TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ"

Transkript

1 2002 / VÝROBNÍ TECHNOLOGIE II TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ ZADÁNÍ: Zpracujte pojednaní na téma,, technologie strojního obrábění, které bude mít následující předepsané členění: 1. Základy technologie strojního obrábění: - plochy na obrobku - plochy na nástroji - základní roviny nástrojové souřadnicové soustavy - geometrie břitu soustružnického nože - rozdělení a krátká charakteristika základních materiálů pro řezné nástroje 2. Technologie soustružení: - základní charakteristiky(rychlosti, průřez třísky) - charakteristika základních operací - rozdělení a popis nástrojů - rozdělení a popis strojů 3. Technologie frézování: - základní charakteristiky(způsoby frézování, rychlosti, průřez třísky) - rozdělení a popis nástrojů - rozdělení a popis strojů 1

2 Základy obrábění Plochy na obrobku Obrábění je technologický proces, při kterém vytváříme povrchy určitého tvaru, rozměrů a jakosti povrchu. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek je spojeno s odebíráním materiálu účinky mechanickými, elektrickými a chemickými, popř. jejich kombinací. Řezání je způsob obráběni, při kterém dochází k úběru částic materiálu ve formě třísek břitem nástroje. Obrobek je to obráběný nebo již obrobený předmět. Předmět, který se teprve bude obrábět se nazývá polotovar. Obráběná plocha je část povrchu obrobku, ze které bude odebírán materiál. Obrobená plocha je plocha, vzniklá obráběním. Plocha řezu je plocha, vzniklá těsně za břitem nástroje. Řezný pohyb je vzájemný pohyb mezi obrobkem a nástrojem a skládá se obvykle ze dvou složek: Ze složky hlavního řezného pohybu, která se shoduje se základním pohybem obráběcího stroj (vřeteno u soustruhů, vrtaček, frézek, smýkadlo u obráběček), může být otáčivý, přímočarý nebo složený. Ze složky vedlejšího řezného pohybu, která se skládá ze dvou pohybů: a. posuv - Spolu s hlavním řezným pohybem, umožňujě obrábění, je obvykle kolmý na směr hlavního řezného pohybu, vykonává jej nástroj nebo obrobek. b. přísuv umožnuje nastavení hloubku řezu. Nástrojové roviny Základní rovina Z je rovina, která je u nožů rovnoběžná s ustavovaní plochou nože a prochází bodem, ve kterém se určuje geometrie ostří, u rotačních nástrojů (vrták fréza) je to rovina rovnoběžná nebo totožná s rovinou, která je proložena osou nástroje a prochází bodem, ve kterém se určuje geometrie ostří. Rovina řezu N je rovina kolmá rovině základní a Obsahuje přímku ostří nebo tečnu ostří v bodě, ve kterém se určuje geometrie ostří. Rovina měření je rovina kolmá k oběma předcházejícím rovinám a prochází bodem, ve kterém se geometrie ostří určuje. Geometrie břitu Úhel nastavení ostří χ je úhel, který svírá tečná rovina řezu N se směrem dráhy ostří. Uhel špičky nástroje ε je úhel, který svírá rovina řezu N hlavního ostří s rovinou řezu N vedlejšího ostří. Úhly v rovině měření Úhel hřbetu α je úhel, který svírá tečná rovina plochy hřbetu s rovinou plochy řezu Úhel břitu β je úhel, který svírá tečná rovina plochy čela s tečnou rovinou plochy hřbetu. Uhel čela γ je úhel, který svírá tečná rovina plochy čela se základní rovinou. 2

3 Úhel řezu δ je úhel, který svírá tečná rovina plochy čela s rovinou řezu. Úhly v rovině řezu N Úhel sklon ostří λ je úhel, který svírá tečná přímka ostří se základní rovinou. Uvedené úhly a roviny mají význam y hlediska konstrukce nástroje, jeho výroby a ostření. Nástrojové materiály Materiály na řezná nástroje musí mít tyto základní vlastnosti: tvrdost převyšující tvrdost obráběného materiálu minimálně o 5-6 HRC odolnost vůči opotřebení i za vysokých teplot dobrou tlakovou a ohybovou pevnost dobrou teplenou vodivost Používané materiály na řezné nástroje nástrojové oceli slinuté karbidy keramické řezné materiály diamanty brousící materiály Nástrojové oceli 19 1xx, 19 2xx) neobsahují legující prvky, tvrdost získanou tepleným zpracováním si zachovávají do teplot 250 až 300 C. Oceli s obsahem C od 1 do 1, 35% jsou vhodné především pro ruční nástroje(ruční výstružníky, závistníky, dláta pily) mají dostatečnou tvrdost a houževnatost. Oceli s vyšším obsahem C (do 1,5%) mají vysokou tvrdost ale nízkou houževnatost, proto se používají pro výrobu pilníků. Nástrojové oceli slitinové obsah C od 0,8 do 1,2%, tvrdost si zachovávají do teplot 350 až 400 C. Podle obsahu legujících prvků je rozděluje na: oceli manganové(19 3xx). Tvrdé karbidy manganu se tvoří, obsahuje-li ocel více než 20% Mn. Menší obsah manganu má vliv na tvrdost oceli. Při obsahu kolem 2% En se oceli při kalení minimálně deformují a vykazují vysokou rozměrovou stálost. Používají se tam, kde záleží na dodržení tvarové a rozměrové přesnosti závitníky, závistivé čelisti, měřidla. oceli chromové(19 4xx) Cr tvoří samotné karbidy vysoké tvrdosti a stabilizuje karbidy ostatních prvků i za vyšší teploty. Zvyšuje tvrdost a otěruvzdornost oceli, zvyšuje také prokalitelnost. Od obsahu 4% Cr jsou ocelin kalitelné na vzduchu. Cr je kromě karbidů rozpuštěn také v základní hmotě ferritu a zvyšuje tím pevnost a houževnatost oceli. Používá se u nástrojů, kde se vyžaduje vysoká tvrdost a houževnatost a snadné tepelné zpracování, např. šroubové vrtáky, výstružníky, tvarové nože a frézy, protahovací trny. Pro svou tvarovou stálost se používají k výrobě nejpřesnějších měřidel Oceli wolframové(19 7xx) wolfram tvoří samostatné velmi tvrdé karbidy, proto si tyto oceli zachovávají vysokou tvrdost i za vyšších teplot. Wolfram se často kombinuje s vanadem a chromem. Tyto oceli se používají n výrobu nejkvalitnějších šroubových vrtáků, závitořezných strojů, fréz a chirurgických nástrojů. Jsou vhodné i pro obrábění velmi tvrdých a špatně tepelně vodivých materiálů(lepenka, korek, pryž, dřevo). Rychlořezné oceli (19 8xx) snáší pracovní teploty 550 až 600 C, Jsou legovány W, Cr, Mo, V, Co, obsahují méně než 1%C. Používají se na nejvíce namáhané nástroje k obrábění ocelí i těžko obrobitelných materiálů. Pro hrubování se používají oceli s vyšším obsahem Co(až 10%). Pro dokončování s vyšším obsahem Mo(až 5%). Slinuté karbidy jsou vyráběny práškovou metalurgií z karbidů těžkých kovů. Nejčastěji požívané jsou karbidy wolframu, titanu, Tantalu, chromu. charakteristické vlastnosti slinutých 3

4 karbidů jsou hlavně vysoká pevnost a tvrdost, odolnost proti korozi a otěru, špatná tepelná a elektrická vodivost, pracovní teploty C, tyto vlastnosti umožňují jejich požití i na těžko obrobitelné a tvrdé materiály, např. kalená ocel, bílá litina, sklo. Slinuté karbidy můžeme dělit na: Skupina P - skupina typu WC TiC Co nebo WC-TiC-TaC-Co. Používají se pro obrábění houževnatých materiálů s tvářenou třískou (oceli, oceli na odlitky, temperovaná litina). Skupina M - skupina typu WC-TiC-TaC-Co nebo WC-TiC-Cr 3 Cr 2, použití zejména ocelí i litin a těžko obrobitelných slitin. Skupina K - skupina typu WC-Co. Používají se pro obrábění materiálů s drobivou třískovou, např. šedá litina, neželezné kovy, kalené oceli, plasty. Keramické řezné materiály se vyrábějí práškovou metalurgií, výchozí surovinou je oxid hlinitý. Keramické materiály mají malou pevnost v ohybu, nehodí se pro obrábění přerušovaným řezem, mají vysokou odolnost vůči otěru, pracovní teplota může být až 1200 C.Rozdělení: Čisté oxidy - téměř čistý Al 2 O 3. Cermety - skládají se z Al 2 O 3.s přísadou až 40% 4ist7ch kov; (Ni, Mo, Cr). Maj9 vyšší houževnatost a tvrdost Karbidové oxidy základem je Al 2 O 3.nebo MgO s přísadou až 50%C TiC, WC nebo Mo 2 C. Mají vyšší houževnatost, jemnou strukturu a vysokou odolnost vůči opotřebení. Diamant je čistý křemík, je nejtvrdším materiálem. Požívá se na jednoduché jedno břité nástroje k jemnému obrábění s nepřerušovaným řezem. Je vhodný k obrábění měkých a houževnatých materiál, neželezných kovů a jejich slitin, pryže, plastů, lepenek a materiálů s malou tepelnou vodivostí. Brusivo požívá se výrob brousících nástrojů, jako řezného materiálu se požívá jemných zrn velké tvrdosti. Zrna jsou spojována pojivy do tvarů brousících nástrojů. Brusiva se rozdělují na přírodní(pískovec, pazourek, smirek, křemen) a umělá. Přírodní brusiva se požívají pouze na brusná plátna, na výrobu brusných kotoučů se požívají zásadně umělá brusiva. Druhy umělých brusiv: Umělý korud je to tavený oxid hlinitý. Při běžné čistotě (85-98%C) má hnědou barvu, čistý Al 2 O 3 má barvu bílou a s přísadou Cr růžovou. Karbid křemíku(sic) se vyrábí redukcí SiO 2 s velmi čistým, koksem, Má vyšší tvrdost než korud, ale větší křehkost. Barva se pohybuje podle čistoty od světle do tmavě zelené. Karbid boru vyrábí se s kyseliny borité a velmi čistého koksu. Používá se jako náhrada za diamant, jeho výroba je velmi drahá. Kubický nitrid boru podobné vlastnosti jak o diamant, ale vysoká cena. Soustružení 4 Charakteristika výrobní metody Soustružení je způsob obrábění vnějších i vnitřních rotačních ploch. Na soustruhu můžeme vrtat, vystružovat, řezat závity, podsoustružovat zuby fréz, vyrábět vačky apod. Základem tohoto způsobu obrábění je rotační pohyb obrobku (hlavní řezný pohyb). Obvodová rychlost obrobku je řeznou

5 rychlostí v [m.min -1 ]. Nástroj koná nejčastěji přímočarý pohyb (vedlejší řezný pohyb): Podélný posuv je rovnoběžný s osou rotace, stopa po noži je šroubovice. Příčný posuv je kolmý na osu rotace, slouží obvykle k nastavení hloubky řezu, stopa po noži je spirála. Základní výpočty π. D. n 1 Řezná rychlost: v = [ m.min ] 1000 D - obráběný průměr [mm] n - otáčky obrobku [min -1 ] Řezné síly na noži: Hlavní řezná síla: F Z = S t.p [N] Průřez třísky: S t = s. t [mm 2 ] s - posuv [mm] t - hloubka třísky [mm] Řezný odpor: p = (4 6). Rm [MPa] Soustružnické nože Soustružení je metoda, kde se uplatňuje velký počet různých druhů nástrojů. Geometrie břitu pro běžné soustružení je stanovena ČSN. Úhel hřbetu a se pohybuje v rozmezí 5 až 12, úhel řezu δ od 65 do 100, úhel λ pro měkké materiály +5, pro velmi tvrdé až -20. Při obrábění houževnatých materiálů vznikají dlouhé plynulé třísky, které poškozují povrch a špatně se odstraňují. Pro lepší utváření třísek se doplňuje čelní plocha nože žlábkem, tzv. utvářečem třísky. 1 - Uběrací nůž čelní pravý 2 - Uběrací nůž přímý 3 - Uběrací nůž ohnutý pravý 4 - Rádiusový uběrací nůž 5 - Naběrací nůž 6 - Uběrací nůž stranový pravý 7 - Hladíci nůž 8 - Rohový nůž pravý 9 - Zapichovací nůž 10 - Upichovací nůž 11 - Vnitřní uběrací nůž 12 - Vnitřní rohový nůž 13 - Vnitřní zapichovací nůž 14 - Vyvrtávací nůž 5

6 Rozdělení soustružnických nožů: 1. Podle tvaru: přímé stranové ohnuté osazené kotoučové prizmatické 2. Podle způsobu obrábění: ubírací upichovací a zapichovací tvarové 3. Podle druhu nástrojového materiálu: rychlořezná ocel - RO slinuté karbidy - SK keramické materiály - KM a diamanty 4. Podle postavení nože vzhledem k obrobku: radiální tangenciální 5. Podle polohy hlavního ostří: pravé levé souměrné Pravý nůž má při vodorovné poloze, špičkou k pozorovateli a čelem vzhůru, ostří na pravé straně (levý na levé straně). 6. Podle způsobu zhotovení: celistvé s připájenou, přivařenou, přilepenou řeznou částí s mechanicky upínanou řeznou destičkou Tvarové nože Používají se k obrábění různých tvarových ploch na soustruzích, revolverových soustruzích a automatech. Tvarové nože dělíme na: Radiální - mají posuv do řezu v radiálním směru buď kolmo nebo šikmo k ose součásti. Podle provedení je rozdělujeme: Ploché - výrobně jednoduché, snesou malý počet ostření. 6

7 Prizmatické hranolové - vhodné pro revolverové soustruhy a automaty, ustavení a upnutí je v rybinovém vedení, snesou velký počet ostření. Kotoučové nože - používají se pro vnější i vnitřní soustružení, kotoučový tvar dovoluje mnohonásobné ostření, které se provádí pouze na čele. Výhodou je rovněž snadná výroba nože, protože tvar jejich ostří se získává soustružením. Při obrábění musí být osa nože nad osou obrobku o hodnotu H, aby bylo dosaženo správné geometrie břitu. Poloha nože v držáku se zajišťuje kolíky nebo bočními vruby. Tangenciální - vnějším tvarem se neliší od radiálních prizmatických nožů, rozdíl je v posuvu, který je tangenciálním k povrchu obrobku. Během obrábění se nám mění úhly α, γ a řezné rychlosti v různých bodech ostří. Používají se pro mělké tvary a při obrábění na soustružnických automatech. Hrotové soustruhy Jedná se o univerzální stroje, které se používají k obrábění obrobků upnutých ve sklíčidle, v hrotech, na trnech apod. Mají široký rozsah otáček a posuvů, jejich velikost je dána oběžným průměrem nad ložem a největší vzdáleností hrotů. 7

8 Hlavní části: Lože - litinový nosník na dvou nohách. Na horní straně jsou přesně opracovaná vedení. Po vnějším páru vedení se pohybuje suport, po vnitřním koník. Lože zachycuje veškeré síly znikající při obrábění musí být dostatečně tuhé. Vřeteník s vřetenem (3) - vřeteno uděluje obrobku řezný pohyb. Jeho uložení musí být takové, aby zachytilo radiální i axiální síly. V přední části je válečkové ložisko, vzadu kombinace radiálního a axiálního ložiska. Na provedení a uložení vřetene závisí přesnost stroje. Vřeteno bývá ukončeno hrotem, lícní deskou nebo univerzálním sklíčidlem (4). Pohon - používají se asynchronní motory, k převodu krouticího momentu na vřeteno se používají klínové nebo ozubené řemeny. Převodovka - obsahuje ozubená kola a spojku (lamelovou, zubovou nebo hydraulickou). Dochází k přenášení velkých krouticích momentů. Suport - zajišťuje podélný a příčný posuv nože, je na něm upevněna nožová hlava (8) pro upínání nástrojů. Koník - je to litinový stojánek, v jehož horní části je posuvně uložena pinola s vnitrním kuželem. Kuželová dutina je souosá s pracovním vřetenem. Do koníku se upíná druhý hrot, vrtáky, výstružníky, závitníky apod. FRÉZOVÁNÍ Charakteristika výrobní metody Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem - frézou. Hlavní řezný pohyb je rotační a vykonává jej nástroj. Tento pohyb je dán řeznou rychlostí, která závisí na materiálu obrobku a materiálu nástroje. Vedlejší řezný pohyb koná obvykle obrobek, a může být přímočarý ( pohyb v ose X, Y, Z) nebo kruhový. Výsledným řezným pohybem je tedy cykloida. Způsoby frézování Nesousledné frézování Fréza se otáčí proti směru posuvu, průřez třísky se postupně zvětšuje od 0 do maximální hodnoty. Výsledná řezná síla směřuje ven z obrobku vyšší nároky na upnutí součástí. Při záběru třísky od nulové hodnoty se břit nástroje "sklouzne" po obráběné ploše horší drsnost obrobené plochy. 8

9 Sousledné frézování Fréza se otáčí ve směru posuvu, průřez třísky se mění od maximální hodnoty do 0. Při tomto způsobu záběru třísky dosáhneme lepší drsnost obrobené plochy. Výsledná řezná síla směřuje do obrobku menší nároky na upnutí. Výkon při sousledném frézování je o 30 až 50 % vyšší než při nesousledném frézování při stejné trvanlivosti nástroje. Nevýhodou sousledného frézování jsou rázy, které vznikají při záběru každého zubu do materiálu. Tyto rázy můžeme odstranit použitím fréz s šikmými zuby. Frézky pro sousledné frézování musí mít zařízení pro vymezení vůlí mezi posuvovým šroubem stolu a jeho maticí nebo mají pohon řešen pomocí kuličkových šroubů (bezvůlové uložení). Čelní frézování Osa frézy je kolmá k obráběné ploše. Materiál je odřezáván nejen břity na obvodu, ale také břity na čelní ploše frézy. Tloušťka třísky se mění od minima do maxima podle velikosti průměru frézy a šířky obráběné plochy. Tento způsob frézování je výkonnější, protože při něm zabírá více zubů současně můžeme volit větší posuv stolu. Základní výpočty π. D. n 1 Řezná rychlost: v = [ m.min ] 1000 Volí se podle obrobitelnosti materiálu, materiálu nástroje a způsobu obrábění. Velikost posuvu můžeme zadávat jako: Posuv na 1 zub s Z - vyhledáme v tabulkách [mm/1 zub] Posuv na otáčku s O - s Z.z z - počet zubů frézy Posuvová rychlost s O. n= s Z.z. n [mm, min -1 ] n - počet otáček [min -1 ] Průřez třísky je proměnný, protože během záběru se mění tloušťka třísky. Pro válcovou frézu s přímými zuby: a max = s z. sin ϕ max S t =a max. B = s z. sin ϕ max.b [mm 2 ] Čelní frézování: S t = t. a = t. s z. sin ϕ [mm 2 ] Řezná síla: F z = S t. p [N] 9

10 Frézovací nástroje Frézy jsou několikabřité nástroje, jejichž břity jsou uspořádány na válcové, kuželové nebo jiné tvarové ploše, u čelních fréz také na čelní ploše: Frézy můžeme rozdělit do jednotlivých skupin podle těchto hledisek: Podle způsobu výroby zubů rozeznáváme frézy s frézovanými zuby (brousí se na čele i na hřbetě, používají se pro jednodušší tvary) a frézy s podsoustružovanými nebo podbrušovanými zuby (hřbet zubu tvoří Archimédova spirála, mají nulový úhel čela, brousí se jen na čele používají se pro složité tvarové plochy). Podle počtu dílů - celistvé, dělené, s vkládanými zuby (přivařené, připájené, mechanicky upnuté). Podle způsobu upnutí - nástrčné, s válcovou (kuželovou) stopkou. Podle smyslu otáčeni - pravořezné a levořezné. Pravořezná fréza se otáčí ve směru hodinových ručiček při pohledu od vřetene. Aby axiální řezný tlak směřoval do vřetena, řezná hrana pravořezných fréz má obyčejně levou šroubovici a naopak. U složených fréz má jedna fréza pravou, druhá levou šroubovici axiální síly se ruší. Podle funkce - válcové, čelní válcové, drážkovací, kotoučové, tvarové, úhlové, kuželové, rádiusové, na ozubení, na závity apod. Válcové frézy Mají zuby pouze na obvodě frézy, používají se pro frézování rovinných ploch rovnoběžných s osou nástroje. Břity nástrojů pro hrubování bývají opatřeny drážkami pro dělení třísek vyšší výkon. Čelní válcové frézy Mají zuby na obvodě i na jedné čelní ploše, umožňují frézování rovinných ploch kolmých i rovnoběžných na osu nástroje. Velké čelní frézy nazýváme frézovací hlavy, malé čelní válcové frézy nazýváme stopkové. Do této skupiny můžeme zařadit také frézy drážkovací a frézy na "T" drážky. 10

11 Kotoučové frézy a pily Kotoučové frézy se používají převážně pro výrobu drážek, zářezů a vybrání. Zuby jsou umístněny na obvodu i na obou čelech. Častým požadavkem je, aby frézy měly i po přeostření stejnou šířku, proto se dělají dělené a rozměr se nastaví pomocí ocelových vložek. Zuby na obvodu frézy bývají obvykle střídavě v pravé a v levé šroubovici. Tyto frézy mají stejnoměrnější záběr a lepší odvod třísek. Pilové kotouče se používají pro úzké drážky a pro dělení materiálu. Úhlové frézy Používají se pro frézování různých úhlových profilů (úkosy, sražení, rybinová vedení, zubové mezery fréz, výstružníků apod.). Mohou být souměrné a nesouměrné (jsou určeny pro frézování šroubovitých drážek), jednostranné nebo oboustranné. Tvarové frézy Zachovávají stálý tvar a úhel hřbetu i po mnohonásobném ostření (ostření se provádí pouze na čele). Této vlastnosti dosáhneme podsoustružením nebo podbroušením tvaru zubu. Podsoustružování se může provádět radiálně, axiálně nebo šikmo. Podsoustružování se provádí na speciálních strojích, kde je pohyb nože řízen vačkou. Rozdělení a popis strojů Konzolové frézky Hlavním znakem je konzola upevněná na vedení stojanu, přestavitelná ve svislém směru. Na konzole jsou upevněny podélné a příčné saně, čímž je uložen pohyb součásti ve třech osách. Používají se k obrábění malých a středních součástí. Podle provedení mohou být: Vodorovné: mají vodorovnou osu pracovního vřetene. Pracujeme na nich převážně válcovými, kotoučovými a tvarovými frézami. Svislé: mají svislou osu pracovního vřetene, které můžeme natáčet o ±45. Obrábíme zde hlavně rovinné plochy, drážky apod. Univerzální: mají stejnou konstrukci jako vodorovné, ale pracovní stůl lze natáčet. Lze zde frézování šroubovitých drážek, šneků, zubů apod. 11

12 Speciální frézky Kopírovací frézky dělíme je na mechanické, hydraulické a elektrokontaktní. Kopírování se provádí ve vodorovných nebo svislých souřadnicích, poloautomaticky nebo automaticky. Frézky na ozubení, na závity, na vačky, pantografické. Číslicově řízené frézky Vřeteník může mít vodorovnou nebo svislou osu. Charakteristickým rysem obráběcích center je zásobník na 10 až 60 nástrojů. Veškerý pohyb je řízen podle vloženého programu. Pohon je řešen elektrohydraulicky přes kuličkové šrouby. 12

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_12 Autor Jaroslav Kopecký

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 9. března 2013 Název zpracovaného celku: Soustružení Soustružení Použití a kinematika řezného pohybu Použití: pro soustružení rotačních

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1 TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Soustružení je obráběcí metoda, která se používá při obrábění rotačních součástí, kdy se pracuje zpravidla jednobřitým nástrojem. Kinematika obráběcího

Více

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ Frézování se využívá pro obrábění rovinných a tvarových ploch na nerotačních součástech, kdy se obráběcí proces realizuje vícebřitým nástrojem - frézou. Frézování je mladší způsob

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

8. Třískové obrábění

8. Třískové obrábění 8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.3 SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTOJE, UPÍNÁNÍ, OSTŘENÍ A ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Vrtání a vyvrtávání Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Posuv je přímočarý ve směru otáčení a vykonává jej

Více

Bezpečnost práce ve strojní dílně

Bezpečnost práce ve strojní dílně Bezpečnost práce ve strojní dílně Definice bezpečnosti práce mám jistotu, že svojí prací neohrožuji sebe ani druhé pracovníky. 1. Dbáme na správné pracovní oblečení. 2. Na pracovišti udržujeme neustále

Více

02 Soustružení tvarových ploch

02 Soustružení tvarových ploch 02 Soustružení tvarových ploch V praxi se často vyskytují strojní součásti, jejichž povrch je různě tvarován. Jejich složitý tvar může být omezen přímkami, kružnicemi nebo obecnými křivkami. Takové plochy

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ Technologie vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování mají mnoho společných technologických charakteristik a často bývají souhrnně označovány

Více

Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty

Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty FRÉZÁRNA II. ročník sepsal: RYNEŠ Pavel Bezpečnost práce ve strojní dílně Definice bezpečnosti práce mám jistotu, že svojí prací neohrožuji

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové typy nástrojů pro soustružení Obor: Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Rožek Pavel Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Soustružení 3

Více

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy:

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby 2 M. Geistová Březen 2014 Název zpracovaného celku: Vrtání a vyvrtávání Vrtání a vyvrtávání Základní pojmy: Vrtání je proces, při kterém zhotovujeme díry

Více

5.FRÉZOVÁNÍ. Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou.

5.FRÉZOVÁNÍ. Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou. 1 5.FRÉZOVÁNÍ Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou. Podstata frézování Obrobek upnutý na pracovním stole frézky vykonává plynulý pohyb - posuv.

Více

Broušení rovinných ploch

Broušení rovinných ploch Obvodové rovinné broušení Broušení rovinných ploch Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi

Více

Základy soustružení, druhy soustruhů

Základy soustružení, druhy soustruhů Podstata soustružení Základy soustružení, druhy soustruhů při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle pohybuje přímočaře hlavní pohyb při soustružení je vždy otáčivý. Pracovní

Více

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 Jedná se v podstatě o výrobu zubové mezery, která tvoří boky zubů. Bok zubu je tvořen - evolventou (křivka vznikající odvalováním bodu přímky po kružnici) - cykloidou

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Broušení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: VY_32_INOVACE_19

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

14 Základy frézování

14 Základy frézování 14 Základy frézování Frézování je jedním z nejpoužívanějších způsobů strojního třískového obrábění. Frézováním je možno obrábět jednoduché rovinné plochy, různé složité nepravidelné tvary i rotační plochy.

Více

Obrážečky, protahovačky a hoblovky

Obrážečky, protahovačky a hoblovky 1. Obrážečky Obrážečky, protahovačky a hoblovky S ohledem na konstrukci stroje, se kterou souvisí směr hlavního pohybu, rozlišujeme vodorovné a svislé obrážení. a) Vodorovné (šepinky) se používají pro

Více

Základy vrtání 2.část

Základy vrtání 2.část Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy vrtání 2.část Zahlubování, vyhrubování, vystružování Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy

Více

20 Hoblování a obrážení

20 Hoblování a obrážení 20 Hoblování a obrážení Podstata hoblování : Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem ( hoblovacím nožem), přičemž hlavní pohyb je přímočarý, vratný a koná jej převážně obrobek. Vedlejší posuv je přerušovaný,

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Broušení. Kinematika řezného pohybu. Nástroj

Broušení. Kinematika řezného pohybu. Nástroj Broušení Broušení řadíme mezi dokončovací operace, které vedou ke zlepšení jakosti, větší přesnosti a zlepšení geometrického tvaru. Broušením můžeme obrábět všechny plochy, které se dají vyrobit jedním

Více

FRÉZOVÁNÍ III- stroje

FRÉZOVÁNÍ III- stroje FRÉZOVÁNÍ III- stroje Rozdělení frézek Konzolové frézky Stolové frézky Rovinné frézky Speciální frézky Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR PRÁCE Neznámý dobrák ;) BRNO 2014 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 2 1. ZÁKLADY TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ Technologie strojního obrábění se zabývá

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U S T R U Ž E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové Broušení dokončovací metoda obrábění rovinných, válcových nebo tvarových vnějších i vnitřních ploch nástrojem, jehož břity jsou tvořeny zrny tvrdých materiálů navzájem spojených vhodným pojivem vysoká

Více

Výroba ozubení - shrnutí

Výroba ozubení - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba ozubení - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 23

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Teorie frézování Geometrie břitu frézy Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Soustružení tvarových ploch

Soustružení tvarových ploch Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení tvarových ploch V praxi se často vyskytují strojní součásti, jejichž povrch je různě tvarován.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Lenka Havlova 1 Broušení

Více

(06) Frézování. > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších, vícebřitým nástrojem. < b) Proces frézování

(06) Frézování. > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších, vícebřitým nástrojem. < b) Proces frézování Vypracoval: David Klemsa (06) Frézování Stud. skupina: 2pSTG/2 Datum: 20.3.2015 1.) Teorie frézování a) Podstata frézování > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších,

Více

4.SOUSTRUŽENÍ. Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem:

4.SOUSTRUŽENÍ. Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem: 1 4.SOUSTRUŽENÍ Soustružení je nejrozšířenější způsob obrábění a představuje 30 až 40 % celkové pracnosti strojního obrábění. Soustružením lze obrábět vnější a vnitřní válcové i kuželové plochy, tvarové

Více

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití Příloha č.4 Slinuté karbidy typu P P P01 P10 P20 P30 P40 P50 Ocel, ocelolitina Ocel, ocelolitina, temperovaná litina Ocel, ocelolitina s pískem a lunkry Ocel, ocelolitina, střední nebo nižší pevnosti,

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění Cvičení číslo: 5 Stud. skupina: Pořadové číslo: Téma cvičení: Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění Vypracoval: Datum: Počet listů: Zadání: - vypočítejte příklady č. 1,, 3, 4, a 5 - uveďte

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu hodnoty jednotlivých

Více

Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem:

Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem: 4.SOUSTRUŽENÍ Soustružení je nejrozšířenější způsob obrábění a představuje 30 až 40 % celkové pracnosti strojního obrábění. Soustružením lze obrábět vnější a vnitřní válcové i kuželové plochy, tvarové

Více

Základní charakteristika frézování. frézování - třískové obrábění rovinných i vnitřních a vnějších tvarových ploch stroje - frézky nástroje - frézy

Základní charakteristika frézování. frézování - třískové obrábění rovinných i vnitřních a vnějších tvarových ploch stroje - frézky nástroje - frézy Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. 1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. Rozdělení vrtaček podle konstrukce : stolní, sloupové, stojanové,

Více

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

Trochu teorie o obrábění

Trochu teorie o obrábění Trochu teorie o obrábění Základní pojmy: 1.VRTÁNÍ-Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější technologické operace.provádí se do plného materiálu a takto získané otvory se mohou dále vystružovat, vyhrubovat

Více

Technologický proces

Technologický proces OBRÁBĚCÍ STROJE Základní definice Stroj je systém mechanismů, které ulehčují a nahrazují fyzickou práci člověka. Výrobní stroj je uměle vytvořená dynamická soustava, sloužící k realizaci úkonů technologického

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 2. cvičení - Soustružení I Okruhy: Druhy soustruhů, jejich využití, parametry Upínání obrobků

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 9. cvičení - Základy CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC Sinumerik 810 D a výroba rotační

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

FRÉZOVÁNÍ VI. Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch

FRÉZOVÁNÍ VI. Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch FRÉZOVÁNÍ VI Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ 1 TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ Technologie strojního obrábění se zabývá obráběcími procesy, při kterých se realizuje změna tvaru obráběné součásti odebíráním materiálu ve formě třísek. Potřebná energie

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích

Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích 2. 0 Obsah: Obsah:... 1 Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích... 2 1. Základní konstrukce CNC soustruhu... 2 1.1 Funkční jednotky...

Více

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Řada břitových destiček WMT je ekonomickou a spolehlivou volbou pro všechny vaše zapichovací, upichovací, soustružnické a kopírovací

Více

Vyměnitelné břitové destičky

Vyměnitelné břitové destičky Vyměnitelné břitové destičky Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). Vyměnitelné břitové destičky (VBD)

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření závitů. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření závitů. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tváření závitů Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

11. Vrtání a vyvrtávání

11. Vrtání a vyvrtávání 11. Vrtání a vyvrtávání Vrtáním zhotovujeme díry válcového průřezu menších průměrů do plného materiálu nástrojem s jedním či dvěma břity. Pokud zvětšujeme díry předvrtané, předlité v odlitcích, předkované

Více

Dokončovací metody obrábění

Dokončovací metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby třetí Michaela Geistová 5. říjen 2012 Název zpracovaného celku: Dokončovací metody obrábění Dokončovací metody obrábění Dokončovací obrábění je technologický

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách.

Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách. Projekt: Téma: Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách. Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Motivace inovace zkušenost a vzdělávání VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Jméno a příjmení: Školní rok: 2014/2015 Číslo úlohy:

Více

Vývoj - grafické znázornění

Vývoj - grafické znázornění Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

15.Brusky,pily a pilovací stroje

15.Brusky,pily a pilovací stroje 15.Brusky,pily a pilovací stroje - Brousení je dokončovací operace - Můžeme obrábět v echny plochy, které se dají vyrobit obráběním - Brou ením dosahujeme vět í přesnost, lep í jakost obrobené plochy a

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více