DEFRO AG LUX- regulátor kotle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEFRO AG LUX- regulátor kotle"

Transkript

1 - 1 -

2 - 2 -

3 Prohlášení o shodě č. 31/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, Andrychów, Polsko, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor DEFRO-AG LUX 230V, 50Hz splňuje požadavky vyhlášky ministra hospodářství, práce a sociálních věcí (Sb ) z 12. března 2003, kterou se zavádí ustanovení nízkonapěťové směrnice (LVD) 2006/95/ES), a vyhlášky ministra infrastruktury (Sb ) z , kterou se zavádí ustanovení směrnice 2004/108/ES. Ovladač DEFRO-AG LUX úspěšně prošel zkouškou kompatibility EMC při zapojení optimální zátěže. K hodnocení shody byly použity harmonizované normy PN-EN , IEC Spolumajitelé: Paweł Jura, Janusz Master - 3 -

4 POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ POD NAPĚTÍM! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor není zapojen do sítě! Montáž musí provádět osoba s příslušným oprávněním na elektřinu. Před spuštěním ovladače musí být provedeno měření účinnosti nulování elektrických motorů a kotle a měření izolace elektrických vodičů. AZA SERVIS s.r.o. Pražská 805, Votice Tel: zastoupení na Moravě - Nové Město na Moravě tel:

5 I.Popis Regulátor teploty DEFRO AG-LUX je určen pro kotle ústředního topení s podavačem paliva. Řídí čerpadlo ústředního topení (CO), čerpadlo teplé užitkové vody (TUV), čerpadlo podlahového topení, čerpadlo cirkulace kotle, ventilátor, podavač paliva a dva směšovací ventily. Výhodou tohoto zařízení je jeho jednoduchost použití. Uživatel provádí změny v parametrech na přehledném dotykovém displeji. Jakékoliv připomínky týkající se programu by měly být sděleny výrobci kotlů. Každý ovladač musí být nastaven individuálně pro své vlastní potřeby v závislosti na typu používaného paliva a typu kotle. Za špatné nastavení ovladače fy. TECH odpovídá

6 II. Princip funkce Tato kapitola popisuje funkce regulátoru, jak změnit nastavení a navigaci v nabídkách. II.a) Základní pojmy Nastavení při práci s ovladačem se prochází nastavením pracovního cyklu a na displeji se zobrazí zpráva: "pracovní místa". To je základní podmínkou chodu regulátoru, v němž je možnost nastavit provoz a útlum podávání paliva. Jestliže teplota kotle stoupne nad požadovanou hodnotu, spustí se tzv. způsob udržení Backup režim. Tento režim se spustí automaticky pokud teplota bude stejná nebo vyšší než žádaná teplota. Zpráva: "udržovat" V tomto případě by měl regulátor pomalu plynule snížit teplotu oběhové vody dle dodávaného paliva. II.b) Domovská stránka Během normálního provozu regulátoru je na dotykovém LCD viditelná hlavní stránka. Je rozdělena do čtyř hlavních částí: V horní části obrazovky se zobrazí aktuální režim provozu a hodin; V dolní části displeje se zobrazuje, jak správně v současné době pracují motory provozovaného zařízení (podavač, ventilátor, čerpadlo ÚT, teplé užitkové vody (TÚV), oběhové čerpadlo kotle a čerpadlo pro podlahové topení v pohotovostním režimu a menu. Vlevo na displeji se zobrazí teplota CO (ÚT) aktuální a odkaz s rychlými změnami v nastavení teploty; Umístěná v pravé části je teplota teplé užitkové vody (TÚV) aktuální a odkaz s rychlými změnami teploty nebo - v režimu vytápění vašeho objektu. Po stisknutí tlačítka MENU je uživatel naveden na další funkci menu. Když se budete v menu pohybovat pomocí tlačítek PLUS/MINUS stisknutím libovolné funkce ve výběru menu dojde ke startu. Stisknu

7 tím tlačítka EXIT opustíte funkci a stisknutím opět jdeme do vyšší úrovně menu. RYCHLÁ ZMĚNA ZADANÉ TEPLOTY NA KOTLI RYCHLÁ ZMĚNA ZADANÉ TEPLOTY NA BOILERU (TV) PŘECHAD DO POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU (STANDBY) Pohotovostní režim je dodatečnou ochranou. Nouzově odpojí všechny pohony. Ovladač (zásobník, ventilátor a čerpadla). Tlačítko Standby (pohotovostní režim) je k dispozici pro každé zobrazení na obrazovce tak, aby v případě potřeby stisknutím tlačítka bylo možno rychle vypnout všechny spotřebiče dle předpisů. Poznámka: Pohotovostní režim neodpojuje regulátor úplně

8 VSTUP DO HLAVNÍ NABÍDKY II.c) Zadání teploty ústřední topení Tato funkce slouží k nastavení požadované teploty CO (ÚT). Tuto teplotu lze také změnit přímo z hlavní obrazovky ovladače. II.d) Zadání teploty C.W.U.(TÚV) - 8 -

9 Pomocí této funkce nastavíte požadovanou teplotu vody. Tato teplota může být změněna přímo na hlavní obrazovce regulátoru. Poté co voda pro ohřev v kotli při teplotě na regulátoru odpojí čerpadlo C.W.U. (TÚV). Znovu je čerpadlo připojeno po následovném poklesu pod nastavenou teplotu o určitou hodnotu (viz hystereze TÚV nastavení menu). II.e) Vzhled obrazovky Uživatel může změnit pohled na hlavní obrazovce. Výběr by měly být z těchto pohledů: Obrazovky CO (ÚT) - 9 -

10 Obrazovky ventilů DEFRO AG LUX- regulátor kotle Obrazovka parametrů Poznámka: Chcete-li zobrazit parametry ventilů, které byly aktivovány musí být ventily řádně nainstalovány a nakonfigurovány při instalaci. II.f) Ruční provoz

11 Pro větší pohodlí je řídicí jednotka vybavena pro ruční ovládání provozu. V této funkci každé ovládané zařízení (podavač paliva, ventilátor, CO (ÚT) čerpadlo, čerpadlo teplé užitkové vody (TÚV), oběhové čerpadlo kotle, podlahové čerpadlo) lze zapínat a vypínat nezávisle na ostatních. Jejich provoz je indikován ikonou pulzující animovaným bleskem vedle aktivní funkce. II.g) Čas podávání paliva Tato volba nastaví čas podávání paliva. Pracovní doba by měla být nastavena v závislosti na použití paliva a typu kotle. II.h) Přestávka podávání paliva Přerušení časového intervalu se používá k nastavení podavače. Parametr by měl být přizpůsoben druhu paliva, jež je spalováno v kotli. Špatná volba času přerušení může způsobit poruchu kotle. (tj. kotel nemůže dosáhnout nastavené teploty). Výběr vhodné doby umožňuje správnou funkci kotle. II.i) Hystereze teploty kotle Tato volba slouží k nastavení hystereze teploty. To je rozdíl mezi teplotou na vstupu do cyklu údržby- útlumu a teplota návratu do pracovního cyklu (například, když je nastavena nastavené teplota 60 C a hystereze je 3 C bude tento přechod probíhat tak že, při provozním cyklu teplota dosáhne 60 C a při návratu do pracovního cyklu dojde po snížení teploty na 57 C)

12 II.j) Hystereze teploty TUV DEFRO AG LUX- regulátor kotle Tato volba slouží k nastavení požadované hystereze teploty v kotli. To je maximální rozdíl mezi bodem nastavení teploty, která je žádoucí pro kotel a aktuální teplotou kotle, při které se aktivuje čerpadlo C.W.U. (TÚV). Například, když je nastavená teplota nastavena na 55 C a hystereze je 5 pak po dosažení nastavené teploty, tj. 55 C čerpadlo teplé užitkové vody vypne. Ke znovu aktivaci čerpadla C.W.U. (TÚV) dojde po snížení teploty na 50 C. II.k) Teplotní alarm Pomocí této funkce nastavíte čas, kdy bude fungovat alarm teploty. Jestliže se teplota kotle nezvýší do doby nastavené pro hlášení. Přednastavený teplotní alarm se aktivuje s příslušnou zprávou. Po stisknutí tlačítka OK na dotykové obrazovce se vypne alarm regulátoru a dojde k návratu posledního režimu předvolby. II.l) Výkon ventilátoru Tato funkce kontroluje otáčky ventilátoru. Oblast činnosti řízení je v rozsahu od 1 do 100%. Čím vyšší procento je nastaveno tím rychleji ventilátor běží, kde 1% jsou minimální otáčky ventilátoru a 100% maximální otáčky ventilátoru

13 II.m) Režimy činnosti DEFRO AG LUX- regulátor kotle V této funkci v závislosti na potřebách uživatele je možný výběr ze čtyř režimů provozu kotle. II.m.1) Vytápění objektu Výběrem této možnosti se regulátor přepne na vytápění vašeho objektu a bude pracovat jen čerpadlo pro ústřední topení nad spínací teplotou čerpadla. Pod touto teplotou (minus 2 C teplotní konstanta hystereze) se čerpadlo zastaví. II.m.2) Přednost ohřevu boileru

14 V tomto režimu se zapne čerpadlo pro ohřev TÚV dle regulace teploty a po dosažení nastavené teploty TÚV se čerpadlo vypne a aktivuje se čerpadlo ústředního topení. Provoz čerpadla ústředního topení probíhá od okamžiku, kdy teplota kotle klesne pod žádanou hodnotu. Pak vypne čerpadlo ústřední topení a připojí se čerpadlo C.W.U. (TÚV). V tomto režimu je ventilátor a podavač paliva omezen na teplotu 62 C na kotli, protože zabraňuje přehřátí kotle. POZNÁMKA: Kotel by měl být vybaven zpětnými ventily na okruzích pro čerpadla ústřední topení a C.W.U. (TÚV). Zpětným ventilem namontovaným na čerpadle C.W.U. )TÚV) bráníme čerpání horké vody z kotle. II.m.3) Paraelní provoz čerpadel V tomto režimu čerpadla běží paralelně nad nastavenou teplotou přepínání (viz spínací funkce teploty v menu instalačního čerpadla). Čerpadlo ústředního topení pracuje po celou dobu a čerpadlo C.W.U. (TÚV) vypne po dosažení žádané teploty boileru. POZNÁMKA: V tomto režimu by měl být namontován trojcestný ventil nebo jiné zařízení, které způsobí, že směšovač bude udržovat jinou teplotu v kotli a jinou pro topný systém objektu

15 II.m.4) Letní režim Po aktivaci této funkce zůstane v provozu pouze čerpadlo boileru (TÚV), které ohřívá vodu v boileru. Toto čerpadlo je provozováno nad nastavenou prahovou přepínací teplotou (viz teplota přepínání funkce čerpadla) a pracuje až do dosažení požadované teploty. Čerpadlo se opět zapne, když teplota klesne pod nastavenou hodnotu teplotní hystereze v tomto režimu. Letní režim lze nastavit pouze na teplotu vody v kotli (zadaná teplota kotle zároveň představuje zadanou teplotu boileru). II.n) Zálohování Tato volba nastaví čas podavače paliva a ventilátoru v režimu Backup (nad nastavenou teplotu). II.o) Break zálohování Tato funkce slouží k nastavení časového intervalu podávání paliva, zatímco zůstává v záloze cyklus (práce nad stanovenou temp.). UPOZORNĚNÍ: Nesprávné nastavení této volby může způsobit trvalý růst teploty! Přerušení podávání by nemělo být příliš krátké. II.p) Nastavení ventilátoru pro udržení ohně V této funkci uživatel nastaví čas provozu a přestávky ventilátoru při práci v cyklu útlumu. 15

16 II.q) Podavač paliva v režimu AUTO Tato volba umožňuje automatické vypnutí činnosti podavače. Podavač paliva lze vypnout pro ruční podávání paliva, které by vedlo k havárii kotle. II.r) Tovární nastavení Regulátor je předem nakonfigurován pro práci. Toto nastavení by však mělo být přizpůsobeno vašim potřebám. Kdykoliv je možné se vrátit do nastavení z výroby. Při návratu do nastavení regulátoru z výroby dojde ke ztrátě vlastního nastavení. Od tohoto okamžiku můžete opět nastavit vlastní parametry kotle. 16

17 II.s) Informace o programu DEFRO AG LUX- regulátor kotle Po spuštění této volby se objeví na regulátoru logo výrobce s verzí softwaru. III. Nabídka nastavení III.a) Ventil 1 Tato volba slouží k nastavení směšovacího ventilu pro provoz s dalším řídícím modulem. Aby ventil pracoval správně a v souladu s očekáváním uživatel musí se nejprve provést jeho registrace. Zadejte číslo modulu (to je podle počtu ventilů dle dokumentace) a pak je nutno nastavit některé další parametry. 1. Kontrola teploty 17

18 Tento parametr určuje vzorkovací frekvenci (kontrola). Pro nastavení teploty směšovacího ventilu ústředního vytápění nebo C.W.U.(TÚV). Pokud čidlo ukazuje změnu teploty (odchylka od nastavené hodnoty), pak se servopohon zruší nastavení nebo se s výhledem vrátí na žádanou pokojovou teplotu. 2. Čas otevření V této funkci se nastavuje doba otevření ventilu, neboli za jakou dobu se ventil otevře na 100 %. Tento čas je nutné stanovit podle používaného servopohonu ventilu (uvedený na výrobním štítku). 3. Jednotkový skok- krok V této funkci se nastaví procentní nárůst otevření ventilu, neboli jaké procento otevření nebo uzavření ventil musí provést. 18

19 4. Minimální otevření V této funkci nastavujeme minimální hodnotu otevření ventilu. Pod tuto hodnotu ventil nezavírá. 5. Typ ventilu S touto volbou uživatel zvolí typ ventilu: CO (ÚT) nebo pro podlahové topení. 6. Odstranění ventilu Pomocí této funkce je možné jednoduše odstranit komunikaci s nepoužívaným ventilem. 19

20 III.b) Ventil 2 Jestliže chce uživatel řídit dva ventily, musí podobně jako v předcházejícím případu zaregistrovat 2. ventil a příslušným způsobem nakonfigurovat všechna nastavení analogicky jako v případě ventilu 1. III.c) Teplotní spínání čerpadel Tato volba slouží k nastavení teploty CO (ÚT) a C.W.U. (TÚV) (to je teplota kotle). Pod nastavenou teplotu obě čerpadla nejsou v provozu a nad touto teplotou jsou čerpadla v provozu, ale pracují v závislosti na provozním režimu (viz druhy čerpadel). III.d) Pokojový regulátor K regulátoru DEFRO AG-LUX může být připojen regulátor pokojové teploty, ale jeho správnou funkci bude možné zajistit po vypnutí funkce PID. Regulátor v tomto režimu bere v úvahu nastavenou teplotu prostoru. 20

21 Ventilátor funguje do dosažení nastavené teploty v řídicí místnosti. Nicméně práce kotle je omezena na teplotu regulátoru instalovaném na kotli. Můžete si vybrat ze dvou typů ovládání: Standard (dvoustavový regulátor), TECH pokojový termostat (zařízení, které umožňuje rozsáhlou kontrolu několika parametrů současně). Po zapnutí regulátoru je možno v hlavní řídicí místnosti vidět na obrazovce v horní části displeje blikat písmeno P. Poznámka: Nepřipojujte na výstup regulátoru vnější napětí. III.e) Čerpadlo podlahového topného systému Tato funkce se používá pro řízení podlahového vytápění. Uživatel zadá teplotu podlahového vytápění v rozsahu aktivace 30 C - 55 C. Minimální teplota je měřena na kotli. Maximální teplota je měřena na čidle za čerpadlem podlahového systému. 21

22 Pod zadanou minimální teplotou podlahového systému podlahové čerpadlo neběží. Nad touto zadanou teplotou je čerpadlo v provozu až do dosažení nastavené maximální teploty. Po dosažení nastavené teploty se čerpadlo vypne. Čerpadlo je znovu připojeno po snížení teploty podlahy pod žádanou teplotu o 2 C. III.f) Oběhové čerpadlo Tato funkce slouží k ovládání cirkulačního čerpadla TÚV mezi bojlerem a nejvzdálenějším odběrem TÚV. Uživatel po zapnutí funkce nastaví denní cyklus aktivace nebo vypnutí čerpadla po 30minut. III.g) Hodiny Při nastavení hodin uživatel definuje aktuální čas a den v týdnu. 22

23 IV. Zabezpečení S cílem zajistit maximální bezpečnost a bezproblémový provoz regulátor má několik ochranných funkcí. V případě, že dojde k aktivaci alarmu zazní pípnutí a na displeji se zobrazí zpráva. Chcete-li aby se regulátor vrátil k provozu, stiskněte tlačítko MENU. V případě teplotního alarmu příliš vysoké teploty ústředního topení je nutno počkat, aby tato teplota klesla pod zadanou. IV.a) Teplotní alarm Tato ochrana je aktivní pouze v režimu (v případě, že teplota kotle je nižší než nastavená teploty). Jestli-že se teplota kotle nezvyšuje ve lhůtě stanovené nastavené uživatelem, je aktivován alarm, vypne se podavač paliva a ventilátor. Toto je doprovázeno pípnutím. Na displeji se zobrazí následující zpráva: "nestoupá teplota". IV.b) Tepelná ochrana kotle To je další mini bimetalový senzor umístěný u čidla teploty kotle, který odstaví ventilátor a podavač paliva v případě překročení teplotního alarmu - 85 C. Aktivace zabrání varu vody v instalaci v případě přehřátí nebo poškození regulátoru kotle. Po aktivaci této ochrany, když teplota klesne na bezpečnou hodnotu, senzor automaticky aktivuje provoz kotle a signalizace alarmu se zruší. V případě poškození nebo přehřátí snímače bude hořák (ventilátor a podavač paliva) odpojen. IV.c) Automatické čidlo kontroly V případě poškození CO (ÚT) nebo TUV senzoru aktivuje se akustický alarm a současně se zobrazí příslušné označení poruchy. Například: "CO senzor poškozený ". Podavač a ventilátor se vypne. Čerpadlo se zapne bez ohledu na aktuální teplotu. V případě poškození čidla centrálního vytápění nebo podavače se aktivuje alarm dokud není vyměněn 23

24 poškozený senzor za nový. Máte-li vadné čidlo TUV stlačte tlačítko MENU, které vypne alarm a ovladač se vrací k práci s jedním čerpadlem (CO). Aby mohl kotel pracovat ve všech režimech, musí být vadný senzor vyměněn za nový. IV.d) Ochrana proti varu vody v kotli Tato ochrana se vztahuje pouze na kotle v režimu priority a to při nastavení teploty kotle je 55 C a např. teploty kotle při skutečným zvýšení teploty na 62 C (tomu se říká teplota priority), pak ovladač vypne podavač paliva a ventilátor. Pokud teplota kotle stále zvyšuje na 80 C zapne se čerpadlo ÚT. Pokud teplota i nadále roste, pak se při teplotě 85 C se spustí alarm. Tento stav může často nastat, když je přerušeno nebo špatně namontováno čidlo kotle, došlo k poškození čerpadla. Nicméně, když teplota je nižší než je práh 60 C regulátor aktivuje podavač a ventilátor a bude pracovat v režimu, aby bylo dosaženo teploty 62 C. IV.e) Tepelná ochrana Regulátor má další ochranu proti poškození a to bimetalový senzor. Po překročení teploty 85 C se zapne alarm a na displeji se objeví zpráva: "teplota je příliš vysoká". O poškozeném bimetalovém čidle regulátor obdrží informaci o aktuální teplotě na kotli od elektronického snímače. V případě překročení alarmu se vypne ventilátor a zároveň se zapnou obě čerpadla pro odběr teplé vody do systému objektu. IV.f) Ochrana zásobníku paliva Na podavači paliva je umístěn další senzor, který měří teplotu. V případě výrazného zvýšení teploty (nad 70 C) je zapnut alarm a podavač paliva je připojen na 10 minut ten vytlačí hořící palivo do spalovací komory. Senzor šneku tímto způsobem chrání zásobník paliva před zahořením paliva v nádrži. 24

25 IV.g) Pojistka Regulátor má trubkovou tavnou pojistku WT 6,3A pro zabezpečení sítě. Použití pojistky s vyšší hodnotou může způsobit poškození ovladače. V. Údržba Regulátor DEFRO LUX-AG by měl být před topnou sezonu a během celé jeho životnosti kontrolován technický stav vedení. Měl by se také kontrolovat povrch regulátoru, čistit od prachu a dalších znečišťujících látek. Měla by se také měřit efektivita uzemnění elektromotorů (čerpadlo ústřední topení, čerpadlo C.W.U. (TÚV), ventilátoru a podavače paliva). TECHNICKÉ ÚDAJE Pol. Označení Jednotka Rozsah 1 Napájení V 230V/50Hz +/-10% 2 Příkon W 9 3 Okolní teplota C Výstupní zátěž podavače A 2 5 Výstupní zátěž oběhového čerpadla A 0,5 6 Výstupní zátěž ventilátoru A 0,6 7 Rozsah měření teploty C Přesnost měření C 1 9 Rozpětí měření teploty C Tepelná odolnost čidla C Pojistka A 6,3 VI. Montáž Montáž by měl vždy provádět pracovník s příslušnými oprávněními! Jednotka v době údržby nemůže být pod napětím (nezapomeňte se přesvědčit, aby byla zástrčka mimo síť)! 25

26 POZNÁMKA: Nesprávné zapojení může způsobit poškození regulátoru! Regulátor nemůže pracovat v uzavřeném systému centrálního vytápění. Musí být namontovány pojistné ventily, expanzní nádoby chránící kotel proti vařící vody v systému ústředního vytápění. VI a) Schéma zapojení regulátoru Věnujte prosím pozornost při instalaci kabeláže regulátoru. Pozornost je třeba věnovat správné zapojení uzemnění. PE-EARTH (žluto-zelený) N-neutrální (BLUE) L-fáze (hnědá) Poznámka: Detail jak připojit regulátor k instalaci kotle je uvedeno na přiloženém obrázku. 26

27 Místo připojení čerpadel a snímačů: 27

28 Obsah I. Popis... 5 II. Princip funkce... 6 II. a) Základní pojmy... 6 II. b) Domovská stránka... 6 II. c) Zadání teploty ústředního topení... 8 II. d) Zadání teploty TÚV... 8 II. e) Vzhled obrazovky... 9 II. f) Ruční provoz II. g) Čas podávání paliva II. h) Přestávka podávání paliva II. i) Hystereze teploty kotle II. j) Hystereze teploty TÚV II. k) Teplotní alarm II. l) Výkon ventilátoru II. m) Režimy činnosti II. m.1) Vytápění objektu II. m.2) Přednost ohřevu boileru II. m.3) Paraelní provoz čerpadel II. m,4) Letní režim II. n) Zálohování II. o) Break zálohování II. p) Nastavení ventilátoru pro udržení ohně II. q) Podavač v režimu AUTO II. r) Tovární nastavení II. s) Informace o programu III. Nabídka nastavení III. a) Ventil III. b) Ventil III. c) Teplotní spínání čerpadel III. d) Pokojový regulátor III. e) Čerpadlo podlahového topného systému III. f) Oběhové čerpadlo III. g) Hodiny IV. Zabezpečení IV. a) Teplotní alarm IV. b) Tepelná ochrana kotle IV. c) Automatické čidlo kontroly IV. d) Ochrana proti varu vody v kotli IV. e) Tepelná ochrana IV. f) Ochrana zásobníku paliva IV. g) Pojistka V. Údržba ver.gp/07/19 VI. Montáž VI. a) Schema zapojení regulátoru

29 29

TECH. Prohlášení o shodě č. 4/2004

TECH. Prohlášení o shodě č. 4/2004 1 2 TECH Prohlášení o shodě č. 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor ST-37 230V, 50Hz splňuje požadavky Nařízení

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

Prohlášení o shodě č. 32/2010

Prohlášení o shodě č. 32/2010 Prohlášení o shodě č. 32/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, Polsko, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný požadavky termoregulátor vyhlášky ST-48 ministra 230V, 50Hz

Více

TECH. Prohlášení o shodě č. 4/2004. My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz,

TECH. Prohlášení o shodě č. 4/2004. My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, Klimosz BASIC návod k obsluze TECH Prohlášení o shodě č. 4/2004 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi Polsko, vyráběný termoregulátor ST-402 230V, 50Hz

Více

Prohlášení o shodě č. 56/2012

Prohlášení o shodě č. 56/2012 -1- ST 280 návod k obsluze Prohlášení o shodě č. 56/2012 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, Polsko, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor ST-280 230V, 50Hz splňuje

Více

Tech. Návod k obsluze ST-431N

Tech. Návod k obsluze ST-431N Tech Návod k obsluze ST-431N 1 ST-431N návod k obsluze Prohlášení o shodě č. 42/2010 Firma TECH, se sídlem v Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, prohlašuje s plnou zodpovědností, že námi vyráběný termoregulátor

Více

Prohlášení o shodě č. 38/2010

Prohlášení o shodě č. 38/2010 Prohlášení o shodě č. 38/2010 My, TECH, UL. St Batory, 14, 34-120 Andrychów, s plnou odpovědností prohlásit, že jsme vytvořili Termostat DEFRO -LUX SP 230 V, 50 Hz splňuje požadavky Nařízení ministra hospodářství,

Více

Návod na obsluhu. ST-37 T E C H. Protokol o shodě č. 4/2004

Návod na obsluhu. ST-37 T E C H. Protokol o shodě č. 4/2004 Návod na obsluhu. ST-37 T E C H Protokol o shodě č. 4/2004 Firma TECH, která se nachází ve Wieprzu, 1047, 34-122 Wieprz, S plnou vážností uvádíme, že řídící jednotka( termoregulátor) ST 37 81, 230V, 50Hz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + TUV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + TUV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + TUV 16 NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 2 1. Popis předního panelu 8 Pohled na regulátor s označenými funkcemi 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. Zapnutí (tlačítko ENTER přidržet

Více

Návod k obsluze EU-37RS

Návod k obsluze EU-37RS Návod k obsluze EU-37RS EU-37RS TECH Prohlášení o shodě č. 4/2004 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, Polsko, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor EU-37 230V, 50Hz

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

NIKE BRA PRO CLSSC SWSH COOLIN G BR - 1 -

NIKE BRA PRO CLSSC SWSH COOLIN G BR - 1 - NIKE BRA PRO CLSSC SWSH COOLIN G BR - 1 - CS 280 návod k obsluze Prohlášení o shodě č. 56/2012 Firma TECH, se sídlem, 34-122 Wieprz, ul. Biala Droga 31, prohlašuje s plnou zodpovědností, že námi vyráběný

Více

ST-80 I. Bezpečnost VÝSTRAHA Elektrické zařízení pod napětím. POZOR

ST-80 I. Bezpečnost  VÝSTRAHA Elektrické zařízení pod napětím.  POZOR 1 I. Bezpečnost Před uvedením zařízení do provozu je nutné se seznámit s níže uvedenými pokyny. Nerespektování pokynů v návodu může být příčinou zranění a poškození přístroje. Tento návod k obsluze proto

Více

Prohlášení o shodě č. 52/2012

Prohlášení o shodě č. 52/2012 - 1 - CS 298 Prohlášení o shodě č. 52/2012 Firma TECH, se sídlem, 34-122 Wieprz, ul. Biała Droga 31 prohlašuje s plnou zodpovědností, že námi vyráběný termoregulátor ST-298 230V, 50Hz, splňuje požadavky

Více

Návod k obsluze CS-427i

Návod k obsluze CS-427i TECH Návod k obsluze CS-427i - 1 - CS-427i I. Bezpečnost Před uvedením zařízení do provozu je nutné seznámit se s níže uvedenými pokyny. Nerespektování pokynů v návodu může být příčinou zranění a poškození

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

IGNIS Alfa v 1.39 TMK Września

IGNIS Alfa v 1.39 TMK Września IGNIS Alfa v 1.39 TMK Września Mikroprocesorový regulátor teploty pro kotel ústředního topení se šnekovým podavačem na tuhá paliva nebo uhelný prach. URČENÍ Zařízení je určeno k automatickému řízení činnosti

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Mini-STER. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR Teploty kotle C.O. a teplá voda. Verze bydlení. Panel Verze ELEKTRO-MIZ UŢIVATELSK? MANU?L Z?RU ČN?

Mini-STER. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR Teploty kotle C.O. a teplá voda. Verze bydlení. Panel Verze ELEKTRO-MIZ UŢIVATELSK? MANU?L Z?RU ČN? Mini-STER DIGITÁLNÍ REGULÁTOR Teploty kotle C.O. a teplá voda Verze bydlení CO: 23 BO: 24 N: 50 STOP N:50 TERM 1 Panel Verze CO:23 N: 50 STOP BO:24 N:50 TERM 1 UŢIVATELSK? MANU?L Z?RU ČN? LIST ELEKTRO-MIZ

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Návod na obsluhu. ST-28 ST- 32 ST 81 T E C H. Protokol o shodě pro řídící jednotky. ST 28 č. 9/2007. Zařízení bylo označeno CE poprvé: 3.

Návod na obsluhu. ST-28 ST- 32 ST 81 T E C H. Protokol o shodě pro řídící jednotky. ST 28 č. 9/2007. Zařízení bylo označeno CE poprvé: 3. Návod na obsluhu. ST-28 ST- 32 ST 81 T E C H Protokol o shodě pro řídící jednotky ST 28 č. 9/2007 Zařízení bylo označeno CE poprvé: 3. dubna 2007 ST 32 č. 11/2007 Zařízení bylo označeno CE poprvé : 3.dubna

Více

Katalog a ceník kotlů

Katalog a ceník kotlů Katalog a ceník kotlů WWW.GREENECO.CZ Greeneco VR3 5. emisní třída ekodesing Přednosti automatického kotle Greeneco VR3-5 emisní třída ekodesing (minimální zátěž pro okolí) - max výkon účinnost 92,3%...

Více

Prohlášení o shodě č. 41/2010

Prohlášení o shodě č. 41/2010 tech Prohlášení o shodě č. 41/2010 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, Polsko, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor ST-500 230V, 50Hz splňuje požadavky vyhlášky ministra

Více

MSK regulátor krbů Návod k obsluze

MSK regulátor krbů Návod k obsluze MSK regulátor krbů Návod k obsluze Je to zařízení, jehož úkolem je udržovat konstantní tah krbu při spalování dřeva. Účelem je kontrola teploty topeniště a ve výsledku prodloužení komplementace hořícího

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 Parametry regulátoru: Napájecí napětí Krytí IP Silové výstupy Maximální spínaný proud Digitální vstupy Analogové vstupy ~230V 42 8 x spínací relé 2A + 4 x přepínací relé 5A 5A

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. 2009-02-20b Benekov. Aktualizace: 2009-02

Návod k obsluze řídící jednotky. 2009-02-20b Benekov. Aktualizace: 2009-02 Návod k obsluze řídící jednotky Verze: 2009-02-20b Benekov Aktualizace: 2009-02 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4 4. Nastavení parametrů...

Více

Návod k obsluze EL-02

Návod k obsluze EL-02 Návod obsluze Návod k obsluze EL-02 1 EL-02 Prohlášení o shodě č. 118/2013 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, Polsko, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor EL-02

Více

Automatické roztápění

Automatické roztápění Doplněk návodu kotle VIERE Upozornění: Před každým spuštěním kotle, nezapomeňte vyčistit kotel, a spalinové cesty kotle!!!!!!! Popis Regulátor teploty EL483 zpid je určen pro automatické kotle ÚT vybavené

Více

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO VERZE: 1V0 31.05.2012 Změny a doplňky 1v0 13/06/2012 M P VERZE DATUM NÁZEV POPIS str. 2 z 14 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 24 NÁVOD K OBSLUZE 2 1. Popis předního panelu 1 1 2 4 3 5 6 7 8 9 Pohled na regulátor s označenými funkcemi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Zapnutí (tlačítko ENTER přidržet

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Prohlášení o shodě č. 60/2010

Prohlášení o shodě č. 60/2010 ST 480 z PID Prohlášení o shodě č. 60/2010 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, Polsko, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor požadavky ST-480 vyhlášky z PID ministra

Více

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 Návod na obsluhu www.mctsro.com Saunový regulátor S500 Návod na obsluhu Stránka 1/7 1. Popis Saunový regulátor S500 je určen k ovládání a řízení provozu sauny. Umožňuje okamžité

Více

d.) Kommunikation g.) Chyby Automatický režim Tepelné čerpadlo automaticky přepíná mezi vytápěním, ohřevem TV a chlazením.

d.) Kommunikation g.) Chyby Automatický režim Tepelné čerpadlo automaticky přepíná mezi vytápěním, ohřevem TV a chlazením. NÁVOD 3.1 SYMBOLY e.) aktuální stav f.) dodatečné funkce, d.) Kommunikation g.) Chyby c.) Teplá vodaohřev h.) Vyp/Zap b.) Vytápění a.) Režim i.) Nastavení a.) Režim Tento symbol zobrazuje provozní režim

Více

Katalog a ceník kotlů

Katalog a ceník kotlů Katalog a ceník kotlů www.greeneco.cz Greeneco VR3 5. emisní třída ekodesing Přednosti automatického kotle Greeneco VR3-5 emisní třída ekodesing (minimální zátěž pro okolí) - max výkon účinnost 92,3%...

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

Prohlášení o shodě č. 62/2012

Prohlášení o shodě č. 62/2012 -1- ST 402 Návod k obsluhe Prohlášení o shodě č. 62/2012 Firma TECH, se sídlem v Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, prohlašuje s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor ST-402N 230V, 50Hz splňuje

Více

Návod k obsluze ST-480

Návod k obsluze ST-480 Návod k obsluze ST-480 ST-480 Návod k obsluze Obsah Úkony před prvním spuštěním... 5 Popis... 6 Základní pojmy... 6 Funkce regulátoru a jeho obsluha... 6 Hlavní obrazovka... 6 Menu řídící jednotky... 7

Více

TECH. Prohlášení o shodě č. 54/2012

TECH. Prohlášení o shodě č. 54/2012 ST-880zPID návod k obsluze TECH Prohlášení o shodě č. 54/2012 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, prohlašujeme termoregulátor s plnou ST-880 odpovědností, 230V, 50Hz že námi splňuje Polsko, vyráběný

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PT41 VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání systému PT41 prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení. Aplikace usnadňuje konfi

Více

ADEX Midi 2010 Dynamický regulátor topení

ADEX Midi 2010 Dynamický regulátor topení KTR s.r.o. KATALOGOVÝ LIST Objednací číslo: 803 U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 www.ktr-adex.cz tel. 572 633 985 APLIKACE Provedení: na stěnu ADEX Midi 2010 Dynamický regulátor topení Regulace teploty

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo Veria Control T45 Guide d installation Installatiehandleiding Guida all installazione Instalační příručka Navodila za montažo FR NL IT SI Popis tlačítek a displeje Instalace a zapojení termostatu Aktuální

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

ST-430i ekvitermní regulátor REGULAČNÍ PŘÍSTROJ - 1 -

ST-430i ekvitermní regulátor REGULAČNÍ PŘÍSTROJ - 1 - REGULAČNÍ PŘÍSTROJ - 1 - Prohlášení o shodě č.. 33/2010 My, firma TECH, ul.. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, Polsko, s plnou odpovědností prohlašujeme, že regulátor ST-430 230 V, 50 Hz naší výroby vyhovuje

Více

S08. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S08. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S08 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S08 Dvoufunkční ovládač čerpadla ústředního topení (ÚT) nebo teplé vody (TV) Použití jako ovládače čerpadla Ú T AURATON

Více

Prohlášení o shodě č.53/2012

Prohlášení o shodě č.53/2012 -1- ST 460 návod k obsluze Prohlášení o shodě č.53/2012 Firma TECH,se sídlem ve Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, prohlašuje s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor ST-460 230V, 50Hz splňuje

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě Řídící jednotka SPARK A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU ČINNOST KOTLE S FUNKCÍ INDIVIDUAL FUZZY

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití Otevření dálkového ovládání Obsah 1. Přehled ovládacích prvků... 1 2. Display...2-3.. 3. Návod k použití.... 4 3.1 Zapnutí

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F www.auraton.cz 3003 Návod k obsluze for software version F0F AURATON 3003 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 3 Funkce FrostGuard

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT23 VELKÝ PŘEHLEDNÝ DISPLEJ S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM vhodný pro všechny typy kotlů s ON / OFF ovládáním týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

Návod k obsluze ST-480

Návod k obsluze ST-480 Návod k obsluze ST-480 ST-480 Prohlášení o shodě č. 60/2010 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, Polsko, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor ST-480 230V, 50Hz splňuje

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Elektrický ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Uživatelská příručka ECL Comfort 210 / 296 / 310 Česká verze www.danfoss.com Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření pracovníci. 2 Danfoss

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

účinného řízení vytápění a značných úspor díky individuální není potřeba rozvádět žádné vodiče a instalace jednotky je tak

účinného řízení vytápění a značných úspor díky individuální není potřeba rozvádět žádné vodiče a instalace jednotky je tak Gratulujeme, že jste si zakoupili vícezónový bezdrátový systém Honeywell evohome. Samostatná bezdrátová jednotka evotouch umožňuje individuální ovládání prostorové teploty až v 8 zónách. Díky tomuto systému

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1 Michal Bassy Strana 1 Životnost baterií Bateriově napájené přístroje Synco 900 požadují 2 nebo 3 baterie typu AA (LR6). Typická životnost baterií jsou 3 roky. Životnost 3 roky je pro alkalické baterie

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Výrobce regulátoru: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska

Výrobce regulátoru: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska Připojení externího teplotního čidla Regulátor TITANIC je vybaven výstupem pro připojení externího teplotního čidla firmy PPHU ProND. Čidla je možné koupit u výrobce a distributora kotle nebo objednat

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Uživatelská příručka Danfoss District Energy Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

Prohlášení o shodě č. 52/2012

Prohlášení o shodě č. 52/2012 ST 298 Návod k použití www.odzahradypodomov.cz Prohlášení o shodě č. 52/2012 TECH, překvapivě, se sídlem v Honorata ponechala 1047A, 34-122 prase, prohlašuje s plnou odpovědností, vyráběné u nás termostat

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

tel.:

tel.: 220780 ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR PRO KOTLE NA PRINCIPU OHŘEVU VODOY Elektronický regulátor kontroly provozní teploty vody je zařízení, které řídí spínání čerpadla topného systému a ovládá třícestný ventil

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Servisní list č. 13 regulátor ETR26 BMR 2018

Servisní list č. 13 regulátor ETR26 BMR 2018 Soustava č. 13 Zapojení regulátoru ETR26 v tomto schématu je určeno k regulaci soustavy s akumulační nádrží jako zdrojem tepla (nabíjení je řešeno mimo ETR26), se dvěma kombinovanými bojlery pro přípravu

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem

T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem Návod k obsluze T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Regulátor krbu MSK, MSK glass/ Návod k obsluze

Regulátor krbu MSK, MSK glass/ Návod k obsluze Regulátor krbu MSK, MSK glass/ Návod k obsluze CZ Regulátor krbu je zařízení, jehož úkolem je udržovat konstantní tah krbu při spalování dřeva. Účelem je kontrola teploty topeniště a ve výsledku prodloužení

Více

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Návod k instalaci a použití Vydání: V1 Datum: 04.2015 1. Obsah Tab. 1 Paragraf Popis 1 Obsah 2 Úvod 2.1. Všeobecné instrukce 2.2 Úpravy jednotky 2.3 Bezpečnostní pokyny

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

AURATON 1111 Multi AURATON 1111 MULTI

AURATON 1111 Multi AURATON 1111 MULTI N Á V O D K O B S L U Z E AURATON 1111 Multi 2 AURATON 1111 MULTI AURATON 1111 Multi AURATON 1111 Multi je moderní regulátor určený pro spolupráci s oběhovými čerpadly ústředního vytápění a TUV. Může rovněž

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotec plus VU turbotec plus Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu VU atmotec plus atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotec plus

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více