Představení notebooku Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení notebooku Uživatelská příručka"

Transkript

1 Představení notebooku Uživatelská příručka

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Druhé vydání: Červen 2007 První vydání: Duben 2007 Číslo dokumentu:

3 Důležité informace o produktu Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být na vašem počítači k dispozici. CSWW iii

4 iv Důležité informace o produktu CSWW

5 Obsah 1 Identifikace hardwaru 2 Komponenty Horní komponenty... 2 TouchPad... 2 Indikátory... 3 Tlačítka, reproduktory a čtečka otisků prstů... 4 Klávesy... 6 Komponenty na přední straně... 8 Komponenty na zadní straně Komponenty na pravé straně Komponenty na levé straně Komponenty na spodní straně Komponenty displeje Antény pro bezdrátovou komunikaci (jen určité modely) Doplňkové hardwarové komponenty Štítky Rejstřík CSWW v

6 vi CSWW

7 1 Identifikace hardwaru Chcete-li zobrazit seznam hardwaru nainstalovaného v počítači, postupujte následovně: 1. Postupně klepněte na tlačítko Start > Počítač > Vlastnosti systému. 2. V levém panelu klepněte na Správce zařízení. POZNÁMKA: Za účelem zvýšení bezpečnosti obsahuje systém Windows funkci Řízení uživatelských účtů. Můžete být vyzváni k povolení nebo k zadání hesla pro operace typu instalování aplikací, spouštění nástrojů nebo změny nastavení systému Windows. Další informace naleznete v elektronické nápovědě systému Windows. Pomocí nástroje Správce zařízení lze také přidávat hardware nebo upravovat konfiguraci zařízení. CSWW 1

8 2 Komponenty Horní komponenty TouchPad Komponenta (1) Indikátor TouchPad Modrá: Zařízení TouchPad je aktivováno. Žlutá: Zařízení TouchPad je deaktivováno. (2) TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. (3) Levé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (4) Pravé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. (5) Oblast posunování zařízení TouchPad* Posouvá nahoru a dolů. (6) Tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad Aktivuje/deaktivuje zařízení TouchPad. *V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zobrazit a změnit předvolby polohovacího zařízení, vyberte položku Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš. 2 Kapitola 2 Komponenty CSWW

9 Indikátory Komponenta (1) Indikátory napájení (2)* Svítí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v režimu spánku. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu hibernace. (2) Indikátor stavu baterie Svítí: Baterie se nabíjí. Bliká: Baterie, která je jediným zdrojem napájení, je málo nabitá nebo téměř vybitá. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor je vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji napájení, indikátor je vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití. (3) Indikátor jednotky Bliká: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka pracuje. (4) Indikátor funkce Caps Lock Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá. (5) Indikátor tlačítka Média Pokud stisknete tlačítko Média, jednou blikne. (6) Indikátor tlačítka DVD Po stisknutí tlačítka DVD jednou blikne. (7) Indikátor Předchozí/přetočit zpět Po stisknutí tlačítka Předchozí/ přetočit zpět jednou blikne. (8) Indikátor Přehrávat/pozastavit Po stisknutí tlačítka Přehrávat/pozastavit jednou blikne. (9) Indikátor Další/přetočit dopředu Po stisknutí tlačítka Další/přetočit dopředu jednou blikne. (10) Indikátor Stop Po stisknutí tlačítka Stop jednou blikne. (11) Indikátor vypnutí zvuku Modrá: Zvuk počítače je zapnutý. Žlutá: Zvuk počítače je vypnutý. (12) Indikátor snížení hlasitosti Bliká: Probíhá snižování hlasitosti pomocí oblasti pro nastavení hlasitosti. (13) Indikátor zvýšení hlasitosti Bliká: Probíhá zvyšování hlasitosti pomocí oblasti pro nastavení hlasitosti. CSWW Horní komponenty 3

10 Komponenta (14) Indikátor funkce Num Lock Svítí: Funkce Num Lock je zapnutá nebo je aktivována integrovaná numerická klávesnice. *Dva indikátory napájení poskytují stejnou informaci. Indikátor na tlačítku napájení je viditelný pouze tehdy, je-li počítač otevřený. Indikátor napájení na přední části počítače je viditelný, i když je počítač zavřený. Tlačítka, reproduktory a čtečka otisků prstů POZNÁMKA: Použijte obrázek, který nepřesněji odpovídá vašemu počítači. Komponenta (1) Tlačítko napájení* Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete. Pokud je počítač zapnutý, stisknutím tlačítka zahájíte přechod do režimu spánku. Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte. Pokud je počítač v režimu hibernace, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte. (2) Reproduktory (2) Reprodukují zvuk. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému Windows nefungují, přidržením tlačítka po dobu alespoň 5 sekund počítač vypnete. Chcete-li se dozvědět více o nastavení napájení, klepněte na tlačítko Start > Ovládací panely > Systém a údržba > Možnosti napájení. (3) Tlačítko Média Slouží ke spuštění programu QuickPlay. 4 Kapitola 2 Komponenty CSWW

11 Komponenta POZNÁMKA: Pokud je počítač nastaven tak, aby bylo vyžadováno heslo, můžete být vyzváni k přihlášení do systému Windows. Bezprostředně po přihlášení se spustí program QuickPlay. Další informace naleznete v online nápovědě k programu QuickPlay. (4) Tlačítko DVD Slouží ke spuštění funkce Přehrávání DVD programu QuickPlay. POZNÁMKA: Pokud je počítač nastaven tak, aby bylo vyžadováno heslo, můžete být vyzváni k přihlášení do systému Windows. Bezprostředně po přihlášení se spustí program QuickPlay. Další informace naleznete v online nápovědě k programu QuickPlay. (5) Tlačítko Předchozí/přetočit zpět Po jednom stisknutí přehraje předchozí stopu nebo kapitolu. Pokud tlačítko stisknete současně s klávesou fn, médium se přetočí zpět. (6) Tlačítko Přehrávat/pozastavit Přehraje nebo pozastaví přehrávaný disk. (7) Tlačítko Další/přetočit dopředu Po jednom stisknutí přehraje následující stopu nebo kapitolu. Pokud tlačítko stisknete současně s klávesou fn médium se přetočí dopředu. (8) Tlačítko Stop Zastaví disk. (9) Tlačítko Vypnutí zvuku Vypne a obnoví zvuk reproduktoru. (10) Oblast pro nastavení hlasitosti Slouží k regulaci hlasitosti reproduktoru. Posunutím prstu vlevo snížíte hlasitost a posunutím prstu vpravo hlasitost zvýšíte. Hlasitost také můžete snížit klepnutím na značku mínus v oblasti posouvání nebo zvýšit klepnutím na značku plus. (11) Snímač otisků prstů (pouze u vybraných modelů) Umožňuje přihlašování do systému Windows pomocí snímače otisků prstů namísto přihlašování heslem. *V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Informace o změně výchozího nastavení naleznete v uživatelských příručkách v části Nápověda a Odborná pomoc. CSWW Horní komponenty 5

12 Komponenta (1) Tlačítko napájení* Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete. Pokud je počítač zapnutý, stisknutím tlačítka zahájíte přechod do režimu spánku. Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte. Pokud je počítač v režimu hibernace, krátkým stisknutím tlačítka tento režim hibernace ukončíte. (2) Reproduktory (2) Reprodukují zvuk. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému Windows nefungují, přidržením tlačítka po dobu alespoň 5 sekund počítač vypnete. Chcete-li se dozvědět více o nastavení napájení, klepněte na tlačítko Start > Ovládací panely > Systém a údržba > Možnosti napájení. (3) tlačítko Média Slouží ke spuštění programu QuickPlay. POZNÁMKA: Pokud je počítač nastaven tak, aby bylo vyžadováno heslo, můžete být vyzváni k přihlášení do systému Windows. Bezprostředně po přihlášení se spustí program QuickPlay. Další informace naleznete v online nápovědě k programu QuickPlay. (4) Tlačítko Vypnutí zvuku Vypne a obnoví zvuk reproduktoru. (5) Oblast pro nastavení hlasitosti Slouží k regulaci hlasitosti reproduktoru. Posunutím prstu vlevo snížíte hlasitost a posunutím prstu vpravo hlasitost zvýšíte. Hlasitost také můžete snížit klepnutím na značku mínus v oblasti posouvání nebo zvýšit klepnutím na značku plus. *V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Informace o změně výchozího nastavení naleznete v uživatelských příručkách v části Nápověda a Odborná pomoc. Klávesy POZNÁMKA: Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit. 6 Kapitola 2 Komponenty CSWW

13 Komponenta (1) Klávesa esc Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace o systému. (2) Klávesa fn Pokud klávesu stisknete současně s funkční klávesou nebo klávesou esc můžete vykonat často používané systémové funkce. (3) Logo Windows, klávesa Zobrazí nabídku Start systému Windows. (4) Klávesa Aplikace Windows Zobrazí nabídku položky, na které je umístěn ukazatel. (5) Integrovaná číselná klávesnice Lze ji používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. (6) Funkční klávesy Pokud klávesu stisknete v kombinaci s klávesou fn můžete aktivovat často používané systémové funkce. CSWW Horní komponenty 7

14 Komponenty na přední straně POZNÁMKA: Použijte obrázek, který nepřesněji odpovídá vašemu počítači. Komponenta (1) Vypínač bezdrátového připojení Zapíná a vypíná funkci bezdrátového připojení, vlastní bezdrátové připojení však nevytváří. POZNÁMKA: Chcete-li navázat bezdrátové spojení, musí již být nastavena bezdrátová síť. (2) Indikátor bezdrátového připojení Modrá: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou síť LAN nebo zařízení Bluetooth. Žlutá: Integrované bezdrátové zařízení je vypnuto (3) Infračervená čočka Přijímá signál z dálkového ovladače zařízení, například dálkového ovladače HP. (4) Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Slouží k připojení mikrofonu náhlavní sady, stereofonního nebo monofonního mikrofonu. (5) Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) Slouží k připojení doplňkových aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, náhlavní soupravy nebo televizního zvukového signálu. (6) Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) (jen vybrané modely) Slouží k připojení doplňkových aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, náhlavní soupravy nebo televizního zvukového signálu. Komponenta (1) Vypínač bezdrátového připojení Zapíná a vypíná funkci bezdrátového připojení, vlastní bezdrátové připojení však nevytváří. POZNÁMKA: Chcete-li navázat bezdrátové spojení, musí již být nastavena bezdrátová síť. 8 Kapitola 2 Komponenty CSWW

15 Komponenta (2) Indikátor bezdrátového připojení Modrá: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou síť LAN nebo zařízení Bluetooth. Žlutá: Integrované bezdrátové zařízení je vypnuto (3) Infračervená čočka Přijímá signál z dálkového ovladače zařízení, například dálkového ovladače HP. (4) Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Slouží k připojení mikrofonu náhlavní sady s mikrofonem, stereofonního nebo monofonního mikrofonu. (5) Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) Slouží k připojení doplňkových aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, náhlavní soupravy nebo televizního zvukového signálu. CSWW Komponenty na přední straně 9

16 Komponenty na zadní straně Komponenta Větrací otvory Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních komponent. UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, větrací otvory neblokujte. Počítač používejte výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, přikrývky či šaty. POZNÁMKA: Ventilátor se spouští automaticky, aby ochlazoval vnitřní komponenty a zabránil tak přehřátí. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální. 10 Kapitola 2 Komponenty CSWW

17 Komponenty na pravé straně Komponenta (1) Zásuvka pro karty ExpressCard Podporuje volitelné karty ExpressCard/54. (2) Optická jednotka Slouží ke čtení optických disků a u vybraných modelů také k zápisu na optické disky. (3) Indikátor optické jednotky Bliká: Optická jednotka se používá. (4) USB port Slouží k připojení doplňkového zařízení USB. (5) Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu. CSWW Komponenty na pravé straně 11

18 Komponenty na levé straně POZNÁMKA: Použijte obrázek, který nepřesněji odpovídá vašemu počítači. Komponenta (1) Zásuvka pro bezpečnostní kabel Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu k počítači. POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako ochranný prvek, nežádoucímu použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. (2) Výstupní zásuvka S-Video Slouží k připojení doplňkového zařízení se signálem S-Video, například televizního přijímače, videorekordéru, videokamery, projektoru nebo karty pro digitalizaci obrazu. (3) Port externího monitoru Slouží k připojení externího VGA monitoru nebo projektoru. (4) Rozšiřující port 3 Slouží k připojení počítače k doplňkové stolní jednotce nebo k doplňkovému rozšiřujícímu produktu. POZNÁMKA: Počítač má pouze jeden rozšiřující port. Termín rozšiřující port 3 označuje typ rozšiřujícího portu. (5) zásuvka pro síť (RJ-45) Slouží k připojení síťového kabelu. POZNÁMKA: Zásuvka RJ-45 (síť) u vybraných modelů umožňuje připojení k 1Gb síti Ethernet. (6) Zásuvka RJ-11 (modem) Slouží k připojení kabelu modemu. (7) HDMI port (pouze u vybraných modelů) Slouží k připojení počítače k doplňkovému obrazovému nebo zvukovému zařízení, například televizoru s vysokým rozlišením, digitálnímu přijímači, přehrávači DVD nebo jinému kompatibilnímu digitálnímu či zvukovému zařízení. (8) USB port (1 nebo 2, v závislosti na modelu počítače) Slouží k připojení doplňkového zařízení USB. (9) Port 1394 (pouze u vybraných modelů) Slouží k připojení doplňkového zařízení typu IEEE 1394 nebo 1394a, například videokamery. (10) Indikátor zásuvky pro digitální média (pouze u vybraných modelů) (11) Zásuvka pro digitální média (pouze u vybraných modelů) Svítí: Digitální karta se používá. Podporuje následující digitální formáty doplňkových karet: Memory Stick (MS) Memory Stick Pro (MSP) MultiMediaCard (MMC) Secure Digital Input/Output (SD /IO) 12 Kapitola 2 Komponenty CSWW

19 Komponenta Secure Digital (SD) Memory Card xd-picture Card (XD) xd-picture Card (XD) Type H xd-picture Card (XD) Type M Komponenta (1) Zásuvka pro bezpečnostní kabel Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu k počítači. POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako ochranný prvek, nežádoucímu použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. (2) Výstupní zásuvka S-Video Slouží k připojení doplňkového zařízení se signálem S-Video, například televizního přijímače, videorekordéru, videokamery, projektoru nebo karty pro digitalizaci obrazu. (3) Port externího monitoru Slouží k připojení externího monitoru VGA nebo projektoru. (4) Rozšiřující port 3 Slouží k připojení počítače k doplňkové stolní jednotce nebo k doplňkovému rozšiřujícímu produktu. POZNÁMKA: Počítač má pouze jeden rozšiřující port. Termín rozšiřující port 3 označuje typ rozšiřujícího portu. (5) zásuvka pro síť (RJ-45) Slouží k připojení síťového kabelu. POZNÁMKA: Zásuvka RJ-45 (síť) u vybraných modelů umožňuje připojení k 1Gb síti Ethernet. (6) Zásuvka RJ-11 (modem) Slouží k připojení kabelu modemu. (7) USB port Slouží k připojení doplňkového zařízení USB. CSWW Komponenty na levé straně 13

20 Komponenty na spodní straně Komponenta (1) Bateriová pozice Obsahuje baterii. (2) Uvolňovací západka baterie Slouží k uvolnění baterie z bateriové pozice. (3) Větrací otvory (5) Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, větrací otvory neblokujte. Počítač používejt výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, přikrývky či šaty. POZNÁMKA: Ventilátor se spouští automaticky, aby ochlazoval vnitřní komponenty a zabránil tak přehřátí. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální. (4) Pozice paměťového modulu Obsahuje zásuvky paměťového modulu. (5) Pozice pevného disku Obsahuje pevný disk. 14 Kapitola 2 Komponenty CSWW

21 Komponenty displeje Komponenta (1) Vypínač interního displeje* Vypne displej, pokud displej zavřete a počítač je zapnutý. (2) Interní mikrofony (2) (pouze u vybraných modelů) (3) Indikátor integrované kamery (jen vybrané modely) Záznam zvuku. POZNÁMKA: Jestliže je vedle jednotlivých otvorů mikrofonu nakreslená ikona mikrofonu, je počítač vybaven interními mikrofony. Svítí: Integrovaná kamera je používána. (4) Integrovaná kamera (jen vybrané modely) Záznam videa a snímání fotografií. *V závislosti na modelu počítače se může umístění interního spínače displeje lišit. CSWW Komponenty displeje 15

22 Antény pro bezdrátovou komunikaci (jen určité modely) Na vybraných modelech se k odesílání a příjmu signálu jednoho nebo více bezdrátových zařízení používají alespoň 2 antény pro bezdrátovou komunikaci. Tyto antény jsou ukryté v počítači. Chcete-li získat informace o směrnicích pro bezdrátová zařízení platná pro danou zemi, viz část Poznámky o předpisech, bezpečnosti a prostředí ve středisku pomoci a technické podpory. POZNÁMKA: Z důvodu zajištění optimálního přenosu nezakrývejte oblasti antén. 16 Kapitola 2 Komponenty CSWW

23 Doplňkové hardwarové komponenty Komponenta (1) Napájecí kabel* Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu k napájecí zásuvce. (2) Adaptér střídavého proudu. Převádí střídavý proud na stejnosměrný. (3) Baterie* Napájí počítač, pokud není připojen k externímu zdroji napájení. *Baterie a napájecí kabely se mohou lišit v závislosti na oblasti a zemi použití. CSWW Doplňkové hardwarové komponenty 17

24 3 Štítky Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení problémů se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí. Servisní štítek poskytuje informace o značce a řadě produktu, sériovém čísle, čísle produktu a další údaje o počítači. Tyto informace si připravte, pokud chcete kontaktovat technickou podporu. Servisní štítek je upevněn na spodní straně počítače. Certifikát pravosti produktu Microsoft obsahuje kód Product Key systému Windows. Toto číslo budete pravděpodobně potřebovat při aktualizaci nebo řešení problémů s operačním systémem. Tento certifikát je umístěn na spodní straně počítače. Štítek se směrnicemi obsahuje informace o směrnicích souvisejících s počítačem. Štítek se směrnicemi je umístěn uvnitř pozice baterie. Štítek s informacemi o souladu modemu obsahuje informace o modemu a značky schválení vyžadované v některých zemích, pro které byl modem schválen k použití. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Štítek s informacemi o souladu modemu je umístěn uvnitř pozice paměťového modulu. Štítky certifikace bezdrátové komunikace (pouze pro vybrané modely) obsahují informace o doplňkových bezdrátových zařízeních a značení schválení některých zemí, pro které byla zařízení schválena k použití. Může se jednat o doplňkové zařízení pro přístup do bezdrátové místní sítě (WLAN) nebo zařízení Bluetooth. Pokud váš model počítače obsahuje jedno či více bezdrátových zařízení, s počítačem je dodáván jeden či více certifikačních štítků. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Štítky certifikace bezdrátové komunikace jsou umístěny uvnitř pozice paměťového modulu. 18 Kapitola 3 Štítky CSWW

25 Rejstřík A adaptér střídavého proudu, identifikace 17 antény 16 antény pro bezdrátovou komunikaci 16 B baterie, identifikace 17 bateriová pozice 18 bateriová pozice, identifikace 14 C cestování s počítačem štítek s informacemi o souladu modemu 18 štítky certifikace bezdrátové komunikace 18 Č číselná klávesnice, identifikace 7 F funkční klávesy, identifikace 7 H HDMI port, identifikace 12 I indikátor bezdrátového připojení, identifikace 8, 9 indikátor Další/přetočit dopředu, identifikace 3 indikátor funkce Caps Lock, identifikace 3 indikátor funkce Num Lock, identifikace 4 indikátor integrované kamery, identifikace 15 indikátor jednotky, identifikace 3 indikátor optické jednotky,identifikace 11 indikátor Předchozí/přetočit zpět, identifikace 3 indikátor Přehrávat/pozastavit, identifikace 3 indikátor snížení hlasitosti, identifikace 3 indikátor stavu baterie, identifikace 3 indikátor Stop, identifikace 3 indikátor tlačítka DVD, identifikace 3 indikátor tlačítka Média, identifikace 3 Indikátor TouchPad, identifikace 2 indikátor vypnutí zvuku, identifikace 3 indikátory baterie 3 bezdrátové 8, 9 Caps Lock 3 Další/přetočit dopředu 3 integrovaná kamera 15 jednotka 3 napájení 3 Num Lock 4 optická jednotka 11 Předchozí/přetočit zpět 3 Přehrávat/pozastavit 3 snížení hlasitosti 3 stop 3 tlačítko DVD 3 Tlačítko Média 3 TouchPad 2 vypnutí zvuku 3 Zásuvka pro digitální média 12 zvýšení hlasitosti 3 indikátory aktivity médií, identifikace 3 indikátory napájení, identifikace 3 indikátor zásuvky pro digitální média, identifikace 12 indikátor zvýšení hlasitosti, identifikace 3 informace o směrnicích štítek se směrnicemi 18 štítek s informacemi o souladu modemu 18 štítky certifikace bezdrátové komunikace 18 infračervená čočka, identifikace 8, 9 integrovaná kamera, identifikace 15 interní mikrofony, identifikace 15 J jednotky optická jednotka 11 pevný disk 14 K kabel, napájení 17 kamera, identifikace 15 klávesa Aplikace Windows 7 klávesa Aplikace Windows, idetnifikace 7 klávesa esc, identifikace 7 klávesa fn, identifikace 7 klávesa Logo Windows, identifikace 7 klávesy Aplikace Windows 7 číselná klávesnice 7 CSWW Rejstřík 19

26 esc 7 fn 7 funkční 7 Logo Windows 7 komponenty displej 15 Doplňkový hardware 17 horní 2 levá strana 12 pravá strana 11 přední strana 8 zadní strana 10 konektor, napájení 11 konektor napájení, identifikace 11 koponenty spodní strana 14 N napájecí kabel, identifikace 17 název a číslo produktu, počítač 18 O oblasti posunování, zařízení TouchPad 2 oblast pro nastavení hlasitosti, identifikace 5, 6 operační systém Product Key, kód 18 štítek s certifikátem pravosti produktu Microsoft 18 optická jednotka, identifikace 11 P port 1394, identifikace 12 port externího monitoru, identifikace 12, 13 port IEEE 1394, identifikace 12 port monitoru, externí 13 port pro monitor, externí 12 porty externí monitor 12, 13 HDMI 12 rozšíření 12, 13 USB 11, 12, 13 pozice baterie 14, 18 pevný disk 14 pozice, paměťový modul 14 pozice paměťového modulu, identifikace 14 pozice pevného disku, identifikace 14 Product Key, kód 18 R reproduktory, identifikace 4, 6 RJ-45 (síťová) zásuvka, identifikace 12, 13 rozšiřující port, identifikace 12, 13 S sériové číslo, počítač 18 servisní štítek 18 snímač otisků prstů, identifikace 5 Š štítek certifikace bezdrátové komunikace 18 štítek s certifikátem pravosti 18 štítek s certifikátem pravosti produktu Microsoft 18 štítek s informacemi o souladu modemu 18 štítek WLAN 18 štítek zařízení Bluetooth 18 štítky Bluetooth 18 certifikace bezdrátové komunikace 18 certifikát pravosti produktu Microsoft 18 servisní štítek 18 směrnice 18 soulad modemu 18 WLAN 18 T tlačítka Další/přetočit dopředu 5 DVD 5 Média 4, 6 napájení 4, 6 Předchozí/přetočit zpět 5 Přehrávat/pozastavit 5 stop 5 TouchPad 2 vypnutí zvuku 5, 6 Zařízení TouchPad je zapnuto/ vypnuto 2 Tlačítka pro ovládání médií, identifikace 5 tlačítko Další/přetočit dopředu, identifikace 5 tlačítko DVD, identifikace 5 tlačítko Média, identifikace 4, 6 tlačítko napájení, identifikace 4, 6 tlačítko Předchozí/přetočit zpět, identifikace 5 tlačítko Přehrávat/pozastavit, identifikace 5 tlačítko Stop, identifikace 5 tlačítko vypnutí zvuku, identifikace 5 tlačítko Vypnutí zvuku, identifikace 5, 6 Tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad 2 TouchPad identifikace 2 oblasti posunování 2 tlačítka 2 U USB port, identifikace 13 USB porty, identifikace 11, 12 uvolňovací západka baterie, identifikace 14 V větrací otvory, identifikace 10, 14 vypínač bezdrátového připojení, identifikace 8 vypínač displeje, identifikace 15 vypínač interního displeje, identifikace 15 výstupní zásuvka S-Video, identifikace 12, 13 Z západka, uvolnění baterie 14 zařízení WLAN 18 zásuvka pro bezpečnostní kabel, identifikace 12, 13 Zásuvka pro digitální média, identifikace Rejstřík CSWW

27 zásuvka pro karty ExpressCard, identifikace 11 zásuvka RJ-11 (modem), identifikace 12, 13 zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon), identifikace 8, 9 zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka), identifikace 8, 9 zásuvky bezpečnostní kabel 12, 13 Digitální média 12 ExpressCard 11 paměťový modul 14 RJ-11 (modem) 12, 13 RJ-45 (síť) 12, 13 výstupní S-Video 12, 13 zvukový vstup (pro mikrofon) 8, 9 zvukový výstup (pro sluchátka) 8, 9 CSWW Rejstřík 21

28

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 396853-221 B ezen 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

P edstavení počítače Tablet PC

P edstavení počítače Tablet PC P edstavení počítače Tablet PC Číslo dokumentu: 405775-221 Kv ten 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD logo je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Notebook. Uživatelská příručka

Notebook. Uživatelská příručka Notebook Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více