Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje"

Transkript

1 Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ 3. Popis pracovních skupin tabulka členění dle jednotlivých KPSS 4. Priority dle typologie zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších úprav A) Odborné sociální poradenství B) Služby sociální péče (graf č. 1 a 2) C) Služby sociální prevence ( graf č. 3) 5. Systémové priority úzce související se sociálními službami (graf č. 4) 6. Priority návazných služeb A) Bydlení jiného typu (graf č. 5) B) Tabulka popsaných návazných služeb ( graf č. 6) 7. Závěrečné shrnutí priorit sociálních a jiných služeb získaných z komunitních plánů sociálních služeb/ střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ (graf č. 7) 1. Úvod V rámci tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji byla zpracována analýza jednotlivých střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb (komunitních plánů sociálních služeb) dále jen KPSS zpracovaných na 1. (obecní) úrovni. S ohledem na situaci, kdy komunitní plány sociálních služeb byly tvořeny v období, kdy ještě nový zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách nenabyl platnosti, je patrná jistá nesourodost výstupních dat. Pro následující období bude nezbytné jednotné metodické vedení jednotlivých procesů hlavně v oblasti struktury a obsahů. Rovněž zpracování jednotlivých návrhů opatření dosud není jednotné a proto dále bude uváděna u každého výstupu analýzy poznámka, zpřesňující jeho relevantnost. Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb byly zpracovávány na územích různého charakteru a na různá období.

2 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb / Dokument a jeho časové pole Komunitní plánování sociálních služeb Ve městě Šumperk na období let Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Přerově pro období let rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Hranic na období Let Komunitní plán sociálních služeb na Uničovsku Na období let Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku Komunitní plán sociálních služeb na Mohelnicku Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro období Let Komunitní plán sociálních služeb Litovelska na období let Územní působnost Město Šumperk Město Přerov Město Olomouc ORP Hranice ORP Uničov ORP Mohelnice ORP Lipník nad Bečvou ORP Litovel a obce Náměšť na Hané a Loučany (společně tvoří Mikroregion Litovelsko)

3 3. Popis pracovních skupin KPSS v Olomouckém kraji Pracovní skupiny byly tvořeny v jednotlivých KPSS individuálně dle skladby potřebnosti obyvatelstva. Dokument Komunitní plánování sociálních služeb Ve městě Šumperk na období let Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Přerově pro období let rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Hranic na období Let Komunitní plán sociálních služeb na Uničovsku Na období let Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku Komunitní plán sociálních služeb na Mohelnicku Členění pracovních skupin senioři osoby se zdravotním postižením děti, mládež a rodina osoby v krizi a sociálně vyloučení senioři občané se zdravotním postižením rodiny, děti a mládež občané ohrožení sociálním vyloučením senioři občané se zdravotním postižením občané s mentálním postižením občané dlouhodobě duševně nemocní děti a mládež občané v přechodné krizi občané ohrožení drogou etnické menšiny senioři osoby se zdravotním postižením SPEKTRUM osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením Senioři osoby se zdravotním postižením děti, mládež a osoby ohrožené návykovým chováním a drogami občané v přechodné sociální krizi, osoby společensky nepřizpůsobivé senioři osoby zdravotně postižené a osoby zdravotně znevýhodněné osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením senioři občané se zdravotním postižením a mentálně postižení občané Děti a mládež, osoby ohrožené návykovým chováním, drogou, občané v přechodné krizi a občané společensky nepřizpůsobení

4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro období Let Komunitní plán sociálních služeb Litovelska na období let senioři osoby se zdravotním postižením rodina, děti a mládež romská komunita senioři a osoby pečující o osoby blízké osoby se zdravotním postižením rodiny s dětmi a osoby v přechodné krizi osoby společensky nepřizpůsobené (ohrožené sociálně-patologickými jevy, závislostmi, kriminalitou) Příslušníci romských komunit a dalších etnických skupin 4. Priority dle typologie zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších úprav Priority a cíle komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ na obecní úrovni zahrnuté do analýzy, byly zpracovány následujícím způsobem. Jednotlivé typy služeb byly zaznamenány tolikrát za každý plán, kolikrát se objevily v prioritách a cílech jednotlivých pracovních skupin. A) Odborné sociální poradenství Přiřazená priorita dle kvatntitativního hlediska výskytu návrhů na řešení potřebnosti služby (sestupně od nejvyšší priority po nejnižší) v jednotlivých KPSS: Č. Odborné sociální poradenství Lokalita 1. občanská poradna ORP- Jeseník, Mohelnice, Lipník nad Bečvou 2. poradna pro osoby se zdravotním postižením Město Přerov ORP Uničov 3. poradnu pro ženy a dívky, manželské a rodinné poradny,poradny pro seniory, právní a sociálně právní poradenství a půjčovny kompenzačních pomůcek. Poznámka : Priority v bodě č.3 obsahují stejnou kvantitu. Město Přerov ORP Mohelnice, Mikroregion Litovel

5 B) Služby sociální péče Služby sociální péče jsou tříděny ze dvou hledisek. Dle typu služby a dle formy poskytování na terénní, ambulantní a pobytové služby. Přiřazená priorita dle kvantitativního hlediska výskytu návrhů na řešení potřebnosti služby. Třídění dle typu služby sociální péče: Č. Služby sociální péče Lokalita 1. pečovatelská služba Město Šumperk ORP- Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou 2. osobní asistence Město Šumperk, Přerov, Olomouc Mikroregion Litovel 3. denní stacionáře Město Přerov, Lipník nad Bečvou 4. odlehčovací služby ORP Hranice, Jeseník a Mohelnice 4.1. domov pro seniory Město Přerov ORP Lipník nad Bečvou Mikroregion Litovel 4.2. chráněné bydlení Města- Přerov, Olomouc 5. tísňová péče Města- Šumperk, Olomouc 5.1 domov se zvláštním režimem Města- Šumperk, Olomouc 6. Průvodcovské a předčitatelské služby Město Přerov 6.1. podpora samostatného bydlení Město Olomouc 6.2. centra denních služeb Město Olomouc ORP Mohelnice Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně, body 4, 5 a 6 obsahují služby se stejnou kvantitou. Shrnutí: K prioritě č, 1 - pečovatelská služba - převážně se jedná o pokrytí území službou (tedy její rozšíření), rozšíření služby mimo běžnou pracovní dobu a v sobotu a v neděli. Patrný je nedostatečný vozový park pro tyto terénní služby. Nedostatek vozů se projevuje obvzláště v oblastech s velkým dojezdovým rádiusem. K prioritě 3. denní stacionář - Město Přerov- denní stacionář má být určen pro osoby se stařeckou alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí

6 Graf č. 1: K prioritě č domov se zvláštním režimem se týká osob se stařeckou alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, osoby s chronickým duševním onemocněním nebo osoby závislé na návykových látkách. Služby sociální péče sociální služby poskytované ve domovy pro osoby se zdravotním postižením týdenní stacionáře centra denních služeb podpora samostatného bydlení průvodcovské a předčitatelské služby domovy se zvláštním režimem Tísňová péče chráněné bydlení domovy pro seniory odlehčovací služby denní stacionáře osobní asistence pečovatelská služba Priority služeb sociální péče, třídění dle formy terénní služby, ambulantní služby, pobytové služby Č. Terénní služby Č. Ambulantní Č. Pobytové služby služby 1. pečovatelská služby 1. denní stacionář 1. domov pro seniory 2. asistenční služby 2. centra denních 2. chráněné bydlení služeb 3. odlehčovací služby 3. domov se zvláštním režimem 4. tísňová péče 5. průvodcovské a předčitatelské služby 6. podpora samostatného bydlení Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně od nejvyšší k nejnižší prioritě. Graf č. 2

7 Formy sociálních služeb Pobytové sl. Ambulantní sl. Terénní sl Shrnutí: V rámci kraje jsou v KPSS preferovány formy terénních sociálních služeb. Odpovídá to tendenci zachovat osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. C) Služby sociální prevence Č. Služby sociální prevence Lokalita 1. terénní programy Města- Přerov, Olomouc ORP- Jeseník, Lipník nad Bečvou 2. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Město Přerov ORP- Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou 3. azylový dům Města- Šumperk, Přerov, ORP- Hranice, Jeseník 3.1. dům na půl cesty Města- Šumperk, Olomouc ORP- Hranice, Uničov 4. nízkoprahové denní centrum Města- Šumperk, Přerov ORP- Uničov 5. raná péče Město Olomouc 5.1. krizová pomoc Města- Šumperk, Přerov, Olomouc 5.2. služby následné péče Města- Šumperk, Olomouc ORP- Jeseník 5.3. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Město Přerov ORP Uničov 6. tlumočnické služby Město Olomouc

8 6.1. sociálně terapeutické dílny Město Přerov 6.2. sociální rehabilitace Město Olomouc 6.3. telefonická krizová pomoc Město Olomouc 7. kontaktní centra ORP Mohelnice 7.1. intervenční centra Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně od nejvyšší k nejnižší prioritě. Graf č. 3 Služby sociální prevence Intervenční centra kontaktní centra tlumočnické služby telefonická krizová pomoc sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny sociálně aktivizační služby služby následné péče krizová pomoc raná péče nízkoprahová denní centra domy na půl cesty azylové domy nízkoprahová zařízení pro terénní programy Shrnutí: Vzhledem k datům, ze kterých je tato analýza vytvářena nelze rozčlenit služby sociální prevence dle formy poskytování. 5. Systémové priority úzce související se sociálními službami K základnímu vymezení priorit a cílů v rámci typologie zákona je nezbytnou přílohou přehled systémových souvisejících priorit, které se přímoúměrně podílejí na kvalitě a fungování sociálních služeb. Č. Systémová opatření Lokalita 1. informovanost Města- Šumperk, Přerov, Olomouc ORP-Hranice, Uničov, Jeseník, Mohelnice 2. financování sociálních služeb Města- Šumperk, Přerov, Olomouc ORP- Jeseník, Mohelnice

9 Mikroregion- Litovelsko 3. bariéry Města- Šumperk, Olomouc ORP- Hranice, Uničov, Mohelnice, Lipník nad Bečvou 4. spolupráce s úřady práce Města- Přerov, Olomouc ORP- Hranice, Uničov 5. vzdělávání sociálních pracovníků Město Přerov 6. udržitelnost KPSS- hodnocení a plánování sociálních služeb Města- Šumperk, Olomouc ORP Uničov Poznámka : Řazeno dle četnosti sestupně od nejvyšší k nejnižší prioritě. Graf č. 4: Systémová opatření vzdělávání sociálních pracovníků udržitelnost kpsshodnocení a plánování ss informovanost spolupráce s úřadem práce bariéry financování sociálních služeb informovanost financování sociálních služeb bariéry spolupráce s úřadem práce vzdělávání sociálních pracovníků udržitelnost kpss- hodnocení a plánování ss Shrnutí: Všechny uvedené priority v garfu č. 4 jsou zpracovány v jednotlivých KPSS do samostatných opatření. Tato kapitola byť nespadá přímo do typologie sociálních služeb je velmi závažná, protože tyto problematiky se netýkají jen těch, kteří zpracovali opatření na tato témata, ale všech poskytovatelů sociálních služeb, potažmo všech osob užívajících sociálních služeb. Právě tyto okruhy jednotlivých problematik se prolínají všemi sociálními službami a skupinami uživatelů. Jedinou výjimkou jsou úřady práce a senioři.

10 6. Priority návazných služeb: V neposlední řadě součástí této analýzy je přehled služeb přímo navazujících na sociální služby. Jejich existence vhodně doplňuje sociální služby. Relevantnost těchto údajů není úplná, jelikož dokumenty byly tvořeny různými metodickými postupy týká se vymezení obsahu dat v KPSS, do jaké míry má dokument obsahovat nesociální služby. A) Bydlení jiného typu Č. Typ bydlení Lokalita 1. sociální byty Města- Šumperk, Olomouc 1.1. byty pro seniory Město Přerov ORP- Hranice, Lipník nad Bečvou 2. startovací byty ORP- Hranice, Lipník nad Bečvou 3. byty pro vymezené příjmové skupiny obyvatel. Město Přerov Graf č. 5 Byty pro vymezené příjmové skupiny obyvatel Bydlení jiného typu Sociální byty na přechodné období Startovací byty Byty pro seniory Sociální byty na přechodné období Byty pro seniory Startovací byty Byty pro vymezené příjmové skupiny obyvatel B) Tabulka popsaných návazných služeb Č. Služba Lokalita 1. preventivní programy Města- Šumperk, Olomouc ORP- Hranice, Uničov, Jeseník, Lipník nad Bečvou 2. kluby a aktivity pro seniory Město Přerov ORP- Hranice, Mohelnice

11 3. celoživotní vzdělávání uživatelů Město Olomouc ORP Lipník nad Bečvou 3.1. podporované zaměstnání/zaměstnávání osob v krizi Města- Šumperk, Přerov ORP Mohelnice 3.2. chráněné dílny Města- Šumperk, Přerov ORP Mohelnice 4. mateřské centrum Město Přerov ORP Lipník nad bečvou 4.1. sekundární programy 4.2. terciální programy 4.3. volnočas pro děti a mládež ORP- Mohelnice, Lipník nad Bečvou 4.4. systém včasné intervence Města- Šumperk, Olomouc 5. ošetřovatelská služba 5.1 specifické ambulantní služby/ drogy, gambeling / Město Olomouc 5.2. manažer pro oblast soc. nepřizpůsobivých osob 5.3. zdravotní péče pro osoby sociálně vyloučené Město Olomouc 5.4. vícegenerační soužití ORP Uničov 5.5. rovnoměrné rozložení priorit krajských dotačních Město Šumperk titulů 5.6. sociální podnikání - samofinancován Město Šumperk poskytovatelů soc. služeb Graf č. 6

12 Volnočas pro děti a mládež Související a návazné služby Systém včasné intervence Ostatní služby- Ošetřovatelská služba, sociální podnikání, Preventivní programy Terciální programy Sekundární programy Kluby a aktivity pro seniory Mateřské centrum Chráněné dílny Podporované zaměstnání/zaměstnává ní osob v krizi Celoživotní vzdělávání uživatelů Preventivní programy Kluby a aktivity pro seniory Celoživotní vzdělávání uživatelů Podporované zaměstnání/zaměstnávání osob v krizi Chráněné dílny Mateřské centrum Sekundární programy Terciální programy Volnočas pro děti a mládež Systém včasné intervence Ostatní služby- Ošetřovatelská služba, sociální podnikání, 7. Závěrečné shrnutí priorit sociálních a jiných služeb získaných z komunitních plánů sociálních služeb/ střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb/ Č. Sociální služba Kvantita 1. odborné sociální poradenství terénní programy pečovatelská služba 9 3. osobní asistence 8 4. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 5. denní stacionáře azylové domy domy na půl cesty 5 6. odlehčovací služby domovy pro seniory chráněné bydlení nízkoprahová denní centra 4 7. tísňová péče domovy se zvláštním režimem raná péče krizová pomoc 3

13 7.4. služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 8. průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení telefonická krizová pomoc tlumočnické služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace 2 9. intervenční centra centra denních služeb kontaktní centra týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Graf č. 7 Souhrn priorit sociálních služeb Odborné sociální poradenství Terénní programy Osobní asistence Nízkoprahová zařízení pro dě.. Denní stacionáře Azylové domy Pečovatelská služba Domy na půl ce sty Odlehčovací služby Domovy pro seniory Chráněné bydlení Nízkoprahová denní centra Tísňová péče Domovy se zvláštním režim em Raná péče Krizová pomoc Služby následné péče Sociálně aktivizační služby p.. Průvodcovské a předčitatels.. Podpora sam ostatného bydlení Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Intervenční centra Centra denních služeb Kontaktní centra Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdra... Analýza priorit a návrhů sociálních služeb vypovídá o kvantitativních pohledech na sociální služby na územích, která mají zpracovány komunitní plány sociálních služeb. Obsahuje výčtově jednolivé priority, které je nutno řešit. V každém komunitním plánu sociálních služeb je popis jednotlivých aktivit potřebných k uskutečnění vytčených cílů. Důležitou informací je i to, že jednotlivé aktivity k dosažení cílů jsou nakrokovány na dostatečný časový úsek, většinou na plánovací období jednotlivých plánů. ( Kapitola č. 2 - tabulka č. 1 )

14 Kvantitativní měřítko hodnocení jednotlivých priorit je vypovídající z hlediska trendu vývoje sociálních služeb. Poznámka analytika: Tato analýza však nevypovídá o kvalitativních měřítkách. Z toho plyne zásadní upozornění, že sociální služby, které se neumístily na prvních pozicích, mohou mít prioritu přidělenou z hlediska pohledu potřebnosti služby, velikosti území a kvality služby. Doporučení pro tvorbu druhého střednědobého plánu OK je zajistit data pro kvalitativní analýzu sociálních služeb v Olomouckém kraji. Příklad: Domov se zvláštním režimem, či intervenční centrum se z kvantitativního hlediska umístily na nízkých pozicích kvantitativních priorit. Přitom jsou to služby, které by měly působit na poměrně velkém území přesahujícím působnost i dvou ORP. Potřebnost této sociální služby v lokalitách je patrná a stávající služby tohoto typu jsou kapacitně stoprocentně využité, místně nedostupné nebo neexistují. Proto tato analýza je pouze jedním z možných měřítek, jak lze posuzovat potřebnost sociální služby. Ze získaných údajů vyplývá potřebnost podpory i v oblastech úzce souvisejících se sociálními službami. Jedná se především o problematiky informovanosti, způsobu financování, bariér, či zajištění vzdělávání sociálních pracovníků. Poznámka analytika: V komunitních plánech ve většině případů nebyla zpracována priorita tvorba střednědobých plánů sociálních služeb na další období, či na fázi implementace, přesto udržitelnost a rozvoj těchto činností bezpochyby jsou prioritou číslo 1. Vycházím z předpokladu, že druhý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje bude tvořen na základě střednědobých plánů rozvoje na obecní úrovni. Během jednotlivých procesů se objevila i potřebnost vyřešení otázky placených koordinátorů v procesech KPSS, které mají minimální působnost ORP. / S procesem střednědobého plánování sociálních služeb je potřeba počítat především na tzv. bílých místech Olomouckého kraje./ Celkovým trendem je nepopiratelně rozvoj terénních služeb pro všechny cílové skupiny a vytvoření jejich funkčního a efektivního systému práce. Nejvyššími prioritami jsou pečovatelské, asistenční a odlehčovací služby. V oblasti poradenství se jeví nejpotřebnější odborné sociální poradenství. S nejvyšší prioritou pak občanské poradny. Pobytové sociální služby v rámci typologie sociálních služeb se objevují v menší míře, přesto mají velkou váhu. Jedná se o domy na půl cesty, azylové domy, domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem. Poznámka analytika: V návrzích však byly i pobytové služby, které jsou řešeny například formou sociálních bytů, startovacích či nájemních bytů pro seniory. I tyto návrhy mají své opodstatnění pro specifické cílové skupiny, které jsou znevýhodněné z hlediska věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Řadíme k nim i mládež do 26. let, vracející se ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody nebo osob bez přístřeší. Celkově lze shrnout, že KPSS jsou přínosem pro zhodnocení existujících sociálních služeb a k postupnému nastavení systému sociálních služeb do takové roviny, aby sociální služby byly dostupné všem potřebným osobám při zachování jejich efektivního fungování.

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Sociální služby v Ostravě za rok 2005

Sociální služby v Ostravě za rok 2005 IX. Příloha dotazník Sociální služby v Ostravě za rok 2005 Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je získat

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (SDL/OSVZ/ /09): Sběr zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. STRUKTURA DAT

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období -2014 1 Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok,

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS Rizikové chování a snahy o jeho řešení v kontextu sociáln lní politiky obcí Mgr. Pavel Bareš Pozadí výzkumu Výsledky

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk:

Více

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, srssjesenik@email.cz, www.srssjesenik.

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, srssjesenik@email.cz, www.srssjesenik. 1 Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, srssjesenik@email.cz, www.srssjesenik.cz, IČO 278 47 977 Vážené dámy a pánové, dostává se Vám do rukou dokument,

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. v Olomouckém kraji pro roky 2011 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. v Olomouckém kraji pro roky 2011 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 5 1 Plánování

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 - MONITORING A VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI (2012) Verze 8.11.2012 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VÝCHODISKA

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

Zpracovatel: Město Český Krumlov

Zpracovatel: Město Český Krumlov AKČNÍ PLÁN PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Město Český Krumlov Obsah OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO...3 PŘEHLED PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT...4 PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Město Pohořelice KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ORP POHOŘELICE NA OBDOBÍ 2014-2016

Město Pohořelice KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ORP POHOŘELICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Město Pohořelice KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ORP POHOŘELICE NA OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH: Komunitní plánování, cíl KPSS, účastníci.. 3 Hl. koordinátorka, asistentka, koordinační skupina, pracovní

Více