- 0452/RMOb-Mich/1418/29

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 0452/RMOb-Mich/1418/29"

Transkript

1 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0425/RMOb-Mich/1418/ /RMOb-Mich/1418/29 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0425/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0001/16 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV / /RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0009/16 Přidělení bytu č. 2, Panská /RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0002/16 Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti č. 2/2016/VB 0428/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0003/16 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /2 0429/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0004/16 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci vlastníka sousední parcely 0430/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0006/16 Úprava dopravního značení na ulici U Kříže - vyznačení časově omezeného stání před budovou základní školy 0431/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0007/16 Podání žádosti o vykoupení části pozemku parc. č. 201/1 a části pozemku parc. č. 216/1 v k.ú. Michálkovice 0432/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0008/16 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 635/10 v k.ú. Michálkovice 0433/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0010/16 Sazebník úhrad za poskytování informací 0434/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0011/16 Prodloužení nájemní smlouvy - Baková Monika 0435/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0012/16 Prodloužení nájemní smlouvy - Bajgar Milan 0436/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0013/16 Prodloužení nájemní smlouvy - Kozlová Ilona 0437/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0014/16 Rozpočtové opatření 0438/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0432/15 Pronájem nebytového prostoru garáže v BD na ul. Radniční /RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0015/16 Prověrka stavu BOZP a požární ochrany v roce 2015 v Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace 0440/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0016/16 Darovací smlouva - MichalFest 0441/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0017/16 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu městského obvodu Michálkovice 0442/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0018/16 Slevu z nájmu za pronájem kulturního domu 0443/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0019/16 Přechod nájmu bytu - Romancová, Blaut 0444/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0020/16 Sleva z nájmu nebytového prostoru - Hudziaková 0445/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0021/16 Schválení smlouvy - skupina Zrní 0446/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0022/16 Výpověď z nájmu bytu - Foršt 0447/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0023/16 Sleva z nájmu bytu - Jendryka 0448/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0024/16 Nájem nebytového prostoru sklad - TeamCity s.r.o. Strana 2/14

3 0449/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0025/16 SBD Nová Huť - plán oprav v domech Kasalického 782/15 a 783/ /RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0026/16 Smlouva o distribuci vstupenek - Ticket Art 0451/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0027/16 Odpověď na dopis MMO - spalování suchého rostlinného materiálu 0452/RMOb-Mich/1418/29 RMOb/0028/16 Darovací smlouva - ples Strana 3/14

4 RMOb/0001/16 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /02 číslo: 0425/RMOb-Mich/1418/29 1) rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /02 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČ zastoupenou na základě plné moci evidenční číslo PM/II-097/2015 společností NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Sadová 609, Frýdek-Místek, IČ místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: referent investic, životního prostředí a odpadového hospodářství RMOb/0009/16 Přidělení bytu č. 2, Panská 89 číslo: 0426/RMOb-Mich/1418/29 1) bere na vědomí žádosti občanů o pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Panská 575/89, Ostrava- Michálkovice 2) stanovuje pořadí žadatelů pro přidělení bytu č. 2 na ul. Panská 575/98, a to takto: 1. XXXXXXXXX XXXXXXXX 3) rozhodla o přidělení bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Panská 575/89 žadateli v pořadí 1, XXXXXXXXX XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, na dobu určitou do s možností prodloužení za smluvní nájemné 55,- Kč/m 2 4) schvaluje nájemní smlouvu v předloženém znění 5) pověřuje starostu městského obvodu podpisem nájemní smlouvy dle odst. 4) tohoto usnesení Strana 4/14

5 RMOb/0002/16 Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti č. 2/2016/VB číslo: 0427/RMOb-Mich/1418/29 1) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti vodovodní přípojky č. 2/2016/VB na pozemku parc. č. 561/1, trvalý travní porost v k.ú. Michálkovice s XXXXXX XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX. místostarostu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: referent investic, životního prostředí a odpadového hospodářství RMOb/0003/16 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /2 číslo: 0428/RMOb-Mich/1418/29 1) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /2 na stavbu "Ostrava 415/43 Knop, NNk" na pozemku parc. č. 415/3, zahrada v k.ú. Michálkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČ zastoupená na základě plné moci ev. č. PM/II - 166/2015 Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Na Výsluní 2008, Frýdek-Místek, IČ místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: referent investic, životního prostředí a odpadového hospodářství RMOb/0004/16 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci vlastníka sousední parcely číslo: 0429/RMOb-Mich/1418/29 1) souhlasí jako vlastník pozemku parc. č. 438/1, ostatní plocha, ostatní komunikace se stavbou na sousedním pozemku parc. č. 447/13 "Ostrava 447/13 Šleis, NNk" dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, vše v k.ú. Michálkovice. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: referent investic, životního prostředí a odpadového hospodářství Strana 5/14

6 RMOb/0006/16 Úprava dopravního značení na ulici U Kříže - vyznačení časově omezeného stání před budovou základní školy číslo: 0430/RMOb-Mich/1418/29 1) souhlasí s umístěním nového dopravního značení v k.ú. Michálkovice na ulici U Kříže, a to vyznačení časově omezeného stání před budovou základní školy dle přílohy č. 1) tohoto materiálu. místostarostu městského obvodu podáním žádosti o souhlas s umístěním nového dopravního značení dle bodu 1) tohoto usnesení na příslušný stavební úřad. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: referent investic, životního prostředí a odpadového hospodářství RMOb/0007/16 Podání žádosti o vykoupení části pozemku parc. č. 201/1 a části pozemku parc. č. 216/1 v k.ú. Michálkovice číslo: 0431/RMOb-Mich/1418/29 1) souhlasí s vykoupením části pozemku parc. č. 201/1, lesní pozemek a části pozemku parc. č. 216/1, ostatní plocha, dráha v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, které leží pod komunikací Binarova z finančních prostředků statutárního města Ostravy a s následným svěřením předmětných částí pozemků městskému obvodu Michálkovice. místostarostu městského obvodu podáním žádosti o vykoupení částí pozemků dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: referent investic, životního prostředí a odpadového hospodářství RMOb/0008/16 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 635/10 v k.ú. Michálkovice číslo: 0432/RMOb-Mich/1418/29 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodat nemovitost svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to část pozemku parc. č. 635/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m 2 v k.ú. Michálkovice. Strana 6/14

7 místostarostu městského obvodu předložit doporučení záměru prodeje nemovitosti dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: referent investic, životního prostředí a odpadového hospodářství RMOb/0010/16 Sazebník úhrad za poskytování informací číslo: 0433/RMOb-Mich/1418/29 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Vyřizuje: JUDr. Pavel Božek, T: Tajemník RMOb/0011/16 Prodloužení nájemní smlouvy - Baková Monika číslo: 0434/RMOb-Mich/1418/29 1) bere na vědomí žádost XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Československé armády 311/104 2) schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 12/2015 s XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s platností do ) pověřuje starostu městského obvodu podpisem dodatku dle odst. 2) tohoto usnesení RMOb/0012/16 Prodloužení nájemní smlouvy - Bajgar Milan číslo: 0435/RMOb-Mich/1418/29 1) bere na vědomí žádosti XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem další místnosti v suterénu bytového domu a o Strana 7/14

8 prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě na ul. Panská 555/87, Ostrava-Michálkovice 2) schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 5/2014 s XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s platností do ) pověřuje starostu městského obvodu podpisem dodatku dle odst. 2) tohoto usnesení RMOb/0013/16 Prodloužení nájemní smlouvy - Kozlová Ilona číslo: 0436/RMOb-Mich/1418/29 1) bere na vědomí žádost XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem další místnosti v suterénu bytového domu v bytovém domě na ul. Panská 555/87, Ostrava-Michálkovice 2) schvaluje nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 6 v bytovém domě na ul. Panská 555/87 s XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s platností na dobu neurčitou v předloženém znění 3) pověřuje starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle odst. 2) tohoto usnesení RMOb/0014/16 Rozpočtové opatření číslo: 0437/RMOb-Mich/1418/29 rozpočtové opatření, kterým se sníží výdaje na 3745 položka 5156 ÚZ 94 zvýší výdaje na 3745 položka 5156 sníží výdaje na 3745 položka 5132 zvýší výdaje na 3745 položka 5132 ÚZ 94 o ,- Kč o ,- Kč o ,- Kč o ,- Kč Strana 8/14

9 sníží výdaje na 3745 položka 5134 zvýší výdaje na 3745 položka 5134 ÚZ 94 sníží výdaje na 3745 položka 5137 zvýší výdaje na 3745 položka 5137 ÚZ 94 o ,- Kč o ,- Kč o ,- Kč o ,- Kč Vyřizuje: Yveta Bučková, Účetní RMOb/0432/15 Pronájem nebytového prostoru garáže v BD na ul. Radniční 69 číslo: 0438/RMOb-Mich/1418/29 1) souhlasí se záměrem pronájmu nebytového prostoru garáže o velikosti 20 m 2 v bytovém domě na ul. Radniční 342/69, Ostrava-Michálkovice dle předloženého návrhu referenta ohlašovny a správy nemovitostí zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru na úřední desce Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: RMOb/0015/16 Prověrka stavu BOZP a požární ochrany v roce 2015 v Základní škole Ostrava- Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace číslo: 0439/RMOb-Mich/1418/29 1) se seznámila se záznamem z Prověrky stavu BOZP a požární ochrany v roce 2015 v Základní škole Ostrava- Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2) ukládá komisi výstavby a rozvoje rady městského obvodu provést kontrolu stavebně technických závad v budovách Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, a to ve smyslu záznamu z Prověrky stavu BOZP a požární ochrany, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3) ukládá řediteli Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková oranizace, poskytnout součinnost komisi výstavby a rozvoje rady městského obvodu. Vyřizuje: Mgr. Jiří Slepička, T: * RMOb/0016/16 Strana 9/14

10 Darovací smlouva - MichalFest číslo: 0440/RMOb-Mich/1418/29 uzavření darovací smlouvy na straně městského obvodu Michálkovice se společností MUDr. Piatkovská, s.r.o., IČ , se sídlem na adrese Československé armády 66/89, Ostrava-Michálkovice dle přílohy č. 1. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. RMOb/0017/16 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu městského obvodu Michálkovice číslo: 0441/RMOb-Mich/1418/29 1) jmenuje v souladu se Zásadami pro poskytování účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Michálkovice na rok 2016 pracovní skupinu pro posouzení žádostí ve složení: 1. Ing. Martin Juroška, Ph.D. 2. Ing. Vladimír Kozel 3. MUDr. Pavel Piatkovský 4. Ing. Jiří Kašpárek 5. Ing. Tomáš Goj 6. Hana Burdová 7. Ing. Jaromíra Michálková 8. Dagmar Illichmannová 9. Mgr. Sylva Ludwigová 10. Zdenka Vaňková 11. Mgr. Petra Jurošková Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí Strana 10/14

11 RMOb/0018/16 Slevu z nájmu za pronájem kulturního domu číslo: 0442/RMOb-Mich/1418/29 poskytnutí slevy z nájmu v Kulturním domě v Ostravě-Michálkovicích pro organizaci Solertus s.r.o., Na Sovinci 286, Václavovice, ve výši 25 % dle přílohy č. 1. 2) schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v Kulturním domě v Ostravě-Michálkovicích pro společnost MAR production, s.r.o., Na Lukách 1025, Ostrava, ve výši 75 % dle přílohy č. 2. 3) schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v Kulturním domě v Ostravě-Michálkovicích pro Výbor organizace důchodců Dolu Heřmanice v Ostravě, Radvanická 7, Ostrava, ve výši 25 %, dle přílohy č. 3. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí RMOb/0019/16 Přechod nájmu bytu - Romancová, Blaut číslo: 0443/RMOb-Mich/1418/29 1) bere na vědomí žádost XXXXXXX XXXXXX, vnuka zemřelé XXXXXXX XXXXXXXX, která byla nájemcem bytu č. 10, v bytovém domě na ul. Československé armády 233/102, o přechod nájmu bytu na svou osobu 2) souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 10, v bytovém domě na ul. Československé armády 233/102 z XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX na vnuka XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3) schvaluje nájemní smlouvu v předloženém znění 4) pověřuje starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle odst. 3) tohoto usnesení RMOb/0020/16 Strana 11/14

12 Sleva z nájmu nebytového prostoru - Hudziaková číslo: 0444/RMOb-Mich/1418/29 1) souhlasí se slevou z nájmu nebytových prostor restaurace kulturního domu, Československé armády 309/101 pro nájemce Jiřinu Hudziakovou, a to v měsíci únoru 2016 ve výši 1.620,- Kč, která představuje 50% nákladů na spotřebu elektrické energie v suterénu domu za období roku Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: RMOb/0021/16 Schválení smlouvy - skupina Zrní číslo: 0445/RMOb-Mich/1418/29 uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Zrní na straně městského obvodu Michálkovice se společností Zrní s.r.o., IČ , se sídlem na adrese Jarosl. Kociána 1550, Kročehlavy, Kladno, dle přílohy č. 1-3 tohoto materiálu. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. RMOb/0022/16 Výpověď z nájmu bytu - Foršt číslo: 0446/RMOb-Mich/1418/29 1) rozhodla o podání výpovědi z nájmu bytu č. 5 v bytovém domě na ul. U Kříže 416/7, Ostrava- Michálkovice nájemci XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, a to bez výpovědní doby z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem starostu městského obvodu podpisem výpovědi dle odst. 1) tohoto usnesení RMOb/0023/16 Sleva z nájmu bytu - Jendryka Strana 12/14

13 číslo: 0447/RMOb-Mich/1418/29 1) bere na vědomí žádost XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o příspěvek ve výši 2.000,- Kč na výměnu a revizi elektro jističů a úpravu zásuvek v pronajatém bytě č. 5 2) schvaluje jednorázovou slevu z nájmu ve výši 2.000,- Kč XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX po předložení revize elektro v bytě č. 5 Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: RMOb/0024/16 Nájem nebytového prostoru sklad - TeamCity s.r.o. číslo: 0448/RMOb-Mich/1418/29 nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru skladu o výměře 8 m 2 v budově na ul. Československé armády 448/98, Ostrava-Michálkovice se společností TeamCity s.r.o., se sídlem Čihalíkova 9/9, Ostrava-Michálkovice, IČ na dobu určitou do dle předloženého návrhu starostu městského obvodu podpisem nájemní smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení RMOb/0025/16 SBD Nová Huť - plán oprav v domech Kasalického 782/15 a 783/17 číslo: 0449/RMOb-Mich/1418/29 1) bere na vědomí plán oprav SBD Nová Huť v roce 2016 v domech Kasalického 782/15 a 783/17 RMOb/0026/16 Smlouva o distribuci vstupenek - Ticket Art číslo: 0450/RMOb-Mich/1418/29 Strana 13/14

14 uzavření Smlouvy o distribuci vstupenek na straně městského obvodu Michálkovice se společností Ticket Art Praha s.r.o., IČ , se sídlem na adrese Politických vězňů 9, Praha 1, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. RMOb/0027/16 Odpověď na dopis MMO - spalování suchého rostlinného materiálu číslo: 0451/RMOb-Mich/1418/29 text odpovědi na dopis Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, ze dne ve věci spalování suchého rostlinného materiálu Vyřizuje: JUDr. Pavel Božek, T: Tajemník RMOb/0028/16 Darovací smlouva - ples číslo: 0452/RMOb-Mich/1418/29 uzavření darovací smlouvy mezi městským obvodem Michálkovice a společností KHK KOSTOLÁNY s.r.o., IČ , se sídlem na adrese U Vrbiny 122/2, Ostrava-Muglinov, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. Strana 14/14

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0248/RMOb-Mich/1418/18

- 0248/RMOb-Mich/1418/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2015 čís. 0228/RMOb-Mich/1418/18-0248/RMOb-Mich/1418/18 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0412/RMOb-Mich/1418/27

- 0412/RMOb-Mich/1418/27 27. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2015 čís. 0396/RMOb-Mich/1418/27-0412/RMOb-Mich/1418/27 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0344/RMOb-Mich/1418/23

- 0344/RMOb-Mich/1418/23 23. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0332/RMOb-Mich/1418/23-0344/RMOb-Mich/1418/23 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0548/RMOb-Mich/1418/34

- 0548/RMOb-Mich/1418/34 34. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 0525/RMOb-Mich/1418/34-0548/RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0601/RMOb-Mich/1418/38

- 0601/RMOb-Mich/1418/38 38. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2016 čís. 0589/RMOb-Mich/1418/38-0601/RMOb-Mich/1418/38 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0725/RMOb-Mich/1418/47

- 0725/RMOb-Mich/1418/47 47. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 0713/RMOb-Mich/1418/47-0725/RMOb-Mich/1418/47 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0667/RMOb-Mich/1418/42

- 0667/RMOb-Mich/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2016 čís. 0651/RMOb-Mich/1418/42-0667/RMOb-Mich/1418/42 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0587/RMOb-Mich/1418/37

- 0587/RMOb-Mich/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 0569/RMOb-Mich/1418/37-0587/RMOb-Mich/1418/37 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0310/RMOb-Mich/1418/21

- 0310/RMOb-Mich/1418/21 21. schůze rady městského obvodu konané dne 14.09.2015 čís. 0282/RMOb-Mich/1418/21-0310/RMOb-Mich/1418/21 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení

Více

- 0132/RMOb_Mich/1822/11

- 0132/RMOb_Mich/1822/11 11. schůze rady městského obvodu konané dne 26.02.2019 čís. 0117/RMOb_Mich/1822/11-0132/RMOb_Mich/1822/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0689/RMOb-Mich/1418/44

- 0689/RMOb-Mich/1418/44 44. schůze rady městského obvodu konané dne 12.09.2016 čís. 0677/RMOb-Mich/1418/44-0689/RMOb-Mich/1418/44 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0378/RMOb-Mich/1418/25

- 0378/RMOb-Mich/1418/25 25. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2015 čís. 0356/RMOb-Mich/1418/25-0378/RMOb-Mich/1418/25 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0674/RMOb-Mich/1418/43

- 0674/RMOb-Mich/1418/43 43. schůze rady městského obvodu konané dne 29.08.2016 čís. 0668/RMOb-Mich/1418/43-0674/RMOb-Mich/1418/43 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 04.06.2018 čís. 1321/RMOb-Mich/1418/89-1334/RMOb-Mich/1418/89 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 1364/RMOb-Mich/1418/92

- 1364/RMOb-Mich/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2018 čís. 1353/RMOb-Mich/1418/92-1364/RMOb-Mich/1418/92 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0785/RMOb-Mich/1418/52

- 0785/RMOb-Mich/1418/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0776/RMOb-Mich/1418/52-0785/RMOb-Mich/1418/52 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 98. schůze rady městského obvodu konané dne 24.09.2018 čís. 1419/RMOb-Mich/1418/98-1429/RMOb-Mich/1418/98 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2016 čís. 0768/RMOb-Mich/ - 0775/RMOb-Mich/ Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 05.12.2016 čís. 0745/RMOb-Mich/1418/50-0753/RMOb-Mich/1418/50 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2015 čís. 0249/RMOb-Mich/1418/19-0269/RMOb-Mich/1418/19 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2018 čís. 0002/RMOb_Mich/1822/2-0008/RMOb_Mich/1822/2 a 1469/RMOb_Mich/1822/2-1473/RMOb_Mich/1822/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Vladimír Kozel Strana

Více

- 0598/RMOb-Mich/1014/88

- 0598/RMOb-Mich/1014/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.07.2014 čís. 0575/RMOb-Mich/1014/88-0598/RMOb-Mich/1014/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 0131/RMOb-Mich/1418/10

- 0131/RMOb-Mich/1418/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 30.03.2015 čís. 0116/RMOb-Mich/1418/10-0131/RMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0281/RMOb-Mich/1014/68

- 0281/RMOb-Mich/1014/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.09.2013 čís. 0272/RMOb-Mich/1014/68-0281/RMOb-Mich/1014/68 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0078/RMOb_Mich/1822/7

- 0078/RMOb_Mich/1822/7 7. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2019 čís. 0069/RMOb_Mich/1822/7-0078/RMOb_Mich/1822/7 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0902/RMOb-Mich/1418/60

- 0902/RMOb-Mich/1418/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2017 čís. 0887/RMOb-Mich/1418/60-0902/RMOb-Mich/1418/60 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 0629/RMOb-Mich/1014/91-0642/RMOb-Mich/1014/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta MUDr. Pavel Piatkovský Člen Rady městského obvodu Michálkovice

Více

- 0438/RMOb-Mich/1014/79

- 0438/RMOb-Mich/1014/79 79. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 0425/RMOb-Mich/1014/79-0438/RMOb-Mich/1014/79 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0458/RMOb-Mich/1014/80

- 0458/RMOb-Mich/1014/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 0439/RMOb-Mich/1014/80-0458/RMOb-Mich/1014/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0684/RMOb-Mich/1014/94

- 0684/RMOb-Mich/1014/94 94. schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 0673/RMOb-Mich/1014/94-0684/RMOb-Mich/1014/94 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0522/RMOb-Mich/1418/33

- 0522/RMOb-Mich/1418/33 33. schůze rady městského obvodu konané dne 14.03.2016 čís. 0510/RMOb-Mich/1418/33-0522/RMOb-Mich/1418/33 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0107/RMOb_Mich/1822/9

- 0107/RMOb_Mich/1822/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2019 čís. 0089/RMOb_Mich/1822/9-0107/RMOb_Mich/1822/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1446/RMOb-Mich/1418/99

- 1446/RMOb-Mich/1418/99 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2018 čís. 1430/RMOb-Mich/1418/99-1446/RMOb-Mich/1418/99 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0909/RMOb-Mich/1418/61

- 0909/RMOb-Mich/1418/61 61. schůze rady městského obvodu konané dne 15.05.2017 čís. 0903/RMOb-Mich/1418/61-0909/RMOb-Mich/1418/61 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 1344/RMOb-Mich/1418/90

- 1344/RMOb-Mich/1418/90 90. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2018 čís. 1335/RMOb-Mich/1418/90-1344/RMOb-Mich/1418/90 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.1.218 čís. 1447/RMOb-Mich/1418/1-1464/RMOb-Mich/1418/1 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

- 0172/RMOb-Mich/1418/14

- 0172/RMOb-Mich/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0160/RMOb-Mich/1418/14-0172/RMOb-Mich/1418/14 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0184/RMOb-Mich/1418/15

- 0184/RMOb-Mich/1418/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0173/RMOb-Mich/1418/15-0184/RMOb-Mich/1418/15 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0043/RMOb-Mich/1014/48

- 0043/RMOb-Mich/1014/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 19.11.2012 čís. 0029/RMOb-Mich/1014/48-0043/RMOb-Mich/1014/48 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta v z. Ing. Vladimír Kozel

Více

- 0614/RMOb-Mich/1418/39

- 0614/RMOb-Mich/1418/39 39. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 0603/RMOb-Mich/1418/39-0614/RMOb-Mich/1418/39 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1417/RMOb-Mich/1418/96

- 1417/RMOb-Mich/1418/96 96. schůze rady městského obvodu konané dne 03.09.2018 čís. 1401/RMOb-Mich/1418/96-1417/RMOb-Mich/1418/96 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1090/RMOb-Mich/1418/75

- 1090/RMOb-Mich/1418/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 1078/RMOb-Mich/1418/75-1090/RMOb-Mich/1418/75 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0573/RMOb-Mich/1014/87

- 0573/RMOb-Mich/1014/87 87. schůze rady městského obvodu konané dne 30.06.2014 čís. 0555/RMOb-Mich/1014/87-0573/RMOb-Mich/1014/87 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0538/RMOb-Mich/1014/84

- 0538/RMOb-Mich/1014/84 84. schůze rady městského obvodu konané dne 26.05.2014 čís. 0528/RMOb-Mich/1014/84-0538/RMOb-Mich/1014/84 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1108/RMOb-Mich/1418/76

- 1108/RMOb-Mich/1418/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 1091/RMOb-Mich/1418/76-1108/RMOb-Mich/1418/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 1319/RMOb-Mich/1418/88

- 1319/RMOb-Mich/1418/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.05.2018 čís. 1294/RMOb-Mich/1418/88-1319/RMOb-Mich/1418/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

- 0115/RMOb_Mich/1822/10

- 0115/RMOb_Mich/1822/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 12.02.2019 čís. 0108/RMOb_Mich/1822/10-0115/RMOb_Mich/1822/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0987/RMOb-Mich/1418/67

- 0987/RMOb-Mich/1418/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2017 čís. 0971/RMOb-Mich/1418/67-0987/RMOb-Mich/1418/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0068/RMOb_Mich/1822/6

- 0068/RMOb_Mich/1822/6 6. schůze rady městského obvodu konané dne 20.12.2018 čís. 0055/RMOb_Mich/1822/6-0068/RMOb_Mich/1822/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0196/RMOb-Mich/1014/62

- 0196/RMOb-Mich/1014/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2013 čís. 0190/RMOb-Mich/1014/62-0196/RMOb-Mich/1014/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1014/63

- 0205/RMOb-Mich/1014/63 63. schůze rady městského obvodu konané dne 17.06.2013 čís. 0197/RMOb-Mich/1014/63-0205/RMOb-Mich/1014/63 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1400/RMOb-Mich/1418/95

- 1400/RMOb-Mich/1418/95 95. schůze rady městského obvodu konané dne 20.08.2018 čís. 1391/RMOb-Mich/1418/95-1400/RMOb-Mich/1418/95 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1077/RMOb-Mich/1418/74

- 1077/RMOb-Mich/1418/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2017 čís. 1059/RMOb-Mich/1418/74-1077/RMOb-Mich/1418/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1379/RMOb-Mich/1418/93

- 1379/RMOb-Mich/1418/93 93. schůze rady městského obvodu konané dne 23.07.2018 čís. 1366/RMOb-Mich/1418/93-1379/RMOb-Mich/1418/93 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 1176/RMOb-Mich/1418/80

- 1176/RMOb-Mich/1418/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2018 čís. 1159/RMOb-Mich/1418/80-1176/RMOb-Mich/1418/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0506/RMOb-Mich/1014/82

- 0506/RMOb-Mich/1014/82 82. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2014 čís. 0497/RMOb-Mich/1014/82-0506/RMOb-Mich/1014/82 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0339/RMOb-Mich/1014/72

- 0339/RMOb-Mich/1014/72 72. schůze rady městského obvodu konané dne 04.11.2013 čís. 0328/RMOb-Mich/1014/72-0339/RMOb-Mich/1014/72 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0271/RMOb-Mich/1014/67

- 0271/RMOb-Mich/1014/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 0249/RMOb-Mich/1014/67-0271/RMOb-Mich/1014/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0024/RMOb_Mich/1822/3

- 0024/RMOb_Mich/1822/3 3. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2018 čís. 0009/RMOb_Mich/1822/3-0024/RMOb_Mich/1822/3 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0712/RMOb-Mich/1418/46

- 0712/RMOb-Mich/1418/46 46. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2016 čís. 0704/RMOb-Mich/1418/46-0712/RMOb-Mich/1418/46 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0406/RMOb-Mich/1014/76

- 0406/RMOb-Mich/1014/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 0391/RMOb-Mich/1014/76-0406/RMOb-Mich/1014/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 25.09.2017 čís. 0858/RMOb-SB/1418/48-0873/RMOb-SB/1418/48 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0035/RMOb_Mich/1822/4

- 0035/RMOb_Mich/1822/4 4. schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2018 čís. 0025/RMOb_Mich/1822/4-0035/RMOb_Mich/1822/4 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0424/RMOb-Mich/1014/78

- 0424/RMOb-Mich/1014/78 78. schůze rady městského obvodu konané dne 03.02.2014 čís. 0410/RMOb-Mich/1014/78-0424/RMOb-Mich/1014/78 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1352/RMOb-Mich/1418/91

- 1352/RMOb-Mich/1418/91 91. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 1345/RMOb-Mich/1418/91-1352/RMOb-Mich/1418/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0354/RMOb-Mich/1014/73

- 0354/RMOb-Mich/1014/73 73. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2013 čís. 0340/RMOb-Mich/1014/73-0354/RMOb-Mich/1014/73 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 0890/RMOb-SB/1418/50-0905/RMOb-SB/1418/50 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.06.2015 čís. 0041/ZMOb-Mich/1418/5-0049/ZMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled

Více

- 0215/RMOb-Mich/1014/64

- 0215/RMOb-Mich/1014/64 64. schůze rady městského obvodu konané dne 01.07.2013 čís. 0211/RMOb-Mich/1014/64-0215/RMOb-Mich/1014/64 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.09.2016 čís. 0103/ZMOb-Mich/1418/10-0117/ZMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7

Více

- 1418/RMOb-Mich/1418/97

- 1418/RMOb-Mich/1418/97 97. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 1410/RMOb-Mich/1418/97-1418/RMOb-Mich/1418/97 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 10.01.2018 čís. 2284/RMOb-Vit/1418/90-2296/RMOb-Vit/1418/90 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 0756/RMOb-Mich/1418/51-0767/RMOb-Mich/1418/51 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0089/ZMOb-Mich/1418/9-0102/ZMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0158/RMOb-Mich/1014/58

- 0158/RMOb-Mich/1014/58 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2013 čís. 0147/RMOb-Mich/1014/58-0158/RMOb-Mich/1014/58 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2017 čís. 0812/RMOb-SB/1418/45-0822/RMOb-SB/1418/45 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 0839/RMOb-SB/1418/47-0857/RMOb-SB/1418/47 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

- 0496/RMOb-Mich/1014/81

- 0496/RMOb-Mich/1014/81 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 0460/RMOb-Mich/1014/81-0496/RMOb-Mich/1014/81 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 28.11.2016 čís. 0611/RMOb-SB/1418/34-0636/RMOb-SB/1418/34 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

- 0015/RMOb-Sle/1822/2

- 0015/RMOb-Sle/1822/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 29.11.2018 čís. 0003/RMOb-Sle/1822/2-0015/RMOb-Sle/1822/2 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne 36. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0654/RMOb-SB/1418/36-0661/RMOb-SB/1418/36 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2017 čís. 0778/RMOb-SB/1418/43-0794/RMOb-SB/1418/43 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 04.01.2017 čís. 1604/RMOb-Vit/1418/64-1612/RMOb-Vit/1418/64 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více