- 0598/RMOb-Mich/1014/88

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 0598/RMOb-Mich/1014/88"

Transkript

1 88. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0575/RMOb-Mich/1014/ /RMOb-Mich/1014/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0575/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0197/14 Rozpočtové opatření 0576/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0199/14 Rozpočtové opatření 0577/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0201/14 Dohoda o zapojení sil a prostředků jednotky sboru dobrovolných hasičů k zabezpečení požární ochrany všech mistrovských utkáních FC Baník Ostrava hraných na stadionu Bazaly 0578/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0202/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 0579/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0203/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 0580/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0205/14 Záměr pronájmu 0581/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0097/14 Výběrové řízení na byt č. 11, Československé armády /RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0206/14 Výběrové řízení na byt č. 1, U Kříže /RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0207/14 Výběrové řízení na byt č. 2, U Kříže /RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0208/14 Žádosti o slevy z nájmu v Kulturním domě Michálkovice 0585/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0209/14 Smlouva na opravu klubu důchodců 0586/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0211/14 Stavební úpravy Kulturního domu Ostrava- Michálkovice 0587/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0204/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 0588/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0195/14 Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti smlouva č. IP /1 0589/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0213/14 Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti smlouva č. IV /1 0590/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0214/14 Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 0591/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0215/14 Žádost o vykoupení pozemku p.č. 509/ /RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0216/14 Písemná výzva č. 13/2014 "Oprava komunikace ul. Vojtěšská" Výběr zhotovitele 0593/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0217/14 Písemná výzva č. 14/2014 "Oprava komunikací v k.ú Michálkovice" Výběr zhotovitele 0594/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0218/14 Písemná výzva č. 15/2014 Oprava komunikací v k.ú. Michálkovice /RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0219/14 Žádost o souhlas s napojením na místní komunikaci 0596/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0220/14 Souhlas vlastníka sousedního pozemku 0597/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0221/14 Písemná výzva č. 16/2014 "Oprava komunikace ul. Boháčová" 0598/RMOb-Mich/1014/88 RMOb/0212/14 Výpověď servisních smluv na EZS Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato : Strana 2/14

3 Materiál RMOb/0225/14 Název Žádost o vyjádření - plošná regulace hazardu Strana 3/14

4 RMOb/0197/14 Rozpočtové opatření číslo: 0575/RMOb-Mich/1014/88 1) souhlasí s rozpočtovým opatřením rady města, kterým se Zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí pol ÚZ 6402 o 56 tis. Kč Sníží financování pol o 56 tis. Kč celkem 56 tis. Kč Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní RMOb/0199/14 Rozpočtové opatření číslo: 0576/RMOb-Mich/1014/88 1) souhlasí s rozpočtovým opatřením, kterým se sníží výdaje na 3113 pol o 110 tis. Kč zvýší výdaje na 3113 pol 6351 o 110 tis. Kč celkem 110 tis. Kč Strana 4/14

5 Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní RMOb/0201/14 Dohoda o zapojení sil a prostředků jednotky sboru dobrovolných hasičů k zabezpečení požární ochrany všech mistrovských utkáních FC Baník Ostrava hraných na stadionu Bazaly číslo: 0577/RMOb-Mich/1014/88 uzavření dohody o zapojení sil a prostředků jednotky sboru dobrovolných hasičů k zabezpečení požární ochrany všech mistrovských utkáních FC Baník Ostrava hraných na stadionu Bazaly se společností FC Baník a.s. se sídlem Bukovanského 4/1028, Ostrava, IČ starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení RMOb/0202/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy číslo: 0578/RMOb-Mich/1014/88 žádost o prodloužení nájemní smlouvy od XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 2) schvaluje nájemní smlouvu č. 26/2014 uzavřenou s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3) pověřuje starostu městského obvodu podepsáním nájemní smlouvy č. 26/2014. RMOb/0203/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy číslo: 0579/RMOb-Mich/1014/88 Strana 5/14

6 žádost o prodloužení nájemní smlouvy od XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 2) schvaluje nájemní smlouvu č. 25/2014 uzavřenou s XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3) pověřuje starostu městského obvodu podepsáním nájemní smlouvy č. 25/2014. RMOb/0205/14 Záměr pronájmu číslo: 0580/RMOb-Mich/1014/88 žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor - garáž v bytovém domě na ul. Radniční 69 předloženou XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX. 2) souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže na ul. Radniční 69 pro XXXX XXXXXXX XXXXXXXX. 3) ukládá referentu ohlašovny a správy nemovitosti zajištění zveřejnění schváleného záměru pronájmu. RMOb/0097/14 Výběrové řízení na byt č. 11, Československé armády 104 číslo: 0581/RMOb-Mich/1014/88 žádosti občanů na pronájem bytu č. 11 v bytovém domě na ul. Československé armády 104, Ostrava - Michálkovice. Strana 6/14

7 2) rozhodla o přidělení bytu č. 11 v bytovém domě Československé armády 104 žadateli: XXXXX XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX 3) schvaluje nájemní smlouvu č. 29/2014 v předloženém znění 4) pověřuje starostu městského obvodu podpisem nájemní smlouvy RMOb/0206/14 Výběrové řízení na byt č. 1, U Kříže 7 číslo: 0582/RMOb-Mich/1014/88 žádosti občanů na pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na ul. U Kříže 7, Ostrava - Michálkovice. 2) rozhodla o přidělení bytu č. 1 v bytovém domě U Kříže 7 žadateli: XXXXXXXX XXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX datum narození XXXXXXXX 3) schvaluje nájemní smlouvu č. 28/2014 v předloženém znění 4) pověřuje starostu městského obvodu podpisem nájemní smlouvy RMOb/0207/14 Výběrové řízení na byt č. 2, U Kříže 7 číslo: 0583/RMOb-Mich/1014/88 žádosti občanů na pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ul. U Kříže 7, Ostrava - Michálkovice. 2) rozhodla Strana 7/14

8 o přidělení bytu č. 2 v bytovém domě U Kříže 7 žadateli: XXXXXX XXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX 3) schvaluje nájemní smlouvu č. 27/2014 v předloženém znění 4) pověřuje starostu městského obvodu podpisem nájemní smlouvy RMOb/0208/14 Žádosti o slevy z nájmu v Kulturním domě Michálkovice číslo: 0584/RMOb-Mich/1014/88 slevu z nájemného v Kulturním domě Michálkovice ve výši 20 % pro Kateřinu Novákovou, trv. pobytem Břenkova 15, Ostrava-Zábřeh, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 2) schvaluje slevu z nájemného v Kulturním domě Michálkovice ve výši 44 % pro Marcela Stejskala, trv. pobytem Pustkovecká 367/25 A Ostrava, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu. 3) schvaluje slevu z nájemného v Kulturním domě Michálkovice ve výši 80 % pro Miloslavu Chalupovou, trv. pobytem Petřvaldská 101, Ostrava-Michálkovice, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí RMOb/0209/14 Smlouva na opravu klubu důchodců číslo: 0585/RMOb-Mich/1014/88 smlouvu č. 11/179/2014 uzavřenou s firmou ŠVUB Zdeněk - elektroslužby, Československé armády 70, Ostrava-Michálkovice IČ: na provedení veřejné zakázky malého rozsahu označené Zřízení prostor pro volnočasové aktivity mládeže - Radvanická 406/7. Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: starostu městského obvodu podpisem výše uvedené smlouvy. Strana 8/14

9 RMOb/0211/14 Stavební úpravy Kulturního domu Ostrava-Michálkovice číslo: 0586/RMOb-Mich/1014/88 1) rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu č. 10/2014 a o uzavření smlouvy o dílo na stavbu "Stavební úpravy Kulturního domu Ostrava-Michálkovice" se subjektem Filip Neuwirth, Sadová 271, Velká Polom, IČ starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, RMOb/0204/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy číslo: 0587/RMOb-Mich/1014/88 žádost o prodloužení nájemní smlouvy od XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 2) schvaluje nájemní smlouvu č. 30/2014 uzavřenou s XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3) pověřuje starostu městského obvodu podepsáním nájemní smlouvy č. 30/2014. RMOb/0195/14 Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti smlouva č. IP /1 číslo: 0588/RMOb-Mich/1014/88 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP /1 na stavbu: "Ostrava 448/51 Dermek, přip. NNk", na pozemku p.č. 454/1 v k.ú. Michálkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem se sídlem Na Výsluní 2008, Frýdek-Místek, IČ na základě plné moci Strana 9/14

10 starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0213/14 Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti smlouva č. IV /1 číslo: 0589/RMOb-Mich/1014/88 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /1 na stavbu: "Ostrava 415/39, Gregor, NNk", na pozemcích p.č. 415/3 a 415/39 v k.ú. Michálkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem se sídlem Na Výsluní 2008, Frýdek- Místek, IČ na základě plné moci starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0214/14 Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti číslo: 0590/RMOb-Mich/1014/88 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 180/VB/2014 na stavbu: "Rodinný dům LARGO 84 HIT /25", na pozemku p.č. 596 v k.ú. Michálkovice s XXXXXX XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXXXXX trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0215/14 Žádost o vykoupení pozemku p.č. 509/27 číslo: 0591/RMOb-Mich/1014/88 Strana 10/14

11 kladné stanovisko k vykoupení pozemku p.č. 509/27, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava statutárním městem Ostrava od XXXX XXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 2) žádá o svěření správy pozemku p.č. 509/27 městskému obvodu Michálkovice za podmínky, že daný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0216/14 Písemná výzva č. 13/2014 "Oprava komunikace ul. Vojtěšská" Výběr zhotovitele číslo: 0592/RMOb-Mich/1014/88 1) rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu č. 13/2014 a uzavření smlouvy o dílo na stavbu "Oprava komunikace ul. Vojtěšská" se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA se sídlem Jahodova ulice 60, Brno, IČ starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0217/14 Písemná výzva č. 14/2014 "Oprava komunikací v k.ú Michálkovice" Výběr zhotovitele číslo: 0593/RMOb-Mich/1014/88 1) rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu č. 14/2014 a uzavření smlouvy o dílo na stavbu "Oprava komunikací v k.ú. Michálkovice se společností JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, Ostrava, IČ starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0218/14 Písemná výzva č. 15/2014 Oprava komunikací v k.ú. Michálkovice 2 Strana 11/14

12 číslo: 0594/RMOb-Mich/1014/88 písemnou výzvu č. 15/2014 k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavbu " Oprava komunikací v k.ú. Michálkovice 2" 2) jmenuje komisi pro vyhodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: Ing. Vladimír Kozel Ing. Jiří Kašpárek Ing. Tomáš Goj 3) schvaluje subjekty vybrané k přímému oslovení: SEŽEV-RAKO, a.s., Jarní 898/50, Brno JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, Kopřivnice Dominotrans s.r.o., Hlavní 88/129, Opava Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0219/14 Žádost o souhlas s napojením na místní komunikaci číslo: 0595/RMOb-Mich/1014/88 Žádost manželů XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX zastoupených Kamilem Kunertem, Masarykovo náměstí 4, Ostrava, o souhlas s napojením na místní komunikaci a se vstupem na pozemek p.č. 596, k.ú. Michálkovice. Vyřizuje: Ing. Zuzana Miklasová, T: referent stavebního úřadu 2) souhlasí s napojením pozemku p.č. 509/1, k.ú. Michálkovice na místní komunikaci a vstupem na pozemek p.č.596, k.ú. Michálkovice za podmínky realizace umístění dopravního zrcadla, dle stanoviska PČR DI ze dne , na vlastní náklady. RMOb/0220/14 Souhlas vlastníka sousedního pozemku Strana 12/14

13 číslo: 0596/RMOb-Mich/1014/88 žádost pana XXXXXX XXXXXX o souhlas vlastníka sousedního pozemku p.č.610, k.ú. Michálkovice. Vyřizuje: Ing. Zuzana Miklasová, T: referent stavebního úřadu 2) souhlasí jako vlastník sousedního pozemku p.č.610, k.ú. Michálkovice s navrženou stavbou ČOV dle přílohy tohoto materiálu. RMOb/0221/14 Písemná výzva č. 16/2014 "Oprava komunikace ul. Boháčová" číslo: 0597/RMOb-Mich/1014/88 písemnou výzvu č. 16/2014 k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavbu "Oprava komunikace ul. Boháčova" 2) jmenuje komisi pro vyhodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: Ing. Vladimír Kozel Ing. Jiří Kašpárek Ing. Tomáš Goj 3) schvaluje subjekty k přímému oslovení: KARETA, s.r.o., Krnovská 51, Bruntál TORAMOS, s.r.o., Tovární 1001/129, Český Těšín BG SYS HT s.r.o., Holubova 389, Pardubice Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0212/14 Výpověď servisních smluv na EZS číslo: 0598/RMOb-Mich/1014/88 Strana 13/14

14 výpověď servisních smluv uzavřených s panem Jiřím Nadkanským, Dalimilova 20/455, Ostrava- Radvanice, IČ , na: 1) zajištění a realizace zkoušek činnosti při provozu a pravidelných revizi EZS v objektu objednatele dle ČSN Úřad městského obvodu Michálkovice a zajištění oprav, rozšíření, instalací systémů EZS 2) zajištění a realizace zkoušek činnosti při provozu a pravidelných revizi EZS v objektu objednatele dle ČSN a zajištění a realizace Revize přístrojů a el. ručního nářadí, revize el. zařízení ČSN v objektu objednatele Kulturního domu Michálkovice a zajištění oprav, rozšíření, instalací systémů EZS. k Strana 14/14

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0667/RMOb-Mich/1418/42

- 0667/RMOb-Mich/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2016 čís. 0651/RMOb-Mich/1418/42-0667/RMOb-Mich/1418/42 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2016 čís. 0768/RMOb-Mich/ - 0775/RMOb-Mich/ Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0458/RMOb-Mich/1014/80

- 0458/RMOb-Mich/1014/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 0439/RMOb-Mich/1014/80-0458/RMOb-Mich/1014/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0132/RMOb_Mich/1822/11

- 0132/RMOb_Mich/1822/11 11. schůze rady městského obvodu konané dne 26.02.2019 čís. 0117/RMOb_Mich/1822/11-0132/RMOb_Mich/1822/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0573/RMOb-Mich/1014/87

- 0573/RMOb-Mich/1014/87 87. schůze rady městského obvodu konané dne 30.06.2014 čís. 0555/RMOb-Mich/1014/87-0573/RMOb-Mich/1014/87 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2018 čís. 0002/RMOb_Mich/1822/2-0008/RMOb_Mich/1822/2 a 1469/RMOb_Mich/1822/2-1473/RMOb_Mich/1822/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Vladimír Kozel Strana

Více

- 0452/RMOb-Mich/1418/29

- 0452/RMOb-Mich/1418/29 29. schůze rady městského obvodu konané dne 18.01.2016 čís. 0425/RMOb-Mich/1418/29-0452/RMOb-Mich/1418/29 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 0248/RMOb-Mich/1418/18

- 0248/RMOb-Mich/1418/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2015 čís. 0228/RMOb-Mich/1418/18-0248/RMOb-Mich/1418/18 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 1364/RMOb-Mich/1418/92

- 1364/RMOb-Mich/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2018 čís. 1353/RMOb-Mich/1418/92-1364/RMOb-Mich/1418/92 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 0629/RMOb-Mich/1014/91-0642/RMOb-Mich/1014/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta MUDr. Pavel Piatkovský Člen Rady městského obvodu Michálkovice

Více

- 0548/RMOb-Mich/1418/34

- 0548/RMOb-Mich/1418/34 34. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 0525/RMOb-Mich/1418/34-0548/RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0689/RMOb-Mich/1418/44

- 0689/RMOb-Mich/1418/44 44. schůze rady městského obvodu konané dne 12.09.2016 čís. 0677/RMOb-Mich/1418/44-0689/RMOb-Mich/1418/44 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0601/RMOb-Mich/1418/38

- 0601/RMOb-Mich/1418/38 38. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2016 čís. 0589/RMOb-Mich/1418/38-0601/RMOb-Mich/1418/38 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0614/RMOb-Mich/1418/39

- 0614/RMOb-Mich/1418/39 39. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 0603/RMOb-Mich/1418/39-0614/RMOb-Mich/1418/39 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0344/RMOb-Mich/1418/23

- 0344/RMOb-Mich/1418/23 23. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0332/RMOb-Mich/1418/23-0344/RMOb-Mich/1418/23 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0785/RMOb-Mich/1418/52

- 0785/RMOb-Mich/1418/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0776/RMOb-Mich/1418/52-0785/RMOb-Mich/1418/52 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0281/RMOb-Mich/1014/68

- 0281/RMOb-Mich/1014/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.09.2013 čís. 0272/RMOb-Mich/1014/68-0281/RMOb-Mich/1014/68 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 04.06.2018 čís. 1321/RMOb-Mich/1418/89-1334/RMOb-Mich/1418/89 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 98. schůze rady městského obvodu konané dne 24.09.2018 čís. 1419/RMOb-Mich/1418/98-1429/RMOb-Mich/1418/98 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0271/RMOb-Mich/1014/67

- 0271/RMOb-Mich/1014/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 0249/RMOb-Mich/1014/67-0271/RMOb-Mich/1014/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0310/RMOb-Mich/1418/21

- 0310/RMOb-Mich/1418/21 21. schůze rady městského obvodu konané dne 14.09.2015 čís. 0282/RMOb-Mich/1418/21-0310/RMOb-Mich/1418/21 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení

Více

- 0378/RMOb-Mich/1418/25

- 0378/RMOb-Mich/1418/25 25. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2015 čís. 0356/RMOb-Mich/1418/25-0378/RMOb-Mich/1418/25 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0909/RMOb-Mich/1418/61

- 0909/RMOb-Mich/1418/61 61. schůze rady městského obvodu konané dne 15.05.2017 čís. 0903/RMOb-Mich/1418/61-0909/RMOb-Mich/1418/61 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 1446/RMOb-Mich/1418/99

- 1446/RMOb-Mich/1418/99 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2018 čís. 1430/RMOb-Mich/1418/99-1446/RMOb-Mich/1418/99 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 1417/RMOb-Mich/1418/96

- 1417/RMOb-Mich/1418/96 96. schůze rady městského obvodu konané dne 03.09.2018 čís. 1401/RMOb-Mich/1418/96-1417/RMOb-Mich/1418/96 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0674/RMOb-Mich/1418/43

- 0674/RMOb-Mich/1418/43 43. schůze rady městského obvodu konané dne 29.08.2016 čís. 0668/RMOb-Mich/1418/43-0674/RMOb-Mich/1418/43 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0412/RMOb-Mich/1418/27

- 0412/RMOb-Mich/1418/27 27. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2015 čís. 0396/RMOb-Mich/1418/27-0412/RMOb-Mich/1418/27 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 1344/RMOb-Mich/1418/90

- 1344/RMOb-Mich/1418/90 90. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2018 čís. 1335/RMOb-Mich/1418/90-1344/RMOb-Mich/1418/90 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 05.12.2016 čís. 0745/RMOb-Mich/1418/50-0753/RMOb-Mich/1418/50 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0107/RMOb_Mich/1822/9

- 0107/RMOb_Mich/1822/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2019 čís. 0089/RMOb_Mich/1822/9-0107/RMOb_Mich/1822/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0684/RMOb-Mich/1014/94

- 0684/RMOb-Mich/1014/94 94. schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 0673/RMOb-Mich/1014/94-0684/RMOb-Mich/1014/94 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0725/RMOb-Mich/1418/47

- 0725/RMOb-Mich/1418/47 47. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 0713/RMOb-Mich/1418/47-0725/RMOb-Mich/1418/47 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.1.218 čís. 1447/RMOb-Mich/1418/1-1464/RMOb-Mich/1418/1 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

- 0078/RMOb_Mich/1822/7

- 0078/RMOb_Mich/1822/7 7. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2019 čís. 0069/RMOb_Mich/1822/7-0078/RMOb_Mich/1822/7 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0506/RMOb-Mich/1014/82

- 0506/RMOb-Mich/1014/82 82. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2014 čís. 0497/RMOb-Mich/1014/82-0506/RMOb-Mich/1014/82 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0043/RMOb-Mich/1014/48

- 0043/RMOb-Mich/1014/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 19.11.2012 čís. 0029/RMOb-Mich/1014/48-0043/RMOb-Mich/1014/48 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta v z. Ing. Vladimír Kozel

Více

- 0538/RMOb-Mich/1014/84

- 0538/RMOb-Mich/1014/84 84. schůze rady městského obvodu konané dne 26.05.2014 čís. 0528/RMOb-Mich/1014/84-0538/RMOb-Mich/1014/84 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1077/RMOb-Mich/1418/74

- 1077/RMOb-Mich/1418/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2017 čís. 1059/RMOb-Mich/1418/74-1077/RMOb-Mich/1418/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0131/RMOb-Mich/1418/10

- 0131/RMOb-Mich/1418/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 30.03.2015 čís. 0116/RMOb-Mich/1418/10-0131/RMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0172/RMOb-Mich/1418/14

- 0172/RMOb-Mich/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0160/RMOb-Mich/1418/14-0172/RMOb-Mich/1418/14 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1400/RMOb-Mich/1418/95

- 1400/RMOb-Mich/1418/95 95. schůze rady městského obvodu konané dne 20.08.2018 čís. 1391/RMOb-Mich/1418/95-1400/RMOb-Mich/1418/95 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0115/RMOb_Mich/1822/10

- 0115/RMOb_Mich/1822/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 12.02.2019 čís. 0108/RMOb_Mich/1822/10-0115/RMOb_Mich/1822/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0406/RMOb-Mich/1014/76

- 0406/RMOb-Mich/1014/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 0391/RMOb-Mich/1014/76-0406/RMOb-Mich/1014/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2015 čís. 0249/RMOb-Mich/1418/19-0269/RMOb-Mich/1418/19 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

- 1090/RMOb-Mich/1418/75

- 1090/RMOb-Mich/1418/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 1078/RMOb-Mich/1418/75-1090/RMOb-Mich/1418/75 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0522/RMOb-Mich/1418/33

- 0522/RMOb-Mich/1418/33 33. schůze rady městského obvodu konané dne 14.03.2016 čís. 0510/RMOb-Mich/1418/33-0522/RMOb-Mich/1418/33 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1319/RMOb-Mich/1418/88

- 1319/RMOb-Mich/1418/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.05.2018 čís. 1294/RMOb-Mich/1418/88-1319/RMOb-Mich/1418/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

- 0438/RMOb-Mich/1014/79

- 0438/RMOb-Mich/1014/79 79. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 0425/RMOb-Mich/1014/79-0438/RMOb-Mich/1014/79 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0354/RMOb-Mich/1014/73

- 0354/RMOb-Mich/1014/73 73. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2013 čís. 0340/RMOb-Mich/1014/73-0354/RMOb-Mich/1014/73 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0587/RMOb-Mich/1418/37

- 0587/RMOb-Mich/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 0569/RMOb-Mich/1418/37-0587/RMOb-Mich/1418/37 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0902/RMOb-Mich/1418/60

- 0902/RMOb-Mich/1418/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2017 čís. 0887/RMOb-Mich/1418/60-0902/RMOb-Mich/1418/60 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1176/RMOb-Mich/1418/80

- 1176/RMOb-Mich/1418/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2018 čís. 1159/RMOb-Mich/1418/80-1176/RMOb-Mich/1418/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

- 0712/RMOb-Mich/1418/46

- 0712/RMOb-Mich/1418/46 46. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2016 čís. 0704/RMOb-Mich/1418/46-0712/RMOb-Mich/1418/46 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1014/63

- 0205/RMOb-Mich/1014/63 63. schůze rady městského obvodu konané dne 17.06.2013 čís. 0197/RMOb-Mich/1014/63-0205/RMOb-Mich/1014/63 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1379/RMOb-Mich/1418/93

- 1379/RMOb-Mich/1418/93 93. schůze rady městského obvodu konané dne 23.07.2018 čís. 1366/RMOb-Mich/1418/93-1379/RMOb-Mich/1418/93 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0987/RMOb-Mich/1418/67

- 0987/RMOb-Mich/1418/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2017 čís. 0971/RMOb-Mich/1418/67-0987/RMOb-Mich/1418/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0196/RMOb-Mich/1014/62

- 0196/RMOb-Mich/1014/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2013 čís. 0190/RMOb-Mich/1014/62-0196/RMOb-Mich/1014/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 1108/RMOb-Mich/1418/76

- 1108/RMOb-Mich/1418/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 1091/RMOb-Mich/1418/76-1108/RMOb-Mich/1418/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0184/RMOb-Mich/1418/15

- 0184/RMOb-Mich/1418/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0173/RMOb-Mich/1418/15-0184/RMOb-Mich/1418/15 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0024/RMOb_Mich/1822/3

- 0024/RMOb_Mich/1822/3 3. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2018 čís. 0009/RMOb_Mich/1822/3-0024/RMOb_Mich/1822/3 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0068/RMOb_Mich/1822/6

- 0068/RMOb_Mich/1822/6 6. schůze rady městského obvodu konané dne 20.12.2018 čís. 0055/RMOb_Mich/1822/6-0068/RMOb_Mich/1822/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0424/RMOb-Mich/1014/78

- 0424/RMOb-Mich/1014/78 78. schůze rady městského obvodu konané dne 03.02.2014 čís. 0410/RMOb-Mich/1014/78-0424/RMOb-Mich/1014/78 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0339/RMOb-Mich/1014/72

- 0339/RMOb-Mich/1014/72 72. schůze rady městského obvodu konané dne 04.11.2013 čís. 0328/RMOb-Mich/1014/72-0339/RMOb-Mich/1014/72 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 1352/RMOb-Mich/1418/91

- 1352/RMOb-Mich/1418/91 91. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 1345/RMOb-Mich/1418/91-1352/RMOb-Mich/1418/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0496/RMOb-Mich/1014/81

- 0496/RMOb-Mich/1014/81 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 0460/RMOb-Mich/1014/81-0496/RMOb-Mich/1014/81 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

- 0215/RMOb-Mich/1014/64

- 0215/RMOb-Mich/1014/64 64. schůze rady městského obvodu konané dne 01.07.2013 čís. 0211/RMOb-Mich/1014/64-0215/RMOb-Mich/1014/64 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0035/RMOb_Mich/1822/4

- 0035/RMOb_Mich/1822/4 4. schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2018 čís. 0025/RMOb_Mich/1822/4-0035/RMOb_Mich/1822/4 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 25.09.2017 čís. 0858/RMOb-SB/1418/48-0873/RMOb-SB/1418/48 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 0890/RMOb-SB/1418/50-0905/RMOb-SB/1418/50 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

- 1418/RMOb-Mich/1418/97

- 1418/RMOb-Mich/1418/97 97. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 1410/RMOb-Mich/1418/97-1418/RMOb-Mich/1418/97 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne 36. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0654/RMOb-SB/1418/36-0661/RMOb-SB/1418/36 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.06.2015 čís. 0041/ZMOb-Mich/1418/5-0049/ZMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 28.11.2016 čís. 0611/RMOb-SB/1418/34-0636/RMOb-SB/1418/34 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2017 čís. 0778/RMOb-SB/1418/43-0794/RMOb-SB/1418/43 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2016 čís. 1935/RMObM-Sle/1418/46-1940/RMObM-Sle/1418/46 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 19.12.2016 čís. 0637/RMOb-SB/1418/35-0653/RMOb-SB/1418/35 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0089/ZMOb-Mich/1418/9-0102/ZMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0730/RMOb-Pro/1418/68

- 0730/RMOb-Pro/1418/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.10.2017 čís. 0721/RMOb-Pro/1418/68-0730/RMOb-Pro/1418/68 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

- 0158/RMOb-Mich/1014/58

- 0158/RMOb-Mich/1014/58 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2013 čís. 0147/RMOb-Mich/1014/58-0158/RMOb-Mich/1014/58 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1533/79/18 1) schvaluje program 79. schůze rady

Více

Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018

Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018 Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 59/4/18 1) schvaluje program 4. schůze rady

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

- 0088/RMOb_Mich/1822/8

- 0088/RMOb_Mich/1822/8 8. schůze rady městského obvodu konané dne 15.01.2019 čís. 0079/RMOb_Mich/1822/8-0088/RMOb_Mich/1822/8 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více