KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená"

Transkript

1 Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací dle předpokladu výrobce: 3. Výrobce: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., Kunčice nad Labem č.p.150, Česká Republika IČO Zplnomocněný zástupce Netýká se 5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních Systém 1 výrobků, jak je uvedeno v příloze V: Evropský dokument pro posuzování: ETAG 004:2013 použitý jako EAD Evropské technické posouzení: ETA-15/0807 ze dne 30/12/ b Oznámený subjekt 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, a.s. Osvědčení o stálosti vlastností: č CPR Deklarované vlastnosti: Platné pouze pro skladby systému dle tabulky A - vlastnosti viz str Tabulka A Součásti Spotřeba (kg/m 2 ) Tloušťka (mm) ETICS mechanicky připevňovaný hmoždinkami s doplňkovým lepením (viz. čl a příloha č. 5 ETA- 15/0807 pro možné kombinace MW/hmoždinky) Izolační výrobek: MW dle EN 13162:2012 Izolační materiály a související způsoby upevnění viz příloha 1, 2, 3 a 4 ETA-15/0807 s vlastnostmi Doplňkové lepicí hmoty: - Super Kleber - prášek na bázi cementu vyžadující přídavek - vody 0,28 l/kg) Speciál Kleber 3,0 až 5,0 (suché hmoty) - prášek na bázi cementu vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg / 50 až 250 / KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 1 z 23

2 při použití povrchové úpravy do plošné hmotnosti 5,0 kg/m 2 popis vlastností jednotlivých výrobků, viz příloha č. 5 ETA-15/0807. V sestavě mohou být dále použity další typy hmoždinek splňující požadavky uvedené v příloze č. 5 ETA-15/0807. Izolační materiály a související způsoby upevnění - ejotherm NT U - ejotherm STR U, STR U 2G - Ejot H1 eco a EJOT H4 eco - Bravoll PTH-KZ 60/8-La - Bravoll PTH-S 60/8-La - Bravoll PTH-KZ 60/10-La - Bravoll PTH-EX - KOELNER KI-10N, KI-10NS - KOELNER KI-10M - KOELNER TFIX-8M - KOELNER TFIX-8S a TFIX-8ST - KOELNER TFIX-8P - fischer TERMOZ 8U - fischer TERMOZ 8SV - fischer termoz CN 8 - fischer TERMOZ 8N, 8NZ ETA-05/0009 ETA-04/0023 ETA-11/0192 ETA-05/0055 ETA-08/0267 ETA-08/0166 ETA-13/0951 ETA 07/0221 ETA-07/0291 ETA-08/0336 ETA-11/0144 ETA-13/0845 ETA-02/0019 ETA-06/0180 ETA-09/0394 ETA-03/ fischer TERMOZ CS 8 - fischer TERMOZ CS 8/DT110V - fischer Schlagdübel TERMOFIX CF 8 ETA-14/0372 ETA-07/0287 KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 2 z 23

3 Izolační materiály a související způsoby upevnění - Hilti D-FV, D-FV T - Hilti XI - FV plastové nastřelovací hmoždinky - KEW TSD 8 - KEW TSBD 8, TSBDL - KEW TSD-V - KEW TSDL-V - WKRET - MET LFM ø 8 - WKRET - MET LFM ø 10 - WKRET - MET LMX ø 8 - WKRET - MET LMX ø 10 - WKTHERM ø 8 - KLIMAS WKRET-MET eco drive - KLIMAS WKRET-MET eco drive S - KLIMAS WKRET-MET eco drive W - WKTHERM S ETA-05/0039 ETA-03/0004 ETA-04/0030 ETA-08/0314 ETA-08/0315 ETA-12/0148 ETA-06/0080 ETA-06/0105 ETA-09/0001 ETA-08/0172 ETA-11/0232 ETA-13/0107 ETA-13/0724 Ø 120 mm KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 3 z 23

4 Izolační materiály a související způsoby upevnění při použití povrchové úpravy KVK BŘIZOLIT a izolantu s TR10, pro hmoždinky s talířkem ø 90 mm pouze povrchová montáž popis vlastností jednotlivých výrobků, viz příloha č. 2 ETA-15/0807. V sestavě mohou být dále použity další typy hmoždinek splňující požadavky uvedené v příloze č. 2. příslušné ETA-15/ ejotherm STR U, STR U 2G + příslušný přídavný talířek o průměru min. 90 mm - BRAVOLL PTH-S 60/8-La + příslušný přídavný talířek o průměru min. 90 mm - Koelner KI-10NS + příslušný přídavný talířek o průměru min. 90 mm - Koelner TFIX-8 S + příslušný přídavný talířek o průměru min. 90 mm - fischer TERMOZ 8U + příslušný přídavný talířek o průměru min. 90 mm - fischer termoz CS 8 + příslušný přídavný talířek o průměru min. 90 mm - fischer termoz CS 8/DT110V ETA-04/0023 ETA-08/0267 ETA-07/0221 ETA-11/0144 ETA-02/0019 ETA-14/ Hilti D-FV, D-FV T + příslušný přídavný talířek o průměru min. 90 mm - KEW TSBD 8, TSBDL + příslušný přídavný talířek o průměru min. 90 mm - KLIMAS WKRET-MET eco drive W - WKTHERM S + příslušný přídavný talířek o průměru min. 90 mm ETA-05/0039 ETA-08/0314 ETA-13/0107 ETA-13/0724 KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 4 z 23

5 při použití povrchové úpravy KVK BŘIZOLIT a izolantu s TR15 pro hmoždinky s talířkem ø 60 mm pouze povrchová montáž popis vlastností jednotlivých výrobků, viz příloha č. 2 ETA-15/0807. V sestavě mohou být dále použity další typy hmoždinek splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 ETA-15/ ejotherm STR U, STR U 2G ETA-04/ BRAVOLL PTH-S 60/8-La ETA-08/ Koelner KI-10NS ETA-07/0221 Izolační materiály a související způsoby upevnění - Koelner TFIX-8 S - fischer TERMOZ 8U ETA-11/0144 ETA-02/ fischer termoz CS 8 - fischer termoz CS 8/DT110V ETA-14/ Hilti D-FV, D-FV T ETA-05/ KEW TSBD 8, TSBDL ETA-08/ KLIMAS WKRET-MET eco drive W ETA-13/ WKTHERM S ETA-13/0724 Super Kleber prášek na bázi cementu vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg) 3,0-3,5 (suché hmoty) nebo 3,0 průměrně nebo Základní vrstva Speciál Kleber prášek na bázi cementu vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg) 5,5-6,5 (suché hmoty) při použití povrchové úpravy KVK BŘIZOLIT 5,0 průměrně, při použití povrchové úpravy KVK BŘIZOLIT KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 5 z 23

6 Standardní síťoviny aplikované v jedné vrstvě viz příloha č. 6 ETA-15/0807 s vlastnostmi : - R 117 A101 / / - R 131 A101 / / Výztuž - 117S / / / / - SSA-1363-SM, 150 g/m 2 / / - SSA-1363-SM, 165 g/m 2 / / Penetrační nátěr - KVK penetrace pod omítky AS pigmentovaná kapalina připravená k použití 0,08 0,13 / Prášek vyžadující přídavek vody 0,24 l/kg - minerální pojivo: - KVK ŠTUK VNĚJŠÍ JEMNÝ pro ETICS (0315,0355) - zatíraná struktura 2,5 2,0 - (velikost zrna 0-0,5 mm) Prášek vyžadující přídavek vody 0,19 l/kg - minerální pojivo: - KVK BŘIZOLIT pro ETICS ( ) - škrábaná struktura 27,0 15,0 - (velikost zrna 0-4,0 mm) Konečné povrchové úpravy Prášek vyžadující přídavek vody 0,20 l/kg - minerální pojivo: - KVK RÝHOVANÁ OMÍTKA ( ) - rýhovaná struktura 3,0 4,0 - (velikost zrna 2,0; 3,0 mm) - KVK ZATÍRANÁ OMÍTKA ( ) Podle velikosti zrna - zatíraná struktura 3,0 4,5 - (velikost zrna 1,0; 2,0; 3,0 mm) Prášek vyžadující přídavek vody 0,24 l/kg - cementové pojivo: - KVK CEMENTOVÁ FASÁDNÍ STĚRKA BÍLÁ (0730) - vždy opatřit nátěrem KVK SILOXANOVÁ FASÁDNÍ BARVA 2,5 2,0 - zatíraná struktura (velikost zrna 0-0,6 mm) Ochranný nátěr - KVK SILOXANOVÁ FASÁDNÍ BARVA ( ) - kapalina připravená k použití, ředit max. 0,05-0,1 l vody na 1 l nátěru - barva vždy použita na KVK CEMENTOVÁ FASÁDNÍ STĚRKA BÍLÁ, pro ostatní omítky nátěr může nebo nemusí být aplikován 0,11-0,14 l/m 2 na jeden nátěr / Příslušenství Zůstává na odpovědnosti výrobce KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 6 z 23

7 7. Deklarované vlastnosti: Platné pouze pro skladby systému dle tabulky č Požární bezpečnost (BWR 2) Reakce na oheň (ETAG 004 článek , EN ) Tabulka č. 1 Konfigurace Obsah organických látek/spalné teplo Obsah retardérů hoření Evropská třída podle EN Lepicí hmota Max. 0,71 MJ/kg Bez retardérů hoření Desky z minerální vlny MW maximální objemová hmotnost 170 kg/m 3 V množstvím zaručujícím evropskou třídu A1 nebo A2 podle / EN A2 s1, d0 Malta základní vrstvy Max.. 0,71 MJ/kg Bez retardérů hoření Skleněná síťovina Omítky s minerálním pojivem - / Max. 8,17 MJ/kg Max. 0,26 MJ/kg Bez retardérů hoření Bez retardérů hoření Poznámka: Evropský referenční scénář pro požár zatím nebyl pro fasády ustanoven. V některých členských státech nemusí být klasifikace dle EN pro fasády dostačující. Pro splnění předpisů členských států může být nezbytné další posouzení ETICS dle národních ustanovení (např. na základě zkoušek ve větším rozsahu), dokud nebude existující evropský systém klasifikace dokončen. KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 7 z 23

8 7.2. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí (BWR 3) Nasákavost vody (ETAG 004 článek ) Základní vrstva Super Kleber, Special Kleber: Nasákavost po 1 hodině 1 kg/m 2 Nasákavost po 24 hodinách < 0,5 kg/m 2 Vnější souvrství: Tabulka č. 2 Nasákavost po 24 hodinách < 0,5 kg/m 2 0,5 kg/m 2 KVK ŠTUK VNĚJŠÍ JEMNÝ X KVK BŘIZOLIT KVK ZATÍRANÁ OMÍTKA KVK RÝHOVANÁ OMÍTKA KVK CEMENTOVÁ FASÁDNÍ STĚRKA BÍLÁ X X X Vodotěsnost (ETAG 004 článek ) Hygrotermální působení Vyhovující (bez závad) Chování při zkoušce mráz tání Odolný působení cyklů mráz-tání, dle výsledku zkoušky nasákavosti vodou Odolnost proti mechanickému poškození (ETAG 004 článek ) Tabulka č. 3 jednoduchá standardní síťovina MW deska (TR10) MW deska (TR15) KVK ŠTUK VNĚJŠÍ JEMNÝ Kategorie II Kategorie III KVK BŘIZOLIT Kategorie I Kategorie II KVK ZATÍRANÁ OMÍTKA KVK RÝHOVANÁ OMÍTKA Kategorie III Kategorie III KVK CEMENTOVÁ FASÁDNÍ STĚRKA BÍLÁ Kategorie III Kategorie III KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 8 z 23

9 Propustnost vodních par (ETAG 004 článek ) Ekvivalentní vzduchová vrstva sd Tabulka č. 5 KVK ŠTUK VNĚJŠÍ JEMNÝ (KU) KVK BŘIZOLIT KVK ZATÍRANÁ OMÍTKA (KO) KVK RÝHOVANÁ OMÍTKA (KO) KVK CEMENTOVÁ FASÁDNÍ STĚRKA BÍLÁ (KO) Jednoduchá tkanina 0,20 m 0,27 m 0,19 m 0,23 m Uvolňování nebezpečných látek (ETAG 004 článek , EOTA TR034) Bezpečnost při užívání (BWR 4) Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu (ETAG 004 článek ) - Počáteční stav: přídržnost: 0,016 MPa, ale kohezní porušení v tepelně izolačním - Po hygrotermálních cyklech: přídržnost: 0,011 MPa, ale kohezní porušení v tepelně izolačním / Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu (ETAG 004 články , ) Tabulka č. 4 Počáteční stav 48 hod. ponoření ve vodě + 2 hod. 23 C/50% RV 48 hod. ponoření ve vodě + 7 dní 23 C/50% RV Beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa Super Kleber Special Kleber MW deska (TR15) < 0,08 MPa a porušení v tepelně izolačním materiálu < 0,03 MPa a porušení v tepelně izolačním materiálu < 0,08 MPa a porušení v tepelně izolačním materiálu KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 9 z 23

10 Přídržnost po stárnutí (ETAG 004 článek ) - Po hygrotermálních cyklech: přídržnost k izolačnímu : 0,028 MPa, ale kohezní porušení v tepelně izolačním - Po cyklech mráz-tání: zkouška není požadována (viz článek tohoto ETA) Pevnost připevnění (ETAG 004 článek ) Zkouška není požadována (žádné omezení délky ETICS) Odolnost zatížení sáním větru (ETAG 004 článek ) Tabulka č. 5 Popis kotvy Izolant MW deska (TR15) Obchodní název při použití povrchové úpravy do plošné hmotnosti 5,0 kg/m 2 při použití povrchové úpravy KVK BŘIZOLIT, pouze povrchová montáž dle tabulky č.1 Způsob montáže Povrchová montáž Zapuštěná montáž Průměr talíře (mm) 60 nebo více Vlastnosti MW deska (TR15) Maximální zatížení Tloušťka (mm) Pevnost (kpa) 15 umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,39 kn 0,47 kn 0,28 kn 0,32 kn 0,31 kn 0,35 kn 0,22 kn 0,24 kn KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 10 z 23

11 Izolant MW dvouvrstvá deska Frontrock MAX E (TR10) Tabulka č. 6 Popis kotvy Obchodní název Způsob montáže při použití povrchové úpravy do plošné hmotnosti 5,0 kg/m 2 dle tabulky č.1 Tuhost talířku 0,6 Tuhost talířku 0,5 < 0,6 Povrchová montáž Průměr talíře (mm) 60 nebo více Vlastnosti MW deska Frontrock MAX E Tloušťka (mm) Pevnost TR (kpa) 10 Maximální zatížení umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,47 kn 0,51 kn 0,26 kn 0,29 kn 0,34 kn 0,39 kn 0,20 kn 0,22 kn 0,42 kn 0,49 kn 0,40 kn 0,43 kn 0,38 kn 0,41 kn 0,32 kn 0,37 kn 0,40 kn 0,43 kn 0,29 kn 0,34 kn KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 11 z 23

12 Tabulka č. 7 Popis kotvy Obchodní název hmoždinek Způsob montáže při použití povrchové úpravy do plošné hmotnosti 5,0 kg/m 2 dle tabulky č.1 BRAVOLL PTH-S Zapuštěná montáž fischer termoz 8SV Vlastnosti MW deska Frontrock MAX E Maximální zatížení Průměr talíře (mm) 60 Tloušťka (mm) 100 Pevnost (kpa) 10 umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,31 kn 0,36 kn 0,33 kn 0,37 kn 0,27 kn 0,31 kn 0,29 kn 0,35 kn 0,35 kn 0,37 kn 0,31 kn 0,33 kn KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 12 z 23

13 Tabulka č. 8 Popis kotvy Vlastnosti MW deska Frontrock MAX E Maximální zatížení Obchodní název Způsob montáže při použití povrchové úpravy KVK BŘIZOLIT dle tabulky č.1 Povrchová montáž hmoždinky BRAVOLL s talířkem IT PTH 100 Průměr talíře (mm) Tloušťka (mm) Pevnost (kpa) 10 umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,59 kn 0,66 kn 0,48 kn 0,51 kn 0,65 kn 0,68 kn 0,44 kn 0,53 kn Tabulka č. 9 Popis kotvy Obchodní název hmoždinek Způsob montáže při použití povrchové úpravy KVK BŘIZOLIT ejotherm STR U 2G s přídavným talířkem VT 2G Zapuštěná montáž BRAVOLL PTH-S 60/8-La se zápustným talířkem ZT 100 Průměr talíře (mm) 112,5 100 Vlastnosti MW deska Frontrock MAX E Maximální zatížení Tloušťka (mm) 100 Pevnost (kpa) 10 umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,80 kn 0,85 kn 0,82 kn 0,86 kn 0,67 kn 0,72 kn 0,56 kn 0,62 kn KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 13 z 23

14 Izolant MW deska FKD S/FKD S Thermal (TR10) Tabulka č. 10 Popis kotvy Obchodní název při použití povrchové úpravy do plošné hmotnosti 5,0 kg/m 2 dle tabulky č.1 EJOT Viz Chyba! Nenalezen droj odkazů. dle tabulky č.1 Způsob montáže Povrchová montáž Zapuštěná montáž Průměr talíře (mm) 60 nebo více Vlastnosti MW deska FKD S/ FKD S Thermal Tloušťka (mm) Pevnost (kpa) 10 Maximální zatížení umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,36 kn 0,37 kn 0,18 kn 0,21 kn 0,26 kn 0,30 kn 0,17 kn 0,19 kn 0,40 kn 0,44 kn 0,30 kn 0,37 kn 0,36 kn 0,37 kn 0,18 kn 0,21 kn 0,26 kn 0,30 kn 0,17 kn 0,19 kn KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 14 z 23

15 Tabulka č. 11 Popis kotvy Obchodní název při použití povrchové úpravy KVK BŘIZOLIT dle tabulky č.1 ejotherm STR U 2G s přídavným talířkem VT 2G Způsob montáže Povrchová montáž Zapuštěná montáž Vlastnosti MW deska FKD S/ FKD S Thermal Maximální zatížení Průměr talíře (mm) ,5 Tloušťka (mm) Pevnost umístěné v ploše umístěné ve spáře (kpa) ,50 kn 0,53 kn 0,44 kn 0,46 kn 0,77 kn 0,91 kn 0,60 kn 0,70 kn KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 15 z 23

16 Izolant MW deska Isover TF PROFI (TR10) Tabulka č. 12 při použití povrchové úpravy do plošné hmotnosti 5,0 kg/m 2 Popis kotvy Obchodní název dle tabulky č.1 EJOT dle tabulky č.1 BRAVOLL dle tabulky č.1 dle tabulky č.1 Způsob montáže Povrchová montáž Zapuštěná montáž Průměr talíře (mm) 60 nebo více Vlastnosti MW deska Isover TF PROFI Maximální zatížení Tloušťka (mm) 50 Pevnost (kpa) 10 umístěné v ploše umístěné ve spáře min. 0,48 kn 0,55 kn min. 0,37 kn 0,38 kn min. 0,39 kn 0,43 kn min. 0,29 kn 0,31 kn min. 0,44 kn 0,46 kn min. 0,37 kn 0,44 kn min. 0,34 kn 0,41 kn min. 0,37 kn 0,40 kn 100 0,48 kn 0,55 kn min. 0,37 kn 0,38 kn min. 0,39 kn 0,43 kn min. 0,29 kn 0,31 kn KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 16 z 23

17 Tabulka č. 13 Popis kotvy Obchodní název Způsob montáže Průměr talíře (mm) při použití povrchové úpravy KVK BŘIZOLIT BRAVOLL PTH-S s talířkem IT PTH 100 Povrchová montáž fischer termoz CS 8/DT110V Vlastnosti MW deska Isover TF PROFI Maximální zatížení Tloušťka (mm) 100 Pevnost (kpa) 10 umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,59 kn 0,67 kn 0,43kN 0,55 kn 0,54 kn 0,60 kn 0,35 kn 0,39 kn KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 17 z 23

18 Tabulka č. 14 Popis kotvy Obchodní název Způsob montáže Průměr talíře (mm) při použití povrchové úpravy KVK BŘIZOLIT ejotherm STR U 2G s přídavným talířkem VT 2G Zapuštěná montáž BRAVOLL PTH-S 60/8-La se zápustným talířkem ZT ,5 100 Vlastnosti MW deska Isover TF PROFI Maximální zatížení Tloušťka (mm) 100 Pevnost (kpa) 10 umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,91 kn 1,07 kn 0,66 kn 0,74 kn 0,62 kn 0,70 kn 0,56 kn 0,64 kn KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 18 z 23

19 Tahová zkouška proužku základní vrstvy Hmota základní vrstvy Super Kleber pro síťoviny: SSA SM, 150 g/m 2 a SSA SM, 165 g/m 2 Skleněná síťovina R 117 A101 Tabulka č. 15 (výrobce: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.) Šíře trhlin Wtyp [mm]/ počet trhlin při relativním prodloužení Směr zatěžování = 0,3 % = 0,5 % = 0,8 % = 1,0 % = 1,5 % = 2,0 % Ve směru osnovy Ve směru útku Vzorek č. 1-0,05/4 0,05/5 0,05/5 0,05/11 0,10/11 Vzorek č. 2-0,05/4 0,05/5 0,05/6 0,05/11 0,10/12 Vzorek č. 3-0,05/4 0,05/5 0,05/5 0,05/11 0,10/12 Vzorek č. 1-0,05/4 0,05/6 0,05/7 0,05/11 0,10/12 Vzorek č. 2-0,05/3 0,05/5 0,05/7 0,05/10 0,10/13 Vzorek č. 3-0,05/4 0,05/5 0,05/7 0,05/11 0,10/13 Tabulka č. 16 Skleněná síťovina R 131 A101 (výrobce: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.) Šíře trhlin Wtyp [mm]/ počet trhlin při relativním prodloužení Směr zatěžování = 0,3 % = 0,5 % = 0,8 % = 1,0 % = 2,0 % Vzorek č. 1-0,05/7 0,05/12 0,05/14 0,10/15 Ve směru osnovy Vzorek č ,05/5 0,05/9 0,10/20 Vzorek č ,05/8 0,05/10 0,10/12 Ve směru útku Vzorek č ,05/9 0,05/18 Vzorek č ,05/7 0,05/17 0,10/20 Vzorek č ,05/5 0,05/12 0,10/15 KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 19 z 23

20 Tabulka č. 17 Skleněná síťovina 117S (výrobce: Technical textiles, s.r.o.) Šíře trhlin Wtyp [mm]/ počet trhlin při relativním prodloužení Směr zatěžování = 0,3 % = 0,5 % = 0,8 % = 1,0 % = 1,5 % = 2,0 % Ve směru osnovy Ve směru útku Vzorek č. 1-0,10/2 0,10/3 0,10/6 0,10/10 0,10/11 Vzorek č. 2-0,05/1 0,10/3 0,10/5 0,10/9 0,10/12 Vzorek č. 3-0,05/2 0,10/3 0,10/6 0,10/10 0,10/11 Vzorek č. 1-0,05/2 0,05/5 0,05/5 0,05/7 0,05/10 Vzorek č. 2-0,05/1 0,05/4 0,05/6 0,05/8 0,10/11 Vzorek č. 3-0,05/1 0,05/3 0,05/5 0,05/8 0,05/10 Tabulka č. 18 Skleněná síťovina 122 (výrobce: Technical textiles, s.r.o.) Šíře trhlin Wtyp [mm]/ počet trhlin při relativním prodloužení Směr zatěžování = 0,3 % = 0,5 % = 0,8 % = 1,0 % = 1,5 % = 2,0 % Ve směru osnovy Ve směru útku Vzorek č. 1-0,05/2 0,05/3 0,05/5 0,05/7 0,05/10 Vzorek č. 2-0,05/2 0,05/3 0,05/5 0,05/6 0,05/11 Vzorek č. 3-0,05/1 0,05/3 0,05/4 0,05/7 0,10/10 Vzorek č. 1-0,05/1 0,05/2 0,05/5 0,05/7 0,05/9 Vzorek č. 2-0,05/1 0,05/3 0,05/5 0,05/8 0,10/10 Vzorek č. 3-0,05/1 0,05/2 0,05/5 0,05/7 0,10/10 KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 20 z 23

21 Charakteristická šíře trhlin Wrk [mm] při 0,8% protažení, stanovená zjednodušenou metodou II dle ETAG 004, čl Tabulka č. 19 Charakteristická šíře trhlin Wrk [mm] při 0,8% protažení Ve směru osnovy Ve směru útku R 117 A101 0,050 0,050 R 131 A101 0,050 0, S 0,100 0, ,050 0,050 Šíře trhlin základní vrstvy se skleněnou síťovinou je při 2 % protažení nižší nebo rovna 0,10 mm Ochrana proti hluku (BWR 5) Vzduchová neprůzvučnost TZUS Praha Osvědčení č Izolant MW. 100 mm ΔRw,heavy = 0 db (ΔRw + C ), heavy = -2 db (ΔRw + Ctr ), heavy = - 3 db Izolant MV tl. 200 mm ΔRw,heavy = +2 db (ΔRw + C ), heavy = 0 db (ΔRw + Ctr ), heavy = - 1 db KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 21 z 23

22 7.5. Úspory energie a ochrana tepla (BWR 6) Tepelný odpor Součinitel prostupu tepla stěnou, která pokrývá ETICS, se počítá dle normy EN ISO 6946: U c = U + χ p n Kde: χ p n se bere v úvahu pouze, pokud je vyšší než 0,04 W/(m 2.K) 7.6. Udržitelné použití přírodních zdrojů (BWR 7). 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: Evropský dokument pro posuzování: ETAG 004:2013 použitý jako EAD Evropské technické posouzení: ETA-15/0807 ze dne 30/12/2015 Vlastnosti výše uvedeného jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Pozn. 1: Neoddělitelnou součástí Prohlášení o vlastnostech je označení CE, str. 23 KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 22 z 23

23 1020 Krkonošské Vápenky Kunčice, a.s Kunčice nad Labem, Česká Republika 16 KVK MINERÁL THERM mw 16/0807 Prohlášení o vlastnostech: č. CPR MI - MW 2016/01 Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému: viz Prohlášení o vlastnostech, tabulka 1 Reakce na oheň ETICS: A2 - s1, d0 Vodotěsnost: NPD Nasákavost: viz Prohlášení o vlastnostech Odolnost mechanickému poškození: viz Prohlášení o vlastnostech Propustnost pro vodní páru: viz Prohlášení o vlastnostech Nebezpečné látky: neobsahuje nebezpečné látky Pevnost připevnění: není požadováno Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu : viz Prohlášení o vlastnostech Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu : viz Prohlášení o vlastnostech Odolnost zatížení větrem: viz Prohlášení o vlastnostech Tepelný odpor ETICS: viz Prohlášení o vlastnostech KVK MINERÁL THERM mw 01 strana 23 z 23

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva 1020 STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA 01-001 číslo Prohlášení o vlastnostech: 01-001-06 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 14 VISCO beta MOETICSMV21082014 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: 13/0621//3 Zamýšlené použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem s expandovaného polystyrenu

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 9368EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-090366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv číslo Prohlášení o vlastnostech: 2014101014/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv 140278 číslo Prohlášení o vlastnostech: 2017051914/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování,

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-09/0366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení o vlastnostech (DoP): 102 Vnější

Více

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015 I Všeobecná část Subjekt

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 18 ETA 18/0054 ETAG 004 Cemixtherm HARD EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Cemixtherm COMFORT EPS

Cemixtherm COMFORT EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA 05/0188 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016 I Všeobecná část Subjekt

Více

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA:

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA: Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038690 EXCEL THERM mineral ETA-06/0188 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038688 EXCEL THERM eps ETA-05/0280 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P SILVER Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z šedého pěnového

Více

Podklady pro návrh kotvení. Zateplovací systémy PCI MultiTherm

Podklady pro návrh kotvení. Zateplovací systémy PCI MultiTherm Podklady pro návrh kotvení Zateplovací systémy PCI MultiTherm Podklady pro návrh kotvení zateplovacích systémů PCI MultiTherm Zateplovací systémy PCI MultiTherm mohou být navrhovány a realizovány jako

Více

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1 Izolační výrobek Izolační vrstva IV a související způsob upevnění Izolační výrobek ETICS MAMUTTHERM Mv Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM Mv a zamýšlené použití ETA 14/0277 Reakce na oheň Evropská

Více

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

EXCEL THERM č. ETA 05/0280

EXCEL THERM č. ETA 05/0280 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1301 CPD - 0230 EXCEL THERM č. ETA 05/0280 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO

Více

Evropské technické posouzení. ETA 05/0280 ze dne 21/08/2017

Evropské technické posouzení. ETA 05/0280 ze dne 21/08/2017 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 05/0280 ze dne 21/08/2017 I Všeobecná část Subjekt

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

ETA 06/0188 ze dne 10/12/2017. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA:

ETA 06/0188 ze dne 10/12/2017. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA: Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 06/0188 ze dne 10/12/2017 I Všeobecná část Subjekt

Více

Deklarované vlastnosti Platné len pre skladby systému podľa Tabuľky

Deklarované vlastnosti Platné len pre skladby systému podľa Tabuľky Zamýšľané použitie Výrobca systému Prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance) č. 102 Názov výrobku: EXCEL THERM R Jedinečný identifikačný kód: ETA-09/0366 podľa ETAG 004:2013 Vonkajšia telepelná

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral Technický list ETICS STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) firmy STAVOPROJEKTA a.s. slouží jako vnější tepelná izolace obvodových konstrukcí

Více

ETICS CEMIX THERM P basic

ETICS CEMIX THERM P basic TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P basic Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, s izolantem z pěnového polystyrenu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z pěnového polystyrénu

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými sob upevnění Izolační výrobek Lepicí hmota Izolační výrobek Lepicí hmota ETICS MAMUTTHERM C Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM C a zamýšlené použití STO 020033838 ze dne 2. 10.2015 Reakce na oheň

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105 Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09- Capatect MINERA LINE Typ/číslo šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Viz.obal/etikety Vnější tepelně izolační systém s omítkou pro tepelnou izolaci budov Synthesa

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

Priemyselná 497/8, Sokolovce, Slovenská Republika IČO:

Priemyselná 497/8, Sokolovce, Slovenská Republika IČO: Zamýšľané použitie Výrobca systému Prehlásenie o Vlastnostiach (Declaration of Performance) č. 101 Názov výrobku: EXCEL THERM mineral Jedinečný identifikační kód: ETA-06/0188 podľa ETAG 004:2013 Vonkajšia

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se cenově zajímavou základní vrstvou vhodný spíše pro menší objekty povrchovou úpravu

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

WDVS Hasitherm MIN Dünnputzsystem Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004

WDVS Hasitherm MIN Dünnputzsystem Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004 Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi minerální vlny (MW), certifikovaný dle předpisu ETAG 004 a kvalitativní třídy A. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.:

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Typ/Šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Deklarované vlastnosti S13-007 ETA-04/0018 Capatect BASIC LINE podle ETA-04/0018 Uvedeno na obalu /etiketě Vnější tepelně

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný,

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi minerální vlny MW v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Centrum stavebního inženýrství a.s. Centrum stavebního inženýrství a.s. Požárně technická laboratoř AUTORIZOVANÁ OZNÁMENÝ OSOBA AO 212 SUBJEKT 190 KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ V SOULADU S ČSN EN 1501-1+A1:2010 Objednatel: BASF Stavební hmoty

Více