Zabezpečení. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zabezpečení. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Zabezpečení Uživatelská příručka

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. First Edition: March 2006 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Funkce zabezpečení 2 Hesla Pokyny pro nastavování hesel... 4 Heslo pro nastavení nástroje Computer Setup... 5 Nastavení hesla pro nastavení... 5 Zadání hesla pro nastavení... 5 Heslo vyžadované po zapnutí pro nástroj Computer Setup... 6 Nastavení hesla vyžadovaného po zapnutí... 6 Zadání hesla vyžadovaného po zapnutí... 7 Vyžadování zadání hesla po zapnutí při restartu... 7 Funkce DriveLock nástroje Computer Setup... 8 Nastavení hesla funkce DriveLock... 9 Zadání hesla funkce DriveLock Změna hesla funkce DriveLock Vypnutí funkce DriveLock Funkce zabezpečení nástroje Computer Setup Zabezpečení zařízení Funkce silného zabezpečení nástroje Computer Setup Nastavení silného zabezpečení Vypnutí silného zabezpečení Systémové informace nástroje Computer Setup ID systému nástroje Computer Setup Antivirový software 5 Software brány Firewall 6 Důležité bezpečnostní aktualizace (pouze u vybraných modelů) 7 Nástroj ProtectTools Security Manager (pouze u vybraných modelů) Modul Embedded Security for ProtectTools Modul Credential Manager for ProtectTools Modul BIOS Configuration for ProtectTools Modul Smart Card Security for ProtectTools Modul Java Card Security for ProtectTools CSWW iii

4 8 Bezpečnostní kabel 9 Snímač otisků prstů (pouze u vybraných modelů) Použití snímače otisků prstů Registrace otisků prstů Krok 1: Nastavení snímače otisků prstů Krok 2: Přihlášení do systému Windows pomocí registrovaného otisku prstu.. 33 Rejstřík iv CSWW

5 1 Funkce zabezpečení Poznámka Funkce zabezpečení jsou navrženy tak, aby sloužily jako odrazující prvek. Nemohou však zabránit zneužití nebo odcizení produktu. Poznámka Počítač podporuje službu CompuTrace, která umožňuje bezpečnostní sledování a získání počítače zpět. Pokud je počítač odcizen, může jej služba CompuTrace lokalizovat ve chvíli, kdy se neoprávněný uživatel připojí k síti Internet. Pokud chcete používat službu CompuTrace, musíte zakoupit související software a zaregistrovat se. Informace o objednání softwaru CompuTrace naleznete na webových stránkách Funkce zabezpečení poskytované s počítačem chrání počítač, osobní informace a data před řadou rizik. Podle způsobu použití počítače lze určit, které funkce zabezpečení budete potřebovat. Některé funkce zabezpečení jsou součástí operačního systému Microsoft Windows. Další funkce zabezpečení jsou uvedeny v následující tabulce. Většinu z rozšířených možností zabezpečení lze konfigurovat v nástroji Computer Setup. Ochrana Doporučená funkce zabezpečení Neoprávněné používání počítače Ověření po zapnutí pomocí hesla nebo karty Smart Card ProtectTools Security Manager Neoprávněný přístup k nástroji Computer Setup (f10) Neoprávněný přístup k obsahu pevného disku Neoprávněné resetování hesel nástroje Computer Setup (f10) Neoprávněné spuštění z optické jednotky, disketové jednotky nebo interní síťové karty Neoprávněný přístup k uživatelskému účtu systému Windows Nastavení hesla v nástroji Computer Setup* Heslo DriveLock v nástroji Computer Setup* Funkce silného zabezpečení nástroje Computer Setup Možnosti spouštění v nástroji Computer Setup* Nástroj Credential Manager for ProtectTools Neoprávněný přístup k datům Software brány Firewall Aktualizace systému Windows ProtectTools Security Manager Neoprávněný přístup k nastavení nástroje Computer Setup a dalším informacím identifikace systému Nastavení hesla v nástroji Computer Setup* CSWW 1

6 Ochrana Neoprávněné odpojení počítače Doporučená funkce zabezpečení Zásuvka bezpečnostního kabelu (pro připojení doplňkového bezpečnostního kabelu) *Nástroj Computer Setup není součástí systému Windows. Lze jej spustit stisknutím klávesy f10 po zapnutí nebo restartování počítače. Při používání nástroje Computer Setup je nutno k navigaci a provádění voleb používat klávesnici. 2 Kapitola 1 Funkce zabezpečení CSWW

7 2 Hesla Většina funkcí zabezpečení využívá hesla. Po každé změně hesla si nové heslo zapište a uložte na bezpečném místě, které se nenachází v blízkosti počítače. Informace k použití hesel: Heslo nástroje Setup, heslo vyžadované po zapnutí a heslo funkce DriveLock se nastavují v nástroji Computer Setup. Tato hesla jsou spravována systémem BIOS. Kód PIN karty Smart Card a heslo integrovaného zabezpečení, jež patří mezi hesla nástroje Security Manager for ProtectTools, lze povolit v nástroji Computer Setup. Tím se kromě jejich standardních funkcí v nástroji ProtectTools aktivuje funkce zabezpečení systému BIOS heslem. Kód PIN karty Smart Card se použije ve spojení s podporovanou čtečkou karet a heslo integrovaného zabezpečení se použije ve spojení s volitelným bezpečnostním čipem. Hesla systému Windows lze nastavit pouze v operačním systému Windows. Pokud zapomenete heslo pro přístup k nástroji Computer Setup, nebudete moci s tímto nástrojem pracovat. Pokud je zapnuta funkce silného zabezpečení nástroje Computer Setup a zapomenete heslo pro přístup k tomuto nástroji nebo heslo vyžadované po zapnutí, počítač nebude přístupný a nebude možné jej používat. Pokud budete potřebovat další informace, volejte číslo služby zákazníkům nebo partnerské servisní středisko. Pokud zapomenete heslo vyžadované po zapnutí a heslo pro přístup k nástroji Computer Setup, nebudete moci zapnout počítač ani ukončit režim spánku. Pokud budete potřebovat další informace, volejte číslo služby zákazníkům nebo partnerské servisní středisko. Pokud zapomenete uživatelské i hlavní heslo funkce DriveLock nastavené v nástroji Computer Setup, bude pevný disk chráněný těmito hesly trvale uzamčen a nebude jej možné dále používat. Následující tabulky obsahují přehled běžně používaných hesel nástroje Computer Setup a systému Windows a dále obsahují popis jejich funkcí. Hesla nástroje Computer Setup Heslo nástroje Setup Heslo vyžadované po zapnutí Hlavní heslo funkce DriveLock Uživatelské heslo funkce DriveLock Funkce Omezuje přístup k nástroji Computer Setup. Omezuje přístup k obsahu počítače, když se počítač zapíná, restartuje nebo obnovuje z režimu spánku. Omezuje přístup k internímu pevnému disku, který je chráněn funkcí DriveLock. Používá se k vypnutí ochrany DriveLock. Omezuje přístup k internímu pevnému disku, který je chráněn funkcí DriveLock. CSWW 3

8 Hesla nástroje Computer Setup Kód PIN karty Smart Card Heslo integrovaného zabezpečení Funkce Omezuje přístup k obsahu karet Smart Card a Java Card a omezuje přístup k počítači při použití čtečky karet s kartami Smart Card a Java Card. Pokud je aktivováno jako heslo systému BIOS, omezuje přístup k obsahu počítače při jeho zapnutí, restartování a přechodu z režimu spánku. Aby bylo možno toto heslo použít, je vyžadován doplňkový integrovaný bezpečnostní čip. Hesla systému Windows Heslo správce* Heslo uživatele Funkce Omezuje přístup k funkcím správce systému Windows. Ochrání přístup k uživatelskému účtu systému Windows. Navíc omezuje přístup k obsahu počítače a je vyžadováno při přechodu z úsporného režimu nebo z režimu spánku. *Informace o nastavení hesla správce systému Windows nebo hesla uživatele systému Windows získáte po zvolení funkcí Start > Nápověda a odborná pomoc. Pokyny pro nastavování hesel Pro funkci nástroje Computer Setup i pro funkci zabezpečení systému Windows lze použít stejné heslo. Navíc lze stejné heslo použít zároveň u více funkcí nástroje Computer Setup. Heslo nastavené v nástroji Computer Setup Lze použít jakoukoliv kombinaci čísel a znaků; malá a velká písmena nejsou rozlišována. Musí být nastaveno a zadáváno pomocí stejných kláves. Pokud například nastavíte heslo pomocí číselných kláves na klávesnici, heslo nebude rozpoznáno, jestliže se jej pokusíte zadat pomocí vestavěné číselné klávesnice. Poznámka Vybrané modely disponují oddělenou číselnou klávesnicí, která funguje stejně jako číselné klávesy na klávesnici. Heslo je nutné zadat na výzvu nástroje Computer Setup. Heslo nastavené v systému Windows je třeba zadat na výzvu systému Windows. Tipy pro vytváření a ukládání hesel: Při vytváření hesel se řiďte požadavky nástroje. Zapište si svá hesla a uložte je na bezpečném místě, které není v blízkosti počítače. Hesla neuchovávejte v souboru, který je uložen v počítači. Nepoužívejte jako heslo své jméno nebo jiné informace, které lze snadno uhodnout. 4 Kapitola 2 Hesla CSWW

9 Heslo pro nastavení nástroje Computer Setup Heslo pro nastavení nástroje Computer Setup omezuje přístup k nastavením a identifikačním informacím systému v nástroji Computer Setup. Po uložení bude heslo vyžadováno při přístupu k nástroji Computer Setup a při provádění změn pomocí nástroje Computer Setup. Heslo pro nastavení Heslo nelze zaměňovat s heslem správce systému Windows, přestože obě hesla mohou být stejná. Při nastavení, zadání, změně ani odstranění se nezobrazuje. Musí být nastaveno a zadáváno pomocí stejných kláves. Pokud například nastavíte heslo pomocí číselných kláves na klávesnici, nebude heslo následně rozpoznáno, jestliže se jej pokusíte zadat pomocí vestavěné číselné klávesnice. Může obsahovat libovolnou kombinaci až 32 písmen a číslic, a nerozlišuje se u něj velikost písmen. Nastavení hesla pro nastavení Heslo pro nastavení lze nastavit, změnit a zrušit v nástroji Computer Setup. Správa tohoto hesla: 1. Spusťte nástroj Computer Setup zapnutím nebo restartováním počítače a stisknutím klávesy f10 v okamžiku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena zpráva f10 = ROM Based Setup (f10 = konfigurační nástroj v paměti ROM). 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položky Security (Zabezpečení) > Setup password (Heslo pro nastavení) a stiskněte klávesu enter. Nastavení hesla pro nastavení: Zadejte heslo do polí New password (Nové heslo) a Verify new password (Potvrdit nové heslo) a stiskněte klávesu f10. Změna hesla správce: Zadejte aktuální heslo do pole Staré heslo a do polí Nové heslo a Potvrdit nové heslo zadejte nové heslo a stiskněte klávesu f10. Zrušení hesla pro nastavení: Zadejte aktuální heslo do pole Old password (Staré heslo) a stiskněte klávesu f Pokud budete chtít uložit nastavení, zvolte pomocí kláves se šipkami položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Nové nastavení bude platné, jakmile počítač restartujete. Zadání hesla pro nastavení V dialogu Setup password (Heslo pro nastavení) zadejte heslo pro nastavení (pomocí stejné kombinace kláves, která byla použita při vytváření hesla) a stiskněte klávesu Enter. Pokud heslo pro nastavení zadáte třikrát neúspěšně, budete muset restartovat počítač a zkusit zadat heslo znovu. CSWW Heslo pro nastavení nástroje Computer Setup 5

10 Heslo vyžadované po zapnutí pro nástroj Computer Setup Heslo vyžadované po zapnutí pro nástroj Computer Setup chrání počítač před neoprávněným použitím. Po nastavení hesla je nutné heslo zadat po každém zapnutí počítače. Heslo vyžadované po zapnutí Při nastavení, zadání, změně ani odstranění se nezobrazuje. Musí být nastaveno a zadáváno pomocí stejných kláves. Pokud nastavíte heslo vyžadované po zapnutí pomocí číselných kláves na klávesnici, nebude heslo následně rozpoznáno, jestliže se jej pokusíte zadat pomocí vestavěné číselné klávesnice. Může obsahovat libovolnou kombinaci až 32 písmen a číslic a nerozlišuje se u něj velikost písmen. Nastavení hesla vyžadovaného po zapnutí Heslo vyžadované po zapnutí lze nastavit, změnit a zrušit v nástroji Computer Setup. Správa tohoto hesla: 1. Spusťte nástroj Computer Setup zapnutím nebo restartováním počítače a stisknutím klávesy f10 v okamžiku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena zpráva f10 = ROM Based Setup (f10 = konfigurační nástroj v paměti ROM). 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položky Security (Zabezpečení) > Power-On password (Heslo vyžadované po zapnutí) a stiskněte klávesu Enter. Nastavení hesla vyžadovaného po zapnutí: Zadejte heslo do polí New password (Nové heslo) a Verify new password (Potvrdit nové heslo) a stiskněte klávesu f10. Změna hesla vyžadovaného po zapnutí: Zadejte aktuální heslo do pole Old password (Staré heslo) a do polí New password (Nové heslo) a Verify new password (Potvrdit nové heslo) zadejte nové heslo a stiskněte klávesu f10. Zrušení hesla vyžadovaného po zapnutí: Zadejte aktuální heslo do pole Old password (Staré heslo) a stiskněte klávesu f Pokud budete chtít uložit nastavení, zvolte pomocí kláves se šipkami položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Nové nastavení bude platné, jakmile počítač restartujete. 6 Kapitola 2 Hesla CSWW

11 Zadání hesla vyžadovaného po zapnutí V dialogu Power-on password (Heslo vyžadované po zapnutí) zadejte heslo (pomocí stejné kombinace kláves, která byla použita při vytváření hesla) a stiskněte klávesu Enter. Po 3 neúspěšných pokusech o zadání hesla budete muset počítač vypnout a znovu zapnout a zkusit zadat heslo znovu. Vyžadování zadání hesla po zapnutí při restartu Kromě toho, že je vyžadováno heslo při každém zapnutí počítače, lze systém nastavit tak, že heslo bude nutné zadat i při každém restartu počítače. Zapnutí a vypnutí této funkce v nástroji Computer Setup: 1. Spusťte nástroj Computer Setup zapnutím nebo restartováním počítače a stisknutím klávesy f10 v okamžiku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena zpráva f10 = ROM Based Setup (f10 = konfigurační nástroj v paměti ROM). 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položky Security (Zabezpečení) > Password options (Možnosti hesla) > Require password on restart (Vyžadovat heslo při restartu) a stiskněte klávesu Enter. 3. Pomocí kláves se šipkami zapněte nebo vypněte funkci hesla a stiskněte klávesu f Pokud budete chtít uložit nastavení, zvolte pomocí kláves se šipkami položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. CSWW Heslo vyžadované po zapnutí pro nástroj Computer Setup 7

12 Funkce DriveLock nástroje Computer Setup UPOZORNĚNÍ Aby se nestalo, že pevný disk chráněný funkcí DriveLock bude trvale nepoužitelný, uložte uživatelské a hlavní heslo funkce DriveLock na bezpečném místě, které není v blízkosti počítače. Pokud zapomenete obě hesla funkce DriveLock, bude pevný disk natrvalo uzamčen a nebude jej možné dále používat. Funkce DriveLock chrání před neoprávněným přístupem k obsahu pevného disku. Funkci DriveLock lze použít pouze pro interní pevné disky počítače. Po zavedení funkce DriveLock bude při přístupu k pevnému disku vyžadováno heslo. Pokud má být jednotka pevného disku přístupná pomocí hesel DriveLock, musí být vložena v počítači, a ne ve volitelné stolní jednotce nebo externím zařízení MultiBay. Pokud chcete zapnout funkci DriveLock pro pevný disk, je nutné nastavit uživatelské a hlavní heslo v nástroji Computer Setup. Důležité informace o použití funkce DriveLock: Po zavedení funkce DriveLock lze k pevnému disku přistupovat pouze po zadání uživatelského nebo hlavního hesla. Vlastníkem uživatelského hesla by měl být běžný uživatel chráněného pevného disku. Vlastníkem hlavního hesla může být správce systému nebo běžný uživatel. Uživatelské i hlavní heslo mohou být shodná. Uživatelské nebo hlavní heslo lze zrušit pouze po odstranění ochrany DriveLock pro daný pevný disk. Funkce DriveLock může být deaktivována pouze zadáním hlavního hesla. Poznámka Pokud se heslo vyžadované po zapnutí shoduje s uživatelským heslem funkce DriveLock, budete požádáni o zadání pouze hesla po zapnutí (nebude nutno zadat obě hesla). 8 Kapitola 2 Hesla CSWW

13 Nastavení hesla funkce DriveLock Nastavení funkce DriveLock v nástroji Computer Setup: 1. Spusťte nástroj Computer Setup zapnutím nebo restartováním počítače a stisknutím klávesy f10 v okamžiku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena zpráva f10 = ROM Based Setup (f10 = konfigurační nástroj v paměti ROM). 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položky Security (Zabezpečení) > DriveLock passwords (Hesla funkce DriveLock) a stiskněte klávesu Enter. 3. Vyberte umístění jednotky pevného disku, která má být chráněna, a stiskněte klávesu f Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Enable (Povolit) v poli Protection (Ochrana) a stiskněte klávesu f Přečtěte si varování. Pokračujte stisknutím klávesy f Zadejte heslo uživatele do polí New password (Nové heslo) a Verify new password (Potvrdit nové heslo) a stiskněte klávesu f Zadejte hlavní heslo do polí New password (Nové heslo) a Verify new password (Potvrdit nové heslo) a stiskněte klávesu f Pokud chcete ověřit aktivaci funkce DriveLock u zvolené jednotky pevného disku, zadejte do pole pro potvrzení řetězec DriveLock a stiskněte klávesu f Pokud budete chtít uložit nastavení, zvolte pomocí kláves se šipkami položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Nové nastavení bude platné, jakmile počítač restartujete. CSWW Funkce DriveLock nástroje Computer Setup 9

14 Zadání hesla funkce DriveLock Ujistěte se, že je jednotka pevného disku vložena v počítači (ne ve volitelné stolní jednotce nebo v externím zařízení MultiBay). V dialogu DriveLock HDD Bay Password (Přístupové heslo disku funkce DriveLock) zadejte uživatelské nebo hlavní heslo (pomocí stejné kombinace kláves, jaká byla použita při vytváření hesla) a stiskněte klávesu Enter. Pokud heslo zadáte dvakrát neúspěšně, budete muset restartovat počítač a zkusit zadat heslo znovu. Změna hesla funkce DriveLock Nastavení funkce DriveLock v nástroji Computer Setup: 1. Spusťte nástroj Computer Setup zapnutím nebo restartováním počítače a stisknutím klávesy f10 v okamžiku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena zpráva f10 = ROM Based Setup (f10 = konfigurační nástroj v paměti ROM). 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položky Security (Zabezpečení) > DriveLock passwords (Hesla funkce DriveLock) a stiskněte klávesu Enter. 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte umístění jednotky pevného disku a stiskněte klávesu f Pomocí kláves se šipkami vyberte pole hesla, které chcete změnit. Zadejte aktuální heslo do pole Old password (Staré heslo) a do polí New password (Nové heslo) a Verify new password (Potvrdit nové heslo) zadejte nové heslo. Potom stiskněte klávesu f Zadejte ještě jednou nové heslo do pole Confirm New Password (Potvrdit nové heslo) a stiskněte klávesu Enter. 6. Jakmile se zobrazí zpráva o nastavení, stisknutím klávesy Enter uložte změny. 7. Pokud budete chtít uložit nastavení, zvolte pomocí kláves se šipkami položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Nové nastavení bude platné, jakmile počítač restartujete. Vypnutí funkce DriveLock Přístup k nastavení funkce DriveLock v nástroji Computer Setup: 1. Spusťte nástroj Computer Setup zapnutím nebo restartováním počítače a stisknutím klávesy f10 v okamžiku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena zpráva f10 = ROM Based Setup (f10 = konfigurační nástroj v paměti ROM). 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položky Security (Zabezpečení) > DriveLock passwords (Hesla funkce DriveLock) a stiskněte klávesu Enter. 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte umístění jednotky pevného disku a stiskněte klávesu f Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Disable (Zakázat) v poli Protection (Ochrana) a stiskněte klávesu f Zadejte hlavní heslo do pole Old password (Staré heslo). Potom stiskněte klávesu f Pokud budete chtít uložit nastavení, zvolte pomocí kláves se šipkami položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. 10 Kapitola 2 Hesla CSWW

15 Nové nastavení bude platné, jakmile počítač restartujete. CSWW Funkce DriveLock nástroje Computer Setup 11

16 12 Kapitola 2 Hesla CSWW

17 3 Funkce zabezpečení nástroje Computer Setup Zabezpečení zařízení Systémová zařízení lze povolit nebo zakázat v nabídkách Boot options (Možnosti zavádění) a Port options (Nastavení portů) v nástroji Computer Setup. Zakázání nebo povolení systémových zařízení v nástroji Computer Setup: 1. Spusťte nástroj Computer Setup zapnutím nebo restartováním počítače a stisknutím klávesy f10 v okamžiku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena zpráva f10 = ROM Based Setup (f10 = konfigurační nástroj v paměti ROM). 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku System Configuration (Systémová konfigurace) > Boot options (Možnosti zavádění) nebo System Configuration (Systémová konfigurace) > Port Options (Nastavení portů) a zadejte požadované nastavení. 3. Nastavení potvrďte klávesou f Pokud budete chtít uložit nastavení, zvolte pomocí kláves se šipkami položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Nové nastavení bude platné, jakmile počítač restartujete. Funkce silného zabezpečení nástroje Computer Setup UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k tomu, že počítač bude trvale nepoužitelný, uložte heslo správce, heslo vyžadované po zapnutí nebo kód PIN karty Smart Card na bezpečném místě, které není v blízkosti počítače. Bez těchto hesel nebo kódu PIN nebude možné počítač používat. Funkce silného zabezpečení posiluje zabezpečení po zapnutí tím, že vyžaduje pro přístup do systému heslo pro nastavení, heslo po zapnutí nebo kód PIN. CSWW Zabezpečení zařízení 13

18 Nastavení silného zabezpečení Zapnutí silného zabezpečení v nástroji Computer Setup: 1. Spusťte nástroj Computer Setup zapnutím nebo restartováním počítače a stisknutím klávesy f10 v okamžiku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena zpráva f10 = ROM Based Setup (f10 = konfigurační nástroj v paměti ROM). 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položky Security (Zabezpečení) > Password options (Možnosti hesla) a stiskněte klávesu Enter. 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Stringent security (Silné zabezpečení). 4. Přečtěte si varování. Pokračujte stisknutím klávesy f Pokud chcete zapnout funkci při každém zapnutí počítače, stiskněte klávesu f Pokud budete chtít uložit nastavení, zvolte pomocí kláves se šipkami položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Nové nastavení bude platné, jakmile počítač restartujete. Vypnutí silného zabezpečení Vypnutí silného zabezpečení v nástroji Computer Setup: 1. Spusťte nástroj Computer Setup zapnutím nebo restartováním počítače a stisknutím klávesy f10 v okamžiku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena zpráva f10 = ROM Based Setup (f10 = konfigurační nástroj v paměti ROM). 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položky Security (Zabezpečení) > Password options (Možnosti hesla) a stiskněte klávesu Enter. 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Disable (Zakázat) v poli Stringent security (Silné zabezpečení) a stiskněte klávesu f Pokud budete chtít uložit nastavení, zvolte pomocí kláves se šipkami položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Nové nastavení bude platné, jakmile počítač restartujete. 14 Kapitola 3 Funkce zabezpečení nástroje Computer Setup CSWW

19 Systémové informace nástroje Computer Setup Funkce System Information (Systémové informace) nástroje Computer Setup poskytuje dva druhy systémových informací: Identifikační údaje týkající se modelu počítače a jednotek bateriových zdrojů, Specifikace procesoru, mezipaměti, paměti, paměti ROM, verze grafického systému a verze řadiče klávesnice. Pokud chcete tyto obecné údaje o systému zobrazit, vyberte pomocí kláves se šipkami položku File (Soubor) > System Information (Systémové informace). Poznámka Pokud chcete zabránit neoprávněnému přístupu k těmto informacím, musíte nastavit heslo pro nastavení v nástroji Computer Setup. Další informace naleznete v části Nastavení hesla pro nastavení. CSWW Systémové informace nástroje Computer Setup 15

20 ID systému nástroje Computer Setup Funkce System IDs (ID systému) nástroje Computer Setup umožňuje zobrazit nebo změnit informace o vlastnictví počítače. Poznámka Pokud chcete zabránit neoprávněnému přístupu k těmto informacím, musíte nastavit heslo pro nastavení v nástroji Computer Setup. Další informace naleznete v části Nastavení hesla pro nastavení. Použití této funkce: 1. Spusťte nástroj Computer Setup zapnutím nebo restartováním počítače a stisknutím klávesy f10 v okamžiku, kdy je v dolním levém rohu obrazovky zobrazena zpráva f10 = ROM Based Setup (f10 = konfigurační nástroj v paměti ROM). 2. Pokud chcete zobrazit nebo upravit identifikační informace součástí systému, vyberte pomocí kláves se šipkami položku Security (Zabezpečení) > System IDs (ID systému). 3. Nové nastavení nebo informace potvrďte klávesou f Pokud budete chtít uložit nastavení, zvolte pomocí kláves se šipkami položky File (Soubor) > Save changes and exit (Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Nové nastavení bude platné, jakmile počítač restartujete. 16 Kapitola 3 Funkce zabezpečení nástroje Computer Setup CSWW

21 4 Antivirový software Pokud používáte počítač pro přístup k elektronické poště, síti nebo Internetu, vystavujete jej napadení počítačovými viry. Počítačové viry mohou poškodit operační systém, aplikace a nástroje nebo mohou zapříčinit jejich nestandardní chování. Antivirový software dokáže detekovat většinu virů, zneškodnit je a v převážné většině případů i odstranit jejich následky. Pokud chcete zajistit trvalou ochranu proti nově objeveným virům, musíte provádět aktualizace antivirového softwaru. V počítači je předinstalován software Norton Internet Security. Informace o používání softwaru Norton Internet Security získáte klepnutím na položku Start > Všechny programy > Norton Internet Security > Help and Support (Nápověda a podpora). Pokud chcete získat více informací o virech, zadejte do pole Hledat v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc klíčové slovo viry. CSWW 17

22 18 Kapitola 4 Antivirový software CSWW

23 5 Software brány Firewall Pokud používáte počítač pro přístup k elektronické poště, síti nebo Internetu, mohou neoprávněné osoby získat přístup k osobním údajům, počítači a k datům. K ochraně soukromí při použití počítače používejte předinstalovaný software brány firewall. Software brány firewall nabízí funkce protokolování, generování hlášení a automatických upozornění, které slouží ke sledování veškerého příchozího i odchozího síťového provozu. Další informace naleznete v dokumentaci brány firewall nebo od výrobce tohoto programu. Poznámka Za určitých okolností může brána firewall blokovat přístup ke hrám využívajícím síť Internet, narušovat síťové sdílení souborů a tiskáren nebo blokovat povolené přílohy elektronické pošty. Pokud chcete tento problém dočasně vyřešit, vypněte bránu firewall, proveďte požadovanou činnost a opět bránu firewall zapněte. Pokud chcete problém vyřešit trvale, změňte konfiguraci brány firewall. CSWW 19

24 20 Kapitola 5 Software brány Firewall CSWW

25 6 Důležité bezpečnostní aktualizace (pouze u vybraných modelů) UPOZORNĚNÍ Pokud chcete ochránit počítač před narušením bezpečnosti a počítačovými viry, instalujte ihned po obdržení varování důležité aktualizace online od společnosti Microsoft. S počítačem mohl být dodán disk Critical Security Updates for Windows XP (Důležité bezpečnostní aktualizace systému Windows XP), který je určen k instalaci dodatečných aktualizací po dokončení výchozí konfigurace počítače. Provedení aktualizace systému pomocí disku Critical Security Updates for Windows XP (Důležité bezpečnostní aktualizace systému Windows XP): 1. Vložte disk do diskové jednotky. (Po vložení disku se automaticky spustí instalační program.) 2. Proveďte instalaci všech aktualizací podle pokynů na obrazovce. (Bude to chvíli trvat.) 3. Vyjměte disk z jednotky. Je možné, že od doby expedice počítače byly zveřejněny nové aktualizace operačního systému a ostatního softwaru. Pokud chcete zjistit, zda jsou v počítači nainstalovány všechny dostupné aktualizace: Pomocí aplikace Windows Update jednou za měsíc nainstalujte aktualizace softwaru. Nové aktualizace stahujte ze stránek společnosti Microsoft a prostřednictvím odkazu na aktualizace v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. CSWW 21

26 22 Kapitola 6 Důležité bezpečnostní aktualizace (pouze u vybraných modelů) CSWW

27 7 Nástroj ProtectTools Security Manager (pouze u vybraných modelů) Na vybraných modelech počítačů je předinstalován software ProtectTools Security Manager. Tuto aplikaci lze spouštět prostřednictvím okna Ovládací panely systému Microsoft Windows. Aplikace poskytuje funkce zabezpečení, které pomáhají chránit před neoprávněným přístupem k počítači, síti a důležitým datům. Nástroj ProtectTools Security Manager je ovládán prostřednictvím bezpečnostní konzoly. Funkce programu je možné rozšířit přidáním následujících modulů: Embedded Security for ProtectTools Credential Manager for ProtectTools BIOS Configuration for ProtectTools Smart Card Security for ProtectTools Java Card Security for ProtectTools V závislosti na modelu počítače mohou být některé rozšiřující moduly předinstalovány nebo je lze stáhnout ze stránek společnosti HP. Další informace najdete na adrese CSWW 23

28 Modul Embedded Security for ProtectTools Poznámka Pokud chcete používat modul Embedded Security for ProtectTools, musí být na počítači nainstalován doplňkový čip integrovaného zabezpečení TPM (Trusted Platform Module). Modul Embedded Security for ProtectTools poskytuje funkce zabezpečení, které chrání před neoprávněným přístupem k datům nebo pověřením uživatelů. Mezi tyto funkce patří: Funkce správy, například vlastnictví a správa ověřovací fráze uživatele. Uživatelské funkce, například registrace uživatele a správa ověřovací fráze uživatele. Konfigurace nastavení, včetně nastavení pokročilých funkcí Microsoft EFS a Personal Secure Drive sloužících k ochraně dat uživatele. Funkce pro správu, například zálohování a obnovení hierarchie klíčů. Podpora operací s chráněnými digitálními certifikáty při použití integrované bezpečnosti u aplikací jiných dodavatelů (například aplikace Microsoft Outlook a Internet Explorer). Doplňkový čip integrovaného zabezpečení TPM rozšiřuje a aktivuje ostatní funkce zabezpečení nástroje ProtectTools Security Manager. Například modul Credential Manager for ProtectTools může využívat integrovaný čip k ověřování uživatelů při přihlášení do systému Windows. U vybraných modelů čip integrovaného zabezpečení TPM navíc aktivuje funkce rozšířeného zabezpečení systému BIOS, které se nastavují prostřednictvím modulu BIOS Configuration for ProtectTools. Další informace naleznete v elektronické nápovědě modulu Embedded Security for ProtectTools. 24 Kapitola 7 Nástroj ProtectTools Security Manager (pouze u vybraných modelů) CSWW

29 Modul Credential Manager for ProtectTools Modul Credential Manager for ProtectTools poskytuje funkce zabezpečení, které chrání před neoprávněným přístupem k počítači. Mezi tyto funkce patří: alternativní možnosti k zadávání hesla při přihlašování k operačnímu systému Microsoft Windows, například použití karet Smart Card. funkce jednotného přihlášení, která automaticky uchovává informace o pověření pro webové stránky, aplikace a zabezpečené síťové zdroje. podpora volitelných bezpečnostních zařízení, například karet Smart Card nebo čteček otisků prstů. Další informace naleznete v elektronické nápovědě modulu Credential Manager for ProtectTools. CSWW Modul Credential Manager for ProtectTools 25

30 Modul BIOS Configuration for ProtectTools Modul BIOS Configuration for ProtectTools umožňuje přístup k bezpečnostním a konfiguračním nastavením systému BIOS (Computer Setup) z aplikace ProtectTools Security Manager. Tato funkce umožňuje uživateli získat snadnější přístup k funkcím zabezpečení systému, které jsou spravovány nástrojem Computer Setup. Modul BIOS Configuration for ProtectTools nabízí tyto funkce správa hesla vyžadovaného po zapnutí a hesla správce konfigurace ostatních funkcí ověření po zapnutí, například aktivace hesel u karet Smart Card a integrované ověření aktivace a deaktivace funkcí hardwaru, například zavádění z jednotky CD-ROM nebo různé porty hardwaru konfigurace možností zavádění, včetně aktivace funkce MultiBoot a změny pořadí zavádění. Poznámka Mnoho funkcí modulu BIOS Configuration for ProtectTools je dispozici také v nástroji Computer Setup. Další informace naleznete v elektronické nápovědě modulu BIOS Configuration for ProtectTools. 26 Kapitola 7 Nástroj ProtectTools Security Manager (pouze u vybraných modelů) CSWW

31 Modul Smart Card Security for ProtectTools Modul Smart Card Security for ProtectTools spravuje instalaci a konfiguraci karet Smart Card u počítačů s doplňkovou čtečkou karet Smart Card. Poznámka Karty Smart Card i karty Java Card využívají čtečku karet Smart Card. Modul Smart Card Security for ProtectTools nabízí tyto funkce Přístup k funkcím zabezpečení karty Smart Card. Bezpečnostní rozšíření jsou podporována doplňkovou funkcí ProtectTools Smart Card a čtečkou karet Smart Card. Inicializace funkce ProtectTools Smart Card pro použití s modulem Credential Manager for ProtectTools. Aktivace ověření po zapnutí počítače pomocí karet Smart Card v nastavení systému BIOS a konfigurace jednotlivých karet Smart Card pro uživatele a správce. Tato funkce vyžaduje, aby před spuštěním operačního systému uživatel vložil kartu Smart Card a zadal kód PIN (volitelné). Nastavení a změna hesla pro ověření uživatelů při použití karty Smart Card. Zálohování a obnovení hesel karty Smart Card v systému BIOS, které jsou uloženy na kartě Smart Card. Další informace naleznete v elektronické nápovědě modulu Smart Card Security for ProtectTools. CSWW Modul Smart Card Security for ProtectTools 27

32 Modul Java Card Security for ProtectTools Modul Java Card Security for ProtectTools spravuje instalaci a konfiguraci karet Java Card u počítačů s doplňkovou čtečkou karet Smart Card. Poznámka Karty Java Card i karty Smart Card využívají čtečku karet Smart Card. Modulu Java Card Security for ProtectTools nabízí tyto funkce Přístup k bezpečnostním funkcím karty Java Card. Bezpečnostní rozšíření jsou podporována doplňkovou funkcí ProtectTools Java Card a čtečkou karet Smart Card. Vytvoření unikátního kódu PIN, který umožňuje použití karty Java Card s modulem Credential Manager for ProtectTools. Aktivace ověření v prostředí před zavedením systému pomocí karet Java Card v nastavení systému BIOS a konfigurace jednotlivých karet Java Card pro uživatele a správce. Tato funkce vyžaduje, aby před spuštěním operačního systému uživatel vložil kartu Java Card a zadal kód PIN (volitelné). Nastavení a změna identity pro ověření uživatelů při použití karty Java Card. Zálohování a obnova identity karty Java Card, která je uložena na kartě Java Card. Další informace naleznete v elektronické nápovědě modulu Java Card Security for ProtectTools. 28 Kapitola 7 Nástroj ProtectTools Security Manager (pouze u vybraných modelů) CSWW

33 8 Bezpečnostní kabel Poznámka Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek; nežádoucímu použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. Instalace bezpečnostního kabelu: 1. Obtočte bezpečnostní kabel okolo pevně zajištěného objektu. 2. Vložte klíč (1) do zámku kabelu (2). 3. Vložte zámek kabelu do zásuvky bezpečnostního kabelu na počítači (3) a klíčem zamkněte zámek kabelu. Poznámka Skutečný vzhled počítače s touto funkcí zabezpečení nemusí být s obrázkem shodný. Umístění zásuvky bezpečnostního kabelu se může u jednotlivých modelů lišit. CSWW 29

34 30 Kapitola 8 Bezpečnostní kabel CSWW

35 9 Snímač otisků prstů (pouze u vybraných modelů) Použití snímače otisků prstů Poznámka Umístění snímače otisků prstů se může u jednotlivých modelů lišit. Registrace otisků prstů Snímač otisků prstů umožňuje přihlášení do systému Windows prostřednictvím otisku prstu registrovaného v nástroji ProtectTools Security Manager namísto použití hesla systému Windows. Pokud používáte počítač HP s integrovaným nebo doplňkovým snímačem otisků prstů, je třeba k přihlášení do systému Windows prostřednictvím snímače otisků prstů provést následující kroky: 1. nastavení snímače otisků prstů. 2. přihlášení do systému Windows pomocí registrovaného otisku prstu. CSWW Použití snímače otisků prstů 31

36 Krok 1: Nastavení snímače otisků prstů Poznámka Pokud používáte doplňkový snímač otisků prstů, před provedením následujících kroků připojte snímač k počítači. Nastavení snímače otisků prstů: 1. V systému Windows poklepejte na ikonu Credential Manager v oznamovací oblasti hlavního panelu. nebo Klepněte na položku Start > Všechny programy > ProtectTools Security Manager a potom vlevo v nabídce klepněte na kartu Credential Manager. 2. Na stránce My Identity (Identita) klepněte vpravo nahoře na položku Log On (Přihlášení). Spustí se nástroj The Credential Manager Logon Wizard. 3. Na stránce Introduce Yourself (Identifikační údaje) klepnutím na tlačítko Next (Další) přijměte výchozí uživatelské jméno. Poznámka Pokud jsou v počítači registrováni další uživatelé, můžete zadáním uživatelského jména zvolit osobu, jejíž otisky mají být registrovány. 4. Na stránce Enter Password (Zadat heslo) zadejte heslo uživatele systému Windows (pokud je nastavené). Jinak klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). 5. Na stránce My Services and Applications (Služby a aplikace) klepněte na položku Register Fingerprints (Registrovat otisky prstů). Poznámka prstů. Standardně modul Credential Manager vyžaduje registraci alespoň 2 různých 6. Jakmile se spustí aplikace Credential Manager Registration Wizard, pomalu přejeďte prstem shora dolů přes čidlo snímače. Poznámka Pravý ukazováček je výchozí prst (jeho otisk by měl být sejmut jako první). Výchozí prst můžete změnit klepnutím na prst, který chcete zaregistrovat jako první, buď na levé, nebo na pravé ruce. Jakmile klepnete na prst, bude jeho výběr zvýrazněn obrysem. 7. Opakovaně přejíždějte stejným prstem přes snímač, dokud prst na obrazovce nezezelená. Poznámka Ukazatel průběhu se po každém přejetí prstem přes snímač o kousek posune. K registraci otisku je nutné přejet přes čidlo vícekrát. Poznámka Pokud budete potřebovat přerušit snímání a začít znovu, klepněte pravým tlačítkem myši na zvýrazněný prst na obrazovce a potom klepněte na položku Start Over (Začít znovu). 8. Klepněte na obrazovce na jiný prst, který je třeba registrovat, a zopakujte kroky 6 a 7. UPOZORNĚNÍ Před dokončením nastavení musíte zaregistrovat alespoň dva prsty. 32 Kapitola 9 Snímač otisků prstů (pouze u vybraných modelů) CSWW

37 Poznámka Pokud klepnete na položku Finish (Dokončit) dříve, než zaregistrujete alespoň dva prsty, zobrazí se chybové hlášení. Pokračujte klepnutím na tlačítko OK. 9. Po zaregistrování alespoň dvou prstů klepněte na tlačítko Finish (Dokončit) a potom na tlačítko OK. 10. Pokud chcete zaregistrovat otisky prstů jiného uživatele systému Windows, přihlaste se do systému Windows prostřednictvím účtu daného uživatele a zopakujte kroky 1 až 9. Krok 2: Přihlášení do systému Windows pomocí registrovaného otisku prstu Přihlášení do systému Windows pomocí ověřeného otisku prstu: 1. Ihned po zaregistrování otisků prstů restartujte systém Windows. 2. V levém horním rohu obrazovky klepněte na položku Log on to Credential Manager (Přihlásit se k nástroji Credential Manager). 3. V dialogu Credential Manager Logon Wizard (Průvodce přihlášením k nástroji Credential Manager) neklepejte na jméno uživatele, ale přejeďte jedním z registrovaných prstů přes čidlo, čímž se přihlásíte se do systému Windows. 4. Zadáním hesla systému Windows přiřaďte otisk prstu k heslu. Poznámka Pokud se do systému Windows přihlásíte poprvé pomocí otisku prstu a máte heslo systému Windows, heslo musí být zadáno, aby bylo přiřazeno k tomuto otisku prstu. Po přiřazení hesla k otisku prstu již nebude při používání snímače otisků prstů zadávání hesla nutné. CSWW Použití snímače otisků prstů 33

38 34 Kapitola 9 Snímač otisků prstů (pouze u vybraných modelů) CSWW

39 Rejstřík A antivirový software 17 B bezpečnostní kabel 29 BIOS Configuration for ProtectTools 26 C Computer Setup heslo funkce DriveLock 8 heslo pro nastavení 5 heslo vyžadované po zapnutí 6 silné zabezpečení 13 zabezpečení zařízení 13 Credential Manager for ProtectTools 25 D důležité aktualizace, software 21 E Embedded Security for ProtectTools 24 H hesla DriveLock 8 nastavení 5 pokyny 4 po zapnutí 6 správce 4 uživatel 4 heslo funkce DriveLock nastavení 9 odstranění 10 popis 8 zadání 10 změna 10 heslo správce 4 heslo uživatele 4 J Java Card Security for ProtectTools 28 K kabel zabezpečení 29 P ProtectTools Security Manager 23 S silné zabezpečení 13 Smart Card Security for ProtectTools 27 snímač otisků prstů 31 software antivirový 17 brána firewall 19 důležité aktualizace 21 software brány Firewall 19 Z zabezpečení funkce 1 pokyny pro nastavování hesel 4 zabezpečení zařízení 13 CSWW Rejstřík 35

40 36 Rejstřík CSWW

41

42

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této příručce

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Computer Setup Uživatelská příručka

Computer Setup Uživatelská příručka Computer Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

HP ProtectTools. Úvodní informace

HP ProtectTools. Úvodní informace HP ProtectTools Úvodní informace Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Intel je ochranná

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dx7500 Kancelářský počítač HP Compaq

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dx7500 Kancelářský počítač HP Compaq Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dx7500 Kancelářský počítač HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel a Centrino jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo

Více

Computer Setup Uživatelská příručka

Computer Setup Uživatelská příručka Computer Setup Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Nastavení počítače Uživatelská příručka

Nastavení počítače Uživatelská příručka Nastavení počítače Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Externí zařízení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

ProtectTools. Uživatelská příručka

ProtectTools. Uživatelská příručka ProtectTools Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Intel je ochranná

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 405763-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Intel a Centrino jsou registrované ochranné

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD logo je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Stručná referenční příručka M570 Použití přímého tisku z jednotky USB 1. Připojte jednotku USB flash k portu USB na přední straně zařízení. 2. Otevře se nabídka Flash disk USB.

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

HP ProtectTools Uživatelská příručka

HP ProtectTools Uživatelská příručka HP ProtectTools Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více