SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 5 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ SL SL ALUMINIUM DHUM PLUS METEOR NT HTB-N HTB-N IP55...

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 5 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 962 SL 2002...964 SL ALUMINIUM... 965 DHUM PLUS... 966 METEOR NT...967 HTB-N... 968 HTB-N IP55..."

Transkript

1 SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ SL SL ALUMINIUM DHUM PLUS METEOR NT HTB-N HTB-N IP EP-N EC-N SAHARA MAXX Boleslavova 1, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

2 Speciální zařízení Přehled výrobků Typ SL 2002 SL ALUMINIUM DHUM METEOR Provedení osoušeč rukou osoušeč rukou s hliníkovou skříní odvhlčovač cirkulační ventilátor s časovým relé Max. vzduchový výkon [m 3 /h] Montáž stěna stěna volně stojící na podlaze na vodorovnou nebo svislou stavební konstrukci Napětí Ovládání tlačítkem nebo pohybovým čidlem na skříni tlačítkem nebo pohybovým čidlem na skříni ovladač na skříni přepínač otáček a nastavení doběhu na skříni Typ HTB EP-N EC-N SAHARA MAXX Provedení Max. vzduchový výkon [m 3 /h] destratifikátor cirkulační ventilátor s elektrickým ohřívačem cirkulační ventilátor s elektrickým ohřívačem cirkulační ventilátor s vodním ohřívačem Montáž na strop volně stojící na podlaze na stěnu na strop nebo stěnu Napětí nebo nebo nebo 400 Ovládání samostatným přepínačem otáček spínač ventilátoru a ohřívače na skříni samostatnými přepínači případně v kombinaci s termostatem samostatnou ovládací skříní případně v kombinaci s termostatem

3 Speciální zařízení Přehled výrobků Destratifikace Při teplovzdušném vytápění vysokých prostor dochází vlivem stoupání lehčího teplého vzduchu vzhůru k vrstvení (tzv. stratifikaci) vzduchu podle jeho teploty (obr. 1). Použitím vhodného ventilátoru destratifikátoru, lze tomuto jevu zamezit a s nízkými investičními a zanedbatelnými provozními náklady ušetřit až 0 % tepla (obr. 2) Boleslavova 1, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

4 Osoušeče rukou SL-2002 a SL-2002 AUTOMATIC SL-2002 SL-2002 V SL-2002 A SILVER Skříň je u modelů SL a 2002 AUTOMA- TIC z nárazuvzdorného polykarbonátu bílé barvy, u typu SL 2002 A SILVER z polykarbonátu stříbrné barvy. Skříň zajiš uje dostatečnou ochranu vnitřních prvků proti vodě stříkající shora. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, se stíněným pólem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Max. provozní teplota okolí je 40 C. Provedení s dvojitou izolací, krytí IP 44. Svorkovnice je přístupná po sejmutí krytu, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Napětí 230 V/0 Hz, ochrana proti přehřátí, krytí IP 44. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1, m od sání. Hodnoty akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce. Varianty SL-2002 bílý teplovzdušný osoušeč rukou spouštěný stiskem tlačítka s doběh 4 s SL-2002 AUTOMATIC bílý teplovzdušný osoušeč rukou ovládaný čidlem pohybu SL-2002 A SILVER stříbrný teplovzdušný osoušeč rukou ovládaný čidlem pohybu Série tří elektrických teplovzdušných osoušečů rukou, které jsou vhodné pro použití v restauracích, hotelech, nemocnicích, školách, kancelářích atd. Modely SL-2002 AUTOMATIC a SL-2002 A SILVER běží jen nezbytně nutnou dobu, čidlo spíná po dobu přiblížení rukou, při umístění předmětu pod výfuk teplého vzduchu se přístroj automaticky vypne. Montáž: Rozměry: Typ příkon průtok [m 3 /h] akustický tlak barva hmotnost [kg] SL bílá 2,8 SL-2002 AUTOMATIC bílá 2,8 SL-2002 A SILVER stříbrná 2,

5 Odolné osoušeče rukou SL-2002 ALUMINIUM a SL-200 odolný proti vandalům SL-2002 ALUMINIUM SL-200 Skříň je u obou modelů z hliníkového odlitku a je tedy vhodná do míst, kde hrozí poškození vandaly. Skříň je lakovaná bíle a u modelu SL- 200 je navíc vybavena výklopnou trysku pro směřování proudu vzduchu na obličej. Skříň zajiš uje dostatečnou ochranu vnitřních prvků proti vodě stříkající shora. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Montáž: Rozměry: Motor je asynchronní, se stíněným pólem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Max. provozní teplota okolí je 40 C. Krytí IP 44. SL-2002 ALUMINIUM SL-2002 ALUMINIUM Svorkovnice je přístupná po sejmutí krytu, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Napětí 230 V/0 Hz, ochrana proti přehřátí, krytí IP 44. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1, m od sání. Hodnoty akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce. Varianty SL-2002 ALUMINIUM hliníkový teplovzdušný osoušeč rukou ovládaný čidlem pohybu SL-200 hliníkový teplovzdušný osoušeč rukou spouštěný stiskem tlačítka s doběhem 4 s SL-200 SL-200 Série dvou elektrických teplovzdušných osoušečů rukou, které jsou vhodné pro použití v místech, kde hrozí nebezpečí poškození. Model SL-2002 ALUMINIUM se spouští ručně stlačením tlačítka a poté dobíhá 4 s. SL-200 běží jen nezbytně nutnou dobu, čidlo spíná po dobu přiblížení rukou, při umístění předmětu pod výfuk teplého vzduchu se přístroj automaticky vypne. Typ příkon průtok [m 3 /h] akustický tlak barva hmotnost [kg] SL-2002 ALUMINIUM bílá 3,8 SL bílá 10 Boleslavova 1, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

6 Vysoušecí jednotka/odvlhčovač DHUM-12 PLUS Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. V přední části jsou sací mřížky a odnímatelné víko, které kryje nádobu na kondenzát o kapacitě 4 l. Výtlak vysušeného vzduchu je přes výklopné žaluzie navrchu skříně. Před žaluziemi jsou kontrolky signalizující provoz jednotky, naplnění nádoby kondenzátu a chod protimrazové ochrany. V zadní části skříně je otvor umožňující připojení hadice pro odvod kondenzátu přímo do opadu. Po stranách má jednotka držadla pro přenášení. Připojení sí ovou zástrčkou do zásuvky Regulace otáček spočívá v nastavení požadované relativní vlhkosti, při které má odvhlčovač pracovat. Vedle toho je možné nastavit trvalý chod bez ohledu na okolní vlhkost. Při naplnění nádoby na kondenzát se jednotka automaticky zastaví a rozsvítí se signalizace. Při provozu v místnosti s teplotou nižší jak 1 C se automaticky aktivuje protimrazová ochrana a rozsvítí se její signalizace. Hluk emitovaný přístrojem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose sací mřížky. Montáž Jednotka je mobilní a lze ji snadno přenášet díky držadlům na skříni. K elektrické síti se jednotka připojuje pomocí vlastního kabelu se zástrčkou. Jednotku je třeba umístit tak, aby sací a výtlačné otvory byly volné a aby bylo zajištěno volné proudění vzduchu kolem jednotky. Je-li jednotka umístěna na stejném místě delší dobu je možné odvádět kondenzát přímo do odpadu hadicí (není součástí dodávky), takže není třeba kontrolovat stav naplnění nádoby kondenzátu. Jednotku nelze umís ovat v dosahu stříkající vody, u zdroje tepla a na přímé slunce. Přístroje je určen pro domácí použití na vysoušení vzduchu vlhkých prostor, koupelen, sušáren, prádelen, sklepů atd. Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti van, sprch a bazénů. Upozornění Sí ové a průřez přívodního kabelu musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku (na zadní straně přístroje, kde je umístěna nádobka na zachytávání zkondenzované vody). Je-li požadována pevná elektrická instalace, musí ji provést elektroinstalatér podle příslušných předpisů pro elektrické instalace. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozdvojek. Je-li sí ový kabel poškozen, může jej vyměnit pouze výrobce nebo technik zákaznického servisu příp. vyškolení pracovníci, aby se zabránilo možným rizikům. Pozor! Jak na přední straně, tak i na zadní straně vysoušeče je třeba nechat dostatek místa, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Vypouštěcí otvor Signalizace 1. připojení na sí 2. naplnění nádobky 3. protimrazová ochrana Typ příkon kond. výkon [l/24h] akust. tlak zásobník [l] rozměr [mm] chladivo DHUM-12N , 33/44, 300x400x0 R-134a 966 PŘEDĚLAT TABULKU!

7 Speciální ventilátor METEOR NT Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Ventilátor je vybaven oscilační čelní plastovou mřížkou. Mřížka má šikmé lamely a při provozu rotuje kolem své osy v celém rozsahu 360 a tím mění směr proudu vzduchu, rotaci mřížky lze vypnout. Na skříni ventilátoru jsou umístěny ovládací prvky zapnutí (s možností nastavení doběhu), vypínání rotace mřížky a přepínače otáček. Ochrana proti vniknutí předmětů čelní mřížkou odpovídá normě N a EN Ventilátor je vhodný pro provětrávání obytných místností, kanceláří, bank, restaurací, provozoven, dílen, prodejen apod. METEOR NT lze využít při nástěnné montáži také k promíchávání vzduchu ve vysokých místnostech a ke snížení teplotní diference mezi podlahou a stropem. Tím lze zejména v zimním topném období dosáhnout prostorového vyrovnání teploty a tím podstatného snížení energetické náročnosti a topných nákladů. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu, tvar SICKLE (speciálně optimalizován z hlediska výkonu a hluku). Motor je asynchronní s pomocnou fází. Motor má kluzná ložiska. Krytí IP 44. Provedení s dvojitou izolací a tepelnou ochranou ve vinutí motoru. Směr průtoku je od motoru k oběžnému kolu. Elektrické připojení je pohyblivým přívodem se sí ovou zástrčkou. Regulace otáček ventilátoru se provádí dvěma otočnými přepínači umístěnými na skříni. První přepínač umožňuje zapnutí/vypnutí a dále nastavení doběhu v pěti stupních do max. 120 minut. Druhý přepínač slouží k nastavení otáček ve třech stupních. Rotace čelní mřížky se zapíná na mřížce. Montáž se provádí umístěním na pevnou podložku nebo pomocí šroubů na svislou stěnu. Stojan je se skříní spojen polohovatelným kloubem, který umožňuje nastavení v polohách od 0 do 90. Navíc je možné nasměrovat proud vzduchu pomocí otočné mřížky. Polohování u nástěnné a podlahové montáže montáž na stěnu montáž na pevnou podložku Typ příkon Boleslavova 1, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax: průtok [m 3 /h] akustický tlak barva hmotnost [kg] METEOR NT /90/70 42 šedá 4,9

8 Stropní ventilátory destratifikátory HTB-N regulátor otáček Typ Ø A Ø B C D HTB-7N HTB-90N HTB-10N Oběžné kolo je axiální, vylisované z ocelového plechu. Má tři výkonově optimalizované lopatky. Povrchová úprava epoxidovým lakem. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, s velkým počtem pólů pro dosažení potřebných otáček. Je určen pro trvalý provoz. Maximální provozní teplota okolí je 40 C. Motor má kuličková uzavřená ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor má ochranu proti přetížení vestavěnou ve vinutí. Krytí IP 20. Svorkovnice je přístupná po sejmutí kabelového krytu, který se posune po závěsné tyči. Připojení je kabelem pod omítkou nebo po omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu. Regulace otáček se provádí regulátorem, který je součástí dodávky. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1, m v ose ventilátoru na straně výtlaku. Montáž se provádí zavěšením na strop nebo na jinou konstrukci. Uchycení ke konstrukci se musí dimenzovat na statické i dynamické zatížení, min. 2 kg pro HTB 7 a 90, min. 40 kg pro HTB 10. Spodní hrana ventilátoru musí být umístěna tak vysoko, aby nemohlo dojít k ohrožení osob v blízkosti otáčejícího se oběžného kola. Minimální doporučená vzdálenost od podlahy je 2, m. Při montáži více ventilátorů se nesmí zaměnit listy oběžného kola jednotlivých ventilátorů. Listy jsou vyváženy pro každý přístroj zvlášť. Příslušenství regulátor otáček v dodávce HYG 2 prostorový hygrostat HYG 7001 prostorový hygrostat s termostate m RTR 6721 prostorový termostat Ventilátory jsou vhodné pro svoji robustní konstrukci zejména pro provětrávání rozlehlejších prostor, jako jsou například: průmyslové haly, hostince, hotely, sportovní haly, kanceláře, knihovny, studovny, čekárny a odletové haly. Trvalým provětráváním vysokých prostor se značnou teplotní diferencí mezi podlahou a stropem lze v zimním období dosáhnout prostorového vyrovnání teploty a tím podstatného snížení energetické náročnosti a topných nákladů. V těchto případech lze s výhodou použít diferenciální termostaty se dvěma čidly, které při nastaveném rozdílu teploty sepnou ventilátor, který promíchá teplá a studená pásma vzduchu. Upozornění Ukotvení ventilátoru je třeba pravidelně kontrolovat. Perioda kontrol musí být stanovena provozním předpisem u uživatele. regulátor otáček detail zavěšení s izolátorem chvění, závěs je vhodné doplnit o pojistné lanko Typ otáčky [min -1 ] průtok [m 3 /h] příkon proud [A] teplota [ C] akustický tlak hmotnost* [kg] regulátor HTB-7N , ,8 (2) je součástí dodávky HTB-90N , ,2 (2) je součástí dodávky HTB-10N , ,2 (40) je součástí dodávky * V závorce je uvedeno min. zatížení na závěsu, viz Montáž.

9 Stropní ventilátory destratifikátory HTB-10N IP regulátor otáček Typ Ø A Ø B C D HTB-10N Oběžné kolo je axiální, vylisované z ocelového plechu. Má tři výkonově optimalizované lopatky. Povrchová úprava epoxidovým lakem. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, s velkým počtem pólů pro dosažení potřebných otáček. Je určen pro trvalý provoz. Maximální provozní teplota okolí je 40 C. Motor má kuličková uzavřená ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor má ochranu proti přetížení vestavěnou ve vinutí. Krytí IP. Svorkovnice je přístupná po sejmutí kabelového krytu, který se posune po závěsné tyči. Připojení je kabelem pod omítkou nebo po omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu. Regulace otáček se provádí 3-stupňovým regulátorem, který je součástí dodávky. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1, m v ose ventilátoru na straně výtlaku. Montáž se provádí zavěšením na strop nebo na jinou konstrukci. Uchycení ke konstrukci se musí dimenzovat na statické i dynamické zatížení min. 40 kg. Spodní hrana ventilátoru musí být umístěna tak vysoko, aby nemohlo dojít k ohrožení osob v blízkosti otáčejícího se oběžného kola. Minimální doporučená vzdálenost od podlahy je 2, m. Při montáži více ventilátorů se nesmí zaměnit listy oběžného kola jednotlivých ventilátorů. Listy jsou vyváženy pro každý přístroj zvlášť. Příslušenství regulátor otáček v dodávce HYG 2 prostorový hygrostat HYG 7001 prostorový hygrostat s termostate m RTR 6721 prostorový termostat Ventilátory jsou vhodné pro svoji robustní konstrukci zejména pro provětrávání rozlehlejších prostor, jako jsou například: průmyslové haly, hostince, hotely, sportovní haly, kanceláře, knihovny, studovny, čekárny a odletové haly. Trvalým provětráváním vysokých prostor se značnou teplotní diferencí mezi podlahou a stropem lze v zimním období dosáhnout prostorového vyrovnání teploty a tím podstatného snížení energetické náročnosti a topných nákladů. V těchto případech lze s výhodou použít diferenciální termostaty se dvěma čidly, které při nastaveném rozdílu teploty sepnou ventilátor, který promíchá teplá a studená pásma vzduchu. regulátor otáček detail zavěšení s izolátorem chvění, závěs je vhodné doplnit o pojistné lanko Typ otáčky [min -1 ] průtok [m 3 /h] příkon Boleslavova 1, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax: proud [A] teplota [ C] akustický tlak hmotnos* [kg] regulátor HTB-10N IP , ,2 (40) je součástí dodávky * V závorce je uvedeno min. zatížení na závěsu, viz Montáž.

10 Axiální ventilátor s elektrickým ohřevem EP-N Typ A B C EP-3N EP-N EP-9N EP-12N EP-1N Skříň je z ocelového plechu, opatřená vypalovacím lakem. Na skříni je přišroubován stojan z ocelové trubky, který umožňuje dvě základní polohy postavení ventilátoru a zároveň přenášení. Oběžné kolo je axiální, vylisované z Al plechu. Lopatky jsou výkonově optimalizované. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Je určen pro trvalý provoz. Motor má kluzná ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor má ochranu proti přetížení. Krytí IP 24. Regulace se provádí 2 ovládacími prvky přímo na přístroji. Jedním se nastavuje druh provozu (viz.dále), druhým se ovládá spínací termostat. Pomocí přepínače na zadním panelu lze zvolit, zda termostat bude spouštět ventilátor a ohřev nebo pouze ohřev při trvale zapnutém ventilátoru. Elektrická přípojka Připojení je kabelem, který je vyveden ze skříně průchodkou a je ukončen -ti kolíkovou vidlicí 400V, model EP 3N je jednofázový a přívod je opatřen jednofázovou vidlicí. Provoz Ventilátor s elektrickým ohřevem je určen k provozu na vodorovné podložce nebo podlaze. Přitom je nutno dbát na to, aby na straně sání ani na výtlaku nedošlo k zakrytí skříně s topnými tyčemi. V takovém případě by mohlo dojít k omezení průtoku vzduchu skříní a tím ke zvýšení jeho teploty a následnému nebezpečí vzniku požáru. Při zvýšení teploty vzduchu dojde k vypnutí přístroje bezpečnostním termostatem, jehož resetovací tlačítko je umístěno na horní straně skříně. Druhy provozu: jenom ventilátor ventilátor a poloviční výkon topení ventilátor a plný výkon topení Hluk Hodnoty uvedené v tabulce jsou hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 1, m. Varianty EP-3N základní provedení 3 kw/230 V EP-N základní provedení kw/400 V EP-9N základní provedení 9 kw/400 V EP-12N zákl. provedení 12 kw/400 V EP-1N zákl. provedení 1 kw/400 V Ventilátory s elektrickým ohřevem jsou vhodné k vysoušení vlhkých prostor a k vytápění v průmyslu a stavebnictví. Místem nasazení jsou zejména výrobní haly, skladové haly, společenské místnosti, kostely, výstavní haly, stavby a zařízení staveniště, garáže a dílny. Upozornění Je nutno dodržet bezpečný odstup od hořlavých konstrukcí, stanovený provozním řádem uživatele. Typ příkon výkon topení proud [A] otáčky [min -1 ] průtok [m 3 /h] hluk zvýšení teploty [ C] hmotnost [kg] EP-3N , , EP-N , , EP-9N , EP-12N , EP-1N ,

11 Axiální ventilátor s elektrickým ohřevem EC-N MIN. 300mm MIN. 300mm Typ A B C EC-3N EC-N EC-9N EC-12N EC-1N Skříň je z ocelového plechu, opatřená vypalovacím lakem. Na skříni je připevněn otočný držák z ocelového plechu, který umožňuje nastavení polohy ventilátoru. Oběžné kolo je axiální, vylisované z Al plechu. Lopatky jsou výkonově optimalizované. Motor asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem, pro trvalý provoz. Motor má kluzná ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor má ochranu proti přetížení. Krytí IP 24. Regulace se provádí externě přepínačem CR 2 nebo přepínačem CR 2 a termostatem TR. Přepínačem lze volit tři různé provozní režimy (jenom ventilátor, ventilátor a poloviční výkon topení, ventilátor a plný výkon topení). Pokud se použije též termostat, spouští se jednotka automaticky v režimu, který je navolen na přepínači CR. Navíc je možné nastavit, zda se od termostatu bude spouštět celá jednotka (ventilátor a ohřívač) nebo pouze ohřívač (při trvale běžícím ventilátoru). Elektrická přípojka Připojení je kabelem, který je vyveden ze skříně průchodkou, přístroj je určen pro pevnou montáž. Příslušenství TR-1 prostorový termostat pro velikosti EC-3N, N, 9N TR-2 prostorový termostat pro velikosti EC-12N, 1N CR-2 přepínač provozu a topení Montáž Jednotka se montuje na stěnu pomocí závěsu, který je součásti dodávky. Minimální vzdálenosti od stěn jsou uvedeny v obrázku. Je nutno dbát na to, aby na straně sání ani na výtlaku nedošlo k zakrytí skříně s topnými tyčemi. V takovém případě by mohlo dojít k omezení průtoku vzduchu skříní a tím ke zvýšení jeho teploty a následnému nebezpečí vzniku požáru. Při zvýšení teploty vzduchu dojde k vypnutí přístroje bezpečnostním termostatem, jehož resetovací tlačítko je umístěno na horní straně skříně. Přepínač a termostat se montují na ze. Hluk Hodnoty uvedené v tabulce jsou hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 1, m. Ventilátory s elektrickým ohřevem jsou vhodné k vysoušení vlhkých prostor a k vytápění v průmyslu a stavebnictví. Místem nasazení jsou zejména výrobní haly, skladové haly, společenské místnosti, kostely, výstavní haly, stavby a zařízení staveniště, garáže a dílny. Upozornění Je nutno dodržet bezpečný odstup od hořlavých konstrukcí, stanovený provozním řádem uživatele. Varianty EC-3N základní provedení 3 kw/230 V EC-N základní provedení kw/400 V EC-9N základní provedení 9 kw/400 V EC-12N zákl. provedení 12 kw/400 V EC-1N zákl. provedení 1 kw/400 V ovladač CR 2 termostat TR 1 termostat TR 2 Typ příkon výkon topení proud [A] otáčky [min -1 ] průtok [m 3 /h] hluk zvýšení teploty hmotnost [ C] [kg] EC-3N , ,7 EC-N , ,7 EC-9N EC-12N , EC-1N , Boleslavova 1, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

12 Axiální ventilátor s vodním ohřevem SAHARA MAXX Comfort Industry Skříň je ve dvou provedeních. Industry je z pozinkovaného ocelového plechu lakovaného v barvě RAL 7000, Comfort má kryt výměníku z lakovaného ocelového plechu v RAL 9002 s plastovými oblými rohy v RAL Zadní deska skříně je z pozinku, sací otvor je opatřen ochrannou mřížkou. Na výtlaku je žaluzie s ručně nastavitelnými lamelami. Ventilátor Axiální ventilátor s motorem s vnějším rotorem. Oběžné kolo s hliníkovými lopatkami u velikostí 1 a 2 nebo ocelovými zahnutými lopatkami u velikostí 3 až. Dosah proudu v tabulce je vypočten pro vstupní teplotu vzduchu +18 C, teplotu vody 70/0 C. Motor Jednootáčkový 230 V u velikostí 1 a 2 nebo dvouotáčkový 400 V u velikostí 3 až, s vyvedenými termokontakty, s izolací třídy F a pracovní teplotou 20 C až +40 C, krytí IP4. Ohřívač Třířadý výměník Cu/Al pro topení teplou vodou. Maximální provozní teplota 130 C, maximální provozní tlak 1,6Mpa. Připojení TUV zleva nebo zprava podle zvoleného provedení závitovou trubkou s vnější závitem G1 u velikosti 1 a 2 nebo G/4 u velikostí 3 až. Regulace se provádí nástěnnou ovládací skříní typu OSH. Do skříně se připojuje sí, svorky ventilátoru, termokontakty a případně termostat. Ovládací skříň umožňuje spouštět ventilátor, zabezpečuje jeho ochranu proti přetížení a umožňuje spouštění od termostatu. OSH Velikost A B C E G H I J K L M mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm navíc umožňuje přepínání mezi 2 stupni otáček ventilátoru. Použitím typové mezisvorkovnice lze k jedné ovládací skříni připojit až 4 ventilátory SAHARA. Krytí IP 32, mezisvorkovnice IP 4. Elektrická přípojka Svorkovnice je na boku skříně. Sí ové napájení se do svorkovnice přivádí přes ovládací skříň OSH. Provoz Cirkulační jednotka určená pro teplovzdušné vytápění místností. Velikosti 1 a 2 s motorem 230V jsou jednootáčkové, ostatní s motorem 400V jsou dvouotáčkové. Přepínání otáček se provádí ručně na ovládací skříni. Připojení až čtyř jednotek k jedné ovládací skříni je možné pomocí mezisvorkovnice. Hluk Hladina akustický tlaku uvedená v tabulce je stanovena pro vzdálenost m od jednotky v prostoru s průměrnými reflekčními vlastnostmi. Montáž Na strop nebo na stěnu pomocí univerzálního závěsu ZH. Příslušenství VZT ZHx.3 závěs pro stropní nebo stěnovou montáž (kde x je velikost jednotky) Příslušenství EL OSH 2 ovládací skříň pro jednotky s dvouotáčkovým motorem 400V OSH 4 ovládací skříň pro jednotky s jednootáčkovým motorem 230V Mezisvorkovnice pro připojení až 4 jednotek s motorem 400V Mezisvorkovnice pro připojení až 4 jednotek s motorem 230V Termostat průmyslový termostat 0 3 C, nástěnný, IP 4 Specifikace pro objednání viz. typový klíč

13 Axiální ventilátor s vodním ohřevem SAHARA MAXX Typový klíč označení pro objednávku provedení Velikost SAHARA MAXX skříň připojení TUV motor st.otáček HN13UWARAB.EKA Comfort zprava G 1 230V 1 HN13UWALAB.EKA Comfort zleva G 1 230V 1 1 HN13UWARAB.EKD Industry zprava G 1 230V 1 HN13UWALAB.EKD Industry zleva G 1 230V 1 HN23UWARAB.EKA Comfort zprava G 1 230V 1 HN23UWALAB.EKA Comfort zleva G 1 230V 1 2 HN23UWARAB.EKD Industry zprava G 1 230V 1 HN23UWALAB.EKD Industry zleva G 1 230V 1 HN33UWARAB.RKA Comfort zprava G /4 400V 2 HN33UWALAB.RKA Comfort zleva G /4 400V 2 3 HN33UWARAB.RKD Industry zprava G /4 400V 2 HN33UWALAB.RKD Industry zleva G /4 400V 2 HN43UWARAB.RKA Comfort zprava G /4 400V 2 HN43UWALAB.RKA Comfort zleva G /4 400V 2 4 HN43UWARAB.RKD Industry zprava G /4 400V 2 HN43UWALAB.RKD Industry zleva G /4 400V 2 HN3UWARAB.RKA Comfort zprava G /4 400V 2 HN3UWALAB.RKA Comfort zleva G /4 400V 2 HN3UWARAB.RKD Industry zprava G /4 400V 2 HN3UWALAB.RKD Industry zleva G /4 400V 2 velikost výkon proud [A] množství vzduchu [m 3 /h] dosah proudu [m] max. výška [m] akustický výkon akustický tlak hmotnost [kg] hmotnost vod.obsahu [kg] ,2 1960,66, , , ,1 6, , /230 1,01/0,9 4720/3780 6,98/,81 6,2/4,97 73/68 8/3 4, /470 1,84/1, /720 7,63/6,4 7,0/,46 78/73 63/8 64 8, /330 1,62/0, /680 8,47/6,07 8,01/4,83 80/71 6/6 9 11,1 Boleslavova 1, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

14 Axiální ventilátor s vodním ohřevem SAHARA MAXX tabulka výkonů vstupní teplota vzduchu +10 C vstupní teplota vzduchu +1 C vstupní teplota vzduchu +18 C velikost 1 rychlost teplotní spád vody 80/60 C vysoká 24,9 47,8 22,7 49, 21,4 0, teplotní spád vody 70/0 C vysoká 20,2 40,7 18,0 42,4 16,7 43,3 teplotní spád vody 60/4 C vysoká 17,2 36,2 1,0 37,9 13,7 38,9 teplotní spád vody 0/3 C vysoká 12,4 28,9 10,2 30, 8,8 31,3 tabulka výkonů vstupní teplota vzduchu +10 C vstupní teplota vzduchu +1 C vstupní teplota vzduchu +18 C velikost 2 rychlost teplotní spád vody 80/60 C vysoká 40,0 4,1 36,0 46,7 33,9 47,8 teplotní spád vody 70/0 C vysoká 31,9 38,0 28,3 39,9 26,2 41,0 teplotní spád vody 60/4 C vysoká 27,3 34,0 23,7 3,8 21,6 36,9 teplotní spád vody 0/3 C vysoká 19,4 27,0 1,7 28,8 13,3 29,7 tabulka výkonů vstupní teplota vzduchu +10 C vstupní teplota vzduchu +1 C vstupní teplota vzduchu +18 C velikost 3 teplotní spád vody 80/60 C teplotní spád vody 70/0 C teplotní spád vody 60/4 C teplotní spád vody 0/3 C rychlost vysoká 8,3 46,8 3,2 48,6 0,1 49,6 nízká 0,7 49,9 46,3 1,4 43,6 2,4 vysoká 47,4 39,9 42,3 41,7 38,7 42,4 nízká 40,9 42,3 36, 43,7 33,7 44,6 vysoká 40,4 3, 3,3 37,3 31,9 38,1 nízká 3,2 37,8 30, 39,0 27,8 39,9 vysoká 29,1 28,4 23,7 29,9 20,4 30,9 nízká 2,4 30,0 20,7 31,3 17,7 32,0 tabulka výkonů vstupní teplota vzduchu +10 C vstupní teplota vzduchu +1 C vstupní teplota vzduchu +18 C velikost 4 teplotní spád vody 80/60 C teplotní spád vody 70/0 C teplotní spád vody 60/4 C teplotní spád vody 0/3 C rychlost vysoká 87,6 46,7 79,9 48, 7,2 49, nízká 76,4 49,8 69,7 1,3 6,7 2,2 vysoká 71,0 39,8 62, 41,2 7,8 42,2 nízká 61, 42,0 4,7 43, 0,6 44,3 vysoká 60,6 3,4 2,3 36,9 47,6 38,0 nízká 2, 37,3 4,7 38,8 41,6 39,7 vysoká 43,3 28,2 3,0 29,7 30,1 30,6 nízká 38,0 29,8 30,7 31,0 26,2 31,6 Tabulka výkonů vstupní teplota vzduchu +10 C vstupní teplota vzduchu +1 C vstupní teplota vzduchu +18 C Velikost teplotní spád vody 80/60 C teplotní spád vody 70/0 C teplotní spád vody 60/4 C teplotní spád vody 0/3 C rychlost vysoká 121, 46,1 110,8 47,9 104,4 49,0 nízká 91,2 1,3 83,6 2,8 78,9 3,7 vysoká 97,6 39,0 86,8 40,8 80,3 41,9 nízká 74,7 43,8 66, 4,1 61, 4,9 vysoká 84,1 3,0 72,6 36,6 66,1 37,6 nízká 64,3 39,1,6 40,2 0,7 41,0 vysoká 60,2 27,9 48,8 29, 42,1 30, nízká 4,9 30,8 37,4 31,9 32,2 32,

15 Axiální ventilátor s vodním ohřevem SAHARA MAXX Velikost A B C D R Hmotnost mm mm mm mm mm kg , , , , ,0 Schéma zapojení Termostat Boleslavova 1, Praha 4, , tel.: , fax: Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: , fax:

16 Speciální zařízení Poznámky

Speciální zařízení 5. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Speciální zařízení 5. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 146 Speciální zařízení Osoušeče rukou Vysoušeče vlasů Vysoušecí jednotky Speciální ventilátory Interiérové mobilní ventilátory Stolní ventilátory Stropní ventilátory designové

Více

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně.

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně. 136 Vzduchové dveřní clony DOR L.B 315 1130 / 1630 / 2130 595 Clony DOR L.B s opláštěním sání 305 1100/1600/2100 85 výtlak Clony DOR L.B bez opláštění Technické parametry Skříň Clony se dodávají se skříní

Více

Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými

Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými ErP ErP conform RM N RM, N RM NK Technické parametry Skříň je vylisována z ocelového pozinkového plechu. Velikosti a jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného černým polyesterovým lakem. Provedení RM

Více

DECOR 100. Malé axiální ventilátory. Technické parametry. Charakteristiky. Příslušenství. kuličková ložiska. energy efficient system DECOR 100

DECOR 100. Malé axiální ventilátory. Technické parametry. Charakteristiky. Příslušenství. kuličková ložiska. energy efficient system DECOR 100 38 DECOR 1 kuličková ložiska 158 Ø 98 energy efficient system 158 68 85 Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw. Doporučená instalační výška 2,5 m *

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw. Doporučená instalační výška 2,5 m * R Portier Portier Exkluzivní nerezová vzduchová clona Doporučená instalační výška 2,5 m * Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier je exkluzivní

Více

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT HCTB, HCTT Typ ØA B C ØD ØE F G H 315 640 560 450 315 12 40 70 341 355 760 630 535 355 12 40 80 361 400 760 630 535 400 12 40 80 361 450 895 710 590 450 14 40 110 410 500 895 710 590 500 14 40 110 410

Více

Vzduchové dveřní clony DOR L.B

Vzduchové dveřní clony DOR L.B DOR L.B lakovaná skříň RAL 9002 vodní nebo elektrický ohřívač skříň do velikosti 2000 mm Skříň Clony s vodním ohřívačem se dodávají se skříní ve dvou provedeních. V provedení pro montáž do podhledu je

Více

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry TWISTO

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry TWISTO vysoká estetická hodnota pro komfortní interiéry nerezová nebo lakovaná skříň vodní nebo elektrický ohřívač skříň až do velikosti 3000 mm regulace na tel. 602 679 69 a návrh clony tel. 72 071 506 Skříň

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD TD- až TD-6 TD-16 N SILENT TD-T s doběhem Skříň Skříně ventilátorů TD-16 až TD-8 jsou vyrobeny z plastu, modely TD-1 až TD-6 jsou vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxidovým lakem.

Více

TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH. 30m 3 /h

TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH. 30m 3 /h TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH 30m 3 /h ŠIROKÝ VÝBĚR ZAŘÍZENÍ systémového výrobce WOLF nabízí ideální řešení pro obchodní a průmyslové objekty, pro novostavby pro renovace/modernizace staveb.

Více

Dveřní clony Přehled výrobků

Dveřní clony Přehled výrobků OBSAH PŘEHLED VÝROBŮ... 898 NÁVRH CLONY... 900 REGULACE COR W... 902 COR-S... 903 COR 1000 N...90 COR 1500 N...906 COR 1000 Nx2...908 COR 1500 Nx2...910 COR 1000 FT... 912 COR 1500 FT... 91 COR-IND M1000...

Více

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod CTHT 315-710 CTVT 315-400 CTVT 450-630 Ø AH Ø AV Ø AV 4x Ø F Ø D E C BH 4x Ø F Ø D E C BV 4x Ø F Ø D E C BV Typ Ø AH Ø AV BH BV C Ø D E Ø F 315 762 750 469 564 560 355 450 12 400 850 850 532 608 630 400

Více

MALÉ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 1

MALÉ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 1 MALÉ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 26 SILENTUB...28 TDM 100, 200...30 TDM 300...31 TDM 300 N...32 EDM 80...33 HEF 100, 120...34 HEF 150...35 EDM 100...36 EDM 200...38 DECOR 100...40 DECOR

Více

,3 84,6 79 Ø 98,9

,3 84,6 79 Ø 98,9 44 SILENT 1 kuličková ložiska 158 19,3 84,6 79 8 W 158 Ø 98,9 filtr vibrací motoru energeticky úsporné energy efficient system mimořádně tiché provedení Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného plastu,

Více

Vzduchové dveřní clony COR 1500 N

Vzduchové dveřní clony COR 1500 N COR 1500 N regulace na tel. 602 679 69 a návrh clony tel. 72 071 506 Skříň je z ocelového plechu, opatřeného práškovým lakem v bílé barvě RAL 9003, spojovací prvky jsou navíc galvanicky pokoveny. Ventilátory

Více

129,5 84,6 79 Ø 98,9. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání.

129,5 84,6 79 Ø 98,9. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání. 52 SILENT 1 Design kuličková ložiska 188 129,5 84,6 79 8 W 188 Ø 98,9 filtr vibrací motoru energeticky úsporné energy efficient system mimořádně tiché provedení Technické parametry Skříň je z nárazuvzdorného

Více

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max 4 Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory I F0 schválení EN 0- cert. 0-CD-0966 Technické parametry Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, tepelně a hlukově izolovaná,

Více

ARTIC N GR ARTIC PM/PRC GR

ARTIC N GR ARTIC PM/PRC GR MOBILNÍ VENTILÁTORY ARTIC N GR stolní ventilátor 2 nebo regulační stupně, regulátor otáček na podstavci pootočením koše ventilátoru dle potřeby 255 N 05 N 405 N 1105 2015 00 2 20 20 Výkon [W] 5 5 50 Akustický

Více

Směr otáčení je pro přívod nebo odvod ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru je nutno změnit pořadí fází.

Směr otáčení je pro přívod nebo odvod ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru je nutno změnit pořadí fází. 732 Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP65 HCTB, HCTT přívod, typ A odvod, typ B Typ Ø A B C Ø D Ø E F G H 315 640 560 450 315 12 40 70 341 355 760 630 535 355 12 40 80 361 400 760 630 535

Více

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw R Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry Doporučená instalační výška 2,5 m Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier je exkluzivní

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT MIXVNT-TD SILNT 16 1 TD SILNT 25-1 TD-16/1 N SILNT TD SILNT T Skříň Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu, skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo do stropu, patentovaného hlukového

Více

Technická data. Vytápěcí jednotky SAHARA PROMPT. ... dnes objednáte, zítra dodáme. PR-2007-0527-CZ Změny vyhrazeny 11/2008 1

Technická data. Vytápěcí jednotky SAHARA PROMPT. ... dnes objednáte, zítra dodáme. PR-2007-0527-CZ Změny vyhrazeny 11/2008 1 Technická data Vytápěcí jednotky SAHARA PROMPT... dnes objednáte, zítra dodáme PR-2007-0527-CZ Změny vyhrazeny 11/2008 1 Úvod SAHARA PROMPT Rychlé řešení vytápění pro Vás Naše teplovzdušné vytápěcí jednotky

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 646 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena.

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 646 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena. KTLOG PROUKTŮ 2013 646 www.multivac.cz www.multivac.sk vytápěcí jednotky vytápěcí jednotky SPH str. 648 SVN str. 650 info@multivac.cz info@multivac.sk 64 SPH vytápěcí jednotka SPH VYTÁPĚÍ JENOTKY použití

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Elektrické vzduchové clony Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E Projekční data 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Typový klíč GEA Viento E Vzduchová clona Viento E Příslušenství L. A 1 E. 1 LZ. 1 0.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu CLONY ScreenMaster LG NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátor a topné elementy vzduchové clony LG jsou montované do ocelového pláště s bílým práškovým nátěrem. Pro regulaci topného výkonu

Více

prostorový hygrostat max. teplota [ C] potrubí akust. tlak

prostorový hygrostat max. teplota [ C] potrubí akust. tlak je z kvalitního nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. je určena k zasunutí do potrubí. Pro zvýšení tlaku obsahuje skříň rozváděcí kolo s optimalizovaným tvarem lopatek. je axiální z kvalitního nárazuvzdorného

Více

4xØ vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54.

4xØ vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. ekonomické provedení ErP ErP conform CRHB-N, CRHT-N CRVB-N, CRVT-N xø /* xø * p / p Technické parametry Skříň je konstruována pro horizontální (CRH) nebo vertikální (CRV) výfuk vzdušiny. Podstavec ventilátoru

Více

SAVANA. jednotka je vyrobena z nerezové oceli. Rozměry [mm] A B C D E F G

SAVANA. jednotka je vyrobena z nerezové oceli. Rozměry [mm] A B C D E F G vodní ohřívač CHARAKTERISTIKA Široká a variabilní řada vysoce výkonných vytápěcích jednotek určených pro montáž na stěnu i strop. Určena pro průmyslové a zemědělské areály, sklady, výrobní a sportovní

Více

Komerční ventilátory : TXWL

Komerční ventilátory : TXWL Komerční ventilátory : TXWL TX6WL Nucené a kombinované větrání Odsávání s možností přívodu vzduchu Možnost vestavěné uzavírací klapky Regulovaný výkon TXWL ventilátor do zdi zajišťuje odsávání s možností

Více

Axiální ventilátory : TXRF TX6RF. Nucené a kombinované větrání Odsávání s možností přívodu vzduchu Možnost vestavěné uzavírací klapky Regulovaný výkon

Axiální ventilátory : TXRF TX6RF. Nucené a kombinované větrání Odsávání s možností přívodu vzduchu Možnost vestavěné uzavírací klapky Regulovaný výkon TX6RF Nucené a kombinované větrání Odsávání s možností přívodu vzduchu Možnost vestavěné uzavírací klapky Regulovaný výkon TXRF nástřešní ventilátor zajišťuje odsávání s možností přívodu vzduchu a je vhodný

Více

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace Bypass obtok rekuperátoru Minireg digitální regulační systém Digireg Hluk Celkové hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů. Celková hladina akustického tlaku vyzařovaného

Více

Dveřní clony 4. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dveřní clony 4. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 113 Dveřní clony Pro výdejní okénka Pro malé provozovny a obchody Pro střední provozovny a obchody Pro velké provozovny a obchody Pro náročné prostory Průmyslové clony Regulace

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

horizontální umístění vertikální umístění Umístění jednotek: vertikální horizontální

horizontální umístění vertikální umístění Umístění jednotek: vertikální horizontální 06 Vzduchové dveřní clony průmyslové...axi Vzduchové dveřní clony průmyslové...axi Použití: vzduchové clony průmyslové AXI jsou určeny do objektů průmyslových příp. do zásobovacích, obslužných prostorů,

Více

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž R AGI AGI Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata Horizontální a vertikální montáž Délky: 1,2, 1,8, 2,4 a 3 m 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL Použití Robustní vzduchové clony AGI jsou díky vysoce ným

Více

77 % maximální účinnost rekuperace

77 % maximální účinnost rekuperace CADT-D/DI/DC 56 77 % maximální účinnost rekuperace K konzultace a návrh jednotky tel. 724 071 506 K návrh, konzultace regulační sady na tel. 602 679 469 Skříň je tvořena hliníkovými profi ly a pláštěm

Více

AR300 AR300. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu s integrovanou regulací. 3 Elektrický ohřev: 9 18 kw 2 Vodní ohřev

AR300 AR300. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu s integrovanou regulací. 3 Elektrický ohřev: 9 18 kw 2 Vodní ohřev R AR300 AR300 Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu s integrovanou regulací Doporučená instalační výška 3,5 m * Skrytá podstropní montáž Délky: 1, 1,5 a 2 m 3 Elektrický ohřev: 9 18 kw 2 Vodní

Více

VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 1 4

VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 1 4 VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 178 ILB/ILT...182 IRAB/IRAT...198 ILHT...206 CVTT...222 ILHT/CVTT příslušenství... 226 CVST...228 Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241

Více

ovládání Digitální nástěnné regulátory Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Cert. n 0545 Vytápění Dveřní clony Meltemi

ovládání Digitální nástěnné regulátory Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Cert. n 0545 Vytápění Dveřní clony Meltemi IR ovládání Digitální nástěnné regulátory Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Cert. n 0545 Vytápění Dveřní clony Ventilátor model LU - tangenciální ventilátor s valivými ložisky v pružném uložení

Více

Komerční ventilátory : TXWW

Komerční ventilátory : TXWW Komerční ventilátory : TXWW TX6WW Nucené a kombinované větrání Odsávání s možností přívodu vzduchu Možnost vestavěné uzavírací klapky Regulovaný výkon TXWW ventilátor okenní zajišťuje odsávání s možností

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení ISO 9001 - Cert. n 0545/2 Ohřívače Sálavé panely Fan coily Vzduchotechnické jednotky Komíny Vytápění / Chlazení Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris Popis Vytápěcí jednotka s

Více

Vratové clony ELiS G

Vratové clony ELiS G Vratové clony ELiS G Obsah Základní charakteristika...3 Konstrukce...4 Rozměry...5 Technická data...5 Instalace...6 Ovládání...7 FLOWAIR System...8 Regulace...9 Doporučené schema zapojení...10 Topné výkony

Více

CBM s asynchronním motorem

CBM s asynchronním motorem 116 Radiální ventilátory ErP ErP conform CBM 7 12 Typ A B C D E F G H I J K L M N O P CBM-7/7 72 6P C VR 27 233 327 38 145 27 225 47,6 314 57 333 28 16,4 8,6 6 187 CBM-9/7 373 4P C VR 36 234 39 381 184

Více

Vratové clony ELiS G

Vratové clony ELiS G Vratové clony ELiS G Obsah Základní charakteristika...3 Konstrukce...4 Rozměry...5 Technická data...5 Instalace...7 Ovládání...8 FLOWAIR System...9 Regulace...10 Doporučené schema zapojení...11 Topné výkony

Více

Varianty TD základní provedení TD-T provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkové (pro potrubí DN 100 až 200)

Varianty TD základní provedení TD-T provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkové (pro potrubí DN 100 až 200) energy efficient system ErP ErP conform! MIXVENT jediný originál od roku TD- až TD- TD- N SILENT Technické parametry Skříň Skříně ventilátorů TD- až TD- jsou vyrobeny z plastu, modely TD- až TD- jsou vyrobeny

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Technická specifikace AIRSEC

Technická specifikace AIRSEC Technická specifikace AIRSEC Revision DD 130613-CZ AIRSEC 1400 Str. 2 AIRSEC 3000 Str. 4 AIRSEC 125 / 125TH Str. 6 AIRSEC 165 / 165TH Str. 8 AIRSEC 2900 Str. 10 AIRSEC 225 Str. 12 AIRSEC 265 Str. 14 AIRSEC

Více

DIGESTOŘE 6 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 60...979 SELENE 600, SELENE 900... 980 HA 600, HA 900...981 HS 600, HS 900...982 NAZ...

DIGESTOŘE 6 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 60...979 SELENE 600, SELENE 900... 980 HA 600, HA 900...981 HS 600, HS 900...982 NAZ... DIGESTOŘE OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 978 ELEGANCE 0...979 SELENE 00, SELENE 900... 980 HA 00, HA 900...981 HS 00, HS 900...982 NAZ...983 ZAZZ...984 Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax:

Více

MEC 25 85 - MEC 35 85 C

MEC 25 85 - MEC 35 85 C www.accorroni-cz.cz Již 20 let se generátory řady MEC řadí svým výkonem a spolehlivostí mezi nejlepší vytápěcí zařízení ve své kategorii v Česku a na Slovensku. Technické parametry vysoce přesahují kritéria

Více

na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení

na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení Rozměry Charakteristika Obsah balení Jednotka bez ohřevu obsahuje: na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení filtr G4, tloušťka 100 mm ventilátor provozní a bezpečnostní

Více

OSOUŠEČ RUKOU. Rychlý, hygienický a energeticky úsporný systém pro sušení rukou. NOVINKA

OSOUŠEČ RUKOU. Rychlý, hygienický a energeticky úsporný systém pro sušení rukou. NOVINKA OSOUŠEČE RUKOU 1 OSOUŠEČ RUKOU ECOHAND Rychlý, hygienický a energeticky úsporný systém pro sušení rukou. NOVINKA ECOHAND osoušeč rukou používá výkonný, vysokorychlostní proud čistého vzduchu k odstranění

Více

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI 336 Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP55 Typový klíč pro objednání 10/10 0,75 kw 1100 H TI 1 2 3 4 5 6 1 série 2 velikost 3 motor 4 otáčky 5 výtlak (H = horizontálně, V = vertikálně) 6 řemen

Více

Malé axiální ventilátory 1 1. Vsuvné ventilátory Vestavné ventilátory Potrubní ventilátory Nástěnné ventilátory Okenní ventilátory

Malé axiální ventilátory 1 1. Vsuvné ventilátory Vestavné ventilátory Potrubní ventilátory Nástěnné ventilátory Okenní ventilátory Malé axiální ventilátory Vsuvné ventilátory Vestavné ventilátory Potrubní ventilátory Nástěnné ventilátory Okenní ventilátory 3 Malé axiální ventilátory Přehled výrobků SILENTUB 1, 2 TDM 1, 2, 3 TDM 3

Více

CDF 10 se vypíná a zapíná vypínačem umístěným na boku přístroje. Zelená LED kontrolka na předním panelu svítí, když pracuje kompresor.

CDF 10 se vypíná a zapíná vypínačem umístěným na boku přístroje. Zelená LED kontrolka na předním panelu svítí, když pracuje kompresor. C D F 1 0 N Á S T Ě N N Ý O D V L HČ O V A Č Konstrukce Skříň CDF 10 je vyrobena z galvanizované a práškově lakované oceli. CDF 10 se montuje na stěnu pomocí nástěnné konzoly, která je dodávaná společně

Více

digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace ohřívače jsou navrženy pro podmínky t i

digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace ohřívače jsou navrženy pro podmínky t i 95% maximální účinnost rekuperace Skříň Skříň je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 4 mm z pozinkovaného lakovaného ocelového plechu, vyplněnými tepelnou a zvukovou izolací z

Více

Axiální ventilátory : TXDR TX6DR

Axiální ventilátory : TXDR TX6DR TX6DR Větrání se zamezením pronikání světla Odsávání s možností přívodu vzduchu Možnost vestavěné uzavírací klapky Regulovaný výkon TXDR ventilátor do zdi zajišťuje odsávání s možností přívodu vzduchu

Více

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry EUI

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry EUI Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry EUI vysoká estetická hodnota extrémní výkon lakovaná skříň RAL 9010 vodní nebo elektrický ohřívač skříň až do velikosti 3000 mm vysoce variabilní Skříň je z

Více

MIXVENT-TD Silent

MIXVENT-TD Silent Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVET-TD Silent ErP ErP conform TD SIET TD-/ SIET TD SIET T Technické parametry Skříň z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového

Více

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka Výrobek č. 3040040 ST 07/99 CE Pokyny k montáži a obsluze Při připojování přidržujte výměník tepla hasákem. Přívod topného systému se připojuje k výměníku

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém D programovací a zobrazovací jednotka PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB-355 ECOWATT 560 754 450 560 355 40 407 136 171 92

Více

EOKO2 kruhové elektrické ohřívače EOKO2

EOKO2 kruhové elektrické ohřívače EOKO2 kruhové elektrické ohřívače CHARAKTERISTIKA Elektrický ohřívač vzduchu Rozměrová řada 1, 125, 16,, 25, 315, 355,, 5, 5, 56, 63 mm Topný výkon, až 18 kw Provedení bez regulace (typ B) a s integrovanou regulací

Více

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK VENTS OV VENTS OVK Nízkotlaký axiální ventilátor v ocelové skříní o průtoku vzduchu max. 00m3/h pro montáž na stěnu. Použití Ventilátor je vhodný pro odvětrávání prostor, kde je zapotřebí vysoká kapacita

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55

Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55 Ventilárory CVAB 250, 355, 400, CVAT 500, 630, 710 zvuk. izolované radiální potrub. vent. IP 55 Použití ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru.

Více

Ø C Ø D. Otáčky [1/min] * EC technologie ** Dvě rychlosti, hodnoty uvedeny pro zapojení hvězda/trojúhelník. Otáčky [1/min]

Ø C Ø D. Otáčky [1/min] * EC technologie ** Dvě rychlosti, hodnoty uvedeny pro zapojení hvězda/trojúhelník. Otáčky [1/min] NA Charakteristika Nízká hladina hluku díky unikátnímu oběžnému kolu Motory vysoké účinnosti Odolné vůči všem podnebním podmínkám Všechny ventilátory jsou dodávány s mřížkou na výfuku Možnost provedení

Více

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT ECOWATT

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí MIXVENT-TD SILENT ECOWATT TD SILENT ECOWATT - TD SILENT ECOWATT, montážní konzola Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu (TD- až TD-) nebo z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxydovým lakem (TD-, TD-). Velikosti

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Destratifikátor LEO D

Destratifikátor LEO D Destratifikátor LEO D Obsah Základní charakteristika... 3 Konstrukce...4 Rozměry...5 Technická data... 5 Vertikální dosah proudu vzduchu...6 Instalace...6 Výška instalace / plocha ovlivnění...6 Regulace...7

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači.

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Technická specifikace CDT MK II

Technická specifikace CDT MK II Technická specifikace CDT MK II Revision DD 280113-CZ CDT 30 Str. 2 CDT 30 S Str. 4 CDT 40 Str. 6 CDT 40 S Str. 8 CDT 60 Str. 10 CDT 90 Str. 12 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o.

Více

Vzduchové dveřní clony průmyslové... Axi

Vzduchové dveřní clony průmyslové... Axi www.stavoklima.cz Vzduchové dveřní clony průmyslové... Axi Vzduchové dveřní clony průmyslové...axi Použití: vzduchové clony průmyslové AXI jsou určeny do objektů průmyslových příp. do zásobovacích, obslužných

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru.

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru. * vzdálenost mezi silentbloky GTLB A B C D E F G H I J K L M N O 031 310 250 33 203 935 591 187 404 292 92 249 952 528 548 379 040 388 312 41 249 1075 744 239 507 363 121 310 1130 653 600 469 045 445 338

Více

ODVLHČOVÁNÍ Nástěnné bazénové odvlhčovače

ODVLHČOVÁNÍ Nástěnné bazénové odvlhčovače ODVLHČOVÁNÍ Nástěnné bazénové odvlhčovače TECHNICKÝ NÁVOD CDP 40 (T), 50 (T), 70 (T) Datum změny 20.2.2018 TEN-D-ODVB-CDP_40_50_70_T-0817-01-CZ Nástěnné bazénové odvlhčovače CDP 40 (T), 50 (T), 70 (T)

Více

IRE. ventilátory. IRE potrubní radiální. podmínky provozu. Rozměry INSTALACE.

IRE. ventilátory. IRE potrubní radiální. podmínky provozu. Rozměry INSTALACE. IRE Rozměry podmínky provozu Ventilátor je vhodný pro použití v kruhových i hranatých vzduchotechnických rozvodech větších délek. Ventilátor je určen pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

PA2200C PA2200C. Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev

PA2200C PA2200C. Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev R Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním Doporučená instalační výška 2,2 m * Horizontální montáž Délky: 1, 1,5 a 2 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev

Více

Designové vertikální clony. Tubex, Tubex XL.

Designové vertikální clony. Tubex, Tubex XL. Designové vertikální clony Tubex, Tubex XL www.stavoklima.eu Popis a technické parametry Designové vertikální clony Tubex, Tubex XL Vzduchové dveřní clony Tubex a Tubex-XL jsou svým designem vhodné do

Více

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu OHŘÍVAČE RBK NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z antikorozní oceli, plášť a skříň

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1142 IP55, 150 C CMT, CMB řada 2 ErP ErP conform Typ A B C1 (2*) C1 (4*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 225/90 386 452 248 235 144 140 216 180 128 203 234 256 181 280 279 10 220 250 200 50 250/100 425

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1144 IP55, 150 C CMT řada 3 ErP ErP conform Typ A B C1 (4*) C1 (6*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 355/145 572 713 390 320 231 228 280 133 159 291 367 394 250 445 343 11 420 450 333 137 400/165 632 796

Více

nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80 m TROX AUSTRIA GmbH. tel.: organizační složka fax:

nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80 m TROX AUSTRIA GmbH. tel.: organizační složka fax: T 2.2/7/TCH/2 Vířivé anemostaty Série VDL nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80 m TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870 Ďáblická 2 e-mail: trox@trox.cz 182 00

Více

Type DID604. Homepage > VÝROBKY > Systémy voda-vzduch > Stropní indukční vyústě > Indukční jednotky do rastrového podhledu > Type DID 604

Type DID604. Homepage > VÝROBKY > Systémy voda-vzduch > Stropní indukční vyústě > Indukční jednotky do rastrového podhledu > Type DID 604 Type DID604 TYP STROPNÍ INDUKČNÍ VYÚSŤ S ČTYŘSMĚRNÝM VÝFUKEM VZDUCHU, VERTIKÁLNÍM VÝMĚNÍKEM TEPLA A VANOU NA KONDENZÁT, PRO ZAVĚŠENÉ RASTROVÉ STROPY S ROZMĚRY MŘÍŽE 600 NEBO 625 MM Stropní indukční vyústě

Více

STACIONÁRNÍ ODVLHČOVAČE CDP TECHNICKÁ SPECIFIKACE

STACIONÁRNÍ ODVLHČOVAČE CDP TECHNICKÁ SPECIFIKACE STACIONÁRNÍ ODVLHČOVAČE CDP TECHNICKÁ SPECIFIKACE Pro bazény do 40 m2 vodní plochy perfektum.cz PERFEKTUMGROUP 0 ŘADA CD Malé, přenosné odvlhčovače pro Váš dům, chatu, kancelář Rodina může prostým dýcháním,

Více

PAEC Stylová vzduchová clona s EC motory pro chlazené prostory. 1 Bez ohřevu

PAEC Stylová vzduchová clona s EC motory pro chlazené prostory. 1 Bez ohřevu R PAEC 3200 Stylová vzduchová clona s EC motory pro chlazené prostory Doporučená instalační výška 3,2 m Horizontální montáž Délky: 1, 1,5 a 2 m 1 Bez ohřevu Optimalizovaný průtok vzduchu Technologie Thermozone

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF KOMPAKTNÍ A PEVNÁ KONSTRUKCE SNÍŽENÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST A REGULACE VÝKONU ŠIROKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Výkonné, tiché a plně regulovatelné střešní

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2 Verze: 0 VU /-, /-, /- ecotec exclusive 0-Z Pohled na ovládací panel kotle Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusive jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. - VU /-...,9 -, kw - VU /-...,9 -,

Více

CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 500

CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 500 7 CRHB, CRHT, CRVB, CRVT 5 ekonomické provedení ErP ErP conform 1 CRHB, CRHT 857 CRVB, CRVT K návrh konzultujte tel.: 724 71 5 474 4 471 4 4 55 4 55 Technické parametry Skříň je konstruována pro horizontální

Více