5.FRÉZOVÁNÍ. Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.FRÉZOVÁNÍ. Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou."

Transkript

1 1 5.FRÉZOVÁNÍ Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou. Podstata frézování Obrobek upnutý na pracovním stole frézky vykonává plynulý pohyb - posuv. Někdy se posouvá i vřeteno s nástrojem. Jednotlivé břity nástroje nejsou trvale v záběru, ale jen po určitou dobu otáčky. Břity, které právě neodebírají třísku z materiálu, se ochlazují. Otáčivý pohyb frézy je hlavní pohyb, vedlejší pohyb obrobku je přímočarý nebo kruhový, obvykle kolmý na osu otáčení. Řezný pohyb je tedy cykloidní. Frézování rovinných ploch lze rozdělit na frézování válcovými a čelními frézami. Při frézování válcovými frézami je osa nástroje rovnoběžná s obrobenou plochou, kdežto při frézování čelními frézami je k ní kolmá. Frézování válcovými frézami dělíme na sousledné a nesousledné. Nesousledné frézování Fréza se otáčí proti smyslu posuvu. Průřez třísky se postupně zvětšuje od nuly do maximální tloušťky. Nevýhodou je, že břit zubu na začátku řezu klouže po obrobené ploše, odírá se, zahřívá a otupuje. Pak vnikne do zpevněné plochy, což zhoršuje jakost. Řezná síla F směřuje nahoru, a tím nepříznivě ovlivňuje způsob upnutí obrobku. Sousledné frézování Fréza se otáčí ve smyslu posuvu. Tříska od max. tloušťky do minimální. Hladší plocha, menší upínací síla. Nutná tuhá konstrukce frézky - silné rázy při vnikaní zubu do materiálu (lze je odstranit použitím fréz se šikmými zuby. Obrábí se především houževnaté a měkké materiály. Fréza Průřez třísky t t Posuv Obrobek

2 2 Frézování čelními frézami Materiál je odřezáván nejen břity na obvodu frézy, ale i břity na čelní ploše frézy. Tloušťka třísky se také mění od minima do maxima velikosti průměru frézy k šířce frézované plochy. Tento způsob je výkonnější, protože při něm zabírá více zubů současně a umožňuje volit větší posuv. Frézování čelní válcovou frézou: FRÉZY Fréza - je to vícebřitý nástroj, jehož břity jsou rozděleny na povrchu válcové, kuželové nebo jiné rotační plochy; její osa se shoduje s osou otáčení nástroje. ROZDĚLENÍ FRÉZ A) Podle funkce frézy k obrábění rovinných ploch - válcové nebo čelní válcové frézy k obrábění drážek - drážkovací a kotoučové frézy pro obrábění tvarových ploch - tvarové úhlové, kuželové, rádiusové, na ozubení a závity B) Podle provedení a tvaru zubů frézované podsoustružené podbrušované C) Podle počtu dílů celistvé svařované s vkládanými zuby dělené D) Podle způsobu upnutí nástrčné ( válcové, kuželové, tvarové, drážkovací) stopkové s válcovou nebo kuželovou stopkou E) Podle smyslu otáčení pravořezné levořezné F) Podle technologie výroby frézy odlévané svařované tvářené broušené

3 3 Mezi kotoučové frézy patří také kotoučové pily. Slouží k frézování úzkých drážek (drážky na hlavách šroubů) nebo k dělení materiálu. Nesmí mít v otvoru unášecí drážku pro pero, kroutící moment se přenáší pouze třením. Geometrie břitu Pro volbu geometrie břitu platí stejná pravidla jako pro soustružnické nože. Úhel sklonu šroubovice λ ovlivňuje směr odchodu třísky, zlepšuje pevnost břitové hrany, zajišťuje plynulý záběr, zmenšuje chvění nástroje a zlepšuje jakost povrchu obráběné plochy. Větší úhel λ zvětšuje množství zubů, které jsou současně v záběru, což umožňuje snížení počtu zubů frézy, zesílení zubů a zvětšení zubové mezery. Vlivem úhlů λ vzniká osová síla F x, která by měla směřovat do vřetene stroje. Působení síly lze kompenzovat např. složením dvou válcových fréz s opačnou šroubovicí. F x λ Fx F x Fx levá šroubovice Pravá šroubovice Zásady konstrukce fréz Průměr frézy se volí se zřetelem na hospodárnost obrábění. K danému průměru frézy je třeba stanovit rozměry upínací stopky. Díra, popř. stopka se volí co největší ke zvětšení tuhosti soustavy S-N-O. Rozteč zubů se volí někdy nestejnoměrná, aby se snížilo chvění cele soustavy SNO při frézování. Zubové mezery musí být dostatečně prostorné, k vnějšímu průměru otevřené, s přiměřeně velkým zaoblením čela; aby se zamezilo pěchování třísek, musí být povrch čela a zubu dostatečně hladký. Počet zubu z je stanoven pro základní druhy a průměry frézy ČSN. Řeznou délku u frézy s válcovou nebo kuželovou stopkou volíme asi l = 2D, dosáhne se tím vyššího výkonu. Válcové frézy Jsou určeny pro frézování rovinných ploch. Konstrukční úpravou je přerušení břitů po obvodu nástroje dělícími drážkami ve šroubovici. Dosáhne se dělení třísek a snížení řezného odporu. Dělení třísek je výhodné při odběru větších přídavků při hrubování, kde nezáleží na drsnosti obrobené plochy. Umožňuje též vyšší výkon frézování.

4 4 Kotoučové frézy a pily Kotoučové frézy převážně pro obrábění drážek. Břity mají obvykle na válcovém povrchu i na obou čelních plochách. Zuby na obvodě kotoučových fréz jsou obvykle střídavě v pravé a levé šroubovici. Obrábění je tak stejnoměrnější a tříska se vlivem sklonu zubu odvádí od boku obráběné drážky. Dělená fréza má rozpěrný kroužek, kterým se upravuje šířka frézy po přeostření. Kotoučové frézy větších průměrů mají vsazené destičky z RO nebo SK. Frézy z vyměnitelnými destičkami mají tvar trojúhelníku nebo jsou čtvercové. Obr. Dělená fréza Pilové kotouče jsou to kotoučové frézy k prořezávání úzkých drážek a dělení tyčového materiálu, Úhlové frézy - na frézování úhlových profilů. Jednostranné se používají např. při frézování zubových mezer fréz, výstružníků apod. Oboustranné souměrné s vrcholovým úhlem 30 až 90 jsou vhodné pro obrábění vrubů, zkosení hran pro svary a obrábění zubů podtáčecích fréz. Nesouměrné frézy pro obrábění zubových mezer ve šroubovici u fréz. δ δ Tvarové frézy charakteristickou vlastností tvarové frézy je, že zachovává stálý tvar a úhel hřbetu i po mnohonásobném ostření. Toho se dosáhne podsoustružením nebo podbroušením, při kterém tvarový nůž nebo tvarový brusný kotouč obrábí hřbet po dráze tvořící Archimédovu spirálu. Nástrojem pro podsoustružení je tvarový nůž, který vykonává pomocí vačky stejnoměrný přísuv o velikosti zdvihu podsoustružení, odpovídající požadovanému úhlu hřbetu podtáčeného tvaru. Na konci podtáčecího zdvihu se pak rychlým zpětným pohybem vrací do základní polohy. Frézovací hlavy - používají se pro obrábění rovinných ploch. Menší hlavy jsou konstruovány se vsazenými zuby ve tvaru soustružnických nožů s pájenými břitovými destičkami ze SK nebo RO. Dnešní frézovací hlavy jsou s vyměnitelnými břitovými destičkami ze SK. Výhody těchto hlav: Snadná záměna SK různé jakosti Snadná výměna opotřebovaných destiček Úspora ostření pro uživatele

5 Delší trvanlivost břitů, neboť je odstraněno pnutí, které bylo u pájených destiček. Geometrie frézovacích hlav Používají se dva typy geometrie frézovacích hlav: S negativní geometrií jsou vhodné pro obrábění ocelových a litinových součástí v hromadné výrobě, zvláště pro velké zatížení břitu a pro těžce obrobitelné materiály. S pozitivní geometrií břitu vhodné pro obrábění oceli, litiny a slitin hliníku, na obráběcích strojích s nižším příkonem a menší tuhostí. 5 λ= -6 γ= -7 pozitivní: α = 8, γ = 2, λ = 9 α=7 negativní D Frézy pro číslicově řízené stroje CNC obráběcí stroje a hlavně obráběcí centra mají proti konvenčním strojům z hlediska nástrojů několik specifických požadavků, z nichž nejpodstatnější jsou: Přesná definice polohy břitu nástroje, Možnost co nejpřesnějšího a opakovatelného nastavení polohy a rozměru nástroje, Vyloučení havárie nástroje nadměrným otupením nebo zničením ostří, Způsobilost pro automatickou manipulaci a výměnu nástroje. Seřízení nástrojů Na CNC strojích se používá nástrojových jednotek, které jsou vybaveny seřiditelnými členy. Předem seřízený nástroj lze vložit do zásobníku nástrojů na obráběcím stroji nebo přímo do vřetene stroje, protože břity jsou nastaveny v souřadnicích a rozměrech daných programem. Nástroj se seřizuje vždy mimo stroj, zpravidla v přípravcích a speciálních seřizovacích přístrojích. Způsobilost pro automatickou manipulaci a výměnu nástrojů se dosahuje u CNC frézek systémem mechanické ruky. Pro tuto funkci se držák frézy upravuje otevřenou drážkou mezi upínací a řeznou částí. Drážka pro ustavení

6 6 ŘEZNÉ PODMÍNKY Řezná rychlost měří se na největším průměru frézy: v = π.d.n / 1000 (m/min) Volí se podle obrobitelnosti materiálu obrobku, materiálu nástroje, způsobu práce (hrubování, na čisto čelními nebo válcovými frézami apod.), podle druhu řezné kapaliny a způsobu upnutí obrobku. Posuv je dán délkou vzájemného posunutí obrobku a nástroje: Posuv na zub - f z (mm), Posuv na otáčku frézy - f o, Posuv za minutu - f min Kde z je počet zubů frézy. F min = n. f o = n. f z.z Při volbě řezných podmínek se volí posuv na zub f z, při nastavování rychlosti stolu se vychází z posuvu f min. Rychlost posuvu stolu závisí na obrobitelnosti materiálu obrobku, druhu použité frézy a požadované drsnosti obrobené plochy. Při práci na čisto se volí f z = 0,03 až 0,1 mm, Při hrubování 0,2 až 0,4 mm Hloubka frézování bývá 3 až 10 mm. U výkovků a odlitků až 30 mm. SÍLY, VÝKON A VÝPOČET STROJNÍCH ČASŮ Řezné síly při frézování Frézování válcovou frézou: Obvodová řezná síla F z = t.b.k t. p (N) Kde t je hloubka řezu, f z. z b šířka frézování k t = - součinitel korekce frézovaného průřezu π. D Radiální složka řezné síly F r = (0,2 až 0,5 ) F z Axiální složka řezné síly F a = F z. tg λ Frézování čelní frézou: Obvodová řezná síla F z = t.b.k t. p Kroutící moment M k = F z. D/2

7 7 Výkon frézování Potřebný výkon pro frézování se počítá buď z obvodové řezné síly, nebo z množství odebraných třísek. Užitečný výkon P už = F z. v Je-li řezná rychlost v (m/min) a řezná síla F z (N), je P už = F z. v (kw) Příkon elektromotoru: P e = P už η kde η je účinnost stroje; η = 0,7 Výpočet strojních časů T As = L. i f min (min) Kde L je celková dráha frézy (mm), f min - poduv (mm/min), i - počet záběrů Průměry fréz lze přibližně zvolit podle strojnických tabulek : pro válcové frézy D = 20. t (t je hloubka řezu) pro čelní frézy a frézovací hlavy D = 3/2. b ( b je šířka frézování) Délka náběhu a přeběhu pro válcové a kotoučové frézy t l p l l n L x D 2 D 2 l p = 5; x = - - t ; l n = x + 3 až 5 L = l n + l + l p 2 2

8 8 t L p l l n l n = 5 mm l p = D/2 hrubování l p l l n l n = 5 mm l p = D + (2 až 5) mm na čisto DOSAHOVANÁ PŘESNOST A DRSNOST POVRCHU Válcové frézy Způsob frézování Do délky IT Ra hrubování až 12 6, až 13 6,3 25 Na čisto až 11 1,6 6, až 12 1,6 6,3 Frézovací hlavy Způsob frézování Do délky IT Ra hrubování až 12 6, až 13 6,3 25 Na čisto až 10 1,6 3, až 11 1,6 3,2 Jemné frézování 7 až 8 0,8 1,6

9 9 FRÉZKY Podle polohy vřetena jsou buď vodorovné nebo svislé. Podle účelu a konstrukce se dělí na konzolové, stolové, rovinné a speciální (frézky na ozubení, kopírovací atd.). Charakteristický rozměr frézky je dán velikostí upínací plochy stolu. Konzolové frézky Hlavním znakem je konzola upevněná na vedení stojanu, přestavitelná šroubem a maticí ve svislém směru. Používají se k obrábění součástí malých a středních rozměrů. Vyrábějí se svislé, vodorovné a univerzální. Svislé konzolové frézky mají pracovní vřeteno ve svislé hlavě připevněné na stojanu frézky. Hlavu lze natáčet oběma směry o 45. Používá se frézování ploch rovnoběžných s plochou pracovního stolu, drážky v této ploše apod. Na větších typech se obrábí frézovacími hlavami s břitovými destičkami ze SK. Vodorovné konzolové frézky mají osu pracovního vřetene vodorovnou, rovnoběžnou s plochou pracovního stolu a kolmou na podélný směr pracovního stolu. Obrábějí se na nich hlavně rovinné plochy rovnoběžné s plochou pracovního stolu, drážky a tvarové plochy. Pracuje se na nich hlavně válcovými, kotoučovými a tvarovými frézami. Univerzální konzolové frézky mají stejnou konstrukci jako frézky vodorovné, ale podélný pracovní stůl je natáčivý. Typickou prací pro univerzální frézky je frézování šroubových drážek, šneků, zubů apod. Stolové frézky Se používají pro frézování součástí větších než 400 mm. Dělí se na svislé a vodorovné. U vodorovných frézek je vřeteník umístěn ve vybrání stojanu. Stojany frézek jsou tuhé, tím umožňují větší výkon než konzolové frézky téhož rozměru. Rovinné frézky jsou určeny pro obrábění obrobků největších rozměrů. Stavějí se pro šířky pracovního stolu od 800 mm. Stůl má pouze podélný posuv, vřeteník má příčný a svislý posuv. Portálové frézky jsou rovinné frézky velmi tuhé konstrukce se dvěma stojany, příčníkem a zpravidla čtyřmi vřeteníky. Jsou vhodné pro obrábění svislých, vodorovných a šikmých ploch na těžkých obrobcích. Při frézování šikmých ploch se vřeteník natočí o příslušný úhel sklonu. Frézuje se zpravidla frézovacími hlavami. Úzké plochy a drážky se frézují stopkovými frézami. Tloušťka stěny se nastavuje vysouváním vřetena. Pro frézování zvlášť dlouhých obrobků se používá portálových frézek s nepohyblivým stolem a pracovní posuv vykonává portálový rám. Speciální frézky. Kopírovací frézky - dělíme na mechanické, elektro-kontaktní, hydraulické a elektro-induktivní. Lze na nich kopírovat ve vodorovných nebo svislých souřadnicích automaticky, ale také v uzavřených nebo prostorových křivkách (kopírování obvodové) poloautomaticky. Stůl s obrobkem se pohybuje podélně a příčně (osy x, y), vřeteník s frézou a kopírovacím dotykem se pohybuje svisle. Další speciální frézky jsou frézky na ozubení, na závity, na vačky, pantografické apod.

10 10 Číslicově řízené frézky mají pevnou základnu, na které se pohybují křížové stoly. Po sloupu pojíždí ve svislém směru vřeteník s konzolou (horizontální stolová frézka) nebo s vertikální hlavou (vertikální stolová frézka). Některé typy používají 6-ti vřetenovou revolverovou hlavu. U všech strojů lze programovat smysl, rychlost a délky posuvů v osách x, y, z, korekci nástroje, chlazení, plynulou změnu otáček, pohon otočného stolu. Obráběcí centra slouží k obrábění skříňových a plochých součástí. Umožňují nejen rovinné frézování, ale i souvisle řízené frézovací operace (např. kruhové frézování větších děr nebo obvodů nálitků), vrtání, vyvrtávání, vystružování, zahlubování, řezání závitů a to při jednom upnutí obrobku. Je to umožněno upnutím obrobku na přesný otočný stůl s automatickým výměníkem a zásobníkem nástrojů. Obecně lze centra rozdělit na stroje s vodorovným nebo svislým vřetenem. Charakteristickým znakem obráběcího centra je zásobník nástrojů a způsob jeho výměny. Počet nástrojů v zásobníku bývá od 15 do 30, velkokapacitní řetězové zásobníky mají 60 a více nástrojů. PRÁCE NA FRÉZKÁCH Upínání nástrojů a obrobků Fréza musí být pevně a spolehlivě upnuta, aby při práci neházela, a tím nevznikaly nežádoucí vlny na povrchu obrobku. Rozeznáváme upnutí letmé pro stopkové frézy a frézovací hlavy a upnutí závěsné pro nástrčné frézy. Stopkové frézy se upínají přímo do dutiny vřetena pomocí redukčních pouzder. Obr. Upnutí stopkových fréz Malé frézovací hlavy a čelní frézy se upínají letmo na trn a zajistí se podélným nebo příčným perem. Velké frézovací hlavy se nasazují na vnější kužel frézovacího vřetena. Upevňují se unášečem a upínacím šroubem. Nástrčné frézy válcové, kotoučové a tvarové se upínají na dlouhý frézovací trn. Kuželovou stopkou je vsazen do kuželové dutiny vřetena. Druhý konec trnu je uložen v podpěrném ložisku. Dlouhá válcová část trnu má drážku pro pero. Poloha frézy se zajišťuje volně navlečenými rozpěrnými kroužky. Pro snížení chvění nástroje má být fréza co nejblíže u vřetena. vodící pouzdro upínací šroub upínací matice rozpěrné kroužky frézovací trn

11 11 Obrobky musí být pevně a bezpečně upnuty, aby se nepoškodil nástroj a stroj. V kusové a malosériové výrobě se upíná do strojního svěráku nebo upínkami a šrouby ke stolu stroje. V sériové výrobě se používají přípravky, které upínání urychlují. Frézování rovinných ploch se provádí válcovými, čelními frézami a frézovacími hlavami. Znečištěné hrubé rovinné plochy se frézují tzv. loupáním. Loupací frézy mají jeden až tři zuby ve šroubovici o stoupání až 50 a jsou až 300 mm dlouhé. Součásti složené z rovinných ploch se frézují složenými frézami (soupravou fréz). Frézování drážek, zářezů a vybrání Nejvýkonnější je frézování drážek kotoučovými frézami. Tohoto způsobu se používá tehdy, má-li fréza výběh. Drážky per se frézují stopkovými frézami na jeden nebo více záběrů. Drážky s úkosem se obrábějí úhlovými frézami ve tvaru drážky. Drážky tvaru T se frézují na dvakrát, nejprve kotoučovou frézou na plnou hloubku, potom stopkovou kotoučovou frézou se dokončí tvar v dolní části. Frézování zakřivených ploch - tvarovými nebo úhlovými frézami na speciálních, kopírovacích frézkách. Frézování šroubových drážek - obrobek se upíná na trn mezi hrot koníku a hrot univerzálního dělícího přístroje nebo do sklíčidla. Stůl univerzální frézky se otočí z normální polohy o úhel, který je totožný s úhlem sklonu šroubovice. Šroubovice vznikne otáčením obrobku kolem osy s podélným posuvem obrobku ve směru osy. Uplatňuje se při výrobě fréz, výstružníků, vrtáků, závitníků apod. Frézování dělícím způsobem Obrobky, které mají mít na obvodu nebo na čele určitý počet pravidelně rozmístěných drážek, ploch nebo vybrání, se frézují dělícím způsobem různě konstruovanými dělícími přístroji. Přímé dělení - pro malý počet roztečí stačí jednoduchý dělící přístroj. Obrobek je upnut mezi hroty dělící soustavy a koníku. Na dělícím vřetenu je nasazen dělící kotouč obvykle s 24 dírami, které umožňují dělení na 24, 12, 8, 6, 4, 3 a 2 díly. Při každém pootočení se dělící kotouč zajišťuje západkou. Jednoduché nepřímé dělení používá se velký počet různých roztečí. Pootočení obrobku je nepřímé šnekovým převodem 1:40. Dělící klika, kterou se pootáčí šnek, je osově posuvná. Je na ní dělící kolík, kterým se nastavuje rozteč na dělícím kotouči. K dělící hlavě patří tři dělící kotouče s různým počtem děr na roztečných kružnicích. Dělení usnadňují ramena a tím odpadá počítání děr. Obvyklý počet děr

12 12 na roztečných kružnicích bývá 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49. Otáčky kliky n k = 40 / z, Příklad. kde z...počet zubů. Má se frézovat 22 zubů. Kolikrát musíme otočit dělící klikou, aby se obrobek otočil o 1/22 obvodu? Řešení: n k = = = 1 + = 1 + = 1 + otáček. Z Šnekový převod 1 : 40 dělící kotouč obrobek dělící klika dělící kolík Diferenciální dělení používáme tam, kde nevystačíme s nepřímým dělením (při velkých prvočíslech). Provádí se na univerzálním dělícím přístroji. Spočívá v tom, že dělící klikou dělíme na větší nebo menší počet dílků, než je třeba, a takto vzniklý rozdíl (diference) se vyrovná otáčením dělícího kotouče. Pootočení dělícího kotouče v kladném nebo v opačném smyslu je umožněno vloženými, výměnnými ozubenými koly, jejichž počty zubů se zjišťují výpočtem: n k = 40 - i z odtud převod ozubených kol i = 40 - n k. z přičemž i = z 1 z 3 / z 2 z 4 (n k jsou otáčky dělícího kotouče) 1 : 40 z 1 z 3 z 2 obrobek z 4

13 13 Příklad: Máme frézovat 91 zubů. K dispozici je sada výměnných kol: 20, 20, 25, 30, 35, 120, 125, 127 Postup výpočtu: 1 Zvolíme přibližný počet zubů, např. z = 100, pak n k = = = = z otočíme tedy klikou na roztečné kružnici s 15 dírami o 6 dílků. Protože jsme zvolili přibližný počet roztečí z, je třeba vzniklou diferenci vyrovnat natočením dělícího kotouče. 2. Potřebný převod pro natočení dělícího kotouče: z 1 z 3 p = 40 n k. z =, z 2 z p = = = = = , Z toho Z 1 = 30, z 2 = 25, z 3 = 60, z 4 = 20. Je-li hodnota převodu záporná ( - ), musí se otáčet dělící kotouč opačně než dělící klika. Toho se dosáhne vložením libovolného mezikola.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ Frézování se využívá pro obrábění rovinných a tvarových ploch na nerotačních součástech, kdy se obráběcí proces realizuje vícebřitým nástrojem - frézou. Frézování je mladší způsob

Více

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Vrtání a vyvrtávání Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Posuv je přímočarý ve směru otáčení a vykonává jej

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Teorie frézování Geometrie břitu frézy Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý

Více

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy:

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby 2 M. Geistová Březen 2014 Název zpracovaného celku: Vrtání a vyvrtávání Vrtání a vyvrtávání Základní pojmy: Vrtání je proces, při kterém zhotovujeme díry

Více

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

FRÉZOVÁNÍ III- stroje

FRÉZOVÁNÍ III- stroje FRÉZOVÁNÍ III- stroje Rozdělení frézek Konzolové frézky Stolové frézky Rovinné frézky Speciální frézky Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

14 Základy frézování

14 Základy frézování 14 Základy frézování Frézování je jedním z nejpoužívanějších způsobů strojního třískového obrábění. Frézováním je možno obrábět jednoduché rovinné plochy, různé složité nepravidelné tvary i rotační plochy.

Více

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 Jedná se v podstatě o výrobu zubové mezery, která tvoří boky zubů. Bok zubu je tvořen - evolventou (křivka vznikající odvalováním bodu přímky po kružnici) - cykloidou

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 9. března 2013 Název zpracovaného celku: Soustružení Soustružení Použití a kinematika řezného pohybu Použití: pro soustružení rotačních

Více

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ Technologie vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování mají mnoho společných technologických charakteristik a často bývají souhrnně označovány

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1 TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Soustružení je obráběcí metoda, která se používá při obrábění rotačních součástí, kdy se pracuje zpravidla jednobřitým nástrojem. Kinematika obráběcího

Více

Broušení rovinných ploch

Broušení rovinných ploch Obvodové rovinné broušení Broušení rovinných ploch Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. 1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. Rozdělení vrtaček podle konstrukce : stolní, sloupové, stojanové,

Více

Základy vrtání 2.část

Základy vrtání 2.část Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy vrtání 2.část Zahlubování, vyhrubování, vystružování Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

(06) Frézování. > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších, vícebřitým nástrojem. < b) Proces frézování

(06) Frézování. > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších, vícebřitým nástrojem. < b) Proces frézování Vypracoval: David Klemsa (06) Frézování Stud. skupina: 2pSTG/2 Datum: 20.3.2015 1.) Teorie frézování a) Podstata frézování > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších,

Více

02 Soustružení tvarových ploch

02 Soustružení tvarových ploch 02 Soustružení tvarových ploch V praxi se často vyskytují strojní součásti, jejichž povrch je různě tvarován. Jejich složitý tvar může být omezen přímkami, kružnicemi nebo obecnými křivkami. Takové plochy

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

FRÉZOVÁNÍ IV-upínání

FRÉZOVÁNÍ IV-upínání FRÉZOVÁNÍ IV-upínání Upínání nástrojů Upínání obrobků Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu hodnoty jednotlivých

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

FRÉZOVÁNÍ VI. Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch

FRÉZOVÁNÍ VI. Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch FRÉZOVÁNÍ VI Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.3 SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTOJE, UPÍNÁNÍ, OSTŘENÍ A ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední

Více

Obrážečky, protahovačky a hoblovky

Obrážečky, protahovačky a hoblovky 1. Obrážečky Obrážečky, protahovačky a hoblovky S ohledem na konstrukci stroje, se kterou souvisí směr hlavního pohybu, rozlišujeme vodorovné a svislé obrážení. a) Vodorovné (šepinky) se používají pro

Více

20 Hoblování a obrážení

20 Hoblování a obrážení 20 Hoblování a obrážení Podstata hoblování : Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem ( hoblovacím nožem), přičemž hlavní pohyb je přímočarý, vratný a koná jej převážně obrobek. Vedlejší posuv je přerušovaný,

Více

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Výroba ozubení - shrnutí

Výroba ozubení - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba ozubení - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové typy nástrojů pro soustružení Obor: Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Rožek Pavel Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Soustružení 3

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Broušení. Kinematika řezného pohybu. Nástroj

Broušení. Kinematika řezného pohybu. Nástroj Broušení Broušení řadíme mezi dokončovací operace, které vedou ke zlepšení jakosti, větší přesnosti a zlepšení geometrického tvaru. Broušením můžeme obrábět všechny plochy, které se dají vyrobit jedním

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění Cvičení číslo: 5 Stud. skupina: Pořadové číslo: Téma cvičení: Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění Vypracoval: Datum: Počet listů: Zadání: - vypočítejte příklady č. 1,, 3, 4, a 5 - uveďte

Více

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ 2002 / 2003 10.10.2002 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE II TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ ZADÁNÍ: Zpracujte pojednaní na téma,, technologie strojního obrábění, které bude mít následující předepsané členění: 1. Základy

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Základy soustružení, druhy soustruhů

Základy soustružení, druhy soustruhů Podstata soustružení Základy soustružení, druhy soustruhů při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle pohybuje přímočaře hlavní pohyb při soustružení je vždy otáčivý. Pracovní

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

Základní charakteristika frézování. frézování - třískové obrábění rovinných i vnitřních a vnějších tvarových ploch stroje - frézky nástroje - frézy

Základní charakteristika frézování. frézování - třískové obrábění rovinných i vnitřních a vnějších tvarových ploch stroje - frézky nástroje - frézy Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící

Více

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1.VRTÁNÍ je zhotovování děr (vnitřních rotačních ploch) průchozích i neprůchozích do plného materiálu, zpravidla dvoubřitým nástrojem. 1.1 Podstata hlavní

Více

PILOVÁNÍ: Rozdělení pilníků. Podle: Tvaru seků. FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie 1. díl, Praha: Parta, 2007, obr.

PILOVÁNÍ: Rozdělení pilníků. Podle: Tvaru seků. FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie 1. díl, Praha: Parta, 2007, obr. PILOVÁNÍ: Rozdělení pilníků Podle: Tvaru seků 1 Podle: Tvaru průřezu 2 Pravidla při pilování Obrobky upevňujte do středu svěráku tak nízko, aby nepružily nebo aby se pod tlakem pilníku neohýbali. Při upínání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Bezpečnost práce ve strojní dílně

Bezpečnost práce ve strojní dílně Bezpečnost práce ve strojní dílně Definice bezpečnosti práce mám jistotu, že svojí prací neohrožuji sebe ani druhé pracovníky. 1. Dbáme na správné pracovní oblečení. 2. Na pracovišti udržujeme neustále

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

Frézování spojených ploch

Frézování spojených ploch Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Frézování spojených ploch Frézování spojených ploch pravoúhlých Spojené plochy pravoúhlé jsou ty, které spolu

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

11. Vrtání a vyvrtávání

11. Vrtání a vyvrtávání 11. Vrtání a vyvrtávání Vrtáním zhotovujeme díry válcového průřezu menších průměrů do plného materiálu nástrojem s jedním či dvěma břity. Pokud zvětšujeme díry předvrtané, předlité v odlitcích, předkované

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 ZÁKLADNÍ DRUHY FRÉZEK A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu:

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu: Frézování Použití a kinematika řezného pohybu Používá se pro obrábění především ploch rovinných, ale frézování obrábíme i tvarové plochy jako jsou ozubená kola, závity a různé tvarové plochy. Kinematika

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část

Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část Obvodové rovinné broušení Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování,

Více

Vrtání děr na soustruhu

Vrtání děr na soustruhu Vrtání děr na soustruhu Pro každý druh práce je třeba použít nejvhodnější nástroj. Každý materiál má své vlastnosti, se kterými se musí počítat i při vrtání. Jiný nástroj použijeme při zhotovování otvoru

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

15.Brusky,pily a pilovací stroje

15.Brusky,pily a pilovací stroje 15.Brusky,pily a pilovací stroje - Brousení je dokončovací operace - Můžeme obrábět v echny plochy, které se dají vyrobit obráběním - Brou ením dosahujeme vět í přesnost, lep í jakost obrobené plochy a

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly a výkony při frézování

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly a výkony při frézování Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 6. cvičení - Frézování Okruhy: Druhy frézek Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly

Více

Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty

Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty FRÉZÁRNA II. ročník sepsal: RYNEŠ Pavel Bezpečnost práce ve strojní dílně Definice bezpečnosti práce mám jistotu, že svojí prací neohrožuji

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby řezání závitů pomocí pneumatických, hydraulických a speciálních závitořezů

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby řezání závitů pomocí pneumatických, hydraulických a speciálních závitořezů Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby řezání závitů pomocí pneumatických, hydraulických a speciálních závitořezů Obor: Nástrojař, obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

Více

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1.VRTÁNÍ

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1.VRTÁNÍ VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1.VRTÁNÍ je zhotovování děr (vnitřních rotačních ploch) průchozích i neprůchozích do plného materiálu, zpravidla dvoubřitým nástrojem. 1.1 Podstata - hlavní

Více

Studijní text Frézárna

Studijní text Frézárna Studijní text Frézárna Určeno pro vnitřní potřebu žáků školy Bc. Vladimír Čečrdle Obsah: 1. Bezpečnost práce 2. Měřidla, měření 3. Upínání nástrojů a obrobků 4. Obrážečky, obrážení 5. Frézování rovinných

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

08 Technické informace

08 Technické informace 08 Technické informace \\ 1. Rozdělení nástrojů dle druhu posuvu frézování 08 Technické informace Nástroje VYDONA jsou konstruovány tak, aby zajistily bezpečnost pracovníka při frézování. Konstrukce nástrojů

Více

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806 UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 Upínací hroty slouží k upínání obrobků na obráběcích strojích nebo kontrolních přístrojích. Hroty velikosti Mk = 1 5 jsou celé kaleny na tvrdost HRC 58 62. U

Více

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz Obráběcí stroje řady 2013-10 www.bow.cz Vážení zákazníci, v katalogu, který držíte v ruce, naleznete přehled nabízených výrobků nové řady. Tato řada zahrnuje v praxi odzkoušené stolní i robustní vrtačkofrézky,

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Řezání závitů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Řezání závitů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řezání závitů Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec (popř. kužel) pod určitým

Více

1 Frézování pomocí dělicího přístroje

1 Frézování pomocí dělicího přístroje 1 Dělicí přístroj slouží k natáčení obrobku o příslušný úhel popř. k rozdělení obrobku na příslušný počet dílů. Rozlišujeme dělení : a) přímé b) nepřímé c) diferenciální Dělicí přístroje rozlišujeme :

Více

Soustružení tvarových ploch

Soustružení tvarových ploch Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení tvarových ploch V praxi se často vyskytují strojní součásti, jejichž povrch je různě tvarován.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 23

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Vrtání a vyvrtávání. Průřez třísky při vrtání (odebírané jedním břitem)

Vrtání a vyvrtávání. Průřez třísky při vrtání (odebírané jedním břitem) Vrtání a vyvrtávání vrtání obrábění vnitřních račních ploch (děr) do plného materiálu pravidla dvoubřitým nástrojem vyvrtávání většování děr (předvrtaných, předlitých, předkovaných) dokončování děr (vyhrubování,

Více

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

PŘESNÉ VRTÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

PŘESNÉ VRTÁNÍ.  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město PŘESNÉ VRTÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Výkony potřebují kvalitu.

Výkony potřebují kvalitu. ß 9001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka kalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420 283 006 226

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více