O z n á m e n í o době a místě konání voleb

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O z n á m e n í o době a místě konání voleb"

Transkript

1 Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby Zastupitelstva města Česká Třebová a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční: v pátek dne od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 2. Volby proběhnou v 17 volebních okrscích. 3. Právo volit do zastupitelstva obce má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit má také státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Právo volit do Senátu Parlamentu České republiky má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky.). U voleb do zastupitelstva obce volič popřípadě prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (průkazem o povolení k pobytu). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 5. Každému voliči budou nejpozději 3 dny před dnem voleb dodány hlasovací lístky, které si s sebou přinese do volební místnosti. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti. 6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

2 7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je volič povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Volební okrsek č. 1 je volební místnost ZŠ Ústecká - Parník, Ústecká č.p. 598 Čechova 38, 88, 190, 191, 218, 256, 258, 303, 337, 352, 372, 373, 386, 392, 393, 395, 396, 398, 399, 402, 403, 446 Dr. E. Beneše 113, 114, 116, 125, 131, 621, 641, 649, 651, 652 Dukelská 5, 186, 194, 265, 348, 349, 350, 351, 380, 381, 382, 388, 389, 390, 391, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 464, 606, 607, 608 Grégrova 3, 4, 6, 23, 26, 27, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 75, 77, 78, 81, 85, 86, 89, 91, 95, 96, 99, 101, 110, 117, 121, 122, 127, 134, 135, 136, 140, 142, 143, 164, 182, 250, 266, 288, 312, 313, 377, 418, 423, 424, 425, 460, 461, 503, 504, 518, 522, 535, 536, 537, 538, 569, 576, 577, 633, 635, 667, 668, 670, 677, 682, 683, 684 Havlíčkova 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 197, 198, 199, 200, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 259 Husova 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 61, 72, 76, 93, 94, 98, 105, 106, 109, 123, 132, 137, 138, 139, 163, 181, 196, 257, 387, 394, 413, 414, 415, 420, 443, 445, 462, 496, 499, 510, 519, 583, 584, 613 J. Pácla 8, 9, 29, 35, 42, 43, 47, 68, 74, 82, 83, 168, 169, 170, 171, 183, 184, 419 Kyralova 192, 193 Na Drahách 84, 480, 565, 566, 567, 568, 610, 616 Nerudova 254, 305, 306, 307, 308, 332, 333, 334, 335, 336, 360, 364, 485, 506 Palackého 201, 202, 203, 204, 252, 253, 267, 268, 289, 290, 297, 301, 302, 304, 353, 354, 355, 370, 417, 433, 438, 439, 440 Pazouška 15, 41, 146, 147, 148, 149, 150, 269, 287, 378, 612 S. K. Neumanna 111, 271, 293, 294, 295, 299, 300, 331, 338, 356, 357, 358, 359, 374, 375, 379, 421, 434, 465 U Dvora 36, 37, 39, 90, 118, 119, 124, 128, 129, 133, 251, 260, 371, 383, 477, 517, 631 Ústecká 1, 2, 17, 28, 59, 97, 104, 107, 108, 115, 126, 130, 141, 151, 152, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 205, 255, 311, 339, 340, 347, 367, 376, 435, 436, 455, 456, 458, 459, 463, 479, 481, 482, 495, 500, 523, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 598, 614 Větrná 644, 645, 647, 673, 675, 676 2

3 Volební okrsek č. 2 je volební místnost ORLÍK - Kompresory, Kubelkova č.p. 497 Bezručova 323, 431, 467, 471, 486, 487, 489, 493 Dr. E. Beneše 593, 594, 595, 596, 603 Kollárova 316, 318, 319, 320, 430, 432, 441, 442 Krále Jiřího 70, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 272, 273, 277, 278, 279, 280, 284, 296, 298, 309, 310, 328, 329, 330, 384, 385, 437, 448, 453, 454, 466, 469, 483, 507, 609, 646, 648 Kubelkova 71, 73, 235, 274, 401, 404, 427, 428, 473, 474, 488, 497, 539, 540, 541, 578 Na Milíři 282, 283, 285, 286, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 361, 362, 363, 365, 366, 397, 400, 405, 406 Pod Březinou 102, 103, 422, 426, 429, 472, 498, 508, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 586, 592, 600, 601, 604, 611, 634, 636, 637, 638, 639, 640, 659,660 Pod Jelenicí 597, 619, 654, 657 Prokopova 49, 62, 67, 195, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 249, 275, 317, 324, 325, 444, 451, 452, 457, 470, 475, 476, 478, 484, 490, 492, 494, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 520, 521, 533, 534, 615 U Lesa 112, 369, 491, 501 U Stadionu 505, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 579, 580, 581, 582, 602, 618 U Teplárny 87, 617 Vily 80, 144, 145, 185, 187, 188, 189, 206, 207, 208, 209, 314, 315, 524, 525, 526, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629 Žižkova 7, 32, 100, 232, 233, 234, 245, 246, 247, 248, 261, 262, 263, 264, 270, 276, 281, 291, 292, 321, 322, 326, 327, 416, 447, 449, 450, 468, 599 Volební okrsek č. 3 je volební místnost Gymnázium, Tyršovo náměstí č.p. 970 Dr. E. Beneše 86, 91, 93, 158, 174, 284, 297, 304, 373, 374, 413, 455, 483, 500, 501, 502, 503, 645, 646, 658, 659, 660, 661, 760, 774, 777, 779, 810, 811, 817, 827, 828, 829, 830, 831, 856, 893, 911, 915, 926, 934, 950, 951, 972, 1000, 1001, 1009, 1151, 1188, 1238, 1239, 1240, 1302, 1316, 1345, 1423, 1446, 1491, 1512, 1513, 1523, 1524, 1562 Habrmanova 1105, 1106, 1117, 1118, 1119, 1500, 1540, 1660 J. Drobného 1111, 1112, 1620, 1621, 1623, 1648 Jiráskova 429, 773, 861, 896, 897, 939, 940, 941, 962, 963, 1002, 1008, 1010, 1011, 1014, 1015, 1018, 1021, 1022, 1063,

4 Krátká 327, 1593, 1624 Litomyšlská 96, 103, 105, 106, 108, 268, 322 Luční 220, 585, 1589, 1592 Masarykova 1071, 1101, 1102, 1103, 1104, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1501, 1573 Na Skále 566, 573 Na Trubech 1107, 1108, 1109, 1110, 1210, 1622, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1711, 1712 Skalka 136, 920, 921, 930, 948, 956, 958, 974, 1162, 1283, 1284, 1285, 1289, 1290, 1415, 1520, 1521, 1691, 1692, 1693, 1858, 1944, 1945, 1946 Táborská 675, 676, 685, 686, 688, 689, 693, 694, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 722, 723, 724, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 772, 790, 791, 792, 836, 843, 845, 852, 857, 858, 859, 874, 879, 880, 881 Truby 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 2201, 2202 Tyršovo náměstí 81, 92, 95, 271, 780, 799, 835, 860, 970, 1079 Volební okrsek č. 4 je volební místnost Chalupa U Kostelíčka č.p. 431 Benátky 305, 385, 386, 398, 1502, 1522, 2041, 2044 Bezděkov 226, 229, 230, 232, 233, 316, 337, 338, 349, 371, 376, 401, 416, 425, 441, 442, 444, 447, 449, 451, 459, 470, 493, 505, 509, 514, 549, 552, 570, 587, 588, 630, 651, 663, 894, 895, 902, 903, 918, 919, 931, 932, 964, 1092, 1242, 1311, 1312, 1343, 1344, 1480, 1507, 1534, 1535 Břízky 800E, 1211, 1212, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1519 Chmelnice 129, 522, 527, 528, 530, 531, 540, 541, 542, 614, 826, 1190, 1251, 1559, 1560, 1561 Hliníky 623E, 871E Hřbitovní 294, 433, 513, 526, 628, 850, 892, 960, 1003, 1016, 1026, 1095, 1150, 1160, 1164, 1173, 1181, 1232, 1233, 1303, 1470, 1628, 1905, 2037 Jižní 520, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834 Lidická 18, 19, 120, 126, 191, 240, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 260, 261, 267, 279, 285, 301, 310, 318, 387, 402, 404, 450, 482, 488, 515, 633, 653, 656, 657, 677, 678, 684, 687, 738, 739, 740, 753, 822, 877, 1030, 1060, 1076, 1077, 1145, 1146, 1147, 1148, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1161, 1171, 1172, 1317, 1346, 1429, 1430, 1467, 1650 Na Kopečku 245, 256, 272, 276, 280, 281, 308, 335, 347, 377, 378, 379, 423, 480, 1220 Na Slunečné 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939,

5 Na Výsluní 312, 372, 414, 649, 1005, 1094, 1185, 1186, 1191, 1192, 1193, 1194, 1479, 1571, 1640, 2027, 2110, 2115 Nábřeží Míru 330, 394, 434, 571, 1427 Podbranská 84, 89, 128, 253, 382, 388, 445, 477, 538, 586, 725, 971, 992, 2043 Polní 1855, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2093,2161 Rudoltičky 345, 352, 370, 383, 492, 535, 544, 545, 634, 1607, 1845, 2038 U Kostelíčka 172, 252, 254, 255, 257, 258, 282, 291, 315, 341, 346, 356, 361, 407, 431, 519, 635, 1067, 1073, 1074, 1075, 1133, 1166, 1187, 1308, 1454, 1527, 1584, 1606, 1608 U Starého hřbitova 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 151, 152, 344, 1135, 1947, 1948, 1950, 1957, 2016, 2017, 2018, 2111, 2112, 2113, 2114, 2116, 2118, 2119, 2121, 2122, 2123, 2158, 2160 V Úvoze 235, 264, 360, 412 V Zahrádkách 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 2045 Za Lávkou 62, 234, 290, 332, 342, 343, 348, 362, 504, 814, 815, 1141 Zámostí 154, 236, 237, 239, 241, 390, 462, 466, 518, 525, 819, 1093, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907 Kateřinská 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2136, 2137, 2138, 2141, 2143,2145, 2152 Volební okrsek č. 5 je volební místnost ZŠ Habrmanova č.p Českých bratří 1048, 1049, 1197, 1198, 1203, 1204, 1237, 1514, 1942, 1943 F. V. Krejčího 405 Habrmanova 306, 957, 1538, 1539, 1551, 1642, 1765, 1766, 1767, 1768, 1779, 1893, 1894, 1895, 1896, 2096 Kubelkova 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1274, 1408, 1418, 1713, 1714, 1715, 1716 Lesní 1334, 1434, 1435, 1442, 1443, 1463, 1466, 1468, 1591, 1782, 1783, 1909 Litomyšlská 107, 117, 118, 127, 299, 322, 325, 366, 367, 368, 375, 443, 507, 560, 561, 562, 563, 564, 590, 591, 592, 640, 642, 655, 759, 916, 917, 1320, 1329, 1330, 1331, 1378, 1536, 1546, 1548, 1558, 1578, 1579, 1590, 1600, 1603, 1604, 1637, 1769, 1770, 1771, 2039, 2091, 2117 Masarykova 494, 1142, 1143, 1336, 1337, 1503 Příční 1436, 1455, 1456, 1458, 1793, 1794, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872,

6 Rösslerova 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1505, 1567, 1568, 1575, 1576, 1577, 1588, 1618, 1619, 1897 Rybičkova 122, 123, 202, 317, 319, 320, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043 Smetanova 173, 422, 783, 784, 785, 786, 798, 803, 804, 805, 806, 813, 838, 1441, 1445, 1450, 1788 Tkalcovská 110, 130, 432, 497 Tykačova 1183, 1184, 1247, 1248, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1322, 1323, 1333, 1387, 1388, 1389, 1390, 1495, 1496 U Koupaliště 605, 610, 1246, 1601 V. Nejedlého 1044, 1045, 1046, 1047, 1176, 1177, 1199, 1200, 1241, 1291, 1292, 1335 Václavská 163, 589, 608, 609 Volákova 212, 328, 1195, 1196, 1201, 1202, 1265, 1321 Volební okrsek č. 6 je volební místnost ZŠ Habrmanova č.p Jelenice 1797, 1798, 1799 Kubelkova 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1784, 1785, 1786, 1789 Masarykova 1113, 1114, 1115, 1116, 1400, 1488, 1659, 2100 Na Výšině 567, 568, 575, 576, 577, 581, 594, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1309, 1484, 1859, 1860, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1898, 1899, 1900, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Pernerova 1656, 1657, 1658 Tykačova 1654, 1655, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1761, 1762, 1763, 1764 Na Výšině 585, 587, 588, 589, 590, 591 Volební okrsek č. 7 je volební místnost ZUŠ, Kozlovská č.p. 775 Mlýnská 900, 968, 985, 1019, 1235, 1498, 1509 Na Strouze 904, 905, 906, 1279, 1280, 1643, 1717, 1718, 1720, 1721 Nové náměstí 170, 1572, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753 Sadová 156 Trávník 140, 1906, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,

7 Volební okrsek č. 8 je volební místnost Národní dům, Kozlovská č.p. 565 B. Němcové 31, 133, 215, 324, 601, 793, 794, 1070, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1362, 1363, 1364, 1365, 1380, 1381, 1382, 1383, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1416, 1417, 1420, 1444, 1499, 1504, 1555, 1565, 1596, 1597, 1598, 1599, 1610, 1617, 1795 Čelakovského 88, 102, 1563, 1564 Farská 113, 453, 458, 461, 463, 468, 469, 478, 833, 841, 853, 1595, 1636, 1649, 2107, 2108, 2169 Horská 10, 171, 180, 1602, 1605, 1616, 1644, 1645 Hory 110E, 351 Kozlovská 365, 537, 551, 565, 775, 800, 801, 846, 847, 866, 867, 908, 935, 961, 1537, 1634, 1733 Matyášova 399, 400, 923, 937, 955, 983, 2095 Na Horách 2170, 2171 Na Pokloně 1631, 1632, 1889, 1890, 1891, 1892, 1958 Pod Horami 1487, 1510, 1543, 1544, 1615, 1638 Pod Kozlovem 394E Pod Kozl. kopcem 184E Sadová 321, 491, 899, 925, 938, 954, 996, 1025, 1027, 1028, 1029, 1189, 1465, 1506, 1515, 1684 Semanínská 1379 Serpentýny 77E, 92E, 192E, 204E, 359E, 567E Trávník 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2013, 2014, 2015 U Javorky 121, 124, 125, 147, 157, 181, 182, 183, 192, 334, 363, 548, 556, 557, 558, 643, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 1061, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1462, 1542, 1556, 1574, 1587, 1609, 1612, 1613, 1614, 1639, 1728 U Rybníčka 112, 848, 849, 1068, 1229, 1234, 1350, 1377, 1459, 1469, 1517, 1557, 1651, 1652 Úzká 259, 820, 949, 981 Ve Stráni 87, 169, 203, 273, 364, 1629, 1630, 1653, 1796, 2081 Zahradní 1493, 1494, 1508, 1516, 1518, 1525, 1526, 1541, 1549, 1566, 1585, 1586, 1611, 1647 Volební okrsek č. 9 je volební místnost ZŠ Nádražní č.p. 200 Felixova 311, 336, 357, 1219, 1625, 1635, 1705, 1706, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1729 Hýblova 50, 51, 52, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 97, 98, 270, 286, 333, 384, 543, 546, 1020, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1451, 1497, 1550, 1552, 1553 Klácelova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 69, 79, 80, 83, 644, 1633 Na Splavě 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 82, 116, 134, 184, 185, 194, 269,

8 Nové náměstí 1741, 1742, 1743 Pražského 465, 907, 1687, 1688, 1709, 1710, 1719 Průchodní 206, 654 Riegrova 94, 99, 100, 101, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190, 193, 197, 198, 201, 274, 275, 283, 292, 296, 495, 496, 559, 650, 1066, 1091, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 Sadová 217, 289, 295, 302, 303, 411, 486, 498, 569, 637, 638, 639, 807, 986, 987, 1072, 1139, 1140, 1170, 1228, 1231, 1250, 1385, 1457, 1646, 1689, 1690, 1707, 1708, 1730, 1731, 1732 Staré náměstí 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 77, 78 Školní 244, 314, 353, 354, 448, 481, 555 U Spořitelny 72, 73 Volební okrsek č. 10 je volební místnost Dopravní fakulta J. Pernera, Slovanská č.p. 452 Alešova 135, 927, 1023, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1182, 1313, 1887, 1888 náměstí Jana Pernera 446, 579,584, 1787 Broulíkova 746, 747, 748, 749, 750, 767, 768, 883, 936, 942, 943, 944 Brožíkova 730, 731, 732, 733, 741, 742, 743, 744, 745, 796, 797, 812, 839, 855, 871, 872, 873, 889, 898, 901, 913, 914, 933, 945, 946, 947, 969, 973, 1017, 1439 Bří Čapků 165, 227, 228, 358, 359, 966, 967, 988, 1081, 1131, 1165, 1178, 1208, 1209, 1225, 1226, 1227, 1236, 1307, 1310, 1342, 1372, 1374, 1376, 1433, 1481, 2046 Bří Hubálků 161, 278, 952, 953, 989, 990, 993, 994, 995, 997, 1006, 1007, 1012, 1013, 1230, 1421, 1940, 1941 Cechovní 1223, 1224, 1249, 1304, 1314, 1315, 1324, 1325, 1386, 1473 Dvořákova 1098, 1099, 1100, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1276, 1338, 1339, 1340, 1341, 1361, 1675, 1676 Komenského 417, 726, 727, 728, 729, 737, 754, 757, 758, 776, 781, 782, 809, 821, 875, 991 Na Křibě 85, 231, 262, 263, 266, 606, 627, 1366, 1370, 1419, 1428, 1448, 1460, 1461, 1464, 1471, 1472, 1482, 1485, 1489, 1490, 1492, 1511, 1530, 1531, 1554, 1569, 1570, 1627, 1778 Nádražní 28, 42, 43, 115, 200, 329, 395, 397, 439, 464, 603, 647, 648, 674, 876, 924, 982, 984, 1581, 1626, 1857 Pražského 396, 419, 440, 523, 547, 553, 622, 629, 878, 884, 885, 1318, 1319, 1440 Slovanská 406, 424, 452, 484, 489, 512, 517, 574, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 607, 612, 664, 690, 691, 695, 697, 705, 716, 718, 719, 720, 795, 842, 862, 863, 864, 865, 882, 998, 999, 1080, 1096, 1097, 1437, 1447, 1700, 1701,

9 Tylova 380, 381, 409, 410, 420, 421, 426, 474, 624, 636, 698, 699, 712, 713, 714, 715, 751, 752, 788, 789, 824, 825 U Podhorky 164, 166, 167, 168, 186, 196, 199, 251, 408, 427, 539, 615, 616, 617, 1453, 1486, 1532, 1533, 1583, 1594, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 2120 V Lukách 90, 521, 1326, 1327, 1328, 1332, 1359, 1360, 1425, 1426, 1438, 1683, 1685, 1686 Vinohradská 516, 662, 666, 667, 671, 672, 679, 680, 681, 710, 711, 734, 735, 736, 755, 756, 769, 770, 771, 787, 802, 823, 886, 890, 909, 910 Zapského 1347, 1348, 1349, 1367, 1368, 1369, 1371, 1422, 1431, 1432, 1449, 1452, 1529, 1545, 1582, 1777 Volební okrsek č. 11 je volební místnost ZŠ Nádražní č.p. 200 Chelčického 225, 1004, 1062, 1064, 1136, 1137, 1138, 1163, 1167, 1168, 1169, 1179, 1180, 1243, 1244, 1245, 1277, 1278, 1281, 1282, 1287, 1288, 1305, 1306, 1375 Chorinova 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 216, 238, 277, 309, 355, 428, 529, 619, 1024, 1144 Kobylí důl 224, 331, 472 Křib 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 2019, 2020, 2021 Moravská 36, 37, 38, 39, 40, 160, 162, 207, 214, 218, 219, 221, 222, 223, 265, 288, 340, 403, 415, 435, 436, 460, 467, 475, 485, 532, 572, 618, 631, 641, 665, 668, 669, 670, 673, 682, 683, 808, 832, 844, 851, 869, 870, 929, 1069, 1078, 1132, 1174, 1175, 1286, 1373, 1483, 1780, 1781, 1908, 2101, 2102, 2103, 2104 Riegrova 178, 179, 195, 204, 205, 208, 210, 211, 339, 369, 473, 490, 550, 818, 854, 1088, 1089, 1275, 1790, 1791, 1792 Komenského 840 Volební okrsek č. 12 je volební místnost Bývalá ZŠ Lhotka č.p. 98 Lhotka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 9

10 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 205, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 220 Volební okrsek č. 13 je volební místnost ZŠ Ústecká - Parník, Ústecká č.p. 598 Lhotka 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 209, 210, 211, 219 Volební okrsek č. 14 je volební místnost Knihovna, Skuhrov č.p. 48 Skuhrov 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 71, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 Volební okrsek č. 15 je volební místnost Kulturní jizba, Svinná č.p. 19 Svinná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65 Volební okrsek č. 16 je volební místnost Knihovna, Kozlov č.p. 1 (budova bývalého MNV) Kozlov 1, 2, 2E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76 10

11 Volební okrsek č. 17 je volební místnost Základní škola praktická, nám. 17. listopadu č.p (dříve Zvláštní škola) Borová 2075, 2076, 2077 náměstí 17. listopadu 2058, 2059, 2061, 2062 Semanínská 213, 922, 1031, 1528, 1547, 1703, 1704, 1740, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1976, 1977, 1978, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2040, 2042, 2050, 2052, 2063, 2082, 2084, 2085, 2086, 2089, 2090, 2094, 2097 Topolová 2053, 2056, 2060, 2066, 2067, 2068, 2069, 2074, 2078, 2079, 2080, 2087, 2088, 2098, 2099 U Semanína 208E Jaroslav Zedník v.r. starosta města V České Třebové dne

Příloha č.1 Okruhy komunikací operačního plánu zimní údržby místních komunikací v České Třebové pro rok

Příloha č.1 Okruhy komunikací operačního plánu zimní údržby místních komunikací v České Třebové pro rok Okruh zimní údržby S1-S 1 Semanínská - k Semanínu 2 Kozlovská (prioritní) 3 Serpentýny - k zastávce Kozlov (prioritní) 4 Matyášova 5 Úzká 6 U Rybníčka 7 U Javorky 8 Čelakovského 9 B. Němcové 10 Ve Stráni

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Starosta města Jirkova podle 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách so zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, o z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Kopřivnice

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Kopřivnice O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Kopřivnice podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Červený Kostelec

O z n á m e n í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Červený Kostelec O z n á m e n í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Červený Kostelec Starosta města Červený Kostelec podle ustanovení 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Starosta města Červený Kostelec v souladu s ustanovením 14c písm. a) a 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o

Více

Městský úřad Jílové, Mírové nám. 280, Jílové tel.: , fax: ,

Městský úřad Jílové, Mírové nám. 280, Jílové tel.: , fax: , Městský úřad Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové tel.: 412 557 711, fax: 412 550 203, e-mail: podatelna@mujilove.cz http://www.mujilove.cz O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Zastupitelstva

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starosta města Domažlice podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

oznamuje 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční

oznamuje 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční O Z N Á M E N Í o době a místě konání společných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starosta města Nový Jičín podle 15 zákona

Více

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky Starostka města Hlinska podle ~ 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi denta republiky a o změně některých

Více

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM Jana Masaryka 302, Vlašim STAROSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM Jana Masaryka 302, Vlašim STAROSTA MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim STAROSTA OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB V souladu s ust. 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční:

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Více

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Senátu PČR

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Senátu PČR O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu PČR Starosta města Dolní Benešov podle 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

Více

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky Starosta města Vlašim podle 29 zákona čís. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

Město Krupka, Mariánské náměstí č.p Krupka 1

Město Krupka, Mariánské náměstí č.p Krupka 1 Město Krupka, Mariánské náměstí č.p.32 41742 Krupka 1 O Z N Á M E N Í ST A R O S T Y O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ Starosta města Krupka podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o

Více

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY Prezidenta republiky Starosta města Slaný podle 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

Více

o době a místě konání volby prezidenta republiky

o době a místě konání volby prezidenta republiky O Z N Á M E N Í o době a místě konání volby prezidenta republiky Starosta města Sokolov podle 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, o z n a m u j e : 1. Volba

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Starosta města Slaný v souladu s ustanovením 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých

Více

Město Břidličná /Městský úřad Břidličná Odbor hospodářskosprávní. OZNÁMENí

Město Břidličná /Městský úřad Břidličná Odbor hospodářskosprávní. OZNÁMENí Město Břidličná /Městský úřad Břidličná Odbor hospodářskosprávní Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, Ič 00295906 V áš dopis zn. Spisová značka: Volby ZO 9/2018 Čj. Vyřizuje Telefon E-mail: Datum Řepková Lenka

Více

Oznámení. o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Oznámení. o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Starosta města Strakonice podle podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuje: 1.

Více

Oznámení. o době a místě konání volby prezidenta České republiky. o z n a mu je:

Oznámení. o době a místě konání volby prezidenta České republiky. o z n a mu je: Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky Starosta městského obvodu Pardubice I dle 34 odst. 1 zákona č. 257/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, o z

Více

Právě se vám do ruky dostalo Mimořádné vydání Zpravodaje volební speciál ke komunálním a senátním

Právě se vám do ruky dostalo Mimořádné vydání Zpravodaje volební speciál ke komunálním a senátním Právě se vám do ruky dostalo Mimořádné vydání Zpravodaje volební speciál ke komunálním a senátním volbám. Volby do Zastupitelstva města Jaroměře proběhnou v pátek 5. 10. 2018 a v sobotu 6. 10. 2018. Volby

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta města Blansko podle 14a, 14c a 14d zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Starosta města Blansko v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BLANSKO O DOBĚ

Více

O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Uherské Hradiště podle ustanovení 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb:

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb: Kam mám jít volit? Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 místem konání voleb je volební místnost: ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou Lobečku, Revoluční 682 jídelna ul. Vltavská, Lidická, Ke Koupališti,

Více

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva obce Paseka má být zvoleno (15 členů). 1.) Volič může na hlasova

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva obce Paseka má být zvoleno (15 členů). 1.) Volič může na hlasova Vydáno 26. září 2018 OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Paseka I. Starosta obce Paseka podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

Odpadkové koše rozmístěné na území města slouží výhradně k ukládání drobného odpadu (obaly od nanuků a jiného občerstvení, cigaretových nedopalků).

Odpadkové koše rozmístěné na území města slouží výhradně k ukládání drobného odpadu (obaly od nanuků a jiného občerstvení, cigaretových nedopalků). MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Třebová a o systému

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROVA 10. a 11. října 2014

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROVA 10. a 11. října 2014 Místem konání voleb pro volební okrsek č. 1. Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní ul. čp. 231 Bezručova, Dlouhá, Hroznětínská, Husova, Jáchymovská 163-167, 169, 171-175, 181-187,196, 201-205, 207,

Více

Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov

Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov 588 51 Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Batelově dne BATE 91/2013 Vendula Sedláčková, DiS. 2013-01-14 BATE 1324/2012 Městys 25 Oznámení

Více

Termíny blokového čištění ulic ve Zlíně pro rok 2019 (nedílnou součástí je mapový podklad na

Termíny blokového čištění ulic ve Zlíně pro rok 2019 (nedílnou součástí je mapový podklad na ULICE ČTVRŤ MAPA DATUM DEN OD DO Gramis DRUŽSTEVNÍ Jižní svahy 1 02.04.2019 út 8:00 12:00 1003,93 JAVOROVÁ Jižní svahy 1 02.04.2019 út 8:00 12:00 85,7 HRADSKÁ Zlín město 2 03.04.2019 st 5:00 7:00 434,78

Více

Termíny blokového čištění ulic ve Zlíně pro rok 2018

Termíny blokového čištění ulic ve Zlíně pro rok 2018 DRUŽSTEVNÍ Jižní svahy 1 3.4.2018 út 8:00 12:00 1003,93 JAVOROVÁ Jižní svahy 1 3.4.2018 út 8:00 12:00 85,7 HRADSKÁ Zlín město 2 4.4.2018 st 5:00 7:00 434,78 PLESNÍKOVA Jižní svahy 3 5.4.2018 čt 8:00 12:00

Více

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky Brno-střed

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky Brno-střed Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky Brno-střed Obsah Volby do zastupitelstev obcí České republiky... 3 Základní informace... 3 Právo volit... 3 Volební právo občanů jiných

Více

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v Rýmařově

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v Rýmařově Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v Rýmařově Rýmařov - celkem Ve volebním obvodu bylo zapsáno celkem 6 998 oprávněných voličů, z nich svého práva využilo celkem 661 voličů, což představuje

Více

Výsledky 2. kola prezidentských voleb v Rýmařově

Výsledky 2. kola prezidentských voleb v Rýmařově Výsledky 2. kola prezidentských voleb v Rýmařově V Rýmařově přišlo k volbám z celkového počtu 6 834 zapsaných voličů celkem 4 008, což představuje volební účast 58,65 %. 1 342 33,58 2 654 66,41 Volební

Více

Výsledky 1. kola prezidentských voleb v Rýmařově

Výsledky 1. kola prezidentských voleb v Rýmařově Výsledky 1. kola prezidentských voleb v Rýmařově V Rýmařově přišlo k volbám z celkového počtu 6 885 zapsaných voličů celkem 3 642, což představuje volební účast 52,9 %. 1888 52,27 777 21,51 329 9,1 260

Více

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do jedné třetiny Senátu Parlamentu

Více

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů,

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů, Obec Dolní Domaslavice Obecní úřad Dolní Domaslavice čp. 4 Starosta obce Dolní Domaslavice v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Ulice města Ústí nad Orlicí Opatrovnictví Kurátor pro mládež. 17. listopadu Bc. Dana Faltusová Bc. Jiří Chládek

Ulice města Ústí nad Orlicí Opatrovnictví Kurátor pro mládež. 17. listopadu Bc. Dana Faltusová Bc. Jiří Chládek Tabulka č. 1 Působnost pracovníků OSPOD ve spádové oblasti Náhradní rodinná péče: Ivana Šedová celá spádová oblast Opatrovnictví a kurátor pro děti a mládež: Ulice města Ústí nad Orlicí Opatrovnictví Kurátor

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 31.05.2019 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 725,1 třídění odpadu 1250,0 725,1 19 Vnitřní správa celkem 3155,0 2096,0 policie PCO 600,0

Více

Výsledky komunálních voleb ve městě Rýmařov

Výsledky komunálních voleb ve městě Rýmařov Výsledky komunálních voleb ve městě Rýmařov V Rýmařově volili občané 21 členů zastupitelstva; ze 7 112 voličů využilo svého volebního práva celkem 2 711 občanů, což představuje volební účast 38,12 %. Pořadí

Více

Volební mapa - Jílové

Volební mapa - Jílové Volední okrsek č. 1 - ZŠ Mírové náměstí Část obce Jílové Ulice B. Němcové 239 241 243 Ulice Dvořákova 255 257 263 271 274 276 303 307 325 344 352 363 Ulice Horská 3 19 21 22 23 24 25 26 166 174 182 183

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11. 2009 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 800,0 691,5 třídění odpadu 800,0 691,5 14 Školství celkem 1257,8 943,2 příspěvky na neinvestiční

Více

Město Uherské Hradiště přehled přidělených ulic Legenda značek St Smrtka František

Město Uherské Hradiště přehled přidělených ulic Legenda značek St Smrtka František poř. název ulice katastrální území pracovník 1 1. máje Mařatice Bu 2 28. října Bu 3 28. října Sady Do 4 Bedřicha Buchlovana Mařatice Do 5 Boženy Němcové Do 6 Derflanská Mařatice Do 7 Dlouhá St 8 Dolní

Více

OZNÁMENÍ. oznamuje: SPORTOVNÍ

OZNÁMENÍ. oznamuje: SPORTOVNÍ OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE Starosta města Uherské Hradišt ě podle, 15 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb.. o volbách do zastupitelstev kraj ů a o změně některých

Více

Plán výkopových prací pro rok 2015

Plán výkopových prací pro rok 2015 Plán výkopových prací pro rok 2015 VN, NN 17.listopadu 2 - Alšova Alšovo nám. Baarova 3. Q. Bakaláře Boční Bořivojova B.Němcové Budějovická 2 - Budovatelská Budovcova Burketova Čechova Čelakovského Denisova

Více

Plnění rozpočtu k

Plnění rozpočtu k Plnění rozpočtu k 30.11.2018 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 1250,0 1084,6 třídění odpadu 1250,0 1250,0 1250,0 1084,6 19 Vnitřní správa celkem 3897,0 3923,0

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Obecně závazná vyhláška ke stanovení školských obvodů ZŠ

Obecně závazná vyhláška ke stanovení školských obvodů ZŠ Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 21.12.2016 Číslo jednání: 6 Číslo jednací: MULA 41332/2016 Počet l. dok.: Počet příloh: Počet l. příloh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 14.12.2016 Název

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 31.12.2017 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 1268,4 třídění odpadu 1250,0 1250,0 1268,4 19 Vnitřní správa celkem 1450,0 3950,0 5365,3

Více

Oznámenío době a místě konání voleb do Poslanecke suemovuy Parlamentu Ceske republiky

Oznámenío době a místě konání voleb do Poslanecke suemovuy Parlamentu Ceske republiky Oznámenío době a místě konání voleb do Poslanecke suemovuy Parlamentu Ceske republiky Starostka města Hlinska podle * 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplněni

Více

Rozpočtová změna č. 3 v r. 2017

Rozpočtová změna č. 3 v r. 2017 Rozpočtová změna č. 3 v r. 2017 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 třídění odpadu 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 19 Vnitřní správa celkem 1450,0 2540,0

Více

Obecně závazná vyhláška ke stanovení školských obvodů MŠ

Obecně závazná vyhláška ke stanovení školských obvodů MŠ Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 21.12.2016 Číslo jednání: 6 Číslo jednací: MULA 41333/2016 Počet l. dok.: Počet příloh: Počet l. příloh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 14.12.2016 Název

Více

Volby do zastupitelstva 2014

Volby do zastupitelstva 2014 Volby do zastupitelstva 2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Valašské Klobouky Starosta města Valašské Klobouky v souladu s 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

Schválený rozpočet města na r. 2018

Schválený rozpočet města na r. 2018 Schválený rozpočet města na r. 2018 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 třídění odpadu 1250,0 19 Vnitřní správa celkem 3897,0 policie PCO 600,0 pokuty a ostatní příjmy

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2013 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2013 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Chodova podle ustanovení 10 písm. a)

Více

Volby do Evropského parlamentu na území městské části Brno-střed

Volby do Evropského parlamentu na území městské části Brno-střed Volby do Evropského parlamentu na území městské části Brno-střed Obsah Základní informace... 3 Právo volit občan České republiky... 3 Právo volit občan jiného členského státu EU... 3 Překážky výkonu volebního

Více

Volby do zastupitelstev krajů a Volby do senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev krajů a Volby do senátu Parlamentu ČR Okrsek : 1 Budova Základní školy, 9. května 489, Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí 223E Jiráskova 441 443 444 446 448 449 450 488 1115 1122 1131 1156 1444 1445 1446 Ke Hvězdárně 474 475 476 477 478 479 480 481

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Okrsek : 1 Budova Základní školy, 9. května 489, Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí 223E Jiráskova 441 443 444 446 448 449 450 488 1115 1122 1131 1156 1444 1445 1446 Ke Hvězdárně 474 475 476 477 478 479 480 481

Více

MĚSTO DOKSY. Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO DOKSY. Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO DOKSY Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Doksy se na svém zasedání dne 10. 12. 2014 usnesením č. Z 106/14 usneslo vydat na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO DOKSY Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Doksy se na svém zasedání dne 8.11.2012 usnesením č. Z 134./12 usneslo vydat na základě

Více

Počet obyvatel města Beroun k dle volebních okrsků

Počet obyvatel města Beroun k dle volebních okrsků Počet obyvatel města Beroun k 29.02.2010 dle volebních okrsků Okrsek Počet obyvatel děti* od 15ti let celkem 1 247 1648 1895 2 170 1001 1171 3 169 966 1135 4 217 1059 1276 5 161 976 1137 6 138 932 1070

Více

Blokové čištění ulic 2018 datum den místo svátek svátek svátek

Blokové čištění ulic 2018 datum den místo svátek svátek svátek Blokové čištění ulic 2018 datum den místo 13.3.2018 úterý M.Alše (Míru - Na Magistrále) 14.3.2018 středa M.Alše (663-664,642-644) + mezi Míru k Pražská 15.3.2018 čtvrtek Na Magistrále (od Míru po Zborovskou)

Více

O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 2. Místem

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_232_VES_12 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Primátor města Hradec Králové

Primátor města Hradec Králové Primátor města Hradec Králové poskytuje podle 14c písm. f) zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 31.03. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 395,2 třídění odpadu 1250,0 395,2 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 376,4 policie PCO 600,0

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná Vzhledem k zahájení výstavby rekonstrukce křižovatky u družstva žádáme občany, aby dodržovali příslušné dopravní značení a v prostoru křižovatky neparkovali. Obec

Více

I N F O R M A C E o době a místě konání druhého kola volby prezidenta republiky

I N F O R M A C E o době a místě konání druhého kola volby prezidenta republiky I N F O R M A C E o době a místě konání druhého kola volby prezidenta republiky Primátor města Karviné podle 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

Více

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2016

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2016 Rozpočtová změna č. 1 v r. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 0,0 1250,0 třídění odpadu 1250,0 0,0 1250,0 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 0,0 1355,0 policie

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 31.08. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 731,5 třídění odpadu 1250,0 1250,0 731,5 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 1355,0 1181,0

Více

Č Česká str.sociálně demokrat ,79 A ANO ,02 K Komunistická str.čech a Moravy ,45 S STAROSTOVÉ a nezávislí ,06

Č Česká str.sociálně demokrat ,79 A ANO ,02 K Komunistická str.čech a Moravy ,45 S STAROSTOVÉ a nezávislí ,06 Výsledky voleb do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje v Rýmařově Rýmařov - celkové výsledky Ve volebním obvodu bylo zapsáno celkem 7 010 oprávněných voličů, z nich svého práva využilo celkem

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 1055,9 třídění odpadu 1250,0 1250,0 1055,9 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 1381,0 1719,5

Více

Rozpočtová změna č. 2 v r. 2016

Rozpočtová změna č. 2 v r. 2016 Rozpočtová změna č. 2 v r. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 třídění odpadu 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 1355,0

Více

OZNÁMENÍ. o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje

OZNÁMENÍ. o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje Starostka města Česká Lípa podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

V y h l á š k a. o době a místu konání voleb. Město Plasy podle 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU v platném znění

V y h l á š k a. o době a místu konání voleb. Město Plasy podle 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU v platném znění o době a místu konání voleb v okrsku č. 1 je: volební místnost: budova MěÚ podatelna (Plzeňská 285) pro voliče bydlící v ulici: K Letišiti, K Panholci, Ke Kolu, Lesní, Luční, Manětínská, Panholec, Peklo

Více

Rožnov pod Radhoštěm seznam ulic s čísly popisnými

Rožnov pod Radhoštěm seznam ulic s čísly popisnými seznam ulic s čísly popisnými Název obce Název ulice Čísla domů 1. máje 472, 571, 763, 777, 823, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 863, 864, 865, 991, 992, 993, 994, 995, 1000,

Více

Ing. Miroslav Sládek starosta. 34 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, v platném znění

Ing. Miroslav Sládek starosta. 34 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, v platném znění Město Písek Obecně závazná vyhláška města Písek č. 6/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Písek

Více

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2015

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2015 Rozpočtová změna č. 1 v r. 2015 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1220,0 0,0 1220,0 třídění odpadu 1220,0 0,0 1220,0 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 385,2 1740,2 policie

Více

TRASA Č. 1 MULTIKÁRA

TRASA Č. 1 MULTIKÁRA TRASA Č. 1 MULTIKÁRA Velká Dlážka po obou stranách Velká Dlážka prostranství u ZŠ Kopaniny Kopaniny ZŠ Bajákova 18 MŠ Za Mlýnem nábř. Rudolfa Lukaštíka Brabansko (kolem sokolovny) most Míru oboustranně

Více

TRASA Č. 1 MULTIKÁRA

TRASA Č. 1 MULTIKÁRA TRASA Č. 1 MULTIKÁRA Velká Dlážka po obou stranách Velká Dlážka prostranství u ZŠ Kopaniny Kopaniny ZŠ Bajákova 18 MŠ Za Mlýnem nábř. Rudolfa Lukaštíka Brabansko (kolem sokolovny) most Míru oboustranně

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná Státní veterinární správa oznamuje, že v oblasti vymezené komunikací Zlín Fryšták Lukov Hrobice Slušovice Lípa Zlín je v současné době prováděn v souvislosti s

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více