Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka"

Transkript

1 Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: Září 2008 Číslo dokumentu:

3 Důležité informace o produktu Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici. iii

4 iv Důležité informace o produktu

5 Obsah 1 Použití ukazovacích zařízení Nastavení předvoleb ukazovacího zařízení... 2 Použití zařízení TouchPad... 2 Použití ukazovátka... 2 Připojení externí myši Používání klávesnice Používání prosvětlení klávesnice... 3 Používání klávesových zkratek... 5 Zobrazení informací o systému (fn+esc)... 6 Aktivace úsporného režimu (fn+f3)... 6 Přepnutí obrazu (fn+f4)... 7 Aktivace/deaktivace zařízení TouchPad (fn+f5)... 7 Zobrazení informací o nabíjení baterie (fn+f8)... 7 Snížení jasu obrazu (fn+f9)... 7 Zvýšení jasu obrazu (fn+f10)... 7 Aktivace senzoru okolního světla (fn+f11) Použití tlačítek HP Quick Launch Otevření ovládacího panelu tlačítek Quick Launch Zobrazení nabídky Q Menu Použití nástroje HP QuickLook 2 Konfigurace nástroje QuickLook Používání ručního shromažďování informací Použití nástroje QuickLook Další informace Používání pera a ovladačů tabletu Používání pera Určení komponent pera Držení pera Provádění klepnutí myší pomocí pera Provádění dalších postupů s perem Citlivost na tlak Kalibrace pera Používání držáku pera Nastavení předvoleb pera v

6 6 Použití číselné klávesnice Použití integrované číselné klávesnice Zapnutí nebo vypnutí integrované číselné klávesnice Přepínání funkcí kláves integrované číselné klávesnice Použití externí číselné klávesnice Čištění zařízení TouchPad a klávesnice Rejstřík vi

7 1 Použití ukazovacích zařízení Komponenta Popis (1) Kontrolka zařízení TouchPad Nesvítí: Zařízení TouchPad je zapnuto. Žlutá: Zařízení TouchPad je deaktivováno. (2) Ovládání zapnutí/vypnutí TouchPad Aktivuje/deaktivuje Touchpad, pokud je stisknuta kombinace s klávesou fn. (3) Ukazovátko* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. (4) Klávesa fn Aktivuje/deaktivuje Touchpad, pokud je stisknuta kombinace s klávesou f5. (5) Levé tlačítko ukazovátka* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (6) TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. (7) Levé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (8) Pravé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. (9) Oblast posunování zařízení TouchPad Posouvá nahoru a dolů. 1

8 Komponenta Popis (10) Pravé tlačítko ukazovátka* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. * V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zjistit a změnit předvolby ukazovacího zařízení, vyberte položku Start > Ovládací panel > Tiskárny a jiný hardware > Myš. Nastavení předvoleb ukazovacího zařízení Chcete-li upravit nastavení ukazovacích zařízení, například konfiguraci tlačítka, rychlost klepnutí nebo možnosti kurzoru, použijte Vlastnosti myši v systému Windows. Chcete-li zobrazit dialog Myš vlastnosti, vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. Použití zařízení TouchPad Chcete-li pohnout ukazatelem, posunujte prst po povrchu zařízení TouchPad v požadovaném směru. Používejte tlačítka zařízení TouchPad jako odpovídající tlačítka externí myši. Pro rolování nahoru a dolů pomocí oblasti posouvání zařízení TouchPad posunujte prst nahoru nebo dolů přes čáry. POZNÁMKA: Používáte-li zařízení TouchPad k přesunutí ukazatele, musíte před přechodem do oblasti posouvání zvednout prst ze zařízení TouchPad. Pouhé posunutí prstu ze zařízení TouchPad do zóny posouvání neaktivuje funkci posouvání. Použití ukazovátka Stisknutím ukazovátka v požadovaném směru posuňte ukazatel na obrazovce. Levé a pravé tlačítko ukazovátka používejte stejným způsobem jako levé a pravé tlačítko externí myši. Připojení externí myši K počítači můžete připojit externí myš USB prostřednictvím jednoho z portů USB na počítači. Myš lze také k systému připojit pomocí portů na doplňkové stolní jednotce nebo rozšiřujícím zařízení. 2 Kapitola 1 Použití ukazovacích zařízení

9 2 Používání klávesnice Používání prosvětlení klávesnice Prosvětlí klávesnici počítače v podmínkách s horším osvětlením. Pro zapnutí a vypnutí prosvětlení klávesnice stiskněte tlačítko prosvětlení klávesnice. Používání prosvětlení klávesnice 3

10 Pro vypnutí prosvětlení klávesnice je jemně stiskněte, dokud nezaklapne na místo. 4 Kapitola 2 Používání klávesnice

11 Používání klávesových zkratek Klávesové zkratky jsou kombinací klávesy fn (1) a klávesy esc (2) nebo jedné z funkčních kláves (3). Ikony na klávesách f3 až f5, a f8 až f11 představují funkce klávesových zkratek. Funkce a postupy použití klávesových zkratek jsou uvedeny v následujících částech. POZNÁMKA: Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit. Funkce Klávesová zkratka Zobrazit informace o systému. Aktivace úsporného režimu. Přepnutí obrázku na obrazovce. Aktivace/deaktivace zařízení TouchPad. Zobrazení informací o baterii. Snížení jasu obrazu. Zvýšení jasu obrazu. Aktivace snímače okolního světla. fn+esc fn+f3 fn+f4 fn+f5 fn+f8 fn+f9 fn+f10 fn+f11 Chcete-li použít příkaz klávesové zkratky na klávesnici počítače, postupujte podle následujících kroků: Krátce stiskněte tlačítko fn a potom krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky. nebo Podržte klávesu fn, krátce stiskněte druhou klávesu příkazu zkratky a potom obě klávesy současně uvolněte. Používání klávesových zkratek 5

12 Zobrazení informací o systému (fn+esc) Stisknutím fn+esc zobrazíte informace o hardwaru systému a číslo verze systému BIOS. V systému Windows se po stisknutí klávesové zkratky fn+esc verze systému BIOS (základní systém V/ V) zobrazuje jako datum systému BIOS. U některých modelů počítače se datum systému BIOS zobrazuje v desítkovém formátu. Datum systému BIOS je někdy označováno jako číslo verze systémové paměti ROM. Aktivace úsporného režimu (fn+f3) Úsporný režim lze aktivovat stisknutím klávesové zkratky fn+f3. Při aktivaci úsporného režimu se informace uloží do paměti, údaje na obrazovce se smažou a zahájí se úspora energie. Jestliže je počítač v úsporného režimu, bliká indikátor napájení. UPOZORNĚNÍ: práci. Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací úsporného režimu Před inicializací úsporného režimu musí být počítač zapnutý. POZNÁMKA: Pokud dojde ke stavu nízké úrovně nabití baterie, zatímco se počítač nachází v úsporném režimu, počítač aktivuje režim spánku a informace uložené v paměti budou uloženy na pevný disk. Ve výchozím továrním nastavení se při nízké úrovni nabití baterie provede akce Přepnout do režimu spánku, toto nastavení ale můžete změnit v pokročilých nastaveních napájení. Ukončení úsporného režimu: krátce posuňte tlačítko napájení doprava. Funkci klávesové zkratky fn+f3 lze změnit. Klávesovou zkratku fn+f3 můžete například nastavit pro inicializaci režimu spánku místo úsporného režimu. POZNÁMKA: Ve všech oknech operačního systému Windows se informace o tlačítku pro aktivaci úsporného režimu vztahují na klávesovou zkratku fn+f3. 6 Kapitola 2 Používání klávesnice

13 Přepnutí obrazu (fn+f4) Stisknutím klávesy fn+f4 lze přepínat mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například k počítači připojen monitor, stisknutím klávesy fn+f4 se postupně aktivuje displej počítače, monitor a displej počítače a současně monitor. Většina externích monitorů přijímá obrazové informace z počítače pomocí obrazového standardu VGA. Klávesová zkratka fn+f4 může také přepínat mezi dalšími zařízeními, která přijímají obrazové informace z počítače. Klávesová zkratka fn+f4 podporuje následující typy přenosu obrazu (s příklady zařízení, která je používají): LCD (displej počítače), externí zařízení VGA (většina externích monitorů), S-Video (televizory, videokamery, přehrávače DVD, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy S-Video), POZNÁMKA: jednotky. Zařízení s S-videem lze k systému připojit pouze pomocí doplňkové stolní HDMI (televizory, videokamery, přehrávače DVD, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu s porty HDMI), kompozitní video (televizory, videokamery, přehrávače DVD, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy kompozitního videa; jen určité modely). POZNÁMKA: stolní jednotky. Zařízení s kompozitním videem lze k systému připojit pouze pomocí doplňkové Aktivace/deaktivace zařízení TouchPad (fn+f5) Stiskněte fn+f5 pro aktivaci nebo deaktivaci zařízení TouchPad. Zobrazení informací o nabíjení baterie (fn+f8) Stisknutím kláves fn+f8 zobrazíte informace o nabití všech nainstalovaných baterií. Na monitoru naleznete informace o tom, které jednotky bateriových zdrojů se nabíjejí, a zjistíte úroveň nabití v jednotlivých jednotkách. Snížení jasu obrazu (fn+f9) Stisknutím klávesové zkratky fn+f9 snížíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně snižovat. Zvýšení jasu obrazu (fn+f10) Stisknutím klávesové zkratky fn+f10 zvýšíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně zvyšovat. Aktivace senzoru okolního světla (fn+f11) Stisknutím kombinace kláves fn+f11 lze zapnout nebo vypnout senzor okolního světla. Používání klávesových zkratek 7

14 3 Použití tlačítek HP Quick Launch Tlačítka HP Quick Launch vám umožňují rychle otevřít programy, soubory nebo webové stránky, které používáte často. Můžete použít výrobní nastavení, která jsou popsána v následující tabulce. Nebo můžete přeprogramovat tlačítka otevřením Q Menu v ovládacím panelu tlačítek Quick Launch. Tlačítka Quick Launch zahrnují tlačítko prezentace (1) informační tlačítko (2). Následující tabulka popisuje výrobní nastavení pro tlačítka Quick Launch. POZNÁMKA: Funkce tlačítek se liší v závislosti na instalovaném softwaru na vašem počítači. Komponenta Popis (1) Tlačítko prezentace Otevře okno Možnosti prezentace, které vám umožňuje spuštění často používaných prezentací, souborů, programů nebo webových stránek. Můžete si také upravit nastavení displeje tak, aby vám to vyhovovalo. (2) Tlačítko info Spouští Informační středisko, které poskytuje zkratky k funkcím jako například: POZNÁMKA: Některé funkce v seznamu nemusí být zahrnuty v modelu vašeho počítače. Asistent pro bezdrátové připojení HP Sada HP ProtectTools 8 Kapitola 3 Použití tlačítek HP Quick Launch

15 Komponenta Popis Ochrana pevného disku HP 3D DriveGuard Nápověda a odborná pomoc HP Představení doplňků k notebooku HP Uživatelské příručky produktu HP Správce připojení HP Nastavení softwaru HP Presto! BizCard 5 9

16 Otevření ovládacího panelu tlačítek Quick Launch Q Menu v ovládacím panelu tlačítek Quick Launch vám umožňuje nastavit vaše vlastní předvolby pro informační tlačítko a tlačítko prezentace. Obě tlačítka mohou být použita pro spuštění často používaných programů. Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch lze otevřít jedním z následujících způsobů: Zvolte Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Tlačítka Quick Launch. nebo Pravým tlačítkem klepněte na ikonu HP Quick Launch Buttons v oznamovací oblasti na pravém konci hlavního panelu a vyberte jedno z následujících: Upravit vlastnosti tlačítek Quick Launch Spuštění Q Menu Zapnutí prezentace Vypnout senzor okolního světla 10 Kapitola 3 Použití tlačítek HP Quick Launch

17 Zobrazení nabídky Q Menu Q Menu poskytuje rychlý přístup k nastavení tlačítek Quick Launch. Zobrazení nabídky Q Menu na pracovní ploše: Pravým tlačítkem klepněte na ikonu HP Quick Launch Buttons v oznamovací oblasti na pravém konci hlavního panelu a vyberte Launch Q Menu. POZNÁMKA: Chcete-li získat informace o libovolné položce Q Menu klepněte na tlačítko nápovědy v horním pravém rohu okna. Zobrazení nabídky Q Menu 11

18 4 Použití nástroje HP QuickLook 2 HP QuickLook 2 vám umožňuje prohlížet si vaše y, kalendář, kontakty a úkoly Microsoft Outlook, aniž byste museli spustit operační systém. Po nastavení QuickLook 2 můžete rychle stisknutím tlačítka info zpřístupnit důležité informace, pokud je váš počítač vypnutý nebo je v režimu hibernace. Konfigurace nástroje QuickLook 2 Pro nastavení QuickLook 2: 1. Spusťte Microsoft Outlook. QuickLook 2 zobrazí 2 ikony na liště Outlook: Ikona předvoleb QuickLook 2 vám umožňuje automaticky nastavit předvolby automatického shromažďování dat. Ikona pro zachycení QuickLook vám umožňuje manuálně spustit zachycování informací QuickLook 2 navíc k běžnému získávání. POZNÁMKA: Pro většinu úkolů budete používat ikonu předvoleb QuickLook Klepněte na ikonu QuickLook 2 Preferences (Nastavení předvoleb nástroje QuickLook 2) v panelu nástrojů aplikace Outlook. Otevře se dialog QuickLook 2 Preferences (Nastavení předvoleb nástroje QuickLook 2). 3. Nastavte následující předvolby: Pokud chcete, aby QuickLook 2 zachycoval informace z Outlook a ukládal je na váš pevný disk Jaké typy dat chcete zobrazovat ve vašem kalendáři, kontaktech, ech a úkolech 4. Pokud je to potřeba, vyberte zabezpečení a nastavte osobní identifikační číslo (PIN). 12 Kapitola 4 Použití nástroje HP QuickLook 2

19 Používání ručního shromažďování informací I v případě, že jste nástroj QuickLook 2 nakonfigurovali tak, aby shromažďoval informace v předem nastavených intervalech, můžete informace z aplikace Outlook získávat také ručně vždy, když jste přihlášeni ke svému účtu v aplikaci Outlook. Použití nástroje QuickLook 2 Chování tlačítka info závisí na stavu napájení počítače, jak ukazuje následující tabulka. Stav napájení Chování tlačítka Nesvítí Spustí se nástroj QuickLook 2. Režim spánku Spustí se nástroj QuickLook 2. Svítí Úsporný režim Otevře se Informační středisko. Počítač se vrátí do předchozího stavu. POZNÁMKA: QuickLook 2 je aktivován v nastavení od výrobce. Pokud QuickLook 2 deaktivujete v systému BIOS, stisknutím tlačítka info při zapnutí počítače otevřete Informační středisko. Stisknutí tlačítka info, když je počítač vypnutý, v režimu spánku nebo v úsporném režimu nemá žádný efekt. Další informace Více informací o nastavení a použití QuickLook 2 viz softwarová Nápověda QuickLook 2. Používání ručního shromažďování informací 13

20 5 Používání pera a ovladačů tabletu Informace můžete vkládat a zpřístupnit u PC typu tablet pomocí pera a ovladačů. Používání pera Perem můžete psát ve specifických programech, jako je například Tablet PC Input Panel, ve všech aplikacích Microsoft Office a ve většině dalších programů a nástrojů Windows. Informace, které napíšete na obrazovku perem, mohou být ukládány, vyhledávány a sdíleny s téměř všemi programy Windows. Určení komponent pera Pero bude u PC typu tablet reagovat pokaždé, kdy bude hrot (1) nebo zmizík (3) pera přibližně 1,27 cm (0,5 palce) od obrazovky. Tlačítko pera (2) napodobuje funkce pravého tlačítka externí myši. Držení pera Pero držte tak, jako byste psali standardním perem nebo tužkou. Pero vezměte do ruky tak, abyste omylem nestiskli tlačítko pera. Při sledování pohybů pera se soustřeďte na ukazatel, ne na hrot pera. 14 Kapitola 5 Používání pera a ovladačů tabletu

21 Provádění klepnutí myší pomocí pera Pro vybrání položky na obrazovce na ni klepněte hrotem pera, jako byste to udělali levým tlačítkem externí myši. Pro dvojité klepnutí na položku na obrazovce, jako byste to udělali levým tlačítkem externí myši, dvakrát klepněte na položku hrotem pera. Pro vybrání položky, jako byste to udělali pravým tlačítkem externí myši, stiskněte a podržte tlačítko pera a poté na položku klepněte hrotem pera. Provádění dalších postupů s perem Kromě napodobení klepnutí myši může být pero použito pro následující úkoly: Pro zobrazení umístění ukazatele podržte hrot pera nad jakýmkoliv místem obrazovky PC typu tablet, aniž byste se jí hrotem pera dotkli. Pro zobrazení možností nabídky, které se vztahují k položce na obrazovce, klepněte na obrazovku hrotem pera. Na obrazovku můžete hrotem pera psát. Pro stisknutí tlačítka aktivovaného perem klepněte na tlačítko hrotem pera. Pro mazání podržte pero zmizíkovou stranou dolů a pohybujte jím přes text, který chcete smazat. Citlivost na tlak Pero PC typu tablet je citlivé na tlak. Znamená to, že v závislosti na tom, jaký tlak při psaní vyvíjíte, bude pero vytvářet linky různé šířky. POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován software Tablet PC Input Panel. Používání pera 15

22 Kalibrace pera Pero může fungovat s výchozí kalibrací nebo kalibrací nastavenou jiným uživatelem. Společností HP je však důrazně doporučeno, abyste používali pero pouze tehdy, je-li kalibrováno na vaše osobní písmo a pohyby myši. Kalibrace optimalizuje výkon pera pro všechny uživatele, především pro leváky. Kalibrace pera: 1. Zvolte Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Nastavení tabletu a pera. 2. Ve spodní části záložky Nastavení poklepejte na tlačítko Kalibrovat. 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Poklepejte perem přesně ve středu každé kalibrační značky. Kalibrační značky jsou zobrazeny na obrazovce jako plusová znaménka (+). Ujistěte se, že pero kalibrujete pro použití jak na výšku tak na šířku. POZNÁMKA: Informace o jakémkoliv nastavení můžete zobrazit v okně Nastavení tabletu a pera tak, že stisknete tlačítko Nápověda v pravém horním rohu okna a poté zvolíte nastavení. Používání držáku pera Pro vyjmutí pera z držáku pera na počítači stiskněte pero pro jeho vysunutí. Pokud pero nepoužíváte a chcete je uložit, vložte je do držáku na počítači hrotem dopředu. 16 Kapitola 5 Používání pera a ovladačů tabletu

23 Nastavení předvoleb pera Předvolby pera se nastavují v okně operačního systému Nastavení tabletu a pera. Předvolby zahrnují nastavení místa nabídky na obrazovce pro praváky i leváky, kalibraci obrazovky pro používání pera a optimalizaci rozeznávání písma. Přístup k předvolbám pera: Zvolte Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Nastavení tabletu a pera. Předvolby ukazovacích zařízení, například rychlost ukazatele, rychlost klepnutí a stopy myši najdete v okně Vlastnosti myši. Tyto preference se vztahují na jakékoliv ukazovací zařízení v systému. Přístup k Vlasnostem myši: Zvolte Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. Používání pera 17

24 6 Použití číselné klávesnice Počítač je vybaven integrovanou číselnou klávesnicí, podporuje však i připojení externí klávesnice s číselnými klávesami. POZNÁMKA: Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit. Komponenta Popis (1) Integrovaná číselná klávesnice Lze ji používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. (2) Klávesa fn Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou esc lze vykonat často používané systémové funkce. (3) Indikátor Num Lock Svítí: Funkce Num Lock je zapnutá. (4) Klávesa num lk Aktivuje integrovanou číselnou klávesnici, pokud je stisknuta kombinace s klávesou fn. 18 Kapitola 6 Použití číselné klávesnice

25 Použití integrované číselné klávesnice 15 kláves na integrované číselné klávesnici lze používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. Pokud je integrovaná číselná klávesnice zapnutá, každá klávesa na klávesnici vykonává funkci označenou ikonou v horním pravém rohu klávesy. Zapnutí nebo vypnutí integrované číselné klávesnice Integrovanou číselnou klávesnici zapnete stisknutím kombinace kláves fn+num lk. Rozsvítí se indikátor Num Lock.Chcete-li obnovit přiřazení kláves standardním funkcím, stiskněte znovu kombinaci kláves fn+num lk. POZNÁMKA: Integrovaná číselná klávesnice nebude fungovat, pokud je k počítači nebo k doplňkovému stolnímu zařízení připojena externí klávesnice nebo číselná klávesnice. Přepínání funkcí kláves integrované číselné klávesnice Klávesou fn nebo kombinací kláves fn+shift můžete na integrované číselné klávesnici dočasně přepínat mezi standardními funkcemi kláves a příslušnými funkcemi klávesnice. Chcete-li u klávesy na číselné klávesnici aktivovat funkci číselné klávesnice v době, kdy je číselná klávesnice vypnuta, přidržte klávesu fn a současně stiskněte danou klávesu číselné klávesnice. Dočasné použití kláves na číselné klávesnici jako standardních kláves v době, kdy je číselná klávesnice zapnuta: Malými písmeny můžete psát, pokud přidržíte klávesu fn. Chcete-li psát velkými písmeny, přidržte kombinaci kláves fn+shift. Použití externí číselné klávesnice Činnost kláves na většině externích numerických klávesnic závisí na stavu funkce num lock. (V nastavení od výrobce je funkce num lock vypnuta.) Například: Pokud je funkce num lock zapnuta, slouží většina kláves číselné klávesnice k zadávání číslic. Pokud je funkce num lock vypnuta, lze klávesy číselné klávesnice obvykle používat jako klávesy se šipkami nebo klávesy page up či page down. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici zapnutá, indikátor režimu num lock na počítači bude svítit. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici vypnutá, indikátor režimu num lock na počítači bude vypnutý. Zapnutí nebo vypnutí režimu num lock při práci s externí číselnou klávesnicí: Stiskněte klávesu num lk na externí klávesnici, ne na klávesnici počítače. Použití integrované číselné klávesnice 19

26 7 Čištění zařízení TouchPad a klávesnice Nečistoty a mastnota na povrchu zařízení TouchPad mohou způsobit trhaný pohyb ukazatele na obrazovce. Aby k tomu nedošlo, očistěte zařízení TouchPad navlhčeným hadříkem a během používání počítače si často myjte ruce. VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození vnitřních součástí, nepoužívejte k čištění klávesnice vysavač s nástavcem. Vysavač by mohl znečistit klávesnici smetím z domácnosti. Čištění klávesnice provádějte pravidelně, abyste zabránili zasekávání kláves a odstranili prach, vlákna a částice nečistot, jež se usazují pod klávesami. Nečistoty pod klávesami lze odstranit pomocí nádobky se stlačeným vzduchem vybavené nástavcem. 20 Kapitola 7 Čištění zařízení TouchPad a klávesnice

27 Rejstřík D displej klávesové zkratky pro snížení jasu obrazu 7 obraz, přepínání 7 držák pera, použití 16 F fn, klávesa použití 1 funkční klávesy 5 H HDMI 7 HP QuickLook 2 12 I indikátory klávesnice 3 informace o nabití baterie 7 K klávesnice, externí num lock 19 použití 19 klávesnice, integrovaná Použití 19 Přepínání funkcí kláves 19 určení 18 Zapnutí nebo vypnutí 19 klávesová zkratka pro aktivaci úsporného režimu 6 klávesová zkratka pro zobrazení informací o systému 6 klávesové zkratky aktivace/deaktivace zařízení TouchPad 7 aktivace úsporného režimu 6 informace o nabití baterie 7 popis 5 použití 5 přepínání obrazu displeje 7 senzor okolního světla 7 snížení jasu obrazu 7 zobrazení informací o systému 6 zvýšení jasu obrazu 7 klávesové zkratky, identifikace 5 klávesové zkratky pro snížení jasu obrazu 7 kompozitní video 7 Kontrolka zařízení TouchPad 1 kontrolky zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad 1 M myš, externí Nastavení předvoleb 2 Připojení 2 O oblast posunování, TouchPad 1 oblast posunování zařízení TouchPad 1 obraz na displeji, přepínání 7 ovládací panel s tlačítky Quick Launch 8 ovládání zapnutí/vypnutí TouchPad 1 P pero kalibrace 16 nastavení předvoleb 17 použití 14 určení 14 prosvětlení klávesnice 3 R režim num lock, externí klávesnice 19 S senzor okolního světla klávesová zkratka 7 S-video 7 T tlačítka info 8 prezentace 8 Quick Launch 8 TouchPad 1 tlačítka Quick Launch 8 tlačítka ukazovátka 1 tlačítka zařízení TouchPad 1 tlačítko Info 8 tlačítko prezentace 8 TouchPad použití 2 TouchPad, určení 1 typy přenosu obrazu 7 U ukazovací zařízení nastavení předvoleb 2 použití 2 ukazovací zařízení, použití 1 ukazovací zařízení, TouchPad 1 ukazovátko použití 2 určení 1 Rejstřík 21

28

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice

Polohovací zařízení a klávesnice Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 419467-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení.......................

Více

Polohovací zařízení a klávesnice

Polohovací zařízení a klávesnice Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Ukazovací za ízení a klávesnice

Ukazovací za ízení a klávesnice Ukazovací za ízení a klávesnice Číslo dokumentu: 430227-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení Zařízení TouchPad (pouze vybranémodely)..........

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 419662-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice počítače. Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení.......................

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430242-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení touchpad a klávesnice. Obsah 1 Za ízení Touchpad Použití zařízení TouchPad........................

Více

Uživatelská příručka notebooku

Uživatelská příručka notebooku Uživatelská příručka notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Objednání služeb pro notebooky HP Business

Objednání služeb pro notebooky HP Business Začínáme Další informace o produktech a službách společnosti HP naleznete na stránkách společnosti HP http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Notebook. Uživatelská příručka

Notebook. Uživatelská příručka Notebook Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Uživatelská příručka pro notebook HP

Uživatelská příručka pro notebook HP Uživatelská příručka pro notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka. Tyto ochranné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Lenovo Yoga 300-11IBR

Lenovo Yoga 300-11IBR Lenovo Yoga 300-11IBR Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu si

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel je ochranná

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Notebook HP. Referenční příručka

Notebook HP. Referenční příručka Notebook HP Referenční příručka Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu s

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel a Centrino

Více

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. RADEON 9700 SERIES Uživatelská příručka P/N 137-40393-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými

Více