Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0"

Transkript

1 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS

2 0

3 Vážený zákazníku, CS Úvod děkujeme Vám za projevenou důvěru a gratulujeme k získání tohoto technicky vyspělého výrobku společnosti Fronius. Předložený návod Vám pomůže seznámit se s výrobkem. Proto jej pečlivě přečtěte, abyste poznali všechny mnohostranné možnosti, které vám tento výrobek naší firmy poskytuje. Jen tak budete moci všechny jeho přednosti co nejlépe využít. Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy a zajistěte co nejvyšší míru bezpečnosti na pracovišti. Pečlivé zacházení s Vaším přístrojem přispěje k jeho dlouhodobé životnosti a provozní spolehlivosti, což jsou nezbytné předpoklady k dosažení perfektních pracovních výsledků.

4

5 Obsah CS Bezpečnostní předpisy... 7 Všeobecné informace Ochrana osob a zařízení... Bezpečnost... Ochrana osob a zařízení... Galvanické oddělení... Kontrola sítě... Varovná upozornění na přístroji... 4 Předpisové použití přístroje... 6 Předpisové použití přístroje... 6 Oblast použití... 6 Ustanovení pro fotovoltaické zařízení... 6 Princip funkce... 7 Princip funkce... 7 Koncepce MIXTM... 7 Spolehlivost... 7 Chlazení střídače nucenou ventilací... 8 Snížení výkonu... 8 Uzemnění solárního modulu... 8 Zařízení Fronius CL ve fotovoltaickém systému... 9 Všeobecné informace... 9 Úkoly... 9 Převod stejnosměrného proudu na střídavý... 9 Funkce zobrazení a datová komunikace... 9 Systémová rozšíření... 0 Systémová rozšíření... 0 Fronius Com Card... 0 Fronius Datalogger Card... 0 Fronius Public Display... 0 Fronius Interface Card... 0 Fronius String Control 50/ Rozšířená výbava zemnicí souprava 00 kohm... 0 Datová komunikace a Solar Net... Solar Net a datové připojení... Příklad... Popis zařízení - střídač... Popis uzavřeného střídače... Popis otevřeného střídače... 4 Popis zařízení - prostor připojení... 6 Popis prostoru připojení... 6 Přípojné svorky v oblasti beznapěťového relé... 7 Možné funkce kontaktů relé... 8 Instalace a uvedení do provozu 9 Volba umístění... Volba umístění - všeobecné informace... Kritéria pro volbu umístění... Nevhodné umístění... Přeprava... Přeprava... Přeprava jeřábem... Přeprava pomocí vysokozdvižného vozíku... Ruční přesun... Odstranění výkonových dílů... Otevření zařízení Fronius CL... Odstranění výkonových dílů... Umístění zařízení Fronius CL... 4

6 Předpoklady... 4 Doporučené maximální průřezy kabelů... 4 Příprava kabelů AC a DC... 5 Montáž montážního podstavce... 6 Příprava zařízení Fronius CL... 7 Bezpečnost... 7 Umístění zařízení Fronius CL na montážní podstavec pomocí jeřábu... 8 Manuální umístění zařízení Fronius CL na montážní podstavec... 8 Upevnění zařízení Fronius CL na montážním podstavci... 9 Upozornění pro přívod vzduchu a připojení větrací trubky Připojení zařízení Fronius CL k veřejné síti (AC)... 4 Kontrola sítě... 4 Přípojky AC... 4 Připojení hliníkových kabelů... 4 Průřez kabelu AC... 4 Bezpečnost... 4 Připojení zařízení Fronius CL k veřejné síti... 4 Maximální jištění na straně střídavého proudu... 4 Připojení kabelu DC k zařízení Fronius CL Všeobecné informace o solárních modulech Přípojky DC Připojení hliníkových kabelů Max. průřez kabelu DC Bezpečnost Připojení kabelu DC Připojení více kabelů DC Uzemnění solárního modulu u zařízení Fronius CL Všeobecné informace Uzemnění solárního modulu pomocí pojistky nebo vysokoohmového odporu Bezpečnost Nastavení střídače pro uzemněné solární moduly Uzemnění solárního modulu na kladném pólu: Vložení pojistky nebo rozšířené výbavy Zemnicí souprava 00 kohm Uzemnění solárního modulu na záporném pólu: Vložení pojistky nebo rozšířené výbavy Zemnicí souprava 00 kohm Vložení výkonových dílů... 5 Přehled... 5 Všeobecné informace... 5 Uspořádání zásuvek... 5 Přepínač Dip pro identifikaci stojanů výkonových dílů... 5 Nastavení přepínače Dip pro každou zásuvku... 5 Vložení výkonových dílů... 5 Zavření zařízení Fronius CL Zavření zařízení Fronius CL Vkládání rozšiřujících karet Bezpečnost Otevření zařízení Fronius CL Vkládání rozšiřujících karet Připojení rozšiřujících karet, rozložení kabelu datové komunikace Zavření zařízení Fronius CL Uvedení do provozu Tovární nastavení Uvedení do provozu Nastavení střídače pro stávající uzemnění solárního modulu Ovládání 65 Ovládací prvky a kontrolky Ovládací prvky a kontrolky Displej Kontrolka LED stavu provozu Fáze spouštění a dodávka do elektrické sítě... 7 Fáze spouštění... 7 Průběh testu

7 Dodávka do elektrické sítě... 7 Navigace v úrovni nabídky... 7 Aktivace osvětlení displeje... 7 Automatický přechod do režimu zobrazení Now nebo do fáze spouštění... 7 Otevření úrovně nabídky... 7 Režimy zobrazení Režimy zobrazení Volba režimu zobrazení Přehled zobrazovaných hodnot Zobrazované hodnoty v režimu zobrazení Now Zvolení režimu zobrazení Now Zobrazované hodnoty v režimu zobrazení Now Rozšířená výbava Zobrazované hodnoty v režimech zobrazení Day / Year / Total Všeobecné informace Volba režimů zobrazení Day / Year / Total Zobrazované hodnoty v režimech zobrazení Day / Year / Total Rozšířená výbava... 8 Nabídka Setup... 8 Přednastavení... 8 Vstup do nabídky Setup... 8 Listování položkami nabídky Položky nabídky Setup STAND BY CONTRAST LIGHT MODE CASH CO YIELD IG-NR DAT COM TIME LIMIT CFG STATE FAN... 9 STATE PS... 9 VERSION... 9 Nastavení a zobrazení položek nabídky Všeobecné nastavení položek nabídky Příklady použití nastavení a zobrazení položek nabídky Nastavení měny a přepočítávacího kurzu Náhled a nastavení parametrů v položce nabídky DATCOM Nastavení času a data Funkce Setup Lock... 0 Všeobecné informace... 0 Aktivace/deaktivace funkce Setup Lock... 0 Funkce Select Log Entry... 0 Všeobecné informace... 0 Funkce Select Log Entry - vyvolání uložených závad sítě... 0 Funkce Energy manager Všeobecné informace Aktivace funkce Energy manager Deaktivace funkce Energy manager CS Odstraňování závad a údržba 09 Diagnostika stavu a odstranění závad... Zobrazení stavových zpráv... Obecné stavové zprávy... Naprostý výpadek... Stavové zprávy v případě závad na výkonových dílech... Stavové zprávy - třída... Stavové zprávy - třída... 4 Stavové zprávy - třída... 5 Stavové zprávy - třída

8 Stavové zprávy - třída 5... Služba zákazníkům... 7 Údržba... 8 Bezpečnost... 8 Všeobecné informace... 8 Otevření zařízení Fronius CL pro údržbu... 8 Provoz ve velmi prašných prostorách... 9 Výměna pojistek... 0 Bezpečnost... 0 Otevření zařízení Fronius CL... 0 Výměna pojistky uzemnění solárního modulu na kladném pólu... Výměna pojistky uzemnění solárního modulu na záporném pólu... Výměna pojistek rozšiřujících karet a spínací síťové součástky... Zavření zařízení Fronius CL... Výměna výkonových dílů... 4 Bezpečnost... 4 Otevření zařízení Fronius CL... 4 Odstranění výkonových dílů... 5 Nálepka s nápovědou pro výměnu výkonových dílů... 6 Vložení výměnných výkonových dílů... 7 Zavření zařízení Fronius CL... 8 Dodatek 9 Technické údaje... 4 Fronius CL Fronius CL Fronius CL Vysvětlení poznámek na spodním okraji stránek Příslušné normy a směrnice Certifikace CE Paralelní provoz fotovoltaických energetických zařízení Zapojení pro zamezení provozu ve vyčleněné části Výpadek sítě Záruční podmínky a likvidace Záruka společnosti Fronius Likvidace odpadu

9 Bezpečnostní předpisy CS Vysvětlení bezpečnostních upozornění NEBEZPEČÍ! Symbol upozorňující na bezprostředně hrozící nebezpečí, které by mohlo mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění. VAROVÁNÍ! Symbol upozorňující na možnost vzniku nebezpečné situace, která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění. POZOR! Symbol upozorňující na možnost vzniku závažné situace, která by mohla přivodit drobná poranění nebo lehčí zranění a materiální škody. UPOZORNĚNĺ! Symbol upozorňující na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na poškození vašeho zařízení. Důležité! Symbol označující některé tipy pro využití přístroje a jiné obzvláště užitečné informace. Nejedná se o upozornění na nebezpečnou situaci. Uvidíte-li některý ze symbolů uvedených v kapitole o bezpečnostních předpisech, je to důvod ke zvýšení pozornosti. Všeobecné informace Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a v souladu s uznávanými bezpečnostně technickými předpisy. Přesto hrozí při neodborné obsluze nebo chybném používání nebezpečí, které se týká: - ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob, - poškození přístroje a jiného majetku provozovatele, - zhoršení efektivnosti práce s přístrojem. Všechny osoby, které provádějí instalaci, údržbu a opravy přístroje, musí: - mít odpovídající kvalifikaci, - mít znalosti v oboru elektroinstalací a - v plném rozsahu přečíst a pečlivě dodržovat tento návod k obsluze. Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí. Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třeba - udržovat v čitelném stavu, - nepoškozovat, - neodstraňovat, - nezakrývat, nepřelepovat ani nezabarvovat. Umístění bezpečnostních upozornění na přístroji najdete v kapitole Všeobecné informace návodu k obsluze vašeho přístroje. Jakékoli závady, které by mohly narušit bezpečný provoz přístroje, musí být před jeho zapnutím odstraněny. Jde o vaši bezpečnost! Předpisové použití přístroje Přístroj je dovoleno používat pouze pro práce odpovídající jeho určení. Jakékoliv jiné a tento rámec přesahující použití se nepovažuje za předpisové. Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí. 7

10 K předpisovému používání přístroje patří rovněž - seznámení se všemi bezpečnostními a varovnými pokyny z návodu k obsluze a jejich dodržování, - provádění všech pravidelných revizí a úkonů údržby, - montáž podle návodu k obsluze. Popřípadě je třeba dodržovat rovněž následující směrnice: - předpisy elektrorozvodného závodu týkající se dodávek energie do sítě, - pokyny výrobce solárního modulu. Okolní podmínky Provozování nebo uložení přístroje v podmínkách, které vybočují z dále uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí. Přesné informace týkající se přípustných okolních podmínek naleznete v návodu k obsluze v části technických údajů. Kvalifikovaný personál Servisní informace v tomto návodu k obsluze jsou určeny pouze pro kvalifikovaný odborný personál. Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Neprovádějte jiné činnosti, než které jsou popsané v dokumentaci. To platí i v případě, že máte odpovídající kvalifikaci. Všechny kabely a vedení musí mít náležitou pevnost, být nepoškozené, izolované a dostatečně dimenzované. Uvolněné spoje, spálené nebo jinak poškozené či poddimenzované kabely a vedení ihned nechte opravit nebo vyměnit autorizovaným servisem. Údržba a opravy mohou být prováděny výhradně autorizovaným odborným servisem. U dílů pocházejících od cizích výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům. Používejte pouze originální náhradní díly (platí i pro normalizované součásti). Bez svolení výrobce neprovádějte na přístroji žádné změny, vestavby ani přestavby. Součásti, které vykazují nějakou vadu, ihned vyměňte. Bezpečnostní opatření na pracovišti Při instalaci přístrojů s otvory pro chladicí vzduch zajistěte, aby chladicí vzduch mohl vzduchovými štěrbinami volně vcházet a vycházet. Používání přístroje musí odpovídat stupni krytí uvedenému na jeho typovém štítku. Údaje k hodnotám hlučnosti Střídač vydává maximální hluk < 80 db (A) (ref. pw) při plném provozu dle IEC 609-:00. Zařízení je ochlazováno prostřednictvím elektronické regulace teploty tak potichu, jak jen je to možné. Ochlazování nezávisí na realizovaném výkonu, teplotě okolí, znečištění přístroje apod. Hodnotu emisí hluku vztaženou k pracovišti nelze pro tento přístroj uvést, protože skutečná hladina akustického tlaku je vysoce závislá na podmínkách montáže, kvalitě sítě, okolních stěnách a obecných vlastnostech prostoru. 8

11 Klasifikace přístrojů podle EMC Přístroje emisní třídy A: - Jsou určeny pouze pro použití v průmyslových oblastech. - V jiných oblastech mohou způsobovat problémy související s vedením a zářením. Přístroje emisní třídy B: - Splňují emisní požadavky pro obytné a průmyslové oblasti. Toto platí také pro obytné oblasti s přímým odběrem energie z veřejné nízkonapěťové sítě. Klasifikace přístrojů dle EMC podle výkonového štítku nebo technických údajů. CS Opatření EMV Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných hraničních hodnot emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (např. v případě, že jsou v prostoru umístění citlivé přístroje nebo se v blízkosti nachází rádiové a televizní přijímače). V případě, že se toto rušení vyskytne, je povinností provozovatele přijmout opatření, která rušení odstraní. Síťové připojení Vysoce výkonné přístroje (> 6 A) mohou na základě vysokého proudu dodávaného do hlavního napájení ovlivnit kvalitu napětí v síti. Dopad na některé typy přístrojů se může projevit takto: - Omezení přípojek - Požadavky týkající se maximální přípustné impedance sítě *) - Požadavky týkající se minimálního potřebného zkratového výkonu *) *) vždy na rozhraní s veřejnou elektrickou sítí viz technické údaje V tomto případě se provozovatel nebo uživatel přístroje musí ujistit, zda přístroj smí být připojen, případně může problém konzultovat s dodavatelem energie. Elektroinstalace Elektroinstalace provádějte pouze podle odpovídajících národních a místních norem a předpisů. Ochrana před statickou elektřinou Nebezpečí poškození elektronických součástek elektrickým výbojem. Při výměně a instalaci součástek učiňte vhodná opatření pro ochranu před statickou elektřinou. 9

12 Bezpečnostní předpisy v normálním provozu Používejte přístroj pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Pokud bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí: - ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob, - poškození přístroje a jiného majetku provozovatele, - zhoršení efektivnosti práce s přístrojem. Bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční, nechte před zapnutím přístroje opravit v autorizovaném servisu. Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z funkce. Certifikace bezpečnostní třídy Přístroje s označením CE vyhovují základním požadavkům směrnic pro zařízení nízkého napětí a elektromagnetickou kompatibilitu. Bližší informace k tomuto tématu naleznete v dodatku, popř. v kapitole Technické údaje ve vaší dokumentaci. Likvidace odpadu Nevyhazujte tento přístroj s komunálním odpadem! Podle evropské směrnice 00/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace do národního práva se musí elektrická zařízení, která dosáhla konce své životnosti, shromažďovat odděleně a odevzdávat k ekologické recyklaci. Zajistěte, aby použitý přístroj byl předán zpět prodejci, nebo získejte informace o schváleném místním sběrném systému či systému likvidace odpadu. Nedodržování této evropské směrnice může mít negativní dopad na životní prostředí a vaše zdraví! Zálohování dat Uživatel je odpovědný za zálohování dat při změně nastavení oproti továrnímu nastavení přístroje. Výrobce neručí za ztrátu či vymazání vašich uživatelských nastavení uložených v tomto zařízení. Autorské právo Autorské právo na tento návod k obsluze zůstává výrobci. Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku. Změny vyhrazeny. Obsah tohoto návodu k obsluze nezakládá žádné nároky ze strany kupujícího. Uvítáme jakékoliv návrhy týkající se zlepšení dokumentace a upozornění na případné chyby v návodu k obsluze. 0

13 Všeobecné informace

14

15 Ochrana osob a zařízení CS Bezpečnost VAROVÁNÍ! Nesprávná obsluha a chybně provedená práce může zapříčinit závažné zranění a materiální škody. Střídač smí uvést do provozu pouze vyškolená obsluha při dodržení technických předpisů. Před uvedením do provozu a prováděním údržbářských prací si bezpodmínečně přečtěte kapitolu Bezpečnostní předpisy. Ochrana osob a zařízení Díky své konstrukci a funkcím nabízí střídač maximální bezpečnost, jak při montáži, tak i v provozu. Střídač přebírá úkoly ochrany osob a zařízení: a) díky galvanickému oddělení, b) díky kontrole sítě. Galvanické oddělení Střídač je vybaven vysokofrekvenčním transformátorem, který zaručuje galvanické oddělení strany stejnosměrného proudu a sítě. Díky tomu je zajištěna maximální možná bezpečnost. Kontrola sítě Střídač se v souladu s národními normami a směrnicemi při abnormálních síťových podmínkách ihned vypne a odpojí od sítě (např. výpadek sítě, přerušení). Kontrola sítě probíhá prostřednictvím: - kontroly napětí - kontroly síťové frekvence - přepěťového a podpěťového relé (rozšířená výbava, v závislosti na nastavení země) - kontroly situace ostrovních zařízení

16 Varovná upozornění na přístroji Na vnitřní straně střídače se nachází varovná upozornění a bezpečnostní symboly. Tato varovná upozornění a bezpečnostní symboly nesmí být odstraněny ani zabarveny. Upozornění a symboly varují před chybnou obsluhou, jejímž následkem mohou být závažné škody na zdraví a majetku. Bezpečnostní symboly: Nebezpečí závažného ohrožení osob a poškození majetku chybnou obsluhou Popsané funkce používejte teprve poté, co přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu: - tento návod k obsluze, - všechny návody k systémovým komponentám fotovoltaického zařízení, zejména bezpečnostní předpisy. Nebezpečné elektrické napětí 4

17 Text varovných upozornění: VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Před vyjmutím krytů nebo výkonových dílů věnujte pozornost tomu, aby vstupní a výstupní strana zařízení byla bez napětí! Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut. Nebezpečné napětí ze solárních modulů, které jsou vystaveny světlu! Prostor připojení smí otevřít pouze elektromontér s příslušnou licencí. Před uvedením do provozu musí být osazen stojan výkonového dílu č. 0. CS 5

18 Předpisové použití přístroje Předpisové použití přístroje Solární střídač Fronius CL je určen výlučně pro převádění stejnosměrného proudu ze solárních modulů na střídavý a jeho následné dodávání do veřejné elektrické sítě. Za nepředpisové použití se považuje: - jakékoli jiné a tento rámec přesahující použití, - přestavby na zařízení Fronius CL, které nebyly společností Fronius výslovně doporučeny, - vestavby součástek, které nebyly výslovně doporučeny nebo provedeny společností Fronius. Za škody vzniklé tímto používáním výrobce neručí. Záruční nároky zanikají. K předpisovému správnému používání přístroje patří rovněž: - dodržování pokynů obsažených v tomto návodu, - provádění pravidelných revizí a úkonů údržby. Oblast použití Střídač byl vyvinut výlučně pro použití s fotovoltaickými zařízeními připojenými na síť, použití nezávisle na veřejné elektrické síti není možné. Ustanovení pro fotovoltaické zařízení Střídač je určen výlučně pro připojení a provoz se solárními moduly. Použití jiných generátorů DC (např. větrných generátorů) je nepřípustné. Při sestavování fotovoltaického zařízení zajistěte, aby veškeré komponenty fotovoltaického zařízení byly provozovány výlučně v jejich přípustné provozní oblasti. Dodržujte veškerá výrobcem solárních modulů doporučená opatření pro trvalé zachování vlastností solárních modulů. 6

19 Princip funkce CS Princip funkce Provoz střídače je zcela automatický. Po osvětlení slunečním svitem a vytvoření určitého množství energie solárními moduly začne řídicí a ovládací jednotka kontrolovat síťové napětí a frekvenci. Při dostatečném osvětlení začne solární střídač dodávat napětí do sítě. Střídač pracuje tak, aby byl ze solárních modulů odebírán maximální možný výkon. Tato funkce je označována jako Maximum Power Point Tracking (MPPT). V okamžiku, kdy se začne stmívat a není již dostatek energie pro napájení sítě, se střídač zcela odpojí od sítě a vypne se. Všechna nastavení a uložené údaje zůstanou zachovány. Koncepce MIX TM MIX = Master Inverter X-change V koncepci MIX pracuje více menších výkonových dílů místo jednoho velkého. V závislosti na osvětlení a místních normách střídač připojuje nebo odpojuje výkonové díly, např.: - Při menším osvětlení se ve střídači spustí pouze výkonový díl. - Při rostoucím osvětlení se dále spustí. a následně i. výkonový díl. - Při vyšším osvětlení se spustí další výkonové díly v soupravách po třech. - Tím se u výkonových dílů dosahuje vyššího vytížení, než by bylo možné u jednoho velkého výkonového dílu. - Energii je možné převádět účinněji a stupeň účinnosti je výrazně vyšší. - Funkce výkonového dílu Master je řídicím softwarem střídavě přidělována všem výkonovým dílům. - Jeden výkonový díl Master přebírá úlohu koordinátora a řídí nasazení ostatních výkonových dílů. - Dochází ke snížení počtu hodin provozu na jeden výkonový díl, zvyšuje se jejich životnost a výnosy při částečném vytížení. Spolehlivost Z důvodu většího počtu nezávislých výkonových dílů zaručuje koncepce MIX vysokou spolehlivost: při výpadku jednoho výkonového dílu převezmou jeho úlohu zbylé výkonové díly. Ke ztrátám energie tedy dochází pouze při intenzivním slunečním svitu, ale i tyto ztráty jsou malé. 7

20 Chlazení střídače nucenou ventilací Chlazení střídače je realizováno pomocí nucené ventilace dvěma termostaticky řízenými ventilátory instalovanými ve dveřích. Vzduch nasávaný na přední straně je uzavřeným kanálem veden skrze jednotlivé stojany nahoru. Uzavřený kanál zaručuje, že se výkonové díly nedostanou do styku s vnějším vzduchem. Díky tomu je zamezeno znečištění výkonových dílů. Otáčky ventilátoru a teplota nasávaného vzduchu jsou kontrolovány. Výkonové díly jsou uzavřené a mají vlastní ventilátor, který víří vzduch ve stojanech. Ventilátory s řízením otáček a kuličkovými ložisky umožňují: - optimální chlazení střídače - vysokou účinnost - chladnější díly, a tím i delší životnost - co nejnižší spotřebu energie a hlučnost Snížení výkonu V případě, že při maximálních otáčkách ventilátoru již jeho výkon nestačí, dojde po překročení hodnoty okolní teploty 40 C k takzvanému deratingu výkonu jako důsledku automatické ochrany střídače (např. u skříňového rozvaděče bez odpovídajícího odvodu tepla). Snížení (derating) výkonu krátkodobě sníží výkon střídače tak, že jeho teplota již nepřekračuje přípustnou mez. Střídač díky tomu zůstane v provozu bez přerušení co nejdéle. Uzemnění solárního modulu Střídač je v prostoru připojení vybaven tištěným spojem se dvěma držáky pojistek, které lze v případě potřeby uzemnění solárních modulů vybavit pojistkou. 8

21 Zařízení Fronius CL ve fotovoltaickém systému CS Všeobecné informace Solární střídač představuje vysoce komplexní spojovací článek mezi solárními moduly a veřejnou elektrickou sítí. Úkoly Hlavními úkoly střídače jsou: - převod stejnosměrného proudu na střídavý - zcela automatické řízení provozu - funkce zobrazení a datová komunikace Převod stejnosměrného proudu na střídavý Střídač převádí stejnosměrný proud vytvořený solárními moduly na střídavý proud. Tento střídavý proud je synchronně dodáván do domovní nebo veřejné elektrické sítě. Důležité! Střídač byl vyvinut výlučně pro použití s fotovoltaickými zařízeními připojenými na síť, použití nezávisle na veřejné elektrické síti není možné. Funkce zobrazení a datová komunikace Displej na střídači představuje rozhraní mezi střídačem a uživatelem. Tvar displeje je navržen tak, aby umožňoval snadné ovládání a stálou dostupnost údajů o zařízení. Střídač je vybaven základními funkcemi pro záznam minimálních a maximálních denních a celkových hodnot, které jsou zobrazovány na displeji. Bohatá nabídka datových komunikačních prvků umožňuje různé varianty záznamu a vizualizace. 9

22 Systémová rozšíření Systémová rozšíření Střídač je připraven na různé varianty systémových rozšíření, např.: - Fronius Com Card - Fronius Datalogger Card / Box - Fronius Public Display - Fronius Public Display Card / Box - Fronius Interface Card / Box - Fronius String Control 50/5 Systémová rozšíření jsou k dispozici jako zásuvné karty nebo v provedení s externím pláštěm. Střídač je kromě sériové karty Fronius Com Card připraven pro dvě další rozšiřující karty. Fronius Com Card Karta Fronius Com Card je systémové rozšíření pro komunikaci střídače s externími systémovými rozšířeními nebo jinými střídači. Karta Fronius Com Card je ve střídači nainstalována sériově. Fronius Datalogger Card Zařízení Datalogger pro záznam a správu dat fotovoltaického zařízení pomocí počítače, včetně zařízení Datalogger a modemového připojení; Pro datovou komunikaci je nutný software Fronius Solar.access. Fronius Public Display Různě velké displeje Fronius Interface Card Karta Fronius Interface Card je rozhraní RS pro přenos různých údajů o zařízení ve volně přístupném formátu. Fronius String Control 50/5 Fronius String Control 50/5 slouží pro svod a kontrolu větví solárních modulů. Rozšířená výbava zemnicí souprava 00 kohm Kromě uzemnění solárních modulů na kladném nebo záporném pólu lze solární moduly uzemnit i vysokoohmově na kladném nebo záporném pólu. Pro tento případ je zapotřebí rozšířená výbava zemnicí souprava 00 kohm, kterou lze použít podobně jako normální jištění pro uzemnění solárních modulů v příslušném držáku pojistek. Grounding Kit 00 kohm 0

23 Datová komunikace a Solar Net CS Solar Net a datové připojení Pro individuální použití systémových rozšíření vyvinula společnost Fronius systém Solar Net. Solar Net představuje datovou síť, která umožňuje propojení více střídačů se systémovými rozšířeními. Solar Net je sběrnicový systém. Pro komunikaci jednoho nebo více střídačů se systémovými rozšířeními postačuje jediný kabel. Srdcem systému SolarNet je zařízení ukládání dat Fronius Datalogger. Toto zařízení koordinuje tok dat a stará se o bezpečný a rychlý přenos i velkých datových objemů. Pro připojení střídače do sítě Solar Net je zapotřebí vložit do zařízení rozšiřující kartu Fronius COM Card. Důležité! I v případě, že by pomocí zařízení Datalogger měly být shromažďovány údaje pouze jednoho střídače, je zapotřebí rovněž jedna karta Fronius COM Card. V tomto případě slouží karta Fronius COM Card rovněž pro propojení mezi interní sítí střídače a rozhraním SolarNet zařízení Fronius Datalogger. Důležité! Každý střídač může být vybaven pouze jednou kartou Fronius COM Card. V jedné síti může být zapojeno jen jedno zařízení Fronius Datalogger. První střídač s kartou Fronius Com Card může být od posledního střídače s kartou Fronius Com Card vzdálen až 000 m. Solar Net automaticky rozpoznává různá systémová rozšíření. Aby bylo možné rozlišit několik identických systémových rozšíření, je každému přiděleno vlastní číslo. Pro jednoznačné definování každého střídače v síti Solar Net je zapotřebí příslušenému střídači vždy přiřadit individuální číslo. Přiřazení individuálního čísla proveďte podle návodu v části Nabídka Setup tohoto návodu k obsluze. Bližší informace k jednotlivým systémovým rozšířením se nachází v příslušných návodech k obsluze nebo na internetu na stránce Příklad Záznam a archivace údajů střídače a snímačů pomocí zařízení Fronius Datalogger a modulu snímačů Fronius Sensor Box: Fronius CL Com Card Fronius CL Datalogger C. Com Card Sensor Box Fronius CL Com Card IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT RS C W/m² m/s PC = koncový konektor

24 Legenda k obrázku: Datová síť se třemi zařízeními Fronius CL a jedním modulem Fronius Sensor Box: - všechna zařízení Fronius CL vybavena vždy jednou kartou Fronius Com Card - jedno zařízení Fronius CL s kartou Fronius Datalogger Card (č. ) - zařízení Datalogger se dvěma rozhraními RS- pro propojení s počítačem a modemem Rozšiřující karty komunikují v rámci střídače prostřednictvím jeho interní sítě. Vnější komunikace (Solar Net) probíhá přes karty Fronius Com Card. Každá karta Fronius Com Card má dvě rozhraní RS 485 jedno vstupní a jedno výstupní. Propojení je realizováno pomocí konektorů RJ45.

25 Popis zařízení - střídač CS Popis uzavřeného střídače () () () () () () (4) (5) (6) () (7) (0) (8) (9) Poz. Označení () Závěsný šroub pro jeřáb (4x) () Zajištění dvířek nahoře vlevo () Zajištění dvířek nahoře vpravo (lze zajistit) (4) Otvor pro výstup vzduchu, průměr 5 mm (5) Hlavní vypínač DC, při vypnutém stavu lze zajistit DŮLEŽITÉ! V případě, že je hlavní vypínač spuštěn, nelze dvířka otevřít. (6) Ovládací prvky (displej, tlačítka, kontrolka LED stavu provozu) (7) Ventilátor vpravo (8) Zajištění dvířek dole vpravo (lze zajistit) (9) Rozšířená výbava montážního podstavce se snímatelnými bočnicemi, výška 00 mm (není součástí dodávky střídače) (0) Zajištění dvířek dole vlevo

26 Poz. Označení () Ventilátor vlevo () Hlavní vypínač AC U zařízení BDEW s nastavením DE-MS je hlavní vypínač AC v provedení jako oddělovač AC: Hlavní vypínač AC (oddělovač AC) lze ve vypnutém stavu zajistit. DŮLEŽITÉ! V případě, že je hlavní vypínač AC spuštěn, nelze dvířka otevřít. Popis otevřeného střídače (4) () Poz. Označení () Stojany výkonových dílů (max. 5) () Kryt vpravo () Kryt vlevo (4) Kryt nahoře Pod levým a pravým krytem se nachází prostor připojení. () () 4

27 Kryt nahoře: (5) (6) (7) (6) Poz. Označení (5) Hlavní vypínač AC na zadní straně (v závislosti na nastavení země) (6) Hřídel pro hlavní vypínač DC (7) Pouze u zařízení BDEW s nastavením DE-MS : Hřídel pro hlavní vypínač AC (oddělovač AC) CS Zařízení BDEW S výjimkou zařízení BDEW s nastavením DE-MS se pod horním krytem v levé oblasti nachází síťová ochrana. 5

28 Popis zařízení - prostor připojení Popis prostoru připojení () () () (4) (5)(6) (7) (8) (9) (0) Poz. Označení () Kolejnice s příchytkami pro kabel AC a DC (součástí dodávky střídače) () Otvor pro vstup kabelu s posuvným krytem () Přípojky AC M0 (L, L, L, N) a objímka uzemnění (PE, rám uzemnění solárního modulu atd.) (4) Přípojky DC M0 (5) Držák pojistky pro uzemnění solární modulů: DC+ na PE nebo DC- na PE (6) Dvě beznapěťová relé, např. pro připojení a řízení externí ventilace - s přípojnými svorkami - s příchytkou (7) Prostor pro rozšířenou výbavu - se sériovou kartou Fronius Com Card pro datovou komunikaci pomocí sítě Solar Net - se dvěma zásuvkami pro rozšiřující karty - s příchytkou V závislosti na nastavení země se může lišit počet volných zásuvek a dostupných rozšiřujících karet. (8) Zásuvky 0 V AC, např. pro napájení komponentů DATCOM, modemu, notebooku atd. (9) 4pólový proudový chránič (v závislosti na nastavení země) pro přerušení následujících napájení: - print Snowball (řízení ventilátoru) - obě zásuvky - měřicí a kontrolní relé (0) Měřicí a kontrolní relé (v závislosti na nastavení země) Třífázová kontrola sledu fází, výpadku fáze, přepětí, podpětí a asymetrie, kontrola neutrálního vodiče 6

29 extern AC COM Přípojné svorky v oblasti beznapěťového relé CS () () L N S EXT NO SC NC NC SC NO () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () Poz. Označení () Zásuvka propojky AC COM () Zásuvka propojky externí () (4) L + N = přípojka pro externí napájení AC (např. ventilátoru, DATCOM, zásuvek atd.) 0 V, přípojka fáze a nulového vodiče jištění na straně střídavého proudu: 0 V AC / 0 A (5) (6) DŮLEŽITÉ! Při připojení externího napájení AC přepojte zapojení propojky externí a AC COM! S + EXT = přípojka externího přepínače pro externí řízení ochrany síťového napětí (např. pro možnost odpojení střídače od sítě v případě potřeby) Vypínač: spínací kontakt s min. 0 V / A DŮLEŽITÉ! Externí vypínač lze připojit pouze k zařízením s ochranou síťového napětí. Při připojení externího vypínače odstraňte sériově připojenou zkratovou páku! (7) NO = spínací kontakt pro kontakt relé (8) SC = kontakt relé (9) NC = rozpínací kontakt pro kontakt relé (0) NC = rozpínací kontakt pro kontakt relé () SC = kontakt relé () NO = spínací kontakt pro kontakt relé Průřez kabelu: - 6 mm² Utahovací moment svorek:, -,5 Nm max. Proud na výstupu relé: AC max. 77 V / 0 A, DC max. 4 V / 0 A Kontakty relé lze obsadit různými funkcemi v servisní nabídce Basic. Pro vstup do servisní nabídky Basic je zapotřebí zadat přístupový kód 74: - Stiskněte tlačítko Menu - Zvolte režim Setup - Stiskněte 5x neobsazené tlačítko Esc - Zadejte přístupový kód 74 - Zvolte parametr GPSC CFG - Nastavte požadovanou funkci kontaktu relé 7

30 Možné funkce kontaktů relé Číslo funkce Kritérium aktivace ) spínacího kontaktu Kritérium deaktivace ) spínacího kontaktu Popis Ochrana AC je otevřená Ochrana AC je zavřená Chybí chybový signál ochrany nebo sítě AC Dodávka energie do sítě na straně DC je možná Dodávka energie do sítě na straně DC není možná Vypnutí externích komponent v noci (např. transformátor 50 Hz) Skříňový ventilátor v provozu 4 Max. vnitřní teplota >/= 40 C 5 Max. vnitřní teplota >/= 50 C Skříňový ventilátor v klidu Max. vnitřní teplota </= 0 C Max. vnitřní teplota </= 40 C Externí ventilace / lze aktivovat klimatizaci 6 Výskyt dlouhodobých ) a dočasných 4) servisních kódů 7 Výskyt dlouhodobých ) servisních kódů Potvrzení závady stiskem tlačítka / příkazem sítě Solar Net Stavová kontrolka / kontakt relé spíná 8 Střídač v režimu dodávky energie do sítě Střídač mimo režim dodávky energie do sítě Řízení motorické zpětné klapky 9 Bylo dosaženo bodu zapnutí limitu efektivního výkonu Bylo dosaženo bodu vypnutí limitu efektivního výkonu Funkce Energy manager 5) ) Aktivace = rozpínací kontakt kontaktu relé se otevře, spínací kontakt sepne ) Deaktivace = rozpínací kontakt kontaktu relé sepne, spínací kontakt se otevře ) Dlouhodobé servisní kódy (např. v případě závady nebo klidu střídače, když je servisní kód zobrazen déle než 4 h 5 min) 4) Dočasné servisní kódy (např. krátké přerušení dodávky energie do sítě, servisní kód se zobrazuje častěji než 50x za den) 5) Jakmile je jednomu z kontaktů relé přiřazeno číslo funkce 9, automaticky se aktivuje funkce Energy manager: - s hodnotami továrního nastavení, pokud funkce Energy manager dosud nebyla použita, nebo - s hodnotami naposledy nastavenými uživatelem. 8

31 Instalace a uvedení do provozu

32

33 Volba umístění CS Volba umístění - všeobecné informace Z důvodu krytí IP 0 je střídač určen výlučně pro montáž v uzavřených prostorách nebo v kontejnerech. Střídač musí být budovou nebo stavbou zcela chráněn před deštěm, sluncem, prachem, napadením houbami, zářením ze studeného nočního nebe atd. Budova nebo stavba musí přitom splňovat předpisy týkající se teploty, vlhkosti a filtrace vzduchu. Kondenzace se neočekává. Kritéria pro volbu umístění Zařízení instalujte pouze na pevné, rovné, vodorovné a před požárem chráněné místo. Max. okolní teploty: -0 C / +50 C Nadmořská výška: až 000 m Mezi střídačem a zdí musí být zachován boční odstup minimálně 50 mm. Výškový odstup mezi horní hranou střídače a stropem musí být minimálně 450 mm, aby byla zajištěna výměna vzduchu. Vzduch uvnitř střídače proudí směrem zepředu nahoru (přívod studeného vzduchu vpředu, odvod teplého vzduchu nahoře). V případě zabudování střídače do uzavřeného prostoru zajistěte dostatečné větrání pomocí přídavného ventilátoru. Nevhodné umístění Střídač neinstalujte v těchto místech: - v bezprostřední blízkosti obytných míst - v prostorách, kde je zařízení vystaveno bezprostřednímu působení vody - v prostorách s velkou prašností - v prostorách s velkou prašností vodivých částeček (např. ocelové piliny) - v prostorách s leptavými parami, kyselinami nebo solemi - v prostorách se zvýšeným rizikem nehod způsobených chovnými zvířaty (koně, dobytek, ovce, prasata atd.) - ve stájích a přilehlých prostorách - ve skladech a zásobárnách slámy, sena, řezanky, jadrných krmiv, hnojiv atd. - ve skladech a na místech zpracování ovoce, zeleniny a vinařských produktů - v prostorách pro přípravu jaderných krmiv, zelených krmiv a krmných směsí - ve sklenících

34 Přeprava Přeprava Střídač lze přepravovat následujícími způsoby: - pomocí jeřábu - na paletě pomocí vysokozdvižného vozíku - manuální Přeprava jeřábem VAROVÁNÍ! Pád přístroje může znamenat ohrožení života. Pro přepravu střídače pomocí jeřábu vždy použijte všechny čtyři pro tento účel vyhrazené závěsné šrouby. Přeprava pomocí vysokozdvižného vozíku VAROVÁNÍ! Pád nebo převrácení zařízení může znamenat ohrožení života. - Při přepravě pomocí vysokozdvižného vozíku zajistěte střídač proti převrácení. - Neprovádějte žádné rychlé změny směru, nebrzděte a neakcelerujte příliš rychle. Ruční přesun V případě, že není možná přeprava pomocí jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku, lze střídač přepravovat i manuálně. UPOZORNĚNĺ! Pro ruční přesun střídače jsou zapotřebí minimálně čtyři dospělé osoby. Pro snížení hmotnosti střídače doporučuje výrobce před ručním přesunem vyjmout výkonové díly.

35 Odstranění výkonových dílů CS Otevření zařízení Fronius CL 4 Odstranění výkonových dílů VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí úrazu síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních modulů. Nevyjímejte výkonové díly, jsou-li pod proudem. Před vyjmutím výkonových dílů se ujistěte, že jsou hlavní vypínače AC a DC i uvnitř zařízení vypnuty. VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů. Je třeba vyčkat na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut Uvolněte šrouby na čtyřech kolejnicích (4 x 5 šroubů) - Odstraňte 4 kolejnice - Vyjměte výkonové díly

36 Umístění zařízení Fronius CL Předpoklady VAROVÁNÍ! Převrácení nebo pád přístroje může znamenat ohrožení života. Pro zajištění stability namontujte střídač na rovný a pevný podklad. Pro umístění a provoz střídače je zapotřebí montážní podstavec. Montážní podstavec je k dispozici ve výšce 00 mm. Přívod kabelů do střídače lze provést ze spodní strany nebo z boku přes montážní podstavec. V případě přívodu kabelů ze spodní strany - musí všechny připojované kabely AC a DC před umístěním střídače vyčnívat minimálně 400 mm ze dna, - podle možnosti by měl ze dna vyčnívat i kabel datové komunikace pro připojení rozšiřujících karet, - musí být kabely umístěny tak, aby napravo od kabelů zůstalo minimálně, m volného prostoru pro umístění střídače. Boční přívod kabelů: Spodní přívod kabelů min. 400 mm min. 400 mm Prostorové požadavky: AC + DC min., m Doporučené maximální průřezy kabelů Maximální průřez kabelu AC: Maximální průřez kabelu DC: 70 mm² 0 mm² 4

37 Příprava kabelů AC a DC CS mm AC 0mm AC - Zkraťte kabely AC a DC na délku mm ode dna - Odizolujte kabel AC až na cca 0 mm ode dna - Odizolujte kabel AC - Namontujte kabelovou koncovku - Odizolujte kabel DC - Namontujte kabelovou koncovku DC 5

38 Montáž montážního podstavce UPOZORNĚNĺ! Při umísťování montážního podstavce zajistěte, aby se kabely AC a DC v levé oblasti nedostaly dále než 00 mm od vnitřního okraje montážního podstavce max. 00 mm 7 Pro montáž montážního podstavce na podlahu jsou v závislosti na materiálu nutné různé hmoždinky a šrouby. Hmoždinky a šrouby proto nejsou součástí dodávky střídače. Za správný výběr odpovídajících hmoždinek a šroubů je odpovědný montážní pracovník. UPOZORNĚNĺ! Pro zamezení pozdější deformace dvířek střídače instalujte montážní podstavec pouze zcela vodorovně

39 Příprava zařízení Fronius CL POZOR! Nevyhovujícím způsobem provedené připojení ochranného vodiče může způsobit závažné zranění a materiální škody. Šrouby na krytech jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem. CS Otevřete střídač - Odstraňte x šrouby - Sejměte krytky - Uvolněte 5 šroubů - Otevřete posuvný kryt co nejvíce Bezpečnost VAROVÁNÍ! Převrácení nebo pád přístroje může znamenat ohrožení života. Při zasunování střídače na montážním podstavci dávejte pozor, aby střídač nesklouzl z boku montážního podstavce. UPOZORNĚNĺ! Při umísťování střídače na montážní podstavec zajistěte, aby nedošlo k zalomení, sevření, skřípnutí nebo jinému poškození kabelů AC a DC. 7

40 Umístění zařízení Fronius CL na montážní podstavec pomocí jeřábu - Umístěte střídač nad montážní podstavec pomocí jeřábu - Provlékněte kabely AC a DC do střídače otvorem pro vstup kabelu - Spusťte střídač na montážní podstavec - Posuňte střídač směrem dozadu až do okamžiku, kdy zaklapne do dorazu Manuální umístění zařízení Fronius CL na montážní podstavec - Střídač umísťujte na montážní podstavec tak, aby se zadní hrana střídače nacházela na přední hraně montážního podstavce - Střídač opatrně překlopte dozadu - Provlékněte kabely AC a DC do střídače otvorem pro vstup kabelu 8

41 - Spusťte střídač na montážní podstavec - Posuňte střídač směrem dozadu až do okamžiku, kdy zaklapne do dorazu CS Upevnění zařízení Fronius CL na montážním podstavci Utahovací moment: 9 Nm - Kabely AC a DC na boku upevněte pomocí příchytky Posuvný kryt uzavřete, co nejvíce - Utáhněte 5 šroubů 4 Utahovací moment: Nm 9

42 Upozornění pro přívod vzduchu a připojení větrací trubky Přívod vzduchu k střídači musí být minimálně 00 m³/h vzduchu (cca m³/min). Při připojení větrací trubky nesmí protitlak vytvořený trubkou překročit maximální hodnotu 50 Pa. Vzniklý proud vzduchu má objem cca m³/min. 40

43 Připojení zařízení Fronius CL k veřejné síti (AC) CS Kontrola sítě Důležité! Pro optimální funkci kontroly sítě musí být odpor přívodů ke svorkám AC co nejnižší. Přípojky AC Popis: L L L N PE(a) PE L L L N PE PE(a) Fázový vodič Fázový vodič Fázový vodič Neutrální vodič Ochranný vodič / uzemnění Ochranný vodič / uzemnění UPOZORNĚNĺ! Zajistěte, aby byl neutrální síťový vodič uzemněn. Připojení hliníkových kabelů Do přípojek AC lze připojit rovněž hliníkové kabely. UPOZORNĚNĺ! Při připojení hliníkových kabelů: - dodržujte národní a mezinárodní směrnice pro připojování hliníkových kabelů, - dodržujte údaje výrobce kabelů, - zvolte vhodnou kabelovou koncovku: kabelová koncovka musí být vhodná pro materiál přípojky (Cu) i kabelu (Al). Průřez kabelu AC Optimální poloměry ohybu ve střídači byly kalkulovány pro kabely s průřezem 70 mm². K přípojkám AC střídače lze však připojit kabely AC o větším průřezu. 4

44 Bezpečnost VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních modulů. - Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu. - Pevné připojení k veřejné síti smí provést pouze elektromontér s příslušným oprávněním. - Výkonové díly smí otevírat pouze společností Fronius vyškolený odborný personál. POZOR! Nebezpečí poškození střídače přetížením síťového neutrálního vodiče. - Nepřipojujte fázové přístroje k jedné fázi - Vícefázové přístroje neprovozujte jednofázově. POZOR! Nebezpečí poškození střídače nepředpisově dotaženými kabelovými připojeními. Nesprávně připevněná kabelová připojení mohou zapříčinit termické poškození střídače a následně vést k požáru. Při připojování kabelů AC a DC dávejte pozor, aby byly všechny kabely k přípojkám na střídači dotaženy správně s uvedeným utahovacím momentem. Připojení zařízení Fronius CL k veřejné síti UPOZORNĚNĺ! Při připojování dodržujte správné pořadí fází: L, L, L, N a PE. AC OFF M0 L L L N PE M0 Utahovací moment: 0 Nm 4

45 Maximální jištění na straně střídavého proudu Střídač Fáze Jmenovitý výkon Jištění Fronius CL kw x C 80 A Fronius CL kw x C 00 A Fronius CL kw x C 5 A CS UPOZORNĚNĺ! Lokální předpisy, energetické společnosti a jiné okolnosti mohou být důvodem pro nutnost zapojení proudového chrániče do přípojného vedení AC. Pro tento případ se v zásadě hodí proudový chránič typu A. V jednotlivých případech a v závislosti na lokálních okolnostech však může použití proudového chrániče typu A vést k chybným reakcím. Z tohoto důvodu doporučuje společnost Fronius použití vhodného proudového chrániče podle měniče kmitočtu. UPOZORNĚNĺ! Při použití proudového chrániče nesmí být rozdíl napětí mezi ochranným vodičem PE a neutrálním vodičem N větší než 8 V. 4

46 Připojení kabelu DC k zařízení Fronius CL Všeobecné informace o solárních modulech Při výběru solárního modulu a maximálně hospodárném využití střídače dodržujte následující body: - Napětí naprázdno solárních modulů stoupá při konstantním slunečním zářením s poklesem teploty. Napětí naprázdno nesmí přesáhnout 600 V. Napětí naprázdno vyšší než 600 V vede ke zničení střídače, veškeré nároky na záruku zanikají. - Přesné hodnoty pro dimenzaci solárních modulů poskytnou pro tento účel vytvořené výpočetní programy, například Fronius Solar.configurator (dostupný na adrese UPOZORNĚNĺ! Před připojením solárních modulů přezkoušejte tyto skutečnosti: - Zda hodnota napětí udaná výrobcem solárního modulu souhlasí s reálnou hodnotou. - Zda je zapotřebí uzemnit solární modul. Přípojky DC DC+ DC- Připojení hliníkových kabelů Do přípojek DC lze připojit rovněž hliníkové kabely. UPOZORNĚNĺ! Při připojení hliníkových kabelů: - dodržujte národní a mezinárodní směrnice pro připojování hliníkových kabelů, - dodržujte údaje výrobce kabelů, - zvolte vhodnou kabelovou koncovku: kabelová koncovka musí být vhodná pro materiál přípojky (Cu) i kabelu (Al). Max. průřez kabelu DC K přípojkám DC střídače lze na jeden pól připojit max kabely DC o průřezu max. 0 mm². 44

47 Bezpečnost VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních modulů. - Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu. - Pevné připojení k veřejné síti smí provést pouze elektromontér s příslušným oprávněním. - Samostatnou oblast výkonového dílu lze od prostoru připojení odpojit pouze, je-li odpojena od proudu. - Výkonové díly smí otevírat pouze společností Fronius vyškolený odborný personál. CS POZOR! Nebezpečí poškození střídače nepředpisově dotaženými přípojnými svorkami. Nesprávně připevněné svorky mohou zapříčinit termické poškození střídače a následně vést k požáru. Při připojování kabelů AC a DC dávejte pozor, aby byly všechny svorky dotaženy správně s uvedeným utahovacím momentem. Připojení kabelu DC M0 M0 Utahovací moment: 0 Nm 45

48 Připojení více kabelů DC Střídač nabízí možnost připojení kabelů DC ke každé přípojce DC. Pro připojení kabelů je zapotřebí použít distanční vložku. Připojení kabelů DC: Připojení kabelů DC: () () () (4) () () () (4) B A C B A (5) (6) (7) (7) (6) (5) (0)(9) (8) () Kabel B () Kabel C () Kabelová koncovka B () Kabelová koncovka C () Šroub () Šroub (4) Přípojka DC na střídači (4) Přípojka DC na střídači (5) Šestihranná matice (5) Mezikus (6) Kabelová koncovka A (6) Kabelová koncovka B (7) Kabel A (7) Šestihranná matice (8) Kabelová koncovka A (9) Kabel B (0) Kabel A 46

49 Uzemnění solárního modulu u zařízení Fronius CL CS Všeobecné informace Někteří výrobci solárních modulů předepisují uzemnění solárního modulu. Střídač nabízí možnost uzemnění solárních modulů pomocí pojistky nebo vysokoohmového odporu v prostoru připojení na záporném nebo kladném pólu. () Držák pojistky pro uzemnění solárního modulu na kladném pólu () () () Držák pojistky pro uzemnění solárního modulu na záporném pólu Uzemnění solárního modulu pomocí pojistky nebo vysokoohmového odporu Uzemnění solárního modulu na záporném pólu pomocí pojistky nebo vysokoohmového odporu: Uzemnění solárního modulu na kladném pólu pomocí pojistky nebo vysokoohmového odporu: () () () () DC+ DC- L DC+ L L = L = L L () N DC- () ~ ~ N PE PE () Solární modul () Střídač () Pojistka / vysokoohmový odpor Pro uzemnění solárního modulu doporučuje společnost Fronius v závislosti na výkonu střídače použití pojistek s následujícími hodnotami jmenovitého proudu: - Fronius CL 6.0: A - Fronius CL 48.0: A - Fronius CL 60.0: A Rozměry pojistek: 0 x 8 mm 47

50 DŮLEŽITÉ! Pojistky pro uzemnění solárního modulu nejsou součástí dodávky střídače. V případě, že výrobce solárního modulu vyžaduje uzemnění solárního modulu, je zapotřebí odpovídající pojistku objednat samostatně. Pro uzemnění solárních modulů pomocí vysokoohmového odporu doporučuje společnost Fronius výlučně rozšířenou výbavu Zemnicí souprava 00 kohm. VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem z důvodu nesprávného nebo nedostatečného uzemnění solárního modulu. Podle směrnice IEC 609- se smí uzemnění solárního modulu (předepsané výrobcem solárního modulu) ve střídači provádět výhradně pomocí uvedené pojistky nebo vysokoohmového odporu Zemnicí souprava 00 kohm. Bezpečnost VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu. U uzemněných solárních panelů je kontrola izolace střídače deaktivována. - Zajistěte, aby uzemněné solární panely byly izolovány podle ochranné třídy II. - Na dobře viditelné místo na fotovoltaickém systému nalepte odpovídající bezpečnostní štítek. - Střídač nastavte tak, aby při vypadnutí pojistky došlo k zobrazení varovného hlášení. Bezpečnostní štítek pro uzemnění solárního panelu Warnung! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen. Die Isolationsüberwachung des Wechselrichters ist deaktiviert. Die Solarmodule sind geerdet. Vor Arbeiten an der Photovoltaik-Anlage AC- und DC-Seite spannungsfrei schalten. Warnung! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen. Die Isolationsüberwachung des Wechselrichters ist deaktiviert. Die Solarmodule sind geerdet. Vor Arbeiten an der Photovoltaik-Anlage AC- und DC-Seite spannungsfrei schalten. DŮLEŽITÉ! Bezpečnostní štítek a pojistka pro uzemnění solárního panelu nejsou součástí dodávky střídače. Je zapotřebí je objednat samostatně. Warnung! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen. Die Isolationsüberwachung des Wechselrichters ist deaktiviert. Die Solarmodule sind geerdet. Vor Arbeiten an der Photovoltaik-k- Anlage AC- und DC-Seite spannungsfrei schalten. Warnung! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen. Die Isolationsüberwachung des Wechselrichters ist deaktiviert. Die Solarmodule sind geerdet. Vor Arbeiten an der Photovoltaik-k- Anlage AC- und DC-Seite spannungsfrei schalten. Warnung! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch DC-Spannung von den Solarmodulen. Die Isolationsüberwachung des Wechselrichters ist deaktiviert. Die Solarmodule sind geerdet. Vor Arbeiten an der Photovoltaik-k- Anlage AC- und DC-Seite spannungsfrei schalten. Nastavení střídače pro uzemněné solární moduly U uzemněných solárních modulů musí být kontrola izolace střídače deaktivována. Střídač je z tohoto důvodu v. úrovni nabídky Setup zapotřebí nastavit tak, aby v případě výpadku pojistek uzemnění došlo v závislosti na místní nabídce Setup k zobrazení chybové zprávy nebo k odpojení střídače. Pro vstup do. úrovně nabídky Setup je zapotřebí zadat přístupový kód

51 Uzemnění solárního modulu na kladném pólu: Vložení pojistky nebo rozšířené výbavy Zemnicí souprava 00 kohm Vložení pojistky: VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních modulů. Hlavní vypínač DC slouží výlučně k odpojení výkonových dílů od elektrické sítě. V případě vypnutí hlavního vypínače DC je uzemnění solárního modulu na kladném pólu stále k dispozici. V žádném případě se nedotýkejte svorek DC+ a DC-. *) Z držáků pojistek vyjměte plastové čepy, které jsou sériovou součástí dodávky střídače - Pojistku vložte do krytu pojistky, který je součástí dodávky střídače - Pojistku, která musí být v krytu, vložte do levého držáku pojistek - Do volného držáku pojistek vložte plastový čep CS DŮLEŽITÉ! Do pravého držáku pojistek pro uzemnění solárního modulu na záporném pólu musí být vložen plastový čep. Vložením pojistky dojde k uzemnění solárního modulu na kladném pólu. Vložení rozšířené výbavy Zemnicí souprava 00 kohm : - Z držáků pojistek vyjměte plastové čepy, které jsou sériovou součástí dodávky střídače *) - Rozšířenou výbavu Zemnicí souprava 00 kohm vkládejte do levého držáku + - pojistek výhradně i s plastovým obalem - Do volného držáku pojistek vložte plastový čep + - DŮLEŽITÉ! Do pravého držáku pojistek pro uzemnění solárního modulu na záporném pólu musí být vložen plastový čep. Použitím rozšířené výbavy Zemnicí souprava 00 kohm je solární modul uzemněn na kladném pólu pomocí vysokoohmového odporu. 49

52 Uzemnění solárního modulu na záporném pólu: Vložení pojistky nebo rozšířené výbavy Zemnicí souprava 00 kohm Vložení pojistky: VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních modulů. Hlavní vypínač DC slouží výlučně k odpojení výkonových dílů od elektrické sítě. V případě vypnutí hlavního spínače DC je uzemnění solárního modulu na záporném pólu stále k dispozici. V žádném případě se nedotýkejte svorek DC+ a DC-. *) Z držáků pojistek vyjměte plastové čepy, které jsou sériovou součástí dodávky střídače - Pojistku vložte do krytu pojistky, který je součástí dodávky střídače - Pojistku, která musí být v krytu, vložte do pravého držáku pojistek - Do volného držáku pojistek vložte plastový čep DŮLEŽITÉ! Do levého držáku pojistek pro uzemnění solárního modulu na kladném pólu musí být vložen plastový čep. Vložením pojistky dojde k uzemnění solárního modulu na záporném pólu. Vložení rozšířené výbavy Zemnicí souprava 00 kohm : - Z držáků pojistek vyjměte plastové čepy, které jsou sériovou součástí dodávky střídače *) - Rozšířenou výbavu Zemnicí souprava 00 kohm vkládejte do pravého držáku + - pojistek výhradně i s plastovým obalem - Do volného držáku pojistek vložte plastový čep + - DŮLEŽITÉ! Do levého držáku pojistek pro uzemnění solárního modulu na kladném pólu musí být vložen plastový čep. S vloženou rozšířenou výbavou Zemnicí souprava 00 kohm je solární modul uzemněn na záporném pólu pomocí vysokoohmového odporu. 50

53 ON 4 Vložení výkonových dílů CS Přehled Na horním krytu střídače se nachází nálepka. Tato nálepka obsahuje seznam činností, které je nutné provést pro vložení výkonových dílů. Detailní popis nálepky naleznete v kapitole Odstraňování závad a údržba v odstavci Výměna výkonových dílů. ON ON ON ON PS 4 PS 4 PS 4 4 ON ON ON PS 09 4 PS 0 4 PS ON ON ON PS 06 4 PS 07 4 PS 08 4 ON ON ON PS 0 4 PS 04 4 PS 05 4 ON ON ON PS 00 4 PS 0 4 PS 0 4 Všeobecné informace Pro každý výkonový díl je ve střídači vyhrazena jedna zásuvka. Pro vyloučení záměny zásuvek se na zadní straně výkonového dílu nachází polohovací čepy. Jejich poloze odpovídá výřez na příslušné zásuvce. Polohovací čepy na zadní straně výkonového dílu: Výřez na zásuvce 5

54 Uspořádání zásuvek PS PS 09 PS 06 PS 0 PS 00 PS PS 0 PS 07 PS 04 PS 0 PS 4 PS PS 08 PS 05 PS 0 Přepínač Dip pro identifikaci stojanů výkonových dílů Identifikace každého stojanu výkonového dílu ve střídači se provádí pomocí přepínače Dip na přední straně výkonového dílu. Přepínač Dip musí být přesně nastaven pro každou zásuvku. Přepínač Dip na přední straně výkonového dílu: ON 4 5

55 Nastavení přepínače Dip pro každou zásuvku ON ON ON PS 4 PS 4 PS 4 CS ON ON ON PS 09 4 PS 0 4 PS ON ON ON PS 06 4 PS 07 4 PS 08 ON ON PS 0 4 PS 04 4 PS 05 ON ON PS 00 4 PS 0 4 PS 0 ON ON Vložení výkonových dílů UPOZORNĚNĺ! Před vložením výkonových dílů do střídače překontrolujte následující body: - umístění polohovacího čepu, - správné nastavení přepínače Dip pro zásuvku. DŮLEŽITÉ! Při vkládání výkonových dílů musí plastové čelo výkonového dílu lícovat s bočními kovovými vzpěrami. V případě, že výkonový díl nelze zcela zasunout do střídače, došlo k vložení výkonového dílu do špatné zásuvky. 8 Utahovací moment:,5 Nm - Zavěste 4 kolejnice - Kolejnice upevněte pomocí 4 x 5 šroubů 5

56 Zavření zařízení Fronius CL Zavření zařízení Fronius CL POZOR! Nevyhovujícím způsobem provedené připojení ochranného vodiče může způsobit závažné zranění a materiální škody. Šrouby na krytech jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem. 5 4 Utahovací moment:,5 Nm - Zavřete dvířka - Vložte kryty - Upevněte je pomocí šroubů 4 - Zavřete zajištění dvířek 54

57 Vkládání rozšiřujících karet CS Bezpečnost VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních modulů. - Před veškerými pracemi na připojení a úkony údržby zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu. - Prostor připojení smí otevřít pouze elektromontér s příslušnou licencí. - Výkonové díly smí otevírat pouze společností Fronius vyškolený odborný personál. VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů. Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut. UPOZORNĚNĺ! Při manipulaci s rozšiřujícími kartami dodržujte prosím všeobecné předpisy ESD. Otevření zařízení Fronius CL V případě, že chcete střídač dodatečně vybavit rozšiřujícími kartami, je před otevřením střídače zapotřebí dodržet bezpečnostní předpisy a pokyny. OFF 0 4 POZOR! Nevyhovujícím způsobem provedené připojení ochranného vodiče může způsobit závažné zranění a materiální škody. Šrouby na krytech jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem. 55

58 Vkládání rozšiřujících karet - Rozšiřující karty vložte do volných zásuvek a poté je upevněte 56

59 Připojení rozšiřujících karet, rozložení kabelu datové komunikace POZOR! Nebezpečí zkratu kovovými částečkami z proříznutí. Vylomené kovové částečky ve střídači mohou způsobit zkrat v případě, že je střídač pod napětím. Při vylamování proříznutí zajistěte, aby - žádné vylomené kovové částečky nespadly do střídače, - případné spadlé částečky byly ze střídače ihned odstraněny. CS - Vylomte proříznutí - Odstraňte příchytku 54 5 Pouze v případě, že kabel datové komunikace nevystupuje stejně jako kabely AC a DC ze dna, ale je do střídače veden z boku: - Sejměte pravou bočnici montážního podstavce - Pro zavedení kabelu datové komunikace umístěte proti bočnici montážního podstavce otvor, popř. namontujte metrické šroubové spojení 4 UPOZORNĚNĺ! Aby nedocházelo k odírání kabelů datové komunikace, opatřete proříznutí a otvor na bočnici montážního podstavce vhodnou ochranou hran (např. gumovou průchodkou). 57

60 - Kabel datové komunikace veďte skrz otevřenou stranu montážního podstavce a skrz vylomené proříznutí do střídače - Připojte kabel datové komunikace k rozšiřující kartě 4 - Kabel datové komunikace upevněte pomocí příchytky a šroubů Namontujte na montážní podstavec bočnici Utahovací moment: Nm 58

61 Zavření zařízení Fronius CL POZOR! Nevyhovujícím způsobem provedené připojení ochranného vodiče může způsobit závažné zranění a materiální škody. Šrouby na krytech jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem. CS 5 4 Utahovací moment:,5 Nm - Zavřete dvířka - Vložte kryty - Upevněte je pomocí šroubů 4 - Zavřete zajištění dvířek 59

62 Uvedení do provozu Tovární nastavení Střídač je od výroby předkonfigurován tak, aby byl připraven k provozu. Individuální možnosti konfigurace proveďte podle návodu v části Nabídka Setup tohoto návodu k obsluze. Uvedení do provozu Po připojení střídače k solárním modulům (DC) a veřejné síti (AC): - vložte veškeré kryty - zavřete a zajistěte dvířka - hlavní vypínač AC přepněte do polohy hlavní vypínač DC přepněte do polohy ON ON 4 - V případě, že solární moduly poskytují dostatečný výkon, svítí kontrolka LED stavu provozu oranžově. Na displeji se zobrazí znázornění fáze spouštění. Oranžové světlo kontrolky LED signalizuje, že v krátké době proběhne spuštění střídače. - Po automatickém spuštění střídače se kontrolka LED stavu provozu rozsvítí zeleně. - Po dobu dodávání energie do sítě svítí kontrolka LED stavu provozu zeleně a tím potvrzuje bezvadnou funkci střídače. Nastavení střídače pro stávající uzemnění solárního modulu UPOZORNĚNĺ! V případě stávajícího uzemnění solárního modulu musí být po zapnutí střídače v Servisní nabídce Basic nastavena odpovídající metoda uzemnění. Pro vstup do Servisní nabídky Basic je zapotřebí zadat 5místný vstupní kód. Tento vstupní kód si lze vyžádat u společnosti Fronius. V případě dostupného uzemnění solárního modulu dojde po zapnutí střídače a po uplynutí fáze spouštění k zobrazení stavového hlášení 50 Příliš nízká izolační hodnota izolačního odporu. 60

63 Stavové hlášení potvrďte stisknutím tlačítka Enter. CS Zobrazí se aktuální izolační hodnota. Stiskněte tlačítko Menu. Zobrazí se nabídka Menu. 4 Pomocí tlačítek vlevo nebo vpravo vyberte režim Setup. Stiskněte 5x neobsazené tlačítko Esc. Zobrazí se CODE, první pozice bliká. 5 6 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro první pozici přístupového kódu. Stiskněte tlačítko Enter. Druhá pozice bliká. 7 8 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro druhou pozici přístupového kódu. Stiskněte tlačítko Enter. Třetí pozice bliká. 9 0 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro třetí pozici přístupového kódu. Stiskněte tlačítko Enter. 6

64 Čtvrtá pozice bliká. Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro čtvrtou pozici přístupového kódu. Stiskněte tlačítko Enter. Pátá pozice bliká. 4 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro pátou pozici přístupového kódu. Stiskněte tlačítko Enter. Přístupový kód bliká. *)... Příklad kódu *) 5 Stiskněte tlačítko Enter. Střídač se nyní nachází v Servisní nabídce Basic, zobrazí se první parametr: - MIXMODE u vícefázových střídačů - DCMODE u jednofázových střídačů 6 7 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte parametr GNDMODE. Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se metoda uzemnění. 8 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte odpovídající metodu uzemnění: OFF = bez uzemnění solárního modulu (tovární nastavení) 6

65 NEG = uzemnění solárního modulu na záporném pólu CS POS = Uzemnění solárního modulu na kladném pólu -00 kohm = uzemnění solárního modulu na záporném pólu pomocí vysokoohmového odporu +00 kohm = uzemnění solárního modulu na kladném pólu pomocí vysokoohmového odporu 9 0 Pro převzetí požadované metody uzemnění stiskněte tlačítko Enter. Pro opuštění Servisní nabídky Basic stiskněte tlačítko Esc. 6

66 64

67 Ovládání

68

69 Ovládací prvky a kontrolky CS Ovládací prvky a kontrolky () () (6) (5) (4) () Poz. Funkce () Displej pro zobrazení hodnot, nastavení a nabídek () Kontrolka LED stavu provozu pro zobrazení stavu provozu () Tlačítko Enter pro potvrzení výběru (4) Tlačítko Menü / Esc pro změnu úrovně nabídky pro opuštění nabídky Setup (5) Tlačítko dolů / vpravo dle výběru: pro navigaci směrem dolů pro navigaci doprava (6) Tlačítko vlevo / nahoru dle výběru: pro navigaci doleva pro navigaci směrem nahoru 67

70 Displej Napájení displeje se provádí pomocí ochranného nízkého napětí solárních modulů. Displej je proto k dispozici během dne. Důležité! Displej střídače není kalibrovaný měřicí přístroj. O několik procent možná odchylka je dána systémem. Pro přesný výpočet údajů pro potřeby elektrorozvodného závodu je proto zapotřebí použít kalibrovaný měřicí přístroj. () () () (4) (5) () () (6) (7) () (0) (9) (8) Poz. Funkce () Symboly režimu zobrazení Now () Symboly režimu zobrazení Day () Symboly režimu zobrazení Year (4) Symboly režimu zobrazení Total (5) Symboly režimu zobrazení Setup (6) Symboly provozních podmínek Zobrazovaná hodnota představuje maximální hodnotu za sledovaný úsek (v závislosti na zvoleném režimu zobrazení) Zobrazovaná hodnota představuje minimální hodnotu za sledovaný úsek (v závislosti na zvoleném režimu zobrazení) Důležité! Zobrazované minimální a maximální hodnoty neodpovídají absolutním extrémním hodnotám, neboť jsou tvořeny průměrem dvousekundového měření.... svítí při zobrazování veličin, které mají přímou souvislost se solárními moduly... svítí při zobrazování veličin, které mají přímou souvislost s veřejnou elektrickou sítí... svítí při zobrazování veličin, které mají přímou souvislost se střídačem (7) Pole pro zobrazení jednotky zobrazuje příslušnou měrnou jednotku zobrazené hodnoty 68

71 Poz. Funkce (8) Symbol pro tlačítko Enter (9) Symboly pro tlačítko Menü/Esc (0) Symboly pro tlačítko dolů / vpravo () Symboly pro tlačítko vlevo / nahoru () Pole pro zobrazení hodnoty zobrazuje číselný údaj hodnoty () Sloupec s dílky (během nastavení neaktivní) zobrazuje nezávisle na zvoleném režimu zobrazení aktuální dodávaný výkon do sítě. Zobrazení je v % maximálního možného výstupního výkonu solárního střídače. CS Kontrolka LED stavu provozu Umístění kontrolky LED stavu provozu na střídači Kontrolka LED stavu provozu mění svou barvu v závislosti na provozním stavu: Kontrolka LED stavu provozu svítí zeleně bliká zeleně svítí oranžově bliká oranžově Vysvětlení Kontrolka LED svítí po ukončení automatické fáze spouštění střídače tak dlouho, dokud je do sítě dodávána energie. Fotovoltaické zařízení pracuje bezvadně. Fotovoltaické zařízení pracuje bezvadně, na displeji se zobrazuje stavová zpráva. V případě zobrazení stavové zprávy zjistěte odpovídající stav podle kapitoly Údržba a servis, odstavec Diagnostika závad a postup při jejich odstraňování a odstraňte příčinu. Stavovou zprávu poté potvrďte stisknutím tlačítka Enter. Střídač se poté, co fotovoltaické moduly začaly po východu slunce dodávat dostatečný výkon, nachází v automatické fázi spouštění. Na displeji se zobrazí varování nebo dojde k přepnutí střídače během fáze spouštění do režimu Standby (= manuální vypnutí dodávání energie do sítě). Po dalším východu slunce bude automaticky opět spuštěno dodávání energie do sítě. Během doby, kdy kontrolka LED bliká oranžově, lze kdykoli manuálně spustit dodávání energie do sítě (viz část Nabídka Setup ). 69

72 Kontrolka LED stavu provozu svítí červeně nesvítí Vysvětlení Všeobecný stav: Zobrazení odpovídající stavové zprávy na displeji Není spojení se solárními moduly; žádný výkon modulů z důvodu tmy. Výčet odpovídajících stavových zpráv, jejich příčin a pokynů pro odstranění se nachází v kapitole Odstraňování závad a údržba, v odstavci Diagnostika závad a postup při jejich odstraňování. 70

73 Fáze spouštění a dodávka do elektrické sítě CS Fáze spouštění Po automatickém spuštění provede střídač vlastní test. Následně proběhne test veřejné elektrické sítě. Tento test trvá několik sekund až minut, záleží na předpisech konkrétní země. Během fáze spouštění svítí kontrolka LED stavu provozu oranžově. Průběh testu. Test zobrazovacích segmentů Všechny zobrazovací prvky se na zhruba jednu sekundu rozsvítí.. Vlastní test podstatných součástí střídače - Střídač projde virtuální kontrolní seznam. - Na displeji se zobrazí TEST a příslušná testovaná součást (např. LED ).. Synchronizace se sítí: - Na displeji se zobrazí WAIT PS, symbol střídače bliká: Střídač vyčká, dokud nejsou připraveny všechny výkonové díly nacházející se v síti. Tento postup je prováděn v závislosti na stejnosměrném napětí. - Následně se na displeji zobrazí SYNC AC, symbol sítě bliká. 4. Test spouštění - Než střídač spustí dodávku do veřejné sítě, dojde k testu síťových podmínek v souladu s předpisy konkrétní země. - Na displeji se zobrazí START UP. V závislosti na národních předpisech země může test spouštění trvat několik sekund až minut. Průběh je zobrazován pomocí shora ubývajícího sloupce. V okamžiku, kdy zmizí dva dílky, které doposud blikaly, uběhla /0 celkové doby testu spouštění. 7

74 Dodávka do elektrické sítě - Po ukončení testu začne střídač dodávat proud do sítě. - Na displeji se zobrazí aktuální výkon, který je dodáván do sítě. - Kontrolka LED stavu provozu svítí zeleně, střídač pracuje. 7

75 Navigace v úrovni nabídky CS Aktivace osvětlení displeje Stiskněte libovolné tlačítko. Rozsvítí se osvětlení displeje. Není-li po dobu 0 sekund stisknuto žádné tlačítko, osvětlení zhasne (v případě, že je osvětlení displeje v nabídce Setup nastaveno na automatické). V nabídce Setup je možné nastavit trvalé rozsvícení nebo vypnutí osvětlení displeje. Automatický přechod do režimu zobrazení Now nebo do fáze spouštění V případě, že po dobu minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka: - Během režimu dodávání energie do sítě přejde střídač automaticky do režimu zobrazení Now, zobrazí se aktuálně dodávaný výkon. - V případě, že se střídač nenachází v režimu dodávání energie do sítě, přejde automaticky do fáze spouštění pro synchronizaci se sítí. Přechod do režimu zobrazení Now nebo do fáze spouštění je možný z libovolné pozice v rámci režimu zobrazení nebo z nabídky Setup. Otevření úrovně nabídky Stiskněte tlačítko Menü (). () Na displeji se zobrazí Menu. Střídač se nyní nachází v úrovni nabídky. Z úrovně nabídky lze - nastavit požadovaný režim zobrazení - vstoupit do nabídky Setup 7

76 Režimy zobrazení Režimy zobrazení Režim zobrazení Now... Zobrazení aktuálních hodnot Režim zobrazení Day... Zobrazení hodnot dodávky energie do sítě za dnešní den Režim zobrazení Year... Zobrazení hodnot dodávky energie do sítě v aktuálním kalendářním roce (pouze ve spojení s rozšířenou výbavou Fronius Datalogger) Režim zobrazení Total... Zobrazení hodnot dodávky energie do sítě od prvního uvedení střídače do provozu Volba režimu zobrazení () () () (4) Otevření úrovně nabídky Pomocí tlačítek vlevo (7) nebo vpravo (6) zvolte požadovaný režim zobrazení () až (4). Stiskněte tlačítko Enter (5). (7) (6) (5) Zobrazí se zvolený režim zobrazení, např. režim zobrazení Day. Důležité! Položka nabídky Year je podporována pouze v případě, že je k zařízení připojena rozšířená výbava ukládání dat Fronius Datalogger. Toto systémové rozšíření disponuje funkcí přesného času. 74

77 Přehled zobrazovaných hodnot Režim zobrazení Symbol Jednotka Rozšířená výbava Hodnota zobrazení Now W - Dodávaný výkon CS V - Síťové napětí A - Dodávaný proud Hz - Frekvence sítě V - Napětí solárního modulu A - Proud solárního modulu MOhm - Izolační odpor HH:MM x Clock C / F - Teplota přiváděného vzduchu ot./min - Otáčky levého ventilátoru ot./min - Otáčky pravého ventilátoru Day kwh / MWh - Energy supplied Year Currency - Yield Total kg / T - Snížení CO W - Max. dodávaný výkon V - Max. síťové napětí V - Min. síťové napětí V - Max. napětí solárního modulu HH:MM - Provozní hodiny střídače x Rozšířená výbava V případě, že potřebná rozšiřující karta není k dispozici, je na displeji zobrazen nápis N.A. (není připojeno). 75

78 Zobrazované hodnoty v režimu zobrazení Now Zvolení režimu zobrazení Now Zvolte režim zobrazení Now. Objeví se první hodnota zobrazení v režimu zobrazení Now. Pomocí tlačítka dolů () přejděte k následující hodnotě zobrazení. Pohyb zpět proveďte tlačítkem nahoru (). () () Zobrazované hodnoty v režimu zobrazení Now Dodávaný výkon aktuálně dodávaný výkon (W) U zařízení BDEW s nastavením DE-MS je aktivní tlačítko Enter. - Stisknutím tlačítka Enter lze zobrazit zdánlivý výkon. - Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů lze zobrazit aktuální provozní režim. Tlačítko Enter může být aktivní i v případě, když se v síti Solar Net nachází modul Fronius Power Control Box a na straně dodavatele energie je redukce výkonu. - Stisknutím tlačítka Enter lze zobrazit redukci výkonu v %. - Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů lze zobrazit čas, po který již probíhá redukce výkonu. V případě kombinace se po stisknutí tlačítka Enter zobrazí zdánlivý výkon. Poté lze pomocí tlačítek nahoru nebo dolů listovat mezi zbývajícími parametry. - Pro návrat do úrovně nabídky stiskněte tlačítko Menu. Síťové napětí napětí vnějšího vodiče (V) Např. napětí fáze L: - Stisknutím tlačítka Enter lze zobrazit napětí fáze. - Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů lze zobrazit napětí ostatních fází. - Pro návrat do úrovně nabídky stiskněte tlačítko Menu. 76

79 Např. proud fáze L: Dodávaný proud aktuálně dodávaný proud (A) - Stisknutím tlačítka Enter lze zobrazit proud fáze. - Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů lze zobrazit proud ostatních fází. - Pro návrat do úrovně nabídky stiskněte tlačítko Menu. CS Frekvence sítě (Hz) Napětí solárního modulu aktuální napětí dodávané solárními moduly (V) Proud solárního modulu aktuální proud dodávaný solárními moduly (A) Izolační odpor fotovoltaického zařízení (MOhm) u neuzemněných solárních modulů VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Při izolačním odporu < 500 kohm se v žádném případě nedotýkejte kladného ani záporného pólu fotovoltaického zařízení. Izolační odpor < 500 kohm může být důsledkem špatně izolovaného stejnosměrného vedení nebo poškozených solárních modulů. V případě příliš nízkého izolačního odporu se obraťte na vašeho servisního partnera Fronius. Izolační odpor je odpor mezi kladným nebo záporným pólem fotovoltaického zařízení a zemnicím potenciálem. Je-li zobrazovaný izolační odpor > 500 kohm, je fotovoltaické zařízení dostatečně izolováno. Izolační odpor nižší než 500 kohm poukazuje na závadu. Při izolačním odporu nižším než 0 MOhm rozlišuje displej mezi: - záporným potenciálem uzemnění (znaménko - ) - kladným potenciálem uzemnění (znaménko + ) 77

80 Příklad zobrazení pro negativní potenciál (znaménko - ) Zkrat mezi vedením DC- a zemí Příklad zobrazení pro pozitivní potenciál (znaménko + ) Zkrat mezi vedením DC+ a zemí Hodiny (rozšířená výbava Datalogger) při změně času na střídači nebo na některém systémovém rozšíření dojde ke změně času na všech zařízeních propojených v síti Solar Net Teplota přiváděného vzduchu teplota nasávaného vzduchu pro chlazení střídače ( C) V oblasti pro jednotku zobrazení se střídavě zobrazuje C a AMB. Otáčky levého ventilátoru - FAN (rpm - otáčky za minutu) V oblasti pro jednotku zobrazení se střídavě zobrazuje RPM a FAN. Otáčky pravého ventilátoru - FAN (rpm - otáčky za minutu) V oblasti pro jednotku zobrazení se střídavě zobrazuje RPM a FAN. Rozšířená výbava V případě, že potřebná rozšiřující karta není k dispozici, je na displeji zobrazen nápis N.A. (není připojeno). 78

81 Zobrazované hodnoty v režimech zobrazení Day / Year / Total CS Všeobecné informace Okamžik zapnutí představuje pro střídač počátek dne. V případě odpojení stejnosměrného vedení dojde v režimu zobrazení Day po opětovném spuštění k vynulování následujících hodnot: - výnos (volitelná měna) - snížení CO (kg) - maximální dodávaný výkon (W) - maximální síťové napětí (V) - minimální síťové napětí (V) - provozní hodiny střídače V případě, že je k dispozici rozšířená výbava Fronius Datalogger, platí zobrazené hodnoty pro celý kalendářní den. Volba režimů zobrazení Day / Year / Total První zobrazovaná hodnota v režimu zobrazení Day : První zobrazovaná hodnota v režimu zobrazení Year : () () () () 79

82 První zobrazovaná hodnota v režimu zobrazení Total : Zvolte režim zobrazení Day nebo Year nebo Total. Objeví se první hodnota zobrazení ve zvoleném režimu zobrazení. Pomocí tlačítka dolů () přejděte k následující hodnotě zobrazení. Pohyb zpět proveďte tlačítkem nahoru (). () () Zobrazované hodnoty v režimech zobrazení Day / Year / Total Dodaná energie energie dodaná do sítě za sledovanou dobu (kwh / MWh) Na základě různých postupů měření může dojít k odchylkám oproti hodnotám naměřeným jinými zařízeními. Pro výpočet dodané energie jsou závazné pouze kalibrované měřicí přístroje dodané elektrorozvodným závodem. Výnos získané peníze za sledovanou dobu (měnu lze nastavit v nabídce Setup) Stejně jako u dodávané energie může i v případě výnosu dojít k odchylkám měřených hodnot. Nastavení měny a přepočítávacího kurzu je popsáno v části Nabídka Setup. Tovární nastavení závisí na nastavení příslušné země. 80

83 CS Snížení CO snížení emisí CO během sledovaného období (kg / T; T = tuna) V oblasti pro jednotku zobrazení se střídavě zobrazuje kg nebo T a CO. Hodnota snížení CO odpovídá emisím CO, ke kterým by došlo při výrobě stejného množství proudu v tepelné elektrárně. Tovární nastavení je 0,59 kg / kwh (zdroj: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie - Německá společnost pro sluneční energii). Maximální dodávaný výkon nejvyšší dodávaný výkon do sítě po sledovanou dobu (W) Maximální síťové napětí nejvyšší naměřené síťové napětí (V) po sledovanou dobu Např. maximální napětí fáze L: Podle nastavení země nebo specifických nastavení přístroje je v režimu zobrazení aktivní tlačítko Enter. - Stisknutím tlačítka Enter lze zobrazit naměřené maximální napětí fáze během pozorované doby. - Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů lze zobrazit maximální napětí ostatních fází naměřené během pozorované doby. - Pro návrat do úrovně nabídky stiskněte tlačítko Menu. Minimální síťové napětí nejnižší naměřené síťové napětí (V) po sledovanou dobu Maximální napětí solárního modulu nejvyšší naměřené napětí (V) solárního modulu po sledovanou dobu 8

84 Provozní hodiny provozní hodiny střídače (HH:MM) Provozní hodiny se udávají v hodinách a minutách až do 999 h a 59 min (zobrazení: 999:59 ). Poté jsou uváděny pouze celé hodiny. Přestože je střídač během noci mimo provoz, jsou údaje požadované kartou snímače každou hodinu snímány a ukládány. Rozšířená výbava V případě, že potřebná rozšiřující karta není k dispozici, je na displeji zobrazen nápis N.A. (není připojeno). 8

85 Nabídka Setup CS Přednastavení Střídač je z výroby předkonfigurován tak, aby byl připraven k provozu. Pro zcela automatický provoz s dodáváním energie do sítě není zapotřebí žádného nastavování. Nabídka Setup umožňuje snadnou změnu přednastavení střídače, aby v odpovídal přáním a požadavkům uživatele. Vstup do nabídky Setup () Přejděte do úrovně nabídky (stiskněte tlačítko Menü ). Pomocí tlačítek vlevo (4) nebo vpravo () zvolte režim Setup (). Stiskněte tlačítko Enter (). (4) () () Zobrazí se první položka nabídky Setup STAND BY. 8

86 Listování položkami nabídky Příklad: Položka nabídky STAND BY Příklad: Položka nabídky CONTRAST () () () () Vstup do nabídky Setup Pomocí tlačítek nahoru () nebo dolů () listujte mezi dostupnými položkami nabídky. 84

87 Položky nabídky Setup CS STAND BY Manuální aktivace / deaktivace režimu Standby pomocí tlačítka Enter Jednotka - Rozsah nastavení Enter Tovární nastavení Automatická dodávka energie do sítě (režim Standby deaktivován) - V režimu Standby je výkonová elektronika vypnuta. Nedochází k dodávce energie do sítě. - Kontrolka LED bliká oranžově. - Po setmění oranžově blikající kontrolka LED zhasne. - Po následujícím východu slunce dojde k automatickému spuštění dodávky energie do sítě (kontrolka LED začne po fázi spouštění svítit zeleně). - Během doby, kdy kontrolka LED bliká oranžově, lze dodávku energie do sítě kdykoli obnovit (deaktivací režimu STAND BY ). V případě, že je režim Standby aktivován pomocí tlačítka Enter, zobrazí se na displeji střídavě STAND BY a Enter : Pro zachování režimu Standby: - Stiskněte tlačítko Esc. Pro ukončení režimu Standby: - Stiskněte tlačítko Enter. CONTRAST Nastavení kontrastu displeje Jednotka - Rozsah nastavení 0-7 Tovární nastavení 7 Vzhledem k tomu, že je kontrast závislý na teplotě, může dojít při změnách okolní teploty k nutnosti změny kontrastu položce nabídky CONTRAST. 85

88 LIGHT MODE Přednastavení osvětlení displeje Jednotka - Rozsah nastavení AUTO / ON / OFF Tovární nastavení AUTO AUTO: ON: OFF: Po posledním stisknutí libovolného tlačítka dojde na základě nastavení po 0 sekundách k zhasnutí osvětlení displeje. Displej je osvětlen po celou dobu dodávání energie do sítě. Osvětlení displeje je stále vypnuté. Důležité! Položka nabídky LIGHT MODE se týká pouze podsvětlení displeje. Deaktivace samotného displeje není zapotřebí díky jeho minimální energetické spotřebě mw (/ 000 W). CASH Nastavení měny a přepočítávacího kurzu pro úhradu dodané energie Jednotka - Oblast zobrazení Měna / přepočítávací kurz / kwh Tovární nastavení (závisí na nastavení příslušné země) CO Nastavení faktoru pro snížení CO Jednotka kg/kwh, t/kwh Rozsah nastavení 00,0-99,99 Tovární nastavení 0,59 kg/kwh 86

89 YIELD Nastavení - hodnoty OFFSET (rozkmitu) pro zobrazení celkové energie - faktoru vyrovnání měření pro zobrazení denní, roční a celkové energie CS Rozsah nastavení OFF SET / CALI. OFF SET Zadání hodnoty pro dodanou energii, která bude přičtena k aktuální dodávané energii (např. přenosová energie při výměně střídače) a zadání jednotky Jednotka Rozsah nastavení Wh / kwh / MWh 5místné + k... / M... kwh = 000 Wh MWH = Wh Tovární nastavení 0 CALI. Zadání korekční hodnoty, aby zobrazení na displeji střídače odpovídalo kalibrovanému zobrazení elektroměru Jednotka % Rozsah nastavení -5,0 - +5,0, v krocích po 0, Tovární nastavení 0 IG-NR. Nastavení čísla (= adresy) střídače pro případ více fotovoltaických střídačů Jednotka - Rozsah nastavení 0-99 (00. střídač = 00) Tovární nastavení Důležité! Při zapojení více střídačů do jednoho datového komunikačního systému je zapotřebí každému střídači přiřadit vlastní adresu. 87

90 DAT COM Kontrola datového spojení, test funkce nebo aktivace a resetování různých rozšíření (např. karet Fronius Signal Card, Fronius Personal Display Card, Fronius Interface Card, Fronius TAC Card atd.) Rozsah nastavení Zobrazení OK COM nebo ERROR COM; SIGCD TEST / PDCD RST / IFCD RST / TAC TEST OK COM / ERROR COM zobrazuje dostupnou datovou komunikaci v síti Solar Net nebo závadu datové komunikace Příklady pro rozšířené výbavy: SIGCD TEST Test funkce rozšířené výbavy karty Fronius Signal Card *) PDCD RST Resetování rozšířené výbavy karty Fronius Personal Display Card IFCD RST Resetování rozšířené výbavy karty Fronius Interface Card TAC TEST Test funkce rozšířené výbavy karty Fronius Power Relais Card (TAC) *) *) Rozšířené výbavy karet Fronius Signal Card a Fronius Power Relay Card (TAC) nejsou u zařízení Fronius CL k dispozici. Tyto funkce jsou realizovány bez dodatečných rozšiřujících karet na printu Snowball (řízení ventilátoru) pomocí beznapěťového relé. TIME Nastavení data a času Jednotka DDMMYYYY, HH:MM Rozsah nastavení Datum / čas Tovární nastavení - Důležité! Položka nabídky TIME je podporována pouze v případě, že je k zařízení připojena rozšířená výbava ukládání dat Fronius Datalogger. 88

91 LIMIT CFG Slouží k zobrazení relevantních informací pro elektrorozvodný závod. Zobrazované hodnoty závisí na příslušném nastavení země a na specifických nastaveních střídače. CS Rozsah zobrazení U IL Max / U IL/TRIP* Max / U IL Min / U IL/TRIP* Min / U OL Max / U OL/TRIP* Max / U OL Min / U OL/TRIP* Min / U RC Max / U RC Min / U LL FREQ IL Max / FREQ IL/TRIP* Max / FREQ IL Min / FREQ IL/ TRIP* Min / FREQ OL Max / FREQ OL/TRIP* Max / FREQ OL Min / FREQ OL/TRIP* Min / FREQ RE Max / FREQ RE Min START TIME/INIT* / START TIME/RCON* AGF / EMI COMP / POWER LIM / MIX MODE * zobrazuje se střídavě, např.: IL OL Inner Limit - vnitřní mezní hodnota Outer Limit - vnější mezní hodnota Podle nastavení země nebo specifických nastavení přístroje je možné vnitřní mezní hodnotě IL a vnější mezní hodnotě OL přiřadit různé doby tolerance. Např.: - krátkou dobu tolerance pro odchylku od vnější mezní hodnoty - delší dobu tolerance pro odchylku od vnitřní mezní hodnoty U IL Max Horní vnitřní mezní hodnota síťového napětí ve V U IL/TRIP Max Doba tolerance pro překročení horní vnitřní mezní hodnoty síťového napětí v P** U IL Min Spodní vnitřní mezní hodnota síťového napětí ve V U IL/TRIP Min Doba tolerance pro podkročení spodní vnitřní mezní hodnoty síťového napětí v P** U OL Max Horní vnější mezní hodnota síťového napětí ve V U OL/TRIP Max Doba tolerance pro překročení horní vnější mezní hodnoty síťového napětí v P** U OL Min Spodní vnější mezní hodnota síťového napětí ve V U OL/TRIP Min Doba tolerance pro podkročení spodní vnější mezní hodnoty síťového napětí v P** 89

92 U RC Max Reconnection Horní mezní hodnota napětí pro opětovné připojení k veřejné síti po odpojení z důvodu nepřípustné odchylky parametrů U RC Min Reconnection Spodní mezní hodnota napětí pro opětovné připojení k veřejné síti po odpojení z důvodu nepřípustné odchylky parametrů U LL Longtime Limit Mezní hodnota napětí ve V pro střední hodnotu napětí zjištěnou za delší období FREQ IL Max Horní vnitřní mezní hodnota frekvence sítě v Hz FREQ IL/TRIP Max Doba tolerance pro překročení horní vnitřní mezní hodnoty frekvence sítě v P** FREQ IL Min Spodní vnitřní mezní hodnota frekvence sítě v Hz FREQ IL/TRIP Min Doba tolerance pro podkročení spodní vnitřní mezní hodnoty frekvence sítě v P** FREQ OL Max Horní vnější mezní hodnota frekvence sítě v Hz FREQ OL/TRIP Max Doba tolerance pro překročení horní vnější mezní hodnoty frekvence sítě v P** FREQ OL Min Spodní vnější mezní hodnota frekvence sítě v Hz FREQ OL/TRIP Min Doba tolerance pro podkročení spodní vnější mezní hodnoty frekvence sítě v P** ** P = periody sítě; P odpovídá 0 ms při 50 Hz a 6,66 ms při 60 Hz FREQ RC Max Reconnection Horní mezní hodnota frekvence sítě pro opětovné připojení k veřejné síti po odpojení z důvodu nepřípustné odchylky parametrů FREQ RC Min Reconnection Spodní mezní hodnota frekvence sítě pro opětovné připojení k veřejné síti po odpojení z důvodu nepřípustné odchylky parametrů START TIME/INIT Doba spouštění střídače v s START TIME/RCON Čas opětovného připojení v s po závadě sítě 90

93 AGF Advanced Grid Features Rozsah zobrazení Q MODE / GPIS / GFPR / FULL/LVRT CS Q MODE GPIS GFPR FULL / LVRT*** Režim pro zadání jalového výkonu - CONST / COSP*** konstantní zadání cos phi - CONST / Q REL*** konstantní zadání relativního jalového výkonu v % - CONST / Q ABS*** konstantní zadání absolutního jalového výkonu ve var - COSP (P) zadání cos phi v závislosti na efektivním výkonu - Q (U) relativní zadání jalového výkonu přes aktuální síťové napětí - Q (P) relativní zadání jalového výkonu v závislosti na efektivním výkonu - OFF Střídač pracuje v oblasti čistého efektivního výkonu (cos phi = ) Gradual Power Increment at Startup funkce Soft-Start; jak rychle má střídač zvýšit výkon ON / OFF / N.A. Grid Frequency Depending Power Reduction snížení výkonu závislé na frekvenci sítě ON / OFF / N.A. Low Voltage Ride Through funkce pro přemostění výpadku síťového napětí, který byl způsoben parametry síťového napětí mimo limity ON / OFF / N.A. EMI COMP kompenzace filtru EMC za provozu ON / OFF / N.A. POWER LIM konstantní omezení zdánlivého výkonu MIX MODE provozní režim DC *** zobrazuje se střídavě N.A. není k dispozici - pro zobrazení příslušné hodnoty stiskněte tlačítko Enter - pro opuštění zobrazené hodnoty stiskněte tlačítko Esc 9

94 STATE FAN Zobrazení stavu ventilátorů Oblast zobrazení N.I. FAN SAFETY X a STOP X SELF a TEST O.K. FAN N.I. FAN / SAFETY X a STOP X / SELF a TEST / O.K. FAN Žádná komunikace mezi řízením střídače (IG Brain) a řízením ventilátoru (Snowball) Zastavení ventilátoru z bezpečnostních důvodů; x popisuje závadu: 0... všeobecná závada (příliš vysoká teplota, příliš vysoký proud)... Závada levého ventilátoru... Závada pravého ventilátoru... Závada levého a pravého ventilátoru 4... Závada ventilátoru v prostoru připojení 5... Závada levého ventilátoru a ventilátoru v prostoru připojení 6... Závada pravého ventilátoru a ventilátoru v prostoru připojení 7... Závada všech ventilátorů Spustí se vlastní test Ventilátory jsou v pořádku a pracují bez problému V případě správného komunikačního spojení a nebyl-li proveden vlastní test, může být vlastní test řízení ventilátorů spuštěn pomocí tlačítka Enter : - Po stisknutí tlačítka Enter se zobrazí TEST. - Po opětovném stisknutí tlačítka Enter se spustí vlastní test řízení ventilátorů, zobrazení přejde zpět na bod nabídky STATE FAN. STATE PS Zobrazení stavu výkonových dílů; lze zobrazit poslední závadu Důležité! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer dochází přirozeně k zobrazení stavové zprávy 06 (Power Low) a 07 (DC-Low). Tato stavová zpráva neupozorňuje na žádnou závadu. 9

95 VERSION Zobrazení čísla verze a sériového čísla elektronických součástí (např. jednotky IG- Brain, výkonových dílů, displeje, nastavení země atd.) CS Jednotka - Oblast zobrazení MAIN CTRL / LCD / PS (PS00, PS0... PS4) / SNOW BALL Tovární nastavení - MAINCTRL LCD PS SNOW BALL Údaje o verzi jednotky IG-Brain (ízení střídače) Údaje o verzi displeje Údaje o verzi výkonových dílů (PS00 - PS4) Údaje o verzi printu Snowball (kromě jiného zodpovídá za řízení ventilátorů) 9

96 Nastavení a zobrazení položek nabídky Všeobecné nastavení položek nabídky Vstup do nabídky Setup Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte požadovanou položku nabídky. Stiskněte tlačítko Enter. První pozice nastavované hodnoty bliká: Zobrazí se dostupná nastavení: 4 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte číslo pro první pozici. 4 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení. 5 Stiskněte tlačítko Enter. Druhá pozice hodnoty bliká. 6 Opakujte pracovní kroky 4 a 5 do té doby, než... bliká celá nastavovaná hodnota. 7 Stiskněte tlačítko Enter. 8 V případě potřeby opakujte pracovní kroky 4-6 pro jednotky a jiné nastavované hodnoty do té doby, než jednotka nebo nastavovaná hodnota začne blikat. 9 Pro uložení a převzetí změn stiskněte tlačítko Enter. V případě, že změny nechcete uložit, stiskněte tlačítko Esc. 5 Pro uložení a převzetí výběru stiskněte tlačítko Enter. V případě, že změny nechcete uložit, stiskněte tlačítko Esc. Zobrazí se aktuálně zvolená položka nabídky. Zobrazí se aktuálně zvolená položka nabídky. Příklady použití nastavení a zobrazení položek nabídky Nastavení a zobrazení položek nabídky je popsáno na základě následujících příkladů: - Nastavení měny a přepočítávacího kurzu - Náhled a nastavení parametrů v položce nabídky DATCOM - Nastavení času a data Nastavení měny a přepočítávacího kurzu Vyberte položku nabídky CASH. Stiskněte tlačítko Enter. 94

97 Zobrazí se měna, tovární nastavení = EUR ; první pozice bliká. CS 4 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte písmeno pro první pozici. Stiskněte tlačítko Enter. Druhá pozice bliká. 5 6 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte písmeno pro druhou pozici. Stiskněte tlačítko Enter. Třetí pozice bliká. 7 8 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte písmeno pro třetí pozici. Stiskněte tlačítko Enter. Nastavená měna bliká. 9 Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se přepočítávací kurz v kwh / měna, tovární nastavení = 0,48 EUR / kwh. První pozice bliká. 0 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro první pozici (např. 0). Stiskněte tlačítko Enter. 95

98 Druhá pozice bliká. Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro druhou pozici (např. 0). Stiskněte tlačítko Enter. První pozice po desetinné čárce bliká. 4 5 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro první pozici po desetinné čárce (např. 4). Stiskněte tlačítko Enter. Druhá pozice po desetinné čárce bliká. 6 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro druhou pozici po desetinné čárce (např. 8). 7 Nastavit lze hodnoty od 000, do 99,99. Stiskněte tlačítko Enter. Nastavený přepočítávací kurz bliká. 8 Stiskněte tlačítko Enter. Měna a přepočítávací kurz budou převzaty. 9 Pro opuštění položky nabídky CASH stiskněte tlačítko Esc. Náhled a nastavení parametrů v položce nabídky DATCOM Vyberte položku nabídky DATCOM Stiskněte tlačítko Enter Další zobrazení se liší v závislosti na tom, zda - je vytvořeno datové spojení - se u datového spojení vyskytla závada nebo zda není nainstalována rozšířená výbava Datové spojení je k dispozici 96

99 V případě dostupného datového spojení se zobrazí OKCOM. Pomocí tlačítka dolů zvolte další možnosti: CS např. reset karty Personal Display Card ( PDCD RST )......nebo reset karty Interface Card ( IFCD RST ). 4 Stiskněte tlačítko Enter Zobrazí se PDCD DONE......nebo... IFCD DONE 5 6 Pro opuštění aktuální zvolené možnosti nastavení stiskněte tlačítko Esc. Pomocí tlačítka dolů zvolte další možnosti: Zobrazí se TAC NI 7 Pro opuštění položky nabídky DATCOM stiskněte dvakrát tlačítko Esc. 97

100 U datového spojení se vyskytla závada nebo není zařízení DATCOM nainstalováno V případě závady na datovém spojení nebo v případě, že zařízení nebylo nainstalováno, se zobrazí zpráva ERROR COM. Pomocí tlačítka dolů zvolte příslušnou volbu Zobrazí se SIGCD NI (karta Signal Card není nainstalovaná) nebo PDCD NI (karta Personal Display Card není nainstalovaná) nebo IFCD NI (karta Interface Card není nainstalovaná) nebo TAC NI (karta TAC Card není nainstalovaná). 4 Pro opuštění položky nabídky DATCOM stiskněte tlačítko Esc Nastavení času a data Vyberte položku nabídky TIME. Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se datum (DD.MM.RRRR), bliká první pozice dne. 4 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro první pozici dne. Stiskněte tlačítko Enter. Bliká druhá pozice dne. 5 6 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro druhou pozici dne. Stiskněte tlačítko Enter. 98

101 Bliká první pozice měsíce. 7 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro první pozici měsíce. CS 8 Stiskněte tlačítko Enter. Bliká druhá pozice měsíce. 9 0 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro druhou pozici měsíce. Stiskněte tlačítko Enter. Bliká první pozice roku. Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro první pozici roku. Stiskněte tlačítko Enter. Bliká druhá pozice roku. 4 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro druhou pozici roku. Stiskněte tlačítko Enter. Bliká třetí pozice roku. 5 6 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro třetí pozici roku. Stiskněte tlačítko Enter. Bliká čtvrtá pozice roku. 7 8 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro čtvrtou pozici roku. Stiskněte tlačítko Enter. 99

102 Nastavené datum bliká. 9 Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se čas (HH:MM), první pozice hodiny bliká. 0 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro první pozici hodiny. Stiskněte tlačítko Enter. Bliká druhá pozice hodiny. Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro druhou pozici hodiny. Stiskněte tlačítko Enter. Bliká první pozice minuty. 4 5 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro první pozici minuty. Stiskněte tlačítko Enter. Bliká druhá pozice minuty. 6 7 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro druhou pozici minuty. Stiskněte tlačítko Enter. Nastavený čas bliká. 8 9 Pro uložení nastavení času stiskněte tlačítko Enter. Pro opuštění položky nabídky TIME stiskněte tlačítko Esc. 00

103 Funkce Setup Lock CS Střídač je vybaven funkcí Setup Lock. Při aktivované funkci Setup Lock nelze vstoupit do nabídky Setup, např. pro ochranu před nežádoucím přenastavením údajů nabídky. Pro aktivaci/deaktivaci funkce Setup Lock je zapotřebí zadat kód. Všeobecné informace Aktivace/deaktivace funkce Setup Lock Stiskněte tlačítko Menu Zobrazí se nabídka Menu. Pomocí tlačítek vlevo nebo vpravo vyberte režim Setup Stiskněte 5x neobsazené tlačítko Esc Zobrazí se CODE, první pozice bliká. 4 5 Zadejte přístupový kód : Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte hodnotu pro první pozici přístupového kódu Stiskněte tlačítko Enter Druhá pozice bliká. 6 Opakujte pracovní kroky 4 a 5 pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou pozici přístupového kódu do té doby, než... přístupový kód bliká. 7 Stiskněte tlačítko Enter 0

104 Zobrazí se SETUP LOCK. 8 Stiskněte tlačítko Enter Zobrazí se ON LOCK 9 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte požadovanou funkci ON LOCK = funkce Setup Lock je aktivní (nelze vstoupit do nabídky Setup) OFF LOCK = funkce Setup Lock je neaktivní (lze vstoupit do nabídky Setup) 0 Pro převzetí zvolené funkce stiskněte tlačítko Enter 0

105 Funkce Select Log Entry CS Všeobecné informace Střídač je vybaven jednoduchou funkcí ukládání, pomocí které je možné zaznamenat až 5 závad sítě. Posledních 5 závad sítě se přitom uloží s časovým údajem vzniku závady podle aktuálního stavu celkového počtu provozních hodin. Pokud se má uložit více než 5 závad, nejstarší závada se smaže. Závada sítě se uloží, jestliže se liší od poslední závady. Chcete-li vyvolat uloženou závadu sítě, musíte zadat kód 564. Funkce Select Log Entry - vyvolání uložených závad sítě Stiskněte tlačítko Menu Zobrazí se nabídka Menu. Pomocí tlačítek vlevo a vpravo vyberte režim Setup Stiskněte 5x neobsazené tlačítko Esc Zobrazí se CODE, první pozice bliká. 4 5 Zadejte přístupový kód 564: Pomocí tlačítek nahoru a dolů zvolte hodnotu pro první pozici přístupového kódu Stiskněte tlačítko Enter Druhá pozice bliká. 6 Opakujte pracovní kroky 4 a 5 pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou pozici přístupového kódu do té doby, než... přístupový kód bliká. 7 Stiskněte tlačítko Enter 0

106 Na displeji se střídavě zobrazuje LOG a ENTRY. 8 Stiskněte tlačítko Enter Zobrazí se první uložená závada sítě LOG. 9 Pomocí tlačítek nahoru a dolů zvolte požadovanou závadu sítě. LOG... obsahuje nejaktuálnější závadu sítě LOG 5... obsahuje nejstarší závadu sítě 0 Stisknutím tlačítka Enter zobrazíte závadu sítě Zobrazí se odpovídající stavová zpráva (např. STATE 5 = frekvence AC ve fázi je příliš vysoká) Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů Zobrazený časový okamžik, ve kterém došlo k závadě sítě, bude odpovídat aktuálnímu stavu celkového počtu provozních hodin. Chcete-li opustit funkci Select Log Entry, stiskněte x tlačítko Esc UPOZORNĚNĺ! Pokud se zobrazí stavová zpráva STATE a časový okamžik 0:00 H, byla zvolena pozice v paměti, na které dosud nebyla uložena žádná závada AC. 04

107 Funkce Energy manager CS Všeobecné informace Střídač je vybaven funkcí Energy manager. Pomocí funkce Energy manager je možné nastavit beznapěťová relé střídače tak, aby fungovala jako ovladače. Díky tomu je možné ovládat spotřebič připojený na přípojných svorkách relé zadáním bodu zapnutí nebo vypnutí závislého na dodávaném výkonu. Spínací kontakt se vypne, - pokud střídač nedodává proud do veřejné sítě, - jakmile se střídač ručně přepne do pohotovostního režimu, - když je nastavení efektivního výkonu < 0 % jmenovitého výkonu (např. prostřednictvím Fronius Power Control Card/Box), - v případě nedostatečného slunečního záření (stavové zprávy POWER LOW a DC LOW ). Aktivace funkce Energy manager a nastavení bodu zapnutí a vypnutí se provádí v Servisní nabídce Basic. Chcete-li vstoupit do Servisní nabídky Basic, musíte zadat kód 74. Aktivace funkce Energy manager Stiskněte tlačítko nabídky Menu Zobrazí se nabídka Menu. Pomocí tlačítek vlevo a vpravo vyberte režim Setup Stiskněte 5x neobsazené tlačítko Esc Zobrazí se CODE, první pozice bliká. 4 5 Zadejte přístupový kód 74: Pomocí tlačítek nahoru a dolů zvolte hodnotu pro první pozici přístupového kódu Stiskněte tlačítko Enter Druhá pozice bliká. 6 Opakujte pracovní kroky 4 a 5 pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou pozici přístupového kódu do té doby, než... 05

108 ... přístupový kód bliká. 7 Stiskněte tlačítko Enter Střídač se nyní nachází v Servisní nabídce Basic, zobrazí se první parametr MIXMO- DE : 8 9 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte parametr E-MNG Stiskněte tlačítko Enter Zobrazí se aktuální stav funkce Energy manager. OFF ON Funkce Energy manager je deaktivována (tovární nastavení) Funkce Energy manager je aktivována 0 Chcete-li aktivovat funkci Energy manager pomocí tlačítek nahoru a dolů, vyberte možnost ON : Stiskněte tlačítko Enter Zobrazí se limity efektivního výkonu: LIM EN = Limit engage (bod zapnutí) Limit efektivního výkonu, od kterého bude spínací kontakt zapnutý Tovární nastavení: 0 % jmenovitého výkonu 06

109 LIM DI = Limit disengage (bod vypnutí) Limit efektivního výkonu, od kterého bude spínací kontakt vypnutý CS Tovární nastavení: 0 Pomocí tlačítek nahoru a dolů zvolte požadovaný limit efektivního výkonu Stiskněte tlačítko Enter Zobrazí se aktuální bod zapnutí nebo vypnutí ve wattech (W). 4 Změňte bod zapnutí nebo vypnutí Změna bodu zapnutí nebo vypnutí: a) Stiskněte tlačítko Enter První pozice hodnoty bliká. b) Pomocí tlačítek nahoru a dolů přiřaďte blikající pozici odpovídající hodnotu c) Stiskněte tlačítko Enter d) Postup opakujte pro každou pozici, až bude celá hodnota bodu zapnutí nebo vypnutí blikat e) Stiskněte tlačítko Enter Zobrazí se aktuálně nastavená hodnota bodu zapnutí nebo vypnutí. f) Stiskněte tlačítko Esc Zobrazí se odpovídající limit efektivního výkonu. Servisní nabídku Basic opustíte tak, že x stisknete tlačítko Esc. Deaktivace funkce Energy manager 4 Stiskněte tlačítko nabídky Menu Pomocí tlačítek vlevo a vpravo vyberte režim Setup Stiskněte 5x neobsazené tlačítko Esc Zadejte přístupový kód 74 Střídač se nyní nachází v Servisní nabídce Basic, zobrazí se první parametr MIXMO- DE. 07

110 5 6 Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů zvolte parametr E-MNG Stiskněte tlačítko Enter Zobrazí se aktuální stav funkce Energy manager. ON Funkce Energy manager je aktivována 7 8 Chcete-li deaktivovat funkci Energy manager pomocí tlačítek nahoru a dolů, vyberte možnost OFF : Stiskněte tlačítko Enter Funkce Energy manager je deaktivována. UPOZORNĚNĺ! Možnost OFF je možné vybrat pouze tehdy, pokud ani jednomu z obou beznapěťových relé připojovací části není v Servisní nabídce Basic pod parametrem GPSC CFG přiřazeno číslo funkce 9 Energy manager. Možnost OFF se zobrazí pouze tehdy, pokud pro obě relé byla nastavena jiná funkce než 9. Servisní nabídku Basic opustíte tak, že x stisknete tlačítko Esc. 08

111 Odstraňování závad a údržba

112

113 Diagnostika stavu a odstranění závad CS Zobrazení stavových zpráv Střídač je vybaven vlastním diagnostickým systémem, který sám rozezná velké množství možných závad a zobrazí je na displeji. Díky tomu lze rychle odstranit závady na střídači, fotovoltaickém zařízení, resp. ovládání. V případě, že diagnostický systém nalezne konkrétní závadu, zobrazí se na displeji příslušná stavová zpráva. Důležité! Krátkodobě zobrazované stavové zprávy mohou být důsledkem řídicího procesu střídače. V případě, že poté střídač zase pracuje bezvadně, není důvodem závada. Obecné stavové zprávy Napětí naprázdno solárního modulu je příliš nízké. V případě, že se napětí naprázdno solárního modulu zvýší nad 65 V, spustí střídač synchronizaci se sítí (zobrazení SYNC AC ). Výkon solárních modulů je příliš nízký. Po krátké čekací době spustí střídač opětovně synchronizaci se sítí (zobrazení: SYNC AC ). Naprostý výpadek V případě, že displej zůstává delší dobu po východu slunce tmavý: - Překontrolujte napětí naprázdno solárních modulů na přípojkách střídače: Napětí naprázdno < 60 V... závada na zbývající části fotovoltaického zařízení Napětí naprázdno > 60 V... možná závada na střídači. V takovém případě se obraťte na servisního technika vyškoleného společností Fronius.

114 Stavové zprávy v případě závad na výkonových dílech V případě, že ve střídači dojde k závadě na výkonovém dílu, je výsledkem zobrazení speciální stavové zprávy. Vyvolání stavové zprávy je možné i v případě, že nedošlo k žádné závadě. Tato forma vyvolání stavové zprávy je popsána v části Nabídka Setup v tomto návodu k obsluze. Zobrazení v normálním provozu V případě závady na jednom z obou výkonových dílů se na displeji zobrazí střídavě nápis STATE a odpovídající stavová zpráva (např. STATE 55 ) a ENTER - Stiskněte dvakrát tlačítko Enter - Zobrazí se stavová zpráva výkonového dílu STATE PS. - Stiskněte tlačítko Enter

115 Stavové zprávy - třída Stavové zprávy třídy se vyskytují průběžně a jsou vyvolávány veřejnou elektrickou sítí. CS Střídač reaguje nejprve oddělením od sítě. Následně je síť po určitý kontrolní čas sledována. V případě, že po této periodě již není zjištěna žádná závada, spustí střídač opět dodávku energie do sítě. V závislosti na nastavení zemì je aktivována funkce Softstart GPIS: podle smìrnice VDE-AR-N 405 se po odpojení z dùvodu závady AC zvyšuje výstupní výkon støídaèe nepøetržitì každou minutu o 0 %. Důležité! U následujících stavových zpráv definuje. pozice x přesný bod v síti: 0 = více / všechny fáze = L = L = L x Příliš vysoké napětí AC Chování Odstranění x Příliš nízké napětí AC Chování Jakmile síťové podmínky po podrobné zkoušce opět dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač dodávání energie do sítě. Prověřte síťová připojení a pojistky. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. Jakmile síťové podmínky po podrobné zkoušce opět dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač dodávání energie do sítě. Odstranění Prověřte síťová připojení a pojistky. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. x5 Příliš vysoká frekvence AC Chování Jakmile síťové podmínky po podrobné zkoušce opět dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač dodávání energie do sítě. Odstranění Prověřte síťová připojení a pojistky. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. x6 Frekvence AC příliš nízká Chování Jakmile síťové podmínky po podrobné zkoušce opět dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač dodávání energie do sítě.

116 Odstranění x7 Síť AC není k dispozici Chování Odstranění 08 Zjištěno oddělení Chování Prověřte síťová připojení a pojistky. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. Jakmile síťové podmínky po podrobné zkoušce opět dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač dodávání energie do sítě. Prověřte síťová připojení a pojistky. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. Jakmile síťové podmínky po podrobné zkoušce opět dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač dodávání energie do sítě. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. 09 Všeobecná závada na elektrické síti Tato závada se v případě závady na síti zobrazí vždy jako první. Po kontrole veškerých výkonových dílů je závada blíže specifikována: x / x4 nebo zůstane zobrazeno 09 (např. v případě, že fáze hlásí 04 a jedna hlásí 0 ). Chování Odstranění Jakmile síťové podmínky po podrobné zkoušce opět dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač dodávání energie do sítě. Prověřte síťová připojení a pojistky. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. Stavové zprávy - třída Stavové zprávy třídy se mohou vyskytnout pouze ve spojení s měřicím a kontrolním relé. Servisní zprávy třídy se rovněž týkají parametrů sítě. Některé zkušební postupy se proto překrývají s postupy ze třídy. Reakce střídače je stejná jako u stavových zpráv třídy. 0 Otevřený síťový stykač nebo výpadek napájecí fáze síťového stykače Chování Odstranění Není zahájeno dodávání energie do sítě. Reakce měřicího a kontrolního relé V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika. 4

117 Stavové zprávy - třída Servisní třída zahrnuje stavové zprávy, která se mohou vyskytnout během fáze dodávání energie do sítě, přesto však většinou nevedou k dlouhodobému přerušení dodávky. CS Po automatickém odpojení od sítě a předepsané kontrole sítě se střídač opět pokusí obnovit dodávání energie. 0 Příliš vysoký proud (AC) Chování Krátké přerušení dodávky energie do sítě z důvodu příliš vysokého proudu. Střídač opět spustí fázi spouštění. Odstranění Závada bude automaticky odstraněna. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. 0 Příliš vysoký proud (DC) Chování Krátké přerušení dodávky energie do sítě z důvodu příliš vysokého proudu. Střídač opět spustí fázi spouštění. Odstranění Závada bude automaticky odstraněna. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. 04 Příliš vysoká teplota chladicího tělesa Chování Krátké přerušení dodávky energie do sítě z důvodu příliš vysoké teploty. Střídač opět spustí fázi spouštění. Odstranění Závada bude automaticky odstraněna. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. 05 Nedochází k přenosu výkonu do sítě, síťové relé je zapojeno. Chování Dlouhodobé přerušení dodávky do sítě Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika. POWER LOW (06) Příliš nízké napětí meziokruhu pro dodávku do sítě; zobrazení závady na střídači bude zobrazeno jako text. Chování Krátké přerušení dodávky energie do sítě. Střídač opět spustí fázi spouštění. 5

118 Odstranění Závada bude automaticky odstraněna. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. DC LOW (07) Příliš nízké vstupní napětí DC pro dodávku do sítě; zobrazení závady na střídači bude zobrazeno jako text. Chování Krátké přerušení dodávky energie do sítě. Střídač opět spustí fázi spouštění. Odstranění Závada bude automaticky odstraněna. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. 08 Příliš vysoké napětí meziokruhu. Chování Krátké přerušení dodávky energie do sítě. Střídač opět spustí fázi spouštění. Odstranění Závada bude automaticky odstraněna. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. 09 Power Low / Slave (pouze v režimu Balance) Chování Krátké přerušení dodávky energie do sítě z důvodu hlášení výkonového dílu Slave Střídač opět spustí fázi spouštění. Odstranění Závada bude automaticky odstraněna. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. 0 DC Low / Slave (pouze v režimu Balance) Chování Odstranění Krátké přerušení dodávky energie do sítě z důvodu hlášení výkonového dílu Slave Střídač opět spustí fázi spouštění. Závada bude automaticky odstraněna. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. 6

119 Stavové zprávy - třída 4 Stavové zprávy třídy 4 z části vyžadují zásah školeného servisního technika společnosti Fronius. CS 40 Nemožná komunikace s výkonovým dílem Chování Až to bude možné, spustí střídač po opětovném pokusu o zapojení dodávku do sítě. Odstranění Prověřte síťová připojení, resp. jištění. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 40 Není možná komunikace s pamětí EEPROM Chování Až to bude možné, spustí střídač po opětovném pokusu o zapojení dodávku do sítě. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 40 Vadná paměť EEPROM Chování Až to bude možné, spustí střídač po opětovném pokusu o zapojení dodávku do sítě. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 407 Vadné teplotní čidlo na chladicím tělesu Chování Střídač se z bezpečnostních důvodů odpojí od sítě. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 408 Dodávka stejnosměrného napětí Chování Střídač se z bezpečnostních důvodů odpojí od sítě. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 4 Je zvolen provoz s ustáleným napětím namísto provozu s napětím MPP a ustálené napětí je nastaveno na příliš nízkou hodnotu. Chování Ustálené napětí je nižší než aktuální napětí MPP. 7

120 Odstranění 4 Problémy s řízením Chování Prověřte napětí modulu a v případě příliš vysokého vstupního napětí změňte propojení solárních modulů. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius Krátkodobé odpojení střídače od sítě z důvodu silně se měnících síťových podmínek. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 44 Vadná paměť EEPROM Chování Uvolněný paměťový díl Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 46 Není možná komunikace s jednotkou IG-Brain. Chování Kontrolka LED stavu provozu svítí oranžově, poté se střídač pokusí o opětovné spuštění. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 47 Dva výkonové díly mají stejné tištěné číslo printu. Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 49 Rozeznání dvou nebo více výkonových dílů s identickým sériovým číslem softwaru. Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 4 Špatně nastavené tištěné číslo Chování Odstranění Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 8

121 45 Není možná komunikace s výkonovým dílem. CS Chování Kontrolka LED stavu provozu svítí oranžově, poté se střídač pokusí o opětovné spuštění. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 4 Veškeré výkonové díly se nachází v režimu Boot. Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění Aktualizace firmwaru pomocí programu bootloader nebo aplikace Fronius Solar.update/IG Plus Střídavě SLAVE / DC LOW nebo střídavě SLAVE / POWER LOW (49) Výkonový díl MPP Master vypnul z důvodu chyby podřazeného výkonového dílu (v režimu vyvážení). Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 44 U jedné fáze není řídicí fáze. Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 44 Není možný přenos energie. Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 445 Neplatná konfigurace výkonového dílu Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 450 Aktivní kontrola hlavního procesoru výkonového dílu Guard 9

122 Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění 45 Vadná kontrola EEPROM Guard Control V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 45 Přerušená komunikace mezi kontrolou Guard a digitálním signálním procesorem (DSP) Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 45 Závada záznamu síťového napětí Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 454 Závada záznamu síťové frekvence Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 455 Zdroj referenčního napětí pro měření AC pracuje mimo hranice tolerance Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 456 Závada testu Anti-Islanding Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. 0

123 Odstranění 457 Síťové relé se nerozpojuje V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius CS Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 460 Zdroj referenčního napětí pro digitální signální procesor (DSP) pracuje mimo hranice tolerance Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 46 Závada datové paměti DSP Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 464 Závada displeje Verze softwaru nebo hardwaru displeje a jednotky IG-Brain nejsou kompatibilní. Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění Aktualizace firmwaru pomocí programu bootloader nebo aplikace Fronius Solar.update/IG Plus 465 Závada displeje Aktuální verze displeje nerozpoznala příkaz uživatelského rozhraní zaslaný jednotkou IG-Brain. Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 466 Závada displeje Nedošlo k rozpoznání displeje. Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu.

124 Odstranění Přezkoušejte displej, zda není poškozen, připojte jej, přezkoušejte plochý kabel, zda není poškozen, přezkoušejte jednotku IG-Brain, zda není poškozena. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 467 Displej nedostal více než 6 sekund od jednotky IG-Brain žádný příkaz ke spuštění. Chování Až to bude možné, spustí střídač po opětovném pokusu o zapojení dodávku do sítě. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 469 Výstupní tlumivka je přepólovaná Chování Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Odstranění Připojte výstupní tlumivku správně. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 47 Vadná pojistka uzemnění solárního modulu nebyla doposud vyměněna. Stavová zpráva se zobrazí v případě, že pojistka uzemnění solárního modulu nebude po výskytu stavové zprávy 55 během určité doby vyměněna. Chování Odstranění 47 Chybné přiřazení fáze Popis Odstranění Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Vložte novou pojistku pro uzemnění solárního modulu tak, aby byly solární moduly opět uzemněny na záporném nebo kladném pólu. Chyba bude automaticky odstraněna. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. Nastavení přepínače Dip na výkonovém dílu neodpovídá zásuvce (chybně nastavený přepínač Dip nebo chybná zásuvka) Nastavte přepínač Dip pro příslušnou zásuvku V nabídce Setup lze v položce nabídky STATEPS zkontrolovat, kterého přepínače Dip se nastavení týká. Zobrazí se PAF a číslo výkonového dílu:

125 474 Zkrat mezi přípojkou DC a zemí (externí závada izolace) Vadný vysokoohmový odpor uzemnění solárního modulu CS Chování Odstranění Střídač nedodává do sítě žádný proud, kritická závada je zobrazena pomocí červeně svítící kontrolky LED stavu provozu. Vložte nový vysokoohmový odpor uzemnění solárního modulu. Odstraňte externí závadu izolace. Závada bude automaticky odstraněna. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. Stavové zprávy - třída 5 Stavové zprávy třídy 5 dodávku do sítě většinou nepřeruší. Budou zobrazeny do doby, než budou potvrzeny stiskem tlačítka (střídač mezitím pracuje normálně). - Stiskněte libovolné tlačítko. - Chybová zpráva zmizí. 50 Příliš nízká izolační hodnota izolačního odporu Popis Při automatickém měření izolačního stavu střídačem byla nalezena závada v izolaci vůči zemi. Odstranění Prověřte izolaci vašeho fotovoltaického zařízení. Stavová zpráva se zobrazila znovu: obraťte se na servisního technika. 504 Není možná komunikace v síti Solar Net. Popis Odstranění Popis Adresa střídače byla zadána dvakrát. Změňte adresu střídače (kapitola: Nabídka Setup ). Požadované komponenty Solar Net se nachází ve střídači: přesto není možná komunikace. Odstranění Stavová zpráva zmizí po změně adresy střídače. 505 Vadná paměť EEPROM Popis Došlo ke ztrátě dat z nabídky Setup. Odstranění Automatické odstranění 506 Vadná paměť EEPROM Popis Došlo ke ztrátě dat z nabídky Total.

126 Odstranění Automatické odstranění 507 Vadná paměť EEPROM Popis Odstranění 508 Chybná adresa střídače Popis Došlo ke ztrátě dat z nabídky Day / Year. Automatické odstranění Adresa pro datovou komunikaci již není uložena. Odstranění Nastavte novou adresu. 509 Žádná dodávka během posledních 4 h Popis Např.: zasněžený solární modul. Odstranění Např.: odstraňte sníh ze solárního modulu. 50 Vadná paměť EEPROM Popis Nastavení SMS byla vrácena na standardní nastavení. Odstranění V případě potřeby proveďte novou konfiguraci SMS. 5 Vadná paměť EEPROM Popis Nastavení karty Sensor Card byla vrácena na standardní nastavení. Odstranění V případě potřeby proveďte novou konfiguraci měřicích kanálů. 5 Výkonový díl v režimu Boot Popis Jeden nebo více výkonových dílů nebylo možno aktivovat kvůli tomu, že se nacházejí v režimu Boot. Odstranění Proveďte aktualizaci firmwaru výkonového dílu. 54 Není možná komunikace s jedním z výkonových dílů. Popis Varovná zpráva jednoho výkonového dílu, druhý výkonový díl pracuje normálně. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 55 Vadné konektory nebo výkonový díl vyslal stavový kód 47 (špatné přiřazení fází) 4

127 Popis Vadný nebo nepřipojený snímač teploty na chladicím tělese Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 56 Zobrazeny stavové zprávy jednoho výkonového dílu. CS Popis Nelze aktivovat všechny výkonové díly Odstranění Proveďte analýzu. Bližší informace jsou popsány v kapitole Nabídka Setup. V případě, že je stavové hlášení zobrazeno dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 57 Došlo k přepnutí na funkci Master. Popis Transformátor není připojen / zasunut. Můstkový zkrat Poškozený záznam napětí meziokruhu Odstranění Prověřte možnosti závad uvedených v části Popis. V případě, že je stavové hlášení zobrazeno dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 50 Napájecí napětí ventilátorů mimo meze Chování Ventilátor nefunguje, možnost snížení výkonu Odstranění obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 5 Řízení ventilátoru zjistilo příliš vysokou teplotu v oblasti prostoru připojení ventilátoru Chování Ventilátor nefunguje, možnost snížení výkonu Odstranění Prověřte větrací otvory Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 5 Poškozený snímač teploty přívodního vzduchu Chování Poškozený nebo nepřipojený snímač teploty Odstranění obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 5 Poškozený snímač teploty ovládání ventilátorů Chování Odstranění Ventilátor nefunguje, možnost snížení výkonu obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 5

128 54 Napětí ventilátoru při testu ovládání ventilátorů mimo meze Chování Ventilátor nefunguje, možnost snížení výkonu Odstranění obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 55 Zjištěno poškození ventilátoru při vlastním testu ovládání ventilátorů Chování Nastavená hodnota otáček jednoho nebo obou ventilátorů nebyla dosažena. Ventilátor nefunguje, možnost snížení výkonu Odstranění V nabídce Setup STATE FAN zjistěte, o který ventilátor se jedná 56 Závada na ventilátoru během provozu Nastavená hodnota otáček nebyla během provozu dosažena Chování Nastavená hodnota otáček jednoho nebo obou ventilátorů nebyla dosažena. Ventilátor nefunguje, možnost snížení výkonu Odstranění V nabídce Setup STATEFAN zjistěte, o který ventilátor se jedná 57 U ventilátorů zjištěny velké rozdíly v počtu otáček Chování Nastavená hodnota otáček jednoho nebo obou dveřních ventilátorů nebyla dosažena. Dveřní ventilátory nefungují, možnost snížení výkonu Odstranění V nabídce Setup STATE FAN zjistěte, o který ventilátor se jedná 540 U ovládání ventilátorů byl zjištěn příliš vysoký proud. Chování Nastavená hodnota otáček jednoho nebo obou dveřních ventilátorů nebyla dosažena. Dveřní ventilátory nefungují, možnost snížení výkonu Odstranění obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 54 Chyba komunikace s ovládáním ventilátorů Chování Odstranění Nastavená hodnota otáček jednoho nebo obou dveřních ventilátorů nebyla dosažena. Dveřní ventilátory nefungují, možnost snížení výkonu obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 6

129 55 Vadná pojistka uzemnění solárního modulu CS Popis Vadná pojistka uzemnění solárního modulu; z důvodů ochrany solárního modulu proveďte její výměnu. Odstranění Vložte novou pojistku pro uzemnění solárního modulu tak, aby byly solární moduly opět uzemněny na záporném nebo kladném pólu. Chyba bude automaticky odstraněna. V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na vašeho servisního technika. 55 Došlo k deaktivaci řídicí fáze z důvodu častého výskytu chyby. Popis Reintegrace výkonového dílu do svazku Mix bude přezkoušena později. Odstranění V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 555 Vadný ventilátor výkonového dílu (zásuvka Fan ) Popis Žádný nebo neplatný signál otáček od ventilátoru Odstranění Prověřte stav konektorů, vyměňte ventilátor. 557 Max. odběr výkonu řízení ventilátorů překročen Popis Střídač pracuje dále, snížení výkonu Odstranění obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius 558 Prvek deaktivován (např. řízení střídače pomocí rozšířené výbavy Fronius Power Control Box) Popis Odstranění Prvek musel být deaktivován (např. po výměně stavebních modulů). Stavová zpráva zmizí po příštím oddělení DC. Potvrďte chybu, v případě potřeby proveďte aktualizaci firmwaru pomocí programu bootloader nebo aplikace Fronius Solar.update/IG. (Střídač funguje bez problémů i bez aktualizace firmwaru.) Služba zákazníkům Důležité! Obraťte se na vašeho prodejce nebo školeného servisního technika společnosti Fronius v případě, že - dochází k častému nebo dlouhodobému výskytu závady - došlo k výskytu závady, která není uvedena v tabulce 7

130 Údržba Bezpečnost VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních modulů. - Před veškerými pracemi na připojení a úkony údržby zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu. - Prostor připojení smí otevřít pouze elektromontér s příslušnou licencí. - Výkonové díly smí otevírat pouze společností Fronius vyškolený odborný personál. VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů. Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut. VAROVÁNÍ! Nevyhovujícím způsobem provedené připojení ochranného vodiče může způsobit závažné zranění a materiální škody. Šrouby na krytech jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem. Všeobecné informace Střídač je vybaven tak, aby nebyly nutné žádné dodatečné úkony údržby. Přesto je pro zaručení optimální funkce střídače zapotřebí během provozu dodržet několik bodů. Otevření zařízení Fronius CL pro údržbu Je-li nutno během údržby otevřít střídač, postupujte stejným způsobem: Odpojte strany AC a DC střídače od elektrického napětí Vypněte hlavní vypínače AC a DC Vyčkejte na vybití kondenzátorů (5 minut) 4 Odjistěte dvířka 5 Otevřete dvířka 6 Sejměte kryty 7 V případě, že je nainstalována, odstraňte pojistku uzemnění solárního modulu 8 Odpojte kabel DC 9 Odpojte kabel AC 8

131 Provoz ve velmi prašných prostorách Při provozu střídače ve velmi prašných prostorách: v případě potřeby vyfoukejte mřížky filtrů ventilátorů pomocí čistého stlačeného vzduchu. DŮLEŽITÉ! Prach a nečistoty nefoukejte směrem do střídače. CS AC OFF 0 OFF

132 Výměna pojistek Bezpečnost VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních modulů. - Před veškerými pracemi na připojení a úkony údržby zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu. - Prostor připojení smí otevřít pouze elektromontér s příslušnou licencí. - Výkonové díly smí otevírat pouze společností Fronius vyškolený odborný personál. VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů. Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut. VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních modulů. Hlavní vypínač DC slouží výlučně k odpojení výkonových dílů od elektrické sítě. V případě vypnutí hlavního vypínače DC je uzemnění solárního modulu na kladném nebo záporném pólu stále k dispozici. V žádném případě se nedotýkejte svorek DC+ a DC-. VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. V případě výskytu zkratu uzemnění se normálně uzemněný vodič může stát neuzemněným a vodivým. Před opětovným uvedením střídače do provozu je zapotřebí zkrat opravit. VAROVÁNÍ! Nevyhovujícím způsobem provedené připojení ochranného vodiče může způsobit závažné zranění a materiální škody. Šrouby na krytech jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem. Otevření zařízení Fronius CL OFF 0 4 0

133 4 4 CS Výměna pojistky uzemnění solárního modulu na kladném pólu UPOZORNĚNĺ! Pro jištění uzemnění solárního modulu používejte pouze pojistky s následujícími údaji o jištění: - průměr 0, x 5-8 mm V DC - A pro Fronius CL 6.0 a CL A pro Fronius CL Přezkoušejte průchodnost levého držáku pojistky pro uzemnění solárního modulu na kladném pólu; měřicí body: zemnicí svorky a prostor nad držákem pojistky - Kryt pojistky s vadnou pojistkou vyjměte z držáku pojistek - Výměna pojistek - Novou pojistku, která musí být v krytu, vložte do levého držáku pojistek DŮLEŽITÉ! Do pravého držáku pojistek pro uzemnění solárního modulu na záporném pólu musí být vložen plastový čep. Vložením pojistky dojde k uzemnění solárního modulu na kladném pólu. Po výměně pojistky: - Zjistěte příčinu zničení pojistky a odstraňte ji

134 Výměna pojistky uzemnění solárního modulu na záporném pólu UPOZORNĚNĺ! Pro jištění uzemnění solárního modulu používejte pouze pojistky s následujícími údaji o jištění: - průměr 0, x 5-8 mm V DC - A pro Fronius CL 6.0 a CL A pro Fronius CL Přezkoušejte průchodnost pravého držáku pojistky pro uzemnění solárního modulu na záporném pólu; měřicí body: zemnicí svorky a prostor nad držákem pojistky - Kryt pojistky s vadnou pojistkou vyjměte z držáku pojistek - Výměna pojistek - Novou pojistku, která musí být v krytu, vložte do levého držáku pojistek DŮLEŽITÉ! Do levého držáku pojistek pro uzemnění solárního modulu na kladném pólu musí být vložen plastový čep. Vložením pojistky dojde k uzemnění solárního modulu na záporném pólu. Po výměně pojistky: - Zjistěte příčinu zničení pojistky a odstraňte ji Výměna pojistek rozšiřujících karet a spínací síťové součástky ()() - Vyměňte pojistky pomocí plochých kleští () pojistka F pro rozšiřující karty A zpožděný typ 500 V DC průměr 6, x mm () pojistka F pro spínací síťovou součástku (napájení ventilátoru) 0 A zpožděný typ 500 V DC průměr 6, x mm

135 Zavření zařízení Fronius CL CS 5 4 Utahovací moment:,5 Nm - Zavřete dvířka - Vložte kryty - Upevněte je pomocí šroubů 4 - Zavřete zajištění dvířek

136 Výměna výkonových dílů Bezpečnost VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních modulů. - Před veškerými pracemi na připojení a úkony údržby zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu. - Prostor připojení smí otevřít pouze elektromontér s příslušnou licencí. - Výkonové díly smí otevírat pouze společností Fronius vyškolený odborný personál. VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů. Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut. VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních modulů. Hlavní vypínač DC slouží výlučně k odpojení výkonových dílů od elektrické sítě. V případě vypnutí hlavního vypínače DC je uzemnění solárního modulu na kladném nebo záporném pólu stále k dispozici. V žádném případě se nedotýkejte svorek DC+ a DC-. VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. V případě výskytu zkratu uzemnění se normálně uzemněný vodič může stát neuzemněným a vodivým. Před opětovným uvedením střídače do provozu je zapotřebí zkrat opravit. VAROVÁNÍ! Nevyhovujícím způsobem provedené připojení ochranného vodiče může způsobit závažné zranění a materiální škody. Šrouby na krytech jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem. Otevření zařízení Fronius CL OFF 0 4 4

137 CS Odstranění výkonových dílů Uvolněte šrouby na kolejnicích vlevo a vpravo od vadného výkonového dílu ( x 5 šroubů) - Odstraňte kolejnice - Vyjměte vadný výkonový díl 5

138 ON 4 ON 4 Nálepka s nápovědou pro výměnu výkonových dílů Na horním krytu střídače se nachází nálepka. Tato nálepka obsahuje seznam činností, které je nutné provést při výměně výkonových dílů. ON 4 ON ON ON PS 4 PS 4 PS 4 ON ON ON PS 09 4 PS 0 4 PS ON ON ON PS 06 4 PS 07 4 PS 08 ON ON PS 0 4 PS 04 4 PS 05 ON ON PS 00 4 PS 0 4 PS 0 ON ON Symboly na nálepce: - Kontrola - Vylomte polohovací čep na zadní straně stojanu nového výkonového dílu - Polohovací čep vložte do správné polohy na stojanu výkonového dílu - Přepínač Dip na přední straně výkonového dílu nastavte na hodnotu příslušné zásuvky ON 4 6

139 Uspořádání zásuvek a nastavení přepínače Dip: ON ON ON PS 4 PS 4 PS 4 CS ON ON ON PS 09 4 PS 0 4 PS ON ON ON PS 06 4 PS 07 4 PS 08 ON PS 0 4 PS 04 4 PS 05 ON Text na nálepce: ON ON PS 00 4 PS 0 4 PS 0 ON ON Vložení výměnných výkonových dílů ON 4 - Umístěte polohovací čep do správné polohy - Přepínač Dip nastavte dle označení DŮLEŽITÉ! Při vkládání výkonových dílů musí plastové čelo výkonového dílu lícovat s bočními kovovými vzpěrami. V případě, že výkonový díl nelze zcela zasunout do střídače, došlo k vložení výkonového dílu do špatné zásuvky. 7

140 4 8 - Zavěste kolejnice vlevo a vpravo od výměnného výkonového dílu - Kolejnice upevněte pomocí x 5 šroubů Zavření zařízení Fronius CL 4 - Zavřete dvířka - Zavřete zajištění dvířek 8

141 Dodatek

142

143 Technické údaje CS Fronius CL 6.0 Vstupní údaje Rozsah napětí MPP Max. vstupní napětí (při 000 W/m² / -0 C naprázdno) Max. vstupní proud Maximální zkratový proud solárních modulů V DC 600 V DC 67,8 A DC 5,7 A Výstupní údaje Jmenovitý výstupní výkon (P nom ) 6 kw Maximální výstupní výkon 6 kw Jmenovité síťové napětí ~ NPE 400 V / 0 V Tolerance síťového napětí +0 / -5 % ) Jmenovitý výstupní proud (třífázový) 5, A AC Jmenovitá frekvence Hz ) Činitel zkreslení < % Účiník cos phi 0,85 - ind./kap. ) Max. přípustná impedance sítě Zmax na PCC ) 45 mohm Max. proud zpětného napájení 4) 0 A 5) Proudový ráz při zapnutí 6) 0 A 5) Max. výstupní chybový proud za časový interval 00 A / 50 μs Všeobecné údaje Maximální účinnost 95,9 % Účinnost Euro 95, % Vlastní spotřeba v noci,4 W Chlazení Řízené nucené větrání Krytí IP 0 Rozměry d x š x v 05 x 7 x 70 mm Rozměry montážního podstavce d x š x v 05 x 7 x 00 mm Hmotnost 48 kg Přípustná okolní teplota -0 C C (při 95% rel. vlhkosti vzduchu) Emisní třída EMC B Bezpečnostní zařízení Měření izolace DC Chování při stejnosměrném přetížení na stejnosměrné straně Odpojovač DC Varování/odpojení 7) při R ISO < 500 kohm Posunutí pracovního bodu Omezení výkonu integrovaný 4

144 Fronius CL 48.0 Vstupní údaje Rozsah napětí MPP Max. vstupní napětí (při 000 W/m² / -0 C naprázdno) Max. vstupní proud Maximální zkratový proud solárních modulů V DC 600 V DC,4 A DC 5, A Výstupní údaje Jmenovitý výstupní výkon (P nom ) 48 kw Maximální výstupní výkon 48 kw Jmenovité síťové napětí ~ NPE 400 V / 0 V Tolerance síťového napětí +0 / -5 % ) Jmenovitý výstupní proud (třífázový) 69,6 A AC Jmenovitá frekvence Hz ) Činitel zkreslení < % Účiník cos phi 0,85 - ind./kap. ) Max. přípustná impedance sítě Zmax na PCC ) 08 mohm Max. proud zpětného napájení 4) 0 A 5) Proudový ráz při zapnutí 6) 0 A 5) Max. výstupní chybový proud za časový interval 00 A / 50 μs Všeobecné údaje Maximální účinnost 95,9 % Účinnost Euro 95,4 % Vlastní spotřeba v noci,6 W Chlazení Řízené nucené větrání Krytí IP 0 Rozměry d x š x v 05 x 7 x 70 mm Rozměry montážního podstavce d x š x v 05 x 7 x 00 mm Hmotnost 76 kg Přípustná okolní teplota -0 C C (při 95% rel. vlhkosti vzduchu) Emisní třída EMC B Bezpečnostní zařízení Měření izolace DC Chování při stejnosměrném přetížení na stejnosměrné straně Odpojovač DC Varování/odpojení 7) při R ISO < 500 kohm Posunutí pracovního bodu Omezení výkonu integrovaný 4

145 Fronius CL 60.0 Vstupní údaje CS Rozsah napětí MPP Max. vstupní napětí (při 000 W/m² / -0 C naprázdno) Max. vstupní proud Maximální zkratový proud solárních modulů V DC 600 V DC 80, A DC 40, A Výstupní údaje Jmenovitý výstupní výkon (P nom ) 60 kw Maximální výstupní výkon 60 kw Jmenovité síťové napětí ~ NPE 400 V / 0 V Tolerance síťového napětí +0 / -5 % ) Jmenovitý výstupní proud (třífázový) 87,0 A AC Jmenovitá frekvence Hz ) Činitel zkreslení < % Účiník cos phi 0,85 - ind./kap. ) Max. přípustná impedance sítě Zmax na PCC ) 87 mohm Max. proud zpětného napájení 4) 0 A 5) Proudový ráz při zapnutí 6) 0 A 5) Max. výstupní chybový proud za časový interval 00 A / 50 μs Všeobecné údaje Maximální účinnost 95,9 % Účinnost Euro 95,5 % Vlastní spotřeba v noci, W Chlazení Řízené nucené větrání Krytí IP 0 Rozměry d x š x v 05 x 7 x 70 mm Rozměry montážního podstavce d x š x v 05 x 7 x 00 mm Hmotnost 0,0 kg Přípustná okolní teplota -0 C C (při 95% rel. vlhkosti vzduchu) Emisní třída EMC B Bezpečnostní zařízení Měření izolace DC Chování při stejnosměrném přetížení na stejnosměrné straně Odpojovač DC Varování/odpojení 7) při R ISO < 500 kohm Posunutí pracovního bodu Omezení výkonu integrovaný 4

146 Vysvětlení poznámek na spodním okraji stránek ) Uvedené hodnoty představují standardní hodnoty; v závislosti na požadavcích lze střídač přizpůsobit konkrétní zemi. ) Podle nastavení země nebo specifických nastavení přístroje (ind. = indukce; kap. = kapacita) ) PCC = rozhraní veřejné sítě 4) Maximální proud od střídače k solárnímu modulu v případě závady na střídači nebo chybějící izolace mezi stranou AC a DC 5) Zajištěno elektrickou konstrukcí střídače 6) Proudová špička při zapnutí střídače 7) Podle nastavení země 44

147 Příslušné normy a směrnice CS Certifikace CE Všechny potřebné a příslušné normy a směrnice v rámci příslušných směrnic EU jsou splněny, takže zařízení mají označení CE. Paralelní provoz fotovoltaických energetických zařízení Střídač splňuje - Směrnici pro paralelní provoz fotovoltaických energetických zařízení s nízkonapěťovou sítí elektrorozvodného závodu, vydanou Svazem německých elektráren (VDEW) - Technické směrnice pro paralelní provoz fotovoltaických energetických zařízení s nízkonapěťovou sítí elektrorozvodného závodu, vydané Svazem rakouských elektráren Zapojení pro zamezení provozu ve vyčleněné části Střídače jsou vybaveny spínačem přípustným podle DIN VDE 06--, který zamezuje provozu ve vyčleněné části podle profesního sdružení pro jemnou mechaniku a elektrotechniku. Výpadek sítě Měřicí a bezpečnostní prvky montované ve střídači sériově zajišťují, že v případě výpadku sítě dojde k okamžitému přerušení dodávky (např. při vypojení ze strany energetických závodů nebo poškození vedení). 45

148 Záruční podmínky a likvidace Záruka společnosti Fronius Podrobné místní záruční podmínky jsou k dispozici na internetu: warranty Pokud chcete pro váš nově instalovaný střídač nebo akumulátor Fronius využít celou dobu trvání záruky, zaregistrujte se prosím na adrese: Likvidace odpadu V případě výměny vašeho zařízení Fronius odebírá společnost Fronius staré zařízení zpět a zajišťuje jeho předpisovou likvidaci. 46

149 47 CS

150 48

151 49 CS

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více