Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III"

Transkript

1 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947 Platnost od: do: Účel použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou k zateplení budov Jméno a kontaktní údaje výrobce Jméno a kontaktní údaje zplnomocněného zástupce Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku Prohlášení o vlastnostech výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma Profibaustoffe CZ, s.r.o. Tel.: Vídeňská 140/113c Fax: CZ Brno systém 1/ TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Pobočka 0600-Brno, Hněvkovského 77, Brno provedl na základě evropského technického schválení ETA-13/0947 počáteční kontrolu relevantních vlastností výrobku (reakce na oheň), počáteční inspekci výrobního závodu a vlastní kontroly produktů a vydal certifikát shody 1020-CPD

2 PROFI EPS ETA-13/ Základní charakteristiky Reakce na oheň Nasákavost Vodotěsnost Odolnost mechanickému poškození s jednoduchou standardní vrstvou Odolnost mechanickému poškození s dvojitou standardní vrstvou Vlastnosti B s1, d0 (pro všechny skladby) < 1,0 kg/m 2 po 1 h < 0,5 kg/m 2 po 24 h vyhověl kategorie II kategorie I Propustnost vodní páry 0,5 m viz tabulka 5 Nebezpečné látky Přídržnost základní vrstvy k izolantu Přídržnost lepící hmoty k podkladu / izolantu Pevnost připevnění (příčný posun) NPD 0,08 MPa vyhovuje Odolnost zatížení větrem viz tabulka 6 Vzduchová neprůzvučnost Tepelný odpor není požadováno (bez omezení délkových rozměrů ETICS) NPD -rozmezí tloušťky tepelně izolačního výrobku: mm - deklarovaný součinitel tepelné vodivosti (λ D) je uveden v bodu 1.1. tabulky 1 - bodový součinitel prostupu tepla hmoždinky (Χ) je uvedený v bodu 2.3 tabulky 1 Harm. tech. specifikace 004:2013 Systém posuzování 1 Notifikovaná osoba TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. pobočka Brno, Hněvkovského 77, Brno číslo 1020 PROFI EPS Tabulka 1: Skladby ETICS ETA-13/0947

3 Způsob připevnění Součásti Další údaje Technická specifikace / popis Spotřeba [kg/m 2 ] Tloušťka [mm] 1. Částečně nebo plně lepený ETICS 1.1. Izolační výrobek Desky z expandovaného polystyrenu EPS dle EN EPS 70 F EPS-EN T2-L2-W2-S2- P4±3-DS(70,-)1- BS115 - λ D = 0,039 [W.m -1.K -1 ] CS(10)70- DS(N)2-TR100- WL(T)5- WL(P)0,5- MU40- Ʈ50 EPS 100 F EPS-EN T2-L2-W2-S2- P4±3-DS(70,-)1- BS150- CS(10)100- DS(N)2-TR150- WL(T)5- WL(P)0,5- MU40-τ50 Isover EPS GreyWall Plus EPS-EN T1-L2-W2-S2- P3-BS115-DS (N)2-DS(70,-)1- TR100-MU40- WL(T)5 Extrapor 70 F EPS-EN T2-L2-W2-S2- P4±3-DS (70,-) 1 - BS115- CS (10)70-DS (N)2-TR100- WL(T)5-WL(P)0, 5 MU40 EPS děrovaný EPS-EN L1-W2-T2-S2- P4-DS(N)2- DS(70,-)1- TR150-BS100 λ D= 0,036 [W.m -1.K -1 ] λ D= 0,031[W.m -1.K -1 ] λ D= 0,032 [W.m -1.K -1 ] λ D= 0,040 [W.m -1.K -1 ] EN Lepící hmoty Profi Klebespachtel (V30) Profi Klebespachtel E lepená plocha min. 40 % lepená plocha min. 40 % 2.1. Izolační výrobek Desky z expandovaného polystyrenu EPS dle EN hmota na bázi cementu hmota na bázi cementu 3 5 (suché směsi) 4 6 (suché směsi)

4 EPS 70 F EPS-EN T2-L2-W2-S2- P4±3-DS(70,-)1- BS115 - CS(10)70- DS(N)2-TR100- WL(T)5- WL(P)0,5- MU40- Ʈ50 λ D= 0,039 [W.m -1.K -1 ] EN Mechanicky kotvený hmoždinkami s doplňkovým lepením EPS 100 F EPS-EN T2-L2-W2-S2- P4±3-DS(70,-)1- BS150- CS(10)100- DS(N)2-TR150- WL(T)5- WL(P)0,5- MU40-τ50 Isover EPS GreyWall Plus EPS-EN T1-L2-W2-S2- P3-BS115-DS (N)2-DS(70,-)1- TR100-MU40- WL(T)5 Extrapor 70 F EPS-EN T2-L2-W2-S2- P4±3-DS (70,-) 1 BS115 CS (10)70 DS (N)2-TR100- WL(T)5-WL(P)0, 5 MU40 EPS děrovaný EPS-EN L1-W2-T2-S2- P4-DS(N)2- DS(70,-)1- TR150-BS100 λ D= 0,036 [W.m -1.K -1 ] λ D= 0,031[W.m -1.K -1 ] λ D= 0,032 [W.m -1.K -1 ] λ D= 0,040 [W.m -1.K -1 ] 2.2. Lepící hmoty viz Hmoždinky pro připevnění izolačních desek ejotherm STR U ejotherm STR U 2G ejot H1 eco tepla Χ = 0,001 W/K ejotherm NT U EJOT SDM-T plus tepla Χ = 0,003 W/K ejotherm NTK U EN / / / / / Bravoll PTH SX 014

5 Bravoll PTH S Bravoll PTH SL 10/ /0267 Bravoll PTH KZ8 Bravoll PTH 8 Fischer Termofix CF 8 fischer TERMOZ 8 N, fischer TERMOZ 8 NZ fischer TERMOZ PN 8 fischer TERMOZ 8 U, fischer TERMOZ 8 UZ fischer TERMOZ LO fischer TERMOZ KS 8 fischer TERMOZ CN KEW TSD 8 KEW TSBD 8 KEW TSD-V KEW TSDL-V Koelner KI-10N Koelner KI-10NS Koelner TFIX-8S Koelner TFIX-8ST Koelner KI-10 Koelner KI-10M Hilti SD-FV8 Hilti SDK-FV8 Hilti D-FV Hilti D-FVT tepla Χ = NPD Tuhost talířku c= NPD Tuhost talířku c= 0,4 kn/mm Tuhost talířku c= 0,4 kn/mm Tuhost talířku c= 0,54 kn/mm tepla Χ = 0,001 W/K Tuhost talířku c= 0,4 kn/mm Tuhost talířku c= 0,53 kn/mm Tuhost talířku c= 1,6 kn/mm Tuhost talířku c= 1,2 kn/mm Tuhost talířku c= 1,24 kn/mm Tuhost talířku c= 0,3 kn/mm Tuhost talířku c= 0,4 kn/mm Tuhost talířku c= 0,3 kn/mm tepla Χ = 0,003/0,002 W/K Tuhost talířku c= 0,8 kn/mm / / / / / / / / / / / / / / / / / /0039 WKRET-MET LTX 8, 014

6 LMX 8 tepla Χ = 0,003 W/K Tuhost talířku c= 0,2 kn/mm 09/0001 WKRET-MET WKTHERM 8 FIXPLUG 8 FIXPLUG 10 WKRET-MET LTX 10, LMX 10 WKRET-MET LFN 10, LFM 10 WKRET-MET LFN 10, LFM 10 tepla Χ = NPD tepla Χ = 0,004 W/K Tuhost talířku c= 0,4 kn/mm tepla Χ = NPD Tuhost talířku c= NPD tepla Χ = NPD Tuhost talířku c= NPD / / / / /0080 Vnější souvrství 3.1. Stěrková hmota pro základní vrstvu Šířka trhlin při relativním Klebespachtel protažení viz protokol č. (V30) Šířka trhlin při relativním Klebespachtel E protažení viz protokol č Výztuž základní vrstvy Vertex R 131 A alkaliodolná Vertex R 117 A SSA-1363-SM, weight 165 g/m 2 alkaliodolná SSA-1363-SM, weight 150 g/m 2 OMFA 122 OMFA 122 L alkaliodolná OMFA 117 S 3.3. Konečná povrchová úprava Omítka A Akrylatputz Omítka B Anti-Aging Putz Omítka C Silikatputz Omítka D Silikonharzputz Max. velikost zrna 1,5-2,0 Max. velikost zrna 1,5-2,0 Max. velikost zrna 1,5-2,0 Max. velikost zrna 1,5-2,0 hmota na bázi cementu hmota na bázi cementu skleněná síťovina skleněná síťovina skleněná síťovina EN Pojivová báze: akrylátový kopolymer EN Pojivová báze: akrylátový kopolymer EN Pojivová báze: vodní sklo EN Pojivová báze: silikonakrylátový kopolymer cca 4,0 3 cca 4,0 3 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 dle velikosti zrna dle velikosti zrna dle velikosti zrna dle velikosti zrna 3.4. Penetrační nátěr

7 Putzgrund Pro omítkoviny A, B, C, D Pojivová báze: akrylátový kopolymer 0,2 Tabulka 2: Reakce na oheň ETICS Skladba systému lepicí hmota: Profi Klebespachtel (V 30) Profi Klebespachtel E Obsah organických látek (%) 3,8 % desky EPS: třída reakce na oheň E s objemovou hmotností 15 kg/m 3 - základní vrstva: Profi Klebespachtel (V 30) Profi Klebespachtel E 3,8 % skleněná síťovina: s plošnou hmotností 165 g/m 2 max. 20 % penetrace: Profi Putzgrund konečná povrchová úprava: Profi Akrylatputz K/R Profi Anti-Aging Putz K/R Profi Silikonharzputz K/R Profi Silikatputz K/R max. 10 % max. 9,0 % Obsah retardérů hoření bez retardérů hoření v množství zaručujícím evropskou třídu E podle EN bez retardérů hoření bez retardérů hoření bez retardérů hoření bez retardérů hoření Evropská třída dle EN B s1, d0 Návrh zkušebního vzorku (reprezentanta) byl proveden na základě EN , EN a dalších souvisejících norem. Tabulka 3: Nasákavost ETICS Základní vrstva Profi Klebespachtel (V 30), Profi Klebespachtel E: - Nasákavost po 1 hodině 1 kg/m 2 - Nasákavost po 24 hodinách 0,5 kg/m 2 Omítkové systémy: Omítkové systémy základní vrstva Profi Klebespachtel (V 30), Profi Klebespachtel E + Povrchové úpravy Profi Akrylatputz K/R Profi Anti-Aging Putz K/R Profi Silikonharzputz K/R Nasákavost po 24 hodinách < 0,5 kg/m 2 0,5 kg/m 2 X X X

8 konečné povrchové úpravy s odpovídající penetrací dle tabulky: Profi Silikatputz K/R X Tabulka 4: Odolnost mechanickému poškození Z odolnosti proti nárazu tvrdého tělesa (3 J a 10 J) a proražení lze odvodit tyto kategorie použití: Omítkové systémy: Omítkové systémy Povrchové úpravy Standardní skleněná síťovina Dvojitá síťovina základní vrstva Profi Klebespachtel (V 30), Profi Klebespachtel E + konečné povrchové úpravy s odpovídající penetrací dle tabulky: Profi Akrylatputz K/R Kategorie II Kategorie I Profi Anti-Aging Putz K/R Kategorie II Profi Silikonharzputz K/R Kategorie II Profi Silikatputz K/R Kategorie II Kategorie I Kategorie I Kategorie I Tabulka 5: Propustnost pro vodní páru vnějšího souvrství ETICS Omítkové systémy základní vrstva Profi Klebespachtel (V 30) a Profi Klebespachtel E + konečné povrchové úpravy s odpovídající penetrací dle tabulky: Povrchové úpravy Profi Akrylatputz K/R Profi Anti-Aging Putz K/R Profi Silikonharzputz K/R Profi Silikatputz K/R Ekvivalentní difúzní tloušťka (m) 2,0 (Výsledek zkoušky pro omítku s max. velikostí zrna 2,0 mm: 0,3) 2,0 (Výsledek zkoušky pro omítku s max. velikostí zrna 2,0 mm: 0,3) 2,0 (Výsledek zkoušky pro omítku s max. velikostí zrna 2,0 mm: 0,2) 2,0 (Výsledek zkoušky pro omítku s max. velikostí zrna 2,0 mm: 0,1) Tabulka 6a: Odolnost sání větru - protažení hmoždinky izolantem Následující hodnoty platí pouze pro kombinaci (název hmoždinky) / (vlastnosti EPS) uvedené v prvním řádku tabulky: Zapuštěná montáž: Typ hmoždinky, pro který platí uvedené hodnoty zatížení Obchodní název ejotherm STR U, STR U 2G ETA-04/0023 Průměr talíře (mm) 60

9 Vlastnosti EPS, pro které platí uvedené hodnoty zatížení Max. síla při protažení Tloušťka (mm) 100 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) Hmoždinky umístěné v ploše (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem 004, čl , schéma 1a) Hmoždinky umístěné ve spáře (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem + zkouška pěnovým blokem 004, čl , schéma 2b) R panel R joint 100 minimální hodnota: 0,51 kn střední hodnota: 0,52 kn minimální hodnota: 0,42 kn střední hodnota: 0,45 kn Povrchová montáž: Typ hmoždinky, pro který platí uvedené hodnoty zatížení Vlastnosti EPS, pro které platí uvedené hodnoty zatížení Max. síla při protažení Obchodní název ejotherm STR U, STR U 2G ejotherm H1 eco ejotherm NTK U Bravoll PTH-SX Bravoll PTH-S, PTH-SL fischer TERMOFIX 8 U, UZ fischer TERMOFIX CF 8 fischer TERMOZ 8NZ WKRET-MET WKTHERM WKRET-MET LTX8, LMX 8 Průměr talíře(mm) 60 Tloušťka (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) Hmoždinky umístěné v ploše (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem 004, čl , schéma 1a) Hmoždinky umístěné ve spáře (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem + zkouška pěnovým blokem 004, čl , schéma 2b) R panel R joint 100 minimální hodnota: střední hodnota: minimální hodnota: střední hodnota: ETA-04/0023 ETA-11/0192 ETA-07/0026 ETA-10/0028 ETA-08/0267 ETA-02/0019 ETA-07/0287 ETA-03/0019 ETA-11/0232 ETA-09/0001 0,42 kn 0,43 kn 0,38 kn 0,40 kn Tabulka 6b: Odolnost sání větru - charakteristická únosnost hmoždinky v podkladu Obchodní název Průměr talíře (mm) Charakteristická odolnost proti vytržení ejotherm STR U, STR U 2G 60 viz ETA-04/0023 ejotherm H1 eco 60 viz ETA-11/0192 ejotherm NT U 60 viz ETA-05/0009 ejotherm NTK U 60 viz ETA-07/0026 EJOT SDM-T plus 60 viz ETA-04/0064 BRAVOLL PTH-KZ 8, PTH 8 60 viz ETA-05/0055 BRAVOLL PTH-SX 60 viz ETA-10/0028 BRAVOLL PTH-S, PTH-SL 60 viz ETA-08/0267 KEW TSBD 8 60 viz ETA-08/0314

10 KEW TSD 8 60 viz ETA-04/0030 KEW TSD-V 60 viz ETA-08/0315 KEW TSDL-V 60 viz ETA-12/0148 Koelner TFIX-8S, Koelner TFIX-8ST 60 viz ETA-11/0144 Koelner KI-10N, KI-10NS 60 viz ETA-07/0221 Koelner KI-10, KI-10M 60 viz ETA-07/0291 HILTI SD-FV 8 60 viz ETA-03/0028 HILTI SDK-FV 8 60 viz ETA-07/0302 HILTI D-FV, D-FVT 60 viz ETA-05/0039 fischer TERMOFIX 8 U, UZ 60 viz ETA-02/0019 fischer termoz 8 SV 60 viz ETA-06/0180 fischer TERMOFIX CF 60 viz ETA-07/0287 fischer termoz 8 N, 8NZ 60 viz ETA-03/0019 fischer termoz PN 60 viz ETA-09/0171 fischer termoz LO 60 viz ETA-10/0460 fischer termoz KS 8 60 viz ETA-04/0114 fischer termoz CN 60 viz ETA-09/0394 WKRET-MET WKTHERM 60 viz ETA-11/0232 WKRET-MET FIXPLUG 8, FIXPLUG viz ETA-11/0231 WKRET-MET LTX8, LMX 8 60 viz ETA-09/0001 WKRET-MET LTX 10, LMX viz ETA-08/0172 WKRET-MET LFN 10, LFM viz ETA-06/0105 WKRET-MET LFN 8, LFM 8 60 viz ETA-06/0080 Vlastnosti výrobku definovaného v tabulce 1 jsou ve shodě s výše uvedenými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: V Brně dne Ing. Luděk Drobek, jednatel

11 Profibaustoffe CZ, s.r.o. Vídeňská 113c, BRNO IČ: tel.: e- DIČ: CZ fax: http: Vedená v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10040, zapsána dne ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Výrobce: Profibaustoffe CZ, s. r.o., Vídeňská 140/113c, Brno prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že podmínkám stanoveným v příslušných certifikátech a STO pro Profi ETICS vyhovují m.j., níže uvedené tepelné izolanty, jejichž deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti je uvedena v konkretizovaných prohlášeních o vlastnostech: SVT 3862 ETICS Profi EPS tepelný izolant EPS 70 F, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant EPS 100 F, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant EXTRAPOR 70 F Fasádní, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant Isover EPS GreyWall Plus, výrobce Saint-Gobain Construction Produkt CZ a.s., Počernická 272/96, Praha 10

12 viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne SVT 6549 ETICS Profi EPS tepelný izolant EPS 70 F, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant EPS 100 F, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant EXTRAPOR 70 F Fasádní, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant Isover EPS GreyWall Plus, výrobce Saint-Gobain Construction Produkt CZ a.s., Počernická 272/96, Praha 10 viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne SVT 3870 ETICS Profi EPS-System tepelný izolant EPS 70 F, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant EPS 100 F, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant EXTRAPOR 70 F Fasádní, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant Isover EPS GreyWall Plus, výrobce Saint-Gobain Construction Produkt CZ a.s., Počernická 272/96, Praha 10 viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne SVT 3871 ETICS Profi Steinwolle-System tepelný izolant Isover NF 333, výrobce Saint-Gobain Construction Product CZ a.s., Počernická 272/96, Praha 10 viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant Isover TF PROFI, výrobce Saint-Gobain Construction Product CZ a.s., Počernická 272/96, Praha 10 viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne

13 SVT 3872 ETICS Profi UNI-EPS tepelný izolant EPS 70 F, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant EPS 100 F, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant EXTRAPOR 70 F Fasádní, výrobce Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant Isover EPS GreyWall Plus, výrobce Saint-Gobain Construction Produkt CZ a.s., Počernická 272/96, Praha 10 viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne SVT 3873 ETICS Profi UNI-MW tepelný izolant Isover NF 333, výrobce Saint-Gobain Construction Product CZ a.s., Počernická 272/96, Praha 10 viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne tepelný izolant Isover TF PROFI, výrobce Saint-Gobain Construction Product CZ a.s., Počernická 272/96, Praha 10 viz prohlášení o vlastnostech č. CZ ze dne

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva 1020 STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA 01-001 číslo Prohlášení o vlastnostech: 01-001-06 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému:

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv číslo Prohlášení o vlastnostech: 2014101014/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv 140278 číslo Prohlášení o vlastnostech: 2017051914/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 14 VISCO beta MOETICSMV21082014 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: 13/0621//3 Zamýšlené použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem s expandovaného polystyrenu

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 18 ETA 18/0054 ETAG 004 Cemixtherm HARD EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

EXCEL THERM č. ETA 05/0280

EXCEL THERM č. ETA 05/0280 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1301 CPD - 0230 EXCEL THERM č. ETA 05/0280 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO

Více

Podklady pro návrh kotvení. Zateplovací systémy PCI MultiTherm

Podklady pro návrh kotvení. Zateplovací systémy PCI MultiTherm Podklady pro návrh kotvení Zateplovací systémy PCI MultiTherm Podklady pro návrh kotvení zateplovacích systémů PCI MultiTherm Zateplovací systémy PCI MultiTherm mohou být navrhovány a realizovány jako

Více

Cemixtherm COMFORT EPS

Cemixtherm COMFORT EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA 05/0188 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 9368EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-090366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-09/0366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení o vlastnostech (DoP): 102 Vnější

Více

Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia (EU) 305/2011, príloha III

Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia (EU) 305/2011, príloha III Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia (EU) 305/2011, príloha III PROFI_Steinwolle-System ETA-04/0107 Vyhlásenie o parametroch č. 00650-CPR-PROFI_Steinwolle-System 1 Identifikačný kód výrobku ETAG 004

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015 I Všeobecná část Subjekt

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004 zateplovacího sytému Částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením. (dle pokynů držitele ETA musí tvořit minimální lepená plocha 40 % povrchu). Národní aplikační předpisy musí být vzaty v úvahu

Více

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016 I Všeobecná část Subjekt

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P SILVER Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z šedého pěnového

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov.

Více

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými sob upevnění Izolační výrobek Lepicí hmota Izolační výrobek Lepicí hmota ETICS MAMUTTHERM C Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM C a zamýšlené použití STO 020033838 ze dne 2. 10.2015 Reakce na oheň

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování,

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038688 EXCEL THERM eps ETA-05/0280 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038690 EXCEL THERM mineral ETA-06/0188 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný,

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.:

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Typ/Šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Deklarované vlastnosti S13-007 ETA-04/0018 Capatect BASIC LINE podle ETA-04/0018 Uvedeno na obalu /etiketě Vnější tepelně

Více

ETICS CEMIX THERM P basic

ETICS CEMIX THERM P basic TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P basic Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, s izolantem z pěnového polystyrenu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z pěnového polystyrénu

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Deklarované vlastnosti Platné len pre skladby systému podľa Tabuľky

Deklarované vlastnosti Platné len pre skladby systému podľa Tabuľky Zamýšľané použitie Výrobca systému Prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance) č. 102 Názov výrobku: EXCEL THERM R Jedinečný identifikačný kód: ETA-09/0366 podľa ETAG 004:2013 Vonkajšia telepelná

Více

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný,

Více

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral Technický list ETICS STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) firmy STAVOPROJEKTA a.s. slouží jako vnější tepelná izolace obvodových konstrukcí

Více

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1 Izolační výrobek Izolační vrstva IV a související způsob upevnění Izolační výrobek ETICS MAMUTTHERM Mv Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM Mv a zamýšlené použití ETA 14/0277 Reakce na oheň Evropská

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu a s izolantem z polystyrenu s přídavkem grafitu THERMOKAPPA 2000 označený evropskou značkou

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA:

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA: Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105 Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09- Capatect MINERA LINE Typ/číslo šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Viz.obal/etikety Vnější tepelně izolační systém s omítkou pro tepelnou izolaci budov Synthesa

Více

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Evropské technické posouzení. ETA 05/0280 ze dne 21/08/2017

Evropské technické posouzení. ETA 05/0280 ze dne 21/08/2017 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 05/0280 ze dne 21/08/2017 I Všeobecná část Subjekt

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 7/2013 Strana: 1 Stran celkem: 9 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více