Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132"

Transkript

1 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006

2 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a v dalších zemích. Novell, NetWare, IntranetWare a NDS jsou registrované ochranné známky společnosti Novell, Inc. ve Spojených státech a v dalších zemích. Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 a logo PostScript Logo jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS a TrueType jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. registrované ve Spojených státech a v dalších zemích. HP, HPGL, HPGL/2 a HP-UX jsou registrované ochranné známky společnosti Hewlett- Packard Corporation. Všechny názvy produktů a obchodní značky jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů. Jestliže nastanou potíže s pevným diskem, může dojít ke ztrátě dat uložených na pevném disku v přístroji. Společnost Xerox nenese odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v důsledku takové ztráty dat. Společnost Xerox nenese odpovědnost za poruchy přístroje způsobené napadením počítačovým virem nebo útokem počítačového hackera. Důležité upozornění: (1) Tato příručka je chráněna autorským právem a všechna práva jsou vyhrazena. Podle autorského práva je zakázáno kopírování nebo úpravy této příručky celé nebo její části bez písemného souhlasu vydavatele. (2) Části této příručky podléhají změnám bez předchozího upozornění. (3) Vítáme všechny připomínky k nejasnostem, chybám, opomenutím či chybějícím stránkám. (4) Nikdy se nepokoušejte provádět s přístrojem postupy, které nejsou výslovně popsány v této příručce. Při neschváleném způsobu použití může dojít k závadě nebo nehodě. Společnost Xerox nenese odpovědnost za jakékoli potíže vzniklé v důsledku neschváleného použití zařízení. Export tohoto výrobku je přísně regulován v souladu s japonskými zákony o devizovém trhu a zahraničním obchodu a směrnicemi USA pro kontrolu vývozu. Xerox a Ethernet jsou registrované ochranné známky. POZNÁMKA: MODRÝ nadpis označuje informace pro správce IT, ZELENÝ informace pro koncové uživatele a ČERVENÝ znamená, že přístroj vyžaduje pozornost. V závislosti na konfiguraci přístroje se některé obrazovky uživatelského rozhraní mohou lišit.

3 Obsah Ovládací panel 3 Nastavení papíru 5 Vytvoření brožury 7 Zabezpečený tisk 9 Jednoduché faxování (volba) 13 Tisk seznamu systémových nastavení 15 Nastavení auditronu 17 Úvodní informační listy 23 Výměna kazet s tonerem 25 Příručka rychlého použití

4 Ovládací panel Všechny služby Kopírování Internetový fax Fax Snímání v síti Snímání do FTP/SMB Snímání do schránky Kontrola schránky * 0 # - C Doteková obrazovka Doteková obrazovka umožňuje vybrat všechny programovatelné funkce, které jsou k dispozici. Zobrazují se na ní také postupy pro řešení chyb a všeobecné informace o přístroji. Tlačítko Všechny služby Zobrazuje na dotekové obrazovce všechny služby, jež jsou k dispozici. 3. Tlacítko Funkce Zobrazuje funkce úlohy na dotekové obrazovce. 4. Stav úloh Zobrazuje na dotekové obrazovce informace o postupu zpracování úlohy. 5. Stav přístroje Zobrazuje na dotekové obrazovce aktuální stav přístroje. Příručka rychlého použití

5 Ovládací panel 6. Vytáčecí pauza Vloží pauzu do telefonního čísla při faxovém přenosu. 7. Vymazat Vymaže numerické hodnoty nebo poslední zadané číslo. 8. # (křížek) Označuje znak pro vytáčení nebo číslo skupiny vytáčených čísel. 9. Spustit Zahájí zpracování úlohy. 10. Zastavit Dočasně zastaví aktuální úlohu. Úlohu můžete zrušit nebo v ní můžete pokračovat podle zobrazeného hlášení. 11. Přerušit Dočasně zastaví aktuální úlohu kopírování a umožní provedení prioritní úlohy Smazat vše (CA) Při jednom stisku obnoví výchozí hodnoty nastavení a vyvolá první obrazovku pro aktuální cestu. Pokud ho stisknete dvakrát, obnoví pro všechny funkce výchozí nastavení podle výrobce. Jazyk Převádí text do alternativního jazyka (pokud je k dispozici). 14. Přihlášení/Odhlášení Umožňuje přístup chráněný heslem k nastavení nástrojů, jejichž pomocí lze měnit výchozí nastavení přístroje. 15. Úsporný režim Udává, zda je přístroj v režimu nižší spotřeby. Ruší také aktuální nastavení režimu úspory energie. Příručka rychlého použití

6 Nastavení papíru Typ a formát papíru přesně zadáte následujícím postupem: POZOR: Pro jakákoli média vložená do zásobníků papíru je velmi důležité zadat nastavení vloženého typu a formátu papíru. Pokud přesně nezadáte skutečný typ a formát papíru, může dojít k poškození fixační jednotky. Kdykoli dojde ke vložení médií do zásobníku, zobrazí se na dotekové obrazovce okno Nastavení zásobníku. 1. Stiskněte tlačítko Typ papíru. Nastavení zásobníků Uložit Formát papíru Autom. papír podle výst. barvy Typ papíru 2. Vyberte příslušný typ papíru ze seznamu na dotekové obrazovce. Typ papíru Zrušit Uložit Obyčejný papír Předtištěný S vodotiskem Lesklý Papír těžší gramáže 3. Stiskněte tlačítko Uložit. Příručka rychlého použití

7 Nastavení papíru 4. V případě potřeby stiskněte tlačítko Formát papíru. Nastavení zásobníků Uložit Formát papíru Autom. papír podle výst. barvy Typ papíru Vyberte příslušný formát papíru ze seznamu na dotekové obrazovce. Stiskněte tlačítko Uložit. Formát papíru Zrušit Uložit 8,5 x 11" 8,5 x 14" 215 x 315 mm 5,5 x 8,5" A3 7. Stiskněte tlačítko Uložit. Příručka rychlého použití

8 Vytvoření brožury Na pracovní stanici vyberte volbu Tisk v právě používané aplikaci. POZNÁMKA: Tento příklad ilustruje použití tiskového ovladače PCL. 1. Klepněte na tlačítko Vlastnosti. 2. Klepněte na kartu Papír/výstup. 3. Klepněte na tlačítko Výběr papíru. Papír/výstup Volby obrazu Rozv Vodoznak/formuláře Podrobné Fax Typ úlohy: 2stranné kopie Normální 2stranné kopie Souhrn papíru A3 Nastavení Sešívání Žádné svorky Tříděné Výběr papíru Svorky Umístění výstupu Zmenšit dle papíru Uložit Upravit... Žádný Výstupní listy: Žádný Barva výstupu Auto Množství: Výchozí OK Zrušit Nápověda Klepněte na rozevírací pole Formát papíru a vyberte příslušný formát papíru. Klepněte na tlačítko OK. Příručka rychlého použití

9 Vytvoření brožury 6. Klepněte na kartu Rozv. 7. Klepněte na tlačítko Brožura/plakát/předl. různých formátů. Papír/výstup Volby obrazu Rozv Vodoznak/formuláře Podrobné Fax Orientace obrazů Na výšku Více na 1 Obě strany Brožura/plakát/předl. různých formátů Přizpůsobit na nový formát papíru 11 x 17" Předvolby posunu obrazu Výchozí OK Zrušit Nápověda 8. Klepněte na volbu Vytvoření brožury. Vypnuto Plakát Vytvoření brožury Otočení obrazu Žádný OK Zrušit Výchozí Nápověda V případě potřeby klepnutím na tlačítko OK vyřešte všechny neshody. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Vytvoření brožury. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti. Zadejte požadovaný počet výtisků a klepněte na tlačítko OK. Příručka rychlého použití

10 Zabezpečený tisk 1. Na pracovní stanici vyberte volbu Tisk v právě používané aplikaci. POZNÁMKA: Tento příklad ilustruje použití tiskového ovladače PCL. Klepněte na tlačítko Vlastnosti. 2. Klepněte na kartu Papír/výstup. 3. Klepněte na pole Typ úlohy. 4. Klepněte na volbu Zabezpečený tisk. Papír/výstup Volby obrazu Rozv Vodoznak/formuláře Podrobné Fax Typ úlohy: Normální Normální Zabezpečený tisk Ukázková úloha Zpožděný start Číslo schránky: Fax Výběr papíru Zmenšit dle papíru 2stranné kopie 2stranné kopie Sešívání Žádné svorky Umístění výstupu Žádný Svorky Tříděné Uložit Upravit... Výstupní listy: Žádný Barva výstupu Auto Množství: Výchozí OK Zrušit Nápověda Příručka rychlého použití

11 Zabezpečený tisk 5. Klepněte na tlačítko Nastavení. Papír/výstup Volby obrazu Rozv Vodoznak/formulář Podrobné Fax Typ úlohy: 2stranné kopie Zabezpečený tisk 2stranné kopie Souhrn papíru A3 Nastavení Sešívání Žádné svorky Tříděné Výběr papíru Svorky Umístění výstupu Zmenšit dle papíru Uložit Upravit... Žádný Výstupní listy: Žádný Barva výstupu Množství: Auto Výchozí OK Zrušit Nápověda 6. Zadejte své ID uživatele a 1-12místné číselné heslo do příslušných polí a klepněte na tlačítko OK. Zabezpečený tisk ID uživatele: Heslo Zadejte 1-12místné číselné heslo. OK Zrušit Nápověd 7. Klepněte na tlačítko OK. 8. Zadejte požadovaný počet výtisků a klepněte na tlačítko OK. Příručka rychlého použití

12 Zabezpečený tisk 9. Stiskněte tlačítko Stav úlohy na ovládacím panelu přístroje. Všechny služby Kopírování Internetový fax Fax Snímání v síti Snímání do FTP/SMB Snímání do schránky Kontrola schránky * 0 # - C 10. Stiskněte tlačítko Uložené dokumenty. Aktuální a Dokončené Uložené dokumenty Zabezpečený tisk Tisk ukázky Zpožděný tisk Veřejná schránka Nedoručené faxy 11. Stiskněte tlačítko Zabezpečený tisk. 12. Vyberte položku ID uživatele. Příručka rychlého použití

13 Zabezpečený tisk 13. Stiskněte tlačítko Seznam. Zabezpečený tisk Obnovit Zavřít Seznam 14. Zadejte 1-12místné číselné heslo. 15. Stiskněte tlačítko Potvrdit. 16. Zvolte dokument a stiskněte tlačítko Tisk. Seznam dokumentů Obnovit Zavřít Smazat Tisk 17. Stiskněte tlačítko Vytisknout a vymazat nebo Vytisknout a uložit. Dokument bude doručen do výstupní přihrádky. Příručka rychlého použití

14 Jednoduché faxování (volba) 1. Vložte předlohy do podavače dokumentů. 2. Stiskněte ikonu Fax. Všechny služby Kopírování Internetový fax Fax Snímání v síti Snímání do FTP/SMB Snímání do schránky Kontrola schránky 3. Zadejte telefonní číslo příjemce pomocí číselné klávesnice na ovládacím panelu. Telefonní čísla příjemců lze také zadat stisknutím tlačítka Klávesnice nebo výběrem příjemce z Adresáře. Fax Všeobecná nastavení Úprava vzhledu Volby přenosu Rozšířené funkce faxu Fax Další Klávesnice Adresa: Příjemce Faxové číslo Adresář Úvodní strana Příručka rychlého použití

15 Jednoduché faxování (volba) 4. Změňte nastavení faxu pomocí kterékoli zde zvýrazněné karty. Fax Všeobecná nastavení Úprava vzhledu Volby přenosu Rozšířené funkce faxu Fax Další Klávesnice Adresa: Příjemce Faxové číslo Adresář 001 J. Smith Úvodní strana 5. Stiskněte tlačítko Spustit. Fax Všeobecná nastavení Úprava vzhledu Volby přenosu Rozšířené funkce faxu Fax Další Klávesnice Adresa: Příjemce Faxové číslo Adresář 001 J. Smith Úvodní strana * 0 # - C Dojde k zadání faxové úlohy. Probíhající a čekající úlohy Dokonč. úlohy Uložené dokumenty Vytisknout čekající úlohy Dokument/typ úlohy Stav: Faxová úloha 123 Snímání Příručka rychlého použití

16 Tisk seznamu systémových nastavení Zvolením tlačítka Tisk sestavy/seznamu v okně Stav přístroje vyvoláte typ sestav, které můžete tisknout. Stav přístroje Účt. počitadlo/ sestava tisku Spotřební Chyby Účtovací počitadlo Tisk sestavy/seznamu Příručka rychlého použití

17 Tisk seznamu systémových nastavení 4. Stiskněte tlačítko Nastavení tiskového režimu. Tisk sestavy/seznamu Zavřít Stav úlohy/ sestava činností Nastavení režimu kopírování Nastavení tiskového režimu Nastavení režimu snímání Nastavení faxového režimu Seznam schránek Sestava počitadla úloh Správa auditronu 5. Stiskněte tlačítko Seznam nastavení spol. položky. Nastavení tiskového režimu Zavřít Seznam nastavení - spol. položky 6. Stiskněte tlačítko Spustit. Nastavení tiskového režimu Zavřít Seznam nastavení - spol. položky * - 0 C # Sestava bude doručena do výstupní přihrádky. Příručka rychlého použití

18 Nastavení auditronu 1. Stiskněte tlačítko Přihlášení/odhlášení na ovládacím panelu. Všechny služby Kopírování Internetový fax Fax Snímání v síti Snímání do FTP/SMB Snímání do schránky Kontrola schránky * 0 # - C 2. Zadejte správné ID uživatele a stiskněte tlačítko Potvrdit. Přihlášení správce systému Zrušit Potvrdit Identifikátor uživatele: Klávesnice Příručka rychlého použití

19 Nastavení auditronu 3. Stiskněte tlačítko Nastavení systému. Menu správce systému Uživatelský režim Nastavení systému 4. Stiskněte tlačítko Nastavení přihlášení/správa auditronu. Nastavení systému Zavřít Nastavení systému Menu pro nastavení System Administrator Settings Nastavení přihlášení/ správa auditronu 5. Stiskněte tlačítko Nastavení přihlášení/režim auditronu. Nastavení přihlášení/ správa auditronu Zavřít Vytvořit/prověřit účty uživatelů Vynulovat účty uživatelů Počitadlo (úl. kopír.) správce systému Nastavení údajů o uživateli Nastavení placeného tisku Zadání hesla z ovládacího panelu Nastavení přihlášení/režim auditronu Příručka rychlého použití

20 Nastavení auditronu 6. Stiskněte tlačítko Přístup k lokál. přístroji. Nastavení přihlášení/režim auditronu Vypnuto Zrušit Uložit Přístup k lokál. přístroji Přístup k síti Vzdálený přístup Režim auditronu Přístup ke schránce 7. Stiskněte tlačítko Režim auditronu. Nastavení přihlášení/režim auditronu Vypnuto Zrušit Uložit Přístup k lokál. přístroji Přístup k síti Vzdálený přístup Režim auditronu Přístup ke schránce 8. Vyberte vhodnou službu auditronu (kopírování, tisk atd.) a stiskněte tlačítko Uložit. Režim auditronu Zrušit Uložit Služba kopírování Tisková služba Vypnuto Vypnuto Zapnuto Zapnuto Příručka rychlého použití

21 Nastavení auditronu 9. Stiskněte tlačítko Uložit. Nastavení přihlášení/režim auditronu Vypnuto Zrušit Uložit Přístup k lokál. přístroji Režim auditronu Vypnuto Heslo hosta Přístup k síti Vzdálený přístup Přístup ke schránce Zapnuto 10. Stiskněte tlačítko Vytvořit/prověřit účty uživatelů. Nastavení přihlášení/ správa auditronu Zavřít Vytvořit/prověřit účty uživatelů Vynulovat účty uživatelů Počitadlo (úl. kopír.) správce systému Nastavení údajů o uživateli Nastavení placeného tisku Zadání hesla z ovládacího panelu Nastavení přihlášení/režim auditronu 11. Vyberte dostupnou volbu ID uživatele a stiskněte tlačítko Vytvořit/vymazat. Vytvořit/prověřit účty uživatelů Zavřít Identifikátor uživatele: Jméno uživatele Vytvořit/ vymazat Příručka rychlého použití

22 Nastavení auditronu 12. Po zobrazení klávesnice zadejte nové ID uživatele a stiskněte tlačítko Uložit. Zrušit Uložit 13. Stiskněte tlačítko Limit účtu. Vytvořit/ vymazat Zavřít Identifikátor uživatele: ová adresa Jméno uživatele Limit účtu Vynulovat celk. Heslo Vynulovat účet 14. Vyberte vhodnou službu auditronu (kopírování, tisk atd.) a stiskněte tlačítko Limit účtu. Zrušit Uložit Služba kopírování Faxová služba Služba snímání Tisková služba Přístup limit účtu Příručka rychlého použití

23 Nastavení auditronu 15. Pomocí číselné klávesnice zadejte hodnoty pro Limit účtu. Pomocí tlačítka Další přejděte mezi poli Barva a Cernobílá. Limity kopírov.: Zrušit Uložit Barva Černobílá (1-9,999,999) (1-9,999,999) Další 16. Stiskněte tlačítko Uložit. Zrušit Uložit Služba kopírování Faxová služba Služba snímání Tisková služba Přístup limit účtu 17. V případě potřeby pomocí tlačítka Přístup omezte použití pouze na černou či jen na barvu, nebo umožněte volný přístup k těmto funkcím Stiskněte tlačítko Uložit. Opakovaným stiskem tlačítka Zavřít ukončíte obrazovky Systémová nastavení. Příručka rychlého použití

24 Úvodní informační listy 1. Stiskněte tlačítko Přihlášení/odhlášení na ovládacím panelu. Všechny služby Kopírování Internetový fax Fax Snímání v síti Snímání do FTP/SMB Snímání do schránky Kontrola schránky * 0 # - C 2. Zadejte správné ID uživatele a stiskněte tlačítko Potvrdit. Přihlášení správce systému Zrušit Potvrdit Identifikátor uživatele: Klávesnice 3. Stiskněte tlačítko Nastavení systému. 4. Stiskněte tlačítko Nastavení systému. 5. Stiskněte tlačítko Nastavení tiskového režimu. Nastavení systému Zavřít Společná nastavení Nastavení režimu kopírování Síťová nastavení Nastavení tiskového režimu Nastavení režimu snímání Nastavení faxového režimu Nastavení u internetového faxu Nastavení schránky / uložených dokumentů Příručka rychlého použití

25 Úvodní informační listy 6. Stiskněte tlačítko Další nastavení. 7. Pomocí šipek posuvníku přejděte na tlačítko Návěští. Stiskněte tlačítko Návěští. Uložit Položky Návěští Aktuální nastavení Vypnuto Změnit nastavení 8. Stiskněte tlačítko Změnit nastavení. Uložit Položky Návěští Aktuální nastavení Vypnuto Změnit nastavení 9. Vyberte vhodnou volbu návěští a stiskněte tlačítko Uložit. Úvodní informační listy Zrušit Uložit Vypnuto První list První list a poslední list Poslední list 10. Opakovaným stiskem tlačítka Zavřít ukončíte obrazovky Systémová nastavení. Příručka rychlého použití

26 Výměna kazet s tonerem Až bude nutné kazetu s tonerem vyměnit, na dotekové obrazovce se automaticky zobrazí následující okno. Když dojde toner v kazetě s tonerem, přístroj se vypne. Spotřební materiál Zavřít vyžádaných položek Stav Černý toner (K) Vyměňte kazetu s tonerem Kazety s tonerem lze také kontrolovat a měnit následujícím způsobem: 1. Stiskněte tlačítko Stav přístroje na ovládacím panelu. Všechny služby Kopírování Internetový fax Fax Snímání v síti Snímání do FTP/SMB Snímání do schránky Kontrola schránky * 0 # - C 2. Stiskněte kartu Spotřební materiál. Stav přístroje Informace o účtování Spotřební materiál Chyby vyžádaných položek Stav Černý toner (K) Vyměňte kazetu s tonerem Příručka rychlého použití

27 Výměna kazet s tonerem 3. Vyberte kazetu s tonerem označenou křížkem, který udává, že kazetu je třeba vyměnit. Stav přístroje Informace o účtování Spotřební materiál Chyby vyžádaných položek Stav Černý toner (K) Vyměňte kazetu s tonerem 4. Stiskněte tlačítko Vyměnit kazetu. Černý toner (K) Zavřít POZNÁMKA: Při manipulaci s prázdnou kazetou buďte opatrní, abyste nevysypali zbytky toneru. Vyměnit kazetu Příručka rychlého použití

28 Výměna kazet s tonerem 5. Počkejte, až se rotor otočí do správné polohy a na obrazovce se objeví výzva. Potom potvrďte, který toner je třeba vyměnit. POZNÁMKA: Ukázková obrazovka udává, že je třeba vyměnit kazetu se žlutým tonerem (Y). Vyměnit kazetu Zavřít POZNÁMKA: Při manipulaci s prázdnou kazetou buďte opatrní, abyste nevysypali zbytky toneru. 6. Otevřete přední kryt. Příručka rychlého použití

29 Výměna kazet s tonerem 7. Otevřete dvířka kazety s tonerem. 8. Vysuňte kazetu s tonerem z přístroje. POZNÁMKA: Při manipulaci s prázdnou kazetou buďte opatrní, abyste nevysypali zbytky toneru. Kazety s tonerem jsou navrženy tak, aby mohly být recyklovány. Vraťte kazetu společnosti Xerox v původním balení a použijte štítky pro vrácení přibalené ke každé nové kazetě. Příručka rychlého použití

30 Výměna kazet s tonerem 9. Vyjměte novou kazetu s tonerem z přepravního obalu. Otočte kazetou přibližně desetkrát ze strany na stranu, aby se toner v kazetě rovnoměrně rozprostřel. 10. Vložte kazetu zarovnejte šipku na kazetě se šipkou na přístroji a tlačte na kazetu, dokud nezapadne na místo. Příručka rychlého použití

31 Výměna kazet s tonerem 11. Zavřete dvířka kazety s tonerem. 12. Zavřete přední kryt. POZNÁMKA: Při zavírání zatlačte pevně na kryt nahoře uprostřed. Pokud se na displeji objeví chybové hlášení, zatlačte na kryt na pravé straně, aby se zcela zavřel. 13. Když doteková obrazovka udává, že je třeba vyměnit další toner, zopakujte stejný postup pro uvedený toner. Příručka rychlého použití

32

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Podle vašic h potřeb OBSAH Ovládání hlasitosti... 3 Běžná nastavení... 5 Nastavení kopírování... 8 Nastavení VYS./PŘ... 10 Nastavení telefonního seznamu... 12 Nastavení časovače...

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce.

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. WorkCentre 7830/7835/7845/7855 A3 Barevný multifunkční systém Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. Se zařízením Xerox se můžete připojit prakticky odkudkoli. Dnešnímu

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více