Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4"

Transkript

1 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: IČO: Tel: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2009 / 2010 Zprávu zpracoval: Leoš Chovanec, ředitel školy

2 Charakteristika školy Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 je komplexní školou s obory hudebním, tanečním, výtvarným a literárně-dramatickým. Škola je zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR IZO Je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Břeclav. Sídlo školy je v Břeclavi, Křížkovského 642/4. V místě působení má škola dvě budovy. Hlavní budova vznikla přestavbou v roce V roce 2008 byla provedena rekonstrukce a nyní je hlavní budova ve velmi dobrém stavu. Druhá budova školy na Křížkovského 1136/2 prošla rekonstrukcí v roce 1990, a v současné době je potřebná výměna rozpadajících se oken. Během jarních prázdnin byla provedena akustická úprava učeben v půdní vestavbě firmou AKUSTNG Brno. V době hlavních prázdnin byla vymalována budova na Křížkovského 2 a na pobočce Podivín a byla provedena oprava a ragulace mechanik všech klavírů a pianin. Vyučování probíhalo i na pobočkách školy v Lanžhotě, Moravské Nové Vsi, Podivíně a Tvrdonicích. Pobočky jsou umístněny v budovách základních škol. V Podivíně škola využívá samostatnou budovu na Palackého ul. č. 432, kterou poskytlo Město Podivín do bezplatného užívání. Náklady na provoz hradí ZUŠ Břeclav. Všechny prostory, ve kterých škola působí jsou zařazeny do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. K 15. říjnu 2009 navštěvovalo školu 626 žáků. 2. Přehled učebních plánů, osnov a vzdělávacích programů Vyučování všech oborů Základní umělecké školy v Břeclavi bylo organizováno v souladu s Učebními plány MŠMT ČR č. j /95 s účinností od Obsah učiva byl usměrňován Učebními osnovami MŠ ČSR č. j /81-35 s účinností od V tanečním oboru Vzdělávacím programem schváleným MŠMT ČR pod č. j / s účinností od Výtvarný obor pak Vzdělávacím programem schváleným MŠMT ČR pod č. j / s účinností od Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci: Jméno: pracovní zařazení: aprobace: úvazek: 1. Chovanec Leoš ředitel VO, hoboj 1 2. Pudelka Radek zástupce ředitele VO, kytara 1 3. Barátová Eva, Mgr. učitelka VŠ, zpěv 1 4. Bartoníková Hana, MgA. učitelka VŠ, klavír 0,52 (od zást. za L. Blažovou) 5. Blažová Lenka, Mgr. učitelka VŠ, klavír 1 (od MD) 6. Bohůn Karel, MgA. učitel VŠ, flétna 0,52 7. Čapka Emil učitel VO, trombon 1 8. Dobešová-Zimmermannová učitelka VO, klavír 0,96 9. Dvořák Ondřej, BcA. učitel VŠ, klarinet 0, Esterková Michaela učitelka VO, klavír 0,78

3 Heráková Darina, Mgr. MgA. učitelka VŠ, LDO 0, Jaitnerová Mirka učitelka VO, tan. obor Kellnerová Bohdana učitelka stud. konz., kytara Konečná Svatava učitelka VO, klavír 0, Kudlíková Eva učitelka VO, zpěv Lekavý Richard učitel stud. konz., sax. 0, Loubová Ludmila, MgA. učitelka VŠ, varhany 0, Makriusová Zdislava, BcA. učitelka VŠ, varhany 0, Melkusová Markéta, MgA. učitelka VŠ, varhany 0, Mišurec Libor učitel VO, housle Otčenášek Jiří učitel VO, cbass. kytara 0, Pařízková Jarmila učitelka VO, klavír Pavlík Richard, MgA. učitel VŠ, trubka Roučková Petra učitelka VO, viola Semek Pavel, MgA. učitel VŠ, tombon Šranková Jitka učitelka VO, cimbál 0, Úlehlová Anna učitelka VO, akordeon Vašíčková Andrea, Mgr. učitelka VŠ, výt. obor 0, Veselá Alena, Bc. učitelka VŠ, hoboj 0, Vojáčková Klára učitelka VO, viola 0, Volejník Ladislav učitel VO, cello Volejníková Jarmila učitelka VO, viola Oslzlý Zdeněk, Mgr. učitel VŠ, klarinet 0,52 celkem: 27,65 Správní zaměstnanci: 34. Řehůřková Alena samostatná referentka ÚSO Buchtová Lenka školnice vyučena Uhrová Lenka uklízečka vyučena 1 Celkem 3 pracovnice přepočet na úvazky: 3 Celkem 36 pracovníků přepočet na úvazky: 30,65 4. Údaje o žácích školy Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 626 žáků. V souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, proběhly ve dnech června 2009 talentové zkoušky. Na základě výsledků zkoušek bylo přijato 71 zájemců o studium do 1. ročníku základního studia. Podle 4 výše uvedené Vyhlášky proběhly ve všech oborech postupové zkoušky. Ročník úspěšně ukončilo 544 žáků, z toho 343 s vyznamenáním. 2 žáci nebyli klasifikováni z důvodů nedocházky. I. stupeň základního studia absolvovalo 41 žáků, II. stupeň základního studia pak 5 žáků. V uplynulém školním roce nedošlo ke školnímu ani pracovnímu úrazu. Na vysoké, vyšší, střední školy a odborná učiliště uměleckého zaměření byli přijati:

4 Údaje o výsledcích inspekce Ve školním roce 2008/2009 nebyla v Základní umělecké škole v Břeclavi inspekce provedena. 6. Údaje o mimoškolních aktivitách V průběhu uváděného školního roku uspořádala škola 56 žákovských akcí, ve všech třídách proběhly navíc třídní přehrávky spojené se schůzkami rodičů. Soubory školy Cimbálová muzika, Dechová hudba a jazzový soubor Swing Girls vystoupily v programu Svatováclavských slavností. 15. října uspořádala ZUŠ ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Břeclav přednášku PhDr. Aleny Němcové, ředitelky Nadace Leoše Janáčka Slovácké chodníčky L. Janáčka, na které účinkovali žáci pěveckého oddělení a MgA. Ludmila Loubová, varhany. 25. října účinkovala Dechová hudba na oslavách výročí ZŠ Lanžhot. 8. listopadu se Cimbálová muzika zúčastnila přehlídky CM v Mikulově. V prosinci účinkovaly všechny soubory ZUŠ v programu Vánočního městečka a byly uspořádány 2 Vánoční koncerty pro Základní školy. 2. května účinkovala Dechová hudba na otevření muzea v Rabensburgu v Rakousku. 13. května se uskutečnil koncert žáků ZUŠ Trnava u příležitosti 10. výročí navázání partnerských vztahů mezi oběma školami, bez účasti pozvaných zástupců města. 5. června vystoupila Dechová hudba a Cimbálová muzika na festivalu Mozartovy děti v Brně. 7. Účast školy v soutěžích a přehlídkách Ve školním roce 2009/2010 vyhlásilo MŠMT ČR národní přehlídku literárně-dramatického oboru a soutěž hudebního oboru v disciplínách: komorní hra dechových nástrojů, komorní a souborová hra smyčcových nástrojů, hra dechových orchestrů, hra jazzových a tanečních orchestrů. Okresní kola: Komorní hra dechových nástrojů 1. místo - Klarinetové duo - J. Šmída, M. Prajka uč. BcA. Ondřej Dvořák Krajská kola: Literárně dramatický obor slovesný projev Brno 1. místo Andrea Lebedová ZUŠ Břeclav - postup do ústředního kola uč. Mgr., MgA. Darina Heráková I 2. místo Tereza Doláková ZUŠ Břeclav uč. Mgr., MgA. Darina Heráková

5 - 5 - Hra dechových orchestrů 14. dubna 2010 Veselí nad Moravou 2. místo Dechová hudba ZUŠ Břeclav uč. MgA. Richard Pavlík Lukáši Hladíkovi udělena Zvláštní cena za sólový výkon na bicí Hra jazzových a tanečních orchestrů 16. dubna 2010 Mikulov 1. místo Swing Girls ZUŠ Břeclav - postup do ústředního kola uč. Emil Čapka Ústřední kola Hra jazzových a tanečních orchestrů 11. června 2010 Litvínov 2. místo Swing Girls ZUŠ Břeclav uč. Emil Čapka 8. Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy - autoevaluace bylo provedeno v minulém školním roce. 9. Závěr Školní rok 2009/2010 proběhl bez rušivých momentů a lze jej považovat za velmi úspěšný. Svými výsledky se škola řadí k nejlepším v Jihomoravském kraji a jazzové soubory ze třídy učitele Emila Čapky se stávají pojmem v České republice. Stejně tak činností veřejnou a koncertní plní škola své poslání. Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 29. září Leoš Chovanec ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více