Nastavení počítače Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastavení počítače Uživatelská příručka"

Transkript

1 Nastavení počítače Uživatelská příručka

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu s licencí. Důležité informace o produktu Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: Červen 2009 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Spuštění nástroje Computer Setup 2 Použití nástroje Computer Setup Procházení a výběr položek v nástroji Computer Setup... 3 Obnovení výchozích nastavení v nástroji Computer Setup Nabídky nástroje Computer Setup Nabídka File (Soubor)... 6 Nabídka Security (Zabezpečení)... 7 Nabídka Diagnostics (Diagnostika)... 8 Nabídka System Configuration (Konfigurace systému)... 9 Rejstřík iii

4 iv

5 1 Spuštění nástroje Computer Setup Nástroj Computer Setup je předem instalovaný nástroj, zaváděný do paměti ROM, který lze použít, i když operační systém nefunguje nebo není zavedený. POZNÁMKA: Některé položky nabídky nástroje Computer Setup uvedené v této příručce nemusí váš počítač podporovat. POZNÁMKA: S nástrojem Computer Setup lze použít externí klávesnici nebo myš připojenou k portu USB, jen pokud je aktivována podpora starších verzí rozhraní USB. Postup spuštění nástroje Computer Setup: 1. Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky zobrazena zpráva Press the ESC key for Startup Menu (Pro zobrazení nabídky Startup stiskněte klávesu ESC). 2. Stiskem klávesy f10 vstupte do nastavení systému BIOS. 1

6 2 Použití nástroje Computer Setup 2 Kapitola 2 Použití nástroje Computer Setup

7 Procházení a výběr položek v nástroji Computer Setup Informace a nastavení nástroje Computer Setup jsou přístupné přes nabídky File (Soubor), Security (Zabezpečení), Diagnostics (Diagnostika) a System Configuration (Konfigurace systému). Postup procházení a výběru položek v nástroji Computer Setup: 1. Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky zobrazena zpráva Press the ESC key for Startup Menu (Pro zobrazení nabídky Startup stiskněte klávesu ESC). Chcete-li vybrat nabídku nebo položku nabídky, použijte klávesu tabelátoru a klávesy se šipkami a poté stiskněte klávesu enter; na položku můžete rovněž klepnout pomocí polohovacího zařízení. Chcete-li zobrazený obsah posunout nahoru nebo dolů, klepněte v pravé horní části obrazovky na šipku nahoru nebo dolů anebo použijte klávesu se šipkou nahoru či klávesu se šipkou dolů. Chcete-li zavřít dialogová okna a zobrazit hlavní obrazovku nástroje Computer Setup, stiskněte klávesu esc a dále postupujte podle instrukcí na obrazovce. POZNÁMKA: K procházení a výběru položek v nástroji Computer Setup můžete použít buď polohovací zařízení (TouchPad, ukazovátko, myš USB) nebo klávesnici. 2. Stiskem klávesy f10 vstupte do nastavení systému BIOS. 3. Vyberte nabídku File (Soubor), Security (Zabezpečení), Diagnostics (Diagnostika) nebo System Configuration (Konfigurace systému). Chcete-li nástroj Computer Setup ukončit, zvolte jeden z následujících způsobů: Chcete-li nástroj Computer Setup ukončit bez uložení změn, klepněte na ikonu Exit (Ukončit) v levém dolním rohu obrazovky a dále postupujte podle zobrazovaných instrukcí. nebo Pomocí klávesy tabelátoru a kláves se šipkami vyberte položky File (Soubor) > Ignore changes and exit (Ignorovat změny a ukončit) a potom stiskněte klávesu enter. nebo Chcete-li změny uložit a ukončit nástroj Computer Setup, klepněte na ikonu Save (Uložit) v levém dolním rohu obrazovky a dále postupujte podle zobrazovaných instrukcí. nebo Pomocí klávesy tabelátoru a kláves se šipkami vyberte položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a ukončit) a potom stiskněte klávesu enter. Změny se zavedou po restartování počítače. Procházení a výběr položek v nástroji Computer Setup 3

8 Obnovení výchozích nastavení v nástroji Computer Setup POZNÁMKA: Obnovení na výchozí nastavení nezmění režim pevného disku. Postup obnovení výchozích hodnot u všech nastavení nástroje Computer Setup: 1. Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky zobrazena zpráva Press the ESC key for Startup Menu (Pro zobrazení nabídky Startup stiskněte klávesu ESC). 2. Stiskem klávesy f10 vstupte do nastavení systému BIOS. 3. Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položky File (Soubor) > Restore defaults (Obnovit výchozí nastavení). 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 5. Chcete-li změny uložit a ukončit nástroj, klepněte na ikon Save (Uložit) v levém dolním rohu obrazovky a dále postupujte podle zobrazovaných instrukcí. nebo Pomocí kláves se šipkami vyberte položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a Konec) a stiskněte klávesu enter. Změny se zavedou po restartování počítače. POZNÁMKA: zabezpečení. Při obnově výchozího nastavení výrobce se nezmění stávající heslo a nastavení 4 Kapitola 2 Použití nástroje Computer Setup

9 3 Nabídky nástroje Computer Setup Tabulky nabídek v této části poskytují základní informace o možnostech nástroje Computer Setup. POZNÁMKA: Některé položky nabídky nástroje Computer Setup uvedené v této kapitole nemusí váš počítač podporovat. 5

10 Nabídka File (Soubor) Volba Postup System Information (Systémové informace) Zobrazí identifikační údaje týkající se počítače a baterií v systému. Zobrazí technické údaje týkající se procesoru, mezipaměti a velikosti paměti, systémové paměti ROM, verze grafického systému a verze řadiče klávesnice. Set System Date and Time (Nastavení systémového data a času) Restore defaults (Obnovit výchozí nastavení) Ignore changes and exit (Ignorovat změny a Konec) Save changes and exit (Uložit změny a Konec) Nastavení nebo změna data a času na počítači. Nahradí aktuální nastavení konfigurace v nástroji Computer Setup výchozím nastavením od výrobce. (Režim pevného disku, nastavení hesel a nastavení zabezpečení se při obnově výchozích nastavení nezmění.) Zruší všechny změny zadané v rámci aktuální relace. Potom dojde k ukončení nástroje a restartu počítače. Uloží všechny změny zadané v rámci aktuální relace. Potom dojde k ukončení nástroje a restartu počítače. Změny se zavedou po restartování počítače. 6 Kapitola 3 Nabídky nástroje Computer Setup

11 Nabídka Security (Zabezpečení) POZNÁMKA: Některé položky nabídky uvedené v této části nemusí váš počítač podporovat. Volba Postup Setup BIOS Administrator Password (Nastavení hesla správce systému BIOS) User Management (Správa uživatelů vyžaduje heslo správce systému BIOS) Nastavení hesla správce systému BIOS. Umožňuje vytvořit nový uživatelský účet pro systém BIOS. Umožňuje zobrazit seznam uživatelů nástroje ProtectTools. Password Policy (Zásady hesel - vyžaduje heslo správce systému BIOS) HP SpareKey Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Vždy žádat o registraci klíče HP SpareKey) Allow Reset of HP ProtectTools security keys (Povolit reset klíčů zabezpečení HP ProtectTools) Change Password (Změna hesla) HP SpareKey Enrollment (Registrace klíče HP SpareKey) Umožňuje měnit kritéria zásady pro použití hesla. Aktivuje/deaktivuje HP SpareKey (výchozí nastavení je deaktivováno). Aktivuje/deaktivuje registraci HP SpareKey (výchozí nastavení je deaktivováno). Povolit nebo zakázat reset klíčů zabezpečení HP ProtectTools. Umožňuje zadat, změnit nebo odstranit heslo správce systému BIOS. Umožňuje registrovat nebo resetovat klíč HP SpareKey, což je sada bezpečnostních otázek a odpovědí použitých v případě, že zapomenete heslo. DriveLock Passwords (Hesla funkce DriveLock) Povoluje nebo zakazuje funkci DriveLock na libovolném pevném disku počítače (ve výchozím stavu povoleno). Umožňuje změnit uživatelské nebo hlavní heslo funkce DriveLock. POZNÁMKA: Nastavení DriveLock jsou k dispozici jen po spuštění nástroje Computer Setup po zapnutí (nikoliv restartování) počítače. Automatic DriveLock (Automatická aktivace zámku jednotek Drivelock) Disk Sanitizer Povoluje nebo zakazuje podporu funkce Automatic DriveLock. Nástroj Disk Sanitizer slouží ke smazání veškerých dat z primárního pevného disku nebo z jednotky v rozšiřující pozici. UPOZORNĚNÍ: Nástroj Disk Sanitizer trvale odstraní data na vybrané jednotce. System IDs (ID systému) Slouží k zadání uživatelského inventárního čísla majetku a označení vlastnictví počítače. Nabídka Security (Zabezpečení) 7

12 Nabídka Diagnostics (Diagnostika) Volba Postup System Diagnostics Menu (Nabídka diagnostiky systému) System Information (Systémové informace) Zobrazí se následující informace: identifikační údaje týkající se počítače a baterií v systému, technické údaje týkající se procesoru, mezipaměti a velikosti paměti, systémové paměti ROM, verze grafického systému a verze řadiče klávesnice. Start-up Test (Test při startu) Testuje systémové komponenty potřebné pro spuštění počítače. Run-In Test (Kontrola paměti) Spustí úplnou kontrolu paměti systému. Hard Disk Test (Test pevného disku) Spustí úplný automatický test jakéhokoliv pevného disku v systému. Error Log (Protokol chyb) Pokud došlo k jakékoliv chybě, zobrazí protokol chyb 8 Kapitola 3 Nabídky nástroje Computer Setup

13 Nabídka System Configuration (Konfigurace systému) POZNÁMKA: Některé z uvedených možností konfigurace systému nemusí váš počítač podporovat. Volba Language (Jazyk) Postup Změní jazyk nástroje Computer Setup. Boot Options (Možnosti zavádění) Umožňuje nastavit zpoždění nabídky Startup (v sekundách). Povoluje nebo zakazuje zobrazování loga (ve výchozím stavu zakázáno). Povoluje nebo zakazuje zobrazování diagnostické adresy URL (ve výchozím stavu povoleno). Povoluje nebo zakazuje zavádění z disku CD-ROM (ve výchozím stavu povoleno). Povoluje nebo zakazuje zavádění z karty SD Card (ve výchozím stavu povoleno). Povoluje nebo zakazuje zavádění z disket (ve výchozím stavu povoleno). Enable/disable PXE Internal NIC boot (Aktivovat/ deaktivovat zavedení PXE z interního síťového adaptéru) (výchozí nastavení je deaktivováno) Nastaví zpoždění expresního operativního zavádění v sekundách. Umožňuje nastavit pořadí zavádění. Device Configurations (Konfigurace zařízení) Povoluje nebo zakazuje podporu starších verzí rozhraní USB (ve výchozím stavu povoleno). Aktivní podpora starších verzí rozhraní USB umožňuje následující: Použijte klávesnice USB v nastavení počítače i když operační systém neběží. Spuštění počítače ze spustitelných zařízení USB, včetně pevného disku, disketové jednotky nebo optické jednotky připojené k počítači prostřednictvím portu USB. Enable/disable fan always on while connected to an AC outlet (Aktivace/deaktivace ventilátoru při každém připojení k napájecí zásuvce) (výchozí je deaktivováno). Enable/disable Data Execution Prevention (Aktivovat/ deaktivovat ochranu zpracování dat) (jen vybrané modely, výchozí je deaktivováno). Pokud tuto možnost aktivujete, procesor bude moci zakázat vykonávání některých kódů virů, což zvyšuje zabezpečení počítače. Režim SATA (Serial Advanced Technology Attachment). K dispozici jsou následující možnosti: AHCI (Advanced Host Controller Interface), IDE (Integrated Drive Electronics), Nabídka System Configuration (Konfigurace systému) 9

14 Volba Postup POZNÁMKA: Dostupnost předchozích možností se může u jednotlivých modelů lišit. Enable/disable HP QuickLook 2 (Aktivuje/deaktivuje HP QuickLook 2) (výchozí nastavení je aktivováno). Enable/disable Virtualization Technology (Aktivovat/ deaktivovat technologii virtualizace) (jen vybrané modely, výchozí je deaktivováno). Enable/disable Dual Core CPU (Aktivuje/deaktivuje dvoujádrový procesor) (výchozí nastavení je aktivováno). Enable/Disable Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) mode (Aktivovat/deaktivovat režim UEFI) (výchozí nastavení je aktivováno). Built-In Device Options (Možnosti vestavěného zařízení) Povoluje nebo zakazuje indikaci stavu na tlačítku bezdrátového připojení (ve výchozím stavu povoleno). Enable/disable embedded WWAN device radio (Aktivovat/deaktivovat vestavěné rádio zařízení WWAN) (výchozí nastavení je aktivováno). Povoluje nebo zakazuje integrovaný přepínač zařízení Bluetooth (ve výchozím stavu povoleno). Povoluje nebo zakazuje síťovou kartu (LAN) (ve výchozím stavu povoleno). Set the wake on LAN state (Nastavit aktivaci ze sítě LAN). Možnosti jsou následující: Disabled (Zakázáno), Boot to Network (Zavádění do sítě výchozí nastavení), Follow Boot Order (Dodržovat pořadí zavádění). Enable/disable the optical disc drive (Aktivuje/deaktivuje jednotku optického disku) (výchozí nastavení je aktivováno). Enable/disable the microphone (Aktivace/deaktivace mikrofonu) Povoluje nebo zakazuje modem (ve výchozím stavu povoleno). Povoluje nebo zakazuje vestavěné zařízení WLAN (ve výchozím stavu povoleno). Povoluje nebo zakazuje přepínání mezi sítí LAN a WLAN (ve výchozím stavu zakázáno). Povoluje nebo zakazuje integrovanou kameru (pouze u vybraných modelů; ve výchozím stavu povoleno). 10 Kapitola 3 Nabídky nástroje Computer Setup

15 Volba Port Options (Možnosti portů ve výchozím nastavení jsou všechny povoleny) Postup POZNÁMKA: Ve výchozím stavu jsou všechny možnosti portů povoleny. Povoluje nebo zakazuje zásuvku pro karty ExpressCard. Povoluje nebo zakazuje čtečku médií typu flash. Povoluje nebo zakazuje port USB. UPOZORNĚNÍ: Zakázáním portu USB budou též zakázána zařízení MultiBay a ExpressCard v pokročilém replikátoru portů. Set Security Level (Nastavit úroveň zabezpečení) Restore Security Defaults (Obnovit výchozí nastavení zabezpečení) Umožňuje změnit, zobrazit nebo skrýt úrovně zabezpečení pro všechny položky nabídek systému BIOS. Umožňuje obnovit výchozí nastavení zabezpečení. Nabídka System Configuration (Konfigurace systému) 11

16 Rejstřík B built-in device options (možnosti vestavěných zařízení) 10 C Computer Setup Diagnostics (Diagnostika), nabídka 8 soubor, nabídka 6 zabezpečení, nabídka 7 D device configurations (konfigurace zařízení) 9 Diagnostics (Diagnostika), nabídka 8 Disk Sanitizer 7 DriveLock, automatická funkce 7 Dual Core CPU (procesor se dvěma jádry) 10 E error log (protokol chyb) 8 H hard disk test (test pevného disku) 8 hesla 7 heslo funkce DriveLock 7 heslo správce systému BIOS 7 HP QuickLook 2 10 HP SpareKey Enrollment (Registrace klíče HP SpareKey) 7 J jazyk, změna v nástroji Computer Setup 9 jednotky, pořadí zavedení 9 K konfigurační nástroj Diagnostics (Diagnostika), nabídka 8 použití 2 procházení a výběr položek 3 soubor, nabídka 6 spuštění 1 System Configuration (Konfigurace systému), nabídka 9 zabezpečení, nabídka 7 M možnosti zavádění 9 N nastavení počítače obnovení výchozích nastavení 4 použití 2 procházení a výběr položek 3 spuštění 1 System Configuration (Konfigurace systému), nabídka 9 nástroj Setup obnovení výchozích nastavení 4 O obnovení výchozích nastavení 6 P podpora starších verzí, USB 1, 9 port options (možnosti portů) ExpressCard slot (zásuvka pro karty ExpressCard) 11 flash media reader (čtečka médií typu flash) 11 port USB 11 pořadí při zavádění 9 R restore security defaults (obnovit výchozí nastavení zabezpečení) 11 run-in test (kontrola paměti) 8 S Security (Zabezpečení), nabídka always prompt for HP SpareKey enrollment (Vždy žádat o registraci klíče HP SpareKey) 7 Automatic DriveLock (Automatická aktivace zámku jednotek Drivelock) 7 Disk Sanitizer 7 DriveLock 7 HP SpareKey Enrollment (registrace klíče HP SpareKey) 7 náhradní heslo HP SpareKey 7 nastavení hesla správce systému BIOS 7 povolit reset klíčů zabezpečení HP ProtectTools 7 správa uživatelů 7 System IDs (ID systému) 7 zásady hesel 7 změna hesla 7 set security level (nastavit úroveň zabezpečení) 11 soubor, nabídka 6 start-up test (test při startu) 8 12 Rejstřík

17 System Configuration (Konfigurace systému), nabídka 9 system date and time (systémové datum a čas) 6 System Diagnostics Menu (Nabídka diagnostiky systému) 8 System IDs (ID systému) 7 System information (systémové informace) 6 U Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) mode (režim UEFI) 10 USB, podpora starších verzí rozhraní 1, 9 V ventilátor systému 9 vestavěné zařízení aktivace ze sítě LAN 10 bezdrátové připojení, tlačítko 10 integrovaná kamera 10 jednotka optického disku 10 mikrofon 10 modem 10 přepínač zařízení Bluetooth 10 přepínání mezi sítí LAN a WLAN 10 rádiové zařízení WWAN 10 síťová karta (LAN) 10 vestavěné zařízení WLAN 10 Virtualization Technology (Technologie virtualizace) 10 Z zabezpečení, nabídka 7 zákaz vykonávání 9 zařízení SATA (Serial Advanced Technology Attachment) AHCI (Advanced Host Controller Interface) 9 IDE (Integrated Drive Electronics) 9 Rejstřík 13

18

Computer Setup Uživatelská příručka

Computer Setup Uživatelská příručka Computer Setup Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Computer Setup Uživatelská příručka

Computer Setup Uživatelská příručka Computer Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dx7500 Kancelářský počítač HP Compaq

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dx7500 Kancelářský počítač HP Compaq Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dx7500 Kancelářský počítač HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft a Windows

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel a Centrino jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) HP rp3000

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) HP rp3000 Příručka k nástroji Computer Setup (F10) HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) Kancelářské počítače

Příručka k programu Computer Setup (F10) Kancelářské počítače Příručka k programu Computer Setup (F10) Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5800 Kancelářské počítače HP Compaq

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5800 Kancelářské počítače HP Compaq Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5800 Kancelářské počítače HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5850 HP Compaq

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5850 HP Compaq Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5850 HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Intel a Centrino jsou registrované ochranné

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 215867-224 Květen 2002 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup.

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10)

Příručka k programu Computer Setup (F10) Příručka k programu Computer Setup (F10) Kancelářské počítače Copyright 2004 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft a Windows

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 361206-221 Kv ten 2004 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento nástroj slouží

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) HP Compaq 6000 Pro Business PC

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) HP Compaq 6000 Pro Business PC Příručka k nástroji Computer Setup (F10) HP Compaq 6000 Pro Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

HP ProtectTools. Úvodní informace

HP ProtectTools. Úvodní informace HP ProtectTools Úvodní informace Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Intel je ochranná

Více

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/865246

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/865246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DX6050 MICROTOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 331599-221 Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více