Postup obcí a stavebních úřadů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup obcí a stavebních úřadů"

Transkript

1 Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů vyplývajících z přijetí zákona o základních registrech a dále popsat postupy, které budou při plnění těchto povinností využity. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: AM ČÚZK DKM/KMD ISÚI ISKN MPSV NZ PDF RÚIAN S-JTSK SO SÚ SZ UIR-ADR adresní místo Český úřad zeměměřický a katastrální, který je správcem registru územní identifikace, adres a nemovitostí katastrální mapa v digitální formě informační systém územní identifikace informační systém katastru nemovitostí Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh změny Portable Document Format, přenosný formát dokumentů registr územní identifikace, adres a nemovitostí souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální stavební objekt stavební úřad zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů územně identifikační registr adres ZABAGED základní báze geografických dat České republiky [ 2 písmeno l) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů] ZZR zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. 1-1

2 Obsah 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů Postup obcí a SÚ při editaci údajů a při při poskytování údajů správci registru Zápis územních prvků nebo jednotek Sdělení správci registru Ulice nebo jiné veřejné prostranství - editor obec (popisné údaje)/čúzk (lokalizační údaje) Vazby ulice na ostatní územní prvky editor obec Identifikační údaj název ulice editor obec Lokalizační údaj definiční čára ulice editor ČÚZK na základě sdělení obce Stavební objekt editor SÚ nebo obec Identifikační údaje Vazby na ostatní územní prvky, vazba na část obce Typ stavebního objektu, způsob využití Technickoekonomické atributy Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění stavebního objektu Lokalizační údaj definiční bod Adresní místo - editor SÚ nebo obec Identifikační údaje Vazby na ostatní územní prvky Adresa Lokalizační údaj definiční bod adresního místa Část obce Vznik nové části obce Změna názvu části obce

3 Zánik části obce Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města Vznik městského obvodu nebo městské části Změna městského obvodu nebo městské části Zánik městského obvodu nebo městské části Správní obvod, území městského obvodu a území městské části v hlavním městě Praze

4 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů V následující tabulce jsou uvedeny všechny územní prvky a evidenční jednotky, ke kterým obce nebo stavební úřady mají povinnost zapisovat příslušné údaje nebo se na jejich editaci podílet. 1-4

5 DETAILNÍ POPIS EDITOVANÝCH ÚDAJŮ Vysvětlivky k následující tabulce: Sytě růžové podbarvení Zapisuje obec nebo SÚ Světle růžové podbarvení Obec ohlašuje na ČÚZK, zapisuje ČÚZK Šedé podbarvení Zapisuje ČÚZK prvek, jednotka odkaz na ZZR údaj Je údaj referen ční? edit. systém editor ustanovení zákona o ZR zdroj aktualizace ulice nebo jiné veřejné prostranství 29 písm. b), 31 odst. 3 písm. b), 32 odst. 2, 33 odst. 1 identifikační údaj - název identifikační údaj - kód ano ISÚI ČÚZK ano ISÚI obec 43 odst. 3 Rozhodnutí obce (auto maticky) 43 odst. 3 ČÚZK 43 odst. 3 vazby na územní prvky ano ISÚI obec 43 odst. 3 lokalizační údaje (def. čára) ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 4 obec - 44 odst. 4 stavební objekt 29 písm. a) a c), 31 odst. 1 písm. p), 32 odst. 3 písm. b), 34, 39 odst. 2 Identifikační údaj kód ano ISÚI identifikační údaje ( kód a název katastrálního území, číslo parcely, údaj o č.p./č.e. nebo údaj o tom, že se č.p./č.e. nepřiděluje) ČÚZK (auto maticky) 42 odst. 1 ISUI přidělí automaticky ano ISÚI SÚ, obec 42 odst. 1 id. údaje pozemku stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 122 odst. 1 SZ, údaj o č.p./č.e. obec 121 odst. 2 SZ vazba na část obce, případně městskou část ano ISÚI SÚ, obec 42 odst. 1 obec 121 odst. 2 SZ, 31a zák. o obcích typ SO ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 SÚ, obec - podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb. KatV (odkaz ve vyhl. k RUIAN) způsob využití ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 SÚ, obec - podle přílohy č. 4 KatV 1-5

6 adresní místo 29 písm. a) a d), 31 odst. 1 písm. q), 32 odst. 1, 34 odst. 2, 35 odst. 2 část obce 29 písm. b), 31 odst. 3 písm. a), 32 odst. 2, 33 odst. 1 území obce 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. h), 32 odst. 1, 33 odst. 1, 2 a 3 technickoekonomické atributy další technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění SO lokalizační údaj - definiční bod lokalizační údaj - hranice SO ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 ne ISÚI SÚ 42 odst. 3 ano v DKM/K MD ano v DKM/K MD typ a způsob ochrany (dle přílohy č. 6 KatV) identifikační údaj - název=přidělené č.p/č.ev, případně též č.or identifikační údaj kód ano ISUI ČÚZK (auto vazby na ostatní územní prvky lokalizační údaje (def. bod) adresa zvláštní údaje pro doručování (PSČ) identifikační údaje (kód, název) lokalizační údaje (def. bod) vazby na vyšší územní prvky identifikační údaje (kód, název) lokalizační údaje (def. bod, hranice) (odkaz ve vyhl. k RUIAN) ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 123 odst. 2 SZ ISKN ČÚZK 42 odst. 5 ISKN písm. a) ano ISKN ČÚZK 42 odst. 5 písm. c) ano ISÚI SÚ, obec 44 maticky) ano ISÚI SÚ, obec 44 ano v DKM/K MD ISKN 44 odst.1 ČÚZK 44 odst. 1 ISÚI SÚ, obec 44 stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 123 odst. 2 SZ ano ISÚI ČÚZK 45 držitel poštovní licence ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. písm. b) 1 písm. b) ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. písm. b) 1 písm. b) ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. písm. b) 1 písm. b) ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) název sdělení MV 43 odst. 1 písm. a) bod 2. kód přiděluje editor ČÚZK hranice spojení (sloučení, připojení) sdělení MV 43 odst. 1 písm. a) bod 1. hranice rozdělení pravomocné rozhodnutí 1-6

7 území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. m), 32 odst.1, 33 odst. 1, 3 území městské části v hlavním městě Praze 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. l), 32 odst.1, 33 odst. 1, 3 správní obvod v hlavním městě Praze 29 písm. a) a i), 31 odst. 1 písm. j), 32 odst. 1 vazby na ostatní územní prvky ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) status obce ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) krajského úřadu 43 odst. 1 písm. a) bod 3. hranice změna KN 43 odst. 1 písm. a) bod 4. stejně jako hranice Kancelář Poslanecké sněmovny Kancelář Poslanecké sněmovny identifikační údaj kód ano ISÚI ČÚZK 40 Číselná řada ČSÚ Identifikační údaj název ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) lokalizační údaje (def. bod, hranice) vazby na ostatní vyšší územní prvky ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) obdobně obci identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 název) písm. c) lokalizační údaje ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 (def. bod, hranice) písm. c) vazby na ostatní vyšší ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 územní prvky písm. c) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) obdobně obci identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 název) písm. c) lokalizační údaje ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 (def. bod, hranice) vazby na ostatní vyšší územní prvky písm. c) ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. c) Kancelář Poslanecké sněmovny 43 odst. 1 písm. a) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) Kancelář Poslanecké sněmovny 43 odst. 1 písm. a) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) 1-7

8 2. Postup obcí a SÚ při editaci údajů a při poskytování údajů správci registru 2.1. Zápis územních prvků nebo jednotek Editace ulic, stavebních objektů a adresních míst je možná prostřednictvím uživatelského rozhraní ISÚI. V současné době některé firmy pracují na implementaci této funkčnosti do stávajících agendových systémů obcí a SÚ (například správní agenda Stavební úřad ) a na jejich propojení s webovými službami ISÚI. Postup při zápisu těchto prvků je stanoven ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Tento dokument vychází z části uvedené vyhlášky, která stanovuje postup při zápisu údajů obcemi a stavebními úřady. Pro zápis do ISÚI editor pověří osobu, která bude provádět zápisy (dále jen zapisovatel ) a osobu, která bude kontrolovat správnost referenčních údajů a schvalovat zápis údajů (dále jen schvalovatel ). Zodpovědnost za správnost údajů zapsaných do RÚIAN nese editor. Protože referenční údaje budou používány v dobré víře všemi orgány veřejné moci k dalším úkonům, doporučujeme, aby zapisovatel a schvalovatel byly dvě různé fyzické osoby. Pouze v případě, že je z organizačních důvodů nevyhnutelné sjednocení obou rolí, doporučujeme učinit tak na základě písemného souhlasu vedení příslušného úřadu. Pro zápis nového územního prvku nebo územně evidenční jednotky do ISÚI, jejich změnu nebo odstranění založí zapisovatel návrh změny. Zapisovatel při zápisu údaje o územním prvku nebo územně evidenční jednotce uvede k příslušnému návrhu změny v ISÚI údaje o rozhodnutích nebo jiných podkladech, na jejichž základě byl zápis proveden. Učiní tak prostřednictvím položky Detail podkladů NZ (viz uživatelská příručka ISÚI). Tak bude možno i v budoucnosti dohledat příslušný zdroj údajů. 2-8

9 Je vhodné, aby každý návrh změny obsahoval pouze ty územní prvky, které jsou dotčeny stejnými rozhodnutími. Např. při založení stavebního objektu s jedním adresním místem bude Seznam podkladů NZ vyplněn takto: Při zápisu údaje, který zapisovatel sám zjišťuje, se doporučuje vyhotovit záznam o provedeném zjištění a do seznamu podkladů uvést jeho č. j. Pouze pokud toto není možné, použije se volba vlastní zjištění. Nastavení vlastního zjištění se provede v Detailu Hlavičky NZ. Po nastavení nebudou kontroly návrhu změny vyžadovat doplnění podkladu. Zapisovatel do návrhu změny zapíše založení, změny či zrušení všech dotčených územních prvků nebo územně evidenčních jednotek ve shodě s uvedenými podklady. Zapisovatel provede kontrolu konzistence návrhu změny, odstraní případné chyby a předá návrh změny schvalovateli. Schvalovatel zkontroluje správnost zapsaných referenčních údajů, provede kontrolu konzistence návrhu změny. Jestliže nalezne chyby, vrátí NZ zapisovateli k opravě. Jestliže je NZ bez chyb, schvalovatel schválí NZ, který se následně publikuje do RÚIAN. Aby bylo možno nové prvky vzájemně správně navázat, je třeba dodržet toto pořadí zápisu: 1. ulice 2. stavební objekt 3. adresní místo Detailní postup zápisu je uveden v dalších kapitolách. 2-9

10 2.2. Sdělení správci registru Údaje, které obec sama nezapisuje do registru, zasílá ve formě sdělení správci registru (ČÚZK) bezodkladně po vzniku, změně nebo zániku daného údaje. Přehled těchto údajů je uveden v kapitole 1 v tabulce (podbarveno světle růžovou barvou). Obsah, forma a způsob zaslání těchto sdělení je uveden v následujících kapitolách Ulice nebo jiné veřejné prostranství - editor obec (popisné údaje)/čúzk (lokalizační údaje) ZZR řadí ulice a jiná veřejná prostranství mezi tzv. územně evidenční jednotky, což znamená, že v systému nejsou lokalizovány svými hranicemi, nýbrž definiční čárou ulice (DCU) Vazby ulice na ostatní územní prvky editor obec Při zápisu ulice je vyplněna vazba na nadřazenou obec, která byla zvolena v území dokumentu, při založení návrhu změny. ím dojde v systému k vytvoření všech vazeb na vyšší územní prvky. Při změně názvu ulice zůstanou vazby adresních míst k ulici zachovány. Při vytvoření nové ulice z části dosavadní ulice se nejprve zapíše nový prvek ulice, poté se provede změna vazeb příslušných adresních míst (2.5) do ulice Identifikační údaj název ulice editor obec Identifikačními údaji pro zápis ulice jsou a) kód ulice, který přidělí informační systém územní identifikace, a b) název ulice. Název ulice je třeba zapsat v té podobě, v jaké byl rozhodnutím zastupitelstva obce přidělen, a to včetně diakritiky a malých a velkých písmen. 2-10

11 Názvy ulic, jejichž tvorba je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci obcí, mají být jednoznačné v rámci obce. Každý název ulice bude tedy v dané obci pouze jednou; zasahuje-li ulice do více částí obce, má v celém svém průběhu pouze jeden název Lokalizační údaj definiční čára ulice editor ČÚZK na základě sdělení obce Lokalizačním údajem ulice je definiční čára ulice, která vyjadřuje průběh ulice v terénu. Údaje o definiční čáře ulice sdělí obec správci registru územní identifikace bezodkladně po svém rozhodnutí o pojmenování či změně průběhu ulice. Sdělení obsahuje: 1) kód a název ulice, které se nově definuje nebo mění průběh, 2) jeden nebo více výkresů s vyznačením průběhu definiční čáry ulice na podkladu katastrální mapy nebo digitální mapy veřejné správy. Sdělení zašle obec správci registru územní identifikace prostřednictvím datové schránky, přednostně ve formě vektorové kresby. Technické požadavky na formu sdělení (formát sdělení) jsou zveřejněny na internetových stránkách v dokumentu Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru. Definiční čára ulice se vyjadřuje úsečkou nebo lomenou čárou a umisťuje se tak, aby znázorňovala osu komunikace. Může být složena z více vzájemně nespojitých úseků nebo úseků spojených do uzavřeného obrazce. Polohová přesnost definiční čáry ulice je vyhovující, jestliže vzájemná poloha definiční čáry ulice a hranic stavebních objektů vedených v informačním systému územní identifikace odpovídá vzájemné poloze ulice a stavebních objektů v terénu. Vede-li ulice po pozemku se způsobem využití ostatní komunikace, umístí se definiční čára ulice do příslušné parcely. Příklady sdělení údajů o definiční čáře ulice jsou uvedeny v příloze č. 1 (vektorová forma) a v příloze č. 2 (formát PDF). 2-11

12 ČÚZK zakreslí definiční čáru ulice v ISÚI tak, aby ji bylo možno napojit na síť komunikací vedenou v ZABAGED 1). V té souvislosti provedené zpřesnění průběhu definiční čáry ulice, zejména jejím posunem v rámci téže ulice, vložením lomového bodu nebo navázáním na síť komunikací vedenou v ZABAGED, se nepovažuje za změnu a ČÚZK je může provádět bez podkladu od obce. Jestliže dochází ke změně ulice (zkrácení, prodloužení) v důsledku změny hranice obce, bude postupováno takto: 1. ČÚZK zapíše změnu hranice obce a jedná-li se o území s katastrální mapou v digitální formě, označí současně dotčenou (tj. zkrácenou) definiční čáru ulice jako nesprávnou, 2. pokud již obec nezaslala správci registru sdělení o změně definiční čáry ulice, ČÚZK si je vyžádá od obce a změnu zapíše Stavební objekt editor SÚ nebo obec Podle ZZR ( 29, odst. c) je stavebním objektem evidovaným v RÚIAN dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti. Editorem údajů o stavebních objektech je: a) SÚ u objektů, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby, b) obec u těch stavebních objektů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V prvním případě zapisuje tyto údaje stavební úřad podle dokumentace, kterou obdrží od stavebníka (např. oznámení o záměru započít s užíváním stavby, které stavebník podává na formuláři, jehož obsah je stanoven v příloze vyhlášky č. 526/2006 Sb.). Ve druhém případě si obec údaje potřebné pro zápis zjistí sama nebo v součinnosti s vlastníkem stavby (např. při přidělení čísla popisného nebo evidenčního). 1) 4a odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 2-12

13 2.4.1 Identifikační údaje Identifikačním údajem pro zápis stavebního objektu je a) kód stavebního objektu, který přidělí informační systém územní identifikace, b) kód a název katastrálního území spolu s číslem parcely katastru nemovitostí, na které se nachází stavební objekt nebo jeho významná část, c) číslo popisné nebo evidenční spolu s údajem o části obce, nebo údaj o tom, že se toto číslo nepřiděluje. Údaje o parcelních číslech pozemků, na kterých je stavební objekt postaven předá stavebnímu úřadu stavebník. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, je povinně předkládaným podkladem geometrický plán, který údaje o parcelních číslech obsahuje. V případě, že nově zapisovaný stavební objekt nebude předmětem evidence v katastru nemovitostí, musí být pozemek identifikován alespoň v dokumentaci, kterou stavebník přikládá při oznámení o užívání stavby. V případě, že stavební objekt stojí na více pozemcích, uvede se parcelní číslo pozemku, na kterém se nachází nejvýznamnější část stavebního objektu (tzv. identifikační parcela). Pokud očíslovaný stavební objekt leží na hranici obcí, pak musí být identifikační parcela z toho katastrálního území, které patří do obce, respektive části obce v rámci které mu bylo přiděleno číslo popisné či evidenční, a to i kdyby větší část stavebního objektu ležela na území sousední obce. Údaj o přiděleném čísle popisném nebo evidenčním a části obce zapíše SÚ na základě sdělení obce, které si v souladu s 121 odst. 2 stavebního zákona písemně vyžádá. Podle 31 a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích příslušná obec sdělí neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce. Pokud je v obci vedena uliční síť, sdělí také název ulice (případně číslo orientační a případně znak čísla orientačního). V případě statutárních měst také příslušnost k městské části/obvodu. Není přípustné, aby obec přidělila číslo popisné nebo evidenční stavebnímu objektu, který se nachází mimo území obce. Z toho vyplývá, že všechny stavební objekty, kterým obec přidělí čísla popisná nebo evidenční v číselné řadě části obce, musí ležet v katastrálním území příslušné obce Vazby na ostatní územní prvky, vazba na část obce Ke stavebnímu objektu vyznačí zapisovatel vazbu na městský obvod nebo městskou část, pokud existuje. Přiřazením údajů podle jsou definovány k danému stavebnímu objektu všechny ostatní vazby na nadřazené územní prvky. 2-13

14 2.4.3 Typ stavebního objektu, způsob využití Ke stavebnímu objektu zapíše zapisovatel typ SO (s č.p., č.ev. nebo bez čísla). Způsob využití stavebního objektu (příloha č. 4 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.) zapíše zapisovatel v souladu s účelem užívání, ke kterému je stavební objekt určen, zpravidla podle kolaudačního souhlasu, oznámení o záměru užívání stavby nebo dokumentace skutečného provedení stavby. Způsob využití stavebního objektu editor zapíše současně s referenčními údaji o stavebním objektu Technickoekonomické atributy Upozorňujeme stavební úřady, aby od zapisovaly do ISÚI TEA u všech nových stavebních objektů. Jedná se od o povinnost ze zákona. Dále je třeba zapisovat změny TEA ve všech případech, kdy se stavební úpravou mění některý z TEA, uvedených v 34 zákona o základních registrech (tedy nikoli pouze pokud se mění počet bytů, jako tomu bylo při vyplňování STAV 7-99). TEA u staveb, které vznikly v období od (migrace dat do ISÚI) do budou do ISÚI hromadně doplněny ze STAV 7-99 spolu s údaji ze sčítání lidu, domů a bytů Doplnění proběhne v součinnosti s ČSÚ na přelomu roku 2012 a Systém byl upraven tak, že pokud byly TEA zapsány do ISÚI ručně již před , nebudou touto hromadnou migrací měněny a případná předchozí práce editorů tak nebude dotčena. Technickoekonomické atributy, které byly dosud vyplňovány pro Český statistický úřad (viz formulář Stav 7-99), budou do vyplňovány stejným způsobem. Od začátku roku 2013 bude platit upravený formulář Stav Technickoekonomické atributy zapíše editor ke stavebnímu objektu nejpozději do jednoho měsíce od zápisu stavebního objektu. Pokud má stavební objekt více samostatných vchodů, zapíše k němu zapisovatel i v podrobnějším členění podle samostatných vchodů tyto technickoekonomické atributy: a) počet bytů, b) počet nadzemních a podzemních podlaží, c) druh svislé nosné konstrukce, d) připojení na vodovod, e) připojení na kanalizační síť, f) připojení na rozvod plynu a g) způsob vytápění. 2-14

15 Samostatným vchodem se rozumí část stavebního objektu, která má vlastní přístup z ulice a které je přiděleno jedno číslo popisné nebo evidenční nebo jedno či více čísel orientačních. Měsíc a rok dokončení stavebního objektu odpovídá měsíci a roku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí anebo měsíci a roku vydání kolaudačního souhlasu, kterým bylo povoleno užívání stavebního objektu, nebo měsíci a roku, který odpovídá třicátému dni od podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby, pokud do té doby stavební úřad užívání stavebního objektu nezakázal. U stavebního objektu, u kterého se rozhodnutí, kterým bylo povoleno jeho užívání, nezachovalo, zapíše zapisovatel poslední měsíc pravděpodobného roku dokončení stavby podle dokumentace skutečného provedení stavby ověřené stavebním úřadem. Pokud editorovi není známé přesné datum dokončení, zapíše 1. den daného měsíce v daném roce. Příklad listiny Datum dokončení stavebního objektu Kolaudační rozhodnutí, právní moc Oznámení záměru o užívání dokončené stavby podáno dne , stavební úřad užívání stavebního objektu nezakázal Rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání, se nezachovalo (stavba dokončena pravděpodobně v roce 2010)

16 Údaje o zastavěné ploše 2), obestavěném prostoru 2), podlahové ploše 2), počtu všech nadzemních a podzemních podlaží 3) a o druhu svislé nosné konstrukce zapíše editor podle ověřené dokumentace odpovídající skutečnému provedení stavby. Přesto, že např. podlahová plocha není v dokumentaci skutečného provedení stavby výslovně uvedena, je tato listina podkladem pro její výpočet. Proto bude u návrhu změny uvedeno číslo jednací této dokumentace. Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění stavebního objektu Tento technickoekonomický atribut stavebního objektu je zapisován pouze do ISÚI a není již tedy přenesen do základního registru. Zvláštní režim vychází z faktu, že historie prvků je uchovávána pouze v ISÚI. Informaci o měsíci a roku odstranění stavby získá SÚ postupem podle 128 a 131a stavebního zákona a příslušných ustanovení prováděcí vyhlášky, kterými je odstraňování staveb upraveno. Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění zapíše zapisovatel do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o odstranění stavebního objektu dozví. Pokud editorovi není známé přesné datum odstranění, zapíše 1. den následujícího měsíce. Pokud mu není znám ani měsíc (rok), zapíše 1. den měsíce, ve kterém stavební objekt již prokazatelně nestál (den, který stavební objekt nepřežil ) Lokalizační údaj definiční bod Definiční bod stavebního objektu vyznačí zapisovatel zpravidla jako bod totožný se značkou budovy. Není-li to možné, umístí jej zpravidla v těžišti stavebního objektu. Jedná-li se o dokončenou budovu, která je předmětem evidence katastru nemovitostí, splní stavebník svoji povinnost předložit údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu tím, že stavebnímu úřadu předloží geometrický plán pro zaměření této budovy potvrzený katastrálním úřadem. Definiční bod stavebního objektu je v geometrickém plánu určen značkou budovy. Není-li stavba předmětem evidence katastru nemovitostí, vyznačí stavebník uvedený údaj například do grafického vyjádření výsledku zaměření skutečné polohy objektu v dokumentaci skutečného provedení 2) ČSN Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 3) ČSN Obytné budovy 2-16

17 stavby nebo do kopie situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením umístění stavby, který je podkladem pro územní řízení (viz příloha č.4). Je-li stavební objekt zapisován obcí, zjistí obec údaje o definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu přiměřeně podle předchozího odstavce, například při přidělení čísla popisného nebo evidenčního. Hranice polygonu stavebního objektu se automatizovaně převezmou ze souboru geodetických informací katastru nemovitostí. U stavebních objektů, které se do katastru nemovitostí nezapisují, se v registru územní identifikace hranice neevidují. Vznikne-li současně se stavebním objektem adresní místo, zapíše zapisovatel adresní místo podle kapitoly 2.5. Zapisovatel bude mít v aplikaci ISÚI v grafickém klientovi MARUSHKA zobrazen aktuální stav katastrální mapy a tzv. budoucí stav geometrických plánů. Definiční bod stavebního objektu musí zakreslit tak, aby ležel uvnitř polygonu hranice stavebního objektu. Pokud stavební objekt není evidován v katastru nemovitostí a nemá tedy v RÚIAN zobrazenu hranici, umístí zapisovatel definiční bod podle dostupných podkladů (např. ortofoto). Pro zápis údajů o vlastnictví budovy je i nadále třeba, aby vlastník požádal o zápis stavby na katastrálním úřadě [ 10 odst.1 písm.d) katastrálního zákona] Adresní místo - editor SÚ nebo obec Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu. Vzhledem k tomu, že adresní místo vzniká i přidělením čísla orientačního, může mít stavební objekt jedno nebo více adresních míst. Stavební objekt, který nemá přiděleno číslo popisné ani evidenční, nemá adresní místo. 2-17

18 Editorem údajů o adresním místě je (obdobně jako u stavebního objektu): a) SÚ, pokud adresní místo vzniká, mění se nebo zaniká v souvislosti se stavební činností, která podléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení, b) obec v ostatních případech, tj. pokud je zapisováno spolu s novou stavbou, která nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení, nebo v případě změny adresního místa bez stavebních úprav Identifikační údaje Identifikačními údaji pro zápis adresního místa jsou a) kód adresního místa, který přidělí informační systém územní identifikace, b) přidělené číslo popisné nebo evidenční a c) název ulice a číslo orientační, pokud existují. Pokud je editorem těchto údajů SÚ (tj. při zápisu údajů ke stavebnímu objektu, který vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu), probíhá komunikace mezi stavebním úřadem a obcí podle zásad uvedených v kapitole Přidělování názvů ulic a čísel popisných, evidenčních a orientačních je upraveno v zákonech č. 128/2000 Sb., o obcích a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Podrobnosti upravuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb Vazby na ostatní územní prvky Při zápisu adresního místa zapisovatel uvede identifikační údaje o příslušném stavebním objektu. Tím jsou automaticky určeny vazby na ostatní územní prvky Adresa ČÚZK zapíše k adresnímu místu poštovní směrovací číslo. Poté se adresa sestaví automaticky z výše zadaných údajů. Poštovní směrovací číslo vedené v RÚIAN se váže k adresnímu místu, nikoli k doručovací adrese firmy. Proto doručovací PSČ firem (tzv.p.o. Boxy) nebudou v RÚIAN uváděny. 2-18

19 Na výstupu ze systému je adresa formátována tak, aby obsahovala nanejvýš tři řádky a aby se neopakovaly totožné údaje (např. je-li název obce shodný s názvem části obce, bude v adrese uveden pouze jednou). Vzory sestavených adres jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 359/2011 Sb Lokalizační údaj definiční bod adresního místa Nově zapisovaný nebo změněný definiční bod adresního místa se umístí uvnitř polygonu stavebního objektu v místě vchodu z ulice. V případě, že přístup z ulice ke stavebnímu objektu vhodný pro vjezd vozidel používaných složkami integrovaného záchranného systému (dále jen příjezdové místo ) je umístěn odlišně od vchodu z ulice do stavebního objektu, lze uvést k adresnímu místu také souřadnice příslušného příjezdového místa. Tímto způsobem se dosáhne toho, aby navigační systém dovedl záchrannou službu na správné místo bez zbytečných ztrát na majetku a životech. Parametry příjezdového místa pro vjezd vozidel integrovaného záchranného systému Složka integrovaného záchranného systému Průjezdná šířka Průjezdná výška Hasičský záchranný sbor České republiky zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky 3,5 m 4,1 m 3,0 m 3,0 m Jedná-li se o budovu, která je předmětem evidence katastru nemovitostí, splní stavebník svoji povinnost předložit údaje určující polohu definičního bodu adresního místa 4) tím, že stavebnímu úřadu předloží geometrický plán pro zaměření této budovy potvrzený katastrálním úřadem, ve kterém vyznačí definiční bod adresního místa způsobem podle předchozího odstavce (viz příloha č. 3). Není-li stavba předmětem evidence katastru nemovitostí, vyznačí stavebník uvedený údaj například do grafického vyjádření výsledku zaměření skutečné polohy objektu v dokumentaci skutečného provedení stavby nebo do kopie situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením umístění stavby, který je podkladem pro územní řízení (viz příloha č. 4). 4) 121 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 2-19

20 Zapisovatel bude mít v grafickém prostředí aplikace zobrazeny dostupné mapové podklady a údaje z geometrického plánu (tzv. budoucí stav). Zapisovatel kliknutím do mapy umístí definiční bod adresního místa tak, aby přibližně odpovídal náčrtku. Je-li adresní místo zapisováno obcí, zjistí obec údaje o jeho definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu přiměřeně podle předchozího odstavce, například při přidělení čísla popisného nebo evidenčního Část obce Změnu údajů o části obce sdělí obec správci registru bezodkladně po vzniku, změně nebo zániku části obce. Obec vyhotoví sdělení v elektronické podobě, a zašle je správci registru prostřednictvím datové schránky (viz příloha č. 5 a 6). Technické požadavky na formu sdělení jsou zveřejněny na internetových stránkách v dokumentu Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru Vznik nové části obce Při vzniku nové části obce sdělí obec správci registru název nové části obce, dále kód a název obce, o jejíž část se jedná, a údaje o definičním bodu části obce. Dochází-li při vzniku nové části obce k přečíslování stavebních objektů, které dosud tvořily jinou část téže obce, zašle obec též kopii rozhodnutí o jejich přečíslování. Stavební objekty, kterým se přidělují čísla popisná nebo evidenční v rámci nově vznikající části obce, musí ležet v příslušné obci (v některém z jejích katastrálních území). Údaj o definičním bodu části obce sdělí obec správci registru ve formě a) souřadnic definičního bodu v S-JTSK (příloha č. 5), nebo b) zákresu definičního bodu v mapě státního mapového díla v měřítku 1 : nebo větším či v digitální mapě veřejné správy (příloha č.6). ČÚZK zapíše novou část obce do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o jejím vzniku. Od vzniká nová část obce dnem zápisu do RUIAN ( 28 odst. 3 zákona o obcích). 2-20

21 ČÚZK uvědomí obec o provedeném zápise. Zapisovatel obce zapíše všechny související změny údajů o adresních místech a změny příslušnosti stavebních objektů do 3 pracovních dnů od uvědomění ČÚZK. Údaj o změně definičního bodu sdělí obec také v tom případě, kdy nová část obce sice nevzniká, ale podstatným způsobem se mění těžiště pomyslného obrazce zahrnujícího budovy, které přísluší do předmětné části obce Změna názvu části obce Při změně názvu části obce sdělí obec správci registru tyto údaje: a) původní název části obce, b) kód části obce a c) nový název části obce Zánik části obce Při zániku části obce je třeba na základě rozhodnutí obce zapsat do ISÚI přečíslování všech stavebních objektů ze zanikající části obce. Poté obec sdělí správci registru název a kód zaniklé části obce. Dále sdělí, že všechny stavební objekty ze zanikající části obce již byly přečíslovány do jiné části obce, nebo že tato část obce žádné očíslované budovy neobsahovala Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města Změnu údajů o území městských obvodů nebo městských částí sdělí statutární město správci registru bezodkladně po jejich vzniku, změně nebo zániku. Statutární město vyhotoví sdělení v elektronické podobě a zašle je správci registru prostřednictvím datové schránky. Technické požadavky na formu sdělení (formát sdělení) jsou zveřejněny na internetových stránkách v dokumentu Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru. 2-21

22 2.7.1 Vznik městského obvodu nebo městské části Při vzniku nového městského obvodu nebo městské části sdělí statutární město správci registru název, údaje o hranicích a definičním bodu nového městského obvodu nebo městské části. Sdělení obsahuje a) zobrazení původního a nového průběhu hranic ve vektorové podobě na podkladě katastrální mapy v rozsahu dotčeném změnou; v úsecích, kde je změněná hranice totožná s hranicí katastrálního území, je možno nahradit vektorovou kresbu slovním popisem průběhu hranice, b) souřadnice definičních bodů nových a měněných městských obvodů nebo městských částí v S-JTSK s kódy těchto územních prvků. Polygony území městských obvodů nebo městských částí musí být bezezbytku skladebné do polygonu území obce Změna městského obvodu nebo městské části Při změně názvu městského obvodu nebo městské části sdělí statutární město správci registru tyto údaje: a) původní název městského obvodu nebo městské části, b) kód městského obvodu nebo městské části a c) nový název městského obvodu nebo městské části. Při změně hranice městského obvodu nebo městské části sdělí statutární město správci registru tyto údaje 1) názvy a kódy městských částí nebo městských obvodů dotčených změnou a 2) údaje podle odstavce o hranicích městských částí nebo městských obvodů Zánik městského obvodu nebo městské části Při zániku městského obvodu nebo městské části sdělí statutární město správci registru tyto údaje a) název a kód zaniklého městského obvodu nebo městské části a 2-22

23 b) údaje podle odstavce o souvisejících změnách hranic městských částí, do kterých bude rušená městská část nadále včleněna. Změny hranic všech dotčených městských částí či městských obvodů musí být sděleny současně. Vazby na ostatní územní prvky zapíše ČÚZK na základě zaslaných lokalizačních údajů podle odstavce Správní obvod, území městského obvodu a území městské části v hlavním městě Praze Při sdělování údajů o změnách správních obvodů v hlavním městě Praze, území městských obvodů v hlavním městě Praze a území městských částí v hlavním městě Praze postupuje hlavní město Praha obdobně podle odstavce 2.7. Změna lokalizačních údajů správního obvodu je vždy současně změnou těchto údajů pro území městské části, proto je povinnost jejich zasílání splněna zasláním údajů pro území městské části. 2-23

24 SEZNAM PŘÍLOH: 1. Sdělení údajů o definiční čáře ulice (vektorová kresba) 2. Sdělení údajů o definiční čáře ulice (ve formátu PDF) 3. Údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa v geometrickém plánu 4. Údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa v kopii situačního výkresu 5. Sdělení o vzniku nové části obce (definiční bod formou souřadnic) 6. Sdělení o vzniku nové části obce (definiční bod formou zákresu do mapy) 7. Sdělení údajů o změně městské části Kontrolní protokol dokumentu Název dokumentu Název souboru Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Postup obcí a stavebních úřadů při editaci RÚIAN Verze 1.0 Autor Karel Štencel Datum Jiří Košťál Jiří Košťál Jiří Košťál Jiří Košťál Jiří Košťál Jiří Košťál

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Zápisy stavebních objektů obcemi

Zápisy stavebních objektů obcemi Zápisy stavebních objektů obcemi Obsah Zápisy stavebních objektů obcemi... 1 Jaké stavební objekty zapisuje obec... 1 Stavební objekty nevyžadující stavební povolení ani ohlášení... 1 Jak se obec o takovém

Více

1. 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů

1. 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů POPIS POSTUPU OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ PŘI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 111/2009 SB., O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH (ZZR) A DOPROVODNÉHO ZÁKONA Č. 227/2009 SB. Cílem tohoto dokumentu je jednak

Více

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I.

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Barbora Staňková Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru

Více

Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu

Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu.docx Strana 1/5 Obsah Povinný zápis identifikační parcely u stavebního

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Strana 4500 Sbírka zákonů č. 359 / 2011 Částka 126 359 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle

Více

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Informace platné od 01.07.2012 Zpracovala: Mgr. Radomíra Křenová vedoucí kanceláře tajemníka Městský úřad Žamberk

Více

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16 (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/16 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní DB Definiční bod ISÚI ISKN NZ OVM SO S-JTSK RÚIAN VDP Vysvětlení adresní

Více

POSTUP OBCÍ. Jiří Košťál. červen 2011

POSTUP OBCÍ. Jiří Košťál. červen 2011 POSTUP OBCÍ při zápisu do registru územní identifikace Jiří Košťál ČÚZK červen 2011 Projekt Vybudování VybudováníRegistru územníidentifikace identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) Ing. Tomáš Holenda, oddělení RUIAN odboru 24, ČÚZK Konference CACIO 15. červen 2011, Praha Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011, o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 1 Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011, o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 1 Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011, o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o

Více

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení - 1 - Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, s promítnutím navrhovaných změn Tato vyhláška stanoví 1 Úvodní ustanovení

Více

Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN

Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2014, ČAGI, 15.-16.5.2014)

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Školení školitelů ISÚI Jiří Formánek Český úřad

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

Na padesátém 81 100 82 Praha 10

Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ':=ČESKÝ STATISTICKÝ _ÚŘAD Na padesátém 81 100 82 Praha 10 OBECNf ÚŘAD VOZNICE DOŠLO DNE: 03-03- 2015 č.j.: Odbor statistických registrů V Praze dne 24.02.2016 Č. j.: 96/32-2016 Počet listů: 1 I Počet

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Seznamovací seminář RÚIAN/ISÚI Jiří Formánek

Více

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č.6_nenavázaná_am_na_so_s_vchody_v.01

Více

Nejčastější dotazy a problémy editorů ISÚI. Hana Gubániová

Nejčastější dotazy a problémy editorů ISÚI. Hana Gubániová Nejčastější dotazy a problémy editorů ISÚI Hana Gubániová Obsah prezentace Vyhledávání prvků Geometrické plány Chybové hlášky v ISÚI Další časté dotazy editorů www.ruian.cz Diskuze 5. 5. 2015 Jihlava Vyhledávání

Více

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Výrazné změny do vývoje informačního sytému veřejné správy (dále ISVS) přináší zákon číslo 111/2009 Sb. o základních registrech, jehož podstatná část - úplné

Více

359/2011 Sb. VYHLÁKA

359/2011 Sb. VYHLÁKA 359/2011 Sb. VYHLÁKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009

Více

Kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Obsah prezentace Vznik nesouladů Porovnání a kontroly dat RÚIAN Kontrola stavebních objektů Kontrola adresních míst bez definičního bodu Kontrola ulic Další kontroly

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů 359/2011 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb. Český úřad zeměměřický

Více

Kontrola stavebních objektů v ISÚI

Kontrola stavebních objektů v ISÚI Kontrola stavebních objektů v ISÚI Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka Číslo domovní ČSÚ DB Definiční bod GP ISÚI ISKN KN MOMC ORP Přirozený klíč RSO RÚIAN SO S-JTSK TEA VÚSC

Více

Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků zaměřené na problematiku číslování budov dle zákona č. 128/2000

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Strana 1/23

Více

Zavedení volebních okrsků do RÚIAN

Zavedení volebních okrsků do RÚIAN Zavedení volebních okrsků do RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN RÚIAN, ISÚI, VDP Obsah ZR RÚIAN Informační systém územní identifikace Kontroly dat RÚIAN Reklamace údajů RÚIAN Propojení s informačním systémem KN Veřejný dálkový přístup Registr územní identifikace, adres

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU Leden 2017 Strana 1/5 1. Sdělení údajů o definiční čáře ulice Sdělení údajů o definiční čáře ulice vychází z 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností Postup při zápisu údajů do AIS EO ohlašovnami změny ve formulářích CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností Zápis údajů do AIS evidence obyvatel ohlašovnami prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 26/2007 Sb. ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.

Více

RÚIAN. Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

RÚIAN. Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Obsah prezentace Úvod Registr územní identifikace, adresa nemovitostí (RÚIAN) Zdrojová

Více

Zadání parcely a definičního bodu

Zadání parcely a definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK.docx Strana 1/5 Obsah Povinný zápis identifikační parcely u stavebního objektu

Více

77/2007-22. Pokyny č. 34. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

77/2007-22. Pokyny č. 34. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 77/2007-22 Pokyny č. 34 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 23.4.2007 č.j. ČÚZK 77/2007-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny stavby do katastru

Více

RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků

RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Obsah prezentace Úvod Registr územní identifikace, adresa nemovitostí (RÚIAN) Zdrojová

Více

Editace RÚIAN. - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů. Karel Štencel. Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12.

Editace RÚIAN. - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů. Karel Štencel. Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12. Editace RÚIAN - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů Karel Štencel Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12. října 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Zápisy stavebních objektů do RÚIAN po

Zápisy stavebních objektů do RÚIAN po Zápisy stavebních objektů do RÚIAN po 1. 1. 2018 Pracovní pomůcka pro stavební úřady, které jsou editory stavebních objektů vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení ( 42 zákona o základních registrech),

Více

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) 26. února 2015, Zlín Ing. Marcela Vavříková Odbor územního plánování a stavebního řádu Obsah: 1. Základní registry 2. Projekt RÚIAN/ISÚI 3. Kontroly

Více

Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN. Jiří Formánek

Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN. Jiří Formánek Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN Jiří Formánek Obsah prezentace Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Metodický materiál ČÚZK-MMR Problematické oblasti zápisu údajů

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Použití základních registrů Kurz seznamuje s problematikou zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v rozsahu nezbytném pro pochopení důvodu jejich zavedení, vysvětlení principů fungování celého

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) PRAHA 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil:

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

Praktické dopady projektu RÚIAN. Ing. Jiří Formánek

Praktické dopady projektu RÚIAN. Ing. Jiří Formánek Praktické dopady projektu RÚIAN Ing. Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod RÚIAN a systém základních registrů veřejné správy Zdrojová data a naplnění RÚIAN Aktualizace údajů v RÚIAN (ISKN, ISÚI) Analýzy

Více

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Reklamace a kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Reklamace údajů RÚIAN Typy reklamací Řešení reklamací Obsah Kontroly dat - aplikace Důvod vzniku, vyhledání chyb Zveřejněné kontroly Počty reklamací Statistiky

Více

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 251/2006 Sb. a č.

Více

Kontroly dat RÚIAN. Hana Gubániová

Kontroly dat RÚIAN. Hana Gubániová Kontroly dat RÚIAN Hana Gubániová Obsah prezentace Kontroly dat RÚIAN Vznik nesouladů Typy kontrol o Kontroly na SO o Kontroly na AM bez DB o Kontrola ulice o Další kontroly Shrnutí řešení Co chystáme?

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Povinnosti obcí vyplývající z InfZ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ ), ukládá

Více

KM-D (katastrální mapa digitalizovaná) - digitální forma katastrální mapy vyhotovená přepracováním analogové mapy podle dřívějších předpisů, zejména

KM-D (katastrální mapa digitalizovaná) - digitální forma katastrální mapy vyhotovená přepracováním analogové mapy podle dřívějších předpisů, zejména D O H O D A O S P O L U P R Á C I při pořizování, správě a aktualizaci Účelové katastrální mapy Jihočeského kraje uzavřená v souladu s 51 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany

Více

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č.

Více

Zastavěné území obce. Vyznačení zastavěného území obce v mapě EN

Zastavěné území obce. Vyznačení zastavěného území obce v mapě EN Zastavěné území obce (1) Zastavěné území obce Ing. Karavdič, Ing. Kocáb Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

ISÚI Informační systém územní identifikace

ISÚI Informační systém územní identifikace ISÚI Informační systém územní identifikace Helena Kynclová Jiří Formánek Hradec Králové, 23. 6. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Obecní úřad Kněžmost, stavební úřad Ulice: Na Rynku 51 PSČ, obec: 294 02 Kněžmost, tel.

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Obecní úřad Kněžmost, stavební úřad Ulice: Na Rynku 51 PSČ, obec: 294 02 Kněžmost, tel. Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Kněžmost, stavební úřad Ulice: Na Rynku 51 PSČ, obec: 294 02 Kněžmost, tel. 326 784 128 Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla")

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

FAQ metodické dotazy

FAQ metodické dotazy Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK aktualizováno FAQ - metodické dotazy.doc Strana 1/12 Obsah Obsah... 2 1. Obecné

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) Ing. Tomáš Holenda oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK 4. Pracovní setkání informatiků obcí III. 29. listopadu 2011, Kladno Projekt Vybudování Registru

Více

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 37 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti jednotek

Více

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu Karel Štencel Konference ISSS 2011 4. dubna 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí

Více

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz Č.j. 10747/2010-13300 Metodický návod k provádění pozemkových úprav Schvalovatel: Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední

Více

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky Ing. Barbora Valouchová Program semináře Základní registry připomenutí RÚIAN Připomenutí a editace dat Změna přihlášení do ISÚI přechod z epusa na JIP současné a nové

Více

první zkušenosti z reálného provozu

první zkušenosti z reálného provozu Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), první zkušenosti z reálného provozu Ing. Tomáš Holenda oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference egovernment 20:10 4. září 2012 Mikulov Projekt

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Změna: 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 ISÚI Informační systém územní identifikace Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Zápis stavby do katastru nemovitostí. Ing. Olivová Květa

Zápis stavby do katastru nemovitostí. Ing. Olivová Květa Zápis stavby do katastru nemovitostí Ing. Olivová Květa prosinec 2008 Katastráln lní zákon a související právn vní předpisyedpisy Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice č. 6/2006 města Holešova, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada města Holešova schválila dne 15. června 2006 podle ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici aktualizováno 6. 1. 2017 Strana 1/20 Obsah 1) Založení nového Návrhu změny... 3 2) Přidání podkladu Návrhu změny...

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor *MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 0000 7064, DIČ: CZ00007064 zastoupená Ing. Jiřím Krumpem ředitelem odboru rozvoje

Více

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019)

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) www.ruian.cz (publikováno dne 25. 1. 2019) Obsah 1. NOVINKY PRO VŠECHNY PROJEKTY... 4 1.1 Doplnění panelu tlačítek...4 1.2 Základní mapy ČR jako

Více

VYHLÁŠKA č. 133 ze dne 20. dubna 2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

VYHLÁŠKA č. 133 ze dne 20. dubna 2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Znění vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, s vyznačením změn, které vstupují v účinnost od 1. 8. 2015 VYHLÁŠKA č.

Více

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 2 /l997

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 2 /l997 M ě s t o B r n o V y h l á š k a č. 2 /l997 o názvosloví veřejných prostranství, číslování objektů trvalého i dočasného charakteru a základních zásadách orientace v městě Brně Zastupitelstvo města Brna

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

č.j. KRPE-7810-3/ČJ-2011-1700NE-VZ V Pardubicích dne 1. března 2011 OZNÁMENÍ o konání výběrového řízení

č.j. KRPE-7810-3/ČJ-2011-1700NE-VZ V Pardubicích dne 1. března 2011 OZNÁMENÍ o konání výběrového řízení Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice zastoupený: plk. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem právní forma: organizační

Více

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012,

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012, 167/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst.1 písm.a) a 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst.1 písm.a) a 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Třebíč Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava Lhánice Sídlem: Bráfova 1, 674 01 Třebíč Evidenční číslo VZ: 16/10/1362/2011/PUTR/Ša

Více

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017)

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017) www.ruian.cz (aktualizováno dne 18. července 2017) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.2 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 1. 7. 2. 7. 2017. Níže jsou stručně

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011,

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011, 4. SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva města

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva města STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města zařazené do MmM Název: Typ dokumentu: PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva

Více

Nový katastrální zákon. JUDr. Ivana Mizerová

Nový katastrální zákon. JUDr. Ivana Mizerová Nový katastrální zákon JUDr. Ivana Mizerová Část první Vztah nového občanského zákoníku a katastrálního zákona Hlavní důvod pro nový katastrální zákon nový občanský zákoník Katastrální zákon je jeden z

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více