Postup obcí a stavebních úřadů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup obcí a stavebních úřadů"

Transkript

1 Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů vyplývajících z přijetí zákona o základních registrech a dále popsat postupy, které budou při plnění těchto povinností využity. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: AM ČÚZK DKM/KMD ISÚI ISKN MPSV NZ PDF RÚIAN S-JTSK SO SÚ SZ UIR-ADR adresní místo Český úřad zeměměřický a katastrální, který je správcem registru územní identifikace, adres a nemovitostí katastrální mapa v digitální formě informační systém územní identifikace informační systém katastru nemovitostí Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh změny Portable Document Format, přenosný formát dokumentů registr územní identifikace, adres a nemovitostí souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální stavební objekt stavební úřad zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů územně identifikační registr adres ZABAGED základní báze geografických dat České republiky [ 2 písmeno l) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů] ZZR zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. 1-1

2 Obsah 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů Postup obcí a SÚ při editaci údajů a při při poskytování údajů správci registru Zápis územních prvků nebo jednotek Sdělení správci registru Ulice nebo jiné veřejné prostranství - editor obec (popisné údaje)/čúzk (lokalizační údaje) Vazby ulice na ostatní územní prvky editor obec Identifikační údaj název ulice editor obec Lokalizační údaj definiční čára ulice editor ČÚZK na základě sdělení obce Stavební objekt editor SÚ nebo obec Identifikační údaje Vazby na ostatní územní prvky, vazba na část obce Typ stavebního objektu, způsob využití Technickoekonomické atributy Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění stavebního objektu Lokalizační údaj definiční bod Adresní místo - editor SÚ nebo obec Identifikační údaje Vazby na ostatní územní prvky Adresa Lokalizační údaj definiční bod adresního místa Část obce Vznik nové části obce Změna názvu části obce

3 Zánik části obce Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města Vznik městského obvodu nebo městské části Změna městského obvodu nebo městské části Zánik městského obvodu nebo městské části Správní obvod, území městského obvodu a území městské části v hlavním městě Praze

4 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů V následující tabulce jsou uvedeny všechny územní prvky a evidenční jednotky, ke kterým obce nebo stavební úřady budou mít povinnost zapisovat příslušné údaje nebo se na jejich editaci podílet. 1-4

5 DETAILNÍ POPIS EDITOVANÝCH ÚDAJŮ Vysvětlivky k následující tabulce: Sytě růžové podbarvení Zapisuje obec nebo SÚ Světle růžové podbarvení Obec ohlašuje na ČÚZK, zapisuje ČÚZK Šedé podbarvení Zapisuje ČÚZK prvek, jednotka odkaz na ZZR údaj Je údaj referen ční? edit. systém editor ustanovení zákona o ZR zdroj aktualizace ulice nebo jiné veřejné prostranství 29 písm. b), 31 odst. 3 písm. b), 32 odst. 2, 33 odst. 1 identifikační údaj - název identifikační údaj - kód ano ISÚI ČÚZK ano ISÚI obec 43 odst. 3 Rozhodnutí obce (auto maticky) 43 odst. 3 ČÚZK 43 odst. 3 vazby na územní prvky ano ISÚI obec 43 odst. 3 stavební objekt 29 písm. a) a c), 31 odst. 1 písm. p), 32 odst. 3 písm. b), 34, 39 odst. 2 lokalizační údaje (def. čára) ano v DKM/K MD Identifikační údaj kód ano ISÚI identifikační údaje ( kód a název katastrálního území, číslo parcely, údaj o č.p./č.e. nebo údaj o tom, že se č.p./č.e. nepřiděluje) ISÚI ČÚZK 43 odst. 4 obec - 44 odst. 4 ČÚZK (auto maticky) 42 odst. 1 ISUI přidělí automaticky ano ISÚI SÚ, obec 42 odst. 1 id. údaje pozemku stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 122 odst. 1 SZ, údaj o č.p./č.e. obec 121 odst. 2 SZ vazba na část obce, případně městskou část ano ISÚI SÚ, obec 42 odst. 1 obec 121 odst. 2 SZ, 31a zák. o obcích 1-5

6 adresní místo 29 písm. a) a d), 31 odst. 1 písm. q), 32 odst. 1, 34 odst. 2, 35 odst. 2 část obce 29 písm. b), 31 odst. 3 písm. a), 32 odst. 2, 33 odst. 1 území obce 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. h), 32 odst. 1, 33 odst. 1, 2 a 3 typ SO ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 SÚ, obec - podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb. KatV (odkaz ve vyhl. k RUIAN) způsob využití ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 SÚ, obec - podle přílohy č. 4 KatV (odkaz ve vyhl. k RUIAN) technickoekonomické ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 atributy další technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění SO ne ISÚI SÚ 42 odst. 3 lokalizační údaj - definiční bod lokalizační údaj - hranice SO ano v DKM/K MD ano v DKM/K MD typ a způsob ochrany (dle přílohy č. 6 KatV) identifikační údaj - název=přidělené č.p/č.ev, případně též č.or identifikační údaj kód ano ISUI ČÚZK (auto vazby na ostatní územní prvky lokalizační údaje (def. bod) 1-6 ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 123 odst. 2 SZ ISKN ČÚZK 42 odst. 5 písm. a) ano ISKN ČÚZK 42 odst. 5 písm. c) ano ISÚI SÚ, obec 44 maticky) ano ISÚI SÚ, obec 44 ano v DKM/K MD ISKN ISKN 44 odst.1 ČÚZK 44 odst. 1 ISÚI SÚ, obec 44 stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 123 odst. 2 SZ adresa zvláštní údaje pro doručování (PSČ) ano ISÚI ČÚZK 45 držitel poštovní licence identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. název) písm. b) 1 písm. b) lokalizační údaje (def. ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. bod) písm. b) 1 písm. b) vazby na územní prvky ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. písm. b) 1 písm. b) identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 název) písm. a) lokalizační údaje (def. bod, hranice) ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) název sdělení MV 43 odst. 1 písm. a) bod 2. kód přiděluje editor ČÚZK hranice spojení (sloučení,

7 území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. m), 32 odst.1, 33 odst. 1, 3 území městské části v hlavním městě Praze 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. l), 32 odst.1, 33 odst. 1, 3 správní obvod v hlavním městě Praze 29 písm. a) a i), 31 odst. 1 písm. j), 32 odst. 1 vazby na ostatní územní prvky ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) status obce ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) připojení) sdělení MV 43 odst. 1 písm. a) bod 1. hranice rozdělení pravomocné rozhodnutí krajského úřadu 43 odst. 1 písm. a) bod 3. hranice změna KN 43 odst. 1 písm. a) bod 4. stejně jako hranice Kancelář Poslanecké sněmovny Kancelář Poslanecké sněmovny identifikační údaj kód ano ISÚI ČÚZK 40 Číselná řada ČSÚ Identifikační údaj název ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) lokalizační údaje (def. bod, hranice) vazby na ostatní územní prvky ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) obdobně obci identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 název) písm. c) lokalizační údaje ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 (def. bod, hranice) písm. c) vazby na ostatní ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 územní prvky písm. c) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) obdobně obci identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 název) písm. c) lokalizační údaje ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 (def. bod, hranice) vazby na ostatní územní prvky písm. c) ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. c) Kancelář Poslanecké sněmovny 43 odst. 1 písm. a) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) Kancelář Poslanecké sněmovny 43 odst. 1 písm. a) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) 1-7

8 2. Postup obcí a SÚ při editaci údajů a při při poskytování údajů správci registru 2.1. Zápis územních prvků nebo jednotek Editace ulic, stavebních objektů a adresních míst je možná prostřednictvím uživatelského rozhraní ISÚI, v současné době se pracuje na implementaci této funkčnosti do stávajících agendových systémů obcí a SÚ (například správní agenda Stavební úřad ) a na jejich propojení s webovými službami ISÚI. Postup při zápisu těchto prvků bude stanoven ve vyhlášce podle 69 písm. e) ZZR. Tato vyhláška je v současnosti v mezirezortním připomínkovém řízení. Tento dokument vychází z části uvedené vyhlášky, která stanovuje postup při zápisu údajů obcemi a stavebními úřady. Pro zápis do ISÚI editor pověří osobu, která bude provádět zápisy (dále jen zapisovatel ) a osobu, která bude kontrolovat správnost referenčních údajů a schvalovat zápis údajů (dále jen schvalovatel ). Zodpovědnost za správnost údajů zapsaných do RÚIAN nese editor. Protože referenční údaje budou používány v dobré víře všemi orgány veřejné moci k dalším úkonům, doporučujeme, aby zapisovatel a schvalovatel byly dvě různé fyzické osoby. Pouze v případě, že je z organizačních důvodů nevyhnutelné sjednocení obou rolí, doporučujeme učinit tak na základě písemného souhlasu vedení příslušného úřadu. Pro zápis nového územního prvku nebo územně evidenční jednotky do ISÚI, jejich změnu nebo odstranění založí zapisovatel návrh změny. Zapisovatel při zápisu údaje o územním prvku nebo územně evidenční jednotce uvede k příslušnému návrhu změny v informačním systému územní identifikace údaje o rozhodnutích nebo jiných podkladech, na jejichž základě byl zápis proveden. Učiní tak prostřednictvím položky Detail podkladů NZ (viz uživatelská příručka ISÚI). 2-8

9 Je vhodné, aby každý návrh změny obsahoval pouze ty územní prvky, které jsou dotčeny stejnými rozhodnutími. Např. při založení stavebního objektu s jedním adresním místem bude Seznam podkladů NZ vyplněn takto: Při zápisu údaje, který zapisovatel sám zjišťuje, se místo údajů o rozhodnutí uvede text vlastní zjištění. Označení jako vlastní zjištění se uvádí pouze v případě, že neexistuje listina s číslem jednacím, která je podkladem pro zápis. Příkladem jsou stavby zapisované obcí, které nemají přiděleno č.p/ev. (viz tabulka v kap ) Zapisovatel do návrhu změny zapíše založení, změny či zrušení všech dotčených územních prvků nebo územně evidenčních jednotek ve shodě s uvedenými podklady. Zapisovatel provede kontrolu konzistence návrhu změny, odstraní případné chyby a předá návrh změny schvalovateli. Schvalovatel zkontroluje správnost zapsaných referenčních údajů, provede kontrolu konzistence návrhu změny. Jestliže nalezne chyby, vrátí NZ zapisovateli k opravě. Jestliže je NZ bez chyb, odešle jej schvalovatel do RÚIAN. Aby bylo možno nové prvky vzájemně správně navázat, je třeba dodržet toto pořadí zápisu: 1. ulice 2. stavební objekt 2-9

10 3. adresní místo Detailní postup zápisu je uveden v dalších kapitolách Sdělení správci registru Údaje, které obec sama nezapisuje do registru, zasílá ve formě sdělení správci registru bezodkladně po vzniku, změně nebo zániku daného údaje. Přehled těchto údajů je uveden v kapitole 1 v tabulce (podbarveno světle růžovou barvou). Obsah, forma a způsob zaslání těchto sdělení je uveden v následujících kapitolách. 2-10

11 2.3. Ulice nebo jiné veřejné prostranství - editor obec (popisné údaje)/čúzk (lokalizační údaje) ZZR řadí ulice a jiná veřejná prostranství mezi tzv. územně evidenční jednotky, což znamená, že v systému nejsou lokalizovány svými hranicemi Vazby ulice na ostatní územní prvky editor obec Při zápisu ulice zapisovatel uvede název obce. Tím dojde v systému k vytvoření všech vazeb na vyšší územní prvky. Při změně názvu ulice zůstanou vazby adresních míst k ulici zachovány. Při vytvoření nové ulice z části dosavadní ulice se nejprve zapíše nový prvek ulice, poté se provede změna příslušných adresních míst (2.5) Identifikační údaj název ulice editor obec Identifikačními údaji pro zápis ulice jsou a) kód ulice, který přidělí informační systém územní identifikace, a b) název ulice. Název ulice je třeba zapsat v té podobě, v jaké byl rozhodnutím zastupitelstva obce přidělen, a to včetně diakritiky a malých a velkých písmen. Názvy ulic, jejichž tvorba je podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v kompetenci obcí, mají být jednoznačné v rámci obce. Každý název ulice bude tedy v dané obci pouze jednou; zasahuje-li ulice do více částí obce, má v celém svém průběhu pouze jeden název Lokalizační údaj definiční čára ulice editor ČÚZK na základě sdělení obce Lokalizačním údajem ulice je definiční čára ulice, která vyjadřuje průběh ulice v terénu. Údaje o definiční čáře ulice sdělí obec správci registru územní identifikace bezodkladně po svém rozhodnutí o pojmenování či změně průběhu ulice. Sdělení obsahuje: 2-11

12 1) kód a název ulice, které se nově definuje nebo mění průběh, 2) jeden nebo více výkresů s vyznačením průběhu definičních čar ulic na podkladu katastrální mapy nebo digitální mapy veřejné správy. Sdělení zašle obec správci registru územní identifikace prostřednictvím datové schránky, přednostně ve formě vektorové kresby. Formát sdělení zveřejní správce registru na internetových stránkách Definiční čára ulice se vyjadřuje úsečkou nebo lomenou čárou a umisťuje se tak, aby znázorňovala osu komunikace. Může být složena z více vzájemně nespojitých úseků nebo úseků spojených do uzavřeného obrazce. Polohová přesnost definiční čáry ulice je vyhovující, jestliže vzájemná poloha definiční čáry ulice a hranic stavebních objektů vedených v informačním systému územní identifikace odpovídá vzájemné poloze ulice a stavebních objektů v terénu. Vede-li ulice po pozemku se způsobem využití ostatní komunikace, umístí se definiční čára ulice do příslušné parcely. Příklady sdělení údajů o definiční čáře ulice jsou uvedeny v příloze č. 1 (vektorová forma) a v příloze č. 2 (formát PDF). Správce registru zakreslí definiční čáru ulice v informačním systému územní identifikace tak, aby ji bylo možno napojit na síť komunikací vedenou v ZABAGED 1). V té souvislosti provedené zpřesnění průběhu definiční čáry ulice, například jejím posunem v rámci téže ulice, vložením lomového bodu nebo navázáním na síť komunikací vedenou v ZABAGED se nepovažuje za změnu a správce registru je může provádět bez podkladu od obce. Jestliže dochází ke změně ulice (zkrácení, prodloužení) v důsledku změny hranice obce, bude postupováno takto: 1. správce registru zapíše změnu hranice obce a jedná-li se o území s katastrální mapou v digitální formě, označí současně dotčenou (tj. zkrácenou) definiční čáru ulice jako nesprávnou, 2. pokud již obec nezaslala správci registru sdělení o změně definiční čáry ulice, správce registru si je vyžádá od obce a změnu zapíše. 1) 4a odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 2-12

13 2.4. Stavební objekt editor SÚ nebo obec Podle ZZR je stavebním objektem evidovaným v RÚIAN dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti. Editorem údajů o stavebních objektech je: a) SÚ u objektů, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby, b) obec u těch stavebních objektů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V prvním případě zapisuje tyto údaje stavební úřad podle dokumentace, kterou obdrží od stavebníka (např. oznámení o záměru započít s užíváním stavby, které stavebník podává na formuláři, jehož obsah je stanoven v příloze vyhlášky č. 526/2006 Sb.). Ve druhém případě si obec údaje potřebné pro zápis může opatřit sama nebo v součinnosti s vlastníkem stavby (např. při přidělení čísla popisného nebo evidenčního) Identifikační údaje Identifikačním údajem pro zápis stavebního objektu je a) kód stavebního objektu, který přidělí informační systém územní identifikace, b) kód a název katastrálního území spolu s číslem parcely katastru nemovitostí, na které se nachází stavební objekt nebo jeho významná část, c) číslo popisné nebo evidenční spolu s údajem o části obce, nebo údaj o tom, že se toto číslo nepřiděluje. Údaje o parcelních číslech pozemků, na kterých je stavební objekt postaven předá stavebnímu úřadu stavebník. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, je povinně předkládaným podkladem geometrický plán, který údaje o parcelních číslech obsahuje. V případě, že nově zapisovaný stavební objekt nebude předmětem evidence v katastru nemovitostí, musí být pozemek identifikován alespoň v dokumentaci, kterou stavebník přikládá při oznámení o užívání stavby. Údaj o přiděleném čísle popisném nebo evidenčním a části obce zapíše SÚ na základě sdělení obce, které si v souladu s 121 odst. 2 stavebního zákona písemně vyžádá. Podle 31 a zákona č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení příslušná obec sdělí neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce (městské části). 2-13

14 Není přípustné, aby obec přidělila číslo popisné nebo evidenční stavebnímu objektu, který se nachází mimo území obce. Z toho vyplývá, že všechny stavební objekty, kterým obec přidělí čísla popisná nebo evidenční v číselné řadě části obce, musí ležet v katastrálním území příslušné obce (viz též Stanovisko Ministerstva vnitra č.j. MV /UVS-2010 z 12. listopadu 2010) Vazby na ostatní územní prvky, vazba na část obce Ke stavebnímu objektu vyznačí editor vazbu na městský obvod nebo městskou část, pokud existuje. Přiřazením údajů podle definuje zapisovatel k danému stavebnímu objektu všechny ostatní vazby na nadřazené územní prvky Typ stavebního objektu, způsob využití Typ SO (s č.p., č.ev. nebo bez čísla) a způsob jeho využití (příloha č. 4 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.) zapíše zapisovatel v souladu s účelem užívání, ke kterému je stavební objekt určen, zpravidla podle kolaudačního souhlasu, oznámení o záměru užívání stavby nebo dokumentace skutečného provedení stavby Technickoekonomické atributy Upozornění: Technickoekonomické atributy, které byly dosud vyplňovány pro Český statistický úřad (viz formulář Stav 7-99), budou do vyplňovány stejným způsobem. V roce 2012 bude třeba ve vyplňování pro ČSÚ pokračovat stejným způsobem a souběžně TEA pro RUIAN vyplňovat v ISÚI. Toto souběžné zadávání by mělo být v průběhu roku nahrazeno možností zadávat TEA prostřednictvím aplikací pro stavební úřady. Od roku 2013 se počítá s úpravou formuláře Stav Zapisovatel zapíše ke stavebnímu objektu technickoekonomické atributy ( viz tabulka) nejpozději do jednoho měsíce od zápisu stavebního objektu. Pokud má stavební objekt více samostatných vchodů, zapíše k němu zapisovatel tyto technickoekonomické atributy a) počet bytů, b) počet nadzemních a podzemních podlaží, c) druh svislé nosné konstrukce, d) připojení na vodovod, e) připojení na kanalizační síť, f) připojení na rozvod plynu a g) způsob vytápění v podrobnějším členění podle samostatných vchodů. 2-14

15 Samostatným vchodem se rozumí část stavebního objektu, která má vlastní vstup z ulice či jiné pozemní komunikace, zpřístupňující byty nebo další prostory a zařízení stavebního objektu, nacházející se v této části stavebního objektu, a které je přiděleno jedno číslo popisné nebo evidenční nebo jedno či více čísel orientačních. Měsíc a rok dokončení stavebního objektu odpovídá měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání stavebního objektu nebo měsíci a roku, který odpovídá třicátému dni od podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby, pokud do té doby stavební úřad užívání stavebního objektu nezakázal. U stavebního objektu, u kterého se rozhodnutí, kterým bylo povoleno jeho užívání, nezachovalo, zapíše zapisovatel poslední měsíc pravděpodobného roku dokončení stavby podle ověřené dokumentace skutečného provedení stavby. 2-15

16 Termín dokončení stavebního objektu se do ISÚI zapisuje jako konkrétní datum, avšak na výstupech se zobrazí ve tvaru měsíc/rok. Pokud editorovi není známé přesné datum dokončení, zapíše 1. den daného měsíce. Údaje o zastavěné ploše 2), obestavěném prostoru 3), podlahové ploše 4), počtu všech nadzemních a podzemních podlaží a o druhu svislé nosné konstrukce zapíše editor podle dokumentace odpovídající skutečnému provedení stavby. Připojení na vodovod charakterizuje možnost zásobování stavebního objektu vodou v domě i mimo dům a charakter vodovodu. Připojení na kanalizační síť charakterizuje možnosti odvádění odpadních vod ze stavebního objektu. Připojení na rozvod plynu charakterizuje možnosti využívání plynu a jeho zdroje z veřejné sítě či domovního zásobníku. Způsob vytápění stavebního objektu může být centrální, lokální či jiným způsobem. Údaj o vybavení stavebního objektu výtahem se uvádí u stavebního objektu v případě, že jde o vybavení výtahem, které mohou uživatelé stavebního objektu běžně využívat. Přesto, že např. zastavěná plocha není v dokumentaci skutečného provedení výslovně uvedena, je tato listina podkladem pro její výpočet. Proto bude u návrhu změny uvedeno číslo jednací této dokumentace. Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění stavebního objektu Tento technickoekonomický atribut stavebního objektu je zapisován pouze do ISÚI a není již tedy přenesen do základního registru. Zvláštní režim vychází z faktu, že historie prvků je uchovávána pouze v ISÚI. Informaci o měsíci a roku odstranění stavby získá SÚ postupem podle 128 stavebního zákona a příslušných ustanovení prováděcí vyhlášky, kterými je odstraňování staveb upraveno. Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění zapíše zapisovatel, jakmile se dozví o odstranění stavebního objektu. 2) Příloha č. 1 bod 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 3) 4) Příloha č. 1 bod 5 oceňovací vyhlášky. Příloha č. 1 bod 4 oceňovací vyhlášky. 2-16

17 Termín odstranění stavebního objektu se do ISÚI zapisuje jako konkrétní datum, avšak na výstupech se zobrazí ve tvaru měsíc/rok. Pokud editorovi není známé přesné datum odstranění, zapíše 1. den následujícího měsíce Lokalizační údaj definiční bod Definiční bod stavebního objektu zapíše zapisovatel zpravidla jako bod totožný se značkou budovy. Není-li to možné, umístí jej zpravidla v těžišti stavebního objektu. Jedná-li se o dokončenou budovu, která je předmětem evidence katastru nemovitostí, splní stavebník svoji povinnost předložit údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu tím, že stavebnímu úřadu předloží geometrický plán pro zaměření této budovy potvrzený katastrálním úřadem. Definiční bod stavebního objektu je v geometrickém plánu určen značkou budovy. Není-li stavba předmětem evidence katastru nemovitostí, vyznačí stavebník uvedený údaj například do grafického vyjádření výsledku zaměření skutečné polohy objektu v dokumentaci skutečného provedení stavby nebo do kopie situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením umístění stavby, který je podkladem pro územní řízení (viz příloha č.4). Je-li stavební objekt zapisován obcí, zjistí obec údaje o definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu přiměřeně podle předchozího odstavce, například při přidělení čísla popisného nebo evidenčního. Hranice polygonu stavebního objektu se automatizovaně převezmou ze souboru geodetických informací katastru nemovitostí. U stavebních objektů, které se do katastru nemovitostí nezapisují, se v registru územní identifikace hranice neevidují. Vznikne-li současně se stavebním objektem adresní místo, zapíše editor adresní místo podle kapitoly 2.5. Zapisovatel bude mít v aplikaci ISÚI v grafickém klientovi MARUSHKA zobrazen aktuální stav katastrální mapy a tzv. budoucí stav geometrických plánů. Definiční bod stavebního objektu musí zakreslit tak, aby ležel uvnitř polygonu hranice stavebního objektu. Pokud stavební objekt není evidován v katastru nemovitostí a nemá tedy v RÚIAN zobrazenu hranici, umístí zapisovatel definiční bod podle dostupných podkladů (např. ortofoto). Pro zápis údajů o vlastnictví budovy je i nadále třeba, aby vlastník požádal o zápis stavby na katastrálním úřadě [ 10 odst.1 písm.d) katastrálního zákona]. 2-17

18 STAVBY ZAPISOVANÉ DO RUIAN 1. Základní a největší množinu tvoří stavby, které jsou zapisovány do katastru nemovitostí, mají č.p. nebo č.ev. a současně vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. 2. Ostatní stavby zapisované do RUIAN: Ustanovení SZ 103 odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 2 písm. b) 104 odst. 2 písm. k) Příklad stavby garáž m2 jako hlavní stavba garáž m2 jako vedlejší stavba Sklad m2 jako vedlejší stavba (v areálu) Zem.objekt m2 jako vedlejší stavba stavby hlavní na jiné parcele Zem.objekt m2 jako hlavní stavba Lesní seník m2 jako hlavní stavba (do 30 m2 se jedná o drobnou stavbu, která není předmětem evidování v KN) Je evidována v KN? Má č.p/ č.ev.? Kdo ji zapisuje do ISUI? Jak se editor o stavbě dozví? ANO Č.ev. obec Při přidělení č.ev. ANO u RD jako vedlejší stavba k RD na jiné parcele NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří ANO NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří ANO NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří Reklamací z ISKN Reklamací z ISKN Reklamací z ISKN ANO Č.ev. obec Při přidělení č.ev. ANO Č.ev. obec při přidělení č.ev. Skleník m2 ANO NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří Podzemní stavba (podzemní garáže) Mobilní dům jako stavební výrobek NE Č.ev. Stavební úřad NE Č.p. Stavební úřad Reklamací z ISKN Při kolaudaci Při kolaudaci 2-18

19 2.5. Adresní místo - editor SÚ nebo obec Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu. Vzhledem k tomu, že adresní místo vzniká i přidělením čísla orientačního, může mít stavební objekt jedno nebo více adresních míst. Stavební objekt, který nemá přiděleno číslo popisné ani evidenční, nemá adresní místo. Editorem údajů o adresním místě je (obdobně jako u stavebního objektu): a) SÚ, pokud je zapisováno spolu s novou stavbou, která podléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení, b) obec v ostatních případech, tj. pokud je zapisováno spolu s novou stavbou, která nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení, nebo v případě změny adresního místa Identifikační údaje Identifikačními údaji pro zápis adresního místa jsou a) kód adresního místa, který přidělí informační systém územní identifikace, b) přidělené číslo popisné nebo evidenční a c) název ulice a číslo orientační, pokud existují. Pokud je editorem těchto údajů SÚ (tj. při zápisu údajů ke stavebnímu objektu, který vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu), musí mít informaci o přiděleném čísle orientačním k dispozici na základě sdělení obce. Je vhodné, aby obec tyto údaje sdělila v reakci na písemnou výzvu SÚ, kterou je požadováno sdělení čísla popisného či evidenčního ( 121 odst. 2 stavebního zákona). Přidělování názvů ulic a čísel popisných, evidenčních a orientačních je upraveno v zákonech č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Podrobnosti upravuje vyhláška č. 326/2000 Sb. 2-19

20 2.5.2 Vazby na ostatní územní prvky Při zápisu adresního místa zapisovatel uvede identifikační údaje o příslušném stavebním objektu. Tím jsou automaticky určeny vazby na ostatní územní prvky Adresa Správce registru zapíše k adresnímu místu poštovní směrovací číslo. Poté se adresa sestaví automaticky z výše zadaných údajů. Poštovní směrovací číslo vedené v RÚIAN se váže k adresnímu místu, nikoli k doručovací adrese firmy. Proto doručovací PSČ firem (tzv.p.o. Boxy) nebudou v RÚIAN uváděny. Na výstupu ze systému je adresa formátována tak, aby obsahovala nanejvýš tři řádky a aby se neopakovaly totožné údaje (např. je-li název obce shodný s názvem části obce, bude v adrese uveden pouze jednou) Lokalizační údaj definiční bod adresního místa Nově zapisovaný nebo změněný definiční bod adresního místa se umístí uvnitř stavebního objektu v místě hlavního vchodu. V případě, že přístup z veřejné komunikace ke stavebnímu objektu vhodný pro vjezd vozidel používaných složkami integrovaného záchranného systému je umístěn odlišně od hlavního vchodu do stavebního objektu, lze uvést k adresnímu místu také souřadnice příslušného přístupového místa. Tímto způsobem se dosáhne toho, aby navigační systém dovedl záchrannou službu na správné místo bez zbytečných ztrát na majetku a životech. Parametry přístupového místa pro vjezd vozidel integrovaného záchranného systému Složka integrovaného záchranného systému Průjezdná šířka Průjezdná výška Hasičský záchranný sbor České republiky zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky 3,0 m 3,6 m 3,0 m 3,0 m 2-20

21 Jedná-li se o budovu, která je předmětem evidence katastru nemovitostí, splní stavebník svoji povinnost předložit údaje určující polohu definičního bodu adresního místa 5) tím, že stavebnímu úřadu předloží geometrický plán pro zaměření této budovy potvrzený katastrálním úřadem, ve kterém vyznačí definiční bod adresního místa způsobem podle předchozího odstavce (viz příloha č.3). Není-li stavba předmětem evidence katastru nemovitostí, vyznačí stavebník uvedený údaj například do grafického vyjádření výsledku zaměření skutečné polohy objektu v dokumentaci skutečného provedení stavby nebo kopie situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením umístění stavby, který je podkladem pro územní řízení (viz příloha č. 4). Zapisovatel bude mít v grafickém prostředí aplikace zobrazeny dostupné mapové podklady a údaje z geometrického plánu (tzv. budoucí stav). Zapisovatel kliknutím umístí definiční bod adresního místa tak, aby přibližně odpovídal náčrtku. Je-li adresní místo zapisováno obcí, zjistí obec údaje o jeho definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu přiměřeně podle předchozího odstavce, například při přidělení čísla popisného nebo evidenčního. 5) 121 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 2-21

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

1. 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů

1. 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů POPIS POSTUPU OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ PŘI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 111/2009 SB., O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH (ZZR) A DOPROVODNÉHO ZÁKONA Č. 227/2009 SB. Cílem tohoto dokumentu je jednak

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Strana 4500 Sbírka zákonů č. 359 / 2011 Částka 126 359 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011, o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 1 Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011, o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 1 Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011, o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o

Více

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení - 1 - Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, s promítnutím navrhovaných změn Tato vyhláška stanoví 1 Úvodní ustanovení

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů 359/2011 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb. Český úřad zeměměřický

Více

359/2011 Sb. VYHLÁKA

359/2011 Sb. VYHLÁKA 359/2011 Sb. VYHLÁKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

POSTUP OBCÍ. Jiří Košťál. červen 2011

POSTUP OBCÍ. Jiří Košťál. červen 2011 POSTUP OBCÍ při zápisu do registru územní identifikace Jiří Košťál ČÚZK červen 2011 Projekt Vybudování VybudováníRegistru územníidentifikace identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Seznamovací seminář RÚIAN/ISÚI Jiří Formánek

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU Leden 2017 Strana 1/5 1. Sdělení údajů o definiční čáře ulice Sdělení údajů o definiční čáře ulice vychází z 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním

Více

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: 675 03 Úřad městyse Budišov, stavební úřad Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY podle

Více

FAQ metodické dotazy

FAQ metodické dotazy Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK aktualizováno FAQ - metodické dotazy.doc Strana 1/12 Obsah Obsah... 2 1. Obecné

Více

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č.6_nenavázaná_am_na_so_s_vchody_v.01

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

Zadání parcely a definičního bodu

Zadání parcely a definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK.docx Strana 1/5 Obsah Povinný zápis identifikační parcely u stavebního objektu

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Základní cíl RÚIAN základní zdroj údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách pro

Více

Kontrola stavebních objektů v ISÚI

Kontrola stavebních objektů v ISÚI Kontrola stavebních objektů v ISÚI Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka Číslo domovní ČSÚ DB Definiční bod GP ISÚI ISKN KN MOMC ORP Přirozený klíč RSO RÚIAN SO S-JTSK TEA VÚSC

Více

Zápisy stavebních objektů do RÚIAN po

Zápisy stavebních objektů do RÚIAN po Zápisy stavebních objektů do RÚIAN po 1. 1. 2018 Pracovní pomůcka pro stavební úřady, které jsou editory stavebních objektů vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení ( 42 zákona o základních registrech),

Více

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí Karel Štencel Konference ISSS - 6. 4. 2009 Obsah prezentace 1. Obsah RÚIAN 2. Aktualizace obsahu 3. Agendové IS pro RÚIAN 4. Vazba ISKN RÚIAN 5. Vazba RÚIAN ISKN

Více

Editace RÚIAN. - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů. Karel Štencel. Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12.

Editace RÚIAN. - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů. Karel Štencel. Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12. Editace RÚIAN - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů Karel Štencel Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12. října 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Obsah prezentace Vznik nesouladů Porovnání a kontroly dat RÚIAN Kontrola stavebních objektů Kontrola adresních míst bez definičního bodu Kontrola ulic Další kontroly

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY podle ustanovení 124 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST

Více

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) 26. února 2015, Zlín Ing. Marcela Vavříková Odbor územního plánování a stavebního řádu Obsah: 1. Základní registry 2. Projekt RÚIAN/ISÚI 3. Kontroly

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU Věc: podle ustanovení 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Kontroly dat RÚIAN. Hana Gubániová

Kontroly dat RÚIAN. Hana Gubániová Kontroly dat RÚIAN Hana Gubániová Obsah prezentace Kontroly dat RÚIAN Vznik nesouladů Typy kontrol o Kontroly na SO o Kontroly na AM bez DB o Kontrola ulice o Další kontroly Shrnutí řešení Co chystáme?

Více

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., Městský úřad Bakov nad Jizerou odbor stavební a životního prostředí Mírové náměstí 208, 294 01Bakov nad Jizerou podle ustanovení 123 č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, účel stavby, místo)...

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, účel stavby, místo)... Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 123 č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

RÚIAN. Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

RÚIAN. Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Obsah prezentace Úvod Registr územní identifikace, adresa nemovitostí (RÚIAN) Zdrojová

Více

FAQ metodické dotazy

FAQ metodické dotazy Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK aktualizováno 19. 10. 2011 (nově přidané texty podbarveny) FAQ - metodické dotazy

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků

RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Obsah prezentace Úvod Registr územní identifikace, adresa nemovitostí (RÚIAN) Zdrojová

Více

Praktické dopady projektu RÚIAN. Ing. Jiří Formánek

Praktické dopady projektu RÚIAN. Ing. Jiří Formánek Praktické dopady projektu RÚIAN Ing. Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod RÚIAN a systém základních registrů veřejné správy Zdrojová data a naplnění RÚIAN Aktualizace údajů v RÚIAN (ISKN, ISÚI) Analýzy

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Strana 1/23

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN RÚIAN, ISÚI, VDP Obsah ZR RÚIAN Informační systém územní identifikace Kontroly dat RÚIAN Reklamace údajů RÚIAN Propojení s informačním systémem KN Veřejný dálkový přístup Registr územní identifikace, adres

Více

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu Karel Štencel Konference ISSS 2011 4. dubna 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí

Více

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek RÚIAN a ISÚI Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod Základní registry Referenční údaje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Konstitutivnost zápisů do RÚIAN Poskytování údajů z RÚIAN Adresní místa

Více

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019)

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) www.ruian.cz (publikováno dne 25. 1. 2019) Obsah 1. NOVINKY PRO VŠECHNY PROJEKTY... 4 1.1 Doplnění panelu tlačítek...4 1.2 Základní mapy ČR jako

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Vře: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY ČÁST A

Vře: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Vře: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 123 č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/13 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

Zápisy stavebních objektů obcemi

Zápisy stavebních objektů obcemi Zápisy stavebních objektů obcemi Obsah Zápisy stavebních objektů obcemi... 1 Jaké stavební objekty zapisuje obec... 1 Stavební objekty nevyžadující stavební povolení ani ohlášení... 1 Jak se obec o takovém

Více

Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN (společný metodický dokument ČÚZK a MMR)

Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN (společný metodický dokument ČÚZK a MMR) Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN (společný metodický dokument ČÚZK a MMR) 1. Má stavební úřad povinnost vyhovět žádosti vlastníka, pokud se na něj obrátí s žádostí o doplnění

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Tomáš Holenda (použita část presentace místopřededy Karla Štencela pro ISSS) 16. Sympozium EDI (FACT a eb) Praha, 15. dubna 2010 Projekt Vybudování Registru

Více

Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13

Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13 Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13 čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem ÚMČ Praha 13 a upravuje postupy při aplikaci

Více

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: 675 03 Úřad městyse Budišov, stavební úřad OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona

Více

RÚIAN praktické dopady spuštění základního registru

RÚIAN praktické dopady spuštění základního registru RÚIAN praktické dopady spuštění Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostía modernizace

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 9. června 2010 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 9. června 2010 Částka 2 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 9. června 2010 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 22. března 2010 č. 224 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v

Více

FAQ stavební objekty

FAQ stavební objekty FAQ stavební objekty (aktualizováno dne 24. srpna 2018) srpen 2018 Strana 1/19 OBSAH Obsah... 2 Stavební objekty... 3 1. Jaké stavby se zapisují do RÚIAN?... 3 2. Které z uvedených staveb má editovat stavební

Více

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I.

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Barbora Staňková Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru

Více

Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: Sezimovo Ústí

Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: Sezimovo Ústí Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí ======================================== Věc:

Více

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování a Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) jako jeden z jejích základních kamenů

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování a Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) jako jeden z jejích základních kamenů Digitalizace stavebního řízení a územního plánování a Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) jako jeden z jejích základních kamenů Zdeněk Zajíček Datová úložiště Existující ISVS DIGITALIZACE

Více

Směrnice INSPIRE a data RÚIAN. Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální

Směrnice INSPIRE a data RÚIAN. Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální Směrnice INSPIRE a data RÚIAN Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální Inspirujme se daty, Praha 19.11.2008 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsahuje údaje o: Územních prvcích

Více

Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN. Jiří Formánek

Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN. Jiří Formánek Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN Jiří Formánek Obsah prezentace Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Metodický materiál ČÚZK-MMR Problematické oblasti zápisu údajů

Více

FAQ stavební objekty

FAQ stavební objekty FAQ stavební objekty (aktualizováno dne 1. dubna 2017) duben 2017 Strana 1/17 OBSAH Obsah... 2 Stavební objekty... 3 1. Jaké stavby se zapisují do RÚIAN?... 3 2. Které z uvedených staveb má editovat stavební

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Karel Štencel Konference ISSS 2010 Hradec Králové, 12. dubna 2010 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017)

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017) www.ruian.cz (aktualizováno dne 18. července 2017) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.2 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 1. 7. 2. 7. 2017. Níže jsou stručně

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu (aktualizováno dne 11. prosince 2017) Strana 1/15 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU ČÁST A Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU Věc:

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb.

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. 111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009 o základních registrech Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Reklamace a kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Obsah Reklamace údajů RÚIAN Typy reklamací Nesprávnost Zjištění počtu reklamací Aplikace pro kontroly dat Základní přehled Zveřejněné kontroly 6. 6. 2017

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

KATASTR NEMOVITOSTÍ. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

KATASTR NEMOVITOSTÍ. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství KATASTR NEMOVITOSTÍ Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 19. 2. 2018 KATASTR NEMOVITOSTÍ

Více

Adresa příslušného. Úřad: Ulice: PSČ, obec: ČÁST A

Adresa příslušného. Úřad: Ulice: PSČ, obec: ČÁST A Příloha Č. 6 k vyhlášce č. 50312006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: PSČ, obec: Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ č, č. podle ustanovení 94a zákona 183/2006

Více

SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ

SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ 4.12.2014 ZÁKLADNÍ REGISTRY Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech potřeba zajistit veřejné správě garantované a aktuální nejčastěji používané údaje potřebné pro

Více

ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Technickoekonomické atributy stavebních objektů

Technickoekonomické atributy stavebních objektů Technickoekonomické atributy stavebních objektů Cílem tohoto dokumentu je sjednotit zápis technickoekonomických atributů stavebních objektů (TEA SO) do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nemovitostí RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Zápis stavby do katastru nemovitostí po novele stavebního zákona s účinností od Ing. Květa Olivová

Zápis stavby do katastru nemovitostí po novele stavebního zákona s účinností od Ing. Květa Olivová Zápis stavby do katastru nemovitostí po novele stavebního zákona s účinností od 1.1.2018 Ing. Květa Olivová 20.9.2018 Právní úprava katastru nemovitostí Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Registrační číslo

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Technickoekonomicke atributy stavební ch objektu

Technickoekonomicke atributy stavební ch objektu Technickoekonomicke atributy stavební ch objektu Cílem tohoto dokumentu je sjednotit zápis technickoekonomických atributů stavebních objektů (TEA SO) do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 ISÚI Informační systém územní identifikace Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky Ing. Barbora Valouchová Program semináře Základní registry připomenutí RÚIAN Připomenutí a editace dat Změna přihlášení do ISÚI přechod z epusa na JIP současné a nové

Více

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Reklamace a kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Reklamace údajů RÚIAN Typy reklamací Řešení reklamací Obsah Kontroly dat - aplikace Důvod vzniku, vyhledání chyb Zveřejněné kontroly Počty reklamací Statistiky

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-12990/2013-22 Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru

Více

ISÚI Informační systém územní identifikace

ISÚI Informační systém územní identifikace ISÚI Informační systém územní identifikace Helena Kynclová Jiří Formánek Hradec Králové, 23. 6. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Zavedení volebních okrsků do RÚIAN

Zavedení volebních okrsků do RÚIAN Zavedení volebních okrsků do RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Štencel Konference ISSS 2013 Hradec Králové, 9. dubna 2013 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ ve společném řízení ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle ustanovení 94j a

Více

Obsah. Seznam zkratek a pojmů použitých v dokumentu: adresní místo. Český statistický úřad. Český úřad zeměměřický a katastrální

Obsah. Seznam zkratek a pojmů použitých v dokumentu: adresní místo. Český statistický úřad. Český úřad zeměměřický a katastrální Metodické doporučení krajským úřadům, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátům územně členěných statutárních měst v oblasti kontroly editace údajů RÚIAN Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět kontroly... 4

Více

Právní rámec digitální technické mapy

Právní rámec digitální technické mapy Právní rámec digitální technické mapy Vladimír Weis Ministerstvo vnitra Technická mapa v souvislostech DMVS Odborná akce ČSGK Praha, 15. listopadu 2010 Obsah egovernment Základní registry Digitální mapa

Více

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů Příloha k č.j. ČÚZK 6495/2009-22 Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů 1. Geometrické a polohové určení 1.1. Katastrální území a nemovitosti evidované

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI Veřejný dálkový přístup (VDP) k Jiří Formánek Hana Gubániová Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) www.ruian.cz Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

Čl. 1 Zápis nové stavby a zápis změny stavby do katastru nemovitostí

Čl. 1 Zápis nové stavby a zápis změny stavby do katastru nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č.j. ČÚZK 77/2007-22 Pokyny č. 34 (diferenční znění, ve znění dodatku č. 1) Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 23.4.2007 č.j. ČÚZK 77/2007-22

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Slaný stavební úřad Ulice: Velvarská 136 PSČ, obec: 274 53 Slaný Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více