Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu"

Transkript

1 Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu Den publikace: 21 Lis 2016 Verze 1.0

2 Popis Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu (Propojený datový fond, Úplné elektronické podání, CzechPOINT, Federované elektronické identity, Informační systém datových schránek, Centrální místo služeb) rozdělené na 2 pohledy a 2 fáze: 1) Pohled centrálních systémů ISVS Tento pohled slouží především správcům centrálních systémů a pro celkový přehled sdílených služeb egovernmentu. 2) Pohled jednotlivého AIS Tento pohled slouží především OVM, které uvažují a připojení nového nebo revizi starého AIS. 1) Fáze ASIS Fáze ASIS neboli současnost. 2)Fáze TOBE Fáze TOBE neboli budoucnost. Jednotlivé pohledy modelu mají technická označení dle předem definovaného názvosloví (kromě Rozcestníku). Zde je uveden princip názvosloví pohledů: NÁZEV FÁZE POHLED 1) NÁZEV - Název pohledu 2) FÁZE -Modelovaná fáze ASIS, TOBE 3) POHLED - Hodnota, která značí, zda se na problematiku díváme z centrálního pohledu nebo z pohledu AIS Propojení jednotlivých pohledů mezi sebou je vytvořeno prokliky. Hlavním pohledem celého modelu je Rozcestník. Přes tento pohled se může uživatel dostat na kterýkoliv další pohled. Každý jednotlivý pohled poté obsahuje v záhlaví název, popis a proklik zpět na rozcestník nebo výšši abstrakci. Atributy modelu: POZICE: CNT KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd ROZSAH: ROZS NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu DRUH: RM ÚROVEŇ: EA 1.0 Strana 2

3 Obsah Centrální místo služeb ASIS CNT Centrální místo služeb TOBE CNT CzechPOINT ASIS AIS CzechPOINT ASIS CNT CzechPOINT TOBE AIS CzechPOINT TOBE CNT Datové schránky ASIS AIS Datové schránky ASIS CNT Datové schránky TOBE AIS Datové schránky TOBE CNT Elektronická identita ASIS AIS Elektronická identita ASIS CNT Elektronická identita TOBE AIS Elektronická identita TOBE CNT Propojený datový fond ASIS AIS Propojený datový fond ASIS CNT Propojený datový fond TOBE AIS Propojený datový fond TOBE CNT Úplné elektronické podání ASIS AIS Úplné elektronické podání ASIS CNT Úplné elektronické podání TOBE AIS Úplné elektronické podání TOBE CNT Strana 3

4 Centrální místo služeb ASIS CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje současný stav problematiky centrálního místa služeb 1.0. Vyjadřuje napojení centrálních služeb egovernmentu na datová centra a jejich fyzické propojení skrze poskytované služby demilitarizovaných zón centrálního místa služeb. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Pohled je v souladu s čtyřvrstvým modelem (byznys, aplikace, technologie, infrastruktura). V dolní části je vyjádřena technologická a infrastrukturní vrstva obecným datovým centrem, a komunikačním ringem. V prostřední části jsou vyobrazeny aplikační komponenty a služby egovernmentu. V horní části klienti, kteří služby využívají. Pro koho je? o Primárně pro správce sdílených služeb egovernmentu sekundárně pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování centrálního místa služeb a o principu výměny informací mezi systémy veřejné správy. AIS čtenářské Čtenářský agendový informační systém je podmnožinou obecného agendového informačního systému. Každý připojený agendový informační systém k referenčnímu rozhraní informačních systémů veřejné správy je čtenářem Bezpečné připojení k Internetu Bezpečné připojení k Internetu Centrála CzechPOINT Centrála českého podacího informačního národního terminálu Infrastructure Service CMS 1.0 Komponenta centrální místo služeb 1.0, která obsahuje služby demilitarizovaných zón, do kterých Strana 4

5 publikují systémy komunikační infrastruktury veřejné správy. Diskové pole Diskové pole, které realizuje datové centrum DMZ1 Infrastrukturní rozhraní demilitarizované zóny 1 DMZ1 Poskytující konektor služeb Demilitarizované zóny 1 Device Infrastructure Interface DMZ1 Služba Demilitarozované zóny 1 je vytvoření prostředí pro publikaci služeb subjektů KIVS do Internetu. DMZ2 Infrastrukturní rozhraní demilitarizované zóny 2 DMZ2 Poskytující konektor služeb Demilitarizované zóny 2 Infrastructure Interface DMZ2 Služba Demilitarozované zóny 2 je vytvoření prostředí pro publikaci služeb subjektů Komunikační infrastruktury veřejné správy do Centrálního místa služeb, nebo pro umístění back-end serverů pro publikaci aplikaci/služeb do internetu (front-end servery jsou v tomto případě v Demilitarozované zóně 1). Službu Demilitarozované zóny 2 je také dále možné využít pro umístění serverů subjektu bez jejich publikace do Centrálního místa služeb (bezpečné oddělení aplikací a aplikačních serverů subjektu od jeho uživatelů). DMZ3 Infrastrukturní rozhraní demilitarizované zóny 3 DMZ3 Poskytující konektor služeb Demilitarizované zóny 3 Infrastructure Interface DMZ3 Služba Demilitarozované zóny 3 je vytvoření prostředí pro publikaci služeb subjektů Komunikační infrastruktury veřejné správy do egon service busu. egsb Prostředím Centrálních egon služeb rozumíme komunikační prostředí ve kterém jsou provozovány centrální služby veřejné správy, jejichž správcem jsou centrální OVM. Jedná se typicky o celoplošné služby zaměstnancům orgánů veřejné moci případně přímo soukromoprávním uživatelům. Tyto centrální služby mohou pracovat s anonymními či registrovanými uživateli, poskytovat služby v rámci jedné agendy či sdílené služby pro několik agend či celou veřejnou správu. Typickými příklady Centrálních egon služeb jsou: o Centrální registry o CzechPOINT o Datové schránky IS zabezpečující centrální egon služby mohou být propojeny s jinými službami veřejné zprávy pouze prostřednictvím následujících služeb CMS 2.0: o Vzájemným propojením různých VPN OVM o Publikací služeb v DMZ1 o Publikací služeb v DMZ2 o egon Service Busu Fyzická osoba Blíže neurčená fyzická osoba. Klient veřejné správy Business Actor Strana 5

6 HW zařízení Ostatní potřebná Hardware zařízení k činnosti datového centra Infrastrukturní SW Software potřebný k činnosti datového centra Device System Software Internet Prostředím Internetu pro účely CMS 2.0 rozumíme veškeré veřejné komunikační prostředí, do a ze kterého přistupují OVM do CMS 2.0. Prostředí Internetu tedy zahrnuje zejména: o Přístupy jednotlivých pracovníků OVM přes veřejné pevné sítě o Přístupy jednotlivých pracovníků OVM přes veřejné mobilní sítě o Připojení LAN sítí OVM přes veřejné pevné sítě ISDS Informační systém datových schránek. Informační systém datových schránek zajišťue bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými či právnickými na straně druhé, jakož i mezi OVM navzájem. ISZR Application Collaboration Kolaborace komponent tvořící informační systém základních registrů. Informační systém základních registrů slouží k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou. Data uvedená v agendových informačních systémech jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči tzv. referenčním datům uvedených základních registrech. Mezi specifické cíle projektu ISZR patří kromě vytvoření Informačního systému ZR dle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, a jeho naplnění příslušnými daty také zajištění integrity a zabezpečení schopnosti komunikace s relevantními informačními systémy veřejné správy. Dále zajištění aktuálnosti dat, bezpečné sdílení dat mezi jednotlivými úřady, možnost výměny dat s ostatními členskými zeměmi EU, oprávněný přístup občanů k údajům uvedených v registru, zajištění sdílení dat takovým způsobem, který umožní jejich efektivní pořizování a sdílení s odpovídající mírou zabezpečení přenášených dat a požadovanou dostupností služeb. Označení služby Název služby Primární zdroj E01 robvlozobyvatele ROB E02 robzmenobyvatele ROB E03 robctiaifo ROB E04 robautentizace ROB E05 robctipodleudaju ROB E06 robvymazobyvatele ROB E07 robctizmeny ROB E08 robctihromadneaifo ROB E15 robctieditora ROB E16 rospridelico ROS E17 rospridelicp ROS E18 rosvlozosobu ROS E19 roszmenosobu ROS E20 rosctiico ROS E21 rosctiaifo ROS E22 rosctipodleudaju ROS E23 roszapisdatovouschranku ROS E24 rosvymazosobu ROS E25 rosvlozprovozovnu ROS E26 roszmenprovozovnu ROS E27 rosvymazprovozovnu ROS E28 rosctizmeny ROS E29 rosctiseznamico ROS E31 rosctiseznameditoru ROS E34a ruianvyhledejprvekadresnimisto RUIAN Strana 6

7 E34c ruianvyhledejprvekcastobce RUIAN E34d ruianvyhledejprvekkatastralniuzemi RUIAN E34e ruianvyhledejprvekkraj RUIAN E34f ruianvyhledejprvekmomc RUIAN E34g ruianvyhledejprvekmop RUIAN E34h ruianvyhledejprvekobec RUIAN E34i ruianvyhledejprvekokres RUIAN E34j ruianvyhledejprvekorp RUIAN E34k ruianvyhledejprvekparcela RUIAN E34l ruianvyhledejprvekpou RUIAN E34m ruianvyhledejprvekregionsoudrznosti RUIAN E34n ruianvyhledejprvekspravniobvod RUIAN E34p ruianvyhledejprvekstavebniobjekt RUIAN E34q ruianvyhledejprvekulice RUIAN E34r ruianvyhledejprvekvusc RUIAN E34s ruianvyhledejprvekzsj RUIAN E34t ruianvyhledejprvekvolebniokrsek RUIAN E35a ruianctiprvekadresnimisto RUIAN E35c ruianctiprvekcastobce RUIAN E35d ruianctiprvekkatastralniuzemi RUIAN E35e ruianctiprvekkraj RUIAN E35f ruianctiprvekmomc RUIAN E35g ruianctiprvekmop RUIAN E35h ruianctiprvekobec RUIAN E35i ruianctiprvekokres RUIAN E35j ruianctiprvekorp RUIAN E35k ruianctiprvekparcela RUIAN E35l ruianctiprvekpou RUIAN E35m ruianctiprvekregionsoudrznosti RUIAN E35n ruianctiprvekspravniobvod RUIAN E35o ruianctiprvekstat RUIAN E35p ruianctiprvekstavebniobjekt RUIAN E35q ruianctiprvekulice RUIAN E35r ruianctiprvekvusc RUIAN E35s ruianctiprvekzsj RUIAN E35t ruianctiprvekvolebniokrsek RUIAN E36 ruianctiadresu RUIAN E37 ruianvyhledejadresu RUIAN E38 ruianctiseznamzmen RUIAN E39 ruiansouboryzmen RUIAN E40 ruiansouborydat RUIAN E41 isknctivlastniky SPAIS ISKN E45 orgprihlasaifo ORG E46 orgodhlasaifo ORG E53 isuireklamujprvek SPAIS ISUI E62 iszrreklamujudajerob ISZR E63 iszrreklamujudajeros ISZR E67a isuictiprvekadresnimistokdatu SPAIS ISUI E67c isuictiprvekcastobcekdatu SPAIS ISUI E67e isuictiprvekkrajkdatu SPAIS ISUI E67f isuictiprvekmomckdatu SPAIS ISUI E67g isuictiprvekmopkdatu SPAIS ISUI E67h isuictiprvekobeckdatu SPAIS ISUI E67i isuictiprvekokreskdatu SPAIS ISUI E67j isuictiprvekorpkdatu SPAIS ISUI E67l isuictiprvekpoukdatu SPAIS ISUI E67m isuictiprvekregionsoudrznostikdatu SPAIS ISUI E67n isuictiprvekspravniobvodkdatu SPAIS ISUI E67o isuictiprvekstatkdatu SPAIS ISUI E67p isuictiprvekstavebniobjektkdatu SPAIS ISUI E67q isuictiprvekulicekdatu SPAIS ISUI E67r isuictiprvekvusckdatu SPAIS ISUI E67s isuictiprvekzsjkdatu SPAIS ISUI Strana 7

8 E68 orgzneplatnizifo ORG E69 orgspojzifo ORG E70 orgrozdelzifo ORG E71 orgzkontrolujaifo ORG E75 orgctidavkuaifo ORG E76 orgpredchudciaifo ORG E77 orgrodokmenaifo ORG E78 orgctizmenyaifo ORG E93 roszapispravnistav ROS E95 orgzalozaifope ORG E97 iszrctiseznamciselniku ISZR E98 iszrctisouborciselniku ISZR E99 iszrasyncvypisfronty ISZR E100 iszrasyncodpovedzfronty ISZR E101 iszrasyncsmazatfrontu ISZR E102 robposkytnutijineosobe ROB E103 robctizmenyzaloz ROB E105 rppctizmeny RPP E106 rppvypisseznamagend RPP E107 rppvypisagendu RPP E112 rppvypisrozhodnuti RPP E113 rppvypisseznamrozhodnuti RPP E115 rppvlozrozhodnuti RPP E116 rppzmenrozhodnuti RPP E117 rppzpochybnirozhodnuti RPP E118 rppvymazrozhodnuti RPP E129 rppvypisseznampusobnostiovm RPP E130 rppvypispusobnostovm RPP E135 rppvypisseznamsluzeb RPP E136 rppvypissluzbu RPP E140 rppvypisseznamsla RPP E141 rppvypissla RPP E147 rppvypisopravneninaprovedenisluzby RPP E148 rppvypisopravneni RPP E154 robvypisvyuzitiposkytnuti ROB E157 rppctieditora RPP E158 aiseoztotozneni SPAIS ISEO E159 aiseoctiaifo SPAIS ISEO E160 aiseoctipodleudaju SPAIS ISEO E162 aiscctiaifo SPAIS CIS E163 aiscctipodleudaju SPAIS CIS E164 iszrprobe ISZR E166 iszrautentizaceais ISZR E170 ruianvyhledejseznamamvo RUIAN E171 aiseoctiaifo2 SPAIS ISEO E172 aiseoctipodleudaju2 SPAIS ISEO E175 iszrulozmapaaifo ISZR E176 iszrpodejmapaaifo ISZR E177 iszrctireklamaci ISZR E183 roboverhromadneaifo ROB E184 ruianctiseznamadres RUIAN E185 ruianctiseznamzmenad RUIAN JIP/KAAS Jednotný identitní prostor/katalog autentizačních a autorizačních služeb. Katalog autentizačních a autorizačních služeb je souhrn webových služeb, které provádějí autentizaci a autorizaci uživatelů přistupujících do externích systémů. KAAS vystupuje vůči těmto externím systémům v roli ověřovací autority. KIVS Internet Prostředím KIVS pro účely CMS 2.0 rozumíme veškeré komunikační prostředí, do a ze kterého přistupují OVM do CMS 2.0 MIMO prostředí Internetu a sítí EU. Prostředí KIVS tedy zahrnuje Strana 8

9 zejména: o Sítě komerčních poskytovatelů telekomunikačních služeb připojených na základě Rámcové smlouvy KIVS Ministerstva vnitra o Integrovanou telekomunikační síť Ministerstva vnitra o Technologická centra krajů o Krajské regionální a metropolitní sítě (tj. typicky sítě ve vlastnictví místní samosprávy) o Další telekomunikační sítě připojené na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra Komunikace DC s uzlem Komunikační cesta pro komunikaci mezi datovým centrem a komunikačním uzlem Communication Path Komunikační uzel Komunikační uzel mezi datovým centrem a okolím. Sdružuje rozhraní a konektory Lokalita datového centra Blíže neurčená lokalita, kde je datové centrum umístěno. Node Location NIA Application Collaboration Národní identitní autorita vyjádřená kolaborací - soubor všech identity providerů, poskytujících služeb atd. Obecná záloha Záloha clusteru Obecné datové centrum Obecné datové centrum Node Node Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný cluster Obecný cluster Občan Fyzická osoba v roli občana Občan EU Fyzická osoba v roli občana evropské unie ORG Převodník ORG Node Business Role Business Role PKI EU Poskytujícíinfrastrukturní prostředí komunikační infrastruktury Evropské Unie Infrastructure Interface PKI EU Poskytující prostředí komunikační infrastruktury Evropské Unie PKI EU Služby Prostředí komunikační infrastruktury Evropské Unie poskytnuté informačními systémy komunikační infrastruktury veřejné správy PKI EU Prostředím komunikační infrastruktury EU rozumíme pro účely CMS 2.0 veškeré existující i budoucí sítě EU určené pro komunikaci a rozvoj egovernmentu mezi jednotlivými státy EU. Jedná se o sítě sektorové i univerzální. Snahou je přejít od sektorových sítí k univerzálním, tj. zejména síti S- TESTA zajišťované útvarem IDABC direktorátu Enterprise and Industry EC. Sektorové sítě jsou Strana 9

10 zřizované pro speciální agendy jinými direktoráty EC. Přestože došlo k migraci některých komunikací a je snaha používat síť S-TESTA v nových agendách, staré sektorové sítě stále existují a pravděpodobně budou existovat i nadále. Propojení datových center Infrastrukturní služba pro vzájmené propojení datových center Propojení s jiným subjektem KIVS Propojení s jiným subjektem KIVS Provozní a servisní služby CMS Provozní a servisní služby CMS Infrastructure Service Infrastructure Service Infrastructure Service Publikace služeb datového centra do DMZ Infrastructure Service Infrastrukturní služba zajišťující publikaci služeb datových center do demilitarizovaných zón Připojení k MTA v Internetu Připojení k MTA v Internetu Přímé připojení k Internetu Přímé připojení k Internetu Infrastructure Service Infrastructure Service Přístup koncových uživatelů subjektů KIVS do zákaznické VPN přes Internet + Přístup koncových uživatelů subjektů KIVS do zákaznické VPN přes Internet + Infrastructure Service Přístup subjektů KIVS do zákaznické VPN přes Internet + Přístup subjektů KIVS do zákaznické VPN přes Internet + Infrastructure Service ROB Základní registr obyvatel. Informační systém registru obyvatel. V Registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat jsou současné relevantní evidence. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry. ROS Základní registr osob RPP Základní registr práv a povinností RUIAN Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy. RÚIAN zprostředkovává i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí. Jako jediný registr vede také nereferenční údaje, kterými jsou tzv. technickoekonomické atributy budov (počet podlaží, výměra, připojení na plyn, kanalizaci, vodu, způsob vytápění...) Je budován v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Všechny adresy jsou definovány odkazem na adresní místo v RÚIAN. Tím lze zaručit, že se údaje neopakují a jsou vždy aktuální. Součástí tohoto projektu je tzv. veřejný dálkový přístup (VDP), který slouží zdarma veřejnosti k nahlížení S-Testa Nová verze Testa - univerzální komunikační síť Evropské Unie. Strana 10

11 Služba monitoring linky Služba monitoring linky Služby MTA + Služby MTA + Síť mezi datovými centry Fyzická síť mezi jednotlivými datovými centry Síť mezi DC a uzly Fyzická síť mezi datovým centrem a komunikačním uzlem Viruální server obecný Viruální server obecný Infrastructure Service Infrastructure Service Network Network Vnitřní rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnitřní rozhraní informačního systému základních registrů. Spravuje komunikaci mezi základními registry a vnějším rozhraním ISZR. Vnější rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Poskytuje skrze různé služby (funkce) propojení na jednotlivé agendové informační systémy. Vzdálený přístup koncových uživatelů pomocí SSL VPN + Vzdálený přístup koncových uživatelů pomocí SSL VPN + Infrastructure Service Zajištění výměny informací mezi AIS Infrastructure Service Infrastrukturní služba pro zajištění výměny informací mezi agendovými informačními systémy Základní registry Základní registry Základní služba Základní služba Úředník Fyzická osoba v roli úředníka Infrastructure Service Business Role Strana 11

12 Centrální místo služeb TOBE CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje budoucí stav problematiky centrálního místa služeb 2.0. Vyjadřuje napojení centrálních služeb egovernmentu na datová centra a jejich fyzické propojení skrze poskytované služby centrálního místa služeb. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Pohled je v souladu s čtyřvrstvým modelem (byznys, aplikace, technologie, infrastruktura). V dolní části je vyjádřena technologická a infrastrukturní vrstva obecným datovým centrem, a komunikačním ringem. V prostřední části jsou vyobrazeny aplikační komponenty a služby egovernmentu. V horní části klienti, kteří služby využívají. Pro koho je? o Primárně pro správce sdílených služeb egovernmentu sekundárně pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování centrálního místa služeb a o principu výměny informací mezi systémy veřejné správy. AIS čtenářské Čtenářský agendový informační systém je podmnožinou obecného agendového informačního systému. Každý připojený agendový informační systém k referenčnímu rozhraní informačních systémů veřejné správy je čtenářem Akceptace provozních podmínek CMS Akceptace provozních podmínek CMS Bezpečné připojení Bezpečné připojení Centrála CzechPOINT Infrastructure Service Infrastructure Service Strana 12

13 Centrála českého podacího informačního národního terminálu CMS 2.0 Komponenta centrální místo služeb 2.0, která obsahuje služby, do kterých publikují systémy komunikační infrastruktury veřejné správy. Diskové pole Diskové pole, které realizuje datové centrum do CMS do CMS do Internetu do Internetu do S-TESTA do S-TESTA Device Infrastructure Service Infrastructure Service Infrastructure Service egon service Bus egon service Bus. Rozšířené možnosti dotazů. Funguje na principu ON FLY. Jde o integrační nástroj, který poskytuje funkcionalitu propojení Agendových informačních systémů (ve smyslu definice zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech). egsb zajišťuje propojení mezi AIS a Informačním systémem základních registrů. egsb představuje specializované sdílené referenční rozhraní mezi informačními systémy ve smyslu paragrafu 2, písm. b), i) zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v aktuálním znění. egsb má za úkol zefektivnit výměnu informací mezi jednotlivými AISy a zajistit jeden logický kanál pro komunikaci lokálních AIS a ISZR, které pak mohou využívat této komunikační sběrnice a využívat egon služby, bez toho, aby bylo nutné pro každý AIS nákladně budovat komunikační rozhraní. egsb Prostředím Centrálních egon služeb rozumíme komunikační prostředí ve kterém jsou provozovány centrální služby veřejné správy, jejichž správcem jsou centrální OVM. Jedná se typicky o celoplošné služby zaměstnancům orgánů veřejné moci případně přímo soukromoprávním uživatelům. Tyto centrální služby mohou pracovat s anonymními či registrovanými uživateli, poskytovat služby v rámci jedné agendy či sdílené služby pro několik agend či celou veřejnou správu. Typickými příklady Centrálních egon služeb jsou: o Centrální registry o CzechPOINT o Datové schránky IS zabezpečující centrální egon služby mohou být propojeny s jinými službami veřejné zprávy pouze prostřednictvím následujících služeb CMS 2.0: o Vzájemným propojením různých VPN OVM o Publikací služeb v DMZ1 o Publikací služeb v DMZ2 o egon Service Busu Fyzická osoba Blíže neurčená fyzická osoba. Klient veřejné správy Hostování internetové domény Hostování internetové domény HW zařízení Ostatní potřebná Hardware zařízení k činnosti datového centra Infrastrukturní SW Software potřebný k činnosti datového centra Internet Business Actor Infrastructure Service Device System Software Strana 13

14 Prostředím Internetu pro účely CMS 2.0 rozumíme veškeré veřejné komunikační prostředí, do a ze kterého přistupují OVM do CMS 2.0. Prostředí Internetu tedy zahrnuje zejména: o Přístupy jednotlivých pracovníků OVM přes veřejné pevné sítě o Přístupy jednotlivých pracovníků OVM přes veřejné mobilní sítě o Připojení LAN sítí OVM přes veřejné pevné sítě IPSec VPN IPSec VPN Infrastructure Service ISDS Informační systém datových schránek. Informační systém datových schránek zajišťue bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými či právnickými na straně druhé, jakož i mezi OVM navzájem. ISZR Application Collaboration Kolaborace komponent tvořící informační systém základních registrů. Informační systém základních registrů slouží k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou. Data uvedená v agendových informačních systémech jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči tzv. referenčním datům uvedených základních registrech. Mezi specifické cíle projektu ISZR patří kromě vytvoření Informačního systému ZR dle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, a jeho naplnění příslušnými daty také zajištění integrity a zabezpečení schopnosti komunikace s relevantními informačními systémy veřejné správy. Dále zajištění aktuálnosti dat, bezpečné sdílení dat mezi jednotlivými úřady, možnost výměny dat s ostatními členskými zeměmi EU, oprávněný přístup občanů k údajům uvedených v registru, zajištění sdílení dat takovým způsobem, který umožní jejich efektivní pořizování a sdílení s odpovídající mírou zabezpečení přenášených dat a požadovanou dostupností služeb. Označení služby Název služby Primární zdroj E01 robvlozobyvatele ROB E02 robzmenobyvatele ROB E03 robctiaifo ROB E04 robautentizace ROB E05 robctipodleudaju ROB E06 robvymazobyvatele ROB E07 robctizmeny ROB E08 robctihromadneaifo ROB E15 robctieditora ROB E16 rospridelico ROS E17 rospridelicp ROS E18 rosvlozosobu ROS E19 roszmenosobu ROS E20 rosctiico ROS E21 rosctiaifo ROS E22 rosctipodleudaju ROS E23 roszapisdatovouschranku ROS E24 rosvymazosobu ROS E25 rosvlozprovozovnu ROS E26 roszmenprovozovnu ROS E27 rosvymazprovozovnu ROS E28 rosctizmeny ROS E29 rosctiseznamico ROS E31 rosctiseznameditoru ROS E34a ruianvyhledejprvekadresnimisto RUIAN E34c ruianvyhledejprvekcastobce RUIAN E34d ruianvyhledejprvekkatastralniuzemi RUIAN E34e ruianvyhledejprvekkraj RUIAN E34f ruianvyhledejprvekmomc RUIAN E34g ruianvyhledejprvekmop RUIAN Strana 14

15 E34h ruianvyhledejprvekobec RUIAN E34i ruianvyhledejprvekokres RUIAN E34j ruianvyhledejprvekorp RUIAN E34k ruianvyhledejprvekparcela RUIAN E34l ruianvyhledejprvekpou RUIAN E34m ruianvyhledejprvekregionsoudrznosti RUIAN E34n ruianvyhledejprvekspravniobvod RUIAN E34p ruianvyhledejprvekstavebniobjekt RUIAN E34q ruianvyhledejprvekulice RUIAN E34r ruianvyhledejprvekvusc RUIAN E34s ruianvyhledejprvekzsj RUIAN E34t ruianvyhledejprvekvolebniokrsek RUIAN E35a ruianctiprvekadresnimisto RUIAN E35c ruianctiprvekcastobce RUIAN E35d ruianctiprvekkatastralniuzemi RUIAN E35e ruianctiprvekkraj RUIAN E35f ruianctiprvekmomc RUIAN E35g ruianctiprvekmop RUIAN E35h ruianctiprvekobec RUIAN E35i ruianctiprvekokres RUIAN E35j ruianctiprvekorp RUIAN E35k ruianctiprvekparcela RUIAN E35l ruianctiprvekpou RUIAN E35m ruianctiprvekregionsoudrznosti RUIAN E35n ruianctiprvekspravniobvod RUIAN E35o ruianctiprvekstat RUIAN E35p ruianctiprvekstavebniobjekt RUIAN E35q ruianctiprvekulice RUIAN E35r ruianctiprvekvusc RUIAN E35s ruianctiprvekzsj RUIAN E35t ruianctiprvekvolebniokrsek RUIAN E36 ruianctiadresu RUIAN E37 ruianvyhledejadresu RUIAN E38 ruianctiseznamzmen RUIAN E39 ruiansouboryzmen RUIAN E40 ruiansouborydat RUIAN E41 isknctivlastniky SPAIS ISKN E45 orgprihlasaifo ORG E46 orgodhlasaifo ORG E53 isuireklamujprvek SPAIS ISUI E62 iszrreklamujudajerob ISZR E63 iszrreklamujudajeros ISZR E67a isuictiprvekadresnimistokdatu SPAIS ISUI E67c isuictiprvekcastobcekdatu SPAIS ISUI E67e isuictiprvekkrajkdatu SPAIS ISUI E67f isuictiprvekmomckdatu SPAIS ISUI E67g isuictiprvekmopkdatu SPAIS ISUI E67h isuictiprvekobeckdatu SPAIS ISUI E67i isuictiprvekokreskdatu SPAIS ISUI E67j isuictiprvekorpkdatu SPAIS ISUI E67l isuictiprvekpoukdatu SPAIS ISUI E67m isuictiprvekregionsoudrznostikdatu SPAIS ISUI E67n isuictiprvekspravniobvodkdatu SPAIS ISUI E67o isuictiprvekstatkdatu SPAIS ISUI E67p isuictiprvekstavebniobjektkdatu SPAIS ISUI E67q isuictiprvekulicekdatu SPAIS ISUI E67r isuictiprvekvusckdatu SPAIS ISUI E67s isuictiprvekzsjkdatu SPAIS ISUI E68 orgzneplatnizifo ORG E69 orgspojzifo ORG E70 orgrozdelzifo ORG E71 orgzkontrolujaifo ORG E75 orgctidavkuaifo ORG Strana 15

16 E76 orgpredchudciaifo ORG E77 orgrodokmenaifo ORG E78 orgctizmenyaifo ORG E93 roszapispravnistav ROS E95 orgzalozaifope ORG E97 iszrctiseznamciselniku ISZR E98 iszrctisouborciselniku ISZR E99 iszrasyncvypisfronty ISZR E100 iszrasyncodpovedzfronty ISZR E101 iszrasyncsmazatfrontu ISZR E102 robposkytnutijineosobe ROB E103 robctizmenyzaloz ROB E105 rppctizmeny RPP E106 rppvypisseznamagend RPP E107 rppvypisagendu RPP E112 rppvypisrozhodnuti RPP E113 rppvypisseznamrozhodnuti RPP E115 rppvlozrozhodnuti RPP E116 rppzmenrozhodnuti RPP E117 rppzpochybnirozhodnuti RPP E118 rppvymazrozhodnuti RPP E129 rppvypisseznampusobnostiovm RPP E130 rppvypispusobnostovm RPP E135 rppvypisseznamsluzeb RPP E136 rppvypissluzbu RPP E140 rppvypisseznamsla RPP E141 rppvypissla RPP E147 rppvypisopravneninaprovedenisluzby RPP E148 rppvypisopravneni RPP E154 robvypisvyuzitiposkytnuti ROB E157 rppctieditora RPP E158 aiseoztotozneni SPAIS ISEO E159 aiseoctiaifo SPAIS ISEO E160 aiseoctipodleudaju SPAIS ISEO E162 aiscctiaifo SPAIS CIS E163 aiscctipodleudaju SPAIS CIS E164 iszrprobe ISZR E166 iszrautentizaceais ISZR E170 ruianvyhledejseznamamvo RUIAN E171 aiseoctiaifo2 SPAIS ISEO E172 aiseoctipodleudaju2 SPAIS ISEO E175 iszrulozmapaaifo ISZR E176 iszrpodejmapaaifo ISZR E177 iszrctireklamaci ISZR E183 roboverhromadneaifo ROB E184 ruianctiseznamadres RUIAN E185 ruianctiseznamzmenad RUIAN JIP/KAAS Jednotný identitní prostor/katalog autentizačních a autorizačních služeb. Katalog autentizačních a autorizačních služeb je souhrn webových služeb, které provádějí autentizaci a autorizaci uživatelů přistupujících do externích systémů. KAAS vystupuje vůči těmto externím systémům v roli ověřovací autority. KIVS Internet Prostředím KIVS pro účely CMS 2.0 rozumíme veškeré komunikační prostředí, do a ze kterého přistupují OVM do CMS 2.0 MIMO prostředí Internetu a sítí EU. Prostředí KIVS tedy zahrnuje zejména: o Sítě komerčních poskytovatelů telekomunikačních služeb připojených na základě Rámcové smlouvy KIVS Ministerstva vnitra o Integrovanou telekomunikační síť Ministerstva vnitra o Technologická centra krajů Strana 16

17 o Krajské regionální a metropolitní sítě (tj. typicky sítě ve vlastnictví místní samosprávy) o Další telekomunikační sítě připojené na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra KIVS VPN KIVS VPN Infrastructure Service Komunikace DC s uzlem Komunikační cesta pro komunikaci mezi datovým centrem a komunikačním uzlem Communication Path Komunikační uzel Komunikační uzel mezi datovým centrem a okolím. Sdružuje rozhraní a konektory Node Krajský konektor Krajský konektor Lokalita datového centra Blíže neurčená lokalita, kde je datové centrum umístěno. NDC Infrastrukturní služba Národní datové centrum Infrastructure Service Location Infrastructure Service NIA Application Collaboration Národní identitní autorita vyjádřená kolaborací - soubor všech identity providerů, poskytujících služeb atd. Obecná záloha Záloha clusteru Obecné datové centrum Obecné datové centrum Node Node Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný cluster Obecný cluster Občan Fyzická osoba v roli občana Občan EU Fyzická osoba v roli občana evropské unie ORG Převodník ORG Node Business Role Business Role PKI EU Prostředím komunikační infrastruktury EU rozumíme pro účely CMS 2.0 veškeré existující i budoucí sítě EU určené pro komunikaci a rozvoj egovernmentu mezi jednotlivými státy EU. Jedná se o sítě sektorové i univerzální. Snahou je přejít od sektorových sítí k univerzálním, tj. zejména síti S- TESTA zajišťované útvarem IDABC direktorátu Enterprise and Industry EC. Sektorové sítě jsou zřizované pro speciální agendy jinými direktoráty EC. Přestože došlo k migraci některých komunikací a je snaha používat síť S-TESTA v nových agendách, staré sektorové sítě stále existují a pravděpodobně budou existovat i nadále. Propojení s jiným OVM Propojení s jiným OVM Strana 17 Infrastructure Service

18 Přenos elektronické pošty Přenos elektronické pošty Přímé připojení Přímé připojení Přístup CMS/OVM Poskytující konektor služeb Demilitarizované zóny 3 Přístup do CMS Přístup do CMS Přístup do internetu Přístup do internetu Infrastructure Service Infrastructure Service Infrastructure Service Infrastructure Service Přístup k aplikaci z CMS/OVM Služba Demilitarozované zóny 3 je vytvoření prostředí pro publikaci služeb subjektů Komunikační infrastruktury veřejné správy do egon service busu. Přístup k aplikaci z S-TESTA Služby Prostředí komunikační infrastruktury Evropské Unie poskytnuté informačními systémy komunikační infrastruktury veřejné správy Přístup k aplikaci Přístup k aplikaci Přístup k záznamům o provozu Přístup k záznamům o provozu Přístup k účtovacím informacím Přístup k účtovacím informacím Přístup S-TESTA Poskytující prostředí komunikační infrastruktury Evropské Unie Infrastructure Service Infrastructure Service Infrastructure Service ROB Základní registr obyvatel. Informační systém registru obyvatel. V Registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat jsou současné relevantní evidence. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry. ROS Základní registr osob RPP Základní registr práv a povinností RUIAN Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy. RÚIAN zprostředkovává i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí. Jako jediný registr vede také nereferenční údaje, kterými jsou tzv. technickoekonomické atributy budov (počet podlaží, výměra, připojení na plyn, kanalizaci, vodu, způsob vytápění...) Je budován v gesci Českého úřadu zeměměřického a Strana 18

19 katastrálního (ČÚZK). Všechny adresy jsou definovány odkazem na adresní místo v RÚIAN. Tím lze zaručit, že se údaje neopakují a jsou vždy aktuální. Součástí tohoto projektu je tzv. veřejný dálkový přístup (VDP), který slouží zdarma veřejnosti k nahlížení S-Testa Nová verze Testa - univerzální komunikační síť Evropské Unie. SSL VPN SSL VPN Síť mezi datovými centry Fyzická síť mezi jednotlivými datovými centry Síť mezi DC a uzly Fyzická síť mezi datovým centrem a komunikačním uzlem Umístění aplikace OVM do NDC Umístění aplikace OVM do NDC Viruální server obecný Viruální server obecný Infrastructure Service Network Network Infrastructure Service Vnitřní rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnitřní rozhraní informačního systému základních registrů. Spravuje komunikaci mezi základními registry a vnějším rozhraním ISZR. Vnější rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Poskytuje skrze různé služby (funkce) propojení na jednotlivé agendové informační systémy. Zveřejnění aplikace Zveřejnění aplikace Infrastructure Service Zveřejnění aplikace do CMS Služba Demilitarozované zóny 2 je vytvoření prostředí pro publikaci služeb subjektů Komunikační infrastruktury veřejné správy do Centrálního místa služeb, nebo pro umístění back-end serverů pro publikaci aplikaci/služeb do internetu (front-end servery jsou v tomto případě v Demilitarozované zóně 1). Službu Demilitarozované zóny 2 je také dále možné využít pro umístění serverů subjektu bez jejich publikace do Centrálního místa služeb (bezpečné oddělení aplikací a aplikačních serverů subjektu od jeho uživatelů). Zveřejnění aplikace do internetu Služba Demilitarozované zóny 1 je vytvoření prostředí pro publikaci služeb subjektů KIVS do Internetu. Zveřejnění CMS Poskytující konektor služeb Demilitarizované zóny 2 Zveřejnění internet Poskytující konektor služeb Demilitarizované zóny 1 z CMS/OVM z CMS/OVM z S-TESTA z S-TESTA Infrastructure Service Infrastructure Service Základní registry Strana 19

20 Základní registry Úředník Fyzická osoba v roli úředníka Business Role Strana 20

21 CzechPOINT ASIS AIS Co znamená? o Pohled reprezentuje současný stav problematiky CzechPOINT. Vyjadřuje možnosti napojení AIS na centrálu CzechPOINT. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Dále komponentu obecného AIS, potřebné konektory, datové prvky a funkce a centrálu CzechPOINT. Pro koho je? o Pohled je primárně určen pro zodpovědnou osobu, která chce připojit svůj AIS na CzechPOINT Jak využít? o Pro připojení AIS k CzechPOINTu je nutné mít definované konektory na straně svého AIS včetně datových prvků a funkcí. Všechny AIS úřadu napojené na CzechPOINT by správně měly mít v současnosti připojení vyřešeno ve shodě s tímto modelem. DRUH: RM KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚROVEŇ: EA ÚČEL: STR FÁZE_TYP: AS FÁZE_ROK: 2014 DOMÉNA: AA ÚHEL_POHLEDU: AIS NÁZEV_POHLEDU: CzechPOINT DETAIL: L1 AIS editační Editační agendový informační systém je nadmnožinou spolupracujícího agendového informačního systému a zároveň podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s publikačním agendovým informačním systémem. AIS přístup CZP Poskytující konektor obecného agendového informačního systému pro přístup do českého podacího informačního národního terminálu. AIS spolupracující Spolupracující agendový informační systém je podmnožinou editačního agendového informačního systému. Strana 21

22 AIS čtenářské Čtenářský agendový informační systém je podmnožinou obecného agendového informačního systému. Každý připojený agendový informační systém k referenčnímu rozhraní informačních systémů veřejné správy je čtenářem Centrála CzechPOINT Centrála českého podacího informačního národního terminálu CzechPOINT Rozhraní CzechPOINT - Český podací informační národní terminál CzechPOINT@HOME Samoobslužné rozhraní CzechPOINT pro klienta veřejné správy. Obsahuje služby: - Moje Data - Přehledová informace o všech aktuálních údajích, které jsou o subjektu práva vedeny ve státní správě - Moje Podání - Seznam a stav dosud neuzavřených podání učiněných subjektem práva - Můj archív - Dlouhodobý právně platný archív učiněných podání a doručených dokumentů prostřednictvím systému datových schránek CzechPOINT@OFFICE Rozhraní CzechPOINT@office je vytvořeno pro potřeby samotného úřadu. Jeho obsahem jsou agendy, které vykonávají úřady a orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Rozhraní CzechPOINT@office je součástí stávajícího systému Czech POINT. Lze však k němu získat samostatný přístup. Dosud byl CzechPOINT@office představován "vnitřním Czech POINTem", který umožňoval vystavování výpisů a opisů z Rejstříku trestů v rámci vyřizování správních agend. CZP přístup AIS Vyžadující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro přístup agendovým informačním systémům. Evidenční kmen Evidenční kmen agendového informačního systému obsahující evidenční údaje subjektu údajů Formuláře CZP Data Object Funkce fomulářů CzechPOINTu - Český podací informační národní terminál. Úkony vykonávané úředníkem pro subjekt práva. Formuláře CZP home Funkce formulářů CzecPOINT@HOME - Český podací informační národní Samoobsluha pro běžného občana. Formuláře CZP office Funkce fomulářů CzechPOINT@OFFICE - Český podací informační národní Úkon provedený úředníkem pro příslušný orgán veřejné moci. Identitní kmen Identitní kmen agendového informačního systému obsahující identitní údaje subjektu údajů Obecný AIS Data Object Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Podpora formulářů Služba, která realizuje komunikaci, popřípadě interakci mezi údaji v agendovém informačním systému a systémem formuláře, který s údaji daného systému pracuje. Strana 22

23 Poskytovaný formulář CZP Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT - Český podací informační národní terminál Poskytovaný formulář CZP home Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT@HOME - Český podací informační národní terminál at HOME Poskytovaný formulář CZP office Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT@OFFICE - Český podací informační národní terminál at OFFICE Přiřazení práv Služba poskytující přiřazení práv na základě přístupu Strana 23

24 CzechPOINT ASIS CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje současný stav problematiky CzechPOINT. Vyjadřuje napojení hlavní části CzechPOINT (centrála CzechPOINT) na propojený datový fond, datové schránky, obecný AIS a centrální místo služeb. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Dále komponentu centrály CzechPOINT s konektory, formuláři a dalšími entitami, entity propojeného datového fondu, ISDS, obecný cluster datového centra, obecný AIS a proklik k úplnému elektronickému podání. Pro koho je? o Primárně pro správce CzechPOINT, sekundárně pro informaci pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování celého systému CzechPOINT. Lze použít jako vzor pro zobrazení skutečného stavu všech napojených systémů. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2014 FÁZE_TYP: AS KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: CzechPOINT POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: CNT ÚROVEŇ: EA AIS přístup CZP Poskytující konektor obecného agendového informačního systému pro přístup do českého podacího informačního národního terminálu. Centrála CzechPOINT Centrála českého podacího informačního národního terminálu CzechPOINT Rozhraní CzechPOINT - Český podací informační národní terminál CzechPOINT@HOME Strana 24

25 Samoobslužné rozhraní CzechPOINT pro klienta veřejné správy. Obsahuje služby: - Moje Data - Přehledová informace o všech aktuálních údajích, které jsou o subjektu práva vedeny ve státní správě - Moje Podání - Seznam a stav dosud neuzavřených podání učiněných subjektem práva - Můj archív - Dlouhodobý právně platný archív učiněných podání a doručených dokumentů prostřednictvím systému datových schránek CzechPOINT@OFFICE Rozhraní CzechPOINT@office je vytvořeno pro potřeby samotného úřadu. Jeho obsahem jsou agendy, které vykonávají úřady a orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Rozhraní CzechPOINT@office je součástí stávajícího systému Czech POINT. Lze však k němu získat samostatný přístup. Dosud byl CzechPOINT@office představován "vnitřním Czech POINTem", který umožňoval vystavování výpisů a opisů z Rejstříku trestů v rámci vyřizování správních agend. CZP přístup AIS Vyžadující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro přístup agendovým informačním systémům. CZP přístup ISDS Poskytující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro informační systém datových schránek. CZP čtení VE Vyžadující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro čtení ze základních registrů prostřednictvím vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů. Formuláře CZP Funkce fomulářů CzechPOINTu - Český podací informační národní terminál. Úkony vykonávané úředníkem pro subjekt práva. Formuláře CZP home Funkce formulářů CzecPOINT@HOME - Český podací informační národní Samoobsluha pro běžného občana. Formuláře CZP office Funkce fomulářů CzechPOINT@OFFICE - Český podací informační národní Úkon provedený úředníkem pro příslušný orgán veřejné moci. ISDS Informační systém datových schránek. Informační systém datových schránek zajišťue bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými či právnickými na straně druhé, jakož i mezi OVM navzájem. ISDS přístup CZP Vyžadující konektor informačního systému datových schránek pro českého podacího národního informačního terminálu Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný cluster Obecný cluster Node Online formulář Data Object Datový objekt formuláře, se kterým klient pracuje online po autentizaci pomocí identity providera Strana 25

26 Poskytovaný formulář CZP Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT - Český podací informační národní terminál Poskytovaný formulář CZP home Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT@HOME - Český podací informační národní terminál at HOME Poskytovaný formulář CZP office Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT@OFFICE - Český podací informační národní terminál at OFFICE VE čtení ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů čtenářskému agendovému informačnímu systému pro čtení ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Vnější rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Poskytuje skrze různé služby (funkce) propojení na jednotlivé agendové informační systémy. Strana 26

27 CzechPOINT TOBE AIS Co znamená? o Pohled reprezentuje budoucí stav problematiky CzechPOINT. Vyjadřuje možnosti napojení AIS na centrálu CzechPOINT a egon Service Bus. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Dále komponentu AIS, potřebné konektory, datové prvky a funkce, centrálu CzechPOINT a egon service bus. Pro koho je? o Pohled je primárně určen pro zodpovědnou osobu, která chce připojit svůj AIS na CzechPOINT přímo nebo přes egsb. Jak využít? o Pro připojení AIS k CzechPOINTu je nutné mít definované konektory na straně svého AIS včetně datových prvků a funkcí. Tento pohled představuje povinný architektonický vzor pro všechny modely budoucího stavu aplikační architektury úřadu, v nichž alespoň jeden informační systém (zde AIS) bude jako komunikační kanál (Front-end) využívat CzechPOINT (bez ohledu na to zda CzP klasik, CzP-Office nebo CzP-Home). DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2020 FÁZE_TYP: TB KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: CzechPOINT POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: AIS ÚROVEŇ: EA AIS editační Editační agendový informační systém je nadmnožinou spolupracujícího agendového informačního systému a zároveň podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s publikačním agendovým informačním systémem. AIS publikační Publikační agendový informační systém je podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s editačním agendovým informačním systémem. Strana 27

28 AIS přístup CZP Poskytující konektor obecného agendového informačního systému pro přístup do českého podacího informačního národního terminálu. AIS spolupracující Spolupracující agendový informační systém je podmnožinou editačního agendového informačního systému. AIS čtenářské Čtenářský agendový informační systém je podmnožinou obecného agendového informačního systému. Každý připojený agendový informační systém k referenčnímu rozhraní informačních systémů veřejné správy je čtenářem Centrála CzechPOINT Centrála českého podacího informačního národního terminálu CzechPOINT Rozhraní CzechPOINT - Český podací informační národní terminál CzechPOINT@HOME Samoobslužné rozhraní CzechPOINT pro klienta veřejné správy. Obsahuje služby: - Moje Data - Přehledová informace o všech aktuálních údajích, které jsou o subjektu práva vedeny ve státní správě - Moje Podání - Seznam a stav dosud neuzavřených podání učiněných subjektem práva - Můj archív - Dlouhodobý právně platný archív učiněných podání a doručených dokumentů prostřednictvím systému datových schránek CzechPOINT@OFFICE Rozhraní CzechPOINT@office je vytvořeno pro potřeby samotného úřadu. Jeho obsahem jsou agendy, které vykonávají úřady a orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Rozhraní CzechPOINT@office je součástí stávajícího systému Czech POINT. Lze však k němu získat samostatný přístup. Dosud byl CzechPOINT@office představován "vnitřním Czech POINTem", který umožňoval vystavování výpisů a opisů z Rejstříku trestů v rámci vyřizování správních agend. CZP přístup AIS Vyžadující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro přístup agendovým informačním systémům. CZP čtení EG Vyžadující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro čtení z egon service bus EG čtení PU Vyžadující konektor egon service bus pro čtení publikačního agendového informačního systému EG čtení ČT Poskytující konektor egon service bus pro čtení čtenářskému agendovému informačnímu systému. egon service Bus egon service Bus. Rozšířené možnosti dotazů. Funguje na principu ON FLY. Jde o integrační nástroj, který poskytuje funkcionalitu propojení Agendových informačních systémů (ve smyslu definice zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech). egsb zajišťuje propojení mezi AIS a Informačním systémem základních registrů. egsb představuje specializované sdílené referenční rozhraní mezi informačními systémy ve smyslu paragrafu 2, písm. b), i) zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v aktuálním znění. egsb má za úkol zefektivnit výměnu informací mezi jednotlivými AISy a zajistit jeden logický kanál pro komunikaci lokálních AIS a ISZR, které pak mohou využívat této komunikační sběrnice a využívat egon služby, bez toho, aby bylo nutné pro každý AIS nákladně budovat komunikační rozhraní. Strana 28

29 Evidenční kmen Evidenční kmen agendového informačního systému obsahující evidenční údaje subjektu údajů Formuláře CZP Data Object Funkce fomulářů CzechPOINTu - Český podací informační národní terminál. Úkony vykonávané úředníkem pro subjekt práva. Formuláře CZP home Funkce formulářů CzecPOINT@HOME - Český podací informační národní Samoobsluha pro běžného občana. Formuláře CZP office Funkce fomulářů CzechPOINT@OFFICE - Český podací informační národní Úkon provedený úředníkem pro příslušný orgán veřejné moci. Identitní kmen Identitní kmen agendového informačního systému obsahující identitní údaje subjektu údajů Obecný AIS Data Object Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Podpora formulářů Služba, která realizuje komunikaci, popřípadě interakci mezi údaji v agendovém informačním systému a systémem formuláře, který s údaji daného systému pracuje. Poskytovaný formulář CZP Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT - Český podací informační národní terminál Poskytovaný formulář CZP home Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT@HOME - Český podací informační národní terminál at HOME Poskytovaný formulář CZP office Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT@OFFICE - Český podací informační národní terminál at OFFICE PU čtení EG Poskytující konektor publikačního agendového informačního systému pro čtení na egon service bus. Přiřazení práv Služba poskytující přiřazení práv na základě přístupu ČT čtení EG Vyžadující konektor čtenářského AIS pro čtení na egon service bus. Strana 29

30 CzechPOINT TOBE CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje budoucí stav problematiky CzechPOINT. Vyjadřuje napojení hlavní části CzechPOINT (centrála CzechPOINT) na propojený datový fond, datové schránky, obecný AIS. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Dále komponentu centrály CzechPOINT s konektory, formuláři a dalšími entitami, entity propojeného datového fondu, ISDS, obecný cluster datového centra, obecný AIS a proklik k úplnému elektronickému podání. Pro koho je? o Primárně pro správce CzechPOINT, sekundárně pro informaci pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování celého systému CzechPOINT. Lze použít jako vzor pro zobrazení skutečného stavu všech napojených systémů. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2020 FÁZE_TYP: TB KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: CzechPOINT POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: CNT ÚROVEŇ: EA AIS přístup CZP Poskytující konektor obecného agendového informačního systému pro přístup do českého podacího informačního národního terminálu. Centrála CzechPOINT Centrála českého podacího informačního národního terminálu CzechPOINT Rozhraní CzechPOINT - Český podací informační národní terminál CzechPOINT@HOME Samoobslužné rozhraní CzechPOINT pro klienta veřejné správy. Obsahuje služby: Strana 30

31 - Moje Data - Přehledová informace o všech aktuálních údajích, které jsou o subjektu práva vedeny ve státní správě - Moje Podání - Seznam a stav dosud neuzavřených podání učiněných subjektem práva - Můj archív - Dlouhodobý právně platný archív učiněných podání a doručených dokumentů prostřednictvím systému datových schránek CzechPOINT@OFFICE Rozhraní CzechPOINT@office je vytvořeno pro potřeby samotného úřadu. Jeho obsahem jsou agendy, které vykonávají úřady a orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Rozhraní CzechPOINT@office je součástí stávajícího systému Czech POINT. Lze však k němu získat samostatný přístup. Dosud byl CzechPOINT@office představován "vnitřním Czech POINTem", který umožňoval vystavování výpisů a opisů z Rejstříku trestů v rámci vyřizování správních agend. CZP přístup AIS Vyžadující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro přístup agendovým informačním systémům. CZP přístup ISDS Poskytující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro informační systém datových schránek. CZP čtení EG Vyžadující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro čtení z egon service bus CZP čtení VE Vyžadující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro čtení ze základních registrů prostřednictvím vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů. EG čtení ČT Poskytující konektor egon service bus pro čtení čtenářskému agendovému informačnímu systému. egon service Bus egon service Bus. Rozšířené možnosti dotazů. Funguje na principu ON FLY. Jde o integrační nástroj, který poskytuje funkcionalitu propojení Agendových informačních systémů (ve smyslu definice zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech). egsb zajišťuje propojení mezi AIS a Informačním systémem základních registrů. egsb představuje specializované sdílené referenční rozhraní mezi informačními systémy ve smyslu paragrafu 2, písm. b), i) zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v aktuálním znění. egsb má za úkol zefektivnit výměnu informací mezi jednotlivými AISy a zajistit jeden logický kanál pro komunikaci lokálních AIS a ISZR, které pak mohou využívat této komunikační sběrnice a využívat egon služby, bez toho, aby bylo nutné pro každý AIS nákladně budovat komunikační rozhraní. Formuláře CZP Funkce fomulářů CzechPOINTu - Český podací informační národní terminál. Úkony vykonávané úředníkem pro subjekt práva. Formuláře CZP home Funkce formulářů CzecPOINT@HOME - Český podací informační národní Samoobsluha pro běžného občana. Formuláře CZP office Funkce fomulářů CzechPOINT@OFFICE - Český podací informační národní Úkon provedený úředníkem pro příslušný orgán veřejné moci. ISDS Informační systém datových schránek. Informační systém datových schránek zajišťue bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci Strana 31

32 mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými či právnickými na straně druhé, jakož i mezi OVM navzájem. ISDS přístup CZP Vyžadující konektor informačního systému datových schránek pro českého podacího národního informačního terminálu Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný cluster Obecný cluster Node Online formulář Data Object Datový objekt formuláře, se kterým klient pracuje online po autentizaci pomocí identity providera Poskytovaný formulář CZP Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT - Český podací informační národní terminál Poskytovaný formulář CZP home Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT@HOME - Český podací informační národní terminál at HOME Poskytovaný formulář CZP office Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT@OFFICE - Český podací informační národní terminál at OFFICE VE čtení ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů čtenářskému agendovému informačnímu systému pro čtení ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Vnější rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Poskytuje skrze různé služby (funkce) propojení na jednotlivé agendové informační systémy. Strana 32

33 Datové schránky ASIS AIS Co znamená? o Pohled reprezentuje současný stav problematiky informačního systému datových schránek. Vyjadřuje možnosti napojení AIS na informační systém datových schránek. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Dále obecný AIS s datovými prvky a funkcemi, spisovou službu, konektory a ISDS. Pro koho je? o Pohled je primárně určen pro zodpovědnou osobu, která chce připojit svůj AIS k informačnímu systému datových schránek. Jak využít? o Pro připojení AIS k informačnímu systému datových schránek je nutné mít definované konektory na straně svého AIS. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2014 FÁZE_TYP: AS KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Datové schránky POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: AIS ÚROVEŇ: EA AIS editační Editační agendový informační systém je nadmnožinou spolupracujícího agendového informačního systému a zároveň podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s publikačním agendovým informačním systémem. AIS publikační Publikační agendový informační systém je podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s editačním agendovým informačním systémem. Strana 33

34 AIS přístup ISDS Vyžadující konektor obecného agendového informačního systému na informační systém datových schránek AIS spolupracující Spolupracující agendový informační systém je podmnožinou editačního agendového informačního systému. AIS čtenářské Čtenářský agendový informační systém je podmnožinou obecného agendového informačního systému. Každý připojený agendový informační systém k referenčnímu rozhraní informačních systémů veřejné správy je čtenářem Evidenční kmen Evidenční kmen agendového informačního systému obsahující evidenční údaje subjektu údajů Funkce výstupní na ISDS Funkce sloužící k výstupnímu napojení na Informační Systém Datových Schránek Identitní kmen Data Object Identitní kmen agendového informačního systému obsahující identitní údaje subjektu údajů ISDS Data Object Informační systém datových schránek. Informační systém datových schránek zajišťue bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými či právnickými na straně druhé, jakož i mezi OVM navzájem. ISDS přístup AIS Poskytující konektor informačního systému datových schránek pro přístup agendových informačních systémů Komunikace se spisovou službou Služba agendového informačního systému sloužící k automatizaci komunikace se spisovou službou orgánu veřejné moci Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Spisová služba Výkonem spisové služby se rozumí zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Zákon 499/2004 sb - - : Strana 34

35 Datové schránky ASIS CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje současný stav problematiky informačního systému datových schránek, který plně nenaplňuje zákon 300/2008 sb. Vyjadřuje napojení informačního systému datových schránek na propojený datový fond, centrálu CzechPOINT a AIS. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. V centrální části je modelován perimetr ISDS, který obsahuje komponentu ISDS, poskytující služby, konektory, toky datových zpráv a proklik na úplné elektronické podání. Nalevo od perimetru jsou odesílatelé datových zpráv, napravo příjemci datových zpráv. Pod perimetrem jsou komponenty propojeného datového fondu, centrály CzechPOINT a centrálního místa služeb. Pro koho je? o Primárně pro správce informačního systému datových schránek sekundárně pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování ISDS. Lze využít jako vzor pro zobrazení skutečného stavu všech napojených systémů. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2014 FÁZE_TYP: AS KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Datové schránky POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: CNT ÚROVEŇ: EA AIS přístup ISDS Vyžadující konektor obecného agendového informačního systému na informační systém datových Strana 35

36 schránek Aktivní datové zprávy Databáze aktivních datových zpráv Autentizační služba pro ISVS Autentizační služba ISDS. Autentizační služba umožňuje autentizaci pro informační systémy veřejné správy. Centrála CzechPOINT Centrála českého podacího informačního národního terminálu Data Object CZP přístup ISDS Poskytující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro informační systém datových schránek. Dříve doručené datové zpávy Databáze dříve doručených datových zpráv Fyzická osoba Blíže neurčená fyzická osoba. Klient veřejné správy Data Object Business Actor ISDS Informační systém datových schránek. Informační systém datových schránek zajišťue bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými či právnickými na straně druhé, jakož i mezi OVM navzájem. ISDS přístup AIS Poskytující konektor informačního systému datových schránek pro přístup agendových informačních systémů ISDS přístup CZP Vyžadující konektor informačního systému datových schránek pro českého podacího národního informačního terminálu ISDS čtení VE Vyžadující konektor informačního systému datových schránek pro čtení základních registrů prostřednictvím vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů. Manipulace s datovou schránkou Služby informačního systému datových schránek pro manipulaci s datovou schránkou. Modul konektivity s poskytovateli dat Prostřednictvím webových služeb komunikuje ISDS také s poskytovateli dat. Tato komunikace slouží k autoritativnímu zřizování datových schránek, aktualizaci údajů a znepřístupnění datových schránek v souladu se zákonem. Poskytovatelem dat je v tomto ohledu Informační systém základních registrů (ISZR) pro data o schránkách Orgán ve ejné moci (OVM) a Právnických osobách (PO) zřizovaných ze zákona. Konektivita ISZR slouží rovněž ke ztotožnění údaj v Registru obyvatel (ROB) pro datové schránky Fyzických osob a Podnikajících fyzických osob zřizovaných na žádost. Informační systém evidence obyvatel (ISEO) slouží k ověření informací o omezení svéprávnosti osob pro potřeby znepřístupnění datových schránek zřizovaných na žádost. Poskytovatelem dat je rovněž systém Czech POINT, prostřednictvím kterého mohou uživatelé datových schránek žádat o zřízení, změny údajů a znepřístupnění datových schránek. Další poskytovatelé dat, kterých se týká ustanovení zákona, mohou poskytovat data prost ednictvím Portálu poskytovatel dat. Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a Strana 36

37 podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný cluster Obecný cluster Odeslaná zpráva skrze portál Sjednocení posílaných datových zpráv skrze portál Odeslaná zpráva skrze spisovou službu Sjednocení posílaných datových zpráv skrze spisovou službu Odeslání datové zprávy Služba informačního systému datových schránek pro odeslání datové zprávy. OVM Orgán veřejné moci Ověření datové zprávy Služba informačního systému datových schránek ověření datové zprávy Podnikající fyzická osoba Blíže neurčená podnikající fyzická osoba Node Or Junction Or Junction Business Actor Business Actor Portál Obecný poskytující portál, který spravuje daný formulář nebo rozhraní k obsluze klientských požadavků. Portál ISDS Portál Informačního systému datových schránek. Právnická osoba Blíže neurčená fyzická osoba Příjem datové zprávy Služba informačního systému datových schránek pro příjem datové zprávy. Business Actor Přístupové rozhraní ISDS Slouží k ověření uživatele a jeho oprávnění nakládat s datovými zprávami nebo provádět nastavení datové schránky případně se autentizovat směrem k ostatním provozovatelům internetových aplikací s přístupem k autentizační službě PVS. Seznam držitelů datových schránek Aplikace provozovaná na základě 14b zákona. Eviduje a zpřístupňuje informace o držitelích datových schránek způsobem umožňující dálkový přístup. Seznam držitelů datových schránek Aplikace provozovaná na základě 14b zákona. Eviduje a zpřístupňuje informace o držitelích datových schránek způsobem umožňující dálkový přístup. Služby pro autoritativní zřizování Rozhraní informačního systému datových schránek pro autoritativní zřizování datových schránek Služby pro publikaci datových zpráv Publikace datových zpráv z informačního systému datových schránek Služby pro správu a provoz systému Služby pro správu a provoz systému Strana 37

38 Spisová služba Výkonem spisové služby se rozumí zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Zákon 499/2004 sb - - : VE čtení ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů čtenářskému agendovému informačnímu systému pro čtení ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Vnější rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Poskytuje skrze různé služby (funkce) propojení na jednotlivé agendové informační systémy. Zpracovaná zpráva ISDS Rozdělení zpracovaných datových zpráv příjemcům Or Junction Strana 38

39 Datové schránky TOBE AIS Co znamená? o Pohled reprezentuje budoucí stav problematiky informačního systému datových schránek. Vyjadřuje možnosti napojení AIS na informační systém datových schránek. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Dále obecný AIS s datovými prvky a funkcemi, spisovou službu, konektory a ISDS. Pro koho je? o Pohled je primárně určen pro zodpovědnou osobu, která chce připojit svůj AIS k informačnímu systému datových schránek. Jak využít? o Pro připojení AIS k informačnímu systému datových schránek je nutné mít definované konektory na straně svého AIS. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2020 FÁZE_TYP: TB KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Datové schránky POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: AIS ÚROVEŇ: EA AIS editační Editační agendový informační systém je nadmnožinou spolupracujícího agendového informačního systému a zároveň podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s publikačním agendovým informačním systémem. AIS publikační Publikační agendový informační systém je podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s editačním agendovým informačním systémem. AIS přístup ISDS Strana 39

40 Vyžadující konektor obecného agendového informačního systému na informační systém datových schránek AIS spolupracující Spolupracující agendový informační systém je podmnožinou editačního agendového informačního systému. AIS čtenářské Čtenářský agendový informační systém je podmnožinou obecného agendového informačního systému. Každý připojený agendový informační systém k referenčnímu rozhraní informačních systémů veřejné správy je čtenářem Evidenční kmen Evidenční kmen agendového informačního systému obsahující evidenční údaje subjektu údajů Funkce výstupní na ISDS Funkce sloužící k výstupnímu napojení na Informační Systém Datových Schránek Identitní kmen Data Object Identitní kmen agendového informačního systému obsahující identitní údaje subjektu údajů ISDS Data Object Informační systém datových schránek. Informační systém datových schránek zajišťue bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými či právnickými na straně druhé, jakož i mezi OVM navzájem. ISDS přístup AIS Poskytující konektor informačního systému datových schránek pro přístup agendových informačních systémů Komunikace se spisovou službou Služba agendového informačního systému sloužící k automatizaci komunikace se spisovou službou orgánu veřejné moci Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Spisová služba Výkonem spisové služby se rozumí zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Zákon 499/2004 sb - - : Strana 40

41 Datové schránky TOBE CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje budoucí stav problematiky informačního systému datových schránek tak, jak ho definuje zákon 300/2008 sb. Vyjadřuje napojení informačního systému datových schránek na propojený datový fond, centrálu CzechPOINT a AIS. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. V centrální části je modelován perimetr ISDS, který obsahuje komponentu ISDS, poskytující služby, konektory, toky datových zpráv a proklik na úplné elektronické podání. Nalevo od perimetru jsou odesílatelé datových zpráv, napravo příjemci datových zpráv. Pod perimetrem jsou komponenty propojeného datového fondu, centrály CzechPOINT a centrálního místa služeb. Pro koho je? o Primárně pro správce informačního systému datových schránek sekundárně pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování ISDS. Lze využít jako vzor pro zobrazení skutečného stavu všech napojených systémů. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2020 FÁZE_TYP: TB KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Datové schránky POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: CNT ÚROVEŇ: EA AIS přístup ISDS Vyžadující konektor obecného agendového informačního systému na informační systém datových Strana 41

42 schránek Aktivní datové zprávy Databáze aktivních datových zpráv Autentizační služba pro ISVS Autentizační služba ISDS. Autentizační služba umožňuje autentizaci pro informační systémy veřejné správy. Centrála CzechPOINT Centrála českého podacího informačního národního terminálu Data Object CZP přístup ISDS Poskytující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro informační systém datových schránek. Dříve doručené datové zpávy Databáze dříve doručených datových zpráv Data Object EG čtení ČT Poskytující konektor egon service bus pro čtení čtenářskému agendovému informačnímu systému. egon service Bus egon service Bus. Rozšířené možnosti dotazů. Funguje na principu ON FLY. Jde o integrační nástroj, který poskytuje funkcionalitu propojení Agendových informačních systémů (ve smyslu definice zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech). egsb zajišťuje propojení mezi AIS a Informačním systémem základních registrů. egsb představuje specializované sdílené referenční rozhraní mezi informačními systémy ve smyslu paragrafu 2, písm. b), i) zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v aktuálním znění. egsb má za úkol zefektivnit výměnu informací mezi jednotlivými AISy a zajistit jeden logický kanál pro komunikaci lokálních AIS a ISZR, které pak mohou využívat této komunikační sběrnice a využívat egon služby, bez toho, aby bylo nutné pro každý AIS nákladně budovat komunikační rozhraní. Fyzická osoba Blíže neurčená fyzická osoba. Klient veřejné správy Business Actor ISDS Informační systém datových schránek. Informační systém datových schránek zajišťue bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými či právnickými na straně druhé, jakož i mezi OVM navzájem. ISDS přístup AIS Poskytující konektor informačního systému datových schránek pro přístup agendových informačních systémů ISDS přístup CZP Vyžadující konektor informačního systému datových schránek pro českého podacího národního informačního terminálu ISDS čtení EG Vyžadující konektor informačního systému datových schránek pro přístup egon service busu ISDS čtení VE Vyžadující konektor informačního systému datových schránek pro čtení základních registrů prostřednictvím vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů. Manipulace s datovou schránkou Strana 42

43 Služby informačního systému datových schránek pro manipulaci s datovou schránkou. Modul konektivity s poskytovateli dat Prostřednictvím webových služeb komunikuje ISDS také s poskytovateli dat. Tato komunikace slouží k autoritativnímu zřizování datových schránek, aktualizaci údajů a znepřístupnění datových schránek v souladu se zákonem. Poskytovatelem dat je v tomto ohledu Informační systém základních registrů (ISZR) pro data o schránkách Orgán ve ejné moci (OVM) a Právnických osobách (PO) zřizovaných ze zákona. Konektivita ISZR slouží rovněž ke ztotožnění údaj v Registru obyvatel (ROB) pro datové schránky Fyzických osob a Podnikajících fyzických osob zřizovaných na žádost. Informační systém evidence obyvatel (ISEO) slouží k ověření informací o omezení svéprávnosti osob pro potřeby znepřístupnění datových schránek zřizovaných na žádost. Poskytovatelem dat je rovněž systém Czech POINT, prostřednictvím kterého mohou uživatelé datových schránek žádat o zřízení, změny údajů a znepřístupnění datových schránek. Další poskytovatelé dat, kterých se týká ustanovení zákona, mohou poskytovat data prost ednictvím Portálu poskytovatel dat. Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný cluster Obecný cluster Odeslaná zpráva skrze portál Sjednocení posílaných datových zpráv skrze portál Odeslaná zpráva skrze spisovou službu Sjednocení posílaných datových zpráv skrze spisovou službu Odeslání datové zprávy Služba informačního systému datových schránek pro odeslání datové zprávy. OVM Orgán veřejné moci Ověření datové zprávy Služba informačního systému datových schránek ověření datové zprávy Podnikající fyzická osoba Blíže neurčená podnikající fyzická osoba Node Or Junction Or Junction Business Actor Business Actor Portál Obecný poskytující portál, který spravuje daný formulář nebo rozhraní k obsluze klientských požadavků. Portál ISDS Portál Informačního systému datových schránek. Právnická osoba Blíže neurčená fyzická osoba Příjem datové zprávy Služba informačního systému datových schránek pro příjem datové zprávy. Business Actor Přístupové rozhraní ISDS Slouží k ověření uživatele a jeho oprávnění nakládat s datovými zprávami nebo provádět nastavení datové schránky případně se autentizovat směrem k ostatním provozovatelům internetových aplikací s přístupem k autentizační službě PVS. Strana 43

44 Seznam držitelů datových schránek Aplikace provozovaná na základě 14b zákona. Eviduje a zpřístupňuje informace o držitelích datových schránek způsobem umožňující dálkový přístup. Seznam držitelů datových schránek Aplikace provozovaná na základě 14b zákona. Eviduje a zpřístupňuje informace o držitelích datových schránek způsobem umožňující dálkový přístup. Služby pro autoritativní zřizování Rozhraní informačního systému datových schránek pro autoritativní zřizování datových schránek Služby pro publikaci datových zpráv Publikace datových zpráv z informačního systému datových schránek Služby pro správu a provoz systému Služby pro správu a provoz systému Spisová služba Výkonem spisové služby se rozumí zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Zákon 499/2004 sb - - : VE čtení ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů čtenářskému agendovému informačnímu systému pro čtení ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Vnější rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Poskytuje skrze různé služby (funkce) propojení na jednotlivé agendové informační systémy. Zpracovaná zpráva ISDS Rozdělení zpracovaných datových zpráv příjemcům Or Junction Strana 44

45 Elektronická identita ASIS AIS Co znamená? o Pohled reprezentuje současný stav problematiky elektronické identity. Vyjadřuje možné přístupy a přiřazení práv na základě přístupu do AIS. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Dále možné aktéry v rolích, kteří do AIS přistupují, potřebné entity AIS ke správnému přiřazení práv a JIP/KAAS. Pro koho je? o Pohled je primárně určen pro zodpovědnou osobu, která chce svůj AIS propojit s elektronickou identitou. Jak využít? o Pro připojení AIS k elektronické identitě je nutné mít připojení na JIP/KAAS na straně svého AIS. Podporovat rozdělní dat pro různé přístupy, které řídí speciální funkce. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2014 FÁZE_TYP: AS KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Elektronická identita POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: AIS ÚROVEŇ: EA Strana 45

46 Anonymní přístup Funkce sloužící k anonymnímu přístupu Evidenční kmen Evidenční kmen agendového informačního systému obsahující evidenční údaje subjektu údajů Data Object Evidovaná osoba Osoba, která je evidovaná v rámci agendy Fyzická osoba Blíže neurčená fyzická osoba. Klient veřejné správy Business Role Business Actor Identitní kmen Identitní kmen agendového informačního systému obsahující identitní údaje subjektu údajů Informační systém veřejné správy Data Object Obecný informační systém veřejné správy, který je podmnožinou informačních systémů a nadmnožinou agendových informačních systémů Interní ztotožnění Interní komponenta agendového informačního systému zajišťující ztotožnění IS identita JIP/KAAS/NIA Vyžadující konektor obecného informačního systému pro identitu od jednotného identitního prostoru / katalogu autentizačních a autorizačních služeb, národní identitiní autority, případně jiné JIP/KAAS Jednotný identitní prostor/katalog autentizačních a autorizačních služeb. Katalog autentizačních a autorizačních služeb je souhrn webových služeb, které provádějí autentizaci a autorizaci uživatelů přistupujících do externích systémů. KAAS vystupuje vůči těmto externím systémům v roli ověřovací autority. JIP/KAAS identita AIS Poskytující konektor jednotného identitního prostoru / katalogu autentizačních a autorizačních služeb pro agendový informační systém Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný informační systém Obecný informační systém, který je nadmnožinou všech informačních systémů veřejné správy Občan Fyzická osoba v roli občana OVM Orgán veřejné moci Přiřazení práv Služba poskytující přiřazení práv na základě přístupu Přístup registrovaného subjektu Funkce k přístupu registrovaného subjektu Přístup subjektu údajů Business Role Business Actor Strana 46

47 Funkce k přístupu subjektu údajů Přístup z moci úřední Funkce k přístupu z moci úřední Registrovaná osoba Osoba, která je v rámci agendy registrovaná. Může jít například o vlastníky pozemnků, právní zástupce, aj. Business Role Úředník Fyzická osoba v roli úředníka Business Role Strana 47

48 Elektronická identita ASIS CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje současný stav problematiky elektronické identity. Vyjadřuje napojení AIS na komponenty elektronické identity, které komunikují s komponentami propojeného datového fondu. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Dále komponentu AIS s konektory napojujícími se na JIP/KAAS, který se napojuje na propojený datový fond dále obecný cluster z centrálního místa služeb. Pro koho je? o Primárně pro správce JIP/KAAS sekundárně pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování elektronické identity. Lze využít jako vzor pro zobrazení skutečného stavu všech napojených systémů. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2014 FÁZE_TYP: AS KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Elektronická identita POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: CNT ÚROVEŇ: EA Informační systém veřejné správy Obecný informační systém veřejné správy, který je podmnožinou informačních systémů a Strana 48

49 nadmnožinou agendových informačních systémů Interní ztotožnění Poskytující konektor interní komponenty agendového informačního systému pro identitu Interní ztotožnění Interní komponenta agendového informačního systému zajišťující ztotožnění IS identita JIP/KAAS/NIA Vyžadující konektor obecného informačního systému pro identitu od jednotného identitního prostoru / katalogu autentizačních a autorizačních služeb, národní identitiní autority, případně jiné JIP/KAAS Jednotný identitní prostor/katalog autentizačních a autorizačních služeb. Katalog autentizačních a autorizačních služeb je souhrn webových služeb, které provádějí autentizaci a autorizaci uživatelů přistupujících do externích systémů. KAAS vystupuje vůči těmto externím systémům v roli ověřovací autority. JIP/KAAS identita AIS Poskytující konektor jednotného identitního prostoru / katalogu autentizačních a autorizačních služeb pro agendový informační systém JIP/KAAS čtení VE Vyžadující konektor jednotného identitního prostoru / katalogu autentizačních a autorizačních služeb pro čtení z informačního systému základních registrů Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný cluster Obecný cluster Node Obecný informační systém Obecný informační systém, který je nadmnožinou všech informačních systémů veřejné správy Tabulka JIP/KAAS Tabulka JIP/KAAS obsahující matici Role, Lidi, AIS, Agenda Data Object VE čtení ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů čtenářskému agendovému informačnímu systému pro čtení ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Vnější rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Poskytuje skrze různé služby (funkce) propojení na jednotlivé agendové informační systémy. Strana 49

50 Elektronická identita TOBE AIS Co znamená? o Pohled reprezentuje budoucí stav problematiky elektronické identity. Vyjadřuje možné přístupy a přiřazení práv na základě přístupu do AIS. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Dále možné aktéry v rolích, kteří do AIS přistupují, potřebné entity AIS ke správnému přiřazení práv, JIP/KAAS a NIA. Pro koho je? o Pohled je primárně určen pro zodpovědnou osobu, která chce svůj AIS propojit s elektronickou identitou. Jak využít? o Pro připojení AIS k elektronické identitě je nutné mít připojení na JIP/KAAS a NIA na straně svého AIS Podporovat rozdělní dat pro různé přístupy, které řídí speciální funkce. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2020 FÁZE_TYP: TB KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Elektronická identita POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: AIS ÚROVEŇ: EA Anonymní přístup Funkce sloužící k anonymnímu přístupu Evidenční kmen Data Object Evidenční kmen agendového informačního systému obsahující evidenční údaje subjektu údajů Strana 50

51 Evidovaná osoba Osoba, která je evidovaná v rámci agendy Fyzická osoba Blíže neurčená fyzická osoba. Klient veřejné správy Business Role Business Actor Identitní kmen Identitní kmen agendového informačního systému obsahující identitní údaje subjektu údajů Informační systém veřejné správy Data Object Obecný informační systém veřejné správy, který je podmnožinou informačních systémů a nadmnožinou agendových informačních systémů Interní ztotožnění Interní komponenta agendového informačního systému zajišťující ztotožnění IS identita JIP/KAAS/NIA Vyžadující konektor obecného informačního systému pro identitu od jednotného identitního prostoru / katalogu autentizačních a autorizačních služeb, národní identitiní autority, případně jiné JIP/KAAS Jednotný identitní prostor/katalog autentizačních a autorizačních služeb. Katalog autentizačních a autorizačních služeb je souhrn webových služeb, které provádějí autentizaci a autorizaci uživatelů přistupujících do externích systémů. KAAS vystupuje vůči těmto externím systémům v roli ověřovací autority. JIP/KAAS identita AIS Poskytující konektor jednotného identitního prostoru / katalogu autentizačních a autorizačních služeb pro agendový informační systém NIA Application Collaboration Národní identitní autorita vyjádřená kolaborací - soubor všech identity providerů, poskytujících služeb atd. NIA identita AIS Poskytující konektor národní identitní autority agendovému informačnímu systému pro identitu Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný informační systém Obecný informační systém, který je nadmnožinou všech informačních systémů veřejné správy Občan Fyzická osoba v roli občana OVM Orgán veřejné moci Přiřazení práv Služba poskytující přiřazení práv na základě přístupu Přístup registrovaného subjektu Funkce k přístupu registrovaného subjektu Business Role Business Actor Strana 51

52 Přístup subjektu údajů Funkce k přístupu subjektu údajů Přístup z moci úřední Funkce k přístupu z moci úřední Registrovaná osoba Osoba, která je v rámci agendy registrovaná. Může jít například o vlastníky pozemnků, právní zástupce, aj. Business Role Úředník Fyzická osoba v roli úředníka Business Role Strana 52

53 Elektronická identita TOBE CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje budoucí stav problematiky elektronické identity. Vyjadřuje napojení AIS na komponenty elektronické identity, které komunikují s komponentami propojeného datového fondu. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Pohled obsahuje ve své střední části entity Identity system, které obstarávají získání a potvrzení elektronické identity s proklikem na úplné elektronické podání a centrální místo služeb a jsou napojeny na propojený datový fond. V levé části obecný AIS, který se připojuje na entity Identity system a v pravé části zahraniční IS, který se připojují na identity system. Pro koho je? o Primárně pro správce identity system sekundárně pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování elektronické identity. Lze využít jako vzor pro zobrazení skutečného stavu všech napojených systémů. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2020 FÁZE_TYP: TB KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Elektronická identita POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: CNT ÚROVEŇ: EA CZ.NIC CZ.NIC jako identity provider spolupracující v rámci národní identitní autority Strana 53

54 EG čtení ČT Poskytující konektor egon service bus pro čtení čtenářskému agendovému informačnímu systému. egon service Bus egon service Bus. Rozšířené možnosti dotazů. Funguje na principu ON FLY. Jde o integrační nástroj, který poskytuje funkcionalitu propojení Agendových informačních systémů (ve smyslu definice zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech). egsb zajišťuje propojení mezi AIS a Informačním systémem základních registrů. egsb představuje specializované sdílené referenční rozhraní mezi informačními systémy ve smyslu paragrafu 2, písm. b), i) zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v aktuálním znění. egsb má za úkol zefektivnit výměnu informací mezi jednotlivými AISy a zajistit jeden logický kanál pro komunikaci lokálních AIS a ISZR, které pak mohou využívat této komunikační sběrnice a využívat egon služby, bez toho, aby bylo nutné pro každý AIS nákladně budovat komunikační rozhraní. EOP Systém elektronického občanského průkazu jako identity provider spolupracující v rámci národní identitní autority. Externí datový kmen Data Object Externí datový kmen národní identitní autority, který se udržuje pomocí údajů, které nejsou přímo uloženy v systému národní identitní autority Informační systém veřejné správy Obecný informační systém veřejné správy, který je podmnožinou informačních systémů a nadmnožinou agendových informačních systémů Interní datový kmen Interní datový kmen národní identitní autority, který se udržuje pomocí vlastních údajů Data Object Interní ztotožnění Poskytující konektor interní komponenty agendového informačního systému pro identitu Interní ztotožnění Interní komponenta agendového informačního systému zajišťující ztotožnění IS identita JIP/KAAS/NIA Vyžadující konektor obecného informačního systému pro identitu od jednotného identitního prostoru / katalogu autentizačních a autorizačních služeb, národní identitiní autority, případně jiné ISDS Informační systém datových schránek. Informační systém datových schránek zajišťue bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými či právnickými na straně druhé, jakož i mezi OVM navzájem. JIP/KAAS Jednotný identitní prostor/katalog autentizačních a autorizačních služeb. Katalog autentizačních a autorizačních služeb je souhrn webových služeb, které provádějí autentizaci a autorizaci uživatelů přistupujících do externích systémů. KAAS vystupuje vůči těmto externím systémům v roli ověřovací autority. JIP/KAAS identita AIS Poskytující konektor jednotného identitního prostoru / katalogu autentizačních a autorizačních služeb pro agendový informační systém JIP/KAAS čtení VE Vyžadující konektor jednotného identitního prostoru / katalogu autentizačních a autorizačních služeb pro čtení z informačního systému základních registrů Strana 54

55 Konzumující Autentizace Služba konzumující poskytnuté údaje od identity providerů, informačního systému základních registrů, egon service bus NIA Application Collaboration Národní identitní autorita vyjádřená kolaborací - soubor všech identity providerů, poskytujících služeb atd. NIA Národní identitní autorita, vyjádřená jako samostaný systém, který eviduje a udržuje svůj datový kmen, a který poskytuje služby autentizace/autorizace a řídí kolaboraci komponent NIA aktualizace VE Vyžadující konektor národní identitní autority pro aktualizace z informačního systému základních registrů NIA identita AIS Poskytující konektor národní identitní autority agendovému informačnímu systému pro identitu NIA ztotožnení VE Vyžadující konektor národní identitní autority pro ztotožnění z informačního systému základních registrů NIA čtení EG Vyžadující konektor národní identitní autority pro čtení údajů z egon service bus NIA čtení VE Vyžadující konektor národní identitní autority pro čtení z informačního systému základních registrů Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný cluster Obecný cluster Node Obecný informační systém Obecný informační systém, který je nadmnožinou všech informačních systémů veřejné správy Ostatní IdP Ostatní identity providers spolupracující v rámci národní identitní autority Poskytující Autentizace Služba poskytující identifikaci/autentizaci skrze národní identitní autoritu Překlad Id Funkce, realizující překlad identity Tabulka JIP/KAAS Tabulka JIP/KAAS obsahující matici Role, Lidi, AIS, Agenda Data Object Tuzemská Gateway Brána pro mezinárodní přístup k údajům informačního systému veřejné správy VE údržba kmene ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro čtenářský Strana 55

56 agenodvý informační systém, který sdružuje dohromady 4 konektory pro: ZTOTOŽNĚNÍ, REGISTRACI, NOTIFIKACI, AKTUALIZACI. Při připojení nového agendového informačního systému probíhá připojení ve fázích: 1) Ztotožnění 2) Registrace 3) Notifikace 4) Aktualizace Po prvotním připojení se používají jen: 1) Notifikace 2) Aktualizace VE čtení ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů čtenářskému agendovému informačnímu systému pro čtení ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Vnější rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Poskytuje skrze různé služby (funkce) propojení na jednotlivé agendové informační systémy. Zahraniční Gateway Brána pro mezinárodní přístup k údajům informačního systému veřejné správy Zahraniční IdP backgroud Zahraniční identity providers. Blackbox Zahraniční IS Zahraniční informační systém. BlackBox Zahraniční NIA Zahraniční národní identitní autorita. BlackBox Application Collaboration Strana 56

57 Propojený datový fond ASIS AIS Co znamená? o Pohled reprezentuje současný stav problematiky propojeného datového fondu. Vyjadřuje jednotlivý AIS se svými funkcemi, datovými entitami a konektory potřebnými k připojení na propojený datový fond. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Pohled je členěn na levou a pravou část, kdy v levé části jsou všechny typy AIS a konektory, které do AIS vstupují (jsou vyžadované) a v pravé části jsou všechny typy AIS a konektory, které z AIS vystupují (jsou poskytované). Dále pohled obsahuje komponentu obecného AIS, který má své datové prvky, funkce a konektory, jednotlivé typy AIS, které mají své specifické funkce a konektory. Vazby mezi typy AIS jsou dědičné, to znamená, že každý potomek obsahuje vše, co obsahuje jeho rodič. Pro koho je? o Pohled je primárně určen pro zodpovědnou osobu, která chce připojit svůj AIS na propojený datový fond. Jak využít? o Pro připojení AIS k propojenému datovému fondu je nutné definovat, jaký typ AIS chci připojit. Poté podle zvoleného typu mít definované konektory na straně svého AIS. Je nutné také dodržet soubor funkcí a datových entit, které jsou pro správné napojení nezbytné. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2014 FÁZE_TYP: AS KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu Strana 57

58 NÁZEV_POHLEDU: Propojený datový fond POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: AIS ÚROVEŇ: EA AIS editační Editační agendový informační systém je nadmnožinou spolupracujícího agendového informačního systému a zároveň podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s publikačním agendovým informačním systémem. AIS spolupracující Spolupracující agendový informační systém je podmnožinou editačního agendového informačního systému. AIS čtenářské Čtenářský agendový informační systém je podmnožinou obecného agendového informačního systému. Každý připojený agendový informační systém k referenčnímu rozhraní informačních systémů veřejné správy je čtenářem Aktualizace nereferenčních údajů editorů Funkce sloužící k aktualizaci nereferenčních údajů editorů Aktualizace nereferenčních údajů jiných agend Funkce sloužící k aktualizaci nereferenčních údajů jiných agend ED editace VE Vyžadující konektor editačního agendového informačního systému pro editaci údajů základních registrů pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. ED reklamace VE Poskytující konektor editačního agendového informačního systému pro reklamaci údajů základních registrů pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Funkce vstupní aktualizace Funkce sloužící k vstupní aktualizaci údajů zákldních registrů Funkce vstupní editace Funkce sloužící ke vstupní editaci údajů základních registrů Funkce vstupní notifikace Funkce sloužící k notifikaci změn údajů základních registrů Funkce vstupní registrace Funkce sloužící k vstupní registraci do informačního systému základních registrů Funkce vstupní reklamace Funkce sloužící k vstupní reklamaci údajů Funkce vstupní test funkčnosti Funkce sloužící k ověření funkčnosti dotazovaného systému Funkce vstupní ztotožnění Funkce sloužící k ztotožnění proti informačnímu systému základních registrů Strana 58

59 Funkce vstupní čtení Funkce sloužící k vstupnímu čtení údajů základních registrů Funkce výstupní aktualizace Funkce sloužící k výstupnímu oznámení aktualizace údajů Funkce výstupní reklamace Funkce sloužící k výstupní reklamaci údajů Funkce výstupní test funkčnosti Funkce sloužící k výstupnímu ověření funkčnosti dotazovaného systému Funkce výstupní čtení Funkce sloužící k výstupnímu poskytnutí čtení údajů Nereferenční údaje editorů ZR Nereferenční údaje editorů základních registrů Nereferenční údaje jiných agend Nereferenční údaje jiných agend Data Object Data Object Nereferenční údaje vlastní Nereferenční údaje vlastní agendy, které mohou být publikované i nepublikované Data Object Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Podpora výkonu vlastní agendy Funkce reprezentují podporu výkonu vlastní agendy Referenční údaje Data Object Referenční údaje. Tyto údaje jsou nezpochybnitelné a jsou přebírány odkazem do základních registrů SP notifikace VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému pro notifikace pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. SP PROBE VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému PROBE pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů - dotazy zda je dotazovaný systém živý. SP čtení VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému pro čtení údajů ze základních registrů prostřednictvím vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů. Vlastní nepublikované Vlastní nepublikované údaje v rámci nereferenčních údajů vlastních Vlastní publikované Vlastní publikované údaje v rámci nereferenčních údajů vlastních Data Object Data Object ČT aktualizace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro aktualizace údajů do informačního systému základních registrů. Strana 59

60 ČT notifikace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro notifikace od základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. ČT PROBE VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro PROBE na základní registry prostřednictvím informačního systému základních registrů - dotaz zda je dotazovaný systém živý. ČT registrace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro registraci do informačního systému základních registrů. ČT reklamace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro reklamace od základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. ČT ztotožnění VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro ztotožnění do informačního systému základních registrů. ČT čtení VE Vyžadující konektor čtenářského AIS pro čtení údajů ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Strana 60

61 Propojený datový fond ASIS CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje současný stav problematiky propojeného datového fondu. Vyjadřuje napojení různých typů AIS na referenční rozhraní ISVS. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Ve střední části je umístěno referenční rozhraní ISVS, které obsahuje ISZR a konektory. V levé části je čtenářský AIS se svými konektory a prokliky na specifické centrální služby, které jsou podtypem čtenářského AIS, v pravé části editační AIS a spolupracující AIS se svými konektory. V dolní části jsou samostatně základní registry napojené na ISZR a obecný cluster centrálního místa služeb. Pro koho je? o Primárně pro správce propojeného datového fondu sekundárně pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování propojeného datového fondu. Lze využít jako vzor pro zobrazení skutečného stavu všech napojených systémů. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2014 FÁZE_TYP: AS KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Propojený datový fond POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: CNT ÚROVEŇ: EA AIS editační Editační agendový informační systém je nadmnožinou spolupracujícího agendového informačního systému a zároveň podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s publikačním agendovým informačním systémem. AIS spolupracující Spolupracující agendový informační systém je podmnožinou editačního agendového informačního Strana 61

62 systému. AIS čtenářské Čtenářský agendový informační systém je podmnožinou obecného agendového informačního systému. Každý připojený agendový informační systém k referenčnímu rozhraní informačních systémů veřejné správy je čtenářem ED editace VE Vyžadující konektor editačního agendového informačního systému pro editaci údajů základních registrů pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. ED reklamace VE Poskytující konektor editačního agendového informačního systému pro reklamaci údajů základních registrů pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. ISZR Application Collaboration Kolaborace komponent tvořící informační systém základních registrů. Informační systém základních registrů slouží k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou. Data uvedená v agendových informačních systémech jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči tzv. referenčním datům uvedených základních registrech. Mezi specifické cíle projektu ISZR patří kromě vytvoření Informačního systému ZR dle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, a jeho naplnění příslušnými daty také zajištění integrity a zabezpečení schopnosti komunikace s relevantními informačními systémy veřejné správy. Dále zajištění aktuálnosti dat, bezpečné sdílení dat mezi jednotlivými úřady, možnost výměny dat s ostatními členskými zeměmi EU, oprávněný přístup občanů k údajům uvedených v registru, zajištění sdílení dat takovým způsobem, který umožní jejich efektivní pořizování a sdílení s odpovídající mírou zabezpečení přenášených dat a požadovanou dostupností služeb. Označení služby Název služby Primární zdroj E01 robvlozobyvatele ROB E02 robzmenobyvatele ROB E03 robctiaifo ROB E04 robautentizace ROB E05 robctipodleudaju ROB E06 robvymazobyvatele ROB E07 robctizmeny ROB E08 robctihromadneaifo ROB E15 robctieditora ROB E16 rospridelico ROS E17 rospridelicp ROS E18 rosvlozosobu ROS E19 roszmenosobu ROS E20 rosctiico ROS E21 rosctiaifo ROS E22 rosctipodleudaju ROS E23 roszapisdatovouschranku ROS E24 rosvymazosobu ROS E25 rosvlozprovozovnu ROS E26 roszmenprovozovnu ROS E27 rosvymazprovozovnu ROS E28 rosctizmeny ROS E29 rosctiseznamico ROS E31 rosctiseznameditoru ROS E34a ruianvyhledejprvekadresnimisto RUIAN E34c ruianvyhledejprvekcastobce RUIAN E34d ruianvyhledejprvekkatastralniuzemi RUIAN E34e ruianvyhledejprvekkraj RUIAN E34f ruianvyhledejprvekmomc RUIAN E34g ruianvyhledejprvekmop RUIAN Strana 62

63 E34h ruianvyhledejprvekobec RUIAN E34i ruianvyhledejprvekokres RUIAN E34j ruianvyhledejprvekorp RUIAN E34k ruianvyhledejprvekparcela RUIAN E34l ruianvyhledejprvekpou RUIAN E34m ruianvyhledejprvekregionsoudrznosti RUIAN E34n ruianvyhledejprvekspravniobvod RUIAN E34p ruianvyhledejprvekstavebniobjekt RUIAN E34q ruianvyhledejprvekulice RUIAN E34r ruianvyhledejprvekvusc RUIAN E34s ruianvyhledejprvekzsj RUIAN E34t ruianvyhledejprvekvolebniokrsek RUIAN E35a ruianctiprvekadresnimisto RUIAN E35c ruianctiprvekcastobce RUIAN E35d ruianctiprvekkatastralniuzemi RUIAN E35e ruianctiprvekkraj RUIAN E35f ruianctiprvekmomc RUIAN E35g ruianctiprvekmop RUIAN E35h ruianctiprvekobec RUIAN E35i ruianctiprvekokres RUIAN E35j ruianctiprvekorp RUIAN E35k ruianctiprvekparcela RUIAN E35l ruianctiprvekpou RUIAN E35m ruianctiprvekregionsoudrznosti RUIAN E35n ruianctiprvekspravniobvod RUIAN E35o ruianctiprvekstat RUIAN E35p ruianctiprvekstavebniobjekt RUIAN E35q ruianctiprvekulice RUIAN E35r ruianctiprvekvusc RUIAN E35s ruianctiprvekzsj RUIAN E35t ruianctiprvekvolebniokrsek RUIAN E36 ruianctiadresu RUIAN E37 ruianvyhledejadresu RUIAN E38 ruianctiseznamzmen RUIAN E39 ruiansouboryzmen RUIAN E40 ruiansouborydat RUIAN E41 isknctivlastniky SPAIS ISKN E45 orgprihlasaifo ORG E46 orgodhlasaifo ORG E53 isuireklamujprvek SPAIS ISUI E62 iszrreklamujudajerob ISZR E63 iszrreklamujudajeros ISZR E67a isuictiprvekadresnimistokdatu SPAIS ISUI E67c isuictiprvekcastobcekdatu SPAIS ISUI E67e isuictiprvekkrajkdatu SPAIS ISUI E67f isuictiprvekmomckdatu SPAIS ISUI E67g isuictiprvekmopkdatu SPAIS ISUI E67h isuictiprvekobeckdatu SPAIS ISUI E67i isuictiprvekokreskdatu SPAIS ISUI E67j isuictiprvekorpkdatu SPAIS ISUI E67l isuictiprvekpoukdatu SPAIS ISUI E67m isuictiprvekregionsoudrznostikdatu SPAIS ISUI E67n isuictiprvekspravniobvodkdatu SPAIS ISUI E67o isuictiprvekstatkdatu SPAIS ISUI E67p isuictiprvekstavebniobjektkdatu SPAIS ISUI E67q isuictiprvekulicekdatu SPAIS ISUI E67r isuictiprvekvusckdatu SPAIS ISUI E67s isuictiprvekzsjkdatu SPAIS ISUI E68 orgzneplatnizifo ORG E69 orgspojzifo ORG E70 orgrozdelzifo ORG E71 orgzkontrolujaifo ORG E75 orgctidavkuaifo ORG Strana 63

64 E76 orgpredchudciaifo ORG E77 orgrodokmenaifo ORG E78 orgctizmenyaifo ORG E93 roszapispravnistav ROS E95 orgzalozaifope ORG E97 iszrctiseznamciselniku ISZR E98 iszrctisouborciselniku ISZR E99 iszrasyncvypisfronty ISZR E100 iszrasyncodpovedzfronty ISZR E101 iszrasyncsmazatfrontu ISZR E102 robposkytnutijineosobe ROB E103 robctizmenyzaloz ROB E105 rppctizmeny RPP E106 rppvypisseznamagend RPP E107 rppvypisagendu RPP E112 rppvypisrozhodnuti RPP E113 rppvypisseznamrozhodnuti RPP E115 rppvlozrozhodnuti RPP E116 rppzmenrozhodnuti RPP E117 rppzpochybnirozhodnuti RPP E118 rppvymazrozhodnuti RPP E129 rppvypisseznampusobnostiovm RPP E130 rppvypispusobnostovm RPP E135 rppvypisseznamsluzeb RPP E136 rppvypissluzbu RPP E140 rppvypisseznamsla RPP E141 rppvypissla RPP E147 rppvypisopravneninaprovedenisluzby RPP E148 rppvypisopravneni RPP E154 robvypisvyuzitiposkytnuti ROB E157 rppctieditora RPP E158 aiseoztotozneni SPAIS ISEO E159 aiseoctiaifo SPAIS ISEO E160 aiseoctipodleudaju SPAIS ISEO E162 aiscctiaifo SPAIS CIS E163 aiscctipodleudaju SPAIS CIS E164 iszrprobe ISZR E166 iszrautentizaceais ISZR E170 ruianvyhledejseznamamvo RUIAN E171 aiseoctiaifo2 SPAIS ISEO E172 aiseoctipodleudaju2 SPAIS ISEO E175 iszrulozmapaaifo ISZR E176 iszrpodejmapaaifo ISZR E177 iszrctireklamaci ISZR E183 roboverhromadneaifo ROB E184 ruianctiseznamadres RUIAN E185 ruianctiseznamzmenad RUIAN Kompozitní služby Rozšíření služeb informačního systému základních registrů v rámci vnějšího rozhraní ISZR Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný cluster Obecný cluster ORG Převodník ORG Node Strana 64

65 ROB Základní registr obyvatel. Informační systém registru obyvatel. V Registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat jsou současné relevantní evidence. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry. ROS Základní registr osob RPP Základní registr práv a povinností RUIAN Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy. RÚIAN zprostředkovává i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí. Jako jediný registr vede také nereferenční údaje, kterými jsou tzv. technickoekonomické atributy budov (počet podlaží, výměra, připojení na plyn, kanalizaci, vodu, způsob vytápění...) Je budován v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Všechny adresy jsou definovány odkazem na adresní místo v RÚIAN. Tím lze zaručit, že se údaje neopakují a jsou vždy aktuální. Součástí tohoto projektu je tzv. veřejný dálkový přístup (VDP), který slouží zdarma veřejnosti k nahlížení Služby poskytované editorům Služby poskytující specifické funkcionality pro editační, spolupracující agendové informační systémy v rámci vnějšího rozhraní ISZR. Služby poskytované čtenářům Služby poskytující specifické funkcionality pro čtenářské agendové informační systémy v rámci vnějšího rozhraní ISZR. SP notifikace VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému pro notifikace pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. SP PROBE VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému PROBE pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů - dotazy zda je dotazovaný systém živý. SP čtení VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému pro čtení údajů ze základních registrů prostřednictvím vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů. VE aktualizace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačních systémů veřejné správy pro aktualizaci údajů čtenářského agendového informačního systému. VE editace ED Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro editaci údajů editační agendové informační systémy. VE notifikace SP Vyžadující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro notifikace od spolupracujícího agendového informačního systému. Strana 65

66 VE notifikace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro notifikace čtenářskému agendovému informačnímu systému. VE PROBE SP Vyžadující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů PROBE spolupracujícího agendového informačního systému - dotazy zda je dotazovaný systém živý. VE PROBE ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů PROBE pro čtenářský agendový informační systém - dotaz zda je dotazovaný systém živý. VE registrace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro registraci čtenářského agendového informačního systému. VE reklamace ED Vyžadující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro reklamaci údajů pro editační agendové informační systémy. VE reklamace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro reklamace čtenářskému agendovému informačnímu systému. VE ztotožnění ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačních systémů veřejné správy pro ztotožnění čtenářského agendového informačního systému. VE údržba kmene ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro čtenářský agenodvý informační systém, který sdružuje dohromady 4 konektory pro: ZTOTOŽNĚNÍ, REGISTRACI, NOTIFIKACI, AKTUALIZACI. Při připojení nového agendového informačního systému probíhá připojení ve fázích: 1) Ztotožnění 2) Registrace 3) Notifikace 4) Aktualizace Po prvotním připojení se používají jen: 1) Notifikace 2) Aktualizace VE čtení SP Vyžadující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro čtení ze spolupracujícího agendového informačního systému. VE čtení ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů čtenářskému agendovému informačnímu systému pro čtení ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Vnitřní rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnitřní rozhraní informačního systému základních registrů. Spravuje komunikaci mezi základními registry a vnějším rozhraním ISZR. Vnější rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Poskytuje skrze různé služby (funkce) propojení na jednotlivé agendové informační systémy. Strana 66

67 Základní registry Základní registry ČT aktualizace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro aktualizace údajů do informačního systému základních registrů. ČT notifikace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro notifikace od základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. ČT PROBE VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro PROBE na základní registry prostřednictvím informačního systému základních registrů - dotaz zda je dotazovaný systém živý. ČT registrace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro registraci do informačního systému základních registrů. ČT reklamace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro reklamace od základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. ČT ztotožnění VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro ztotožnění do informačního systému základních registrů. ČT čtení VE Vyžadující konektor čtenářského AIS pro čtení údajů ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Strana 67

68 Propojený datový fond TOBE AIS Co znamená? o Pohled reprezentuje budoucí stav problematiky propojeného datového fondu. Vyjadřuje jednotlivý AIS se svými funkcemi, datovými entitami a konektory potřebnými k připojení na propojený datový fond. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Pohled je členěn na levou a pravou část, kdy v levé části jsou všechny typy AIS a konektory, které do AIS vstupují (jsou vyžadované) a v pravé části jsou všechny typy AIS a konektory, které z AIS vystupují (jsou poskytované). Dále pohled obsahuje komponentu obecného AIS, který má své datové prvky, funkce a konektory, jednotlivé typy AIS, které mají své specifické funkce a konektory. Vazby mezi typy AIS jsou dědičné, to znamená, že každý potomek obsahuje vše, co obsahuje jeho rodič Pro koho je? o Pohled je primárně určen pro zodpovědnou osobu, která chce připojit svůj AIS na propojený datový fond. Jak využít? o Pro připojení AIS k propojenému datovému fondu je nutné definovat, jaký typ AIS chci připojit. Poté podle zvoleného typu mít definované konektory na straně svého AIS. Je nutné také dodržet soubor funkcí a datových entit, které jsou pro správné napojení nezbytné. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2020 FÁZE_TYP: TB KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Propojený datový fond POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR Strana 68

69 ÚHEL_POHLEDU: AIS ÚROVEŇ: EA AIS editační Editační agendový informační systém je nadmnožinou spolupracujícího agendového informačního systému a zároveň podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s publikačním agendovým informačním systémem. AIS publikační Publikační agendový informační systém je podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s editačním agendovým informačním systémem. AIS spolupracující Spolupracující agendový informační systém je podmnožinou editačního agendového informačního systému. AIS čtenářské Čtenářský agendový informační systém je podmnožinou obecného agendového informačního systému. Každý připojený agendový informační systém k referenčnímu rozhraní informačních systémů veřejné správy je čtenářem Aktualizace nereferenčních údajů editorů Funkce sloužící k aktualizaci nereferenčních údajů editorů Aktualizace nereferenčních údajů jiných agend Funkce sloužící k aktualizaci nereferenčních údajů jiných agend ED editace VE Vyžadující konektor editačního agendového informačního systému pro editaci údajů základních registrů pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. ED reklamace VE Poskytující konektor editačního agendového informačního systému pro reklamaci údajů základních registrů pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Funkce vstupní aktualizace Funkce sloužící k vstupní aktualizaci údajů zákldních registrů Funkce vstupní editace Funkce sloužící ke vstupní editaci údajů základních registrů Funkce vstupní notifikace Funkce sloužící k notifikaci změn údajů základních registrů Funkce vstupní registrace Funkce sloužící k vstupní registraci do informačního systému základních registrů Funkce vstupní reklamace Funkce sloužící k vstupní reklamaci údajů Funkce vstupní test funkčnosti Funkce sloužící k ověření funkčnosti dotazovaného systému Funkce vstupní test funkčnosti egsb Funkce sloužící k oveření funkčnosti dotazovaného systému skze egon Service Bus Strana 69

70 Funkce vstupní ztotožnění Funkce sloužící k ztotožnění proti informačnímu systému základních registrů Funkce vstupní čtení Funkce sloužící k vstupnímu čtení údajů základních registrů Funkce vstupní čtení egsb Funkce sloužící k vstupnímu čtení údajů pomocí egsb Funkce výstupní aktualizace Funkce sloužící k výstupnímu oznámení aktualizace údajů Funkce výstupní reklamace Funkce sloužící k výstupní reklamaci údajů Funkce výstupní test funkčnosti Funkce sloužící k výstupnímu ověření funkčnosti dotazovaného systému Funkce výstupní test funkčnosti egsb Funkce sloužící k výstupnímu ověření funkčnosti dotazovaného systému skrze egon Service Bus Funkce výstupní čtení Funkce sloužící k výstupnímu poskytnutí čtení údajů Funkce výstupní čtení egsb Funkce sloužící k výstupní čtení údajů skrze egon Service Bus Nereferenční údaje editorů ZR Nereferenční údaje editorů základních registrů Nereferenční údaje jiných agend Nereferenční údaje jiných agend Data Object Data Object Nereferenční údaje vlastní Nereferenční údaje vlastní agendy, které mohou být publikované i nepublikované Data Object Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Podpora výkonu vlastní agendy Funkce reprezentují podporu výkonu vlastní agendy PU PROBE EG Poskytující konektor publikačního agendového informačního systému pro PROBE na egon service bus - dotaz zda je systém živý. PU čtení EG Poskytující konektor publikačního agendového informačního systému pro čtení na egon service bus. Referenční údaje Data Object Referenční údaje. Tyto údaje jsou nezpochybnitelné a jsou přebírány odkazem do základních registrů SP notifikace VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému pro notifikace pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Strana 70

71 SP PROBE VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému PROBE pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů - dotazy zda je dotazovaný systém živý. SP čtení VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému pro čtení údajů ze základních registrů prostřednictvím vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů. Vlastní nepublikované Vlastní nepublikované údaje v rámci nereferenčních údajů vlastních Vlastní publikované Vlastní publikované údaje v rámci nereferenčních údajů vlastních Data Object Data Object ČT aktualizace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro aktualizace údajů do informačního systému základních registrů. ČT notifikace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro notifikace od základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. ČT PROBE EG Vyžadující konektor čtenářského AIS pro PROBE na egon service bus - dotazy zda je dotazovaný systém živý. ČT PROBE VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro PROBE na základní registry prostřednictvím informačního systému základních registrů - dotaz zda je dotazovaný systém živý. ČT registrace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro registraci do informačního systému základních registrů. ČT reklamace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro reklamace od základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. ČT ztotožnění VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro ztotožnění do informačního systému základních registrů. ČT čtení EG Vyžadující konektor čtenářského AIS pro čtení na egon service bus. ČT čtení VE Vyžadující konektor čtenářského AIS pro čtení údajů ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Strana 71

72 Propojený datový fond TOBE CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje budoucí stav problematiky propojeného datového fondu. Vyjadřuje napojení různých typů AIS na referenční rozhraní ISVS. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Ve střední části je umístěno referenční rozhraní ISVS, které obsahuje ISZR, egon Service Bus a konektory. V levé části je čtenářský AIS se svými konektory a prokliky na specifické centrální služby, které jsou podtypem čtenářského AIS, v pravé části editační AIS, spolupracující AIS a publikační AIS se svými konektory. V dolní části jsou samostatně základní registry napojené na ISZR a obecný cluster centrálního místa služeb. Pro koho je? o Primárně pro správce propojeného datového fondu sekundárně pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování propojeného datového fondu. Lze využít jako vzor pro zobrazení skutečného stavu všech napojených systémů. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2020 FÁZE_TYP: TB KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Propojený datový fond POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: CNT Strana 72

73 ÚROVEŇ: EA AIS editační Editační agendový informační systém je nadmnožinou spolupracujícího agendového informačního systému a zároveň podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s publikačním agendovým informačním systémem. AIS publikační Publikační agendový informační systém je podmnožinou čtenářského agendového informačního systému. Zároveň je disjunktní s editačním agendovým informačním systémem. AIS spolupracující Spolupracující agendový informační systém je podmnožinou editačního agendového informačního systému. AIS čtenářské Čtenářský agendový informační systém je podmnožinou obecného agendového informačního systému. Každý připojený agendový informační systém k referenčnímu rozhraní informačních systémů veřejné správy je čtenářem ED editace VE Vyžadující konektor editačního agendového informačního systému pro editaci údajů základních registrů pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. ED reklamace VE Poskytující konektor editačního agendového informačního systému pro reklamaci údajů základních registrů pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. EG PROBE PU Vyžadující konektor egon service bus pro PROBE na publikační agendový informační systém - dotazy zda je dotazovaný systém živý. EG PROBE ČT Poskytující konektor egon service bus pro PROBE na čtenářský agendový informační systém - dotazy zda je dotazovaný systém živý. EG čtení PU Vyžadující konektor egon service bus pro čtení publikačního agendového informačního systému EG čtení ČT Poskytující konektor egon service bus pro čtení čtenářskému agendovému informačnímu systému. egon service Bus egon service Bus. Rozšířené možnosti dotazů. Funguje na principu ON FLY. Jde o integrační nástroj, který poskytuje funkcionalitu propojení Agendových informačních systémů (ve smyslu definice zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech). egsb zajišťuje propojení mezi AIS a Informačním systémem základních registrů. egsb představuje specializované sdílené referenční rozhraní mezi informačními systémy ve smyslu paragrafu 2, písm. b), i) zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v aktuálním znění. egsb má za úkol zefektivnit výměnu informací mezi jednotlivými AISy a zajistit jeden logický kanál pro komunikaci lokálních AIS a ISZR, které pak mohou využívat této komunikační sběrnice a využívat egon služby, bez toho, aby bylo nutné pro každý AIS nákladně budovat komunikační rozhraní. Integrační platforma Integrační platforma úřadu poskytující služby ostatním systémům ISZR Application Collaboration Kolaborace komponent tvořící informační systém základních registrů. Informační systém základních registrů slouží k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb státní Strana 73

74 správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou. Data uvedená v agendových informačních systémech jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči tzv. referenčním datům uvedených základních registrech. Mezi specifické cíle projektu ISZR patří kromě vytvoření Informačního systému ZR dle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, a jeho naplnění příslušnými daty také zajištění integrity a zabezpečení schopnosti komunikace s relevantními informačními systémy veřejné správy. Dále zajištění aktuálnosti dat, bezpečné sdílení dat mezi jednotlivými úřady, možnost výměny dat s ostatními členskými zeměmi EU, oprávněný přístup občanů k údajům uvedených v registru, zajištění sdílení dat takovým způsobem, který umožní jejich efektivní pořizování a sdílení s odpovídající mírou zabezpečení přenášených dat a požadovanou dostupností služeb. Označení služby Název služby Primární zdroj E01 robvlozobyvatele ROB E02 robzmenobyvatele ROB E03 robctiaifo ROB E04 robautentizace ROB E05 robctipodleudaju ROB E06 robvymazobyvatele ROB E07 robctizmeny ROB E08 robctihromadneaifo ROB E15 robctieditora ROB E16 rospridelico ROS E17 rospridelicp ROS E18 rosvlozosobu ROS E19 roszmenosobu ROS E20 rosctiico ROS E21 rosctiaifo ROS E22 rosctipodleudaju ROS E23 roszapisdatovouschranku ROS E24 rosvymazosobu ROS E25 rosvlozprovozovnu ROS E26 roszmenprovozovnu ROS E27 rosvymazprovozovnu ROS E28 rosctizmeny ROS E29 rosctiseznamico ROS E31 rosctiseznameditoru ROS E34a ruianvyhledejprvekadresnimisto RUIAN E34c ruianvyhledejprvekcastobce RUIAN E34d ruianvyhledejprvekkatastralniuzemi RUIAN E34e ruianvyhledejprvekkraj RUIAN E34f ruianvyhledejprvekmomc RUIAN E34g ruianvyhledejprvekmop RUIAN E34h ruianvyhledejprvekobec RUIAN E34i ruianvyhledejprvekokres RUIAN E34j ruianvyhledejprvekorp RUIAN E34k ruianvyhledejprvekparcela RUIAN E34l ruianvyhledejprvekpou RUIAN E34m ruianvyhledejprvekregionsoudrznosti RUIAN E34n ruianvyhledejprvekspravniobvod RUIAN E34p ruianvyhledejprvekstavebniobjekt RUIAN E34q ruianvyhledejprvekulice RUIAN E34r ruianvyhledejprvekvusc RUIAN E34s ruianvyhledejprvekzsj RUIAN E34t ruianvyhledejprvekvolebniokrsek RUIAN E35a ruianctiprvekadresnimisto RUIAN E35c ruianctiprvekcastobce RUIAN E35d ruianctiprvekkatastralniuzemi RUIAN E35e ruianctiprvekkraj RUIAN E35f ruianctiprvekmomc RUIAN E35g ruianctiprvekmop RUIAN E35h ruianctiprvekobec RUIAN Strana 74

75 E35i ruianctiprvekokres RUIAN E35j ruianctiprvekorp RUIAN E35k ruianctiprvekparcela RUIAN E35l ruianctiprvekpou RUIAN E35m ruianctiprvekregionsoudrznosti RUIAN E35n ruianctiprvekspravniobvod RUIAN E35o ruianctiprvekstat RUIAN E35p ruianctiprvekstavebniobjekt RUIAN E35q ruianctiprvekulice RUIAN E35r ruianctiprvekvusc RUIAN E35s ruianctiprvekzsj RUIAN E35t ruianctiprvekvolebniokrsek RUIAN E36 ruianctiadresu RUIAN E37 ruianvyhledejadresu RUIAN E38 ruianctiseznamzmen RUIAN E39 ruiansouboryzmen RUIAN E40 ruiansouborydat RUIAN E41 isknctivlastniky SPAIS ISKN E45 orgprihlasaifo ORG E46 orgodhlasaifo ORG E53 isuireklamujprvek SPAIS ISUI E62 iszrreklamujudajerob ISZR E63 iszrreklamujudajeros ISZR E67a isuictiprvekadresnimistokdatu SPAIS ISUI E67c isuictiprvekcastobcekdatu SPAIS ISUI E67e isuictiprvekkrajkdatu SPAIS ISUI E67f isuictiprvekmomckdatu SPAIS ISUI E67g isuictiprvekmopkdatu SPAIS ISUI E67h isuictiprvekobeckdatu SPAIS ISUI E67i isuictiprvekokreskdatu SPAIS ISUI E67j isuictiprvekorpkdatu SPAIS ISUI E67l isuictiprvekpoukdatu SPAIS ISUI E67m isuictiprvekregionsoudrznostikdatu SPAIS ISUI E67n isuictiprvekspravniobvodkdatu SPAIS ISUI E67o isuictiprvekstatkdatu SPAIS ISUI E67p isuictiprvekstavebniobjektkdatu SPAIS ISUI E67q isuictiprvekulicekdatu SPAIS ISUI E67r isuictiprvekvusckdatu SPAIS ISUI E67s isuictiprvekzsjkdatu SPAIS ISUI E68 orgzneplatnizifo ORG E69 orgspojzifo ORG E70 orgrozdelzifo ORG E71 orgzkontrolujaifo ORG E75 orgctidavkuaifo ORG E76 orgpredchudciaifo ORG E77 orgrodokmenaifo ORG E78 orgctizmenyaifo ORG E93 roszapispravnistav ROS E95 orgzalozaifope ORG E97 iszrctiseznamciselniku ISZR E98 iszrctisouborciselniku ISZR E99 iszrasyncvypisfronty ISZR E100 iszrasyncodpovedzfronty ISZR E101 iszrasyncsmazatfrontu ISZR E102 robposkytnutijineosobe ROB E103 robctizmenyzaloz ROB E105 rppctizmeny RPP E106 rppvypisseznamagend RPP E107 rppvypisagendu RPP E112 rppvypisrozhodnuti RPP E113 rppvypisseznamrozhodnuti RPP E115 rppvlozrozhodnuti RPP E116 rppzmenrozhodnuti RPP Strana 75

76 E117 rppzpochybnirozhodnuti RPP E118 rppvymazrozhodnuti RPP E129 rppvypisseznampusobnostiovm RPP E130 rppvypispusobnostovm RPP E135 rppvypisseznamsluzeb RPP E136 rppvypissluzbu RPP E140 rppvypisseznamsla RPP E141 rppvypissla RPP E147 rppvypisopravneninaprovedenisluzby RPP E148 rppvypisopravneni RPP E154 robvypisvyuzitiposkytnuti ROB E157 rppctieditora RPP E158 aiseoztotozneni SPAIS ISEO E159 aiseoctiaifo SPAIS ISEO E160 aiseoctipodleudaju SPAIS ISEO E162 aiscctiaifo SPAIS CIS E163 aiscctipodleudaju SPAIS CIS E164 iszrprobe ISZR E166 iszrautentizaceais ISZR E170 ruianvyhledejseznamamvo RUIAN E171 aiseoctiaifo2 SPAIS ISEO E172 aiseoctipodleudaju2 SPAIS ISEO E175 iszrulozmapaaifo ISZR E176 iszrpodejmapaaifo ISZR E177 iszrctireklamaci ISZR E183 roboverhromadneaifo ROB E184 ruianctiseznamadres RUIAN E185 ruianctiseznamzmenad RUIAN Kompozitní služby Rozšíření služeb informačního systému základních registrů v rámci vnějšího rozhraní ISZR Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Obecný cluster Obecný cluster ORG Převodník ORG Node PU PROBE EG Poskytující konektor publikačního agendového informačního systému pro PROBE na egon service bus - dotaz zda je systém živý. PU čtení EG Poskytující konektor publikačního agendového informačního systému pro čtení na egon service bus. ROB Základní registr obyvatel. Informační systém registru obyvatel. V Registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat jsou současné relevantní evidence. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry. ROS Základní registr osob Strana 76

77 RPP Základní registr práv a povinností RUIAN Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy. RÚIAN zprostředkovává i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí. Jako jediný registr vede také nereferenční údaje, kterými jsou tzv. technickoekonomické atributy budov (počet podlaží, výměra, připojení na plyn, kanalizaci, vodu, způsob vytápění...) Je budován v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Všechny adresy jsou definovány odkazem na adresní místo v RÚIAN. Tím lze zaručit, že se údaje neopakují a jsou vždy aktuální. Součástí tohoto projektu je tzv. veřejný dálkový přístup (VDP), který slouží zdarma veřejnosti k nahlížení Služby poskytované editorům Služby poskytující specifické funkcionality pro editační, spolupracující agendové informační systémy v rámci vnějšího rozhraní ISZR. Služby poskytované čtenářům Služby poskytující specifické funkcionality pro čtenářské agendové informační systémy v rámci vnějšího rozhraní ISZR. SP notifikace VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému pro notifikace pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů. SP PROBE VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému PROBE pro vnější rozhraní informačního systému základních registrů - dotazy zda je dotazovaný systém živý. SP čtení VE Poskytující konektor spolupracujícího agendového informačního systému pro čtení údajů ze základních registrů prostřednictvím vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů. VE aktualizace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačních systémů veřejné správy pro aktualizaci údajů čtenářského agendového informačního systému. VE editace ED Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro editaci údajů editační agendové informační systémy. VE notifikace SP Vyžadující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro notifikace od spolupracujícího agendového informačního systému. VE notifikace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro notifikace čtenářskému agendovému informačnímu systému. VE PROBE SP Vyžadující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů PROBE spolupracujícího agendového informačního systému - dotazy zda je dotazovaný systém živý. VE PROBE ČT Strana 77

78 Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů PROBE pro čtenářský agendový informační systém - dotaz zda je dotazovaný systém živý. VE registrace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro registraci čtenářského agendového informačního systému. VE reklamace ED Vyžadující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro reklamaci údajů pro editační agendové informační systémy. VE reklamace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro reklamace čtenářskému agendovému informačnímu systému. VE ztotožnění ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačních systémů veřejné správy pro ztotožnění čtenářského agendového informačního systému. VE údržba kmene ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro čtenářský agenodvý informační systém, který sdružuje dohromady 4 konektory pro: ZTOTOŽNĚNÍ, REGISTRACI, NOTIFIKACI, AKTUALIZACI. Při připojení nového agendového informačního systému probíhá připojení ve fázích: 1) Ztotožnění 2) Registrace 3) Notifikace 4) Aktualizace Po prvotním připojení se používají jen: 1) Notifikace 2) Aktualizace VE čtení SP Vyžadující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro čtení ze spolupracujícího agendového informačního systému. VE čtení ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů čtenářskému agendovému informačnímu systému pro čtení ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Vnitřní rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnitřní rozhraní informačního systému základních registrů. Spravuje komunikaci mezi základními registry a vnějším rozhraním ISZR. Vnější rozhraní ISZR Komponenta tvořící vnější rozhraní informačního systému základních registrů. Poskytuje skrze různé služby (funkce) propojení na jednotlivé agendové informační systémy. Základní registry Základní registry ČT aktualizace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro aktualizace údajů do informačního systému základních registrů. ČT notifikace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro notifikace od základních Strana 78

79 registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. ČT PROBE EG Vyžadující konektor čtenářského AIS pro PROBE na egon service bus - dotazy zda je dotazovaný systém živý. ČT PROBE VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro PROBE na základní registry prostřednictvím informačního systému základních registrů - dotaz zda je dotazovaný systém živý. ČT registrace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro registraci do informačního systému základních registrů. ČT reklamace VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro reklamace od základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. ČT ztotožnění VE Vyžadující konektor čtenářského agendového informačního systému pro ztotožnění do informačního systému základních registrů. ČT čtení EG Vyžadující konektor čtenářského AIS pro čtení na egon service bus. ČT čtení VE Vyžadující konektor čtenářského AIS pro čtení údajů ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Strana 79

80 Úplné elektronické podání ASIS AIS Co znamená? o Pohled reprezentuje současný stav problematiky úplného elektronického podání. Vyjadřuje možné druhy podání do AIS. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Dále možné aktéry v rolích, kteří do AIS podávají, potřebné entity AIS ke správnému přijmutí a zpracování podání. Pro koho je? o Pohled je primárně určen pro zodpovědnou osobu, která chce připravit svůj AIS k vyhovění úplného elektronického podání. Jak využít? o Pro vyhovění AIS úplnému elektronickému podání je nutné mít zajištěné propojení se spisovou službou a podatelnou, která bude podání přijímat a propojení s CzechPOINTem. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2014 FÁZE_TYP: AS Strana 80

81 KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Úplné elektronické podání POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: AIS ÚROVEŇ: EA AIS přístup CZP Poskytující konektor obecného agendového informačního systému pro přístup do českého podacího informačního národního terminálu. Centrála CzechPOINT Centrála českého podacího informačního národního terminálu Samoobslužné rozhraní CzechPOINT pro klienta veřejné správy. Obsahuje služby: - Moje Data - Přehledová informace o všech aktuálních údajích, které jsou o subjektu práva vedeny ve státní správě - Moje Podání - Seznam a stav dosud neuzavřených podání učiněných subjektem práva - Můj archív - Dlouhodobý právně platný archív učiněných podání a doručených dokumentů prostřednictvím systému datových schránek CZP přístup AIS Vyžadující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro přístup agendovým informačním systémům. Datová zpráva Rozhraní datových zpráv (ISDS), které může být použito pro podání epodatelna Komponenta epodatelny. Sbírá, shromažďuje, částečně zpracovává a přeposílá přijmuté dokumenty. Evidenční kmen Data Object Evidenční kmen agendového informačního systému obsahující evidenční údaje subjektu údajů Evidovaná osoba Osoba, která je evidovaná v rámci agendy Business Role Formuláře CZP home Funkce formulářů CzecPOINT@HOME - Český podací informační národní Samoobsluha pro běžného občana. Fyzická osoba Blíže neurčená fyzická osoba. Klient veřejné správy Business Actor Identitní kmen Identitní kmen agendového informačního systému obsahující identitní údaje subjektu údajů Interní ztotožnění Interní komponenta agendového informačního systému zajišťující ztotožnění Komunikace se spisovou službou Data Object Služba agendového informačního systému sloužící k automatizaci komunikace se spisovou službou orgánu veřejné moci Strana 81

82 Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Občan Fyzická osoba v roli občana Podepsaný dokument Rozhraní podepsaného dokumentu, které může být použito pro podání Business Role Podpora formulářů Služba, která realizuje komunikaci, popřípadě interakci mezi údaji v agendovém informačním systému a systémem formuláře, který s údaji daného systému pracuje. Portál Obecný poskytující portál, který spravuje daný formulář nebo rozhraní k obsluze klientských požadavků. Poskytovaný formulář CZP home Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT@HOME - Český podací informační národní terminál at HOME Registrovaná osoba Osoba, která je v rámci agendy registrovaná. Může jít například o vlastníky pozemnků, právní zástupce, aj. Business Role Sjednocení možných podání Or Junction Spisová služba Výkonem spisové služby se rozumí zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Zákon 499/2004 sb - - : Strana 82

83 Úplné elektronické podání ASIS CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje současný stav problematiky úplného elektronického podání. Vyjadřuje využití centrálních služeb egovernmentu při různých typech úplného elektronického podání. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. V levé části různé druhy formulářů, které mohou být k podání využity. V centrální části perimetr centrálních systémů, které podání zpracovávají nebo jiným způsobem na podání participují. V pravé části perimetr úřadu s epodatelnou, Spisovou službou a obecným AIS. Pro koho je? o Primárně pro správce sdílených služeb egovernmentu sekundárně pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování úplného elektronického podání. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2014 FÁZE_TYP: AS KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Úplné elektronické podání POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: CNT ÚROVEŇ: EA AIS přístup CZP Poskytující konektor obecného agendového informačního systému pro přístup do českého podacího informačního národního terminálu. AIS přístup ISDS Vyžadující konektor obecného agendového informačního systému na informační systém datových schránek Centrála CzechPOINT Strana 83

84 Centrála českého podacího informačního národního terminálu Samoobslužné rozhraní CzechPOINT pro klienta veřejné správy. Obsahuje služby: - Moje Data - Přehledová informace o všech aktuálních údajích, které jsou o subjektu práva vedeny ve státní správě - Moje Podání - Seznam a stav dosud neuzavřených podání učiněných subjektem práva - Můj archív - Dlouhodobý právně platný archív učiněných podání a doručených dokumentů prostřednictvím systému datových schránek CZP přístup AIS Vyžadující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro přístup agendovým informačním systémům. Komponenta obecného poštovního klienta použitého k odeslání podepsaného dokumentu epodatelna Komponenta epodatelny. Sbírá, shromažďuje, částečně zpracovává a přeposílá přijmuté dokumenty. Formuláře CZP home Funkce formulářů CzecPOINT@HOME - Český podací informační národní Samoobsluha pro běžného občana. ISDS Informační systém datových schránek. Informační systém datových schránek zajišťue bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými či právnickými na straně druhé, jakož i mezi OVM navzájem. ISDS přístup AIS Poskytující konektor informačního systému datových schránek pro přístup agendových informačních systémů Obecný AIS Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Offline formulář Datový objekt formuláře, se kterým klient pracuje offline po předchozím stažení Data Object Online formulář Data Object Datový objekt formuláře, se kterým klient pracuje online po autentizaci pomocí identity providera Portál Komponenta portálu, která spravuje daný formulář či prostředí. Zprostředkovává komunikaci s ostatními systémy prostřednictvím autentizace klienta. Poskytovaný formulář CZP home Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT@HOME - Český podací informační národní terminál at HOME Spisová služba Výkonem spisové služby se rozumí zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Zákon 499/2004 sb Strana 84

85 - - : Strana 85

86 Úplné elektronické podání TOBE AIS Co znamená? o Pohled reprezentuje budoucí stav problematiky úplného elektronického podání. Vyjadřuje možné přístupy a druhy podání do AIS. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. Dále možné aktéry v rolích, kteří do AIS podávají, potřebné entity AIS ke správnému přijmutí a zpracování podání. Pro koho je? o Pohled je primárně určen pro zodpovědnou osobu, která chce připravit svůj AIS k vyhovění úplného elektronického podání. Jak využít? o Pro vyhovění AIS úplnému elektronickému podání je nutné mít zajištěné propojení se spisovou službou a podatelnou, která bude podání přijímat a propojení s CzechPOINTem. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2020 FÁZE_TYP: TB KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd Strana 86

87 NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Úplné elektronické podání POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: AIS ÚROVEŇ: EA AIS přístup CZP Poskytující konektor obecného agendového informačního systému pro přístup do českého podacího informačního národního terminálu. Centrála CzechPOINT Centrála českého podacího informačního národního terminálu Samoobslužné rozhraní CzechPOINT pro klienta veřejné správy. Obsahuje služby: - Moje Data - Přehledová informace o všech aktuálních údajích, které jsou o subjektu práva vedeny ve státní správě - Moje Podání - Seznam a stav dosud neuzavřených podání učiněných subjektem práva - Můj archív - Dlouhodobý právně platný archív učiněných podání a doručených dokumentů prostřednictvím systému datových schránek CZP přístup AIS Vyžadující konektor Českého podacího informačního národního terminálu pro přístup agendovým informačním systémům. Datová zpráva Rozhraní datových zpráv (ISDS), které může být použito pro podání epodatelna Komponenta epodatelny. Sbírá, shromažďuje, částečně zpracovává a přeposílá přijmuté dokumenty. Evidenční kmen Data Object Evidenční kmen agendového informačního systému obsahující evidenční údaje subjektu údajů Evidovaná osoba Osoba, která je evidovaná v rámci agendy Business Role Formuláře CZP home Funkce formulářů CzecPOINT@HOME - Český podací informační národní Samoobsluha pro běžného občana. Fyzická osoba Blíže neurčená fyzická osoba. Klient veřejné správy Business Actor Identitní kmen Identitní kmen agendového informačního systému obsahující identitní údaje subjektu údajů Interní ztotožnění Interní komponenta agendového informačního systému zajišťující ztotožnění Komunikace se spisovou službou Data Object Služba agendového informačního systému sloužící k automatizaci komunikace se spisovou službou orgánu veřejné moci Obecný AIS Strana 87

88 Obecný agendový informační systém. Nadmnožina všech agendových informačních systémů a podmnožina informačních systémů veřejné správy Občan Fyzická osoba v roli občana Podepsaný dokument Rozhraní podepsaného dokumentu, které může být použito pro podání Business Role Podpora formulářů Služba, která realizuje komunikaci, popřípadě interakci mezi údaji v agendovém informačním systému a systémem formuláře, který s údaji daného systému pracuje. Portál Obecný poskytující portál, který spravuje daný formulář nebo rozhraní k obsluze klientských požadavků. Poskytovaný formulář CZP home Služba poskytování formulářu reprezentující funkci formulářů CzechPOINT@HOME - Český podací informační národní terminál at HOME Registrovaná osoba Osoba, která je v rámci agendy registrovaná. Může jít například o vlastníky pozemnků, právní zástupce, aj. Business Role Sjednocení možných podání Or Junction Spisová služba Výkonem spisové služby se rozumí zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Zákon 499/2004 sb - - : Strana 88

89 Úplné elektronické podání TOBE CNT Co znamená? o Pohled reprezentuje budoucí stav problematiky úplného elektronického podání. Vyjadřuje využití centrálních služeb egovernmentu při různých typech úplného elektronického podání. Co obsahuje? o Pohled obsahuje odkaz zpět na rozcestník, textové pole pro popis a legendu. V levé části různé druhy formulářů, které mohou být k podání využity. V centrální části perimetr centrálních systémů, které podání zpracovávají nebo jiným způsobem na podání participují. V pravé části perimetr úřadu s epodatelnou, Spisovou službou a obecným AIS. Pro koho je? o Primárně pro správce sdílených služeb egovernmentu sekundárně pro jakéhokoliv čtenáře. Jak využít? o Pohled slouží k představě o fungování úplného elektronického podání. DETAIL: L1 DOMÉNA: AA DRUH: RM FÁZE_ROK: 2020 FÁZE_TYP: TB KÓD ORGANIZACE: pv8aaxd NÁZ_ROZS: Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu NÁZEV_POHLEDU: Úplné elektornické podání POZICE: CNT ROZSAH: ROZS ÚČEL: STR ÚHEL_POHLEDU: CNT ÚROVEŇ: EA AIS přístup CZP Poskytující konektor obecného agendového informačního systému pro přístup do českého podacího informačního národního terminálu. AIS přístup ISDS Vyžadující konektor obecného agendového informačního systému na informační systém datových schránek Centrála CzechPOINT Centrála českého podacího informačního národního terminálu CzechPOINT@HOME Strana 89

Katalog egon služeb verze: 7.03 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.03 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.03 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 7.06 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.06 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.06 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 7.01 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.01 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.01 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.04 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.04 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.04 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.03 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.03 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.03 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: Veřejná část

Katalog egon služeb verze: Veřejná část Katalog egon služeb verze: 10.01 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 9.06 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 9.06 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 9.06 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: Veřejná část

Katalog egon služeb verze: Veřejná část Katalog egon služeb verze: 10.2.3 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 9.05 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 9.05 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 9.05 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.11 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.11 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.11 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.09 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.09 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.09 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS. Ing. Miloslav Marčan, MPO Antonín Běhounek, ICZ a.s.

Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS. Ing. Miloslav Marčan, MPO Antonín Běhounek, ICZ a.s. Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS Ing. Miloslav Marčan, MPO Základní východiska Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. IOP č. 03 Kontinuální

Více

Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik

Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik 21 Lis 2016 12:13:23 Model Name Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik Celkovy pohled Total viewpoint Elements Element Adresář OVM, uživatelů, agendových informačních systémů,

Více

Sdílené služby egov ČR 2016 a CMS 2.0. Ondřej Felix MV ČR Telč 2016

Sdílené služby egov ČR 2016 a CMS 2.0. Ondřej Felix MV ČR Telč 2016 Sdílené služby egov ČR 2016 a CMS 2.0 Ondřej Felix MV ČR Telč 2016 Proč sdílené služby egov Proč pro efektivní výkon veřejné správy potřebujeme bezpečné, transparentní a logicky centralizované aplikační

Více

Katalog egon služeb verze: 2.00

Katalog egon služeb verze: 2.00 Katalog egon služeb verze: 2.00 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace 1 1.00

Více

Využití sdílených služeb Jednotného identitního prostoru (JIP) a Katalogu autentizačních a autorizačních služeb (KAAS)

Využití sdílených služeb Jednotného identitního prostoru (JIP) a Katalogu autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) Využití sdílených služeb Jednotného identitního prostoru (JIP) a Katalogu autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) Ing. Aleš Kučera Zástupce správce Centrály Czech POINT Sdílené služby egovernmentu

Více

Sdílené služby českého egovernmentu. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR

Sdílené služby českého egovernmentu. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Sdílené služby českého egovernmentu Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Praha, 25. září 2014 Zákon 365/2000 Sb. Informační systémy veřejné správy Regulace izolovaných informačních

Více

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha leden 2013 1 Pro připomenutí Aneb Co jsme si to postavili

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady

Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady Metodická doporučení odboru Hlavního architekta egovernmentu Ministerstva vnitra pro státní správu a samosprávu o přístupu k informačním systémům

Více

Základní změny v architektuře e-governmentu ČR. Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009

Základní změny v architektuře e-governmentu ČR. Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009 Základní změny v architektuře e-governmentu ČR Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009 Současný stav v oblasti dat veřejné správy roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům Michal Kolařík 18.1.2012 ISZR - Brána k základním registrům Informační systém základních registrů Informační systém základních registrů Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891 Projekt Informační systém

Více

Kudy k Národnímu architektonickému plánu

Kudy k Národnímu architektonickému plánu 8.12.2014 Kudy k Národnímu architektonickému plánu (současný stav na základě výstupů projektu, jehož dodavatelem je sdružení E2020) Ondřej Felix, UHA MV Základní informace o projektu cíle, výstupy Část

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Základní registry ČR

Základní registry ČR Základní registry ČR RNDr. Petr Tiller Igos Consulting a.s. Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského

Více

KONFERENCE K IMPLEMENTACI STRATEGIE SMART ADMINISTRATION A ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DO VEŘEJNÉ SPRÁVY. podklady pro účastníky

KONFERENCE K IMPLEMENTACI STRATEGIE SMART ADMINISTRATION A ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DO VEŘEJNÉ SPRÁVY. podklady pro účastníky KONFERENCE K IMPLEMENTACI STRATEGIE SMART ADMINISTRATION A ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DO VEŘEJNÉ SPRÁVY podklady pro účastníky Vítáme Vás na konferenci k implementaci strategie Smart Administration a zejména

Více

Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR Agenda Cíle na rok 2020 Co ještě chybí z kmenových projektů egov Propojený datový fond Propojená

Více

Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS)

Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS) Přehled služeb Centrální místo služeb () Katalog služeb informačního systému obsahuje seznam všech služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému a jejich stručnou charakteristiku. Verze 2.17 Schválil

Více

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 2. 4. 2013 Účel: Stručný návod

Více

Aneb kde jsme a kam jdeme. odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec

Aneb kde jsme a kam jdeme. odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec Aneb kde jsme a kam jdeme odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec Agenda Představení NAP a architektury obecně Co to je?, pojmy, podrobnost, 4 vrstvá vize Současné

Více

Aneb kde jsme a kam jdeme. odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec

Aneb kde jsme a kam jdeme. odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec Aneb kde jsme a kam jdeme odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec Agenda Představení NAP a architektury obecně Co to je?, pojmy, podrobnost, 4 vrstvá vize Současné

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 4 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Základní registry a eidas

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Základní registry a eidas ČESKÉ REPUBLIKY Základní registry a eidas Mikulov, 6. 9. 2016 Základní registry základ propojeného datového fondu Mikulov 4. září 2012 20 000 000 transakcí Celkem připojeno 1 159 AIS 15. Ledna 2013 100

Více

Koncepce CMS 2.0. JUDr. Petr Solský, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby Ing. Ondřej Felix CSc, Ministerstvo vnitra ČR

Koncepce CMS 2.0. JUDr. Petr Solský, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby Ing. Ondřej Felix CSc, Ministerstvo vnitra ČR Koncepce CMS 2.0 JUDr. Petr Solský, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby Ing. Ondřej Felix CSc, Ministerstvo vnitra ČR Agenda Služby CMS 2.0 Čtyři prostředí (Internet, stesta, KIVS, egon služby)

Více

Několik poznámek ke koncepci ICT v hlavním městě Praze

Několik poznámek ke koncepci ICT v hlavním městě Praze Několik poznámek ke koncepci ICT v hlavním městě Praze Ondřej Felix Digitální šampion ČR předseda ICT komise MHMP hlavní architekt ZR člen Rady vlády pro informační společnost 18.12.2014 ICT v Praze v

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Když se řekne NAP a Informační koncepce ( z pohledu správce ISVS ) Ondřej Felix Říjen 2017

Když se řekne NAP a Informační koncepce ( z pohledu správce ISVS ) Ondřej Felix Říjen 2017 Když se řekne NAP a Informační koncepce ( z pohledu správce ISVS ) Ondřej Felix Říjen 2017 Trocha základů Čl. 2 Ústavy (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,

Více

JE ČAS ROZPOHYBOVAT EGONA...

JE ČAS ROZPOHYBOVAT EGONA... INTERNET VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ 2013 JE ČAS ROZPOHYBOVAT EGONA... 8. - 9. DUBNA 2013 Ing. Michal Pešek, SZR Základní registry klíčový projekt egovernmentu Kam dosáhne VELKÝ BRATR? Výpis z registru

Více

ISZR. Brána k základním registrům. Plzeň, Zdeněk Dutý Jan Matuš Libor Kalenský

ISZR. Brána k základním registrům. Plzeň, Zdeněk Dutý Jan Matuš Libor Kalenský ISZR Brána k základním registrům Plzeň, 24. 4. 2012 Zdeněk Dutý Jan Matuš Libor Kalenský ISZR, jeho místo v systému základních registrů Vnitřní rozhraní Základní registry (ROB, ROS, RÚIAN) ORG (překladač

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Reg. č. projektu: CZ 1.04/ 4.1.00/A3.00004 Použití základních registrů Pracovní sešit Materiál vznikl v rámci řešení projektu Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších kmenových projektů egovernmentu,

Více

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Jiří Dohnal, ICZ a.s. ISSS 2012 1 ROB - EDITOŘI Primární: evidence obyvatel (IS EO), cizinecký informační systém (CIS) UFO v rámci CIS? Potřeba pro:

Více

Český Podací. Ověřovací Informační

Český Podací. Ověřovací Informační Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Czech POINT 28.3. 2007 5 let provozu Aktuální čísla Czech 28.3.2012 POINT k Počty vydaných výstupů: 6.5 mil. Konverze z moci úřední: 10 mil. Matriky,

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Testování editačních WS

Testování editačních WS Připojení k ISZR Testování editačních WS Verze dokumentu 0.1 Připojení k ISZR 1 Obsah Seznam zkratek a pojmů uvedených v dokumentu... 3 1. Úvod... 4 2. Registrace agendy A123... 4 3. Registrace a správa

Více

Elektronická identifikace prostřednictvím národního bodu. Petr Kuchař, hlavní architekt eg, MV

Elektronická identifikace prostřednictvím národního bodu. Petr Kuchař, hlavní architekt eg, MV Elektronická identifikace prostřednictvím národního bodu Petr Kuchař, hlavní architekt eg, MV Teoretický úvod Elektronická identifikace, která je tématem mého vstupu, je relativně malá, nicméně životně

Více

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry veřejné správy Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Současný stav v oblasti dat veřejné správy Roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází

Více

egov se z vizí pomalu stává realitou

egov se z vizí pomalu stává realitou Pavel Sekanina 16. 9. 2010 Ostrava egov se z vizí pomalu stává realitou nahlédnutí pod pokličku informačního systému základních registrů Motto My nesmíme ani naznačovat Jára Cimrman 2 Obsah Stavební kameny

Více

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu Karel Štencel Konference ISSS 2011 4. dubna 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému

Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Popis služeb ROS Součást projektu 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Česká republika - Český statistický úřad Praha 10, Strašnice, Na padesátém 3268/81, PSČ 100 82 IČ: 00025593

Více

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Implementace egovernment do měst a obcí Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Co řeší egovernment? Reálnou potřebu veřejné správy Všechny stupně veřejné správy včetně organizací Prioritní osy -

Více

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Jiří Dohnal Hradec Králové 12.4.2010 DOKUMENT DŮVĚRNOST www.i.cz 1 Osnova prezentace Vymezení pojmu Analýza problému a dat Změna

Více

eid Kolokvium eid a EGON Ondřej Felix

eid Kolokvium eid a EGON Ondřej Felix eid Kolokvium eid a EGON Ondřej Felix Proč je elektronická identita prioritou? E-služby s vysokou transakční hodnotou téměř vždy pracují s identitou fyz. nebo právnické osoby Služby vytvářející důvěru

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

egon slaví první narozeniny

egon slaví první narozeniny egon slaví první narozeniny Ivan Langer ministr vnitra Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Před rokem se na ISSS narodil egon egon průvodce na cestě k efektivní veřejné správě symbol nového pojetí

Více

egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal

egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal MV ČR Základní strategický rámec Smart Administration i ti V roce 2007 schválena strategie Smart Administration na období 2007-2015 Motto je : efektivní veřejná správa

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Základní registry a eidas

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Základní registry a eidas ČESKÉ REPUBLIKY Základní registry a eidas Praha, 9. 5. 2017 ROB ROS RPP RÚIAN Informační systém základních registrů Služby základních registrů ORG Změny na základě novelizace zákona 111/2009 Skartační

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Základní cíl RÚIAN základní zdroj údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách pro

Více

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Vize 2014+ aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Strategická vize egovermentu 2014+ Navazujeme na realizované projekty zakládající

Více

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup k datům Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Aktuální stav projektu Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí Karel Štencel Konference ISSS - 6. 4. 2009 Obsah prezentace 1. Obsah RÚIAN 2. Aktualizace obsahu 3. Agendové IS pro RÚIAN 4. Vazba ISKN RÚIAN 5. Vazba RÚIAN ISKN

Více

Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností: údaje informačního systému a jejich využití

Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností: údaje informačního systému a jejich využití Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností: údaje informačního systému a jejich využití PhDr. Jan Tretera Odbor veřejné správy a egovernmentu Ministerstvo vnitra Plzeň 15.

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nemovitostí RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1 AISC agendový informační systém pro základnz kladní registr obyvatel Jiří Valter ICZ a. s. 1 Východiska Zákon o základních registrech (111/2009 Sb.) definuje, že editorem referenčních údajů je Policie

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

Národní architektonický plán IS veřejné správy

Národní architektonický plán IS veřejné správy Národní architektonický plán IS veřejné správy Zdeněk Zajíček Výkonný místopředseda Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost MZT neboli Malý Zajíčkův Test MZT Jak podle vás vypadá symbol

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Použití základních registrů Kurz seznamuje s problematikou zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v rozsahu nezbytném pro pochopení důvodu jejich zavedení, vysvětlení principů fungování celého

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů www.i.cz Czech Republic Aktualizováno: 23. 11. 2012 1 Preambule Tento dokument popisuje

Více

Centrální místo služeb (CMS)

Centrální místo služeb (CMS) Centrální místo služeb (CMS) Old ich Kalina odbor Hlavního architekta egovernmentu MVČR ISSS, Hradec Králové, 9/4/2018 1 Zákon č. 365/2000 Sb. CMS jako součást referenčního rozhraní je definováno zákonem

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Štencel Konference ISSS 2013 Hradec Králové, 9. dubna 2013 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Budoucnost ICT Veřejné správy. Petr Kuchař, Hlavní architekt egovernmentu, ředitel OHA MV

Budoucnost ICT Veřejné správy. Petr Kuchař, Hlavní architekt egovernmentu, ředitel OHA MV Budoucnost ICT Veřejné správy Petr Kuchař, Hlavní architekt egovernmentu, ředitel OHA MV Útvar Hlavního architekta MV, role reprezentován odborem HA egovernmentu na MV Koordinační role při zavádění sdílených

Více

Inspirace pro slovenský egovernment?

Inspirace pro slovenský egovernment? Inspirace pro slovenský? 02 úřad úřad úřad úřad 03 úřad úřad úřad úřad 04 Seznamte se egon má stejné vlastnosti jako : je vstřícný, jednoduchý a funkční základní registry veřejné správy jako mozek informační

Více

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek RÚIAN a ISÚI Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod Základní registry Referenční údaje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Konstitutivnost zápisů do RÚIAN Poskytování údajů z RÚIAN Adresní místa

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI Veřejný dálkový přístup (VDP) k Jiří Formánek Hana Gubániová Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) www.ruian.cz Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres

Více

Co přinese nová funkcionalita egovernmentu v ČR?

Co přinese nová funkcionalita egovernmentu v ČR? Co přinese nová funkcionalita egovernmentu v ČR? Novou infrastruktura veřejné správy nebo rozčarování? Ing. Ondřej Felix, CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR 10.3.2011 Motivace, základní dekompozice

Více

OSTRÝ PROVOZ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ZÁKON A KOMERČNÍ SFÉRA

OSTRÝ PROVOZ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ZÁKON A KOMERČNÍ SFÉRA OSTRÝ PROVOZ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ZÁKON A KOMERČNÍ SFÉRA SMART WORLD 2012 Mikulov 4.10. 2012. Ing. Michal PEŠEK Správa základních registrů 1. července jsme startovali registry a bagry.. Česká dálnice egov

Více

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky Ing. Barbora Valouchová Program semináře Základní registry připomenutí RÚIAN Připomenutí a editace dat Změna přihlášení do ISÚI přechod z epusa na JIP současné a nové

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13

Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13 Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13 čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem ÚMČ Praha 13 a upravuje postupy při aplikaci

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 9 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 1. Obecná informace 1.1. Účel veřejné zakázky Projekt Czech POINT v současné

Více

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller Digital Champions Agenda Dublin 2013 Public Administration as Orchestrated Set of Shared

Více

Globální architektura ROS

Globální architektura ROS Verze: 1.1 Obsah: 1. Vymezení cílů dokumentu... 4 2. Pojmy a zkratky... 5 3. Procesní architektura...10 3.1. Upřesnění struktury dokumentu:...10 3.2. Postup tvorby a použité metodiky...10 3.3. Základní

Více

Garant karty projektového okruhu:

Garant karty projektového okruhu: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.5 Elektronizace odvětví: eeducation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Rozvoj RPP. Internet ve státní správě a samosprávě 201Ř, Hradec Králové Blok: Blízká i vzdálená budoucnost Základních registr. Mgr.

Rozvoj RPP. Internet ve státní správě a samosprávě 201Ř, Hradec Králové Blok: Blízká i vzdálená budoucnost Základních registr. Mgr. Rozvoj RPP Internet ve státní správě a samosprávě 201Ř, Hradec Králové Blok: Blízká i vzdálená budoucnost Základních registr Mgr. Ond ej Žežula Mgr. Radek Baloun Potřeby a očekávání zákazníků se vyvíjí

Více

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM KONFERENCE K E-TRŽIŠTÍM A E-AUKCÍM 25. DUBNA 2013 RNDr. Renata Novotná, SZR Základní registry klíčový projekt egovernmentu Co jsou základní registry Cíle základních

Více

egovernment 17. sympozium EDI Petr Říha ředitel odboru hlavního architekta egovernment Ministerstvo vnitra

egovernment 17. sympozium EDI Petr Říha ředitel odboru hlavního architekta egovernment Ministerstvo vnitra egovernment 17. sympozium EDI Petr Říha ředitel odboru hlavního architekta egovernment Ministerstvo vnitra Agenda Proč egovernment Současný stav Cílový (?průběžný?)stav Hlavní projekty Datové schránky

Více

Národní Identitní Prostor ČR

Národní Identitní Prostor ČR Národní Identitní Prostor ČR Ing. Petr Kuchař Hlavní architekt egovernmentu, MV ČR Národní identitní prostor je když Jde o federaci 3 skupin subjektů: 1. kvalifikovaných poskytovatelů online služeb (SeP)

Více

Základní registry nové generace MICHAL PEŠEK ŘEDITEL SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Základní registry nové generace MICHAL PEŠEK ŘEDITEL SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Základní registry nové generace MICHAL PEŠEK ŘEDITEL SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Historické okénko Před vznikem základních registrů: Každá pobočka úřadu si v rámci své agendy vedla svojí evidenci údajů,

Více

egovernment Online Service Bus

egovernment Online Service Bus egovernment Online Service Bus Metodická doporučení odboru Hlavního architekta egovernmentu Ministerstvo vnitra pro státní správu a samosprávu ohledně egoverment online Service Bus (dále jen egsb). Autor:

Více