 20.9.2007, IČO: 226 70 530 Sídlo: Nová Ves nad Nisou 108, 46827 okraslovacispolek@email.cz www.novoveskyokraslovacispolek.cz

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Vybavení, pomůcky Inovace výuky

Více

Příloha č.1 - Dotazníkové šetření k bakalářské práci Podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy

Příloha č.1 - Dotazníkové šetření k bakalářské práci Podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy Příloha č.1 - Dotazníkové šetření k bakalářské práci Podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy Z důvodu co největšího přiblížení se k realitě trhu soukromého vzdělávání, představám a požadavkům

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. Statut Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. Statut Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Statut Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje ČÍSLO: SM/122/ZK ZMĚNA Č.: PLATNOST OD: 8. 11. 2011 ÚČINNOST OD: 9. 11. 2011

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I.termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I.termín MATEMATIKA Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Vítáme vás na gymnáziu Omská a přejeme úspěšné vyřešení všech úloh. Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí. V matematice pracujeme s čísly

Více

Zápis č. 9 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 6. 8. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice.

Zápis č. 9 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 6. 8. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice. Zápis č. 9 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 6. 8. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice. Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí, Pavel Alenka,

Více

*HZSCX003XEW7* HZSCX003XEW7

*HZSCX003XEW7* HZSCX003XEW7 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice Pražská 52b 370 04 České Budějovice *HZSCX003XEW7* HZSCX003XEW7 Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy:

Více

Ohlášení stavby. nové stavby nástavby přístavby stavební úpravy změny stavby před dokončením ČÁST A.

Ohlášení stavby. nové stavby nástavby přístavby stavební úpravy změny stavby před dokončením ČÁST A. MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19 686 01 Uherské Hradiště odloučené pracoviště: Revoluční 1023 Ohlášení stavby podle ustanovení 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více