MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013"

Transkript

1 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý starosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková vedoucí odboru Bc. Václav Filip vedoucí oddělení správy majetku

2 a) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou a převedení pronájmu části pozemku parc.č. 2090/22 k.ú. Písek na nového nájemce (pozemek pod novinovým stánkem na Velkém náměstí) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení 1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2090/22 o výměře 5 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění novinového stánku, dohodou ke dni , pro žadatelku, bytem Písek, za podmínky převodu na nového nájemce. 2. pronájem části pozemku parc.č. 2090/22 o výměře 5 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění novinového stánku, od , za úplatu ve výši Kč ročně + inflační doložka, pro nového nájemce, bytem Písek. Důvodová zpráva: Žadatelka má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 2090/22 o výměře 5 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění novinového stánku. Jedná se o stánek na Velkém náměstí v Písku vedle budovy Okresního soudu. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do Paní Jandová žádá, s ohledem na svůj věk a rodinné důvody, o převedení pronájmu výše uvedeného pozemku na svoji snachu. O převedení pronájmu žádá od data Žadatelka nemá dluh vůči městu, nájemné pro rok 2013 bylo uhrazeno. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Nový nájemce nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadateli (usnesení 1a, 2a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně + inflační doložka Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. - 39, 102 Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: Situace s vyznačením pozemku stránka 2 (celkem 8)

3 stránka 3 (celkem 8)

4 b) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou a převedení pronájmu části pozemku parc.č. 1 k.ú. Písek na pana nového nájemce (pozemek pod stánkem s občerstvením v Palackého sadech) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení 1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1 o výměře 10 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění stánku s občerstvením, dohodou ke dni , pro žadatele, bytem Písek, za podmínky převodu na nového nájemce. 2. pronájem části pozemku parc.č. 1 o výměře 10 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění stánku s občerstvením, od , za úplatu ve výši Kč ročně + inflační doložka, pro nového nájemce, bytem Písek.. Důvodová zpráva: Žadatel má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 1 o výměře 10 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění stánku s občerstvením. Jedná se o stánek v Palackého sadech. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do Žadatel žádá o převedení pronájmu výše uvedeného pozemku na nového nájemce, který stánek od žadatele odkupuje. Žadatel nemá dluh vůči městu, nájemné pro rok 2013 bylo uhrazeno. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Nový nájemce nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadateli (usnesení 1a, 2a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně + inflační doložka Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. - 39, 102 Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: Situace s vyznačením pozemku stránka 4 (celkem 8)

5 stránka 5 (celkem 8)

6 c) ZŠ J.K.Tyla a Mateřská škola Písek žádost o výpůjčku pozemku parc.č. 1805/13 k.ú. Písek (zahrada v areálu MŠ) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení výpůjčku pozemku parc.č. 1805/13 o výměře 87 m 2 k.ú. Písek, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok, za účelem užívání jako hřiště pro potřeby mateřské školy, pro Základní školu J. K. Tyla a Mateřskou školu Písek, IČ , se sídlem Písek, Tylova Důvodová zpráva: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, zastoupená ředitelem školy Mgr. Pavlem Kocem a vedoucí učitelkou MŠ Bc. Helenou Kučerovou, žádá o výpůjčku pozemku parc.č. 1805/13 o výměře 87 m 2 k.ú. Písek. Tento pozemek leží v těsné blízkosti Křesťanské mateřské školy v Dobrovského ulici. Pozemek byl v minulosti využíván jako zahrádka pro obyvatele domu čp. 672, který je již několik let neobydlený a zahrada tak leží ladem. Pozemek se nachází až za bránou do MŠ, která je mimo provozní hodiny uzamčena a areál tak není přístupný. Pozemek je v současné době zanedbaný, škola by ráda tento prostor upravila a přeměnila na hřiště a trvale udržitelnou bezúdržbovou přírodní zahradu, které by sloužily potřebám dětí z Křesťanské MŠ. V říjnu 2013 by v tomto prostoru škola vybudovala pískoviště se zastíněním, na jaře 2014 by přišly na řadu zahradnické práce a drobná výsadba. Finanční prostředky na tuto přeměnu bude škola čerpat z vlastních zdrojů, částečně ze sponzorských darů a fondu VHP a VLT na obnovu školních zahrad. Všechny herní prvky a další úpravy budou voleny tak, aby byly snadno demontovatelné a v případě potřeby mohl být pozemek vrácen v původním stavu. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadateli (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: Fotodokumentace Situace s vyznačením pozemku stránka 6 (celkem 8)

7 stránka 7 (celkem 8)

8 stránka 8 (celkem 8)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 26.08.2013 14.12.2011: 02.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 12.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky ve výši 11.250,- Kč a návrh

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 520 ze dne 15.07.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 520 ze dne 15.07.2015 č.j.: 551/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 520 ze dne 15.07.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 3606/6 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.04.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.04.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 14.12.2011 12.04.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 31.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 30.05.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 24.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Poskytnutí bytů formou výběrového řízení NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Návrh

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 248/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 227 ze dne 26.03.2014 Návrh dohody o narovnání za bezdůvodné obohacení užívání bez právního důvodu, a to pozemku parc. č. 1451/3

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví V Písku dne: 04.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na poskytnutí finančních příspěvků na sociální účely

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 V Písku dne: 04.05.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 06.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Využití pronájmu částí pozemků parc. č. 1592/10, č. 1593/28 a č. 1560/11

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 3/2011/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

VÝPIS USNESENÍ 4. schůze Rady města Slavičín dne 16.12.2014

VÝPIS USNESENÍ 4. schůze Rady města Slavičín dne 16.12.2014 VÝPIS USNESENÍ 4. schůze Rady města Slavičín dne 16.12.2014 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 Odbor školství a kultury V Písku dne: 16.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zápis do školského rejstříku kapacita školních klubů NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28.5.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 37/2005.

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 37/2005. USNESENÍ ze zasedání Rady města Rýmařova č. 38 konaného v řádném termínu, dne 14.2.2005 1663/38/05 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 37/2005. 1664/38/05 a) Rada města

Více

Město Žatec městský úřad kancelář úřadu V Žatci dne 24.3.2016. MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 11.4.2016

Město Žatec městský úřad kancelář úřadu V Žatci dne 24.3.2016. MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 11.4.2016 Město Žatec městský úřad kancelář úřadu V Žatci dne 24.3.2016 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 11.4.2016 NÁZEV: PŘEDKLÁDÁ: ZPRACOVALA: OBSAH: Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě na

Více

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 05.11.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 05.11.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 27. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 05.11.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Bc. Lenka Lízlová, Vladimíra Nováková, Jan Piegl, Jan Janda, Jana Vernerová, Milan

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 02.12.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Z Á P I S z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. března 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin.

Z Á P I S z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. března 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin. Z Á P I S z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. března 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 3 (omluven : Kosina P.) Ověřovatelé:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 20.10.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok

Více

Usnesení. z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 18.1.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 18.1.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 18.1.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/3/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 28/40/RM/2015, 8/1/RM/2016. 2/3/RM/2016

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 Výsledky hlasování o přijatých usneseních 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 3 Rady města Stříbra ze dne 15.02016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: I. NÁVRH NA VÝPOVĚĎ Z NÁJEMNÍ SMLOUVY: město Stříbro v souladu s nájemní smlouvu ze dne 17.09.2013

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.10.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.10.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.10.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.10.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne 31.8.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne 31.8.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne 31.8.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích Přítomni: Dolák, Kubešová, Kyrianová, Lískovec, Pelikán, Ročovský, Trenda

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 08.10.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem R. D.

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem R. D. Materiál číslo: 18 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 24.11.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 24.11.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 24.11.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemků pod bytovým domem čp. 1551, Turnov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 12. schůze, konané dne 15. 6. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. března 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. března 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. března 2011 č. 55 u p r a v e n á v e r z e 1. neschvaluje Oblastní odbočce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých se sídlem v Karlových

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice (dále též jako zasedání

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 5. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 5. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 5. srpna 2009 (upravená verze) č. 262 v působnosti valné hromady Zprávu o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami za rok 2008, která tvoří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 30.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o realizaci překládky

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 20.08.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ZŠ E. Beneše NÁVRH USNESENÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 433/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 407 ze dne 08.06.2015 Uzavření Smlouvy o nájmu školních nebytových prostor mezi Městskou částí Praha 3 a Základní školou, Praha

Více

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 4. Základní informace Jedná se o uložení inženýrských sítí v souvislosti

Více

U S N E S E N Í. 86. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 86. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 07.06.2010 V Brně 10.06.2010 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 86/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 3. prosince 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 3. prosince 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 3. prosince 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů 6 Ověřovatelé: Kosina Petr Vancl

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 337 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků ppč. 415/2 o výměře 27 m 2, ppč. 415/1 o výměře 462 m 2, stpč. 408 o výměře 911 m 2 a stpč. 409 o výměře 221 m 2, tj. celkem

Více

Usnesení. Usnesení. 98. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11. 11. 2013 čís. 4125/RMObM1014/98/13 4129/RMObM1014/98/13

Usnesení. Usnesení. 98. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11. 11. 2013 čís. 4125/RMObM1014/98/13 4129/RMObM1014/98/13 98. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11. 11. 2013 čís. 4125/RMObM1014/98/13 4129/RMObM1014/98/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.5. 2011. Výběr dodavatele na akci: Rekonstrukce Rokycanovy ulice v Písku

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.5. 2011. Výběr dodavatele na akci: Rekonstrukce Rokycanovy ulice v Písku Městské služby Písek s.r.o V Písku dne 27.4.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.5. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výběr dodavatele na akci: Rekonstrukce Rokycanovy ulice v Písku NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Ceny tepelné energie pro konečného spotřebitele - Písek, a.s.

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 10. Konané dne: 05.11.2015

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 10. Konané dne: 05.11.2015 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 10 Konané dne: 05.11.2015 Materiál číslo: 10/06/01 Název materiálu a návrh usnesení: 10/06/01 Žádost o prodej budovy č. p. 55 v místní části Hájov

Více

Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 10 ze dne 29.06.2015. Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 10. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne 29.06.

Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 10 ze dne 29.06.2015. Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 10. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne 29.06. Obec Branka u Opavy Usnesení č. 10. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 29.06.2015 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : a) D l o u

Více

Usnesení z mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 18. 12. 2007

Usnesení z mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 18. 12. 2007 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: KP/4153/2007 viz program viz zápis Usnesení z mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 18. 12. 2007 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 1459 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 05/13

Město Blovice Rada města Usnesení č. 05/13 Město Blovice Rada města Usnesení č. 05/13 z jednání rady města konaného dne 22.04.2013 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 151 186 RM schvaluje 151) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

Usnesením č. 1 byla určena zapisovatelem paní Lucie Šimková a ověřovateli zápisu paní Drahuše Šmatolánová a ing. Terezie Švarcová.

Usnesením č. 1 byla určena zapisovatelem paní Lucie Šimková a ověřovateli zápisu paní Drahuše Šmatolánová a ing. Terezie Švarcová. VÝ P I S U S N E S E N Í ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 03.11.2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis RM ze dne 17. 9. 2014

Zápis RM ze dne 17. 9. 2014 Z Á P I S ze 14. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 17. 9. 2014 Návrh programu: 1. Schválení programu 2. Rozpočtové opatření č. 8/2014 3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Lomnice

Více

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s R. a Z. P.

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s R. a Z. P. Materiál číslo: 16 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 50. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 50. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 5 23.12.2015 13:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 50. schůze Rady městského obvodu která se konala 18. 12. 201508:30 (usn. č. 1955/50 - usn. č. 1957/50) Bc. Martin Bednář

Více

Usnesení z 35. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 35. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 35. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 35.1. Program podpory využití volného času dětí a mládeže - změna termínů

Více

Zápis. z 20. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 19.9. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 19.9. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 19.9. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Fořt, p. Jeník, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička

Více

Usnesení. z 29. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 29. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 29. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 29/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Rozpočet Obce Mikulov na rok 2008 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2008. Byl vytvořen v souladu se zákonem č.128/2000 o

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 9/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 9/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 9/2016 Ze schůze Rady města Toužim č. 9 konané dne 9. května 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání žádosti o ukončení nájemní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek,

Více

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 12.1.2015

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 12.1.2015 ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 12.1.2015 Přítomni : p. M. Egert, p. R. Kajzar, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. L. Chalupný Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý Hosté : XXX Zahájení : 16:00

Více

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne 28.3.2007

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne 28.3.2007 Přehled usnesení 10. RMČ R-119 Stanovisko k úplatnému převodu či k pronájmu části pozemku parc. č. 1818/150 v k.ú. Hostivař Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-120 Stanovisko ke směně pozemku parc.

Více

Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016. Usnesení č. 32/1 32/26

Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016. Usnesení č. 32/1 32/26 Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016 Přítomni: Členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová Marie Gutová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis. Mgr.

Více

Statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek

Statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek DATUM: 02.01.2011 ČÍSLO JEDNACÍ: VÝTISK ČÍSLO: BR-1/2011-2 Jediný POČET LISTŮ (STRAN): 3 (5) Statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek vydaný k zabezpečení 8 nařízení vlády č. 462/2000

Více

Z Á P I S č. 3/2016. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 10. 2. 2016

Z Á P I S č. 3/2016. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 10. 2. 2016 Z Á P I S č. 3/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 10. 2. 2016 Přítomni: Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D Omluveni: Ing. Pavel Bartoš,

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 1/2015 konaného dne 8. 1. 2015

Více

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. R. Kajzar, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p. L. Chalupný

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. R. Kajzar, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p. L. Chalupný ZÁPIS ZE 49. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 1.12.2014 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. R. Kajzar, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p. L. Chalupný Hosté : XXX Zahájení

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í ustavujícího Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 26.11.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í ustavujícího Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 26.11. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í ustavujícího Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 26.11.2014 01/2014 Zastupitelstvo MČ Praha Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená

Více

Přehled přijatých usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.2.2016 Usnesení č. 391/1623

Přehled přijatých usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.2.2016 Usnesení č. 391/1623 Přehled přijatých usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.2.2016 Usnesení č. 391/1623 ZO schvaluje program 23. zasedání ZO, konaného dne 15. února 2016. K usnesení č. 364/1520

Více

(č. usnesení 227/10 243/10) XXX

(č. usnesení 227/10 243/10) XXX Usnesení z 28. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 28. jednání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 23. června 2010 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 227/10 243/10) usnesení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 26.08.2013 14.12.2011: 21.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Účast: Usn. RM č. 1488/15 Usn. RM č. 1489/15 Usn. RM č. 1490/15

Účast: Usn. RM č. 1488/15 Usn. RM č. 1489/15 Usn. RM č. 1490/15 Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 14. září 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Pavlína Lišková,

Více

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Název: Aktualizace znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 15.09.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OSM 11. Název materiálu: Způsob prodeje objektu čp. 81 (bytový dům), ul. Žižkova, Turnov

OSM 11. Název materiálu: Způsob prodeje objektu čp. 81 (bytový dům), ul. Žižkova, Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 24.09.2015 OSM 11. Název materiálu: Způsob prodeje objektu čp. 81 (bytový dům), ul. Žižkova, Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání

Více

MĚSTO CVIKOV se sídlem Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411,

MĚSTO CVIKOV se sídlem Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411, MĚSTO CVIKOV se sídlem Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz č.j. MUC-6470/2013 počet stran dokumentu: 1/8 Cvikov dne: 30.12.2013

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 27.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení NÁVRH USNESENÍ Rada města k žádosti Úřadu

Více

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Na základě usnesení zastupitelstva obce Čáslavsko

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.08.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S ze 7. schůze, konané dne 21. 3. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.9. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.9. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.9. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.09.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na září 2014: Program

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 13.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Rekonstrukce mostů ev.č. 1403-1 a 1403-2, Zátaví - žádost Jihočeského

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 096/15 z 30. 3. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 096/15 z 30. 3. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 4. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 30. 3. 2015 od 19.30 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 096/15 z

Více

Další specifikace Funkce dle platného ÚP Plochy pro bydlení nízkopodlažní 2.2. Požadavek na změnu Výstavba RD, zrušení plánované pozemní komunikace

Další specifikace Funkce dle platného ÚP Plochy pro bydlení nízkopodlažní 2.2. Požadavek na změnu Výstavba RD, zrušení plánované pozemní komunikace Podnět č. 1 do územního plánu obce Šimonovice Parcelní číslo 74/10 Orná půda Funkce dle platného ÚP Plochy pro bydlení nízkopodlažní 2.2. Požadavek na změnu Výstavba RD, zrušení plánované pozemní komunikace

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. září 2013 07/2013/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. září 2013 07/2013/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. září 2013 07/2013/ZM I. ZM bere na vědomí: 7.2013/20ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011 U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011 OÚ/391/2011 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE STARÉM MĚSTĚ Přítomni:,,,,, Mgr. Bílek P., Mgr.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 1. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 12.11.2014 v 15.30 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 09. 05. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. OMLUVENI: Barbier, Duchajová, Hlava UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 84. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 03.07.2014 v 15 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 2. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec

ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 2. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 2. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec Přítomni: p. Pikart, p. Sláma, p. Bardoňová, p.kuba, p. Vondrášek, p.nytra, p. Bambousek Omluveni: Hosté:

Více

Bod č. 14. Ing. Blanka Sunkovská, OSM - vedoucí odboru správy majetku

Bod č. 14. Ing. Blanka Sunkovská, OSM - vedoucí odboru správy majetku MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 4/2015 str. 1 / 6 Do zastupitelstva města dne: 27.4.2015 Bod č. 14 Okruh: Majetkové záležitosti Věc: Předkládá: Zpracoval: Odkoupení podílů na pozemcích -

Více

6/01 Program schůze RM 6/01/1 Schválila program 6. schůze Rady města Příbora.

6/01 Program schůze RM 6/01/1 Schválila program 6. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Příbora konané dne 3. února 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis č.8/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne 7.10.2011

Zápis č.8/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne 7.10.2011 Zápis č.8/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne 7.10.2011 Místo konání: obecní úřad Krásná Hora 34 Doba konání: začátek jednání 19.00 hod. Konec jednání 21.00 hod. Jednání

Více

56. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. dubna 2009 ve 14.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

56. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. dubna 2009 ve 14.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 056/09/Če U S N E S E N Í 56. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. dubna 2009 ve 14.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1604/56 1631/56 Rozdělovník - členové

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 4.12. 2013 v 16.00 hod. na obecním úřadě

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 4.12. 2013 v 16.00 hod. na obecním úřadě Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 4.12. 2013 v 16.00 hod. na obecním úřadě Přítomni: 3 členové zastupitelstva: pí. Libuše Skalová starostka Omluveni: Host: Program:

Více

Usnesení č. 1.1/6-Z12 Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce PhDr. Jaroslava Andrýska.

Usnesení č. 1.1/6-Z12 Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce PhDr. Jaroslava Andrýska. Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.9.2012 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 23. 07. 2008

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 23. 07. 2008 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 23. 07. 2008 I. Smluvní strany 1. Město Boskovice, IČO: 00279978, se sídlem Městský úřad Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice, okres Blansko a (jako

Více

Předkládá Věra Houšková vedoucí HSO 3. Prodej pozemku p.č. 1835/39 s rekreační chatou č.ev. 41 v Kabátech

Předkládá Věra Houšková vedoucí HSO 3. Prodej pozemku p.č. 1835/39 s rekreační chatou č.ev. 41 v Kabátech Předkládá Věra Houšková vedoucí HSO 3. Prodej pozemku p.č. 1835/39 s rekreační chatou č.ev. 41 v Kabátech Na základě usnesení ZM č. 6/2014 byl zveřejněn záměr prodeje pozemku p.č. 1835/39 s rekreační chatou

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 19.5.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 19.5.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 19.5.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 9 zastupitelů, p.mňuk od 16.45 hod. do 18.20 hod., p.masařík

Více

U S N E S E N Í ze zasedání rady obce Březová konané dne 31. 01. 2013

U S N E S E N Í ze zasedání rady obce Březová konané dne 31. 01. 2013 U S N E S E N Í ze zasedání rady obce Březová konané dne 31. 01. 2013 Rada obce schvaluje: 1/40 Žádost paní Pavlíny Kirstové a paní Jitky Zedníkové, obou z Březové, o povolení vzájemné výměny obecních

Více

Usnesení z 29. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 29. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 29. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 29.1. Škola - žádost o souhlas s vyřazením majetku 29.1.1. konstatovala,

Více

Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více